Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Fra Aetat til neandertalregimet Nav – De ansvarlige


 • ABAUS
 • NOU 2004: 13
  En ny arbeids- og velferdsforvaltning:
  1.4.2 Møter med referansegruppen
 • Utvalget har hatt 3 møter med referansegruppen. Forut for det første møtet ba utvalget om skriftlige innspill på følgende spørsmål:
 • Ut fra eget ståsted og erfaringer, hvilke styrker og hvilke svakheter kjennetegner dagens organisasjonsmodell (en statlig Aetat, en statlig trygdeetat og kommunal sosialtjeneste)?
 • En ny organisering av velferdsforvaltningen skal fremme de oppsatte målene for reformen om flere i arbeid, styrket brukerretting og effektivitet.
 • Med dette som utgangspunkt – hva er de viktigste kravene som bør stilles til en ny velferdsforvaltning?
 • Gitt en samordnet førstelinje/ett kontaktpunkt lokalt: Hva er de viktigste funksjoner som må ivaretas her?
 • ABECIA
  Utvalget skal vurdere tre hovedmodeller for organisering av de oppgaver som Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten i dag utfører; en statlig hovedmodell, en kommunal og en hvor ansvaret er delt mellom stat og kommune.
 • Hvilke argumenter bør det legges særlig vekt på i valget mellom de ulike modeller, og hvordan ser man for seg den mest egnede modell?
 • Spesielt, dersom ansvaret skal deles mellom stat og kommune, hvilke hovedoppgaver bør legges til hhv. stat og kommune?
 • Eventuelt andre innspill til utvalgets arbeid med utredning av ulike organisasjonsmodeller.
 • En oppsummering av referansegruppens svar på spørsmålene dannet utgangspunktet for det første møtet hvor svarene ble utdypet og diskutert.
 • Til det tredje og siste møtet sendte utvalget ut et drøftingsnotat om mulige organisasjonsmodeller for en samordnet arbeids- og velferdsforvaltning, og Referansegruppens medlemmer ble bedt om å komme med synspunkter på hvilke organisasjonsmodeller utvalget burde drøfte sterke og svake sider ved modellene og hvilke modeller som bidrar mest til at målene for reformen nås.
 • I den påfølgende debatten tok 19 medlemmer ordet og 11 sendte skriftlige innspill etter møtet.
ABEACH
 • 1.5 Begrepsbruk
 • I rapporten vil utvalget bruke «arbeids- og velferdsforvaltningen» som et samlebegrep for forvaltningen av ytelser og tjenester innen arbeid, trygd og sosiale tjenester.
 • Mer presist omfatter det de oppgaver som i dag ivaretas av Aetat, trygdeetaten og den tradisjonelle sosialkontortjenesten (…)
 • Begrepet «arbeidslinjen» bruker utvalget som et samlebegrep på bestrebelser som gjøres for å nå målet om flere i arbeid og aktiv virksomhet og færre på trygd og sosialhjelp.
 • Dvs. alt som gjøres for å få folk ut av en passiv tilværelse og inn i aktivitet og inntektsgivende arbeid».
 • ABELPRA
 • 1 Utvalgets mandat, sammensetning og arbeid
 • 1.2 Utvalgets sammensetning
 • Utvalget fikk følgende sammensetning:
 • * Professor Jørn Rattsø, Trondheim – leder
  * Forskningsleder Ann-Helén Bay, Bærum
  * Professor Tom Colbjørnsen, Bergen
  * Rådmann Arnhild Danielsen, Holmestrand
  * Seniorforsker (nå førsteamanuensis) Kåre Hagen, Oslo
  * Professor Alf Erling Risa, Bergen
  * Seniorrådgiver Gunvor Strømsheim, Oslo
 • ABAUS
 • Sekretariat for utvalget ble lagt til Sosialdepartementet ved prosjektsekretariatet for samordning av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten.
 • Sekretariatet har bestått av
 • * prosjektdirektør Lars Wilhelmsen
  * Odd Helge Askevold
  * Bjørn Christensen
  * Kari Haugstvedt
  * Elin Høifoss
  * Per Magne Pedersen
  * Åse Rellsve
  * Gudrun Vik.
 • ABYRå

 • 1.3 Referansegruppen
 • Samme dag som utvalget ble nedsatt, inviterte sosialminister Ingjerd Schou utvalgte brukerorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner, berørte etater og berørte departementer med i referansegruppen som, i tråd med punkt 9 i mandatet, skulle tilknyttes utvalget.
 • Da utvalget kom sammen, vedtok det følgende mandat for referansegruppen:
 • «Referansegruppen er oppnevnt av sosialministeren.
 • På invitasjon fra utvalget skal referansegruppen gi innspill til utvalgets arbeid, skriftlig og i møter.
 • Gruppen vil bli invitert til å gi synspunkter på mulige organisasjonsmodeller før utvalget trekker sine endelige konklusjoner.
 • Referansegruppen kan også gi skriftlige innspill på eget initiativ.
 • Møter i referansegruppen ledes av utvalgsleder. Utvalget deltar på møtene.»
 • ABYEBYE

 • Alle, med unntak av Fellesorganisasjonen for funksjonshemmede (FFO), tok imot sosialministerens invitasjon til å delta i referansegruppen, og referansegruppen har bestått av:
 • * Kjell Mo, Den Norske Kreftforening
  * Marit Nybø, Kirkens Bymisjon
  * Anne Naiyoma Sankei, Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene
  * Eli Langset, Mangfold i arbeidslivet
  * Arild Daleng, Norsk Pensjonistforbund
  * Akhenaton de Leon, Organisasjon mot offentlig diskriminering
  * Katrine Røren, Rådet for psykisk helse
  * Gunnar Buvik, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
  * Anny Skarstein, senere Tor Stafsnes, Statens råd for funksjonshemmede
  * Gudrun Sigurdardottir, Statens seniorråd
  * Mette Janson, Seniorsaken Norge
  * Leiv Mørkved, Velferdsalliansen
  * Per Gunnar Olsen, Landsorganisasjonen
  * Nina Sandborg Stephensen, Akademikerne
  * Jorunn Solgaard, Utdanningsgruppens Hovedorganisasjon
  * Tore Eugen Kvalheim, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
  * Geir Riise, Næringslivets Hovedorganisasjon
  * Gudny Sperrud, Arbeidsgiverforeningen NAVO
  * Wenche Buskop Eikens, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
  * Stein Rudaa, Kommunenes Sentralforbund
  * Bjørg Månum Andersson, Oslo kommune
  * Ingrid Bjørkum, Fylkesmennene
  * Thorgeir Hernes, Aetat,
  * Arild Sundberg, Trygdeetaten
  * Per Knudsen, Trygderetten
  * Per Inge Langeng, Sosial- og helsedirektoratet
  * Grete Jarnæs, Arbeids- og administrasjonsdepartementet
  * Liv Solveig Korsvik, Barne- og familiedepartementet
  * Lars Fjell Hansson, Finansdepartementet
  * Inger Lise Vestby, Helsedepartementet
  * Hans Øyvind Hvidsten, Kommunal- og regiondepartementet
  * Astri Hildrum, Utdannings- og forskningsdepartementet
  FFO fikk tilsendt kopi av alle utsendelser fra utvalget til Referansegruppen, og organisasjonen ga utvalget et foreløpig innspill datert 9. januar 2004 og oversendte den 14. juni 2004 «FFOs SATS-rapport».
http://bit.ly/I0vzQH
ABERÅ
Fra Aetat til Nav – Løftebrudd, drapstrusler, sosialkriminalitet og manipulering:
http://bit.ly/HqIKcx
Slik ble Nav-systemet trumfet gjennom. Navn på de ansvarlige:
http://bit.ly/duYhto
Dumskapens Nav vant over nobelpristakere og samfunnslønn
http://bit.ly/i2OkU8
Nav Brukermedvirkning
http://bit.ly/HxZFOY
Abgjengen
Klageretten som fulgte med Yrkesrettet attføring er fjernet
http://bit.ly/Hbby95
Nav og Arbeidsministerens konsekvente ignorering av mangeårig åpenlys sosialkriminalitet
http://bit.ly/La5XGL
Riksrevisjonens undersøkelse av Navs innsats for et inkluderende arbeidsliv
http://bit.ly/r152uM
Nav innrømmer lovbrudd
http://bit.ly/iBN6J5
Les også hva ansatt i A-etat “Justice1″ avslørte i 2006:
Møte med A-etat:
http://bit.ly/f4XL8e
A-etat og trygd og korrupsjon?:
http://bit.ly/hiOws6
Aviskronikken som støtter opp om det Justice1 fremhever:
En helvetes jobb:
“Milliontap, omorganiseringer og rot har ført Aetat inn i en kollektiv depresjon. Drapstruslene har haglet og ansatte har gått. Hvem får ryddejobben? Den som blir ny arbeidsdirektør i høst bør ha sans for bratte bakker og balansekunst”
http://www.dn.no/arkiv/article33978.ece
AFTENPOSt
Aftenpostens Debattcentral stengte, og fjernet med dette mange gode og viktige innlegg etter 22.07.2011.
Jeg hadde heldigvis lagret noen av “Justice1″ sine avsløringer, og de har blitt samlet i følgende post:
Del 1Aetat og korrupsjon. En ansatt avslører:
http://bit.ly/rZ3Whq
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Hva jeg syntes om sensuren:
Vår nye ytringsfrihet
http://bit.ly/z4BYPe
Del 2 – Sykefraværet. Regjeringen dikterer forskere:
http://bit.ly/u5ZzJc
Del 3 – Manipulasjon, nasjonal kvalitetsstandard, svekket rettssikkerhet og krav til saksbehandling
http://bit.ly/rEmrzj
Del 4 – Sosialtjenestens systematiske avvik og Fylkesmannens fravær av konkret inngripen
http://bit.ly/sa6v67
Del 5. Lov- og regelverk
http://bit.ly/xkWBVd
Del 6 – ME og Fibromyalgi
http://bit.ly/xXGryv
Del 7 – Fraværende rettssikkerhet for mange av landets borgere (Forvaltningenes hjemmelagde regler)
http://bit.ly/vZ5qgK
Del 9: Forvaltningens sannhetsregime
http://bit.ly/wYCOzE
abone_brekke
Nav – Ordførerkandidat: “Redd for at saksbehandlere skal hevne seg”:
Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?
http://t.co/GsSLO0Zr
Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond. Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold
http://bit.ly/ejaH4
Vår nye ytringsfrihet
http://bit.ly/z4BYPe
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
 
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

april 2012
M T O T F L S
« mar   jun »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 051 andre følgere

%d bloggere like this: