Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Ombudet – Ane Stavrum ber meg purre på sosialtjenesten selv


From:  Ane Stavrum (ans@ombudet.no)
Sent: Tuesday, March 25, 2014 4:25:13 PM
To: emmali1@msn.com
Cc: Anna Ryymin (ar@ombudet.no); Anne-Lise Kristensen (alk@ombudet.no)
Hei!
Jeg viser til samtale i går. Jeg foreslår at du selv sender en kort mail, hvor du purrer på svar fra bydelen og med en kort frist. Hvis du etter dette ikke får svar, så kan du kontakte Ombudet igjen.
Med vennlig hilsen
Ane Stavrum
From:  emmali1@msn.com
Sent: Thursday, March 27, 2014 3:54:00 PM
To: sigurd.roeggen@bsh.oslo.kommune.no; postmottak@bsh.oslo.kommune.no; emmali1@msn.com
Til sosialleder Sigurd Røeggen

Oslo 27.03.2014


De har frist frem til utgangen av mandag 31. mars å svare meg på denne purringen!

De har overhodet ikke reagert på min omfattende varsling med tilhørende krav av 09.02.2014 – på snart 8. uke.

Ei heller på søknaden min av 12.02.2014 som jeg ba Dem uttrykkelig om å delegere til egnet saksbehandler.


Ei heller på min klage av 20.02.2014
«KLAGE PÅ IGNORANSE AV KLAGESAK 09.02.2014 OG TILHØRENDE KLAGE AV 12.02.2012, MONUMENTAL VILKÅRLIGHET, SANKSJONER OG RALJERING, SAMT FRAVÆRENDE BRUKERMEDVIRKNING»

Ei heller har De reagert på innholdet i de mail jeg sendte saksbehandler og innklagede Line Tunsve som De mottok kopier av, datert 24, 25 og 26.02.2014.

Da sikter jeg spesielt til mailen av 25.02.2014 med heading:

Til Tunsve med kopi til sekssjonssjef Sigurd Røeggen

– som viser at jeg – med multiple sykdomstilstander – flere av dem alvorlige, av Tunsve ble nektet livsoppholdssatser – ja nødhjelp i noen form i det hele tatt i en hel uke, enda jeg i min søknad hadde henvist til at det i min mappe ligger utskrift fra hjembesøk Legevakt fra sist jeg fikk nødsatser å leve for (fra det forrige sosialkontoret) etter at jeg hadde besvimt, kastet opp og hatt voldsomme brystsmerter (belyst i mailen av 24/2)


Jeg viser til


Embetsoppdrag til fylkesmennene 2014
Prioritering
Sosiale tjenester i Nav:
Høyeste prioritet har hendelsesbaserte tilsynssaker hvor det er viktig å gripe inn raskt, og klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav (…)
Fylkesmannen skal foreta tilsynsmessig oppfølging av henvendelser fra tjenestemottakere, pårørende, ansatte eller andre om hendelser hvor det er grunn til å vurdere om kommunens sosiale tjenester i Nav drives på en måte som kan ha skadelige følger for tjenestemottaker, eller på annen måte er uforsvarlig og ulovlig (…)
Henvendelser som omfatter fare for liv, helse og overgrep skal alltid følges opp () Sitat slutt.
Og da jeg ringte Helse- sosial og eldreombudet, kunne spesialkonsulent og teamleder Anna Ryymin fortelle meg at nødhjelpssatser slett ikke heller behøvde å ligge på bunnivå som er 70 kroner dagen, men kunne HEVES hvis forholdene talte for det, sik at de ble tilpasset den enkelte borgers reelle behov!

Men DE reagerer altså enda ikke, selv om innklagede og politianmeldte Line Tunsve besørget at jeg fysisk sto HELT UTEN PENGER for en hel uke
! – Hun nektet meg faktisk nødhjelp i noen som helst form!

DENNE HJELPEN BER JEG OM AT ETTERBETALES MEG!


Unnlatelsen forringet min helse svært og ytterligere! Jeg har bl.a diabetes og høyt BT!


Tunsve avslo også stor telefonregning, og stor veterinærregning på nær kr. 5000,- totalt uten å drøfte de faktiske forhold vedr. min helse og økonomi, som i varslingen av 9/2 og søknaden av 12/2 sto at måtte vektlegges kraftig!


Tunsve vedgikk t.om.m i tapet telefonsamtale at hun hadde lest disse, men vektla det ikke i det hele tatt!


Dermed vil jeg være på kr. 0 når jeg får aprilytelsen!


For en søplete forvaltningskriminalitet De verner om!


Jeg ber om at avslagene blir omgjort da Tunsve – IGJEN har begått grov frovaltningskriminalitet!


I tapet telefonsamtale har Tunsve bekreftet at hun har lest varslingen samt all påfølgende mail fra meg som DE herregud har sendt til HENNE, der jeg gjør omfattende rede for at jeg ligger langt under minstenorm når alle faste utgifter er betalt, og at jeg er mottaker av minstenorm på 6! året!


Dette har selvsagt medvirket til at jeg aldri har kunnet spare opp penger til uforutsette utgifter.


Jeg ble bedt om å «tegne forsikring på hunden» som «begrunnelse» for hvorfor veterinærregningen ble avslått!


HVOR INNE I HELVETES TRAKASSERENDE OG UTSPEKULERT ER DA IKKE DET?!


Tunsve vet like godt som jeg at hun plikter å
realitetsbehandle søknader, altså behandle de ut fra de fakta som gjelder PÅ SØKETIDSPUNKTET!

Uansett – En forsikring på «gammel hund» (9 ÅR SOM JEG SKREV) , har jeg for lengs sjekket opp at vil være minimum kr. 1400,- per måned – hvilket jeg ikke klarer!


Derfor ber jeg om at avslagene på veterinær – og telefonregning blir omgjort – og det i min favør, og viser til
fvl:

«Alle feil som begås av ansatte i forvaltningen, skal, ved ny behandling, effektueres slik at den som har blitt utsatt for feilen skal komme gunstigst mulig ut. Forarbeidene til fvl samt kommentarutgaver stadfester dette»
.

I NOU 2001:22, Fra bruker til borger, slås det fast at en overordnet barriere for integreringen av de funksjonshemmede i samfunnslivet ligger i spenningsfeltet mellom det kommunale selvstyre og individuelle rettigheter. Utvalget går inn for at mennesker med funksjons­nedsettelser bør ha et rettskrav på sosial- og helsetjenester som går utover det å dekke nødvendige behov. Målet er å gi disse gruppene en mulighet for aktiv deltakelse i samfunnslivet.

Jeg regner med at dette er godt implementert nå vi skriver 2014!


Men Deres ansatte har allikevel overhodet ikke hensynstatt mine behov som seniorinnbygger og funksjonshemmet!


Reisepengene ble som kjent tatt fra meg uten varsel, og uten adekvat begrunnelse, og er verken kommentert i noen form eller behandlet på snart 8 uke!


Alt dette ber jeg igjen om at reageres kraftig på, men de sanksjoner jeg satte som krav i varslingen av 9/2-14.

Jeg ber om at De påser at min overklaging av veterinær og telefonregning samt avslag på noen som helst form for økonomiske ytelser gjennom en hel uke også blir behandlet på rett vis, og at de søkte ytelsene rettmessig blir tilstått meg – det haster!


Videre, ser jeg på det som mer enn underlig at Sven Bue Berger aldri har reagert på varslingen av 9/2-14, da han er Avdelingsdirektør for Velferds- og helseavdelingen i Bydelen!

Er det ikke naturlig at han skulle tatt affære når han blir informert om at helsen til en seniorinnbygger står i fare på grunn av at uegnede ansatte ved sosialkontoret De leder boltrer seg fritt med store avvik fra forsvarlige tjenesteytelser?
Siden jeg ikke vet hvordan jeg attacher vedlegg, sender jeg Dem en mail rett etter denne, med heading:
Tapet telefonsamtale med Line Tunsve.

Der regjerer hun pompøst overfor meg, i viten om at De ikke har kalt henne inn på teppet for min varsling av 9/2-14 om hennes grove lovbrudd – på 3. uke!
Til slutt minner jeg om fristen som er satt øverst i denne purringen og overklagingen av ytelser.

Med hilsen


Jeanine Horntvedt

ABEBATATPOSE

HER FORTSETTER DOKUMENTAREN I KRONOLOGISK REKKEFØLGE:
HOVEDINNLEGG: Hjelpeinstansenes raljering og nekt av bistand til borgere i nød.
ALARM – Nav St.Hanshaugen sosial og Helse-, sosial- og eldreombudet – Brudd på Straffelovens § 242:
http://bit.ly/1iH36Dj
Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Fagkonsulent for oppfølging, Line Tunsve
http://bit.ly/1k1QJ2H
Ombudet – Ane Stavrum – min orientering til henne over mail, om myndighetsmisbruket fra Nav St.Hanshaugen sosial
http://bit.ly/1nu4Tyt
Ombudet – Ane Stavrum ber meg purre på sosialtjenesten selv
http://bit.ly/RSVtjC
Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudets trusler
http://bit.ly/1iiNiqA
Ombudet – Lars Bjørn Mehus m.fl.
http://bit.ly/1rrzdaG
Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Ragnhild Meek
http://bit.ly/1huJFgt
Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Seksjonsleder Randi Trøeng
http://bit.ly/1nNxlc2
Ombudet – Anna Ryymin
http://bit.ly/RSWSXk
Index – Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

april 2014
M T O T F L S
« mar   mai »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 051 andre følgere

%d bloggere like this: