Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Til leder for Nav Nordstrand sosial – Massive unnlatelser av lovpålagt oppfølging av søker fortsetter!‏


From: Jeanine Horntvedt (emmali1@msn.com)
Sent: Wednesday, June 12, 2013 11:46:39 AM
To: bente.loken@bns.oslo.kommune.no (bente.loken@bns.oslo.kommune.no); marte.lie.albert@bns.oslo.kommune.no (marte.lie.albert@bns.oslo.kommune.no); anette.jorve.ingjer@bns.oslo.kommune.no (anette.jorve.ingjer@bns.oslo.kommune.no); fmoarha@fylkesmannen.no (fmoarha@fylkesmannen.no); fmoapostmottak@fylkesmannen.no (fmoapostmottak@fylkesmannen.no); Jeanine Horntvedt (emmali1@msn.com)
Til sosialleder Bente Løken med kopi til Marte Lie Albert, Anette Jørve Ingjer og Fylkesmannen/ v. Rigmor Hartvedt
Oslo 12.06.2013:
aletter
I går mottok jeg i min postkasse et avslag fra Marte Lie Albert på min søknad om økonomisk bistand til flyttebil.
Saksnr: 2013/01663
Søknadsdato 22.03.2013
Vedtaksdato 07.06.2013
VEDTAK
«Du har fått avslag på søknad om økonomisk sosialhjelp etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen»
Jeg siterer Albert under «FAKTISKE FORHOLD»:
«I foreløpig svar av 26.03.13 ble du bedt om å levere dokumentasjon i forbindelse med din søknad om økonomisk sosialhjelp. Følgende dokumentasjon ble etterspurt:
Faktura fra flyttebyrået
(Så går hun rett over til side 3 og starter):
VURDERING
«Vi har ikke mottatt overnevnte dokumentasjon, og ditt behov for økonomisk sosialhjelp er ikke tilstrekkelig dokumentert. Vi vurderer derfor at du ikke har rett til økonomisk sosialhjelp etter lov om sosiale tjenester i NAV § 19.
Vi finner heller ikke at det er særlige grunner som gjør at økonomisk sosialhjelp bør innvilges etter lov om sosiale tjenester i NAV § 19″ (…)
Signert – vedtaksberettiget Anette Jørve Ingjer 07.06.2013.
alaiiiiiiiiiiii
MINE KOMMENTARER:
På s. 1 i avslaget, fremgår lovgrunnlaget som stadfester at innhenting av opplysninger så langt som mulig skal skje i samarbeid med søker.
Trass i Deres, Albert og Ingjers viten om min mors dødsfall i mars 2013, påfølgende legeerklæring til sosialtjenesten som attesterte markant forverring av min helsetilstand og det at jeg attpåtil inne i sorg, smerter og sykdom sto alene med hele flyttingen, har verken Albert eller Ingjer tatt seg kraftig sammen og rettet seg etter selv de mest basale plikter for embetet.
Jeg har jo gått ut fra at De som leder har tatt dem grundig i skole, og viser mailen jeg sendte Dem 22 mars 2013:

From:

Jeanine Horntvedt (emmali1@msn.com)

Sent:

Friday, March 22, 2013 3:43:33 PM

To:

bente.loken@bns.oslo.kommune.no (bente.loken@bns.oslo.kommune.no); postmottak.sosialsenter@bns.oslo.kommune.no (postmottak.sosialsenter@bns.oslo.kommune.no); postmottak@hod.dep.no (postmottak@hod.dep.no); anniken.hauglie@byr.oslo.kommune.no (anniken.hauglie@byr.oslo.kommune.no); toveheggen.larsen@bns.oslo.kommune.no (toveheggen.larsen@bns.oslo.kommune.no); fmoarha@fylkesmannen.no (fmoarha@fylkesmannen.no); fmoapostmottak@fylkesmannen.no (fmoapostmottak@fylkesmannen.no); byradsleder@oslo.kommune.no (byradsleder@oslo.kommune.no); gunn.marit.svendsen@nav.no (gunn.marit.svendsen@nav.no); postmottak@dep.no; post@arbeidstilsynet.no (post@arbeidstilsynet.no); Jeanine Horntvedt (emmali1@msn.com)
From: Jeanine Horntvedt (emmali1@msn.com)
Sent: Wednesday, March 20, 2013 7:52:41 PM
To: bente.loken@bns.oslo.kommune.no (bente.loken@bns.oslo.kommune.no); Jeanine Horntvedt (emmali1@msn.com)

Til Enhetsleder Bente Løken                                               Oslo 20.03.2013

Jeg fant mamma død hjemme hos seg selv fredag 15.03.2013. Vi hadde snakket sammen på kvelden kun to dager tidligere.


Når hun ikke svarte på telefonen fredag, ringte jeg øyeblikkelig 113 og ambulansen sto der allerede når jeg ankom 12 minutter senere. Men det var for sent.


Min sønn og jeg med øvrige famile er i sjokk og stor sorg, og håper at sosialtjenesten bydel Nordstrand vil kunne ta seg kraftig sammen og opptre med påkrevd anstendighet den lille tiden som er igjen før jeg flytter herfra.


Leiligheten her ble sagt opp hos Boligbygg i dag. Det er en måneds oppsigelsestid, og jeg har leiligheten ut april 2013.


Jeg overtar mammas leilighet (…)

Jeg søker derfor om utgifter til flyttebil og flyttefolk, samt nedvasking av leiligheten jeg bor i.

Mammas leilighet nå også vaskes, men er det slik at jeg må søke Bydel St.Hans-Haugen om dette?

Som kjent for sosialtjenesten så er jeg erklært 100 % ufør av hele to leger, og min nåværende fastlege Dr. (…) har nylig sendt dere oppdatering om min sterkt forverrede helsetilstand. Således kan jeg ikke vaske og rydde leilighetene selv. Hvis De mener at De skulle trenge ytterligere bekreftelse fra min fastlege på hvorfor overnevnte er umulig, vær i så måte snill å be om dette før vedtak fattes.

Jeg minner om mailen fra meg som vist under av 14.03.2013, der jeg varsler om grove uregelsmessigheter fra Deres ansatte (…)

Jeg håper at De vil ta oppgaven som leder på alvor, dobbeltsjekke hva Deres underordnede bedriver, og påse at Albert & co ikke raljerer med meg ytterligere nå.


Med vennlig hilsen


Jeanine Horntvedt
aletter
Nedvasking av leilighetene ble aldri en gang debattert med et pennestrøk tilbake til meg, og jeg mener bestemt at Albert eller Ingjer i tillegg fikk egen mail om dette!
Jeg sitter nå i en (…) leilighet som jeg ikke selv har midler til å få vasket ned.
Jeg tør ikke bestille vaskebyrå her også uten godkjennelse fra sosialtjenesten.
Vaskebyrået jeg fikk tak i i siste liten – uavhengig av dere, og så sliten og syk at jeg heller ikke hadde krefter å purre på deres godkjenning, har enda ikke mottatt betalingen sin for nedvasking av (forrige bosted)!
Vel kjent med min kritiske situasjon, har de vært så snille at de heller ikke har fakturert meg for dette foreløpig.
Aktørene er meget vel klare over at jeg fra mange år tilbake har befunnet meg i en særdeles vanskelig livs- og helsesituasjon, som med min mors dødsfall og flyttingen eskalerte til det helt uholdbart ekstreme!
ALLIKEVEL velger Albert og Ingjer i vedtaket omtalt å unngå meg behendig, og kun henvise til en liten sekvens fra et papirdokument så langt tilbake som 26.03.13 for «rettferdiggjøring» av sitt avslag på økonomisk hjelp til flyttebil!
Som fremgår av tidligere korrespondanse, så orker jeg ikke å forholde meg til brevpost, og inkassoer og krav ligger i stabler opp til mønet. Viktige frister o.l. har jeg derfor bedt om at må sendes meg over mail!
Det eneste JEG husket fra spørsmålet om oppgjør for flyttebil – og som jeg forholdt meg til, er det følgende som fremkommer i mailrekken under, mellom Albert, flyttebyrået og meg.Ut fra den kommunikasjonen, var jeg trygg på at utgiftene ville bli dekket!Jeg krever igjen Albert og Ingjers avgang.Dette er bare ondskapsfullt!De har intet i sitt virke å gjøre!
ablai5Her viser jeg til relevant utdrag fra tapet opptak med FrP- politiker Laila Marie Reiertsen i vårt to timers møte 14 august 2012 som sa at hun hadde lest store deler av min blogg.

Sosialleder Bente løken kan få tilsendt opptaket, samt hvilke som helst av andre opptak på evt. begjæring.

Her bekreftes bortenfor en hver tvil om at JÆVLINGEN fra omtale aktører utføres med liv, lyst og uttalt forsett – det dreier seg om regelrett personforfølgelse!:
Politikeren: “Så gale som dette her, har`kje eg vært borte i! “Her er det altså personforfølgelse, rett og slett”
Jeg følger opp: “Ja du skjønner det”?
Reiertsen: “Ja jeg skjønner det, jeg skjønner det”! “Det er helt uvirkelig, og jeg aksepterer ikke sånt, jeg – rett og slett”! (…)
Politikeren svarer: “Det er heilt GRUSOMT å lese – eg synes det er helt forferdeleg!” (…)
Hun bekrefter igjen at det er personforfølgelse og at det er “en rovdrift på et menneske” (…)
Det er hvertfall da du kommer deg opp igjen, som du bør ha ett visst levegrunnlag – livskvalitet.
Så er det noen andre ytterfaktorer som klarer å rive deg ned igjen!

Og i dette tilfellet hos deg, så er det jo sosialkontoret som er pådriveren i en sånn situasjon som dette her!” (…)
Jeg: “Så de holder på i det lengste, alt som kan gå galt, skal gå galt!”
Politikeren svarer:
“Når de skal ta knekken på et menneske, så klarer de det godt”!
Jeg sier: “For så DUM går det ikke an å være, så mange FEIL”
Reiertsen bryter inn mens jeg snakker: “Nei, nei nei” Det er bevisst, det er bevisst! (…)
Vi snakker mer, og jeg fremhever Sosialtjenestens skriftlige advarsler om at de vil dele opp mitt livsopphold igjen, hvis jeg våger å søke nødhjelp flere ganger.
Reiertsen konstaterer at dette er trusler!
Når Reiertsen går, sier hun at min sak er meget spesiell, og “Det er sånn at du bør få han ut, altså!”
Hun sier at VG-journalisten hun kjenner må se på alt sammen, “snakke med deg “og “gå et par runder på hvordan vi skal legge det ut”, og at “det her vil nok ta en liten måned vil eg tru”! (…)
http://t.co/YAGNqwUHh4
AETIKKKK
Hele overnevnte post kan leses her, hvilken Albert og Ingjer med stor sannsynlighet allerede har lest – lik som de andre postene på min blogg som omhandler dem (tidligere vist til i klagegangen og igjen satt inn under): 

08.06.2013: Nav Sosial – Lydopptak til politiker avslører grov manipulering av faktiske forhold mot bedre vitende, og vil senere bli lagt ut på Youtube

(Utdrag): Se et av lydopptakene med vedtaksansvarlige Anette Jørve Ingjer som siteres litt nede i denne klagen, der hun vitterlig manipulerer meg til å la være å sende inn klager fordi “jeg ikke vil komme noen vei med det!” (…)

http://t.co/KHJqn192FB

14.03.2013: Nav Nordstrand sosial – Dokumentfalsk, manipulering og avlivningssatser –  og saksbehandler hos Fylkesmannen legger fra seg omfattende varslingssak uten å sikre den nærmere oppfølging, tar sin hatt – og går (slutter)!

http://bit.ly/WoBmZ7

13.03.2013: Nav Nordstrand sosial setter liv og helse i fare – som regelen er.

Varsling i autentisk mailrekke med start 07.03.2013 til enhetsleder  Bente Løken                            

http://t.co/9p5HXIZ6Sd

18.02.2013 – Advokat om min Navsak: “Myndighetsmisbruk Big Time!” – Har du bevis kan dette bli “sprengstoff” i pressen”!

http://t.co/lPadlwHj
AETIKKKK
Dette er ONDSKAP! Rendyrket ONDSKAP, infame utmattelsesteknikker og massive gjengjeldelser!
Jeg krever flytteutgiftene dekket, jeg trodde som bevist ut fra mailrekken at de VAR blitt dekket – flyttebyrået og sosialtjenesten i mellom!

Dere er særdeles godt kjent med at jeg har levd på og under minste sosialhjelps norm i hele 5 år og at jeg ikke har midler til å dekke flyttebil selv!
Jeg ber om en umiddelbar tilbakemelding fra Bente Løken, som jeg forventer at vil lese postene jeg linker til!
Det er Deres ansvar som LEDER å ta tak i viten om deres underordnedes FAENSKAP!
Det er enda ikke gjort!
Med hilsen
Jeanine Horntvedt
E-post: emmali1@msn.com

ABANDL


From: emmali1@msn.com
To: marte.lie.albert@bns.oslo.kommune.no
Subject: RE: Jeanine Horntvedt
Date: Mon, 22 Apr 2013 16:26:55 +0200
Det er OK.
Mvh Jeanine Horntvedt
From: marte.lie.albert@bns.oslo.kommune.no
To: emmali1@msn.com
Date: Mon, 22 Apr 2013 12:08:45 +0200
Subject: FW: Jeanine Horntvedt
Hei Jeanine.

Jeg mottok i dag denne mailen, og vil gjerne få bekreftet fra deg at jeg kan svare på denne?
Mvh,
Marte L. Albert
From: Robert Taasen [mailto:robert.taasen@kvk.no]
Sent: Monday, April 22, 2013 10:48 AM
To: Marte Lie Albert
Subje
ct: Jeanine Horntvedt
Viser til henvendelse fra Jeanine Horntvedt om flytting og deres garanti om dekning av utgifter.
Vi foretrekker å sende faktura direkte til dere, og ber om korrekt fakturaadresse og nødvendig referanse.

Med vennlig hilsen
Kristiania Visergutkontor AS
Robert Taasen

ABeport1

(Midt i tilsvaret mitt, viser jeg til følgende retningslinjer, overordnede føringer og lovverk forøvrig som sosionomene har forbrutt seg mot):
Videre stadfestes sosionomenes siste lovbrudd her:
Rundskriv Hovednr. 35 – Lov om sosiale tjenester i NAV
§ 4. Krav til forsvarlighet
Tjenester som ytes etter denne loven skal være forsvarlige.
2.4.1 Om bestemmelsen
Kommunen er ansvarlig for at alle tjenester som utformes og ytes etter loven er forsvarlige, og det gjelder uavhengig av om tjenesten saksbehandles av en kommunalt eller en statlig ansatt.
Kommunen må gjennom sin internkontroll sikre at NAV-kontoret er organisert på en måte som sikrer forsvarlige tjenester.

Uforsvarlige tjenester er alltid ulovlige, uavhengig av ytre rammebetingelser som stor arbeidsmengde, manglende kompetanse og tidspress.
Forsvarlighetskravet er en rettslig standard. Det betyr at forsvarlighetskravet er en bindende rettsregel (…)

Å tilby tjenester som ikke er forsvarlige, eller bygge vurderinger og konklusjoner på en uforsvarlig saksbehandling, vil være brudd på loven (…)

http://bit.ly/ZRUQGu

AETIKKKK

Moderniseringsdepartementet – “Etiske retningslinjer for statstjenesten”. 07.09.2005:
(…) Retningslinjene har sitt utspring i allmenngyldige etiske verdier og normer som for eksempel rettferdighet, lojalitet, ærlighet, pålitelighet, sannferdighet og at man skal behandle andre slik man selv ønsker å bli behandlet (…)

En handling eller unnlatelse i tjenesten vil kunne bli bedømt som en tjenesteforsømmelse, og kan føre til tjenestelige reaksjoner.

Handlinger eller unnlatelser i tjenesten kan også være så grove at de fører til påtale og straffereaksjoner.

Klare brudd på lovbestemmelser vil normalt også være brudd på allmennetiske og forvaltningsetiske retningslinjer.”


http://bit.ly/aSCEwv

AETIKKKK
Forvaltningsskjønn

Domstolene kan (…) i utgangspunktet ikke overprøve forvaltningens skjønnutøvelse.

Domstolenes overprøvelsesrett er imidlertid ikke helt begrenset.

Noe vern mot vilkårlig maktutøving må jo borgerne ha.

Begrensninger i skjønnsutøvelsen følger derfor av den ulovfestede læren om myndighetsmisbruk.

Kort sagt omfatter denne læren forbudet mot å legge vekt på utenforliggende hensyn, forbudet mot usaklig forkjellsbehandling og forbudet mot grovt urimelige vedtak (…)

Denne læren går ut på å hindre tre hovedkategorier av myndighetsmisbruk:

Utenforliggende hensyn i saksbehandlingen

Usaklig forskjellsbehandling

Vilkårlige eller urimelige avgjørelser (…)

http://no.wikipedia.org/wiki/Forvaltningsrett

AETIKKKK

REGJERINGEN VEDLEGG 6: OM RETTSSIKKERHET

6. Andre hensyn som må ivaretas
Endret styrkeforhold mellom det offentlige og den enkelte bruker
En samling av myndighet slik samordning av offentlige etater i ulik grad forutsetter vil kunne forrykke dagens styrkeforhold i forhold til brukeren.
Det vil derfor være behov for saksbehandlingsrutiner som retter opp noe av maktforskyvningen i brukerens favør.
Eksempler på dette kan være:

· Varsling til brukeren ved innhenting av informasjon, utover det som følger av dagens regelverk (…)

7. Oppsummering

Normene om rettssikkerhet skal trygge enkeltindividers vern mot overgrep, og hindre en i en overordnet posisjon, å misbruke sin makt og myndighet.

Disse normene/prinsippene er gitt utsalg i saksbehandlingsregler i forvaltningen.

Reglene setter en standard for god saksbehandling.

Ved å stille krav til saksgangen ønsker man å sikre et best mulig og et mest mulig korrekt resultat.

Saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven er således satt for å sikre brukernes rettssikkerhet i forhold til forvaltningen.

Dersom reglene ikke følges kan det blant annet medføre at vedtak anses som ugyldig.

Reglenes status kan illustreres ved at forsøk etter forsøksloven ikke kan godtas dersom det innebærer fravik fra forvaltningslovens saksbehandlingsregler (lovens § 4, første ledd b).

Det er derfor essensielt at de krav til forvaltningen som ivaretar brukernes rettssikkerhet ivaretas ved samarbeid/samordning av Aetat, trygdeetat og sosialtjenesten.

http://bit.ly/9QCdV2

AETIKKKK

Her viser jeg et ytterst relevant utdrag fra Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten (2005-2015)

S. 11 – Føringer for strategien

Regjeringens politikk og føringer for kvalitetsforbedringsarbeidet fremgår av en rekke dokumenter der de årlige statsbudsjettene (St.prp. 1) for Helse- og omsorgsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet er de mest sentrale.

Det er en grunnleggende verdi at tjenestene skal være preget av respekt for menneskeverdet, omsorg og ansvar for den enkelte uavhengig av alder, kjønn og rase, og uavhengig av sykdom, plager og fase i livsløpet (…)

S. 25 – Mulige målkonflikter mellom kjennetegn på kvalitet

Tjenester av god kvalitet skal være virkningsfulle, trygge og samordnet.

De skal involvere brukeren og gi dem innflytelse, være tilgjengelige, rettferdig fordelt og ressursene skal være utnyttet på en god måte.

I praksis kan disse målene eller kjennetegnene komme i konflikt med hverandre.

Det er et lederansvar å gjøre bevisste valg og prioriteringer når dette skjer (…)

S. 37 – Forbedre ledelse og organisasjon

Kvaliteten på de tjenester som leveres, er et sentralt lederansvar.

Det er også et ansvar for ledere å sikre gode kvalitetsutviklingsprosesser i organisasjonen.

Videre må hver enkelt leder bidra til å sikre et tjenestetilbud som oppleves som sammenhengende og helhetlig for brukerne.

Sosial- og helsetjenesten skal være sin egen kontrollør.

Internkontroll er et lovkrav (…)

alaiiiiiiiiiiiiiiiiii

S. 45 – TIL DEG SOM BRUKER

For at du som bruker skal motta gode, trygge og virksomme tjenester, presenterer direktoratet en overordnet strategi for sosial- og helsetjenesten.

En slik strategi skal bidra til å sikre at sosial- og helsetjenesten har et felles verdigrunnlag, at det er sammenheng i tjenestetilbudet og at brukeren er i sentrum.

Mennesker møter ofte tjenesteapparatet i de mest sårbare situasjonene i livet.

Det er når man trenger hjelp og er avhengige av andres omsorg, omtanke og handling atkvaliteten skal prøves.

Denne strategien vil legge forhold og systemer til rette for at det skal bli gode og likeverdige møter (…)

http://bit.ly/N2bPzb
MIN TILLEGGSMAIL TIL SOSIALTJENESTEN SAMME DAG – HVA JEG HADDE GLEMT Å FREMHEVE:

ABOV

From: Jeanine Horntvedt (emmali1@msn.com)
Sent: Wednesday, June 12, 2013 6:13:21 PM
To: bente.loken@bns.oslo.kommune.no (bente.loken@bns.oslo.kommune.no); marte.lie.albert@bns.oslo.kommune.no (marte.lie.albert@bns.oslo.kommune.no); anette.jorve.ingjer@bns.oslo.kommune.no (anette.jorve.ingjer@bns.oslo.kommune.no); fmoarha@fylkesmannen.no (fmoarha@fylkesmannen.no); fmoapostmottak@fylkesmannen.no (fmoapostmottak@fylkesmannen.no); Jeanine Horntvedt (emmali1@msn.com)
Hva mer er:

From

Marte Lie Albert
(marte.lie.albert@bns.oslo.kommune.no) Sent:Friday, April 19, 2013 1:01:14 PM To: ‘Jeanine Horntvedt’ (emmali1@msn.com)

Hei!
 
Vilkår er oppfylt. Takk!
 
«Vi vil behandle dine søknader fortløpende nå. I første omgang kan du kontakte et av de to flyttebyråene, og avtale flytting. Sosialtjenesten dekkeropptil 15.000,- i flytte utgifter. Lever faktura når du mottar denne (…)»


Jeg spør – Så hva faen er det du mener med å anføre følgende i brevet av 7/6 som jeg har påklaget i dag?!:
«Vi finner heller ikke at det er særlige grunner som gjør at økonomisk sosialhjelp bør innvilges etter lov om sosiale tjenester i NAV § 19» (…)
SVAR FRA NÅVÆRENDE SOSIALLEDER BENTE LØKEN OG FRA M.L. ALBERT NESTE DAG:

ABANON

From: Bente Løken (bente.loken@bns.oslo.kommune.no) This sender is in your contact list.
Sent: Thursday, June 13, 2013 9:18:14 AM
To: ‘Jeanine Horntvedt’ (emmali1@msn.com)
Viser til din mail mottatt 12.06.
 
Flytteutgifter for deg vil bli betalt av NAV da det allerede er garantert for beløpet.
 
Du vil motta tilbakemelding i løpet av kort tid angående vaskeutgiftene.
 
Med vennlig hilsen
 
Bente Løken
Enhetsleder
NAV Nordstrand sosial
Oslo kommune
 
Telefon:23 59 52 10
Mobil: 94 78 12 53
From: Marte Lie Albert (marte.lie.albert@bns.oslo.kommune.no) This sender is in your contact list.
Sent: Thursday, June 13, 2013 8:44:13 AM
To: ‘Jeanine Horntvedt’ (emmali1@msn.com)
Cc: Anette Jørve Ingjer (anette.jorve.ingjer@bns.oslo.kommune.no); Bente Løken (bente.loken@bns.oslo.kommune.no)
Hei Jeanine!
 
Vi har garantert for flyttebyrå opptil 15.000,- og denne garantien gjelder fortsatt.
I vedtaket står det under Melding til søker:
Hvis du leverer ny søknad med tilstrekkelig dokumentasjon, vil denne bli behandlet på vanlig måte.
 
I går, 12.06, sendte Kristiania Visergutkontor A/S sosialtjenesten en faktura pålydende kr. 15.000,- og denne vil, som avtalt, bli dekket.
 
Mvh,
Marte Lie Albert
ABENTER

Ja. så «enkelt» kan tilsvar på en opplevd katastrofemelding sammenfattes i noen små enkle linjer til en sliten borger i behov av utstrakt hjelp og bistand.
Implisitt ligger et «Pytt pytt, det var da ingenting å ta på vei for, men vi ser jo at vi klarte å trigge deg noe kraftig, og det var det som var hele hensikten! – NOEN mottrekk må vi jo bidra med som kompensasjon for det du skriver om oss på bloggen!»  😉
Og sosiallederens tilbakemelding bærer preg av en absolutt ignorering av alle tjenesteplikter som her er brutt med!
Riktig er det som Albert fremhever:
«I vedtaket står det under Melding til søker:
Hvis du leverer ny søknad med tilstrekkelig dokumentasjon, vil denne bli behandlet på vanlig måte.»
Snedig!
Men realitetene er at overnevnte informasjon sto oppført rett etter hennes:
«Vi finner heller ikke at det er særlige grunner som gjør at økonomisk sosialhjelp bør innvilges etter lov om sosiale tjenester i NAV § 19» (…)
Så – mest sannsynlig hadde de vel kalkulert med at jeg i den svært belastende fysisk og mentalt livssituasjonen jeg nå har levd under i flere måneder ville ha glemt mailgangen med lovnadene fra dem, som jeg vitterlig erindret og som jeg her har dokumentert.
Motivet deres med avslaget og ordlyden må jo således ha vært å påregne at jeg da ville sette meg ned å streve med å argumentere og redegjøre for «særlige grunner» til hvorfor jeg vitterlig VAR i behov av øk. støtte til flytteutgifter – leve i flere uker i uvisshet om utfallet – og attpåtil – i verste fall risikere å ikke få mine argumenter hensynstatt og  godkjent!
Dette er alvorlig graverende!
Det er grensesprengende ondskapsfullt!
abebevv
Sosialtjenesten – Om å holde orden i eget hus. Hvordan blir brukeren møtt?
http://bit.ly/9mRaTO
Individuell plan – Ansvar – Utarbeidelsen av planen skal skje gjennom et samarbeid mellom ulike tjenesteytere og etater:
http://bit.ly/9RSuFs
Er etikken fraværende i offentlig forvaltning? Hvem kan bistå når tjenesteutøveren misbruker sin myndighet?
http://bit.ly/clMyRg

abervi

Fraværende rettssikkerhet for mange av landets borgere (Forvaltningenes hjemmelagde regler) (Utdrag)
Advokatforeningens leder Anders Ryssdal:
«På områder der loven overlater mye skjønn til forvaltningen og som har stor velferdsmessig betydning bør kontroll med forvaltningen ikke være undergitt begrensinger»
http://bit.ly/vZ5qgK
Sosialtjenestens systematiske avvik og Fylkesmannens fravær av konkret inngripen
http://bit.ly/sa6v67
Hvordan står det til på våre sosialkontor?
http://bit.ly/9L4i42
Sosialarbeideres holdninger: ”Vi vet hvordan du har det og det er greit for oss”
http://bit.ly/gEMhQM
Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem? (utdrag):
Alt for lenge har mennesker lidd under farlig inkompetente aktører som – med frie tøyler under vanntett beskyttelse som bare kan sidestilles med diplomaters immunitet velger å “herske” og spre maktesløshet hos store deler av befolkningen uten at deres identitet blir avslørt i media.
Og de sitter sementert i sine stillinger på permanent basis, og er spent umulig å få byttet ut.
ABINGy
Maktapparatet legger slett ikke opp til adekvat og kvalitetssikret oppfølging til de som trenger det, eller besørger påkrevde og troverdige internkontroller av et mange ganger ondsinnet og ugjennomtrengelig “hjelpeapparat” der mange oppsiktsvekkende uegnede og regelrett dumme komponenter regjerer, som – via immunitet fordi de er hevet over loven, indirekte har brede fullmakter samt uoffisiell tillatelse til å nedverdige, ydmyke og undertrykke “bølingen” – landets borgere, på ubegrenset kreativt vis -helt ut fra dagsform og humør.
Det er realitetene.
Et hvert menneske som arbeider i vårt hjelpeapparat er både ansvarlig for, og pålagt og utføre sitt yrke med faglig forsvarlighet, etikk og moral.
Hvis disse – helt på egenhånd eller under “tvang” fra sine overordnede om å effektuere vilkårlighet og andre former for sanksjoner stilt overfor varsling eller innsigelser mot høyst urimelige vedtak, og når ansatte med vitende vilje og klart forsett velger å trakassere og sjikanere personer som befinner seg i en svært utsatt posisjon og ber om bistand og beskyttelse overfor diverse former for myndighetsmisbruk, må konsekvensene være at de som effektuerer lovbruddene erfarer reelle sanksjoner!
De som da velger og ikke rette seg etter Norges Lover og etatens retningslinjer og overordnede føringer som de er ment og arbeide ut fra i et hvert henseende med uttrykkelig plikt til å ivareta styrkeforholdet mellom partene på best mulig måte, vil med vitende og vilje være med på – i ytterste konsekvens, og utføre forbrytelser i den offentlige tjeneste.

ABTIDEP

Jeg viser med dette til Straffeloven
Ot.prp. nr. 8 (2007-2008)
Det følger av straffeloven 1902 § 123 at en offentlig tjenestemann kan straffes dersom han misbruker sin stilling til å krenke noens rett ved å foreta eller unnlate å utføre en tjenestehandling.
Etter straffeloven 1902 § 124 straffes en offentlig tjenestemann som rettsstridig benytter sin offentlige stilling til å få eller som forsøker å få noen til å gjøre, tåle eller unnlate noe.
Straffeloven 1902 § 125 rammer ulike former for medvirkning.
Bestemmelsen er rettet mot offentlige tjenestemenn som forleder eller tilskynder en underordnet eller en tjenestemann under hans oppsyn til å forbryte seg i tjenesten eller som bistår vedkommende eller vitende lar ham forbryte seg (…) 
http://bit.ly/dERX7U
Overnevnte er videre presisert i posten
Er etikken fraværende i offentlig forvaltning? Hvem kan bistå når tjenesteutøveren misbruker sin myndighet?
http://bit.ly/clMyRg

Aboss bully

Og- i følgende post vises hinsides et hvert tilløp til tvil, at eksekusjonspelotongen som møtte meg på Nordstrand Trygdekontor var meget bevisste på at de utførte nettopp forbrytelser i den offentlige tjeneste, der overnevnte lovparagraf hadde ikrafttrådt som konsekvens – hvis jeg hadde vært av “høyere rang” – en borger “av betydning” i vårt samfunn:
Tapet møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd
http://bit.ly/d0Ms37
Men jeg er altså et ubemidlet menneske – En av landets mange rettsløse innbyggere:
02.11.2010 gikk jeg til sivilt søksmål mot Nav.
Dommer i Tingretten fikk – i februar 2011 tilsendt flere av opptakene i saken.
Samme dag som han mottok disse, sendte han ut krav om at jeg måtte stille med prosessfullmektig innen 14 dager, ellers ville saken avvises.
Dette etter krav fra motpartene.
Alle aktører var tidlig inneforstått med at jeg ikke hadde økonomiske midler til dette, og at ca. 25 advokater til da hadde nektet å ta saken.
Rettssaken mot Nav ble stanset.
http://bit.ly/101QCi2

Kicking out

Bruk av begreper om praksis i NAV/ sosialtjenesten

4.1.3 Skjønnsvurdering i NAV (s. 24) Av Reidun Dyhr-Nielsen

Gjennom arbeidet med begrepet kom det frem at muligheten for skjønn ble utvidet gjennom å se de andre tjenestenes inngang til bruken av begrepet.

For brukeren vil dette bety at vedtak vil skje gjennom samarbeid mellom ansatte i NAV fra uliketjenesteområder; arbeid, trygd og sosialtjenesten.

Saksbehandler har tilgjengelig lover og regler som er aktuelle for den enkelte bruker.

For å finne frem til disse kan vedkommende oppsøke samarbeid med ansatte fra andre fagområder.

Det de da blir nødt til å samarbeide om, er brukers unike behov for vedtak på bakgrunn av lover, regler og skjønn i forhold til den situasjonen som bruker er i.

For at det skal bli et vedtak som er til beste for den enkelte bruker er det altså av betydning at vedkommendes situasjon og behov blir gjenstand for utredning i forhold til alle muligheter i de lover, regler og kriterier som kan være aktuelle.

Dette krever samarbeid (…)

Det er et krav fra NAV-direktoratet at det skal samarbeides rundt den enkelte bruker.

Dette betyr at noe av det nye i NAV er at man skal bruke kompetanse fra flere grupper ansatte.

Skjønnsutøvelse er en slik handling som viser betydningen av samarbeidet rundt den enkelte bruker (…)

På hvilken måte kan skjønn så være av betydning i NAV?

I de ulike regler og lover som skal brukes i forberedelse av saker og vedtak finnes det både kriterier som er meget tydelige og andre som ikke er klare men hvor skjønn tillates inn.

Slik er det blant annet med Lov om sosiale tjenester.

Til tider kan en bruke skjønnet for å få brukers sak til å ”tilfredsstille” kriteriene i den aktuelle lov eller retningslinje mens andre ganger kan skjønnet brukes i den hensikt å skape muligheter selv om det ikke ligger noen kriterier til grunn.

Ved hele tiden å være klar over hva målet er, nemlig brukerens beste, vil muligheten for å utvikle et vedtak innenfor lovene, men også ut fra den enkeltes behov bli mulig.

I dette må vi huske at det er mennesker som er brukerne og disse har også behov for pleie gjennom gode relasjoner (…)

Man kan reglene, men skjønnsvurdering må til.

Ellers ser en spor av skjønnsutøvelse også når det snakkes om kultur i organisasjonen.

Bruker må kjenne seg ivaretatt og beste løsning må finnes.

For bruker er det av betydning å oppleve respekt og bli sett (…) 

http://bit.ly/1gtJY66

REGJERINGEN

VEDLEGG 6: OM RETTSSIKKERHET

Samarbeid og informasjonsutveksling mellom Aetat, trygdeetat og sosialtjenesten – rettslige muligheter og begrensninger

Valgfrihet/diskresjon/åpningstider

Kravene til frivillig samtykke innebærer at brukeren må ha reell mulighet til å nekte å samtykke og likevel få tilbud om oppfølging og tjenester.

Det betyr at det alltid må finnes et alternativt tilbud til brukere som ikke ønsker å samtykke til samordnede tjenester (…)

http://bit.ly/ddlLVD

ABEGE

Utdrag fra posten – Nav instruerer lege til å endre sin erklæring om 100 % uføretrygd for pasient? (tapet telefonsamtale

TORSDAG 9/2-2012):

Han (min daværende fastlege forsetter “Når jeg ringte dit bort (til Nav Nordstrand) så kjente alle der ditt navn av en eller annen grunn”!

Jeg svarer at jeg av den grunn ikke skal bli rammet av vilkårlighet og gjengjeldelser (…)

Legen bagatelliserer meg igjen når jeg sier at de ikke har LOV å behandle meg slik, og at han jo selv sa at de var rimelig “ilske på meg” der borte!

Legen: “Ja jeg merker jo det”!

Legen forsøker å legitimere at de er det, men da roper jeg at det jo ikke er DE som skal være ilske, de skal jo være profesjonelle…

Legen bryter inn: “De er også mennesker vet du, ikke sant”!

Jeg: Nei, NEI, dette forholder jeg meg IKKE til doktor (…) ! DEN er for tynn!

Legen bare overkjører meg og fortsetter: “Men det er et FAKTUM ikke sant! (…)

Legen svarer at det ikke burde være noe problem for meg å attestere den biten der, det er jo til ditt beste!”

Jeg svarer at jeg ikke vil ha sosialtjenesten inn i min sak OVERHODET!

Legen svarer at det ikke bare er de det dreier seg om, og at Anne Mette Bakke avventer svar!

Jeg roper at Anne Mette Bakke som er innklaget aktør, ikke skal være i min sak overhodet, og at hun ikke skal motta noen fullmakt fra meg!

Legen svarer uanfektet at Bakke fremdeles sitter i saken om meg, men jeg gjentar at hun ikke skal det, fordi hun er innklaget aktør!

(Legen hadde altså mottatt mailrekken mellom meg og Bakke sammen med min mail til Navdirektøren der jeg ba om at samrøret måtte opphøre).

Legen ler litt og sier at “Det må taes opp på annen måte, da”!

Jeg sier at jeg er så opprørt at jeg holder på å besvime.

Men legen driver hardkjør, ignorerer meg totalt, og legger en voldsom og uoverkommelig belastende stygg sak og problemstilling over på meg som er syk og bare forsøker å gjøre meg forstått og forklare etter beste evne.

Han responderer arrogant: “HVORDAN SKAL VI KOMME VIDERE DA, SYNES DU”!?

Jeg roper HALLO, kan vi roe det ned litte grann her!

Legen svarer at jeg har kommet til han for å få hjelp, og at han da vil hjelpe meg …

Jeg avbryter og gjentar som så ofte før at SOSIALTJENESTEN SKAL IKKE INN VERKEN MED DEG ELLER OSS, DET SKAL VÆRE FRA NAV ARBEID, OG DET SKAL VÆRE ANDRE ENN DE INNKLAGEDE AKTØRER! (…)

Legen sier at hvis han skal ha mulighet til å følge min sak nå, så må vi følge det som vi vet “funker”!

Og så kommer han opp med vanvittig stygg hersketaktikk overfor meg – hans pasient som allerede “ligger nede”, for å sette meg helt ut av spill:

– “Hvis ikke, SÅ KAN IKKE JEG LENGER VÆRE MED! DA MÅ DU FÅ EN ANNEN LEGE”

Jeg blir helt sjokkert og svarer: “Men jeg forstår ikke… hva… hva SKJEDDE nå – hva mener du nå?” (…)

http://bit.ly/HRY6sA

ablai4

Utdrag fra posten

NAV NORDSTRAND SOSIAL – VARSLINGEN AV 19 OG 24.07.2012 SOM POLITIKER LAILA MARIE REIERTSEN LØY OM AT MEDIA SKULLE TA!

Ingjer fortsetter: “Nå vet ikke jeg hvorfor du fikk avslag på uføre

Jeg svarer at det står oppgitt på forsiden av bloggen, det står for alle å lese, og at hun har mottatt link til denne fra meg over mail (her er informasjonen jeg mener, og jeg ber klageinstansene om å lese spesielt denne posten i sin helhet og hjelpe meg hvis det faller under deres myndighet):

Nav instruerer lege til å endre sin erklæring om 100 % uføretrygd for pasient?

http://bit.ly/HRY6sA

Ingjer svarer at hun ikke kommer til å gå inn på min blogg og lese avslag på uføre, og sier (ordrett)

“I forhold til at du nå har sosialhjelp så kan vi også gå inn og KREVE at du må levere den (avslag på uføretrygd) for at vi skal kunne se hva som kan gjøres for at du får en annen inntekt enn sosialhjelp!”

Jeg spør: “Dere .. vil kunne KREVE å få oversikt over min uføresøknad og avslaget på den?” ..

Ingjer: “Det kan vi sette vilkår om ja, for å kunne bistå sånn at du får en annen inntekt – for å ØKE dine inntekter”!

Jeg: “Jeg har Advokat på saken, hun har sendt inn sin innstilling, det har også min nye lege – så det burde vel holde?”

Ingjer: “Men men hvorfor vil du ikke si hvis det er noe vi kan hjelpe sånn at den skal kunne gå igjennom nå som du har en klage inne”

IMG_7211
Jeg: “Dere har overhodet ikke hjulpet meg med noe som helst i løpet av fire år, og jeg kjenner deg – jeg kjenner deg og dine intensjoner – du behøver ikke å prøve deg!”

Laaaang pause.

Ingjer: “Nå forstår ikke jeg deg. Fordi jeg tenker at vi prøver bare å gjøree… det vi kan for å få gjennom den uføresøknaden din…

Jeg: “Dette her er eventuelt samrøre mellom legen (den jeg hadde for to leger siden) og Nav.

Klage sendes Pasientforeningen, Advokat er inne i bildet – hun har sendt til Nav Arbeid det de trenger å vite der, det samme har min nye fastlege”!

Ingjer: “Men hvorfor har de sagt at du ikke får uføretrygd, hva er det de sier i avslaget”?

Jeg: “Ja men kan ikke du sende meg en mail om det og KREVE å få svar på de spørsmålene, så skal jeg svare deg på det.”

Ingjer: “Altså – jeg kan godt gå til en som driver med uføre her og spørre de, men jeg tenkte kanskje du ville si det selv.”

Jeg: “Du kan sende meg en mail om at du er nødt til å ha svar på de spørsmålene, så skal jeg svare deg”

Ingjer: “Ja men vi kanke bruke mail til sånne ting, for det er sensitive opplysninger”

Jeg: “Er det SENSITIVE OPPLYSNINGER hvis du … OK, skriv det i brev da, og så sender du meg det!”


Ingjer: “Ok. Og så sender du en mail tilbake”?

Jeg: “Ja”.

alaiiiiiiiiiii
Ingjer: “Ok. Men da tror jeg heller at jeg går over til de på Nav Trygd og så hører jeg med de om det er noe vi kan gjøre for å trygge saken din. Er det i orden for deg”?

Jeg: “Nei det er ikke greit for meg, men hvis du føler eller mener at dere har krav på å vite det, så sender du meg et brev om at dette stiller vi som krav og ultimatum, hvilke papirer du da vil ha innsendt, hvilke spørsmål du vil ha svar på, og så sender jeg det inn til deg.

Ingjer velger atter en gang å overhøre det jeg sier og gir seg absolutt ikke:
“Men hvis det hjelper uføresøknaden din, hvorfor har du noe i mot det? Hvis vi kan hjelpe uføresøknaden din og klagen du har inne – er ikke det POSITIVT”?


Jeg: “Du HØRTE mitt første svar! Dere gjør overhodet ingenting for å hjelpe, dere har gjørt alt for å sabotere nå i fire år, jeg har ingen tillit til dere”!

Ingjer: “Okei, men” … (sukker)

Jeg: “Er det vanskelig for deg å sende et BREV hvis du mener du har legitime KRAV?”

Ingjer: “Nei jeg synes bare det er så unødvendig at vi kunne hatt en…”

Jeg: “Ja men nå AVSLUTTER vi, fordi nå har jeg fått nok! OK?!”

Ingjer: “Ja. Okei”

TELEFONSAMTALEN AV 26. APRIL 2012 AVSLUTTES

Intet brev fra verken Ingjer eller sosialtjenesten generelt ble noensinne sendt meg.

Dette lydopptaket fra telefonsamtale vil bli vedlagt til Fylkesmannen og vil deretter sendes Sivilombudsmannen.

Lovbruddene påklages sterkt (…)

Fra posten:
NAV NORDSTRAND SOSIAL – VARSLINGEN AV 19 OG 24.07.2012 SOM POLITIKER LAILA MARIE REIERTSEN LØY OM AT MEDIA SKULLE TA!
http://t.co/3Dx7zKDWNy

ABANON

Les innleggene under for bredere innføring i min nekt av samordning av informasjon mellom etatene, da sosialtjenesten i det skjulte ville kunne komme til å sabotere behandlingen av min søknad om uføretrygd ytterligere ut fra de erfaringer jeg har gjort meg med dem tidligere:

Rapport: Nav-saksbehandlere – Nav Nordstrand sosial:

http://bit.ly/bMLPNv

NAV Nordstrand Sosial: Informasjon om grovt maktmisbruk – fortsettelse av serien i 6 deler.

http://bit.ly/aD9pT9

Sosialkontorets projisering – Tapet telefonsamtale med sosialleder Vildgun Steinhaugen 02.02.2011:

Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

juni 2013
M T O T F L S
« mai   jul »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 056 andre følgere

%d bloggere like this: