Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Nav – Når borgerenes rettssikkerhet må vike, til fordel for pøblers forgodtbefinnende


 • I DENNE POSTEN VIL JEG FREMHEVE ENKELTE UTDRAG FRA FOLLETTS KRONIKK, SAMT VISE FREM ET UTVALG AV DE MANGE STØTTEMAIL JEG HAR FÅTT OPP GJENNOM ÅRENE FOR Å HA AVSLØRT NAVS HESLIGE NATUR FRA INNSIDEN, MED START PÅ AFTENPOSTEN DEBATT 16 MARS 2008.
  TUSEN TAKK TIL DERE ALLE!
 • HEIDI FOLLETT
  10.05.2013 – Taushet er gull, tale er forbudt

  «Hvorfor er det så vanskelig å kritisere velferdsstatens byråkrati innenfra, i et land der ytringsfriheten står som vårt fremste ideal?

  Heidi Follett satte søkelys på noe som ikke tålte lys.


  Det kan virke som om kollegaer og andre i hennes arbeidsomgivelser følte seg urettferdig kritisert og ble såret og vonbrotne.

  «Du kan ikke si sånn om oss, det er ikke pent.»

  Nei, pent er det kanskje ikke, men det trenger ikke nødvendigvis være usant for det.»
  http://bit.ly/13tTtj4

   

  AHEIDI
  Utdrag fra vinnerkronikken i NRK Ytrings konkurranse 24.04.2013 – «Dumskapens system» av Heidi Follett (bildet):
  Jeg har passivt sett hvordan dine stønader blir trukket tilbake på diffust grunnlag. Uforståelige og urimelige krav og regler blir tredd nedover hodet ditt.
  Jeg har vært med på det. Jeg har sett deg vri deg i stolen når jeg trår over grensen for allmenn folkeskikk.
  Systemet kjemper innbitt for å dokumentere sin uskyld. Vi har gjort det vi skal – du kan ikke ta oss på noe!
  Men vi tar gjerne et møte om deg uten at du vet det.
  Der kan du få skylden for relasjonsbrudd med oss eller andre du er forpliktet til å ha kontakt med. 
  Systemet går fri, og du sitter igjen med svarteper.
  Valgene dine latterliggjøres.
  På personalrommene kaller vi det galgenhumor. Vi må jo ventilere litt.
  Vi har flørtet med taushetsplikten, også.
  Jeg har fortalt akkurat litt mer om deg enn nødvendig. 
  Jeg har ledd med. Logring og smisking er en del av blodomløpet.
  Eliteklikkens lever i sin egen bisarre verden og rekrutterer hverandre til stadig nye stillinger.
  Det stilles ingen spørsmål ved den overbetalte toppledelsens evne til å forvalte sitt samfunnsansvar.
  http://bit.ly/18t7orR

   

  ABEGU
  NRK Norge 09.05.2013: Varslere blir sett på som illojale
  Follett har fått mye støtte og heder for kritikken hun rettet mot systemet og NAV. Reaksjonene i etterkant ble en stor påkjenning, og sosionomen har nå valgt å forlate stillingen sin i attføringsbedriften hun har jobbet hos de fire siste årene.
  Bjørn Gudbjørgsrud, tjenestedirektør i NAV, har tidligere avvist kritikken som kommer frem i Folletts kronikk.
  NAV er ikke interessert i å delta i NRK. nos sak om varslere, og ønsker heller ikke å svare for hvordan NAV imøtekommer kritikk fra varslere.
  https://www.nrk.no/norge/_-blir-sett-pa-som-illojale-1.11017508
  HEIDI FOLLETT OG BJØRN GUDBJØRGSRUD I DAGSNYTT 18 – 24.04.2013 – «KRONIKKEN DUMSKAPENS SYSTEM»;
  https://radio.nrk.no/serie/dagsnytt-atten/mnma03008113/24-04-2013#t=43m58s

   

   

   

  NRK Norge 06.05.2013: Heidi sa opp jobben etter kraftig kritikk av NAV-systemet
  Heidi Follett tok et kraftig oppgjør systemet til egen arbeidsgiver og NAV i sin kronikk. Det endte med at hun sa opp jobben sin. Nå kan hun ende opp som klient hos NAV-systemet hun kritiserte.

  STØTTE TIL FOLLETT

  «Men alle henvendelsene har kommet direkte til meg, og ikke i det offentlige rom. Folk tør ikke stå fram som støttespillere. Og man kan jo spørre seg hvorfor de ikke vil ta en åpen diskusjon, sier hun, og tror det er fryktkulturen og mangelen på rom for å ha selvstendige meninger som stopper folk.»
  Hun anbefaler derfor ingen å gjøre det samme som hun har gjort, nettopp fordi det er så vanskelig.
  De mekanismene man kjemper imot er så sterke, sier hun.
  Follett har likevel inntrykk av at hun har satt i gang noe, og håper at det vil bli en endring.
  https://www.nrk.no/norge/sa-opp-jobben-etter-ytring-kronikk-1.11012499
  A2EFXY
   
  På bakgrunn av overnevnte sårt tiltrengte avsløringer som våre godkjente meningsbærere endelig etter så mange år har valgt å slippe gjennom nåløyet, har jeg valgt å offentliggjøre et lite utvalg fra en hel rekke støttemail som har blitt sendt meg gjennom de siste fem år etter at jeg på bakgrunn av min varsling til ledelsen i Nav om stort misbruk av myndighet ble fratatt min Yrkesrettede Attføring allerede i 2008, og deretter tvunget til å leve både på og under minste sosialhjelps norm i påfølgende fem år.
  En straff fra en samlet Navklan – den harde kjerne som troner som småkonger der de sitter godt beskyttet i sine stillinger av fagforeningene og kolleger med diplomatstatus «urørlig»,  hvilket muliggjør elimineringen av borgeren som de har gitt betegnelsen «vanskelig bruker»:
  Fasiten – Hvordan sosialhjelpsmottakere langsomt blir tatt livet av, og annen nyttig informasjon
  http://bit.ly/QDmTaJ
  Tar man vekk hersketeknikken i siste sekvens, menes: Damen som i 2008 valgte å gå ut offentlig og starte artikkelserie på Aftenposten debatt med fortløpende avsløringer om et kameraderi innenfor etaten hos en klikk som iverksatte sanksjoner overfor varslingen av astronomiske dimensjoner, og som på grunn av utgivelsene eskalerte til det helt utenkelige.
  Les: Direktøren i OPT – Samarbeidspartner til Nav 12.06.2008:
  «Jeg vil jo spørre deg om disse ”kronikkene” som du snakker om – Er det disse bloggene hvor du henger ut meg, OPT og Astrid?»(…)
  «Ja jeg TRIGGER deg nå, jeg – MED VILJE!»
  http://bit.ly/dls5B3
  Min varsling falt altså på stengrunn (se sammendrag på hovedsiden av denne bloggen) – Nav valgte rett og slett som mottrekk, og gå til frontalangrep:
  Utdrag fra distriktsarbeidssjef og saksbehandlers rapport etter møtet de innkalte meg til 20.12.2007 der de bl.a anvender betegnelsen “KONFLIKTER” i forbindelse med min person hele 10 – TI ganger: “Søker spør om det da menes at hun skal gå tilbake til “overgriperen“.(Jeg tilføyer) Jeg håper alle merker seg myndighetsmisbrukets absolutte heslighet i sitt innerste vesen som her materialiseres):

  «Fagansvarlig sier at det er det tilbudet vi har p.t.»!

  http://bit.ly/cxAIYM

   

   

  Tapet møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd:
  Etter møtet med de to overnevnte aktører, ble jeg innkalt til møte med fem av Navs representanter.
  De kunne opplyse om at de var der for å formidle to «tilbud» for meg – Enten kunne jeg gå tilbake til den person i OPT som «jeg valgte å kalle overgriper» eller jeg måtte si meg villig til å underkaste meg «omfattende psykologisk utredning».
  Valgte jeg ingen av delene, ville jeg miste min Yrkesrettede Attføring på dagen!
  «Legen (fra Nav) innskyter at han forstår at valgene høres BIZARRE ut for meg! ”Du sier jo at du vil gå inn i et tiltak, men der ligger også konfliktsituasjonen”.
  Om det siste «tilbudet» innrømmer han (alt er tapet): ”DET ER EN VEI OM Å SYKELIGGJØRE DEG”!
  Jeg: «Så jeg blir TVUNGET TIL å gå tilbake til overgriper med andre ord?»
  Legen: «Det høres sånn ut
  http://bit.ly/d0Ms37

   

 

 • Jeg takker så mye for all empati, lykkeønskninger og hyggelige hilsener, og starter med mail fra en tidligere saksbehandler i Trygdeetaten som skal få være anonym (lik som resten). 
  29.07.2010:
  «Hei Jeanine! Jeg har akkurat sittet og lest det du har skrevet om NAV og jeg synes det er helt forferdelig.
  Jeg har jobbet i trygdeetaten i nesten 20 år som saksbehandler og jeg kjenner meg overhodet ikke igjen i dette du skriver, men jeg sluttet jo før det ble NAV.
  Er det slik det har blitt etter at det ble NAV så er jo ikke det for å hjelpe folk, men for å bryte de ned.
  Håper at noen kan være så voksne at de innrømmer de feilene og urettferdigheten som de har gjordt mot deg, at de tørr å stå frem, men da mister de vel kanskje jobben.
  Mye urettferdighet i Norge som har egentlig pågått i mange år, men som først nå kommer frem.
  Jeg ønsker deg lykke til videre og vær sterk så vinner du til slutt.»
 • 17.07.2010:
  Hei, jeg syns du gjør en fantastisk jobb med å opplyse folk i det ganske land om kritikkverdige forhold og måten du har blitt behandlet på av nav ligner ingenting (…) ønsker deg og dine en fantastisk sommer.. og husk; når dagene virker uoverkommelige så vit at du har mange med deg..

   

Stressss

 

 • 23.06.2010:
  Subject: Hei
  «Vil bare si jeg begynte å lese på bloggen din i dag, mye interessant der, samt hva du skriver i gruppa på Facebook. Har foreløbig et godt forhold til Nav,men det er nok pga at jeg bor i en liten kommune. Har mye igjen å lese,evt høre på bloggen din.
  Synes du er super som tør å stå fram. Viktig for mange dette.
  Som jeg har sagt til min sambo: Det er vel bare et tidsspørsmål før Nav får ganske mange liv på samvittigheten. (Les: selvmord)
  Hilsen (…) som vil prøve å følge deg, du er super.»

   

PEOPLEEEE

 

 • 14.05.2010:
  «Har skrevet det før og skriver det igjen. Det motsatte av kjærlighet er ikke hat, men prestisje.
  Det har gått prestisje i din sak, derfor har de som mål og ødlegge deg som menneske.
  Husk du har mange venner Jeanine, før eller siden må alle ta ansvar for sine handlinger,men det kan ta lang-lang tid.
  Jeg tror rettferdigheten vil seire til slutt.»
 • 19.04.2010:
  Subject: Nav kontra mennesker
  «Er kansje freidig og bare legge inn melding. Men, du gjør en fantastisk jobb for mange som strever med nav arrogansen. Tusen takk.»
  ABDVOKAT
 • Advokat (tidligere FB-venn) som jeg hadde sendt min sak til, og stilt noen spørsmål.
  20.02.2010:
  «Send meg gjerne den avhandlingen, eller kanskje du legger den ut på bloggen? eller på nettet et sted? tror at dette skal bli interessant lesing om hvordan forvaltningen jobber eller rettere sagt ikke jobber og har du bevis kan dette bli «sprengstoff» i pressen. Mvh (…)
  (Forts): 08.03.2010:
  Heisan Jeanine
  Jeg har nå lastet over alle mailene til et word dokument, det ble på ca. 85 sider med tekst
  Siden jeg ikke representerer deg eller tar betalt blir dette en sak jeg må ta når tiden strekker til, men saken din virker meget interessant bare så det er sagt, så jeg skal lese dette å komme med noen kommentarer (…)
  Ellers nevnes at jeg har slettet alle mailene vedr. dette, av datasikkerhet og din konfidensialitet.
  (Forts): 15.04.2010:
  «Hei igjen. Jeg har lest en del av det du har sendt, og jeg vet ikke helt hva man skal si, man blir jo rimelig paff av dette.
  Det er jo veldig mye sjikane og trakassering du er blitt utsatt for i forvaltningen.
  Klarer du å dokumentere dette er det jo snakk om ulovlig forvaltningsførsel og myndighetsmisbruk «big time».
  Saksbehandlingen bærer jo også preg av tilfeldigheter, sjikane med mer (…)
  Har dessverre ikke noe mere å si enn at dette er rystende lesing, og lykke til med saken om du velger å forfølge den.
  Mvh (…)
  ABEBREV
 • 07.04.2010:
  Subject: Nav!
  «Hei, jeg vet ikke hvem du er, vil bare si at all kunnskapen du kan om NAV gjør meg mektig imponert…og det mener jeg, alt du skriver og finner fram (det negative om Nav, stemmer 100%)! Du skulle startet en bedrift som går imot NAV, for det kan du. Lei hele Nav selv, de tror-jeg vet……Lykke til videre:)«
  05.04.2010:
  «Det som forundrer meg i slike negative saker som dukker opp, er at det alltid kommer en unnskyldning raskt på banen.
  Det ser jeg her også på trådene til Jeanine. Og dette er et typisk fenomen. Egentlig veldig underlig!
  Hver gang det tas opp alvorlige overgrep eller forsømmelser fra det offentlige, kommer noen på banen: «det har aldri skjedd meg» eller «det har ikke jeg hørt noe om» eller «jeg har aldri hatt problemer».
  Men det er da problemene vi diskuterer og de aktuelle sakene!
  Hvem er interessert i å høre på solskinnshistorier når vi snakker om feil eller tabber som er satt i system?
  Ingen er opptatt av å ta de som gjør jobben sin skikkelig.
  Det gjelder å holde på den røde tråden slik Jeanine gjør – og følge den! «

   

AVVENTE

 

 •  04.04.2010:
  «Ps btw, knallbra FORDI jeg vet du vinner til slutt, beundrer din fighting spirit, men du vinner, du gjør det vet du, vet du hvorfor?? fordi du har «folket» med deg , vennen klem og kan du være så vennlig å oppgi din adresse i Oslo, så sender jeg deg bloster dit, på tirsdag, når butikkene åpner igjen , klem, for det fortjener du:-) «
 • 28.03.2010:
 • «Takk for all nyttig info så langt og alle de vakre bildene du strør utover når du tar deg en NAV-fri pause. Godt å se at du klarer det av og til, men ingen ville ha vært foruten din innsats«
 • 24.03.2010:
  «Jeg hadde skrevet et leserinnlegg i Klassekampen som P4 -journalisten hadde merket seg i forhold til saken hun jobbet med.
  Men siden jeg bor langt fra et rariostudio trengte hun noen «mer sentralt» som kunne komme i studio, og som også lever med problemstillinga. Da tenkte jeg på deg siden du er meget talefør og inne i problematikken så til de grader med alle dine kloke og grundige innspill her.
  Glad for at du stilte opp. GODT jobba! La oss håpe noe skjer utifra dette!»
  (Avsenderen sikter til radiointervjuet P4 gjorde med meg): P4 (Oslo):
  NAV-brukere fortviler etter at den nye reformen trådte i kraft denne måneden.
  http://www.p4.no/story.aspx?id=346215

   

   ABABABACSAM
 • 15.03.2010:
 • «Etter å ha fulgt dine innlegg i flere måneder Jeanine, bør du få jobben som toppsjef i NAV. Tror ingen av de ansatte der, er så oppdatert som deg. Jeg er imponert av dine kunnskaper og steierevne.»
 • Marias Metode – Blogger med støtte fra Fritt Ord, innvilger meg disse linjene – verken mer eller mindre, 12.03.2010:
 • Hei Jeanine og velkommen til bloggs!
 • «Veldig hyggelig å bli lenket til. Ikke fordi det jeg skriver er så veldig unikt -men fordi det på denne bloggen er så mange gode kommentarer og refleksjoner fra dere som er lesere. Det er dere som gjør det interessant.
 • Jeg har lest om din kamp, som du vet. Jeg håper du snart får hvile.»
 • Maria Gjerpe, lege, helseaktivist, samfunnsdebattant.
 • 09.03.2010:
 • «Jeg vil bare si nok en gang at du er ufattelig dyktig, og du må stå på. Den historien om «Hubro», etter at du var bedt om innspill, var bedriten. Jeg er svært tappet for tiden, men er glad for å se at det finnes så sterke og oppegående mennesker som deg og ville bare si dette.»
 • (Vedkommende sikter til følgende post): Forespørsel fra formidlingsavdelingen Universitetet i Bergen om mine synspunkter på forskning og folket, tilknyttet evalueringen av Nav-reformen.
  http://bit.ly/qmW3BS

   

  ABDVOKAT
 • Fra Advokaten igjen 09.02.2010:
  «Hei Jeanine, jeg lovet deg at jeg skulle lese bloggen din å komme med noen kommentarer. Her er noen.
  Merk at dette er en kort gjennomgang av bloggen, har ikke hatt tid til å lese alt, særlig ikke de mange henvisninger og dokumentasjonsgrunnlag du viser til (…)
  Vil allikevel si at din blogg gjorde et inntrykk.
  Du skriver godt og har gjort grundige undersøkelser og betraktninger rundt dette.

  Det er å håpe at denne saken ikke er representativt for NAVs saksbehandling. I så fall er dette svært betenkelig.
  Jeg vil også presisere at jeg ikke har foretatt en selvstendig gjennomgang av faktum i saken. Jeg bygger med andre ord på det faktum som du opplyser om. Så jeg må nødvendigvis være litt generell her.
  1. Forholdet til vilkårlighet fra NAV.

  Vilkårlighet i saksbehandlingen er et lovbrudd.

  Den såkalte myndighetsmisbrukslæren setter forbud mot vilkårlighet.

  Borgerne skal behandles likt i forhold til loven.

  Unntak aksepteres ved forskjellsbehandling om det finnes saklige grunner for forskjellsbehandling.

  Om det her kan føres bevis/grunnlag for vilkårlighet er dette i strid med loven.
  2. Forholdet til straff og gjengjeldelse.
  NAV kan selvsagt ikke nekte ytelser eller tilbaketrekke vedtatte ytelser på grunn av et ønske om å straffe bruker, gjengjeldelse og hevn mot bruker er ulovlig.
  Alle borgere har rett til lovens ytelse om lovens vilkår for oppfyllelse av ytelsen foreligger.
  Dersom NAV ikke fatter et vedtak om en konkret ytelse på bakgrunn av gjengjeldelse etc. er dette usaklige hensyn/utenforliggende hensyn som ikke er gyldige i forhold til rettsanvendelsen.

  Grunnlaget for dette søkes også i den såkalte myndighetsmisbrukslæren.

   

 • 3. Jeg regner med at du allerede vet dette, men jeg vil også nevne på et mer generelt grunnlag at forvaltningsloven har flere bestemmelser som gjelder NAVs plikt til å utrede saken tilstrekkelig, begrunne sine vedtak samt gi deg nødvendig informasjon og veilede bruker.
  4. Forholdet til maktmisbruk og myndighetsmisbruk.
  Også dette er selvsagt ulovlig og i strid med myndighetsmisbrukslæren i forvaltningsretten.
  Det er for meg vanskelig å si noe mer fornuftig om dette nå. Som nevnt har jeg bare hatt liten tid til å sette meg inn i bloggen.
  Har lest 2-3 timer i bloggen. Trenger mer tid om jeg skal gå igjennom alt som nevnt.
  5. Forholdet til trakassering, falske forklaringer med mer.
  Dette er et så vidt omfattende og bevismessig vanskelig tema som jeg ikke sier noe om her.
  Jeg håper at denne korte gjennomgangen var til noe til nytte. Vi holder dialogen videre.
  Jeg følger også med i NAV gruppen som du administrerer, her er det mye gode innspill og nyheter for oss som jobber med NAV saker.»
 • Advokaten om Navgruppa 06.02.2010:
  «Hei, kom over denne i forbindelse med en sak vi har mot NAV. Mye god informasjon og synspunkter og vurderinger fra deg/ dere. Virkelig gjennomarbeidet og bra gruppe. Her er det mye bra fagstoff å hente for oss som har saker mot NAV. Stå på videre.»

   

 • ABrennpunkt
 • Fra: Jeanine Horntvedt
  Sendt: 5. februar 2010
  Til: Beate Riiser Larsen. Emne: RE: SV: Omfattende rapport om utstrakt maktmisbruk, ukultur og vilkårlighet i Nav. Dokumentasjon for sannhetsgehalt, finnes på omfattende lydopptak. Forespørsel om og lage dokumentar.
  Hei, og tusen hjertelig takk for raskt svar, for videreformidling, og jeg håper vi kan få til noe her.
  Du skriver bl.a at du har sendt bloggen min videre til vurdering, «nettopp som mulig kilde til konkrete saker som gjelder NAV».
  Det er veldig kjekt å høre!
  Jeg kan opplyse om at jeg sender inn en omfattende skandalesak som handler om kameraderi, trusler, unnlatelser, grov manipulering og maktmisbruk i det hele tatt og i alle former, til Helse- og Sosialombudet i disse dager, med kopi til en hel rekke andre sentale aktører hva angår Fagforeningen, Bydelsutvalget og Sosialtjenesten i Bydel Nordstrand.
  Her er også alle møter og telefonsamtaler tatt opp på bånd, og man hører blant annet aktør i forvaltningen selv, omtale denne som «Et rottereir»!
  En god del av dokumentasjonen strekker seg over år tilbake, og sentral aktør som er innklaget er sosialleder Vildgun Steinhaugen (Jacobsen) ved Nordstrand sosialsenter. Dette sosialkontoret er eneste kontor som foreløpig ikke er sammenslått med Nav.
  Rapporten jeg sender inn er såpass oppsiktsvekkende i sitt innhold, at jeg har et godt håp om å få sosiallederen avsatt, samt en eller to medarbeidere ved kontoret, og en aktør i Bydelsutvalget.
  Her er det ikke bare jeg som har blitt overkjørt og «begravet», overgrepene har i stor grad blitt utført mot annen person og, som på sin side også har levert inn sine lydopptak.
  Til sammen er dette en såpass stor bombe som vil vekke betydelig oppsikt, at jeg håper at hele skandalen kan bli rullet opp og belyst i en dokumentarserie.
  Hvis positivt tilsagn vil dere selvfølgelig få tilgang på alle dokumenter og lydfiler i disse sakene som har stor sammenheng med hverandre.
  Vennlig hilsen
  Jeanine

   

 • Utdrag fra innsendte poster
  Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen:
  Del 2
  http://bit.ly/d23aa8
  Del 3
  http://bit.ly/cvsadn
  «Del to og tre i denne serien, dreier seg om annen person som tilkjennega overfor sin Fagforening i Bydel Nordstrand at hun kom til å sende inn en klage på sosiallederen ved Nordstrand sosialkontor.
  Hun ble deretter i et møte hun ble innkalt til med Attføringsutvalget i Bydelen, møtt med sanksjoner av et format som ville knuse henne psykisk fysisk og økonomisk, og bunnlinjen var at hvis hun ikke droppet klagen på sosiallederen så ville de aldri mer skaffe henne arbeidstreningsplass!
  Snedig nok hadde de ikke innkalt sosialsjefen til møtet, men baserte seg i stedet bevisst på å sjikanere, manipulere og synse rundt hva som egentlig hadde tatt plass hva angikk klagen som sto på trappene – konsentrert mot Xs versjon av saken alene. (sitat slutt)
  hei,
  Dette høres interessant ut, igjen skal jeg videreformidler internt.
  Det er ikke riktig ennå satt av et bestemt menneske, men redaksjonen følger opp slike tips, og har som nevnt NAV på blokken.
  Vennlig hilsen Beate

   

 • (En mail til fra henne):
  Hei Jeanine,
  Takk for e-post.
  «Pussig at jeg skulle høre fra deg akkurat nå; NAV er jo et tema som stadig vurderes som inngang til en dokumentar, og jeg har tatt meg friheten å fortelle kolleger om bloggen din, nettopp som mulig kilde til konkrete saker som gjelder NAV.
  Nå sender jeg også denne e-posten videre til mine kolleger som skal vurdere videre.
  Kontaktdetaljene dine er også med her, og det er fint.
  Brennpunkt arbeider ut fra et langsiktig perspektiv, så det kan ta tid før du hører noe, men NAV er i alle fall på blokken til redaksjonen.»
  Vennlig hilsen Beate
  http://bit.ly/YoY2GF
  INGEN oppfølging…
  Vi er Brennpunkt.nett – Fordypning
  Brennpunkt.nett er NRKs redaksjon for undersøkende journalistikk på nett.

   

 • LIVSKVALITETTTTT
 • 05.02.2010:
  «Du er ei tøff dame Jeanine. Har lest hva du har skrevet og håper du vinner frem. Ønsker deg ei riktig god helg. Stå på! Vi er mange som følger deg i dette.»
 • 03.02.2010:
  Emne: Hei «Jeg synes du gjør en fantastisk jobb i gruppen med nav. Jeg leser alt du skriver og gleder meg hver dag til å lese den siste informasjonen du legger ut i gruppen. Håper snart de grådige politikkerene får opp øya snart:-) Stå på med arbeidet i gruppen her på FB og lykke til»
 • 02.02.2010:
 • «For å si det mildt Jeanine, så er jeg både glad og imponert over NAV- gruppa di, den gir livet ny meningi fordi jeg har vært gjennom den mølla i evig tid, vet hva jeg snakker om, tråkka lenger og lenger ned, blitt trygd og spytta ut igjen.
 • Facebook-gruppa di, «NAV-når du trodde du hadde nådd bånn, hjelper NAV deg mye lenger ned», bør utgis både i bokform og som film, som skrekk og advarsel for framtida om et byråkrati som sugde. Jeg kan være med i regien.»

 

ABETT

 

 • 01.02.2010:
  «Har lest igjenom bloggen din Jeanine,og det som slår meg etter alle disse møtene og diskusjonene, er at ikke et eneste sted er det nevt din velferd eller livskvalitet som et mål for rehabiliterigen eller attføringen.
  Det er skremmende ut fra at NAV jo nettopp skulle bidra til at folk kan få et bedre liv. Sørgelige greier.
  Men jeg tenker også på de mange tusen som ikke har den samme muligheten til å ta til motmele: hva skjer med dem mon tro?»
 • 30.01.2010:
  «Sleng inn en åpen søkned og søk på jobben som «NAV sjef». Jeg mener det. Se hva som skjer. Du har «baller» nok til å ta utfordringen og se hva slags svar du får. Jeg heier på deg.
  Ha en god helg!»
  30.01.2010:
  «Det er imponerende Jeanine at du har klart å føre denne kampen over så lang tid og med så stor kraft samtidig med egne helseproblem og plager. Mange er deg en stor takk skyldig, særlig de nange tusen som ligger nede og allikevel blir sparket på av systemet, og som ellers ikke hadde hatt en stemme.»

   

  ABEBREV
 • 25.01.2010:
  Subject: Et smil til deg
 • «Ville bare si etter å ha lest godt inne på bloggen din at det er synd det ikke finnes flere personer som deg.
  Du retter søkelyset mot noen som virkelig trenger det.
  Selv så er jeg i en fase i livet mitt som jeg aldri trodde skulle komme men nå er jeg altså her, og da er det godt å kunne lese om mennesker som deg 🙂
  Lag en fantastisk dag, og stå fortsatt på»
  Mvh (…)
  19.01.2010:
  «Ja, ja ,uff, det må ikke være noen grei situasjon du er i nå. Vil bare si at du høster stor annerkjennelse for det du gjør og har stor respekt for måten du skriver på.»
  19.01.2010:
  «Jeg tror dessverre jeg ikke har hatt gleden av å hilse på deg i virkeligheten, men ser at du er en sterk kvinne med sterke meninger som tør å ta et oppgjør med maktinstiusjoner der det trengs, og det står det respekt av! Leser dine innlegg med stor interesse. Og hvis du vil tillate meg å være litt indiskret, ser du besnærende vakker ut også.»
  17.01.2010:
  «Vil bare takke deg for det utrolig flotte arbeidet du gjør i mange grupper her på facebook, dette betyr mye for mange, og hjelper nok mange til å holde motet oppe!»
 • 16.01.2010:
  «Er absolutt enig med Horntvedt, særlig når vi alltid får høre utsagn fra politikerne om at de er»folkets kårne»Ombudsmenn for folket»og «tillitsmenn for folket» Mer enn noe annet har vel hele sakskomplekset omkring NAV vist hulheten i slike utsagn, og at dobbeltmoralen i slike utsagn blir avslørt.
  Vi tenderer å glemme at politikere er representanter for forskjellinge partier med skiftende agendaer, men tillitsmenn for «Folket»er de ikke!»

   

 • LIVSKVALITET
 • 15.01.2010:
  «Vil også si det samme: Jeanine, hjertelig tusen takk for den kjempeinnsatsen du gjør for oss alle.»
  14.01.2010:
  «Hei Jeanine. Vil takke deg for en fanatstisk jobb du gjør for gruppen. Er du jursist? Er du selv syk? Har ingen betyding, men er imponert over hvilke utalelser du gjør og dine meninger. En stooooor takk til deg. Mvh (…)
 • 23.12.2009:
  «Tenkte jeg skulle benytte anledningen til å gi deg litt skryt for innholdet på FB-veggen din. Det er alltid interessant å se oppslag fra deg. Er ikke alltid helt enig med deg (men nå er jo jeg stort sett uenig med de fleste, så det behøver du ikke bry deg om, men postingene dine er som regel innholdsrike og tankevekkende. Og det er alltid bra. Takk! Og naturligvis; god jul + riktig godt nytt år til deg!»
  14.12.2009:
  «Jeg har gjennom lang tid lest mye av det du har skrevet, syns derfor jeg kjenner deg litt som menneske (…) Må gi deg ros for utrolig velskrevne artikler og innlegg som jeg leser med stor interesse. Stå på! Du er modig og uredd og det skulle vært flere som deg!»
  05.12.2009:
  Subject: heisann!
  «Fant gruppa om nav- ansatte osv. Linket den videre til mine 250 venner. meget bra side!!!  Bygdedyret heter nok mye mat på NAV!.»
 • 03.11.2009:
  «Du imponerer meg med ditt engasjement, viten og kunnskap. Samfunnet trenger sånne som deg! Stå på Jeanine»

   

   

 • WHISTLE
 • 02.11.2009:
  «Ja, slik er livet for de ærlige…. Hadde Jeanine levd i inkvisisjons-tidene, hadde hun for lengst blitt brent på bålet midt på markedsplassen – med inviterte skuelystne spottere til stede …»
  29.10.2009:
  «Setter stor pris på informasjonen du sprer.»
 • Journalist 20.07.2009:
  «Klokt, tøft og velskrevet. Og enda ett eksempel på at den største løgnen i verden heter «gjennomsnittet» og at alt politisk tyranni kan gjemmes bak at «gjennomsnittet» er fornøyd…
  Takk for at du fronter viktig og personlig sak der DU vet hva du snakker om langt bedre enn mange av de andre som snakker om det samme.
  Det koster deg helt sikkert mye, men vi må jo bare håpe at det er verd det.»
  21.06.2009:
  «Ikke vær så beskjeden. Du har tydelig skapt engasjement. Resultater av det arbeidet du har gjort kommer skjelden frem i lyset. Slike endringer tar tid i et så stort system. Så ikke gi opp. Det er mange som får det lettere takket være ditt engasjement».
  APIIIIG
  Fraværende rettssikkerhet for mange av landets borgere (Forvaltningenes hjemmelagde regler)
  Professor Knut Fossestøl:
  (…) For det første forholder de som treffer avgjørelser lokalt seg sjelden til lovtekster, forarbeider og rettspraksis.
  I stedet forholder de seg til rundskriv, instrukser, edb-systemer eller særskilte veiledningshefter som overordnede har utarbeidet (…)
  Dette dreier seg i stor grad om hvordan lovgivningens skjønnsmessige paragrafer erstattes av forvaltningens hjemmelagde regler (…)
  http://bit.ly/vZ5qgK
  Hvem av oss skal få lov til å formidle virkeligheten bak “virkeligheten”?
  http://bit.ly/2dW62P

  ABAnimal Farm Card 001

  UTDRAG FRA Inger Helene Rambøl Kaspersen
  L41 Masteroppgave
  Ledelse som muliggjør myndiggjøring?
  Om ledelse av ansatte og myndiggjøring av brukere i sosialtjenesten:
  Sandvik og Risdal (2007) identifiserer en lang rekke hersketeknikker som kan gjøres bruk av for å kontrollere en situasjon:
  Usynliggjøring, latterliggjøring, tilbakeholdelse av informasjon, fordømmelse, vold, trusler om vold, objektgjøring, påføring av skyld og skam, autoritetsbruk, avbrytelser, bagatellisering, båssetting, ekskludering, ironisering, bruk av fremmedord, faguttrykk og feil navn, umyndiggjøring, usakliggjøring.
  Blikkontakt og kroppsspråk kan også brukes for å sette den andre ut av spill.
  Personell kan fanges av en organisasjonskultur som mangler vilje til å stille kritiske spørsmål om egne arbeidsrutiner (Da Silva 2006:232).
  Vist lengre utdrag fra i posten: Ondskapen i byråkratiske organisasjoner:
  http://bit.ly/edArzz

  IMG_7211

  Til slutt tar jeg med et par utdrag som sammenfatter det hele veldig bra, fra to debattanter i artikkelserien jeg startet på Aftenposten Debatt våren 2008, og som debattledelsen etter kort tid valgte å stenge i en periode da denne plutselig fikk stor oppmerksomhet og besøkstelleren raste avgårde med flere tusen treff i døgnet. (Les mer om dette her):
  Varslere i fare. Bruker pressen oss som offerlam på vilkårlige premisser?
  http://bit.ly/NatM0
  Dette er svaret “Ingolf” ga til debattant som langet ut mot meg;
  (…) Det finnes ikke en eneste arbeidsplass her i landet der du ikke finner folk som aldri burde vært i sin stilling, det gjelder ansatte som sjefer.
  Og legg merke til at de vanskeligste og udugeligste, de er de værste å få fjernet. De kan regler, sine rettigheter,- ja alt kan de på fingerspissene.
  Og jaggu er de mestre på å overføre det som ikke funker i deres jobb som en årsak som tilligger andre.
  Vil du påstå at slike individer i NAV ikke er i etaten ?
  NAV overtok et gjeng som allerede var i systemet.
  Mange er gått over i stillinger som de har fått på grunn av sin ansinitet osv.
  Fra å være den som skriver navnet på reiseregninger til sykehus, så er de blitt tilretteleggere og har direkte kontakt med folk.
  Tror du virkelig at det er bare oppegående individer som bekler stillinger i NAV.

  Hvis du mener det, så aner ikke jeg hvilken verden du er i for virkilgheten er noe helt annet.

   

 • JEANINE

 • Og  ja, Jeanine har nok sine feil, hun med som alle andre. Hun prøver å komme seg i jobb, gjennom det systemet som nettopp er opprettet for at de som trenger et puff skal komme seg i arbeide.
  Kan du fortelle meg hvor hun ellers burde henvendt seg, hvis det ikke er til NAV?
  Videre burde NAV ha fokusert på hva hun ber om, ikke hva hun sloss mot, saksbehandler eller hva det er i NAV. Hva er problemet med å gi henne nye saksbehandlere?
  Kjemi har alltid noe å si i mellommenneskelige forhold, også i forholdet bruker og saksbehandler i NAV. Er det vanskelig å forstå?
  Og en person som er arrogant og føler at vedkommende ikke får Jeanine i jobb, vil føle det slik at vedkommende ikke har gjort sin jobb, og dermed er det enklest å få henne framstillt som tverr og vanskelig. Det er heller ikke vanskelig å forstå.
  Saken har låst seg totalt, og når NAV sine tilkjennegir at de vet om tråden her på AD, bruker det mot henne, så er det nok et bevis på at NAV sin saksbehandler bør fjernes fra stillingen og ut og vekk med elendigheta (…)
  En slik lavmålt saksbehandling og kamp mot ett-1- menneske, det bør NAV holde seg for god til. Rett og slett.
  Utfallet er gitt på forhand, ingen kan alene vinne en kamp mot et slikt massivt system som har alt å tjene på at kritikk ikke kommer fram.
  Husk at NAV er så politisk betent, og NAV skal fungere, for det skal AP vinne valget på om litt over ett år.
  Og hva er da Jeanine og andre som sloss mot NAV for offer, mot et tap ovenfor velgerne”?

  ABNQUI

  “Newman” skriver:
  “Jeanine – skal du hente ut av NAV den best mulige støtte, så må du være klar over at det er personer der som snakker seg imellom om kravstore “brukere” som aldri blir fornøyd.
  Det dannes en bedriftskultur som blir provosert av “udsiplinerte” brukere – du kjemper mot en hel kultur!
  Mot slike må du bruke taktikk, fra ryggpissing til underdanig dumhet osv. du må få dem til å jobbe MED deg og ikke MOT deg.
  Det koster ikke NAV noe å gi deg den resterende utdannelse, ikke i det hele tatt
  – det er deg som person de nå retter skytset mot og de TAR deg – så du vet det.
  De har makt – og de liker å bruke den.
  I ditt tilfelle har du sannsynligvis vært for klar, tydelig og saksorientert at du har glemt å pisse visse opp etter ryggen etc.
  Dess hardere du kjører på det apparatet nå, jo hardere blir motstanden, for de er nå overbevist om at du er en “konfliktskaper” og saken har blitt en personlig prestisje sak for etaten MOT deg.
  Slike maktmennesker tåler ikke motstand.
  For å få dem til å jobbe MED deg, må du jobbe MED dem, ved å gjøre deres hverdag enklere – beklager slik er virkeligheten”.
  Sitater slutt.

   

 • ABABA
  Ved å bruke min sak som et kontinuerlig eksempel på hvordan uvesenet holdes i hevd, håper jeg at avsløringene på sikt vil kunne avstedkomme store forandringer for alle dem som ikke orker å gå gjennom en slik totalt ugjennomtrengelig kanossagang men som får livene sine ødelagt i stillhet.
  Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond.
  Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold.
  http://bit.ly/ejaH4
  Stadig oppdatert informasjon på FB-gruppa jeg administrerer: «Nav – når du trodde du hadde nådd bånn, hjelper Nav deg lenger ned»:
  https://www.facebook.com/groups/24884305086/
  Et av de mest relevante spørsmål som bør stilles – men som konsekvent ties ihjel av Pressen – vel og merke når det dreier seg om fattige, syke, ubemidlede og uføre:

  Hvordan står det til med helsen til varslere her i landet?:

  «Når vi opplever hvor klart og tydelig informantenes egne synspunkter kommer frem i intervjuene, ser vi samtidig at skjønnsutøvelsen helt klart kan bli farget av den enkelte saksbehandlers personlige synspunkter»
  http://bit.ly/2rlXj27
  Sosialtjenesten: Nødhjelp avslås konsekvent – for det ligger i vårt mandat!
  http://bit.ly/2qChkfR
  Del 2 – Utdrag: Dette er også en VARSLING som skal legges ved min allerede inngitte Politianmeldelse på sosialtjenesten Nav St.Hanshaugen for mordforsøk ved å forsettlig la en eldre diabetiker med hund utpines på ca. 70 kroner dagen over en periode på nær 90 dager.
  Pasientombudet lyver Pressen huden full:
  Artikkelen fremhever blant annet: «Pasientombud i Oslo og Akershus, Anne-Lise Kristensen, er skremt over utviklingen over antallet klager på NAVs sosialtjeneste.«
  For en skinnhellig kommentar fra øverste verner av graverende lovbrudd – som flere av dem til og med faller under Straffeloven!:
  Under, vises imidlertid hva Kristensen selv som øverste leder sitter taus og bifaller, hva angår ulovligheter ved sosialtjenesten Bydel St.Hanshaugen:
  http://bit.ly/2rSdiEU
  Forside blogg:
  https://sommer17.wordpress.com/2009/08/17/om-meg-bakgrunn-og-historie/

  Listen over alle bloggposter:

  http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Én kommentar på “Nav – Når borgerenes rettssikkerhet må vike, til fordel for pøblers forgodtbefinnende

 1. Jeanine
  mai 13, 2013

  Stortinget – Møte fredag den 25. november 2011 kl. 9

  President: Dag Terje Andersen
  Sak nr. 3 [10:39:34]

  Interpellasjon fra representanten Torbjørn Røe Isaksen til arbeidsministeren:

  «Nav er selve grunnmuren i det offentlige velferdssystemet vårt og betjener hvert år over 2 millioner mennesker. Det er særlig viktig at Nav nyter stor tillit blant de gruppene som er mest avhengig av offentlig hjelp for å få en ny sjanse (…)

  På flere hovedparametre står resultatene på stedet hvil eller er blitt dårligere, sammenlignet med 2008.

  Hva vil statsråden gjøre for å sikre at særlig de brukerne som er avhengige av Nav for å få en ny sjanse, får økt tillit til systemet?» (…)

  Arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm:

  (…) Brukerundersøkelser er grunnleggende viktig for at vi hele tiden skal møte brukerne på den aller beste måten (…)

  Poenget er at jeg er grunnleggende opptatt av rettssikkerheten til Nav-brukere, like mye som dere andre her i salen er (…)

  Jeg er veldig opptatt av at vi har et kompetanseproblem i Nav når det gjelder å få de gode folkene (…)

  Men jeg lover at jeg veldig snart kommer tilbake med en konklusjon på dette som skal ivareta rettssikkerheten til brukerne på den aller beste måten.

  Presidenten: Sak nr. 3 er dermed ferdigbehandlet.

  http://bit.ly/166vSbF

  Nav og Arbeidsministerens konsekvente ignorering av mangeårig åpenlys sosialkriminalitet

  http://bit.ly/La5XGL

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den mai 13, 2013 av i Politikk med stikkord , , , , , , .
Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

mai 2013
M T O T F L S
« mar   jun »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 056 andre følgere

%d bloggere like this: