Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Grete Knudsen og riksglefseren Martin Kolberg


abgrete

Jens Stoltenberg er konfliktsky – påstår Knudsen i sin bok «Basketak»:

http://bit.ly/17PBFh4

Martin Kolberg kalte boka ondskapsfull og mente at Knudsen hadde «onde hensikter».

Jeg hadde ikke ventet noe annet fra ham, sa Grete Knudsen:

http://bit.ly/1a81oYq

De to meningsmotstanderene ønsket å bli intervjuet hver for seg på Dagsnytt atten i kveld!:

http://bit.ly/16dHNlf

abartin

Kolberg kvernet på, han lot som om han ikke var i besittelse av selv basale sosiale antenner, og overdøvet alle spørsmål som ble forsøkt stillet!

Programlederen som jeg ellers har oppfattet som noenlunde oppegående, ble redusert til en usikker 12-åring i sitt første oppdrag fra skoleavisa- og det på bakgrunn av Kolbergs elementære og lett gjennomskuelige hersketeknikk – SNAKK OVER PROGRAMLEDEREN – KONSEKVENT!

Og jamen lot han seg dupere!

På Dagsrevyen NRK 1 kveld kl. 19:00 forsøkte annen programleder å rokke ved Knudsens stoiske ro ved bl.a å fremheve at hennes påstander om at Stoltenberg var konfliktsky ble framsatt for så veldig mange år siden:

http://bit.ly/14AYtPR

Boklanseringen:

http://bit.ly/13C48pu

Men ingen andre enn Statsministeren klarte vel bedre å bekrefte denne påstanden enn nettopp ham selv i dag på nyhetene, hvilket hele Norges befolkning ved selvsyn kunne bevitne: 

Jeg vil bare komme videre i valgkampen – og uansett hvordan du stiller spørsmålene så vil jeg vise til dette! (TV2 nyhetene)

Raymond Johansen på samme nyhetssending i kveld hadde lært sin lekse fra hans angrep på etterlatte som kritiserte Arbeiderpartiets håndtering etter 22.juli, og var bare den sedvanlige svadaposør uten substans – og derav uangripelig:

http://bit.ly/UgkBPg

Og de intervjuer Eskil Pedersen – hvem ellers? … Hvilken profesjonell innsikt fra en mann som alltid er seg selv nærmest!

Jeg leser imidlertid alltid Folkets meninger – de er langt mer interessante, og her er en av dem:

Velsigne deg Grete Knutsen!

Du var en sjelden blomst i Arbeiderpartiet engang. Jeg mines deg godt. Du var prototype på en ærlig politikker. Jeg satte deg høgt (…)
Du skal vite at du har mange venner i Norge som støtter deg, og som ennå mines din tid som politikker med glede.
Vær ved godt mot, og le av dine politiske fiender. Særskilt de innenfor AP som du nå ser aldri har vært dine venner, men heller det motsatte. Nå når du som forfatter har fått sagt din mening i den bok som du nå har gitt ut, så er du tøff.
Jeg støtter deg, og mange med meg.

http://bit.ly/1bwzqTX

Hevngjerrig hurpe

Mitt svar:

Pubertal kødd

Les ikke minst alle svar til makkverket 

Jeg siterer to av dem:

«Begriper ikke at engang Nettavisen gidder å publisere dette mølet.

Atpåtil forsvare Martin Kolbergs synspunkter, mannen som førøvrig presset kommuneansatte i Lier til gråt for å trekke bedragerianmeldelsen av sin egen stedatter og skjelte ut kommuneadvokaten i Lier i kraft av sin maktposisjon.

Dette danner jo et bilde av en mann som virkelig er til å stole på..

Hvis han av alle skal være AP’s sannhetsvitne og du Håkon B schrøder stiller deg bak dette, så er det bare trist.»

«Wow Haakon B. Schrøder! Dette må være noe av den verste subjektive driten jeg har lest på nettavisen. Hvor smålig er det ikke når du jobber med medierådgivning, presterer å kalle noen for ei hurpe i en like innholdsløs som meningsløs blogg? Jeg kjøper gjerne boka hennes på trass, på grunn av deg! Føles det godt? Idiot.»

http://bit.ly/13YKXda
http://bit.ly/VHI5dV

ABGRETT

Takk, Grete Knutsen for din ærlighet.

Endelig en fra AP som tør og være ærlig.

http://bit.ly/19iHNBE

Et svar til art:  Vil ikke kalle det «avsløringer»

«Jeg er enig i at sterke karakteristikker trenger dokumentasjon for å kunne tas alvorlig. Dette skal Knudssen ikke ha gjort ifølge de som har lest boken. Når kolberg i dagsnytt atten mener dette er motbevist for stoltenbergs vedkommende gjennom hans fortreffelige ledelse av landet de siste 8 årene.

Det som ikke nevnes er at 22 julikommisjonen har dokumentert at det var akkurat der Jens Stoltenberg sviktet som mest nettopp på de områder Knudsen nevner.

Hun har angivelig ikke dokumentert sine påstander, men for den perioden 22 julikommisjonen vurderte er dette grundig dokumentert.»

http://bit.ly/1a6xaF0

Ja. Riktig. Og det synes som om mange har glemt det.

Derfor litt oppfriskning etter også Kristin Clemets observasjon av 15.08.2013:

«Nå går hun selv til angrep på Stoltenberg og sier at han slapp for billig fra 22. juli-kommisjonens rapport der det ble avdekket stor svikt og dårlig ledelse i forvaltningen»

I samme artikkel vises også en rykende fersk bekreftelse på Statsministerens konfliktskyhet, som Knudsen belyste i boka:

«Stoltenberg har ikke kunnet kommentere Clemets uttalelser og har gitt næringsminister og partifelle Trond Giske lov til å svare for seg (…)

På spørsmål om hvorfor det er han som svarer på Clemets uttalelser, og ikke Stoltenberg, sier Giske:

– Det er sånn vi gjør det nå.

http://bit.ly/141TBHL

abgata

14.08.2012 – Hvordan kunne han tro sikkerhetstiltak var gjennomført? Han kjørte i Grubbegata hver dag.

– Å si at han ikke visste, er en rar uttalelse å komme med. Det bør man ikke si når man sitter med ansvaret, sier John Hestnes, vaktleder i Regjeringskvartalet.

http://bit.ly/1a6ylV8

 

13.08.2012: Simulerte 22. juli-angrepet i 2004

Men ansvarspulverisering, manglende risikoforståelse og overdrevent hemmelighold stanset prosjektet som skulle sikre regjeringskvartalet.
http://bit.ly/Pp4t8G

13.08.2012 – Regjeringen fryktet bilbombe allerede i 2004

Årevis med fullstendig handlingslammelse i tre departementer og hos Oslo kommune er årsaken til at Anders Behring Breivik 22. juli kunne parkere bombebilen midt i Regjeringskvartalet:

«DET ER BARE Å TRYKKE PÅ DEN ALLER STØRSTE KNAPPEN!»
http://bit.ly/PrXDS5

21.08.2012 – Et historisk ansvar

Johan Nygaardsvold og Jens Stoltenberg er de to norske regjeringssjefer som ikke maktet å gi sitt folk beskyttelse da ulykken var ute.

http://bit.ly/18wcEJX

13.08.2012 – Angrepet mot regjeringskvartalet kunne vært hindret

«I rapporten heter det blant annet at angrepet på regjeringskvartalet 22. juli kunne vært forhindret gjennom effektiv iverksettelse av allerede vedtatte sikringstiltak.»

http://bit.ly/NbDXxi

03.09.2012 – Stoltenberg ble varslet om ukultur i 2010

Statsminister Jens Stoltenberg ble informert om ukultur, mangel på styring og hemmelighold i Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) to år før 22. juli-kommisjonens rapport (…)

Aftenposten skrev om dette i desember 2010.

Da direktøren i DSS fikk vite om varselet, fratok han Bodin arbeidsoppgaver.

I dag jobber hun ikke lenger i DSS.

NRK har bedt Bodin fortelle hva hun varslet Statsministeres kontor om:

Jeg dokumenterte en kultur der Fornyings- og administrasjonsdepartementet, på tross av øremerkede bevilgninger til sikkerhet, i liten grad omsatte disse til resultater.

Samtidig ble det brukt mye energi på å tildekke faktiske forhold, slik at den reelle sikkerhetstilstanden ikke skulle bli kjent for tilsynsmyndigheter som Riksrevisjonen og for sikkerhetsledere i andre departementer (…)

http://bit.ly/19mEc5z

ABELITIE

Her er varslene som ble oversett:

POLITIETS DATASYSTEMER
I august 2008 varslet IKT-ansatte i politiet og Politiets Data- og Materielltjeneste (PDMT) om at etatens datasystemer var utdaterte og modne for utskiftning.
http://www.politiforum.no/id/4760

OPERATIV TRENING
I januar 2009 advarte flere polititjenestemenn fra Oslo om at de fikk for lite operativ trening, og at dette gjorde dem utrygge med våpen.
http://www.politiforum.no/id/4761

POLITIHELIKOPTERET
I juni 2010 ble det kjent at politihelikopterets driftsbudsjett ble mer enn halvert, noe som også førte til at helikopterets operative tilgjengelighet sank med nesten 50 prosent.
http://www.politiforum.no/id/4762

SAMBAND OG NØDNETT
I mars 2006 ble Arbeidstilsynet varslet om at politiets sviktende samband utgjorde en sikkerhetsrisiko for operative tjenestemenn. Samme år advarte politiansatte i Follo politidistrikt sterkt mot utsettelsen av det nye nødnettet.
http://www.politiforum.no/id/4763

BEMANNING OG RESSURSER
I november 2008 varslet ansatte i en rekke politidistrikter i Norge om at lav bemanning førte til nedprioritering av saker og stupende oppklaringsprosent.
http://www.politiforum.no/id/4764

RESPONSTID OG MÅLING
I oktober 2007 slo politiansatte i Øst-Finnmark alarm om at nedskjæringer og budsjettkutt hadde ført til lengre utrykningstid og høyere terskel for å rykke ut.
http://www.politiforum.no/id/4765

01.08.2012 – Politiet slettet lydlogg fra 22. juli

«Ja, det er riktig at samtalene er slettet. Det er noe som skjer automatisk etter en viss tid, bekrefter politimester Torodd Veiding i Asker og Bærum politidistrikt overfor VG.

Anders Behring Breivik kjørte gjennom Asker og Bærum på vei fra Oslo til Utøya 22. juli i fjor.

Politimester Veiding opplyser til VG at de i motsetning til Oslo og Nordre Buskerud politidistrikter, aldri fikk noen anmodning fra 22. juli-kommisjonen om å ta vare på de historiske samtalene.»

http://bit.ly/Pq6Nuc

16.08.2012 – Full LO-støtte til Stoltenberg

(…) Hele det norske folk fikk en vekker da terroren rammet. Nå var vi ikke bare tilskuere til terrorhandlinger i Spania, Storbritannia eller USA. Det skjedde ved vår egen dør.

Vi Nordmenn har nok vært blåøyde, og tenkt at vi levde i annerledeslandet, det skjer ikke her.

Det skjer ikke oss, sier en ettertenksom LO-leder»

http://bit.ly/Or45o2

http://bit.ly/19ulht5

abflaog

P*ssprat!

Både Flåthen og det øvrige maktapparatet var mer enn godt nok oppdaterte på at terror mest sannsynlig kom til å ramme nettopp oss, og det i nær fremtid:

Utdrag fra Statsministerens Kontor – NOU 2012: 14

Rapport fra 22. juli-kommisjonen

Trusselbildet i Norge – og læring fra tidligere angrep

Stoltenberg har overfor kommisjonen påpekt at han som statsminister den 11. september 2001 tenkte at også Norge kunne bli utsatt for terror (…)

I 2007 advarte PST regjeringens sikkerhetsutvalg om at tjenesten anså det som mer enn 50 prosent sannsynlig at Norge ville oppleve forsøk på et terroranslag fra ekstreme islamistiske grupperinger i løpet av de neste tre til fem år (…)

I 2010 framsatte Mohyeldeen Mohammad, som er bosatt i Norge, utsagn som av mange ble oppfattet som en direkte trussel om terroranslag mot Norge (…)

Norges første straffesak med tilknytning til terrorisme og al-Qaida kom i juli 2010. Tre personer ble da pågrepet i Oslo og Frankfurt, mistenkt for å ha planlagt en terroraksjon (…)

http://bit.ly/StqDqq

Mer om Flåthen mens jeg er i gang:

abfla

16.08.2012 – Flåthens dobbeltrolle beskrives som en «katastrofe»

FLERE HATTER:

LO-sjef Roar Flåthen får kjeft for hans maktposisjon innenfor både politikken og medieeierskap. Som styreleder i A-pressen fikk han i går 18 nye aviser inn i porteføljen.

I går fikk Roar Flåthen kontroll over 18 nye aviser

«LO eier i dag 48,6 prosent av A-pressen.

Som styreleder i A-pressen har Roar Flåthen nå 71 avistitler og ti rene nett-titler under sine vinger.

Det er en økning på 18 aviser.

Det er en katastrofe at LO sitter som så stor eier av A-pressen, og med Roar Flåthen som styreleder, sier Erling Weydahl, leder for de LO-organiserte grafikerne i Midt-Norge»

http://bit.ly/OkoaMF

Jeg lagret: A-pressen – Den rådende maktelite som i høy grad kontrollerer den virkelighet som får representeres.

Listen over alle deres nettsteder.

Og siterer:

«Ambisjonen er å være den foretrukne leverandør av lokale nyheter, være hovedarena for den lokale samfunnsdebatten» !

http://bit.ly/KaJ3dX

I dag – Linken er uvirksom, og uttalelsen er slettet fra alle søkemonitorer.

ACitizens

Ikke rart at jeg er kneblet på alle kanter:

Nav-ansatt døde – Nye Meninger fratok meg ytringsfriheten – igjen!:

http://t.co/zp3fg9YhVe

Jeg er Norges Folkefiende nr. 1!: Glem alt av påstått sensur overfor ekstremister og islamkritikere!

http://t.co/9aOJrtROE5

“Hvor er kommandosoldatene? Det skulle jo vært helikopter her for lenge siden” (Nye Meninger)

http://bit.ly/MdMO1p

Maktapparatet, historieforfalskningen, KGB og de pårørende

http://bit.ly/UgkBPg

Minnemarkeringen 22. juli 2012 – Ord om ufattelige tap som de pårørende og etterlatte har erfart – fremført direkte til de som fysisk ikke var der:

http://bit.ly/OTTl4Q

Både reportasje og bok om MS Thorbjørn ble forsøkt stanset (Vårt Land)

http://bit.ly/1eptaNk

AUF først!
http://bit.ly/LQJTus

AUFs eierskap til 22. juli:
http://bit.ly/NjDgmE

Ledelsen i AUF bør skiftes ut etter respektløse avgjørelser av historiske dimensjoner (Side 50 i “Kommandosoldatene):
http://bit.ly/LOae0t

Ikke for sent å snu – Bjørn M. J. Ihlers kronikk i Aftenposten som omgående slettet 4-5 av mine svar, men lot de neste fire stå igjen:
http://bit.ly/O3EYaY

MS Thorbjørn og AUF-leder Eskil Pedersen – en gjennomgang av blogger Roy Vega
http://bit.ly/16GGLPD

 

«Myndighetene binder munnen på folk og får ikke vite, hvad folk mener og tenker, og dette vekker uro, mistenksomhet og nervøsitet hos makthaverne selv.

Opposisjonen som ikke får komme til orde, blir desperat, den drives over i konspirasjon, og en dag eksploderer det! (…)

Når nogen i skrift eller tale uttrykker sig uforståelig, kan det ha to grunner. Han kan være dum, eller han kan være uopriktig.

I første tilfelle drives han samtidig av et ønske og en frykt.

Han vil gjerne ha sagt et eller annet, men er redd for å si det, og derfor motsier han sig selv. Det er dumhetens psykologiske mekanisme.

Den uopriktige – diplomaten, taktikeren – taler ikke for å fortelle noget, men for å skjule noget. Løgnen er innviklet, dunkel, uforståelig.

Hvor taktikk er parret med dumhet procederer den lenge, så griper den til skjellsord, og så bruker den knyttneven eller gummikøllen.»


http://virksommeord.uib.no/taler?id=219

 

 

Listen over alle bloggposter:

http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

august 2013
M T O T F L S
« jul   sep »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 051 andre følgere

%d bloggere like this: