Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudets trusler


ABANNEBINNEGAL
Ombudet – Ane Stavrum (bildet) – min orientering til henne over mail, om myndighetsmisbruket fra Nav St.Hanshaugen sosial.
Jeg ringte Stavrum hos Helse-, sosial og eldreombudet første gang  torsdag 20 mars 2014 kl. 14:10 og hun svarte på internnummeret som hadde blitt oppgitt meg: 23 13 90 29.
Men etter at hun hørte hvem som ringte, fikk hun det travelt med å avslutte. Hun påstod at hun hadde «skjermet dag i dag», men ville ringe meg «i morgen eller mandag»!
«I morgen» kom og gikk, og Stavrum ringte ikke tilbake.
Mandag 24 mars ringte jeg internnummeret hennes igjen kl. 12:44, hun tok telefonen, men sa at hun var «opptatt med mottak» og ville ringe meg tilbake senere på dagen.
Hun så gjorde, og jeg spurte om hun hadde lest varslingen av 09.02.2014 som jeg hadde sendt henne den 10 februar.
 A.S: Ja jeg har lest den, ja, ja!
(Store utdrag av varslingen kan leses her):
Nav St.Hanshaugen sosial – Lydopptakene
http://t.co/3poMZUDgVE
Jeg orienterer om at sosialtjenesten nå er politianmeldt (jeg glemte at jeg også hadde skrevet mail til henne om det), at sosiallederen enda ikke har besvart min varsling i noen form (på hele 6 uker), og at Avdelingsdirektøren for Velferds- og helseavdelingen Sven Bue Berger som står leddet over Røeggen heller ikke har respondert på kopien han mottok av mailen.
A.S: Altså normalt så – ikke sant – det som jeg tror når det blir en så omfattende klage – jeg skjønner at du har – eh jeg skjønner at du har mye på hjertet og sånn, men da blir det veldig omfattende klage for å svare, sånn at det kan ta litt tid for sosialtjenesten.
Jeg:  Ja men på sjuende uken…
A.S avbryter: Ja jeg bare sier det. Og så er det jo sånn atte eeeh … eeeh … men normalt, så skal man jo svare på en klage innen eeh… fire uker, sånn at – men jeg foreslår er at du har jo sendt denne mailen, og så bare sender du en purremail med kopi til oss!
Jeg svarer nei, nei nei, og fortsetter med å forklare at jeg hadde bedt om at de to innklagede – Line Tunsve og Randi Trøeng måtte bli fjernet fra min sak – både i hovedklagen og tilleggene.
Men torsdag 27 februar 2014 da jeg fikk jeg tak i Tunsve, og fortalte henne at jeg ad omveier hadde fått høre at hun fremdeles var min saksbehandler – tre uker etter varslingen, og spurte henne om ikke sosialsjefen hadde pratet med henne og Trøeng, så svarer hun meg ordrett: «Ja han prater med meg stadig vekk… men om… hva da?»
A.S avbryter og sier at dette har hun allerede lest!

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEFORM

Hun fortsetter med å si at jeg har skrevet en klage, men at man IKKE HAR RETT TIL Å BYTTE SAKSBEHANDLER! Og: «Det er SOSIALKONTORET som bestemmer hvem som er saksbehandler – så du har ingen rett til å få byttet saksbehandler. Samtidig hvis det blir veldig konfliktfylt, så kan det jo være godt å få byttet, men .. eeh … eeeh»
Jeg minner igjen om sosiallederens ignoranse både av varslingen av 9/2 og søknaden jeg sendte inn 12/2 ved å delegere disse til nettopp innklagede og politianmeldte Line Tunsve enda jeg hadde bedt om ny og egnet saksbehandler!
Tunsve fortalte meg selv i tapet telefonsamtale at det var hun som satt og behandlet dette!
A.S responderer kun med hakk i plata om at jeg jo har skrevet en klage selv, og sier at hun foreslår at jeg sender sosialtjenesten en purremail og ber om svar på min henvendelse…
Jeg avbryter, og sier: Vet du hva – det orker jeg ikke! Jeg vil gjerne at du bistår meg med det!

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABTRAITOR

A.S: Men eeh .. vi går ikke inn i den saken her!
Du får.. Vi gir råd og veiledning på telefon, og du har klart å skrive haha veeldig lang eeeh… eeeeh … klage her, sånn atte du må eh .. .. du .. det er to linjer, og skrive at du ber om å få svar på klagen – det tar jo ikke lang tid!
Jeg: I informasjonen jeg har lest om dere, så står det at det er klienten selv som eier saken, og at dere bistår etter å ha innhentet samtykke til dette. Hvorfor vil…
A.S avbryter: NÅ SKAL JEG FORTELLE DEG hva som står i loven! (Hun leter litt) og sier –  Her står det:
«Ombudet avgjør SELV om en henvendelse gir tilstrekkelig grunn til å ta opp en sak til behandling. Dersom pasient og brukerombudet ikke tar saken opp til behandling, skal den som har henvendt seg gis underretning og kort begrunnelse for dette»!
Nå er det jo sånn at du har skrevet en klage selv, og da går jeg ut fra at du kan purre selv også!
Jeg sier at jeg får jo ikke svar, og fortsetter: Så står det også under § 7 at hvis brukere av helse og sosialtjenester ØNSKER det – og Ombudet selv finner det hensiktsmessig kan Ombudet vurdere faglige og administrative forhold i forbindelse med klagen!
A.S. Ja, Men poenget er at det er VI som avgjør om vi skal gå inn i saken!
Jeg: Men synes ikke du at denne saken er grov nok!?
A.S: Jeg tenker at – for meg ser det ut som at du har eh… eh… altså hehe du har skrevet en klage som de må få sjanse til å svare på, og så kan du sende…
Jeg avbryter: Det skal jo ikke ta SYV uker!
A.S: Det er ikke alle saker vi går inn i, sånn at eeh… vi foreslår at du…
Jeg avbryter helt fortvilt og på gråten: Synes ikke du at jeg har slitt nok nå, som mottaker av minste sosialhjelps norm
A.S avbryter mine tre siste ord: Vet du hva? Vet du hva? Jeg .. vet du hva? Jeg eh…
Jeg avbryter like forvilt: Kan jeg få lov å snakke litt? Synes ikke du at jeg har slitt … (og jeg roper ikke)!
A.S: Jeg vil IKKE at du skriker til meg, da legger jeg på røret!!!

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEGNORE

Jeg gidder ikke å gå henne på klingen med hersketeknikken da jeg forstår at her skal slikkes *****, og sier beklager, da skal jeg snakke rolig.
Synes ikke du at jeg som mottaker av minste sosiahjelps norm på sjette året – at jeg fortjener litt avlastning nå, og at dere tar meg og saken på alvor – dette er en alvorlig sak, og tar og spør de hva i all verden det er som foregår!
Det er nesten syvende uken nå som de ikke har svart eller gjort noenting.
Skadevolderene sitter selv og behandler mine saker, og avslår alt jeg søker om.
A.S: Men eeeh… men daaa…. eeeeeh… eeeh… Jeg – du ikke sant – det er jo helt åpenbart at du har ressurser til å skrive en klage selv, som har skrevet to lange klager!
Da kan jeg også FORVENTE at du skriver at eh.. nå har eeeh…
Jeg: Jeg ORKER ikke mer, jeg trenger AVLASTNING, jeg spør om dere kan gjøre det!
A.S: Ja – nei vet du hva, eeeh jeg skal ta det opp med min leder, eeeh… men foreløpig, så tenker jeg at du kan eeh… eeeh… gjøre det selv, men jeg skal avklare med min leder, og så kan jeg ringe deg opp igjen.
Jeg: Hvem er din leder?
A.S: Anne Lise Christensen.
Jeg spør når jeg vil få et svar, og Stavrum sier: I løpet av et par dager.
Jeg bekrefter: Altså tirsdag 25 mars.
A.S: Nei da er jeg opptatt med andre ting, men eeh.. ehh.. du skal få svar. Ja. Ha det bra da, hei!
Jeg:  Jeg synes… Hallo? (Men da har jeg allerede fått røret rett i øret)!
Stavrum sender meg kort mail dagen etter:
From:  Ane Stavrum (ans@ombudet.no)
Sent: Tuesday, March 25, 2014 4:25:13 PM
To: emmali1@msn.com
Cc: Anna Ryymin (ar@ombudet.no); Anne-Lise Kristensen (alk@ombudet.no)
Hei!
Jeg viser til samtale i går. Jeg foreslår at du selv sender en kort mail, hvor du purrer på svar fra bydelen og med en kort frist. Hvis du etter dette ikke får svar, så kan du kontakte Ombudet igjen.
Med vennlig hilsen
Ane Stavrum
 Jeg ser derfor ingen annen utvei enn å gjøre nettopp det, og Stavrum mottar kopi:

ABEBETEC

Til sosialleder Sigurd Røeggen Oslo 27.03.2014
De har frist frem til utgangen av mandag 31. mars å svare meg på denne purringen! De har overhodet ikke reagert på min omfattende varsling med tilhørende krav av 09.02.2014 – på snart 8. uke.
Ei heller på søknaden min av 12.02.2014 som jeg ba Dem uttrykkelig om å delegere til egnet saksbehandler.
Ei heller på min klage av 20.02.2014 – «KLAGE PÅ IGNORANSE AV KLAGESAK 09.02.2014 OG TILHØRENDE KLAGE AV 12.02.2012, MONUMENTAL VILKÅRLIGHET, SANKSJONER OG RALJERING, SAMT FRAVÆRENDE BRUKERMEDVIRKNING»
Ei heller har De reagert på innholdet i de mail jeg sendte saksbehandler og innklagede Line Tunsve som De mottok kopier av, datert 24, 25 og 26.02.2014.
Da sikter jeg spesielt til mailen av 25.02.2014 med heading: Til Tunsve med kopi til sekssjonssjef Sigurd Røeggen – som viser at jeg – med multiple sykdomstilstander – flere av dem alvorlige, av Tunsve ble nektet livsoppholdssatser – ja nødhjelp i noen form i det hele tatt i en hel uke, enda jeg i min søknad hadde henvist til at det i min mappe ligger utskrift fra hjembesøk Legevakt fra sist jeg fikk nødsatser å leve for (fra det forrige sosialkontoret) etter at jeg hadde besvimt, kastet opp og hatt voldsomme brystsmerter (belyst i mailen av 24/2) Jeg viser til Embetsoppdrag til fylkesmennene 2014
Prioritering
Sosiale tjenester i Nav:
Høyeste prioritet har hendelsesbaserte tilsynssaker hvor det er viktig å gripe inn raskt, og klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav (…)
Fylkesmannen skal foreta tilsynsmessig oppfølging av henvendelser fra tjenestemottakere, pårørende, ansatte eller andre om hendelser hvor det er grunn til å vurdere om kommunens sosiale tjenester i Nav drives på en måte som kan ha skadelige følger for tjenestemottaker, eller på annen måte er uforsvarlig og ulovlig (…)
Henvendelser som omfatter fare for liv, helse og overgrep skal alltid følges opp (…) Sitat slutt.
Og da jeg ringte Helse- sosial og eldreombudet, kunne spesialkonsulent og teamleder Anna Ryymin fortelle meg at nødhjelpssatser slett ikke heller behøvde å ligge på bunnivå som er 70 kroner dagen, men kunne HEVES hvis forholdene talte for det, sik at de ble tilpasset den enkelte borgers reelle behov!
Men DE reagerer altså enda ikke, selv om innklagede og politianmeldte Line Tunsve besørget at jeg fysisk sto HELT UTEN PENGER for en hel uke! – Hun nektet meg faktisk nødhjelp i noen som helst form!
DENNE HJELPEN BER JEG OM AT ETTERBETALES MEG!
Unnlatelsen forringet min helse svært og ytterligere! Jeg har bl.a diabetes og høyt BT!
ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABERAU Tunsve avslo også stor telefonregning, og stor veterinærregning på nær kr. 5000,- totalt uten å drøfte de faktiske forhold vedr. min helse og økonomi, som i varslingen av 9/2 og søknaden av 12/2 sto at måtte vektlegges kraftig!
Tunsve vedgikk t.om.m i tapet telefonsamtale at hun hadde lest disse, men vektla det ikke i det hele tatt!
Dermed vil jeg være på kr. 0 når jeg får aprilytelsen! For en søplete forvaltningskriminalitet De verner om!
Jeg ber om at avslagene blir omgjort da Tunsve – IGJEN har begått grov frovaltningskriminalitet! I tapet telefonsamtale har Tunsve bekreftet at hun har lest varslingen samt all påfølgende mail fra meg som DE herregud har sendt til HENNE, der jeg gjør omfattende rede for at jeg ligger langt under minstenorm når alle faste utgifter er betalt, og at jeg er mottaker av minstenorm på 6! året! Dette har selvsagt medvirket til at jeg aldri har kunnet spare opp penger til uforutsette utgifter. Jeg ble bedt om å «tegne forsikring på hunden» som «begrunnelse» for hvorfor veterinærregningen ble avslått!
HVOR INNE I HELVETES TRAKASSERENDE OG UTSPEKULERT ER DA IKKE DET?!
Tunsve vet like godt som jeg at hun plikter å realitetsbehandle søknader, altså behandle de ut fra de fakta som gjelder PÅ SØKETIDSPUNKTET! Uansett – En forsikring på «gammel hund» (9 ÅR SOM JEG SKREV) , har jeg for lengs sjekket opp at vil være minimum kr. 1400,- per måned – hvilket jeg ikke klarer! Derfor ber jeg om at avslagene på veterinær – og telefonregning blir omgjort – og det i min favør, og viser til fvl: «Alle feil som begås av ansatte i forvaltningen, skal, ved ny behandling, effektueres slik at den som har blitt utsatt for feilen skal komme gunstigst mulig ut. Forarbeidene til fvl samt kommentarutgaver stadfester dette».
ABELALALA I NOU 2001:22, Fra bruker til borger, slås det fast at en overordnet barriere for integreringen av de funksjonshemmede i samfunnslivet ligger i spenningsfeltet mellom det kommunale selvstyre og individuelle rettigheter.
Utvalget går inn for at mennesker med funksjons­nedsettelser bør ha et rettskrav på sosial- og helsetjenester som går utover det å dekke nødvendige behov.
Målet er å gi disse gruppene en mulighet for aktiv deltakelse i samfunnslivet. Jeg regner med at dette er godt implementert nå vi skriver 2014!
Men Deres ansatte har allikevel overhodet ikke hensynstatt mine behov som seniorinnbygger og funksjonshemmet!
Reisepengene ble som kjent tatt fra meg uten varsel, og uten adekvat begrunnelse, og er verken kommentert i noen form eller behandlet på snart 8 uke!
Alt dette ber jeg igjen om at reageres kraftig på, men de sanksjoner jeg satte som krav i varslingen av 9/2-14.
Jeg ber om at De påser at min overklaging av veterinær og telefonregning samt avslag på noen som helst form for økonomiske ytelser gjennom en hel uke også blir behandlet på rett vis, og at de søkte ytelsene rettmessig blir tilstått meg – det haster! Videre, ser jeg på det som mer enn underlig at Sven Bue Berger aldri har reagert på varslingen av 9/2-14, da han er Avdelingsdirektør for Velferds- og helseavdelingen i Bydelen!
Er det ikke naturlig at han skulle tatt affære når han blir informert om at helsen til en seniorinnbygger står i fare på grunn av at uegnede ansatte ved sosialkontoret De leder boltrer seg fritt med store avvik fra forsvarlige tjenesteytelser?
Siden jeg ikke vet hvordan jeg attacher vedlegg, sender jeg Dem en mail rett etter denne, med heading:
Tapet telefonsamtale med Line Tunsve.
Der regjerer hun pompøst overfor meg, i viten om at De ikke har kalt henne inn på teppet for min varsling av 9/2-14 om hennes grove lovbrudd – på 3. uke!
Til slutt minner jeg om fristen som er satt øverst i denne purringen og overklagingen av ytelser.
Med hilsen Jeanine Horntvedt ABEBLAGGE
Men Røeggen svarte meg selvsagt aldri, så jeg sendte følgende mail til Stavrum der jeg limte inn hennes krav til meg om å selv purre på sosiallederen øverst:
Til Ane Stavrum med kopi til Anne Lise Kristensen Oslo 02.04.2014
Du sendte meg overnevnte kopierte mail 25 mars, og nektet meg forøvrig hjelp etter at jeg tok kontakt telefonisk med deg og sa at jeg var utslitt og i behov av bistand. Du sa jeg måtte purre selv! Som vist er dette gjort, purringen følger under, og jeg ber om at du sender en krass mail til sosialtjenesten snarest mulig, for Røeggen har naturligvis ikke respondert!
Mvh Jeanine Horntvedt ABANNEBINNEGAL
Ane Stavrum svarer meg samme dag:
Hei!
Jeg bekrefter å ha mottatt mailen din datert 02.04.14. Purring på svar på klage er sendt  på mail til Røeggen i dag.
Jeg svarer Stavrum:
Takk. Skal du ikke sende meg kopi av den?
Først da sender Stavrum meg kopien – hvilket for en gammel ringrev som henne burde være ren plankekjøring, så unnlatelsen var regelrett spektakulær!
Men tjenestefeilen viste seg å ha en årsak, siden henvendelsen til sosialtjenesten var helt på trynet.
Slik gikk den – med sprett springende gale datoer satt, samt flere datoer utelatt:
Fra: Ane Stavrum <ans@ombudet.no
Dato: 2. april 2014 15.11.02 GMT+02.00
Til: sigurd.roeggen@bsh.oslo.kommune.no
Emne: Klage fra klient
Hei!
Vi har fått en henvendelse fra klient, JH, f. 08.05.62, som opplyser til Ombudet at hun ikke har fått svar på sin klage datert 10.02.14, 10.03.14 og 27.03.14. Ombudet ber om at klient får svar på klagen så snart som mulig og at kopi av svaret også sendes Ombudet.
Med vennlig hilsen Ane Stavrum
DA røk strikken!:

ABEJOU

Til Ane Stavrum Oslo 02.04.2014
Kan du da ikke LESE?!
Jeg siterer igjen fra begynnelsen av min purring til sosiallederen du nettopp mottok før du skrev din purring til ham hvor jeg har spesifisert datoene på mine ubesvarte klager til ham, og de ligner ikke på de datoer du har satt i det hele tatt!
HVORDAN ER DET MENNESKELIG MULIG Å BEGÅ SLIKE FEIL!? HVA? MENER DU AT JEG BEHØVER DENNE TILLEGGSBELASTNINGEN!?
Sitat fra min mail til Røeggen som jeg sendte deg:
(Og så limer jeg inn begynnelsen av mailen til Røeggen der alle mine mail og søknader fra FEBRUAR måned er temaet, som vist tidligere i denne posten)
Jeg fortsetter: Hva mener du med datoene 10.03 og 27.03?
DET ER IKKE DE DATOER JEG ETTERLYSER OG SOM ER SATT! MERK: DATOENE ER SOM ALLEREDE VIST: 09.02.2014, 12.02.2014, 20.02.2014, 24, 25 og 26.02.2014!
Vennligst gjør jobben din SKIKKELIG denne gangen og send meg en kopi av din nye og oppklarende mail til Røeggen!
FAEN! Går du på stoff!?
Jeanine Horntvedt

ABEBATATPOSE

Dermed opphørte all kommunikasjon!
Et par mail til fra meg rett etter forble ubesvarte, og jeg understreker at hele mailgangen mellom Stavrum og meg ble sendt i kopi til både Ombud Kristensen, og Anna Ryymin som jeg skal komme tilbake til senere:
Til Ane Stavrum
Oslo 03.04.2014
Jeg venter fremdeles på at fadesen skal bli opprettet, og at du sender meg kopi av din nye henvendelse til Røeggen som du klokelig ikke sendte meg kopi av i går før jeg svært undrende måtte be om dette skriftlig!
Og det viste seg jo at var godt jeg gjorde!
Er det da ikke ren plankekjøring at «parter i saken» skal motta kopi av mailer som går mellom disse?
Jeanine Horntvedt

ABEBAGGE

Oslo 08.04.2014
Til leder Anne Lise Kristensen
Er Ane Stavrum syk?
Hvis ikke – Hvorfor blir jeg – i min særdeles vanskelige og uholdbare helsesituasjon raljert med av din underordnede?
Hvorfor overser hun i så fall mine henvendelser og ikke retter opp sine fatale feil umiddelbart som krevet?
Jeg har ikke helse til å vente lenger!
Eller er det slik at dere bare har valgt den søplete strategien å tie meg ihjel og anta at jeg kommer til å gjøre Ombudets jobb ved å rette feilen Stavrum har gjort ved å melde dette til overgrepsforetaket?
Er det slik dere opererer?
Jeg forventer et svar ØYEBLIKKELIG!
Jeanine Horntvedt
Men tausheten var total!
Stavrum hadde rett og slett satt seg ned for å slikke poten, og hele banden ved kontoret stilte seg ved hennes side i og utøve en samkjørt raljering uten sidestykke overfor meg en liten tid senere, med oppstart torsdag 10 april 2014 like før de alle skulle på påskeferie!
Da lot de en funksjonshemmet seniorinnbygger med diabetes og andre sykdommer stå helt alene på tredje dagen uten mat og penger med et avslag fra sosialtjenesten om nødhjelp fra søknadsdato 8. april og ut hele måneden – uten at de løftet en finger!

ABEHAIS

Men et brev fra Stavrum og leder Anne-Lise Krisensen (bildet) ble overlevert meg personlig med høytidelig mine der jeg sto hjelpeløs på kontoret hos dem fredag 11 april.
Det gikk som følger (utdrag):
Oslo, 09-04-2014
Vår ref: 2014/0176 -3
Journalnummer 2014/0637
«Vi viser til dine e-mailer fra henholdsvis 02.04.14, 03.04.14 og 08.04.14.
Vi vil forøvrig informere deg om at et slikt språk og en slik form som presentert i disse e-mailene ikke aksepteres.
Dette er ikke en hensiktsmessig måte og kommuniserte på – hverken med Ombudet eller andre instanser som du er i kontakt med.
Forutsetningen for eventuell videre bistand fra Ombudet er at du kommuniserer på en annen og mer konstruktiv måte, ellers finner vi å måtte avslutte saken.
Dette til orientering».
Vennlig hilsen
Anne-Lise Kristensen
helse-, sosial- og eldreombud
Ane Stavrum
spesialkonsulent.

ABABILLLLL

11.12.2014 – Opptatt av å ivareta trusseldømt
Selv om opplevelsene med drapstrusler er alvorlig nok til at mannen fikk 60 dagers fengsel, er Stokken opptatt av at 53-åringen skal ivaretas.
Brukere kan utestenges fra kontoret i perioder, men det betyr ikke at man ikke får hjelp.
– Da prøver vi å hjelpe over telefon.
http://bit.ly/1vUWatd

ABECICK

Kastet på dør av Nav:
Nav-lederen på Rognan, Ben Stenvold (…) avkrefter at det er mange saker der folk blir vist ut av kontoret på Rognan.
Men det hender og da er det som regel tre måneders utestengelse (…)
Nav-lederen på Rognan understreker at en utestengelse gjelder fysisk oppmøte på Nav.
Brukeren kan fortsatt nå oss på telefon og e-post og vedkommende mister ingen rettigheter, sier han.
http://bit.ly/1fBaPy8

ABEGAGA

Nav Gjøvik:
Vi har utestengt seks brukere som følge av trusler, sjikane og utskjelling hittil i år. Fire av forholdene er anmeldt til politiet (…)
Hun ønsker ikke å utdype hva anmeldelsene går ut på, men nøyer seg med å konstatere at det gjelder uakseptabel oppførsel som truer sikkerheten ved Nav-kontoret (…)
Brukerne mottar fortsatt tjenester fra Nav, men all kontakt med deres veiledere må skje via telefon eller på godt sikrede møter utenfor huset, forteller Schnell-Larsen (Leder ved Nav-kontoret på Gjøvik)
http://bit.ly/RTxQaw
19.08.2014 – Tiltalte hevder han ble truet på livet og drepte Anni i selvforsvar
«Nav-ansatte skal være to stykker når de møter ustabile klienter, men har ikke krav på å få vite om en klient vurderes som farlig av psykiatrien eller politiet.»
http://bit.ly/1PfdZLO
Hvorfor har Tunsve og Trøeng alltid insistert på å være to i møte med meg da?! Det har det absolutt IKKE vært skjellig grunn for!

ABABEVARS


Ivar Sæther, leder NAV-kontoret i Tromsø (bildet) 
10.08.2013 – NAV skal fortsatt være en åpen etat
NAV-kontorene skal ikke være pansrede bygninger, vi skal ta imot de besøkende med åpenhet og respekt, sier Sæther (…)
I tillegg har vi rutiner for hvordan vi opptrer overfor klienter som oppfører seg truende, utagerende eller som på andre måter er vanskelige, sier Sæther.
Eksempelvis er det rutiner for at man ikke skal være alene med slike klienter, man skal være to personer i rommet (…)
http://bit.ly/1EpIb1x

ABADIALOG

Hovednr. 35 – Lov om sosiale tjenester i NAV
5.41.2.9 Beslutning om utestenging fra NAV-kontor
Beslutning om å nekte en tjenestemottaker adgang til NAV-kontoret er ikke et enkeltvedtak etter denne loven.
Utestenging skal i utgangspunktet kun benyttes som et sikkerhetstiltak for å ivareta andre tjenestemottakere som oppsøker NAV-kontoret og de ansatte.
Beslutningen må følge kravene til saksbehandling etter forvaltningsloven.
Tjenestemottaker skal ha varsel om mulig utestenging og anledning til å uttale seg før endelig beslutning tas.
Tjenestemottaker som er utestengt fra NAV-kontoret, skal ikke utestenges fra tjenester.
NAV-kontoret må legge til rette for at tjenestene er tilgjengelige på andre måter, for eksempel gjennom telefonkontakt, brev eller møter utenfor kontoret. 
Se også § 1 lovens formål, § 17 opplysning, råd og veiledning, § 44 taushetsplikt, § 48 fylkesmannens kompetanse i klagesaker, forvaltningsloven med tilhørende forskrifter, spesielt § 11 veiledningsplikt, § 17 forvaltningsorganets utrednings- og informasjonsplikt, § 25 begrunnelsens innhold og forvaltningslovforskriften kapittel 2 
http://bit.ly/1pg4tNB
Så – Det store paradoks blir vitterlig følgende:
Overgrepsetaten som har frie tøyler til å herje med landets innbyggere i den skala de selv finner for godt, plikter forøvrig å ivareta den enkelte borgers interesser gjennom nettopp brev, telefon, mail eller faks – selv om det har tippet så hardt over for enkelte at de har slått, lugget spyttet, kastet gjenstander eller gjort verre ting mot tjenestepersoner i etaten, mens HJELPEINSTANSEN som angivelig er lønnet for å ivareta borgerenes rettigheter overfor Navbastionen, kan slikke sine sår og selv velge å avslutte «bistanden» når de mener seg «urettferdig behandlet» – i form av noen verbale – og høyst betimelige spark over e-post som reaksjon på en ansatts udugelighet!
HVORFOR? Hvor er logikken i dette?!

ABEBATATPOSE

HER FORTSETTER DOKUMENTAREN I KRONOLOGISK REKKEFØLGE:
HOVEDINNLEGG: Hjelpeinstansenes raljering og nekt av bistand til borgere i nød.
ALARM – Nav St.Hanshaugen sosial og Helse-, sosial- og eldreombudet – Brudd på Straffelovens § 242:
http://bit.ly/1iH36Dj
Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Fagkonsulent for oppfølging, Line Tunsve
http://bit.ly/1k1QJ2H
Ombudet – Ane Stavrum – min orientering til henne over mail, om myndighetsmisbruket fra Nav St.Hanshaugen sosial
http://bit.ly/1nu4Tyt
Ombudet – Ane Stavrum ber meg purre på sosialtjenesten selv
http://bit.ly/RSVtjC
Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudets trusler
http://bit.ly/1iiNiqA
Ombudet – Lars Bjørn Mehus m.fl.
http://bit.ly/1rrzdaG
Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Ragnhild Meek
http://bit.ly/1huJFgt
Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Seksjonsleder Randi Trøeng
http://bit.ly/1nNxlc2
Ombudet – Anna Ryymin
http://bit.ly/RSWSXk
Index – Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

april 2014
M T O T F L S
« mar   mai »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 057 andre følgere

%d bloggere like this: