Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Kvinne tente på seg selv på Nav St.Hanshaugen


arob

 

Utdrag fra posten – Vanlig kost for Navansatte:
25.02.2014 – Korrupsjon, kalles det når man er en marionett som hever sin fete lønn uten å prestere ved å tale borgerenes sak – mennesker i nød som blir hundset og raljert med av Nav – der en snur seg vekk fra «ubehaget» og i stedet velger å rette seg etter instrukser fra mennesker høyere opp i systemet om å overse den horrible vanstyring og sosialkriminalitet etaten begår, og som for lengst har ligget synlig langt opp i dagen!
De har plukket seg ut «den beste» – igjen!
Hvem blir det neste offeret – og på hvilken side av det kabylske hus vil vedkommende befinne seg!?
Tenk over det, Eriksson … tenk godt over det før du og dine maktfeller søler bort flere millioner på «ekspertutvalg og «forskerrapporter» som ikke er annet enn en plankekjøring og fornedrende runddans, alt mens ubemidlede borgere som er unntatt all rettssikkerhet i dette landet sulter, pines, og herjes med av ignoranter og psykopater!
De faktiske forhold dreier seg altså om liv eller død – legg deg det på minnet!
http://bit.ly/1o4hvbH
Det er Byrådsavdelingene og den administrative ledese – kommunaldirektøren, som har ansvaret for å følge opp og føre tilsyn med tjenesteproduksjonen og forvaltningen i kommunens etater og bedrifter.
Dette har de gjort mer enn svært dårlig! Les:
Politiker: Dårligere service for brukerene er ene og alene NAVs ansvar!
http://t.co/wxUWgsUwFf
Forvaltningskriminaliteten i Nav – Brukerutvalgene:
http://bit.ly/QUoqLx

ABEHAUGEN

Se hele innslag 1. på Nett-TV 14.03.2014 – Tente på seg selv på Nav (St.Hanshaugen), og hør spesielt ca. 2:25 minutter inne i reportasjen:
Reporter: Her er det tydeligvis noen som ønsker MER oppmerksomhet! Får Navs kunder den oppmerksomheten de fortjener?
Sjefsposøren – Fylkesdirektør for Nav Oslo, Hege Farnes Hildrum (bildet under), svarer som hun har vett på:
«Vi har gjennomført en BRUKERUNDERSØKELSE i publikumsmottakene i Nav-kontorene!
Og da sier 87 prosent av de brukerne som svarer at de opplever å bli møtt med respekt når de henvender seg til oss!»
http://bit.ly/1itSxR4

ABEHALDRA

For sin ugudelige perverse egotripp stilt overfor abnorme realiteter, skulle Hildrum vært sparket på dagen!
Vedr. «BRUKERUNDERSØKELSENE», viser jeg til utdrag fra «Mitt NAV»
Masteroppgave fra en som gikk fra ansatt til bruker:
S. 71 – 73: Brukerundersøkelsen fra 2009
Undersøkelsen er basert på at 7400 brukere er intervjuet på telefon (…)
Den har av årsaker som har med personvern å gjøre ikke inkludert sosialhjelpsmottakere, heter det (…)
http://bit.ly/1lsXbma
Videre:
BRUKERUNDERSØKELSENE I NAV
http://bit.ly/1rzynyv
 Om en annen Nav-leder ved St.Hanshaugen – Ingfrid Milje her:
http://bit.ly/1gF3cWm
14.03.2014 – Tre Nav-kontor angrepet i dag: Krever strakstiltak for sikkerheten
Drapstrussel mot ansatt på Grünerløkka. Kvinne tente på seg selv på St. Hanshaugen. Ansatt banket opp på Frogner.
http://bit.ly/1fwFU4S

ABEJOU

Artikkelen starter:
«Verneombud i NAV Oslo, Jens Eskedal, sier at de tre episodene preger Nav-ansatte i hele Norge (…)
Den største utfordringen er at vi enkeltvis møter utfordrende brukere. Ofte vet vi ikke engang at de er utfordrende, sier han.
Eskedal forteller at flere av kollegaene han har pratet med opplever det som tøft og nesten ukentlig lese om hets, sjikane og vold på Nav-kontorer (…) Sitat slutt.
Dette er den aller mest oppsiktsvekkende hjerterå fremstilling i media jeg har lest noensinne, og jeg klarer altså ikke å ta det jeg leser inn over meg uten å kjenne meg fysisk uvel!
Hva i all verden!? – Og dette gjelder for både Hildrum og Eskedal!:
Her skulle selvsagt først og fremst den dypt ulykkelige og desperate kvinnen ha blitt favnet og tatt i vare ved at det ble forfattet noen empatiske linjer rundt en slik monumental tragedie både for personen det gjelder og vedkommendes familie og nærmeste, samt en lovnad fra både etat og journalister om å snarest mulig ta rede på hva slags forhold som ligger bak en slik utenkelig handling som det å tenne på seg selv!
Men de gemene selvsentrerte småherskerene sørger kaldt og kjapt for å rette fokuset mot seg selv og sine – fullstendig uten skam i livet, og en grensesprengende bedragersk Presse bøyer av!
Nå kjenner t.o.m JEG meg voldelig!
Så vil jeg sterkt fremheve at Osloby som skrev denne artikkelen i dag ikke hadde kommentarfelt til artikkelen, heller ikke på sin FB-side!:
http://on.fb.me/1npTv7X
Dagbladet har ikke nevnt denne oppsiktsvekkende tragiske hendelsen med et pennestrøk, heller ikke VG!
22.02.2014 minnet jeg om det følgende i bloggposten:
Journaliststandens tabuemne
http://bit.ly/1bwnk1a
ABEBELLY
09.08.2013 – Advarte i juni mot dårlig sikkerhet på Oslos Nav-kontorer
Nav-kontoret på St. Hanshaugen doblet vaktholdet i sommer etter trusler og bråk. – Våre folk følger ustabile personer alene til institusjoner. Når psykiatrien utfører slike oppdrag, er de to, sier Nav-leder (sitat slutt)
DET ER EN GRUNN TIL AT DE HAR MÅTTET DOBLE VAKTHOLDET, OG DETTE KAN JEG BEVISE AT BL.A VIL VÆRE PÅ BAKGRUNN AV DE UEGNEDE AKTØRER SOM DER VIRKER, OG SOM RALJERER MED HJELPETRENGENDE SØKERE PÅ DET MEST UANSTENDIGE!
Les resten her:
Nav St.Hanshaugen sosial – Lydopptakene
Dette er hva journalistene ikke ønsker å opplyse almennheten om, og med denne formidable unnlatelsen bidrar også de til å sette Navansatte og søkeres liv og helse i alvorlig fare.
http://bit.ly/1bwwbQz
Det må bli lettere å sparke de forvaltningskriminelle, og reell rettssikkerhet for landets ubemidlede innbyggere må bli en realitet omgående!
ABEBERNAL
Nå har altså noe av det verste en kan tenke seg skjedd – igjen, mens Eriksson har fjollet bort millioner på showoffet av 07.03.2014:
Nav-brukerne pepret ministeren med gode råd
http://bit.ly/1o2Z2OF
Bare tilfeldigheter – snarrådige personer som sto nær ved, reddet liv denne gang!
Den «sterkeste part» – les: etaten som har bøttevis med Advokater og en mektig fagforening i ryggen får atter en gang sole seg i glansen av det ultimate hjelpeløse offer og umiddelbart projisere fokuset over på seg selv og sine udugelige ansatte på bekostning av en nedkjørt desperat kvinne som til slutt ikke klarte å se andre løsninger enn å la etatens massive raljering og nekt av bistand gå ut over seg selv, i et forsøk på å ta eget liv på verst tenkelige og pinefulle vis!
Men vår korrupte journaliststand ser ikke lenger enn til sjefspisken og fredagspilsen, og ihjeltier en personlig tragedie som nesten ikke er å ta innover seg, mens Navbastionen atter en gang får den fulle og hele oppmerksomhet – og strategisk unnlatt er et kommentarfelt! :
Stadig fleire Nav-tilsette opplever trugsmål på jobb!
http://bit.ly/PBm5nT
Hvordan kan det ha seg?
Hvem knebler journalistene?
Jeg har belyst det tidligere:

Joakim Lystad, NAV-direktør.Foto: Gunnar Lier

29.11.2013 – Navdirektør Joakim Lystad og Dagbladets journalist
Navdirektørens absolutte fokus – forsvarstalen for sine ansatte, avsluttes med de sedvanlige forsøk på sensur og knebling ved at han atter en gang retter en advarende pekefinger til media om at terskelen for hatske utfall mot hans ansatte er senket med alle borgermeninger som får utfolde seg fritt i kommentarfelt på nettet!
Lystads uttalelser tidligere – 04.09.2013: Frykter effekten av Nav-hets:
«Den offentlige debatten om Nav må foregå på riktig side av skillet mellom konstruktiv kritikk og farlig hetsing.
Vi vil ha slutt på hetsingen av Nav-ansatte i nettavisenes kommentarfelt og i sosiale medier, og vi ønsker en mer nyansert fremstilling i den offentlige debatten.
Vi mener mediene må være varsomme og noen ganger stenge kommentarfelt»
– Pressen valgte å gjøre knefall, og denne måneds artikler om temaet på nettet ble derfor heller ikke ledsaget av et kommentarfelt – verken i Dagens Næringsliv eller i Dagbladets tidligere artikkel – ei heller på deres FB-sider!
STERKT bekymringsverdig!
http://bit.ly/1b5f6Xd

ABAAAAV

 

Sosialhjelpsnormen må heves
Det er Brukerutvalgene og Fattignorge som skulle ha talt borgerenes sak og fått historier om forvaltningskriminalitet ut, opp og fram!
Men hva har vi hørt fra den kanten?
Hvilke himmelropende radikale endringer har de arbeidet med å få til?
Nada!
Jeg har ikke lest et kløyva ord fra dem på flere år, om hvordan de ivaretar de Navrammede!:
Nav Brukermedvirkning
Brukerne har mange saker, men ofte mangelfulle metoder og kanaler for å få fram sakene.
En kanal for å få fram brukererfaringer er likemannsarbeidet i organisasjonene.
Brukerrepresentantene vil oftest måtte finne fram sakene selv, gjennom å delta i brukerorganisasjonenes møter, kurs eller snakke med enkeltbrukere og deres familier (…)
Brukerutvalget skal påse at brukermedvirkning skjer (…)
Å synliggjøre brukernes perspektiv i NAV er en viktig oppgave for brukerrepresentanten (sitat slutt)
http://bit.ly/HxZFOY

BS!

Så må man jo også se litt på hvem det er som leder brukerutvalene (her i Oslo):

ABEBK

NAV Oslos brukerutvalg, ledes av Navleder Ingfrid Milje! (bildet):
NAV – Medlemmer i brukerutvalget fylkesnivå
På denne siden finner du informasjon om medlemmene av NAV Oslos brukerutvalget.
http://bit.ly/1eHxOqz
Om Ingfrid Milje – Og igjen rettes søkelyset mot Nav St.Hanshaugen hvor en kvinne tente på seg selv, fredag 14.03.2014:
http://bit.ly/1p0AJze
Til Arbeidsminister Robert Eriksson
26.08.2013 – Vi skal røske opp i NAV – Sier Robert Eriksson, leder for Stortingets arbeids- og sosialkomité.
«Hver gang jeg tar opp de ulike sakene får jeg beskjed om at: «Man ikke kan gå inn i enkeltsaker».
Men når enkeltmennesker med hver sin skjebne representerer systemsvikt, er spørsmålet:
Hvis vi politikere ikke kan ta tak i disse enkelthendelsene for å røske opp i systemet, hva skal vi da med politikere.» (…)
Når du endlig kom på banen, løy du samtidig til tennene!
Det er du som er den «profesjonelle» i den utstrekning at du rett etter ble tilsatt som Arbeidsminister!
Da kan du mest sannsynlig ikke være rammet av kognitiv svikt! (…)
http://bit.ly/1e7wos2

ABEBAKOLA

20.03.2014 – Forvaltningskriminaliteten i Nav – Brukerutvalgene (Del 1):
http://bit.ly/1gF3cWm
05.04.2014 – Dokumentarserie om forvaltningskriminaliteten i Nav, og Brukerutvalgene (Del 2).
Innlegget på Origo:
http://bit.ly/1iaDtGA
På blogg:
http://bit.ly/1dXD92p
Dokumentarserie om forvaltningskriminaliteten i Nav, og Brukerutvalgene (Del 3).
Maktbastionens mest veloverveide maskespill – Som klovner og feiginger, viste de seg å være når det virkelig gjaldt!:
http://t.co/V3Ada62CIG

ABECONLAD

Nye Meninger (blant flere andre medier) har slettet mine innlegg og stanset debatter jeg har startet over en lav sko gjennom en årrekke.
Jeg er Norges Folkefiende nr. 1!: Glem alt av påstått sensur overfor ekstremister og islamkritikere!
http://t.co/9aOJrtROE5
Nav-ansatt døde – Nye Meninger fratok meg ytringsfriheten – igjen!:
http://t.co/zp3fg9YhVe
Borgerenes vitnesbyrd om sosialtjenesten – Del 1

«Det sies at i mange tilfeller er det slik at en sosialsjef ikke har gjort en tilstrekkelig jobb tideligere, det betyr i klarhet at det er billigere for en kommune og forfremme en udugelig superbyråkrat til sosialsjef enn å ta en arbeidsrettstvist sak for og få fjernet de udugelige (…)
Det oppleves livstruende å bli “trenert”, man føler seg personlig trakkasert ved denne åpenbare “utfintingen” i alle ledd, man mister kontakten med følelsen av eget verd og egen evne til å tenke rasjonelt.
Når syke, fattige, uheldig stilte, arbeidsledige og andre støtteberettigede privatpersoner må be om hjelp av sosionomer, advokater og andre hjelpere for å komme gjennom dette, er det vanskelig å tenke at dette er tilfeldig surr.
Tvert om oppleves dette som nøye uttenkt, planlagt og ønsket strategi.»
http://bit.ly/1fetcaA

ABEFLOPP

Nav – Uten sanksjonsmuligheter?
http://t.co/R7mqt5d8gB
Navansatte og utskjelling – Slik skaper etaten uføretrygdede
http://bit.ly/eOMfax
Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?
http://bit.ly/101QCi2
Nav har ignorert Stortingets krav – Hvordan er dette muliggjort?
SPILLET FOR GALLERIET:
http://bit.ly/1gbHFbU
http://bit.ly/1kG8kBi
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

mars 2014
M T O T F L S
« feb   apr »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: