Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Sosialsjef Sigurd Røeggen


MERK: Her kan leses trusselbrevet som sosiallederen sendte meg et par uker etter samtalen som blir gjengitt under:
http://bit.ly/1mPFVX4
Tapet telefonsamtale 08.04.2014 med Sosialsjef Sigurd Røeggen (bildet)
Jeg innleder med å hilse og presentere meg, og sier:
Har du fått en rekke mail fra meg? Husker du det?
R (veldig jovialt): Jaaaa, det har jeg gjort, vet du!
Jeg: Du har ikke besvart min omfattende klage og varsling av niende februar 2014 enda – det er to måneder siden i morgen!
R (Forundret): Åkeeeei???
Det oppstår en pause.
R går rett inn med velkjent hersketeknikk:
«Ja bare fortsett, du – du skjønner – jeg kom akkurat inn på kontoret og logger meg inn på PCen her!»
Men jeg hadde allerede formulert meg krystallklart.
Redegjørelsen fordret slett ingen oppfølging fra meg, men fra sosialsjefen!
Utslitt som jeg var, gikk jeg rett i fellen.

 

 

Derfor forklarer jeg at jeg sendte ham en puring «natt til i dag», at jeg er funksjonshemmet og mottaker av minste sosialhjelps norm på sjette året, og at jeg nylig søkte om å få dekket en stor veterinærregning på nesten 5000 kroner. Så tok jeg for meg den del av klagen av 09.02.2014 som omhandlet det at hans medarbeidere hadde tatt fra meg en mangeårig løpende økonomisk ytelse uten valid begrunnelse helt uten å gi meg forhåndsvarsel slik de er lovpålagt og at jeg således hadde mistet mye. Deretter redegjorde jeg for mailen jeg sendte ham 27 mars 2014 – at i den var oppsummert alle klager og søknader jeg hadde sendt ham, men som han ikke hadde besvart …
Sosialsjefen avbryter: Hallo, hallo –  og jeg spør hva som skjer…
R: Nei du ble borte på telefonen – si det en gang til!
Han treffer som tilsiktet, ved å skape forvirring!
Det hadde kostet meg mye å ta denne telefonen. Jeg var midt inne i en forklaring der jeg hadde klart å holde en rød tråd, men nå forsvant alt og jeg klarte ikke finne tilbake igjen.
Jeg (hakker og stammer): Hvor var jeg hen?
R: Nei det var akkurat det, du ble borte et lite sekund, derfor spurte jeg deg igjen! Bare fortsett, du!
Jeg: (I mailen av 27/3) så skrev jeg at jeg vil stå med null kroner nå i april selv om jeg får livsopphold for da må jeg betale tilbake de store lånene til veterinærregning på nesten 5000,- og telefonregning på 3000,-.
R: Mm!
Jeg: Og dette håper jeg at blir tatt tak i i dag, jeg står uten penger, jeg har 14-15 fysiske diagnoser og er funksjonshemmet. Så dette ber jeg deg om å gå dypt inn i nå!
Jeg kan ikke fatte og begripe – hva er GRUNNEN til at du tier meg så konsekvent ihjel?
Det er mange purringer og ytterligere klager etter den 9/2 jeg har sendt til deg over mail, og jeg har ikke fått et eneste svar. Hva er grunnen?

 

 

 

Røeggen gjør seg dum: Den GRUNNEN til DET, det er for det første, så saksbehandler vi jo ikke PÅ mail, men det trur jeg du sikkert har veit før, at man ikke saksbehandler på mail!
Jeg: Men det er jo et utrolig dumt svar!
Dere skal jo ikke saksbehandle PÅ mail, men jeg må jo få et svar i POSTEN – og dessuten har dere full anledning til – som jeg også skriver nå i mailen i dag, og linker til Navs eget regelverk, at dere plikter å gi korte svar og kommunisere per E-post!
R: Ja men det trur jeg du har blitt gjort oppmerksom på, at vi IKKE kommuniserer på E-post når det gjelder sak!
Jeg: Er det spesielt for DETTE kontoret her, for i det ANDRE kontoret jeg tilhørte FØR dette på Nordstrand, så kommuniserte jeg de siste fem årene over E-post med de!
R: Ja, ja! Men DET var DA – og DET er ikke den samme praksis her! Da tror jeg bare Nordstrand må svare på det!
Jeg: Ja men her så har jeg satt inn lenker til to – jeg kan LESE det for deg… Lov om behandlingsmå…
R (avbryter): Nei, men vi er KJENT med det! Det hjælper ikke at du har satt inn linker på det!
Jeg overhører ham, og leser: «Alle som henvender seg står det, til et forvaltningsorgan, kan benytte elektronisk kommunikasjon dersom forvaltningsorganet har lagt til rette for det.
R: Ja men VI har ikke lagt til rette for det!
Jeg: Akkurat! Men dere har FÅTT mine mail – altså – dere har LEST dem?
R: Ja men du må jo høre hva jeg svarer deg da! Du må ikke rote ting sammen!
Hvis jeg forstår deg riktig, så forventer du at vi skal svare deg på mail …

 

 

Jeg avbryter: NEI, men at dere LESER min klager og søknader som kommer til dere over mail for de er lange, og det er en omfattende varsling av 9/2 som jeg også sendte flere andre makttopper…
R (avbryter irritert): Hva er det du ØNSKER nå!? At vi skal diskutere dette lenger her, eller hva ønsker du!!
Jeg: Skal jeg skrive ut de 35 sidene med den omfattende varslingen av 9/2 til deg  – er det DET du har sittet og ventet på uten å gi meg et eneste svar tilbake om at den mailen er mottatt, som jeg vitterlig har fått vite elektronisk fra deres server – at den ER mottatt!?
R: Det er bekreftet at den er mottatt, men SAKSBEHANDLINGA går ikke per mail!
SAKSBEHANDLINGA går til saksbehandleren du har fått på Navkontoret, som alle andre 5-600 vi hjælper hver måned her!
Det er ikke noe nytt og spesielt med DEG enn alle andre som søker sosialhjælp!
Det er ikke VANLIG at folk har så store behov for å KREVE saksbehandling per mail når de får en saksbehandler!
Men HØR nå!…

 

Jeg: NÅ må jeg avbryte her virkelig! – GODTAR dere ikke… LESER dere ikke den informasjonen jeg sender til dere over mail når jeg klager, og setter dere ned med arket deres og skrivemaskin eller hva dere gjør, og utformer et VEDTAK der som jeg skal få i posten ut fra det dere leser over mail – GJØR ikke dere det?
(Her var jeg selvsagt dypt ironisk siden jeg følte at situasjonen krevde at jeg måtte senke meg ned på neandertalstadiet. Jeg siktet selvsagt til anliggendet helt i starten av samtalen – sosialsjefens konsekvente ihjeltielse av min klage av 9/2 med tilleggssøknad av 12/2, samt flere klager av 20/2, 24, 25 og 26/2 samt klagen med purring av 27.03.2014 noe han meget vel forstod. Det fremgikk jo uomtvistelig av den bekreftelse han ga meg på det tidspunkt om mottatte mail!)
Men Røeggen velger fremdeles å agere idiot og spre ytterligere forvirring med forsøk på å trigge meg helt til kokepunktet ved å skifte temaet til andre anliggender, og oppskjørtet som jeg er, estimerer jeg ikke avledningsmanøveren – men går faktisk i dialog med ham!:
R: Men hør nå: FÅR du svar, eller FÅR du ikke svar fra saksbehandlerne våre!
Jeg: Jeg har OVERHODET ikke mottatt et eneste svar siden jeg sendte inn klagen av 9/2!
R: Får du behandlet søknadene om sosialhjælp du har sendt inn til oss?
Jeg: Nei! De har jo svart meg på noe, men de har jo overhodet ikke behandlet…
R: Kan det ha seg sånn at du har fått AVSLAG på noe av det du har søkt om?
Jeg: Ja! Og det beviser jo at dere leser de mail jeg sender inn til dere …
R avbryter: Sender du søknader på på PAPIR som du leverer enten da i mottak her, ikke sant, og det er DE søknadene vi behandler, og som du da kanskje noen ganger får ja på, og andre ganger får du avslag! Det er det som er praksis! Både for deg, og for de andre som søker!

 

Faenskapen har nå lagt seg til et toneleie, som i formen minner meg om oppleseren i dukkefilmene til Ivo Caprino!
Jeg: Skal jeg ta det EN gang til!:
9/2 sendte jeg deg en kjempelang klage og varsling om lovbrudd under din ledelse.
R: Jeg synes at du har redegjort det ganske så…
Jeg avbryter: Ja, men hvorfor SVARER du ikke du meg på …
R avbryter: VI SVARER ikke på mail! Vi driver ikke SAKSBEHANDLING på mail!
Sosialsjefens konsekvente raljering i forsøk på å utmatte meg og/eller få meg så forbannet at jeg slenger på røret mens jeg gjør forsøk på å kartlegge ihjeltielsen av en alvorlig varsling om lov- plikt, etikk og regelbrudd fra flere av hans ansatte, som jeg som Navrammet borger ifølge riktig tjenestevei i første omgang er ment å sende lederen til foretaket selv (og har gjort) – men som han har ignorert i hele to måneder og deretter trigger meg med vilje enda han vet at jeg bl.a er medisinert for hypertensjon essensiell, får meg til å endelig heve stemmen tre hakk:
Jeg avbryter: Nei, men jeg sier ikke at du skal SVARE meg på mail, jeg sier at – hvorfor har ikke du sendt…
R avbryter: Det er hyggelig at du ikke skriker på telefonen!
Jeg: Du har jo en jævla provoserende måte å være på, DET skal du ha!
R: Åkei! Jeg er helt rolig, og hvis det er provoserende så bare skrik, men det hjælper ikke saken!
Jeg er veldig rolig!
Du er den første som har sagt at det er provoserende å snakke rolig til folk! Jeg tror ikke vi kommer så…
Jeg (demper volumet): Ja men Sigurd Røeggen – Jeg må få et klart svar fra deg nå. Den mailen jeg sendte inn…

 

 

Men Røeggen bare fortsetter å brodere videre på det for ham meget behagelige påskuddet jeg angivelig har gitt ham:
Jeg orker ikke å sitte å skrike – å høre på den skrikingen! Vi behandler ikke dine søknader SÆRSKILT annerledes enn andre personer som søker sosialhjælp hos oss! Det er EN og to!
Du sender søknadene til oss gjennom mottak, du har egen saksbehandler, får du nei så er det begrunnet, får du ja så får du ja! Og det er det korte jeg kan si til deg på telefonen nå!
Noe mer kan du ikke forsøke å oppnå!
Du må være fri til å sende mail til postadressen på Nav hele døgnet, det er helt i orden, og de blir da registrert inn bydelens mailsystem – ikke sant, men poenget mitt med det å være så konkret, er at du SØKER på det papiret som andre sosialklienter gjør, akkurat – ikke på en EGEN spesiell måte, men som alle andre gjør det! Det er ikke SÅ spesielt med deg som gjør at DU på noen som helst måte skal ha en annen behandling enn andre, annet enn at du har KRAV på å få dine søknader vurdert – og det FÅR du også gjennom den saksbehandleren du har hos oss!

 

 

Jeg: Det var ingen SØKNAD jeg sendte, det var en alvorlig varsling om lov- regel og etikkbrudd fra dine …

R: Det er noe HEEELT annet å sende…
Jeg avbryter: Ja! Hvorfor har ikke DU besv…
R (avbryter tvert): Nå snakket jeg til deg om dine SØKNADER som jeg skjønner at det er DET du er opptatt av, å få en BISTAND, av VÅRT KONTOR, til økonomi eller annen bistand!
DET ER DET VI SNAKKER OM NÅ!
Den manipulative jævelen skynder seg med det samme å trekke frem en gulerot, under hans viten om at jeg sto helt uten mat og penger via mailen jeg sendte ham natt til denne dagen:
«Så vil du at jeg skal gi beskjed til din saksbehandler nå? Er det et ønske fra deg, så kan jeg GJØRE det! Nå med EN gang!» (han refererer her til Line Tunsve)
Mitt kommende frontalangrep ble blåst bort som dugg for solen, siden jeg befant meg i en situasjon som kunne bli potensielt livstruende – og jeg svarer:
«Ja, at hun skal behandle den søknaden jeg sendte inn natt til i dag nå ja! For jeg står helt uten penger og mat.
R: Da skal jeg snakke med henne UMIDDELBART!
Jeg: Ja men det var veldig hyggelig!

 

 

Så insisterte jeg på å få gjenta mitt spørsmål om hvorfor sosiallederen aldri hadde svart meg på min graverende varsling av 9/2 eller tilleggene jeg sendte ham senere samme måned, samt klagen av 27 mars 2014.
Da presterer han faktisk å servere meg følgende grensesprengende meningsløse beskjed, trass alle mine alvorlige varslinger som hadde gått til ham med videobevis:
«Det er DU som påstår at det har skjedd lovbrudd, og da må DU bevise det, for å komme med slike påstander!»
På dette tidspunkt var jeg så utmattet at jeg ikke erindret at jeg faktisk HADDE overlevert lydopptakene med sosialkriminaliteten begått av hans underordnede på en CD i gjenklistret konvolutt i resepsjonen ved kontoret, som beviste forholdene. 
Utenpå konvolutten hadde jeg skrevet bred orientering om hva angikk innholdet, og mottaket tok kopi med stempel på at denne var mottatt, som jeg fikk med!
Helt til slutt spør jeg Røeggen: «Er det greitt for deg at jeg legger ut dette opptaket på Youtube«?
Sosialsjefen begynner å le hysterisk, men klarer til slutt å få frem:
«Ja det er jo helt opp til DEG, det! Men jeg ser helst at du ikke gjør det!»
Samtalen avsluttes.

 

ABABABABABABABABABABABHARASS

– YES! SAKSBEHANDLEREN RINGER MEG OPP SAMME DAG:

Intoduksjonsteksten gjengitt, siden den ble utydelig på videoen:
Line Tunsve ved Nav St.Hanshaugen sosial raljerer vilt med meg etter at hun ringer meg opp på beskjed fra sosialsjefen som jeg pratet med få timer tidligere i anledning min søknad om nødhjelp – hvilken de avslo! (Gjengitt over her)
«Urederlig pakk med beslutningsmyndighet»:

 

http://bit.ly/1HJkD81
Opptaket nedtegnet på blogg:
Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Fagkonsulent for oppfølging, Line Tunsve
http://bit.ly/1TjYYKo
Hør også lydopptaket: «Line Tunsve og hennes angivelige oppfatning av Lov om brukermedvirkning.»
http://bit.ly/1bmftEF

 

 

Varslingen om Sosialsjefens absolutte raljering med meg og hans ignorering av de alarmerende forhold jeg hadde forelagt ham, ble kastet rett i søppelkassen av Fylkesmannen.
Les mine mail med orientering som gikk direkte dit, slik at ingen skulle kunne påstå at forvaltningskriminaliteten ikke var kommet til deres informasjon!:
Fylkesmannen og kameraderiet – Del 1 (Utdrag):
(…) Overnevnte, er sentrale bevis for en tarvelig forvaltningskriminalitet, der den sterkeste part med inderlig forurettethet og siktemål, har gått sammen om å ta knekken på en funksjonshemmet enslig og utslått eldre kvinne som har levd på minste sosialhjelps norm i over 6 – seks år!

Så: Sosiallederens brev av 25.04.2014 med Vår ref (saksnr.): 2014/ 5282 kan på overnevnte bevisgrunnlag ikke tolkes som annet måte enn som ren veloverveid sjikane, og agendaen «hemmeligholdelsen» av saksbehandlers navn, ble kun benyttet som påskudd fra Røeggens side for å gi meg et skremmeskudd pga mine vitnesbyrd på blogg og Youtube, og trekke siste rest av «kampånd» ut fra meg siden han der heller ikke nevnte noen av de kritisk viktige klagepunkter fra meg i hovedklagen av 9/2 – men overså denne totalt!
I trusselbrevet fremgikk tydelig at jeg skulle vite at to Navkontor gikk mannsterke mot meg – (en enslig funksjonshemmet seniorinnbygger som i over seks år har erfart en forvaltningskriminalitet av det helt spektakulære, og vitnet om forholdene på min blogg ut fra de lydopptak som foreligger av forbrytelsene begått i offentlig tjeneste).

Først halvannen måned etter – 6. juni, skriver sosiallederen instillingen til Fylkesmannen som jeg her påklager, der han konsekvent utelater å sitere meg på alle de avvik jeg varslet om 09.02.2014 og endog har politianmeldt!
Essensielt å merke seg, er at han absolutt ikke nevner trusselbrevet han sendte meg i mellomtiden med et pennestrøk, men velger å skjule dette for Fylkesmannen! (…)
http://bit.ly/18Gonvx
Fylkesmannen og kameraderiet – Del 2
http://bit.ly/1GebaUZ

 

 

Statens Helsetilsyn valgte også å legge varslingen ettertrykkelig død, og løy meg «rett opp i ansiktet»!
Utdrag fra posten – Statens Helsetilsyn legger lokk på varsling om alarmerende forhold (Nav Sosial):
Statens Helsetilsyn 15.02.2016
Til Jeanine Horntvedt vedr. sosialtjenesten i bydel St. Hanshaugen
Vi viser til din epost av 20.1.2016.
Helsetilsynet er en overordnet nasjonal faginstans for tilsyn og klagesaker om sosiale tjenester.
Vi går ikke inn i enkeltsaker på området.
http://bit.ly/28THamH

 

ABEBATATPOSE

HER FORTSETTER DOKUMENTAREN I KRONOLOGISK REKKEFØLGE:
HOVEDINNLEGG: Hjelpeinstansenes raljering og nekt av bistand til borgere i nød.
ALARM – Nav St.Hanshaugen sosial og Helse-, sosial- og eldreombudet – Brudd på Straffelovens § 242:
http://bit.ly/1iH36Dj
Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Fagkonsulent for oppfølging, Line Tunsve
http://bit.ly/1k1QJ2H
Ombudet – Ane Stavrum – min orientering til henne over mail, om myndighetsmisbruket fra Nav St.Hanshaugen sosial
http://bit.ly/1nu4Tyt
Ombudet – Ane Stavrum ber meg purre på sosialtjenesten selv
http://bit.ly/RSVtjC
Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudets trusler
http://bit.ly/1iiNiqA
Ombudet – Lars Bjørn Mehus m.fl.
http://bit.ly/1rrzdaG
Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Ragnhild Meek
http://bit.ly/1huJFgt
Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Seksjonsleder Randi Trøeng
http://bit.ly/1nNxlc2
Ombudet – Anna Ryymin
http://bit.ly/RSWSXk
Index – Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

april 2014
M T O T F L S
« mar   mai »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: