Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Borgerenes vitnesbyrd om sosialtjenesten – Del 1


Meget treffende, og godt skrevet!
En borger gir sitt vitnesbyrd om sosialtjenesten 10.01.02:
Ondskapsfulle og maktsyke sosialsjefer
Sosialtjenesten fremstår etter manges mening, mer og mer som sysselsettings rettette tiltak for en særdeles svært spesielle grupper mennesker, seg selv og sine egne.
Må vi i dagens moderne norske demokrati som vi skryter uhemmet av, ha det slik ?
De fleste av de sosialsjefer og deres tilsatte som jeg har vært nødt til å forholde meg til og fått tred nedover hodet, har helt åpenbart hatt en sviktende dømmekraft.
Og dessuten tildels mangelfullt utviklete sjelsevner som de fremste og mest synbare kvalifikasjoner.
De sosialfaglige kvalifikasjonene er ikke synelige, de sløser unødvendig med millioner (…)
De fleste sosialsjefer jeg har møt har ikke evnet sine leder funksjoner og lovpålagte oppgaver.
De har distansert seg fra ustrukturerte og irrasjonelle saksbehandlere og sosionomer som synliggjør åpenbare mangler i lovforståelse og lovanvendelse.
Resultatet er at den som er sosialt vanskeligstilte ikke får den hjelp vedkommende har rett til etter loven, til betydelige unødvendige økte kostnader for samfunnet, -klienten skvises!
•Som når Sosialsjefene ved Grønland sosialsenter kaster vanlige alminnelige ordentlige rusfrie menneske ut av gunstige ordinere botilbud og over til noen rottereire av hospitser til over dobbel kostnad, 10.000,- mnd. blant tyngre kriminelle og rusmissbrukere, prostituerte. Sammen med mentalt syke og forstyrrete personer.
Den sosialfaglige galskap av en begrunnelse var, at i dette helvete skulle jeg og andre folk lettere bli selvhjulpne og komme i orden, i følge Sosialsjefene ved Grønland sosialsenter og Fylkesmannen i Oslo og Akershus (…)
Som når sosialsjefene behendig har tilrettelagt det slik at jeg har måttet forholde meg til 125 byråkrater og tusenvis av dokumentsider.
Kostnadene byråkratene påfører samfunnet er underordnet, så lenge den det gjelder ikke får rett i sin sak.
Dette har sosialsjefene nok penger til, men ikke til husly, mat og medisiner til oss fattige.
Sosialsjefers kvalifikasjoner og hvilke krav stilles til en stilling som sosialsjef?
Er dette en instans hvor kommunene setter inn personer som ikke evner å gjør nytte for seg i andre stilinger i den kommunale forvaltnings tredemølle?
Det sies at i mange tilfeller er det slik at en sosialsjef ikke har gjort en tilstrekkelig jobb tideligere, det betyr i klarhet at det er billigere for en kommune og forfremme en udugelig superbyråkrat til sosialsjef enn å ta en arbeidsrettstvist sak for og få fjernet de udugelige.
De har som regel vært ansatt i en kommune i mange år, -i andre stillinger.
Og det kan virke som de ender opp i en stilling som sosialsjef eller lignende når de enten ikke har gjort en bra jobb, eller om kommunen utfører en ”omstrukturering” internt.
Slik kan gjerne en udugelig superbyråkrat bli ny sosialsjef og en ny pest og en plage.
Er det derfor det kan synes som flesteparten av sosialsjefene i dette landet er udugelige?
Og sosialtjenesten synes å være den instans de legger de minst krav til kvalifikasjoner (…)
Med vennlig hilsen
Svein Danielsen.
http://bit.ly/1hTckLa

ABEBEAG

Liv Serine Helgesen i Torbjørn Røe Isaksens innlegg – Økte forskjeller:
(…) Med Høyre og FrP i byrådet oppbevares kronisk syke – udiagnostiserte – i årevis på sosialhjelpens eksistensminimum – langt lengre enn den skjønnsbaserte sosialtjenestelovens hensikt.
Når uføretrygd endelig innvilges, tar Høyre-FrPbyrådets sosialtjeneste i Oslo kommune refusjon i etterbetalte trygdemidler, selv om det er Høyre-FrPbyrådets økonomiske politikk som er årsaken til at enkelte frarøves årevis med livskvalitet og allminnelig livsdeltakelse.
Her skulle jo Høyre og FrP gå foran med gode eksempler og la rettferdighet skje fyllest der sosionomer og jurister uten helsefaglig kompetanse og -innsikt er medvirkende årsak til at syke oppbevares på sosialhjelp langt lengre enn lovens hensikt!
http://bit.ly/1oxmWjI
Helgesen: NAV Klageinstans Nord-i Høyre-FrPs tjeneste?
(… ) NAV legger til grunn at klagers advokat er kjent med at kopier av saksdokumenter som viser grunnlaget for vurderingen kan oversendes ved skriftlig forespørsel fra advokat til riktig instans (…)
HVA menes med «riktig instans» ? (…)
Forvirrer NAV med hensikt for å behjelpe Høyre-FrPbyrådet i Oslo å spare utgifter på sosialbudsjettet?
At kronisk syke, bostedsløse og fattige slik fratas viktige rettssikkerhetsprinsipper ved at disse nektes å klage på hvordan sosialtjenesten i Oslo kommune forvalter deres trygdemidler, fraviker betydelig fra dagens fokus på MENNESKEVERD og demokratiets rettssikkerhetsprinsipper skal gjelde ALLE i kongeriket Norge, også de neders på den økonomiske – og sosiale rangstigen!
http://bit.ly/WNxa6g

ABEBRYT

Helgesen: Forslag til Fritt Ord Prisen 2012
(…) Årsaken til mitt forslag av Jeanine Horntvedt til kandidat til Fritt Ord Prisen 2012 er nettopp hennes meget veldokumenterte og gjenkjennelige fokus på sosialtjenesten i NAV (…)
Jeg er selv blant de som har blitt oppbevart – udiagnostisert – i mer enn 8-åtte – år på sosialhjelpens eksistensminimum – og sosialtjenestens tyranni.
Før jeg da endelig av NAV i 2005 ble anmodet om å søke uføretrygd, og ble sendt til viktige medisinske eksperter.
Da jeg fikk innvilget uføretrygd i 2006, og alle brikker fallt på plass mht diagnosen, tapte jeg 10 års skattbar, pensjonsgivende inntekt, fordi jeg hadde blitt oppbevart så lenge på sosialhjelp – uten diagnose.
Hvem andre enn kronisk syke, og fattige sosialhjelpsmottakere hadde funnet seg i et slikt økonomisk tap på 10 års pensjonsgivende inntekt? (…)
http://bit.ly/V07q0s

ABEHAI

Politiker: Dårligere service for brukerene er ene og alene NAVs ansvar!
«Det oppleves livstruende å bli “trenert”, man føler seg personlig trakkasert ved denne åpenbare “utfintingen” i alle ledd, man mister kontakten med følelsen av eget verd og egen evne til å tenke rasjonelt.
Når syke, fattige, uheldig stilte, arbeidsledige og andre støtteberettigede privatpersoner må be om hjelp av sosionomer, advokater og andre hjelpere for å komme gjennom dette, er det vanskelig å tenke at dette er tilfeldig surr.
Tvert om oppleves dette som nøye uttenkt, planlagt og ønsket strategi.»
http://bit.ly/1UelyCG

 

ALARM:
Trusselbrevet fra sosialsjefen ved Nav St.Hanshaugen av 25.04.2014
http://bit.ly/1mPFVX4
22.02.2014 – Journaliststandens tabuemne
«Nav-kontoret på St. Hanshaugen doblet vaktholdet i sommer etter trusler og bråk.»
http://bit.ly/1bwnk1a
22.02.2014 – Nav St.Hanshaugen sosial – Lydopptakene
Dette er hva journalistene ikke ønsker å opplyse almennheten om:
http://t.co/3poMZUDgVE

arob

26.01.2014 – Til Arbeidsminister Robert Eriksson
http://bit.ly/1e7wos2
25.02.2014 – Vanlig kost for Navansatte
Hvem blir det neste offeret Eriksson – og på hvilken side av det kabylske hus vil vedkommende befinne seg!?
De faktiske forhold dreier seg altså om liv eller død – legg deg det på minnet!
http://t.co/tO63vFYe0C
04.03.2014 – Handlekraftig eller handlingslamma – Kritikk av Nav, slettet igjen!
http://bit.ly/1eSrobL
07.03.2014 Helse,- sosial- og eldreombudet
http://bit.ly/1npbNm6
Psykopater i lederstillinger
http://bit.ly/2EDKau

abord

Sosialkontorets projisering – Tapet telefonsamtale med sosialleder Vildgun Steinhaugen 02.02.2011:

ABELUE

10.01.2012 – STORTINGET
Vil grunnlovsfeste menneskerettigheter
Menneskerettighetsutvalget, som har fått i oppdrag å foreslå grunnlovsfesting av sentrale menneskerettigheter, leverte sin rapport til Stortingets presidentskap 10. januar 2012.
Et av punktene (hehe): Rett til sosial trygghet, tilfredsstillende levestandard og helse
«Stortinget har foreløpig ikke tatt stilling til den videre behandlingen av rapporten.»
http://bit.ly/NcJALL
ABEFERDSTAT
Grunnlovsforslag om grunnlovfesting av økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter
Dokument 12:31 (2011-2012)

Hvor er saken nå?
Dokumentet er til behandling i komiteen.
Høring i komiteen
Dato for høring: 28.02.2014
Høringer i saken er avholdt.
Frist for avgivelse av innstilling er 06.05.2014
http://bit.ly/NNjcPK

ABACLEMETS

Grunnlovsforslag om grunnlovfesting av økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter
Dokument 12:31 (2011-2012), Innst. 187 S (2013-2014)
Saksordfører: Michael Tetzschner (H)
Innstilling avgitt 07.05.2014
«Forslagene om rett til tilfredsstillende levestandard og helsehjelp, oppnådde ikke et tilstrekkelig flertall og ble følgelig ikke vedtatt.»
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=54686
Sosialvesen
Her finner du de nyeste sakene om hovedtemaet sosialvesen.
For å finne eldre saker velg sakstype eller et av undertemaene.
Temaet omfatter saker om alkohol, avtalefestet pensjon (AFP), bostedsløse, dagpenger, enslige forsørgere, fattigdom, folketrygd, levekår, narkotika, omsorgstjenester, pensjoner, pensjonsreform, rehabilitering, rusmiddelmisbrukere, skjenkebevillinger, sosialhjelp, sykefravær, sykehjemsplasser, Trygdeetaten, uførepensjoner, Vinmonopolet m.m.
http://bit.ly/1oCuAsR
Riksrevisoren ønsker større åpenhet – Hva skjer med de trygdede?
http://bit.ly/18ZfXya
Index – Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

mars 2014
M T O T F L S
« feb   apr »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 056 andre følgere

%d bloggere like this: