Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Laila Marie Reiertsen – En løftebryter. Del 2


                                                                                                                                                                                                                                                                  

ABAnimal Farm Card 001

Ombudsmenn for folket
Rb.no 15.11.2011:
“Politikerne må alltid huske hvem de er til for. Våre politikere må aldri glemme at de er valgte ombudsmenn for folket.
Kari Kjønaas Kjos (Frp) er et eksempel til etterfølgelse i så måte. Hun har i en årrekke tatt opp den lille manns sak (…)
Folkevalgte, enten det er på lokal- eller riksplan, må aldri miste ombudsrollen overfor landets innbyggere av syne.
Det er lov å engasjere seg i enkeltsaker.
De folkevalgte er til for folket – og ikke omvendt”
http://bit.ly/UvYqiT
Laila Marie Reiertsen – En løftebryter! Del 1:
http://t.co/gVxiWvwDEu
Del 3:
http://t.co/9ehCWi866k
Del 4:
http://t.co/l3HmgAn7kf
Del 5:
http://t.co/YAGNqwUHh4
NAV NORDSTRAND SOSIAL – VARSLINGEN AV 19 OG 24.07.2013 SOM POLITIKER LAILA MARIE REIERTSEN LØY OM AT MEDIA SKULLE TA!
Klagen til Fylkesmannen der rådgiver forsikrer meg om at sosialtjenestens multiple brudd på taushetsplikt ikke kan behandles:

ABLAI2

From: laila-marie.reiertsen@stortinget.no
To: emmali1@msn.com
Subject: SV: Tilleggsinformasjon til mottakere – NAV SOSIAL – VEDTAKSKLAGE JULI 2012 KREVES OMGJORT UMIDDELBART – STÅR UTEN PENGER OG MAT. JEANINE HORNTVEDT. SAKSBEHANDLER – MARTE LIE ALBERT
Date: Thu, 19 Jul 2012 18:57:04 +0000
Hei!
Først og fremst takk for mail og at du deler livet ditt med oss. Det er en omfattende mail du har sendt som jeg har lest. Slik jeg ser det er det mange problemstillinger her. Blir lei meg når mennesker i nød opplever dette. Kunne godt tenkt meg å møte deg. Akkurat nå er jeg på Vestlandet men skal til Oslo i august så hvis u har helse og ønsker det selv kan vi jo avtale ett treff.
Så lurte jeg på om det er greit for deg hvis jeg involverer en journalist til å se på saken din.
Du må for alle del ikke føle noe press for dette. Men da kunne vi fått løftet saken.
Ha en fin kveld J
Mvh
Laila Marie Reiertsen
Stortingsrepresentant FrP
Arbeid og sosialkomiteen
Tlf                 00 47 23 31 30 88
Mobil           95 12 75 55
E-mail          lmr@stortinget.no
From: Jeanine Horntvedt (emmali1@msn.com)
Sent: Saturday, July 21, 2012 8:04:51 PM
To: laila-marie.reiertsen@stortinget.no (laila-marie.reiertsen@stortinget.no); Jeanine Horntvedt (emmali1@msn.com)
Hei, og tusen hjertelig takk for svært oppløftende tilbakemelding.
Jeg har ikke vært på PC på noen dager, oppdaget tilbakemeldingen først nå, og kan umulig en gang begynne å formidle akkurat hvor lettet og glad jeg er.
Ja takk, jeg ønsker så absolutt et treff med deg i august, og at du absolutt setter en journalist på saken.
Ingen journalister (og jeg har henvendt meg til dem et sted mellom 100 – 200 ganger eller mer i løpet av fire år) har ønsket å ta tak i forholdene, så at noe endelig blir gjort er veldig gledelig, da jeg ikke tror helsen min vil holde stort lenger. Jeg er svært syk. (…)
Jeg forstår det slik at du har lest hele klagen min til sosialtjenesten, og kanskje herunder poster jeg har linket til i bloggen.
Der kommer uansett godt frem at alle mine påstander rundt samtlige forhold jeg fremhever, kan underbygges bortenfor en hver tvil via omfattende lydopptak av svært god kvalitet.
Hvis min sak løftes frem, tror jeg at dette vil være til stor hjelp – også for uttallige andre mennesker som står fullstendig uten sikkerhetsnett, stilt overfor grove og vedvarende urimeligheter fra forvaltningen.
Jeg ser stort frem i mot å møte deg i august, og tusen takk igjen!
Fint om du bare kan bekrefte kort OK så jeg vet at du har mottatt dette tilsvaret.
Tusen takk
Med vennlig hilsen
Jeanine Horntvedt
ablaiiiiii
Laila Marie Reiertsen – politiker (FrP) sykepleier og medlem av Arbeids- og sosialkomiteen, sa seg altså skriftlig villig til å løfte min sak (med Nav) i juli 2012 som eneste person av ca. 27 som mottok kopi av min til da siste varsling om aldeles horrible forbrytelser i den offentlige tjeneste ved mitt lokale Navkontor som i første rekke gikk til Fylkesmannen 19 og 24.07.2012.
Egentlig hadde jeg verken helse eller krefter til å stille opp på noe som helst, men kun fordi hun ga meg en skriftlig lovnad om at min sak nå endelig ville bli belyst i media, takket jeg ja til å møte henne.
Møtet varte i to timer, hun sa at hun hadde lest en stor del av min blogg, at saken var meget spesiell, og at her åpenbart dreiet seg om personforfølgelse.
Det var hennes eksakte ord.
Jeg ble svært oppløftet over at her endelig var et menneske som tok lovbruddene på alvor og tilbød sin hjelp, så gjennom det halve året som deretter gikk – frem til januar 2013, arbeidet jeg i den grad jeg klarte, med å sende henne grundig sammendrag av saken som strekker seg over flere år, 58 lydopptak fra møter og telefonsamtaler med Forvaltningen der grovt misbruk av myndighet bevises, samt en perm med 129 journaldokumenter – deriblant legeerklæringer som viser akkurat hvor dårlig det står til med meg, og som attesterer at jeg har ca. 14 fysiske diagnoser og sykdomstilstander.
Jeg gjorde i forkant rede for på mail til Reiertsen om at materialet ville bli sendt, uten at det kom noen tilbakemelding om at det ikke var nødvendig.
Politikeren sendte meg tvert i mot mail om at hun leste i saken hver dag, og ved en anledning – at hun ville lese gjennom ca. 8 poster (vedlegg til mail) som jeg hade sendt henne «i løpet av uken».
Altså – ingenting som kunne tyde på at hun kom til å trekke seg fra hva hun hadde lovet.
Men så oppdaget jeg plutselig i januar 2013 at hun hadde villedet meg grovt, og at hennes løfter om å ta saken på alvor og få denne ut til offentligheten via journalist som hun kjente, bare hadde vært løgn!

ABFEIGGG

I sjokktilstand sendte jeg mail med bakgrunnsorientering om sviket til en rekke makttopper i min venneliste på FB, og avsluttet:
«Hvilken instans vil være den rette og henvende seg til for å varsle om at en av folkets ombudspersoner svikter så grovt og ikke følger opp sine konstituerte plikter?»
Majoriteten ga meg tilbakemeldinger og føyset meg bare vekk. De kom med inngående bortforklaringer og forsvar for Reiertsen og mange var tilsynelatende helt blanke på hva i all verden lille meg skulle kunne gjøre med dette.
Noen få av dem var rederlige.
Jeg vil selvsagt herunder ikke nevne navn, men en av dem svarte:
Hei!
Dette høres jo meget spesielt ut, må jeg si. Jeg tror Asbjørn Øyhovden i TV2 er en mann som ville finne dette interessant dersom de påstander du framsetter viser seg å være riktig.
Mvh (…)
JEG TAR KONTAKT MED NEVNTE PERSON, MEN MØTER PÅ VANSKELIGHETER SÅ JEG SENDER MAIL TIL HANS KOLLEGA:
Til Journalist Connie Bentzrud.
Hei, jeg beklager bryderiet, men kunne du være så snill å videresende denne varslingen til din kollega – journalist Asbjørn Øyhovden?
Jeg har forsøkt å skrive mailadressen hans på uttallige måter, men det bare lyser rødt.
Så undersøkte jeg litt, og så at dere sammen har vunnet Kulturdepartementets menneskerettspris.
Derfor henvender jeg meg til deg.
Hvis det skulle være slik at Øyhovden ikke har anledning til å fremheve saken jeg presenterer under her, kunne du tenke deg å ta denne da?
Jeg vet ikke om noen mer egnede personer enn dere for å løfte en sak som denne.
Håper på positivt svar.
Med vennlig hilsen
Jeanine Horntvedt
Bentzrud svarte meg at hun ville sende mailen fra meg til Øyhovden, men deretter hørte jeg aldri noe fra menneskerettsprisvinnerene enda jeg i mellomtiden hadde funnet riktig adresse til Øyhovden og sendte ham purring på svar 13.02.2013.

arob

Carl I. Hagen, Per Sandberg, Siv Jensen, Robert Eriksson m.fl, mottok også varslingen om den politiske ombudskvinnens grove løftebrudd.
Der innledet jeg til førstnevnte:
Carl. I. Hagen
Medlem av Helse- og sosialkomiteen
Oslo 24.01.2013
Jeg tillater meg å informere deg om uttalt svik fra en politisk ombudskvinne for folket i ditt parti – Laila Marie Reiertsen.
Som du vil se, er varslingen allerede sendt Siv Jensen.
Jeg mener at informasjonen vil være relevant for deg å få innblikk i også – siden du har vært mangeåring leder for FrP, og nå er medlem av Helse- og sosialkomiteen.
Du har – med din lange fartstid i politikken, et stort overblikk over statsforfatningen og alle dennes funksjoner, så jeg håper på råd fra deg om hvilken instans som vil være den riktige og sende varslingen til – som har myndighet til å behandle denne.
Det eneste jeg har funnet frem til er det følgende, men slik jeg forstår det, så vil ikke dette gjelde for innbyggere i Oslo-regionen:
Ekstern varsling (alle)

Dette er allmennhetens mulighet til å varsle om kritikkverdige forhold, og er en ordning som kan fange opp varsler både fra brukere av fylkeskommunale tjenester, leverandører, allmennheten og fylkeskommunens egne ansatte.
Det er utarbeidet et elektronisk skjema som skal benyttes. Det er kun varslingssekretariatet som er mottaker av eksterne varsler (…)
Varsler på politiske ombud, kontrollkomiteens sekretariat og fylkesrevisor skal behandles av tidligere sorenskriver Gunnar Lind: (…)
http://www.nfk.no/artikkel.aspx?AId=12148
Møtet med Reiertsen er tapet, så der bevises bortenfor en hver tvil at hennes konklusjon var at det dreiet seg om personforfølgelse i min sak.
Allikevel har hun ikke foretatt seg noe som helst.
Jeg håper på at du har muligheter for å gi meg en tilbakemelding i denne saken, evt. at du selv har myndighet til å foreta deg noe.
Med vennlig hilsen
Jeanine Horntvedt
Sak følger: (…)

ABSivJensen

Siv Jensen var den eneste som svarte meg, og det med største dødsforakt:
From: siv.jensen@stortinget.no
To: emmali1@msn.com
Subject: Re: Varsling vedrørende Laila Marie Reiertsen
Date: Sat, 26 Jan 2013 12:40:56 +0000
Hei og takk for din epost.
Jeg har forstått på Laila Reiertsen at hun følger opp dette på en rekke ulike måter og dermed også ivaretar sin ombudsrolle på en god måte.
Med vennlig hilsen
Siv Jensen
ABEGNSTANG
Av privatpersoner rundt meg ble jeg rådet å sende ordfører Fabian Stang varslingen, hvilket jeg også gjorde.
Det avstedkom store spørsmålstegn fra sekretær ved hans forværelse.
Vår ordfører hadde da intet å bidra med i en slik sak!
HER KAN HELE VARSLINGEN LESES:
Laila Marie Reiertsen – En løftebryter! Del 1.:
http://t.co/gVxiWvwDEu
Laila Marie Reiertsen – En løftebryter! Del 3:
http://t.co/9ehCWi866k
Jeg starter med å vise en av de første mailene jeg sendte Reiertsen etter vårt møte i august 2012.
Fortsettelser vil følge!

ABFEIG

Oslo 10.10.2012


Hei igjen Laila, og beklager at jeg ikke umiddelbart klarte å sende sammendraget av vårt møte av 14.08.2012 med de punkter jeg fremla der slik jeg lovet deg.

Men jeg så mailen fra deg av 17.08.2012 der du skrev at jeg kunne bruke tiden jeg trengte.
(Her – i en mail fra politikeren ser man at Reiertsen også godkjenner at jeg kan sende henne alle dokumentene jeg skriver at jeg vil oversende):
Reiertsen Laila Marie
8/17/2012
To: Jeanine Horntvedt
Hei!
Det går helt fint at du bruker den tiden du trenger. Ikke stress.
Adressen du kan sende papirer til er:
Stortinget,0026 Oslo
Med vennlig Hilsen
Laila Marie Reiertsen

(Forts): Bare en liten anekdote først, iht. det du uttalte i artikkelen. i BT.no: «Krev mindre byråkrati».

http://bit.ly/12MldNO
På godt og vel to år har altså ikke Nav hatt vilje til å rette seg etter Sivilombudets pålegg!:

Brukarens høve til samtale med sakshandsamar i Nav
21. juni 2010 (Sak 2010/946)
a dersom parten kan vise til
eit sakleg behov for slik samtale.»

http://bit.ly/z6sjfn

alaai
(Jeg innskyter): Bildet – Laila Marie Reiertsen fra art: «Fikk mediapris«:

Laila Marie Reiertsen har i flere aviser frontet FrP s løsning på ufrivillig deltid i omsorgssektoren den siste uken.

For dette fikk hun FrP sin mediapris (…)

Saken ble omtalt i nesten 50 medier.

Med Lailas bakgrunn som sykepleier ga saken henne stor troverdighet

http://bit.ly/Z7dBs6
Forts: Du sa i møtet at du følte deg helt tom etter å ha lest klagen fra meg av 19.07.2012 til Nav Nordstrand sosial som både du og andre mottok kopi av, og som ledet til at du valgte å ta kontakt med meg etter min oppfordring om dette til alle som mottok varslingen.
Det forstår jeg godt.
Jeg takker enda en gang så inderlig mye for at du satte av nær to timer til meg, det betyr svært mye at jeg mottar hjelp nå.
Dette er siste stopp.
Jeg har i disse ca. 7 ukene siden møtet, arbeidet så hardt jeg bare har evnet  med å redigere dette referatet som jeg hadde skrevet for egen gjennomgang før du kom – slik at den gir mening for andre som leser, og for å kunne gi best mulig kortfattet og mest hensiktsmessig informasjon til deg og journalisten som skal skrive om saken.
Det er vanskelig, slitsomt, utmattende, og har gått tregt.
Jeg vil at alt skal være fremlagt korrekt i denne første og eneste sjansen jeg vil få for å nå ut og frem med varslingen, da overgrepene nå er i ferd med å ta livet av meg.
De siste medisinene som skulle bidra til å regulere diabetes som var ute av kontroll virket ikke, jeg har blitt dramatisk dårligere og har absolutt ikke klart å holde på maten i ca. 11 – 12 uker nå.
Jeg har rast ned 14 kg og besvimer mye.

I klagen til Fylkesmannen av 19.07.2012, fremhevet jeg tidlig varslingen om både min og annen persons erfaringer med den massivemaktbruken i Forvaltningen som jeg sendte Helse- og Sosialombudet 04.03.2010
med kopi til en hel rekke sentrale aktører i maktapparatet og diverse institusjoner med hele 19 vedlegg, :

KLAGE – VARSLING-RAPPORT OM UTSTRAKT MAKTMISBRUK OG KAMERADERI I FORVALTNINGEN BYDEL NORDSTRAND

http://bit.ly/cyr0Go

Serien jeg laget i 6 deler på min blogg – «Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen»

(som linkes til der inne og starter med Del 2 da mye av del 1 er redigert inn i de andre delene) bygger på disse:

http://bit.ly/d23aa8

Selvsagt er ikke alt innhold i de 19 vedleggene vist der, men de gir et riss.
Helse- og sosialombudet reagerte overhodet ikke, og ingen andre instanser tok affære.
ABFEEEIGE
Etter å ha hørt mer av min historie når du var her, var din første reaksjon/konklusjon – «Personforfølgelse»!
Det er helt korrekt.

(I følgende innlegg vil du samlet på et sted, finne detaljer og dypere redegjøring rundt alt vi snakket om i møtet):

LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER

http://bit.ly/hwKs7V

Her redegjør jeg for hvordan det omfattende myndighetsmisbruket startet:

Direktørene i NAV var de siste som ønsket å hjelpe, da det var de som sto bak maktmisbruket

http://bit.ly/9KlfzV

Her vises konkret til alt Lov- og regelverk som ble brutt med i min sak da Nav Arbeid tvang meg å møte hos deres samarbeidspartner OPT i tiltaket «Arbeid med bistand» i stedet for å innvilge meg datakurs:
Massakrering av regelverket, bevisste overgrep. (med bred orientering om det lov- og regelverk som er brutt med i min sak)

http://bit.ly/qBXUGT

– Et tiltak som har kostet det norske samfunn kr. 60.000, mot tre datakurs som ville hatt en samlet kostnad på ca. kr. 24.000 og gjort meg operativ

slik at jeg med multiple sykdommer, smerter og plager ville kunne ha arbeidet hjemmefra.

Hvis ønskelig, les denne bloggposten om meningsløse arbeidstreningstiltak som (generelt) så langt derifra er opprettett til søkerens beste. Jeg har samlet hovedpunktene her:
Aftenposten og sensur. Om Nav og trakassering.
Debatten fra Marita Synnestvedts kronikk: «Føler meg trakassert”

http://bit.ly/MXCtLo

I møtet vi hadde, ble du altså orientert om det systematiske og koordinerte maktsmisbruket som har blittbegått mot meg i over hele fire år fra både ledelse og ansatte ved Nordstrand sosialsenter og før det, 
Nav Arbeid i et år, under alle aktørers absolutte viten om at jeg var svært syk. Så syk allerede i utgangspunktet, at jeg var i sterkt behov av datakurs for å ha nødvendig operativ kompetanse for å kunne arbeide hjemmefra.

Påstandene jeg fremla, er som kjent for deg grundig understøttet av omfattende lydopptak, og teksten i blogginnlegg er flere steder skrevet ned ord for ord direkte fra opptakene


(det er lov å ta opptak av samtaler en selv deltar i, noe som bekreftes her): 

Opptak i møtet med Nav

http://bit.ly/oZdafr


Lovbruddene
har
bidratt til å forverre eksisterende alvorlige sykdommer.

Orientering rundt alle sider av saken blir for mye å legge inn her, så jeg sender deg en del tilleggsmail til denne hovedredegjøringen.
Jeg beklager sterkt at jeg ikke husker hvordan man attacher disse sammen med e-posten, og sender deg derfor disse i 8 deler.
Del 6, inneholder klagen til Fylkesmannen av 19.07.2012 som du mottok kopi av, og som ledet til at du tok kontakt med meg.

Del 7,
inneholder bla. tilsvar fra deg, samt fortsettelsen av klagen på sosialtjenesten av 19.07.2012, med hele saksgangen innbefattet.
Beklager for fargeuthevinger og stor skrift enkelte steder. Jeg er litt autistisk, og er nødt til å gjøre det på denne måten da det blir lettere for meg å finne frem.
Tilsvarende, for hvis jeg har gjentatt meg selv enkelte steder. Det er ikke meningen, og jeg har gjort så godt jeg har evnet i alle fall.

ABELO

Jeg har overveldende grunn til å anta at den konsekvente lovstridige behandlingen jeg har erfart, springer ut fra at jeg har navngitt samtlige trakasserende aktører  ved Nav Nordstrand på min blogg, og presentert det grove og mangeårige myndighetsmisbruket de har utøvd i detalj direkte fra opptakene.


De har over flere år valgt å bryne krefter med syk, funksjonshemmet og forsvarsløs person med svært redusert helse som har vært i sterkt behov av bistand, og Nav Nordstrand Arbeid instruerte min forrige fastlege Finn Strekerud i februar 2012 til å omgjøre sin attest om at jeg var 100% ufør iht. søknad om uføretrygd, for å kunne trumfe gjennom ytterligere represalier – ved atter en gang og innsette meg i arbeidstreningstiltak, selv om sentral viten om (gjelder både Nav og Dr. Strekerud) at jeg har deltatt på dette tidligere (i OPT – 2008) og erfart grovt myndighetsmisbruk som gikk så hardt inn på meg at en lege i 2008 attesterte at hypertensjon essensiell som jeg allerede var konstatert med, hadde blitt forverret!

Strekerud til og med FREMHEVET i sin andre legeerklæring som han sendte Nav uten min viten, at evt. ytterligere arbeidstrening ville være med hans velsignelse, selv om jeg både hadde forklart ham muntlig og skriftlig via mail hvor ødeleggende den grove trakasseringen jeg hadde erfart i OPT hadde vært!
Alle timer med legen er til alt overmål tapet, så det bevises ugjenkallelig!
Legeerklæringen av 2008 som bekreftet forhøyet BT på grunn av trakasseringen, faxet jeg både til saksbehandler og toppsjefer i Nav og OPT.
Dr. Strekerud mottok kopi av denne i 2012.
Min daværende saksbehandler i Nav (2008) Eirin Bjerke eide ikke skamvett, og benyttet seg utelukkende av informasjonen i erklæringen for å sjikanere meg enda mer – hvilket jeg varslet øverste daværende ledelse Tor Saglie og Toril Lien Utvik om.
Ingen respons!
Bjerke tilkjennega også på tape at hun behandlet klagene jeg sendte inn til Etaten, utelukkende fra opplysninger hun fant på min blogg!

ANNE METTE BAKKE


Utdyping av myndighetsmisbruket, vises i følgende blogginnlegg som igjen linker til andre relevante poster med ytterligere avsløringer av det samkjørte terrorregimet.
Et lite stykke nede i redegjøringen ved siden av bildet av telefondamen fra «Customer Service», vises trusselbrevet fra Bjerke av 30.06.2008 i sin helhet:
Nav stanser attføring på bakgrunn av falsk forklaring, og legeerklæring som attesterer at deres maktmisbruk har medført forverring av helsetilstand. Flere mail i saken:

http://bit.ly/aPvIGw

I overnevnte post, linkes blant annet til telefonopptak med Anne Mette Bakke Nav Nordstrand Arbeid.

Jeg fortalte deg i møtet, at Anne Mette Bakke for en tid siden nektet å oppgi for meg hvem som behandlet min søknad om uføretrygd i 2011 ved Nav Lokal (Nordstrand Arbeid), før denne myndighet ble overført til Nav Trygd i januar 2012.
Hun ignorerte med dødsforakt min informasjon til henne om nåværende Navdirektør Joakim Lystads personlig underskrevne brev til meg,
der han beordret at saksbehandlerens navn skulle bli oppgitt, samt dennes kontaktinformasjon.
Ordrenekten overfor øverste ledelse samt den aldeles vanvittige raljeringen overfor meg som fulgte, er underbygget i omfattende e-postgang mellom oss.
***Denne er nå lagt inn i sin helhet, langt nede i følgende post:
Nav instruerer lege til å endre sin erklæring om 100 % uføretrygd for pasient?

Heading: «HER FØLGER MAILREKKEN MELLOM MEG OG ANNE METTE BAKKE, hvilken ble sendt orientering i kopi av på e-post fra meg både til min fastlege (Dr. Strekerud),

til Navdirektør Joakim Lystad ved hans forværelsesekretær Gunn Marit Svendsen, til Helsetilsynet og Byrådsleder m.fl.»

http://bit.ly/HRY6sA

POSTEN INNEHOLDER FORØVRIG ORIENTERING OM HELE BAKGRUNNEN FOR DR. STREKERUDS UFATTELIGE SVIK OG MASKEPI MED INNKLAGEDE AKTØRER I NAV,

SOM HAR LEDET TIL FLERE MÅNEDER EKSTRA BELASTNING FOR MEG PÅ MINSTE SOSIALHJELPS NORM, ENDA LEGEN PÅ DAVÆRENDE TIDSPUNKT VAR SVÆRT GODT KJENT MED AT DET IKKE

VAR MER IGJEN AV MEG. HELSEN MIN VILLE IKKE TÅLE MER RALJERING.

DER STÅR OGSÅ UTFØRLIG BESKREVET ALT JEG IKKE RAKK Å BELYSE I MØTET MED DEG.

HERUNDER TAR JEG MED ET SVÆRT VIKTIG UTDRAG FRA POSTEN, DER LEGEN BIDRAR TIL Å BEVISE DEN ABSOLUTTE UVILJE OG GJENGJELDELSESMENTALITET «KLIKKEN» VED NAV NORDSTRAND

BEDRIVER.

TROSS DETTE, ØNSKET HAN ET TETT OG GODT SAMARBEID MED ANNE METTE BAKKE OG DE ANDRE TRAKASSERENDE AKTØRER!

HVORFOR GJORDE HAN DET NÅR HAN HADDE ERKLÆRT MEG 100 % UFØR OG SKREV AT JEG DESSVERRE ALDRI VILLE BLI FRISK I SIN FØRSTE ERKLÆRING?
MIN NYE OG NÅVÆRENDE FASTLEGE DR. (X), KLARTE FAKTISK IKKE OG BEGRIPE SAMMENHENGEN EN GANG, DA JEG FREMLA DE SKRIFTLIGE BEVISENE FOR HAM I VÅR FØRSTE TIME.
DE VAR SÅ OVERVELDENDE AT HAN RETT OG SLETTOVERSÅ DEM , OG JEG MÅTTE INSISTERE PÅ AT HAN TOK EN NÆRMERE TITT.
HAN SÅ GJORDE, OG BLE SJOKKERT!
DR. STREKERUDS AGERING STO FOR HAM SOM FULLSTENDIG UBEGRIPELIG!
HAN FATTET HELLER IKKE HVORFOR STREKERUD PÅ DØD OG LIV SKULLE TRUMFE GJENNOM «SAMARBEIDSMØTER» MED NAV.
DETTE VAR OVERHODET IKKE NØDVENDIG I FØRSTE REKKE NÅR MAN KUN SØKTE UFØRETRYGD , OG MED SÅPASS GODT UNDERBYGGET ATTESTASJON PÅ SYKDOMMER SOM DET JEG HADDE MENTE HAN!
ABEGE

(2012 – Dr. Strekerud DIREKTE FRA LYDOPPTAK utdrag):

 «Når jeg ringte dit bort (til Nav Nordstrand) så kjente alle der ditt navn av en eller annen grunn»!

Jeg svarer at jeg av den grunn ikke skal bli rammet av vilkårlighet og gjengjeldelser.

Legen svarer at som ny person i mitt «system her», så behandler han meg på lik linje som alle andre pasienter! – «Så ser jeg ar det er SÅ MYE grums som ligger i din sak, og at

«de» «naturligvis» er temmelig agiterte som personer, og at de ikke har klart å følge opp i din sak på riktig måte!

Han sier at «som han har sjekket litt rundt nå, så er det tydelig at «ALLE KJENNER DIN SAK!»

Han sier at utfordringen er at vi må få «nullstilt alt sammen» fordi det er tydelig at de har håndert saken negativt – igjen og igjen, og det er ikke holdbart.

Han sier at vi må ta nye runder for å kvalitetssikre og få de personer som gjelder for meg nå i synshold, og få en samtale direkte for å få ting på plass med de som sitter med pengesekken.

At vi må belyse sak på ny måte – «INGEN DÅRLIGE MINNER» !

Legen bagatelliserer meg igjen når jeg sier at de ikke har LOV å behandle meg slik, og at han jo selv sa at de var rimelig «ilske på meg» der borte!

Legen: «Ja jeg merker jo det»!

Legen forsøker å legitimere at de er det, men da roper jeg at det jo ikke er DE som skal være ilske, de skal jo være profesjonelle.

Legen bryter inn: «De er også mennesker vet du, ikke sant»!

Jeg: Nei, NEI, dette forholder jeg meg IKKE til doktor (…) ! DEN er for tynn!

Legen bare overkjører meg og fortsetter: «Men det er et FAKTUM ikke sant! (…) (SITAT SLUTT) Fra:

Nav instruerer lege til å endre sin erklæring om 100 % uføretrygd for pasient?
http://bit.ly/HRY6sA

abatsansagt


HVA I ALL VERDEN VAR DET HAN FORSØKTE Å LEGGE OPP TIL?

HVORDAN VÅGET HAN Å HERJE SLIK MED MEG?

DET FØLGENDE ER HVA ALLE ANSVARLIGE PERSONER SOM ER SÅPASS

«ORIENTERT OM MEKANISMENE I NAV» SOM DET LEGEN PÅSTOD AT HAN VAR, VET!:

  • Fra “MEMU” Internbladet for Nav:

  • MEMU nr 3 08.pdf – oppfølging i nav: den gode samhandlingen – både hva den ansatte og brukeren må gjøre (utdrag):

  • Oppdrag uten oppskrift

  • Hernes er enig i at det ikke er laget entydige retningslinjer for hvilke brukere som skal prioriteres, og hvilke andre som dermed blir nedprioritert.

  • I utgangspunktet har vi ikke sagt noe om hvilke brukere man ikke skal bruke store ressurser på å følge tett opp.

  • I strategidokumentene er det lagt mest vekt på brukere som er eller kan komme i arbeid, og det gir jo visse føringer, sier Hernes (…)

STREKERUD ERKLÆRTE MEG ALTSÅ 100 % UFØR OG SKRIVER AT JEG DESSVERRE ALDRI VIL KOMME TIL Å BLI FRISK!

MEN SÅ SNAKKET HAN MED ANNE METTE BAKKE PÅ NAV OG FORFATTET EN ANNEN ERKLÆRING UTEN MIN VITEN!

DER SKULLE NAV HA HYPPIGE ANSVARSGRUPPEMØTER MED MEG FORDI – JA FORDI – HVA DA?! DETTE FALLER JO STERKT PÅ EGEN URIMELIGHET!…

JEG SENDER DEG HELE OPPTAKET MED LEGEN LAILA!

Herunder følger Del 8 av 8 av tilleggsmailene.

*******************************************************************************************

I posten under, vises avskrift av lydopptakene med Anne Mette Bakke fra 2008 der hun lyver og dekker sine underordnede, samt skyver ansvar for alvorlige tjenesteforsømmelser over på annen institusjon:

NAV Nordstrand Arbeid underslår min klage til Trygderetten i hele 8 måneder – og lyver til meg om det!

http://bit.ly/aSnrTJ

Der er lagt inn to svar fra jurist Gregory Starr som informerer om følgende, som jeg tror journalisten som skal settes på saken vil ha særlig interesse av:

gregorystarr on november 2, 2010 kl. 9:45 pm said:
«Til Jeanine og andre som opplever at Bakke ikke behandler klager:

Dr Edvard Vogt hos Universitet i Bergens juridiske Fakultet mener at vi burde framlegge en klasseaksjon i retten mot Bakke og Nav Nordstrand.

Vogt er en pioneer med denne type rettsake som ble nylig importert inn i Norge fra USA.

Er vi flere kan vi viser at Bakke har et mønster av lovovertredelser.

Dette mønsteret er i seg selv et separat tiltale grunnlag og kan forsterke et evt birettsak om tjenstemislighold (managlende klagebehandling er en immplisitt overtredelse av forvaltningsloven og er også en klar overtredelseav ulovfestet forvaltningsrett.

Med en rettsak kunne vi reformere Nav Nordstrand med sikste på tilregnelighet i tilfelle overtredelser av lov og sedvane.

PR kunne føre til at Bakke måtte finne mer passende arbeid.»

(sitat slutt)


gregorystarr on november 2, 2010 kl. 9:35 pm said:

 

ANNE METTE BAKKE

«Jeg har samme opplevelsen: Nav Nordstrand Anne Mette Bakke (bildet) behandler ikke klager.

Mine klager gjaldt individual amo tiltak etter folketrygdlovens pgr 11-6, et tjenestemisligholds tiltak mot teamleder Wenche Mundalog en klage om maktmisbruk: sjablongsmessig innsettelse i et tiltak som umuligens kunne ha ført til arbeid.

Disse klagene ble framsatt i perioden mai-september 2008 og er per dagens dato ubehandlet.

Disse ble årlig tatt opp med Sivilombudsmannen som velger å avsluttte saken etter Bakke forsikrer skriftlig at klagene har blitt sendt til behandling.

Motbevisene er imidlertid at saksmappen omfatter intet oversendelsesbrev.et rutinert men absolutt krav når saker oversendes innenfor Nav.

Jeg har påklaget manglende klagebehandling til Riksstrygdeverket den 1. november 2010, men heller ikke dette ble behandlet.

Det ser ut som Norge har et underskudd av lovanvendelse når det gjelder Nav.

Bakke har så mye autonomi at ingen innenfor Nav kan irettesette henne, ombudet vil ikke ta Nav saker og Trygderetten mener atklager på klagebehandling er til side av dens mandat (…) (sitat slutt)

abevhj

Min søknad om uføretrygd ble lenge umulig å sende inn, da jeg stadig møtte på hindringer fra de fastleger jeg hadde.

Alene, hadde jeg ikke en sjanse.

Spesielt ikke etter den umulige konfliktsituasjonen som eksisterte mellom Nav og meg,

Jeg var da også svært syk oppe i det hele, og gikk fra lege til lege som nektet å hjelpe!

Min tidligere fastlege Rune Aakvik ved Ljan legesenter
sa i min 2. legetime hos ham at han ikke ville ha meg lenger fordi han var venn med min forrige fastlege Maida Ilic, og at jeg nok mest ville ha nytte av å gå til en kvinnelig lege på min egen alder, da han kun hadde spesialisert seg på mannlige pasienter og barn!

(Opptak av uttalelsen (og forøvrig hele legetimen) finnes, og vil leveres hvis forespørsel).

Dette, etter at han i den foregående legetimen hadde utarbeidet en skriftlig fremdriftsplan for meg som han sendte meg kopi av, om hvordan jeg best mulig skulle følges opp derfra.

Da jeg møtte opp hos ham i den 2. timen som jeg hadde sagt at hastet, hadde jeg ligget natten over på Legevakten med BT på 236/126 og satt der med venstre legg og fot hovnet opp til nesten dobbel størrelse.

Aakvik satt bare og så på det og sa at han ikke ante hva dette kunne komme av, og ikke kunne hjelpe!

Jeg måtte selv be ham om å ta blodtrykket som enda var skyhøyt.

Jeg gikk derfra, fullstendig i sjokktilstand, og det var en av de mest bizarre opplevelser jeg noensinne har hatt.(Dette fortalte jeg Laila, når du var her)

Blodtrykket mitt steg altså kraftig, og jeg måtte opp i langt høyere doser av medisinene jeg gikk på men som jeg allerede ikke tålte (hyperallergisk pga feilmedisinering gjennom 9 år og flere tunge antibiotikakurer – du så dok. i pasientskadeerstatningen jeg vant, der feilmedisineringsdelen utrolig nok ikke ble tatt til følge).

Smertene og ubehaget var og er uutholdelig. Jeg har gjennom de siste tre – fire år forsøkt ut til sammen ca. 15 andre medisiner, ofte med nesten fatalt resultat.

Flere ganger på Legevakten, og tre ganger akuttinnlagt på Ullevål med store bivirkninger!

Jeg fortalte ny fastlege 2009 2010 Dr. Fredrik Severin Thorn ved Nordstrand Legesenter v/Sæther om Aakviks utrolige opptreden, men Thorn var bare veldig opptatt av om jeg hadde anmeldt legen.

Jeg sa nei men at jeg vurderte det sterkt.

Det skulle jeg vel ikke ha gjort, da Aakvik igjen var en nær kollega av Thorn!

ABEGE

Etter at jeg forklarte Thorn om min dårlige helsetilstand og uholdbare situasjon med Nav, sa han bare at jeg måtte skrive søknaden om uføretrygd selv, med påskuddet  «Nav innvilget så og si aldri innvilget uføretrygd mer».

Thorn nektet (som Aakvik også hadde gjort) i en legetime å måle blodtrykket mitt, enda han visste jeg hadde ukontrollert diabetes og så at bena mine var hovnet kraftig opp.

Han tok overgrepet et hakk videre, og henviste meg til Legevakten for å måle dette, enda jeg fysisk var i legetimen hos ham! (Tapet)!

Han ga meg resept på Januvia, et tilleggspreparat som jeg skulle bruke sammen med Metformin for å få blodsukkeret ned.

Han påstod at jeg var svært heldig som fikk dette av han med en gang, da regelverket egentlig var slik at man først måtte teste ut flere andre og langt rimerligere medisiner først!

Jeg reagerte KRAFTIG på medikamentet, og plutselig oppdaget jeg et vell av tikrone store sorte flekker på innsiden av armene over årene der man tar blodprøver. 

Legen var ikke på kontoret, jeg på Apoteket, det var dagen før påske, og de sa at det kunne være fare for blodpropp. Seponert!

Jeg hadde store utgifter, hadde voldsomme smerter og var svimmel, kvalm og manglet evne til å områ meg. Jeg hadde ikke oversikt, og klarte ikke å betale alle legeregninger, og Thorn nektet å ta meg imot

før alle regninger var betalt.

Jeg søkte sosialkontoret om økonomisk hjelp til dette, og fikk til slutt hjelp til å betale Thorn.

Min daværende saksbehandler ved Nordstrand sosialsenter Trude Amundsen Sørheim ble samtidig orientert om de store konfliktene med Nav Arbeid og meg –

først i to møter jeg hadde med henne og tilretteleggingskonsulent Malin Karina Larsen og så i en rekke tapede telefonsamtaler, men hun nektet meg adekvat bistand likevel.
Det hadde hun fått beskjed om av øverste ledelse ved kontoret – Vildgun Steinhaugen, og Sørheims teamleder Marit Gunnes som svarte direkte for Steinhaugen!

Hele posten med avskriften av de tapede samtalene med henne i 2009 er viktig og lese for at dere virkelig skal kunne klare å begripe rekkevidden av den samkjørte terroren de utviste overfor meg, og disse vises
i følgende innlegg (utdrag):

KK (Amundsen) – Det jeg har fått godkjent her, er at du får matpenger – altså NØDHJELP, 60 kroner dagen frem til du får livsopphold igjen.

Jeg – Altså hva mener du med » livsopphold igjen» – mener du det livsoppholdet jeg skal ha fra 1. juli?

KK – Ja.

Jeg – Jeg får altså ikke satsen LIVSOPPHOLDSPENGER så syk jeg er?

Jeg skal leve på 60 kroner dagen ut hele denne måneden helt frem til 1. juli med diabetes og høyt blodtrykk? (Det var nær 30 dager)

KK – DET ER SÅNN VI SER DET NÅ JA! (…)

Jeg – Så må du få omgjort NØDHJELPS- vedtaket til å gjelde som LIVSOPPHOLD – så må jeg få det utbetalt i morgen, for jeg kan ikke leve på 60 kroner dagen slik min helsetilstand er nå (…)

KK – Jada, jeg betviler ikke atte du – atte du helsemessig er i en veldig dårlig – eh – situasjon nå, jeg betviler ikke det i det hele tatt.

Jeg – Nei, og siden du ikke betviler det og vet hvordan situasjonen er, hvordan kan du forsvare det at jeg skal leve på 60 kroner dagen?

KK – Jeg har også rammer og regler å forholde meg til her (…)

Jeg orienterte også Amundsen i tapet telefonsamtale 10.06.2009 om at min nye fastlege Rune Aakviketter to konsultasjoner fant ut at han ikke ville ha meg

som pasient fordi han var en personlig venn av denne min tidligere fastlege og at jeg var i en fortvilt sykdomssituasjon der jeg attpåtil sto helt mellom leger, altså fullstendig uten medisinsk forsvarlig bistand.

Det interesserte henne midt i ryggen!

Fra Del 6:

http://bit.ly/9V1i2P

Litt om lovverket samlet:

Lov- og regelverk

http://bit.ly/xkWBVd

Nav – Henvisning til riktig myndighet og andre bestemmelser:

http://bit.ly/hzKFYB

VILDGUN STEINHAUGEN PÅ FACEBOOK

Kopi i mail gikk til sosialleder Vildgun Steinhaugen (bildet) uten reaksjoner.

Jeg mottok selvsagt aldri forsvarlig livsopphold!Kun NØDHJELP!

En tid etter, underslo de flere (enkelte) dager med livsopphold, og på det meste ranet de meg for dette i hele 5 sammenhengende dager – noe som  uomtvistelig bevises i posten under via direkte avskrift av lydopptak: (jeg har også sosialsenterets egen utskrift som ytterligere vil bekrefte at jeg har fremlagt korrekt informasjon)

Rapport: Nav-saksbehandlere – Nav Nordstrand sosial:

http://bit.ly/bMLPNv

Klage gikk til Fylkesmann ved –  jada, helt riktig – Forvaltningens yndling Snorre Førli –  som syntes sosialsenteret gjorde en helt fantastisk jobb,

og ikke fant noe å utsette på deres grundige og bevisste medvirkning til fatal helsereduksjon som vil lede til alt for tidlig død.

*********************************************************************

Tilbake til Anne Mette Bakke, hennes ordrenekt overfor Navdirektør Joakim Lystad, brudd på taushetsplikt og mine mange krav til både sosialleder

Vildgun Steinhaugen og Lystad samt Helse- og Sosialombudet om bytte av sosialkontor:

Jeg sendte mail til Navdirektør Lystad med kopi til Byrådsleder og Helsetilsyn og informerte om både at hans ansatte, spesielt Anne Mette Bakke ignorerte

hans oppfordring om at jeg måtte få vite navn på saksbehandler – og gjorde akkurat det de lystet, samt opplyste om flere grove lovbrudd (brudd på taushetsplikt):

20.01.2011 – HASTER – Inhabilitet ved Nav Nordstrand – De har ikke etterkommet Navdirektørens krav, samt underslått flere klager. Fra Jeanine Horntvedt.

Der ba jeg også om å få bli overflyttet til et annet Navkontor i annen bydel.

Utdrag fra slutten av mailen:

«På denne bakgrunn ber jeg Direktøren om at jeg og min uføresak endelig blir fjernet fra samrøret i Bydel Nordstrand – hele to år og tre måneder etter at jeg

første gang spurte sosialleder Vildgun Steinhaugen om dette i klagene hun underslo, at de ansvarlige aktører blir straffet etter gjeldende lovverk for deres

velorganiserte forbrytelser i Offentlig tjeneste som har bidratt til å forkorte livet mitt med mange år, og om at jeg må få bli overflyttet til annet Navkontor i annen Bydel i Oslo (.)».

(Jeg linket der bl.a til følgende post som viste mer av bakgrunnen for kravet):

NAV Nordstrand Sosial: Informasjon om grovt maktmisbruk – fortsettelse av serien i 6 deler.

http://bit.ly/aD9pT9

Lystad besvarte aldri denne henvendelsen, og de andre forholdt seg tause.

Laila – Du så den endelige responsen på min overnevnte mail med flere klagepunkter som jeg nylig før du kom hadde fått i brev fra annen fylkesdirektør – Gudbjørgsrud

da du var her –  hvor han overhodet ikke hadde belyst eller drøftet noen av forholdene eller kravene fra meg, så i realiteten ba han meg rett og slett om å ryke og reise!
Han har heller ikke sendt meg tilbake CDen jeg la ved med svært mange opptak fra overgrepsmøter og telefonsamtaler som underbygger min varsling!

HVEM er det nå i Navsystemet som sitter på de sensitive opptakene?


Dette håper jeg at journalisten kan få med i artikkelen.

Ingen av makttoppene kan således stå frem og påstå at «Sånn skal det ikke være, det visste vi ikke! Dette må vi jo se nærmere på».


De er mer enn godt nok orientert, da de jevnlig har mottatt skriftlig varsling fra meg gjennom hele fire år!

Mye av innholdet i mine klager til Lystad er vist i følgende to poster (under bildene av direktørene Lystad og Gudbjørgsrud):

På Nav med balltre – Del 2

http://bit.ly/x0cn7n

På Nav med balltre (Del 1)

http://bit.ly/PFW66m

Uansett så sender jeg deg kopi av varslingen og klagene jeg sendte til Lystad og annen viktig e-postgang over mail til deg for seg selv, da jeg altså ikke husker hvordan man sender vedlegg.

Flere måneder tidligere-  i 2011, sendte jeg Lystad kopi av hele min egen forfattede uføresøknad og ba ham holde overoppsyn med kameraderiet i Forvaltningen.

Denne sendes deg med heading:

«TIL LAILA DEL 1 av 8 FRA JEANINE – UFØRESØKNAD TIL NAVDIREKTØR LYSTAD»
Del 2 gjelder klagen til Lystad der jeg bl.a varslet om Navansatte som hadde brutt med med taushetsplikt samt underslått klager og hvor jeg ba ham om å få bytte Navkontor.
Denne vises nederst i mailen (er limt inn), da mailen opprinnelig starter med purring på førstnevnte klage som Lystad aldri svarte meg på:


«TIL LAILA
DEL 2 av 8 FRA JEANINE – KLAGENE TIL NAVDIREKTØR LYSTAD»


ABITTER

NAV NORDSTRAND SOSIAL

Jeg starter med et «persongalleri» av alle lovbrytere ved Nordstrand sosialsenter:
(Ledelse, Teamledere og saksbehandlere ved Nav Nordstrand ble ikke navngitt på min blogg før ca. 18 måneder etter at maktovergrepene startet, de var helt anonymisert på Aftenposten Debatt i 2008, derfor mange forkortelser av deres navn – «WW» «CC» o.l. som jeg ikke enda alle steder på bloggen har maktet å rette opp.
Men jeg vet jo hvem de er, og hvis noe skulle være uklart og dere trenger navn, bare spør.
I løpet av alle disse månedene hadde jeg også gått hele veien til topps ad riktig klageadgang til alle mulige institusjoner med min varsling – uten respons!
De urederlige aktørene mottok attpåtil en hel rekke mail underveis som jeg sendte dem personlig først, slik at de skulle ha alle mulige forutsetninger for å
rydde opp i lovbruddene de begikk før jeg gikk ut offentlig og avslørte kameraderiet.
Denne muligheten valgte de å ikke benytte seg av.

Sosialleder Vildgun Steinhaugen – Øverste leder for Nordstrand sosialsenter som ikke var underlagt Nav på det tidspunkt Nav Arbeid skrev meg ut av tiltaket på bakgrunn av falsk forklaring fra deres samarbeidspartner OPT
sommeren 2008 etter at Nav Arbeid hadde tvangsplassert meg der høsten 2007, står utvilsomt og etterprøvbart som hovedansvarlig for å ha instruert alle sine ansatte om å j*vles med meg på alle mulige måter
(se tidligere avsnitt fra meg der jeg siterte et utdrag fra saksbehandler Amundsen som bekrefter dette)
Det bevises også ved å lytte til responsen hun så sløvt og uvillig kreker ut av seg i to lydopptak av mine telefonsamtaler med henne som jeg har sendt deg, som også er nedtegnet direkte fra lydopptak her:

Sosialkontorets projisering  – Tapet telefonsamtale med sosialleder Vildgun Steinhaugen

http://bit.ly/AuljKL

Se også innlegget markert * rett under her som bekrefter og utdyper overnevnte.

Først i nov/des 2010 ble Nordstrand sosialsenter en del av Nav.

Anne Mette Bakke – den andre lederen ved kontoret (Nav Arbeid) begynte der i nov. 2010, og har et nært samarbeid med Steinhaugen:

21.10.2010: Som siste bydel i Oslo og nest sist i hele landet får Bydel Nordstrand en felles dør til hjelp.

«Det nye kontoret blir ledet avAnne-Mette Bakke ogVildgun Steinhaugen,de er såkalt ledere i partnerskap (…)

Vi er opptatt av å gi et best mulig tilbud til innbyggerne i bydel Nordstrand, sier Anne-Merete Bakke (feil skrevet – det skal være Anne-Mette)

og Vildgun Steinhaugen.«http://bit.ly/gGuYXNDet er to «Team» ved sosialkontoret.
Lederene for disse er:

Marit Gunnes – som svarer direkte for Steinhaugen – Team «Kvalifisering, opplæring og arbeidssøk»

Birgitte Mølstad – som svarer direkte for Steinhaugen – Team «Behandling og rehabilitering».

MINE SAKSBEHANDLERE VED SOSIALSENTERET FRA 2008:

Trude Amundsen Sørheim
Hassan Rivandi
Stephanie Dericq
Hanne Marte Johansen
Marte Lie Albert (Nåværende)
*Laila – i møtet vi hadde, fortalte jeg til slutt om sosialleder Vildgun Steinhaugen og hennes vanvittige fremferd overfor meg.
ABITTER
Avsløringene sto i Del 4 av serien « Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen»
 
Jeg fortalte deg litt om innholdet.
Kort sammendrag:

(…) Fra enda tidligere år: Jeg møtte hos sosiallederen – bare hun og meg på lukket kontor. Jeg hadde søkt økonomisk hjelp til husleie.

Hun stirrer lenge på meg og sier til slutt: «Du må føle deg svært liten nå«!


Dette var midt i den vonde tiden hvor jeg hadde gått med voldsomme smerter i mage i hele 9 år, og blitt mistrodd av alle leger og sendt til psykolog for angivelig hypokonderi, men hvor legene helt på slutten av år 2000 fant ut at jeg gikk med (…) som da ble operert vekk.
Jeg vant pasienterstatningssaken! (Du så erstatningsarket)

Jeg ble en tid etter lovet av saksbehandler at to husleier skulle dekkes i 2003 (PULSÅREN SOM SPRAKK) etter mange merutgifter i vanskelig periode.
Hun trakk sin lovnad tilbake, med følgende uttalelse: «Jeg har blitt fortalt så mye om deg fra andre her ved kontoret, at jeg har besluttet å ikke dekke dem likevel».
Advokat Lyngtveit inn i sak!  (Du så arket med skriv fra ham – «muntlig utsagn er rettslig like bindende som skriftlig») Det ga de en god dags **** i!
De lovet meg flyttebil da sønnen min og jeg skulle flytte fra (…) og til (…) (stedet før der jeg bor nå) – den kom ikke!
Begrunnelse da jeg ringte: «Vi har vurdert at du er for ufør til å klare å pakke ferdig! Vi sender den ikke likevel.»
Jeg gråt og var hysterisk, men Advokat Lyngtveit ble rasende, ringte dem og ordnet det!
Jeg sa at jeg ventet med overnevnte orientering til sist i møtet vi hadde 14 august 2012 etter å ha fortalt deg om flere forhold først, for hadde jeg startet med overnevnte groteske avsløringer,
så vet jeg at «rullgardingen fort hadde blitt trukket ned» omgående.
Ingen kritikk av eller mistillit til deg, men jeg vet at det jeg fortalte deg, for en hver utenforstående vil fortone seg som aldeles usannsynlig.
Men materialet er lagret, og jeg sender deg det i sin helhet i egen mail med heading:

TIL LAILA

DEL 3 AV 8 FRA JEANINE – Del 4 av Rapporten til Helse- og sosialombudet.

ABFEEEIGE

HVA SOM SKJEDDE ETTER AT JEG BLE FRATATT MIN YRKESRETTEDE ATTFØRING PÅ BAKGRUNN AV FALSK FORKLARING FRA AKTØRENE I OPT OG SENDT RETT OVER PÅ SOSIALEN:

I de to første møtene med min første saksbehandler ved sosialsenteret – Trude Amundsen Sørheim og tiltakskonsulent Malin Karina Larsen i august 2008, fortalte jeg dem om de voldsomme konfliktene jeg sto i med Nav Arbeid, og at falsk forklaring fra Nav Arbeids samarbeidspartner OPT lå til grunn for overføringen dit.

Etter møtene sendte jeg til og med Larsen de tre tapede møtereferatene med Nav og OPT på mail! Et godt utgangspunkt med nok informasjon til at de allerede da skulle kunne klare å assistere meg på best mulig måte.

Jeg minner om:Kompetanse i NAV-kontoret
Overordnede prinsipper og føringer

(…) Den kompetansen og de ressursene som står til disposisjon for den enkelte bruker, skal ikke være avhengig av organiseringen av det enkelte kontoret.

I tilfeller hvor et NAV-kontor selv ikke har tilstrekkelig med kompetanse til å kunne ivareta en brukers behov, må NAV-kontoret sørge for å hente inn kompetanse, og koordinere tjenesten til brukeren (.)

http://bit.ly/P7541S
De tapede møtene med Sørhaim og Larsen er skrevet av ordrett litt nede i Del  6 i serien Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede
føringene i Forvaltningen.
Der kommer bl.a frem at de to jentene ba meg skrive under på et papir som ga dem lov til å innhente hele min legejournal!
Jeg ga uttrykkelig beskjed om at Nav Arbeid ikke skulle ha innsyn i denne på grunn av konflikter som er beskrevet tidlig i denne posten:

Forbrytelser i den Offentlige Tjeneste (Del 2) som linker til innledningen i serien jeg startet på Aftenposten Debatt 17 mars 2008

http://bit.ly/dZxQ3D


Jentene forsikret meg om at det skulle bli etterkommet!

Men når jeg leste teksten i dokumentet før jeg skrev under, sto det at Nav Arbeid ville få tilgang til denne!

De løy for å få meg til å skrive under. (OPPTAKENE AV BEGGE MØTENE MED Amundsen og Larsen er tatt med på CDen)

Men – de innhentet angivelig aldri journalen likevel!

Dette fikk jeg ikke rede på før i slutten av 2010 av «spesialkonsulent» Magne Berg ved Helse- og sosialombudet veden tilfeldighet(HAN SKRIVER: SOSIALKONTORET SIER AT DE IKKE HAR DIN LEGEJOURNAL).


MEN – JEG INNSKYTER NÅ I OKTOBER 2012 – JEG RINGTE FOR NOEN UKER SIDEN OG BA SOSIALTJENESTEN SENDE MEG KOPI AV HVA SOM VAR ANFØRT

I JOURNAL FRA DE TO MØTENE JEG HADDE MED AMUNDSEN OG LARSEN 2008!
DE FIKK JEG, OG JOURNALUTSKRIFTEN ER LAGT VED TIL DEG SAMMEN MED CDen OG INNSTILLINGEN TIL NAV FRA JURIST.
HER INNRØMMES AT JENTENE FAKTISK INNHENTET MIN LEGEJOURNAL, MEN – SOM NEVNT OVER – SOSIALSENTERET HAR ALLTID DEKKET SEG BAK
(SKRIFTLIG ANFØRT) AT DE OVERHODET IKKE HAR HATT TILGANG PÅ DEN INFORMASJONEN!
SOM DU VIL SE AV «JOURNALARKENE» ER DER INGEN «DATALINJE» NEDERST SOM VERIFISERER AT INFORMASJONEN BLE SKRIVEBESKYTTET
ELLER HVA JEG SKAL KALLE DET, PÅ TIDSPUNKTET DET ANGIVELIG BLE SKREVET. HVEM SOM HELST HAR KUNNET SETTE SEG NED OG SKRIVE HVA SOM HELST
FRA EGET HJEMMESNEKREDE DOKUMENT, OG BÅDE SLETTE OG LEGGE TIL INFORMASJON SOM DE BARE ØNSKER!
DETTE ER VANLIGE ARK MED TEKST SOM I ET VANLIG BREV! DET KAN MANIPULERES!
DER ER OGSÅ UTELATT SENTRALE OPPLYSNINGER HVA ANGÅR DRØFTINGER AV MIN TOTALE SITUASJON I MØTET!
DETTE ER POSTEN HVOR MØTEREFERATENE JEG GJENGA DIREKTE FRA LYDOPPTAK ER VIST LITT LANGT NEDE):

Del 6

http://bit.ly/9V1i2P


På det tidspunkt, og som bakgrunn for min klage til Ombudet hadde sosialenunderslått 5 dager med livsopphold, nektet meg nødhjelp og deretter utposjonert meg skjerver av mitt eget FREMTIDIGE livsopphold

istedetfor nødhjelpen! Ja, du leste riktig, og det fremgår av kontorets eget vedtak!

(MAN HØRER PÅ OPPTAK AT BIRGITTE MØLSTAD (TEAMLEDER) VET AT HUN J*VLES MED MEG, DA HUN BEGYNNER Å LESE OPP FRA ET VEDTAK SOM VAR FATTET FLERE MÅNEDER TILBAKE I TID SOM SVAR PÅ MITT SPØRSMÅL OM HVOR LIVSOPPHOLDET MITT FOR 5 DAGER I NÅTID HADDE BLITT AV DA JEG FYSISK MØTTE OPP PÅ KONTORET)!


(MARIT GUNNES (TEAMLEDER) SENDER MEG EN FLERE TIMERS OMVEI TIL ET POSTKONTOR I 2010, SOM IKKE HAR HEVET DEN TYPE SJEKKER HUN GA MEG SIDEN 1999)!
REDAKTØR FOR NORDSTRAND BLAD HADDE MØTE MED MEG, JEG SA HAN KUNNE FÅ OPPTAKENE SOM BEKREFTET DET JEG PÅSTO, MEN HAN VILLE IKKE VITE AV SAKEN

HENHOLDSVIS:

Rapport: Nav-saksbehandlere – Nav Nordstrand sosial:

http://bit.ly/bMLPNv

Nav (Nordstrand) Sosial – Herske- og utmattelsesteknikker kontra etiske regler for Oslo Kommune og vanlig anstendighet.

http://bit.ly/aYmRUA

Herunder blir denne posten viktig å lese:

NAV Nordstrand Sosial: Informasjon om grovt maktmisbruk – fortsettelse av serien i 6 deler.

http://bit.ly/aD9pT9


Individuell Plan burde under disse spesielle omstendighetene ha vært det første som dukket opp i tankene både hos dem og senere saksbehandlere jeg fikk.

Men nei.

Utdrag fra Helsedirektoratets – «Jeg har en plan»:

Helsedirektoratet har hatt søkelys på arbeidet med å implementere individuell plan i 2008.
Arbeidet er forankret i Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering (2008-2011), og Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten (2005 – 2015).
Et annet sentralt dokument i forhold til individuell plan er Nasjonal helseplan (2007 – 2010).
Målet er at alle som har rett til og som ønsker det skal få en individuell plan.
«
http://bit.ly/QR9Ctd


Ingenting ble gjort,og jentene viste seg å være gode venner av flere av de innklagede aktørene ved Nav Arbeid.
Larsen hadde også hatt et samarbeidsprosjekt med en av  lederene der borte (De satt den gang på Ensjø/Helsfyr) som hadde bedt henne formidle til meg
at konflikten med Nav arbeid nå måtte legges død! (Ja, på opptak)!
I tapet telefonsamtale jeg hadde med Amundsen 08.06.2009, sier Amundsen at «vi har prøvd jobbsøk, men at jeg har gitt beskjed til JJ (Tiltakskonsulent Malin Karina Larsen) at «det ikke er der jeg er nå,
og at det er min helse som har gjort det vanskelig for meg å gå ut i jobb«!

I samtalen tilkjennega altså Amundsen at hun meget vel visste at jeg var såpass syk at jeg ikke kunne arbeide –

Hun viser faktisk at hun har vært klar over dette helt siden mail om dette gikk fra meg til Larsen med denne opplysningen allerede 08.10.2008! 

For etter det tidspunkt hadde Larsen og jeg overhodet ingenting med hverandre å gjøre! (Jeg har altså ikke lagt ved alle opptak, for jeg orker ikke å lete frem alt, da jeg ikke vet hva dere mener at vil væe bruk for –

men både opptak av denne samtalen og alle andre forøvrig eksisterer, og dere må bare si fra, så skal jeg finne og sende dem). Det er svært god lydkvalitet på tapene.

I min klage til Fylkesmannen 09.09.2010 (linket til under) ble sosialtjenesten atter en gang orientert om at min Grunnstønad var til TELEFONHOLD

og ikke til DIABETESTILSKUDD slik Anette Jørve Ingjer og min nye saksbehandler Marte Lie Albert valgte å lyve om denne gang i vedtaket av juli 2012! :
http://bit.ly/S9n73K

ABCELAG

Denne beskjeden gikk også til Amundsen allerede i 2008 selv om hun hadde ansvar for å utrede dette selv (tapet telefonsamtale).

Hun valgte da å svare meg at «grunnstønaden like så vel kunne dreie seg om diabetestilskudd« – noe som viser akkurat hvor komfortable de følte seg der de veltet seg i rottereiret,

og ga blanke i å utøve forsvarlig bistand!

Del 6

http://bit.ly/9V1i2P

Laila – Jeg har lagt ved i konvolutten med dokumentene til deg, valid informasjon fra Trygdekontoret

om at Grunnstønaden er til nettopp – telefon.


Som vises under, krevde jeg månedlig livsopphold tilbake samt bytte av sosialkontor for ANDRE gang i august 2010,

men forvaltningens yndling Snorre Førli ved Fylkesmannens kontor syntes slett ikke at dette var noen god ide så syk jeg var,

og ga sosialtjenesten fullt medhold i de forbrytelser de begikk i offentlig tjeneste som alltid – både før og senere!:

Klagen på Nav Nordstrand Sosial til Fylkesmannen:

Oslo 24.08.2010

Til sosialsjef/enhetsleder Vildgun Jakobsen Steinhaugen ved Nav Nordstrand Sosial.

Klage på avslag nødhjelp – Vedtaket av 03.08.2010 med saksnummer2010/03412 og oppdeling av livsopphold fra Nav Nordstrand Sosial.

Kopi sendes Fylkesmannen (v/Gerd Reinsvollsveen Sosial- og Familieavdelingen – sendt direkte dit samme dag) (JEG TILFØYER –

SNORRE FØRLI TOK OVER SAKEN, UTEN AT JEG PÅ FORHÅND BLE GITT BESKJED OM AT REINSVOLLSVEEN IKKE SKULLE BEHANDLE DENNE.

HAN SKREV IMIDLERTID I SITT AVSLAG TIL MEG AT HAN HADDE LEST SAMTLIGE POSTER MED INFORMASJON SOM JEG HADDE SENDT REINSVOLLSVEEN)!

Klagen gjelder:

Klagens krav fremsettes i to punkter med en tilleggsforespørsel om et øyeblikkelig bytte av sosialkontor utenfor bydelen.

De er allerede kjent med overnevnte forespørsel som jeg fremsatte skriftlig i klagen på dem av 25.11.2009 – for hele ni måneder siden, og forløpet vil utdypes

videre i denne klagen.

Klagens krav:

1. Jeg krever min månedsutbetaling av livsopphold tilbake med øyeblikkelig virkning.

2. Jeg krever nødhjelpen jeg søkte om og som ble avslått utbetalt meg øyeblikkelig.

http://bit.ly/asA4eH

(HELE KLAGEN ER VIST HER): Tilsvar på Nav Nordstrands «saksfremlegg» til Fylkesmannen ved Avdelingsdirektør Gerd Reisvollsveen

http://bit.ly/dyKpip


I posten

Den indre klikken ved sosialkontoret:

http://bit.ly/bUrNEf

– gjengir jeg min klage til sosialleder Steinhaugen av 07.01.2011 der jeg atter en gang ber om å få livsoppholdet mitt tilbake en gang i måneden

og bytte av sosialkontor.

VILDGUN STEINHAUGEN PÅ FACEBOOK

Hun gir absolutt ****** med hornmusikk  i og svare meg på mine henvendelser som vanlig, og da jeg ringer henne en måned senere og spør hvorfor hun aldri svarte meg på

kravene jeg stilte i klagen, responderer hun uinteressert:

I den siste mailen du sendte til oss – – – ba du om svar på noen spørsmål? :


Steinhaugen anvender velbrukt hersketeknikk, som går ut på å tie i lange perioder under samtalene.

På det lengste, holder hun kjeft i hele 18 sekunder!


Man må høre opptakene, for å fullt ut klare å begripe den iskalde fronten og uviljen som råder, og begge opptakene er sendt med til deg på CDen.

ETTER FLERE FOR MEG BELASTENDE MØTER MED FLERE AKTØRER VED SOSIALKONTORET SOM KREVER MYE AV MEG DELTA I – DER JEG BER DEM OM HJELP

OG KOMMER MED OMSTENDELIGE REDEGJØRINGER BÅDE MUNTLIG OG SKRIFTLIG RUNDT MIN HÅPLØSE SITUASJON,
BLIR DET HELT ESSENSIELT Å LESE DEN TAPEDE TELEFONSAMTALEN MED SOSIALSJEF VILDGUN STEINHAUGEN AV 02.02.2011
SOM JEG ALLEREDE HAR NEVNT, DER HUN FRASKRIVER SEG ET HVERT ANSVAR FOR NOEN FORM FOR MYNDIGHETSMISBRUK OG PROJISERER ALLE FORBRYTELSER DE SAMLET HAR UTØVD I
OFFENTLIG TJENESTE OVER PÅ MEG!:

Sosialkontorets projisering  – Tapet telefonsamtale med sosialleder Vildgun Steinhaugen

http://bit.ly/AuljKL

UTDRAG:

Jeg: «Hvorfor har det ikke blitt skrevet noen individuell plan til meg på to og et halvt år?»

Steinhaugen: «Det har ikkje vært vurdert, at du e på en måte i målgruppa for Individuell Plan!

Æ kan heller ikkje registrere noen steder at du har meldt ditt behov for en koordinator på en Individuell Plan!»

Jeg viser til følgende lovverk for ytterligere å synliggjøre dette ufattelige lovbruddet begått av øverste leder ved sosialkontoret siden hun –

bevisst og med forsett, gjør forsøk på å villede meg for å dreie min oppmerksomhet vekk fra realitetene (…)

HELSEDIREKTORATET

Individuell plan. Justert og oppdatert mot endringer i gjeldende lovverk, forskrifter og rundskriv pr 01.01.2010:

Flere instanser er pålagt å utarbeide en individuell plan etter sosial- og helselovgivningen, se punkt 1.1 (.)

Forskrift om individuell plan inneholder en presisering om at den delen av kommunens helse- og sosialtjenester eller helseforetaket som

tjenestemottakeren henvender seg til, har en selvstendig plikt til å sørge for at arbeidet med individuell planigangsettes. 

Dette gjelder uavhengig av om tjenestemottaker mottar eller har mottatt bistand fra andre deler av tjenesteapparatet (forskriftens § 6 første ledd) (.)

http://bit.ly/RPmWkb

NOU 2004:18

Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene

9.2 Kartlegging av hjelpebehovet

Det individuelle behovet skal dekkes, og tjenestenes art og omfang må gjenspeile behovet (…)

For å kunne yte forsvarlig sosial- og helsehjelp og dokumentere hva som er gjort av observasjoner, vurderinger, beslutninger og konkrete handlinger,

er det en forutsetning at alle relevante opplysninger nedtegnes.

Dokumentasjon er også et middel til kommunikasjon mellom dem som har medansvar for oppfølging av tjenestemottakeren på en faglig forsvarlig måte (…)

http://bit.ly/mYOl5e


Legg godt merke til at sosiallederen ingen steder i den tapede telefonsamtalen forsøker å inngi tillit, være behjelpelig og imøtekommende som den sterkeste
part hun vitterlig er,  i forsøk på å løse situasjonen på best mulig måte.
Hun spør heller aldri om det er en idè at vi på dette tidspunkt faktisk iverksetter en individuell plan siden det ikke har kommet i gang tidligere –
hvilket er det aller mest utrolige her, og man forstår tidlig at hun kort og godt lener seg godt tilbake og lar egne antipatier råde.
Steinhaugen forsøker hele tiden iherdig å projisere Sosialtjenestens massive unnlatelser av å behandle meg på anstendig, etisk og forskriftsmessig måte over flere år, over på meg.

Hun påstår at det er min vrangvilje som har gjort det umulig for sosialtjenesten å yte meg bistand!

En forkastelig agering fra øverste leder sett opp mot det store ansvaret som hefter, og hun var til alt overmål mer enn godt nok kjent med egen iherdige pådriverrolle i elimineringen av meg.


Uansett – HVIS hennes grove manipulasjon skulle medført riktighet, så er hun mer enn godt nok klar over det følgende:

REGJERINGEN

VEDLEGG 6: OM RETTSSIKKERHET

Samarbeid og informasjonsutveksling mellom Aetat, trygdeetat og sosialtjenesten – rettslige muligheter og begrensninger

Valgfrihet/diskresjon/åpningstider

Kravene til frivillig samtykke innebærer at brukeren må ha reell mulighet til å nekte å samtykke og likevel få tilbud om oppfølging og tjenester.

Det betyr at det alltid må finnes et alternativt tilbud til brukere som ikke ønsker å samtykke til samordnede tjenester (.)

http://bit.ly/9QCdV2

Avsløringene i denne oppsiktsvekkende telefonsamtalen alene, burde være nok til å sørge for Steinhaugens avgang.

All dokumentasjon på lovet oppfølging i mitt møte med
Konsulent John-Arne Kolstø som min daværende saksbehandler Trude Amundsen innkalte meg til

03.07.2009, og som hun presiserte i innkallelsen at var såpass viktig at jeg ville miste all min økonomiske støtte hvis jeg ikke stilte, ble deretter makulert på ordre fra Sosialsjef Vildgun Steinhaugen.

Jeg møtte opp, møtet varte nesten en time, og jeg forklarte omstendelig rundt alle mine sykdommer og svært vanskelig situasjon med Nav.
Det var stille i lange perioder, og man hører på båndopptaket at Kolstø skrev ned det jeg sa på PC mens han leste høyt for seg selv i lange perioder.
Han lovte meg møte vedr. min særdeles vanskelige situasjon med Nav Arbeid og flere anliggender rundt dette, men sa at han måte diskutere med
sine overordnede først. (MARIT GUNNES og VILDGUN STEINHAUGEN.)
Så hørte jeg aldri mer.

Måneden etter ringte jeg på ren plankekjøring for å høre om kommende livsopphold var i rute, hvilket det aldri brukte å være.

Og – nei. Det var det ikke!
Mottaket påsto jeg aldri hadde møtt hos Kolstø – noe som var satt som vilkår for videre ytelser, at intet referat var skrevet fra timen, og derfor fikk jeg intet
livsopphold!
Kolstø hadde ikke en gang registrert mitt oppmøte skriftlig.
ABFEIGG
Ingen individuell planble foreslått utarbeidet etter dette møtet heller, enda Kolstø fikk et bredt bilde av de sykdommer jeg har og de store belastningene jeg var utsatt for fra Nav Arbeid!
De holdt meg herunder bevisst på«gæærnt Team i lang tid» som Teamleder Birgitte Mølstad uforvarende og ordrett røpet for meg etter at jeg hadde blitt holdt der i hele to år!:

NAV Nordstrand Sosial: Informasjon om grovt maktmisbruk – fortsettelse av serien i 6 deler.

http://bit.ly/aD9pT9

På den tiden visste jeg ikke en gang at jeg hadde krav på IPL!

Hele møtet med Kolstø står skrevet av rett fra lydopptak iserien

Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen.

Del 5

http://bit.ly/cdYGK

LYDOPPTAKET SENDES DEG PÅ CD.

OBS: Nå i september 2012 ringte jeg sosialkontoret og forlangte at de sendte meg utskrift av møtet med Kolstø, siden Steinhaugen i tapet samtale gjengitt i posten
«Sosialkontorets projisering» påsto at møtereferatet ikke var makulert.

Få dager senere, ringer mottaket meg opp igjen og forteller som forventet at referatet ikke finnes!

Sosialleder Vildun Steinhaugen sendte flere av mine klager på henne som hun i første rekke fikk i hende for å behandle, videre til sin sjef –
Bydelsdirektør Per Johannessen – som i sin tur arkiverte klagene ved sitt kontor uten å orientere meg.
Saksbehandlerene ved Nordstrand sosialkontor tok heller ikke eget initiativ til å varsle videre om den ukultur jeg stadig orienterte dem om
(både skriftlig og muntlig) at ble holdt i hevd overfor meg fra ledelsen og vice versa.
De tiet meg kort og godt i hjel.

Eksempel på mail med informasjon, ble sendt Hassan Rivandi – en av mine saksbehandlere ved sosialkontoret. Den er gjengitt i posten under.

Der vises også de underslåtte klagene på sosiallederen:

NAV Nordstrand Sosial: Informasjon om grovt maktmisbruk – fortsettelse av serien i 6 deler.

http://bit.ly/aD9pT9

Del to og tre i serien i 6 deler – «Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen»,

dreier seg om annen person – «X» som tilkjennega overfor sin Fagforening i Bydel Nordstrand at hun kom til å sende inn en klage på sosialleder Vildgun Steinhaugen.

Deravsløres den ulovlige internjustis som holdes i hevd under sosialsjef Vildgun Steinhaugens ledelse – også overfor «X».

Del 2

http://bit.ly/d23aa8

Del 3

http://bit.ly/cvsadn

I 2009 mottok X et velkomstbrev fra Nordstrand sosialsenter, der de bekreftet at hun hadde fått praksisplass ved kontoret.

Ca, en uke etter, fikk X telefon fra sosialleder Vildgun Steinhaugen med beskjed om at hun ikke var ønsket der  likevel, fordi de ikke hadde lov til å ansette tidligere

sosialklienter!

X hadde til alt overmål ikke vært «sosialklient»! Hun hadde en gang søkt om hjelp der, men fått avslag!

X ba derfor Steinhaugen om å sende henne påstanden skriftlig, men sosialsjefen nektet å etterkomme dette.

Deretter ringte Steinhaugen opp X på selve fødselsdagen hennes, og var svært nedlatende (Datter til X var vitne).

X hadde da flere ganger spurt både skriftlig og muntlig om å få ha et møte med sosialsjefen, men Steinhaugen nektet henne det også denne gangen.
Attføringsutvalget i Bydel Nordstrand innkalte X under falske forutsetninger – noe som kan medføre erstatningsansvar. Jeg så brevet!

De tok henne alvorlig fordi hun hadde Fagforeningen i ryggen. Men Fagforeningen sto på sosiallederens side, og ønsket å bidra til at X trakk klagen!

De startet møtet med å overfalle henne!


Steinhaugen var beleilig nok fraværende i dette møtet også!

Fagforeningen bisto slett ikke X, og tok Steinhaugen i forsvar!

X ble altså innkalt i et møte med Attføringsutvalget i Bydelen, og møtt med sanksjoner av et format som ville knuse henne psykisk fysisk og økonomisk.
Bunnlinjen var at hvis hun ikke droppet klagen på sosiallederen så truet de med å aldri mer skaffe henne arbeidstreningsplass! (Jeg var til stede og tapet dette)

Snedig nok hadde de ikke innkalt sosialsjefen til møtet, men baserte seg i stedet bevisst på å sjikanere, manipulere og synse rundt hva som egentlig hadde

tatt plass hva angikk klagen som sto på trappene – konsentrert mot Xs versjon av saken alene.

Overnevnte utelatelse av den andre part i møtet, samt at møteagendaen skulle dreie seg om verbale overfall og grovt misbruk av myndighet i stedet for

«Veien videre mot arbeid» som det ble opplyst i den skriftlige møteinnkallelsen X hadde mottatt, er bevis nok for den oppsiktsvekkende vilkårlighet og utstrakte kameraderi som pågår i Bydelen

alle navngitte aktører i mellom, og som i annen sak med flere likhetstrekk med denne (også beskrevet i samme post) ble betraktet som overgrep av Rettssystemet, noe som medførte krav på erstatning.

X var organisert, men Fagforeningen i Bydel Nordstrand ved primært Wenche Dahl som ga seg ut for å være Xs støttespiller

holdt med sosialsjefen og møtemobben, og sviktet X totalt!

Etter møtet som jeg var med på og tapet samt påfølgende samtale oss to imellom med Dahl, geleidet jeg X til nærmeste restaurant der hun holdt på å kollapse.

Hun gikk også ut på toalettet og kastet opp.

X ble såpass dårlig av behandlingen at hun en tid etter måtte trappe opp til dobbel dose blodtrykksmedisiner:

Del 2

http://bit.ly/d23aa8

  • Del 3

UTDRAG – (Her har X lånt båndopptakeren min og reist alene for å snakke med en saksbehandler hun hadde tillit til (navn anonymisert)  OG DET ER KONFIDENSIELT) som hadde sitt kontor på (…)

Saksbehandleren informerer ordrett fra opptak:

«Bydel Nordstrand er et jævla rottereir!

VI HAR SÅ MYE PROBLEMER DER! Det er helt grusomt!

Nav Nordstrand – Det er en ukultur! (…)

http://bit.ly/cvsadn

ABEGE

Legen jeg hadde etter Thorn, Dr. Terje Normann sluttet, etter at jeg hadde hatt ham i et år. Du så erklæringen(e) Laila, og jeg siterer:

«Overnevnte møter jevnlig hos undertegnede. Vi samarbeider om en gjennomgang av hennes omfattende sykehistorie som omfatter flere organsystemer.
Kurativ behandling synes så langt ikke mulig, og spørsmålet om uføretrygd er dermed aktuelt»
Du så de påfølgende legeerklæringene som til slutt ble skrevet fra to andre leger, og sa at du visste om andre som hadde mottatt uføretrygd på langt mindre grunnlag enn det som er mitt utgangspunkt
der hele tre leger totalt har erklært meg 100 % ufør:

Dr. Terje Normann (sluttet) Dr. Finn Olav Strekerud (som sviktet meg fundamentalt, og uten min viten to dager senere sendte ny erklæring til Nav der han gikk bort fra
sin første erklæring om 100 % uføregrad for meg, hvilket ledet til at Nav skyndte seg å avslå søknaden om uføretrygd kun 7 dager etter – du så dokumentene)
og nåværende fastlege Dr.(…), hvis erklæring jeg sendte Nav i mars 2012 (dvs. til min Advokat over fax, og så sendte hun sitt svar sammen med legens erklæring
innen svarfristen hun var pålagt).
Du leste også hans erklæring.
Mer om problematikken Anne Mette Bakke og Navdirektørens pålegg som hun nektet å etterkomme (å gi meg navn på saksbehandleren som behandlet min søknad om uføretrygd i 2011)
samt svaret jeg fikk fra annen Navdirektør «Gudbjørgsrud» som du så når du var her, der han overhodet ikke hadde tatt tak i og drøftet et eneste av mine klagepunkt til Navdirektøren
(bl.a Bakkes pliktbrudd, annen persons brudd på taushetsplikt, og mitt krav om bytte av Navkontor til annen bydel), er belyst i følgende post i sekvensen der jeg har satt inn bilder av de to:

På Nav med balltre – Del 2

http://bit.ly/x0cn7n

IMG_7211
Sykdommene og plagene jeg har er sikkert vanskelig å huske for deg, så jeg oppsummerer fra alle erklæringene du så i møtet vi hadde 

(du får dem selvsagt også tilsendt hvis ønske om det) og du er jo også utdannet sykepleier som du sa, så du mer enn noen andre politikere vil nok fatte alvorlighetsgraden :

«Hun har et meget komplekst sykdomsbilde»:

Diabetes
Hypertensjon essensiell
Struma med påfølgende venstresidig thyreoidectomi (2003-2007)
Van Willebrands sykdom (Blødersykdom)
Øsofagushernie (Spiserørsbrokk)
(…)
– store blødninger – operasjon Ullevål sykehus 2003 med påfølgende komplikasjoner. Hovedpulsåren sprakk.
Søvnapne – alvorlig grad
Lymfødem
Fibromyalgi
Osteoporose
Kroniske ryggsmerter
Spirometriundersøkelse 2006 viste nedsatt lungefunksjon
Spirometriundersøkelse hos Dr. Strekerud i 2012 viste (ordrett): «som forventet et meget restriktivt bilde».
Vertigo (Besvimelsestendenser)
Tidligere hatt mononukleose (kyssesyken) EB-virus som kan gi plager flere år senere.
(…)
Røntgen totalcolumna viste markert høyderedusert skive og benede påleiringer samt lett affeksjon av intervertebralformainina C5/C6 + markert høyderedusert skive i
Th12/L1«Betydelig kompliserende faktor er utvilsomt kraftige bivirkningsreaksjoner på svært mange medikamenter som har vært forsøkt i behandlingene av hennes diverse plager som
har gjort det svært utfordrende å få plagene hennes under kontroll og har gitt henne ytterligere problemer som har komplisert bildet.»

Pussig nok er de 9 årene jeg gikk med (…) og ble kraftig feilmedisinert med tunge antibiotikakurer jeg reagerte kraftig på slik at det vokste store blålilla «biffer» på anklene
som til slutt sprakk og det rant ut elver med verk, overhodet ikke kommentert av noen av legene enda jeg forklarte dem det grundig og sa at det var essensielt,
siden dette var opptakten til min hyperallergi mot medisiner som jeg lider av i dag.

Du så konlusjonen fra Norsk Pasientskadeerstatning om at jeg vant frem med noe av kravet til dem – dog kun 2 1/2 år av 9 – og de tok ikke til følge feilmedisineringsdelen.
(Heldig var jeg dog, for mange får ikke et øre selv om de legges inn for blindtarmoperasjon, og en sløv ansatt amputerer beinet for å sette det på spissen).

Min nåværende lege understreker at mine plager «hemmer meg betydelig i hverdagen og at tilstandene er flettet inn i hverandre.»
I tillegg fant jeg flere røntgenbeskrivelser som legen noterte seg men som Nav ikke har mottatt enda (som om det skulle være nødvendig):

Thorax front og side 24.11.2000:
«Utrettet thoracal kyfose» 
http://bit.ly/RhdlQI

Andre diagnoser/tistander som ikke enda er tatt med:
30.11.2005: «Xanthogranulom i hypofysen»05.01.2006: «Angiomyolipom i høyre nyre, (…)
11.08.2011: «Cyste oppad lateralt i høyre nyre med diameter 3,5 cm».
Jeg har tre ganger vært akuttinnlagt på Ullevål og hatt flere besøk på Legevakten.

Du så journalarket fra min tidligere fastlege Dr. Ilic med henvendelsen (en av dem) som jeg hadde gitt til sosialtjenesten, 24.04.2009:«Det bekreftes med dette at overnevnte pasient har vært meget syk de siste uker, bla. innlagt Ullevål sykehus. Nå vil det søkes om ny innleggelse»

Du så en av henvisningene til Ullevål fra samme lege som også sosialtjenesten har mottatt: «Svimmel, besvimelsestendens. Ba om å få målt blodtrykk.
Det måles høyt ved flere anledninger. Sist 213/128″

ABFEEEIGE

Laila – Fra saken jeg sendte bl.a deg – min klage til sosialtjenesten av 19.07.2012 som medførte at du tok kontakt:
Du så detfalske vedtaket som Sosialkontoret nå fattet på bakgrunn av min tydelige bønn om livsopphold pga svært redusert helsetilstand, som jeg søkte etter at lommeboken min ble stjålet.

Der ba jeg og ettertrykkelig om at livsoppholdetikke måtte deles opp, bl.a fordi jeg er så syk at jeg har vansker med å komme meg ut.

(Men de anfører listig, og med vitende vilje og forsett på 2 i vedtaket): «Du har nå søkt om nødpenger» – og de til og med delte opp nødpengene!
Som «kronen på verket» vedlikeholder de sine kriminelle handlinger i det andre vedtaket.

Anette Jørve Ingjer sendte meg nemlig et vedtak til (som du leste) der de kun konsentrerer seg om å rette opp «nødhjelpsats»
(se herunder den tapede telefonsamtalen med Jørve som jeg refererte i klagen av 19.07) UTEN at de med et pennestrøk vedgår at de forfalsket min søknad første gang:
Saksnummer 2012/03627 Saken gjelder Behandling av livsopphold for juli videreføring av sak 12/03323. Vedr. klage levert 19.07.12

«Andre punkter i din klage vil behandles innen fire til åtte uker jf. behandlingstid på klagesaker ved sosialtjenesten.

Det gis avslag på økonomisk støtte til livsopphold i juli etter lov om sosiale tjenester i NAV §§ 18 og 19 (…)

J*VLENE ANFØRER:Begrunnelse for avslag: Sosialsenteret har gjennomgått opplysningene i saken. Du er innvilget nødhjelp med kroner 70,- per dag for å sikre deg mat ut måneden (…)

Det er ikke fremkommet opplysninger i saken som tilsier at søkeren har behov for stønad utover dette for å sikre et forsvarlig livsopphold (…)!
(Jeg minner om legeerklæringen som sosialtjenesten igjen mottok kopi av som med all tydelighet understreker at kosten jeg må ha for mine sykdommer er dyrere enn vanlig kost)!

Forts: Særlige opplysninger ifht § 19


Det er kjent for sosialtjenesten at du har diabetes og høyt blodtrykk. Videre er det kjent at du har grunnstønad pålydende 599,- pr. måned på grunn av sykdom.
Ekstrautgifter i forbindelse med sykdom skal dekkes av grunnstønad (…)

OBS: MIN GRUNNSTØNAD ER IKKE FOR SYKDOM – NOE JEG OGSÅ GJORDE SAKSBEHANDLER TRUDE AMUNDSEN UTTRYKKELIG
OPPMERKSOM PÅ SOM ALLEREDE NEVNT. DEN ER TIL TELEFONHOLD FORDI JEG KOMMER MEG LITE UT PGA SYKDOM. DETTE HAR JEG JOURNALPAPIRER PÅ!

UANSETT MÅ SOSIALTJENESTEN VÆRE SVÆRT GODT KJENT MED ORDLYDEN I DOKUMENTET SOM TILSTO MEG STØNAD TIL NETTOPP TELEFONHOLD
FOR I DET HELE TATT Å KUNNE UTTALE SEG OM HVA DEN GIKK UT PÅ!
DE HAR SÅLEDES ANFØRT FALSK FORKLARING BEVISST.

Du så et av de stemplede vedleggene som jeg la ved nåværende søknad om livsopphold fra Dr. Thorn av 13.08.2010 LEGEERKLÆRING TIL NAV
(som sosialen også har mottatt tidligere) der han understreker:«Pasient har Diabetes og må være forsiktig med kosten.

Dvs bruke mat som kjent koster mer enn vanlig kost.

Hun informerer meg om at hun får utbetalt dette hver 14. dag (feil, på den tiden var det hver uke, noe som bidro til at jeg mistet hele 470 kroner i måneden
av allerede minstesats og et tap på over kr. 5000 kroner i året) hvilket gjorde det problematisk å handle inn mat på tilbud eller i større mengder)

– Hun ønsker å få utbetalt støtten en gang i måneden
da det vil gjøre planlegging vedr. kostinnkjøp enklere.
Det ville være ønskelig om dette lot seg ordne».
Dette ble aldri innvilget, og min søknad en tid etterpå om forhøyet Grunnstønad ble også avslått!

Denne gangen i juli 2012 delte de allikevel opp NØDHJELPEN trass i overnevnte leges oppfordring, og trass i informasjonen jeg ga vedtaksansvarlig
Anette Jørve Ingjer i de tapede telefonsamtalene jeg refererte til i klagene dit som du mottok kopi av over mail av 19.07!
(TILBAKE TIL DET ANDRE VEDTAKET FRA INGJER av 24.07.2012 – SISTE SIDE):
«Etter sosialsenterets vurdering foreligger det ikke særlige rimelighetsgrunner som tilsier at stønad til nytt livsopphold bør innvilges etter § 19.
(DA VAR DE INFORMERT OM AT MIN HELSETILSTAND HADDE FORVERRET SEG MARKANT, AT JEG BESVIMTE, VÅKNET MED BRYSTSMERTER,  KASTET VOLDSOMT OPP, OG AT AMBULANSEN KOM.
DU FIKK KOPI AV DETTE OVER MAIL, LAILA)!
«Sosialtjenesten anser ditt behov for opphold i juli dekket med nødhjelp på 70 kroner dagen (…)»

«Du vil få nytt basisbeløp for hele august utbetalt 27.07.2012 og ikke lenger oppdelt i to utbetalinger slik du har ønsket»

OVERNEVNTE PÅSTAND ER IKKE ANNET ENN GROV LØGN I MANIPULERINGSØYMED,
DA JEG ALLEREDE I SØKNADEN HADDE UNDERSTREKET AT LIVSOPPHOLDET IKKE MÅTTE DELES OPP!
JEG LA T.O.M. VED TIL DEM (OG DETTE BLE STEMPLET VED SOSIALKONTORET) JOURNALARKET DU SÅ FRA DR. THORN DER HAN SKREV AT STØNADEN
IKKE MÅTTE DELES OPP, OG JEG HADDE TIL OG MED TATT DETTE MUNTLIG I FLERE TELEFONSAMTALER MED INGJER SOM DU LESER UT FRA MIN AVSKRIFT AV LYDOPPTAKENE BESKREVET I KLAGENE AV 19.07.2012 DER JEG FREMHEVET FOR INGJER AT DEN LANGVARIGE OPPDELINGEN AV MITT
LIVSOPPHOLD VAR FRAVEKET FOR NÆR ET HELT ÅR SIDENSIDEN INGJER PÅ ALLE MÅTER FORSØKTE Å LATE SOM DE HADDE RETT TIL FREMDELES Å OVERFORMYNDE MEG OG SENDE ØKONOMISK STØNAD DIREKTE TIL MINE KREDITORER!

INGJER SKYLDTE SÅ PÅ AT DET VAR MIN NYE SAKSBEHANDLER MARTE LIE ALBERT SOM «IKKE HADDE RUKKET Å FÅ MED SEG DETTE» MEN AT HUN SKULLE «SØRGE FOR Å RETTE DET OPP SLIK AT DETTE IKKE
SKJEDDE IGJEN»!  (skrevet av rett fra lydopptak og lagt inn i klagen til fylkesmannen som du mottok Laila, av 19.07.12)
MEN HVORDAN KUNNE ALBERT HA TRODD AT JEG VAR OVERFORMYNDET I UTGANGSPUNKTET NÅR DETTE OVERHODET IKKE HADDE VÆRT TEMA I NÆR ET ÅR
– NOE SOM TYDELIG FREMGÅR AV MIN JOURNAL?
HUN MÅ DERFOR RETT OG SLETT BARE HA FÅTT BESKJED AV SJEFENE OM Å OVERKJØRE MEG, NOE INGJER MED ALL TYDELIGHET BEKREFTER I UTDRAG FRA VEDTAKET I JULI 2012 
DER HUN ENDA EN GANG BEDRIVER FORFALSKNING AV REALITETENE.
FOR DER MANIPULERER HUN DISSE TIL Å FREMSTÅ SOM OM JEG FAKTISK VAR OVERFORMYNDET HELT FREM TIL JULI 2012, OG AT HUN BARE ER «SNILL»
OG ETTERKOMMER MITT ANGIVELIGE ØNSKE OM AT LIVSOPPHOLDET MITT IKKE SKAL DELE OPP «NÅ LENGER»  ENDA JEG TIL OG MED I SØKNADEN AV JULI 2012 UNDERSTREKET AT DE IKKE
UNDER NOEN OMSTENDIGHETER MÅTTE FINNE PÅ Å  DELE OPP YTELSEN DENNE GANGEN, FORDI JEG HADDE STERK MISTANKE OM AT DE SIKTET SEG INN PÅ Å GJØRE NETTOPP DETTE – OG JEG FIKK RETT!

I VEDTAKET AV JULI 2012 FORTSETTER DE Å BEGÅ GROVE LOVBRUDD
BEVISST ! – DET ANFØRES:
«Etter Lov om sosiale tjenester i Nav § 21 kan sosialtjenesten sende sosialstønaden direkte til kreditor
«Hvis det på grunn av særlige forhold må antas at stønadsmottakeren ikke vil bruke stønaden i samsvar med vilkår som er fastsatt (jf. § 20), kan det vedtas at stønaden helt eller delvis skal gis i form av
varer og tjenester».
For å sikre at støtten til husleie og telefonutgifter blir benyttet til formålet sendes pengene direkte til Boligbygg og Telenor».ANETTE JØRVE INGJER LIK SOM SOSIALSJEF VILDGUN STEIHAUGEN OG ENHETSLEDER MARIT GUNNES – DISSE TRE SPESIELT, ER FARLIG MANIPULATIVE.

JEG ANSER HENNE/DEM FOR Å VÆRE PSYKOPAT(ER), OG JEG KREVER AT HUN OG DE TO ANDRE MÅ STANSES TVERT!

For således bevises bortenfor all tvil at «kumpanene i «rottereiret»velger å jævles helt bevisst med meg!
ABOTT

(Forts): KONSEKVENSER AV AVSLAGET

«Du får ikke nytt basisbeløp i juli og må leve av nødhjelpsats pålydende 70,- pr, dag ut juli.»
RÅD OG VEILEDNING

Vedr. disponering av sosialhjelp:«Dersom det viser seg at du har vanskeligheter med å disponere din sosialhjelp til å vare hele måneden,
eller vansker med å oppbevare pengene kan sosialtjenesten vurdere å omgjøre hyppigheten av utbetalingene dine til to ganger pr. måned eller en gang pr. uke».
DETTE VÅGER DE Å ANFØRE SOM «RÅD OG VEILEDNING», ETTER AT JEG HADDE ERFART ET YTTERLIGERE TRAUME I EN FRA FØR AV SVÆRT BELASTENDE SITUASJON –
AT MIN LOMMEBOK BLE STJÅLET! OG ETTER AT JEG SKRIFTLIG UNDERSTREKET I SØKNADEN AT DET VAR KUN ANDRE GANG PÅ 50 ÅR AT DETTE HADDE SKJEDD!
OVERNEVNTE ER IKKE BARE MEGET SPESIELT Å KONSENTRERE OM ETTER AT SØKER HAR OPPLEVD EN SIGNIFIKANT UFORSKYLDT BELASTNING,
DET ER EN DIREKTE TRUSSEL SOM INGENTING Å GJØRE HAR, LAGT INN UNDER ET AVSNITT SOM ER MENT Å VÆRE TIL HJELP – «RÅD OG VEILEDNING«!
HVA BESTÅR HJELPEN AV HER?

DE HAR TATT SEG SÅ GODT TIL RETTE I DERES KONSEKVENSFRIE SJIKANEVELDE OG UTØVD SÅ GROVE OVERTRAMP I EN BEDAGELIG
INTERNJUSTIS AT JEG  IKKE HAR ORD!

DE VET AT JEG IKKE VIL OVERLEVE EN OPPDELING TIL, DET HAR JEG FLERE GANGER SKREVET TIL DEM.

OG MED DENNE OVERHENGENDE TRUSSELEN, ER DE MER ENN GODT NOK KLARE OVER AT JEG ALDRI VIL VÅGE Å SØKE NØDHJELP DER MER,
HVOR MYE JEG ENN HAR BEHOV FOR DET! SIST DE DELTE OPP PENGENE MINE LOT DE MEG LIDE MED DETTE I OVER ET ÅR UTEN Å TA MINE CA. 8 KLAGER PÅ DETTE PÅ ALVOR OG KOMMENTERE DEM MED ET PENNESTRØK EN GANG!
SNORRE FØRLI VED FYLKESMANNENS KONTOR SYNTES OPPDELINGEN AV STØNADEN PÅ TVERS AV MIN FASTLEGES UTTALELSE OG FRAVÆR AV KOMMUNIKASJON OG TILBAKEMELDING PÅ MINE KLAGER RUNDT DETTE VAR FULLSTENDIG FENOMENALT! SLIK SKULLE  DET GJØRES!

HAN GA SOSIALEN UFORBEHOLDENT MEDHOLD, FULL KREDITT OG STØTTE!
SØKNAD OM NØDHJELP ER EN RETTIGHET JEG HAR, SOM ROTTENE MED DIPLOMATSTATUS I FAGFORENINGSBESKYTTEDE REIR VET AT DE HERVED –
MED SIN FREMSATTE ALVORLIGE TRUSSEL, AVSKJÆRER MEG FULLSTENDIG FRA!
Viktig å vite herunder, er at jeg ikke en gang hadde våget å søke nødhjelp på hele 20 måneder etter sosialtjenestens oppdeling av mitt livsopphold som startet i 2009, som var deres svar og «løsning» på at jeg fortvilt søkte nødhjelp «en gang for mye» etter å ha kommet i prekær og sterkt forverret helsesituasjon med 3 akuttinnleggelser på Ullevål
i løpet av kort tid og bl.a var avhengig av taxi for å komme meg rundt til å gjøre innkjøp.
Da jeg endelig dristet meg til å søke på nytt, ga de meg avslag!
Jeg overklaget, og de hadde da for første (og siste) gang næringsvett nok til å omgjøre avslaget før det som alltid gikk til Fylkesmannen (som forøvrig har gitt ****
i alle mine innspill og gitt sosialtjenesten fullt medhold – UTEN UNNTAK
Overnevnte er utførlig beskrevet i bloggpostene «På Nav med balltre»:

På Nav med balltre (Del 1)

http://bit.ly/PFW66m

På Nav med balltre – Del 2

http://bit.ly/x0cn7n


Viktig post det klager til Månum Andersson vises:

NAV-direktør trekker seg

http://bit.ly/z497m

 

ABFEIG

OBS – 30.08.2012 ringte jeg sosialkontoret og fikk endelig for første gang prate med min forholdsvis nye saksbehandler Marte Lie Albert – ansvarlig for vedtakene

etter min klage av 19.07.2012.

Hun forteller meg at den endelige beslutningstakeren for avgjørelsen om å gi meg 70 kr dagen i en måned, var MARIT GUNNES!

OPPTAKET ER VEDLAGT TIL DEG PÅ CD LAILA
, OG MAN HØRER TYDELIG AT MENNESKET ER SKREKKSLAGEN NÅR JEG AVKREVER HENNE SVAR PÅ
HVILKE KRITERIER HUN ARBEIDET UT FRA FOR MED LOVEN I HÅND Å KUNNE UTPINE MEG PÅ NØDHJELPSSATSER I EN HEL MÅNED! HUN NEKTER Å SVARE!

At GUNNES sto ansvarlig var en sjokkbeskjed å få i seg selv, men implisitt bevises her også at jeg faktisk aldri har blitt flyttet over på teamet for
Behandling og Rehabilitering som Mølstad lovet meg at jeg skulle bli i 2010 etter å ha vært på «gæærnt team i veldig lang tid» – hele 2 år den gang!


Marit Gunnes er leder for Arbeidsteamet!

Her linker jeg igjen til posten som viser at teamleder Birgitte Mølstad tilkjennega at jeg var blitt holdt på «gæærnt team»:

NAV Nordstrand Sosial: Informasjon om grovt maktmisbruk – fortsettelse av serien i 6 deler.

http://bit.ly/aD9pT9

*************************************************************************************************************


SEPTEMBER 2012 – JEG SØKTE IGJEN PÅ HJELP TIL STRØMREGNING. STRØM ER NOE JEG FÅR DEKKET FAST.

ETTER AT OVERFORMYNDINGEN SOM SOSIALTJENESTEN ALDRI HADDE RETT TIL Å FORETA SEG BLE OPPHEVET FOR OVER ET ÅR SIDEN,

HAR PENGENE TIL STRØMREGNING BLITT SATT INN PÅ MITT KRONEKORT SLIK AT JEG KAN BETALE DENNE SELV.

ALLIKEVEL FORTSETTER INGJER OG ALBERT MED STOR ENTUSIASME OG ABSOLUTT FORSETT Å BRYTE LOVEN.

I DERES VEDTAK AV 17.09.2012 MED SAKSNR: 2012/04435 INNVILGER DE MEG BELØPET PÅ KR. 909,43 – MEN SENDER DET DIREKTE TIL KREDITOR!

DE ANFØRER PÅ SIDE 2 UNDER «ALTERNATIV MOTTAKER»: ETTER LOV OM SOSIALE TJENESTER I NAV § 21 KAN SOSIALTJENESTEN SENDE SOSIALSTØNADEN
DIREKTE TIL KREDITOR «HVIS DET PÅ GRUNN AV SÆRLIGE FORHOLD MÅ ANTAS AT STØNADSMOTTAKEREN IKKE VIL BRUKE STØNADEN I SAMSVAR MED VILKÅR
SOM ER FASTSATT (JF. § 20), KAN DET VEDTAS AT SØNADEN HELT ELLER DELVIS SKAL GIS I FORM AV VARER OG TJENESTER». FOR Å SIKRE AT STØTTEN TIL STRØM
BLIR BENYTTET TIL FORMÅLET SENDES PENGENE DIREKTE TIL HAFSLUND»

DE HAR OVERHODET IKKE DRØFTET ELLER SPESIFISERT HVA DISSE «SÆRLIGE FORHOLD» ANGIVELIG SKAL DREIE SEG OM!

SVÆRT VIKTIG HERUNDER, BLIR Å LESE:

Sosialtjenestens systematiske avvik og Fylkesmannens fravær av konkret inngripen

http://bit.ly/sa6v67


JEG SENDER DEG KOPI AV MAILEN MED SØKNAD OM TIDLIGERE STRØMREGNINGER SOM JEG SENDTE SAKSBEHANDLER MARTE LIE ALBERT,

DA DENNE NÅ INNBEFATTER NY KLAGE PÅ MEG OM DETTE, OG BELYSER TIDLIGERE FORHOLD:

«TIL LAILA DEL 5 AV 8 FRA JEANINE – SOSIALKONTORETS BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT».


På grunn av etatkumpanenes samkjørte j*velskap har jeg tapt pensjonspoeng i over 4 år!

Yrkesrettet Attføring gir rett til pensjonspoeng!


Les:

Fasiten – Hvordan sosialhjelpsmottakere langsomt blir tatt livet av, og annen nyttig informasjon

http://bit.ly/QDmTaJ

 

07.10.2009:

Ingen bedring for uføre

Uføre må vente lengst av alle på svar fra Nav.

http://www.nrk.no/nyheter/1.6806532

Vi er snart i 2013 … 

Sogneprest John Sylte tar i dette innlegget et kraftig oppgjør med det han kaller NAV-systemet:

NAV og folkeskikken

«Jeg mener NAV altfor ofte mangler normal folkeskikk i møte med mennesker som er nede for telling.»

http://bit.ly/UIBFJw
ABUNDE

14.03.2013: Nav Nordstrand sosial – Dokumentfalsk, manipulering og avlivningssatser

http://bit.ly/WoBmZ7

13.03.2013: Nav Nordstrand sosial setter liv og helse i fare – som regelen er.

Varsling i autentisk mailrekke med start 07.03.2013 til enhetsleder  Bente Løken                            

http://t.co/9p5HXIZ6Sd

18.02.2013 – Advokat om min Navsak: “Myndighetsmisbruk Big Time!” – Har du bevis kan dette bli “sprengstoff” i pressen”!

http://t.co/lPadlwHj

Kommentar til Dumskapens system av prisvinner Heidi Follett

http://t.co/Bn767rXS0p

Nav – Når borgerenes rettssikkerhet må vike, til fordel for pøblers forgodtbefinnende

http://t.co/wAtGCfyqHg

Listen over alle bloggposter:

http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

mai 2013
M T O T F L S
« mar   jun »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 056 andre følgere

%d bloggere like this: