Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Kongens nyttårstale 2013


ABEKONGEN

Fra Kongens Nyttårstale:

«Tenk deg at du skriver et kritisk innlegg om landets styre på sosiale medier. Se så for deg at det litt senere banker på døren. Der står politiet, som kommer for å arrestere deg»
http://bit.ly/1eqKl2r
Mulig det også, men hittil er det slik at makteliten tier dette landets kritiske borgere konsekvent ihjel.
«Norske Media er kjøpt og betalt!»:
http://bit.ly/17jggCU
Trykk øverst på «Nytt» hos Sonitus for å se de siste innleggene på denne bloggen:
http://sonitus.no/author/jeanine/
Facebooksiden tilhørende:
http://on.fb.me/1knxm3k
Hør noen av lydopptakene med maktmisbruket fra Nav på Youtube her:
http://www.youtube.com/user/Emmelin4
ABEFF
Kolofon forlag: Spurven og haukene
En varsler slår tilbake
ISBN 978-82-300-0486-9
Julija Pavlic Lande
(Utdrag):
Det uvanlige i varsleren Julija P. Landes tilfelle er at hun – tross den sykdom og den øko­nomiske ruin som hun rettstridig er blitt påført i Oslo kommunes tjeneste – ikke bare fortsetter sin egen kamp.
I tillegg bruker hun sine dyrekjøpte erfaringer i frivillig arbeid for å støtte andre varslere og hun kjemper for reformer i den rettsstaten, som i dag nekter henne og altfor mange andre deres rettigheter.
Hun bruker blant annet sin tid og sine krefter som ulønnet daglig leder av Varsler­unionen, en landsomfattende forening som hun har vært med å bygge opp til støtte for varslere og til reformer i den norske rettsstat.
Edvard Vogt
http://bit.ly/1agpD5i
ABEdvard Vogt
Bildet: Edvard Vogt
Professor emeritus i rettssosiologi ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen.
 Varsleren – Viktig og verdig
12 sterke varslerhistorier
ISBN 978-82-300-0707-5
Kjell Horn
(Utdrag):
Julija P. Lande har en sentral plass blant landets varslere.
I 1999 varslet hun som plasstillitsvalgt om mobbing på arbeidsplassen.
Etter å ha blitt utsatt for ”klassisk trakassering” ble hun sagt opp fra sin stilling som PP-rådgiver i Oslo kommune fem år seinere.
I 2006 var hun med å stifte Varslerunionen.
http://bit.ly/17BFlsV
ABEDFG
Liv Serine Helgesen:
NAV Klageinstans Nord-i Høyre-FrPs tjeneste?
http://bit.ly/WNxa6g
Oslo byrådets hevn
Det skal være vanskelig å få sosialhjelp! uttalte helse- og sosialbyråd Listhaug på et fagmøte om sosialklienter i regi av Kirkens Bymisjon i 2006.
Så vanskelig at sosialklienter dør langt tidligere.
http://bit.ly/izZ2dS
Elise Lang, Lars Kreken m.fl:
For syk til arbeid er fastslått. Nektes uføretrygd! (Utdrag):
06.08.2009: Nav bekrefter at journaler sensureres
Nav forbeholder seg retten til å arkivere hva de syns om deg. 
Dokumentene får du ikke se:

«Tønnessen mener Krekens tilfelle dreier seg om innsyn i sakens dokumenter, og ikke endring av orginaldokumenter. Ifølge fylkesdirektøren kan Nav selv bestemme hva de ønsker at brukeren skal få lese. De kan med andre ord gjøre endringer i kopien som du får tilgang til»
http://bit.ly/7zrZC
Presset til taushet – Del 1 av 2 (Utdrag):
Denne saken som har blitt sendt meg fra personen det gjelder, er såpass grotesk at jeg fullstendig mangler ord.
Jeg legger den derfor bare rett og slett frem, og håper at så mange som mulig ønsker å lese hva som foregår i Norges “lukkede virkelighet” og at makttopper i vårt samfunn nå endelig kan vise vilje til å gjøre noe konkret for at rettsløse grupper i samfunnet skal kunne bli omfattet av selvfølgeligheter, som det å bli inkludert i og beskyttet av den rettssikkerhet som andre og “bedre stilte” tar for gitt. Man kan ikke lenger bare sitte og ikke bry seg så lenge uretten ikke rammer en selv!
http://bit.ly/12JFi84
Presset til taushet” Del 2 av 2.
http://bit.ly/12CDqw
ABEKONGENN
Kongen fortsetter: «Grunnen til at dette ikke skjer i Norge, er at Grunnloven gir oss ytringsfrihet. I Norge kan alle fritt få uttrykke sine meninger – enten det er om konge eller myndigheter.» …
Les: Lydopptak av grove gjengjeldelser etter varsling, stanset. Nav og OPT.
http://t.co/mPjzdKHski
Kongen: «For 200 år siden samlet en gruppe menn seg på Eidsvoll for å lage loven som skulle bli grunnlaget til det selvstendige Norge. Grunnloven som den gang ble vedtatt har utviklet seg i pakt med tiden – og sikrer i dag det norske folk rettigheter vi lett tar for gitt i hverdagen (…) Grunnloven beskytter folket – og sikrer folkestyret.»
ABEFAMILIE
Fra min slektsoversikt:
En av brødrene til min tippoldefar Carl Christian Krane – Jacob (Andreas) Krane, giftet seg med Mariane Dortea Nilsdatter, datter av Elsebe Kathrine Hansdatter Ringkjøp
Faren til Elsebe var Hans Nikolai Ringkjøb
Hans Nikolai Ringkjøb (1771 – 1815) var sønn av Nicolai Ringkjøb og Elsebe Cathrine Pedersdatter Crantz (Mariannes oldeforeldre)
Elsebe Cathrine Petersdatter Crantz F:1732 var datter av Peder Crantz
Peder Crantz (1702-1744) var sønn av Peter Crantz og Mette Cathrine Richter
Mette Cathrine Richter (1675 – 1731) var datter av Christian Richter og Christine Hohendorf
Christine var Mariannes 3. tippoldemor, og hustru til både Jacob Mathias Tax og Christian Boghart Richter
Hun var mor til Brostrup Jacobsen Tax, Mette Cathrine Richter og Christian Christiansen Richter
Den ene broren til Mette Cathrine Richter var Brostrup Jacobsen Tax (halvbror)
En av sønnene til Brostrup het Lorentz Albert Tax
Lorentz sønn igjen – Brostrup Mathias Tax fikk en datter, Maren Cathrine Tax, som giftet seg med Christian Adolph Diriks.
Han var i et par dager i 1814, Norges første (midlertidige) stortingspresident (…)
http://bit.ly/l14hPs

????????????????????????????????????????

Nav – Overprøving av uføregrad – Grov manipulering

11.11.2013 HELE TO ÅR ETTER AT MIN SØKNAD OM UFØREPENSJON BLE SENDT INN OG ETATEN GJENTATTE GANGER HADDE FORSØKT Å FÅ MEG TIL Å MØTE HOS PSYKOLOG PÅ BAKGRUNN AV MIN VARSLING OM GROV FORVALTNINGSKRIMINALITET, INNKALTE NAV MEG TIL TIME HOS DERES «SPESIALISTLEGE» DR. (…) FOR OVERPRØVING AV MIN(E) 3 FASTLEGE(R)s ATTESTASJON OM 100 % UFØREGRAD FOR MEG.
Der ble jeg fornedret seksuelt.
I «Rapporten» krevde kvakksalveren at jeg måtte møte hos psykiater fordi han ikke kunne finne noe galt med meg fysisk!
(I samme posten står listen over alle sykdommer jeg har, samt innstillingene fra jurist som overhodet ikke er debattert av Nav Forvaltning. Utdrag):
Det følger av folketrygdloven § 12-6 at det er et vilkår for rett til uførepensjon at vedkommende har varig sykdom, skade eller lyte.
Det følger videre av Navs rundskriv R12-00-A 12 at vurderingen av om dette vilkåret er oppfylt i mange tilfeller blir skjønnsmessig, men at det retningsgivende varighetskravet er syv år fra et tenkt uføretidspunkt.
JURK bemerker at klager har hatt sykdom som har medført uførhet i hvert fall siden 1999, og mest sannsynlig også før dette.
Dette er langt over det retningsgivende varighetskravet på syv år (…)
Varslingen ble sendt flere aktører, deriblant Fylkeslegen i Oslo og Akershus, Direktør for Statens Helsetilsyn Jan Fredrik Andresen, med kopi til ass. direktør Jo Kittelsen og fung. ass. direktør Heidi M. Rudi, Byrådsleder Stian Berger Røsland, leder for Helse- og omsorgskomiteen Kari Kjønaas Kjos, samt til Joakim Theodor Haagaas Lystad –  direktør for Arbeids- og velferdsetaten og Nav (…)
Den er også sendt TV2-Nyhetene og ny direktør i Aftenposten, som ikke ønsket å belyse forholdene:
http://bit.ly/1dyKGQb

Fra – Navdirektør Joakim Lystad og Dagbladets journalist:

Mennesker (har) tatt sitt liv, de har fått forkortet sine liv fundamentalt ved utilstrekkelig økonomisk bistand for sine sykdommer på grunn av uforsvarlig saksbehandling, de har måttet gå fra gård, grunn og ekteskap, barna deres har lidd, borgere har blitt hundset, krenket, tyrannisert, overstyrt og j*vlet med!
Våre klager har blitt ignorert og eller bagatellisert, vi har sultet, fortvilet og bedt, men ingen steder har det vært å få hjelp!
I blant oss, har flere ganger befunnet seg terminalt syke innbyggere (…)
http://bit.ly/1b5f6Xd

Print

Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren
Dokument nr. 15:1777 (2010-2011)
Skal Nav-brukere være nødt til å finne seg i (…) trakassering? (…)
Hanne Bjurstrøm: (…) Jeg vil først minne om at brukeren har anledning til å fremsette en serviceklage overfor enheten som har håndtert saken (…)
Det arbeides nå med ulike alternativer med sikte på å forbedre etatens håndtering av klager som ikke passer inn i dagens formaliserte klageordninger (…)
http://bit.ly/Hhv9mz

ABEFINGERS

30.12.2013: Lydopptak av grove gjengjeldelser etter varsling, stanset. Nav og OPT.

Vedrørende «VG-henvisningen» fra moderator – at mine avsløringer om NAV ikke vil være verd en artikkel i VG, les følgende, fra serien:
Laila Marie Reiertsen – En løftebryter!

ablaiiiiii

Del 5 (utdrag):

 

(Reiertsen) spør om jeg har noen øvrig familie, og jeg snakker litt om det, og sier bl.a at jeg har en mor på 85 år som er svært syk, og at jeg føler at kampen med Nav tar mine krefter i den grad at det er vanskelig å kunne finne kvalitetstid sammen med henne i den siste tiden, når saken er som den er.
Mamma var også veldig lei seg, og tok det svært tungt at jeg måtte slite som jeg gjorde med Nav (…)

Politikeren: “Så gale som dette her, har`kje eg vært borte i»
“Her er det altså personforfølgelse, rett og slett”
Jeg følger opp: “Ja du skjønner det”?
Reiertsen: “Ja jeg skjønner det, jeg skjønner det”! “Det er helt uvirkelig, og jeg aksepterer ikke sånt, jeg – rett og slett”! (…)
Det er heilt GRUSOMT å lese – eg synes det er helt forferdeleg!” (…)
Når Reiertsen går, sier hun at min sak er meget spesiell, og “Det er sånn at du bør få han ut, altså!”
Hun sier at VG-journalisten hun kjenner må se på alt sammen, “snakke med deg “og “gå et par runder på hvordan vi skal legge det ut”, og at “det her vil nok ta en liten måned vil eg tru”! (…)
http://t.co/YAGNqwUHh4
Men det viste seg å være regelrett løgn!
Her er altså en politiker involvert som hadde en journalistvenn i VG, og – på bakgrunn av mine avsløringer om Reiertsens store svik, så vil ikke lojaliteten ligge hos den svake part!
Moderatoren velger derfor å gjøre seg totalt evneveik!:
http://t.co/mPjzdKHski
Så er det kanskje noen av leserene som synes det er voldsomt at jeg går ut offentlig med det jeg har gjort, men da vil jeg presisere at jeg faktisk – og bokstavelig talt, kjemper for livet mitt.
Det tror jeg faktisk også at Reiertsen selv har klart å understøtte, og ikke minst oppfatte.
Selv om det nok var ment å holdes hemmelig til evig tid.
Jeg fant min mor død i leiligheten 15.03.2013.

ABHYSJ

Ytterligere knebling av min varsling kan leses her – min mail til Ivar Iversen i Dagsavisen 29.05.2013 
I GÅR SLETTET DE MEG FRA NYE MENINGER, I DAG FRA VÅRT LAND! HAR «NOEN» STORTINGSREPRESENTANTER GREPET INN?
(Utdrag):
Jeg har kun beskrevet de faktiske forhold.
Jeg ber om at du kort oppsummerer de angivelige “personangrepene” slik at jeg kan få innsikt i hva det er du påstår at jeg har gjort galt.
Hva består de i?
Røk strikken da jeg avleverte følgende kommentar direkte til Reiertsen & Co?:
“Et hei til deg og VG- journalisten du sa at du kjente, og som du både skriftlig og muntlig forsikret meg om at ville “løfte min sak” i august 2012!
Jeg håper dere har et rikt liv, god helse, en god lønn og at dere får en aldeles fantastisk sommer!”
http://t.co/J9OIUDeAwh

Listen over alle bloggposter:

http://bit.ly/hwKs7V
Hovedside blogg:
Om meg; Bakgrunn og historie.
http://bit.ly/192Uepg
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den januar 1, 2014 av i Nav, Nyheter&Debatt, Politikk, Politikk, Samfunn, Sensur med stikkord , , , .
Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

januar 2014
M T O T F L S
« des   feb »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 056 andre følgere

%d bloggere like this: