Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Laila Marie Reiertsen – En løftebryter! Del 3


alaiiiiiiiiiiii

Laila Marie Reiertsen – En løftebryter! Del 4 (Utdrag):
«Jeg har nå endelig klart å systematisere det aller viktigste av journaler og dokumenter, og sender deg disse samlet i en perm på 121 sider, samt to CDer med lydopptak per postgang i dag til den adressen du har oppgitt i mail til meg: Stortinget, 0026 OSLO»
http://t.co/l3HmgAn7kf
Laila Marie Reiertsen – En løftebryter. Del 2 (Utdrag): 
(Her ser man at Reiertsen også godkjenner at jeg kan sende henne alle dokumentene jeg skriver at jeg vil oversende):
Reiertsen Laila Marie
8/17/2012
To: Jeanine Horntvedt
Hei!
Det går helt fint at du bruker den tiden du trenger. Ikke stress.
Adressen du kan sende papirer til er: Stortinget, 0026 Oslo
Med vennlig Hilsen
Laila Marie Reiertsen
http://t.co/m2aE7Wcyxl
Laila Marie Reiertsen – En løftebryter! Del 1.:
http://t.co/gVxiWvwDEu

abestista

From: Jeanine Horntvedt (emmali1@msn.com)
Sent: Saturday, December 08, 2012 5:27:58 PM
laila-marie.reiertsen@stortinget.no (laila-marie.reiertsen@stortinget.no); Jeanine Horntvedt (emmali1@msn.com)
Hei igjen fra Jeanine.

Oslo 08.12.2012
Tusen takk for rask tilbakemelding og velvilje. Det var jo ikke lite å lese 🙂
Jeg lurer bare på om du også har mottatt den store og godt tapede konvolutten jeg sendte deg 20.11.2012 som inneholdt en perm og to CDer med opptak, som beskrevet i posten under.
I permen var det vel 129 journalark, ikke 121 tror jeg.
Husket bare ikke å redigere antallet i mailen.
Jeg sendte deg også en mail dagen etter – 21.11.2012 der jeg bl.a siterte NAVs ubegripelige avslag på uføretrygd og påbegynt henvendelse til min Jurist.
Det er fint om du har tid å bekrefte om alt er mottatt.

Så lurer jeg på hvor langt journalisten har kommet i saken, om han begynte på denne rett etter at du tok deg tid til møte med meg 14 august – eller om han begynte på denne 10.10.2012 da jeg sendte inn til deg bredere redegjøring av forholdene over mail , eller om han startet først når alle bevis i saken ble sendt inn til deg per brevpost 20.11.2012 (…)
Svaret fra Reiertsen – Verken mer eller mindre:
From: Reiertsen Laila Marie (laila-marie.reiertsen@stortinget.no) 
Sent: Monday, December 10, 2012 7:19:51 PM
Jeanine Horntvedt’ (emmali1@msn.com)
Hei!
 
Ja tusen takk! Jeg leser litt hver dag. Tror det er viktig å absorbere litt etter hvert.
 
Mvh
 
Laila Marie Reiertsen
Stortingsrepresentant /Member of Parliament
Fremskrittspartiet/Progress Party
Arbeids- og sosialkomiteen/Standing Commitee on
Labour and Social Affairs
NAV NORDSTRAND SOSIAL – VARSLINGEN AV 19 og 24.07.2012:
http://t.co/3Dx7zKDWNy
Klagen til Fylkesmannen der rådgiver forsikrer meg om at sosialtjenestens brudd på taushetsplikt ikke kan behandles:
http://t.co/yfvAx54KxQ
alaiiiiiiii
Oslo 03.02.2013
Til Laila Marie Reiertsen, Siv Jensen, Robert Eriksson, Karl I. Hagen, Ordfører Fabian Stang m.fl.

Dere mottok første del av varslingen av 23.01.2013.
Jeg er ikke god på data, og limer derfor inn siste mail fra Reiertsen til meg.Jeg trodde ikke mine egne øyne når jeg så denne, så lavt kan man bare ikke synke!:

24.01.2013 – Hei!

Leit du ikke leste denne mailen
Mvh
Laila Marie Reiertsen
(OG JEG LEGGER TIL – DET ER FØLGENDE MAIL REIERTSEN SIKTER TIL, SOM VAR LIMT INN UNDER HENNES OVERNEVNTE MAIL):
abrticle_office_bully_01
Videresendt melding:
Fra: Reiertsen Laila Marie <laila-marie.reiertsen@stortinget.no>
Dato: 22. januar 2013 08:51:52 CET
Til: ‘Jeanine Horntvedt’ <emmali1@msn.com>
Emne: SV: Noen få spørsmål fra Jeanine Horntvedt
Hei!
Først og fremst så har jeg lest det som står i alle papirene.
Journalisten har fått utdrag av saken og da anonymisert.
Han har ikke gitt den opp men vil bruke litt tid, også for å sammenligne andre lignende saker han sitter på som han selv sier.
Jeg har vært i samtaler med flere aktører innen forvaltningen.
Og hatt samtaler med en god venninne av meg i Nav systemet.
Men det er ikke enkelt å nå frem og ikke minst hva en bør gjøre.
Og det handler ikke om vilje fra min side til å ønske å gjøre noe.
Hadde vi (FrP) sittet med styringen hadde nok bildet vært helt annerledes.
Jeg holder din sak åpen hele tiden og prøver å gjøre så godt jeg kan å få fokus på den.
Jeg skal be journalisten ta kontakt med deg hvis han ønsker det.
Ha en fin dag!
Mvh Laila Marie Reiertsen

ablai4

(2. mail fra Reiertsen til meg samme dag) (Den dreier seg om første klagen jeg hadde sendt alle overnevnte aktører, og vist i Del 1 av denne serien):
Laila Marie Reiertsen – En løftebryter! Del 1.:
http://t.co/gVxiWvwDEu
Hei!
Til orientering sendes saken din over til fraksjonen til møtet der i uke 6
Mvh
Laila Marie Reiertsen
(SITAT SLUTT)

ALAIIIIIII

Mine bemerkninger:
Reiersen skriver 24.01.2013: «Hei! Leit du ikke leste denne mailen» (og så følger den andre mailen fra henne av 22.01.2013).
Jeg anser det for å være meget spesielt at Reiertsen – etter å ha lest min siste mail til henne av 23.01.2013 (heretter omtalt som «varslingen» som ble sendt hennes overordnede 23.01.2013) legger opp til å bryne krefter med en borger som allerede – og for lengst ligger nede for telling.
Det er en tarvelig strategi Reiertsen presenterer.
Tilsvaret er en oppvisning i renkespill – en simpel taktikk der den godt lønnede politikeren gjør kort prosess ved å avlede fokus fra egne abnorme unnlatelser og tillitsbrudd, og gjør et patetisk forsøk på å vri det til at det er jeg – den gjennom hele 6 år forvaltningsrammede borgeren, som angivelig har misforstått det hele!
Men selvsagt har jeg lest mailen Reiertsen sikter til – må jeg få spørre hva det er hun tar meg, og fagkomiteen som skal behandle denne saken til inntekt for?!

ABSivJensen

Jeg håper at medlemmene – for partiets egen del, vil ha mer næringsvett enn deres leder Siv Jensen som – mens jeg forfatter dette tillegget, presterte å svare meg det følgende:
26.01.2013 – Hei og takk for din epost.
«Jeg har forstått på Laila Reiertsen at hun følger opp dette på en rekke ulike måter og dermed også ivaretar sin ombudsrolle på en god måte.»
Med vennlig hilsen
Siv Jensen
Med denne tilbakemeldingen viser ikke Jensen annet enn total ignorering av en godt underbygget varsling med høy alvorlighetsgrad, og at hun ukritisk står solidarisk med partifeller som svikter innbyggere i dette landet på det groveste!
Informasjonen om at «saken oversendes fraksjonen» er det til alt overmål Reiertsen som gir meg – og ikke hennes overordnede i partiet som varslingen har gått til!
Det ser jeg på som ganske enestående uprofesjonelt.
I varslingen – første del sendt dere 23.01.2013 (som i første hånd var stilet til Reiertsen selv og mottatt av henne), fremgår tydelig at jeg tidlig begynte å trekke ut passasjer og kommentere fra blant annet mailen som hun  her tillegger meg å ikke ha lest.
Således kan Reiertsens «uvitenhet» ikke stå til troende.
Det er under en hver kritikk at en politiker som i utgangspunktet har gått inn for å villede meg på det groveste – med overlegg ignorerer mine bestrebelser på å redegjøre for hvorfor jeg reagerer som jeg har gjort, og med krefter jeg ikke har.
Videre – Reiertsens yrke og status konstatert, gir at hun har svært begrensede muligheter – om noen – for å sette seg ned hver dag og «chatte» med alle landets borgere i arbeidstiden.
På denne bakgrunn er det rimelig å slutte at Reiertsens intensjon – hva gjelder mine gjentatte spørsmål over måneder med flere purringer på konkret svar fra henne på løftene hun hadde gitt meg, og om hvor langt journalisten var kommet i min sak – om hun selv vil ta opp denne i Stortinget – overhodet ikke var å starte en dialog med meg om temaet, gitt hennes første respons etter påtrykk fra meg av 21.01.2013!:
«Har igjen vært i kontakt med journalisten. Han mener det er en god men massiv sak.Men det siste fra han er at denne bør prøves rettslig. Og da i forhold til personforfølgelse (…)» Hva! … ablaiiiiii
Påstanden om Reiertsens urederlige intensjoner, understøttes også i mitt siste svar til henne – (varslingen) av 23.01.2013 der jeg blant annet viste til datoene for når jeg sendte henne overnevnte spørsmål, og fremhevet Reiertsens standhaftige vegring av å gi meg konkret tilsvar på dem – hvorpå hennes korte og ufattelige respons gikk som følger:
10.12.2012: «Ja tusen takk! Jeg leser litt hver dag. Tror det er viktig å absorbere litt etter hvert».
Reiertsen er – som hun gjorde meg oppmerksom på i møtet vi hadde av 14 august 2012 tidligere sykepleier, og utbroderte med patos og gjentakelser for meg i møtet vi hadde, sin grundige kjennskap til at mennesker hun kjente sakene til hadde fått innvilget uføretrygd av Nav på langt – LAAANGT mindre grunnlag enn all den dokumentasjonen jeg satt med på mine sykdommer!
I varslingen viser jeg bl.a et utdrag fra en mail jeg sendte henne kun 7 uker etter møtet der jeg uttrykker stor bekymring for sterkt forverret helsetilstand – med tap av 14 kg fordi medisiner ikke virker som de skal etter sosialtjenestens siste overgrep med å sette meg en hel måned på 70 kr. dagen å leve for. Der listet jeg også opp for Reiertsen alle sykdommene jeg har.
Og i permen jeg sendte henne med 129 journalark i november i fjor, fikk hun til alt overmål dokumentasjonen svart på hvitt.
Der er også satt inn originalen av journalarket fra ambulansepersonellet som var her etter at jeg hadde hatt brystsmerter, besvimt og kastet opp i fjor sommer etter utpiningen.
Mer fra varslingen  – utdrag fra mailen Reiertsen påstår at jeg angivelig «ikke har lest» (her refererer hun til journalisten):
«Han har ikke gitt den (min sak) opp men vil bruke litt tid, også for å sammenligne andre lignende saker han sitter på som han selv sier».
Men kjennsgjerningene er at der finnes ingen «lignende saker» som min.
Dette vet både Reiertsen og journalisten meget godt!
IMG_7211
Jeg gikk ut med avsløringene rundt Nav Arbeid og deres partner OPT sine elimineringsmetoder på Aftenpostens debattforum allerede 16.03.2008, noe som ikke resulterte i annet enn full knebling
fra øverste hold etter kun fire måneder – hvilket kan leses mer om her:

Vår nye ytringsfrihet

http://bit.ly/z4BYPe

Varslere i fare. Bruker pressen oss som offerlam på vilkårlige premisser?

http://bit.ly/NatM0

Jeg kjenner ikke til at media noen gang har satt fokus på systematiske gjengjeldelser og personforfølgelse som en hjelpetrengende borger har klart å bevise og dokumentere gjennom et tidsrom som strekker seg godt over seks år, og som er understøttet av lydopptak og annet bevismateriale.
Så vidt jeg vet er det heller ingen andre mennesker som jevnlig – gjennom år, har gått ut på blogg og debatter og kringkastet en svært personlig historie i tilnærmet den utstrekning som jeg har gjort, og som like lenge har blitt kneblet og ignorert av en samlet pressestand som udiskutabelt har kunnet lese seg opp på at min helse har blitt sterkt forverret gjennom disse årene.
Men jeg er nå en gang 50 år og ikke 23 – kanskje alder er av relevans.
Selv uttrykte Reiertsen øyeblikkelig etter å ha forsikret meg om at hun hadde lest store deler av min sak, at denne dreiet seg om personforfølgelse.
Den siste mailen fra henne som hun den 24.01.2013 så utstudert tilforlatelig anfører at var leit at jeg «ikke hadde lest» (innledningsvis) er sakset et utdrag fra her i min varsling til henne av 23.01.2013 der jeg drøfter nettopp hennes tilsvar om overnevnte, hvilket Reiertsen udiskutabelt må ha oppfattet ved gjennomgang i utgangspunktet!:

Abully_woman_400

«Det aller mest patetiske her, er at du forsøker å vri deg unna med å projisere ditt så mye som fem måneder gamle statement (om personforfølgelse) over på journalisten og maskere det godt inn i hans «vurderinger av dagen»!
Jeg er rystet!
Du er folkets politiske ombudsmann!
Hva videre er – Du er medlem av Arbeids- og sosialkomitteen!
Og med din meget spesielle «håndtering» av denne saken som vist, så har du sviktet dine konstituerte plikter grovt!
«Jeg holder din sak åpen hele tiden og prøver å gjøre så godt jeg kan å få fokus på den. Jeg skal be journalisten ta kontakt med deg hvis han ønsker det.»
Tullprat!
Du hadde klart å sette fokus på min sak i løpet av få minutter eller timer, hadde du virkelig gått inn for det!»
Reiertsen fikk tilsendt flere titalls opptak fra hvor det aller meste av dialogen fra opptak mellom overgriperene og meg kunne leses samtidig på blogg:
Ikke belyst i varslingen av 23.01.2013, men i to av de uttallige mailene hun mottok fra meg i puljer gjennom dette halve året! Et ringe eksempel:

Tapet møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd

http://bit.ly/d0Ms37

På Nav med balltre – Del 2

http://bit.ly/x0cn7n
Reiertsen lovet meg at journalisten ville bruke en måned på å grundig gjennomgå min sak!
Jeg forela for sykepleieren attestering på multiple sykdommer og skader og en sterkt forringet helsetilstand – hvilket jeg underveis skrev til henne og opplyste om at gikk dramatisk mot det verre… 14 og senere til sammen 18 kg. ned i vekt etter sosialtjenestens utpining på 70 kr. dagen en hel måned da jeg ikke lenger klarte å holde på maten – som forelagt dem langt tidligere – men denne gangen uten at det stabiliserte seg!
Trass i overnevnte, valgte Reiertsen – etter press fra meg om endelig tilbakemelding – å avrunde det hele med luftig svada og tåkeprat om at journalisten ville «bruke litt tid for å sammenligne andre lignende saker» når hun i utgangspunktet lovet meg at han ville bruke en drøy måned eller så fra 14 august 2012 på å få løftet akkurat DENNE saken!
Hun fikk også grundig kjennskap til hvordan de innklagede aktører i sosialtjensten hadde behandlet «X»:

«Del to og tre i denne serien, dreier seg om annen person som tilkjennega overfor sin Fagforening i Bydel Nordstrand at hun kom til å sende inn en klage på sosiallederen ved Nordstrand sosialkontor.

Hun ble deretter i et møte hun ble innkalt til med Attføringsutvalget i Bydelen, møtt med sanksjoner av et format som ville knuse henne psykisk fysisk og økonomisk, og bunnlinjen var at hvis hun ikke droppet klagen på sosiallederen så ville de aldri mer skaffe henne arbeidstreningsplass!

Snedig nok hadde de ikke innkalt sosialsjefen til møtet, men baserte seg i stedet bevisst på å sjikanere, manipulere og synse rundt hva som egentlig hadde tatt plass hva angikk klagen som sto på trappene – konsentrert mot Xs versjon av saken alene.

Overnevnte utelatelse av den andre part i møtet, samt at møteagendaen skulle dreie seg om verbale overfall og grovt misbruk av myndighet i stedet for «Veien videre mot arbeid» som det ble opplyst i møteinnkallelsen X hadde mottatt, er bevis nok for det oppsiktsvekkende kameraderiet som pågår i Bydelen – alle navngitte aktører i mellom.

Etter møtet som jeg var med på og tapet, geleidet jeg personen (X) til nærmeste restaurant der hun holdt på å kollapse.

Hun gikk også ut på toalettet og kastet opp.

X ble såpass dårlig av behandlingen at hun en tid etter måtte trappe opp til dobbel dose blodtrykksmedisiner»:

Del 2

http://bit.ly/d23aa8

Del 3

http://bit.ly/cvsadn
ablai3
Hykleri fra politikerens side!
Urederlig!
Uverdig!
Vulgært og umoralsk!
Og – Tror Reiertsen at JEG har mere tid igjen?
TROR hun virkelig det?!
Jeg kunne ha utlevert for henne hvor dårlig jeg er akkurat nå, men – klok av skade, skal jeg spare meg selv for det.
Politikeren oppviser en feighet, en ansvarsfraskrivelse og en unnfallenhet av de sjeldne som jeg tror man skal lete lenge etter hos en nær sagt hvilken som helst annen person innenfor sitt virke.
Og det er HER «sammenlikningsgrunnlaget» ligger.
Ikke under Reiertsen og journalistens lumske oppkok av en «dr*t og dra» – holdning!
Hvis Reiertsen hadde hatt rederlige hensikter i min sak, vært oppriktig i sine lovnader og ment å reagere som hun hadde plikt til når hun selv bekreftet at her tok plass personforfølgelse for så mye som et halvt år siden, så hadde hun også gitt meg svar på de få spørsmål jeg stilte henne underveis og ikke bare ignorert dem.
Når hun endelig så seg nødt til å kreste ned et par ekstra linjer i hennes mail av 21.01.2013 etter påtrykk fra meg – sett opp mot alvorlighetsgraden i den graverende varslingen hun sitter med bevis for og viten om min helsetilstand, så er det innlysende at innholdet i mailen burde ha vært av ganske annet kaliber enn det hun valgte å komme opp med!
Men her skal utvilsomt investeres i renkespill på bekostning av en borgers liv og helse.
Laila Marie Reiertsen hadde min hele og fulle tillit.
Jeg tok henne i mot fordi hun lovet meg skriftlig at min sak endelig ville bli løftet i media! 
Jeg hadde verken tid, krefter eller helse igjen å bruke på flere posører og misbrukere av makt som aktivt går inn for å j*vles med folk – hvilket hun var godt inneforstått med, ved gjennomgangen av min kopi til bl.a henne og Robert Eriksson av varslingen til Fylkesmannen av 19 og 24.07.2012 som hun valgte å respondere på!
Reiertsens forsøk på å bagatellisere løftebrudd og unnlatt oppfølging, gjøre seg dum, tåkelegge og kamuflere – for så å avslutte med stikket i mailen som er vist innledningsvis, ser ser jeg derfor på som aldeles grensesprengende infamt!
23.01.2013 ga jeg klar beskjed til Reiertsen i klagen på henne om å sende meg tilbake permen på 129 sider samt CDen med lydopptakene som jeg i god tid varslet henne om at ville bli postet, uten at hun motsatte seg dette eller avviste dette underveis.
Politikeren har enda ikke etterkommet denne oppfordringen, vi skriver 12.02.2013!
Jeg forventer at de medlemmer som skal behandle denne varslingssaken viser seg verdige sitt ansvar og ikke opptrer med samme nivå av stupiditet og ansvarsfraskrivelse som deres nåværende partileder har utvist, og at disse vil forvalte sitt embete med integritet og upartiskhet.
Med dette, avventer jeg utfallet av varslingen.
Med hilsen
Jeanine Horntvedt
Jeg legger til 22.05.2013:
Gjett tre ganger hvilke aktører som satt i «Fraksjonen» – Fagkomiteen og «behandlet» min klagesak?
Fasit: B.L.A.  LAILA MARIE REIERTSEN!
Jeg ringte Stortinget 06.03.2013 og forklarte saken for Reiertsens Rådgiver «Ytterhorn»? siden hun selv ikke var til stede.
Hun sa at uke 6 var fra 4-9 februar (2013) som svar på mitt spørsmål om når uke 6 var og «Fraksjonen» skulle ha møte.
Hun kunne opplyse om at der for FrP, satt tre medlemmer:

arobABEGDIablai5

Robert Eriksson, Vigdis Giltun og Laila Marie Reiertsen!

Jeg spør: «Så Reiertsen skal med andre ord behandle klagesaken på seg selv»?!
Y. forsøker å redde seg i land: «Ja det jeg vet ikke, jeg har ikke vært borte i denne saken der så jeg vet ikke»…
Hun spør hva saken gjelder og jeg gir henne en kort men fyldig oppsummering, hvor løftebruddet konstateres.
Y svarer: «Ja altså vår Stortingsgruppe har jo ikke noe system for den type klagesaker. Vi har ikke noe organ som tar seg av klagesaker eller – det er ikke noe formelt system som tar seg av sånt»
Jeg spør da hvem det er som har et overordnet ansvar for å følge opp denne type saker her i Oslo når våre folkevalgte representanter som er ombudsmenn for folket, svikter så grovt.
Y svarer igjen at det ikke er noen systemer for klager på «sånt».
Jeg opplyser om at jeg bl.a har sendt Ordfører Fabian Stang klagene, men Y sier at «verken han eller noen andre har noe med Stortingsrepresentantenes gjøren og laden å gjøre egentlig» .
Jeg synes det er underlig, og viser derfor til Nordland Fylkeskommune som har en slik varslerordning, og presenterer innholdet for henne (som kan leses her – utdrag):
«Varsler på politiske ombud, kontrollkomiteens sekretariat og fylkesrevisor skal behandles av tidligere sorenskriver Gunnar Lind (…)
Dette er allmennhetens mulighet til å varsle om kritikkverdige forholdog er en ordning som kan fange opp varsler både fra brukere av fylkeskommunale tjenester, leverandører, allmennheten og fylkeskommunens egne ansatte (…)
Det kan varsles om brudd på lov, interne regler/retningslinjer eller allment aksepterte normer. Det kan være vanskelig å ha en klar definisjon på hva som er kritikkverdige forhold eller ikke. Uten at listen er ment å være uttømmende, kan eksempler på kritikkverdige forhold være:
  • maktmisbruk
  • brudd på etiske retningslinjer (…)
http://www.nfk.no/artikkel.aspx?AId=12148
Men Y gjentar bare hva hun har sagt og legger til: «Folkevalgte er helt – hva skal jeg si – selvstendige, det er ingenting man kan gjøre med folkevalgte»!
Jeg: «De er urørlige»?
Y: «Ja de er det»! (…)
alaiiiiiiiiiiii
Y: «Det er ikke noe formelt som tilsier at de som er Stortingsrepresentanter har PLIKT til å hjelpe verken deg eller andre!»
Jeg: «Men JUSSEN sier jo at en muntlig lovnad er like bindende som en skriftlig».
Men Y forsøker seg med et lettvint: «Representantene har ikke noen juridiske plikter på den måten»!
Jeg spør om jeg har krav på å få en tilbakemelding – et referat fra saksmøtet i Fraksjonen, men Y svarer meg at det har de ikke plikt til å gi meg!
Hun fortsetter dog med å si at hun er enig med meg i at dette er en dårlig måte å behandle folk på og at Reiertsen ikke burde ha gjort det på den måten, men at det ikke finnes noe formelt system som kan behandle en slik klage eller som kan føre til noen konsekvenser for henne (Reiertsen) eller andre «så JA, hun kan gi blaffen hvis hun vil – det er veldig dumt, men sånn er det!»
Jeg svarer at ja det er VELDIG dumt, og tilkjennegir at jeg kommer til å gå ut på blogg og kringkaste hele saken og at det vil stå igjen som det eneste mottrekket jeg har, etter å ha forsøkt å være ryddig ved å gå alle riktige veier i forsøk på å nå frem.
Y snakker varmt om partiet og at dets representanter er opptatt av å behandle velgerene med respekt og fornuft, og avslutter med at det jeg har fremsatt om Reiertsen «ikke er vanlig praksis, det er veldig dumt å ikke følge opp, samt å love mer enn det man kan holde»!
Jeg forteller mer om min svært dårlige helsetilstand som Reiertsen er meget klar over, og sier at det er underlig at hun ikke har ønsket å ta min stygge sak opp på Stortinget som faktisk har pågått i nær fem år, når hun har talt så mange andre borgeres saker der.
Hun svarer meg at man ikke kan ta opp «hva som helst» i Stortingets spørretime – og ikke enkeltsaker, men da viser jeg til Robert Eriksson og det følgende:
Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren
Dokument nr. 15:1777 (2010-2011)
Innlevert: 15.08.2011
Sendt: 15.08.2011
Besvart: 26.08.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

arob

Spørsmål
Robert Eriksson (FrP): En Nav-bruker opplyser at Nav-Bjerke har forfalsket hennes CV og ført opp utdanning hun ikke har, eller en gang skjønner hva innebærer!
I CVen er det ikke ført opp utdanning hun faktisk har og som hun har gjennomgått med støtte fra Nav.
Hun opplever også at det blir formidlet ærekrenkende og feilaktig informasjon om hennes opptreden og kunnskaper fra en saksbehandler som aldri har truffet henne.
Skal Nav-brukere være nødt til å finne seg i denne typen feilinformasjon og trakassering? (…)
http://bit.ly/Hhv9mz
Joda, nå er Y enig. Hun sier det kan tas opp etter skriftlig innsendte spørsmål!
Jeg avslutter med å si at jeg i alle fall så langt har vært ryddig og gått gjennom flere kanaler for å forsøke å innhente tilbakemeldinger – bl.a fra Fraksjonen og gjort det jeg kan, så nå vil jeg gå ut offentlig med saken fordi jeg opplever den som meget graverende.
Y er enig, og svarer at det er jo ikke annet jeg kan gjøre. At det jo er «dårlig behandling» men at det ikke er noen Stortingsrepresentanter som har plikt til å ta opp «sånne saker» eller gjøre noe med dem, slik at det ikke vil være noe juridisk grunnlag for å klage!»
Samtalen avsluttes.
Jeg har til dags dato ikke mottatt et eneste svar på mine klager på Reiertsen fra «Fraksjonen» hun selv sitter i!
Noen måneder etter kontaktet jeg FrPs hovedlag, purret på perm og de ba meg sende historien skriftlig som jeg i telefonsamtalen ga korte utdrag fra – hvilket jeg gjorde.
Etterpå taushet fra alle!
Reiertsen har altså per skrivende stund ikke sendt meg permen med over 100 sider sårt tiltrengte journalark med min sykehistorie, og flere titalls lydopptak på CD med Nav tilbake.
Sykepleier, politiker og prisvinner Laila Marie Reiertsen har slett ikke tatt seg bryet med det!
Tusen takk.

AErik Bye

Erik Bye om politikere:
“De er folkets tjenere!
De skal stå i givakt!
For oss!
I Demokratiet!
Det er noen av dem som tror at de har blitt HERRER!
Men der tar de faktisk feil!
Der må de en gang LÆRE at de tar feil!”
http://bit.ly/RRVS33
STORTINGET
Om Grunnloven
Grunnloven er den høyeste rettskilden i Norge. Dersom andre lover er i strid med den, må de vike.
Grunnloven slår fast at det er folket som legitimerer makten
http://bit.ly/X7LRMA
Kongeriget Norges Grundlov, given i Rigsforsamlingen paa Eidsvold den 17de Mai 1814,
C. Om Borgerret og den lovgivende Magt.
§ 49. Folket udøver den lovgivende Magt ved Storthinget.
http://bit.ly/WVXbL8
ABUNDE
About Jeanine 
http://bit.ly/Vi8uyZ
14.03.2013: Nav Nordstrand sosial – Dokumentfalsk, manipulering og avlivningssatser –  og saksbehandler hos Fylkesmannen legger fra seg omfattende varslingssak uten å sikre den nærmere oppfølging, tar sin hatt – og går (slutter)!
http://bit.ly/WoBmZ7
13.03.2013: Nav Nordstrand sosial setter liv og helse i fare – som regelen er.
Varsling i autentisk mailrekke med start 07.03.2013 til enhetsleder  Bente Løken                            
http://t.co/9p5HXIZ6Sd
18.02.2013 – Advokat om min Navsak: “Myndighetsmisbruk Big Time!” – Har du bevis kan dette bli “sprengstoff” i pressen”!
http://t.co/lPadlwHj
Kommentar til Dumskapens system av prisvinner Heidi Follett
http://t.co/Bn767rXS0p
Nav – Når borgerenes rettssikkerhet må vike, til fordel for pøblers forgodtbefinnende
http://t.co/wAtGCfyqHg
Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

mai 2013
M T O T F L S
« mar   jun »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 057 andre følgere

%d bloggere like this: