Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Navdirektør Joakim Lystad og Dagbladets journalist


ABEGLIEE


26. november 2006, hvilket er temmelig nøyaktig syv år siden, ble vi foret med det følgende:
Fra art. i Ledelse AS: Superetat skal helbrede trygdelandet Norge
Hvert NAV-kontor skal bli en læringsinstitusjon,» sier han (Navdirektør Tor Saglie).
Den nye veileder- og rådgiverrollen er ikke noe man kan lære seg på et universitet. Det handler om erfaring. Derfor må lokale NAV-ledere etablere kollegaveiledning.
NAV-rådgiverne må, som allmennlegene, finne seg i å bli observert i konkrete situasjoner.
Hvordan en opptrer og ikke opptrer i forhold til pasienter eller brukere.
Rådgiverne bruker sin egen personlighet i dette møtet, og tilbakemeldinger fra kollegaer på hvordan man faktisk virker på et annet menneske, blir en viktig del av opplæringen.
NAV tar også i bruk både film og e-læring (…)
Den nye NAV-byråkraten som skal dyrkes frem, er ingen byråkrat i ordets mytebefengte forstand.
Rollen skal ikke være regelforvalter eller paragrafrytter.
Derfor foretrekker Saglie begrepet rådgiver.
«Dette skal være en person som har en profesjonell stolthet i å finne gode løsninger for det enkelte mennesket (…)
«Skal vi lykkes i dette arbeidet, må vi se enkeltmenneskets situasjon spesielt (…)
  • Den nye NAV-rådgiveren skal legge bak seg den strenge regelforvaltningen og bruke mer skjønn (…)
  • http://bit.ly/18Ltnvu
ABeglli
03.07.2008 – Navdirektøren ber om tålmodighet:
Flere brukere reagerer på at de blir mistrodd av skeptiske saksbehandlere.
Hva skyldes en slik holdning i systemet og hva vil dere gjøre med dette?
Vi skal møte alle brukere med respekt.
Det er en grunnsetning i de verdier og de holdninger vi ønsker denne organisasjonen skal være gjennomsyret av.
Vi vil nå gjennomføre en holdningskampanje internt om hvilke servicekrav vi skal leve etter, hvor respekt for brukeren blir sentralt.
http://bit.ly/cWCO7l
20.12.2009 – Det går inn på meg når folk har grunn til å være sinte på oss
Jeg tenker på brukerne våre hver eneste dag.
Det går inn på meg når det feiles og folk har grunn til å være sinte på oss.
Først og fremst undersøker jeg om feilene som er begått er systemmessige, slik at de kan ryddes av veien.
Jeg tar hver eneste henvendelse alvorlig og følger dem opp, sier Tore Saglie, uten å vike med blikket.
http://bit.ly/hfMywy
ABestad
Og hele 7 år senere – fire år etter at det siste svadaoppgulpet i gjengangerrekken ble repetert, kommer altså Nav-direktør Joakim Lystad opp med noe av det samme – «fem tiltak som skal forbedre Nav»!
Dette, i forbindelse med kreftsyke John Rasmussen (Dagbladjournalist) som utga sin historie:
28.11.2013 – Disse fem tiltakene skal forbedre Nav (Dagens Næringsliv)
«Nav-direktør Joakim Lystad mener at det er for mange som kommer i kontakt med Nav som har dårlige erfaringer og opplevelser»
http://bit.ly/18bm5gS

Få dager før: 26.11.2011 Berømmer Nav-sjefene (Dagbladet)

Men John Rasmussen fikk hakeslepp da han møtte saksbehandlerne.
http://bit.ly/1bvvhTs
Rasmussens opplevelser med Navsystemet – Dagbladet 24.08.2013:
En NAV-beskuelse
http://bit.ly/12y9apK
Følgende informasjon sakset jeg fra en av bloggpostene og satte inn som svar til en av alle artikler som ble skrevet om Rasmussen.
Jeg mente det kunne være relevant, sett opp mot hans situasjon.
Fikk han det med seg?:
(…) Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om innføring av et erstatningsansvar for søkere til trygdeytelser for utbetaling av ytelser når nærmere fastsatte tidsfrister for behandling av søknad overskrides av forvaltningen, og hvor søker har pådratt seg ekstrakostnader grunnet forsinkelsen”
Karin Andersen (AP): (…) På denne bakgrunn mener jeg at det ikke er hensiktsmessig å innføre en rett til utbetaling for søkere av trygdeytelser når nærmere fastsatte tidsfrister for saksbehandlingen overskrides av forvaltningen»:
http://t.co/hFz95610
I mellomtiden har mennesker tatt sitt liv, de har fått forkortet sine liv fundamentalt ved utilstrekkelig økonomisk bistand for sine sykdommer på grunn av uforsvarlig saksbehandling, de har måttet gå fra gård, grunn og ekteskap, barna deres har lidd, borgere har blitt hundset, krenket, tyrannisert, overstyrt og j*vlet med!
Våre klager har blitt ignorert og eller bagatellisert, vi har sultet, fortvilet og bedt, men ingen steder har det vært å få hjelp!
I blant oss, har flere ganger befunnet seg svært mange terminalt syke innbyggere:
abebehl
05.10.2009 – Døde i Nav-kø
«Per Ludvigsen ble syk etter et langt yrkesaktivt liv, men fikk ikke en krone i trygd fra Nav (…)
Nav gjorde ham til sosialklient.
Det er en manglende anstendighet i forhold til avdøde og hans familie å skulle forsyne seg med det beløpet de har tvunget avdøde over på, sier advokat Joachim Stang (…)
http://bit.ly/ZJm44j
Abebah
28.09.2009 – Har ventet ett år på penger fra Nav
«Ewa Ekstrand vet hun skal dø av beinmargskreften. Det holder, Nav trenger ikke å hjelpe meg med å ha det vondt, sier hun.
Selv ikke den tidligere assisterende rådmannen, med 20 års erfaring fra det offentlige, klarer å trenge igjennom Nav-muren»
http://bit.ly/ZBfqJx
Overnevnte er satt inn i posten – Uskyldige mennesker må bøte med livet i NAVs menneskefiendtlige system!
http://bit.ly/1b8m1OX

John Rasmussen er altså ikke den eneste personen med alvorlig sykdom som Nav har oversett og avfeid, og ellers begått andre massive lov- og pliktbrudd mot i årenes løp!
Vår nåværende Navdirektør viser seg dermed som en regelrett kujon ved at han først nå – når ingen andre valg gjenstår, ser seg nødt til å gi visse innrømmelser i media.
Dog ikke uten å skryte uhemmet av terrorveldet i neste setning.
Sjakktrekket hans når nederlaget banker på, er å henvise til kreftsyke Dagbladjournalist John Rasmussens erfaringer med etaten!
D.A.G.B.L.A.D.J.O.U.R.N.A.L.I.S.T!
Merk dere det!
Rasmussen er m.a.o ingen «hvemsomhelst» som de to menneskene i artiklene over, og forstå meg endelig rett her!
Med sin samfunnsstatus blir han farlig, i kraft av sin vidåpne tilgang i media og det store uuttømmelige nettverk han i så måte nyter godt av.
Og nettverket i denne bransjen tar godt vare på sine egne!
Her holder ikke et par sentimentale artikler som overdøves av neste minutters nyheter og deretter blir glemt.
Nei.
Her holdes fokus helt til etaten må bøye av!
Det er saken.
ABELEKL
Men øverste ansvarlig for et skrekkregime som han vet at han kommer til kort i å endre (jeg tør påstå at viljen heller ikke er til stede) har slett ikke lagt seg flat eller bøyd seg verken i den ene eller andre retning!
Den velkjente visa synges over tre helsider i Dagblades papiravis 28.11.2013, og Navdirektørens absolutte fokus – forsvarstalen for sine ansatte, avsluttes med de sedvanlige forsøk på sensur og knebling ved at han atter en gang retter en advarende pekefinger til media om at terskelen for hatske utfall mot hans ansatte er senket med alle borgermeninger som får utfolde seg fritt i kommentarfelt på nettet!
Mennesker som av ulike grunner er avhegig av de tjenester Nav er ment å gi – men som i stedet har blitt møtt med uprofesjonalitet, raljering, gjengjeldelser og lovbrudd og som offentlig ønsker å si sine ærlige meninger om det, skulle igjen bli fratatt ytringsfriheten!
Lystads uttalelser tidligere – 04.09.2013: Frykter effekten av Nav-hets
«Den offentlige debatten om Nav må foregå på riktig side av skillet mellom konstruktiv kritikk og farlig hetsing.
Vi vil ha slutt på hetsingen av Nav-ansatte i nettavisenes kommentarfelt og i sosiale medier, og vi ønsker en mer nyansert fremstilling i den offentlige debatten.
Vi mener mediene må være varsomme og noen ganger stenge kommentarfelt»
http://bit.ly/13dc2Zf
Pressen valgte å gjøre knefall, og denne måneds artikler om temaet på nettet ble derfor heller ikke ledsaget av et kommentarfelt – verken i Dagens Næringsliv eller i Dagbladets tidligere artikkel – ei heller på deres FB-sider!
STERKT bekymringsverdig!
26.08.2013 derimot, var kommentarfeltet rundt samme tema åpent, og jeg kan ikke se annet enn at de aller fleste av debattantene var saklige i sin harme og at de ikke var ute etter å hetse noen.
De plasserte tvert i mot ansvaret der det hørte hjemme etter egen oppfatning, hvilket kan registreres over en lav sko i de aller fleste andre artikler som også omhandler Nav!
Men gode argumenter som rokker ved udugeligheters virke synes altfor besværlige å forholde seg til, og derfor vektlegges og utbroderes de ytterst få innspill av sjikanerende art for å bringe kritiske røster til taushet slik at narrenes høyborg kan forbli inntakt.
Kreftsyke John (38) fikk ikke hjelp – NAV-direktør legger seg paddeflat
http://bit.ly/14ylMyv
Lystads vilje til å ta forvaltningens terror som de utøver overfor hjelpeløse borgere er således – og nok en gang påvist at ikke er til stede!
Direktøren har også flere ganger tidligere, vist akkurat tilsvarende takter:
Navansatte og utskjelling – Slik skaper etaten uføretrygdede
http://bit.ly/eOMfax
IMG_7211
Og mine ytringer har blitt fjernet i diverse medier gang på gang på gang!:
Nav-ansatt døde – Nye Meninger fratok meg ytringsfriheten – igjen! (Kneblet av LO – Media):
http://t.co/zp3fg9YhVe
Følgende post fremhever enkelte utdrag fra Heidi Folletts prisvinnende kronikk om Nav,  og der har jeg også valgt å vise et utdrag fra alle støttemail jeg har fått opp gjennom årene for å ha avslørt etatens heslige natur fra innsiden – med start på Aftenposten Debatt 16 mars 2008 – en debatt som Media – trass uttallige henvendelser fra meg gjennom dette tidsrommet aldri har tatt, selv om de vet at jeg sitter med lydopptak fra hver eneste telefonsamtale og hvert møte med etaten!
TUSEN TAKK TIL DERE ALLE!:
Nav – Når borgerenes rettssikkerhet må vike, til fordel for pøblers forgodtbefinnende
http://t.co/wAtGCfyqHg
09.05.2013 – Varslere blir sett på som illojale
Advokat Kari Breirem, en av landets mest profilterte varslere, synes ikke det virker som at offentlige instanser som NAV tar kritikken mot dem på alvor.
(Her fremheves Heidi Folletts kronikk):
http://bit.ly/Is3arx
Jeg er også syk, ikke terminalt (enda) men svært syk!
Politiker Laila Marie Reiertsen tok et to timers møte med meg i 2011, der hun lovet meg at en VG-journalist hun kjente ville løfte saken.
Det var bare tull!
Utdrag fra posten – NAV NORDSTRAND SOSIAL – VARSLINGEN AV 19 OG 24.07.2012 SOM POLITIKER LAILA MARIE REIERTSEN LØY OM AT MEDIA SKULLE TA – Del 5!
Politikeren: “Så gale som dette her, har`kje eg vært borte i! “Her er det altså personforfølgelse, rett og slett” (…)
Jeg sier: “For så DUM går det ikke an å være, så mange FEIL”
Reiertsen bryter inn mens jeg snakker: “Nei, nei nei” Det er bevisst, det er bevisst! (…)
http://t.co/YAGNqwUHh4
INNLEDNINGEN:
http://t.co/3Dx7zKDWNy
ABEFMON
I Del 2 fremhevet jeg bl.a journalist Halldor Hustadnes artikkel om Raymond Johansen av 22.08.2012, der han faktisk kringkastet et tapet møte mellom Johansen og saksbehandler!:
http://t.co/m2aE7Wcyxl
I dag spør jeg:
Hvordan kan en «filleting» – og jeg håper på å bli forstått rett her, (vondt for den det gjelder) i form av at saksbehandler i Nav sier til Johansen «Det er ingen som tvinger deg å være her» bli blåst opp med krigstyper og kalles «skrekkmøte»?!: 
http://bit.ly/O2bQmK
– mens en samlet presse har tiet meg ihjel gjennom hele fem – snart seks år, derunder bevitnet at jeg har blitt gradvis sykere, og konsekvent ignorert et hav av materiale jeg har sendt dem – som – hvis kringkastet, ville ha tvunget en hel bande av saksbehandlere og toppsjefer til å gå på dagen?
Da er det noe som skurrer kraftig!
Kan fokuset på Johansens sak ha tatt av fordi selveste ordføreren i kommunen hadde stått bak og støttet ham helt siden 2009?:
27.08.2012Ordføreren ble skremt av NAVs behandling av leieboeren
Nå vil Vestby-ordfører John Ødbehr ha opprydding i NAV.
«Gjennom sin daværende leieboer Raymond Johansen fikk Vestby-ordfører John Ødbehr (H) i 2009 et førstehånds kjennskap til hvordan et møte med NAV kan oppleves».
http://bit.ly/Oojslw
ABFEIGG
Følgende utdrag fra et av alle møter jeg ble tvunget til å være i med Nav, står vist på bloggens hovedside, og sitatet er for lengst sendt flere av Norges største aviser.
Hva som her tok plass (i sin helhet) er noen hundre ganger verre enn overnevnte:
Sjef for OPT – Navs samarbeidspartner (dette innlegget ble satt inn på Aftenposten Debatt i 2008 der aktørene var anonymisert)
ØØ (Trond Torolf Stenberg): Jeg vil jo spørre deg om disse ”kronikkene” som du snakker om – Er det disse bloggene hvor du henger ut meg, OPT og NB? (Astrid Ingeborg Helle Kalland)
(Her sikter Stenberg til serien jeg startet i Aftenposten 17.03.2008 Toppledelsen i NAV tier i hjel overgrepssak
Jeg; Jeg har skrevet om dere der, hvorfor spør du om det? Har dere lest det?
Ø.Ø; Ja, vi har lest ALT om deg (…)!
Ø.Ø; Ja, jeg TRIGGER deg nå, jeg – MED VILJE! (…)
Jeg; Men hvorfor sitter dere her og konstruerer en ubehagelig situasjon… (jeg blir avbrutt igjen)
Ø.Ø; Men Jeanine!
Det du har skrevet om OPT, meg og Kalland, det er ikke direkte behagelig det heller, men DET er skrevet til ”et par hundre tusen mennesker
Her sånn snakker vi tre stykker innenfor et rom, OG DET KOMMER JO IKKE UT NOEN STEDER.
JEG VIL NESTEN BEKLAGE AT DU PROVOSERTE MEG SÅ MYE AT JEG MÅTTE TA IGJEN MED DEG (…)
http://bit.ly/dls5B3
Mer utfyllende om saken:
http://bit.ly/dZxQ3D
ABEFIDSD
Det er ingen tvil om at John Rasmussens kollega har rett i sine betraktninger om hvem som får og ikke får medias oppmerksomhet! (Utdraget vises tidlig på denne bloggens hovedside) her er et lite sitat:
Et offentlig system skal være likt for alle.
Man skal ikke behøve å kjenne maktmennesker i forvaltningen, eller i pressen som Rasmussen som tar saken din uformelt eller i offentligheten for å nå fram (…)
Hver gang en NAV-ansatt blir forulempet fysisk (senest drept), får dette store oppslag i media.
Det er dog viktig å ha i bakhodet at NAV-ansatte selv har tatt livet av og skadet langt flere mennesker enn motsatt vei i sin «yrkesutøvelse», uten på noen måte å forsvare voldshandlinger.»
http://bit.ly/UkcfR
I posten Nav-direktør Tor Saglie forskjellsbehandler, og sørger for at grovt maktmisbruk holdes i hevd:
http://bit.ly/c4jHqu
– viste jeg til debatten tidligere Rådgiver i Arbeids- og velferdsdirektoratet Kristin Floer startet på Nye Meninger 09.01.2012, hvor jeg gikk inn og spurte om hennes syn på at Navdirektøren hadde bedrevet forskjellsbehandling mellom henne og meg:
Arbeid for alle?
Floer svarte meg ikke, men Heidi Stakset oppklarte «mysteriet» grundig.
Jeg siterer hennes svar i sin helhet:
Slu strategi
Forskjellsbehandlingen skyldes at Navdirektør Tor Saglie brukte Kristin Floer til å skape mediaoppmerksomhet rundt seg selv og sin etat. Hun hadde gått ut i mediene, og dermed kunne han følge opp- via mediene.
Omdømme har alt å si.
Når det kommer en til- Jeanine Horntvedt- som også er høyt utdannet- er hun uinteresssant.  
Navdirektøren kan ikke gjøre mediestuntet to ganger.
Kristin Floer ble brukt  for  Navdirektørens omdømme. 
Dette er ledernes- og politikerens taktikk for å holde på makten og posisjonene (…)
http://bit.ly/SoOCe6
ABCELAG
Utdrag fra en av mine mange varslinger til direktør Saglie, vist i sin helhet sammen med flere andre i posten:
Forbrytelser i Den Offentlige Tjeneste – Forbrytelser uten straff.
Oslo 08.07.2008
Dette er et tillegg til klagen jeg sendte Dem i går.
Jeg velger her å sende Dem hele møtereferatet med min såkalte ”tilrettelegger” i OPT – NB, hvor De i går mottok et utdrag.
De vil se av dette referatet, at NB ikke har noen svar å gi meg i det hele tatt på kritiske spørsmål vedrørende kvalitetssikringen som OPT skal inneha ifølge NAVs egne målsettinger hos blant annet leverte tjenester fra eksterne samarbeidspartnere.
(Jeg sikter her til ”tilretteleggingstimen” 02.07.2008):
Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg
http://bit.ly/a0wCb1
Det er også flere andre saklig stilte spørsmål hun nektet meg å svare på.
Derfor krever jeg at De tar tak i alle maktovergrepene utført overfor meg fra OPT, NB og direktør Trond Stenberg umiddelbart, og ber dem om en inngående skriftlig utredning på hvordan de har opptrådt overfor meg, og hva grunnen er til at de setter et omfattende, overveldende primært fokus på det stadige repeterende temaet at jeg vil komme opp i vanskelige situasjoner i arbeidslivet fordi jeg innehar en gjennomgående dårlig personlighet som de må lære meg å hanskes med i følge dem.
Dette kvalmende og feige maktovergrepet knyttet til min varsling, er for meg opplevd så motbydelig og utenkelig at jeg vanskelig klarer å fokusere på det jeg skal gjøre; søke jobb.
Det finnes selvsagt ingen tillitsforhold igjen, men som en hver samhandling i denne gate allikevel krever.
Jeg er i en grusomt belastende situasjon, og jeg ber De stanse gjengjeldelsene som blant annet inneholder grov sjikane fra tilrettelegger over min funksjonshemming ved at hun (NB) rent ut anbefaler meg å tenke sterkt over det at jeg bør uføretrygde meg øyeblikkelig på grunn av at jeg ikke tålte de negative reaksjonene og gjengjeldelsene hun og hennes sjef utførte overfor meg på grunnlag av skriveriene mine på Aftenposten debatt!:
(Referatene fra to av de tre møtene som er gjengitt på s. 13 og 16  på Aftenposten debatt, er senere lagt inn som blogginnlegg – senere ført inn i bloggen etter at Debattcentralen ble lagt ned):
http://bit.ly/dls5B3
http://bit.ly/a0wCb1
abekkk
Jeg krever at jeg blir flyttet over til annen tilretteleggER det holder med en, og det på et annet sted som er kvalitetssikret.
Visste De at grove represalier og gjengjeldelser ville ta plass overfor meg da De valgte å sette selveste direktøren inn på samtaler med meg og NB?
Var dette Deres intensjon?
For noe annet er det ikke som har skjedd.
Det er helt utrolig i seg selv at en DIREKTØR i en bedrift blir satt inn sammen med en tilrettelegger som skal hjelpe mannen i gata ut i arbeid, og jeg betviler sterkt at Deres intensjoner var gode når De brukte store ressurser på å anbefale meg dette.
De sendte ut hele 5 -FEM fotfolk for å bearbeide meg (Hele det tapede møtet er gjengitt her):
Tapet møtereferat av 29.04.2008, med Nav Nordstrand Trygd
http://bit.ly/d0Ms37
ABELO
Stenberg har altså heller ikke bidratt med noen ting annet enn grov trakassering på 3. tilretteleggingstime! (…)
Mener De således at denne ”tjenesten” innenfor en bedrift som primært er rettet mot psykisk utviklingshemmede inneholder nødvendig og forsvarlig kvalitet, opplæring og hjelp for deres brukere som dere er pålagt å yte service overfor?
Jeg forventer at De stiller de innklagede aktørene i OPT de spørsmålene jeg kommer med i klagen her og under, og at De krever faktiske svar på den oppførsel jeg har opplevd fra dem (…)
”Vi skal møte alle brukere med respekt.
Det er en grunnsetning i de verdier og de holdninger vi ønsker denne organisasjonen skal være gjennomsyret av.
Vi vil nå gjennomføre en holdningskampanje internt om hvilke servicekrav vi skal leve etter, hvor respekt for brukeren blir sentralt”
http://bit.ly/cWCO7l
Dette er Deres egne ord.
IMG_7211
Jeg krever full rapport fra Dem over hvordan De mener at jeg har blitt møtt med respekt i disse grove maktovergreps sakene som har tatt plass mot meg over svært lang tid, og med Deres fravær av vilje til å rydde opp i de kriminelle forholdene der overgriperne fortsetter å få lov til å utfolde seg fritt mot meg med grov trakassering i møtene jeg må gå til.
Forklar Dem derfor slik at til og med jeg forstår hva De sier her, sett i forbindelse med Deres totale behandling av meg over måneder hvor De fortløpende har vært godt kjent med min ulevelige situasjon som har gjort meg enda sykere og enda ikke valgt å skjære igjennom for å gi meg et tilbud som jeg kan leve med og som er oppbyggende i stedet for sterkt nedbrytende.
Hva i all verden er Deres hensikt med å forsøke å ødelegge meg?
De har aldri overholdt en eneste frist å svare meg etter forvaltningsloven hittil, men denne gangen oppfordrer jeg Dem sterkt til å handle!
Den opptreden De har utvist overfor meg, er uomtvistelig KRIMINELL, direktør Saglie! Det vil bli rettssak (…)
Mail er vist i posten:
Direktør Saglie, politianmeldelsen og fortsettelse av utdrag fra alle mail han mottok/og ignorerte, om maktmisbruket som pågikk
http://bit.ly/bVsCBM
ABEGGINGGGG
Det jeg ikke visste på dette tidspunkt, var at de innklagede aktørene i OPT allerede hadde sendt sin falske rapport til Nav med krav om at jeg skulle skrives ut av tiltaket.
Den ble skrevet uten min viten rett etter at jeg hadde gått ut fra den siste ”tilretteleggingstimen 02.07.2008 der NB forsøkte å manipulere meg til å vurdere uføretrygd enda hun i den falske Rapporten anfører (det eneste riktige i hele falsumet):
”Det antas at Jeanine i utgangspunktet har et sterkt ønske om å jobbe”!
NB sender meg ut av døren etter siste time med disse ordene:
«Så da foreslår jeg bare at nå avslutter vi denne samtalen, for vi har jo ikke noe CV – nei noen søknader og personlige brev 
og så tar vi alt når jeg kommer tilbake fra ferie!»
Full oversikt i posten:
Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg
http://bit.ly/a0wCb1
Jeg ble altså holdt fullstendig uvitende om den falske rapporten som de hadde planlagt å skrive samme dag som skulle bidra til å ta fra min Yrkesrettede attføring ved hjelp av tre av de mange innklagede aktørene i Nav som godkjente og undertegnet denne forbrytelsen i offentlige tjeneste som sendte meg rett over på sosialen.
Jeg mottok orienteringen 19.07.2008.
Stans av ytelsene var datert 16.07.2008 (…) sitat slutt.
http://bit.ly/dmtf1N
ABFEEEIGE
Saglie ga meg sin første, siste og eneste respons over e-post;
Han anbefalte meg sterkt å godta “tilbudene:
Subject: VS: Jeanine ber om hjelp vedr. møtet med Nav Nordstrand Trygd 29.04.2008
Date: Thu, 15 May 2008 15:07:07 +0200
From: Tor.Saglie@nav.no
To: (emmali1@msn.com)
Jeanine
Jeg viser til din e-post av 1. mai 2008 med vedlegg.
I vårt brev til Departementet av 21.02.2008 konkluderer direktoratet med at “NAV Oslo har gitt Jeanine den bistand som er mulig innefor etatens mandat og muligheter”.
Jeg anbefaler derfor at du stiller deg velvillig til de tilbudene som du i etterkant har mottatt fra NAV Oslo.
Mvh
Tor Saglie
Mitt tilsvar kan leses langt nede i denne posten:
Tapet Møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd:
http://bit.ly/WHh0eF
Les både e-posten Saglie sikter til og flere mail i saken, ordrett gjengitt i følgende post:
Direktør Saglie, LO, NTL Enkelte utdrag fra noen av mailene jeg har sendt disse m.fl. med oppfordringer til stans av maktmisbruket fra Nav. Del.1.
http://bit.ly/cxAIYM

abblåst

Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?
http://bit.ly/101QCi2
I innlegget under, er for eksempel vist et ringe utdrag fra en tapet telefonsamtale med en saksbehandler i Nav som nektet meg tilstrekkelig livsopphold i en kritisk helsesituasjon:
08.06.2013: Nav Sosial – Lydopptak til politiker avslører grov manipulering av faktiske forhold mot bedre vitende, og vil senere bli lagt ut på Youtube
http://t.co/KHJqn192FB
Og det begås regelrett oppsiktsvekkende forskjellshåndtering av pasientklager og klager på Nav!
Menneskeverdet rangeres:
http://bit.ly/19Av1lQ
Mitt spørsmål i Jonas Gahr Støres kronikk –
Den viktigste stemmen
«Ombudsordninger og domstolskontroll er, som klageinstituttet, avhengig av et individuelt initiativ fra brukerne av sosialtjenesten for å få overprøvd et vedtak.»
Jeg viser til sitatet.
Men hva gjør en Navrammet borger når man attpåtil erfarer at klageinstansen som er ens siste håp, bedriver grov raljering og gjør forsøk på å manipulere innsender til å trekke klager?:
Fylkesmannen: «Vi har ikke mandat til å behandle brudd på taushetsplikt!»
http://t.co/CjLZAnGTwz
http://bit.ly/167lHSZ
Nav – Krav om lydopptak: Ny FB-gruppe jeg har startet:
http://on.fb.me/1h5eJlS
Jeanines Blogg – Når offentlig sektor misbruker makt på FB, der flere av innleggene i denne bloggen vises med kommentarer til:
http://on.fb.me/1ctFFY6
Nav forvaltning – Sølvi Kristoffersen ignorerer flere innstillinger fra Advokat
http://t.co/u5eiFV10xV
Sølvi Kristoffersen ved Nav Forvaltning avslår min søknad om uføretrygd 12.12.2013!
Dette gjør hun mens min varsling om seksuell fornedring hos Navs spesialist for lengst er sendt inn til etatsledelsen, Fylkeslege m.fl. og er under behandling – bevist på tape! (sendt inn til de overnevnte 02.12.2013)
Hun tar kun overgriperens «Rapport» til inntekt og raser forøvrig helt tilbake til begynnelsen av hele saken – og holder seg der!
Med absolutt determinasjon om å legge min tidligste fastleges Finn Gunnar Strekeruds uttalelser til grunn, som ikke er riktige! Les:
Nav instruerer lege til å endre sin erklæring om 100 % uføretrygd for pasient?
http://bit.ly/HRY6sA
Hele saken bygges dermed på feil utgangspunkt.
Det er gjort med vilje!
Index – Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/hwKs7V
About Jeanine (Google+)
http://bit.ly/Vi8uyZ
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

november 2013
M T O T F L S
« sep   des »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: