Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

29.05.2013: I GÅR SLETTET DE MEG FRA NYE MENINGER, I DAG FRA VÅRT LAND! HAR «NOEN» STORTINGSREPRESENTANTER GREPET INN?


29.05.2013 – I GÅR BLE MITT INNLEGG OM LØFTEBRUDD FRA POLITIKER SLETTET FRA NYE MENINGER – I DAG ER DET OGSÅ SLETTET FRA VÅRT LAND!:
Politikeren: “Så gale som dette her, har`kje eg vært borte i! Her er det altså personforfølgelse, rett og slett”
Når Reiertsen går, sier hun at min sak er meget spesiell, og “Det er sånn at du bør få han ut, altså”! (…)
Nye Meninger og Vårt Lands sensur av etterprøvbart materiale fra “den svakere part” – Stortingsrepresentanter som lyver, skal beskyttes
http://t.co/memEc3wrZ6
Til
Johannes Morken
Debattredaktør
Vårt Land
Oslo 29.05.2013
I går mottok jeg svar på mine stilte spørsmål til følgende informasjon fra Ivar Iversen som slettet mitt innlegg fra Nye Meninger.
Mailen jeg mottok fra ham i sin helhet:
From: Ivar Iversen (Ivar.Iversen@dagsavisen.no)
Sent: Tuesday, May 28, 2013 9:11:49 PM
To: emmali1@msn.com
Ble i kveld oppmerksom på din tråd om Laila Marie Reinertsen, og har nå slettet den fra vår debattside. Den inneholder en rekke personangrep mot en navngitt person. Viser til punkt tre i retningslinjene våre:
http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/terms/

 

Mitt svar som deretter fulgte til Iversen:
Jeg har kun utgitt særdeles sensitive opplysninger om meg selv, og ellers sitert fra mine mail til Reiertsen og FrP som jeg opplever som svært saklige, samt gjengitt deler av vår møtesamtale fra lydopptak.
Kort sagt – jeg har kun beskrevet de faktiske forhold.
Jeg ber om at du kort oppsummerer de angivelige “personangrepene” slik at jeg kan få innsikt i hva det er du påstår at jeg har gjort galt.
Hva består de i?
Røk strikken da jeg avleverte følgende kommentar direkte til Reiertsen & Co?:
“Et hei til deg og VG- journalisten du sa at du kjente, og som du både skriftlig og muntlig forsikret meg om at ville “løfte min sak” i august 2012!
Jeg håper dere har et rikt liv, god helse, en god lønn og at dere får en aldeles fantastisk sommer!”
Har “noen” Stortingsrepresentanter kontaktet deg?
Mvh
Jeanine Horntvedt

 

Morken: Du sender meg følgende tilbakemelding i dag:
Hei
“Ditt innlegg om Laila Marie Reiertsen er sletta. Det innheldt mellom anna utskrift frå hemmelege lydopptak, og er dessutan svært personleg” (sitat slutt)
Her fremkommer to vidt forskjellige “grunner” for sensuren fra to ansvarlige redaktører for ulike debattfora.
Det ser slett ikke bra ut!
Må jeg få vite hvorfor?
Hva deg angår, så burde du også være godt kjent med følgende:
Hemmelige opptak
Det er ikke straffbart og ta hemmelig opptak av samtaler en selv deltar i:
JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET
Ot.prp. nr. 55 (1997-98)
Om lov om endringer i rettergangslovene m m (kildevern og offentlighet i rettspleien)
3. Dagens regler:
“Vi har i dag ingen bestemmelse som direkte rammer det å gjøre hemmelig opptak av en samtale man selv deltar i. Det er heller ikke i seg selv straffbart å offentliggjøre et slikt opptak”.
http://bit.ly/rbOSef
http://bit.ly/oZdafr

 

Saken dreier seg om en hardt forvaltningsrammet borger med sterkt redusert helse som har erfart grovt myndighetsmisbruk fra Nav i til sammen 6 år, og som endelig fikk lovnad fra en politiker om at saken nå endelig skulle løftes i media.
Reiertsen er til alt overmål sykepleier, og fikk både i skrift og tale kjennskap til min svært dårlige helsesituasjon,
Politikeren: “Så gale som dette her, har`kje eg vært borte i! Her er det altså personforfølgelse, rett og slett”!
Og når Reiertsen går, sier hun at min sak er meget spesiell, og “Det er sånn at du bør få han ut, altså”!
Hun sier at journalisten må se på alt sammen, snakke med meg og “gå et par runder på hvordan vi skal legge det ut”, og at “det her vil nok ta en liten måned”!
Jeg har klart å dokumentere at hun løy.
Så sletter altså du meg også, og det med tilbakemelding som inneholder helt andre kriterier enn det Iversen fra Nye Meninger oppgir!
Som sagt i min forrige mail: Er det “noen” godt betalte Stortingsrepresentanter som har medvirket til deres uetiske agering?
Hvorfor blir min varsling systematisk stanset og kneblet?
Styrken i maktforholdet er mildest talt skjev.
Massive overtramp fra forvaltningen og bevisste unnlatelser fra folkets ombudsmenn overfor stemmeløse borgere kan således fortsette å ta plass.
Media tier tistandene ihjel.
Overgrepene fra Nav er som belyst på god vei til å ta livet mitt.
Mange takk for det, keep up the good work!
Jeg håper at dere kristne sjeler kan leve med dette.
Mvh
Jeanine Horntvedt
Her er hva de slettet:

ablaiiiiii

Sak: Laila Marie Reiertsen hadde min hele og fulle tillit. Jeg tok henne i mot 14.08.2012 fordi hun hadde lovet meg skriftlig at hun skulle sørge for at min horrible sak med Nav som til da var pågått i fem år, nå endelig ville bli løftet frem i media. Nå var det endelig min tur!
Hun konkluderte med at min sak var meget spesiell, og at det her dreiet seg om direkte personforfølgelse!
Jeg hadde verken tid, krefter eller helse igjen å bruke på flere posører og misbrukere av maktsom aktivt går inn for å herje med folk – hvilket politikeren meget vel var inneforstått med, etter gjennomgangen hun hadde foretatt av kopien jeg sendte både henne og Robert Eriksson m.fl. av min varsling om grove lovbrudd ved Nav Nordstrand Sosial som gikk til Fylkesmannen 19 og 24.07.2012, og som hun av alle valgte å respondere på.

Den utgjør mye av bakgrunnsmaterialet for dette innlegget:

http://t.co/3Dx7zKDWNy
Reiertsen som også er sykepleier fikk blant annet lese gjennom min omfattende pasientjournal i møtet.
Hun utbasunerte med stort patos at hun visste om flere saker der søkeren hadde blitt innvilget uføretrygd på langt – LAAANGT mindre grunnlag enn meg (som per dags dato fremdeles kjemper for å bli tilstått dette, med nå kjent Advokat inne i bildet).
Siste overgrep fra sosialen som politikeren fikk innblikk i – og responderte på, var at de lot meg leve på 70 kroner dagen en hel måned i juni 2012 selv med viten om minst 14 fysiske diagnoser med alvorlig sykdom innbefattet.
De fastholdt sin «beslutning» selv etter at jeg hadde oppgitt for dem at et par uker eller så på denne utpiningen medførte at jeg besvimte, våknet med store brystsmerter og kastet opp. Ambulanse kom.

Det verdiget de ikke en gang et svar, og lot meg deretter leve ytterligere 11 dager med sats på 70 kr uten annen begrunnelse enn henvisning til et «standardskriv», hvilket Fylkesmannen i flere av sine avgjørelser har omtalt under store «avvik» fra forsvarlig saksbehandling!
En telefon til saksbehandler hvor jeg konfronterte henne med lovbruddet utløste ren skjær panikk hos henne, og lydopptaket som er mer enn oppsiktsvekkende, vil om en tid legges ut på Youtube.
(SÅ LENGE, ER OPPTAKET BLANT FLER SITERT HER):
Nav Sosial – Lydopptak til politiker avslører grov manipulering av faktiske forhold mot bedre vitende
http://t.co/3xmlRXohqd
Til leder for Nav Nordstrand sosial – Massive unnlatelser av lovpålagt oppfølging av søker fortsetter!
http://t.co/0JKJHYSr8q
Jeg hentet meg aldri inn igjen etter avlivningsforsøket etter at jeg da til alt overmål hadde levd på og under minste sosialhjelps norm i 4 år med flere akuttinnleggelser ved Ullevål sykehus, og i en av de mange mail til Reiertsen som jeg så tillitsfullt sendte i løpet av det neste halve året som gikk for å gi lettest mulig oversikt av en omfattende sak for journalisten å skrive om, opplyste jeg henne om at jeg igjen ikke klarte å holde på maten og hadde rast ned 14 kg.
Denne gangen stabiliserte det seg ikke.
Sykepleieren syntes åpenbart ikke at dette var noe å ta hensyn til, og fortsatte å distansere seg ved å gi korte intetsigende tilbakemeldinger som «Hei, ja jeg leser litt hver dag» – «Jeg skal lese gjennom alt neste uke»o.l. og totalt overse få men viktige spørsmål jeg søkte svar på.
Et klart Goddag mann – økseskaft- tilfelle, men jeg valgte å slå av de vanlige varsellampene siden hun tross alt hadde gitt meg sitt ord.
Kanskje var det slik hun arbeidet, kanskje maste jeg litt mye, og avmåltheten hennes skyldtes kanskje at hun ikke var komfortabel med å bli avbrutt i en målrettet tilretteleggelse av saken inne i blant hennes mange andre plikter i embeds medfør.
ablaiiiiii
Noe av det første Reiertsen fikk kjennskap til – både muntlig og skriftlig, var at jeg hadde vært i rettssak med Nav, hvorpå dommeren stanset meg tvert på begjæring av motpartene (hovedside blogg).
Dette diskuterte vi inngående – både i det tapede møtet vi hadde, og i informasjonen hun mottok fra meg over flere mail.

Etter et halvt år med intenst bruk av krefter jeg egentlig ikke hadde – som innbefattet innsamling og oversendelse til henne av omtrent komplett legejournal på 128 sider med de viktigste dokumenter og to CDer med flere titalls lydopptak som dokumenterte trakasseringen og lovbruddene fra forvaltningen ned til minste detalj – hun oppga villig adressen til Stortinget da jeg spurte om jeg kunne sende materialet – følte jeg at jeg var nødt til å gjenta meg selv og fremsette spørsmål om når journalisten ville gi ut saken.

Uker uten svar, og jeg måtte gjenta meg selv.
Responsen jeg mottok fra politiker og sykepleier Laila Marie Reiertsen, bekreftet bortenfor en hver tvil at hun aldri har hatt noen intensjoner om å få «løftet min sak»!

Reiertsen hadde påstått skriftlig at hun leste alt jeg sendte henne.
Men for å få avsluttet mine standhaftige forsøk på kommunikasjon der jeg stadig gikk henne mer på klingen, så hun seg vel nødt til å komme opp med noe mer enn noen «hei» og «leser litt hver dag».
Og det hun endelig krestet ned på papiret, var mer utspekulert enn noe tålelig er.
Hun hadde faktisk mage til bl.a å svare meg at journalisten hadde rådet meg til å prøve min sak rettslig!
Ja. Hvorfor ikke like godt kline til når presset øker, og gjøre seg ustyrtelig dum?
Det er sjelden man klarer å opptre mer provoserende enn når man velger denne form for taktikk.
En grensesprengende infam agering, og et kolossalt tillitsbrudd.
LES BAKGRUNNEN FOR HENNES ØKSESKAFT-UTTALELSE HER, I MIN ANDRE KLAGE PÅ POLITIKEREN:
Del 3:
http://t.co/9ehCWi866k

ABLAI2

UTDRAG FRA DEL 5 – REIERTSEN BEKREFTER PÅ LYDOPPTAK AT HUN HAR LEST MIN SAK;
(…) Men Reiertsen svarer – “Ja, men jeg har lest GODT igjennom dette her”!
Hun fortsetter (ca. 17 minutter inne i opptaket):
“Men det er jo ganske utrolig at du får avslag på uføretrygd, DET skjønner jeg ikke noe av!
Mange folk kontakter oss, og nå var det akkurat en dame som fikk innvilga uføretrygd på langt LAAANGT mindre grunnlag enn det du har blitt utsatt for altså! Jeg — jeg– jeg FORSTÅR ikke hvordan de vurderer det! Det er nok forskjellsbehandling rundt om kring altså!
Vi vet jo – i alle fall vet JEG det som fagperson, at folk har – du har en sjukdom, (jeg sier at jeg har 12, vi ler, og hun svarer at “det bare forteller jo litt”) hun fortsetter – jeg vet jo det – og det er bevist og – stresser man med ulike sjukdommer, så er det klart du er DER nede! Det gjør jo til at du får nye og nye ting, som gjør at du kommer deg faktisk aldri opp igjen!
Det er hvertfall da du kommer deg opp igjen, som du bør ha ett visst levegrunnlag – livskvalitet.
Så er det noen andre ytterfaktorer som klarer å rive deg ned igjen!

Og i dette tilfellet hos deg, så er det jo sosialkontoret som er pådriveren i en sånn situasjon som dette her!”

Jeg opplyser om at “de liker meg ikke der borte”, og Reiertsen ler og sier at hun skjønte jo det “gjennom disse papirene” (…)
http://bit.ly/171dvou
arob
Flere toppledere i pariet samt ordfører Fabian Stang fikk tilsendt min klagesak på Reiertsen – også hun selv.
Dette avstedkom et:
Hei! Til orientering sendes saken din over til fraksjonen til møtet der i uke 6
Mvh
Laila Marie Reiertsen
Ja.


Gjett tre ganger hvilke aktører som satt i “Fraksjonen” og “behandlet” min klagesak?


Fasit: B.L.A. LAILA MARIE REIERTSEN!


Politikerens rådgiver oppga at hun selv, Robert Eriksson og Vigdis Giltun er de som sitter i FrPs Fraksjon!
Det burde være unødvendig å opplyse om at jeg ingen tilbakemeldig fikk?

ABELILA

Et utdrag fra påfølgende telefonsamtale mellom Reiertsens rådgiver og meg:
Jeg: “Så Reiertsen skal med andre ord behandle klagesaken på seg selv”?!
Y. forsøker å redde seg i land: “Ja det jeg vet ikke, jeg har ikke vært borte i denne saken der så jeg vet ikke”…
Hun spør hva saken gjelder og jeg gir henne en kort men fyldig oppsummering, hvor løftebruddet konstateres.
Y svarer: “Ja altså vår Stortingsgruppe har jo ikke noe system for den type klagesaker. Vi har ikke noe organ som tar seg av klagesaker eller – det er ikke noe formelt system som tar seg av sånt”
Jeg spør da hvem det er som har et overordnet ansvar for å følge opp denne type saker her i Oslo når våre folkevalgte representanter som er ombudsmenn for folket, svikter så grovt.
Y svarer igjen at det ikke er noen systemer for klager på “sånt”.
Jeg opplyser om at jeg bl.a har sendt Ordfører Fabian Stang klagene, men Y sier at “verken han eller noen andre har noe med Stortingsrepresentantenes gjøren og laden å gjøre egentlig” .
Jeg synes det er underlig, og viser derfor til Nordland Fylkeskommune som vitterlig har en slik varslerordning, og presenterer innholdet for henne (som kan leses her – utdrag):

 

“Varsler på politiske ombud, kontrollkomiteens sekretariat og fylkesrevisor skal behandles av tidligere sorenskriver Gunnar Lind (…)
Dette er allmennhetens mulighet til å varsle om kritikkverdige forhold, og er en ordning som kan fange opp varsler både fra brukere av fylkeskommunale tjenester, leverandører, allmennheten og fylkeskommunens egne ansatte (…)
Det kan varsles om brudd på lov, interne regler/retningslinjer eller allment aksepterte normer.
Det kan være vanskelig å ha en klar definisjon på hva som er kritikkverdige forhold eller ikke.
Uten at listen er ment å være uttømmende, kan eksempler på kritikkverdige forhold være:
maktmisbruk
brudd på etiske retningslinjer (…)
http://www.nfk.no/artikkel.aspx?AId=12148
Men Y gjentar bare hva hun har sagt og legger til: “Folkevalgte er helt – hva skal jeg si – selvstendige, det er ingenting man kan gjøre med folkevalgte”!
Jeg: “De er urørlige”?
Y: “Ja de er det”! (…)
Jeg skrev flere ganger til Reiertsen selv, og snakket med hovedkontoret til FrP om de kunne purre på hennes stadige unnlatelser av å etterkomme mitt krav om tilsendt materiell (perm og opptak) tilbake, men i skrivende stund har politikeren ikke tatt seg bryet med å gjøre det.

Her følger resten av historien, hvor min andre klage på Reiertsen står i Del 3 og første del i Del 1:
Laila Marie Reiertsen – En løftebryter! Del 1:
http://t.co/gVxiWvwDEu
Del 2:
http://t.co/m2aE7Wcyxl
Del 3:
http://t.co/9ehCWi866k
Del 4
http://bit.ly/16cU8cC
Del 5:
http://t.co/YAGNqwUHh4

ABSivJensen

From: siv.jensen@stortinget.no
To: emmali1@msn.com
Subject: Re: Varsling vedrørende Laila Marie Reiertsen
Date: Sat, 26 Jan 2013 12:40:56 +0000

Hei og takk for din epost.

Jeg har forstått på Laila Reiertsen at hun følger opp dette på en rekke ulike måter og dermed også ivaretar sin ombudsrolle på en god måte.

Med vennlig hilsen
Siv Jensen
Jeg skal ikke spekulere i Reiertsens grunner for hennes særdeles nedrige agering overfor meg, men enAdvokat uttalte for lengst dette om min Navsak, uten at de siste lovbruddene enda hadde trådt i kraft:
“Myndighetsmisbruk Big Time!”Har du bevis kan dette bli “sprengstoff” i pressen”!
http://t.co/lPadlwHj
Og i denne posten – der jeg bl.a diskuterer prisvinner Heidi Folletts kronikk «Dumskapens System», kan man lese flere reaksjoner fra «folket» over den behandling jeg har fått:
Nav – Når borgerenes rettssikkerhet må vike, til fordel for pøblers forgodtbefinnende
http://t.co/wAtGCfyqHg
Ombudsmenn for folket
Rb.no 15.11.2011:
“Politikerne må alltid huske hvem de er til for. Våre politikere må aldri glemme at de er valgte ombudsmenn for folket (…)
Folkevalgte, enten det er på lokal- eller riksplan, må aldri miste ombudsrollen overfor landets innbyggere av syne.
Det er lov å engasjere seg i enkeltsaker (…)
http://bit.ly/UvYqiT
Erik Bye om politikere:
“De er folkets tjenere!
De skal stå i givakt!
For oss!
I Demokratiet!
Det er noen av dem som tror at de har blitt HERRER!
Men der tar de faktisk feil!
Der må de en gang LÆRE at de tar feil!”
http://bit.ly/RRVS33
STORTINGET
Om Grunnloven
Grunnloven er den høyeste rettskilden i Norge. Dersom andre lover er i strid med den, må de vike.
Grunnloven slår fast at det er folket som legitimerer makten
http://bit.ly/X7LRMA
Kongeriget Norges Grundlov, given i Rigsforsamlingen paa Eidsvold den 17de Mai 1814,
C. Om Borgerret og den lovgivende Magt.
§ 49. Folket udøver den lovgivende Magt ved Storthinget.
http://bit.ly/WVXbL8

ablai5

Utdrag fra det nær to timers lange tapede møtet med politikeren:
Jeg sier at jeg ikke tror at det er veldig mange som har blitt behandlet slik jeg har, og Reiertsen responderer ordrett: “Nei! Så gale som dette her, har`kje eg vært borte i, altså!” (…)
Jeg viser henne også erklæring om svært dårlig helsetilstand fra min forrige fastlege, stemplet og mottatt ved Nav Nordstrand Sosial! Da erklærer Reiertsen – en time og fem minutter inne i opptaket av vårt møte på nær to timer: “Her er det altså personforfølgelse her, rett og slett”!
Jeg følger opp: “Ja du skjønner det”? Reiertsen: “Ja jeg skjønner det, jeg skjønner det”! “Det er helt uvirkelig, og jeg aksepterer ikke sånt, jeg – rett og slett”! (…)
Reiertsen sier at hun blir helt matt av min historie. “Og du som det gjelder, må da bli enda mer matt!” “Når eg leste om det her, så kjente eg at eg var heilt tom – Eg var HEILT tom etterpå!” – “For eg tenkte med meg sjølv – “Er det sant”! – “Går det AN”!? – “Går det VIRKELIG an i dagens samfunn”?! “Det synes eg at er helt utruleg”! (…)
Så fortalte jeg – og la fem skriftlig bevis for at sosialtjenesten ikke hadde innbetalt to husleier for meg – enda de selv hadde satt seg som overformyndere og skulle besørge dette selv. Jeg viste Reiertsen varselet om utkastelse fra Boligbygg, og sier: “Så de holder på i det lengste, alt som kan gå galt, skal gå galt!”
Politikeren svarer: “Når de skal ta knekken på et menneske, så klarer de det godt”!
Jeg sier: “For så DUM går det ikke an å være, så mange FEIL”
Reiertsen bryter inn mens jeg snakker: “Nei, nei nei” Det er bevisst, det er bevisst”! (…)
Vi snakker litt til, og jeg sier at denne behandlingen har bidratt til å ta mange år fra mitt liv og at jeg vil dø lenge før tiden, og at dette ikke kan få passere upåaktet hen.
Politikeren svarer: “Det er heilt GRUSOMT å lese – eg synes det er helt forferdeleg!” (…) Hun bekrefter igjen at det er personforfølgelse og at det er “en rovdrift på et menneske” (…)
Når Reiertsen går, sier hun at min sak er meget spesiell, ogDet er sånn at du bør få han ut, altså”! (…)
http://bit.ly/171dvot

alaiiiiiiiiiiii

Utdrag fra Del 2 og min mail til Reiersen av 10.10.2012:
http://bit.ly/13LoYBX
Sykdommene og plagene jeg har er sikkert vanskelig å huske for deg, så jeg oppsummerer fra alle erklæringene du så i møtet vi hadde (du får dem selvsagt også tilsendt hvis ønske om det) og du er jo også utdannet sykepleier som du sa, så du mer enn noen andre politikere vil nok fatte alvorlighetsgraden):
“Hun har et meget komplekst sykdomsbilde”:
Diabetes
Hypertensjon essensiell
Struma med påfølgende venstresidig thyreoidectomi (2003-2007)
Van Willebrands sykdom (Blødersykdom)
Øsofagushernie (Spiserørsbrokk)
(…) – store blødninger – operasjon Ullevål sykehus 2003 med påfølgende komplikasjoner. Hovedpulsåren sprakk.
Søvnapne – alvorlig grad
Lymfødem
Fibromyalgi
Osteoporose
Kroniske ryggsmerter
Spirometriundersøkelse 2006 viste nedsatt lungefunksjon
Spirometriundersøkelse hos Dr. Strekerud i 2012 viste (ordrett): “som forventet et meget restriktivt bilde”.
Vertigo (Besvimelsestendenser)
Tidligere hatt mononukleose (kyssesyken) EB-virus som kan gi plager flere år senere.
Røntgen totalcolumna viste markert høyderedusert skive og benede påleiringer samt lett affeksjon av intervertebralformainina C5/C6 + markert høyderedusert skive i Th12/L1
Betydelig kompliserende faktor er utvilsomt kraftige bivirkningsreaksjoner på svært mange medikamenter som har vært forsøkt i behandlingene av hennes diverse plager som har gjort det svært utfordrende å få plagene hennes under kontroll og har gitt henne ytterligere problemer som har komplisert bildet (…)
Min nåværende lege understreker at mine plager “hemmer meg betydelig i hverdagen og at tilstandene er flettet inn i hverandre.”
I tillegg fant jeg flere røntgenbeskrivelser som legen noterte seg men som Nav ikke har mottatt enda (som om det skulle være nødvendig):
Thorax front og side 24.11.2000:
“Utrettet thoracal kyfose”
http://bit.ly/RhdlQI
Andre diagnoser/tistander som ikke enda er tatt med (men alt ble senere levert Nav, samt en legeerklæring på at jeg også hadde Scoliose):
30.11.2005: “Xanthogranulom i hypofysen”05.01.2006: “Angiomyolipom i høyre nyre (…)
11.08.2011: “Cyste oppad lateralt i høyre nyre med diameter 3,5 cm”.
Jeg har tre ganger vært akuttinnlagt på Ullevål og hatt flere besøk på Legevakten.
Du så journalarket fra min tidligere fastlege Dr (…) med henvendelsen (en av dem) som jeg hadde gitt til sosialtjenesten, 24.04.2009:
“Det bekreftes med dette at overnevnte pasient har vært meget syk de siste uker, bla. innlagt Ullevål sykehus. Nå vil det søkes om ny innleggelse”
Du så en av henvisningene til Ullevål fra samme lege som også sosialtjenesten har mottatt:
“Svimmel, besvimelsestendens. Ba om å få målt blodtrykk.
Det måles høyt ved flere anledninger. Sist 213/128″ (…)
http://bit.ly/13LoYBX
Sitat slutt.

alaai

Men lovnadene om «løfting av min sak i media» var bare tåkeprat.
Så – Tusen takk til sykepleier, politiker og prisvinner Laila Marie Reiertsen, for stort å ha bidratt til at jeg – hele 9 måneder etter vårt møte fremdeles må kjempe mot lovbryterene i Nav på minste sosialhjelps norm som nå er på 5. året, med tilsvarende forverrede og uopprettelige skader i systemet.
Det kunne ha sett helt annerledes ut hvis hun hadde fulgt opp sine lovnader og gjort sin plikt som ombudskvinne for landets borgere ved å profilere min varsling som hun så mange andre ganger har gjort for andre:
Skriftlig spørsmål fra Laila Marie Reiertsen (FrP) til arbeidsministeren
Dokument nr. 15:760 (2012-2013)
Hvordan forklarer statsråden praktiseringen av begrepet «god forvaltningsskikk» i det offentlige, og hvordan kan en innbygger føle seg trygg og sikker på å bli ivaretatt som enkeltindivid i møte med et forvaltningsapparat som ikke evner å gi svar på henvendelser og behandle mennesker med respekt slik forvaltningsloven tilsier?
Begrunnelse
Jeg har fått en henvendelse fra en person som har vært utsatt for en yrkesskade i en kommune (…)
http://bit.ly/16jbgxi
Som fremgår av serien og utdragene i hovedpost, uttalte Reiertsen med patos at hun visste om flere saker der søkeren hadde blitt innvilget uføretrygd på langt – LAAANGT mindre grunnlag enn meg.
Og det underbygges jo klart – også her, hvor søkeren fikk tilstått uføretrygd på grunnlag av en enkelt diagnose: Fibromyalgi:
20.05.2013 – Medhold etter anke til Lagmannsretten!
http://bit.ly/14KIroI
http://bit.ly/16GzcdO
Med overnevnte ryddes jo all tvil unna – hvis det fremdeles skulle være noen, at j*vlingen fra Nav med meg i alle disse årene, rett og slett dreier seg om direkte personforfølgelse – lik som Reiertsen også konstaterte!
Et hei til deg og VG- journalisten du sa at du kjente, og som du både skriftlig og muntlig forsikret meg om at ville «løfte min sak» i august 2012!
Jeg håper dere har et rikt liv, god helse, en god lønn og at dere får en aldeles fantastisk sommer!
Nye Meninger og Vårt Lands sensur av etterprøvbart materiale fra “den svakere part” – Stortingsrepresentanter som lyver, skal beskyttes
http://t.co/memEc3wrZ6

abarl

Jarle Petterson, redaktør for “INorden.org”, diskuterte med flere av sine korrespondenter da jeg spurte om de ville fremheve min sak med Nav, og anførte det følgende 25.06.2008:
“Jeanines historie er intet mindre enn skremmende, om den stemmer — noe vi ikke ser noen grunn til å betvile. Problemet er naturligvis at vi heller ikke har grunnlag for det motsatte — og at det er vanskeligere å feste lit til sannhetsgehalten i beretningene fra en av partene i en konflikt. Derfor har heller ikke Jeanines beretninger fått den oppmerksomheten de fortjener — eller ei — på iNorden.
For hvis det hun skriver stemmer, ville det være lite annet enn et borgerjournalistisk scoop”.
Om Jarle Petterson:
http://bit.ly/10DQl3C
Pettersons kommentar falt (jeg har fått den tilsendt på mail) etter at jeg hadde lagt ut i skrift det tapede innholdet på iNorden – den samme informasjonen som jeg la ut på Aftenposten debatt, men som gikk med i dragsuget når avisen slettet mange års opplysninger etter 22.juli 2011!:
Vår nye ytringsfrihet
http://bit.ly/z4BYPe
Varslingen ble senere lagt inn på blogg i følgende poster:
Tapet møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd
http://bit.ly/d0Ms37
Tapet møtereferat av 12.06.2008 hos OPT – ekstern samarbeidspartner av Nav, der grove represalier tok plass
http://bit.ly/dls5B3
Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg
http://bit.ly/a0wCb1

Forbrytelser i den Offentlige Tjeneste

http://bit.ly/dZxQ3D
Massakrering av regelverket, bevisste overgrep. (Viktig tilleggsinformasjon som jeg la inn i bloggpost senere, med bred orientering om det lov- og regelverk som er brutt med i min sak)
http://bit.ly/qBXUGT

????????????????????????????????????????

Ytterligere knebling av borgermeninger:
17.10.2012 Meninger-seksjon forsvinner fra ABC Nyheter
Vi i ABC Nyheter har besluttet å legge ned vår “Meninger”-seksjon
Utdrag fra et av svarene:
“En kan lure på om det foregår en systematisk begrensning av den muligheten “en borger” har for meningsutveksling?
I fjor høst la de ned Aftenposten Debattsentral. Her er ingen debattinnlegg tilgjengelig, selv ikke for forfatteren!
Her har i prinsippet Aftenposten beslaglagt private åndsverk, produsert gjennom mange år.”
http://bit.ly/Ztr38o

Listen over alle bloggposter:

http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Én kommentar på “29.05.2013: I GÅR SLETTET DE MEG FRA NYE MENINGER, I DAG FRA VÅRT LAND! HAR «NOEN» STORTINGSREPRESENTANTER GREPET INN?

  1. Tilbaketråkk: For litt mer enn tredve sølvpenger… | Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

mai 2013
M T O T F L S
« mar   jun »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 056 andre følgere

%d bloggere like this: