Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Ombudet – Lars Bjørn Mehus m.fl.


ABEBEHUS
Telefonsamtalen som tok plass mellom meg og Spesialkonsulent/Teamleder Lars Bjørn Mehus (bildet), ved Helse-, sosial- og eldreombudet torsdag 10 april 2014 kl. 14:45 etter at jeg ba resepsjonisten der om å sette meg over til saksbehandler, som hun oppga til meg at ville være ham.
Det gledet meg stort, og jeg tenkte som så at Ombudet rett og slett hadde byttet saksbehandler «innbyrdes» på grunn av mine klager på nåværende saksbehandler der – Ane Stavrum (vist i Del 6 av denne dokumentaren):
6. Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudets trusler
http://bit.ly/1iiNiqA
(Forts): Mehus kommer i telefonen, og jeg forklarer:
Jeg søkte nødhjelp med livsoppholdssatser 8 april (2014) og i dag er det 10.
Alle unngår meg der borte, (Nav St.Hanshaugen Sosial) de legger på røret til meg når jeg forsøker å kommunisere med de (Nadia Gran) og etterpå har de angivelig gått hjem i følge 02180 eller er ikke der/ er sykemeldte.
Jeg er helt fortvilt, nå er det fredag i morgen og det blir helg, jeg står fullstendig uten mat og penger og jeg har en hund som heller ikke har mere mat, og det virker ikke som jeg verken vil få nødhjelp eller noenting derfra.
Mehus spurte meg når jeg sist hadde kontakt med saksbehandler, og jeg svarte at vi omtrent ikke hadde hatt noen kontakt fordi hun med all tydelighet har vist at hun overhodet ikke vil ha noe som helst med meg å gjøre.
I går sa jeg, ringte jeg sosialsjefen der og fikk han i tale – Sigurd Røeggen, blant annet vedr. en annen klage jeg hadde sendt inn til ham for lenge siden som han ikke hensynstok.
Jeg forklarte ham også at jeg hadde levert inn nødhjelp, men at jeg ikke mottok respons.

ABEBEMT

Røeggen lovet meg at han skulle kontakte min (innklagede og politianmeldte) saksbehandler (Line Tunsve) straks og overbringe dette.
Tunsve ringte meg opp samme dag kort tid etter, og jeg redegjorde muntlig (inngående skriftlig forklaring var sendt inn) for hvorfor livsoppholdet for april var brukt opp – akutt besøk hos veterinær med syk hun der jeg måtte betale kontant nesten 5000 kroner som jeg hadde lånt av andre, men betalt tilbake med størsteparten av denne måneds livsopphold!
Dette hadde jeg søkt om å få dekket langt tidligere, men sosialtjenesten ga avslag med «begrunnelsen» – «Du burde tegne forsikring for hund»!
De så helt bort fra den faktiske og reelle situasjonen jeg sto i!
(Så forklarte jeg ham mer rundt den tapede samtalen med Tunsve)
Kontoutskrift hadde jeg og levert på kontoret dagen før som fordret av Tunsve, men i dag var ingen penger inne på konto allikevel!
Mehus responderte så med at han skulle se om han rakk å få tatt en telefon «dit opp» men at det var på slutten av dagen og at det derfor ikke «så helt bra ut».
Så tok han mine personopplysninger, og ville svare meg hvis han oppnådde kontakt.
Jeg ga ham det.
Så sier Mehus ordrett:
«Hvis ikke jeg får tak i noen, så skal jeg gi beskjed her sånn om at hvis ingen – hvis vi ikke får noen svar i dag, så får vi heller prøve å hjelpe deg igjen i morgen!»
Jeg takker ham så mye for det.

ABEGOODFA

Deretter forberedte jeg fakta i saken grundig, og sendte Mehus direkte over hans e-post hele bakgrunnen i saken via fem mail (en hovedmail med fire vedlegg som ble sendt hver for seg fordi jeg ikke husket hvordan man attacher disse).
Så la jeg inn fire av de styggeste lydopptakene på CD, hvor Røeggen, Tunsve og Trøeng inkriminerer seg selv på det verste, i raljeringen de har utøvd overfor meg.
Neste dag – fredag gikk jeg personlig ned til Ombudet med opptakene (Det store gule huset ved «Dasslokket» uterestaurant) med inngang fra Theatergata og ville overlevere disse personlig til Mehus fordi det hastet.
Resepsjonisten – den samme som hadde satt meg over til den hun mente var min «saksbehandler» – altså Mehus, forstår slett ikke hva jeg mener når jeg ber om å få snakke med ham!:
«Mehus har ferie nå! Han kommer tilbake etter påske! I går var den siste dagen hans på jobb»!

ABEJOU

 

Sjokket ble stort, men jeg forsøkte å holde meg saklig, og påpekte at han lovet meg å ta tak i det vi snakket om i telefonsamtale i går, der han ikke ga uttrykk for at han skulle på noen ferie.
Jeg sier at dette er ikke akseptabelt, at jeg som diabetiker står uten mat og penger på 3. dagen og at noen andre må ta saken nå, og det er fredag!
Resepsjonisten er svært hyggelig hele veien, og sier at hun skal gå å forsøke å finne noen som kan hjelpe.
Da opplyser jeg om at jeg har sendt flere mail til Mehus i dag som belyser bakgrunn for sak, og spør om jeg kan gå inn på en PC der og inn på min mail slik at informasjonen kommer rett over til vedkommende som skal hjelpe meg i dag.
Hun går inn hører med noen andre, men kommer ut igjen og sier hun har fått til svar at dette ikke er mulig!
Forøvrig sier hun at det er Ane Stavrum som har min sak! (Dagen før hadde hun jo satt meg feilaktig over til Mehus)!
Jeg klargjør at jeg ikke ønsker Stavrum inn i min sak, siden hun har gitt feil tilbakemelding til sosialkontoret og forøvrig ikke har besvart mine klager.
En «Malena» (oppfattet jeg at hun het), kommer ut, spør om jeg har mottatt et brev fra Ombudet som de har sendt meg og sier at Ane Stavrum er min saksbehandler!
Jada. Jeg hadde fått vite det…
Jeg gir henne hele historien om igjen, vedrørende kommunikasjonen med Mehus.
Hun svarer bare at det vet hun ingenting om, og at «han e ikkje her, så e kan ikke snakke me han»!
Malena påstår at brevet fra Ombudet ble sendt meg 9/4 (det lå i postkassen da jeg kom hjem den dagen, men jeg fikk med kopi av det derfra også).
Men jeg svarer at brevet jo ikke kunne angå DAGENS sak, det har oppstått et NYTTT forhold!
Jeg forklarer mer om nødhjelpen som ikke har blitt utbetalt meg på tre dager, og at jeg i dag fikk vite over telefon at den var avslått, hvilket vakttjenesten kunne se ut fra «skjermbildet»!
Jeg er i behov av medisiner, og det samme er hunden sa jeg og forklarte at jeg har diabetes.
M: Men det er jo bare sosialkontoret som kan svare for det!?
Jeg forklarer at jeg gjentatte ganger har forsøkt å få noen i tale der men at det er helt umulig, og at jeg er her for å innlevere noen lydopptak av hvordan jeg har blitt møtt der forøvrig!
Så ber jeg resepsjonisten om å ta kopi av to vedtak som viser at sosialtjenesten har avslått den store veterinærregningen tidligere:

ABEBATATPOSE

1. Vedtak – 21.02.2014 – Saksnummer 2014/01583 – Saken gjelder: Akutt nødhjelp: «Det ytes nødhjelp for syv dager med kr. 490,-«!
2. Vedtak – 25.02.2014 – Saksnummer 2014/01642 – Saken gjelder: NØDHJELP MÅ OMGJØRES TIL LIVSOPPHOLDSSATSER
(Det var i Vedtak 2. at sosialtjenesten avslo den store veterinærregningen med «begrunnelsen» at jeg måtte tegne forsikring for hund – som om det skulle skaffe meg mat og medisiner de neste ukene!)
Malena overrekker meg så en standard klagemal med påtrykt skrift fra Ombudet, med ordene:
«Her er det at du må ta med deg den, og så må du gå opp med den klagen selv på sosialkontoret og klage på vedtaket …»!
Jeg blir helt satt ut men vil ikke gå i rette med henne enda, så jeg forklarer igjen at de ikke har gitt meg noe vedtak enda, resepsjonen sa at de bare hadde sett at det ble avslag ut fra skjermbildet.
M: Men da har de jo gjort et vedtak på det!
Jeg forklarer igjen at denne resepsjonen hadde satt meg over til Mehus i går, som lovet å ta saken, og ringe sosialtjenesten senest i dag, men når jeg kommer hit så er han reist på påskeferie!
(Her husket jeg ikke ordrett, for Mehus sa (jeg hørte på opptaket med ham etterpå) at han skulle gi beskjed der, «sånn om at hvis ingen – hvis vi ikke får noen svar i dag, så får vi heller prøve å hjelpe deg igjen i morgen»!
Men det gir jo allikevel ingen kreditt til verken ham eller kontoret i alle tilfelle!
For enten ga Mehus aldri denne kritisk viktige beskjeden videre til noen der, eller så sto alle damene der og direkte jattet med meg – at de ikke ante noen verdens ting, hvis det var så at Mehus HADDE gitt beskjeden!
Jeg orienterer også Malena om at fem mail var gått fra meg til Mehus i dag, og at i konvolutten jeg har med, er en CD med fire lydopptak av maktmisbruk som skal gå til ham.

ABECITIZ

M: Men det er det vi sier her nå, at hvis dette gjelder avslag på nødhjelp – så må du ta med deg dette (klagemalen hun ga meg) og gå opp på sosialkontoret SJØL og klage!
Jeg understreket igjen at hele tre dager var gått siden søknaden om nødhjelp ble sendt inn uten respons, og sa at jeg hadde håpet at de kunne ta en telefon dit slik Mehus hadde lovet meg i dag!
M: Ja men det er DET som er litt rart! Han.. han.. altså han VISSTE jo at han sku på ferie i dag!
Jeg svarer at det orienterte han IKKE meg om, at jeg taper alle samtaler med det offentlige, og at han lovet meg og ringe dit!
M: Men herfra så sier de at det er ikke noe mere VI kan gjøre enn at du sjøl må dra opp også klage på det vedtaket – SELV!
Jeg: Ja men jeg må jo få noe hjelp av Ombudet når de ikke innvilger meg NØDHJELP – dette er på TREDJE dagen – det er HELG – og jeg er diabetiker med mange andre fysiske diagnoser!
M: Ja men du må OPP da – og så klage SELV!
Jeg: Men jeg har da lest mange saker om at dere går inn i akutte situasjoner hvor man ikke har fått nødhjelp, og ringer de – som Mehus sa han skulle gjøre.
Hva er grunnen til at dere ikke skulle gjøre det nå?!

ABEBATATPOSE

M: Fordi at det – det er ikke noe VI kan gjøre med dette – det er jo noe DU må gjøre SELV!
Du har vært her ganske lenge, har du ikke det?
Jeg: Hva sa du?!
M: Du har vært HER – hos OSS ganske lenge – og fått HJELP!
Jeg: HOS OMBUDET!!?
M: Ja
Jeg: Jeg har ikke fått noe hjelp hos Ombudet!
M: Du har jo hatt Ane som saksbehandler LENGE?
(Siden midten av februar 2014 hvis hun anser det for lenge)!
Jeg svarer at Ane ikke har hjulpet meg med noe som helst! Hun sendte inn – men det var noe annet!
Nå har det oppstått en ny situasjon fra 8. april!
M: Ja, og da har æ fått beskjed om herfra, at det du må gjøre også ta den (standardmalen) og så dra opp på sosialkontoret og klage på det vedtaket selv!
Jeg: Og hvor lang tid tar de å behandle det da, jeg står fysisk uten penger og mat i dag… (midt i setningen kjenner jeg at jeg holder på å miste bevisstheten og tar meg til hodet.
Jeg hører Malena svare i det fjerne: «Det kankje e svare på!»
Jeg: Dette er alvorlig altså!
M: Ja men det e jo bare DE som kan omgjøre vedtaket…
Jeg avbryter: Ja men hvorfor kan dere ikke ta en telefon når dere vet at de har brutt loven – de har ALDRI lov å nekte nødhjelp uansett!
En annen dame kommer ut og spør «om det går bra»!
Nei svarer jeg, det går IKKE bra!
Malena opplyser vedkommende om at jeg ønsker de skal ta en telefon til sosialkontoret.

ABRAGNHILDMEEK

Jeg spør hva damen heter, og får til svar: «Ragnhild Meek» (bildet)!
Jeg: Det var DU som ikke hjalp meg i forfjor! (følgende bloggpost – litt langt nede illustrerer hva jeg mente):
18.02.2013 – Advokat om min Navsak: “Myndighetsmisbruk Big Time!” – Har du bevis kan dette bli “sprengstoff” i pressen»!
http://t.co/lPadlwHj
(Forts) – Meek: Det vet jeg ingenting om! Du har fått muntlig avslag på nødhjelp?
Jeg forteller alt enda en gang, og at både sosialleder Røeggen og den ansatte Line Tunsve hadde raljert kraftig med meg i telefonsamtaler!
Og jeg informerte også henne om at jeg er diabetiker, og at sosialtjenesten har i min mappe, informasjon om at legepersonell kom hjem til meg for et par år tilbake da jeg ble nektet forsvarlig livsopphold, besvimte, kastet opp og hadde voldsomme brystsmerter.
Meek: Men du – det som er – vårt mandat er – altså vi HAR ikke – vi KAN ikke instruere sosialtjenesten! – Men, eeeh – hvis du står helt uten penger i dag, (jeg bekrefter) og du har fått beskjed om at du har fått avslag på nødhjelp, så KAN vi ta en telefon, men jeg må be deg forstå at vi kan ikke instruere de – så det er VÅRE begrensninger!
Men jeg skal ta imot henvendelsen din, og så skal vi ta en KORT telefon, det er alt vi kan gjøre i dag, og vi må da be de om å ringe DEG om hva de foreslår at du skal gjøre fram til mandag.
Men vi KAN ta en telefon! Vi kan ta en telefon for deg her i dag, og det er DET vi har muligheten til!
Til slutt fremhever jeg sterkt igjen at fem mail er sendt Mehus, og at disse – samt konvolutten med lydopptakene og de to vedtakene må innleveres. Jeg siterer: «HASTER, MÅ HØRES – FIRE LYDOPPTAK»!
Meek: Da tar vi det! Og DIN saksbehandler er Ane Stavrum her hos oss.
Jeg: Ja – fremdeles?!
Meek bekrefter, og fortsetter: «Hun kan få dette her, hun er ikke tilgjengelig i dag, men hun skal få dette i sin post».
Vi avklarer at jeg skal oversende de fem mailene som jeg sendte Mehus, til Stavrum.
Jeg spør Meek hva jeg skal gjøre når jeg kommer opp på sosialkontoret og leverer malen hvis de ikke gir meg penger.
Meek responderer: Om de kan nekte deg det eller ikke, det kan ikke jeg svare på, men vi kan ta en telefon.
Jeg insisterer at det i Loven står at det ikke er lov å nekte nødhjelp, og Meek innrømmer at det jo skal veldig mye til…
Til slutt klargjør jeg at Vedtakene innlevert, er tilhørende SIST jeg ikke fikk nødhjelp.
Vi avslutter.

ABEBATATPOSE

HER FORTSETTER DOKUMENTAREN I KRONOLOGISK REKKEFØLGE:
HOVEDINNLEGG (Del 1) : Hjelpeinstansenes raljering og nekt av bistand til borgere i nød.
ALARM – Nav St.Hanshaugen sosial og Helse-, sosial- og eldreombudet – Brudd på Straffelovens § 242:
http://bit.ly/1iH36Dj
2. Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Sosialsjef Sigurd Røeggen
http://bit.ly/1mHN9x7
3. Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Fagkonsulent for oppfølging, Line Tunsve
http://bit.ly/1k1QJ2H
4. Ombudet – Ane Stavrum – min orientering til henne over mail, om myndighetsmisbruket fra Nav St.Hanshaugen sosial
http://bit.ly/1nu4Tyt
5. Ombudet – Ane Stavrum ber meg purre på sosialtjenesten selv
http://bit.ly/RSVtjC
6. Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudets trusler
http://bit.ly/1iiNiqA
7. Ombudet – Lars Bjørn Mehus m.fl.
http://bit.ly/1rrzdaG
8. Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Ragnhild Meek
http://bit.ly/1huJFgt
9. Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Seksjonsleder Randi Trøeng
http://bit.ly/1nNxlc2
10. Ombudet – Anna Ryymin
http://bit.ly/RSWSXk
Index – Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/hwKs7V

 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

april 2014
M T O T F L S
« mar   mai »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 056 andre følgere

%d bloggere like this: