Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Jeg er Norges Folkefiende nr. 1!


abfla

 

“Den jevne allmue” skal ikke bli kneblet i å belyse selovopplevde horrible erfaringer med etaten slik bl.a LO Media gjorde med meg, for selv å gå ut med simpel stigmatisering i svært provoserende oppslag med lettvinte påstander om at mennesker er så enkle at de går amok “bare fordi de får avslag på pengestøtte eller andre ytelser!”

De vet meget godt hvilke rystende komplekse årsaksforhold som ofte ligger til grunn for menneskers oppdemmede fortvilelse, men de gjør seg dumme, og media er mer enn villig til å fronte deres propaganda – fullstendig ukritisk!
Glem alt av påstått sensur overfor ekstremister og islamkritikere!
Det er Nav og etatens mangeårige ustraffede multiple forbrytelser i offentlig tjeneste overfor titusenvis av landets borgere som nå – og fremdeles, skal ties fullstendig ihjel i kjølevannet av knivdrapet.
Fortrinnsvis mine synspunkter på dette – En 51 år gammel kvinne som i fem år har stått helt alene mot overmakten!
Les forts. her:
Oppsiktsvekkende forskjellshåndtering av pasientklager og klager på Nav!
http://bit.ly/19Av1lQ

abfrieord

Lektor Heidi Stakset:

(…) Det er ingen tvil om at Jeanine Horntvedts redegjørelse av den uvørne praksisen innenfor Nav- krever en offentlig granskning av etaten.
Granskning av politiske ledere er imidlertid langt enklere å få gjennomført fordi det finnes sterke politiske interesser i at granskningen blir iverksatt.
Når det gjelder offentlige etater som Nav, er det den svake part som vitner om korrupsjon på innsiden av etaten, og det har verken journalistene i dagsavisen eller politikerne interesse av å løfte fram.
Dermed blir de motstander av den svake part.
Mediene er kraftløse som billige sponplater og tomme som tv-serier. Det holder ikke mål.
En grunn til at dagsavisens journalister ikke vil løfte fram kritiske og veldokumenterte innlegg, er at de vil finne ut det selv, og lar dermed ikke kunnskapen slippe fram.
Det er umodent, og fører dessuten til dårlig faglig håndverk (…)
http://bit.ly/HTmIO2

ABAPOLEON

 

Følgende post fremhever enkelte utdrag fra Heidi Folletts prisvinnende kronikk om Nav,  og der har jeg også valgt å vise et utdrag fra alle støttemail jeg har fått opp gjennom årene for å ha avslørt etatens heslige natur fra innsiden – med start på Aftenposten Debatt 16 mars 2008.

TUSEN TAKK TIL DERE ALLE!:

Nav – Når borgerenes rettssikkerhet må vike, til fordel for pøblers forgodtbefinnende
http://t.co/wAtGCfyqHg

ABCELAG

Når jeg velger å imøtegå medias ensidige fokus på Navansatte og «de godkjente meningsbærerers» forslag til utvidet beskyttelse, og ytrer mine meninger om dette ved å fremheve hva jeg skrev i en bloggpost i januar i år om at det kun ville være et tidsspørsmål før liv ville gå tapt –  der jeg også viste til de bakenforliggende årsakene for påstanden, samt fremhevet det faktum at når skoen sitter på den andre foten så måtte man jo også kunne kreve likeverdig rettssikkerhet for alle borgere og reelle klagemuligheter for samtlige mennesker som er i befatning med Nav for best mulig å kunne forebygge voldsomme tragedier – så skal jeg regelrett begraves!
Det er tydelig at jeg har truffet en nerve, for denne storstilte sensuren hører ingen steder hjemme.
Jeg vet ikke om en eneste person i dette landet som har blitt så systematisk kneblet som det jeg har.
I såfall vil jeg gjerne høre fra dere.
Stoltenberg kjører taxi før valget og får hele verdens oppmerksomhet:
«Det er viktig for meg å høre hva folk egentlig mener. Og er det ett sted folk virkelig sier hva de mener om det meste, så er det i taxien.»
Vel, i tillegg  til meg, vet jeg om et par 20 stykker som har sendt sine lengre avhandlinger til Stoltenberg der de avslører grov forvaltningskriminalitet i Nav og klageinstansene som dr*ter i å ta varslingen på alvor.
De har aldri har fått en linje tilbake til svar.

absens

Det hele startet med at jeg besvarte Kjell Johansens innlegg av 08.08.2013 NAV ANSATT DØDE:

http://t.co/lgDf3scDbe
Debattledelsen på Nye Meninger slettet mine tre tilsvar øyeblikkelig, men lot rasistiske kommentarer stå!
Således ble jeg tvunget til å ytre mine syn på saken i et langt smalere forum – på egen blogg!
Her står vist alle kommentarene som ble slettet:
Nav-ansatt døde – Nye Meninger fratok meg ytringsfriheten – igjen!:
http://t.co/zp3fg9YhVe
Fontenebladet – tilhørende LO Media sensurerte meg også, da jeg satte inn to kommentarer om saken på deres FB-side.
I går oppdaget jeg at de i tillegg hadde fjernet responsen jeg fikk fra en dame som spurte om hun kunne sitere meg – hvilket jeg samtykket til, og erfarte at de i tillegg til slettingen har sperret meg fra å kunne kommentere på veggen deres permanent!
Dagsavisen sperret meg også samme dag fra å logge inn og kommentere der mer overhodet – og det helt uten å gi meg en advarsel først, som jo er deres sedvanlige policy overfor meg!
De favoriserer enkelte bidragsytere som kanskje har «det rette nettverket» og som går i bresjen for å sable ned og klage inn de debattanter som setter velberettiget søkelys på det som makthaverene ikke ønsker fokus på.

ABFEIG

Underbygging følger i min oppsummering av fanatisk hets fra ihuga pøbler i tråden jeg startet om «Kommandosoldatene» rett etter 22.07.2011 på de to siste sidene før redaktøren stengte hele tråden.

De fikk altså viljen sin, og den feige servile klakkøren Stian Bromark har aldri ryddet opp i «usaklige innlegg og personkarakteristikker» som han lovte 11.06.2012 i sin siste kommentar, slik at tråden kunne åpnes igjen, ei heller utestengte han mobben!:
Les både kommentar 1104 – og 1122 på neste side!:
«Moderatorene på Nye Meninger, favoriseringen av sjikanøse debattanter og unnlatelsene av å følge egne retningslinjer»
http://bit.ly/NZODkF
Og videre:
Serien jeg startet 07.09.2011 – “TENK ALLTID PÅ HVA FOLK VIL SI OG TA DEN STERKESTES PARTI” med 653 kommentarer, rakk å oppnå 333212 treff i løpet av drøye to måneder.
18.11.2011 ble denne slettet fra Nye Meninger uten at jeg ble varsel på forhånd om dette, ei heller gitt sjanse til å lagre innholdet.
I serien systematiserte jeg artikler, tidsskrifter, rapporter m.m. hvorav en god del av materialet var samlet over år, og diskuterte dem opp mot dagens praksis for å avdekke sammenhenger vedrørende Nav og fattigdom samt debatterte uverdige samfunnsforhold generelt.
Størsteparten av tiden sto tråden på listen over “Mest Lest”.
Det falt tydeligvis “enkelte” tungt for brystet.
Derfor konstruerte debattlederen en diskusjon dagen før serien ble fjernet, som skalkeskjul for slettingen.
Essensen i denne, dreier seg hovedsakelig om sjikane av både meg og annen debattant:

“Hvordan blir Nyemeninger.no bedre?”

http://bit.ly/Sylr4f
Oppsummering av gangen i overtrampet står vist fra min kommentar 18 og på neste side i takkformegtalen til Øystein Helmikstøl – ansvarlig for slettingen med tittelen:
«DAGSAVISEN SUGER RÆV». Leve Dagsavisen! Og i “Tyvenes jul” – side 2:
http://bit.ly/RwKjfO
Noe av innholdet i de 653 kommentarene ble også sitert og gjennomgått i debattene jeg startet i Aftenposten, men debattforumet der har også omsider blitt slettet – hvilket jeg kommenterte her:
Mekanismene bak den sterkt begrensede ytringsfriheten som tok plass etter 22. juli 2011
Vår nye ytringsfrihet
http://bit.ly/z4BYPe

ABEHETER

Redaksjonen stengte enda en debatt jeg startet fordi «Kommandosoldatene» ble stanset, men dette var jeg forberedt på, og hadde lagret innholdet:
«Debattredaktørene på Dagsavisens Nye Meninger stenger debatter i stedet for å utestenge notorisk trakasserende debattanter»
Utdrag fra mitt svar:
Redaksjonen i Dagsavisen sletter faktisk hele debatten i stedet for å utestenge tre av fire debattanter som har sjikanert, truet og hetset både meg og andre gjennom nær 200 kommentarer – både her og i debatten “Hvor er kommandosoldatene? Det skulle jo vært helikopter her for lenge siden“.
Når disse vedlikeholder repeterende og standhaftig sjikane i den nye debatten, så får disse jadrenmeg enda en advarsel – men blir allikevel ikke utestengt fra forumet selv om de fortsetter i nøyaktig samme spor en god stund etter at advarselen er gitt!
Hva tjener da en advarsel? (…)
Nye Meninger har mistet all kredibilitet i mine øyne.
De lar nettstedet overtas av “bidragsytere” som med millitær presisjon sørger for å utradere saklige innspill og gjøre forumet om til en svinesti.
Pøbelen er providert fri tilgang på å herske seg til akkurat det søppelnivå som passer dem.
http://bit.ly/M29kZB

ABEACHA

29.05.2013: I GÅR BLE MITT INNLEGG OM LØFTEBRUDD FRA POLITIKER LAILA MARIE REIERTSEN SLETTET FRA NYE MENINGER ETTER ET DØGN MED NESTEN 1000 TREFF – I DAG ER DET OGSÅ SLETTET FRA VÅRT LAND!:
NYE MENINGER:
http://t.co/THNs9h3vFw
HAR “NOEN” STORTINGSREPRESENTANTER GREPET INN?
LES BLOGGINNLEGGET  MED GJENGIVELSE AV HELE POSTEN SOM BLE SLETTET, OG KORRESPONDANSEN SOM FULGTE MELLOM DEBATTREDAKSJONENE OG MEG:
http://t.co/J9OIUDeAwh
Nye Meninger og Vårt Lands sensur av etterprøvbart materiale fra “den svakere part” – Stortingsrepresentanter som lyver, skal beskyttes
http://t.co/memEc3wrZ6

ablaiiiiii

NAV NORDSTRAND SOSIAL – VARSLINGEN AV 19 OG 24.07.2012 SOM POLITIKER LAILA MARIE REIERTSEN LØY OM AT MEDIA SKULLE TA!
http://t.co/3Dx7zKDWNy
Laila Marie Reiertsen – En løftebryter! Del 1.:
http://t.co/gVxiWvwDEu
I går – 11.08.2013 registrerte jeg på synlig teller fra Bloggurat som ligger i sidefeltet på min blogg, at denne hadde 506 lesere.
Da skulle jeg i all rettferdighetens navn ha ligget på 8. plass av landets 10 mest besøkte blogger om politikk:
http://bloggurat.net/kategori/politikk
Men nei!
Min blogg var ikke en gang nevnt på sidens underregister!
En kan begynne å lure, når til og med VIGRIDbloggen ligger på synbar plass der!

ABELO

Det er svært lenge siden at jeg registrerte min blogg på Bloggurat, og ellers har jeg med jevne mellomrom oppdaget at jeg vitterlig er tatt med på «De 10 mest besøkte bloggene» som skriver om politikk

I dag 11.08.2013 registerer besøkstelleren min en oppsving til 564 lesere, men enda er bloggen ikke synbar på listen!

Men de vet godt om den!

Her kan man selv se at min blogg står oppført blant alle de andre (ca. litt før midt i lista):

http://bloggurat.net/kart/sted/8374/oslo
også her:
http://bloggurat.net/stikkord/politikk
Fyldig redegjørelse og krav om rask respons fra de ansvarlige på Bloggurat som jeg sendte dem over mail 11.08.2013 er fremdeles ubesvart!

ABELLO

 

Det LO- eide Fontene, slettet mine kommentarer til knivstikkingen med  «begrunnelsen»:
«Fontene beklager at det har ligget kommentarer på vår fb-vegg som kan virke støtende. Innleggene som genererte kommentarene er nå fjernet. De omhandlet begge det tragiske dødsfallet på Nav Grorud. Vi oppfordrer til fri debatt, men godtar ikke hets mot enkeltpersoner.»
Mitt tilsvar samt det de slettet, vises altså i det forrige innlegget mitt:
Nav-ansatt døde – Nye Meninger fratok meg ytringsfriheten – igjen!
http://t.co/zp3fg9YhVe
Fontene har til og med lagt inn sperre på veggen, slik at jeg ikke vil være i stand til å kunne kommentere der mer!
Hvor beleilig!
Herunder setter jeg inn litt bakgrunnsinformasjon om mannen som har makt over våre ytringer – Hvem får stå, og hvem må gå!

abflaog

16.08.2012 – Flåthens dobbeltrolle beskrives som en «katastrofe»

FLERE HATTER:

LO-sjef Roar Flåthen får kjeft for hans maktposisjon innenfor både politikken og medieeierskap. Som styreleder i A-pressen fikk han i går 18 nye aviser inn i porteføljen.
I går fikk Roar Flåthen kontroll over 18 nye aviser
LO eier i dag 48,6 prosent av A-pressen.
Som styreleder i A-pressen har Roar Flåthen nå 71 avistitler og ti rene nett-titler under sine vinger.
Det er en økning på 18 aviser.
Det er en katastrofe at LO sitter som så stor eier av A-pressen, og med Roar Flåthen som styreleder, sier Erling Weydahl, leder for de LO-organiserte grafikerne i Midt-Norge”
http://bit.ly/OkoaMF

ABFEIGGG

Jeg lagret: A-pressenDen rådende maktelite som i høy grad kontrollerer den virkelighet som får representeres.
Listen over alle deres nettsteder.
Og siterer: “Ambisjonen er å være den foretrukne leverandør av lokale nyheter, være hovedarena for den lokale samfunnsdebatten” !
http://bit.ly/KaJ3dX

I dag – Linken er uvirksom, og uttalelsen er slettet fra alle søkemonitorer.

Les spesielt dette innlegget, der fremkommer at Flåthen overhodet ikke levner tvil iht. hvem han sympatiserer med:
Svar til Roar Flåthen
http://bit.ly/yCZmxU

Landsorganisasjonen i Norge

http://bit.ly/19xL4ka

ABFAG

I mellomtiden er det mannen med mediemakt og «de riktige kontakter» i høyere sfærer, som får lov til å breie seg i landsdekkende media med følgende feige, veloverveide, lettvinte og stigmatiserende propaganda!

Han er styremedlem i Fagforbundet Helse og velferd som organiserer alle Nav-ansatte i Oslo , og heter Steinar Hansgaard:

«Først og fremst trenger vi en holdningsendring ute blant befolkningen.
Mitt inntrykk er at det nærmest er allment akseptert å bli sint på Nav-ansatte og skjelle dem ut.
(…) (Han) er selv blitt overfalt i publikumsområdet på et Nav-kontor.
Bordet ble veltet, og pc-en min ble sparket av gårde. Da jeg senere møtte i retten som vitne, opplevde jeg at en av lekdommerne ville frikjenne gjerningspersonen med begrunnelsen om at det var lett å bli frustrert og sint på et Nav-kontor, og såpass måtte de ansatte tåle, forteller han.
Det er nettopp slike holdninger Hansgaard vil til livs: – Det er så lett å slenge ut en korttenkt kommentar om hvor kjipe de Nav-ansatte er når noen får avslag på pengestøtte eller andre ytelser.»
http://www.frifagbevegelse.no/nyhetsbrev/article6800287.ece

ABDVOKAT

Fontenes påskudd for å slette og utestenge meg, ligger lysår fra en Advokats vurdering av saken som han sendte meg over mail etter at jeg hadde varslet om Nav og den utstrakte forvaltningskriminalitet de hadde begått:
Advokaten 08.03.2010: Har du bevis kan dette bli “sprengstoff” i pressen (…)
Siden jeg ikke representerer deg eller tar betalt blir dette en sak jeg må ta når tiden strekker til, men saken din virker meget interessant bare så det er sagt, så jeg skal lese dette å komme med noen kommentarer (…)
Jeg har lest en del av det du har sendt, og jeg vet ikke helt hva man skal si, man blir jo rimelig paff av dette.
Det er jo veldig mye sjikane og trakassering du er blitt utsatt for i forvaltningen.
Klarer du å dokumentere dette er det jo snakk om ulovlig forvaltningsførsel og myndighetsmisbruk “big time”.
Saksbehandlingen bærer jo også preg av tilfeldigheter, sjikane med mer (…)
Les resten her:
http://t.co/lPadlwHj

alaiiiiiiiiiiiiiiiiii

Jeg belyser ikke sensuren jeg har møtt overalt for å «tute mitt eget horn»!
Det som har skjedd er dypt tragisk.
Et liv ble avsluttet alt for tidlig, og jeg kan ikke en gang begynne å forestille meg hvordan nærmeste familie og pårørende har det.
Jeg insisterer på å si min mening på bakgrunn av følgende:
Selv har jeg blitt tiet ihjel og systematisk begravet av etaten i over et halvt decennium, og forvaltningskriminaliteten de samkjørt har bedrevet overfor meg med liv og lyst og iherdig forsett, har bidratt til å forkorte livet mitt med flerfoldige år og rammet min familie sterkt!
Min kjære mor gikk bort i mars i år, og jeg fant henne død i hjemmet etter å ha vært hos min nåværende fastlege og sittet der langt på overtid den dagen i to timer, fordi han måtte skrive en sterkt irettesettende erklæring til Nav (nærmere belyst i postene):
14.03.2013: Nav Nordstrand sosial – Dokumentfalsk, manipulering og avlivningssatser
http://bit.ly/WoBmZ7
13.03.2013: Nav Nordstrand sosial setter liv og helse i fare – som regelen er.               
http://t.co/9p5HXIZ6Sd
Etatens massive gjengjeldelser overfor meg, springer ut fra min varsling om store verbale overgrep og vedvarende samkjørte represalier fra både ledelse og en god rekke saksbehandlere ved Nav Nordstrand som jeg til slutt valgte å presentere med fulle navn på min blogg, etter at jeg i hele 17 måneder forut hadde gått riktig vei på trappene med alle klagetrinn helt opp til Riksadvokaten – uten gehør.
Min bakgrunn:
http://bit.ly/Vi8uyZ
Om meg – Del 2:
http://bit.ly/zKYewd

ABFEIG

Nå er Nav i den lykkelige situasjon at jeg er ikke voldelig av meg.

Jeg er en kvinne på 51 år med flere funksjonshemminger. 

Jeg har ca 15 fysiske diagnoser, sykdomstilstander og skader i kroppen, og har blitt erklært 100 % ufør fra tre leger, hvorav den ene evt. gikk i maskepi med Nav:
Nav instruerer lege til å endre sin erklæring om 100 % uføretrygd for pasient?
http://bit.ly/HRY6sA
Det er vanlige saksbehandlere i Nav som hele tiden har overprøvet legenes vurderinger, med aldeles vanvittige avslag som provoserer meg til den grad at jeg helt ærlig har sett for meg svært stygge bilder i fantasien om hva jeg kunne tenke meg å gjøre med dem.
Her er utdrag fra min før dette nåværende Advokats vurdering:
«Det er ikke opp til forvaltningens skjønn om klager skal tilkjennes uførepensjon eller ikke.

Det fremstår som dypt urettferdig at klager, som åpenbart er ute av stand til å ta arbeid på grunn av sin helse, skal leve på sosialhjelp (…)
http://t.co/ivDnxXirsC
Men fantasibildene jeg har vil selvsagt aldri eskalere til fysiske handlinger!
På bakgrunn av min omfattende varsling, har etatens lydløse internjustis sørget for å holde meg hele fem år – både på og under minste sosialhjelps norm.
Jeg er i ferd med å dø!
Overgriperene (overgrep på alle måter utenom direkte fysisk vold) har til alt overmål underslått flere ukers livsopphold for meg med vitende og vilje, de har nektet meg nødhjelp, og delte opp livsoppholdet mitt i ukesrater mot mitt ønske og mot legens erklæring om at dette ikke måtte gjøres på bakgrunn av min helsetilstand – hvilket resulterte i et år og syv måneder for meg på kr. 460 under minstenorm  månedlig – etter deres viten om mine tre akuttinnleggelser ved Ullevål Sykehus og på tross av et titalls protester fra meg underveis med saklig belegg i journaler som de totalt ignorerte:
Rapport: Nav-saksbehandlere – Nav Nordstrand sosial:
http://bit.ly/bMLPNv
NAV Nordstrand Sosial: Informasjon om grovt maktmisbruk – fortsettelse av serien i 6 deler.
http://bit.ly/aD9pT9

ABFEIGGGG

Sosialtjenesten og klageinstansene har forstått etter klar tale fra meg og med legeerklæringer vedlagt gjentatte ganger, at de med forbrytelsene de vedlikeholder, har bidratt til å forkorte livet mitt med flerfoldige år.
Det er nå min historie.
Ingen som arbeider i Nav har allikevel den minste grunn til å være redd for at jeg plutselig skal møte opp og skade dem fysisk.
Det vet de meget vel!
Og jeg tør påstå at det er en av grunnene til at de i det hele tatt har våget å holde på som de gjør over såpass mange år (les f.eks. posten):
På Nav med balltre Del 2
http://bit.ly/x0cn7n

alaiiiiiiiiiiii

Jeg har fått en gave i livet – et eneste «talent»:  Jeg kan skrive, og således uttrykke hva jeg føler på denne måten.
Ikke alle kan det.
Ikke alle ønsker det!
Ikke alle har overskudd til det!
Der finnes mennesker som har det enda verre enn meg, som har med seg ballast fra aldeles horrible opplevelser gjennom oppveksten, hvilke har påført dem store arr i sjelen og som har bidratt til å ødelegge dem mentalt.
Noen ganger skal det lite til for at de tipper over.
Noen ganger har de gått og kjent på og kjempet med urettferdighet som er begått mot dem som gnager og gnager inn til beinet over lange perioder uten at det er i deres makt å ha om så den minste mulighet for å kunne endre på det!
Da er det at noen eksploderer og går i svart.
Det har dessverre skjedd, og det vil skje igjen!
Media kan ikke fortsette å gå bevisstløse «godkjente meningsbæreres» ærend  for etaten som innehar Diplomaters Immunitet og late som om forsterket sikkerhetshold på Nav heretter vil være Alfa og Omega!
Det er direkte BULLS**T, et optimalt provoserende hån, en graverende ansvarsfraskrivelse og en monumental bagatellisering av de monstrøse lidelser etaten har påført og påfører titusentalls av mennesker og deres familier ved kalkulerende feilbehandling og målrettede gjengjeldelser som svar på klager – år etter år etter år!:
Hvordan står det til på våre sosialkontor?
http://bit.ly/9L4i42

ABEPPPID

Etaten i sin nåværende form må AVVIKLES, og vi må enten gå tilbake til de oppdelte seksjonene som tidligere, eller innføre Borgerlønn!
Herunder vil jeg STERKT anbefale å lese posten:
Dumskapens Nav vant over nobelpristakere og samfunnslønn
http://bit.ly/i2OkU8
Å stevne på i dette gal manns landskap der vektere, metalldetektorer og massiv forsterket sikkerhetskontroll er politikere og deres bevisstløse talerørs  «løsning» på fatalitetene som mange av de Navansatte avstedkommer med deres frie tøyler og blankofullmakter til å terrorisere befolkningen konsekvensfritt med en abmorm immunitet på lik linje med Diplomaters, er en så sinnsvak tåkelegging at det bare ikke er til å fatte og begripe, langt mindre godta!
«Den jevne allmue» skal ikke bli kneblet i å belyse selovopplevde horrible erfaringer med etaten slik bl.a LO Media gjorde med meg, for selv å gå ut med simpel stigmatisering i svært provoserende oppslag med lettvinte påstander om at mennesker er så enkle at de går amok «bare fordi de får avslag på pengestøtte eller andre ytelser!»
De vet meget godt hvilke rystende komplekse årsaksforhold som ofte ligger til grunn for menneskers oppdemmede fortvilelse, men de gjør seg dumme, og media er mer enn villig til å fronte deres propaganda – fullstendig uktitisk!

abergin

 

Derfor mitt kneblede varsku!
NÅ MÅ MENNESKEVERDET OG REELLE SIKKERHETSFORANSTALTNINGER OG KLAGEORDNINGER SETTES OVER POLITIKERNES EGO OG HEGNING OM EGNE POSISJONER OG SITT EGET VE OG VEL:
Slik ble Nav-systemet trumfet gjennom. Navn på de ansvarlige:
http://bit.ly/duYhto
Diplomaters immunitet (Nye Meninger)
http://bit.ly/xn4H46
Navansatte og utskjelling – Slik skaper etaten uføretrygdede
http://bit.ly/eOMfax

ABEVETO

Her viser jeg til noen av svarene til TV2 Nyhetenes status på FB fredag 10.08.2013, og majoriteten av disse avviker ikke en tomme fra meningene som fulgte en annen artikkel jeg viste til i min forrige post – de ble heller ikke sensurert vekk!:

«Vurderer å skjerpe sikkerheten etter NAV-drapet»
https://www.facebook.com/tv2nyhetene

Nanna Marie Sæther Johansen:
«Anett Saglien; hvis du tror at navansatte kun sitter og forvalter det regjeringen har skrevet så tar du feil.
Mange som ALDRI skulle ha jobbet på NAV. Enkelte saksbehandlere kan være virkelig stygge med noen.
Spesielt innenfor sosialtjenesten, de møter mennesker i desperate livssituasjoner også behandler de de som dritt.
Null respekt for vedkommende.
Selvsagt er det tragisk at noen er drept. Slikt bør ikke skje, og kanskje var denne personen en av de gode, for de finnes absolutt.
Men det handler ikke bare om å beskytte de ansatte her.
De som står på den andre siden har ingen beskyttelse.
Ingen mulighet til å forsvare seg.
Her må det feies for flere dører!»
Reidun Hellerud: «Godt å høre dette trengs men håper Anniken Huitfeldt også sørger for at brukere får den nødvendige oppfølging også, så de slipper like mye frustrasjon som de ansatte..Er ikke noe enklere å være Nav-klient heller!»
Kirsten Gerhardsen: «Skjerpe sikkerheten er vel bra, synes dem skal ha en gjennomgang på hvordan dem møter klienter på også.Tror ikke alle ansatte er like hyggelig og imøtekommende»
Odd-Inge. Gansmoe: «Hadde det vært gjort tidligere så hadde dette vært unngått…Tafatte og udugelige politikere «
Stine Molnes: «Noen navansatte burde skamme seg over oppførslen sin til brukere… kan godt forstå at de klikker for enkelte…»
Irene Osberg: «Igjen vil de gå rundt grøten. Problemene må taes med roten, ikke pakke det inn i et skall. Roten her, er hvordan NAV fungerer i praksis. De må stikke fingeren i jorden og finne ut hva som er den stigende økningen til truslene er. Jovisst kan de ha glass i skranken. Hva vil det hjelpe? De går jo hjem for dagen en eller annen gang, og der kan det stå en ny å vente på utsiden desverre. Denne tragiske hendelsen burde ikke hendt:-//»
Siw-Elisabeth Nybråten Myhrehage: «Forsvarer ikke at noen blir drept, men jammen kan jeg skjønne frustrasjonen som følger med å møte NAV!»
Reidun Hellerud: «Nei det rettferdiggjør IKKE hendelsen på noen måte, men de forskjellige uttalelsene gir forklaringer om hvordan den enkelte opplever/oppfatter Nav og ikke minst hvordan dette kjennes på kropp&sjel.
De er like viktige å få frem på lik linje som at de ansatte også må få sin sikkerhet.»
Knut Horn: «Hvis NAV Minister Anniken Huitfeldt har fulgt med, så har dette vært ungått. Det VET ALLE som har berøring med NAV.»
Sigthor Gunnarsson: «Det er helt korrekt det du skriver om at noen saksbehandlere HOS SOSIALTJENESTEN..! MANGEN DER.. skulle absolutt vært i en annen form for jobb..! Som for EKS.. BOSSPLOKKERER. RUNDT OM I BYENE..! Det kan OGSÅ VÆRE SLIK, AT DE IKKE HAR SÅ GODE VILKOR.. ELLERS I LIVET.. OG DA BLIR DET EN FORM FOR Å HEVNE SEG ELLER Å TA IGJEN! MED Å BEHANDLE ANDRE SÅ DÅRLIG SOM VISER SEG I EN DEL TILFELLER..! OG SIDEN DISSE HAR MULIGHETEN TIL DET.. SÅ BRUKER DE DENNE.. FULLT UT..DE ER JO VERNET AV DET OFFENTLIGE…SOM VIRKER Å GI BLAFFEN..!! TIL DE NAVANSATTE..! SÅ MÅTTE DE KUNNE VÆRE I STAND TIL Å SE.. AT FØR ELLER SENERE.. VILLE NOE KOMME TIL Å SKJE..!»
Roger Krutvik: «Husk på at mange av dei som bruker nav ofte er i en vanskelig situasjon og ofte får dei ikkje den hjelpa dei har krav på, forsvarer ikkje her at folk blir skadd, truet eller drept. Men mange som jobber på Nav tror at dei står over vanlige folk!»
Jannicke Vaabeno: «Sikkerhet kommer i mange former, den begynner med respekt, og kunnskap om mennesker, den formidles gjennom trygg kommunikasjon og konflikthåndtering, opplysningsplikten, løfter og frister overholdes. Vips, så enkelt var det. Dette er vel basis i sosionomstudiet er det ikke det? Det var første bud.»

ABNQUI

Nav-ansatt døde – Nye Meninger fratok meg ytringsfriheten – igjen!:
http://t.co/zp3fg9YhVe
NAV selv skyld i sine sikkerhetsproblemer (Marita Synnestvedt):
«Hvorfor i all verden insisterer NAVs ledelse på å forholde seg til sine klienter som potensielle kriminelle?»
http://bit.ly/16NcM8K
Jeanines Blogg – Når offentlig sektor misbruker makt, er også på Facebook.
Der har jeg satt inn de aller fleste innleggene på min blogg med kommentarer til for lettere oversikt.
https://www.facebook.com/jeaninesblogg
Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/eJJYdL
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

august 2013
M T O T F L S
« jul   sep »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: