Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Dokumentarserie om forvaltningskriminaliteten i Nav, og Brukerutvalgene. Del 2


Dette er en serie hvor jeg blant annet dokumenterer ugjennomtrengeligheten jeg som Navrammet seniorinnbygger med en rekke funksjonshemminger har møtt på, etter at jeg sendte inn varsling om oppsiktsvekkende lov- regel plikt og etikkbrudd i sosialdelen av Nav Bydel St.Hanshaugen.
09.02.2014, gikk denne i mail til sosialleder Sigurd Røeggen med kopi til hans overordnede – Bydelsdirektør Ellen Oldereid, og Avdelingsdirektør for Velferds- og helseavdelingen Sven Bue Berger, med flere tilleggsopplysninger og søknader fra meg til ham (som alle mottok kopi av), datert 12.02, 20.02, 24, 25 og 26.02.2014.
Også en hel rekke andre mennesker med beslutningsmyndighet mottok kopi av saken.
Som vist i mitt forrige innlegg linket til under, var det kun Maria Badea – Leder i HSK (Helse- og sosialkomiteen) St.Hanshaugen (H) – Medlem i BU (Brukerutvalget) (H) og Medlem i Styret St Hanshaugen Høyre, samt Ane Stavrum ved Helse- sosial og eldreombudet i Oslo av disse (ca. 35 stk) som i det hele tatt ga meg tilbakemelding:*
Forvaltningskriminaliteten i Nav – Brukerutvalgene:
http://bit.ly/1gF3cWm
Et større utdrag av varslingen disse fikk tilsendt, kan leses i følgende to poster:
Journaliststandens tabuemne
http://bit.ly/1bwnk1a
22.02.2014 – Nav St.Hanshaugen sosial – Lydopptakene
http://t.co/3poMZUDgVE

 

10.02.2014 mottok jeg altså en mail fra Badea (bildet) der hun uttrykte at hun syntes at dette jeg hadde opplevd var trist, og ga meg lovnad om at hun ville ta opp min sak i HSK (Helse og Sosial Komiteen) og AU (Arbeids Utvalget).
Og jeg ventet i spenning, for Maria Badea har en solid maktposisjon:
Valgt som en av TOP 10 innvandrere i Norge av Leadership Foundation Norge (biografi side 5)
http://www.e-pages.dk/hoyre/143/29
Svaret fra Badea:
From: Maria Badea (maria.l.badea@gmail.com)
Sent: Monday, February 10, 2014 8:57:25 PM
To: Jeanine Horntvedt (emmali1@msn.com)
Hei Jeanine,
og tusen takk for mailen. Det er veldig trist med dette du har opplevet. Jeg skal ta opp denne saken i HSK (Helse og Sosial Komite) og AU (Arbeids Utvalget).
Vi holder kontakten.
Med vennlig hilsen,
Maria Badea
Leder i HSK St Hanshaugen (H)

 

Men nå er det jo en gang slik at det er Bydelsdirektør (Ellen Oldereid (bildet)) i Bydel St.Hanshaugen som sitter med beslutningsmyndighet over hvilke saker som slipper gjennom nåløyet for å kunne fremlegges i råd, utvalg og komiteer, og det vil være rimelig å konkludere med at hun ikke var spesielt glad for at Badea forsøkte å fremme min sak, siden Oldereid var en av de aktører som jeg politianmeldte for ikke å ha tatt min varsling på alvor.
Både Oldereid, Røeggen og Berger (alle politianmeldt) benyttet seg rett og slett av den enkleste hersketeknikk i verden overfor meg: Total taushet og ignoranse:
Min slutning springer ut fra mailene som deretter gikk mellom Badea og meg der hun gjør seg usigelig dum, og jeg har oppfattet dårskapen som et forsøk på å dekke over Bydelsdirektørens parkering av saken, hvilken Badea tydeligvis ikke rår over.
Men – når Badea (eventuelt) erfarer at denne form for maktmisbruk er rådende, hvorfor gjør hun forsøk på å dekke over forholdene da? Er det ikke hennes plikt som borger og komitemedlem å varsle om sådant?!

 

Helse- og sosialkomiteen (HSK) :
Komiteen har møte i Akersbakken 27 tirsdag kl. 18.00 uka før bydelsutvalget har møte (som regel har BU møte siste tirsdag i måneden). Bydelsdirektøren vurderer hvilke saker som skal til behandling i hvilke komiteer utfra innholdet og hvem saken berører. Det er vanlig at saker behandles i flere komiteer.
«Bydelsdirektøren vurderer hvilke saker som skal til behandling i hvilke komiteer utfra innholdet og hvem saken berører.»
http://bit.ly/1p2XO6i
Eldrerådet (ER) Eldrerådet har møte i Akersbakken 27 tirsdag kl. 15.00. Møtene holdes uka før bydelsutvalget har møte (som regel har BU møte siste tirsdag i måneden).
«Bydelsdirektøren vurderer hvilke saker som skal til behandling i hvilke råd ut fra innholdet og hvem saken berører.«
Rådet kan også behandle egne saker.
http://bit.ly/NRf3JZ
ABEDUST
Her vises den påfølgende mailgangen mellom Badea og meg:
Til Maria Badea
Oslo 20.03.2014
Hei, nå er det gått over fem uker siden du informerte meg om at du ville ta varslingen jeg sendte deg opp i HSK og AU, og snart tre uker siden jeg sendte deg mailen vist under.
Fikk du den?
Og – Har saken min blitt tatt opp?
Hvis ikke – Når konkret vil den tas opp?
Jeg håper på snarlig respons.
Sosialleder Sigurd Røeggen har ikke foretatt seg det skapte grann siden min varsling av 9/2 og har tiet meg fullstendig ihjel, trass mange ytterligere henvendelser fra meg og orientering til både ham og ledelsen høyere opp i Bydelen om en forestående politianmeldelse – hvilken jeg da også innleverte sammen med CD med lydopptak av forvaltningskriminaliteten ca. to uker før den desperate damen satte fyr på seg selv ved dette kontoret.
Ledelsen ved Nav St.Hanshaugen sosial setter både liv og helse i fare med den fatale ignoranse de utviser.
Det haster med å få satt et grundig søkelys på deres fullstendig uakseptable praksis.
Tusen takk.
Med vennlig hilsen
Jeanine Horntvedt

 

From: Maria Badea (maria.l.badea@gmail.com)
Sent: Thursday, March 20, 2014 11:42:49 PM
To: Jeanine Horntvedt (emmali1@msn.com)
Hei igjen,
Ja jeg har tatt opp din sak i BU på februar.
Fikk beskjed om all personlig data er konfidensiell og kun du og NAV har tilgang til den.
Jeg lurer på om du har fått informasjon for at hvis du ikke er fornøyd med svaret du har fått fra NAV da kan du klage til Pasientombudet i Oslo, og hvis ja har du gjort det?
Mvh,
Maria Badea
ABEDUST
Til Maria Badea
Oslo 21.03.2014
1. Hei, takk for svar. Men jeg forstår ikke – Hva er BU forkortelsen for?
(Her ante det meg at Badea vitterlig mente Brukerutvalget, men både hun og jeg vet at Brukerutvalgene aldri behandler enkeltsaker! Derfor ønsket jeg en klargjøring fra henne, siden hun sendte meg denne svadaen, med totalt fravær av fornuft!)
2. Og – Hvis du forsøkte å ta opp min sak allerede i februar men fikk dette svaret – hvorfor tok du da ikke kontakt med meg og drøftet dette på det tidspunkt som du lovet? Du forstod jo at saken var stygg og at jeg ventet hvert sekund?
Jeg har følgende opplysninger til deg hva gjelder de som hindret deg i å ta opp saken – jeg ser at du skriver at det er “BU” (og ikke Nav) som har stanset deg, men i alle fall – når Nav lyver og står steilt og beleilig på at de ikke kan uttale seg i saker selv om søkeren har fritatt etaten fra taushetsplikten – at all personlig data er konfidensiell og kun søkeren og NAV har tilgang til den, så viser jeg her til uomtvistelige fakta om at det KAN de!:
NAV KAN IKKE FORSKJELLSBEHANDLE I SÅ KLARE FORHOLD!:
10.06.2013: Martin fikk bare noen timer i Forsvaret. Uventet måtte han reise hjem til null skole og null jobb. Og stanget hodet i Nav.
“Martin har fritatt Nav for taushetsplikten. Lederen for Nav-kontoret på 19-åringens hjemsted kan derfor uttale seg konkret om saken hans.”
http://bit.ly/1gwHUjm
Her er en annen sak der Navrammede Randi Sandvik og hennes mann fritok Nav fra taushetsplikten – og etaten vitterlig kommenterte denne!
12.09.2013: Kjøpte rullestol-bil etter Nav-avslag
http://bit.ly/1gwGvJu
3. Du har en klar fullmakt fra meg til å legge ut min sak til hvem du vil og i akkurat så stor utstrekning som du har lovet.
Hvis Nav også trenger å se denne fullmakten, sender jeg dem gjerne den.
Vil du jeg skal gjøre det?
4. Jeg forstår slett ikke dette du skriver:
“Jeg lurer på om du har fått informasjon for at hvis du ikke er fornøyd med svaret du har fått fra NAV da kan du klage til Pasientombudet i Oslo, og hvis ja har du gjort det?”
Jeg forstår det ikke, fordi det av mine mail (også den siste) fremgår krystallklart at jeg overhodet ikke har mottatt tilsvar på min varsling fra ledelsen i Bydel St.Hanshaugen enda, at forholdene er politianmeldt, og at Helse- sosial og eldreombudet er inne i saken ved Ane Stavrum – hvis svar derfra ble limt inn i min foregående mail til deg med logo og det hele. Det går hinsides min fatteevne å motta et slikt svar som dette!
Du vet jeg sliter nok fra før.
Jeg trodde at nå skulle jeg virkelig en gang for alle motta hjelp på grunn av at saken ville synliggjøres – tas opp i HSK (Helse og Sosial Komiteen) og AU (Arbeids Utvalget) slik du lovet meg!
Har du i det hele tatt LEST min mail slik du responderer?
Hva skjer videre nå?
Mvh
Jeanine Horntvedt

 

From: Maria Badea (maria.l.badea@gmail.com) This sender is in your safe list.
Sent: Saturday, March 22, 2014 12:31:17 AM
To: Jeanine Horntvedt (emmali1@msn.com)
Hei Jeanine,
Jeg beklager hvis jeg svarte deg litt kort i forrige mail men det hjelper med dine spørsmål for å kunne forklare deg litt nærmere.
BU betyr Bydels Utvalget
I vedlagt link finner du litt mer info om politikk i bydelen.
http://bit.ly/1jsNVQu
Jeg kunne ikke ta opp saken i HSK (som jeg har lovet) fordi HSK ble avlyst i både februar og mars grunnet manglende saker.
Din sak ble tatt opp i AU i februar (Arbeids Utvalget som forbereder hvilke saker som skal diskuteres videre i BU)
Jeg har ikke svart deg tilbake med en gang etter forrige BU møte fordi jeg hadde håpet å komme tilbake til deg med noe mer enn det svaret jeg fikk i første omgang. Jeg hadde håpet kanskje å få noe mer i neste BU møte neste uke.
Jeg som politisk representant kan dessverre ikke ta imot/bruke din fullmakt men tusen takk for tilliten.
Jeg har lest dine mailer og sett at du har klaget til mange personer.
Det jeg mente var at det finnes klageordninger for brukere som opplever seg dårlig behandlet og at klager bør settes i kontakt med Pasientombudet i Oslo.
Fra min side var bare ett spørsmål som kunne kanskje hjelpe.
Har du diskutert dette med NAV, har du fått informasjon hvor du kan klage og hvordan?
(HEHEHEHEEEEEE)
Men som du sier hvis saken er Politianmeldt og andre jobber også med saken da er bare å se hva de svarer.
Jeg skal til BU neste tirsdag og sender deg mail etter møte.
Mvh,
Maria Badea

 

From: Maria Badea (maria.l.badea@gmail.com) This sender is in your safe list.
Sent: Tuesday, March 25, 2014 9:52:51 PM
To: Jeanine Horntvedt (emmali1@msn.com)
hei Jeanine,
jeg sender deg den siste oppdateringen som jeg har lovet.
Det ble dessverre ikke noe nytt i dag i din sak utenom taushets plikten for enkelte saker vi hadde allerede snakket om.
Jeg tror at det er bare å vente og ser hva de andre som jobber med saken din kan svare. Og jeg håper du skal få et raskt svar som du er fornøyd med.
Mvh,
Maria Badea

 

Til Maria Badea Oslo 26.03.2014
Hei igjen, og tusen takk for utfyllende svar og for siste mail.
Jeg er ikke sikker på om jeg riktig forstår dette du skriver.
For her er de opplysningene jeg sitter med; Gjengs for omtrent alle brukerutvalg og råd i Oslo så godt som et, er at de på sine sider skriver at de jobber på systemnivå, og ikke tar ikke opp individuelle saker – kun primære saker av prinsipiell karakter.
Men hvorfor har kommunene så ulik praksis?
Jeg viser til: Brukerutvalg NAV – Publisert av: Anders Wahl 22.06.2012
Nord-Østerdal har opprettet et felles brukerutvalg NAV for kommunene Os, Tolga, Tynset, Rendalen og Alvdal.
Kommunens innbyggere kan kontakte disse ved behov for bistand både i enkeltsaker og systemrettede saker tilknyttet NAV Alvdal.
http://www.alvdal.kommune.no/7059.Brukerutvalg-NAV.html
1. Mitt første spørsmål er: Hvorfor kan man da ikke kontakte brukerutvalget for å be om bistand i enkeltsaker i akkurat Oslo?
Men – så avdekkes det at i STOVNER bydel tar de jo vitterlig opp enkeltsaker der bydelsutvalget kan gi arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak i nettopp disse, eller i saker som ikke er av prinsipiell betydning.
Litt bakgrunn først – hvis informasjon du selvsagt er kjent med, men som jeg belyser for å sette i kontekst den viten jeg innehar, som leder til at jeg så absolutt ikke forstår de vanskeligheter du har med å få tatt opp min sak i Arbeidsutvalget og i HSK som du lovet meg at denne ville bli tatt opp i.
Det pussler meg litt at du også kunne love meg noe slikt når du t.o.m er leder i sistnevnte og må være solid kjent med hvordan gangen i det hele fungerer:

 

Tema og dato for møtet: Brukerutvalg 27. mars 2009. Brukerutvalgsmøtet ble holdt på Nav Østfold.
Sak: – 03/ 09 Oppnevnelse av Arbeidsutvalg, aktiviteter i 2009
Brukerutvalgsmøte 051208 konkluderte med at vi skulle opprette et Arbeidsutvalg i tilknytning til Brukerutvalget.
Dette for å få et opp saker på utvalgsmøtene som brukerorganisasjonene ønsket på dagsordenen, og slik at det skulle være mulig å forberede disse fra Nav sin side (og evt. innhente faglig kompetanse)
Det ble ellers tatt opp problemstillinger vedrørende enkeltsaker, og noe diskusjon rundt disse.
Dette kan være saker det kan være aktuelt å ta bredere opp, men for å få en skikkelig gjennomgang av de aktuelle problemstillingene bør de forberedes før de tas opp på møtet.
Her vil Arbeidsutvalget ha sin funksjon, ved å kunne avgjøre hvilke saker som skal tas opp på Brukerutvalgsmøte.
http://bit.ly/1doU1yB

 

Stovner Bydel – Arbeidsutvalget til BU 2011 – 2015
Bydelsutvalget har et Arbeidsutvalg (AU) med 5 medlemmer. Møtene starter kl. 18.00 i Karl Fossums vei 30, inng.B
Møtene er åpne for publikum. En representant fra hver av de partigrupper som ikke blir innvalgt, kan møte som observatør.
Bydelsutvalget kan gi arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker, eller i saker som ikke er av prinsipiell betydning.
AU fordeler saker til saksforberedende behandling i råd og komiteer.
http://bit.ly/1j0ZwmV
2. Så hvorfor har du ikke sendt min sak til bydelsutvalget (les to avsnitt over) – utvalget som delegerer myndighet til arbeidsutvalget, siden det står (som vist) i Sak: – 03/ 09 Oppnevnelse av Arbeidsutvalg, aktiviteter i 2009:
“Arbeidsutvalget har sin funksjon, ved å kunne avgjøre hvilke saker som skal tas opp på Brukerutvalgsmøte.”
Arbeidsutvalget som til og med har myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker!
Vil ikke DET være riktig fremgangsmåte?
Med vennlig hilsen
Jeanine Horntvedt
LOKALPOLITISK
Bydelsutvalget er bydelens folkevalgte organ. Bydelsutvalget velges direkte i eget bydelsvalg. Bydelsutvalget har ansvar for de desentraliserte kommunale oppgavene og skal føre tilsyn og kontroll med tjenestene som utføres av bydelen.
Bydelsutvalget 2011-2015

 

http://bit.ly/PvWrAB
Beklager, jeg glemte å ta med det følgende i mailen jeg sendte for noen minutter siden:
Marianne Borgen (SV) sitter i Oslo Bystyre, og er medlem av Helse- og sosialkomiteen, lik som deg. Onsdag 28.03.2012 la hun ut dette på sin FB-status (utdrag):
«Idag har jeg sammen med flertallet i Bystyret bedt om at Aud Kvalbein bidrar til at funksjonshemmede i Oslo får et fleksibelt tilbud, les brevet! «
Til Byråd Aud Kvalbein
«Vi vil med dette brevet rette en innstendig oppfordring til byråd Aud Kvalbein om umiddelbart å ta de nødvendige grep overfor bydel Nordre Aker for å sikre at Stine Machlar får bevilget flere brukerstyrt personlig assistanse (BPA)-timer, slik at hun ikke må avbryte studiet hun er i gang med.
Eksamen er nært forestående, men siden Machlar nå mangler BPA-timer står både eksamen og videre studier i fare.
Hvis Machlar ikke kan fullføre studiet vil ikke Lånekassen omgjøre studielånet til stipend. Får hun ikke fullført utdanning vil hun kunne miste muligheten til å komme seg ut i arbeidslivet og til å gi noe tilbake til samfunnet.
Alternativet kan være et liv på trygd (Sitat slutt)

 

Jeg stiller Borgen følgende spørsmål i samme statusoppdateringsrekke:
Så politikerene KAN altså gå inn i enkeltsaker – hvis de virkelig vil!
Borgen: Enkeltsaker viser oss ofte hvordan hvirkeligheten fungerer…derfor er kjennskap til enektlsaker viktig. men Bystyret kan ikke fatte vedtak om enkeltsaker…på personnivå….men vi kan peke på systemfeil…som i neste omgang kan være svært viktig for enkeltpersoner.
Jeg: Javel. Har du da noe svar på hvorfor min groteske og særdeles veldokumenterte sak mot Nav – hvis sannhetsgehalt er understøttet via lydopptak – aldri har blitt verdiget et pennestrøk enda denne ble sendt en god rekke makttopper?
Intet svar… (sitat slutt)
Så her bevises jo uomtvistelig at dere kan stå på “brukerenes side” og hjelpe stort, hvis bare viljen er til stede.
Stine Machlar er nok – som fremgår av saken, enda mer handicappet enn jeg, men man skal da heller ikke sette vanskelige situasjoner opp mot hverandre.
Jeg er også i meget stort behov av at ytelsene jeg mottar ikke er så knappe at de tar livet mitt alt for tidlig, jeg skal bli gitt mulighet for å kunne fungere i hverdagen på lik linje med funksjonsfriske borgere, og jeg er en seniorinnbygger som attpåtil er mottaker av minste sosialhjelps norm på sjette året!
Denne muligheten har sosialtjenesten tatt fra meg, og sosialsjefen har oversendt både hovedklage, flere tillegg og søknader som fulgte rett over til de innklagede og politianmeldte!
Tunsve (den ene av dem) lot som om hun ikke en gang forstod hva jeg mente når jeg ringte dit etter jeg hadde fått vite at hun fremdeles var min saksbehandler!

 

sigurd røeggen eøs

Hun forstod ikke PROBLEMET, siden sosialleder Sigurd Røeggen (bildet) overhodet ikke hadde konfrontert henne med innholdet i klagen – over tre uker etter at denne var innsendt!
Og jeg har en god del sykdommer som du sikkert har lest om her (fulgte i klagen av 9/2):
Nav – Overprøving av uføregrad – Grov manipulering
http://bit.ly/1dyKGQb
INGEN har da heller enda besvart min klage av 9/2 – 14 på syvende uke enda de vet at de er politianmeldt, Helse- sosial og eldreombudet ved Ane Stavrum har nektet å bistå meg, og mener at jeg kan klage på dette til Nav selv!
Her setter jeg inn de to bloggpostene som omhandler klagen så du lettere har oversikten da her linkes til ytterligere relevant materiale:
Journaliststandens tabuemne
http://bit.ly/1bwnk1a
22.02.2014 – Nav St.Hanshaugen sosial – Lydopptakene
http://t.co/3poMZUDgVE

 

From: Maria Badea (maria.l.badea@gmail.com) This sender is in your safe list.
Sent: Wednesday, March 26, 2014 11:22:21 PM
To: Jeanine Horntvedt (emmali1@msn.com)
Hei Jeanine, Takk for mailen(e).
Jeg vil gjøre en liten korrektur. Du skriver: Marianne Borgen (SV) sitter i Oslo Bystyre, og er medlem av Helse- og sosialkomiteen, lik som deg.
Mens Marianne Borgen sitter i bystyre og jobber med HSK til daglig, sitter jeg i Helse og Sosial Komite i bydelen St Hanshaugen.
Jeg jobber ikke med HSK til daglig, jeg har full jobb i en annen bransje. Jeg sitter i Bydels Utvalget og behandler lokale saker en gang i måneden.
Marianne Borgen har større myndighet, Helse og Sosiale saker over hele Oslo.
Jeg lurer på om du skulle sende en mail til henne og hører hva hun kan si om din sak. Eventuelt hva hun kan anbefale deg.
Forresten vedlagt er linken med bydelens reglement for politisk utvalg. (Merk: behandler prinsipielle og retningsgivende spørsmål innenfor ansvarsområdet i beskrivelsen)
http://bit.ly/1oAFsga
Helse- og sosialkomité (HSK) Arbeidsområdet er: helse- og sosialforvaltningen herunder:
· psykisk helsevern
· sosialomsorg
· eldreomsorg
· rusmiddelomsorg
· miljørettet helsevern
· transporttjenesten for forflytningshemmede
· boligvirkemidler
· skjenkesaker
behandler prinsipielle og retningsgivende spørsmål innenfor ansvarsområdet
Mvh,
Maria Badea
ABEDUST
From: Jeanine Horntvedt (emmali1@msn.com)
Sent: Thursday, March 27, 2014 12:09:03 PM
To: Maria Badea (maria.l.badea@gmail.com); Jeanine Horntvedt (emmali1@msn.com)
Til Maria Badea Oslo 27.03.2014
Før jeg evt. kontakter Borgen, ber jeg deg være så snill å besvare min første mail til deg i går, samt denne. Slik svaret ditt står nå, oppfatter jeg det som særs unnvikende. Min tilleggsmail var kun ment som et lite eksempel, og var ikke tenkt som hovedsaken.
For ut fra materialet jeg presenterte i den første henvendelsen, ser det nemlig ikke ut som om det skulle være uoverkommelig vanskelig å få tatt opp min sak slik du lovet meg.
Informasjonen fra bydelene, verifiserer blant annet at taushetsplikten som du stadig refererer til – og som du angivelig har fått høre fra andre du har snakket med at binder deg vedrørende min sak, er det reneste sprøyt.
Derfor mistenker jeg at det kan være Bydelsdirektøren – Ellen Oldereid som har satt foten ned for at du kan ta opp min sak i HSK, der et av hovedpunktene var at seksjonsleder Randi Trøeng på lydopptak “forklarte” meg at Navkontorets praksis var at de aldri sendte ut forhåndsvarsling til søkere når økonomiske ytelser skulle stanses (som loven krever)!
For Oldereid er jo den øverste myndighet som bestemmer hvem det er som kan få sine saker belyst!:
(Som fremgår av de dokumenter du har fått kopi av, tok jeg også henne med i politianmeldelsen av dette kontoret)
Helse- og sosialkomiteen (HSK) “Komiteen har møte i Akersbakken 27 tirsdag kl. 18.00 uka før bydelsutvalget har møte (som regel har BU møte siste tirsdag i måneden).

 

«Bydelsdirektøren vurderer hvilke saker som skal til behandling i hvilke komiteer utfra innholdet og hvem saken berører.»
http://bit.ly/1p2XO6i
Er det tilfellet?
Ber om snarlig besvarelse av denne mailen, og den første av to mail jeg sendte deg i går.
Tusen takk.
Med vennlig hilsen
Jeanine Horntvedt
SPEAK

 

Da oversender Badea meg “punchline” i goddag mann – økseskaftrekken:
From: Maria Badea (maria.l.badea@gmail.com) This sender is in your safe list.
Sent: Thursday, March 27, 2014 12:18:24 PM
To: Jeanine Horntvedt (emmali1@msn.com)
Hei igjen,
Beklager men akkurat nå kan jeg svare kort kun på siste spørsmålet.
I BU har vi aldri behandlet en privat persons sak.
Mvh,
Maria
Nei. Selvsagt har de ikke det, hvilket jeg svært tidlig både i og under “kommunikasjonen” fremhevet at jeg hadde forstått! Dette var heller overhodet ikke betegnende for den reelle problemstillingen!
Og jeg responderte:
Takk for superraskt svar, men som fremgår av de mail jeg har sendt deg, så understrekes der mer enn godt nok at jeg forstår at Brukerutvalget ikke behandler enkeltsaker. Det er langt fra dette jeg lurer på.
Og med dette, tok kommunikasjonen oss i mellom slutt!

 

Åpen halvtime
Politiske møter er åpne for publikum og starter med åpen halvtime, som er avsatt til innlegg fra bydelens beboere, næringsdrivende, organisasjoner m fl. Her er det mulig å stille spørsmål, fremme forslag eller protestere.
Åpen halvtime er ikke et debattforum, og det er heller ikke slik at man kan forvente å få svar med en gang. Utvalgene og komiteene tar i utgangspunktet kun stilling til saker som er forberedt av administrasjonen og de politiske komiteer og utvalg.
http://bit.ly/OXQ4FD

 

ABEBALK

LES OGSÅ dette innlegget på Origo:
http://bit.ly/1iaDtGA
Forvaltningskriminaliteten i Nav – Brukerutvalgene:
http://bit.ly/1gF3cWm
Uføresak pågår på 3. året. Fortløpende oppdateringer:
http://bit.ly/1doeQdU
Sosialhjelpsnormen må heves:
http://t.co/FVqwWf2uoX
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

april 2014
M T O T F L S
« mar   mai »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 051 andre følgere

%d bloggere like this: