Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Ombudet – Anna Ryymin


ABEAMBADET
Mandag 14 april 2014 ringer jeg Ombudet og spør primært etter leder Anne-Lise Kristensen, men «Oddbjørg» i resepsjonen forteller meg at hun ikke er å treffe før etter påske!
Jeg forklarer Oddbjørg kort rundt min situasjon og mitt personlige oppmøte hos Ombudet fredag 11 april, der jeg – som diabetiker hadde fått avslag på nødhjelp fra sosialtjenesten etter å ha gått tre dager uten mat og penger, og at jeg stilte der med bevisopptak av den raljering aktørene ved bydel St.Hanshaugen hadde utøvd overfor meg.
Hun får vite om både Mehus og Meeks lovnader om å kontakte sosialtjenesten for meg – men at Mehus var reist på påskeferiene den dagen han skulle ha bistått meg, og at det var derfor jeg kom ned med opptakene fredag slik at Mehus som jeg ble satt over til og fortalt at var min saksbehandler, kunne høre hvor ille det var!
Jeg forteller henne at jeg per i dag har stått SEKS DAGER uten mat og midler som diabetiker, at jeg er helt utslitt og utkjørt og at dette ikke går lenger, og at automatsvar fra Stavrum som kom inn i min mailbox i dag, informerer om at hun ikke vil være tilbake på jobb før 22.04.2015! Totusenog FEMTEN!
O: Ja da har hun skrevet feil, da! hun er tilbake 22/4 nå!
Jeg: Ja det hjelper jo ikke meg! Ragnhild Meek sa at Ane Stavrum skulle ta tak i saken i dag, og kontakte sosialtjenesten!
Oddbjørg spør meg igjen om navnet mitt, og sier at hun skal gå inn på saken.
Oddbjørg kan nok aldri bli medlem av Mensa – hun fortsetter: Ja, men betyr det at du ikke kan VENTE til hun er TILBAKE?!
Jeg er overraskende nok like rolig:
Som jeg sier til deg – jeg har vært uten mat og penger som diabetiker siden 8. april, i dag har det gått seks dager, det er mandag 14 april!
O: Ja. Jeg skal bare se om jeg får satt deg ned til en saksbehandler her, jeg. En som er i mottak, som kan snakke med deg.
Jeg: Er Ragnhild Meek til stede i dag?
O: Nei, hun er ikke her i dag.
Jeg får vite at Meek er der «i morgen», og om jeg kan vente til da?
Jeg svarer benektende, og sier at det kan hende at jeg dør i mellomtiden – at dette kan være livsfarlig, og at jeg må ha tak i noen i mellomtiden som tar tak i dette her!
O: Vent et lite øyeblikk her!
Oddbjør blir borte i ca. 15 sekunder, kommer tilbake og skylder på at hun måtte avbryte fordi «det ringte inn så mye» og at hun måtte «åpne dører»!
Det viste seg å være renspikket løgn, for hun opplyste deretter:
– Men nå er det Ane Stavrum som er din saksbehandler her, så da MÅ du bare vente til hun er tilbake over påske!
Jeg: Er det ingen ved Ombudet som kan hjelpe meg i en prekær akutt helt umulig livssituasjon nå før påske?
Altså nå får jeg beskjed her om at eeh om at det er HUN som er din saksbehandler!
Jeg: Hvem har du fått beskjed om det av?
O: Ja – vent litt nå, så skal du få snakke med hun som fungerer som leder her

ABEBAMMEN

 Anna Ryymin – bildet (til alt overmål utdannet sykepleier) kommer i telefonen:
Jeg: Har du fått noen bakgrunnsinformasjon om min prekære sak nå?
R: Eh nei, men eh jeg eh skal egentlig bare si atte du kan snakke med Anne Stavrum når hun er tilbake!
Jeg: Altså – jeg er snart 52 år, jeg har sukkersyke, mange andre sykdommer, jeg har fått nekt av nødhjelp nå ved Nav St.Hanshaugen sosial jeg søkte 8 april. Jeg har stått uten mat og penger nå…
Ryymin avbryter: Men dette – unnskyld at jeg avbryter – dette er en sak som følges opp av Ane Stavrum såvidt MEG er bekjent, og – det er HUN som er din saksbehandler – VI har ingen Ø-hjelps-funksjon, så da er det Nav St.Hanshaugen du eventuelt må kontakte!
Jeg: Jeg møtte opp personlig på kontoret hos dere fredag 11 april, da kom Ragnhild Meek ut, og hun sa til meg – fordi at MEHUS jeg snakket med torsdag 10 april…
Ryymin avbryter fort: SVÆRT uheldig at du har fått snakke med SÅ mange saksbehandlere her, det må vi bare beklage! For det ER Stavrum som er DIN saksbehandler!
(Ryymins kontante avbrytelse bekrefter jo bortenfor en hver tvil at hun måtte ha vært godt kjent med Ombudets behandling av meg)
Jeg (fortsetter bare): Og da sa Mehus, at hvis ikke jeg får tak i noen på sosialkontoret nå – det var på slutten av dagen torsdag (10/4) – så sa han at hvis vi ikke får noe svar nå, så får vi heller prøve å hjelpe deg igjen i morgen! Når jeg tropper opp på kontoret (hos Ombudet) fredag (11/4) så får jeg vite at han er på påskeferie, og ingen vil hjelpe meg!
Til slutt så kommer Meek ut, og sier at Ane Stavrum skal ta tak i dette på mandag! Og hun burde ha VISST – som jeg nå har fått på automatmelding fra Stavrum – at hun er tilbake først 22. april!
Men det visste angivelig ikke Meek!
Og Meek sa at da får vi ta en telefon til sosialkontoret på mandag, hvis ikke vi får tak i dem (sosialtjenesten) i dag!
Så ringer jeg nå i dag og snakker med resepsjonen (hos Ombudet), og de sier at heller ikke MEEK er på jobb i dag!
Jeg fortsetter godtroende: Så det har jo blitt prøvd å finne noen som kan ringe til sosialtjenesten og ordne opp i dette for meg nå før påske! (Men det var det altså IKKE)
Det er LIVSFARLIG å ha diabetes og gå uten mat og penger mat, det VET dere, jeg er i en livstruende situasjon, og blir nektet penger og hjelp!
R: Hvis du er i en LIVS-truende situasjon, så må du henvende deg til HELSEHJELP enten ved Legevakta, eller ved eh din fastlege!
Jeg: Ombudet akter ikke å hjelpe meg i dag ved å ta en telefon dit (til sosialtjenesten) og avklare forholdene?!

ABANNEBINNEGAL

R: Du har en saksbehandler ved Ane Stavrum (bildet), du har hatt ganske OMFATTENDE kontakt med dette kontoret…
Jeg avbryter: Nei, det har jeg OVERHODET ikke hatt! Jeg skrev første gang og ba om hjelp i midten av februar i år 2014!
R: Men Ane Stavrum er din – eh – din saksbehandler, og hvis det er slik at for atte du sånn som jeg skjønner det, så har du levert inn en klage – eller en søknad 8 april og du har ikke fått svar på den!
Jeg: Jo, jeg har fått AVSLAG på nødhjelp – de avslår den og det har de ikke lov til å gjøre…
R: Ja, og så har du klaget!
Jeg: Ja.
R: Så står det her at du har klaget, men hva tenker du at Ombudet skal gjøre for deg da hvis du har fått et avslag og du har klaget?
Jeg: Vet du .. jeg er diabetiker og nå er jeg så sliten og kjenner at det summer oppe i hodet, så…
Ryymin avbryter livsfarlig manipulerende, under eksplisitt viten om hva både egen og hele embetets stillingsinstruks angår – og projiserer det hele over på meg:
Men du ringer ned til Ombudet, hva er det du TENKER at Ombudet skal kunne gjøre for deg?!
For hvis du forteller meg det, så kan jeg avklare om det er noe vi kan eller ikke kan bidra med.

ABEBEHUS

Jeg: Dere skulle tatt en telefon, som også han… (jeg forsøker huske navnet til Mehus (bildet), og er så utslitt at jeg ikke på dette tidspunkt enser at Ryymin går runde på runde med meg med uthalingsteknikker og grov raljering.
Vi kan ikke påvirke saksbehandlingsgangen på sosialtjenesten, det har – vi HAR ingen myndighet til å gjøre det, det er det INGEN som har!
Jeg: Hvorfor lovet MEHUS meg – og MEEK meg at «noen» skulle ringe Nav St.Hanshaugen og prøve å ordne opp i dette og forsøke å hjelpe meg – hvorfor sier de det da?!
R: Vet du hva!? Jeg kan ikke – jeg kan ikke bekrefte eller avkrefte det du sier, men …
Jeg avbryter: Nei men jeg kan bekrefte det via lydopptak, og denne samtalen er også tapet!
Og Gud hjelpe dere – dette skal gå til Fylkesmannen, Sivilombudsmannen og politikere og legges ut på Youtube og i det hele tatt!
Jeg tr- jeg kan ikke TRO det jeg hører! TULLER du med meg?!! NEKTER Ombudet meg hjelp!?

ABEBAHN

Total stillhet!
Jeg: Hallo?!
Stillheten fortsetter!
Jeg: Hallo!?
R: Jeg vet ikke så…det er jo ikke så lett for meg å si noe når du kommer med sånne påstander som det der, så da …
Jeg avbryter: Hvilke påstander?! Ombudet må jo selv vite hva de plikter til å gjøre – dere plikter til å ta en telefon og ordne opp akutt hvis et menneske står der helt uten mat og midler! Det er det minste…
R avbryter: Hvis du står – hvis du står uten mat og midler, så skal DU kontakte DIN sosialtjeneste som er Nav St.Hanshaugen sosialtjeneste…
Jeg avbryter: Men jeg…
R: Og legge inn en NY søknad om nødhjelp!
Jeg: En NY søknad om nødhjelp mens de holder på å behandle en overklaging? Er DET hensiktsmessig!?
Ryymin påstår: Det vet jeg ikke, men JEG kan IKKE ringe til sosialtjenesten og påvirke de – verken til å gjøre saksbehandlingen raskere, eller til å gi deg nødhjelp!
Det beklager jeg, men det har ikke Ombudet ANLEDNING til – eller myndighet til å gjøre!
Jeg kutter bare samtalen her, og på båndet kan man høre at jeg holder på å besvime.

ABEAMBADET

Østlandssendingen 17.01.2013:
«Helse- og sosialombudet i Oslo hjelper mange som vil klage på vedtak innen helse- og sosialrettslige spørsmål.
Ombudet har merket at mange vedtak gjøres om når de kommer inn i bildet.»
http://bit.ly/Xm15Bv
Men det ønsket de tydeligvis ikke, hva meg angikk!
ABFEIIG
Og Ryymin foret meg jo med løgner uten å blunke.
Hun kunne såvisst ha tatt en telefon til sosialtjenesten og bedt dem redegjøre for deres nekt av nødhjelp/bistand – ageringen var slett ikke avhengig av en bestemt saksbehandler ved Ombudets kontor!
Realitetene var at påsken sto for døren, jeg var helt uten midler, og Ryymin kunne fortalt saksbehandleren at dette ikke under noen omstendigheter ville være akseptabelt (hvilket de så vel vet fra før)!
Påstanden er etterprøvbar, ut fra hva en kan lese av de saker Ombudet har tatt for mennesker tidligere som har befunnet seg i samme nødsituasjon som meg.
Her et ringe utdrag:
Årsmelding
Helse- og sosialombudet i oslo
2002
Utdrag – Side 55 – 59
Ombudets erfaring er at ved kontakt fra vårt kontor, går saksbehandlingen raskere, og brukerne får som oftest svar på sine henvendelser og søknader.
2002/2697

En bruker henvendte seg til ombudets kontor fordi han ikke hadde mottatt penger i henhold til vedtaket (…)
Ombudet uttalte: Vi har følgende bemerkninger:
For det første kan ikke klienten vente i 5 dager før vedkommende får nødhjelp, dersom han eller hun ikke har andre midler (…)
2002/2981
En mann ringte ombudet fordi han ikke fikk svar på sine henvendelser til sosialkontoret, verken på skriftlige eller muntlige henvendelser.
Mannen var helt uten penger til mat (…)
Etter at ombudet kontaktet kontoret, ble mannen oppringt av sosialkontoret, og fikk den bistanden han var i behov for (…)
Ikke før etter PÅTRYKK (min utheving) fra ombudet, fikk mannen løst sin sak.
http://bit.ly/1dzuPmZ

ABEBATATPOSE

HER FORTSETTER DOKUMENTAREN I KRONOLOGISK REKKEFØLGE:
HOVEDINNLEGG: Hjelpeinstansenes raljering og nekt av bistand til borgere i nød.
ALARM – Nav St.Hanshaugen sosial og Helse-, sosial- og eldreombudet – Brudd på Straffelovens § 242:
http://bit.ly/1iH36Dj
Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Fagkonsulent for oppfølging, Line Tunsve
http://bit.ly/1k1QJ2H
Ombudet – Ane Stavrum – min orientering til henne over mail, om myndighetsmisbruket fra Nav St.Hanshaugen sosial
http://bit.ly/1nu4Tyt
Ombudet – Ane Stavrum ber meg purre på sosialtjenesten selv
http://bit.ly/RSVtjC
Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudets trusler
http://bit.ly/1iiNiqA
Ombudet – Lars Bjørn Mehus m.fl.
http://bit.ly/1rrzdaG
Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Ragnhild Meek
http://bit.ly/1huJFgt
Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Seksjonsleder Randi Trøeng
http://bit.ly/1nNxlc2
Ombudet – Anna Ryymin
http://bit.ly/RSWSXk
Index – Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/hwKs7V

 

 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

april 2014
M T O T F L S
« mar   mai »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: