Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Nav-ansatt døde – Nye Meninger fratok meg ytringsfriheten – igjen!


????????????????????????????????????????

DENNE POSTEN VIL OPPDATERES FORTLØPENDE.

FORTSETTELSEN ER SATT I EGET INNLEGG I DAG 11.08.2013:

Jeg er Norges Folkefiende nr. 1!

http://t.co/9aOJrtROE5
I KVELD 10.08.2013 OPPDAGER JEG PLUTSELIG AT DAGSAVISEN REGELRETT HAR SPERRET MEG FRA Å KOMMENTERE DER MER – UTEN VERKEN EN ADVARSEL ELLER EN ORIENTERING! DE LAR MEG IKKE LOGGE INN!
– Slettet meg, gjorde også magasinet Fontene med base i LO Media!
Det gjaldt de to kommentarene jeg satte inn på deres FB-vegg i dag – hvorav den ene vises rett under, og den andre v/s av trykket av deres artikkel som er vist bilde av lenger ned på siden med svar  fra lesere til et annet oppslag som jeg satte inn.
«Begrunnelsen» for å sensurere de sterkt bekymringsverdige forhold jeg varsler om, som viser motvekt til den ensidige vinklingen media har gått ut med (da sikter jeg selvsagt ikke til selve drapet) der de utelukkende belyser de Navansattes sikkerhet og implisitt forfekter at alle andre er berme med psykiske problemer og heretter må scannes med metalldetektorer og følges av sikkerhetsvakter, var følgende:
«Fontene beklager at det har ligget kommentarer på vår fb-vegg som kan virke støtende. Innleggene som genererte kommentarene er nå fjernet. De omhandlet begge det tragiske dødsfallet på Nav Grorud. Vi oppfordrer til fri debatt, men godtar ikke hets mot enkeltpersoner.»
http://lomedia.no/fagblader/fontene/
Mitt tilsvar: «Feige j*vler! Dere vet meget vel at jeg ikke hetset enkeltpersoner, men fortalte om en dypt belastende langvarig situasjon med Nav!» 
Her følger det de slettet:
«Navmedarbeideren ble drept der og da, men Nav har sørget for å ta livet av meg gjennom hele 5 år ved å holde meg nede både på og under minste sosialhjelps norm med absolutt viten om de mange sykdommer jeg har og som de med den monstrøse depriveringen besørger at eskalerer og blir fatalt irreversibelt.
De myrder meg med vitende og vilje, men det skal dreges ut så langt som overhodet mulig!
Kanske et helt decennium eller mer!
Lydløse gjengjeldelser som dreper – sakte men effektivt, fordi jeg har gått ut og navngitt overgriperene på min blogg:
https://sommer17.wordpress.com/
Jeg har 15 fysiske diagnoser og sykdomstilstander.
Nav har ved flere anledninger nektet meg uføretrygd konsekvent, og det er vanlige saksbehandlere som entusiastisk har sittet og overprøvd tre leger som alle har erklært meg 100 % ufør – og det attpåtil ved å anføre falsk forklaring i protokoll, hvilket tydelig fremgår av dette innlegget:
Kommentarer til innstilling fra Nav Forvaltning fra juristen som endelig tok min sak etter at jeg ufrivillig hadde levd på og under minste sosialhjelps norm i hele 5 år – og enda!
(Utdrag):
«JURK ønsker å presisere at medlemmer i folketrygden som er for syke til å ta arbeid og for øvrig oppfyller lovens vilkår, har et rettskrav på uførepensjon.
Det er ikke opp til forvaltningens skjønn om klager skal tilkjennes uførepensjon eller ikke.
Det fremstår som dypt urettferdig at klager, som åpenbart er ute av stand til å ta arbeid på grunn av sin helse, skal leve på sosialhjelp (…)
http://t.co/ivDnxXirsC
Men i tilsvaret fra Klageinstansen males det ut med bred pensel at det er irrelevant – DET ER IRRELEVANT hvor lenge man har mottatt sosialhjelp for utredningen av søknaden!
Og min egen (daværende) fastlege gikke evt. i maskepi med Nav:
Nav instruerer lege til å endre sin erklæring om 100 % uføretrygd for pasient?
http://bit.ly/HRY6sA

FEM ÅR!

ABMAR

Les for sammenlikning hva Karin Andersen med et massivt støtteapparat rundt seg hadde å si om sitt forsøk gjennom en måned på sosialhjelp  – EN RINGE MÅNED, frisk som hun var i utgangspunktet – i alle fall så frisk at hun i alle år har klart å stå i full jobb – Hun så seg nødt til å avbryte forsøket midt i måneden!:
14.07.2006: Fattige får 2540 kr for lite
«SV-er måtte gi opp sosialstøtte-forsøk»
http://bit.ly/b8Ftk6
13.07.06: “Topp-politiker sultet på sosialhjelp” 
Veldig usunn mat
(…) Andersen erfarte også at det er så å si umulig for personer med dårlig råd å leve sunt.
– Jeg måtte knipe inn på sunn mat, som ofte er dyrere enn usunn mat.
Det er jo ikke anbefalelsesverdig å leve på grøt og medisterkaker.
Fem frukt eller grønnsaker om dagen, som helsemyndighetene anbefaler, fikk jeg heller ikke råd til, sier hun (…)
http://bit.ly/dmy6yx
Les forøvrig hvordan det gikk da jeg henvendte meg til Andersen:
Sviktet av folkets politiske ombudsmenn Del 1: Karin Andersen.
http://bit.ly/XBXaAo

ABLAI2

Ingen journalister eller politikere (bortsett fra FrP – politiker Laila Marie Reiertsen som løy meg huden full om den bistand jeg endelig skulle få) har besvart mine mange hundre henvendelser om hjelp i form av belysning av min sak i media gjennom alle disse årene!:
NORDSTRAND SOSIAL – VARSLINGEN AV 19 OG 24.07.2013 SOM POLITIKER LAILA MARIE REIERTSEN LØY OM AT MEDIA SKULLE TA!
http://t.co/3Dx7zKDWNy
Laila Marie Reiertsen – En løftebryter! Del 1 av 5:
http://t.co/gVxiWvwDEu
(I Del 2 langt nede ved siden av bildet av meg, står listen over de sykdommer jeg har (ikke fullt ut oppdatert en gang):
http://t.co/m2aE7Wcyxl
04-07.2013 – Fylkesmannen: Vi har ikke mandat til å behandle brudd på taushetsplikt!
http://t.co/CjLZAnGTwz
Min siste henvendelse med bønn om å belyse forholdene, var til Magasinet Velferd for noen dager siden, som – i tradisjonens ånd også tiet meg fullstendig ihjel!:
http://bit.ly/12spXM9
Listen over noen av de mange hundre andre aviser, foretak, institusjoner m.fl. som har tiet meg ihjel oppgjennom årene vises på slutten av denne posten:
Om meg – Del 2:
http://bit.ly/zKYewd

Men saken er den at jeg utgjør ingen fysisk trussel for de Navansatte.

De har erfart at de bare kan ture på som de lyster – helt uten konsekvenser, under viten om at media har tiet meg ihjel i hele 5 år.
Utdrag fra posten
Rapport: Nav-saksbehandlere – Nav Nordstrand sosial:
Jeg: «DENNE gangen tror jeg faktisk at avisene tar saken!»
M svarer meg ordrett: «JA DET FÅR VI SE PÅ, DA!»
http://bit.ly/bMLPNv
Og hun fikk jo helt rett i sitt arrogante sleivspark.
Forbrytelsene i den offentlige tjeneste utøves med liv og lyst og absolutt forsett, overfor både meg og svært mange titusener av innbyggere i dette landet, og dette har pågått over svært lang tid.
Nå har det verste skjedd!
Det vil skje igjen!

PROBLEM SOLVED

Les gjerne følgende post, der forvaltningsbermen  gudskjelov (og forstå meg rett her) tok maktmisbruket ut på en da 50 år gammel forsvarsløs kvinne, og ikke forsøkte seg på en (fortrinnsvis) mann som hadde forhistorie med trusler og vold, og der en toppsjef imøtegår min detaljerte varsling om grove forbrytelser i den offentlige tjeneste med etatens sedvanlige svadasvar (dette gjelder ikke bare meg):
«Vi viser til dine oversendelser av 13 og 14 april med flere klagepunkter både mot Arbeids- og velferdsetaten og mot andre.
I oversendelsene blir det også vist til tidligere oversendelser.
På bakgrunn av sakens opplysninger finner Arbeids- og velferdsdirektoratet ikke å ville kommentere enkelthetene i dine påstander.
Saken anses som avsluttet fra vår side»:
På Nav med balltre – Del 2
http://bit.ly/x0cn7n
SLUTT PÅ MITT ENE INNLEGG SOM LO- EIDE FONTENE SLETTET PÅ FB-SIDEN DERES I DAG.
Da er det vel betimelig å se på hvem som eier ytrings»friheten»:

abfla

16.08.2012 – Flåthens dobbeltrolle beskrives som en «katastrofe»
FLERE HATTER:
LO-sjef Roar Flåthen får kjeft for hans maktposisjon innenfor både politikken og medieeierskap. Som styreleder i A-pressen fikk han i går 18 nye aviser inn i porteføljen.
I går fikk Roar Flåthen kontroll over 18 nye aviser
LO eier i dag 48,6 prosent av A-pressen.
Som styreleder i A-pressen har Roar Flåthen nå 71 avistitler og ti rene nett-titler under sine vinger.
Det er en økning på 18 aviser.
Det er en katastrofe at LO sitter som så stor eier av A-pressen, og med Roar Flåthen som styreleder, sier Erling Weydahl, leder for de LO-organiserte grafikerne i Midt-Norge”
http://bit.ly/OkoaMF
Jeg lagret: A-pressenDen rådende maktelite som i høy grad kontrollerer den virkelighet som får representeres.
Listen over alle deres nettsteder.
Og siterer:
“Ambisjonen er å være den foretrukne leverandør av lokale nyheter, være hovedarena for den lokale samfunnsdebatten” !
http://bit.ly/KaJ3dX
I dag – Linken er uvirksom, og uttalelsen er slettet fra alle søkemonitorer.
Svar til Roar Flåthen
http://bit.ly/yCZmxU

absens

SENSUREN:

Jeg besvarte rett og slett Kjell Johansens innlegg av i går 08.08.2013 – NAV ANSATT DØDE:
http://t.co/lgDf3scDbe

Dette er hva de slettet (3 kommentarer):

Jeg svarer Johansen med overskriften: «Det er kun et tidsspørsmål før liv går tapt»! Kommentar 1.

«Dette innlegget har blitt slettet av moderator på grunn av brudd på retningslinjene.»
Kjell Johansen – gå til den siterte teksten.
Så kommer de «vanlige» kommentarene fra såkalt ansvarlige politikere og administrative ledere. Trist, vondt o s v. Vi tenker på familien o s v. (Sitatet fra Johansen slutt)
Jeg:  Ja ikke sant!
Og jeg belyste langt tidligere i følgende post i januar i år, at det kun ville være et tidsspørsmål før liv gikk tapt:
Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?
http://bit.ly/101QCi2
Utdrag: Sosial- og helsetjenesten skal være sin egen kontrollør.
Internkontroll er et lovkrav (…)
S. 45 – TIL DEG SOM BRUKER
For at du som bruker skal motta gode, trygge og virksomme tjenester, presenterer direktoratet en overordnet strategi for sosial- og helsetjenesten.
En slik strategi skal bidra til å sikre at sosial- og helsetjenesten har et felles verdigrunnlag, at det er sammenheng i tjenestetilbudet og at brukeren er i sentrum (…)
http://bit.ly/N2bPzb

ABCLUELESS

Åtte år gammel skrift på et papir – hverken mer eller mindre.

Der finnes ingen reell kvalitetssikring og rettssikkerhet som de forvaltningsrammede kan nyte godt av, og mot dumskap og fravær av både etikk, sunn fornuft og basale yrkeskunnskaper fra de mange aktører som med kalkulerende grov uforstand i tjenesten velger å ødelegger menneskeliv, har man intet sikkerhetsnett.
De sitter trygt og beskyttet i sine stillinger.
Og udugelighet vernes om.
For media blåser opp, med år- ukes og månedsvisse mellomrom at voldshandlinger på Navkontor har eskalert – uten å overhodet DRØFTE de åpenbare årsaker til dette, som serveres rett foran nesen på dem!:
“Antall rapporterte volds- og trusselhendelser mot Nav- ansatte har økt med 131 prosent i løpet av de siste tre årene.”
http://bit.ly/Tr8pJi
Og politikere jabber trøstesløst på:
Utdrag fra art. av 02.01.2013 – “Vil gjøre Nav mer brukervennlig”:
“Normalen er i ferd med å bli at det er brukeren som må tilpasse seg systemet, ikke omvendt. Slik kan vi ikke ha det. Folks behov må alltid komme først, sier Venstres nestleder.”
http://bit.ly/UKjQwJ
I ferd med…
I FERD MED…
I. F.E.R.D M.E.D …
Er han etterbliven?!
Jeg har ikke TALL på alle de artikler som har kommet både fra denne og andre kanter – med ukes- og månedsvisse repriser de siste årene.
Er det Groundhog Day?!
http://bit.ly/Txyojz
Nå får politikerne slutte å svime rundt med ørkesløs trenering – provoserende tomfyll for massene – og gripe kraftig inn!
Her fremsettes de sedvanlige tafatte gjengangerfraser overfor etikkblåste noksagter som overhodet ikke er interessert i å utføre sitt arbeid med tilstrekkelig yrkesfaglig forsvarlighet og sunt skjønn.
Hvorfor?
Dette spillet for galleriet er mildt sagt meget betenkelig.
Utdrag fra “NAV-ansatte trues på livet – beskyttes av vakter”:
“Vil vaktmannskap og vektere bli et stadig vanligere syn på NAV i framtiden?
Det gjenstår å se, fastslår hun” ( fylkesdirektør i NAV Sør-Trøndelag, Bente Wold Wigum)
http://bit.ly/WffcEb
Les hva jeg mener om det i posten:
Dumskapens Nav vant over nobelpristakere og samfunnslønn
http://bit.ly/i2OkU8

????????????????????????????????????????

“Gjenstår og se” meg midt i ryggen!
SELVSAGT vil volden eskalere ut fra den absolutte avmakt som borgerene opplever i møtet med et klovnejustisvelde med absolutt immunitet.

Det er kun et tidsspørsmål før liv går tapt. (…) sitat slutt.

VG 08.08.2013 – «600 trusler- og voldshenvendelser«

«I desember skrev VG at antallet hendelser knyttet til trusler og vold mot NAV og NAV-ansatte var nesten tre ganger så høyt som i 2012 enn tre år tidligere.
I 2010 ble det registrert 481 hendelser, mens det i 2012 var 1261.
Frem til mai i år var det registrert 598 hendelser med trusler og vold mot NAV-ansatte.
Når det gjelder fysiske angrep ser økningen ut til å bli langt høyere, dersom slike hendelser fortsetter med samme frekvens. I 2013 er det registrert 28 tilfeller av fysiske angrep frem til mai, mot 41 i hele fjor». Sitat slutt.
http://bit.ly/149yxKY

Våre politikere er de som har den største skyld av alle som ikke for lengst har satt foten ned og stanset den graverende sosialkriminaliteten som etaten i svært mange tilfeller begår mot mennesker, og sørget for reell rettssikkerhet for hardt forvaltningsrammede og forsvarsløse borgere her til lands.
År etter år etter år har det vært overhengende fare for at Fri Rettshjelp skal legges ned med «begrunnelsen» fra sosialministeren (implisitt) om at innbyggere (og mange ganger deres familier) som har fått livene sine ødelagt, i stedet må gå og klage til en av vår tids største overgrepsinstitusjoner selv – Nav! – Bukken & havresekken!:
Fraværende rettssikkerhet for mange av landets borgere (Forvaltningenes hjemmelagde regler)
http://bit.ly/vZ5qgK

ABEBHJK

26.07.2013 – Kunsten å møte Nav
Arne Leonhardsen
Tidligere attføringssekretær
REDDE: «I dag er medarbeiderne i Nav redde og fremmedstyrte», skriver en som har jobbet i Nav-forløperen i mange år:
«Statsråd Bjarne Håkon Hansen avsluttet Stortingets behandling av saken med å si at ikke ei krone skulle brukes på opplæring, og ansatte en toppbyråkrat som innførte New Public Management (NPM) og kvittet seg med tre personaldirektører i løpet av knapt 18 måneder.
Vi ble aldri hørt i våre faglige innsigelser på noen av endringene, og våre lokale ledere utviklet seg i samsvar med den nye direktøren. Dette ødela Nav totalt.»
http://bit.ly/1eqMKsH
Aetat og korrupsjon. En ansatt avslører:
http://bit.ly/rZ3Whq

ABEGGINGGG

Men våre velfødde, bortskjemte og feige kaksepolitikere som er seg selv nærmest vil aldri innrømme nederlag, og terrorveldet vil bestå.
Det kan være mange grunner til det, og her er en av dem:
Slik ble Nav-systemet trumfet gjennom. Navn på de ansvarlige
”En felles etat; – en analyse av prosessen som ledet frem til opprettelse av ny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV)”.
Skrevet av Professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo Tom Christensen August 2008 (utdrag):
«Et viktig moment i saken synes å være at AP gjorde et dårlig valg i 2001 og i økende grad var opptatt av å styrke sin politiske profil på dette området, noe som beredte grunnen for at et flertall på Stortinget ville kunne vedta en organisatorisk reform.»
http://bit.ly/duYhto
Siste utspill vedr. uhyrlighetene kom fra Jan Bøhler med «løsningen» – Metalldetektor!

God natt lille jord…

Kommentar 2 ble slettet med «begrunnelsen»: «Dette innlegget har blitt slettet av moderator på grunn av avsporing.»
Heading: Våre «godkjente meningsbærere»
Kommentar #2
ABKVISE
Og Mimmi Kvisvik spyr ut – historisk kunnskapsløst, manipulerende og arrogant:

«Ved NAV-kontorene betjener man de menneskene som sitter aller nederst ved bordet. Da er det klart at noen kan ty til vold og trusler som en strategi for å nå frem».

HR-direktør Stokke er slett ikke håret bedre, og «konkluderer»:
«Det kan virke som at det er for store forventninger i forhold til hva brukerne egentlig har krav på»!
Hanne Nordhaug, styreleder i NTL NAV og tillitsvalgt for de statlig ansatte i NAV:
«har ingen forklaring på årsaken til økningen i volds- og trusselhendelser»!
http://bit.ly/15HTIHT
ABHYSJ
Atter settes den vante, feige og listige propagandaen inn.
Det er ikke mulig å slutte at aktørene er så evneveike som de fremstår som.
Maktmennesker i høye posisjoner skal beskyttes.
Den russiske ruletten med uskyldige menneskeliv vil fortsette.
Det er ikke det minste rart at rettssikkerheten for Navrammede står fast på steinalderstadiet og er lik NULL!
Navansatte og utskjelling – Slik skaper etaten uføretrygdede
http://bit.ly/eOMfax

Kommentar 2 slutt.

ABERVARSOM

Men – kan noen mennesker forklare meg hvordan dette direkte saksrelaterte tilsvaret mitt kunne falle under kategorien “Avsporing” når Nye Meninger lar svaret til en som kommenterer etter meg stå –  som inneholder et rasistisk utsagn?!:
“ja dette var bare et tidsspørsmål..
Publisert 8 timer siden Kommentar #4
er nok for sent med en beklagelse fra våre evneveike politikere…dette skulle de tenkt på før de fyller landet med dette pakket som det norske folk ikke vil ha her..»
http://t.co/lgDf3scDbe
Kommentar 3 ble slettet med samme overnevnte «begrunnelse»:
«Dette innlegget har blitt slettet av moderator på grunn av avsporing.»
Heading: «Paranoid schizofren»
Kommentar #3
08.08.2013 – NAV-ansatt døde etter knivstikking:
«26-åringens forsvarer, Ola Lunde, opplyser overfor Aftenposten at hans klient ikke er kjent med NAV-medarbeideren er død. Nei, det kjenner han ikke til. Det skjedde jo bare for noen timer siden.
Min klient er såpass syk at jeg er i tvil om at han er i stand til å oppfatte det som har skjedd.
Etter undersøkelser foretatt av politilegen er han diagnostisert som paranoid schizofren, og så langt er han ikke vurdert som tilregnelig i gjerningsøyeblikket.»
http://bit.ly/13JU9C2
«Etter undersøkelser foretatt av politilegen er han diagnostisert som paranoid schizofren»
Javel.
Skal (evt) bakenforliggende årsaker dysses ned på dette viset?
Påstanden er ikke per skrivende stund etterprøvbar for sakens mange følgere, og leder tankene mine inn på denne særdeles oppsiktsvekkende skandalen der den Navrammede sendte meg sin sak for gjennomlesning i 2008.
Han ble presset av de to psykiatriske sykepleierne som møtte ham, og hevdet at de truet ham med innleggelse i møtet, og mente han var på vei til å bli manisk og at hans vitnesbyrd således ikke kunne brukes.
“De sa i følge vårt vitne: Tenk på kona, tenk på familien, dette kan skade saken din i fremtiden.”
Videre utdrag (fra den skadelidte) – “De slår jernring rundt hverandre, de beskytter seg selv og ofrer gjerne meg i prosessen. Men jeg skal leve sammen med dem og gå min vei videre, sa vårt vitne som er fullstendig ute av seg etter hendelsen (…)”.
Presset til taushet Av Camilla Glad Mitic 01.11.08– Del 1 av 2
“Etter en konkret sak knyttet til et gjelds offer var Arendals Tidende til stede under et møte i NAV.
I ettertid prøvde NAVsjefen, pressesjefen i NAV Aust-Agder og rådmannen i Arendal kommune å stoppe artikkelen, som var planlagt trykket i denne ukens tirsdagsutgave. Vi nektet (…)
http://bit.ly/12JFi84
Presset til taushet” Del 2 av 2 (utdrag):
«De rotter seg sammen, mener Gård som sier de alt for ofte bruker sykdommen til psykisk syke som et skjold til egen fordel (…)
Det å bli truet av noen i offentlig og privat sektor hører ikke hjemme noen plass.
Husk han som var høyrøstet inne på NAV. Han fikk 5000 i bot.
Hvor stor må boten bli for de som truer mennesker som kommer for å få hjelp (…)
Nå må det bevilges penger til aktiv behandling slik som mennesker med psykiske lidelser ønsker.
Eldrup Hansen, Ap, Arendal Bystyre (…)
Folk skal ikke presses til taushet av det offentlige (…)
Ole Mikalsen, Ap, Aust-Agder Fylkesting (…)
Denne saken er så alvorlig at den bør granskes. Maktmisbruk som dette må få konsekvenser (…)
Dette er ikke en intern sak. Dette handler om en ukultur i offentlig forvaltning som må brytes ned.
Offentlig forvaltning er til for å hjelpe mennesker.
Det vi er vitne her er det stikk motsatte, derfor er saken alvorlig (…)
Denne konkrete saken er nok dessverre bare et tilfelle i en lang rekke av overgrep gjort av autoriteter i offentlig forvaltning.
Nå må vi først få en gransking, og få på bordet hvordan saksbehandlerne i NAV håndterer sine klienter.
Deretter må vi få oss forelagt en rapport, og da vil vi kunne se hva aktuelle tiltak vil kunne være (…)
Gjermund B. Røysland, Ap, Arendal bystyre (…)
Møte med NAV er en påkjenning for mange. Det skal det jo IKKE være.
Politikerne må ta affære sammen med ledelsen i kommunen – Stortinget.
Slike forhold kan vi ikke være bekjent av å leve med i Norge!
Knut Mørland, KrF, Arendal bystyre (…)
http://bit.ly/12CDqw
Jeg vil selvsagt være den første til å beklage hvis det kan etterprøves at liknende ikke har tatt plass vedr. denne saken, men jeg følte at overnevnte burde belyses, i tilfelle dette jeg har henvist til skulle vise seg å være noe av det samme som er på gang i dag (for tåkelegging av evt. massive konflikter som kan ha tatt plass mellom partene og som evt. ble en utløsende faktor for handlingen – hvilken selvsagt ikke under noen omstendigheter kan aksepteres – uansett)!
abblåst
Men ut fra de – forstå meg rett – «ubetydelige» forholdene den tiltalte har begått flere år tidligere ifølge pressen:
(VG): Drapssiktede tidligere dømt for trusler
«19. juli for åtte år siden sa mannen til en annen mann at han skulle «knuse skallen» hans. Politiet pågrep ham, og på vei inn til politihuset truet han en politimann med vold.Mannen ble også dømt for et biltyveri, uaktsom kjøring og kjøring uten førerkort.»
http://bit.ly/17CafeE
– så kan det vel være på sin plass å stille de spørsmål jeg har gjort.
Man går som regel ikke fra «småkriminelle forhold» til et voldsomt angrep med fatalt utfall uten at noe mer må ligge til grunn.
Her understreker jeg igjen, at drap overhodet ikke kan forsvares på noe vis.
Men de bakenforliggende årsakene bør frem i lyset!
ABEBS
Men – hva nå?! «Mannen har vært til psykisk behandling i mange år, sier Lunde.» (mannens forsvarer) i overnevnte artikkel!
Så leser jeg i annen art 09.08.2013 fra Østlandssendingen:
«Retten var allerede i 2008 redd for at den drapssiktede skulle begå ny vold»
«Siktede har nå over en kort periode hatt en utagerende adferd og kan altså med skjellig grunn mistenkes for gjentatte straffbare forhold av til dels alvorlig karakter.
Det bemerkes at siktede åpenbart har psykiske problemer, og at han også har vært henvist til Grorud DPS.»
Retten mener også at den nå 26 år gamle drapssiktede mannen ikke følger opp hjelp han har tilbud om.«
I retten i dag erkjente han imidlertid at han ikke har fulgt opp denne kontakten, og retten finner det svært tvilsomt om han av egen fri vilje igjen vil benytte seg av tilbudet.»
http://bit.ly/1czzNQw

Så – Hva  er det journalistene driver med?!
Enn si mannens Advokat!
 
ABFontener
Fontene legger ut følgende status 10.08.2013 (Bildet).
Jeg svarer:
Skal vi ta en titt på den andre siden samtidig?:
Lesernes kommentarer
Ola Gunnar
9. august 2013 – 14:54«Huitfeldt: – Mange Nav-ansatte er bekymret JA, men hva med ALLE de som går på NAV. De som står i kø hver dag, mnd, år og ikke får den hjelp de har egentlig krav på. Trur du ikke dem/vi er bekymret. Mange av dem har små / store barn. Mange har ikke råd til å gjøre noe med sine barn. På grunn av vent og vent og papirer frem og tilbake..»
Per Bruun 9. august 2013 – 16:15«KansjePå tide at de tilegner seg litt mere respekt for de som søker hjelp på NAV.Å bli utsatt for slike tragedier har bare vært et spørmål om tid.
Med tanke på alle de hendelser som har involvert saksbehandlere fra NAV.
Når mange blir møtt med et system som kan sidestilles med «kunden har aldri rett» så er det ikke noe å bli overasket at dette har skjedd.
Nå er det kun et spørmål om tid før neste episode følger.
Oppfølging av de ansatte!!!
Hva med alle de som føler seg tråkket på av NAV???»
Asbjørn Sagen
9. august 2013 – 19:14
Drap på NAV ansatt…tragisk, MEN………
jeg lurer på hvor mange i dette landet som har tatt sitt eget liv pga. saksbehandlere som tråkker en enda lenger ned………selv om en allerede ligger nede.
Folk som ikke er sterke nok og bikker over.
Ja, jeg har vært utsatt for saksbehandlere som tråkker en lenger ned enn en allerede er. Blanke løgner osv………fra de ansatte.
Har vært på dem i flere år ang. min trygd om den egentlig er riktig. «Åneda, her er ingen feil.»
Hvordan kan de påstå noe slikt når det viser seg at mappen min har vært forsvunnet ut av systemet i flerfoldige år.
Skulle i møte med saksbehandleren i fjor og avtalte møte 2 mnd. senere,
Da jeg møtte opp fikk jeg kun til svar, «Beklager, din mappe er forsvunnet».
Anders Fjørtoft
9. august 2013 – 19:15
«Nav
Problemet til nav er at de ikke følger Norsk lov, det er saksbehandler sine private vurderinger som gjelder, derfor er det problemer.»
Peter Nylund
9. august 2013 – 16:00
«Ikke overraskende.
Det å bli «utsatt» for NAVs medarbeidere kan være så frustrerende og fortvilende at jeg faktisk kan forstå at det bikker over for noen.
Man møter en arroganse og ovenfra-og-ned holdning som kan sette fyr på selv den roligste nordmann.
Selv har jeg nå ventet i 8 måneder for å få regnet ut en pensjon jeg skulle fått automatisk, og saksbehandlerne gidder ikke en gang svare meg!
Jeg forstår faktisk at det kan rable for folk som står i køen, Huitfeldt burde heller rette sin bekymring mot årsaken til problemene, og ikke uten videre skylde på vedkommende som gikk amok.
Om det ikke skjer en alvorlig holdningsendring hos NAV kommer det til å bli veldig mange flere slike episoder.»
G. Figenschou
9. august 2013 – 15:35
«Sikkerhet……??
Statlige ansatte som tjener befolkningen bør ha sikre arbeidsplasser, MEN, er ikke dette bare enda et signal til styresmaktene om at noe er ravende galt.
Hva gjør at noen, som kansje er drevet ut på stupet, mister besinnelse og all kontroll, og møter opp med våpen i hånd og begår sinnsyke handlinger.
Hvorfor hører vi stadig om tilfeller hvor NAV er ute og kjører.
Hvor langt skal det drives før det offentlige stikker finger’n i ræ.. og ser sannheten i kvitøyet og lager endringer som alle kan leve med.
Inntil da vil vi fortsatt få slike hendelser.
Det at vi gjemmer off. ansatte bak skuddsikkert glass og kodelåste dører gjør alt bare mindre vennligsinnet og mer fremmed.
Nav er blitt en verkebyll for både de ansatte og brukerne.
Mange av brukerne er dessuten resurssvake på ulike områder og trenger annet enn kodelåste dører, skuddsikkert glass og andre synlige sikkerhetsanordninger. Mange av dem trenger litt omsorg og omtange i stedet (…)»
Kommentarene er hentet fra svar til art:
Huitfeldt: – Mange Nav-ansatte er bekymret
http://bit.ly/19U5FOO

Sitater slutt.

Når skal alle de liv Nav har ødelagt tas opp på lederplass?

Det er en grunn til at de fleste kommentarer som følger av denne saken ikke er overveldende empatiske!

ABita

Marita Synnestvedt skrev også et svært aktuelt innlegg i dag, og jeg siterer et lite utdrag fra innledningen:

NAV selv skyld i sine sikkerhetsproblemer

Hvorfor i all verden insisterer NAVs ledelse på å forholde seg til sine klienter som potensielle kriminelle?
«I forbindelse med at en saksbehandler ved et NAV-kontor i Oslo ble knivstukket – og kort tid etter døde av skadene – er det igjen blitt satt fokus på NAV-ansattes sikkerhet.
Sett fra et helse-, miljø- og sikkerhetsperspektiv må den sies å være skandaløs, særlig når ledelsen og de tillitsvalgte vet (eller burde vite) at saksbehandlerne regelmessig møter mennesker som føler seg trengt opp i et hjørne.
Det nytter ikke å skylde på at det er regelverket i seg selv som oppfattes som upopulært.
Det er hvordan regelverket forvaltes som skaper desperate mennesker.
Hadde ikke jeg hatt en ektefelle som forestår all kontakt med NAV, kunne også jeg ha vært en av dem som går amok.
Det til tross for at jeg vanligvis betegner meg selv som et fredsommelig og avbalansert menneske.
Jeg vil derfor påstå at det er NAV selv som setter sine ansatte i fare.
La meg gi et eksempel på hvordan NAV kommuniserer med sine klienter: (…)
http://bit.ly/17Ff4Ux
ablaaw
Merkelig at de lar Synnestvedts innlegg stå, hun har jo heller ikke de «riktige» politike synspunktene.
Men jeg håper selvsagt at det blir stående, og ikke sensurert vekk. Det ville vært mer enn påfallende!
Saken er at den jevne allmue som utgjør titusenvis av landets innbyggere og som etaten herjer vilt med – bare fordi de KAN, ALDRI får sine historier på trykk!
De sensureres over en lav sko – selv i de smutthull (debattfora) det hjelpeløse individ uten pressekontakter forsøker å nå frem i – alene!
Mennesker som etaten sakte men sikkert tar livet av over langen, har verken mediemakt eller er omfattet av rettssikkerhet.
Jeg er enig med Synnestvedt:«NAV selv skyld i sine sikkerhetsproblemer»!
En kan bli voldelig av mindre!
Og Dagsavisen sperret jo også Liv Serine Helgesen fra å uttrykke sine meninger en hel rekke ganger.
Selv om Helgesen ble utestengt fra forumet, står noen av hennes avsløringer fremdeles å lese:
NAV Klageinstans Nord-i Høyre-FrPs tjeneste?
http://bit.ly/WNxa6g
Et innlegg til av samme forfatter: ”Klageadgangene” man har når saksbehandlere ikke gjør jobben sin, trenerer saksbehandlingen, legger til grunnlag feil beregning for stønader osv. er bare en eneste stor farse.
Her vises et typisk eksempel på hvordan en kan bli møtt når man er i akutt behov av hjelp!:
Oslo byrådets hevn
Det skal være vanskelig å få sosialhjelp! uttalte helse- og sosialbyråd Listhaug på et fagmøte om sosialklienter i regi av Kirkens Bymisjon i 2006.
Så vanskelig at sosialklienter dør langt tidligere.»
http://bit.ly/izZ2dS
ABEGGINGG
Del to og tre i serien jeg laget om myndighetsmisbruk på Nav og sosialen i 2010, dreier seg om annen person som tilkjennega overfor sin Fagforening i Bydel Nordstrand at hun kom til å sende inn en klage på sosiallederen ved Nordstrand sosialkontor.
Deretter ble hun i et møte hun ble innkalt til med Attføringsutvalget i Bydelen, møtt med sanksjoner av et format som ville knuse henne psykisk fysisk og økonomisk, og bunnlinjen var at hvis hun ikke droppet klagen på sosiallederen så ville de aldri mer skaffe henne arbeidstreningsplass!
Snedig nok hadde de ikke innkalt sosialsjefen til møtet, men baserte seg i stedet bevisst på å sjikanere, manipulere og synse rundt hva som egentlig hadde tatt plass hva angikk klagen som sto på trappene – konsentrert mot Xs versjon av saken alene.
Overnevnte utelatelse av den andre part i møtet, samt at møteagendaen skulle dreie seg om verbale overfall og grovt misbruk av myndighet i stedet for “Veien videre mot arbeid” som det ble opplyst i møteinnkallelsen X hadde mottatt, er bevis nok for det oppsiktsvekkende kameraderiet som pågår i Bydelen – alle navngitte aktører i mellom.
Etter møtet som jeg var med på og tapet, geleidet jeg personen (X) til nærmeste restaurant der hun holdt på å kollapse. Hun gikk også ut på toalettet og kastet opp.
Hun ble såpass dårlig av behandlingen at hun en tid etter måtte trappe opp til dobbel dose blodtrykksmedisiner.
http://bit.ly/d23aa8

ABERVARSOM

Pressestøtte – på tide å sette strek

«Spenningen/avstanden mel­lom hva avi­sene utgir seg for vs. hva de i vir­ke­lig repre­sen­te­rer er for stort.
Bak denne fasade­pynt skju­ler det seg en uvilje mot å ta opp vik­tige sam­funns­tema.
Når redak­sjo­nene sam­ti­dig insis­te­rer på sin betyd­ning for demo­kra­tiet begyn­ner dis­so­nan­sen å bli høy og skjæ­rende. Sta­dig flere er kom­met til mot­satt kon­klu­sjon og les­er­kur­ven er tyde­lig og ikke til å misforstå.
Ikke minst gjel­der det en avis som Dags­avi­sen, som har hatt et sta­dig fal­lende opp­lag.
Menin­gene avi­sene for­fek­ter er til tider som en fin­ger i øyet på leserne. Like­vel mener avi­sen at deres eksis­tens er nød­ven­dig for den poli­tiske debatt. Men da begyn­ner Medie-Norge å minne om land­bru­ket: det er blitt en skjer­met næring.
40 mil­lio­ner kro­ner for at Dags­avi­sen skal ha rett til å kring­kaste sine menin­ger til en sta­dig syn­kende leser­skare er ikke spe­si­elt demokratisk.»
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den august 9, 2013 av i maktmisbruk, manipulering, Nav, Nyheter&Debatt, offentlige kontor, Politikk, Politikk, Samfunn, Sensur med stikkord , , .
Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

august 2013
M T O T F L S
« jul   sep »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: