Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Lydopptak av grove gjengjeldelser etter varsling, stanset. Nav og OPT.


????????????????????????????????????????
Natt til i dag – 30.12.2013, klarte jeg å legge opptaket av 12.06.2008 med OPT ut som lydfil, på Diskusjon.no med heading:

Lydopptak hos Nav

http://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1559393
Joda, alt så greitt ut, siden var oppe mens jeg holdt på å redigere den, og jeg trodde informasjonen og opptaket var lagt ut.
Dengang ei.
En mail tikket inn:
r2d290 har startet en personlig samtale med deg, med tittelen
«Ang. poster om NAV».
r2d290 skrev: Heisann
Jeg ser du har postet to noe spesielle poster ang. NAV idag.
Finner det spesielt interessant at dette er dine to eneste innlegg, på tross av at du har hatt brukerkontoen din siden 2009.
Postene er skjult inntil videre, grunnet misstanke om spam. Kan du forklare litt om hensikten for disse innleggene?
Du kan se og svare i denne personlige samtalen ved å følge lenken nedenfor: (…)
IMG_7211
Jeg svarte:
Hei, jeg er Jeanine Horntvedt, 51 år fra Oslo, og jeg hadde glemt at jeg i det hele tatt hadde denne kontoen.
Derfor forsøkte jeg først å lage ny, før dere gjorde oppmerksom på at eposten allerede var registrert.
Jeg er mottaker av minste sosialhjelps norm inne på 6. året snart med multiple sykdommer og skader i kroppen, og vil ikke overleve stort lenger hvis denne informasjonen ikke når ut.
Dette er siste utvei, og jeg håper den slipper igjennom.
Hvis du ønsker mer informasjon, så står denne mye på hovedsiden av min blogg:
http://bit.ly/192Uepg
Jeg ber om at mine ytringer må bli postet med den bevisføring jeg har, som har vært skjult i snart 6 år.
Ikke bare til hjelp for meg, men også for svært mange andre mennesker som er «begravet» av Nav.
Aktørene har for lengst blitt orientert om at møtene ble tapet!
Mange takk.
Mvh
Jeanine Horntvedt

ABFEIGG

Moderator: Takk for tilbakemelding. Jeg kommer tilbake til deg i løpet av natta/morgendagen
Jeg vil ikke at du skal se på dette som sensur, vi er i utgangspunktet veldig åpne for absolutt det meste så lenge det ikke er spam, personangrep eller annet som bryter mot norske lover.
Men lar tråden stå skjult inntil jeg har fått svar fra innholdsansvarlig, da dette er en noe spesiell sak.
Inntil videre ber jeg deg vennligst om å ikke poste noe tilsvarende (sitat slutt)
I mellomtiden hadde jeg skrevet: Vi venter spent på ditt svar på Navgruppa jeg er med på å administrere på Facebook:
https://www.facebook.com/groups/24884305086/

ABFEIG

Mitt svar til siste melding fra Moderator:
Den er grei. Jeg håper at dere lytter til opptakene, som uansett ligger ute på Youtube – flere av dem som vist.
Det siste opptaket jeg la inn som lydfil her, er meget spesielt.
Her utøver de «profesjonelle tilretteleggerene» – de innklagede aktører som Nav Nordstrand Arbeid tvang meg tilbake til, ren sjikane overfor meg, noe dere også vil lese i posten som følger opptaket hvis dere ikke har tid å høre gjennom hele.
Et utdrag:
Jeg; Det var ikke det som var problemstillingen her.
Ø.Ø; NÅ BEGYNNER DU MED DENNE DISKUSJONEN IGJEN, men DU er nødt for å svelge littegrann av diskusjon, og ikke ta ALT, for da blir det vanskelig for deg i en konkret arbeidssituasjon.
Jeg; (ler) og sier – Ja da tror jeg at jeg skal holde munn, jeg, for dette kan bli skikkelig stygt.
Ø.Ø; Ja, men da ER du jo ”sånn”, da! Jeg; Jeg er jo ”sånn” – HVA?
Dette spørsmålet velger Ø.Ø å respondere på slik;
Ø.Ø; Jeg vil jo spørre deg om disse ”kronikkene” som du snakker om – Er det disse bloggene hvor du henger ut meg, OPT og NB?
Jeg; Jeg har skrevet om dere der, hvorfor spør du om det? Har dere lest det?
Ø.Ø; Ja, vi har lest ALT om deg (…)
Begge svarer meg at de har opplevd det jeg skriver som en stor belastning og at de følte seg uthengt, men sa at de likevel ville la meg ”få lov til å ”holde på” selv om – som de understreket – de hadde mulighet til å gå til ledelsen i avisen og få stanset min informasjon på grunn av de påkjenninger de selv mente seg utsatt for!
(Og artikkelserien ble jo udiskutabelt stanset få uker etter – 14.07.2008 – permanent!)
Jeg; Jammen dette er jo noe DERE fremprovoserer for å få meg til å fremstå i et mest mulig dårlig lys nå!
Ø.Ø; Ja, jeg TRIGGER deg nå, jeg – MED VILJE! (…)
Fra posten – Tapet møtereferat av 12.06.2008 hos OPT – ekstern samarbeidspartner av Nav, der grove represalier tok plass.

ABHYSJ

Her følger hele teksten jeg satte inn på diskusjon.no og som avventer moderering:
Kafka- prosessen med Nav startet i 2007, da jeg spurte Fylkesdirektør for NAV Oslo, Torild Lien Utvik i Oslo om hun kunne være så snill å skjære gjennom saksbehandlers avslag som jeg dokumenterte at ikke var blitt fattet på forsvarlig grunnlag – om jeg kunne være så snill å bli innvilget et par datakurs i InDesign og Photoshop i tillegg til min universitetsutdannelse slik at jeg ville ha en synlig og funksjonell sammensatt jobbkompetanse og tilby fremtidige arbeidsgivere fordi jeg hadde funksjonshemminger, og hadde vært ute av arbeidslivet på grunn av mange års sykdom.
Således kunne jeg arbeide hjemmefra de dagene jeg ikke klarte å stille på arbeid, slik at jeg kunne føle meg kompetent, og unngå å påføre arbeidsgiver ekstra belastninger ved sykefravær.
Hun kunne ikke det.
Det vil si – hun svarte meg aldri selv, men fikk saksbehandlere til å avslå alle mine søknader om bistand.
Utvik ignorerte altså alle mine mail, sendte saken til NDU og plasserte ny saksbehandler – Ingrid Raab i møtet der jeg hadde med meg advokat Nordhus for å klage over alle avslagene som angikk den siste biten med tilrettelegging jeg hadde dokumentert at jeg trengte, slik min totale situasjon så ut.
Raab overbrakte ordre fra ledelsen om og i stedet tvinge meg til og møte opp i en bedrift for psykisk utviklingshemmede – OPT.
I OPT ble jeg møtt med omfattende trakassering av ”tilrettelegger” NB (Astrid Ingeborg Helle Kalland) og informerte om dette til hennes sjef, direktøren for foretaket – Trond Stenberg.
Han avviste min klage fullstendig der jeg hadde beskrevet trakasseringen i detalj over 10-12 sider, og i tilsvaret fra ham sto blant annet at han ikke kunne se at Kalland – anonymisert som «NB» tidlig på Aftenposten Debatt hadde opptrådt på annen måte «enn det man til vanlig måtte kunne forvente seg i arbeidslivet”!
Dette varslet jeg igjen om til ledelsen i NAV – Torild Lien Utvik og direktør Tor Johan Saglie, og ba flere ganger pent om å få bytte til en annen tilrettelegger ved et kvalitetssikret tiltak siden OPT ikke var sådant.
Vedr, møtet jeg gjengir referat fra i følgende post, vil man høre at panelet bedyrer at de ikke kjenner aktørens navn som de heretter ville sette inn ekstra i tiltaket hvis jeg «vagte» å rette meg etter deres første «tilbud» – å gå tilbake til personen «jeg valgte å kalle overgriper»!
ABELEDERNAV
Vedkommende viste seg etterhvert å være OPT-direktør Trond Stenberg som i første rekke hadde ignorert varslingen!:
Tapet møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd
http://bit.ly/d0Ms37
I posten som er linket til under, kan leses hvilke grove represalier for varslingen de to utøvde overfor meg, etter at jeg ble tvunget å gå tilbake til OPT.
Jeg så meg tvunget til å «godta» panelets første «tilbud» av redsel for å miste min Yrkesrettede Attføring – hvilket jeg så alikevel gjorde, siden aktørene i OPT rett etterpå valgte å konstruere en falsk Rapport som bidro til at denne ble stanset – tre dager før vedtaket var meg bekjent og i hende, og jeg ble sendt rett over på sosialen.
Vedtaket var undertegnet av tre andre innklagede aktører, deriblant Eirin Bjerke «BB» omtalt som i møtet gjengitt i posten over.
Hva som skjedde da jeg gikk tilbake til det påklagede «tiltaket»:
Tapet møtereferat av 12.06.2008 hos OPT – ekstern samarbeidspartner av Nav, der grove represalier tok plass (NEDTEGNET)
http://bit.ly/dls5B3
Tapet møtereferat av 12.06.2008 hos OPT (LYDOPPTAKET PÅ YOUTUBE) (Feil, sent på natt – jeg mente naturligvis lydfilen som jeg lastet opp på siden deres med følgende URL):
Vedlagt fil OPT OVERGREPENE I MØTET 12.06.2008.wav 44,53MB 2 nedlastinger
Myndighetsmisbruket fra Nav ble påbegynt utlagt på Youtube først nå i desember 2013.
Her er listen:
http://www.youtube.com/user/Emmelin4

MER BAKGRUNNABEBHJK:

Anita Busch: «Det er for at de (Nav) håper på å kunne få konstatert at du er noe i retning psykisk ustabil»!
(…) I møtet vi hadde i januar 2008 forklarte Busch (Anita – forbundssekretær i NTL der jeg var medlem) meg også at min omfattende men berettigede varsling om overgrep ville kunne komme til å bli sett på som noe i retning ”parodisk”.
NAV kunne – i bunn og grunn gjøre akkurat som de ville overfor meg!
Jeg hadde i realiteten ”ingenting å kreve eller å fare med” (…)
Hun skrev også i et notat: «At Jeanine blir sendt tilbake til OPT og den som står bak det som oppleves som utilbørlig oppførsel, kan anses som en negativ reaksjon på varslingen. – Viser her til arbeidsmiljølovens § 2-5 (…)
Ledelsen i NAV klarte å ignorere dette fullstendig da jeg sendte dem redegjørelsen, og Bush ga meg deretter ikke oppfølging og videre hjelp.
NAV kunne – sa Busch, med retten på sin side som Statsforvaltning, innkalle min lege for å forsøke å sette spørsmål ved min mentale tilstand! – «Det er for at de håper på å kunne få konstatert at du er noe i retning psykisk ustabil”!
(Noe Nav også forsøkte seg på, og som kan leses på s. 3 i artikkelserien jeg startet på Aftenposten Debatt 17.04.2008– senere satt inn her):
Forbrytelser i Den Offentlige Tjeneste – Forbrytelser uten straff.
http://bit.ly/dZxQ3D
Busch presenterte da også følgende “alternativ” for meg som jeg var ment å forholde meg til, en stund etter møtet jeg hadde med henne som varte i hele 3 timer.
“Du gjennopptar kontakten med OPT, da det å være på tiltak er et vilkår for å motta attføringsstønad.
Du må forholde deg til den personen du har krevd å få byttet ut, og du vil motta attføringsstønad som før (…)
Fra posten – LO, Arbeidstilsynet og NTL – Unnlatelser av hjelp mot overgrep fra Nav. Mail i saken.
http://bit.ly/9LkGgP
ABEBAFGT
Over til lydopptaket Med Nav Nordstrand Trygd – spol til nøyaktig 11:15 min. inne i opptaket.
Der hører man Pettersen si:
Kan du tenke deg at et tiltak som Arbeid med Bistand vil føre deg tilbake i jobb?
Jeg: Ja, hvis jeg møter en tilrettelegger som ikke utøver trakassering.
Pettersen: Nå sier Nav Arbeid at det vil bli lagt ekstra trykk på å hjelpe deg ved at det kommer inn en person i tillegg!
Jeg (troskyldig): Hvorfor kan jeg ikke få DEN personen I STEDET for å oppleve den belastningen det er å gå tilbeke til overgriper? Det forstår ikke jeg…
(Hør hva legen som møtte for Nav svarte til det).
Les videre begynnelsen av følgende post, der avsløres hvem «tilleggspersonen» ble – som ingen i møtet angivelig visste hvem var… (noe som var løgn)
Og man vil ikke tro det før man leser det!:
Tapet møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd
http://bit.ly/d0Ms37
Videre i det tapede møtet – ca. 27:15 min. inne i opptaket, lover Pettersen meg følgende!:
(…) Arbeid med Bistand – for nettopp i det tiltaket så har du inntil tre år på å gjøre deg rustet for arbeidslivet, samtidig som du da får en praktisering av det du har lært og kan på en TRYGG GRUNN hvor det er HJELPERE – jeg velger å kalle det det – som har kompetanse, og som kan bistå deg i den prosessen! (…)
Jeg spør hvem det er han prater om.
Pettersen svarer: «Jeg snakker om Kalland, og jeg snakker om en til – som vi supplerer deg med!»
Jeg: Hvem er det? Hva er navnet på den personen?
Pettersen: Det navnet har jeg dessverre ikke!
Jeg har bare fått lovnader på at det kommer inn en person til, og skal bistå i disse «oppfølgingssamtalene»! (…)
Du må ut og «søke tjeneste» – sammen med en tilrettelegger – helst ikke Astrid (Kalland) da, siden dere er en dårlig match – men kanskje HAN andre!
(MERK): Panelet bedyrer altså at de overhodet ikke har peiling på hven den andre «tilretteleggeren» blir, men her refererer Pettersen til vedkommende som «HAN»!
Dette plukker jeg lett opp og spør derfor igjen: HAN andre! Vet du hvem det er?
Pettersen: Nei har jeg sagt!
Eirin Bjerke (min saksbehandler på Nav Østensjø) begynner da febrilsk å blande seg inn i samtalen – hun forsøker å prate i munnen på oss begge!
Jeg overser henne og (konstaterer): Det er en MANN! Er det en mann?
Pettersen: Jeg vet ikke hvem det er – derfor så vet jeg heller ikke om det er en mann eller en kvinne!
Hør opptaket fra hele møtet på Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=1HCMA6g2fyM

ABCELAG

MERK:

Like før jeg poster dette innlegget, ser jeg at moderator har svart meg – følgende:
r2d290 har svart i en personlig samtale med navn
«Ang. poster om NAV».

r2d290 skrev:


Hei Jeanin
Jeg har kommet frem til at den lange posten din ikke kan bli stående, da jeg anser dette som et brudd på VVP (Vær varsom-plakaten) som vi har forpliktet oss å følge.
Denne gjelder også for alle poster på forumet. Vi har kopi av posten, så hvis du ønsker kopi av den så er det bare å si ifra.
Jeg har lest gjennom posten din, og jeg har også hørt gjennom hele lydopptaket som du har lastet opp til serveren vår og som vi dermed også er ansvarlig for (OPT OVERGREPENE I MØTET 12.06.2008).
Når det kommer til skjulte lydopptak er det alltid lov å gjøre lydopptak av samtaler du selv deltar i, for personlig bruk. Det er derimot i utgangspunktet ikke lov å publisere skjulte lydopptak uten samtykke fra alle involverte.
Fra VVP 3.10.
Skjult kamera/mikrofon eller falsk identitet skal bare brukes i unntakstilfeller.
Forutsetningen må være at dette er eneste mulighet til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning.
Jeg har som sagt hørt gjennom dette ene opptaket, og kan ikke se dette som «Vesentlig samfunnsmessig betydning».
Opptaket handler utelukkende om din personlige arbeidssituasjon, (?!?) og jeg kan heller ikke se at det blir gjort noen avsløringer om NAV som ville vært verd en artikkel i VG.
Jeg vil også anta at du ville kunne fått det samme ut av notater skrevet på møtet der og da, så jeg kan ikke se at lydopptak var eneste muligheten.
Når det kommer til posten du har lagt ut, benytter du fullt navn på flere personer.
Fra VVP 4.7:
Vær varsom med bruk av navn […] på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige […] forhold.
Vis særlig varsomhet ved omtale av saker […] der identifiserende omtale kan føre til urimelig belastning for tredjeperson.
Identifisering må begrunnes i et berettiget informasjonsbehov.
Det kan eksempelvis være berettiget å identifisere ved overhengende fare for overgrep mot forsvarsløse personer […] når omtaltes identitet eller samfunnsrolle har klar relevans for de forhold som omtales, eller der identifisering hindrer at uskyldige blir utsatt for uberettiget mistanke.
Dersom du ønsker å lage en ny tråd som retter seg etter disse punktene står du i utgangspunktet fritt til å gjøre det.
Merk at dette er min personlige avgjørelse.
Hvis du ønsker kan du klage på avgjørelsen ved å lage en tråd her:
http://www.diskusjon.no/index.php?showforum=593
Eller ved å sende en epost til forum@diskusjon.no
(Klager vil kun være tilgjengelig for forumets administratorer).
Mvh. r2d290
-Moderator (sitat slutt)
Jeg aner at den dyktige moderatoren med denne grundige tilbakemeldingen har kommet et godt stykke på vei til den bragd det er å vinne den gjeve Pulitzerprisen? …

ABEBAFGT

En rimelig selektiv tilbakemelding.
Og vedrørende «VG-henvisningen» fra moderator – at mine avsløringer om NAV ikke vil være verd en artikkel i VG, les følgende, fra serien:
Laila Marie Reiertsen – En løftebryter!

ablaiiiiii

Del 5 (utdrag): Politikeren: “Så gale som dette her, har`kje eg vært borte i»
“Her er det altså personforfølgelse, rett og slett”
Jeg følger opp: “Ja du skjønner det”?
Reiertsen: “Ja jeg skjønner det, jeg skjønner det”! “Det er helt uvirkelig, og jeg aksepterer ikke sånt, jeg – rett og slett”! (…)
Det er heilt GRUSOMT å lese – eg synes det er helt forferdeleg!” (…)
Når Reiertsen går, sier hun at min sak er meget spesiell, og “Det er sånn at du bør få han ut, altså!”
Hun sier at VG-journalisten hun kjenner må se på alt sammen, “snakke med deg “og “gå et par runder på hvordan vi skal legge det ut”, og at “det her vil nok ta en liten måned vil eg tru”! (…)
http://t.co/YAGNqwUHh4
Men det viste seg å være regelrett løgn!
Her er altså en politiker involvert som hadde en journalistvenn i VG, og – på bakgrunn av mine avsløringer om Reiertsens store svik, så vil ikke lojaliteten ligge hos den svake part!
Moderatoren velger derfor å gjøre seg totalt evneveik!
Ytterligere knebling av min varsling kan leses her – min mail til Ivar Iversen i Dagsavisen 29.05.2013 (Utdrag):
I GÅR SLETTET DE MEG FRA NYE MENINGER, I DAG FRA VÅRT LAND! HAR «NOEN» STORTINGSREPRESENTANTER GREPET INN? 
Jeg har kun beskrevet de faktiske forhold.
Jeg ber om at du kort oppsummerer de angivelige “personangrepene” slik at jeg kan få innsikt i hva det er du påstår at jeg har gjort galt.
Hva består de i?
Røk strikken da jeg avleverte følgende kommentar direkte til Reiertsen & Co?:
“Et hei til deg og VG- journalisten du sa at du kjente, og som du både skriftlig og muntlig forsikret meg om at ville “løfte min sak” i august 2012!
Jeg håper dere har et rikt liv, god helse, en god lønn og at dere får en aldeles fantastisk sommer!”
http://t.co/J9OIUDeAwh
Her er hva jeg vet om Vær Varsom- Plakaten:
1.5. Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.
http://bit.ly/nDYGGh
FB-gruppa jeg startet: Nav – Krav om tapede samtaler
http://on.fb.me/JpqqHE
Blogginnlegget:
http://bit.ly/17jggCU

ABEBOHAN

Men Raymond Johansen, med selveste Ordføreren i Kommunen i ryggen var da vitterlig «verd en artikkel» i avisen med monsterheadingen:
«Skrekkmøte hos Nav»
Skrekkmøtet var tuftet på at en saksbehandler hadde sagt til ham:
«Det er ingen som tvinger deg til å være her»!
http://bit.ly/19Bz53i
Så kan man jo begynne å gjøre seg opp tanker over hvor farlige mine avsløringer er, siden den ganske presse gjennom nær 6 år har tiet – lik som sistnevnte, om et konsekvent myndighetsmisbruk av de helt store som kontinuerlig har tatt plass over snart 6 år, og som resulterte i at jeg nesten mistet livet sist sommer. Les:
Laila Marie Reiertsen – En løftebryter! Del 1.:
Politikeren: “Så gale som dette her, har`kje eg vært borte i! “Her er det altså personforfølgelse, rett og slett”
http://t.co/gVxiWvwDEu
En enslig eldre funksjonshemmet dame skal fremdeles ofres på prestisjens alter slik at Makttoppene og deres forbryterske ansatte og korrupte politikere kan få være i fred og nyte sin tilværelse, fete lønn og andre privelegier!

abarl

Jarle Petterson, redaktør for “INorden.org”, diskuterte med flere av sine korrespondenter da jeg spurte om de ville fremheve min sak med Nav, og anførte det følgende 25.06.2008:
“Jeanines historie er intet mindre enn skremmende, om den stemmer — noe vi ikke ser noen grunn til å betvile. Problemet er naturligvis at vi heller ikke har grunnlag for det motsatte — og at det er vanskeligere å feste lit til sannhetsgehalten i beretningene fra en av partene i en konflikt. Derfor har heller ikke Jeanines beretninger fått den oppmerksomheten de fortjener — eller ei — på iNorden.
For hvis det hun skriver stemmer, ville det være lite annet enn et borgerjournalistisk scoop”.
Om Jarle Petterson:
http://bit.ly/19zFYyY
VEL – NÅ ER JO OPPTAKENE UTGITT – SÅ SANNHETSGEHALTEN MÅ JO KUNNE VERIFISERES!
Moderatorneket har utvilsomt blitt stanset av større fisk som svarer for større fisk igjen.
Påstanden underbygges så godt som noe, med filmskaper Johansens uttalelser:
«Jeg har konsentrert meg om Fredrikstad og Sarpsborg, fordi jeg vet at det er noen som driver og filmer i de andre byene (…)
Norske Media er kjøpt og betalt»!
http://bit.ly/1guq4x4
http://bit.ly/17jggCU

abebsbek

Ingen bombe at jeg ble stanset!:
Om Diskusjon.no: «Forumet er heleid av Mediehuset Tek som er eid av Amedia»
http://bit.ly/1dlq8fB

Les i denne forbindelse:  Nav-ansatt døde – Nye Meninger fratok meg ytringsfriheten – igjen!
(Der står en oversikt over en rekke andre nettsteder og FB-sider som både har slettet og sperret meg gjennom tidene)
Utdrag:
«LO-sjef Roar Flåthen får kjeft for hans maktposisjon innenfor både politikken og medieeierskap.
Som styreleder i A-pressen fikk han i går 18 nye aviser inn i porteføljen.
I går fikk Roar Flåthen kontroll over 18 nye aviser.
LO eier i dag 48,6 prosent av A-pressen.
Som styreleder i A-pressen har Roar Flåthen nå 71 avistitler og ti rene nett-titler under sine vinger.
Det er en økning på 18 aviser.
Det er en katastrofe at LO sitter som så stor eier av A-pressen, og med Roar Flåthen som styreleder, sier Erling Weydahl, leder for de LO-organiserte grafikerne i Midt-Norge” (…)
Jeg lagret: A-pressen – Den rådende maktelite som i høy grad kontrollerer den virkelighet som får representeres.
Listen over alle deres nettsteder.
Og siterer:
“Ambisjonen er å være den foretrukne leverandør av lokale nyheter, være hovedarena for den lokale samfunnsdebatten” !
I dag – Linken er uvirksom, og uttalelsen er slettet fra alle søkemonitorer (…)
I KVELD 10.08.2013 OPPDAGER JEG PLUTSELIG AT DAGSAVISEN REGELRETT HAR SPERRET MEG FRA Å KOMMENTERE DER MER – UTEN VERKEN EN ADVARSEL ELLER EN ORIENTERING! DE LAR MEG IKKE LOGGE INN!
– Slettet meg, gjorde også magasinet Fontene med base i LO Media!
http://t.co/zp3fg9YhVe
IMG_721130.12.2013 Kl. 23:45 – Til moderator: Hei, kan du være snill å gi meg e-post adressen til ansvarlig redaktør for dette forumet – Per Øivind Skard.
Jeg finner din tilbakemelding hinsides noe som en gang kan likne på tilnærmet troverdig, og ønsker derfor å levere inn en klage.
Videre – Hvorfor trekker du i ditt tilsvar frem fra løse luften aviser her – og VG i særdeleshet:
Sitat fra ditt svar: «jeg kan heller ikke se at det blir gjort noen avsløringer om NAV som ville vært verd en artikkel i VG».
Et spørsmål til – Jeg fremhever blant annet at jeg har blitt holdt på minste sosialhjelps norm i snart 6 år med multiple sykdommer og skader i kroppen, og at jeg snart vil bukke under hvis materialet ikke kommer ut.
Er ikke det i seg selv verd å belyse?
Eller er det slik at du mener at dette vil være en «normalsituasjon» i dagens samfunn og at tusen – eller titusenvis av mennesker i dette landet har det på samme måte med myndighetsmisbruk fra Nav og at dette er helt OK?
– «Vi tier det like godt ihjel fordi det ikke har noen «samfunnsmessig betydning»!
Hva med Raymond Johansen som fikk ut sitt lydopptak?
Var det mer «verd» for en avis å kringkaste at en saksbehandler på Nav hadde sagt til ham at han «ikke behøvde å være der»?
– Var det utsagnet av større «samfunnsmessig betydning» enn hele min dokumentarserie som har rullet og gått siden mars 2008 med oppstart på Aftenposten Debatt der avsløres massive og kontinuerlige overgrep som har haglet jevnt og trutt gjennom alle disse årene mot en funksjonshemmet borger?
I profilen min her inne, linker jeg til Google+ der står et sammendrag av varslingen – jeg tør påstå du har lest dette, samt hovedsiden av min blogg som jeg også linket til:
(Utdrag Google+): Jeg har tatt i bruk egenopplevd sak med Nav der jeg avslører hvordan lovbrudd, vilkårlighet, manipulasjon og represalier iverksettes av flere uegnede aktører som i et nært samarbeid kvitter seg med borgere som varsler om misligheter i forvaltningen.
Dette som et forsøk på å bidra til og skape endringer på sikt for alle de som ikke orker å stå løpet ut og klage på tilsvarende behandling bak lukkede dører, men som får livene ødelagt i stillhet.
Overgrepene er bevist, da de har blitt samlet og nedtegnet over flere år i form av dokumenter og lydopptak.
Derfor er alle aktører involvert i saken navngitt (…)
http://bit.ly/1cfBvod
Les oppdatert post om denne saken som jeg la ut på blogg i dag (Der står link til art. om Johansen):
Lydopptak av grove gjengjeldelser etter varsling, stanset. Nav og OPT.
http://t.co/mPjzdKHski
Hvordan i all fredens navn klarer du å «oppfatte» varslingen til følgende:
«Opptaket handler utelukkende om din personlige arbeidssituasjon»!?
– og angivelig ikke evner å se den store og hele sammenhengen?
Du bedriver ikke annet enn ren raljering, og jeg finner meg ikke i det.
Dere skal være så gode å komme opp med bedre løgner enn dette her!
Vær snill å send meg eposten jeg spør etter.
J. Horntvedt

ABHYSJ

Jeg visste jo at jeg hadde med enten en usedvanlig tilbakestående person som ikke hadde noe i sitt virke å gjøre, eller en som – enten av seg selv, eller etter påtrykk fra sine overordnede ble bedt om å agere totalt idiot og kverulere i stor stil helt til jeg ga opp.
Ganske riktig.
Her er siste svar:
r2d290 har svart i en personlig samtale med navn
«Ang. poster om NAV».
r2d290 skrev: Hei Jeanin.
Det vil være naturlig å starte med å klage til innholdsansvarlig på forumet.
Innholdsansvarlig har ansvar for det meste vedrørende forumet og avgjørelser.
Hvis du går rett til Per Øivind Skard, blir du mest sannsynlig henvist til innholdsansvarlig uansett.
Skulle det vise seg nødvendig, kan det hende Skard blir koplet inn.
Så som sagt:
Hvis du ønsker kan du klage på avgjørelsen ved å lage en tråd her:
http://www.diskusjon.no/index.php?showforum=593
Eller ved å sende en epost til forum@diskusjon.no
Dette vil gjøre at innholdsansvarlig og øvrige administratorer får beskjed, og vil vurdere om de skal overprøve avgjørelsen min.
Grunnen til at jeg tok inn VG var for å gi ut en målestokk på hva som menes med «Vesentlig samfunnsmessig betydning» jfr. VVP 3.10.
Poenget er uansett at publisering av skjulte lydopptak er svært strengt, og det skal godt gjøres å argumentere for at dette er greit.
«Et spørsmål til – Jeg fremhever blant annet at jeg har blitt holdt på minste sosialhjelps norm i snart 6 år med multiple sykdommer og skader i kroppen, og at jeg snart vil bukke under hvis materialet ikke kommer ut.
Er ikke det i seg selv verd å belyse?»
– Jeg er lei meg på dine vegne, og ønsker deg alt vel. Hvis du kan få nytte av å bruke forumet vårt til dette, er du velkommen til det. Men vi kan ikke tillate deg å bryte åpenbare lover og regler av den grunn.
Du står fritt til å påpeke og dokumentere hva du mener NAV gjør galt, men ikke med skjulte ulovlige opptak, eller publisering av navn på den måten du gjorde.
– «Eller er det slik at du mener at dette vil være en «normalsituasjon» i dagens samfunn og at tusen – eller titusenvis av mennesker i dette landet har det på samme måte med myndighetsmisbruk fra Nav og at dette er helt OK?
Vi tier det like godt ihjel fordi det ikke har noen «samfunnsmessig betydning»
– Igjen, dette er ikke min jobb som moderator å ha noen meninger om. Så lenge situasjonen blir presentert på en måte som ikke er imot VVP, Norges Lover eller forumets retningslinjer, står du fritt til å si det du vil.
«Hva med Raymond Johansen som fikk ut sitt lydopptak?»
– Dette er jeg ikke kjent med.
Har du link til hvor han har fått ut dette lydopptaket på forumet vårt?
«I profilen min her inne, linker jeg til Google+ der står et sammendrag av varslingen – jeg tør påstå du har lest dette, samt hovedsiden av min blogg som jeg også linket til. Les oppdatert post om denne saken som jeg la ut på blogg i dag (Der står link til art. om Johansen)»
– Du står fritt til å linke til din Google+ konto og din blogg på brukerprofilen din. Hva du har skrevet der har ikke jeg planer om å sjekke, ettersom vi ikke står ansvarlig for innhold på eksterne sider.
«Hvordan i all fredens navn klarer du å «oppfatte» varslingen til følgende:
«Opptaket handler utelukkende om din personlige arbeidssituasjon»!?
– og angivelig ikke evner å se den store og hele sammenhengen?»
– La meg heller spørre deg: Konkret (på minuttet/sekundet) hva i opptaket mener du er av så stor samfunnsmessig betydning at det rettferdiggjør et i utgangspunktet ulovlig publisert materiale?
Mvh. r2d290
-Moderator
Du kan se denne samtalen ved å følge lenken nedenfor:

http://www.diskusjon.no/index.php?app=members&module=messaging&section=view&do=findMessage&topicID=628370&msgID=__firstUnread__

ABELEFANTT
Viktig informasjon i blogger, blir fortsatt kneblet (Aftenposten):
“Grelle eksempler på hvordan systemene forsvarer seg selv, finnes bl.a. på Jeanines Horntvedts meget velformulerte blogg”
http://bit.ly/mKgzM

LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER

http://bit.ly/hwKs7V

SISTE INNLEGG:

Nav forvaltning – Sølvi Kristoffersen ignorerer flere innstillinger fra Advokat
http://t.co/u5eiFV10xV
Reklamer

4 kommentarer på “Lydopptak av grove gjengjeldelser etter varsling, stanset. Nav og OPT.

 1. Bente Støa
  desember 30, 2013

  Den står fremdeles og ruller.

  30. desember 2013 kl. 20.18 skrev Bente Støa :

  > Jeg prøvde å si at du må ha kortere emailer slik at du ikke blir stoppet > automatisk det tok så lang tid å få kommentaren i gjennm, at jeg prøver > dette. > > > 30. desember 2013 kl. 15.26 skrev «Jeanines Blogg. Når offentlig sektor

 2. Bente Støa
  desember 30, 2013

  Kommentaren min ruller fortsatt. Broren min gjør som deg, så jeg må bryte kjeden når han e-mailer meg. Du må begynne på nytt HVER ENESTE gang du sender noe, ellers blir du etter hvert spammet automatisk. Man må si fra at du ikke er spam, det har jeg gjort, men innleggene dine er for seine til at jeg leser annet enn begynnelsen. Med korte innlegg må folk spamme deg manuelt. Nå er du sikkert spammet hos de fleste allerede. Sånn er det bare. Sender du alt hver eneste gang, vil spamfilteret regne deg som spam. Lykke til

  30. desember 2013 kl. 20.19 skrev Bente Støa :

  > Den står fremdeles og ruller. > > > 30. desember 2013 kl. 20.18 skrev Bente Støa : > > Jeg prøvde å si at du må ha kortere emailer slik at du ikke blir stoppet >> automatisk det tok så lang tid å få kommentaren i gjennm, at jeg prøver >> dette. >> >> >> 30. desember 2013 kl. 15.26 skrev «Jeanines Blogg. Når offentlig sektor

  • Jeanine
   desember 30, 2013

   Hei og takk for tilbakemeldinger – jeg har mottatt de to andre mailene fra deg som vist her og ja. Men jeg forstår dessverre ikke hva du mener. Jeg er ikke teknisk anlagt, men postene kommer jo greitt opp og lese i sin helhet når jeg går inn på dem. Ser du dem annerledes? Beklager hvis jeg virker fjern men jeg er altså en datadust…

   Hvis noen ønsker å maile meg privat, er adressen: emmali1@msn.com
   (det er et ETT-tall etter emmali)

 3. Bente Støa
  desember 30, 2013

  Nå skrudde jeg av kommentaren, som bare rullet. Jeg regner med at du har fått e-mailene mine?

  30. desember 2013 kl. 20.19 skrev Bente Støa :

  > Den står fremdeles og ruller. > > > 30. desember 2013 kl. 20.18 skrev Bente Støa : > > Jeg prøvde å si at du må ha kortere emailer slik at du ikke blir stoppet >> automatisk det tok så lang tid å få kommentaren i gjennm, at jeg prøver >> dette. >> >> >> 30. desember 2013 kl. 15.26 skrev «Jeanines Blogg. Når offentlig sektor

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

desember 2013
M T O T F L S
« nov   jan »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: