Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Laila Marie Reiertsen – En løftebryter! Del 4


From: Jeanine Horntvedt (emmali1@msn.com)
Sent: Tuesday, November 20, 2012 2:32:37 AM
To: laila-marie.reiertsen@stortinget.no (laila-marie.reiertsen@stortinget.no); Jeanine Horntvedt (emmali1@msn.com)
Laila – Jeg tillater meg å sende deg en perm med 121 sider journalark.
Dette er kopier, og jeg håper du har anledning til å beholde permen en god stund fremover til det blir orden på min sak.
Du sa i møtet vi hadde av 14.08.2012 at jeg bare kunne ta kontakt med deg hvis jeg var i behov av din hjelp en annen gang også.Det takker jeg dypt og inderlig for.
Saken vil ikke være fikset på en to tre.
Klagen du mottok kopi av (2. stk) 19.07.2012 og en 24.07.2012 sammen med alle mail og tillegg du totalt nå har fått (forrige e-poster var alle av 10.10.2012 – to hovedinnlegg med 8 vedlegg samme dag), vil være den mest omfattende og dokumenterte varsling av multiple grove lov- og regelbrudd innen Forvaltningen som kanskje noen gang vil komme på en politikers bord.
Jeg er svært syk, og vil ikke klare stort flere uker eller måneder på minste sosialhjelps norm.
Hvis en journalist skulle gått rett på og skrevet om varslingssaken av 19.07.2012, ville det gitt liten mening om ikke bakgrunn var kjent først.

Det er selvsagt ikke opp til deg om jeg skal få uføretrygd eller ikke, men jeg føler det betryggende at du – som tidligere sykepleier og medlem i Stortingets arbeids- og sosialkomité, nå har full kjennskap til mine svært sammensatte sykdommer og legejournal, og ut fra det lille du ble forklart i vårt møte, uttrykte at du visste om mennesker som hadde fått uføretrygd på grunnlag av langt færre attestasjoner på sykdommer og lidelser enn det jeg har.

Jeg har absolutt tiltro til at du vil gjøre det som står i din makt for «å løfte min sak» som du beroliget meg med i mail av 19.07.

Herunder gir jeg deg tillatelse til bl.a å kringkaste alvorlighetsgraden rundt min helsetilstand offentlig – hvis du vurderer at det vil være hensiktsmessig (…)

Jeg innskyter: Overnevnte er utdrag fra annen post jeg sendte politikeren samme dag, med heading:

MAIL 2 AV 3 FRA JEANINE TIL LAILA MED 7 VEDLEGG I EGNE MAIL FOR SEG. – NUMMERERT OVERSIKT FRA PERM, SAMT LISTE OVER LYDOPPTAK FRA NAV ARBEID M.FL‏

Jeanine Horntvedt (emmali1@msn.com)

Sent: Tuesday, November 20, 2012 2:33:37 AM
laila-marie.reiertsen@stortinget.no (laila-marie.reiertsen@stortinget.no); Jeanine Horntvedt (emmali1@msn.com)
Til politiker Laila Marie Reiertsen                                                                                                               
Oslo 20.11.2012
alaai

Hei. jeg henviser igjen til, og takker så mye for vårt hyggelige møte av 14.08.2012 vedrørende Nav hjemme hos meg, etter at du blant mange andre mottok kopi av min varsling om myndighetsmisbruk ved Nav Nordstrand Sosial over mail 19.07.2012 (2 mail den dagensenere en mail av 24.07.2012) – og valgte – som eneste person, å respondere.
Mine nedtegnede forarbeider til punktene vi tok opp i møtet ble redigert slik at det ville være forståelig lesning for andre som ikke var så godt kjent med saken, og sendt deg over mail 10.10.2012 i to hovedinnlegg (det måtte bli to, fordi teknisk feil på min datamaskin gjorde at halvparten av siste del i første innlegg falt ut og ikke lot seg innsette i samme mail en gang til) med 8 deler inkludert i egne mail som vedlegg.
Alt i alt mottok du ti mail den dagen håper jeg – siden jeg ikke visste eller vet hvordan man attacher vedlegg.
Si endelig fra hvis noen av dem mangler.
Der informerte jeg blant annet om en del lydopptak og journalutskrifter du ville få tilsendt (fra bl.a jurist i JURK).
Jeg har nå endelig klart å systematisere det aller viktigste av journaler og dokumenter, og sender deg disse samlet i en perm på 121 sider, samt to CDer med lydopptak per postgang i dag til den adressen du har oppgitt i mail til meg:
Stortinget, 0026 OSLO
Lydopptak fra Nav Nordstrand Sosial er på CD Nr. 1, og opptak fra Nav Arbeid (inkl. opptak med OPT og fastlege Strekerud som gikk bak ryggen min og sendte kontrabeskjed til Nav vedr. uføretrygd for meg) er på CD Nr. 2 – mer eller mindre: Nav instruerer lege til å endre sin erklæring om 100 % uføretrygd for pasient?
http://bit.ly/HRY6sA
Hvis du ønsker en rask innføring i bakgrunnen for hele min historie, står denne på forsiden i blogg, men også her – og kanskje litt mer komprimert (Rett over bildet av Advokat Nordhus «Min sak i ”korte” trekk«):
Om meg – Bakgrunn og historie – Del 2
http://bit.ly/zKYewd
Du uttrykte at min sak var meget spesiell da du gikk herfra, og de omfattende opptakene vil verifisere en aleles grotesk behandling av meg som en hver utenforstående rett og slett ikke vil kunne tro fullt og helt på før lovbruddene altså bevises på denne måten. Og det forstår jeg godt!
En ting er å lese teksten, den er drøy nok, men å lytte til opptakene vil gi avsløringene en helt annen dimensjon.
Her oppfattes virkelig den ufattelige grenseløse raljeringen, og for meg har det vært som å erfare fysisk vold ved gjennomgang.Jeg hører altså ikke på opptakene til vanlig, det er flere år siden sist – da jeg sendte dem til Tingretten.
En ting bør jeg gjøre oppmerksom på – jeg høres veldig høylytt ut, men det kommer av at jeg sitter med en opptaker som har 50 meters rekkevidde rett foran munnen og prater.
I tre – fire av opptakene mister jeg fullstendig fatningen.
Aktørene ved Sosialkontoret har hele veien vært klar over at alle samtaler med dem, har blitt tapet.Det fremkom for flere år siden i en journal jeg ikke orker å lete frem nå, men jeg vil finne den hvis ønskelig.JJeg husker at der stod ordrett:
«Vi mistenker at hun taper samtalene med oss».
Deretter har alle omtalte innklagede aktører jevnlig fått tilsendt mail fra meg med linker til bloggposter der de er omtalt.
Ved flere anledninger har jeg også informert dem om at alle samtaler blir tapet, og i en av samtalene med Ingjer som jeg husker, svarer hun at «vi» er klar over det.
ABAKT

CD NR. 1 FRA JEANINE – OPPTAK NAV SOSIAL
(MERK – Jeg er ikke datakyndig, og etter å ha tatt ut CD og etterpå lagt inn flere opptak, endret rekkefølgen på opptakene seg av seg selv! Jeg har ikke krefter igjen til å rette opp dette, så beklager. Jeg håper headingene som du ser på CD skal være lett å finne, ved å sammenlikne med redegjøringen her likevel). Blir det allikevel uoverkommelig / for uoversiktlig, skal jeg nok omsider klare å få dem systematisert igjen. Bare gi beskjed.

1. VILDGUN STEINHAUGEN NOVEMBER 09 – OPPDELING AV YTELSER OG FORSINKET UTBETALING
Etter klage på sosiallederen ved Nav Nordstrand og denne telefonsamtalen med henne der jeg forsøker å klargjøre at utbetalingsdatoer de har satt etter tvunget oppdeling av mitt livsopphold etter flere sykehusinnleggelser ville medføre svært forsinkede utbetalinger, valgte de å holde pengene tilbake for meg i en hel uke over tiden for når jeg skulle ha mottatt dem.
Lange pauser fra Steinhaugen flere steder – på det meste opptil 18 sekunder.
En velkjent hersketeknikk!
Samtalen gjengitt på blogg:
Sosialkontorets projisering – Tapet telefonsamtale med sosialleder Vildgun Steinhaugen 02.02.2011:
2. SOSIAL VILDGUN STEINHAUGEN 17.09.2010 – VIRKELIGHETEN ER IKKE SÅNN SOM DU BESKRIV DEN – FEM DAGERS UNDERSLÅTT LIVSOPPHOLD

3. SOSIAL – JEG FORTELLER AMUNDSEN OM SAMTALEN MED STEINHAUGEN OG HUN SVARER AT DET ER RIKTIG AT JEG SKAL LEVE EN UKE UTEN LIVSOPPHOLD


4. SOSIAL STEINHAUGEN 02.02.2011 HUN SVARER – OPPFØRSELSKLAGER SENDES IKKE FYLKESMANNEN


OBS: Overnevnte er et sentralt viktig opptak, og er nedtegnet i posten linket til under.


Masse støy og styr først om resepsjonist ved kontoret som bunner i forhold jeg ikke kan ta med her, fordi jeg finner ikke opptaket forut for kommersen – som klargjør.
Den viktige informasjonen tilkommer ca. 15 minutter inne i opptaket og ut med Steinhaugen :
Sosialkontorets projisering  – Tapet telefonsamtale med sosialleder Vildgun Steinhaugen
http://bit.ly/AuljKL

5. HELSE SOSIALOMBUD MEEK RINGER OG SIER DE IKKE KAN REPRESENTERE MEG


Jeg ber altså Ragnhild Meek om bistand, det er ingenting igjen av meg, og sier at jeg håper de kan legge ved en klargjørende sammenfatning av den varsling jeg har sendt dem, med til Fylkesmannen:
Hun svarer meg følgende (direkte sitert fra lydopptak av telefonsamtale):

«Det har jeg konferert med Ombudet om. Saken din er så omfattende, og fordi vi ikke kan sette oss inn i alt du har sendt oss, så kan ikke vi ta på oss den oppgaven å representere deg ved å kortfattet poengtere hva som er kjernen i saken. Vårt råd til deg, er at du som kjenner saken din, prøver å få et til to A4-ark og poengtere hva det er du hovedsaklig klager på, for alt du har sendt til oss, er en dokumentasjon – det lønner seg at du korter det ned til et par sider så sender du det som et vedlegg (…) Jeg foreslår at du gjør dette her på egenhånd!»
Jeg: Så da skal jeg atter en gang gjøre jobben selv.
Meek: «Ja, det er sånn vi har vurdert at det er best å gjøre»!

6. HELSE SOSIALOMBUDET – MEEK – JEG KREVER Å BLI FJERNET FRA HELE OVERGREPSSITUASJONEN ØYEBLIKKELIG 12.03.2010 (OBS. START MED Å LYTTE TIL DETTE AV DE TRE OPPTAKENE MED MEEK, FORDI JEG REDEGJØR FOR DET MESTE HER)

7. HELSE SOSIALOMBUDET MEEK RINGER MEG OG SIER AT JEG MÅ SØKE OVERGRIPERENE OM Å BYTTE SOSIALKONTOR


(Her var jeg så stresset at jeg hadde glemt at jeg hadde søkt sosiallederen om dette skriftlig flere ganger tidligere, uten å ha mottatt respons – og dette fremkommer tydelig bl.a i vedlegg 4 av 8 som jeg sendte deg 10.10.2012 Laila:
(KLAGE TIL SOSIALLEDER VILDGUN STEINHAUGEN AV AUGUST 2010 FW: Klage på avslag nødhjelp – Vedtaket av 03.08.2010 med saksnummer 2010/03412 og oppdeling av livsopphold fra Nav Nordstrand Sosial fra Jeanine Horntvedt.)


Overnevnte tre samtaler med Meek, springer altså ut fra min skriftlige varsling om kameraderiet i Bydel Nordstrand som jeg sendte Helse- og sosialombudet 04.03.2010 med 19 vedlegg og lydopptak:
KLAGE – VARSLING-RAPPORT OM UTSTRAKT MAKTMISBRUK OG KAMERADERI I FORVALTNINGEN BYDEL NORDSTRAND
http://bit.ly/cyr0Go
8. HELSE SOSOMBUD MAGNE BERG GIR INNTRYKK AV AT DE VIL BISTÅ MEG – FEIL! (Han tok over for Meek)

9. HELSE SOSOMBUD FREDAG 27.08.2010 – MAGNE BERG SIER AT DE SITTER PÅ GJERDET


10. HELSE SOSOMBUD MAGNE BERG 03.08.2010 AVSLAG NØDHJELP FØRST POLITI


11. NAV 18.01.2012 – NAV FORVALTNING IKKE MOTTATT SØKNAD OM UFØRETRYGD


12. NAV – JEG BLIR FORTALT AT ANNE METTE BAKKE ER MIN KONTAKTPERSON – MEN SAKSBEHANDLERS NAVN NEKTES MEG FREMDELES


13. NAV FORVALTNING 18.01.2012. INGEN VIL GI MEG NAVN PÅ SAKSBEHANDLER. EVA SIER – JEG HAR IKKE KRAV PÅ DET!


14. SOSIALKONTORET PÅSTÅR AT JEG IKKE HAR MØTT HOS KOLSTØ – ANETTE JØRVE INGJER BER MEG TO GANGER OM Å VÆRE YDMYK! (2009)


Man hører på dette opptaket at Anette Jørve Ingjer rådet meg til å være «ydmyk» i min kontakt med Nav hele to ganger!
Vel, ikke betryggende, hun er som kjent en del av Nav selv, og store deler av min varsling av 19.07.2012 omhandlet hennes bidrag til å godkjenne og deretter muntlig bagatellisere falske opplysninger i vedtak – og i samme nedtegnede telefonsamtale med meg (les referatet fra opptaket i min opprinnelige varsling av 19.07.2012 som du m.fl. mottok Laila – i to deler (det fulgte med et tillegg der – andre mail), ser man at hun forsøker å manipulere meg til å avstå fra å klage til Fylkesmannen! (Også vist et utrag fra i Del 7 av 8, sendt deg 10.10.2012)

15. SOSIAL HASSAN AVSLÅR NØDHJELP 03 AUGUST 2010 – JEG SNAKKER MED MARIT GUNNES ETTERPÅ. SÅ FORBANNET HAR JEG ALDRI VÆRT!


16. SOSIAL HASSAN UTPOSJONERER MEG 500 KR I 9 DAGER, 14.08.2010


17. SOSIAL M. GUNNES NEKTER I AUGUST 2010 Å SVARE PÅ HVOR LENGE JEG SKAL OVERLEVE PÅ 500 KR


18. SOSIAL MANDAG 13.09.2010 PENGENE KOM IKKE LØRDAG 11.09.


19. SOSIAL HASSAN RINGER MEG 2 MIN ETTER AT JEG SENDTE HAM MAILEN OM AT UTEN MAT SIDEN 11.09.


20. SOSIAL MANDAG 13.09.10 JEG RINGER FOR TREDJE GANG OG FÅR SNAKKE MED GUNNES ETTER Å HA SENDT HENNE MAIL OG SOM NEKTER ALL HJELP.


OBS: OPPTAKENE 15.16.17.18.19 og 20 er skriftlig referert fra lydopptak i denne posten:
NAV Nordstrand Sosial: Informasjon om grovt maktmisbruk – fortsettelse av serien i 6 deler:
http://bit.ly/aD9pT9
De er videre bredt omtalt i Del 4 av 8 i vedleggene jeg sendte deg i enkeltstående mail 10.10.2012 – i min klage til sosialsjef Vildgun Steinhaugen av 24.08.2010 som Fylkesmannen ga blanke skinnende f*en i!
Kicking out
*** Svært viktig å merke seg herunder:
I klagen til Fylkesmannen av 24.08.2010, fremhevet jeg at min daværende saksbehandler Hassan Rivandi hadde tatt med i sine inntektsberegninger av meg, at jeg hadde grunnstønad fra Nav pålydende kr. 599 i måneden.
Jeg belyser: «I seg selv er dette riktig, men Rivandi unnlater derimot og føre opp at jeg overhodet ikke har disse pengene som inntekt lenger, fordi min konto er overtrukket med ca. kr 8500 siden mai i år og har deretter vært sperret for all aktivitet.»

Snorre Førli ved Fylkesmannens kontor, verdiget ikke denne informasjonen et eneste pennestrøk!


For sammenlikning vil jeg fremheve følgende:
Helse- og Sosialombudet
Annual report 2007
En mann kontaktet ombudet etter å ha fått avslag på sosialstønad som følge av at sosialtjenesten inntektsberegnet midler som de visste han ikke lenger disponerte. Vedtaket ble påklaget til Fylkesmannen, og avslaget ble omgjort. Fylkesmannen vurderte at sosialtjenesten ikke kan legge til grunn for vedtaket midler klageren ikke innehar. og betegnet vedtaket som ulovlig.
(Sak 2007 /1072)
http://issuu.com/sommersethdesign/docs/ombudet07

Her vises materialet jeg sendte Fylkesmannen:

  • Klagen på Nav Nordstrand Sosial til Fylkesmannen:
    http://bit.ly/asA4eH
    Tilsvar på Nav Nordstrands “saksfremlegg” til Fylkesmannen ved Avdelingsdirektør Gerd Reinsvollsveen
    http://bit.ly/dyKpip
OBS: (UNDER FØLGER UTDRAG FRA SÆRDELES VIKTIG INFORMASJON I OVERNEVNTE POST VEDR. SOSIALSJEFEN – HUN PÅSTÅRSKRIFTLIGAT HUN VIL SENDE KLAGENE MINE PÅ HENNE TIL FYLKESMANNEN, MEN AT DE FØRST VILLE DE VURDERE DEM INTERNT!):
«Til slutt vil jeg igjen fremheve mine klager på Steinhaugen som hun underslo i nær 9 måneder som står og lese litt nede i posten linket til under, samt at jeg minner om helseopplysningene hun mottok fra meg både fra lege og legevakt i år 2003 – vist tidligere i dette tilsvaret. 
I Steinhaugens brev til meg 26.11.2009 “Foreløpig svar i forvaltningssak” “Klagesak søknad 200904769 vedtak av 04112009” anfører sosiallederen:
“Klagen vil først bli vurdert internt ved sosialsenteret. Hvis klagen ikke tas til følge sendes den til Fylkesmannen for videre behandling”.
ABFEIGG
Deretter ble også DENNE klagen – av 25.11.2009 –  lik som den første klagen jeg hade sendt inn på henne av 13.10.2009 som hun hadde ansvaret for å ta stilling til i første omgang (SE PAPIRDOKUMENTER I PERM TIL DEG, DER DENNE KLAGEN ER VIST PÅ SIDENE 32-35), atter sendt fra henne til  hennes sjef ved Bydelsadministrasjonen (Bydelsdirektør Per Johannessen) og arkivert i hans administrasjon selv om Bydelsdirektøren allerede etter første klagen fra meg av 13.10.2009 hadde sendt meg i brevs tilsvar at klager på hans underordnede ikke var hans bord – hvilket Steinhaugen meget vel var klar over at han ville gjøre! (SE JOURNALARKENE S. 36-38 I PERM)
Steinhaugen sendte altså sin sjef klagen fra meg av 25.11.2009, enda hun hadde god kjennskap til hans «ikke- håndtering» av min første klage på henne av 13.10.2009!
Ingen følger lov- og regelverket, men diller og herjer på som de bare lyster!
En surrealistisk opplevelse av samkjørt raljering som strekker seg langt utover det fattbare!
Klagen på sosialsjefen av 25.11.2009 står og lese i ca. midten av den svært essensielle posten jeg linker til under, da jeg ikke umiddelbart finner den i alle permene her.
Heading:
KLAGEN JEG LEVERTE INN PÅ AVSLAGET JEG MOTTOK PÅ OVERNEVNTE: Oslo 25.11.2009 
“Klage på avslag, og ignorering av klage på ledelse og ansatte ved Nordstrand Sosialsenter“ VISES I POSTEN:
Informasjon om grovt maktmisbruk – fortsettelse av serien i 6 deler.
http://bit.ly/aD9pT9
LAILA – LES OGSÅ I PERMEN MED BREVPOST SOM DU HAR FÅTT TILSENDT, SIDENE 36, 37 OG 38 SOM FØLGER ETTER KOPI AV MIN FØRSTE KLAGE VEDRØRENDE BYDELSDIREKTØRENS SVAR HERUNDER!
HAN BER MEG FAKTISK OM Å TA KONTAKT MED SOSIALKONTORET, MEN – SOM KAN LESES I OVERNEVNTE POST OG NEDTEGNET FRA LYDOPPTAK MED MARIT GUNNES VED SOSIALKONTORET (OPPTAK 37. SOS – MARIT GUNNES – SAMTALE I RESEPSJON (2010), STÅR HUN BARE STERKT PÅ AT JEG MÅ TA KONTAKT MED – PER JOHANNESSEN OG AT OPPFØRSELSKLAGER IKKE VURDERES INTERNT AV SOSIALTJENESTEN!
FOR EN ENESTÅENDE RALJERING OG FRAVIKELSE AV BÅDE ANSTENDIGHET, FORSVARLIGE TJENESTEYTELSER OG INFORMASJONSPLIKT!
21. SOSIALKONTORET – MARIT GUNNES SIER JEG KAN TA UT SJEKK 70 KRONER DAG JULI POST – NEI

22. POSTKONTORET JULI 2010 – JEG FÅR IKKE LØST UT SJEKK SOM GUNNES HAR GITT MEG


Opptakene 21 og 22 – samt opptak 38 som datt ut og ligger lenger ned her, er nedtegnet skriftlig, og kan leses i følgende bloggpost:
Nav (Nordstrand) Sosial – Herske- og utmattelsesteknikker kontra etiske regler for Oslo Kommune og vanlig anstendighet.
http://bit.ly/aYmRUA
23. SOSKONTOR – FØRSTE MØTE AV 2 MED JENTENE PÅ KONTORET ETTER AT JEG BLE FRATATT YRK. ATTFØRING OG SENDT PÅ SOSIALEN, JULI 2008

24. SOSKONTOR – ANDRE MØTE AV TO MED JENTENE, ETTER AT JEG BLE FRATATT YRK. ATTFØRING JULI 2008


Opptakene 23 og 24 er referert litt langt nede i Del 6av serien jeg sendteHelse– og Sosialombudet 04.03.2010 med 19 vedlegg:
Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen.
Del 6
http://bit.ly/9V1i2P
25. SOSIAL 03.07.2009 – MØTE MED KONSULENT KOLSTØ SOSIALKONTOR

Opptaket er referert på begynnelsen av Del 5:

26. SOSIAL TRUDE AMUNDSEN 15.02.2010 – HUN SIER AT MØTEREFERATET MED KOLSTØ IKKE EKSISTERER, OG LOVER Å FÅ I STAND DET MØTET HAN VITTERLIG LOVET MEG


27. SOS – MARIT GUNNES RINGER 21.03.2010:


GUNNES NEDTEGNET I MIN JOURNAL AT JEG HADDE NEKTET Å MØTE, MEN AMUNDSEN KOORDINERTE ALDRI ET STØRRE MØTE MED ALLE INSTANSER INVOLVERT SLIK HUN LOVET MEG I TELEFONSAMTALEN 15.02.2010.


DA GUNNES RINGTE MEG, VAR DET GÅTT OVER 5 UKER SIDEN AMUNDSEN LOVET Å KALLE INN TIL MØTET, OG JEG HADDE GÅTT I GOD TRO LIKE LENGE OG VENTET PÅ … … INGENTING!


SÅ GUNNES LØY TIL MEEK VED OMBUDET – MAN HØRER AT MEEK FORTELLER MEG AT GUNNES OVERFOR HENNE HEVDET AT MØTET SKULLE HA TATT PLASS I «FORRIGE UKE» – MEN DA VAR DET GÅTT HELE 5 – FEM UKER!


BEGGE OVERNEVNTE SAMTALER (26 og 27) MED AMUNDSEN – OG SÅ GUNNES, ER SKREVET REFERAT FRA AV FRA OPPTAK LITT LANGT NEDE I DEL 5:
Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen.
28. SOS – TRUDE AMUNDSEN DELER MITT MÅNEDLIGE LIVSOPPHOLD I TO, ETTER AT JEG HAR SENDT INN KLAGE PÅ HENNES SJEF VILDGUN STEINHAUGEN

29. SOS TRUDE AMUNDSEN 09.06.2009 MENER JEG SKULLE HA LEVD PÅ 84 KR I 5 DAGER. SÅ GIR HUN MEG NØDHJELP I NÆR EN MÅNED PÅ 60 KRONER DAGEN


SAMTALEN ER NEDTEGNET I DEL 6 BLANT MANGE ANDRE OPPTAK MED HENNE, DER JEG OGSÅ BL.A FORTELLER AT JEG ER MELLOM FASTLEGER OG IKKE HAR MEDISINSK HJELP!:
30. SOSIAL BIRGITTE MØLSTAD FORTELLER 17.08.2010 AT JEG HAR VÆRT PÅ GALT TEAM I LANG TID

Lydopptaket er gjengitt i følgende blogginnlegg, og uttalelsen faller ca. 17 minutter inne i samtalen:
NAV Nordstrand Sosial: Informasjon om grovt maktmisbruk – fortsettelse av serien i 6 deler.
abrticle_office_bully_01

31. SOSIAL 27.08.2010 BIRGITTE MØLSTAD UNDERSLÅR 5 DAGERS LIVSOPPHOLD NÅR JEG MØTER OPP VED KONTORET


Dette bevises til fulle i opptaket, som er nedtegnet i følgende post:

Rapport: Nav-saksbehandlere – Nav Nordstrand sosial:
Når jeg varsler sosialleder Vildgun Steinhaugen om maktmisbruket i telefonsamtale etter at jeg først hadde sendt henne avskriften av lydopptaket over mail, responderer hun ordrett: «VIRKELIGHETEN ER IKKE SÅNN SOM DU BESKRIV DEN» – (jeg viser til opptak 2).

32. SOSIAL BIRG. MØLSTAD 27.08.2010 PÅSTÅR AT DE IKKE BRUKER Å JOURNALFØRE KLIENTBYTTE AV TEAM VED KONTORET, OG NEKTER Å GI MEG MÅNEDLIG LIVSOPPHOLD TILBAKE


OBS – HERFRA MÅ MAN SCROLLE LITT FOR Å SE FORTSETTELSEN AV OPPTAKENE PÅ NESTE SIDE


33. SOS – INGJER MANIPULERER – VIL FÅ MEG FRA Å KLAGE TIL FYLKESMANNEN – PÅSTÅR HUN KAN KREVE Å GÅ DIREKTE TIL NAV TRYGD OG INNHENTE OPPLYSN. OM MIN UFØRESAK:
ABFEIIG
Opptak med Anette Jørve Ingjer onsdag 26.04.2012 
Ingjer påstår at sosialkontorets vanlige rutiner, er å sende økonomisk hjelp til strømregninger direkte til Hafslund!
Når jeg protesterer på dette og nekter å bli utsatt for denne overformyndingen samt indikerer at jeg har bevis for at jeg ikke skal bli utsatt for dette etter at min forrige saksbehandler – Hanne Marte Johansen skaffet meg månedsutbetalingene tilbake 29.03.2011, snur hun på en femøring og svarer glatt at hun ser at pengene ved «en feil» var sendt Hafslund!
Hun sier at hun skal sende et notat til min nåværende saksbeh. Marte Lie Albert slik at hun påser at dette ikke ville skje igjen.
Men etterpå fortsatte bare Ingjer og Albert med største dødsforakt å sende den økonomiske hjelpen direkte til alle mine kreditorer, ikke bare til Hafslund, men også til Telenor og Boligbygg!
Så forsøker Ingjer å manipulere meg til ikke å sende klager på avslag klær til Fylkesmannen, samt krever innsyn i min uføresak for å se om det er noe de kan «hjelpe med» …!
Ingjer har arbeidet minst 12 år i sosialetaten, bryter grovt med opplysningsplikt, og lyver bevisst da hun påstår at jeg ikke har muligheter til å klage på vedtak fra Fylkesmannen – «Det er øverste klageinstans»!
En hver lekmann vet at det går an å ta saken videre til Sivilombudet!
  • Jeg nekter henne innsyn i uføresaken på grunn av deres utstrakte myndighetsmisbruk overfor meg i over fire år der intet tillitsforhold har eksistert, og sier at jeg i så fall ønsker en skriftlig henvendelse fra henne om det hun krever.
  • Ingjer snakker dette bort, gir seg absolutt ikke, og maser lenge om det samme, før hun – da hun ikke får det som hun vil, påstår at hun bare kan gå rett over til NAV TRYGD og hente ut de opplysninger hun vil ha uten mitt samtykke!
  • Et større skriftlig referat, sitert direkte fra opptak av denne samtalen, vises i klagen til Sosialkontor/Fylkesmann av 19.07.2012 som du mottok kopi av Laila – varslingen til flere aktører som ledet til at du tok kontakt med meg.
34. SOS – ANETTE JØRVE INGJER RINGER MEG – BLOGGINNLEGGET – GUNNES, AMUNDSEN, STEINHAUGEN M.FL. (Opptaket er nedtegnet i følgende post):
Nordstrand Sosialsenter Marit Gunnes, Trude Amundsen Sørheim, Anette Jørve og Vildgun Steinhaugen. Slik behandler de brukere som leverer klager på tjenestene:
(Samtalen tar plass 18.09.2009)
35. SOS – ANETTE JØRVE INGJER RINGER 24.07.2012. PRATER OM STOR STRØMREGN. FØRST.
Jeg spør etterhvert hvorfor hun avspiste meg med nødhjelp når jeg hadde søkt livsopphold for juli 2012 siden lommeboken ble stjålet, og avkrever begrunnelsen!
Ingjer svarer: «Den får du ikke»!
Ekstremt opprørende samtale!
Jeg sier at her er begått svært alvorlig og bevisst vurderingssvikt, at jeg håper at opptaket vil kunne bidra til at hun blir fjernet fra sin stilling, og minner henne om at mennesker i maktposisjoner som har mottatt kopi av min varsling av 19.07.2012 har kontaktet meg, og at journalist vil skrive om saken.
OBS: Her sikter jeg selvsagt til deg Laila – og avskrift av hele dette lydopptaket er også referert skriftlig i min varsling som du responderte på, av 19.07.2012.
(OVERNEVNTE SITERES OGSÅ I DEL 6 OG DEL 7 I ALLE FORSENDELSENE DU MOTTOK OVER MAIL 10.10.2012.
36. SOSIAL – MARTE LIE ALBERT KAN IKKE BEGRUNNE AVSLAG LIVSOPPHOLD JULI 2012 OG SIER MARIT GUNNES VAR ØVERSTE LEDER:
Telefonsamtale med min saksbehandler Marte Lie Albert 29.08.2012 – Hun virker nesten panikkslagen, kan ikke gi meg forklaring på hvorfor de kun innvilget meg nødhjelp for en hel måned i juli, og sa at Marit Gunnes var øverste leder hva det spørsmålet angikk!

37. SOS – MARIT GUNNES – SAMTALE I RESEPSJON (2010):
VIKTIG: HER KAN MAN HØRE – CA. 18 MINUTTER INNE I OPPTAKET, ETTER AT JEG SPØR OM KLAGENE JEG HADDE SENDT INN PÅ SOSIALSJEF VILDGUN STEINHAUGEN VAR BEHANDLET, AT MARIT GUNNES SVARER MEG (DIREKTE SITAT):
«KLAGER PÅ SOSIALSJEFEN BEHANDLES IKKE AV SOSIALKONTORET»!

(OBS – SE SVARET HERUNDER, SOM JEG MOTTOK I BREVS FORM AV STEINHAUGENS SJEF  – BYDELSDIREKTØR PER JOHANNESSEN OG SOM ER LAGT VED DETTE BREVET I KOPI TIL DEG LAILA):
apeer
Jeg siterer Johannessen direkte:
Med dette underrettes om at den del av klagen som ikke omhandler ytelser etter lov om sosiale tjenester, ikke er gjenstand for ytterligere oppfølging fra vår side overfor dem”!
OG I BREVET FRA HAM TIL MEG (VEDLAGT), AV 06.07.2010, ANFØRER HAN AT HAN IKKE HAR KLAGENE MINE, OG AT JEG MÅ HENVENDE MEG TIL SOSIALSENTERET!
TIL ALT OVERMÅL – HØR LYDOPPTAKET OG LES AVSKRIFTEN FRA DETTE I POSTEN:
«Sosialkontorets projisering  – Tapet telefonsamtale med sosialleder Vildgun Steinhaugen» – Der Steinhaugen på mitt spørsmål om hvordan klagene jeg hadde sendt inn på henne var håndtert, gir meg følgende tilsvar (2 korte utdrag):
“Oppførselsklager sendes ikke til Fylkesmannen!”
Jeg svarer at jeg ikke godtar at hennes sjef Bydelsdirektør Per Johannessen setter foten ned, og at jeg må kunne få vite av henne som sosialsjef hvor en personalklage skal sendes hvis ikke Bydelsdirektøren bryr seg om det – hvor man da skal sende klagen videre når ingen tar tak i det – at hun i alle fall har en plikt til å svare meg på dette – rent generelt.
Steinhaugen (bildet): “Det må du i så fall ta med Gunnes”!
http://bit.ly/AuljKL
VILDGUN STEINHAUGEN PÅ FACEBOOK
Se i tillegg uthevet skrift under pkt. 20:
I Steinhaugens brev til meg 26.11.2009 “Foreløpig svar i forvaltningssak” “Klagesak søknad 200904769 vedtak av 04112009” anfører sosiallederen:
“Klagen vil først bli vurdert internt ved sosialsenteret. Hvis klagen ikke tas til følge sendes den til Fylkesmannen for videre behandling”.
I BÅDE POSTEN OVER, OG I FLERE ANDRE SOM HAR VÆRT MULIG Å NEDTEGNE BEVISFØRINGEN VED HJELP AV LYDOPPTAK, FREMKOMMER ET SAMKJØRT MISBRUK AV MYNDIGHET, GROVE UNDERSLAG AV IMFORMASJONSPLIKT OG BEVISST IGNORANSE AV LOV- OG REGELVERK, INNBAKT OPPSIKTSVEKKENDE RALJERING OG HERJING MOT BEDRE VITENDE!

DE FAGFORENINGSBESKYTTEDE AKTØRENE
HAR TATT SEG GODT TIL RETTE I VANNTETTE POSISJONER SOM ALDRI KAN RAMMES AV ADEKVAT SANKSJONSMYNDIGHET SIDEN BORGERE SOM MOTTAR SOSIALSTØNAD IKKE ER BEMIDLEDE – HVILKET DE ER SEG MEGET BEVISST.

DET ER DERES EGEN INNAVLEDE INTERNJUSTIS OG KAMERADERI
SOM RÅDER!

AKTØRENE I BYDEL NORDSTRAND BRYTER SINE STILLINGSINSTRUKSER MED VITENDE VILJE OG FORSETT, SAMT ALLE ETISKE ASPEKTER SOM DERES EMBETE HERUNDER FORDRER.

DE BESKYTTER H
VERANDRE FOR EN HVER PRIS, OG GÅR OMTRENT BOKSTAVELIG TALT OVER LIK  FOR Å DEKKE EGNE LOVBRUDD!

DE OVERKJØRER HJELPELØSE BORGERE SOM STÅR I UAKSEPTABEL OG HORRIBEL SITUASJON DER LIV OG HELSE BLIR SATT I FARE PÅ BAKGRUNN AV DERES OMFATTENDE
LOVOVERTREDELSER – TIL FORDEL FOR EGEN «VINNING»!:
abrticle_office_bully_01

«IKKE K*DD MED OSS, DU LAGER DET BARE VERRE FOR DEG SELV»! – «ER DET EGENTLIG NOE VITS I Å KLAGE TIL FYLKESMANNEN? – DU KOMMER JO INGEN VEI LIKEVEL, SKJØNNER DU » … … ...

DET ER IKKE BARE JEG SOM BEVISELIG HAR ERFART ÅRELANGE REPRESALIER FRA KAMERADERIET I BYDEL NORDSTRAND.

UHYRLIGHETENE JEG HAR AVSLØRT I EGEN SAK, UNDERBYGGES VIDERE I BEHANDLINGEN AV X – TIDLIGERE OMTALT I E-POSTER TIL DEG LAILA, DER FREMGÅR AT BÅDE FAGFORENINGEN SAMT HELE ATTFØRINGSUTVALGET I BYDEL NORDSTRAND, PRESSET X TIL Å TREKKE KLAGEN HUN SKULLE SENDE INN PÅ SOSIALSJEF VILDGUN STEINHAUGEN.

HVIS HUN IKKE DET GJORDE, LOT DE HENNE FORSTÅ AT HUN VILLE BLI UTSATT FOR SANKSJONER SOM VILLE KNUSE HENNE ØKONOMISK OG MENTALT.OPPTAKENE SOM ER TATT AV INFORMASJONEN FRA LYDOPPTAK FREMLAGT I POSTENE UNDER, VIL SENDES DERE OMGÅENDE PÅ EVT. FORESPØRSEL.

MERK: JEG ER ALLIKEVEL IKKE SIKKER PÅ OM JEG HAR LOV Å SENDE OPPTAKENE FRA MEG, SIDEN JEG VAR BLITT NEKTET Å SNAKKE I MØTET MED FAGFORENINGEN OG ATTFØRINGSUTVALGET (DET ER LOV Å TA OPPTAK AV SAMTALER MAN SELV DELTAR I). ALLIKEVEL SNAKKET JEG TRE GANGER I MØTET, OG BLE TRUET MED  UTKASTELSE ALLE GANGENE.

I MØTET X HADDE MED TILTAKSLEDE
R (XX) MED KONTORVED ITAS AMB AS(OMTALT SOM «DD» I DEL 3), VAR IKKE JEG TIL STEDE, MEN X HADDE LÅNT MIN OPPTAKER OG HUN DELTOK JO SELV I SAMTALEN. DERFOR ER JEG IKKE SIKKER PÅ HVORDAN AKKURAT DETTE STILLER SEG. HÅPER AT DERE VET DET.
Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen.
Del 2
http://bit.ly/d23aa8
Del 3
http://bit.ly/cvsadn
OPPTAK 38. SOSIAL MARIT GUNNES PÅSTÅR I TLF. SAMTALE 20.07.2010 AT HUN IKKE HADDE SAGT AT JEG FIKK UT SJEKKEN PÅ POST TIL LØVLIEN DEN DAGEN

0BS: Dette opptaket skal stå sammen med postene nr. 21 og 22 da det hører til der under, men hadde falt ut av opptaksrekken, og jeg er ikke så datakyndig at jeg får omrokert og plassert dem i rekkefølge igjen.
MERK: I den skriftlige tilbakemeldingen fra Helse- og sosialombudet (vedlagt) der de påstod at de ikke kunne bistå meg med flere dagers underslag av livsopphold fra sosialkontoret, opplyser de meg bl.a at aktørene ved sosialsenteret hadde informert dem om at de ikke hadde min legejournal.
Men det er ren skjær løgn!

For jeg kan altså nå henvise til innhentet sosialjournal – jeg krevde at de to møtereferatene ble sendt meg nylig i september 2012.

De fikk jeg, og der er sjokkerende nok anført at jentene vitterlig innhentet min legejournal i 2008 (belyst i Del 1 til deg i mail av 10.10.2012)

Referatene er vedlagt til deg (to (tre) ark  – S. 28 – 30 i perm)

De er fra 2008, og vises litt langt nede i følgende post – skrevet av fra lydopptak:
Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen.
LEGG MERKE TIL AT NOTATENE IKKE ER SKRIVEBESKYTTEDE – SÅLEDES VILLE DET VÆRE FRITT FREM FOR DEM Å ANFØRE HVA DE MÅTTE ØNSKE Å TILFØYE ELLER TREKKE FRA!

Overnevnte, understøtter at aktørene surfer på internjustisen og bedriver veloverveid seleksjon og ansvarsfraskrivelse med forsettalt ettersom hva som gagner dem best.

Derfor er det stort behov for en radikal lovendring som tilsier at man må kunne ansvarliggjøre den enkelte tjenesteyter.

For her bevises at det gjengse mantra som så feigt fremheves med jevne mellomrom om at det er «systemet» det er noe galt med – SYSTEMET man må skylde på fordi de som arbeider der bare gjør som Stortinget har pålagt dem, ikke en gang vil være et tema!

For Stortinget har aldri instruert Forvaltningen til å bryte ned liv og helse til landets borgere!
Tvert i mot.
Les:
Fasiten – Hvordan sosialhjelpsmottakere langsomt blir tatt livet av, og annen nyttig informasjon
http://bit.ly/QDmTaJ

FO: RUNDSKRIV VEDRØRENDE SOSIALT ARBEIDE NAV
torsdag 21. juni 2007
Nr. R-07/2007
FO – Sosialt arbeid i NAV:
Møtet mellom bruker og sosialarbeider skal preges av profesjonalitet, godhet og verdighet (…)
Et helhetlig menneskesyn og respekt for menneskers integritet og rettigheter er en sentral ferdighet i sosialt arbeid (…)
Å etablere konstruktiv relasjon med brukere og vedlikeholde denne, også når det oppstår konflikt, er en viktig kompetans for sosialarbeidere (…)
Sosialarbeiderfaget bidrar til faglig gode tjenester, som er levert i et system som fremmer helhet på en menneskelig måte (…)
http://bit.ly/d9Q74i
Men realiteten er, at der sitter fagforeningsbeskyttede mennesker i klikk og klan, med blankofullmakter til å j*vles med hvem de måtte ønske, etter eget forgodtbefinnende og antipatier – HELT UTEN Å ERFARE SANKSJONER I NOEN FORM, og dette bør absolutt frem i lyset og endres.
Se mine videre attestasjoner rundt dette i Del 2 og 3 av denne mailen.
AGEORG

FattigNorge (hvis leder – Georg Rønning jeg har skrevet et par bloggposter om – linket til under), rettet et lovende søkelys mot farlige aktører i Forvaltningen i 2008.

Artikkelen ble – som fremkommer, postet kun et par dager etter at han hadde innvilget meg møte – uten at han verken der eller andre steder belyste min groteske sak som kostet meg mye å utlevere muntlig og som han også skriftlig hadde fått et bredt innblikk i.

Han fulgte aldri opp noen av sine lovnader overfor meg enda jeg sendte ham flere purringer:
«Oppgjør i Ålesund» – 29.03.2008
(…) Fra FO og sosialtjenesten rettes det kritikk til foreningen fordi vi har gått ganske kraftig ut mot enkelte sosialarbeidere som vi mener har begått saksbehandlingsfeil eller tjenesteforsømmelser.
Vi har også gått til noen politianmeldelser, men disse er henlagt som ikke straffbare.
Kommunen sa i en pressemelding at sosialarbeiderene var “frikjent”, men det er en misforståelse.
Disse vedtakene ble gjort om, slik at det er en innrømmelse av saksbehandlingsfeil.
Det sies også at vi bør fokusere på systemet, og dempe kritikken av sosialarbeiderene.
Vi har forsøkt å få en dialog med sosialtjenesten og den enkelte sosialarbeider, uten at det har lykkes. Vi inviterte også til en uformell aften både med medlemmer av FO og Delta, uten at det kom noen på disse møtene (…)
Vi er av den oppfatning at det faktisk er slik at den som fatter et vedtak må være ansvarlig for det og kunne stå for det.
Det er ikke systemet som er den faktiske saksbehandler.
Derfor mener vi det er viktig å sette søkelyset på de vedtak som fattes.
Vi vurderer heller å trappe opp markeringen av at det er den enkelte saksbehandler som må være ansvarlig for egne handlinger.
Vi kommer aldri til å slå oss til ro med at det skal være slik at ansvaret for vedtak som får stor betydning for den enkelte vanskeligstilte skal pulveriseres (…)
http://bit.ly/bicI74

Overnevnte er tatt med i bloggposten:

Hvordan står det til på våre sosialkontor?
 
Men så fant de ut at det ikke var så lurt å bite hånden som matet dem,  de ble i stedet Fagforeningens skjødehunder og hovedpådrivere for stuntet «FORTELL DET TIL NAV»!:
Protest mot læringskonferansen “Fortell det til NAV”:
FattigNorges leder – Georg Rønning, innvilget meg altså omgående et møte med ham umiddelbart etter at jeg hadde sendt ham min historie med Nav.
Møtet tok plass torsdag 27.03.2008 på (gamle hotell Bondeheimen), og han innledet dette med å forsikre meg om at min sak var valgt ut av foreningens samarbeidspartnere for å bli belyst overfor politikerene på Stortinget som en enkeltsak for å kunne ha “et ansikt” å knytte problematikken opp mot, og for å dokumentere omfanget av de negative konsekvensene som rammer både den som blir utsatt for overgrep av ulike slag (de som tør varsle), og ringvirkningene dette avstedkommer.
Han sa at politikerne hittil ikke hadde gått inn i enkeltsaker, men her ville de altså forsøke å få til en endring, og uttrykte også at han hade muligheter for å kunne sette foreningens Advokater på min sak!
Han løy for meg!
Les mer her:
Mottar vi den hjelp som de frivillige organisasjonene lover oss?
http://bit.ly/cIcyqD
Hvis det er noen opptak jeg har glemt å ta med og som du evt. gjerne vil høre Laila, så må du endelig si fra! Du vil få dem oversendt med en gang. For nå har jeg endelig klart å opparbeide meg en viss oversikt gjennom alle disse månedene.

«Personforfølgelse» var din spontane reaksjon på vårt møte av 14.08.2012 etter på forhånd å ha lest store deler av min varsling, samt hørt meg utdype noe av denne muntlig for deg- Og det før det var gått en time.

Det har du fullstendig rett i!

Jeg håper derfor at du vil utholde å høre gjennom opptakene som altså verifiserer all trakassering, gjengjeldelser og multiple lov- og regelbrudd både jeg og andre har erfart ved Forvaltningen Bydel Nordstrand og deres ukritiske tjener ved Fylkesmannens kontor.


Jeg håper virkelig med alle bevis i dokunentasjon du nå har mottatt – både per mail, opptak og i en perm med omfattende journalutskrifter og øvrige dokumenter, at de koordinerte forbrytelsene i offentlig tjeneste – begått ovefor hjelpeløse «stemmeløse» borgere i sterkt behov av bistand nå endelig vil komme frem i lyset.

ABEGU
Hva klagehåndteringen angår, så viste jo Gudbjørgsrud til fulle med sin ignorering av materialet fra meg, at han gir speilblanke **** i alvorlige varslinger.
På Nav med balltre – Del 2
http://bit.ly/x0cn7n
Stikk i strid med det Bjurstrøm lovet i august 2011:
STORTINGET – Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren
Dokument nr. 15:1777 (2010-2011)
Innlevert: 15.08.2011
Sendt: 15.08.2011
Besvart: 26.08.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm
Spørsmål Robert Eriksson (FrP):
En Nav-bruker opplyser at Nav-Bjerke har forfalsket hennes CV og ført opp utdanning hun ikke har, eller en gang skjønner hva innebærer!
I CVen er det ikke ført opp utdanning hun faktisk har og som hun har gjennomgått med støtte fra Nav.
Hun opplever også at det blir formidlet ærekrenkende og feilaktig informasjon om hennes opptreden og kunnskaper fra en saksbehandler som aldri har truffet henne.
Skal Nav-brukere være nødt til å finne seg i denne typen feilinformasjon og trakassering? (…)
Bjurstrøm: (…) Jeg vil først minne om at brukeren har anledning til å fremsette en serviceklage overfor enheten som har håndtert saken (…)
Det arbeides nå med ulike alternativer med sikte på å forbedre etatens håndtering av klager som ikke passer inn i dagens formaliserte klageordninger (…)
http://bit.ly/Hhv9mz

MERK: DENNE MAILEN FORTSETTER I DEL 2 OG TRE MED SYV VEDLEGG I MAIL – SOM ER SENDT DEG – HVER FOR SEG I DAG.

PERMEN OG 2 CDer GÅR TIL DEG MED POSTEN I DAG.

NUMMERERT OVERSIKT OVER INNHOLDET I PERMEN, FØLGER I DEL 2.

Med vennlig hilsen

Jeanine Horntvedt
ABHOWDM
POSTENE SOM ER TILKNYTTET DENNE:
NAV NORDSTRAND SOSIAL – VARSLINGEN AV 19 OG 24.07.2013 SOM POLITIKER LAILA MARIE REIERTSEN LØY OM AT MEDIA SKULLE TA!
http://t.co/3Dx7zKDWNy
Laila Marie Reiertsen – En løftebryter! Del 1.:
http://t.co/gVxiWvwDEu
Del 2:
http://t.co/m2aE7Wcyxl
Del 3:
http://t.co/9ehCWi866k
14.03.2013: Nav Nordstrand sosial – Dokumentfalsk, manipulering og avlivningssatser
http://bit.ly/WoBmZ7
13.03.2013: Nav Nordstrand sosial setter liv og helse i fare – som regelen er.
Varsling i autentisk mailrekke med start 07.03.2013 til enhetsleder  Bente Løken                            
http://t.co/9p5HXIZ6Sd
18.02.2013 – Advokat om min Navsak: “Myndighetsmisbruk Big Time!” – Har du bevis kan dette bli “sprengstoff” i pressen”!
http://t.co/lPadlwHj
Klagen til Fylkesmannen der rådgiver forsikrer meg om at sosialtjenestens brudd på taushetsplikt ikke kan behandles:
http://t.co/yfvAx54KxQ
Kommentar til Dumskapens system av prisvinner Heidi Follett
http://t.co/Bn767rXS0p
Nav – Når borgerenes rettssikkerhet må vike, til fordel for pøblers forgodtbefinnende
http://t.co/wAtGCfyqHg
Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

mai 2013
M T O T F L S
« mar   jun »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 051 andre følgere

%d bloggere like this: