Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Laila Marie Reiertsen – En løftebryter!‏ Del 5


29.05.2013: I GÅR SLETTET DE MEG FRA NYE MENINGER, I DAG FRA VÅRT LAND! HAR «NOEN» STORTINGSREPRESENTANTER GREPET INN?:

http://t.co/J9OIUDeAwh
Debattforumenes sensur av etterprøvbart materiale fra “den svakere part” – Stortingsrepresentanter som lyver, skal beskyttes
http://bit.ly/1iuXgW8
alaai
Begynnelsen:
NAV NORDSTRAND SOSIAL – VARSLINGEN AV 19 OG 24.07.2012 SOM POLITIKER LAILA MARIE REIERTSEN LØY OM AT MEDIA SKULLE TA!
http://t.co/3Dx7zKDWNy
Laila Marie Reiertsen – En løftebryter! Del 1.:
http://t.co/gVxiWvwDEu
Del 2:
http://t.co/m2aE7Wcyxl
Del 3:
http://t.co/9ehCWi866k
Del 4
http://bit.ly/16cU8cC
Dette er et lite utdrag fra det to timer lange møtet politiker og tidligere sykepleier Laila Marie Reiertsen og jeg hadde 14.08.2012.
Jeg fremhver for Reiertsen at jeg foretrekker at hun må be om de lydopptak hun vil høre og de papirer hun vil se for verifisering av sannhetsgehalt, fordi det jeg avslører vil høre rimelig psykotisk ut.
Men Reiertsen svarer – «Ja, men jeg har lest GODT igjennom dette her»!
Hun fortsetter (ca. 17 minutter inne i opptaket):
«Men det er jo ganske utrolig at du får avslag på uføretrygd, DET skjønner jeg ikke noe av!
Mange folk kontakter oss, og nå var det akkurat en dame som fikk innvilga uføretrygd på langt LAAANGT mindre grunnlag enn det du har blitt utsatt for altså! Jeg — jeg– jeg FORSTÅR ikke hvordan de vurderer det! Det er nok forskjellsbehandling rundt om kring altså!
Vi vet jo – i alle fall vet JEG det som fagperson, at folk har – du har en sjukdom, (jeg sier at jeg har 12, vi ler, og hun svarer at «det bare forteller jo litt») hun fortsetter – jeg vet jo det – og det er bevist og – stresser man med ulike sjukdommer, så er det klart du er DER nede! Det gjør jo til at du får nye og nye ting, som gjør at du kommer deg faktisk aldri opp igjen!
Det er hvertfall da du kommer deg opp igjen, som du bør ha ett visst levegrunnlag – livskvalitet.
Så er det noen andre ytterfaktorer som klarer å rive deg ned igjen!

Og i dette tilfellet hos deg, så er det jo sosialkontoret som er pådriveren i en sånn situasjon som dette her!»

Jeg opplyser om at «de liker meg ikke der borte», og Reiertsen ler og sier at hun skjønte jo det «gjennom disse papirene».
Jeg orienterer om at min tidligere fastlege Dr. Stekerud sendte Nav en motstridende erklæring vedr. søknad om uføretrygd kun to dager etter at han hadde sendt den sin første erklæring som attesterte 100 % uføregrad for meg, og Reiertsen spør hvordan han i det hele tatt kunne gjøre det, det gikk jo ikke an – for han hadde ikke lov å sende en ny erklæring uten at jeg var klar over det!
Jeg sier at gjengjeldelsene jeg har blitt møtt med er fordi jeg systematisk har navngitt alle urederlige aktører på min blogg og referert dem rett fra opptak.
Reiertsen: «Ja men ære være deg for det»! Du er jo ressursserk sånn ikke sant? Tenk på alle de som ikke klarer, og bare godtar, og bare sitter der, tenker jeg på»! Det skal ingen ta i fra deg!
Vi fortsetter å diskuter Dr. Strekeruds høyst diskutable agering, jeg viser politikeren de to motstridende legeerklæringene, og Reiertsen leser høyt, og konkluderer:
«Det går ikke an!

ABDVOKAT

Hun spør om jeg har Advokat inne i bildet, og jeg svarer at jeg har en gjennom JURK.
Hun forteller meg at når jeg har erfart langvarig trakassering, så kan jeg kreve å få et annet Navkontor! (Jeg beklager at jeg ikke husket dette fra møtesamtalen i de skriftlige henvendelsene jeg i en post i denne serien refererer til en mail til politikeren med påstand om at hun aldri opplyste meg om mulighet for bytte av Navkontor. Det var en oppriktig forglemmelse fra min side av hva hun sa i møtet, da jeg ikke har klart å høre på opptaket før nå).
Vi fortsetter å diskutere Dr. Strekeruds to høyst motstridende erklæringer om uførepensjon for meg som hun får å lese på bordet foran seg, og hun gjentar sjokkert at dette går bare ikke an!
Hun får se flere legeerklæringer som attesterer alvorlig allergi mot flere medisiner, akuttinnleggelser ved Ullevål, skyhøyt blodtrykk, besvimelsestendens, og jeg minner om at dette er spesielt farlig da jeg er diabetiker.

Reiertsen svarer: «Du har jo et høgt undertrykk og, du. Det er jo det VERSTE du kan ha, for da er du ute å kjøre!».
Jeg: «Og allikevel forsøker de å ta livet av meg – måned etter måned, år etter år!»
Reiertsen (oppgitt): «Det er jo heilt»…
ABETTIGH

Vi prater om serviceklager jeg har sendt inn på behandlingen, og jeg leser opp en varsling om overgrep fra sosialtjenesten fra fredag 20.01.2012 til Navdirektør Joakim Lystad, med kopi til direktøren for Helsetilsynet – Bjørn Inge Larsen, samt til Byrådsleder Stian Berger Røssland.
Ute i samtalen oppgir jeg teamleder Anne Mette Bakkes konsekvente nekt av å etterkomme Navdirektør Joakim Lystads krav i personlig undertegnet brev til meg, om at jeg skulle få vite navnet på hvem som satt som satt og behandlet min uføresøknad ved Nav Nordstrand i 2011, og dennes kontaktinformasjon.
Jeg spør om Reierten ønsker mailrekken mellom Bakke og meg oversendt, og hun svarer bekreftende.
Mailrekken kan leses langt nede i følgende post:
Nav instruerer lege til å endre sin erklæring om 100 % uføretrygd for pasient?
http://bit.ly/HRY6sA
Reiertsen kan bare respondere med at det hele er helt forferdelig!
Og videre:
«Det at ikke du får uføre, det er helt uforståelig. Eg FATTER det ikke»!
«Er det MULIG?!»
«Og så er det andre tilfeller som kanskje har «små ting» i forhold til «dette her». Og de blir uføretrygdet»!
Jeg forteller om Marit Gunnes – en teamleder ved Nav Nordstrand Sosial som sendte meg lange omveier i 2010 for å heve en sjekk på Posten som ikke hadde vært valid siden 1999 (kan leses her):

Nav (Nordstrand) Sosial – Herske- og utmattelsesteknikker kontra etiske regler for Oslo Kommune og vanlig anstendighet.

http://bit.ly/aYmRUA
Reiertsen gir seg ende over og sier at hun ikke forstår hvorfor noen vil ha en slik «kommunikasjon» med andre mennesker!
Hun forteller om sin tid som sykepleier, at hun i virket var veldig optatt av å holde en god dialog med både pasienter og pårørende, og at hun faktisk trodde at det var slik sosialtjenesten virket også!
Hun konkluderer: «Men det er det altså ikkje»!
Jeg sier at jeg ikke tror at det er veldig mange som har blitt behandlet slik jeg har, og Reiertsen responderer ordrett:
«Nei! Så gale som dette her, har`kje eg vært borte i, altså!»
Jeg forteller langt mer, og Reiertsen svarer:
«Det er snakk om å holde folk langt nede altså! TRÅKKE på de»!
Jeg forteller enda mer.
Reiertsen: «ALT som du kommer opp i – du blir jo helt ødelagt»!
Jeg sier at de måler krefter med et menneske som overhodet ikke har noen definisjonsmakt!
Reiertsen svarer at hun skjønner det, og at det ikke har noe for seg at de senker seg så lavt ned! «Det er ikke nødvendig å skape sånne ting, for dette er noe som er SKAPT»! «Man skal ikke tråkke på et menneske som ligger nede fra før».
Hun får se kopien fra ambulansepersonellet som ble tilkalt etter at jeg hadde besvimt, kastet opp og hatt store brystsmerter i juni 2012.
(Da sosialtjenesten igjen lot meg leve på 70 kroner dagen en hel måned).
Mer informasjon fra meg.
Så viser jeg henne Bjørn Gudbjørgsruds «svar» på omfattende serviceklage jeg sendte inn, med flere klagepunkter – omtalt i posten:
Aballtre250

På Nav med balltre – Del 2

http://bit.ly/x0cn7n
Reiertsen sier sjokkert at «du har jo ikke fått svar på det» og da jeg påpeker at han heller ikke har oppgitt at jeg kan ha rett til å klage, svarer Reiertsen at hun ser at ingen forvaltningsrett er oppgitt, og:
«Det er aldeles… det er nesten uvirkelig, spør du meg…»

Jeg snakker litt om alle lovbrudd Gudbjørgsrud hadde ignorert – bl.a unnlatelse av å svare meg på krav om bytte av Navkontor på bakgrunn av massive og langvarige konflikter, multiple brudd på taushetsplikt m.m.

Jeg viser henne også erklæring om svært dårlig helsetilstand fra min forrige fastlege, stemplet og mottatt ved Nav Nordstrand Sosial!
Da erklærer Reiertsen – en time og fem minutter inne i opptaket av vårt møte på nær to timer:
«Her er det altså personforfølgelse her, rett og slett»!
Jeg følger opp: «Ja du skjønner det»?
Reiertsen: «Ja jeg skjønner det, jeg skjønner det»! «Det er helt uvirkelig, og jeg aksepterer ikke sånt, jeg – rett og slett»!
Jeg: «Ja, og når journalisten kommer på banen»…
Reiertsen avbryter: «Ja det er jo han som jeg har snakket med, en som jeg har god kontakt med på akkurat disse sakene, så det var derfor jeg ville snakke med deg, så skal jeg skrive en mail til ham og be ham ta kontakt med deg»!
«Så skriver jeg med mine ord».
Jeg spør om hun vil se på innstillingen som juristen fra JURK har skrevet til Nav.
Mens hun leser, sier jeg:
«Det er ingen tvil om at det er personforfølgelse, nei».
Reiertsen: «Nei det er helt forferdelig»!
Hun sier at juristens innstilling er veldig oversiktlig og grei, hun ber meg sende kopi av den til henne på Stortinget, og at journalisten hun kjenner også vil synes den var grei å ha og lese! (Jeg sendte den med hele permen på 129 sider)
Reiertsen sier at hun blir helt matt av min historie. «Og du som det gjelder, må da bli enda mer matt!» «Når eg leste om det her, så kjente eg at eg var heilt tom – Eg var HEILT tom etterpå!» – «For eg tenkte med meg sjølv – «Er det sant»! – «Går det AN»!? – «Går det VIRKELIG an i dagens samfunn»?! «Det synes eg at er helt utruleg»!

ABEPEO

Hun spør om jeg vet om andre som er i samme situasjon som meg, og jeg svarer et kontant «Ja»!
Jeg informerer utførlig om «person X» som også hadde erfart grovt misbruk av myndighet fra samme sosialleder ved Nav Nordstrand, hvilket kan leses her:
Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen:
Del 2
http://bit.ly/d23aa8
Del 3
http://bit.ly/cvsadn
Etter min lange oppsummering, svarer Reiertsen: «Det er jo TRUSLER» – Det synes som det har gått sport i det – de må altså ha noen å tråkke på, slik at de kan bruke energien sin negativt»! Hun sier også: «Det er helt vilt»!
Jeg spurte Reiertsen om hun ønsket at jeg sendte henne de to postene med avskrift fra lydoptakene over mail, hun svarte ja, og jeg oversendte henne dem, samt opptakene fra møtene på CD!
Så fortalte jeg – og la fem skriftlig bevis for at sosialtjenesten ikke hadde innbetalt to husleier for meg – enda de selv hadde satt seg som overformyndere og skulle besørge dette selv.
Jeg viste Reiertsen varselet om utkastelse fra Boligbygg, og sier: «Så de holder på i det lengste, alt som kan gå galt, skal gå galt!»
Politikeren svarer:
«Når de skal ta knekken på et menneske, så klarer de det godt»!
Jeg sier: «For så DUM går det ikke an å være, så mange FEIL»
Reiertsen bryter inn mens jeg snakker: «Nei, nei nei» Det er bevisst, det er bevisst»!

ABUNDE

Vi snakker litt til, og jeg sier at denne behandlingen har bidratt til å ta mange år fra mitt liv og at jeg vil dø lenge før tiden, og at dette ikke kan få passere upåaktet hen.
Politikeren svarer: «Det er heilt GRUSOMT å lese – eg synes det er helt forferdeleg!» «Eg skal ta kontakt med «han» eg no! Når eg kommer ned på kontoret så skal eg sende han en mail.»
Hun ber meg sende mailer om det jeg har fremlagt som hun skal videresende.
Hun bekrefter igjen at det er personforfølgelse og at det er «en rovdrift på et menneske» – «Vi vet så mye om ka stress gjør med ein person som er sjuk i utgangspunktet – vi veit om det, og det her er jo 100 prosent stress som gjør at du aldri får fred»!
Jeg svarer at det verste er jo at sykdommene har utviklet seg, og Reiertsen bekrefter: «Ja det er jo det som skjer».
Hun forteller om pasienter hun har hatt på sykehuset som har hatt sykdommer som de har kommet seg fra fordi de har opplevd stabilitet rundt seg, mens andre uten sådan, blir mye verre. Hun forteller om de pasienter som er nødt til å kjempe, og sier at det tar mye lenger tid før de kommer seg igjen – hvis noensinne! Og de har samme diagnose!
«Det er bevist gang på gang, og derfor er jeg veldig opptatt av sånne ting, og man skal ikke LEKE med sånt altså!»
Vi snakker mer, og jeg fremhever Sosialtjenestens skriftlige advarsler om at de vil dele opp mitt livsopphold igjen, hvis jeg våger å søke nødhjelp flere ganger.
Reiertsen konstaterer at dette er trusler!
Jeg sier at dermed vil jeg aldri mer få oppfylt mine rettigheter, for der ligger et reelt trusselbilde i bakgrunnen!
Politikeren istemmer.
Hun spør om jeg har noen øvrig familie, og jeg snakker litt om det, og sier bl.a at jeg har en mor på 85 år som er svært syk, og at jeg føler at kampen med Nav tar mine krefter i den grad at det er vanskelig å kunne finne kvalitetstid sammen med henne i den siste tiden, når saken er som den er.
Mamma var også veldig lei seg, og tok det svært tungt at jeg måtte slite som jeg gjorde med Nav.
Når Reiertsen går, sier hun at min sak er meget spesiell, og «Det er sånn at du bør få han ut, altså»!
Hun sier at journalisten må se på alt sammen, «snakke med deg «og «gå et par runder på hvordan vi skal legge det ut», og at «det her vil nok ta en liten måned vil eg tru»!
Jeg følger henne til ventende taxi.
Så er det kanskje noen av leserene som synes det er voldsomt at jeg går ut offentlig med det jeg har gjort, men da vil jeg presisere at jeg faktisk – og bokstavelig talt, kjemper for livet mitt.
Det tror jeg faktisk også at Reiertsen selv har klart å understøtte, og ikke minst oppfatte.
Selv om det nok var ment å holdes hemmelig til evig tid.
Min sønn og jeg fant min mor død i sitt eget hjem 15.03.2013 etter å ha snakket med henne bare to dager før:
Horntvedt og Krane – Vår slekt
http://bit.ly/l14hPs
Det var alt.
ABFOLKET
NAV NORDSTRAND SOSIAL – VARSLINGEN AV 19 OG 24.07.2013 SOM POLITIKER LAILA MARIE REIERTSEN LØY OM AT MEDIA SKULLE TA!
http://t.co/3Dx7zKDWNy
Klagen til Fylkesmannen der rådgiver forsikrer meg om at sosialtjenestens brudd på taushetsplikt ikke kan behandles:
http://t.co/yfvAx54KxQ
14.03.2013: Nav Nordstrand sosial – Dokumentfalsk, manipulering og avlivningssatser
http://bit.ly/WoBmZ7
13.03.2013: Nav Nordstrand sosial setter liv og helse i fare – som regelen er.                          
http://t.co/9p5HXIZ6Sd
18.02.2013 – Advokat om min Navsak: “Myndighetsmisbruk Big Time!” – Har du bevis kan dette bli “sprengstoff” i pressen”!
http://t.co/lPadlwHj
Kommentar til Dumskapens system av prisvinner Heidi Follett
http://t.co/Bn767rXS0p
Nav – Når borgerenes rettssikkerhet må vike, til fordel for pøblers forgodtbefinnende
http://t.co/wAtGCfyqHg

 

Listen over alle bloggposter:

http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

mai 2013
M T O T F L S
« mar   jun »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 057 andre følgere

%d bloggere like this: