Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Debattredaktørene på Dagsavisens Nye Meninger stenger debatter i stedet for å utestenge notorisk trakasserende debattanter


BROMARKKK

13.06.2012 – «Vi har nå valgt å slette tråden http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1010/thread248255/ på nyemeninger.no.
Den er i hovedsak en personlig krangel mellom debattanter, en krangel som ikke har noen ting på nyemeninger.no å gjøre. 
(Jeg tilføyer: Hvorfor lot dere det i det hele tatt gå så langt i utgangspunktet? Hvorfor utestengte dere da ikke debattantene som i bortimot  et par hundre kommentarer (medregnet innspillene i «Kommandosoldatene som ble stoppet)  har bedrevet åpenlys sjikane og som tok dette videre her)?
«Vi har stengt av tråden som er opprinnelsen for den tråden vi nå har slettet og vil, som nevnt i en sluttkommentar, gå gjennom og moderere den. Det vil imidlertid ta lang tid. Vi minner for øvrig om advarselen publisert i den tråden vi nå har slettet, om at gjentatte brudd på retningslinjene vil føre til blokkering av profil.»
Mvh
Stian Bromark
Debattredaktør
Et stykke lenger ned i denne posten, kan leses alle kommentarer i hele den slettede debatten.

Adagsavisen_562_1_545510a

Jeg hadde inngående kjennskap til Dagsavisens vilkårlighet og sensur fra tidligere, og lagret materialet.
(Tidligere slettede innlegg:):
Serien jeg startet 07.09.2011 – TENK ALLTID PÅ HVA FOLK VIL SI OG TA DEN STERKESTES PARTImed 653 kommentarer, rakk å oppnå 333212 treff i løpet av drøye to måneder.
18.11.2011 ble denne slettet fra Nye Meninger uten at jeg ble varsel på forhånd om dette, ei heller gitt sjanse til å lagre innholdet.
I serien systematiserte jeg artikler, tidsskrifter, rapporter m.m. hvorav en god del av materialet var samlet over år, og diskuterte dem opp mot dagens praksis for å avdekke sammenhenger vedrørende Nav og fattigdom samt debatterte uverdige samfunnsforhold generelt.
Størsteparten av tiden sto tråden på listen over “Mest Lest”.
Det falt tydeligvis “enkelte” tungt for brystet.
Derfor konstruerte debattlederen en diskusjon dagen før serien ble fjernet, som skalkeskjul for slettingen.
Essensen i denne, dreier seg hovedsakelig om sjikane av både meg og annen debattant: 
“Hvordan blir Nyemeninger.no bedre?”
http://bit.ly/Sylr4f
Der har lektor i videregående skole Heidi Stakset kommet med noen gode innspill, og  jeg gjengir noen relevante utdrag som mye går på den absolutt fraværende kvalitetssikringen av debattnivået på Nye Meninger:
Kommentar 42: «Jeanine, som skriver for de svake, med dype og svært avanserte refleksjoner, blir slettet av menn som skriver dårlig norsk.
Jeg siterer:
«Sverre Basberg skrev til Jeanine»: «La oss slippe (…) Gå til vgd.no og bli der.»
Dette er – for å si det mildt-en svært pøbelaktig  måte å uttrykke seg på.
Marius Møllersen skrev til Jeanine; » Du skriver dårlig, for usammenhengende og for uinteressant.»
Denne kommentaren er preget av Møllersens egen utilstrekkelighet. Han klarer kanskje ikke å følge resonnementene til Jeanine.
Helmikstøl lar disse umodne lavmålkommentarene stå, mens de utdypende resonnementene og etisk funderte kommentarene  til Jeanine, som omhandler de fattiges situasjon i Norge, blir slettet.
Helmikstøl har også slettet mine litterære kommentarer, og gitt meg en advarsel om at neste gang jeg skriver litterært (eller på en måte han ikke forstår-) blir jeg helt utestengt fra dette nettsted.
Det er pøbelen som dominerer nå, og de er- som denne debatten viser-umodne menn som rotter seg sammen og  angriper verbalt- og pr. mail- sine  kvinnelige meddebattanter.»
60: «La meg forklare for nettredaksjonen hvordan diktet til Bjørneboe, som Jeanine viser til,  har direkte relevans for nettredaksjonens reelle retningslinjer.
«De som er flest, har alltid rett»
I denne nettdebatten har flere kritisert Jeanines innlegg og kommentarer uten å kjenne innholdet i innlegget, ei heller å diskutere det.
Det faktum at hun er en eminent skribent som overgår samtlige skribenter her på nettstedet, har ikke vært debattert. 
I stedet har det kommet latterlige, og til dels aggressive angrep på henne fra minst to kommentatorer. 
Dette «flertallets diktatur» har nettredaksjonen tatt hensyn til og slettet Jeanines innlegg i dag.
«Ta den sterkestes parti»
Nettredaksjonen lar seg blende av den udifferensierte «muskelstyrken» og også av  akademikere som har en posisjon i samfunnet og som følger kutymens riter og regler, for å befeste maktapparatet. Derfor har Helmikstøl gjort kort prosess på mest eminente skribent som fører de svakestes sak.
«Se hvem som får applaus og hva du kan dra fordel av»
Dette handler om å ri på popularitetens bølge, som kan styrke egen posisjon. Her ser vi at debattantene applauderer hverandre og befester den stille overenskomst i det lukkede brorskap. For det er et brorskap mot to kvinner.
«Tenk nøye ut hva du bør mene
det kan bli dyrt å stå alene»
Den utspekulerte følger tanken som byr seg til enhver tid, uten intergritet. Personer som bøyer seg for rutiner laget av andre, setter begrensninger ved værens sannhet  for fattige. Denne gruppens intoleranse fungerer som redaksjonens vokter. Jeanine har fått kjenne hva det vil si å stå alene.
«Følg ingen altfor høye krav»
Jeanines tekst stiller høye krav til leseren- i likhet med enkelte av mine tekster, og spesielt dikt. Disse tekstene har blitt slettet. De usaklige angrep på Jeanine vitner om  misunnelse på hennes høye mentale nivå og skrivekapasitet som overskrider enhver annen. Så da har løsningen vært å viske henne ut samtidig som redaksjonen finpusser på egne tomme riter og rutiner.»
64: (…) Retningslinjene! roper Avnskog til Jeanine. Med utropstegn.
Jeg tror ikke han har lest en eneste setning av hennes tekst.
Innlegget hennes stiller høye krav til leseren.
Ritualiseringen som nå pågår kan gi redaksjonen forutsigbarhet, men lukker det frie ord og overskygger personer som fremmer  nye tanker.
Kontrollerende omgivelser legger bånd på menneskene, og reduserer  for eksempel Jeanine til å bli et objekt  uten tanke på hvilken betydning hennes tekst har for saken (Nav).
Avvisningen av Jeanine kan forklares ved at hennes ord har en sterk, politisk påvirkningskraft som kan gi fornyelsesmulighet. 
Hun mener alvor.
Ved å fokusere på detaljen i retninsglinjene, blir saken holdt på et platt, pragmatisk plan. 
Det er en skandale for forstanden.»
69: (…) Flere  har skrevet om sine ublide møter med systemet i hennes tråd, blant annet Liv Serine Helgesen. Svært mange, flere hundre tusen, har lest henne.
Når nettopp Jeanine, som skriver utrettelig og uopphørlig på de fattiges vegne, blir utsatt for baksnakking og forfølgelse i en debatt som pretenderer å fokusere på «retningslinjene», vitner det om stor grad av umodenhet.
Empati er evnen til å sette seg i den andres sted.
Den er dypt svekket av de siste dagers interne prosesser, ikke bare i forhold til Jeanine, men også de mange fattige som følger henne.
Jeanine representerer ordets felleskap og hun har avkledd samfunnsstrukturer som er menneskefiendtlige.
Å slette hennes innlegg  til fordel for kverulerende og polemisk tilspissede debatter som sår splid og alvorlig urolighet her på nettstedet, er menneskestridig.
Redaksjonen er ansvarlig for at enkelte får herse med Jeanine slik vi har sett i denne tråden.
Hvem skal  egentlig anvarliggjøre dem?»
75: «Hun har reist maktkritiske spørsmål i forhold til et system som ikke fungerer.
Det er noe helt annet enn de aggressive og umodne utfallene hun blir utsatt for av sine meddebattanter i denne tråden, og som Helmikstøl lar passere. 
Han lar mobben gå løs på en person som har en alvorlig sykdom, og han sletter hennes langvarige arbeid for fattige – på den samme mobbens befaling.
Det er en sak for Arne Strand.»
90: Kamparena for troll som snakker i munnen på hverandre?
«Skal nettstedet være en arena hvor man bryner meninger i en form for verbal kampsport? Jon-Øyvind Storaker skriver også om å samle «poeng» som om det dreide seg om konkurranse. Å føre debatt og presentere kritiske analyser , er noe helt annet. Det viser Jeanines omfattende arbeid som har en større mening enn å «bryne» synspunkter mot kranglevorne meningsmotstandere. 
Jeg har tidligere fått forklaring fra Helmikstøl at han ønsker å øke «temperaturen» på debatten.
Det er  vel derfor han tillater at de mannlige debattantene går løs på Jeanine, samtidig som han selv sletter henne.
Det er maktens privilegium som nettredaksjonen nå utøver med et snev av moralsk sadisme.
De har ikke valgt den gode del.
Det er bålets hete kamparena som dyrkes- der troll snakker i munnen på hverandre- ikke opplysningsdokumentet som Jeanine representerer gjennom sin systemkritiske analyse av Nav.»
97: «Jeg skal fatte meg kort. Bare sannheten er det riktige ståsted for mennesket. Å utelukkende fokusere på det verdiløse ved Jeanines og mine kommentarer, gir avkall på forståelsen.
Svarene er å finne i våre teksters konkrete form og spørsmål.
Alle overveielsene knytter seg nettopp til dette spørsmålet; hvilket nettforum ønsker vi?» (SITAT SLUTT)

ABFEEEIGE

 

Oppsummering av gangen i overtrampet står vist fra min kommentar 18 og på neste side i takkformegtalen til Øystein Helmikstøl – ansvarlig for slettingen, med tittelen: «DAGSAVISEN SUGER RÆV». Leve Dagsavisen! Og i Tyvenes jul” – side 2:
http://bit.ly/RwKjf
Noe av innholdet i de 653 kommentarene ble også sitert og gjennomgått i debattene jeg startet i Aftenposten, men debattforumet der ble slettet rett etter 22 juli… noe jeg kommenterte her:
Vår nye ytringsfrihet
http://bit.ly/z4BYPe
(Utdrag): Den eminente seleksjon…
Publisert 6. desember 2011 Kommentar #1
Ikke minst vil det være viktig å merke seg innholdet i Heidi Staksets kommentar 278 på følgende debatt:
Derfor slettet vi Arnfindsens innlegg
http://bit.ly/TEmZka
Utdrag sitat: «Tre kvinner- som utøver maktkritikk- blir slettet. Det er ikke tilfeldig.»

ABCELAG

 

Innleggene som ble sensurert samlet jeg i blogginnlegg, og her er et lite utvalg:
Del 1 – Aetat og korrupsjon. En ansatt avslører:
http://bit.ly/rZ3Whq
Del 2 – Sykefraværet. Regjeringen dikterer forskere:
http://bit.ly/u5ZzJc
Del 3 – Manipulasjon, nasjonal kvalitetsstandard, svekket rettssikkerhet og krav til saksbehandling
http://bit.ly/rEmrzj
Del 4 – Sosialtjenestens systematiske avvik og Fylkesmannens fravær av konkret inngripen
http://bit.ly/sa6v67
Del 5. Lov- og regelverk
http://bit.ly/xkWBVd
Del 6 – ME og Fibromyalgi
http://bit.ly/xXGryv
Del 7 – Fraværende rettssikkerhet for mange av landets borgere (Forvaltningenes hjemmelagde regler)
http://bit.ly/vZ5qgK
Del 8: Arbeid og pensjon – Del 1 av 2
http://bit.ly/w3Crqv
Del 9: Forvaltningens sannhetsregime
http://bit.ly/wYCOzE

abblåst

Etter at jeg hadde informert på min FB-side om stengningen i dag 13.06.2012, anførte Henrik Steen:
«Du er særs kverulant? Ikke noe bedre å finne på?»
Og jeg svarte:
En særdeles uventet grov og usann påstand fra en ellers tilsynelatende oppegående mann. Slike falske ulver ønsker jeg ikke å ha på min venneliste.
Hva kan være bakgrunnen for et slikt feigt angrep?:
Henrik Steens far er tidligere Arbeiderpartileder Reiulf Steen som igjen er svigerfar til Raymond Johansen.
Sistnevnte er grundig omtalt i Del 19 i serien som nå går til 22. juli-kommisjonen «Til de det måtte angå« på side 40 i «Kommandosoldatene» som er stengt, men enda ikke fjernet:
http://bit.ly/LrN3Z8
Steen var vel heller ikke spesielt glad for at jeg gikk ut med det følgende i Del 20:
Så minner jeg om AUF-ledelsens forsøk på å kneble Adrian Pracon – overlevende fra Utøya og hans bokutgivelse, og legger til at Eskil Pedersens politiske rådgiver Bård Flaarønning sendte meg en venneforespørsel på Facebook like før min 50- årsdag.
Det har gått drøye 14 dager, og mitt spørsmål til ham om hvorfor han valgte seg ut akkurat meg, står fremdeles ubesvart.
Et svært underlig, sjokkerende og ubehagelig «statement» fra nettopp en av de (og forstå meg rett nå) terrorrammede som «driver politisk virksomhet», hviket jeg oppfatter som direkte truende:
«Du skal vite at du er akkurat plagsom nok til at vi følger med på akkurat deg. Nå har du mottatt stikket, og kan selv trekke de slutninger du ønsker ut fra det»!
Og jeg anser det for meget usannsynlig at Flaarønning har agert ut fra eget innfall uten å informere Pedersen i forkant.
Det vil også være mulig å ta i betraktning at Pedersen selv kan ha vært den som i første rekke oppfordret til ageringen.
Flaarønning var den av Pedersens to politiske rådgivere som befant seg ombord på fergen, som derfra tok direkte kontakt med Pedersen og ba ham komme seg dit, og som i etterkant av flukten feiet alle spørsmål fra journalistene bort:
27.10.2011 – «Vi føler oss ferdig med historien fra 22. juli, sier Flaarønningen til ABC Nyheter og viser til AUFs skriftlige uttalelse»
Fra art. «AUF-lederens flukt fra Utøya»
http://bit.ly/I7Tem2

ABEHETER

Redaksjonen i Dagsavisen sletter faktisk hele debatten i stedet for å utestenge tre av fire debattanter som har sjikanert, truet og hetset både meg og andre gjennom nær 200 kommentarer – både her og i debatten «Hvor er kommandosoldatene? Det skulle jo vært helikopter her for lenge siden«.
Når disse vedlikeholder repeterende og standhaftig sjikane i den nye debatten, så får disse jadrenmeg enda en advarsel – men blir allikevel ikke utestengt fra forumet selv om de fortsetter i nøyaktig samme spor en god stund etter at advarselen er gitt (se kommentar 23 fra Bromark på side 2)!
Hva tjener da en advarsel?
«Konsekvensene» for herske- og mobbegjengen er null zipp nada!
Det som vitterlig skjer, er at redaksjonen fjerner hele debatten fullstendig, i stedet for å ha anstendighet, ansvar og troverdig yrkesetikk nok til å fjerne de som hardnakket er pådrivere for evigvarende grov hets og trakassering!
Nye Meninger har mistet all kredibilitet i mine øyne.
De lar nettstedet overtas av «bidragsytere» som med millitær presisjon sørger for å utradere saklige innspill og gjøre forumet om til en svinesti.
Pøbelen er providert fri tilgang på å herske seg til akkurat det søppelnivå som passer dem.

ABFEIGGGG

SLETTET DEBATT 13.06.2012:
Kl. 14:48 mandag 11.06.2012

Debatten «Hvor er kommandosoldatene? Det skulle jo vært helikopter her for lenge siden» er stengt.

Dagsavisen velger å stenge debatten etter informasjon om politianmeldelse, i stedet for å utestenge mobben!
Dagsavisen har nettopp stengt debatten
«Hvor er kommandosoldatene? Det skulle jo vært helikopter her for lenge siden»:
http://bit.ly/VaQLMe
Like før kan leses Elisa Hoens kommentar til meg på bakgrunn av min kommentar 1122:
«Bare en liten kommentar; på bakgrunn av kritikken mot politiet og EP og co som du har framsatt her, tror du virkelig at politiet har ressurser til å ta opp saken din? Som nevnt tidligere så er det folk som skriver at `kriminelle` asylsøkere bør få et nakkeskudd på fb siden til selveste siv jensen. Hvis det ikke skjer noe på den fronten heller så tror jeg det ikke er noe vits i at du anmelder noen. Men klart, du kan jo prøve. Et eventuelt utfall i din favør kan jo være at Dagsavisen må slette x antall kommentarer og at Dagsavisen som eier da velger å slette alt i denne tråden.»
Her er svaret som jeg ikke rakk å få med før debattredaksjonen stengte tråden:
Det var akkurat denne responsen jeg hadde forventet – verken mer eller mindre.
Politianmeldelsen som er særdeles grundig underbygget, blir implisitt forsøkt redusert til en egotripp fra min side, som evt. vil kulminere i en eliminering av hele debatten:
Hoen anfører: «Et eventuelt utfall i din favør kan jo være at Dagsavisen må slette x antall kommentarer og at Dagsavisen som eier da velger å slette alt i denne tråden.»
Men til dette vil jeg opplyse om at det er full ytringsfrihet her i dette landet.
Vel og merke – under ansvar.
For de som velger å ikke ta ansvar for sine ytringer og krenker andre personer systematisk og bevisst over tid, rammer imidlertid lovbestemmelsen om ærekrenkelser som jeg tidligere har tatt opp her.
Videre:
Verdenserklæringen om menneskerettighetene
Artikkel 7.
Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven.
Artikkel 12.
Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse.
Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep.
6.1.1 FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter av 1966
FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (forkortet «SP») ble vedtatt 16. desember 1966 og trådte i kraft 23. mars 1976.
Den inneholder en bestemmelse (artikkel 17) som lyder omtrent det samme som artikkel 12 i Verdenserklæringen:
«Ingen må utsettes for vilkårlige eller ulovlige inngrep i privat- eller familieliv, hjem eller korrespondanse, eller ulovlige inngrep på ære eller omdømme.
Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slike inngrep eller angrep. »
Etter å ha blitt politianmeldt og evt. straffet, så må det på det nærmeste ses på som usannsynlig at Dagsavisen med et (i så tilfelle) meget frynsete omdømme velger å slette en hel debatt som i utgangspunktet fra trådstarter og en hel rekke andre debattanter unntatt de innklagede, har fremlagt berettiget kritikk i mange henseender, diskutert viktige aspekter på saklig vis og samlet viktig informasjon på et sted – uten å ha benyttet seg av personkarakteristikker, trakassering sjikane, bevisst spredning av usannheter og planting av usanne meninger samt uttallige personangrep.
Med andre ord – benyttet oss av vår lovfestede ytringsfrihet.
Det er ikke vi som har gjort iherdige forsøk på å avspore og rasere debatten.
Allikevel – Når jeg nå en gang har opplyser om den forestående politianmeldelsen i forkant, håper jeg at alle som har opplevd å ha funnet viktig informasjon her vil lagre denne, alle eventualiteter tatt i betraktning.
Men jeg vil med det samme vise til vel talt fra professor Ole Gjems-Onstad ved BI (utdrag):
«Ti stille» – sensur på norsk»
«Politisk korrekthet, norsk anstendighetsideal, ideologisk lojalitet overfor statsmakt og en for svak debattkultur, svekker norsk demokrati.
Når mye ikke skal sies, tas ikke standpunktene langt nok ut til at de kan bli tydelige.
En annen måte å innskrenke demokratiet er å si at bare fagfolk har talerett (…)
Flere har etter 22. juli-tragedien formulert seg som om vi må passe oss for ordene (…)
Regjeringen tok kontroll over diskusjonen ved blant annet å nedsette en erfaringskommisjon med et så generelt mandat at den vanskelig blir politisk farlig.
Den utøvende makt skal undersøke seg selv. Det skulle vært en parlamentarisk kommisjon.
Alle som kritiserer, kan i ett år avvises med det sensurerende argument at de ikke har greie på det (…)
Kommisjonen har en leder og flere medlemmer som etter det regjeringen opplyser, er uten noen erfaring i terror-bekjempelse. Men de er oppnevnt av staten og vil i noen grad monopolisere diskusjonen.
Det offentlige Norge kan bruke det norske sensurargument: Du er utenfor, ikke innenfor.
Det er noe galt med deg. Ti stille.»
http://bit.ly/Rwqbq9
Jeg har – i min henvendelse til redaksjonen, krevd samtlige fire debattanter som har stått for den groveste trakasseringen utestengt for hele tre dager siden, men dette har ikke blitt etterkommet.
De har – så langt jeg har forstått det, enda fritt leide til å boltre seg videre andre steder – fullstendig uten å erfare konsekvenser over den systematiske sjikanen som de har utøvd over svært lang tid, mens en viktig debatt stanses!
abedia
Moen Håvard
Innlegg:
Kommentarer: 988
Jeanine Horntvedts egne uttalelser
Kommentar #1
Jeanine Horntvedt – gå til den siterte teksten.
For de som velger å ikke ta ansvar for sine ytringer og krenker andre personer systematisk og bevisst over tid, rammer imidlertid lovbestemmelsen om ærekrenkelser som jeg tidligere har tatt opp her.
– Her følger noen eksempler på uttalelser du har kommet med om andre debattanter i forumet:«Du er bare en sørgelig og enkel intrigemaker»«en mental ustabilitet»«en utpreget mental ustabilitet og bekymringsverdig ondsinnethet»«manglende kunnskaper og evne til refleksjon»«Som sedvanlig fra deg – rabiat babbel uten fornuft»Det går altså mye i at du påstår at andre er mentalt syke/ustabile.
Hva synes du selv om dine egne uttalelser i ettertid? Synes du de også burde være med i en politianmeldelse?
Jeanine Horntvedt
Innlegg: 15
Kommentarer: 1027
Kommentar #2
Du er en av de som er innklaget.
Så er du så snill å samtidig ta deg bryet med å linke til stedet (stedene)? der du fant de ufullstendige utdragene fra kommentaren(e) og utdype i hvilken forbindelse jeg fremsatte dem!
Jeg oppfordrer deg til å samtidig referere sjikaneinnholdet i absolutt alle de (flere hundre) kommentarer som jeg ikke tok med i kommentar 1122, begått av deg, Hoen, Fjeldsgård og Møllersen.
En god del av linkene står forøvrig listet opp i kommentar 1104 på den foregående siden i «Kommandosoldatene».
abedia
Moen Håvard
Innlegg:
Kommentarer: 988
Kommentar #3
Jeanine Horntvedt – gå til den siterte teksten.
Så er du så snill å samtidig ta deg bryet med å linke til stedet (stedene)? der du fant de ufullstendige utdragene fra kommentaren(e) og utdype i hvilken forbindelse jeg fremsatte dem!
– Som et eksempel var «en utpreget mental ustabilitet og bekymringsverdig ondsinnethet» til Kristian Fjeldsgård i denne kommentaren.
I samme kommentar beskylder du Fjelsgård for «en råskap som rent ut mangler sidestykke», «manglende kunnskaper og evne til refleksjon», at han kommer med «rabiat babbel uten fornuft», og du omtaler ham som «et vilt dyr».
Alt dette var altså i en og samme kommentar.
Så nok en gang spør jeg: Hva synes du selv om dine egne uttalelser i ettertid? Burde de også være med i en politianmeldelse?
Jeanine Horntvedt
Innlegg: 15
Kommentarer: 1027
Kommentar #4
Moen Håvard – gå til den siterte teksten.
Hva synes du selv om dine egne uttalelser i ettertid? Burde de også være med i en politianmeldelse?
– Selvsagt skal mine egne uttalelser være med i en politianmeldelse.
Sitatet du har valgt deg ut står helt på slutten av debatten, og er min endelige reaksjon på hundrevis av ærekrenkelser innbefattet flere titalls bare fra Fjeldsgård alene!
Mitt svar sprang ut fra atter en kommentar med oppsiktsvekkende provokasjon – Fjeldsgårds kommentar 1078 til en annen debattant – Heidi Stakset som inneholdt svært grove personkarakteristikker, påstander og personangrep.
Jeg viser et utdrag og uthever:
(…) Men i din hatske forblindethet av kristendom skjønner du vel ikke hva Horntvedt her sier.
Du er jaggu meg en god representant for kristenfundamentalismen som går over lik i sin forblindethet.
Takke meg til ei fresk jente som viser fungeren til (få fingeren ut) til norske journalister, i motsetning til deg og Horntvedt som kun går inn for å tråkke medmennesker ned i søla.
Takke meg til for en forkvakla nestekjærlighet du viser som påstått kristen (…)
Omtanke for andre mennesker har du i alle fall ikke, tvert i mot.
Når jeg hører deg angivelig ha omtanke for de etterlatte så ser jeg bare «krokodilletårer».
Den omtanken din går ikke lenger enn at det gir deg en påstått anledning til å kaste møkk på de overlevende fra Utøya.
Det virker nærmest som om de eneste rettferdige i den sammenheng, er de som døde.
Helst hadde du kanskje sett at alle døde, slik at Breivik fikk oppfylt sin målsetting.»
http://bit.ly/N6vIBG
Du har utelatt viktige deler av konteksten der du beskylder meg for å omtale Fjeldsgård som «et vilt dyr», så jeg fyller ut for deg et utdrag;
«Jeg tillegger – her fremvises og en utpreget mental ustabilitet og bekymringsverdig ondsinnethet (hva angår hele kommentaren sitert fra, og i flere andre forøvrig).
Du brøler i vei og angriper dine meddebattanter med en råskap som rent ut mangler sidestykke i stedet for å diskutere sak og gjøre seriøse forsøk på å etterprøve andres synspunkter.
For det ser det overhodet ikke ut til at du evner. Istedetfor, som et skalkeskjul for manglende kunnskaper og evne til refleksjon, ærekrenker du andre på det groveste, du hiver deg over oss som et vilt dyr, og planter falske sitater og oppsiktsvekkende feilinformasjon som bakgrunn for falsumene, samt tillegger oss synspunkter og meninger vi overhodet ikke har.
Til Stakset fra deg i samme kommentar: «Men i din hatske forblindethet av kristendom skjønner du vel ikke hva Horntvedt her sier.»

Som sedvanlig fra deg – rabiat babbel uten fornuft, kastet mot en debattant som overhodet ikke har gjort noe galt.
abedia
Elisa Hoen
Innlegg: 12
Kommentarer: 1144
Kommentar #5
Jeanine Horntvedt – gå til den siterte teksten.
Politianmeldelsen som er særdeles grundig underbygget, blir implisitt forsøkt redusert til en egotripp fra min side, som evt. vil kulminere i en eliminering av hele debatten:
– Neinei, ikke egotripp fra din side. Jeg `anfører` det fornuften tilsier meg og det er at slike krangler som sees i denne tråden ønsker politiet skal løses med de impliserte parter først før man går så langt som å kalle inn folk til avhør.
En av mulighetene som kommer først da er nettopp det Dagsavisen gjør nå.
Orker de å gå igjennom alt så kan de slette det som ikke passer med deres retningslinjer.
Enklere for dem er jo å slette rubbel og bit.
Det kan de – da dette forumet ikke eies av Horntvedt. Så at Horntvedt har krevd av Dagsavisen, vel..
Men klart, helt personlig, hvis passasjer slettes som `kvartetten` har skrevet om Horntvedts argument- og påstandsrekke, men lar Horntvedts karakterdrap av overlevende fra Utøya bli stående, vel, så har jeg min egen mening om det. Dagsavisen er jo faktisk kun bare en avis her i Norge. Jeg har intet indre behov for å skrive her resten av livet for å si det sånn.
Moen Håvard
Innlegg:
Kommentarer: 988
Kommentar #6
Jeanine Horntvedt – gå til den siterte teksten.
Sitatet du har valgt deg ut står helt på slutten av debatten, og er min endelige reaksjon på hundrevis av ærekrenkelser innbefattet flere titalls bare fra Fjeldsgård alene!
– Nå var dette bare et eksempel, og var på ingen måte det første angrepet ditt på andre her.
Her er enda et:
«en åpenbar mangel av intellektuell evne til å diskutere sak på et nøytralt og saklig niv廫Meg er du spesielt hysterisk opptatt av»«dine bidrag består av lite annet enn å bedrive lavpannet fjolleri»«En mer selektiv, subjektiv, ondsinnet, kverulerende manipulativ og løgnaktig debattant enn deg … skal man vel lete grundig med lys og lykte etter»«Vel Hoen – Jeg må nok dessverre være den person som overbringer deg nyheten om at du virkelig er så blåst.»«samtlige av dine «argumentasjonsrekker» overfor meg har vært det reneste usammenhengende rabiate personfokuserende ræl» 
Hvis du mener at du har grunnlag for å politianmelde noen, så er det flere personer her som hver for seg har mange grunner til å politianmelde deg for krenkende ytringer.
Ikke minst vil Eskil Pedersen og andre ofre fra Utøya ha et godt grunnlag for dette.
Det holder ikke å påberope deg retten til å sjikanere andre bare fordi du feilaktig påstår at det var andre som begynte først.
At du føler deg så provosert at du må sjikanere andre og blant annet erklære dem mentalt syke/ustabile vil ikke hjelpe deg i en slik situasjon.
Du har kommet med disse uttalelsene, og hvis andre skal politianmeldes for ting som er sagt i debatten så er det også et spesielt godt grunnlag for å anmelde deg.
Du tror vel ikke en eventuell rettssak vil se bort ifra din egen oppførsel i debatten?
abedia
André Rohde Garder
Innlegg: 31
Kommentarer: 978
Dagsavisen burde lære
Kommentar #7
Dagsavisen burde lære av dette og opptre langt mer i henhold til egne retningslinjer for fremtiden.
Jeg har de siste månedene merket meg  – som sikkert også andre har – at moderatorene har latt det aller meste søppel slippe gjennom, og bortimot ingen innlegg blir slettet.
Så dette er i all hovedsak Dagsavisens eget selvskapte problem, og de bør snart bestemme seg for om dette debattstedet skal være en komplett urinal og et rølpested for all verdens kverulanter og skittkastere, eller om det skal være et ryddig debattsted der alle på lik basis må forholde seg til det samme regelverket.
Dagsavisen, skjerp dere! Snarest!
Heidi Stakset
Innlegg: 34
Kommentarer: 1958
Absolutt relevans
Kommentar #8
Elisa Hoen – gå til den siterte teksten.
Enklere for dem er jo å slette rubbel og bit.
– Det er en himmelvid forskjell mellom Jeanines tekster, og kommentarene fra oss andre, meg selv inkludert.
Hun skriver saksorientert og presist, og svært utdypende  med kildehenvisninger til mange ulike  parter som har uttalt seg i offentligheten.
Moralsk sett, har hun stått med rygg og forstand  på de svakestes side.
Det skinner gjennom hennes tråd som har svært mange lesere- fra første stund.
Slik jeg har forstått det, vil Stian B. legge ut tråden etter å ha lest og ryddet der.
Jeanine Horntvedt
Innlegg: 15
Kommentarer: 1027
Kommentar #9
Moen Håvard – gå til den siterte teksten.
Nå var dette bare et eksempel, og var på ingen måte det første angrepet ditt på andre her.
– Enda en gang unnlater du glatt å ta med sammenheng og bakgrunn for de sitat fra meg som du velger deg ut.
En samling av Hoens meritter der hun både har trakassert meg og påstått at hun har bevist at Inge Kristiansen er «en mann «uten ære», er vist til her:
Om Straffeloven, hykleri og øyentjenere
Publisert 24. mai Kommentar #762
http://bit.ly/JVnpx
Flere overtredelser er begått- også overfor Heidi Stakset, overnevnte er bare et utvalg.
Moen Håvard
Innlegg:
Kommentarer: 991
Kommentar #10
Jeanine Horntvedt – gå til den siterte teksten.
Enda en gang unnlater du glatt å ta med sammenheng og bakgrunn for de sitat fra meg som du velger deg ut.
– Du tar heller ikke med sammenheng og bakgrunn for sitatene du selv velger deg ut.
Du kommer ikke bort ifra din egen oppførsel i debatten, og jeg har flere ganger påpekt f.eks. hvor dobbeltmoralsk det er å anklage andre for personangrep i det samme innlegget der du kommer med egne personangrep mot andre.
Husk at det du påstår er angrep mot deg også har en bakgrunn og sammenheng, nemlig din egen oppførsel som har ledet opp til disse kommentarene. Hvorfor ignorerer du sammenheng og bakgrunn når du selv inntar offerrollen, mens du er veldig opptatt av dette når du skal forsvare dine egne lovbrudd (dvs. utallige ærekrenkende påstander om andre debattander, derunder påstander om mental helse)?
Moen Håvard
Innlegg:
Kommentarer: 991
Kommentar #11
Jeanine Horntvedt – gå til den siterte teksten.
Flere overtredelser er begått- også overfor Heidi Stakset, overnevnte er bare et utvalg.
– Innrømmer du at du selv har begått overtramp og overtredelser relatert til loven du viser til?
Jeanine Horntvedt
Innlegg: 15
Kommentarer: 1028
Kommentar #12
Moen Håvard – gå til den siterte teksten.
Du tar heller ikke med sammenheng og bakgrunn for sitatene du selv velger deg ut.
– Jeg føler meg litt ubekvem med å gå tilbake til barnehagestadiet i en alder av 50 år men…
I så tilfelle siterer jeg deg fra kommentar 6:
«Det holder ikke å påberope deg retten til å sjikanere andre bare fordi du feilaktig påstår at det var andre som begynte først.»
Jeg registrerer en total mangel på selvkritikk, en bagatellisering ut av en annen verden innbefattet overnevnte «feilaktig», og et markert behov for å projisere egne grove overtramp over på andre.
Nå har jeg langt å vei assistert deg i din formidable unnlatelse i og belyse årsakssammenhenger hva angår de løsrevne sitatene du har utgitt vedrørende meg.
Det er din tur;
«Husk at det du påstår er angrep mot deg også har en bakgrunn og sammenheng, nemlig din egen oppførsel som har ledet opp til disse kommentarene.»
Hvilken oppførsel vil det være?
Og – min oppfordring til deg fra kommentar 2 står fremdeles ubesvart:
«Jeg oppfordrer deg til å samtidig referere sjikaneinnholdet i absolutt alle de (flere hundre) kommentarer som jeg ikke tok med i kommentar 1122, begått av deg, Hoen, Fjeldsgård og Møllersen.
En god del av linkene står forøvrig listet opp i kommentar 1104 på den foregående siden i «Kommandosoldatene».»
Forresten – er ditt egentlige navn «Håvard Kvam Moen»?
Jeanine Horntvedt
Innlegg: 15
Kommentarer: 1030
Kommentar #13
André Rohde Garder – gå til den siterte teksten.
Så dette er i all hovedsak Dagsavisens eget selvskapte problem, og de bør snart bestemme seg for om dette debattstedet skal være en komplett urinal og et rølpested for all verdens kverulanter og skittkastere, eller om det skal være et ryddig debattsted der.
– Fullstendig enig med deg, og tilfører en dertil egnet sang:
Lily Allen – Fuck You (Official Music Video – Anti-BNP)
http://bit.ly/XJL6z8
abedia
Moen Håvard
Innlegg:
Kommentarer: 998
Kommentar #14
– Jeanine Horntvedt, jeg spør igjen: Innrømmer du at du selv har begått overtramp og overtredelser relatert til loven du viser til?
Moen Håvard
Innlegg:
Kommentarer: 998
Kommentar #15
Jeanine Horntvedt – gå til den siterte teksten.
Jeg registrerer en total mangel på selvkritikk, en bagatellisering ut av en annen verden innbefattet overnevnte «feilaktig», og et markert behov for å projisere egne grove overtramp over på andre.
– Er det ikke litt spesielt at du kommer med angrep på andre i en diskusjon der du klager over at du selv blir angrepet?
Er det ikke også ganske spesielt at du anklager andre for ting som er beskrivelser som passer deg?
Moen Håvard
Innlegg:
Kommentarer: 998
Kommentar #16
Jeanine Horntvedt – gå til den siterte teksten.
Fullstendig enig med deg, og tilfører en dertil egnet sang:
– Dette synes du var et godt bidrag til et saklig diskusjonsklima?
Heidi Stakset
Innlegg: 34
Kommentarer: 1959
Kommentar #17
Moen Håvard – gå til den siterte teksten.
Er det ikke litt spesielt at
– Vil ikke gjentagelsestvangen i spørsmålene utsette tråden for en infantil turnering?
Moen Håvard
Innlegg:
Kommentarer: 998
Kommentar #18
Heidi Stakset – gå til den siterte teksten.
Vil
– Hva er en infantil turnering? Og siden du først er her, hva synes du om Horntvedts uttalelser som jeg har gjengitt i mine kommentarer #3 og #6? Er disse uttalelsene hennes overtramp som bryter loven hun viser til?
Jeanine Horntvedt
Innlegg: 15
Kommentarer: 1030
Kommentar #19
Elisa Hoen – gå til den siterte teksten.
Men klart, helt personlig, hvis passasjer slettes som `kvartetten` har skrevet om Horntvedts argument- og påstandsrekke, men lar Horntvedts
Enda en grovt villedende påstand fra deg, fremsatt mot bedre vitende.
– «Til de det måtte angå» som jeg skrev og delte opp i 23 kommentarer, tok for seg flere forhold knyttet til tragedien.
Serien inneholdt blant annet rettelser av en del som tidligere var skrevet da det hele tiden kom til ny informasjon i media.
Underveis, har jeg uansett ikke gjort annet enn å samle inn og forholde meg til opplysninger som har fremkommet i overnevnte –  blant annet utdrag fra vitneforklaringer og politirapporter, hvilket selvsagt utgjorde grunnlaget for egne synspunkter.
Det skal en god del vrangvilje til, for å kunne påstå at denne fremgangsmåten består av karakterdrap av overlevende fra Utøya når her kun er tatt utgangspunkt i de faktiske forhold.
Del 1 starter her, i kommentar 779:
http://bit.ly/JVnpx8
I senere tid har jeg foretatt noen rettelser som ikke er oppdatert i «Kommandosoldatene», og det er bl.a hva jeg skrev i Del 9 om at jeg synes det var merkelig at rådgiveren til Pedersen som befant seg på båten kun valgte og kontakte ham av alle over mobil for å informere om at han måtte komme seg ned til fergen, og at de burde ha sendt en felles melding til alle på sin telefonliste.
Dette ser jeg jo at ville ha vært en svært dårlig idè, fordi det kunne ledet til blind panikk og masseflukt mot fergen.
Men Pedersen som leder ble altså kontaktet. Det hadde de vett på å gjøre.
Herunder burde det i så måte ha vært en tanke og kontakte – ikke bare en, men samtligeledere for deres fylker og orientert dem om status slik at disse også kunne ta stilling til om de hadde reelle muligheter for å få med seg ungdommene som befant seg sammen med dem ned til fergen.
Såpass av vurderingsevne burde de ha blitt tatt til inntekt for.
Men ingen andre ble kontaktet.
Det synes jeg at er meget spesielt.
http://bit.ly/Zn5ba5
Adagsavisen_562_1_545510a


SIDE 2

Kommentar #20 Håvard Moen
Jeanine Horntvedt – gå til den siterte teksten.
Dette ser jeg jo at ville ha vært en svært dårlig idè, fordi det kunne ledet til blind panikk og masseflukt mot fergen.
– Insinuerer du her at de bevisst lot være å varsle andre for å hindre dem fra å dra mot fergen, slik at de ble igjen og ble drept?
Moen Håvard
Innlegg:
Kommentarer: 1001
Kommentar #21
Jeanine Horntvedt – gå til den siterte teksten.
Underveis, har jeg uansett ikke gjort annet enn å samle inn og forholde meg til opplysninger som har fremkommet i overnevnte –
– Du har gjort mye mer enn det. Som for eksempel i nettopp kommentar #19 i denne tråden, hvor du kommer med egne kommentarer om mangel på varsling.
Her begynner du jo å angripe Pedersens rådgiver, og det ser ut til at du insinuerer et eller annet.
Men hva er det du insinuerer?
Er det en såpass grov insinuering som jeg tolker det til? 
Moen Håvard
Innlegg:
Kommentarer: 1001
Kommentar #22
Jeanine Horntvedt – gå til den siterte teksten.
Såpass av vurderingsevne burde de ha blitt tatt til inntekt for.
– Det er veldig spesielt at du forventer at mennesker som plutselig befinner seg i en akutt nødsituasjon og er i panikk skal gjøre rasjonelle eller andre vurderinger som andre har tenkt ut fra sin trygge PC i etterpåklokskapens lys.
Stian Bromark
Innlegg: 48
Kommentarer: 2
Advarsel
Kommentar #23
Gjentatte brudd på våre retningslinjer vil medføre at skribenten blir blokkert fra nyemeninger.no
Elisa Hoen
Innlegg: 12
Kommentarer: 1145
Kommentar #24
Jeanine Horntvedt – gå til den siterte teksten.
Enda en grovt villedende påstand fra deg, fremsatt mot bedre vitende.
– Horntvedt får mene det hun vil. Jeg har ikke lyst til å diskutere dette mer nå, men slutter meg til Moens ubesvarte spørsmål til Horntvedt og Stakset.
Når det gjelder hva jeg har sagt og i hvilken sammenheng – så kan hvem som helst gå tilbake i den andre tråden å lese dette.
Jeg føler jeg ikke trenger å forsvare igjen hva jeg har sagt. Men kan godt repetere (på tross av faren for å bli rammet av advarsel til moderator); mangel på selvinnsikt og dobbeltmoral til noen av motdebattantene (som tildligere nevnt) har blitt et ganske stort problem for forrige tråd og for denne tråd (se kommentar no 10)
André Rohde Garder
(Til Stian Bromark):
Innlegg: 31
Kommentarer: 980
Takk
Kommentar #25
Stian Bromark – gå til den siterte teksten.
Gjentatte brudd på våre retningslinjer vil medføre at skribenten blir blokkert fra nyemeninger.no
Endelig…
Jeanine Horntvedt
Innlegg: 15
Kommentarer: 1031
Kommentar #26
Moen Håvard – gå til den siterte teksten.
Her begynner du jo å angripe Pedersens rådgiver
– Forklar!
Moen Håvard
Innlegg:
Kommentarer: 1002
Kommentar #27
Jeanine Horntvedt – gå til den siterte teksten.
Forklar
– I kommentar #19 kritiserer du henne for at hun tilsynelatende bare kontaktet Pedersen (vet vi det?), og du forventer tilsynelatende at hun skal tenke rasjonelt og ha tid til å tenke gjennom ting på samme måte som noen som sitter trygt bak sin PC i ettertid. Å pålegge mennesker som er i akutt nød og panikk et ansvar om å ha samme vurderinger som personer som sitter flere måneder i ettertid og forkalrer hva de burde gjort anser jeg for å være et angrep.
abedia
Jeanine Horntvedt
Innlegg: 15
Kommentarer: 1033
Bevisst feilinformasjon
Publisert For et øyeblikk siden Kommentar #28
Elisa Hoen – gå til den siterte teksten.
Horntvedt får mene det hun vil.
Men det er jo ikke tilfellet.
Det mener du så absolutt ikke, og jeg underbygger påstanden ved å trekke ut følgende utdrag fra sitater fra deg i «Kommandosoldatene» (mine uthevinger):
559 – S. 28: «Så kommer jo også den menneskelige faktoren inn – hadde Jeanine hatt noe nsom helst kunnskap om dette emneområdet så hadde hun holdt kjeft.»
http://bit.ly/KQakko
130 – S. 7: «Du deler med deg utdrag fra alt publisert materiale om tragedien. Det er allerede publisert. Av respekt for de etterlatte så synes jeg du skal stoppe.»
135 – S. 7: «Jeg synes du skal stoppe nå. Jeg kan endre det til `jeg vil ikke høre mer nå, jeg får helt vondt i hjertet, jeg har lyst til at du skal stoppe.»
http://bit.ly/TJjSVP
(Les samtidig mitt tilsvar på samme side, i kommentar 132)571 – S. 29:
«Nå føler jeg at jeg har gått etter enkeltpersonen Jeanine så mye at jeg føler at jeg må gi meg nå. Jeg har empati selv for henne. Håper nå at hun gir seg med sitt siste prosjekt her også.»
705 – S. 36: «Det som står igjen å si nå er at Horntvedt ihvertfall har en egen blogg her i Dagsavisen som hun bruker som plattform for sine spekulasjoner og konspirasjonsteorier omkring enkeltpersoner som overlevde Utøya.
Særlig har hun tatt for seg EP og skippern på MS Torbjørn.
Etter min mening burde nå Horntvedt bli forvist til egen bloggside – men det er jo kun et ønskemål.
På en annen side så har det jo vært nyttig for meg da jeg ihvertfall har fått redigert EP`s wikipedia side (…)
Jeg ga deg, Jeanine, en vei ut. Du ignorerte den og du står nå som medansvarlig for å ha plantet mistenksomhet og spekulasjoner ovenfor sivile enkeltpersoner som overlevde Utøya 22/7.

Jeg og andre har jobbet hardt i denne tråden for å tilføre empati og saklighet for å sørge for at dine frø faktisk ikke blir sådd i jorden. Jeg har sagt det før, Jeanine, samfunnet trenger deg. Men i denne siste saken så får du motbør fra mange. Ja, fra de fleste. Det burde si deg noe.Jeg fikk nå kjeft sist fordi jeg brukte `rasisme` litt for lettvint i en annen debatt. Mareritt, men har lest meg opp litt mer og måtte innrømme jeg tok feil. That`s life.
Bare gjør det samme i denne tråden (innrøm at du har gått for langt) så vil alt gå over.
Ferdig.
For the record; alt jeg har skrevet i denne tråden er basert på mine meninger, mine analyser, min fornuft og min empati».
944 – S. 48: «Men Stakset; du er Dronningen av Store ord og antydninger – uten at du føler du trenger å stå noe som helst til ansvar for det.

La meg ANTYDE at tilregnlighetsspørsmålet også er relevant for Horntvedt og Stakset i denne tråden».


1102 – S. 56: «Ja, Fjeldsgård – mangel på saklighet og evne til debatt, at man i hele tatt skal måtte oppleve å få denne anklagen fra Horntvedt og Stakset, det er nesten ikke til å tro.
Når jeg nå faktisk hører det så leder tankene mine igjen til; `beyond repair` og `de gales verden`, så jeg kan si det for deg, Fjeldsgård. Jeg kan godt ta støyten.»
(Sitat slutt)
Herunder – Les min kommentar 1104 på samme side, og 1122 på neste.
http://bit.ly/QAB66r
Elisa Hoen
Innlegg: 12
Kommentarer: 1146
Kommentar #29
Horntvedt får mene hva hun vil nå. Der vi er nå. Jeg skal ikke protestere mer nå, jeg har sagt det jeg har å si.
Takk for oppsummeringer.
Skjønner at du gjør alt for å legge fram bevis for å `vinne` denne saken. Kunne egentlig ikke bry meg mindre om hva du gjør.
Jeg har forsøkt så godt jeg kan å argumentere mot urettferdige karakterdrap som Horntvedt har stått for ovenfor overlevende fra Utøya 22/7.
Om det skulle koste meg NM so be it. Selv om jeg ikke håper det skjer.
Om det skulle koste meg det p.g.a. Horntvedt så er det verdt det.
abedia
(Jeanine Horntvedt)
Kommentar #30
Moen – Sitatfunksjonen hos deg er ute av drift igjen, og jeg siterer hva du skrev i kommentar 27:
«I kommentar #19 kritiserer du henne for at hun tilsynelatende bare kontaktet Pedersen (vet vi det?), og du forventer tilsynelatende at hun skal tenke rasjonelt og ha tid til å tenke gjennom ting på samme måte som noen som sitter trygt bak sin PC i ettertid. Å pålegge mennesker som er i akutt nød og panikk et ansvar om å ha samme vurderinger som personer som sitter flere måneder i ettertid og forkalrer hva de burde gjort anser jeg for å være et angrep.»
Mitt svar: Til din informasjon er «hennes» navn Bård Flaarønning.
Det er ikke ukjent at du ved flere anledninger i «Kommandosoldatene» har kastet deg rett inn og avlevert kommentarer som overhodet ikke går på sak eller saksargumenter, men kun på personangrep.
Kriteriet for å kunne delta seriøst i en debatt, er i hovedsak evne og vilje til å lese seg opp på bakgrunn for det man kommenterer slik at man har en viss peiling på hva det er man bidrar med.
Det har du mange ganger ikke gjort, og heller ikke her.
I kommentar 19 refererte jeg tydelig til Del 9 i serien «Til de det måtte angå«, vedrørende spørsmålene rundt den utelatte orienteringen.
Du leste tilsynelatende ikke dette før du kommenterte.
Jeg viste der til overnevnte, en politisk rådgiver i hovedsetet til AUF som er godt lønnet for det viktige arbeidet han gjør.

Han er den som har en stor del av ansvaret for å assistere Eskil Pedersen vedrørende en hel rekke samfunnsspørsmål på best mulig vis.
Så når Pedersen og hans andre rådgiver kom til og alle var samlet på fergen, burde det i realiteten umiddelbart (om ikke før) ha tikket inn hos (alle mennesker i utgangspunktet) men spesielt hos de som er godt drillet i utpreget logikk og sunn vurderingsevne at en briefing til deres øvrige partikamerater (ledere) om fluktmuligheten med fergen innbefattet spørsmål om de mente at de ville kunne klare å nå denne umiddelbart sammen med andre ungdommer på stedet, måtte være en førsteprioritet.
Og hadde de vitterlig gjort dette, så ville det ha vært noe av det første som ble nevnt for pressen.
Derfor er det logisk å trekke den slutning at slik kontakt aldri ble gjennomført!
Såpass av resonnement vil jeg tro at du vitterlig er i besittelse av.
Derfor oppleves svaret ditt som om du ønsker å tulle med meg med forsett: «vet vi det?»
Tidligere i «Kommandosoldatene» har du avfeid alle mine forsøk på å henvise til gjennomgang av serien «Til de det måtte angå» med at jeg ikke kunne forvente dette fordi det var alt for mye å lese.
Men hvordan kan du gå i argumentasjon med meg når du angivelig ikke gidder å sette deg inn i bakgrunnsmaterialet?
I Del 20 i serien (Kommandosoldatene 798 S. 40) skrev jeg bl.a det følgende (utdrag):
http://bit.ly/LrN3Z8


«Så minner jeg om AUF-ledelsens forsøk på å kneble Adrian Pracon- overlevende fra Utøya og hans bokutgivelse, og legger til at Eskil Pedersens politiske rådgiverBård Flaarønning sendte meg en venneforespørsel på Facebook like før min 50- årsdag.
Det har gått drøye 14 dager, og mitt spørsmål til ham om hvorfor han valgte seg ut akkurat meg, står fremdeles ubesvart.
Et svært underlig, sjokkerende og ubehagelig «statement» fra nettopp en av de (og forstå meg rett nå) terrorrammede som «driver politisk virksomhet», hviket jeg oppfatter som direkte truende:
«Du skal vite at du er akkurat plagsom nok til at vi følger med på akkurat deg. Nå har du mottatt stikket, og kan selv trekke de slutninger du ønsker ut fra det»!
Og jeg anser det for meget usannsynlig at Flaarønning har agert ut fra eget innfall uten å informere Pedersen i forkant.
Det vil også være mulig å ta i betraktning at Pedersen selv kan ha vært den som i første rekke oppfordret til ageringen.
Flaarønning var den av Pedersens to politiske rådgivere som befant seg ombord på fergen, som derfra tok direkte kontakt med Pedersen og ba ham komme seg dit, og som i etterkant av flukten feiet alle spørsmål fra journalistene bort:
27.10.2011 – «Vi føler oss ferdig med historien fra 22. juli, sier Flaarønningen til ABC Nyheter og viser til AUFs skriftlige uttalelse»
Fra art. «AUF-lederens flukt fra Utøya»»
http://bit.ly/I7Tem2
(Sitat slutt)
I etterkant fulgte en godt synlig disputt mellom Møllersen og meg, der jeg tilkjennega at jeg var rystet over hans bagatellisering av overnevnte informasjon siden han galant hoppet bukk over denne og ga seg på meg som person i stedet.
Jeg mener at det er rimelig grunn til å kunne anta at alle kommentarer i tråden som er adressert til meg i «Kommandosoldatene»er noe som interesserer deg overmåte, da du er rask med å utdype nær hver eneste en.
Således antar jeg at du har fått med deg også dette.
Så når du tilsynelatende uskyldig kommenterer i vei med om en sak du angivelig ikke har fått med deg at du overhodet ikke har oppfattet noen verdens ting av –  innebakt en grov beskyldning om at jeg er den som har angrepet Pedersens rådgiver skriftlig, så står det for meg ikke til troende.
Utdrag fra din kommentar 814 – S. 41 til Stakset som fant serien «opplysende og viktig»

«Jeg er uenig i at det er opplysende. Hun kommer med mange feilaktige påstander, og det meste er bare et eneste rot av klipp-og-lim. Ja, litt som Breiviks manifest. Han klippet og limte for det meste fra andre kilder, akkurat som Horntvedt.

Jeg er uenig i at det er viktig. Feilinformasjon er ikke viktig.»
http://bit.ly/PAflBn
Overnevnte, understøtter rimelig bra at du bare «later som» når du «feilkommenterer» for lettest å innpasse usaklig og personfokuserende kritikk som du bare lyster, og videre har du altså uttalt at du ikke orket å lese serien en gang osv. osv.
Allikevel klarer du å flette inn noe av det mest ondskapsfulle noen vel kan prestere – å fremheve serien jeg laget med assosiasjoner til ABBs manifest!
I kommentar 819 på samme side, siterer du først fra meg:
Sitat: «En av de pårørende som selv mistet barn på Utøya, sendte mail til meg om at jeg er en god etterforsker, og at de er i behov av flere som bryr seg.»
Og du svarer:
«En god etterforsker?! Hvem som helst kan sitte på rumpa hele dagen og hale inn trygd samtidig som de klipper og limer vilt fra alt de kommer over. Dette kalles ikke etterforskning i det hele tatt. Etterforskning krever faktisk analytiske evner og en viss kompetanse. Å slenge sammen tilfeldige sitater i en grøt av feilinformasjon er ikke etterforskning, Horntvedt.»
En svært stigmatiserende og ondskapsfull bemerkning sett i denne sammenheng, men redegjør samtidig for at du må ha lest serien likevel, for å kunne fremlegge de trakasserende påstandene om ikke annet.
Må jeg få spørre – Hvor har du at jeg «haler inn trygd» fra?


På neste side i kommentar 820 svarer du meg følgende:
«Jeg tror din drivkraft kan oppsummeres med et eneste ord: Hat.»

I kommentar 863 viser jeg til en rekke spørsmål du bare fortsetter å stille meg på bakgrunn av at du angivelig «ikke har lest serien» – og jeg svarer deg:

http://bit.ly/ND8065

Og jeg kunne bare fortsatt...

abedia

Heidi Stakset
Innlegg: 34
Kommentarer: 1966

Nivåforskjell

Kommentar #31
Jeanine Horntvedt – gå til den siterte teksten.
I kommentar 819 på samme side, siterer du først fra meg:
Sitat: «En av de pårørende som selv mistet barn på Utøya, sendte mail til meg om at jeg er en god etterforsker, og at de er i behov av flere som bryr seg.»
Og du svarer:

«En god etterforsker?! Hvem som helst kan sitte på rumpa hele dagen og hale inn trygd samtidig som de klipper og limer vilt fra alt de kommer over. Dette kalles ikke etterforskning i det hele tatt. Etterforskning krever faktisk analytiske evner og en viss kompetanse. Å slenge sammen tilfeldige sitater i en grøt av feilinformasjon er ikke etterforskning, Horntvedt.»
– Eksemplet ovenfor viser både den  moralske og språklige nivåforskjellen mellom Jeanine Horntvedt og Elisa Hoen. Det viser også hvilke ulike motiv som ligger bak skrivingen.
Det er forstemmende at Jeanine Horntvedt må forholde seg til slike utspill gjennom det omfattende arbeidet hun gjør.
Moen Håvard
Innlegg:
Kommentarer: 1005
Kommentar #32
Jeanine Horntvedt – gå til den siterte teksten.
(Mitt svar): Til din informasjon er «hennes» navn Bård Flaarønning.
– Jeg forvekslet ham med generalsekretær Tonje Brenna, som du også har vært ute etter. Poenget er fortsatt det samme, og du henger deg opp i dette fremfor å svare på det jeg skriver.
Moen Håvard
Innlegg:
Kommentarer: 1005
Kommentar #33
Heidi Stakset – gå til den siterte teksten.
Det er forstemmende at Jeanine Horntvedt må forholde seg til slike utspill gjennom det omfattende arbeidet hun gjør.
– At et arbeid er omfattende betyr ikke at det er godt.
Er Breiviks omfattende manifest godt?
Det er jo også for det meste klipping og liming.
Moen Håvard
Innlegg:
Kommentarer: 1005
Kommentar #34
Jeanine Horntvedt – gå til den siterte teksten.
Det er ikke ukjent at du ved flere anledninger i «Kommandosoldatene» har kastet deg rett inn og avlevert kommentarer som overhodet ikke går på sak eller saksargumenter, men kun på personangrep.
– Det du skriver her gjelder i aller høyeste grad for deg selv. Er det greit når du gjør det, men ikke hvis andre gjør det?  Hva kaller man slikt?
Heidi Stakset
Innlegg: 34
Kommentarer: 1966
Kommentar #35
– Jeg minnes i den stengte tråden at Håvard Moen uttrykte tidlig at han ikke greide å forholde seg til alt Jeanine Horntvedt skrev.
Dette ble formidlet på en svært forsiktig og god måte av Håvard.
Etterhvert ble den manglende kapasiteten erstattet med påstander og overskrifter.
Kristian Fjeldsgård
Innlegg:
Kommentarer: 434
Hvem er mobber?
Kommentar #36
Jeanine Horntvedt – gå til den siterte teksten.
Dagsavisen velger å stenge debatten etter informasjon om politianmeldelse, i stedet for å utestenge mobben!
Horntvedt har i sin opprinnelige tråd listet opp en rekke innlegg hun mener er personangrep etc.:
Et av mine innlegg som hun mener bryter reglene er dette:
#1004
«Hvem er med hvem?
Publisert 3. juni Kommentar #1004 Heidi Stakset – gå til den siterte teksten. Jeanine er med de gjenværende, de som ble igjen (Sitat fra Stakset, deretter min kommentar)
Horntvedt er med seg selv, ingen andre.
Hva med ham som mistet en arm og et bein.
I likhet med dem som mistet en av sine føler jeg med dem, men det må være tillatt å se framover også.
Så kan jo Stakset ta åndeveien fatt. Kanskje hennes allmektige gud burde stoppet massakren? Det virker jo som det er hennes svar på denne verdens fortredeligheter av større eller mindre alvor.»
Jeg har i  alle fall et av mine tidligere innlegg i debatten på pekt på at mye av Horntvedts utgytelser virker som å ha sin bakgrunn i hennes personlige erfaringer/opplevelser.
Derforfor «Horntvedt er med seg selv»
I den sekvensen jeg kommenterer er det mangelen på respekt ikke for de etterlatte, men for de  overlevende og andre med relasjon tiol Øya, 1000 i antall, som antas å delta i AUFs arrangement på Øya 22.7.
Det er med andre ord ikke noe angrep på Horntvedt som person, men hennes mening.
Det samme gjelder Stakset i denne sammenheng: Hun har, ikke bare i denne tråden, men i andre sammenhenger, på kalt sin «Herr». Sorry – «Herre».
Det er da betimelig å spørre henne om: Kanskje hennes allmektige gud burde stoppet massakren?»
Det er io beste fall harselas. Kanskje angrep på Staksets «allmenkitge», men knapt noe mer.
Det Horntvedt viser i sin «personangrepsoppsummering» er at hun oppfatter de som er uenig med henne (og orker å følge henne), overtrer Nye Meningers retningslinjer.
abedia
Jeanine Horntvedt
Innlegg: 15
Kommentarer: 1034
Kommentar #37
Moen Håvard – gå til den siterte teksten.
Det du skriver her gjelder i aller høyeste grad for deg selv. Er det greit når du gjør det, men ikke hvis andre gjør det? Hva kaller man slikt?
–  Jeg forstår ikke hvorfor du statisk bedriver projisering og repeterer dette utsagnet – først uttallige ganger i «Kommandosoldatene» og nå her.
Du gir deg uansett aldri, du slipper aldri taket, du kverner rundt det samme om og om igjen hvis du mener svar ikke er gitt eller er «for dårlige» og bedriver standhaftige forsøk på å fremprovosere reaksjoner hos den du henger deg på.
Ikke nok med det.
Du hopper glatt over egne grove overtramp og retter uanfektet og omgående søkelyset over på den andre ved hjelp av halvkvedede viser og frekke uholdbare hentydninger.
Du utgir deg for å ha et skarpt blikk for andres «viderverdigheter», men unnlater tvert å stå til ansvar for egne multiple grove skriftlige personangrep innbefattet rene løgner og oppsiktsvekkende manipulasjon (se linkene nederst som bekrefter dette) noe som ofte har kommet til uttrykk i form av klandring og foraktfulle nedverdigende og manipulative bemerkninger om andre.
Bombastiske beskyldninger og påstander uten rot i virkeligheten, plantes jevnt på motparten som vi tydeligvis oppfattes som (ikke meddebattanten) over en lav sko.
Det kan synes som du har behov for å sikre en følelse av overlegenhet og forsøker å  bagatellisere fakta som fremlegges ved å benytte deg av grenseløs forakt og underminering for å redusere den andre personens valide argumentasjon når ingen plausible motargumenter finnes.
Du unngår bemerkelsesverdig ofte å svare på spørsmål jeg stiller deg, bagatelliserer egne brølere, og når jeg faktisk har svart på det du spør etter –  senest et svar som attpåtil var langt og svært utfyllende og for alle å oppfatte (30), så velger du i all offentlighet i din respons å få det til å se ut som om jeg faktisk ikke har gitt deg svar!:
«Jeg forvekslet ham med generalsekretær Tonje Brenna, som du også har vært ute etter. Poenget er fortsatt det samme, og du henger deg opp i dette fremfor å svare på det jeg skriver.»
I «Kommandosoldatene» påstår du gang på gang at du har avslørt meg i løgn og juks – fullstendig uten å dokumentere påstandene – og at jeg er i besittelse av dobbeltmoral.
Du forsøker deg kort sagt på utstrakt manipulering av faktiske forhold overfor leserne med korte nedsablende pennestrøk i utrettelige forsøk på å så tvil om både min og andres integritet overfor uinnvidde.
Det fremlegges ondsinnede påstander uten rot i virkeligheten.
Alt mens dine egne uttalelser i omtrent samtlige kommentarer på listen til politiet er så grove at nesten hver især burde ha kvalifisert til utestengelse fra forumet permanent:
1122
http://bit.ly/VaQLMe


1104
http://bit.ly/QAB66r
Deg bruker jeg ikke mer tid på.
Kristian Fjeldsgård
Innlegg:
Kommentarer: 436
Brudd på retningslinjer?
Kommentar #38
Stian Bromark – gå til den siterte teksten.
 Kommentar #23 Gjentatte brudd på våre retningslinjer vil medføre at skribenten blir blokkert fra nyemeninger.no
– Jeg er uenig at du/dere stengte den opprinnelige tråden. Det får så være.
Blokkering av skribenten skal jeg heller ikke uttale meg om, men kanskje det med trusler om pilitianmeldelser burde være verdt en advarsel.
Forøvrig, jeg holder meg langt unna «Abuse», men igjen, kanskje et lite hint:
«Dagsavisen velger å stenge debatten etter informasjon om politianmeldelse, i stedet for å utestenge mobben!» (Min utheving i Horntvedts innledning på tråden).
Gjentatte ganger har Horntvedt løgnaktig påstått at Hoen, Moen og undertegnede er samme person.
At det har gått henne hus forbi at undertegnede og Moen er uenige i andre sammenhenger, og vel også Hoen, viser vel at Horntvedt stort sett er den som kommer med overtramp.
Det er tydeligvis dette trehodede «nett-trollet» (Etter Horntvets oppfatning) som er mobben. Hvorledes et trehodet menneske kan bli til en mobb går ut over min oppfattelsesevne, kanskje hun mener «mobber»?
Kun noen enkle kommentarer.
Jeanine Horntvedt
Innlegg: 15
Kommentarer: 1036
Kommentar #39
Kristian Fjeldsgård – gå til den siterte teksten.
«Jeg har i  alle fall et av mine tidligere innlegg i debatten på pekt på at mye av Horntvedts utgytelser virker som å ha sin bakgrunn i hennes personlige erfaringer/opplevelser. Derforfor «Horntvedt er med seg selv»
– Hva i all fredens er det du så listig forsøker å rettferdiggjøre nå, med bakgrunn i bedre vitende?
Utdyp er du god!
«Det Horntvedt viser i sin «personangrepsoppsummering» er at hun oppfatter de som er uenig med henne (og orker å følge henne), overtrer Nye Meningers retningslinjer.»
– En påstand som er så latterlig at den faller på egen urimelighet og krever ingen videre utdyping.
Men den bringer uansett til gårds et dypdykk i din karakter, siden du makter å lire ut av deg dette etter å ha blitt konfrontert med et aldeles grotesk reportoar av personsjikane m.m. mot meg og fler gjennom hundrevis av kommentarer. 
Adagsavisen_562_1_545510a

SIDE 3

Kristian Fjeldsgård – Svare på spørsmål?
Kommentar #40
Jeanine Horntvedt – gå til den siterte teksten.
Du unngår bemerkelsesverdig ofte å svare på spørsmål jeg stiller deg, bagatelliserer egne brølere, og når jeg faktisk har svart på det du spør etter –
– Det er hyggelig at du vil svare på spørsmål. På slutten av den stengte tråd spurte jeg i #1118 følgende spørsmål, sett på bakgrunn av dine siste krumspring (AVersjonen mot AUFs opplegg 22.7):
I mitt#1099 spurte jeg:
Vel så viktig er innholdet. Horntvedt og Stakset går mot politisk innhold og vafler, samt også kultur så vidt jeg forstår.
I mitt#1099 spurte jeg Stakset om en svovelpredikant var et alternativ hun så for seg.
Jeg spør igjen, til dere begge:
Hvilket alternativ har dere til AUFs og Støttegruppas opplegg?Kan du svare nå?
Moen Håvard
Innlegg:
Kommentarer: 1010
Kommentar #41
Heidi Stakset – gå til den siterte teksten.
Jeg minnes i den stengte tråden at Håvard Moen uttrykte tidlig at han ikke greide å
– Jeg stoler ikke på minnet ditt, så enten må du komme med en lenke direkte til dette, eller så må du trekke det tilbake.
Moen Håvard
Innlegg:
Kommentarer: 1010
Kommentar #42
Jeanine Horntvedt – gå til den siterte teksten.
Jeg forstår ikke hvorfor du statisk bedriver projisering og repeterer dette utsagnet – først uttallige ganger i «Kommandosoldatene» og nå her.
– Hvorfor påstår du at jeg bedriver projisering etter at jeg har påpekt at du gjør det?
Heidi Stakset
Innlegg: 34
Kommentarer: 1968
Kommentar #43
 #41
Jeg må ingenting.
Moen Håvard
Innlegg:
Kommentarer: 1010
Kommentar #44
Jeanine Horntvedt – gå til den siterte teksten.
Du utgir deg for å ha et skarpt blikk for andres «viderverdigheter», men unnlater tvert å stå til ansvar for egne multiple grove skriftlige personangrep innbefattet rene løgner og oppsiktsvekkende manipulasjon (se linkene nederst som bekrefter dette) noe som ofte har kommet til uttrykk i form av klandring og foraktfulle nedverdigende og manipulative bemerkninger om andre.
– Jeg utgir meg ikke for noe som helst. Jeg påpeker bare det jeg observerer.
Det er ikke jeg som inntar offerrollen og klager på angrep fra andre. Når jeg påpeker f.eks. dine angrep på andre, så er det etter at du har klaget over å ha blitt angrepet av disse.
Jeg påpeker altså det paradoksale i at du klager over at du blir angrepet samtidig som du driver med angrep selv.
Moen Håvard
Innlegg:
Kommentarer: 1010
Kommentar #45
Jeanine Horntvedt – gå til den siterte teksten.
Alt mens dine egne uttalelser i omtrent samtlige kommentarer på listen til politiet er så grove at nesten hver især burde ha kvalifisert til utestengelse fra forumet permanent:
– Har du i denne listen tatt med dine egne angrep på andre der du blant annet kommer med påstander om deres mentale helse, kaller dem rabiate, m.m.?
Moen Håvard
Innlegg:
Kommentarer: 1010
Kommentar #46
Heidi Stakset – gå til den siterte teksten.
Jeg må ingenting.
– Vil du bli politianmeldt eller? (/s)
Jeanine Horntvedt
Innlegg: 15
Kommentarer: 1036
Kommentar #47
Kristian Fjeldsgård – gå til den siterte teksten.
Gjentatte ganger har Horntvedt løgnaktig påstått at Hoen, Moen og undertegnede er samme person. At det har gått henne hus forbi at undertegnede og Moen er uenige i andre sammenhenger, og vel også Hoen, viser vel at Horntvedt stort sett er den som kommer med overtramp.
– Hva er det med denne kommentaren som «viser at Horntvedt stort sett er den som kommer med overtramp»?!
Men her utvises intet ønske om å være saklig.

Jeg har overhodet ikke løgnaktig påstått at dere er en og samme person.
Evnen til å begripe såpass, tillegger jeg deg å være i besittelse av.
Jeg skrev derimot en kommentar 15.05.2012 og den gikk som følger (utdrag): 681S. 31
Fire for en?

«Møllersen – Jeg merker meg at «Hoen, Moen og Fjeldsgård» – alle anonyme debattanter, og du selv som ellers både tidligere her inne og i andre tråder jeg har startet har valgt å omtrent utelukkende personfokusere på både meg og enkelte andre med et fanatisk brennende engasjement, benytter dere av såpass like og forutsigbare søplete og flåsete tilbakemeldinger og fraser at det nesten kan være rimelig å slutte at dere er en og samme person (…)
Det kan være som jeg har påpekt i en tidligere kommentar, at dere er fiktive profilersom fungerer som «tåkeleggere» for spekulative aktører som har interesse av at visse hendelser ikke skal bli profilert og debattert, der massive aggressive og tomhjernede innspill pøses inn med kun et formål for øyet – å oversvømme kritiske røster.
Stupid formålsløs retorikk uten snev av tilnærmet fornuftige etterprøvbare argumenter, ment for utelukkende å utmatte den andre part.
Konsekvent latterliggjøring og personkonsentrering som med all tydelighet viser at ingenting av den opprinnelige tråden i debatten verken er lest, oppfattet eller tatt hensyn til (…)
http://bit.ly/K3mdVd

Hoen rykket inn i kommentar 705 på neste side med følgende (utdrag):
`Min psyke` – å menge meg med det som framstår som mobbing foretatt av Horntvedt, helt riktig, ikke bra for meg. Når det gjelder Horntvedts siste konspirasjonsteori (motdebattantene er enperson) så burde en varselsklokke ringe for Horntvedt omkring hennes egen psyke. Når man begynner å føle at alle er ute etter å ta en så burde man stoppe opp litt å spørre seg selv om ens psyke er ok. Eller i det minste; om man har gått for langt.
«Utdrag fra min påfølgende kommentar 706:
«Her gjøres et stort nummer av at jeg lurt på om flere personer kunne være en.
Du hauser dette opp til å nedsette påstand om at «jeg begynner føler at alle er ute etter meg»!
Men jeg gjør selvsagt ikke det.Sløv, kan jeg nok dog beskyldes for å være da jeg ikke hadde googlet dere (kun Moen) i forkant

«Moen Håvard» er allerede innrømmet av Møllersen selv at ingen vet hvem er, og Kristiansen har i en kommentar satt opp liste over alle de ulike navn-sammensetningene Moen har valgt å benytte seg av her inne.
Møllersen finnes det kun en av i Googlesøk, og han befinner seg i Kirkenes.
Da bør jeg vel gå ut fra at dette uomtvistelig vil være Møllersen som skriver her på Nye Meninger?
Der står også oppført en Fjeldsgård, og han befinner seg i Oslo.
Da er det jo også nødt til å være denne Fjeldsgård som skriver her, ikke?
Deg derimot, Elisa Hoen, finner jeg overhodet ikke på Googlesøk, og ikke på Gule Sider heller – annet enn at ditt navn der dukker opp i forbindelse med uttallige debatter her inne.
Videre – om ikke annet, så kan det være en teknisk mulighet for at akkurat noen av dere er forfatteren bak den særdeles anonyme «Håvard Moen».
Hva er det jeg har «gått for langt» med her, som er såpass kritikkverdig at det umiddelbart utløser spørsmål om jeg lider av forfølgelsesvanvidd?»
http://bit.ly/K7cMob
http://bit.ly/JVnpx8
Moen Håvard
Innlegg:
Kommentarer: 1011
Straffeloven
Kommentar #48
– Fra straffeloven: «Er ærekrenkelsen fremkalt av den fornærmede selv ved utilbørlig adferd eller gjengjeldt med en legemskrenkelse eller ærekrenkelse, kan straff bortfalle.»
Så selv om Horntvedt på mirakuløst vis skulle få gjennomslag, så er det bare å sitere innleggene hennes for politiet.
Det er enkelt å finne angrep hun har kommet med.
En motanmeldelse ville naturligvis også være nyttig.
Det er nok å ta av.
abedia
Moen Håvard
Innlegg:
Kommentarer: 1011
Kommentar #49
Jeanine Horntvedt – gå til den siterte teksten.
Stupid formålsløs retorikk uten snev av tilnærmet fornuftige etterprøvbare argumenter, ment for utelukkende å utmatte den andre part.
– Dette ser ut som et godt grunnlag for politianmeldelse mot Horntvedt.
Ikke minst hennes grovt ærekrenkende påstander om at flere personer her egentlig er en og samme person.
Hva tror dere, Hoen og Fjeldsgård?
Bør vi kontakte politiet samlet for å gi dem sannheten om denne saken?
Ved å gjøre dem opperksomme på Horntvedts grovt ærekrenkende påstander så blir det en enklere sak for dem å analysere.
De trenger tross alt ikke å kaste bort mer tid enn nødvendig.
Husk hva straffeloven sier om dette.
Deltar du selv med sjikane mot andre så kan du ikke påberope deg tapt ærefølelse.
Moen Håvard
Innlegg:
Kommentarer: 1013
Kommentar #50
Jeanine Horntvedt – gå til den siterte teksten.
Hva er det jeg har «gått for langt» med her, som er såpass kritikkverdig at det umiddelbart utløser spørsmål om jeg lider av forfølgelsesvanvidd?»
– Det du har gått for langt med er at du har kommet med grovt ærekrenkende påstander om at flere personer er en og samme person, noe som kan være grunnlag for en politianmeldelse.
Moen Håvard
Innlegg:
Kommentarer: 1014
Kommentar #51
Jeanine Horntvedt – gå til den siterte teksten.
Sløv, kan jeg nok dog beskyldes for å være da jeg ikke hadde googlet dere (kun Moen) i forkant
– Et forsøk på å krenke privatlivets fred. En trussel?
Her er det mer som må med i en politianmeldelse.
Husk at å krenke privatlivets fred er svært grovt, og kan føre til strenge straffer.
Hvorfor ønsker Horntvedt å søke opp andre?
Dette bør nok politiet få vite om.
Moen Håvard
Innlegg:
Kommentarer: 1016
Kommentar #52
Jeanine Horntvedt – gå til den siterte teksten.
Stupid formålsløs retorikk uten snev av tilnærmet fornuftige etterprøvbare argumenter, ment for utelukkende å utmatte den andre part.
– Var det dette vi ble enige om at het projisering?
Elisa Hoen
Innlegg: 12
Kommentarer: 1147
Kommentar #53
– Jeg har verken følelsesmessig lyst eller fornuftig lyst til å krype for Horntvedt på noen som helst måte.
Jeg har gitt etter for henne allerede ved å akseptere at hun må google meg (noe som er å bryte privatlivets fred el no lignende og holdningen hennes om at hun må finne ut hvem vi er – et google søk kan vise adresse og andre ting) er respektløst. Ubehagelig faktisk.
I tillegg så vet hun åpenbart ikke forskjellen på forkortelser i navn på profil vs det at Dagsavisen har alle opplysninger.
(Jeg tilføyer utdrag fra Dagsavisens retningslinjer): Dagsavisen har rett til å slette innlegg og/eller kaste ut brukere som bryter retningslinjene.
1. Fullt navn: (…) Profiler med falske eller ufullstendige navn vil bli slettet (…)
Og som jeg skrev til redaksjonen foregående fredag på mail:
(Jeg tilføyer – hva med  «Elisa Hoen»? (Elisabeth Hoen er riktig navn)!
(Hoen fortsetter sin kommentar): «Hun fikk omtrent lik motbør og argumenter fra flere dermed møtte hun denne motstanden med å foreslå at det var en og samme person som KONSPIRERTE mot henne for å fremme `Ap` interesser. Jeg har gitt mye opplysninger om mine ståsteder i denne tråden.
Jeg kryper ikke for Horntvedt og trekker ikke tilbake et kløyva ord som jeg har sag. Så får hun bare klage så mye hun vil.»
Moen Håvard
Innlegg:
Kommentarer: 1016
Kommentar #54
Kristian Fjeldsgård – gå til den siterte teksten.
Hvilket alternativ har dere til AUFs og Støttegruppas opplegg?
– Det var visst vanskelig å få svar på dette spørsmålet…
http://bit.ly/VNti0U

Og med dette, slettet Dagsavisen hele debatten!

 

Reklamer

Én kommentar på “Debattredaktørene på Dagsavisens Nye Meninger stenger debatter i stedet for å utestenge notorisk trakasserende debattanter

  1. Tilbaketråkk: Kritiske spørsmål til Regjeringen er unntatt offentlighet til etter valget. Riksrevisoren “på ferie til 24.09.2009″! | Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den juni 13, 2012 av i Politikk med stikkord , , , , , , .
Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

juni 2012
M T O T F L S
« apr   jul »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 057 andre følgere

%d bloggere like this: