Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Aftenposten og sensur. Om Nav og trakassering.


NAV selv skyld i sine sikkerhetsproblemer
http://bit.ly/175ad1j
http://bit.ly/17Ff4Ux
Trakassert av NAV
http://bit.ly/15QQ4cs
http://kontrovers.no/trakassert-av-nav/
Jeg er en tikkende sosialhjelpsbombe
http://bit.ly/19GMTHu
http://bit.ly/15mZkpP
Alle skal med – men hvordan skal det skje?
http://bit.ly/1i0qgVr

 

ECONOMICCCCC

Jippi – jeg har nådd Stortingets spørretime!
http://bit.ly/15QLj8Q
http://bit.ly/14UWSZR
Ufør men ikke uføretrygdet – om NAVs bruk av arbeidsavklaringsmidler
http://bit.ly/17VNRhT
http://bit.ly/11fcbGo
Hvorfor jeg ikke lenger leser Dagens Næringsliv
Utdrag – «Rett før pinse ble jeg ringt opp og spurt om jeg ville endre innlegget noe; mindre fokus på meg og mer på det som kunne interessere leserne av Dagens Næringsliv.»
http://bit.ly/162f4i2
Carl I Hagens pensjonsran
«Alle vi som i mars 2010 ble fratatt retten til å være arbeidsuføre mister om noen få måneder, nemlig i mars 2014, også retten til arbeidsavklaringspenger (AAP). Dette fordi ytelsen bare gjelder for fire år. Har ikke NAV klart å få oss ut i arbeid innen den tid, er det ikke snakk om å tilså oss varig uføretrygd, men å frata oss all økonomisk støtte.»
http://bit.ly/18f9MTr

 

 

Når livet blir uholdbart
(…) Selv var jeg fanget i systemet i 10 år. På slutten føltes det som om jeg ble hengslet av. Stressnivået steg og jeg vekslet mellom å opptre utagerende og introvert.
I den første tilstanden kunne også jeg, som vanligvis er et fredsommelig vesen, ha gått løs på en NAV-ansatt, muligens med fatale følger.
I sistnevnte tilstand føltes det verre å måtte eksistere videre enn å skulle gjøre det slutt med det samme (…)

 

ABACABL
Fra kommentar 33:
I Oslo var NAV-legene beryktet.

Selv var jeg borte i to av dem – en selsom opplevelse.
Jeg hadde aldri frivillig gått til dem som pasient. De var fullstendig i lomma til NAV.
Det er ikke slike spesialisttjenester NAV trenger.
De trenger fagfolk som tør å si hva de mener uten å frykte at de mister lønna fra NAV, dersom de kommer med «uriktig» diagnose.

 

 

Fra kommentar 41. s. 3: Når det gjelder respekt virker det på meg som om den mangler. NAV-ansatte ser ikke på brukerne som kunder, men klienter som står under dem i status.
NAV-ansatte har makt hva angår bruk av skjønn – og bruker den bevisst for å vise «vanskelige» klienter hvem som sitter med makten.
Mange har fortalt meg hvordan de har følt at de må krype, smiske og vise seg små for å få saksbehandleren «på sin side».
Den som ikke lar seg pille på – slike som meg – får det vanskelig.
Kvinne er tydeligvis kvinne verst, hva angår NAV-kontorer. (…)

 

ABABAHALTEGAL

Fra kommentar 49Spesialister kjøpt og betalt av NAV
Jeg har hatt den selsomme erfaring å møte to av spesialistene på NAVs egen lønningsliste. Hvorfor jeg vet det?
En avis hadde noe senere et oppslag om spesialister som var blitt «svartelistet» på grunn av sitt tvilsomme forhold til NAV.
Begge de jeg hadde vært hos stod på listen over tvilsomme spesialister.
Den ene var en nevrolog.
Han holdt til i en luguber bakgård, et sted jeg ikke hadde oppsøkt frivillig. Jeg trodde også først at jeg hadde havnet på feil adresse. Kontoret var som klippet ut av en dårlig film; lugubert og ekkelt.
Ikke ville han se noen papirer. Ikke ville han snakke med meg.
Han spurte om jeg var i stand til å gå langs en rett linje og det var det.
Ut fra dette besøket klarte han å skrive en mange siders rapport som ikke konkluderte med noe som helst.
Jeg har den fremdeles.
Den intetsigende rapporten (hvem ville han forøke å lure?) ansporet meg til å klage til NAV, på denne spesialisten som ikke hadde gjort jobben sin (sitat slutt)
Herrefred!
Synnestvedt snakker om den samme nevrolog Nav krevde at jeg måtte møte opp hos, og som jeg klaget inn til Fylkeslegen fordi han nedverdiget meg seksuelt!:
Hans navn er Robin Holtedahl, og han står t/v på bildet over!
Hans øvrige undersøkelser var like patetiske som det Synnestvedt beskriver, og jeg måtte gå langs den rette linjen etter at han hadde bedt meg kle av meg på overkroppen!
http://bit.ly/XhmRJZ

ABegging

I denne posten vil jeg ta for meg Marita Synnestvedts kronikk: «Føler meg trakassert», siden jeg mener at det er viktig at en god del av svarene til denne særdeles aktuelle kronikken blir systematisert for at man lettest mulig skal kunne fange opp all informasjon som her er satt inn, hva angår lover, regelverk, avhandlinger, forskerrapporter, overordnede føringer og etiske påbud kontra den lovløse, meningsløse, og nedverdigende behandlingen som både Synnestvedt, jeg, og flerfoldige titusener av andre borgere i dette landet har blitt og stadig blir utsatt for på generell basis.
Kommentarene står ikke i riktig rekkefølge, men det store bildet vises vel uansett håper jeg.

 

 

Utdrag fra kronikken:
Som så mange andre opplevde også jeg i mars 2009 å miste den beskyttende statusen som midlertidig ufør og å bli plassert i samme kø som arbeidsledige – med plikt til å levere meldekort hver 14. dag – ellers ville jeg kunne miste arbeidsavklaringspengene.
Videre ble min søknad om varig uføretrygd avslått med begrunnelsen av at arbeidsavklaring ikke var blitt utprøvd.
I møte med Nav ble det sagt at man ikke kommer utenom arbeidsavklaring, men at det også kun var en formalitet, en slags universalnøkkel til uføretrygd (…)
Arbeidsavklaringen består i mitt tilfelle av et fire ukers kurs og en åtte ukers praksisperiode. Kurset tar opp temaer som karrière, lag din egen CV, motivasjon, rettigheter og plikter som arbeidstager (…)
Som høyt utdannet innen administrasjon og ledelse – og med en kulturell ryggsekk inneholdende blant annet en magistergrad i klassisk arkeologi – føler jeg meg mildt sagt malplassert (…)
Det var imidlertid tilbudet om den praktiske arbeidsavklaringen som ga meg hakesleppet.
Det eneste Nav kan tilby er å sy puter i en vernet bedrift.
Dersom jeg ikke vil gå med på dette, risikerer jeg både å miste arbeidsavklaringspengene samt å bli nektet uføretrygd.
Og jeg som trodde at arbeidsavklaring skulle være en reell avklaring av min arbeidsmessige kapasitet med oppgaver noenlunde relevante for min utdannelse og arbeidserfaring.
For det er ikke intellektet det er noe i veien med, bare utholdenheten og yteevnen i henhold til tidsfrister.
Jeg oppfatter derfor dette såkalte tilbudet som en ren trakassering av meg som person (…)
http://bit.ly/MT3EI1

 

IMG_7211

Mitt første svar til kronikken, slettet Aftenposten umiddelbart.
Det gjorde de også med omtrent samtlige av mine neste innspill.
Men aller først vil jeg ta med et tilsvar til kronikken som kom inn for litt siden, i dag tirsdag 10.07.2012 fra en Nav-ansatt:

 

ABeport1

Hege Valand
«som ansatt i nav/bydel grorud med ansvar for å hjelpe folk med arbeidsavklaringspenger tilbake i jobb, høres dette veldig spesielt ut. vi som er ansatt har heller ikke god nok lønn til å bruke mye energi på å pønske ut hvilke tiltak som kan ydmyke klientene mest mulig. ganske forunderlig hvordan mange grenseløst kritiserer navansatte fordi de er satt til å forvalte en vanvittig mengde skattepenger etter et regelverk som er laget av mennesker langt borte fra lokalkontorene. så lenge det er bred enighet om …å følge arbeidslinja, vil det naturligvis medføre at alle må utprøves slik at man kan dokumentere at en ikke har arbeidsevne innenfor noe yrke eller i noen stillingsbrøk. det gjelder også dem med alvorlige psykiske lidelser og med utviklingshemming bl.andre. Tror det ville vært klokt å spare energien på ergrelser over regelverket til ting en faktisk kan gjøre noe med- gjøre mer av det en synes er givende og gøy, kanskje??»

 

IMG_7211

Mitt tilsvar ble som sedvanlig slettet umiddelbart, og nye forsøk på å legge det inn falt fullstendig på stengrunn.
Her er hva moderatorene i Aftenposten valgte å sensurere vekk:
 • (Jeanine): Et oppsiktsvekkende arrogant og kunnskapsløst innspill, begått av en ansatt i Nav som har som sin første oppgave å forvalte regelverket på best mulig og kvalitetssikret vis –  innbefattet både etikkdelen, kunnskap om lovverk og påbud fra Regjeringen, samt å utøve faglig forsvarlig skjønn.
 • En ting skal du ha – Du er svært modig som velger å avsløre egen dyptgripende utilstrekkelighet i ditt virke under en såpass synlig kronikk.
 • Du har tråkket grundig i salaten og valgt å herje grundig videre med Marita Synnestvedt, og hadde dette dreiet seg om en hvilken som helst annen institusjon enn Nav, vil jeg tro du hadde blitt bedt om å gå på dagen.
 • Jeg ber journalistene om å gå dette bemerkeselsverdige  overtrampet grundig etter i sømmene.
 • Jeg klarer nesten ikke å ta inn over meg rekkevidden av hva jeg her leser!
 • (Rett etter at jeg la inn dette på blogg, på Nav-gruppa og egen FB-side, satte Aftenposten innlegget mitt inn igjen! Hele to ganger, faktisk! De ble nok oppmerksomme på at jeg la det ut på grunn av at  jeg lagrer alt jeg skriver, og feilsendte infoen til desksjefen som jeg hadde vært i dialog med over mail vedr. deres konsekvente sletting)

 

IMG_7211
Mitt feilsendte svar:
Aftenposten sensurerer meg konsekvent vekk.
Først, med «begrunnelser» for at jeg angivelig ikke har linket til de avhandlinger jeg siterer fra (LØGN)!
Så, for at jeg linker til art. kronikker m.m. uten å kommentere selv.
Deretter, med begrunnelse:
«En del var linket til din blogg der moderator så en del tvilsomme påstander om maktmisbruk mm av myndigheter osv. Alle påstander må i utgangspunktet være begrunnet. Du kan stille spørsmål ved noe, men ikke komme med bastante påstander du ikke har belegg for.» (Hvorpå hun linker til et av mine blogginnlegg):
«Direktørene i NAV var de siste som ønsket å hjelpe, da det var de som sto bak maktmisbruket.»
http://bit.ly/9KlfzV

MORONN

 

Jeg svarer:
Hvilke tvilsomme påstander var det jeg her fremsatte?
Jeg har tvert i mot et enestående godt belegg for det jeg «påstår» og lydopptak av hver eneste samtale og møte jeg har hatt med etaten, noe som i alle disse årene avskriftene har ligget ute på min blogg, knapt kan ha gått en eneste journalist i dette landet hus forbi.
Og videre – Disse «påstandende» må utvilsomt ha blitt sett på som rimelig foruroligende, siden moderator velger å sensurere vekk selv henvisning til innholdet.
Når moderator finner innholdet på min blogg såpass sensitivt at dette ikke en gang kan henvises til fra en «velrennomert avis», så er det vel på sin plass å stille spørsmål om Aftenposten rett og slett setter seg som «overdommer» for folket og tar bevisste valg om å holde kritisk materiale om Nav der skadevolderene navngis, unna offentligheten.
Ganske kort: Velger dere og slette linker til «brysomme» ytringer til ugunst for offentlige menneskeplagere som dere av en eller annen grunn ser dere komfortable med at forblir skjult, eller ønsker dere å ta et intervju med meg og få forelagt beviser for mine «bastante påstander» og endelig vise anstendighet nok til å benytte dere av Vær Varsom-plakaten som pålegger dere å beskytte borgere fra misbruk av offentlig myndighet – men som dere hardnakket har ignorert i mitt tilfelle som er ganske spesielt og vel dokumentert over hele fire år?
Når jeg deretter utelukkende kommenterer selv uten å legge inn noen linker som helst, sletter de meg fortsatt tvert, og nekter å slippe kommentaren inn hvor mye jeg enn forsøker!
Har selvsagt tatt kopi, og slik går mitt svar til Navansatt (først vises hennes innlegg): (dette er vist over)

 

ABAUS
Kjapt svar fra moderator:
Hei!
Dine innlegg har havnet i spamfilteret, og det er derfor de ikke har blitt publiserte. Dette skal nå være fikset slik at du kan delta i debatten som tidligere. 🙂
Mvh Ap-moderator
Ja.
Så først har de mottatt en god rekke innlegg fra meg som linker til diverse materiale.
De sletter dette, og på spørsmål om hvorfor, presenterer de en rekke overnevnte «grunner» for slettingen.
Når jeg så legger inn et svar til kronikken som ikke inneholder linker, er de angivelig tatt av «spamfilteret» …

 

Marita Synnestvedt
aMusiaic:
Min plan var å ta det hele humoristisk, men på  samme måte som samfunnstoppene – Gerd Liv Valla, diverse ordførere og politikere – har sine tålegrenser, har også vi som er litt lenger ned på rangstigen en slags sperre; hit, men ikke lenger. Da ryker i så fall strikken.
Jeg kom ikke en gang så langt som til å sy puter.
Jeg klappet sammen 10 dager etter at denne artikkelen ble skrevet (i mars måned. Aftenposten har drøyd med å publisere den).
Jeg er fortsatt sykemeldt, enda det er mer enn 10 år siden jeg deltok i arbeidslivet.
Det må da være rekord i dette landet?
Det hører også med til historien at jeg ble presset ut på tiltaket av NAV.
Hvis jeg ikke ble med, ville de ta fra meg arbeidsavklaringspengene.
Jeg klagde på dette vedtaket, fordi jeg definerer meg selv som fremdeles under behandling og ikke i stand til å arbeide – hverken 100 eller 50 pst – men har ennå ikke fått svar.
De sa det skulle ta en måned, men nå har det gått 7 måneder.
Jeg har purret, men ikke fått annet enn intetsigende svar tilbake.
Gud vet hva de driver med.

 

IMG_7211
Jeanine Horntvedt
Til Marita Synnestvedt
Jeg er klar over at Aftenposten har for vane å slette alle mine innlegg, og nå har jeg sendt enda en krass mail og spurt om begrunnelse.
De har slettet ditt svar til meg også.
Selvsagt har jeg tatt kopi av en del av svarene og forsøker igjen:
Ja, de ønsker å ydmyke deg som menneske! Og de ønsker å kaste vekk et hav av penger på å gøre det!
De har regelrett løyet for deg, da de «forklarte» deg at man ikke kommer utenom arbeidsavklaring, at dette kun er en formalitet, en slags universalnøkkel til uføretrygd.
De er meget vel klare over, hvilket ligger under deres informasjonsplikt som her er brutt grundig med, at det finnes en reell mulighet til å gå direkte til uførepensjon uten å gå veien om arbeidsrettede tiltak først Denne muligheten er nedfelt i folketrygdlovens § 12-5.
I folketrygdlovens § 12-5 kommer det fram at hovedregelen er at arbeidsrettede tiltak skal være forsøkt før det innvilges uførepensjon.
Men det følger også at hvis ”åpenbare grunner” tilsier at arbeidsrettede tiltak ikke er hensiktsmessig, kan uførepensjon innvilges med en gang uten at arbeidsrettede tiltak gjennomføres.
Overnevnte informasjon er hentet fra artikkel på FFO 12.03.2010: ”Bekymret over NAVs tolkning av regelverk”
http://bit.ly/Q3JNqF
Les også: 12.10.2009Skremmende overprøving av NAV
NAV overprøver medisinske vurderinger fra fastleger og spesialister og tvinger pasienter igjennom tiltak.
I flere tilfeller fører fremgangsmåten til at pasientene blir verre av sykdommen sin.
http://bit.ly/HV3wls

 

abagf

16.12.2009 Dårligere service for brukerne
Nav-reformen skulle gi brukerne bedre service, etaten skulle brukerorienteres. Man må nå kunne fastslå at dette ikke har skjedd, sier KrF-leder Dagfinn Høybråten (…)
Reformen har i altfor stor grad vært overlatt til etatsledelsen.
Det har vært for liten politisk styring med reformen sier han, og presiserer at hans kritikk er rettet mot Regjeringen og statsrådens ansvar for å følge opp Stortingets intensjoner (…)
http://bit.ly/gxBqXt
26.10.2011 Tar ikke ansvar for Nav-kontorene
Lokalpolitikerne tar ikke ansvar for Nav-kontoret og overlater til rådmannen å engasjere seg i dette, viser ny undersøkelse.
http://bit.ly/xBGjLt
31.12.2011 Bortkastet ressursbruk av NAV
NAV sender ufør 61-åring på arbeidstreningskurs der han lærer å skrive CV og å pakke frukt.
http://bit.ly/wOIQWf
IMG_7211
Jeanine Horntvedt
(Fra mitt neste innlegg her som Aftenposten slettet som jeg hadde tatt kopi av):
Nav sløser altså vekk et hav av skattepenger på å stue mennesker inn på nedverdigende og virkningsløse tiltak.Men hvorfor?
Her er forklaringen.
I debatten jeg startet i Aftenposten – “Kritikk av Nav skjules” i 2008, satte jeg inn og kommenterte en annen artikkel om Roar Flåthen:
Vil beskytte Nav-ansatte
“Gjør ikke de ansatte til syndebukker, sier LO-leder Roar Flåthen.
Fagbevegelsen er dypt bekymret over problemene i Nav.”
http://bit.ly/wEqRne
LO, Arbeidstilsynet og NTLUnnlatelser av hjelp mot overgrep fra Nav. Mail i saken.
http://bit.ly/9LkGgP
Svar til Roar Flåthen:
http://bit.ly/yCZmxU

 

Noen av innleggene i serien som Dagsavisen slettet:
Og tjenestemenn i Nav skaffer jo uomtvistelig tiltaksarrangører uberettiget vinning på kynisk bekostning av alle arme sjeler med plager og sykdommer som blir sendt på en mange ganger evigvarende og nedverdigende runddans på «tiltak» som overhodet ikke har noen relevans eller nytteeffekt for borgeren!
Som du skrev i ditt svar til «Flosshatt» Marita;
UNIKUM tar ukritisk i mot en person de ikke har relevante arbeidsoppgaver til.
NAV sender på samme måte helt ukritisk individer til samme bedrift, selv om de vet at UNIKUM ikke har relevante arbeidsoppgaver til vedkommende.»
Og du svarte et sted her Nikolai Hoftun:
(…) NAV bør vel ligge under Helse- og sosialdepartementet, men kanskje Arbeidsdepartementet også burde vært blandet inn.
For ikke å snakke om Finansdepartementet, som skal påse at skattepengene våre ikke blir skuslet bort på ørkesløse (formålsløse) tiltak.
Hvor mange arbeidsmarkedsbedrifter – og andre bedrifter som har spesialisert seg på NAV som storkunde – som tjener rått på å sende klientellet frem og tilbake i systemet?

 

IMG_7211
Jeanine Horntvedt til Marita Synnestvedt
Du spør hvor mange arbeidsmarkedsbedrifter – og andre bedrifter som har spesialisert seg på NAV som storkunde – som tjener rått på å sende klientellet frem og tilbake i systemet?
Her er litt bakgrunnsinfo fra år tilbake:
Oslo kommune – Byrådet
Byrådssak: Arbeidsmarkedsbedriftene
(…) Siden bedriftenes inntekter i stor grad hviler på salg av tiltaksplasser til Aetat eller tilskudd fra staten til godkjente plasser, vil innhenting av slike opplysninger (kvartalsregnskap) være viktig.
Svikt i tilstrømmingen av tiltaksdeltakere, vil for mange av bedriftene slå negativt ut på driftsregnskapene.
Dersom dette skulle skje, er det viktig å få signaler om dette tidlig, slik at forholdet kan rettes på, ved at Oslo kommune som eier tar dette opp med Aetat, for eksempel ved STA- samarbeidet.
4. Oslo kommune som kjøper av tjenester
Oslo kommune har en rolle som kunde hos bedriftene (… ). For det andre, kjøper Oslo kommune tiltaksplasser og attføringstjenester.
Dette skjer ved at plasser kjøpes direkte av bedriftene med bydelene som kunder, ved at kommunen gjennom deler av regelverket er pålagt å delfinansiere den enkelte tiltaksdeltaker / – plass og ved at kommunen yter ordinære tilskudd til en del av bedriftene.
Grunnlaget for det siste, kan ses på som et grunntilskudd for å sikre bedriftene en tilfredsstillende økonomi og dermed at deres tilbud til byens innbyggere i det hele tatt finnes.
Det er viktig for Oslo kommune at det finnes tilbud til personer som av ulike grunner faller utenfor det ordinære arbeidsmarked.
Dette er personer som trenger kvalifisering og særskilt oppfølging for å kunne gjeninntre på arbeidsmarkedet (…)
http://bit.ly/ohPjTN

 

C0m3nta2r
Ta en titt på nedenstående linker og bli overrasket Marita , det gjelder rollen fra arbeidmarkedsbedrifter.
Det hjelper lite med mange lover og regler når disse ikke følges opp av det offentlige selv… (…)
(NOU 2012: 6 Arbeidsrettede tiltak)
http://bit.ly/OWeyvJ
(Forskrift om endring i forskrift om arbeidsmarkedstiltak)
http://bit.ly/Ld19Pt
(NSO.no – Arbeidsmarkedsbedrifter mangler beredskap)
http://bit.ly/Ou4bLN

 

 • Marita Synnestvedt
  COm3nta2r: (…)
 • Hvorfor er samtlige tilbud skreddersydd for folk uten utdannelse og manglende norskkunnskaper?
  Hvorfor eksisterer det ingen tilbud til folk med utdannelse?
 • Hvorfor må f eks jeg læres opp til å sy puter når jeg kunne gått rett inn i en av de mange administrative stillingene som daglig annonseres, bl a i Aftenposten?
  Hvor mye sløser NAV bort av skattebetalernes penger ved å sette mennesker på ørkesløse tiltak?
  Hvor mye tjener arbeidsmarkedsbedrifter, slike som UNIKUM, på å ta i mot NAV-kunder?
 • De tok i mot meg, vel vitende om at de ikke hadde oppgaver tilpasset min situasjon.
 • Hvorfor?
 • Prøver de å melke NAV for flest mulig penger? (…)
  Er det faktisk slik at folk som slutter i NAV går fortløpende inn i bedrifter som spesialiserer seg på å skreddersy tjenester for NAV?

   

C0m3nta2r
Du skulle har vist hvor mange !!
En annet sak er at arbeidsmarkedsbedrifter prioriterer som regel tidligere NAV ansatte foran andre som ikke har vært ansatte i det offentlige…
Slik fører selvfølgelig bare til innavlede bedrifter (…)

 

Marita Synnestvedt
I Aftenpostens papirutgave er det kommet et par reaksjoner på innlegget mitt, bl a fra fungerende fylkesredaktør, Nav Oslo.
Hun presiserer at arbeid uansett må være førstevalget, selv om brukeren måtte mislike dette.
Og røper med andre ord at hun ikke har fått med seg kjernen i hva jeg forsøker å formidle (…)

NAV og UNIKUM lurte meg (…)

Arbeidsavklaring ble presentert for meg som noe de var pålagt å gjennomføre, nærmest noe som et pro forma. Men hvorfor kaste bort en masse penger på å betale en arbeidsavklaringsbedrift for å tvinge meg til å gjøre noe jeg hverken kan, vil eller har lyst til å gjøre, når jeg likevel skal få innvilget uføretrygd?
Får de NAV-ansatte prosenter pr person – eller hva?
4. Det står også uttrykkelig nedfelt i forutsetningene for å få uføretrygd at arbeidsavklaring kan fravikes, når det er åpenbare grunner til å gjøre det.
Hvorfor bruker ikke mitt lokale NAV-kontor – eller UNIKUM – denne bestemmelsen, dersom det virkelig forholder seg slik at de vil hjelpe meg?
Det at de ikke gjør det, selv om de ikke evner å finne passende arbeidsoppgaver, gjør at jeg ikke fester tillitt til dem (…)
Kjenner vi en eim av korrupsjon og uheldige sammenblandinger?

 

Marita Synnestvedt
Ctpeko3ka:
Alt det du refererer til her ble uttrykkelig sagt i mitt møte med NAV.
Arbeidsavklaringen skulle (selvfølgelig) tilpasses min utdannelse og arbeidserfaring.
UNIKUM lar også sine kunder gjennomgå en databasert test, for å se hvilke arbeidsoppgaver hver enkelt kunne passe til.
Min score lå 100 pst på det teoretiske. 0 på det sosiale og praktiske. Økonomi- eller personalsjef i Nerdeforeningen ville således ha vært noe for meg.
Men, til tross for at også UNIKUM bedyret at de ville tilpasse arbeidsoppgavene til hvert enkelt individ, var likevel putesying det eneste de kunne tilby
Hvorfor da gjennomgå testen?
Hva bruker de den til?
Administrative kunne de ikke tilby i det hele tatt.
De virket heller ikke interessert i å skulle prøve å knytte noen forbindelser med eksterne bedrifter.
Mitt lokale NAV-kontor har ikke engasjert seg i annet enn å true meg med å frata meg arbeidsavklaringspengene, dersom jeg ikke gjør som de sier.
Desom mitt lokale NAV-kontor ikke er helt inkompetent (uvitende) om hvilke arbeidsoppgaver kan tilby den enkelte kunde, har de med vitende og vilje sløst bort betydelige midler for å oppnå akkurat ingenting. Vi står fremdeles på startpunktet hva angår praktiske oppgaver.

 

Marita Synnestvedt
Siri57:
For øyeblikket befinner jeg meg på statistikken over sykemeldte. 10 dager etter at denne artikkelen (nødropet) ble skrevet ble jeg sykemeldt. Jeg maktet ikke mer og klappet bokstavelig talt sammen. Jeg kom ikke en gang til praksisperioden.
Den som befinner seg på tiltak går vel inn i statistikken som arbeidende, vil jeg tro.
For å holde ledigheten nede er det derfor om å gjøre å ha så mange som mulig på tiltak.
Om de produserer noe spiller ingen rolle.
At det totalt sett koster mer enn det smaker synes heller ikke å spille noen rolle.
Det blir en form for «leking» det her.

 

Siri57
Enig – men en nedverdigende lek med tall. «Det må jo være noe galt med deg, du som ikke får jobb i et land nesten uten ledighet» (…) Du er ikke på ledighetsstatistikken heller. For da kunne vi jo ikke skrytt av å ha «Europas laveste ledighet»…

 

Marita Synnestvedt
Siri57:
(…) Alle tiltak ser ut til å være tilpasset mennesker uten utdannelse og/eller uten kjennskap til norsk og norsk arbeidsliv. Hvorfor?
Hva er myndighetenes begrunnelse for denne diskrimineringen?
Hva har myndighetene eventuelt tenkt å gjøre for å fremskaffe arbeidsmarkedstiltak tilpasset folk med (høyere) utdannelse?
Hva mener myndighetene om at NAV sløser bort betydelige midler på å sende folk de vet – eller burde vite – ikke har noe på tiltaket å gjøre?
Arbeidsmarkedsbedriftene tar gladelig i mot – de skal jo tjene penger – men skattebetalernes midler blir på denne måten skuslet bort uten at det avstedkommer resultater.

 

IMG_7211
Jeanine Horntvedt
Del 3 av mine lagrede svar til Marita, vedrørende det såkalte tilbudet hun mottok fra Nav som hun skrev at hun opplevde som ren trakassering av henne som person.
Det er langt fra rettferdig.
Og jeg vil påstå at ageringen er direkte kriminell, siden ledelsen i Nav for hele fem år siden offentlig innrømmet at de visste bedre!
Begrunnelsen blir gitt med denne særdeles viktige kronikken, utgitt av MS-forbundet 10.12.2007
«Hun får ikke jobb – Nav-direktøren oppgitt» – som på mange måter burde ha blitt banebrytende.
Selveste daværende Nav-direktør Tor Johan Saglie gikk der ut med oppsiktsvekkende uttalelser til å være ham, om at de med høyere utdanning slett ikke skulle plasseres på oppbevaring der de skulle lære seg å skrive CV:
«Når saksbehandleren i Nav tilbyr Kristin Floer et kurs i CV-skriving, så gjør han ikke jobben sin godt nok, innrømmer Saglie»
Og videre – Navdirektøren inviterte kronikkforfatter Kristin Floer til å arbeide for ham!
Hun ble også kontaktet av Arbeidstilsynet som ba henne holde foredrag, og ble intervjuet av NRK – både i TV og radio.
Kronikken ble altså skrevet allerede i 2007, og jeg fortsetter med et relevant utdrag:

 

ABRYTE
(…) Den som måtte tro at NAV er til hjelp, må tro om igjen.
Jeg har arbeidet som forsker og har embetseksamen fra universitetet.
Tilbudet fra NAV er kurs i CV-skriving og trening i å skrive jobbsøknader.
Jeg har en fin CV og hjelper andre med å skrive søknader så det ble meningsløst.
NAV har ikke gjort noe for å hjelpe meg utover meningsløse tiltak.
Å få meg plassert på et eller annet tiltak virker det som om NAV etterstreber.
Samtidig er det en enkel måte å kaste blår i øynene på folk.
Å ha meg på tiltak tar seg godt ut på statistikken, men er ingen inngangsbillett til fast arbeid.
I tillegg til å ikke gjøre noe for meg, er NAV flinke til å sende meningsløse brev hvor jeg omtales i tredje person.
En slik tingliggjøring og objektivering av individet finner jeg helt på kanten av hva man kan tillate.
Slike brev oppleves som en ytterligere diskriminering og sier noe om hvor NAV plasserer meg med min diagnose (…) Å havne innenfor det offentlige byråkrati i Norge er mer stressende enn noen kan forestille seg.
Kristin Floer, sosiolog
(Senere ansatt som rådgiver i Arbeids- og velferdsdirektoratet):
Høyaktuelt om velferdssamfunnet:
http://bit.ly/d8i9UV

 

IMG_7211
Jeanine Horntvedt
Forts: Så kan man jo for sammenlikning ta en titt på Navs strikte policy om å ikke forskjellsbehandle i saker som er like, men allikevel behandle et hvert menneske individuelt.
Hvis ikke dette kan kategoriseres under oppsiktsvekkende forskjellsbehandling mot bedre vitende – samt under grove saksbehandlingsfeil, så vet ikke jeg…
Føler du deg forskjellsbehandlet etter å ha lest dette Marita?
Det vil jeg tro.
Det gjør jeg også! :
Nav-direktør Tor Saglie forskjellsbehandler, og sørger for at grovt maktmisbruk holdes i hevd
http://bit.ly/c4jHqu
Både i februar og mai 2010 kunne vi lese dette:
Til kamp mot ledighet «Høyere utdannede sliter med å få jobb. Det skal BI og Nav i fellesskap gjøre noe med.
http://bit.ly/aQCWsd
Knekker jobbkoden for høyt utdannede
«Høyt utdannede sliter i ledighetskøen. BI og Nav tok opp kampen i fellesskap»
http://bit.ly/asGa7M
Men … Hva skjedde så?
Man blir satt til å sy puter i en vernet bedrift … !

 

IMG_7211
Jeanine Horntvedt
Del 4 av mine svar som ble slettet til Marita (husker dessverre ikke akkurat hva hun skrev forut akkurat her):
Et av mange horrible eksempler på hva skattebetaleres penger går til:
Nok en skandale i NAV!
Tore Tønder – Kursdeltaker går 10 ukers AMO-kurs hos NAV. Lærer å skrive CV/søknad.
Kurset koster NAV kr. 60.000. – Ytres ønske om truckfører kurs a kr. 6000.- avslås.
Sendes på nytt AMO-kurs til kr. 60.000. (Utdrag): Onsdag 25.04.2012
Som deltaker på AMO-kurs er en ute av ledighetsstatistikken. Hvor mange personer gjelder dette landet over? Hundrevis, tusenvis? (…)
Med god grunn kan vi lure på hvordan det offentlige bruker skatteyternes penger.
I dette tilfelle har NAV råd til å bruke to ganger kroner 60.000 (120.000.-) på kursdeltaker (…)
Hva mener du om dette? At NAV avslår å bruke kroner 6000.- til truckførerbevis over 3 dager og kanskje jobb etter kort tid.
Men sier ja til å bruke kroner 60.000.- på å sende en kursdeltaker på samme AMO-kurs som deltakeren nettopp har gjennomført?
Noen kan spørre om dette er en Molbo historie? Nei, det er NAV!
http://bit.ly/JPBds4
Jada.
Således fant jeg faktisk ut hva kurset kostet som jeg også under tvang ble plassert på i 2007 i stedet for at de innvilget meg et par tre datakurs til ca. 26.000 kroner som jeg søkte om, slik at jeg med mine mange funksjonshemminger kunne bli i stand til å arbeide hjemmefra!:
Direktørene i NAV var de siste som ønsket å hjelpe, da det var de som sto bak maktmisbruket
http://bit.ly/9KlfzV

 

 

 

 • Jeanine Horntvedt
 • KAZAAAM – Der ble jeg stanset. Fortsettelsen til innlegget over som følger her, ble stanset av Aftenposten for moderering og ikke lagt inn:
 • «Vedrørende AMO-kurset vist til i artikkelen over – som er Navs standard undermåls behandling av den gjengse borger uten å se denne som individ knyttet opp mot helse, begrensninger og faktiske behov (lovpålagt) og som således blir trumfet gjennom uten snev av forankring i både lovverk, logikk vett og forstand, viser jeg til noe liknende.
  De opplevelser jeg hadde mht. et aldeles meningsløst kurs som Nav tvang meg inn på, under trussel om at jeg ikke ville få gjennom søknaden min om å bytte fra vernepleierutdanningen ved Høyskolen (HIAK) og over til å ta en Bachelor i Kultur- og samfunnsfag ved Universitet (UIO) samtidig som jeg beholdt min Yrkesrettede Attføring hvis jeg ikke gjennomførte kurset av tre måneders varighet først.
  Året var 2003!
  Da jeg først stilte muntlige spørsmål om fraværet av sunn fornuft bak pålegget, hadde Navintelligentsiaen intet annet svar til meg enn
  “Det er bare slik det er”!
  Hvor lenge skal udugelighet vernes om?:
  Jeg ble pålagt av Nav å møte på åpen soning for kriminelle på Økern i hele tre måneder i 2003 (nei jeg er ikke straffedømt og har et plettfritt rulleblad), og opplevde den mest fornedrende perioden i hele mitt liv, der middelmådigheter riktig boltret seg i og fylle dagene med det mest innholdsløse ørkesløse fjas og tull.
  Jeg ble tvunget dit fordi dette altså var eneste løsningsvei Nav så for seg, etter at jeg kun hadde spurt om å få til et bytte.
  I tre måneder til ende skulle jeg møte opp på dette ubegripelige dillet, for at søknaden min “kunne gå igjennom”!
  Det var «standard prosedyre”!
  Og jeg møtte opp, hva annet kunne jeg gjøre.
  Men det var under min fatteevne hva jeg hadde og bestille der.
  Flere klager fra meg forble ubesvarte.
  FOR en sløsing med skattebetaleres penger!
  Og denne hurramegrundtgale molbogjengen forvalter altså en tredjedel av Statsbudsjettet vårt!?
  La meg se – Det er hele ni år siden jeg opplevde dette, og enda holder de på.
  Kan noen regne ut hvor mange milliarder Nav har sølt bort i løpet av alle disse årene (selvsagt må x antall år før dette også påregnes)!

 

IMG_7211
ABAUS
Fornyings-, administrasjons- og Kirkedepartementet
Tale/artikkel, 11.02.2010
Av: Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud. Fornying for velferd og demokrati
Generalistkompetanse har betydning som bindeledd mellom ulike profesjoner. Den trengs også når det skal utøves skjønn i komplekse saker.
Særlig er det viktig i forbindelse med saker som er omfattet av rettighetslovgivningen.
Kombinasjonen av solid faglig innsikt – og sunt skjønn er påkrevet for at innbyggerne får det de har rett til.
Ja, rettssikkerheten til folk som bor her i landet kan svekkes hvis kompetansen i offentlig sektor ikke er god nok.
Særlig gjelder det der det ikke finnes klare og tydelige regler – og sakene må avgjøres ved bruk av skjønn.
Da er det viktig at skjønnet er kvalifisert og forsvarlig, at det er konsistent – og at det sikrer likebehandling.
http://bit.ly/cbWjtU

 

img650x367
En eller annen har nå uttalt «Du er ikke syk før du skriker og blør stygt!»
Dette sarkastiske utsagnet skulle en tro at er satt i glass og ramme på alle Nav-kontor, og blir tatt på største alvor av majoriteten av saksbehandlere og ledelse.
Husk endelig det følgende:
Arbeids- og sosialkomiteen om endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven
Innst. 396 L (2011–2012)

Utdrag:
(…) Rett til arbeidsavklaringspenger – presisering i folketrygdloven §§ 11-6 og 11-8
Komiteen understreker at den enkelte skal få individuell vurdering i sitt møte med Nav og at det er viktig at flest mulig fortest mulig skal kunne delta i individuelt tilpassede tiltak for å komme ut i arbeid.
De foreslåtte endringene i bestemmelsene om rett til arbeidsavklaringspenger tydeliggjør etter komiteens mening kravene til samarbeid mellom ansatte i Nav og brukere slik at arbeidsdeltakelse raskest mulig skal kunne realiseres ut fra den enkeltes forutsetninger og muligheter og at tiltakene skal være hensiktsmessige ut fra målet om arbeidsdeltakelse (…)»
http://bit.ly/NbL3EY

 

ABANNE
Forøvrig: 19.10.2011 sendte Torbjørn Røe Isaksen (H) følgende spørsmål inn til Hanne Bjurstrøm:
«Når mener statsråden alle mottakere av AAP kan forvente å få en individuelt tilrettelagt aktivitetsplan? (…)

Arbeidsministerens avslutning:
(…) Jeg kan nå ikke si konkret hvor lang tid det vil ta før tilnærmet alle som har rett til det får en aktivitetsplan med nødvendig kvalitet.
Dette er imidlertid som nevnt en prioritert oppgave for Arbeids- og velferdsetaten, og jeg legger til grunn at det vil skje en betydelig forbedring også gjennom 2012.
Jeg vil følge utviklingen på dette området nøye».
http://bit.ly/M9ZCHJ
Sosialtjenesten – Om å holde orden i eget hus. Hvordan blir brukeren møtt?
http://bit.ly/9mRaTO
Individuell plan – Ansvar – Utarbeidelsen av planen skal skje gjennom et samarbeid mellom ulike tjenesteytere og etater:
http://bit.ly/9RSuFs

 

ABAUS
NOU 2001: 22 Fra bruker til borger 3.2.1 Menneskeverd – et historisk tilbakeblikk
(…) Alle mennesker har rett til å bli møtt med respekt med hensyn til ulikhet i forhold til vurderinger og ønskemål, også om det mangler evne til helt og fullt å ta egne valg.
Som en del av og som et kjernepunkt i dette prinsippet ligger selvbestemmelsesprinsippet som innebærer en rett til å fatte beslutninger og handle i tråd med egne ønskemål og vurderinger i den grad dette ikke går ut over andres rett, og videre en rett til medbestemmelse i den grad andre menneskers rettigheter berøres (Andersson 1994).
Samfunnet har en plikt til å gi det enkelte mennesket vern mot krenkelser av integritet og selvbestemmelse (…)
3.2.2 Menneskeverdet og krenkelser
(…) At menneskeverdet er iboende innebærer at det ikke er begrunnet utenfra, det er ikke tildelt av ytre politiske krefter og det er heller ikke begrunnet religiøst.
Dette er grensesprengende i den forstand at det fratar enhver maktinstans, politisk eller geistlig, retten til å relativisere menneskeverdet (…)
http://bit.ly/W8O2Pm
Kommuneloven Kapittel 1. § 1.
Lovens formål
(…) Loven skal også legge til rette for en tillitskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard.
http://bit.ly/lnQ9FR

 

IMG_7211
Jeanine Horntvedt
Marita Synnestvedt
Aftenposten slettet meg igjen.
Jeg orker ikke lete igjennom denne lange diskusjonen, men mitt lagrede svar som jeg atter en gang setter inn her, er min respons til der du svarte Dag-Vidar Sigvartson.

 

Ainternkontroll-i-sosial--og-helsetjenesten

Fra ord til handling
Føringene i dokumentet, viser mer enn godt nok for sammenlikning frem den inkompetanse og ydmykelse du, jeg og flere andre har blitt utsatt for fra etaten «i dag» – hele ti år etter!:
Arbeids- og administrasjonsministerens redegjørelse om modernisering, effektivisering og forenkling i offentlig sektor
Dato: 31.01.2002 President: Inge Lønning
Det er nå satt i gang en historisk modernisering som skal sette brukeren først og gi den enkelte, likeverdige tjenester av god kvalitet.
Det gjelder alle velferdstjenester det offentlige har ansvaret for.
Det er den enkeltes behov som skal være i sentrum, ikke systemet (…)
Brukerne skal føle trygghet for at de får den hjelp de trenger, når de trenger det.
Dette handler om respekt og verdighet for den enkelte (…)

 

ABedre-skal-det-bli
Oddvard Nilsen (H): Redegjørelsen varsler altså en ny kurs i forhold til hva Arbeiderpartiet så langt har stått for.
Den legger nemlig vekt på at forbrukerne også er enkeltmennesker og dermed ulike, og den legger vekt på at landet vårt har ulike områder og at behovene er ulike.
Tilbudet vil derfor tilpasses den enkeltes behov, ikke standardiseres gjennom et mylder av sentrale forskrifter som i stor grad har hatt likhet som mål, og ansvarsfraskrivelse som resultat.
Den sosialdemokratiske likhetsarv har i liten grad fokusert på enkeltindividets behov og rettigheter (…)
Redegjørelsen, Fra ord til handling, gir signaler og klare budskap om en langt mer forbrukerorientert politikk.
Det skal skje ved å sette nettopp forbrukeren i sentrum.
Tjenestene skal tilpasses den enkelte.
http://bit.ly/heLrU1
IMG_7211
 • Jeanine Horntvedt
  Og når det kommer til Arbeidsavklaring skal det tas hensyn til søkerens utgangspunkt.
  Det kommer ettertrykkelig frem i Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven
  Innst. 396 L (2011–2012)
  Dato:12.06.2012
  Jeg tar med et relevant utdrag:
  (…) Rett til arbeidsavklaringspenger – presisering i folketrygdloven §§ 11-6 og 11-8
  Komiteen understreker at den enkelte skal få individuell vurdering i sitt møte med Nav og at det er viktig at flest mulig fortest mulig skal kunne delta i individuelt tilpassede tiltak for å komme ut i arbeid.
  De foreslåtte endringene i bestemmelsene om rett til arbeidsavklaringspenger tydeliggjør etter komiteens mening kravene til samarbeid mellom ansatte i Nav og brukere slik at arbeidsdeltakelse raskest mulig skal kunne realiseres ut fra den enkeltes forutsetninger og muligheter og at tiltakene skal være hensiktsmessige ut fra målet om arbeidsdeltakelse (…)
 • Dette kan du jo forelegge dem Marita, og avtvinge begrunnelse for hvorfor loven slett ikke er fulgt i etatens handlemåte overfor deg!
 • Jeg kan ikke forstå annet enn at her er begått lovbrudd, og det medfører jo faktisk straffeansvar:

   

  ABTIDEP

 • Justis- og politidepartementet: 9.17 TJENESTEFEIL OG MISBRUK AV OFFENTLIG MYNDIGHET – AVSKJED AV EMBETSMANN: Ot.prp. nr. 8 (2007-2008) 
  Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 mv. (skjerpende og formildende omstendigheter (…), og offentlig myndighet)
  9.17.2 Gjeldende rett (…)
  Det følger av straffeloven 1902 §123 at en offentlig tjenestemann kan straffes dersom han misbruker sin stilling til å krenke noens rett ved å foreta eller unnlate å utføre en tjenestehandling.
  Skyldkravet er forsett.
  Overtredelse straffes med bot eller tap av tjenesten eller med fengsel inntil ett år.
  Dersom tjenestemannen har handlet i den hensikt å skaffe seg eller andre uberettiget vinning, eller han forsettlig har voldt betydelig skade eller rettskrenkelse, er straffen fengsel inntil fem år.
  Etter straffeloven 1902 § 124 straffes en offentlig tjenestemann som rettsstridig benytter sin offentlige stilling til å få eller som forsøker å få noen til å gjøre, tåle eller unnlate noe.
  Skyldkravet er forsett.
  Straffen er bot eller tap av tjenesten (…)
  Etter departementets oppfatning er det grunn til fortsatt å kunne bruke straff mot forgåelser ved utøving av offentlig myndighet, jf. forslaget til §§ 171 – 173.
  Offentlig myndighet utøves på en rekke områder og har stor betydning for den enkelte.
  I tillegg kommer at den private part ofte har en straffsanksjonert plikt til å følge forvaltningens vedtak.
  Det er derfor viktig å opprettholde allmennhetens tillit til at offentlig myndighet utøves i tråd med regelverket.
  Misbruk av offentlig myndighet kan få betydelige skadevirkninger og ramme enkeltpersoner hardt.
  På denne bakgrunn har departementet kommet til at forgåelser ved utøving av offentlig myndighet bør straffesanksjoneres (…)
 • Les mer her:
  Er etikken fraværende i offentlig forvaltning? Hvem kan bistå når tjenesteutøveren misbruker sin myndighet?
IMG_7211
Jeanine Horntvedt
Marita Synnestvedt:
Takk for alle takk, og takk til deg også for å ha skapt nødvendig debatt! (…)
LOV 1909-03-23 nr 00: Instruks for Regjeringen.
§ 3. Som departementchefer paaligger det statsraaderne, enhver for sit departements vedkommende, at paase og være ansvarlig for, at enhver til departementet indkommen sak tilbørlig behandles og fremmes til avgjørelse; at Statens og enhver borgers tarv nøie varetages; at offentlige regnskaper i ret tid avlægges, revideres og decideres; at departementernes embeds- og tjenestemænd tilholdes nøie at overholde sine plikter såvel med hensyn til tjenesten som like overfor almenheten.
http://bit.ly/ff70r7
Fra posten
Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond. Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold
http://bit.ly/ejaH4

 

Sølvi Tveit til Marita Synnestvedt
«Solgt verdigheten din ved å sy puter?  Er håndverk nedrig altså? Det finnes mange mennesker som gjør denne typen arbeid hele livet, og det er en like viktig jobb (ofte viktigere spør du meg) enn den mange av de du kaller oppegående intellekuelle, gjør.«

 

IMG_7211
Jeanine Horntvedt
Til Tveit:
Et arbeid bør være tilpasset den enkeltes evner, utdanning og forutsetninger.
Et par eksempler: Hvis man kommer til Norge og ikke kan språket eller har særlig utdannelse fra hjemlandet, må man starte med det helt grunnleggende, som norskkurs, opplæring av et eller annet slag og senere ta et kurs i CV-skriving og søknader.
Hvis man er psykisk utviklingshemmet, (mange grader av det) må man ha et arbeid som man evner å gjøre, og som man forhåpentligvis er fornøyd med. Det handler overhodet ikke om at en høyt utdannet person som har vært så heldig å ha de forutsetninger som skal til for å fullføre dette ser ned på andre mennesker med enklere arbeid.
Det dreier seg imidlertid om at alle befinner seg på forskellige stadier i livet, og de fleste er i behov av reelle utfordringer fra kompetanseståsted i stedet for stillstand.
Hvis et menneske fra første eksempel sporenstreks ble satt til å være resepsjonist på f.eks et tannlegekontor – helt uten å kunne språket eller hadde brukt en PC før, så ville det ha skapt store frustrasjoner og en følelse av monumentalt nederlag og utilstrekkelighet hos vedkommende.
Marita som har høy utdanning og som har vært i arbeid i mange år tidligere, opplever på mange måter det samme, bare reversert.

 

APIIIIG
Hun blir tvunget å møte på en plass der hun med sine evner blir satt til å utføre aldeles meningsløse oppgaver fra hennes ståsted.
Som ikke providerer de utfordringer som kreves for å holde kropp, sjel og intellekt intakt, og som ikke gir henne følelse av mening og fremtidshåp.
Hun blir tvert i mot satt kraftig tilbake til å «lære seg» grunnleggende ferdigheter.
Deri ligger en total respektløshet og rent ut menneskeforakt, og viser ikke annet enn en påtrengende synlig inkompetanse hos etaten som bevisst velger å trumfe denne form for meningsløsheter igjennom.
Det virker unektelig som om Nav ser ut til å være tilfreds med å ydmyke mennesker som Marita spør seg.
For når etaten, som har som sitt fremste mål å avdekke trygdesvindel for å spare penger og som til og med har satt det de kaller egne «Nav-jegere» på saken, går inn for å kaste uvirksomme kurs til flerfoldige titusener etter folk som de attpåtil «tvinger» inn på disse (elles mister man stønader), så er det noe som er fundamentalt galt!
Dette må opp og frem i media.

 

Sølvi Tveit
«Har man ikke kapasitet til å gjøre den jobben man hr utdannet seg til, men klarer en mindre krevende jobb, så skal man altså uføretrygdes i stedet for å ta den mindre krevende jobben? Du skriver om respektløshet og menneskeforakt i en sammenheng hvor jeg synes det heller bør jobbes med egne holdninger til arbeidslivet, hvor alle bidrag er like verdifulle. Det kommer helt an på hvordan man ser på seg selv i den store sammenhengen.»
IMG_7211

Jeanine Horntvedt svar til Sølvi Tveit

 

Jeg registerer at du har vansker med å forstå innholdet i det jeg skriver, og ditt tilsvar har faktisk lite eller ingenting med den konkrete problemstillingen og de faktiske forhold å gjøre.
Les herunder begrunnelse i svaret jeg akkurat la inn til Marita som innleder:
Det er riktig. Ved en Arbeidsavklaring skal det taes hensyn til søkerens utgangspunkt.«
Dette kommer tydelig frem i
Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven
Innst. 396 L (2011–2012)
(…) Rett til arbeidsavklaringspenger – presisering i folketrygdloven §§ 11-6 og 11-8
Komiteen understreker at den enkelte skal få individuell vurdering i sitt møte med Nav og at det er viktig at flest mulig fortest mulig skal kunne delta i individuelt tilpassede tiltak for å komme ut i arbeid.
De foreslåtte endringene i bestemmelsene om rett til arbeidsavklaringspenger tydeliggjør etter komiteens mening kravene til samarbeid mellom ansatte i Nav og brukere slik at arbeidsdeltakelse raskest mulig skal kunne realiseres ut fra den enkeltes forutsetninger og muligheter og at tiltakene skal være hensiktsmessige ut fra målet om arbeidsdeltakelse (…)
http://bit.ly/NbL3EY

 

Marita Synnestvedt
Sølvi Tveit:
Salget av verdigheten går på forholdet til NAV. NAV ber meg om å «slikke skoene deres, legge meg flat» eller hva man skal kalle det, for at jeg skal få uføretrygd.
Dersom jeg legger meg flat, gjør alt hva de sier – og de de sier nei, du får ingen uføretrygd likevel. Underforstått nå har vi omsider kuet deg, gruset deg. Da har jeg i tilfellet solgt verdigheten min forgjeves.
For øvrig ser jeg på det som et misbruk av ressurser å sette mennesker som burde vært satt til å utføre helt andre oppgaver til å gjøre noe som strengt tatt ingen etterspør. Det er bare for å holde mennesker i aktivitet.

 

 • Lytteliten
  Nei, å jobbe med å sy puter er ikke nedrig. Det er heller ikke å vaske toaletter, registrere haugevis av informasjon i datasystemer eller annet rutinemessig arbeid. 
  Det som er nedrig er å bli tvunget til å sy puter når denne oppgaven er helt meningsløs for å avklare arbeidsevnen for vedkommende.
 • Det er å herje med folk i en vanskelig situasjon, ikke noe annet!
ukorrigert, Politisk blogger som svar til Storvesiren
Jeg forstår tankegangen, for det høres veldig selvhøytidelig ut.
Men du vil skjønne hva han mener dersom du selv havner i samme situasjon.
Problemet er at det systemet du havner i er nidkjært og selvhøytidlig, og du blir kjørt gjennom en mølle som tar null hensyn til hvem du er og din situasjon, men all hensyn til at systemet skal følges.
Man blir behandlet som et lite barn som skal oppdras og trenes til å søke jobb og finne arbeid, og da skal man gjennom en fast rekke aktiviteter, uansett hvor meningsløst det er.
Og hvis man ikke lystrer og stiller, så får man kjeft og fratas penger.
Og ønsker man å gjøre noe annet son man selv finner meningsfullt, så får man ikke lov.
«Vi betaler ikke for at du skal [sett inn meningsfylt aktivitet], nei du skal på kurs i å lære å skrive CV.»
Dette reduserer deg som menneske, fra høyt utdannet ressurssterkt individ til et barn uten kunnskap, egenskaper eller egne meninger.
Putesyinga blir et symbol på dette, et meningsløst arbeid som man skal gjøre fordi noen bestemmer det, ikke fordi det avhjelper situasjonen på noen som helst måte.

 

IMG_7211
Jeanine Horntvedt
Det verste med dette er at forvaltingen lager sine egne «hjemmelagde regler», som ingen Navrammede er beskyttet mot.
Påstanden er lagt frem av forsker Knut Fossestøl:
Regler og skjønn i norsk forvaltnings- og velferdsforskning – En kritisk analyse med særlig fokus på velferdsstatens rettighetsorientering
NOTAT 2005:106 Prosjektnavn: Velferdsstatens klageinstanser
Forvaltningsapparatet er så stort og uensartet.
For det første forholder de som treffer avgjørelser lokalt seg sjelden til lovtekster, forarbeider og rettspraksis.
I stedet forholder de seg til rundskriv, instrukser, edb-systemer eller særskilte veiledningshefter som overordnede har utarbeidet.
Dette skaper en rettsanvendelse som er mer primitiv og enklere enn den som vi finner i rettssaker.

 

 
Dette dreier seg i stor grad om hvordan lovgivningens skjønnsmessige paragrafer erstattes av forvaltningens hjemmelagde regler (…)
I forhold til personer med lavt utdanningsnivå kan det resultere i en for lite selvstendig holdning fra saksbehandlernes side overfor lovbestemmelsene som Stortinget har gitt (tro og ukritiske tjenere), og for søkere med lengre utdanninger kan det føre til at profesjonsideologier som avviker sterkt fra en rettssikkerhetstankegang, kunne få relativt fritt spillerom (…)
Skepsisen til de bevilgende myndigheter vilje til å følge opp politiske vedtak med økonomiske ressurser, til profesjonelle beslutningstakeres ønske om å beskytte sin faglige autonomi og til lavt utdannede yrkesutøvernes tendens til å la personlige verdier og hensyn spille en avgjørende rolle utgjør alle viktige begrunnelser for dette rettighetsfokuset (…)
Det faglige skjønnet standardiseres på ulike måter, og erstattes av et mer eller mindre vilkårlig administrativt skjønn (…)
http://www.nibr.no/filer/2005-106.pdf
Les mer her:
Fraværende rettssikkerhet for mange av landets borgere (Forvaltningenes hjemmelagde regler)
http://bit.ly/vZ5qgK

 

Lytteliten
Det er en menneskerett å bli behandlet med respekt.  Å bli utsatt for frihetsberøvelse og settes inn i en meningsløs situasjon kan sammenlignes med straff (…)
Jeg har ingen erfaring med NAV, men det må da være et minimumskrav at tvungne tiltak, hvor pressmiddelet er tap av midler til livsopphold, må være meningsfulle.
Dette forstår vel alle, og det er vel ikke mye å diskutere eller måtte hevde sin rett til?
Et samfunn og en politikk som behandler mennesker slik som beskrevet i artikkelen har feilet fullstendig.
Det burde strengt tatt ikke være særlig vanskelig å få til en bedre behandling enn dette (…)
Å måtte utføre tilfeldig valgte arbeidsoppgaver på grunn av standardiserte rutiner virker meningsløst når saken synes klar.
Dette er ikke annet enn trakassering av personer i en vanskelig situasjon, noe bedre skjønnsutøvelse kunne forhindret.

 

Marita Synnestvedt
Lytteliten:
Takk for nok et fint innspill (…)
Når så mange mennesker blir psyke av NAV og mener seg trakassert, tråkket på og lignende – er det da alle disse menneskene som tar feil, er for fine på det, eller bør man heller rette søkelyset mot NAV?

 

Marita Synnestvedt
Inger Johanne:
Med hvilken kunnskap (troverdighet) kan en nyutdannet sosionom i 20-årene vurdere gehalten i hva leger og spesialister med mer en 7 års utdannelse – og kanskje mange års erfaring – skrver eller mener?
Jeg aksepterer at de ikke tror på meg.
Og jeg aksepterer at de vil teste ut restarbeidsevnen.
Men jeg aksepterer ikke at de lyver meg rett opp i fjeset.
Og jeg aksepterer ikke at man må gjøre avbikt for å få en ytelse man etter loven har krav på.

 

Marita Synnestvedt
Kalle Klovn:
Jeg har prøvd å komme tilbake i jobb i ca 12 år. Når skal man si at nok får være nok? (…)
NAV gavuttrykk for at de ville hjelpe meg til å få uføretrygd og at arbeidsavklaring nærmest bare var en rubrikk i et skjema de var nødt til å få fylt ut.
Det hersker i teorien ingen uenighet om dette.
Det er bare veien mot målet som varierer.
NAV vil gå veien om en arbeidsavklaringsbedrift som tar seg (grovt) betalt for dette.
Hva er hensikten med å sløse bort fellesskapets midler, spør jeg.
Når det likevel er slik at jeg skal få uføretrygd (…)

 

IMG_7211
Jeanine Horntvedt
Blogger som omtaler denne kronikken:
Norge er et merkelig land!
http://bit.ly/NaUogV

 

Marita Synnestvedt
Jeanine Horntvedt:
Jeg har sett på den. Jeg kjenner også vedkommende fra VG-Blogg, hvor jeg har blogget i en årrekke inntil den ble lagt ned for et drøyt halvår siden. Først som Deathdealer – det ble det bok av (Blogghore! Ett år på VG-Blogg). Deretter under fullt navn.
Jeg sier dette fordi jeg begynte å blogge for ikke å miste språket.
Jeg innså at jeg var i ferd med å miste ordene og derved forfalle som et tenkende vesen.
Bloggingen hjalp meg med å bygge opp igjen det ordforrådet som var gått tapt, samt sørge for at jeg måtte holde meg orientert om det som skjer i samfunnet.
I påvente av å bli oppdaget som skribent, har jeg utnevnt meg selv som Rikssynser.
Jeg nevner dette fordi det er hodet jeg eventuelt må leve av. Ikke et skrøpelig legeme.
Både fordi hodet trenger morsjon i form av intellektuelt sett utfordrende oppgaver – og fordi jeg ikke også kan lå intellektet gå til grunne.
Da kan jeg like gjerne bli avlivet.
Det å sy puter vil med andre ord være en arbeidsoppgave som raskt vil få meg til å gå fullstendig til grunne.

 

IMG_7211
Jeanine Horntvedt
Det er i alle fall utformet en anselig mengde floskler, og floskler er og blir det, av den enkle grunn at de som rammes av myndighetsmisbruk blir å erfare at ingen sanksjoner iverksettes når påbudene blir brutt:
Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven)
Innst. O. nr. 55 (2005-2006)
Kildedok: Ot.prp. nr. 47 (2005-2006)
Utgiver: Arbeids- og sosialkomiteen
Utdrag: (…) For de som av ulike årsaker er så syke at de ikke kan jobbe, må man også ta hensyn til.
Selv om de ikke kan jobbe, trenger de likevel et tilbud.
Å bli møtt med verdighet og et tilbud som kan føre til at man kan bedre mottakerens situasjon, bør være et minimumskrav når man oppsøker hjelp (…)
http://bit.ly/p1RPRh

 

SPØRRETIME
Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om arbeid, velferd og inkludering
Innst. S. nr. 148 (2006-2007)
Kildedok: St.meld. nr. 9 (2006-2007)
1.2 Komiteens innledende merknader (…)
Utdrag: (…) Komiteen vil klart og tydelig understreke at det i et velferdssamfunn ikke skal oppleves stigmatiserende å falle utenfor det ordinære arbeidslivet.
Det innebærer at det sosiale stønadssystemet i form av trygder og sosialhjelp fortsatt må være universelt utformet, men samtidig fleksibelt nok til at det kan tilpasses individuelle behov for å kombinere stønader med ulike former for kvalifisering til yrkesdeltakelse.
Samme krav til fleksibilitet må gjelde dem som av ulike grunner ikke kan yte hundre prosent, men som likevel har en restarbeidsevne som kan komme både dem selv og samfunnet til gode, i form av sosial inkludering, bedret personlig økonomi og økt verdiskaping.
Komiteen understreker at den som av ulike grunner ikke kan være yrkesaktiv, skal ha den samme selvfølgelige retten til et verdig liv, gjennom ytelser i de universelle ordningene, på et nivå som det er mulig å leve av (…)
http://bit.ly/gks5jM
ABMUDSMANN
 • Jeanine Horntvedt
  SOM – Sivilombudsmannen
  NAVS PRAKTISERING AV «ÅPENBARE GRUNNER» I
  FOLKETRYGDLOVEN § 12-5
  Utdrag fra s. 3 og 4:
 • (…) På den annen side kan direktoratet ikke ha vært i tvil om at det som lå til grunn for foreleggelsen herfra først og fremst var FFOs bekymring over at mange funksjonshemmede og syke opplever å møte uforholdsmessig store problemer knyttet til den muntlige og skriftlige kommunikasjonen med Nav, særlig knyttet til temaet utprøving av arbeidsrettede tiltak som vilkår for å få uførepensjon.
  Det gjelder kanskje særlig hvis bruker og Nav har forskjellig syn på hensiktsmessigheten av å forsøke eller gjennomføre (ytterligere) arbeidsrettede tiltak.
  Selv om det herfra ikke særskilt og uttrykkelig ble bedt om det, hadde det vært ønskelig om Arbeids- og velferdsdirektoratet i svarbrevet hit på en utvetydig måte hadde synliggjort i hvilken grad direktoratet er kjent med dette kommunikasjonsproblemet sett fra brukernes side, og hvorvidt direktoratet eventuelt deler FFOs bekymring over de uheldige konsekvenser denne kommunikasjonssvikten har.
  Når direktoratet i svarbrevet hit ikke kom inn på dette kommunikasjonsproblemet, har jeg ingen vanskelighet med å forstå FFOs oppfatning om at brevet 23. juni 2010 ikke ga svar på spørsmålene som var stilt (…)
  Det som lå i FFOs spørsmål var derimot om veileders skjønn fortsatt har tendens til å falle forskjellig ut avhengig av veileders tidligere erfaringsbakgrunn og utdannelse.
  Det synes ikke direktoratet å ha svart på.

   

  AbFFO

  Som FFOs Rettighetssenter har også ombudsmannen fått telefonhenvendelser fra brukere og brukeres pårørende som gir uttrykk for at det i deres tilfeller overhodet ikke er realistisk å få til «tilstrekkelige individuelle hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak» og at Nav ikke vil forstå og ta konsekvensen av det.
  Det synes derfor ikke unaturlig at FFO har funnet grunn til å stille spørsmål om Nav i det hele tatt gjør bruk av den muligheten som folketrygdloven § 12-5 gir til å innvilge en bruker uførepensjon uten at vedkommende først har forsøkt å gjennomføre arbeidsrettede tiltak (…)
  http://bit.ly/Nb6RR2

   

Marita Synnestvedt
Flosshatt:
UNIKUM tar ukritisk i mot en person de ikke har relevante arbeidsoppgaver til.
NAV sender på samme måte helt ukritisk individer til samme bedrift, selv om de vet at UNIKUM ikke har relevante arbeidsoppgaver til vedkommende.
Hvorfor ikke heller utbetale hva UNIKUM tjener på  liksom å skulle arbeidsavklare meg direkte til meg? Jeg kan så visst trenge pengene.
NAV vil av hele sitt hjerte tilstå meg en uføretrygd – det er i hvert fall hva de har sagt – men først må jeg få sydd unna noen puter.
Hva er vitsen ved det?
At de skal få fyllt ut en rubrikk på et skjema og at UNIKUM får tappet NAV for noen midler?

 

Marita Synnestvedt
Muslimah Forever:
Det er vel det som er saken. Ingen (eller i hvert fall svært få) arbeidsgivere ønsker å ansette personer som lukter sykemelding. Sånn sett har vi tydeligvis et svært så kresent arbeidsmarked.
Alder er også blitt en hindring.
For ikke lenge siden leste jeg en artikkel som sa at i løpet av så og så lang tid var det ikke blitt ansatt noen over 50 år.
Dette til tross for mange arbeidssøkere over 50 år.
Staten må imidlertid ta ansvar. Det er den som har innført reglene.
Det er derfor også den som må ta i mot dem som skal avklares i forhold til et arbeidsmarked.
Man kan uansett ikke laste NAVs kunder (klienter) for at relevante tiltak ikke eksisterer.
Det må bli NAVs oppgave å skaffe dem til veie.

 

IMG_7211
Jeanine Horntvedt
Du skriver:
«Man kan uansett ikke laste NAVs kunder (klienter) for at relevante
tiltak ikke eksisterer. Det må bli NAVs oppgave å skaffe dem til veie.»
Vel, dette er og har lenge vært i aller høyeste grad etatens oppgave!:
Jeg viser herunder til Kompetanse i NAV-kontoret – Overordnede prinsipper og føringer 20.12.2007 revidert etter drøfting med Arbeids- og velferdsforvaltningens hovedorganisasjoner
UTDRAG: 
“Den kompetansen og de ressursene som står til disposisjon for den enkelte bruker, skal ikke være avhengig av organiseringen av det enkelte kontoret.
I tilfeller hvor et NAV-kontor selv ikke har tilstrekkelig med kompetanse til å kunne ivareta en brukers behov, må NAV-kontoret sørge for å hente inn kompetanse, og koordinere tjenesten til brukeren (…)

 

ABETISK

5.4 Lokalt nivå.
KOMMUNEN
(…) Har eget ansvar å sørge for at de kommunalt ansatte i NAV-kontoret har tilstrekkelig kompetanse til å kunne utføre sitt arbeid på en faglig forsvarlig måte (…)
Dette er regulert i Lov om sosiale tjenester § 2-3 (…)
http://bit.ly/NaxO3A

 

Marita Synnestvedt
WizHansen:
I dagens situasjon er det bare de som tar oppdrag fra NAV som tjener på det nye systemet.
De tar gjerne i mot den samme «kunden» i flere omganger. Slik blir det penger i kassa.
Ingen etterspør imidlertid hvor mange de egentlig får ut i arbeid på noenlunde varig basis.
Jeg spurte UNIKUM om en slik statistikk. Men det hadde de ikke. Utrolig!

 

ChrisP. til Johan Wedel
Les igjen.
Med lang yrkeserfaring ble hun plassert i en _vernet_bedrift_ for å utføre en jobb som hun aldri ville kunne heve en normal timeslønn for.
Vedkommende har gjennom en lang yrkeskarriære vist at hun mestrer ting som å komme seg opp om morgenen, omgås andre mennesker, ta ansvar.
Denne type vernet bedrift er myntet på å få folk som ikke mestrer disse tingene i gang. Arbeidets art eller nytte er mindre viktig, dessverre.
For en med lang yrkeserfaring blir det derimot en meningsløs øvelse.
Det avklarer ikke noe som helst i forhold til i hvilken grad hun kan fungere i arbeidslivet.
Hun kunne like godt blitt satt til å måke snø frem og tilbake på en gårdsplass.

 

 
abfrieord
Noen relevante bloggposter herunder:
Dumskapens Nav vant over nobelpristakere og samfunnslønn
http://bit.ly/i2OkU8
Slik ble Nav-systemet trumfet gjennom. Navn på de ansvarlige:
http://bit.ly/duYhto
Nav Arbeid og sosial bryter systematisk og bevisst ned helse og livskvalitet hos sine kunder – Slik skaper etaten uføretrygdede:
http://bit.ly/eOMfax
Nav Brukermedvirkning
http://bit.ly/HxZFOY
Manipulasjon, nasjonal kvalitetsstandard, svekket rettssikkerhet og krav til saksbehandling
http://bit.ly/rEmrzj
Lov- og regelverk
http://bit.ly/xkWBVd
Hvem skal kontrollere kontrolløren?
http://bit.ly/Nm3M2q
ABAnimal Farm Card 001
Er etikken fraværende i offentlig forvaltning? Hvem kan bistå når tjenesteutøveren misbruker sin myndighet?
http://bit.ly/clMyRg
Strategi for oppfølging av brukere i NAV, og Kompetanse i NAV- kontoret – Overordnede prinsipper og føringer
http://bit.ly/pjTyqQ
Den virkelige årsaken til at Etater og bydeler har fått dårligere tjenester
http://bit.ly/mPCJBe
Forvaltningens sannhetsregime
http://bit.ly/wYCOzE
Nav og Arbeidsministerens konsekvente ignorering av mangeårig åpenlys sosialkriminalitet
http://bit.ly/La5XGL
Fra Aetat til neandertalregimet Nav – De ansvarlige
http://bit.ly/HzCfFm
Fra Aetat til Nav – Løftebrudd og fravær av normal anstendighet
http://bit.ly/HqIKcx
abrticle_office_bully_01
Ondskapen i byråkratiske organisasjoner
http://bit.ly/edArzz
Klageretten som fulgte med yrkesrettet attføring, er fjernet.
http://bit.ly/Hbby95
De vant over Nav
http://bit.ly/nYfYWb
Riksrevisjonens undersøkelse av Navs innsats for et inkluderende arbeidsliv
http://bit.ly/r152uM
Hvem av oss skal få lov til å formidle virkeligheten bak “virkeligheten”?
http://bit.ly/2dW62P
Maktens hellige haller – Våre kriminelle fastleger
http://bit.ly/jsxcKv
abone_brekke
Nav – Ordførerkandidat: “Redd for at saksbehandlere skal hevne seg”:
Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?
http://t.co/GsSLO0Zr
Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond. Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold
http://bit.ly/ejaH4
Vår nye ytringsfrihet
http://bit.ly/z4BYPe
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Én kommentar på “Aftenposten og sensur. Om Nav og trakassering.

 1. Hanna Camille Werner
  juli 22, 2012

  Hei.

  Jeg synes det er utrolig bra at du tar opp dette med Nav. MEN… bloggen din er dessverre nesten uleselig. Du burde virkelig gjøre den mere lesbar.

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

juli 2012
M T O T F L S
« jun   aug »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: