Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Laila Marie Reiertsen – En løftebryter! Del 1.


Begynnelsen: NAV NORDSTRAND SOSIAL – VARSLINGEN AV 19 OG 24.07.2012 SOM POLITIKER LAILA MARIE REIERTSEN LØY OM AT MEDIA SKULLE TA!
http://t.co/3Dx7zKDWNy
SLETTET FRA BÅDE NYE MENINGER OG VÅRT LAND:
29.05.2013: Nye Meninger og Vårt Lands sensur av etterprøvbart materiale fra “den svakere part” – Stortingsrepresentanter som lyver, skal beskyttes
http://t.co/memEc3wrZ6
29.05.2013: I GÅR SLETTET DE MEG FRA NYE MENINGER, I DAG FRA VÅRT LAND! HAR “NOEN” STORTINGSREPRESENTANTER GREPET INN?
http://t.co/J9OIUDeAwh

ABHYSJ

28.05.2013:
Informasjonen om løftebruddene fra FrP-politiker Laila Marie Reiertsen ble fjernet fra Nye Meninger i kveld, etter at den på litt over et døgn hadde oppnådd ca. 1000 treff!:
NYE MENINGER: Laila Marie Reiertsen (FrP) – En løftebryter! – BAKGRUNN
«Med denne tilbakemeldingen viser ikke Siv Jensen annet enn at hun ukritisk står solidarisk med partifeller som svikter innbyggere i dette landet på det groveste!»
Der står også en liste over alle mine sykdommer som Reiertsen fikk tilsendt samtlige journalutskrifter fra.
http://bit.ly/11oz3J9
Avsløringene står imidlertid enda å lese i :
VÅRT LAND
http://bit.ly/10xtQ08
Les mer om forholdene på hovedsiden av bloggen:
http://bit.ly/hoF9HX

ablai5

Laila Marie Reiertsen – En løftebryter. Del 2
http://bit.ly/13LoYBX
Del 3:
(Her ligger resten av varslingen om løftebruddene fra politikeren og sykepleieren som ble sendt Siv Jensen og andre ledende politikere i partiet, og jeg viser utdrag fra tapet telefonsamtale med Reiertsens rådgiver som tok plass i lang tid forut for at jeg la ut dette materialet):
 http://t.co/9ehCWi866k
Del 4:
http://t.co/l3HmgAn7kf
Del 5 (utdrag): Politikeren: “Så gale som dette her, har`kje eg vært borte i! “Her er det altså personforfølgelse, rett og slett”
Jeg følger opp: “Ja du skjønner det”?
Reiertsen: “Ja jeg skjønner det, jeg skjønner det”! “Det er helt uvirkelig, og jeg aksepterer ikke sånt, jeg – rett og slett”! (…)
Politikeren svarer: “Det er heilt GRUSOMT å lese – eg synes det er helt forferdeleg!” (…)
Hun bekrefter igjen at det er personforfølgelse og at det er “en rovdrift på et menneske” (…)
Når Reiertsen går, sier hun at min sak er meget spesiell, ogDet er sånn at du bør få han ut, altså”! (…)
http://t.co/YAGNqwUHh4

abone_brekke

Ordførerkandidat for Nannestad FrP – Tone J. Brekke:
«Fremskrittspatiet i Nannestad har markert seg som ”JA” partiet fremfor noen. Våre folk er ombudsmenn for innbyggerne, og står alltid til tjeneste for de som har behov for hjelp til små og store saker».
«Våre erfaringer som ombudsmenn for innbyggerne har vist oss klart og tydelig at brukerne av tjenester er redde for å klage – man er redd for at situasjonen for deres sak skal bli enda verre.
At saksbehandlerne skal ”hevne” seg.
Dette har vi sett (….) i sosialsaker (…)
http://bit.ly/1u1sJEH
Et ringe eksempel på et Skriftlig spørsmål fra Laila Marie Reiertsen til arbeidsministeren, der hun vitterlig bistår en borger:
Dokument nr. 15:760 (2012-2013)
Innlevert: 04.02.2013
«Hvordan forklarer statsråden praktiseringen av begrepet «god forvaltningsskikk» i det offentlige, og hvordan kan en innbygger føle seg trygg og sikker på å bli ivaretatt som enkeltindivid i møte med et forvaltningsapparat som ikke evner å gi svar på henvendelser og behandle mennesker med respekt slik forvaltningsloven tilsier? Jeg har fått en henvendelse fra en person som har vært utsatt for en yrkesskade i en kommune. (…)
http://bit.ly/16jbgxi

 

ABLAIIIII

Til Laila Marie Reiertsen                                         OSLO 23.01.2013
19.07.2012 fikk du (som også er tidligere sykepleier) inngående kjennskap til min svært dårlige helsetilstand og de massive konfliktene jeg har stått i med Nav de siste – til da 5 årene, via kopien både du og flere andre politikere, ledere og institusjoner mottok av varslingen jeg sendte Fylkesmannen om fortsatt utstrakt misbruk av myndighet ved Nav Nordstrand Sosialder flere linker til poster på min blogg med bredere redegjørelse av forholdene og avskrift fra lydopptak var innbefattet, samt index:
NAV NORDSTRAND SOSIAL – VARSLINGEN AV 19 og 24.07.2012:
http://t.co/3Dx7zKDWNy

LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER

http://bit.ly/hwKs7V
Dette ledet til at du valgte å ta kontakt over mail, der du skriftlig spurte meg om det var i orden at du kontaktet journalist slik at «vi kunne få løftet saken»!
Jeg ble utrolig lettet, og ga mitt samtykke.
14 august 2012 innvilget du meg et nær to timers møte som jeg hadde forberedt meg grundig til og sa at du hadde snakket med journalisten som allerede hadde dannet seg et overblikk av saken.
Han hadde informert om at han ville kunne komme til å bruke en måned eller kanskje litt mer på å gjennomgå denne for å klare å bearbeide materialet på en skikkelig måte.
Jeg kunne ikke få fullrost deg nok for din vilje til endelig å fremheve materialet, siden flere hundre aktører gjennom flere år hadde snudd ryggen til varslingen.
En liste over noen få av disse, vises nederst her:

Om meg – Del 2:

http://bit.ly/zKYewd
20.11.2012 sendte jeg deg en perm med 129 siders utskrift av bl.a legeerklæringer som fra to leger i klartekst attesterte 100 % uføregrad – hvilke du også fikk se og lese gjennom i møtet vi hadde 14.august 2012.

Der er listet opp minst 13 -14 fysiske diagnoser og skader jeg har i kroppen.
(Disse er nedtegnet her og):
Nav – Overprøving av uføregrad – Grov manipulering
http://bit.ly/1dyKGQb
10.10.2012 sendte jeg deg mail hvor jeg uttrykte stor bekymring for alvorlig forverring av helse (utdrag):

«Jeg har i disse ca. 7 ukene siden møtet, arbeidet så hardt jeg bare har evnet med å redigere dette referatet som jeg hadde skrevet for egen gjennomgang før du kom – slik at den gir mening for andre som leser, og for å kunne gi best mulig kortfattet og mest hensiktsmessig informasjon til deg og journalisten som skal skrive om saken.

Det er vanskelig, slitsomt, utmattende, og har gått tregt.

Jeg vil at alt skal være fremlagt korrekt i denne første og eneste sjansen jeg vil få for å nå ut og frem med varslingen, da overgrepene nå er i ferd med å ta livet av meg.

De siste medisinene som skulle bidra til å regulere diabetes som var ute av kontroll virket ikke, jeg har blitt dramatisk dårligere og har absolutt ikke klart å holde på maten i ca. 11 – 12 uker nå.
Jeg har rast ned 14 kg og besvimer mye (…) (sitat slutt).

alaiiiiiiiiiiii

Jeg var så redd at jeg i tillegg gikk ut med opplysningene på blogg, og der er også et lite utdrag fra min varsling av 19.07.2012 gjengitt:

Fasiten – Hvordan sosialhjelpsmottakere langsomt blir tatt livet av, og annen nyttig informasjon

http://bit.ly/QDmTaJ
Du mottok også informasjon om overnevnte bloggpost i en av flere mail jeg sendte deg 20.11.2012 – «Del 3«
Jeg tør anta at det ikke hver dag, ikke hver uke, kanskje ikke en gang hvert år eller femte, blir bevist at en borger har vært utsatt for direkte og systematisk personforfølgelse fra Nav gjennom ÅR- og det attpåtil innleveres flere titalls lydopptak som er med på å fjerne en hver rest av tvil om at forbrytelsene vitterlig er begått!
Allerede i møtet du innvilget meg 14.08.2012 viste du at du hadde lest deg opp til såpass grunnleggende informasjon hvamin omfattende varsling angikk, at du faktisk kunne konkludere med at dette handlet om «personforfølgelse!«
Enda foretok du deg ingen verdens ting!

Du ble tidlig orientert om – både i skrift og tale, at en av de mest prekære hovedanliggenderi min sak handler om at jegmå ut av Bydel Nordstrand raskest mulig.
Jeg må få bytte kontor og komme meg vekk fra skadevolderenesmassive gjengjeldelser som de har utsatt meg for gjennom en årrekkehvilket også tydelig fremgårav saken.

Deriblant mottok du over mail fra megflere linker til blogginnlegg der jeg refererte ordrett fra både mine skriftlige og muntlige henvendelser (siste bekreftet via lydopptak) til de innklagede aktører om dette, samt vedleggmed kopi av søknader som jeg hadde for lengst hadde sendt dem med mitt spesifikke krav om bytte av kontor – fullstendig uten gehør!
I mailen fremhevet jeg tydelig, at bl.a følgende bloggpost var essensiell å lese i så måte:

NAV Nordstrand Sosial: Informasjon om grovt maktmisbruk – fortsettelse av serien i 6 deler.

http://bit.ly/aD9pT9
Jeg viser til dialogen mellom Robert Eriksson (FrP) og Arbeidsministeren 21.03.2011 som jeg tilfeldigvis kom over for bare tre dager siden, der han med bakgrunn i historien til en forvaltningsrammet borger, presiserte at man i spesielle tilfeller bør kunne få bytte Navkontor.

Arbeidsministerens svar, var at Nav Fylke normalt vil kunne vurdere om det er hensiktsmessig at bruker får bytte til et annet Nav-kontor i særlige tilfeller der forholdet mellom bruker og det lokale Nav-kontoret ble opplevd som fastlåst. Hun anførte at dette etter hennes vurdering, vil være en hensiktsmessig måte å håndtere slike saker på!
Dokument nr. 15:1092 (2010-2011)
http://bit.ly/foQ2xP
Siden Arbeidsministeren benytter seg av termen «normalt» (sett) så er det rimelig å kunne anta at denne løsningen har blitt praktisert i flere saker tidligere, og at ordningen følgelig må være godt kjent blant både Navansatte og stortingsrepresentanter.
Erikssons spørsmål avstedkom altså ikke innføring av NYE behandlingsmåter i Nav først 21.03.2011, de var allerede godt implementert.
Uansett – han gjorde sin plikt, og la frem saken til en fortvilt borger som hadde bedt om bistand.
Du har hatt alle muligheter for å informere meg om denne praksisen slik at jeg ville hatt noe konkret å trekke frem i videre streben, gitt den kunnskap du satt inne med om min eskalerende dårlige helsesituasjon og mangeårige kamp mot kumpanene ved Nav Nordstrand, da du i ditt embete nyter godt av et stort kontaktnettverk og bred tilgang på informasjon – herunder fra etatens lov- og regelverk – hvis du bare hadde anstrengt deg litt.
Men det lot du være! Du tar tiden til hjelp og foretar deg ingen verdens ting!
Du svarer 22.01.2013 etter påtrykk fra meg:

«Men det er ikke enkelt å nå frem og ikke minst hva en bør gjøre. Og det handler ikke om vilje fra min side til å ønske å gjøre noe. Hadde vi(FrP) sittet med styringen hadde nok bildet vært helt annerledes«.

IMG_7211

Hva ville vært annerledes?

Dere har da – lik som alle andre politiske ombudsmenn og stortingsrepresentanter av annen partitilhørighet en konstituert PLIKT til å tale bl.a enkeltmenneskers sak uansett hvem som styrer, så det at du velger å flette inn politisk propaganda som forsvar for egen unnfallenhet i en såpass stygg sak som min, opplever jeg som direkte frastøtende!
Og jeg tør anta at det faktisk må være VILJEN det står på fra din side!
Herunder vil jeg trekke frem enda et eksempel:
Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren
Dokument nr. 15:1777 (2010-2011)
Innlevert: 15.08.2011
Sendt: 15.08.2011
Besvart: 26.08.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

arob

Spørsmål
Robert Eriksson (FrP): En Nav-bruker opplyser at Nav-Bjerke har forfalsket hennes CV og ført opp utdanning hun ikke har, eller en gang skjønner hva innebærer!
I CVen er det ikke ført opp utdanning hun faktisk har og som hun har gjennomgått med støtte fra Nav.
Hun opplever også at det blir formidlet ærekrenkende og feilaktig informasjon om hennes opptreden og kunnskaper fra en saksbehandler som aldri har truffet henne.
Skal Nav-brukere være nødt til å finne seg i denne typen feilinformasjon og trakassering? (…)

http://bit.ly/Hhv9mz

(Jeg ser forresten nå i full fart at jeg har fremhevet akkurat denne passasjen i en mail til deg for flere måneder siden).

ABAKT

For sammenlikning, har du mottatt 38 lydopptak som verifiserer ektheten av min varsling ned til minste detalj, samt en perm med hele 129 dokumenter for videre understøttelse.

Dette er ikke materiale du spesifikt har etterlyst, men du kom uansett ikke med innsigelser da jeg i en mail langt forut for oversendelsen gjorde oppmerksom på at bevis som underbygget min varsling, ville bli postet.
Dog ba du konkret når du var her 14 august 2012 om å få tilsendt JURKs overklaging av avslag på uføretrygd fra juristen jeg hadde, hvis det var OK.
Den ble sendt deg sammen med resten av bevisføringen.

Så – Hva ER det for plattheter å servere meg at «du har hatt samtaler med flere aktører i forvaltningen og med en god venninne i Nav»?
Hvor VIL du med det?
Hva SKAL jeg med det?
Hvorfor søker du å fornærme min intelligens?
Saken  er at du har hatt alle muligheter for å ta opp deler av problematikken i min sak på Stortinget – lik som Eriksson, som attpåtil valgte å bistå ien sak som overnevnte, der (som jeg forsto det) ingen beviser for damens påstander en gang forelå!

Og du vet jeg kan vise til flere titalls liknende eksempler.

ablai4

Dere er våre politiske ombudsmenn, med plikt til å tale – også den enkelte borgers sak!:
Ombudsmenn for folket
Rb.no 15.11.2011:
«Politikerne må alltid huske hvem de er til for. Våre politikere må aldri glemme at de er valgte ombudsmenn for folket.
Kari Kjønaas Kjos (Frp) er et eksempel til etterfølgelse i så måte. Hun har i en årrekke tatt opp den lille manns sak (…)
Folkevalgte, enten det er på lokal- eller riksplan, må aldri miste ombudsrollen overfor landets innbyggere av syne.
Det er lov å engasjere seg i enkeltsaker.
De folkevalgte er til for folket – og ikke omvendt»
http://bit.ly/UvYqiT
20.11.2012 sendte jeg deg tre mail med 7 vedlegg i min sak, der jeg blant annet minnet om historien til Raymond Johansen (utdrag):

«Raymond Johansen fikk jo som kjent gjennomslag for sin historie –  den store belastningen han hadde erfart fra Nav (…)

Et eneste opptak hadde han tatt med saksbehandler ved sitt Navkontor, og dette ble kringkastet med heading:
«Raymond gjorde hemmelig opptak av skrekk-møte hos NAV»

Bakgrunnen for den svørt iøynefallende overskriften, var at saksbehandler to ganger hadde sagt til ham: «Det er ingen som tvinger deg å være her».

http://bit.ly/O2bQmK

ABRAY


I utgangspunktet hadde jeg belyst bl.a Johansens sak i mine to mail til deg av 10.10.2012
med 8 vedlegg i min sak

Raymond Johansen ble altså løftet frem i Nyhetene med et ringe opptak han hadde tatt av et møte med Nav.


Jeg sitter inne med ca. 200 opptak som avslører en personforfølgelse av de sjeldne – der flere vel bekjente innklagede aktører i flokk og over år, forsettlig har samarbeidet om å eliminere en varsler i stedet for å hjelpe med lovpålagt bistand.
Ugjerningene er skrevet av ordrett fra opptakene, og samlet i flere bloggposter.

Et av svarene
til art. om skrekk-møtet hos NAV gikk som følger:
«Hvorfor lager dere ikke tekst på filmen og et lite tekst under med samtalen. Enklere og raskere.»

Husk – I min sak er nesten alt ferdig skrevet ned ordrett – fra samtlige opptak!

En lett match for journalisten, og en gavepakke til alle forvaltingsrammede (…)!

I samme hovedmail av 10.10.2012 fremhevet jeg også følgende:

«På forsiden av min blogg, er bl.a orientering om mitt søksmål mot Etaten hos Tingretten belyst:

http://bit.ly/hoF9HX

Dommeren avslo min søknad om Fri Rettshjelp og avviste saken ca. tre måneder inne i prosessen på begjæring av innklagede motparter, fordi de hadde krevd at jeg måtte stille med Bistandsadvokat enda de meget vel var klare over at ingen advokater ønsket å ta saken.

Jeg kontaktet mellom 20 og 30!

Saken kan åpnes igjen hvis jeg nå endelig skulle klare å oppdrive en, etter journalistens artikkel.

Forvaltningskriminaliteten vil resultere i at mitt liv tar slutt flere år før tiden.

Mine nærmeste er også i aller høyeste grad skadelidende!

Skadevolderene vil  ikke få sine liv ødelagt når avsløringene kommer ut i pressen.

Og skulle de mene det, er det i så fall oppslag de regelrett indirekte har bedt om selv.

Er det «vanskelig» for dem å bli hengt ut? Har de familie og barn? Det har jeg og!
Og det er ikke jeg som er den sterkeste part og som sitter i maktposisjon (…)
Du svarer: «Hei, takker for mailene» – verken mer eller mindre.

ablaiiiiii

20.11.2012 gjør jeg deg oppmerksom på – via 3 mail (med 7 vedlegg), at jeg endelig har klart å samle sammen alle bevis i sak, og denne dagen sendt deg perm med 129 journalutskrifter og to CDer med 38 lydopptak med skriftlig spesifikasjon av innhold satt i nummerert rekkefølge (for begge), som verifiserer sannhetsgehalten i min varsling.
Du svarer samme dag: «Takker for sist og for mail. Skal lese gjennom de i løpet av uken».
Utdrag fra «Del 3» 20.11.2012:
«Du sa i møtet, at du ikke var sikker på hvordan VG- Journalisten ville vinkle saken, men jeg tillater meg å fremheve at et svært viktig anliggende – både for meg personlig og min familie, vil være om han kan bekrefte offentlig at OPTs Rapport som har ødelagt så fatalt for mitt liv og helse i så mange år, var falsk.

Jeg førte som kjent saken alene i Tingretten men ble raskt kneblet fordi jeg ikke klarte å oppdrive en eneste Advokat, men det er mulig å åpne den igjen hvis man finner en advokat som ønsker å ta saken pro bono:
http://bit.ly/UFouc5
Jeg håper på at belysning av saken i avisen (fortrinnsvis på nettet der den vil være optimalt synlig i et lengre tidsrom) vil kunne bidra til dette.

I nettavisen VG vil det også kunne gå an å linke til passasjer fra verifiserte opptak i min blogg hvis journalisten samtykker.

Om han velger å lage artikkelen i flere deler – som en slags vedvarende oppfølging av flere av sekvensene i min dokumenterte varsling om velorganiserte forbrytelser i offentlig tjeneste, vil denne form for vinkling også kunne være til uvurderlig hjelp for de forvaltningsrammede.

Det er på høy tid å synliggjøre at Navansatte ikke kan bedrive utstrakt vilkårlighet og grove lovbrudd overfor syke mennesker i behov av bistand – ustraffet – og som de bare lyster, hvis de skulle «føle for det» etter å ha mottatt klager på seg!

HER FØLGER INNLEDNINGSVIS SISTE «UTVIKLING» I MIN SAK – KLAGEN / VARSLINGEN OM GROVT MYNDIGHETSMISBRUK FRA SOSIALTJENESTEN I BYDEL NORDSTRAND AV 19 – og 24.07.2012 som du responderte på Laila.

Først vises et kort utdrag av sak, tidligere nedtegnet i bloggposten:
Fasiten – Hvordan sosialhjelpsmottakere langsomt blir tatt livet av, og annen nyttig informasjon
Denne gang kan det stå om livet (…)
http://bit.ly/QDmTaJ

ABEGE

CD NR. 2 FRA JEANINE – OPPTAK NAV ARBEID (IKKE SATT I REKKEFØLGE, FOR DATAEN TULLER MED MEG)
Opptak 1 Lege Strekerud ringer meg opp 09.02.2012 (SVÆRT VIKTIG BEVISJeg opplyser ham her om at Nav har gitt meg avslag på uføretrygd. Det bekreftes at legen ikke en gang HER informerer meg om at han hadde sendt Nav kontrabeskjed i en annen erklæring som han skrev til dem uten min viten 25.01.2012 – hvilket var utslagsgivende for at Nav avslo søknaden (Jeg var kun kjent med legens første erklæring av 23.01.2012!) Han later faktisk som han ikke forstår det døyt av avslaget som jeg leser opp for ham, og ber meg indignert om telefonnr. til Nav!
Opptak 2 Dr. Strekerud ringer meg opp en gang til 09.02.2012 etter han har snakket med Gunnar Øye, Anne Mette Bakke i Nav m.fl. Her oppfattes at jeg enda ikke forstår at legen hadde sendt Nav kontrabeskjed om uføre.
Legen bekrefter bl.a at han ser at det ligger «mye grums i min sak», at det var tydelig at alle kjente mitt navn der borte, at de «naturligvis var temmelig agiterte som personer og ikke hadde klart å holde følelsene borte i min sak og behandle den på riktig måte» (Ca. 3 minutter inne i opptaket hører man denne innrømmelsen!)
Videre, rett etterpå, bekrefter han: «Etter å ha hatt en liten ringerunde og «forhørt meg litt der borte, så ble det tydelig at «alle kjenner din sak»!
Jeg sier at han selv har hørt at de er ilske på meg der borte, og legen bekrefter: «Ja jeg merker jo det».
ALLIKEVEL manipulerer han meg sterkt til å godta hyppige ansvarsgruppemøter med overgriperene i etaten, ellers vil han ikke lenger være min fastlege!
Opptak 3Lege Strekerud 14.02.2012 NAV er interessert i et møte (Han sier han har snakket med Anne Mette Bakke, og overbringer beskjed fra henne om at hun ønsker et skriftlig samtykke fra meg som gir dem fullmakt til å utveksle informasjon om meg på tvers av avdelingene).
Her bekrefter han også at han allerede har mottatt fra meg hele mailrekken som har gått mellom meg og Bakkesom viser at hun ikke er riktig klok!

Jeg kollapser etter denne svært opprørende samtalen!
Mailrekken ble siden satt inn i følgende post som er absolutt essensiell å lese,der jeg også siterer fra alle de andre overnevnte opptakene med legen:
Nav instruerer lege til å endre sin erklæring om 100 % uføretrygd for pasient?

http://bit.ly/HRY6sA

HUSK OGSÅ HERUNDER Å LESE VEDLEGG 5 TIL JURK, DER JEG REFERERER NOEN AV SAMTALENE MED LEGEN FRA OPPTAK, SAMT VEDLEGG 6 – MAILREKKENSOM GIKK DIREKTE MELLOM MEG OG LEGEN OG SOM ALDRI HAR BLITT GJENGITT I NOEN AV BLOGGPOSTENE ELLER ANDRE STEDER OFFENTLIG! SVÆRT ESSENSIELL Å LESE!

http://bit.ly/QDmTaJ

(Sitat fra Del 3 av mailer jeg sendte deg 20.11.2012 slutt)

alaiiiiiiii

Senere samme dag20.11.2012, oppdager jeg mail fra Nav i min innbox, og går inn og leser at de atter en gang har avslått – nå NY fastleges krav om uføretrygd for meg.
Jeg ble dypt fortvilet, og sendte deg omgående mail med kopi av både avslaget, og juristens innstilling forut for Nav Trygd sitt avslag samt en lengre utredning og sammendrag i min sak.
skjedde det ingenting.

08.12.2012 sendte jeg deg atter mail, der jeg bl.a skriver at det ville være fint hvis du kunne bekrefte at forsendelsen med opptak og perm var mottatt.

Fortsatt utdrag fra mailen:

«Så lurer jeg på hvor langt journalisten har kommet i saken, om han begynte på denne rett etter at du tok deg tid til møte med meg 14 august – eller om han begynte på denne 10.10.2012 da jeg sendte inn til deg bredere redegjøring av forholdene over mail, eller om han startet først når alle bevis i saken ble sendt inn til deg per brevpost 20.11.2012.
I møtet vi hadde (14 august), sa du at han hadde sagt at han mente han ville bruke en måned eller mer, fordi det var så mye å sette seg inn i.
Jeg håper virkelig at det utstrakte og samkjørte misbruket av myndighet vil kunne belyses i media før jul (…)
Og så lurer jeg på ut fra det du skrev om at du ville løfte saken, om du herunder mente at du i tillegg ville ta denne opp på Stortinget, lik som mange andre brukersaker både du og Robertsen har løftet frem der gjennom mange år.
Det hadde også vært meget til hjelp, som fremgår av de multiple lov- og regelbruddene belyst.
For de innklagede aktører i Forvaltningen, går helt bekymringsløse rundt og «vet» at mine avsløringer aldri vil rekke lenger enn til min blogg.
Og for mine avsløringer der, har jeg gjennom fire år og fem måneder – hittil – blitt rammet av massive sanksjoner fremmet av «internjustisen» ved kontorene, som tydelig fremgår av opptakene.
Det er ikke mye igjen av meg nå.
Jeg håper på en rask tilbakemelding – så lenge – ha en fortsatt fin førjulstid, og tusen takk!«

alaai

Du blåser spørsmålene av stor relevans for meg bort med største dødsforakt, og sender meg følgende korte svar 10.12.2012:
«Ja tusen takk! Jeg leser litt hver dag. Tror det er viktig å absorbere litt etter hvert».

Jeg tror jeg satt i telefonen sammenhengende en uke med tre av mine venninner for å bearbeide sjokket over denne opp i dagen ignoransen! De var like rystet som meg!

Så går flere uker.
17.01.2012 mailer jeg deg igjen, og innleder:
Hei igjen fra Jeanine, og riktig godt Nytt år.
Kort oppdatering – En av de siste mail jeg skrev til deg, var av 21.11.2012. (Og 20.01.2012)
Der fikk du fikk innsyn i Navs horrible og fortsatte avslag på min søknad om uføretrygd.
Den aller siste mailen jeg sendte deg var datert 08.12.2012, og inneholdt noen få konkrete spørsmål som du ikke ga meg noen svar på.
Et lite utdrag:
«Så lurer jeg på hvor langt journalisten har kommet i saken, om han begynte på denne rett etter at du tok deg tid til møte med meg 14 august – eller om han begynte på denne 10.10.2012 da jeg sendte inn til deg bredere redegjøring av forholdene over mail, eller om han startet først når alle bevis i saken ble sendt inn til deg per brevpost 20.11.2012.
I møtet vi hadde, sa du at han hadde sagt at han mente han ville bruke en måned eller mer, fordi det var så mye å sette seg inn i (…)
Og så lurer jeg på ut fra det du skrev om at du ville løfte saken, om du herunder mente at du i tillegg ville ta denne opp på Stortinget, lik som mange andre brukersaker både du og Robertsen har løftet frem der gjennom mange år (…)
Jeg stilte overnevnte spørsmål både på bakgrunn av din utvetydige konklusjon i møtet vi hadde 14 august 2011 om at det i min sak var tale om direkte personforfølgelse – hvilket bekreftet at du hadde forstått alvoret i min sak som du også omtalte som «meget spesiell», og ut fra innholdet i din mail til meg av juli 2011, klippet ut og limt inn her: (…)
Siden min sak – som jeg vil anta at er en av de best dokumenterte og alvorlige varslinger om multiple grove avvik og forbrytelser i den offentlige tjeneste som så langt har kommet på en politikers bord – og som slett ikke vil være vanskelig å begripe essensen av, så må jeg få lov til å ytre at jeg (med den nåværende informasjon jeg besitter) ser det som svært underlig at tilsynelatende ingen løfting av saken en gang er påbegynt noen steder, etter så mye som et halvt år. Du mottok kopi av den rystende rapporten om udiskutable gjengjeldelser og trakassering fra flere aktører ved Nav Nordstrand sosial fra meg, 19 juli 2012.

Jeg beklager på det sterkeste hvis jeg på noen måte har misoppfattet, og at en utredning allerede er påbegynt og jobbes iherdig med.
Jeg håper på en snarlig tilbakemelding fra deg, med svar på de spørsmål jeg allerede har stilt.
Tusen takk (…) (sitat slutt – og så satte jeg inn siste nytt – juristens inntilling til Nav over deres gjentatte avslag på uføretrygd – noe er vist i denne posten som jeg tidlig fremhevet at ble viktig å lese):

Nav instruerer lege til å endre sin erklæring om 100 % uføretrygd for pasient?

http://bit.ly/HRY6sA

ABLAI2

21.01.2013 sender du meg den mest slue og arrogante tilbakemelding jeg har mottatt så lenge jeg har levd:
«Har igjen vært i kontakt med journalisten. Han mener det er en god men massiv sak. Men det siste fra han er at denne bør prøves rettslig . Og da i forhold til personforfølgelse.
Og jeg ser det samme som han. Dette går ut over alle de lover og regler dette samfunnet skal ha og ikke minst rette seg etter.»
Så følger svaret fra meg av 21.01.2013 som vises på slutten av denne mailen, og som fullstendig massakrerer din groteske oppvisning i formidabel bagatellisering av min sak.

Tydeligere kunne det nok ikke ha vært menneskelig mulig å attestere at du gir blaffen!

Du er så feig at du ikke en gang innrømmer at du satt her i møtet meg meg 14 august 2012 og fastslo at det du til da hadde lest og hørt i min sak dreiet seg om personforfølgelse!

Det aller mest patetiske her, er at du forsøker å vri deg unna med å projisere ditt så mye som fem måneder gamle statement over på journalisten og maskere det godt inn i hans «vurderinger av dagen»!

Jeg er rystet!

Du er folkets politiske ombudsmann! Hva videre er – Du er medlem av Arbeids- og sosialkomitteen!

Og med din meget spesielle «håndtering» av denne saken som vist, så har du sviktet dine konstituerte plikter grovt!

«Jeg holder din sak åpen hele tiden og prøver å gjøre så godt jeg kan å få fokus på den. Jeg skal be journalisten ta kontakt med deg hvis han ønsker det.»

Tullprat! Du hadde klart å sette fokus på min sak i løpet av få minutter eller timer, hadde du virkelig gått inn for det!

Og hadde journalisten «ønsket å ta kontakt» så hadde han da gjort det i løpet av september 2012 – på den tiden du sa han ville bruke på å komprimere punktene i saken!

Jeg har skriftlig og ved flere anledninger spurt etter journalistens navn, noe som ikke burde være uoverkommelig å presentere på trykk hvis det er slik at min sak reelt er oppe til behandling for publikasjon. Hvis dette skulle være nært forestående og på trappene – eller sågar om arbeidet av en eller annen grunn var i sin spede begynnelse for den saks skyld, så antar jeg at han og jeg burde ha en dialog som det ikke er noe i veien for at kunne ha startet «i dag»!

Du har hatt et halvt år på å få «løftet min sak» som du lovet meg, og du har ikke en gang vært avhengig av journalisten for å få dette til!

På bakgrunn av dine lovnader trodde jeg det var «min tur» nå, etter å ha kjempet fullstendig alene i hele 6 år med stadig sviktende helse.

Du har også mottatt omfattende bevismateriale for hvordan både jeg og annen person har blitt behandlet av «klikken» ved Nav Nordstrand Sosial.

Og så responderer du slik du gjør!

ABHYSJ


Ditt siste svar av 22.01.2013 vises rett under her.

Det har jeg nå besvart.

Hvis du opplever denne tilbakemeldingen som krass, vil dette ikke under noen omstendigheter kunne måles opp mot hvordan jeg har det nå!

Men det er aldri så galt enn at det kan komme å gå mot det verre? Ikke? …
Det er ikke jeg som sitter med makten.

Jeg kan ikke gjøre annet enn å vente og se hva som nå vil skje!
Og – Hvem er det som knebler dere?
Eller er det kanskje en konsprasjonsteori?
I så fall – Hvorfor denne særdeles stygge ansvarsfraskrivelsen?

ABERVARSOM

«Vær Varsom-plakaten»:

Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold
1.5. Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker (…) mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner (…)

http://bit.ly/ULlm11

STORTINGET

Om Grunnloven

Grunnloven er den høyeste rettskilden i Norge. Dersom andre lover er i strid med den, må de vike.

Grunnloven slår fast at det er folket som legitimerer makten

http://bit.ly/X7LRMA

Kongeriget Norges Grundlov, given i Rigsforsamlingen paa Eidsvold den 17de Mai 1814,

C. Om Borgerret og den lovgivende Magt.

§ 49. Folket udøver den lovgivende Magt ved Storthinget.

http://bit.ly/WVXbL8
ABHYSJ

Hva hadde du foretatt deg hvis jeg døde eller gikk i koma i morgen eller så av irreversible skader i kroppen – en udiskutabel forverring av mine mange sykdommer som utpiningen som fire og et halvt år på minste sosialhjelps norm har medført? Det er lenge siden mine faste medisiner sluttet å virke som de skulle, og det viser seg at jeg er hyperallergisk overfor andre medisiner jeg har prøvd ut – med flere akuttinnleggelser ved Ullevål som kjent for deg.
Hadde du da «evnet» å «løfte saken»?
Jeg kan faktisk se for meg oppslaget, hvis media i det hele tatt hadde giddet å gi det spalteplass:

«Slik skal vi ikke ha det»!

Men slik er det – og har lenge vært i landet vi lever i!

Jeg vil dø lenge før tiden, og tusen- om ikke titusenvis av mennesker har mistet livet på grunn av at de mange uegnede elementer i forvaltningen som opererer i sine diplomatbeskyttede rottereir med en sterk Fagforening i ryggen, innehar blankofullmakter til å utøve det misbruk av makt som skal til for å hevne seg på hjelpeløse borgere ved langsomt å ta livet av oss med et vell av kreative metoder.

Dette kjenner du godt til, men jeg ønsker å underbygge min påstand med uttalelser fra ordførerkandidat Tone J. Brekke i ditt eget parti:
Våre erfaringer som ombudsmenn for innbyggerne har vist oss klart og tydelig at brukerne av tjenester er redde for å klage – man er redd for at situasjonen for deres sak skal bli enda verre.

At saksbehandlerne skal «hevne» seg.

Dette har vi sett (…)  i (…) sosialsaker (…)

http://www.nannestadfrp.no/omtone.html

aberner

Du har ikke en gang nevnt med et pennestrøk at noen av dere har lyttet til de 38 lydopptakene jeg sendte deg i november i fjor, og hvor ille de er!

Jeg ber om at du sender meg permen og opptakene tilbake.


Du behøver ikke anstrenge deg med å forfatte et tilsvar på denne mailen hvis du er bevisst på at dette vil være av samme «kaliber» som hittil.

Men jeg sendte en rekke politikere et kort sammendrag av din opptreden i min sak for et par dager siden.
En av dem uttrykte forferdelse, og ga meg konkret navnet til noen jeg kunne kontakte for å sette søkelys på hvordan jeg har blitt møtt.
Med hilsen
Jeanine Horntvedt

ablai3
From: laila-marie.reiertsen@stortinget.no
To: emmali1@msn.com
Subject: SV: Noen få spørsmål fra Jeanine Horntvedt
Date: Tue, 22 Jan 2013 07:51:52 +0000

Hei!

 

Først og fremst så har jeg lest det som står i alle papirene.

Journalisten har fått utdrag av saken og da anonymisert. Han har ikke gitt den opp men vil bruke litt tid, også for å sammenligne andre lignende saker han sitter på som han selv sier.

Jeg har vært i samtaler med flere aktører innen forvaltningen. Og hatt samtaler med en god venninne av meg i Nav systemet.

Men det er ikke enkelt å nå frem og ikke minst hva en bør gjøre.

Og det handler ikke om vilje fra min side til å ønske å gjøre noe.

Hadde vi (FrP) sittet med styringen hadde nok bildet vært helt annerledes.

Jeg holder din sak åpen hele tiden og prøver å gjøre så godt jeg kan å få fokus på den. Jeg skal be journalisten ta kontakt med deg hvis han ønsker det.

Ha en fin dag!

Mvh

Laila Marie Reiertsen

Stortingsrepresentant /Member of Parliament

Fremskrittspartiet/Progress Party

Arbeids- og sosialkomiteen/Standing Commitee on

Labour and Social Affairs

Tel     + 47 23 31 30 88

Mob + 47 951 27 555

lmr@stortinget.no

 

IMG_7211

Fra: Jeanine Horntvedt [mailto:emmali1@msn.com]
Sendt: 21. januar 2013 15:00
Til: Reiertsen Laila Marie; Jeanine Horntvedt
Emne: Noen få spørsmål fra Jeanine Horntvedt

Så lenge – mens jeg summer meg og får forfattet et tilsvar:

1. Hva er navnet på journalisten? Du fortalte meg at han arbeidet i VG – men jeg ønsker altså å vite navnet hans.
2. Har jeg forstått deg riktig at han ikke kommer til å offentliggjøre min sak i media – ikke en gang deler av den?
3. Har jeg forstått deg riktig at du ikke kommer til å ta opp noen sider ved min sak på Stortinget?
4. Har jeg forstått deg riktig at bunnlinjen vil være at jeg igjen er overlatt til meg selv uten at noen av dere tar grep i noen form etter min varsling?
Jeg spør, siden noe av det første du fikk vite – og som til alt overmål er utmalt med bred pensel på forsiden av min blogg, er at jeg allerede har vært i rettssak med Nav og blitt stanset og kneblet:

https://sommer17.wordpress.com/

Derfor understreket jeg tidlig for deg – også i skrift, og at du og journalisten var mitt siste håp i en mangeårig og aldeles horribel situasjon med Nav som er understøttet via omfattende dokumenter og lydopptak.
Således inngir ditt tilsvar ingen mening for meg.
Det er fint hvis du rekker å svare meg på mine fire spørsmål i dag.
Mange takk.
Mvh
Jeanine Horntvedt

From: laila-marie.reiertsen@stortinget.no
To:
emmali1@msn.com
Subject:
Date: Mon, 21 Jan 2013 09:37:01 +0000

Hei!

Godt Nyttår!

Har igjen vært i kontakt med journalisten. Han mener det er en god men massiv sak. Men det siste fra han er at denne bør prøves rettslig . Og da i forhold til personforfølgelse.

Og jeg ser det samme som han. Dette går ut over alle de lover og regler dette samfunnet skal ha og ikke minst rette seg etter.

Mvh

Laila Marie Reiertsen

Stortingsrepresentant /Member of Parliament

Fremskrittspartiet/Progress Party

Arbeids- og sosialkomiteen/Standing Commitee on

Labour and Social Affairs

Tel     + 47 23 31 30 88

Mob + 47 951 27 555

lmr@stortinget.no

aberner

Vi skriver onsdag 22. mai 2013.
Trass i flere purringer fra meg til både Reiertsen og Frps hovedkontor, har politikeren enda ikke giddet å sende meg tilbake sårt tiltrengt materiale som jeg i mailen over spurte etter:
Permen med et drøye hundretalls journalutskrifter fra min omfattende sykehistorie, og en CD med flere titalls opptak med Nav.
Tusen takk for det.

Siste poster:

Kommentar til Dumskapens system av prisvinner Heidi Follett
http://t.co/Bn767rXS0p
Nav – Når borgerenes rettssikkerhet må vike, til fordel for pøblers forgodtbefinnende
http://t.co/wAtGCfyqHg
14.03.2013: Nav Nordstrand sosial – Dokumentfalsk, manipulering og avlivningssatser

http://bit.ly/WoBmZ7

13.03.2013: Nav Nordstrand sosial setter liv og helse i fare – som regelen er.

http://t.co/9p5HXIZ6Sd

18.02.2013 – Advokat om min Navsak: “Myndighetsmisbruk Big Time!” – Har du bevis kan dette bli “sprengstoff” i pressen”!
http://t.co/lPadlwHj
Ragnhild Meek – Jurist og spesialkonsulent hos Ombudet fra lydopptak:
(…) Dette har jeg konferert med Ombudet om. Saken din er så omfattende, og fordi vi ikke kan sette oss inn i alt du har sendt oss, så kan ikke vi ta på oss den oppgaven å representere deg ved å kortfattet poengtere hva som er kjernen i saken (…)
Propaganda fra Ombudet:

“Helse-, sosial- og eldreombudet arbeider for at pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten skal få ivaretatt sine rettigheter, og for å bidra til økt kvalitet på tjenestene.

Helse-, sosial- og eldreombudet i Oslo er også Pasient- og brukerombud i Oslo.

Vi kan bistå i saker som gjelder (…) Nav (…) med mer.

Ingen sak for liten – ingen sak for stor.”
http://www.ombudet.oslo.kommune.no/

Listen over alle bloggposter:

http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

mai 2013
M T O T F L S
« mar   jun »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 056 andre følgere

%d bloggere like this: