Brev skulle sørge for barnehageplass til en samarbeidspartner.
Bydelsdirektøren skrev på offisielt brevpapir og ba om barnehageplass for bekjent.
Styret i Kanutten familiebarnehage i Oslo trodde nesten ikke det var sant.
http://bit.ly/1mWIWpA