Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Nav Sosial – Lydopptak til politiker avslører grov manipulering av faktiske forhold mot bedre vitende, og vil senere vil bli lagt ut på Youtube


Litt bakgrunn: Fasiten – Hvordan sosialhjelpsmottakere langsomt blir tatt livet av, og annen nyttig informasjon
http://bit.ly/19Nq8UZ

LYDOPPTAK ER NÅ LAGT UT 20.10.2016, over tre år etter: Nav Nordstrand sosial – Marte Lie Albert harselerer med meg

http://bit.ly/2dRAloQ

 

accused

Utdrag fra Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten (2005-2015)
S. 45 – TIL DEG SOM BRUKER (overordnet strategi)
Mennesker møter ofte tjenesteapparatet i de mest sårbare situasjonene i livet.
Det er når man trenger hjelp og er avhengige av andres omsorg, omtanke og handling at kvaliteten skal prøves.
Denne strategien vil legge forhold og systemer til rette for at det skal bli gode og likeverdige møter (…)
http://bit.ly/N2bPzb

abcrossed

Rundskriv
Hovednr. 35 – Lov om sosiale tjenester i NAV § 4.
Krav til forsvarlighet
Tjenester som ytes etter denne loven skal være forsvarlige.
2.4.1 Om bestemmelsen Kommunen er ansvarlig for at alle tjenester som utformes og ytes etter loven er forsvarlige, og det gjelder uavhengig av om tjenesten saksbehandles av en kommunalt eller en statlig ansatt.
Kommunen må gjennom sin internkontroll sikre at NAV-kontoret er organisert på en måte som sikrer forsvarlige tjenester.
Uforsvarlige tjenester er alltid ulovlige, uavhengig av ytre rammebetingelser som stor arbeidsmengde, manglende kompetanse og tidspress.
Forsvarlighetskravet er en rettslig standard. Det betyr at forsvarlighetskravet er en bindende rettsregel (…)
Å tilby tjenester som ikke er forsvarlige, eller bygge vurderinger og konklusjoner på en uforsvarlig saksbehandling, vil være brudd på loven (…)

http://bit.ly/ZRUQGu

ablaiiiiii
Lydopptakene med Nav som er gjengitt skriftlig i denne posten, er blant mange andre opptak som ble sendt politiker Laila Marie Reiertsen (FrP) som var den eneste av ca. 25 makttopper som mottok kopi av følgende varsling til Fylkesmannen i juli 2012 og svarte meg, hvilket kan leses her:
NAV NORDSTRAND SOSIAL – VARSLINGEN AV 19 OG 24.07.2013 SOM POLITIKER LAILA MARIE REIERTSEN LØY OM AT MEDIA SKULLE TA!
http://t.co/3Dx7zKDWNy
Date: Thu, 19 Jul 2012 18:57:04 +0000

Hei!

Først og fremst takk for mail og at du deler livet ditt med oss. Det er en omfattende mail du har sendt som jeg har lest. Slik jeg ser det er det mange problemstillinger her. Blir lei meg når mennesker i nød opplever dette. Kunne godt tenkt meg å møte deg (…)

Så lurte jeg på om det er greit for deg hvis jeg involverer en journalist til å se på saken din.

Du må for alle del ikke føle noe press for dette. Men da kunne vi fått løftet saken.

Ha en fin kveld J

Mvh

Laila Marie Reiertsen

Stortingsrepresentant FrP

Arbeid og sosialkomiteen

Møtet med politikeren i nær to timer som på forhånd hadde mottatt bred orientering fra meg over mail om de mange lovbrudd Nav hadde begått, ble også tapet.
Der fastslår hun bl.a flere ganger at etatens behandling av meg dreier seg om ren personforfølgelse, og at min sak er den verste hun har bevitnet!
Hun konstaterer at sosialtjenesten gjentatte ganger har kommet med trusler overfor meg, og at deres agering er utført bevisst!
Hun lover meg at hun vil sette en journalist hun kjenner i VG på saken og sier at jeg bør «få den ut» – deretter hører jeg aldri mer fra henne!
ABETRAY
En mystisk hentelapp uten avsender var meg i hende for ca. en uke siden, og da jeg hentet denne i dag lørdag 9 juni 2013 viste det seg endelig å være permen med min over 100 siders legejournal som Reiertsen mottok sammen med 2 CDer med flere tiltalls lydopptak av overgrepene i fjor.
INGEN AV CDene MED ca. 40 LYDOPPTAK VAR VEDLAGT I KONVOLUTTEN!
Flott prestert, etter ca. 5 purringer fra meg både til Reiertsen og FrPs hovedkontor de siste fire måneder med krav om at både perm og CDer måtte sendes meg tilbake!

ABFEIGG

NAV NORDSTRAND SOSIALKONTOR 29.08.2012 – TAPET TELEFONSAMTALE MED MIN NÅVÆRENDE SAKSBEHANDLER MARTE LIE ALBERT:
Tre minutter inne i samtalen – Jeg fremhever for Albert vedtaket som hun hadde forfalsket i juli, der hun anførte at jeg hade søkt nødhjelp når jeg i realiteten uomtvistelig hadde søkt livsopphold. sammen med mange valide begrunnelser for dette.
Hun svarer: «Mm».
Jeg: «Så lurer jeg på – enda legevakten hadde vært her – ambulanse kom – jeg var så syk –  så endret ikke dere vedtaket, dere fant fortsatt ut at jeg skulle leve på 70 kroner dagen i en hel måned med en aldeles uholdbar helsetilstand. Hvordan forsvarte du det, for det ville ikke din sjef Anette Jørve Ingjer svare meg på».
Albert: «Hva mener du da – at Anette ikke ville gå med på… ???»
Jeg: «Hun ville ikke SVARE meg på det, for jeg spurte henne hva var begrunnelsen deres, for dere har jo ikke gitt noe saklig begrunnelse – eller begrunnelse overhodet for hvordan dere lar et alvorlig sykt menneske leve på 70 kroner dagen en hel måned»!
A: «Du fikk NØDHJELP fordi du hadde fått livsopphold» –
Men livsoppholdet Albert henviste til ble jo stjålet – hvilket hun meget vel var kjent med, det utgjorde selve grunnlaget for min søknad.
Og så ramser hun opp husleietilskudd og andre regninger jeg hadde fått støtte til, som om det skulle utgjøre noe forskjell for avlivningsforsøket på kun 70 kroner dagen.
Jeg: «Uansett så forandrer ikke det saken at jeg måtte leve på 70 kroner dagen en hel måned med nødhjelp»!
A dr*ter arrogant i å kommentere det alvorlige lovbruddet som her stadfestes, og svarer kun:
«Nei. Men det var sånn det var, da!
Du har klaga på den saken, og den saken vil gå videre! Så da vil du få et svar på det.
Men – men –  men her og nå så har ikke jeg no – no begrunnelse for deg, til deg, eh den klagesaken går sin gang – så får du et svar da»!
Jeg: «Men hvorfor er det så vanskelig»..
(Albert avbryter): «Du leverte jo anmeldelse på det her sånn, så da var det NØDHJELP som ble innvilget. Så da har vi en sats på 70 kroner dagen»!
Jeg: «Du LESTE søknaden min på hvor vanskelig jeg hade det og at lommeboka ble stj»…
(Albert avbryter igjen): «Ja det gjorde jeg. Det er en vurdering som er tatt av øverste leder»!
Hun ramser igjen opp de andre tingene jeg fikk støtte til, og avslutter med the bleeding obvious: «Men du fikk IKKE innvilga nytt livsopphold»!
Jeg: «Nei, og det var jo det som var det essensielle at jeg er så syk at jeg ikke kan leve på 70 kroner dagen, og det lå ved en LEGEERKLÆRING der på det også, at jeg trenger dyrere kost enn det normalt friske mennesker gjør»
A: «Mm! Men det var en sak som da blei tatt opp med øverste leder her, og da ble det avgjort»…
(Jeg avbryter): «Hvem var da øverste leder»?
A: «Øverste leder her, er enhetsleder Marit Gunnes«!
Jeg: «Å det var MARIT GUNNES som sørget for at jeg fikk 70 kroner dagen»!
A: «Njæ det her var en avgjørelse som var tatt av alle i ledelsen, og da blei det nødhjelp og det er sånn som det ER i de sakene – at du får – når du er – når livsoppholdet er tapt, så får man nødhjelp! Men så fikk du også innvilga» –  (og nå skulle Albert til å fremheve de andre regningene jeg fikk tilskudd til for TREDJE GANG, men jeg avbryter henne)
Jeg: «Hei, hallo, nå går du veldig fort frem og er veldig stressa! Forklarer du meg sånn at det står nedfelt i noe LOVVERK at hvis en lommebok blir stjålet, så er det vanlig å gi 70 kroner dagen?!»
A: «Når – når du anmeldte forholdet, og søkte livsopphold eller NØDHJELP, det står i søknaden»…
Jeg blir rasende og retter henne: «Nei jeg søkte LIVSOPPHOLD, og der spesifiserte jeg SPESIFIKT at jeg ikke måtte få nødhjelp – så du skal ikke forfalske det jeg sa – det jeg skrev til deg»!
A: «Ja. Men du fikk innvilga NØDHJELP, eh – 70 kroner dagen som ALLE klienter får, når – når – eh livsoppholdet går tapt, og du fikk i tillegg –  (nå ramser hun i panikk opp i sin helhet for TREDJE gang de andre tingene jeg fikk støtte til)!
Hun fortsetter – «Og du fikk 70 kroner dagen. Nå har du klaga på dette her sånn, og da får den saken gå sin gang, men jeg har ikke noe ytterligere svar til deg nå»!
Jeg –  «Helt fantastisk! Dere kommer også til å bli politianmeldt, og vet du hva, jeg skal bare si en ting – at en av alle makttoppene jeg sendte kopi til (av min klage på avslag livsopphold –  de har tatt tak i saken nå, de setter journalist på saken og han vil bruke en hel måned på å gå gjennom mitt materiale med dere, så dere kan forvente dere BRED omtale omtale i pressen ganske snart»!
Herunder du! Du er navngitt på bloggen min!
Det går ikke an å opptre sånn, og sørge for at mennesker går en alt for tidlig død i møte – det har dere INGEN rett til!
Dere har gått LANGT over deres myndighetsansvar»!
A: «Det er synd at DU mener det, men – men – ja…» …
Jeg ler oppgitt.
Samtalen avsluttes.

ABSOS

Noen poster som viser mer av maktmisbruket som ble utført med Marit Gunnes som øverste leder (Anette Jørve Ingjer er Marte Lie Alberts overordnede)
I mai i år fikk jeg ad omveier vite at Gunnes ikke arbeidet ved Nav Nordstrand mer:
 • Nav (Nordstrand) Sosial – Herske- og utmattelsesteknikker kontra etiske regler for Oslo Kommune og vanlig anstendighet.
  http://bit.ly/aYmRUA
På Nav med balltre – Del 2
http://bit.ly/x0cn7n
 • (2009) På et av opptakene hører man min (daværende) saksbehandler Trude Amundsen Sørheim (med Marit Elisabet Gunnes som teamleder over seg) bekrefte at det er helt OK at jeg på bakgrunn av hennes viten om min helsetilstand og de tre akuttinnleggelsene ved Ullevål i løpet av få uker – skal leve på 60 kroner dagen i nær en måned etter at hun har bekreftet ordrett:

  “Jada, jeg betviler ikke atte du – atte du helsemessig er i en veldig dårlig – eh – situasjon nå, jeg betviler ikke det i det hele tatt”!
  Jeg – Jeg får altså ikke satsen LIVSOPPHOLDSPENGER så syk jeg er? (…) Jeg skal leve på 60 kroner dagen ut hele denne måneden (nær 30 dager) helt frem til 1. juli med diabetes og høyt blodtrykk?
  Amundsen: DET ER SÅNN VI SER DET NÅ JA! (…)

  Men som vi ser det, sånn ut fra situasjonen din, så er det klart at du trenger hjelp, for du er sjuk!
 • Men om dette er rette sted – sånn på lang sikt, det trokke vi»! (…)

  Kun 60 kroner dagen ble allikevel gitt meg en hel måned å leve for etter «nøye vurdering» fra kumpanene og trass i sosionomens krystallklare tilkjennegivelse av både sin og øvrige ansattes viten om min svært dårlige helsetilstand – allerede da!

  Fra Del 6 av serien jeg laget om dette kontoret:
 • http://bit.ly/9V1i2P

ABFEIIG

Utdrag fra posten- Sosialkontorets projisering – Tapet telefonsamtale med sosialleder Vildgun Steinhaugen 02.02.2011 – Klagene jeg sendte inn på henne for oppdeling av mitt livsopphold i ukerater som sanksjon over fortvilte søknader fra meg om ekstra økonomisk tilskudd i forbindelse med akuttinnleggelsene ved Ullevål. De forble ubehandlede, og siden arkivert ved hennes sjef – Bydelsdirektørens kontor:
Jeg spør om dette betyr at når hennes sjef Per Johannesen heller ikke svarer på klagen jeg har sendt inn på henne og setter foten ned, HVEM er det som da står ansvarlig for å sende klagen HVOR?
Steinhaugen: “Vet du hva Jeanine Horntvedt, at den der diskusjonen tar æ ikkje med dæ!”
Jeg: “Fordi”?
Steinhaugen: “Jeg ser ingen grunn til å ta den diskusjonen”
Jeg: “Men jeg må jo vite, for her går jo jeg rundt og tror at hvis han” …
Steinhaugen: “Du har fått skriftlig svar fra Per Johannessen på de klagene” …
Jeg: “Ja der står det at han har ikke ansvar for å utrede dem!”
(Jeg siterer tilsvaret som ble sendt meg fra Bydelsdirektøren): “Med dette underrettes om at den del av klagen som ikke omhandler ytelser etter lov om sosiale tjenester, ikke er gjenstand for ytterligere oppfølging fra vår side overfor dem”!
(Forts): Steinhaugen: “Utover det, gir æ ingen tilbakemeldinger til dæ. Du har fått skriftlig svar fra ham, og det må du forholde deg til”! 
Jeg sier at hvis vi tar problemstillingen helt hypotetisk: “Det blir sendt inn en klage på en sosialsjef til hennes sjef – Bydelsdirektøren.
Han sier: Jeg har ikke noe med dette her å gjøre!
HVOR er det da vedkommende som er avhengig av sosiale tjenester er ment å henvende seg da?
Dette må jo du vite, for det angår  – holdt jeg på å si “rangordningen“ i Forvaltningen”.
Steinhaugen: “Æ tar ikkje den diskusjonen me dæ, sier æ! Du har fått svar fra Bydelsdirektør på de klagene du har som omhandler meg (…)
Jeg forklarer at jeg har blitt sykere og sykere av denne behandlingen, at blodtrykket mitt har steget til 180 over 110, noe som er spesielt farlig for en diabetiker. 
Dette på grunn av dårlig kosthold grunnet minste sosialhjelps norm i over to og et halvt år. 
Jeg har også hatt tre akuttinnleggelser ved Ullevål.
Enda velger dere å opprettholder delingen uansett, enda jeg sendte mail til dere om at det er direkte uforsvarlig å fortsette å gjøre det dere bedriver nå.
Jeg vil ha tilbake min månedlige skjerv.”
Steinhaugen: ”Men du får ikke tilbake din månedlige skjerv her. Det gjør du ikke!”
LES FLERE TAPEDE SAMTALER MELLOM SOSIALSJEFEN OG MEG HER:
Tilsvar på Nav Nordstrands «saksfremlegg» til Fylkesmannen ved Avdelingsdirektør Gerd Reisvollsveen
http://bit.ly/S9n73L

ABITTER

Utdrag:
Når jeg forsøker å forklare hele situasjonen til sosialleder Vildgun Steinhaugen muntlig etter at hun har mottatt svært etterprøvbar redegjørelse fra meg om denne grove forbrytelse i offentlig tjeneste skriftlig over mail, møter hun meg på denne måten:
Jeg kan forstå at du kan OPPLEVE det slik, og jeg tviler ikke på at du OPPLEVER det sånn som du beskriv det.
“Men VIRKELIGHETEN er IKKE SÅNN SOM DU BESKRIVER DEN!”
http://bit.ly/dyKpip
Mer om underslaget av fem dagers livsopphold kan leses her (jeg har fått vite at Birgitte Mølstad ikke lenger arbeider der):
Rapport: Nav-saksbehandlere – Nav Nordstrand sosial:
http://bit.ly/bMLPNv
NAV Nordstrand Sosial: Informasjon om grovt maktmisbruk – fortsettelse av serien i 6 deler.
http://bit.ly/aD9pT9
Underslag av min klage til Trygderetten (med lydopptak som beviser mine påstander):
NAV Nordstrand Arbeid underslår min klage til Trygderetten i hele 8 måneder – og lyver til meg om det!
http://bit.ly/aSnrTJ

ABAFRAUD

I posten linket til under, følger min klage i sin helhet til aktørene i OPT som fremsatte den falske forklaringen som stanset min Yrkesrettede attføring med øyeblikkelig virkning og sendte meg rett over på sosialkontoret;
Til NB (Astrid Helle Kalland), med kopi til direktør Trond Stenberg, direktør Saglie, Eirin Bjerke og LL. Oslo 21.07.2008
“De har oppgitt falsk forklaring til NAV, samt utelatt store og avgjørende deler av sammenhengen i det De rapporterer: (…)
Mail til meg med «svar» fra Kalland:
21.07.2008
«Jeg har mottatt mail fra deg ang klage på stans i attføring. Jeg ber deg vennligst henvende deg til NAV i sakens anledning.
Ytterligere henvendelser fra deg sendt på mail til OPT vil derfor ikke besvares.
Det medfører riktighet at jeg anbefaler at du skrives ut av tiltaket.
Kopi av rapporten vil du motta når jeg kommer tilbake etter ferien.»
Mvh Astrid Kalland
Les mer her:
Nav stanser attføring på bakgrunn av falsk forklaring, og legeerklæring som attesterer at deres maktmisbruk har medført forverring av helsetilstand. Flere mail i saken:
http://bit.ly/aPvIGw

Aboss bully

Termen ”KONFLIKTER” benyttes flittig i ”Rapporten” (til Raab og Fjeld Nav Arbeid Helsfyr) og jeg har god grunn til og tro at dette har blitt brukt særdeles bevisst.
Jeg vil understreke at også NB og hennes sjef i OPT la særdeles stor vekt på dette angivelige konfliktbildet”  i sine gjengjeldelser mot meg etter at Nav-ledelsen beordret meg tilbake til dem i møtet av 29.04.2008, hvilket Raab og Fjeld i første rekke hadde oppkonstruert i sin ”Rapport” som tospannet skrev etter mitt møte med dem allerede 20.12.2007.
I Rapporten” til Raab og Fjeld, benytter disse seg av termen ”konflikt” hele 10 – TI ganger (…)
Denne er gjengitt i sin helhet i posten jeg linker til under her, og de anfører det følgende som jeg mener at vil være blant det mest essensielle å notere seg i saken:
Søker (Jeanine) tar opp at hun har snakket med LO og at de sier at vi ikke gjør det vi skal overfor OPT mtp at dette er en mobbesak, og at de er leverandør av tjenester til oss.
Til dette svarer både f. da-sjef og fagansvarlig (Raab og Fjeld) at vi ikke har noen kommentar.
Fra posten:
Direktør Saglie, LO, NTL *Enkelte utdrag fra noen av mailene jeg har sendt disse m.fl. med oppfordringer til stans av maktmisbruket fra Nav. Del 1.
http://bit.ly/cxAIYM
http://bit.ly/cdYGKF
INGEN RESPONS fra Navledelsen… Ingen journalister ønsker å belyse saken…

STEIN LANGELAND

HVA SOM IMIDLERTID KOM PÅ LEDERPLASS:
20.12.2009: Det går inn på meg når folk har grunn til å være sinte på oss
Jeg tenker på brukerne våre hver eneste dag. Det går inn på meg når det feiles og folk har grunn til å være sinte på oss. Først og fremst undersøker jeg om feilene som er begått er systemmessige, slik at de kan ryddes av veien.
«Jeg tar hver eneste henvendelse alvorlig og følger dem opp, sier Tore Saglie, uten å vike med blikket“.
http://bit.ly/hfMywy

ABETTIGH

(HER LEGGER JEG INN FLERE SITAT FRA LOVVERKET SOM MER ENN GODT NOK STADFESTER ALLE LOVBRUDD SOSIONOMENE REFERERT FRA I DENNE POSTEN HER EFFEKTUERER MOT BEDRE VITENDE, DA DE ELLERS VILLE HA FUNGERERT I SITT VIRKE UTEN Å HA KJENNSKAP TIL DE MEST BASALE PLIKTER EMBETET MEDFØRER – SOSIALTJENESTELOVEN M.M.! ):
NOU 2004: 18 – Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene
3 Gjeldende rett – Kommunehelsetjenesteloven og Sosialtjenesteloven
(…) Kommunene plikter å sørge for et forsvarlig tjenestetilbud – generelt og i forhold til den enkelte – uavhengig av kommuneøkonomien (…)
Sosialtjenesten skal utøve skjønn når det vurderes om det skal ytes stønad, og ved utmåling av stønaden.
 
Bruk av skjønn fører til ulikheter i stønadsnivået, men ulikhetene skal være saklig begrunnet i ulike individuelle behov.
Loven har ingen bestemmelser om selve stønadsnivået. I utgangspunktet står kommunene fritt til å fastsette nivået på sine sosialhjelpsytelser, men stønaden må sikre et forsvarlig livsopphold (…)
På den annen side er det også avgjørende viktig at ytelsene ikke er så knappe at tjenestemottaker holdes i mer eller mindre permanent krisetilstand som undergraver hans eller hennes evne til å ta grep i og gjøre noe effektivt for å forbedre sin egen situasjon (…)
http://bit.ly/tbkvMe
Sosialtjenesteloven § 8-4. Plikt til å rådføre seg med klienten.
Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med klienten.
Det skal legges stor vekt på hva klienten mener.

Sosialtjenesteloven kap. 4

Samråd ved utforming av tjenesten ( § 8-4)

Når kommunen skal behandle en søknad om sosiale tjenester eller økonomisk sosialhjelp skal dette skje etter en individuell vurdering av søkerens behov for hjelp.

Før vedtaket fattes skal derfor søkerens situasjon kartlegges.

Kommunen har i denne sammenhengen plikt til å rådføre seg med søkeren.


Kommunen skal legge stor vekt på hva du som søker mener og prøve så strekke seg langt for å finne individuelt tilpassede løsninger.

Å rådføre seg med deg er viktigere jo mer vesentlig tjenesten er for din velferd og livssituasjon.

Det er viktig at tjenesteutøverne også rådfører seg med deg under tjenesteytelsen.

http://bit.ly/VFOZCM

abeken

Herunder fremhever jeg sterkt sosialtjenestens vedtak av 24.07.2012 – Saksnr. 2012/03627 s. 3 under “RÅD OG VEILEDNING” der Ingjer og Albert truer meg med å dele opp livsoppholdet mitt i måneds- eller ukesrater igjen hvis jeg skulle våge å søke mer nødhjelp – og siterer fra posten av 14.03.2013 der flere overtramp belyses:

ABETPEO

KONSEKVENSER AV AVSLAGET

“Du får ikke nytt basisbeløp i juli og må leve av nødhjelpsats pålydende 70,- pr, dag ut juli.”
RÅD OG VEILEDNING

Vedr. disponering av sosialhjelp:

“Dersom det viser seg at du har vanskeligheter med å disponere din sosialhjelp til å vare hele måneden, eller vansker med å oppbevare pengene kan sosialtjenesten vurdere å omgjøre hyppigheten av utbetalingene dine til to ganger pr. måned eller en gang pr. uke” (sitat slutt).

DE VET AT JEG IKKE VIL OVERLEVE EN OPPDELING TIL, DET HAR JEG FLERE GANGER SKREVET TIL DEM MED VEDLAGT OG STEMPLET ATTESTERING FRA LEGE!

OG MED DENNE OVERHENGENDE TRUSSELEN, ER DE MER ENN GODT NOK KLARE OVER AT JEG ALDRI VIL VÅGE Å SØKE NØDHJELP DER MER, HVOR MYE JEG ENN MÅTTE HA BEHOV FOR DET!

SIST DE DELTE OPP PENGENE MINE TIL UTPOSJONERING EN GANG I UKEN – MEDFØRTE DETTE AT JEG PÅ MÅNEDSBASIS BLE LIGGENDE CA. 470 KR. UNDER MINSTE SOSIALHJELPS NORM!

DE LOT DE MEG LIDE OG KJEMPE MED DETTE I OVER ET ÅR UTEN Å TA MINE CA. 8 KLAGERPÅ ALVOR OG KOMMENTERE DEM MED ET PENNESTRØK EN GANG!
DE OVERSÅ TRE LEGEERKLÆRINGER SOM BEKREFTET AT JEG VAR VED SÅ DÅRLIG HELSE AT JEG PÅ KORT TID BLE AKUTTINNLAGT TRE GANGER VED ULLEVÅL SYKEHUS!
DE OVERSÅ FASTLEGENS INNSTILLING OM AT JEG PÅ GRUNN AV MIN DÅRLIGE HELSESITUASJON MÅTTE FÅ MÅNEDLIGE UTBETALINGER TILBAKE! (…)
Les resten her:
http://bit.ly/WoBmZ7
I HELE 17 MÅNEDER MÅTTE JEG LEVE PÅ OPPDELT LIVSOPPHOLD!
INGEN AV VERKEN MINE ELLER FASTLEGENS KLAGER PÅ DETTE BLE HØRT!
APIIIIG
31.07.2007 – og ikke endret i dag 2013: Sosialklienter står uten rettigheter
Kommunene er ikke underlagt kontroll av sine sosialtjenester.
En fylkesmann kan ikke gripe inn når sosialklienter blir dårlig behandlet , eller ikke får den hjelp de etter loven har krav på.
Norge har i dag 120 000 slike klienter som til sammen leverer rundt 5000 klager på sosialkontorenes oppførsel.
80 % av dem når aldri fram med klagen skriver aftenposten.no
http://bit.ly/9AzsvR
Saksbehandler hos Fylkesmannen Rigmor Hartvedt har ikke brydd seg med å ferdigbehandle saken omtalt enda – vi skriver 8 juni 2013, og har underveis i behandlingen som straks har tatt et år, forsøkt å manipulere meg til å tro at sosialtjenestens multiple brudd på taushetsplikt ikke faller under Fylkesmannens saker å behandle (hun er RÅDGIVER der)! :
http://t.co/yfvAx54KxQ
Varslingen gikk altså til både Reiertsen og Fylkesmannen m.fl. og videre til Rigmor Harvedt som behandler denne saken, og jeg har på opptak hennes lovnad til meg om at hun bl.a ville høre gjennom hele lyopptaket med Albert (vist i begynnelsen av denne posten) som jeg oversendte henne sammen med flere titalls andre bevisopptak av grovt og kalkulerende misbruk av myndighet fra offentlig etat – begått overfor borger med sterkt redusert helsetilstand.

ABFEEEIGE

Utdrag fra tapet telefonsamtale med sosialtjenesten
etter at de forfalsket min søknad om nytt livsopphold til at jeg hadde søkt nødhjelp, og lot meg leve på 70 kroner dagen i nær en måned – selv med deres viten om at min allerede dårige helsetilstand ble sterkt forverret grunnet avlivningsforsøket – med tap av bevissthet, brystsmerter og oppkast med påfølgende besøk av ambulansepersonell hjem.
Etter de mottok orienteringen om forverring som kunne gått mot det fatale, lot de meg leve på 70 kroner dagen i 11 dager til:
(…) Ingjer (Anette Jørve Ingjer) velger rett og slett å henvise til mailen hun sendte meg tidligere på dagen, og svarer meg at min klage “er såpass omfattende at vi må bruke tid for å kunne behandle den”!
Jeg er rystet over den alvorlige raljering som utvises, og svarer at det hun nettopp har fortalt meg, er jo at avslaget på LIVSOPPHOLDSPENGER allerede er satt, og derfor må hun også kunne gi meg en begrunnelse!
Ingjer uten mening og fornuft – ordrett fra opptak: “Akkurat i forhold til det om basisbeløp, det er at når du har først fått basisbeløp og så har du fått eh.. dekket eh.. behovet for mat i etterkant, så blir avslaget den begrunnelsen!”
Jeg: “Hvordan har jeg fått dekket mitt behov for mat når min lommebok ble frastjålet allerede måneden før – jeg vet ikke om det var allerede 29 juni (det var lørdagen etter den torsdagen – to dager senere) og jeg ber om nytt livsopphold fra andre juli, hvordan er mitt matbehov dekket da?”
Ingjer: “Det er i forhold til den nødhjelpen du fikk”!
Jeg: “Du mener at et alvorlig sykt menneske skal leve 30 dager på nødhjelp”?!?!
Ingjer: “Altså den vurderingen – jeg tror heller det er bedre at vi skriver et vedtak til deg”…
Jeg: “Men dere har jo kommet frem til at dere tar den avgjørelsen, og at jeg som er såpass syk, som har hatt legevakt” …
Ingjer avbryter: “Vi mener at ditt behov er dekket når du har fått penger til mat!” (Og så maser hun videre igjen om at det er HELT RIKTIG at jeg søkte om livsopphold, men at der var satt nødhjelp)!
Jeg sier at de har forsøkt seg med blank løgn i vedtaket der de anførte at jeg søkte nødhjelp, for de visste godt at dette ikke var tilfellet og at de gjorde dette bevisst!
Ingjer: “Ja. Og da behandler vi det nå på nytt, det .. og da blir det et AVSLAG på Livsopphold! Sånn at det SAKSBEHANDLINGSSETT skal bli riktig” (!!!)
DET ER ALTSÅ HVA INGJER PRIORITERER Å VEKTLEGGE!
Jeg (igjen):”Hva er begrunnelsen for at et alvorlig sykt menneske skal leve 30 dager på nødhjelp?”
Intet svar.
Jeg:”Det har dere FATTET, og jeg vil gjerne høre begrunnelsen av deg nå”!
Ingjer: “JA NEI DET FÅR DU IKKE!»
«JEG HAR IKKE NOE – JEG KAN IKKE REDEGJØRE FOR DEN BEGRUNNELSEN AKKURAT NÅ”!
Jeg:”Hvorfor ikke”
Ingjer: “NEI DET HAR JEG IKKE MULIGHETEN TIL NÅ”!
Jeg: “Dette her er såpass grove lovbrudd og grov vurderingssvikt fra din side, at jeg håper nå at jeg skal klare å få deg fjernet fra stillingen.
Dette går ikke an (…)
http://t.co/3Dx7zKDWNy
Les i så måte:
Sosialtjenestens systematiske avvik og Fylkesmannens fravær av konkret inngripen
http://bit.ly/sa6v67
abfy
Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester – behandling av søknader om økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i Nav – §§ 18 og 19 ved Bodø kommune Nav Bodø 2010 – 01.03.2011
Avvik 2: Bodø kommune sikrer ikke at kravet til at saken skal være så godt opplyst som mulig er tilfredsstilt (…)
Den som mottar et vedtak etter sosialtjenesteloven § 18 og 19 har krav på å vite hva vedtaket bygger på.
Uten at det er rutiner for å nedtegne vurderinger i saken eller i journalnotater vil det by på vanskeligheter å spore saksbehandlers vurdering (…)

ABFEIIG

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Prop. 91 L (2010–2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 11
Forholdet til forvaltningsloven 11.2.2
Sosialtjenesteloven
Utdrag;
«Av forarbeidene til sosialtjenesteloven (Ot. prp. nr. 29, 1990-91) fremgår det at departementet la vekt på økt rettssikkerhet for den enkelte søker da det ble foreslått at forvaltningsloven skulle gjelde.
Departementet viste til at siktemålene med forvaltningslovens bestemmelser er å skape åpenhet i forhold til parten – og gi parten mulighet til innsyn i grunnlaget for avgjørelsen og det skjønnet som er utvist»
http://bit.ly/WJkr44
Etiske regler – Utfyllende kommentarer
Byrådssak 1189/07 av 20.12.2007
12 – Personlig ansvar
(…) Kommunens ansatte vil i sitt arbeid alltid bli oppfattet som representant for kommunen.
Enhver uetisk handling begått av en ansatt vil derfor ramme kommunen og skade den troverdighet og tillit i befolkningen som kommunen er avhengig av for å ha legitimitet som offentlig myndighet.
3 – Møte med kommunens brukere
Kommunens ansatte skal ivareta prinsippene for god forvaltningsskikk og sørge at kommunens makt og myndighet overfor innbyggerne ikke misbrukes. (…)
Hver enkelt ansatt har et personlig ansvar for å følge kommunens etiske regler.
Ingen kan pålegges å utføre ulovlige eller uetiske handlinger, og ingen har lydighetsplikt overfor slike pålegg.
Brudd på etiske regler kan sanksjoneres i henhold til personalreglementet §§ 9, 10 og 11.
Det kan dreie seg om tjenestepåtale (alternativt tjenestelig tilrettevisning), oppsigelse, suspensjon og avskjed».
http://bit.ly/94vap6
ablai3
Laila Marie Reiertsen – En løftebryter! Del 1.:
http://t.co/gVxiWvwDEu
Del 2:
http://t.co/m2aE7Wcyxl
Del 3:
http://t.co/9ehCWi866k
Del 4
http://bit.ly/16cU8cC
Del 5:
http://t.co/YAGNqwUHh4
Del 5 (utdrag): Politikeren: “Så gale som dette her, har`kje eg vært borte i! “Her er det altså personforfølgelse, rett og slett”
Jeg følger opp: “Ja du skjønner det”?
Reiertsen: “Ja jeg skjønner det, jeg skjønner det”! “Det er helt uvirkelig, og jeg aksepterer ikke sånt, jeg – rett og slett (…)
Og i dette tilfellet hos deg, så er det jo sosialkontoret som er pådriveren i en sånn situasjon som dette her!” (…)
Jeg: “Så de holder på i det lengste, alt som kan gå galt, skal gå galt!”
Politikeren svarer:
“Når de skal ta knekken på et menneske, så klarer de det godt”!
Jeg sier: “For så DUM går det ikke an å være, så mange FEIL”
Reiertsen bryter inn mens jeg snakker: Nei, nei nei” Det er bevisst, det er bevisst! (…)
Det er heilt GRUSOMT å lese – eg synes det er helt forferdeleg! (…)
Vi snakker mer, og jeg fremhever Sosialtjenestens skriftlige advarsler om at de vil dele opp mitt livsopphold igjen, hvis jeg våger å søke nødhjelp flere ganger.
Reiertsen konstaterer at dette er trusler! (…)
http://t.co/YAGNqwUHh4

ABKONSUL

Kommunal- og regionaldepartementet.

St.prp. nr. 67 (2006-2007)

Om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2008 (kommuneproposisjonen)

12 Etikk i kommunesektoren

12.1 Velferds-Norge bygger på tillit

(…) At spillereglene er klare og følges internt og at kontrollsystemene er gode, skaper grobunn for tillitsfullt samspill mellom kolleger og enheter i kommunen (…)

Internkontroll og revisjon kan bidra til å forebygge og avdekke misligheter og uetiske forhold.

Administrasjonssjefen har etter kommuneloven § 23 ansvar for internkontroll i ledelseslinjen, blant annet når det gjelder forvaltning av penger, delegerte fullmakter og offentlig myndighet.

Kommunestyret skal gjennom kontrollutvalg og revisjon ivareta sitt overordnede kontrollansvar (…)

Som hovedregel kan misligheter bare gjennomføres ved at gjeldende rutiner og bestemmelser blir satt til side.

Dette understreker betydningen av at internkontroll og revisjon i kommunene tas på alvor av folkevalgte og administrasjon (…)
http://bit.ly/yStOFb
ABKONSUL

Moderniseringsdepartementet – «Etiske retningslinjer for statstjenesten» 07.09.2005:

«Etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til statstjenesten.
Målet med disse generelle etiske retningslinjene er at alle statsansatte skal være seg dette bevisst (…)

De etiske retningslinjene skal være av overordnet karakter, og er ikke detaljerte regler.
Retningslinjene har sitt utspring i allmenngyldige etiske verdier og normer som for eksempel rettferdighet, lojalitet, ærlighet, pålitelighet, sannferdighet og at man skal behandle andre slik man selv ønsker å bli behandlet (…)

Vi har bestemmelser om varsling av den/de saken gjelder. Denne parten skal gis adgang til å uttale seg om saken før vedtak treffes.

Parten er også gitt rett til å klage på forvaltningsvedtak.

Forvaltningsloven har habilitetsregler som har som formål å sikre tilliten til forvaltningen.
Dersom det er omstendigheter som kan være egnet til å svekke beslutningstakerens upartiskhet, må vedkommende tre til side (…)

Ulovfestede forvaltningsrettslige prinsipper, som for eksempel læren om myndighetsmisbruk, setter normer for hvordan skjønn skal utøves.

Statsansatte skal vurdere alle relevante hensyn, behandle like tilfeller likt, ikke ta utenforliggende eller vilkårlige hensyn og ikke fatte urimelige beslutninger.

I tillegg har vi generelle ulovfestede prinsipper om god forvaltningsskikk (…)

Ellers har kap.11 i straffeloven regler om Forbrydelser i den offentlige Tjeneste.

Det vises i denne sammenheng også til menneskerettsloven som gir en rekke internasjonale konvensjoner status som norsk lov, til beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter (…)

Opptreden eller handlinger som bryter med de generelle etiske retningslinjene medfører ikke egne sanksjoner, men brudd på f.eks. habilitetsbestemmelsene vil kunne føre til at et vedtak blir ugyldig.

En handling eller unnlatelse i tjenesten vil kunne bli bedømt som en tjenesteforsømmelse, og kan føre til tjenestelige reaksjoner.

Handlinger eller unnlatelser i tjenesten kan også være så grove at de fører til påtale og straffereaksjoner.

Klare brudd på lovbestemmelser vil normalt også være brudd på allmennetiske og forvaltningsetiske retningslinjer.»
http://bit.ly/aSCEwv

ABKONSUL

DET KONGELIGE KOMMUNALDEPARTEMENT RUNDSKRIV H-19/92

GRANSKNING AV FORHOLD I KOMMUNALFORVALTNINGEN:

«Det overordnede ansvaret for internt tilsyn og kontroll, ligger hos kommunestyret (…)

Kommunaldepartementet har ved flere anledninger presisert at kommunene selv har ansvaret for å etablere ordninger som skal skape betryggende forhold og å rydde opp når det oppstår misligheter eller uregelsmessigheter (…)

Den nye kommuneloven av 25 september 1992 som trer i kraft fra 1. januar 1993, gir adgang med å føre tilsyn med hele den kommunale forvaltningen (…)
http://bit.ly/14iCmBc
Er etikken fraværende i offentlig forvaltning? Hvem kan bistå når tjenesteutøveren misbruker sin myndighet?
http://bit.ly/clMyRg

ablaaw

Forvaltningsskjønn

I forvaltningsretten finner vi (…) mange bestemmelser som gir forvaltningen rom til å selv velge.

Noen ganger har forvaltningen myndighet til å velge hvilket innhold et vedtak skal tillegges. Andre ganger kan forvaltningen ha myndighet til å velge hvorledes et vilkår skal anvendes.

Fellesbetegnelsen er at forvaltningen er gitt et fritt skjønn.

Betegnelsen forvaltningskjønn er et annet ord for det samme.

Forvaltningsskjønnet begrunnes i hovedsak ut fra det politiske perspektivet.

Forvaltningen er regjeringens redskap og regjeringen utgår av Stortinget.

Formålet med forvaltningskjønnet er å gi forvaltningen et politisk handlingsrom i et antatt demokratisk styre.

Det at et vilkår er underlagt forvaltningens frie skjønn begrenser borgernes muligheten for å prøve forvaltningens skjønnsutøvelse for domstolene.

Domstolenes oppgave er jo å overprøve det rettslige og ikke det politiske.

Domstolene kan derfor i utgangspunktet ikke overprøve forvaltningens skjønnutøvelse.

Domstolenes overprøvelsesrett er imidlertid ikke helt begrenset.

Noe vern mot vilkårlig maktutøving må jo borgerne ha.

Begrensninger i skjønnsutøvelsen følger derfor av den ulovfestede læren om myndighetsmisbruk.

Kort sagt omfatter denne læren forbudet mot å legge vekt på utenforliggende hensyn, forbudet mot usaklig forkjellsbehandling og forbudet mot grovt urimelige vedtak (…)

De ulovfestede reglene for forvaltningens virksomhet er ikke nedfelt i noen formell lov, men er en følge av langvarig rettspraksis og bygger på læren om myndighetsmisbruk, som ble utformet i slutten av 1930-årene, da domstolene, hovedsakelig Høyesterett, fant det nødvendig å sette visse begrensninger for forvaltningens skjønnsmessige frihet.

Denne læren går ut på å hindre tre hovedkategorier av myndighetsmisbruk:

Utenforliggende hensyn i saksbehandlingen

Usaklig forskjellsbehandling

Vilkårlige eller urimelige avgjørelser (…)
http://no.wikipedia.org/wiki/Forvaltningsrett

ABANON

Avdelingsleder i annen bydel:
DD: “Bydel Nordstrand er et jævla “rottereir“!
VI HAR SÅ MYE PROBLEMER DER! Det er helt grusomt!
Nav Nordstrand – Det er en ukultur!
Enkelte steder, så samler det seg en ukultur.
Det er sånne personer som har vært der lenge, som kjenner hverandre, og som tenker at “nei, vi gjør sånn og sånn“. Og de ser på brukere som om de ikke er mennesker lenger! De ser på dem som “de er litt i veien”! (…)
Les hele innlegget med tapede møtereferat her:
http://bit.ly/cvsadn
Utdrag fra posten –
NAV NORDSTRAND SOSIAL – VARSLINGEN AV 19 OG 24.07.2012 SOM POLITIKER LAILA MARIE REIERTSEN LØY OM AT MEDIA SKULLE TA!

ABETAUS

Til Marte Lie Albert
Oslo 09.10.2012
Du skriver bl.a i mail til meg av 08.10.2012 som følger kopi av under:
“Jeg ser også at du har levert alle strøm fakturaene dine.
(Det var hele tre uker siden)!
Jeg må be deg om fullmakt til å ringe Hafslund og Kredinor, for å vite hvor mye du skylder (…)
Dersom du ikke ønsker at jeg ringer dit, må jeg be om at du ringer dit selv.”
– Men Marte Lie Albert – Du har allerede kontaktet dem!
Bekreftelsene på at du har brutt taushetsplikten atter en gang med absolutt forsett og nå har kontaktet både Kredinor og Hafslund uten min viten, har jeg på opptak fra telefonsamtale med begge institusjoner da jeg selv ringte dem, uvitende om din agering – (Kredinor ved Benedikte 05.10.2012) og Hafslund i dag ved Marianne Høyer!
Benedikte kunne fortelle meg at du hadde ringt Kredinor 03.10.2012 og forhørt deg om inkassosakene, og understreket at stengningsfristen av strøm var 18 oktober – hvilket du var blitt orientert om.
Av stor viktighet for meg å vite og siden jeg er syk og ting tar tid – men denne sentrale informasjonen hadde du utelatt i mailen du sendte meg!
Høyer sa at du hadde kontaktet Hafslund 03.10.2012 (altså samme dag) for å forhøre deg om regningene, men at de hadde valgt å ikke gi deg informasjon og henvist deg videre til Kredinor!
Så hvorfor later du her som om du ønsker å innhente fullmakt fra meg for å kunne kontakte de respektive institusjoner?

ABETAUS

From: marte.lie.albert@bns.oslo.kommune.noTo: emmali1@msn.comDate: Wed, 10 Oct 2012 11:21:05 +0200Subject: SV: Strøm og TT kort
Hei!
Det stemmer at jeg har kontaktet dem, men har ikke kunnet få den informasjonen jeg trenger i forhold til saken din.
Av den grunn etterspør jeg fullmakt til å få tilsendt faktura, for å unngå stenging av strømanlegget ditt.
Du har selv sagt at det har vært vanskelig å ha fokus på dette tidligere, på grunn av din sykdom, og derfor ønsker jeg å avlaste deg med å innhente nødvendig dokumentasjon.
Vi har i tidligere samtaler fått bekreftet muntlig fra deg, at vi kan garantere, samt sende beløp direkte til både Kredinor og Hafslund.
Jeg anså dermed at det å kontakte dem nå, ikke var brudd på taushetsplikten.
Jeg beklager dette.
Jeg ble ikke informert om dato for stenging, men du skriver nå at dette er 18. oktober, og da anser jeg dette som en hastesak.
Jeg ber derfor om rask tilbakemelding fra deg.
Med vennlig hilsen Marte.

ABETAUS

Til Marte Lie Albert Oslo 14.10.2012
Du er overmåte feig, grovt kalkulerende og sterkt manipulativ, det skal du ha!
Dine overordnede har som alltid plukket ut den “beste”, en tro og lojal tjener av en lang rekke lovbrytere som har gått under betegnelsen “saksbehandlere” i denne godt og vel 4-års perioden jeg ufrivillig har vært på sosialen.
Du tar ikke to øre for å forfalske en dypt graverende realitetskontekst for å sette deg selv i et godt lys, og herunder bagatellisere dine/kontorets stadige grove og bevisste brudd på taushetsplikt.
Du skal angivelig ha kontaktet mine kreditorer “for å avlaste meg ved å innhente nødvendig dokumentasjon” som du anfører i din mail til meg av 10.10.2012!
Forut: “Du har selv sagt at det har vært vanskelig å ha fokus på dette tidligere, på grunn av din sykdom”
Måtte du og dine kumpaner til syvende og sist få den straff dere fortjener, og da med henblikk på det lovverk jeg har tatt med utdrag fra i mine mange henvendelser til kontoret.
Fra din mail av 08.10.2012 som er gjengitt nederst i denne forsendelsen:“Jeg må be deg om fullmakt til å ringe Hafslund og Kredinor, for å vite hvor mye du skylder.”
Du trodde nok at jeg var for syk og sløv til å følge med på hva som foregikk som alltid, det var jeg egentlig, men denne gangen spilte tilfeldigheter inn – som var på min side.
Jeg oppdaget faktisk hva det var du egentlig hadde gjort!
I mailen fra meg av 09.10.2012 konfronterte jeg deg med at jeg hadde blitt gjort oppmerksom på at du allerede hadde kontaktet kreditorene uten min viten – og det allerede 03.10.2012!
10.10.2012 svarte du meg, fullstendig blottet for anstendighet i mail som er gjengitt under:
Hei!
Det stemmer at jeg har kontaktet dem, men har ikke kunnet få den informasjonen jeg trenger i forhold til saken din (…) (VIST RETT OVER HER I DETTE BLOGGINNLEGGET).
Med vennlig hilsen Marte.
Ditt tilsvar gir overhodet ingen mening, du begår intet mindre enn ansvarsfraskrivelser av bibelske proporsjoner og legger deg på en bagatellisering som er så stygg at du burde få fyken på dagen!
Videre – Det eksisterer overhodet ingen muntlige bekreftelser fra meg på at dere kan kontakte mine kreditorer, annet enn en SKRIFTLIG bekreftelse på at dere kunne sende det svært høye beløpet på over kr (…) direkte til dem – på grunn av størrelsesordenen!
Jeg regnet med at et såpass høyt beløp aldri ville utbetales noen mottakere av sosialhjelp direkte uansett årsak!
UNDER, FREMKOMMER HVA REALITETENE EGENTLIG DREIER SEG OM – OG DET SKRIFTLIG
Der fremkommer at Jørve Ingjer også kontaktet mine kreditorer UTEN MITT SAMTYKKE! (…)
Hvorfor kontaktet du kreditorene og ulovlig oppga klientforhold, angivelig uten å en gang å ta rede på om når endelig stengning var satt til – som du selv påstår at du ikke gjorde i mailen til meg!
Hva kom ut av de samtalene?
Hva hadde du forventet å oppnå ved å ringe dem uten å ha innhentet samtykke fra meg først?
Hva var agendaen?
Fant du det herunder ikke essensielt under din embetsplikt å ta rede på stengningsdato for strøm i denne kalde perioden når du i samme mail til meg ga inntrykk av at du besitter en såpass angivelig “rørende omtanke for mitt velbefinnende”?!
Anser du overnevnte for å være en type informasjon som den andre part vil bære ansvaret for å uoppfordret gi til deg? (…)
http://bit.ly/18LsKU9

ABETAUS

NAV – Erklæring om taushetsplikt vedrørende opplysninger fra Aa-registeret
“Det følger av forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret § 15 at enhver som i medhold av forskriften får opplysninger fra Aa-registeret har taushetsplikt etter arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 7, jf. forvaltningsloven §§ 13-13e.
Taushetsbestemmelsene i forvaltningsloven omfatter opplysninger om noens personlige forhold og drifts- eller forretningsmessige forhold.

Videre utvider arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 7 taushetsplikten til også å omfatte opplysninger om fødested, fødselsdato, personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bosted og arbeidssted.
Taushetsplikten innebærer både at man skal unnlate å avsløre opplysninger for andre og aktivt hindre at uvedkommende får tilgang eller kjennskap til taushetsbelagte opplysninger.
Taushetsplikten gjelder både i arbeidet og i fritiden.
Brudd på taushetsplikten kan straffes med bøter eller med fengsel inntil seks måneder, se straffeloven § 121.
Opplysningene skal, i henhold til de vilkår som er gitt for tilgangen, ikke hentes ut eller benyttes til annet enn det angitte formål.
Jeg erklærer å ha lest ovenstående og har gjort meg kjent med de lovbestemmelser det er vist til.
Jeg forplikter meg herved til å etterfølge reglene om lovbestemt taushetsplikt.
Jeg forplikter meg videre å sette meg inn i de betingelser og vilkår som gjelder for behandling av de opplysninger jeg nå er gitt tilgang til.
Jeg vil ikke under noen omstendighet meddele mitt passord til andre.”
http://bit.ly/Zv4b5t
ABDEM
SLETTET FRA BÅDE NYE MENINGER OG VÅRT LAND:
29.05.2013: Nye Meninger og Vårt Lands sensur av etterprøvbart materiale fra “den svakere part” – Stortingsrepresentanter som lyver, skal beskyttes
http://t.co/memEc3wrZ6
29.05.2013: I GÅR SLETTET DE MEG FRA NYE MENINGER, I DAG FRA VÅRT LAND! HAR “NOEN” STORTINGSREPRESENTANTER GREPET INN?
http://t.co/J9OIUDeAwh
14.03.2013: Nav Nordstrand sosial – Dokumentfalsk, manipulering og avlivningssatser
http://bit.ly/WoBmZ7
13.03.2013: Nav Nordstrand sosial setter liv og helse i fare – som regelen er.          
http://t.co/9p5HXIZ6Sd
18.02.2013 – Advokat om min Navsak: “Myndighetsmisbruk Big Time!” – Har du bevis kan dette bli “sprengstoff” i pressen”!
http://t.co/lPadlwHj
Nav instruerer lege til å endre sin erklæring om 100 % uføretrygd for pasient?
http://bit.ly/HRY6sA
15.12.2013: Nav – Lydopptak til Advokat, om fastleges svik:
http://bit.ly/1efqCqA
14.12.2013: Nav – Overprøving av uføregrad – Grov manipulering
Jeg har nettopp vært hos Navs «expertlege»!
Der ble jeg seksuelt fornedret!
Alt er festet til tape med overmåte god lydkvalitet, og overgrepet er sendt Helsetilyn, Fylkeslege, Navdirektør m.fl.
http://bit.ly/1dyKGQb
Nav forvaltning – Sølvi Kristoffersen ignorerer flere innstillinger fra Advokat
http://t.co/u5eiFV10xV
Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/hwKs7V

ABERVARSOM

Vær Varsom-plakaten

Etiske normer for pressen

(trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner)

1.5. Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.
http://bit.ly/nDYGGh
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

juni 2013
M T O T F L S
« mai   jul »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: