Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Om meg – Bakgrunn og historie – Del 2


24.07.2010 – Oslo Bystyre følger meg på Twitter – De har 1709 følgere per i dag og følger kun med på 201! 
Jeg er litt ambivalent til om jeg skal føle meg privilegert eller forfulgt ;D

 

Acarton

I artikkelen «Gud hater Norge» kommer nylig frem at politiker Anette Trettebergstuen får skylda for Svartedauen.
Med avisartikler og påfølgende kommentarer i Aftenposten debatt om aggressivitet mot Nav i tråden jeg hadde startet der for en god tid tilbake friskt i minnet, venter jeg bare på at jeg skal få min del av skylden for uteblitte positive tilbakemeldinger til Fagforbundet og Fattignorge med FB-gruppa:
Protest mot læringskonferansen «Fortell det til NAV».
http://bit.ly/2ozTgwH
Mottar vi den hjelp som de frivillige organisasjonene lover oss?
http://bit.ly/cIcyqD
Jeg har fått telefoner fra organisasjoner som har opplyst meg om at jeg aldri vil få et arbeid her i dette landet så lenge jeg lever, på grunn av mine avsløringer om den fullstendig ufattelige dyptgripende ukulturen i Nav…
Og jeg har flere ganger stilt spørsmålet:
Hvem av oss skal få lov til å formidle virkeligheten bak «virkeligheten»?
http://bit.ly/2o7EMRA

 

 

Jeg har vært aktiv samfunnsdebattant siden mars 2008 på Aftenposten debatt. Kategorier; Norsk Politikk, og Jobb og Arbeidsliv.
Min første publikasjon etter endt utdanning (bachelor i Kultur- og samfunnsfag ved UIO), dreiet seg om NAV i egenopplevd artikkelserie:
«Toppledelsen i Nav tier i hjel overgrepssak.»
http://bit.ly/bsX8tp
Denne ble startet 17 mars 2008, men sperret av debattledelsen i Aftenposten 14.07.2008 etter ca. 291625 treff.
Bloggen er en fortsettelse på artikkelserien som avisen stanset.
Helt riktig!
Det går ikke lenger an å klikke seg inn og lese innholdet verken i denne eller i titusenvis av andre viktige innspill og debatter der, fordi Aftenposten har valgt å radere vekk flere hundre personers åndsverk av berettiget samfunnskritikk.
Sperringen trådte i kraft rett etter at jeg bl.a hadde gjengitt en mail til direktør Saglie der jeg varslet om myndighetsmisbruket i OPT (Navs samarbeidspartner og foretak for psykisk utviklingshemmede der Nav plasserer «røkla» etter å ha nektet adekvate hjelpetiltak).
Deretter orienterte jeg om saksbehandler Eirin Bjerke på Nav Østensjø som i tapet telefonsamtale hadde opplyst meg om at hun behandlet min klagesak rett ut fra Aftenposten debatt!

 

(Videre e-postgang mellom saksbehandleren og meg):
Nav stanser attføring på bakgrunn av falsk forklaring, og legeerklæring som attesterer at deres maktmisbruk har medført forverring av helsetilstand. Flere mail i saken:
http://bit.ly/aPvIGw
Informasjonen på debatten ble til slutt fulgt med tusener av treff i døgnet uten at noen av våre «godkjente meningsbærere» valgte å ta tak i forholdene som der ble avslørt og kringkaste dem overfor et bredere publikum.
Den uholdbare situasjonen eskalerte gradvis fra ille til verre, og noe av det siste jeg rakk og opplyse om i serien sommeren 2008 var det overnevnte.
Da kom opp:
«Denne debatten er slettet av redaksjonen»
Den står allikevel og lese, men er sperret for ytterligere ut- og inngående kommentarer.
Sensuren ble innført samtidig som avisen ga ut sin egen «legitime» story om Nav – Forsinkede dagpenger!

 

Jeg har altså tatt i bruk egenopplevd sak med Nav der jeg avslører hvordan lovbrudd, vilkårlighet, manipulasjon og represalier iverksettes av flere uegnede samarbeidende aktører som innehar et uuttømmelig arsenal for å utmatte og pine ihjel borgere som varsler om misligheter i forvaltningen.
Dette som et forsøk på å bidra til og skape endringer på sikt for alle de som ikke orker å stå løpet ut og klage på tilsvarende behandling bak lukkede dører, men som får livene ødelagt i stillhet.
Overgrepene er bevist, da de har blitt samlet og nedtegnet over flere år i form av dokumenter og lydopptak.
Derfor er alle aktører involvert i saken navngitt.
Jeg er allikevel ingen rabiat.
Ingen av de innklagede aktørers navn ble publisert før lenge etter starten av mine avsløringer på blogg – jeg mener det var ca. 17 måneder etter, og da først etter at jeg hadde gått hele veien gjennom klageapparatet – uten gehør.
Mitt valg har altså vært å utlevere både navnene på urederlige ansatte og deres ledere samt tapede samtaler med forvaltningsmobben, som i fellesskap sørger for at internjustisen opprettholdes i egne rottereir – ubegrensede sanksjonsmuligheter som i ytterste konsekvens tar livet av mennesker.
Jeg er “Frøken Ingenting” i systemet, og systemet tar alltid vare på seg selv og sine når forvaltningsrammede går ut offentlig med personlige og etterprøvbarae vitnesbyrd – ikke minst ledsaget av lydopptak.

 

AFTENPOSt

Både i Aftenposten – og senere på blogg, avdekker jeg sterkt kritikkverdige forhold i Nav Arbeid og Nav sosial, og hos deres samarbeidspartnere.
Avsløringene er fremlagt i detalj for og flombelyse de intrikate metodene Nav benytter seg av for å kvitte seg med borgere som tør varsle om ukulturen som gjennomsyrer forvaltningen.
For den behagelige og lettvinte tåkeleggingen om at det kun er “systemsvikt” – at “etaten gjør så godt de kan med de ressurser de har fått tildelt» er ikke bare en sannhet med modifikasjoner, men en unnlatelse av å formidle kritisk viktige fakta av astronomisk omfang.
Man må nå endelig ta tak i de faktiske forhold – hele fundamentet Nav er bygget på ved endelig og bryte det store tabuet det vitterlig er, at flere uegnede aktører lever ut sine avvik med største entusiasme og tilfredshet, der de endelig har funnet sin rette hylle i livet:
Trakassere og overkjøre mennesker uten at dette vil medføre personlige konsekvenser på noen som helst måte, på grunn av stillingsvernet som troner på lik linje med
Diplomaters immunitet
http://bit.ly/LkBEvz

 

????????????????????????????????????????

Myndighetsmisbruket passerer således upåaktet hen med ledelsens velsignelse, eller rent ut på ledelsens direkte ordre.
Nav kommer aldri opp å fungere under slike forhold.
Det er jo nær sagt ingen som blir tatt på alvor og når frem med sine syn – man blir konsekvent overkjørt i form av fraværende sunn fornuft og konstruktiv dialog.
Klager man fremmer, møtes med rablende vilkårlighet.
Har man først fått tildelt “gal” saksbehandler som agerer ut fra egen forkvaklete “logikk” – som – for alt det man vet kan være tungt medisinert for en eller annen personlighetsforstyrrelse og som villig utfører ledelsens mange uetiske ordre, er løpet fullstendig kjørt.
Man befinner seg fullstendig “alene” i et nådeløst, ugjennomtrengelig og menneskefiendtlig system, som forvaltes av den ramme inkompetanse.
Den som velger og fremme kritikk mot Navs ledelse i all offentlighet, blir møtt med resolutte sanksjoner av format som ødelegger liv:
Navansatte og utskjelling – Slik skaper etaten uføretrygdede
http://bit.ly/eOMfax

Litt om min bakgrunn, CV, og historie med Nav:
Horntvedt og Krane – Vår slekt
http://bit.ly/l14hPs

PORTRETT

Vi er i slekt med den Sinclair som bygget Rosslyn Chapel!
bit.ly/1QPtWsF
Borgerjournalist, informasjonsrådgiver, Meddommer i Oslo Tingrett 2010 – 2013 og i Borgarting Lagmannsrett 2013 – 2020
Jeg er 54 år, har examen artium fra Fagerborg gymnas, et-årig bokføring og regnskap, et- årig Helse- og sosialfag, fire-årig vernepleierutdannelse ved Høgskolen i Oslo og Akershus, et- årig jusstudie ved Domus Nova og Domus Academica og en bachelorgrad i Kultur- og Samfunnsfag ved Universitetet i Oslo som jeg egentlig skulle fullføre over de vanlige tre år, men brukte fire, da jeg samtidig gikk med stor svulst i halsen som legene nektet å fjerne, men som endelig ble operert vekk etter fire år da den hadde vokst inn i luftrøret.
Tidligere arbeidet jeg bl.a i shippingfirma og som vikar i barne- og ungdomsskolen, men da jeg var ca. 30 år begynte et smertehelvete i hele ni år som legene ikke fant ut av.
Når de det endelig gjorde i 2001 vant jeg pasientskadesøksmålet, men min helse var kraftig redusert.
Fire leger har erklært meg 100 % ufør!
Den siste av dem – nå i 2015, er overlege på Rikshospitalet!
Flere store operasjoner fulgte (andre lidelser), samtidig som Nav og deres samarbeidspartner i OPT samarbeidet om å ta fra meg min Yrkesrettede Attføring og sende meg over på sosialen – hvis kamp og sykdom til slutt gjorde at jeg ikke kunne klare å stå i arbeidslivet lenger.

 

abarl

Jarle Petterson, redaktør for «INorden.org», diskuterte med flere av sine korrespondenter da jeg spurte om de ville fremheve min sak med Nav, og anførte det følgende 25.06.2008:
«Jeanines historie er intet mindre enn skremmende, om den stemmer — noe vi ikke ser noen grunn til å betvile. Problemet er naturligvis at vi heller ikke har grunnlag for det motsatte — og at det er vanskeligere å feste lit til sannhetsgehalten i beretningene fra en av partene i en konflikt. Derfor har heller ikke Jeanines beretninger fått den oppmerksomheten de fortjener — eller ei — på iNorden.
For hvis det hun skriver stemmer, ville det være lite annet enn et borgerjournalistisk scoop»
Om Jarle Petterson:
http://bit.ly/10DQl3C
Pettersons kommentar falt (jeg har fått den tilsendt på mail) etter at jeg hadde lagt ut i skrift det tapede innholdet på iNorden – den samme informasjonen som jeg la ut på Aftenposten debatt, men som gikk med i dragsuget når avisen slettet mange års opplysninger etter 22.juli 2011!
Varslingen ble senere lagt inn på blogg i følgende poster:
Tapet møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd
http://bit.ly/d0Ms37
Tapet møtereferat av 12.06.2008 hos OPT – ekstern samarbeidspartner av Nav, der grove represalier tok plass
http://bit.ly/dls5B3
Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg
http://bit.ly/a0wCb1
Forbrytelser i den Offentlige Tjeneste – Forbrytelser uten straff
http://bit.ly/dZxQ3D

 

ABEGGINGGGG

Lagret utdrag fra artikkelserien/debatten jeg startet i Aftenposten i mars 2008 – Toppledelsen i Nav tier i hjel overgrepssak:

Jeg ønsker å vise frem noe av det skjulte maktmisbruket som tar plass i samfunnet.
Dette slipper makteliten mange ganger unna med, rett og slett fordi de sitter i posisjoner som «tillater» dem å både ignorere klager fra allmuen vedrørende overgrep begått mot disse av ulike etater, og ellers eliminere samtlige momenter i klager som det for allmuen er helt avgjørende for livskvaliteten på ulike områder å få en rederlig og etisk forsvarlig tilbakemelding på, med knivskarpe innlærte og andre ganger egenkomponerte økseskaftteknikker.
Allmennheten orker i mange tilfeller ikke å klage på at klagen ikke blir tatt alvorlig.
Denne «misforståes», responsen omhandler helt andre forhold enn fakta i saken, eller den blir oversett.
Klager de allikevel, blir det som regel en svært lang prosess å forholde seg til, med flere «eminente» hersketeknikker presentert underveis fra iherdige ansatte med subjektivt skjønn som favner alt fra svært varierende til ikke- eksisterende etiske og moralske begreper samt fravær av sunn fornuft.
Boregerenes egen opplevelse av ulike typer overgrep som de varsler om og sender inn klager på, blir ofte totalt og behørig underminert.
Det skal svært mye til for å kunne klare å fjerne en medarbeider med særdeles slette personlige egenskaper fra sin stilling.
Et spørsmål som bør reises her, er om det i det hele tatt er ønskelig for denne type ansattes sjef å få sagt opp denne personen.
Vedkommende ser jo ut til å «få jobben gjort».
Det vil si, å eliminere problemet effektivt ved helt å unnlate å svare på eller trenere, manipulere og feilbehandle klager til etaten slik at den som klager gir opp underveis i prosessen (…)
http://bit.ly/gZNxzC
Stadig nye hurramegrundtgale «lover» konstrueres fortløpende av «blåruss» – småkongenes jurister – uten rot i fornuft og forstand for beskyttelse av etaten mot alle eventualiteter på alle bauger og kanter, samtidig som de systematisk sørger for å eliminere alle klager.

 

Etatens egne rundskriv og hjemmelagde regler – som erstatter Norges Lover med Regjeringens velsignelse, er kommentert her:
Fraværende rettssikkerhet for mange av landets borgere
http://bit.ly/vZ5qgK’
«Klagebehandlingen»:
På Nav med balltre – Del 2
http://bit.ly/x0cn7n
Kronikken jeg skrev: De tause, feige, unnvikende og kalkulerende
http://bit.ly/hgTIRq
DEL 2 – Jusprofessor:
“Vi har å gjøre med en etat som er så hardkokt i å motstå pålegg i lovgiving og rundskriv at det må meget tydelig tale til for at det skal ha sjanse til å slå gjennom”
http://bit.ly/R5Dbp9

 

 

«Lenge leve den inkompetanse, vilkårlighet stupiditet og alle de destruktive påfunn som tvinger mennesker inn i ørkesløse utmattende og sinnsvake runddanser i systemet på grunn av flere ukritiske ansattes høyst subjektive tolkninger av påbud og befalinger der flere kunder av etaten blant annet stues inn på nedbrytende uegnede tiltak slik at maktens hjernedøde posører tross alt har en jobb å gå til», ser ut til å være kongeriket Norges parole i vår tid. Les om behandlingen denne damen fikk:
Aftenposten og sensur. Om Nav og trakassering.
Utdrag fra debatten: “Føler meg trakassert”  av Marita Synnestvedt
http://bit.ly/MXCtLo
Aktørene som har stått for myndighetsmisbruket ble omsider navngitt her på bloggen etter å ha vært anonymisert både på Aftenposten debatt og i bloggen i ca. 16 måneder, og etter at jeg hadde levert inn politianmeldelse samt  innklaget lovovertredelsene i alle ledd helt opp til Statsadvokaten – uten gehør.
Jeg ser ingen grunn til at offentlig ansatte i sitt virke, ikke skal kunne følges hele veien med sine fulle navn.
Jeg ser på dette som et redskap for åpen og rederlig kommunikasjon, da allmennheten i utgangspunktet skal kunne forvente seg at de ansatte  følger opp hver sak som er av stor betydning for livskvaliteten og helsen til den enkelte berørte part, ut fra lovkravene om forsvarlig etisk og etterprøvbar yrkesutøvelse.

 

Med nattsvart ironi svarer jeg derfor debatt- og kommentaransvarlig Kristjan Molstad i Aftenposten det følgende 19.08.2008 etter at avisen sperret artikkelserien jeg startet 17.03.2008 med «begrunnelser» som jeg fant selvmotsigende:
«Hvorfor er det viktig at disse personene skal kunne inneha en sjanse til å «forsvare seg» overfor det jeg beskriver?
Har de gjort noe galt?
Har ikke disse menneskene bare vært på jobb og utført arbeidet sitt på en etisk forsvarlig og profesjonell måte som de kan stå inne for med hevet hode – og rent ut være stolte av omtalen jeg har gitt dem i min tråd så alle kan se hvordan disse møter og behandler sine kunder?
Hvorfor skal det ikke være godtatt å vise frem møtereferater der aktørenes uttalelser som blir presentert kringkaster kvaliteten, omtanken og forsvarligheten som jeg som kunde blir møtt med?
Hvorfor er det i det hele tatt viktig at aktørene anonymiseres?
Det bør da være en selvfølge at de ønsker å stå inne for hvert ord de har sagt, de er da offentlige «tjenestemenn»?

 

IMG_7211

Selv står jeg frem med ekte identitet; Navn og bilde i min profil. Jeg står t/h. (Det var et annet bilde enn dette – daaah).
Er det fordi debattledelsen selv leser at det som blir belyst snarere er tvert i mot?
At innholdet i stedet for avslører en åpenbar, omfattende, langvarig, alvorlig og omtrent usannsynlig trakassering fra flere aktører i det offentlige, begått mot privatperson?
For i motsatt fall ville vel debattledelsens grunner for utestegning være det at jeg ble sperret rett og slett fordi jeg burde beskyttes mot meg selv?
At jeg drev og hetset andre i en total misoppfatning rundt det som hadde tatt plass? (…)
http://bit.ly/fw024m

 

ABEGRI

20.12.2009: Det går inn på meg når folk har grunn til å være sinte på oss
“Jeg tenker på brukerne våre hver eneste dag. Det går inn på meg når det feiles og folk har grunn til å være sinte på oss.
Først og fremst undersøker jeg om feilene som er begått er systemmessige, slik at de kan ryddes av veien.
Jeg tar hver eneste henvendelse alvorlig og følger dem opp, sier Tor Saglie, uten å vike med blikket“.
http://bit.ly/aChP9a
Bak denne fasaden knuste Saglie og hans fotfolk meg systematisk og ettertrykkelig, feiet meg “under teppet” og tiet meg fullstendig i hjel, mens Aftenposten, øvrige media og en god rekke makttopper sto på sidelinjen og bevitnet det hele:
Direktørene i NAV var de siste som ønsket å hjelpe, da det var de som sto bak maktmisbruket
http://bit.ly/9KlfzV
Nav-direktør Tor Saglie forskjellsbehandler, og sørger for at grovt maktmisbruk holdes i hevd:
http://bit.ly/c4jHqu
Floers innlegg:
Arbeid for alle?
http://bit.ly/15b1UOG
http://bit.ly/bsX8tp
Diskusjonen som på det tidspunkt fulgte melom debattledelsen og meg, kan leses her (utdrag fra annen bloggpost, siden Aftenposten la ned debattforumet så nederste originalink er følgelig ikke aktiv):
Varslere i fare. Bruker pressen oss som offerlam på vilkårlige premisser?
http://bit.ly/2g72j5p
http://bit.ly/bgCKhg
Totalt, har alle innleggene i Aftenposten samt på blogg, hatt over 750.000 treff per 22.06.2011, og med serien som Dagsavisen slettet «Tenk alltid på hva folk vil si og ta den sterkestes parti» – godt og vel en million treff.

 

AFTENPOSt

Her vises et knippe av de øvrige debattene jeg startet i Aftenposten (som belyser forholdene i Nav) og – (alle originallinkene her viser til slettet materiale, og det er ikke nødvendig å klikke seg inn):
Kritikk av NAV “skjules http://bit.ly/9B20yy
Ledelsen i NAV forsvarer vilkårlighet med største selvfølgelighet http://bit.ly/Vnp0O
Toppledelsen i NAV tar fra meg livsoppholdsgrunnlaget http://bit.ly/bgCKhg
NTL beskytter ikke sine medlemmer mot maktmisbruk fra NAV http://bit.ly/cK5UPn
Slik kveler NAV kritikken de gjøres kjent med http://bit.ly/dwfrTG
Kunder av Nav tvinges i kne http://bit.ly/dT9OPs
Tall for hver av debattene inkludert artikkelserien som første, per 20.07.2011
Henholdsvis:

291625

100092

88043

65167

                                                                                                                                                        101170

47062

6309

Direktøren for STAMI, Statens Arbeidsmiljøinstitutt var blant de som mottok informasjon om hovedinnlegget – ”Toppledelsen i Nav tier i hjel overgrepssak”, og Avdelingsdirektøren dr.philos Bjørn Lau, ga meg tilsvar om at det finnes momenter i denne saken som kan være av betydning for deres forskning i området organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø.
Les mer i denne posten:
LO, Arbeidstilsynet og NTL – Unnlatelser av hjelp mot overgrep fra Nav. Mail i saken.
http://bit.ly/9LkGgP

ABrennpunkt

Et lite resymè med påbygging;

Nav innvilget meg et ekstra år på Universitetet slik at jeg brukte 4 i stedet for tre år på å ta en bachelor. Grunn; Jeg gikk samtidig i alle disse fire årene med stor svulst i halsen som gjorde det svært vanskelig for meg å puste. Legene tok meg ikke på alvor, så da de endelig opererte ut denne, hadde den rukket å vokse inn i luftrøret.
Nav kjente til sykdomsbakgrunn forut for denne også; 9 år med smerter, operasjon og vunnet pasientskadeerstatning. Til sammen gjorde dette at jeg omtrent ikke hadde klart å være ute i arbeidslivet.
I en alder av 46 år, stilte jeg kun med en bachelor på lik linje med nyutdannede 21- åringer. Derfor søkte jeg Nav med kopi til  direktør Torild Lien Utvik om et par datakurs med omfattende dokumentasjon og underbyggelser for søknaden.
Disse ville bidra til at jeg kunne synliggjøre en sammensatt og faktisk operativ kompetanse overfor arbeidsgivere for større sjanser og lettere komme med i betraktning, og jeg ville således være i stand til og arbeide hjemmefra hvis jeg ble syk.
04.08.2007 redegjorde jeg i mail til Utvik for tidligere belastende situasjon med den gang Arbeidsformidlingen, som satte meg til å pakke skruer og lage lampeskjermer sammen med psykisk utviklingshemmede rett etter at jeg var ferdig på Gymnaset.
Jeg forklarte at dette tok fra meg selvbildet og derfor også mange år i arbeidslivet.
Utvik overså alt jeg skrev, og mine søknader om datakurs avstedkom ikke annet enn det følgende:
Saksbehandler Hans Per Hem avslo skriftlig omfattende søknader med; ”Du trenger ikke flere kurs. Avslaget ble tatt etter samtale mellom meg og Azmat Butt”!
Les mer bakgrunn her:
Direktørene i NAV var de siste som ønsket å hjelpe, da det var de som sto bak maktmisbruket
http://bit.ly/9KlfzV
NAVs ledelse ba om innspill, men knuser brukere som påpeker misligheter. Tapet møtereferat fra grove represalier
http://bit.ly/NntOy
Da gikk jeg inn med advokat Nordhus fordi jeg mente at kursene var viktige, men ny saksbehandler Ingrid Raab skiftet ikke mening:
Falsk forklaring (ordrett gjengitt) og grovt misbruk av stillingsposisjon, bidrar til og stanse Yrkesrettet Attføring:
http://bit.ly/btWVJt
ABlsnordhusForut for møtet hadde Utvik ignorert samtlige klager fra meg der jeg dokumenterte at avslagene jeg fikk, ikke var i tråd med Nav sine egne paroler og retningslinjer.
Hun sørget kun for bytte av saksbehandler som jeg hadde krevd – fra Hem til Ingrid Raab, hvilken var den som overbrakte meg ytterligere avslag fra ledelsen med min advokat til stede.
Advokaten var også kjent med at jeg var blitt puttet inn i foretak for psykisk utviklingshemmede tidligere da han og jeg hadde hatt et møte forut for møtet i Nav, og fremla det for Raab da vi var der. Han ville ha en forsikring om at dette ikke ville skje igjen.
Raab bedyret at dette ikke var tilfellet denne gangen, og advokat Nils Christian Nordhus unnskyldte seg for meg og sa:
«Jeg tror at jeg vil ta en liten prat med din saksbehandler på tomannshånd. Er det greit for deg»?!
Jeg ble så overrasket at jeg bare svarte ja.
Raab og Nordhus gikk ut av møterommet, og jeg satt igjen som et stort spørsmålstegn.
Etter 7 minutter kom de leende inn igjen…
Advokaten understreket så for meg The Bleeding Obious at jeg ville komme til å miste hele attføringen samt husholdspengene hvis jeg valgte å forfølge dette videre til Trygderetten: «
Det kan trekke ut i langdrag, det kan bli dyrt, og i mellomtiden vil du stå uten økonomiske ytelser«.

 

ABFØR

Jeg så meg derfor nødt til å akseptere overføringen til OPT som – først da jeg kom dit, oppdaget at nettopp var – et foretak for psykisk utviklingshemmede.
Der skulle jeg lære å skrive CV og søke på jobb – hvilket Navdirektøren personlig har gått ut med at vil være saksbehandlingsfeil:
Hun får ikke jobb – Nav-direktøren oppgitt:
2007: «Når saksbehandleren i Nav tilbyr Kristin Floer et kurs i CV-skriving, så gjør han ikke jobben sin godt nok, innrømmer Saglie.»
Fra posten
Nav-direktør Tor Saglie forskjellsbehandler, og sørger for at grovt maktmisbruk holdes i hevd:
http://bit.ly/c4jHqu

 

AADVOKAT NORDHUS

(Forts) – For denne «bistanden» krevde Advokat Nordhus meg i utgangspunktet for 4000 kroner enda han konkret svarte meg på spørsmål om advokatsalær før vi forlot Nav at dette ville komme på ca. 2000 kroner «pluss moms», og vårt «samarbeid» ble avsluttet…
Det styrker IKKE Advokatens troverdighet at han gikk ut av rommet og samtalet med motparten i hele 7 minutter som jeg betalte for, og ikke ga meg noen annen tilbakemelding på hva de hadde pratet om utover at de kalkulerende og i plenum, rett og slett ikke ga meg annet valg enn å godkjenne tvangen!
INTET om mine rettigheter!
Men trakasseringen – og deretter represaliene jeg skulle erfare i OPT, hadde enda ikke tatt plass da jeg leide Advokat.
Uansett – Raab – som min saksbehandler i Nav og den veiledningsplikt som dertil medfører, må uomtvistelig ha hatt kjennskap til ordlyden i dette dokumentet:
Attføringsbedriftene – En bro til arbeidslivet
Arbeid med Bistand
Attføringsbedriftenes bransjestandard
• Tiltaket er individuelt tilpasset arbeidssøkeren i den form at vedkommende også skal ha mulighet til å kunne velge tilrettelegger, omfang og form på bistanden (…)
http://bit.ly/fGitpL
Overnevnte informasjon var skjult for meg, jeg ble aldri informert om at jeg hadde et slikt valg som fremgår av Bransjestandarden overhodet, og ble da følgelig heller ikke hørt i alle mine klager på “tilrettelegger» NB i OPT og bønn om å få bytte over i annet og kvalitetssikret tiltak etter at trakasseringen hadde startet.
Les posten som inneholder mer av regelverket for Arbeid med Bistand, som de innklagede aktørene har brutt med hinsides all fatteevne og som ledelsen i Nav, dit varslingen gikk, aldri reagerte på:
Massakrering av regelverket, bevisste overgrep
http://bit.ly/qBXUGT
ANITA BUSCH
T.o.m. notatet fra forbundssekretæren i NTL – Anita Busch der det sto at det kunne synes som jeg ble utsatt for overgrepene på grunn av min varsling og at Nav hadde ansvaret for å skaffe meg annen tilrettelegger ble oversett, og Busch av alle, burde ha vært MEGET klar over Bransjestandarden da hun tilsynelatende assisterte meg.
Men denne refererte hun aldri til!
(Særdeles viktig info): LO, Arbeidstilsynet og NTL – Unnlatelser av hjelp mot overgrep fra Nav. Mail i saken.
http://bit.ly/9LkGgP
På OPT ble jeg ble møtt med omfattende trakassering av ”tilrettelegger” ”NB” (Astrid Ingeborg Helle Kalland) – Kanske er det mest hensiktsmessig å legge inn slutten først:
Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg
http://bit.ly/a0wCb1
Jeg varslet om dette til hennes sjef, direktøren for OPT – Trond Stenberg der jeg også ba om å få bytte tilrettelegger.
Han avviste min klage fullstendig der jeg hadde beskrevet trakasseringen i detalj, fremhevet ordrett at det han oppfattet av klagen var at jeg i flere sammenhenger ”tangerte NBs integritet på en negativ måte”, og fortsatte med at han ikke kunne se at NB hadde opptrådt på annen måte ”enn den man til daglig opplever i arbeidslivet”!
Les posten med flere linker her:
Nav – Hittil upubliserte tapede møtereferater tilknyttet klagesaken.
http://bit.ly/cMeFZP

 

6fc10-abaksnakk

Klage på denne utrolige tilbakemeldingen og totale ignoransen, gikk til ledelsen i NAV – Torild Lien Utvik og direktør Tor Johan Saglie, og jeg ba dem pent om å få bytte til en annen tilrettelegger ved et kvalitetssikret tiltak siden OPT ikke var sådant og Stenberg ikke ønsket og etterkomme dette.
Informasjonen resulterte ikke i annet enn at jeg ble jeg møtt med grove represalier og gjengjeldelser fra to Navansatte 20.12.2007 min saksbehandler Ingrid Raab og distriktsarbeidssjef June M. Fjeld, i et møte de innkalte meg til i et brev med truende ordlyd. I begynnelsen av møtet tillot de meg å ha på båndopptaker, men ba meg flere ganger svært irritert underveis om å skru av denne:
http://bit.ly/cxAIYM

Men jeg har flere opptakere…

Direktørene i Nav mottok varsling om gjengjeldelsene og trakasseringen som her tok plass, men dette ble tiet i hjel som alltid.
Deretter ble jeg innkalt til nok et møte av 29.04.2008, denne gang med hele 5 av Navs fotfolk. (De skulle være 7 stykker mot ringe meg, men to av dem uteble etter krav fra meg). Her fikk jeg to ”tilbud” som de valgte og presentere overgrepene som;
1. Gå tilbake til den du kaller overgriper i OPT.
2. Si deg villig til å gå med på en omfattende psykologisk utredning.
Alternativ; Yrkesrettet attføring ville bli stanset med øyeblikkelig virkning hvis jeg ikke godtok et av ”tilbudene”. En person til skulle settes inn sammen med innklaget aktør ”NB” i OPT, men panelet ”visste ikke” hvem denne personen ble enda
Jeg opplevde at jeg ble tvunget til å gå tilbake til OPT for ikke og miste både Yrkesrettet attføring og husholdspenger, og oppdaget i første ”tilretteleggingstime” i OPT etter møtet med Nav 29.04.2008 at ”den ukjente personen” viste seg å være selveste direktøren for OPT, Trond Stenberg, som hadde ignorert min varsling om trakassering fra hans ansatte!
Jeg sendte fortvilte mail til Saglie og Utvik og ba dem om og endelig sette foten ned og stanse dette maktmisbruket –
– men det var jo de som hadde gitt ordrene!
Tapet møtereferat av 29.04.2008 som direktørene fikk tilsendt i sin helhet:
http://bit.ly/d0Ms37

 

ABEGE

I møtet av 29.04.2008 innrømmer legen som stiller fra Nav det følgende, da jeg nekter og underkaste meg «en omfattende psykologisk utredning – noe som er panelets andre «tilbud» de kaller det til meg, hvor første «tilbudet» er «å gå tilbake til den jeg kalte overgriper» i OPT (Legen er ordrett sitert):
”DET ER EN VEI OM Å SYKELIGGJØRE DEG”!
Jeg svarer at ja, og at det vil da være et utenkelig overgrep!
Legen svarer: “DETTE ER BEKLAGELIGVIS DE ENESTE TO TEORETISKE ALTERNATIVENE VI SITTER MED” !
Videre uttaler legen at han forstår at valgene høres BIZARRE ut for meg!

ALOGONAV

Les flere mail fra meg til ledelsen i Nav:
«Direktør Saglie, politianmeldelsen og fortsettelse av utdrag  fra alle mail han mottok – og ignorerte, om maktmisbruket som pågikk»
Utdrag: «Det finnes selvsagt ingen tillitsforhold igjen, men som en hver samhandling i denne gate allikevel krever.
Jeg er i en grusomt belastende situasjon, og jeg ber Dem stanse gjengjeldelsene som blant annet inneholder grov sjikane fra tilrettelegger over min funksjonshemming ved at hun rent ut anbefaler meg å tenke sterkt over det at jeg bør uføretrygde meg øyeblikkelig på grunn av at jeg ikke tålte de negative reaksjonene og gjengjeldelsene hun og hennes sjef utførte overfor meg på grunnlag av skriveriene mine på Aftenposten debatt (…)
http://bit.ly/a0wCb1
«Vi skal møte alle brukere med respekt. Det er en grunnsetning i de verdier og de holdninger vi ønsker denne organisasjonen skal være gjennomsyret av. Vi vil nå gjennomføre en holdningskampanje internt om hvilke servicekrav vi skal leve etter, hvor respekt for brukeren blir sentralt”
http://bit.ly/cWCO7l
Dette er Deres egne ord.
Jeg krever full rapport fra Dem over hvordan De mener at jeg har blitt møtt med respekt i disse grove maktovergrepssakene som har tatt plass mot meg over svært lang tid, og med Deres fravær av vilje til å rydde opp i de kriminelle forholdene der overgriperne fortsetter å få lov til å utfolde seg fritt mot meg med grov trakassering i møtene jeg må gå til.
Forklar Dem derfor slik at til og med jeg forstår hva De sier her, sett i forbindelse med Deres totale behandling av meg over måneder hvor De fortløpende har vært godt kjent med min ulevelige situasjon som har gjort meg enda sykere og enda ikke valgt å skjære igjennom for å gi meg et tilbud som jeg kan leve med og som er oppbyggende i stedet for sterkt nedbrytende.
Hva i all verden er Deres hensikt med å forsøke å ødelegge meg? De har aldri overholdt en eneste frist å svare meg etter forvaltningsloven hittil, men denne gangen oppfordrer jeg Dem sterkt til å handle!
http://bit.ly/bVsCBM
Da jeg ble tilbakeført til OPT, ble jeg av NB og Stenberg utsatt for ytterligere grove represalier og gjengjeldelser over min varsling til Nav om utilbørlige forhold der, og over artikkelserien rundt maktmisbruket som jeg hadde startet på Aftenposten debatt;
I ”tilretteleggingstimen” av 12.06.2008,valgte NB og Stenberg å fremsette følgende påstander om meg:
(Tapet møtereferat av 12.06.2008):
http://bit.ly/dls5B3
– Jeg har et «reaksjonsmønster som jeg må vokte meg for»! – Jeg hører ikke på det de sier» – Jeg utviser «voldsomme reaksjoner» – Jeg er «aggressiv» – Jeg «lytter» ikke – Jeg er på tå hev over «filleting». – Jeg «føler» at jeg blir «angrepet»
Alle disse negative karakteristikkene av meg, ble deretter knyttet opp mot debatten jeg skriver på Aftenposten Debatt, hvor Stenberg sa at jeg ”hengte ut ham, NB og OPT»!


ABERÅ

Jeg ble altså ”evaluert” dit hen at jeg var en paranoid og aggressiv person med et særdeles negativt reaksjonsmønster, som hele tiden utviste voldsomme reaksjoner og følte at jeg ble angrepet!
Her skulle jeg lære en lekse om at varsling om maktmisbruk overhodet ikke blir akseptert, og derfor så de seg samlet fritt berettiget til å bake inn en grotesk oppkonstruert ”beskrivelse” av min personlighet på grunn av mine skriverier på AD i deres ”tilrettelegging” overfor meg.
Jeg endte opp hos legen etter dette møtet, med forhøyet blodtrykk. (OPT og NAV kjenner fra før til at jeg bruker medikamenter for både diabetes og høyt blodtrykk).
Jeg var derfor for syk til å stille i neste time, noe jeg sendte legeerklæring på til ledelse og flere ansatte i Nav og OPT, hvor jeg samtidig ba Saglie en gang til om beskyttelse mot overgrepene og om å bli forflyttet til kvalitetssikret tiltak.
Alt ble ignorert, og med fullstendig fravær av anstendighet vrengt rundt for å bruke mot meg, noe som kan leses svart på hvitt i denne mailen fra min saksbehandler i Nav på det tidspunkt – Eirin Bjerke (Fra posten):
Nav stanser attføring på bakgrunn av falsk forklaring, og legeerklæring som attesterer at deres maktmisbruk har medført forverring av helsetilstand. Flere mail i saken:
http://bit.ly/aPvIGw

ABWPOSt

Monday, June, 30 2008
“Varsel om stans av attføringsytelser / Avslag på yrkesrettet attføring
I henhold til forvaltningslovens  § 16 varsles du om at NAV Oslo Sør Arbeid vurderer å stanse dine attføringsytelser fra og med 14.07.08.
Årsaken til at vi vurderer å stanse ytelsene:
Viser til basismøte ved Nordstrand trygd 29.04.08 hvor NAV arbeid forklarte at du ikke fylte aktivitetskravet, og dermed ikke vilkårene for fortsatt attføring, hvis du ikke var villig til å møte opp i tiltak som NAV arbeid vurderte som nødvendig og hensiktsmessig.
Det tilbudet som NAV arbeid gav deg var AB ved OPT.
Du gav beskjed om at du ikke kom til møtet ved OPT 19.06.08 og fakset NAV arbeid en legeattest.
I følge legeattesten kunne du ikke møte til samtale av medisinske årsaker. Videre står det at et ”nytt møte vil medføre en liknende fysisk og psykisk påkjenning. ”
Du ble på basismøte 29.04.08 informert om at AB ved OPT var det tiltaket som NAV arbeid kan tilby deg på attføring.
(Møtereferatet):
http://bit.ly/d0Ms37
Hvis du ikke ønsker eller føler deg i stand til å delta i det tiltaket som NAV arbeid kan tilby deg, må NAV arbeid vurdere om fortsatt yrkesrettet attføring er hensiktsmessig.
Vennligst ta kontakt innen 14.07.08 med tilbakemelding om du ønsker å fortsette med AB med ved OPT.
Vær oppmerksom på at attføringspengene dine blir stanset fra og med 14.07.08 uten nærmere varsel hvis du ikke ønsker å gjenoppta AB ved OPT. Videre vil det vurderes hvorvidt er hensiktsmessig å fortsette med yrkesrettet attføring  jmf. ftrl§ 11-6 som kan videre føre til avslag på fortsatt yrkesrettet attføring”.
Med hilsen
Eirin Bjerke
NAV Nordstrand arbeid
http://bit.ly/aPvIGw

IMG_7211

Bjerke sendte meg altså både trusselbrev om at min attføring ville bli stanset hvis jeg ikke bekreftet at jeg kom til å fortsette i ”tiltaket” i OPT som kommer frem i linker som er vist i postene over, samt velger og kreativt benytte seg av en annen nedrig vri, i overnevnte «gavepakke» fra min fastlege.
Les mer om hele gangen i dette, i innleggene:
Nav – Falsk forklaring (ordrett gjengitt) og grovt misbruk av stillingsposisjon, bidrar til og stanse Yrkesrettet Attføring:
http://bit.ly/btWVJt
Nav stanser attføring på bakgrunn av falsk forklaring, og legeerklæring som attesterer at deres maktmisbruk har medført forverring av helsetilstand. Flere mail i saken:
http://bit.ly/aPvIGw
Bjerke har til alt overmål i telefonsamtale tilkjennegitt at hun behandler klagene mine til Nav over det omfattende maktmisbruket jeg kontinuerlig ble utsatt for, ut fra min ”blogg” hun kalte artikkelserien jeg hadde startet på Aftenposten Debatt – uten at ledelsen i Nav reagerte på denne informasjonen i klage fra meg heller.
Fortløpende orienteringer om dette og hele hendelsesforløpet, gikk flere ganger i mail fra meg til NAV- ledelsen med bønn om hjelp – uten gehør.

abatsansagt

UTDRAG FRA KLAGEN TIL NAV KLAGE- OG ANKE I KRISTIANSAND DER JEG GJENGIR TELEFONSAMTALEN MED BJERKE OG MEG:
(…) Jeg har overhodet heller ikke anført det som Bjerke og Pettersen deretter skriver, ”et argument om at avslaget (på attføring) var basert på søkers blogg”. Det får være grenser for hva aktørene tillater seg å sause sammen for en tåkelegging av unnlatelser og maktmisbruk i en saksfremstilling som de så åpenbart desperat forsøker å få til å virke tilforlatelig overfor Klagenemnda!
Her anfører Bjerke og Pettersen det følgende på side 3;
”Når det gjelder argumentet om at avslaget var basert på søkers blogg medfører dette ikke riktighet.
Det understrekes at avslaget er basert på informasjon på basismøtet, sluttrapport fra OPT og en vurdering om hensiktsmessigheten av fortsatt attføringsløp.
Søker har selv sendt utdrag fra sin blogg til forskjellige personer og saksbehandlere til orientering, blant annet i forkant av basismøtet”
Opplysningen i siste avsnitt er fullstendig korrekt!
(Jeg innskyter senere); Denne verifiseres også på lydopptak (utdrag fra posten: «Tapet Møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd»:
Fra Nav Nordstrand Trygd, møtte
Bente Skarpsno (UU)
Anne Beate Nilsen (SS)
Dr. Nordhagen, Hans Petter.
U.U og S.S var hvilende representanter.
I forkant av møtet, sender jeg samtlige møtedeltakere sammendrag av saken, som alle bekrefter at de har mottatt og lest på møtet 29.04.08.
http://bit.ly/WHh0eE

abatsansagt

(Klagen forts): Men det var ikke det klagepunktet gjaldt, noe aktørene meget vel var klare over!
Det handlet derimot om min klage til direktør Saglie på at Bjerke behandlet min klagesak direkte ut fra min ”blogg” hun kalte den, og det flere måneder etter at jeg ganske riktig – -isolert sett – hadde skrevet både til disse to og de andre deltakerne i møtet og bedt dem om å sette seg inn i min sak via konkrete blogginnlegg i forkant av møtet for å få med seg sammenhenger i saken, hvilket var et anliggende for seg!
Jeg hadde derimot ALDRI samtykket til overfor Bjerke i noen som helst form at hun skulle fortsette med å (eller i det hele tatt) BEHANDLE mine klager ut fra min «blogg» (artikkelserien jeg startet i Aftenposten) – måneder etter møtet, noe som også klart kommer frem i telefonsamtalen.
Saksbehandlingen var således på ingen måte forsvarlig, og Bjerke – med sin «bloggbehandling» hadde da heller ikke brydd seg med å gå i noen som helst form for kommunikasjon med meg for å forsikre seg om at hun hadde alle skriftlige (papir)- dokumenter som hun trengte for å behandle min klage!
Jeg utleverer da ikke alle momenter i klagene til ledelsen i Nav direkte ut på debattforumet i Aftenposten som til alt overmål opererer med streng sensur!:
http://bit.ly/bLacpb

ABEFOON

Det var helt tilfeldig at jeg ringte Bjerke fredagen før hun skulle ha samtale om saken min med Ruzikanova allerede påfølgende mandag som man vil se under her;
En så åpenlys omskriving og forvrenging av sakens realiteter fra Bjerke for å redde sitt eget skinn, ber jeg om at må avstedkomme alvorlige konsekvenser.
Jeg vil også minne Klagenemnda på at Bjerke handler under overoppsyn av annen innklaget aktør i saken; Ingrid Raab.
Realitetene er som følger, (og dette er også belyst i klagene til Nemnda).
Her viser jeg deler av telefonsamtalen mellom meg og Bjerke, hva som faktisk ble sagt;
Jeg spurte om Bjerke hadde alle papirene i min sak som hun trengte vedrørende overgrepene i OPT, og om hva som ville bli gjort i saken.
Jeg forteller at jeg har sendt alle klager i saken også til Saglie, og spør om Bjerke har hørt noe fra ham. Nei, det hadde hun ikke.
Jeg spør om hun trenger noen opplysninger før hun kan begynne å agere og sende saken videre.
Bjerke svarer at hun ikke har behov for noen opplysninger fra meg nå, og at «hun tror at jeg har gitt henne det jeg skal gi henne» – ”for å si det sånn”.
Hun kom til og ta saken opp med fagansvarlig ”Ruzikanova” (?) førstkommende mandag.
Jeg spurte hva hun kom til å fremlegge da.
(Hvis jeg bare hadde tatt Bjerkes utsagn for god fisk, avsluttet samtalen og ikke spurt om dette – og vi må også huske at jeg bare ringte henne helt tilfeldig – ville jeg aldri ha blitt gjort kjent med det følgende):
Da svarer hun at de har jo fått tak i legeattesten (som bekreftet forhøyet blodtrykk etter maktmisbruket i OPT) men at hun ikke hadde lyktes i å få tak i min fastlege enda for å ”snakke litt rundt dette tiltaket mitt og hvordan jeg opplever det”! (Som om jeg ikke har klart å belyse det selv i uttallige klager)!:
http://bit.ly/cxAIYM

ABEFOON

Jeg spør Bjerke om hun kjenner til hele saken om hva som foregikk av overgrep i OPT 12.06.08
Hun svarer meg at ja, det kjenner hun til.
Jeg svarer OK, så den har du fått kopi av fra hvor?
(For jeg hadde personlig ikke oversendt henne denne redegjøringen).
Bjerke svarer da at hun hadde vært inne på ”bloggen” min etter at hun fikk legeattesten, og «vet ikke om det er noe jeg ønsker å sende inn
– ”I TILLEGG TIL DET”!
Således har Bjerke tilkjennegitt at hun behandler hele min klagesak direkte ut fra min «blogg» hun kaller den!
Samtalen avsluttes med at jeg spør om jeg på mandag får vite om jeg kommer til å bli forflyttet til et kvalitetssikret tiltak.
Det er en stor forskjell på dette som faktisk tok plass, og å forvrenge fakta til å fremstå slik Bjerke har valgt å gjøre det til sin fordel på side tre i klagen beskrevet her!
Jeg har til dags dato ikke mottatt tilsvar fra Bjerke vedrørende mine spørsmål til henne i e-post av 07.09.2008, om hun har lagt ved til Klagenemnda både hovedklagen på 56 sider samt de fire tilleggene til hovedklagen.
Her vises det til samtlige dokumenter som jeg har bedt om at skal legges til i klagebehandlingen (…)
Jeg understreker STERKT at den feige «redegjørelsen fra Eirin Bjerke og Tom Pettersen faller på sin egen urimelighet, da det er fullstendig riktig at jeg sendte dem henvisninger til Aftenposten Debatt i forkant av møtet 29.04.2008 for at de lettere skulle kunne sette seg inn i saken, hvilket samtlige møtedeltakere også bekreftet for meg i møtet at var lest!
Dette har dog INGEN relevans (og kan jo umulig ha det) til referatet fra overgrepene som tok plass 12.06 flere måneder senere og som Bjerke så uanfektet tilkjennega i telefonsamtalen at hun hadde lest seg til i min «blogg»!
Man skal da ikke forvente at saksbehandler FORTSETTER og lese bloggen/debatten i måneder etterpå for derav og til og med FATTE STANDPUNKTER og legge grunnlaget derfra for hvordan hun skal behandle min klagesak – UTEN Å KONFERERE MED MEG!
OG – en skulle jo tro at når saksbehandleren hadde klart å grave seg frem til informasjon helt på egen hånd som belyste de represalier og gjengjeldelser utøvd mot en borger av nettopp det hjelpeapparatet som Nav hadde et nært samarbeid med, så ville vedkommende ta dette svært seriøst og kontakte den fornærmede part i saken øyeblikkelig for å spørre hva en kunne gjøre for å løse situasjonen.
Så vel var det altså ikke!

ABELLLL

På selveste julaften 2007 – av alle dager, mottok jeg et brev med innkallelse fra innklaget aktør “NB” i OPT, at jeg skulle komme tilbake til henne!
Jeg nektet, og sendte Utvik og Saglie flere mail om at de måtte gripe inn.
Jeg sendte også en mail til NB, og ba henne utlevere meg alt som OPT hadde skrevet om meg så lenge jeg har vært i “tiltaket”. Jeg var sjokkert over at ingen avviksrappport var sendt fra henne og direktøren til ledelsen i Nav over de store påkjenningene jeg hadde blitt utsatt for!
Her er svaret hun sender meg;
Vedrørende mailer sendt 31/12/07 og 2/1/08
“Det vises til mailer du har sendt de siste dagene (…)
Når det gjelder retten til innsyn i interne dokumenter henvises det til Personopplysningsloven § 18 og 23. Disse dokumenter anses som til bruk for intern saksforberedelse og er kun til internt bruk i OPT”.
Med hilsen Oslo Produksjon & Tjenester AS ”NB”. Avdelingssjef Attføring.
Les mer om postgang mellom meg og foretakene her:
http://bit.ly/cxAIYM

ANITA BUSCH

Utdrag fra rapport som Anita Busch i NTL (Norsk Tjenestemannslag) der jeg var medlem skrev, og som jeg sendte ledelsen i Nav 11.01.2008
Ignorert!:
”Jeanine er nå kommet i en situasjon hvor hun opplever at det er umulig å samarbeide med OPTs kontakt “NB”.
Hun har bedt om å få bytte kontaktperson men dette er avvist da OPT kun har en person der med slik kompetanse.
Det er NAV som vurderer hvilke tiltak som er ”nødvendig og hensiktsmessig” men det er en uttalt målsetting for NAV at bruker skal medvirke, dvs bli hørt, når NAV vurderer hva som er nødvendig og hensiktsmessig.
Det er allikevel slik at Jeanine ikke har mulighet til å klage på hvilke tiltak hun tilbys.
Dersom hun takker nei eller uteblir fra tiltak straffes hun økonomisk ved at stønader og attføringspenger fratas henne”.
Vurdering;
”Dersom OPT får betalt pr. deltaker som kommer ut i arbeid, vil dette kunne være opplysende for den situasjonen som nå er oppstått.
Det er også underlig at OPT kun har  en person som ivaretar ”arbeid med bistand” slik at det er umulig å bytte kontaktperson dersom det oppstår konflikter eller andre forhold som gjør samhandlingen vanskelig.

 

abblåst

Det er i NAVs ansvar at tjenester som kjøpes har nødvendig kvalitet for å oppfylle formålet med tjenesten”.

Jeanine har varslet om at hun er utsatt for det hun opplever som utilbørlig oppførsel fra sin kontaktperson ved OPT, og sin saksbehandler ved NAV arbeid.
Disse varslene oppleves ikke å bli tatt alvorlig av OPT som avviser forholdene, og NAV Arbeid som som ikke ønsker / kan gå inn å endre tiltaket som det varsles om.
At Jeanine blir sendt tilbake til OPT og den som står bak det som oppleves som utilbørlig oppførsel, kan anses som en negativ reaksjon på varslingen.
– Viser her til arbeidsmiljølovens § 2-5 (…)
Ledelsen i NAV klarte å ignorere også dette fullstendig, og Bush ga meg deretter ikke oppfølging og videre hjelp.

 

ANITA BUSCH

I møtet jeg hadde med henne, forklarte hun meg at man var forventet å være ”ydmyk” overfor en slik mektig Statsetat som det NAV er, og at min omfattende men berettigede varsling om overgrep ville kunne komme til å bli sett på som noe i retning ”parodisk”. ”NAV kunne – i bunn og grunn gjøre akkurat som de ville overfor meg.
Jeg hadde i realiteten ”ingenting å kreve eller å fare med”.
NAV kunne – sa hun, med retten på sin side som Statsforvaltning, innkalle min lege for å forsøke å sette spørsmål ved min mentale tilstand! (Noe de også forsøkte seg på):
http://bit.ly/eqZ6KZ
”Det er for at de håper på å kunne få konstatert at du er noe i retning psykisk ustabil”!
Busch presenterte da også følgende “alternativ” for meg som jeg skulle forholde meg til, en stund etter møtet.
Du gjennopptar kontakten med OPT, da det å være på tiltak er et vilkår for å motta attføringsstønad. Du må forholde deg til den personen du har krevd å få byttet ut, og du vil motta attføringsstønad som før (…)
Det overnevnte utdypes i bloggpostene:
LO, Arbeidstilsynet og NTL – Unnlatelser av hjelp mot overgrep fra Nav. Mail i saken.
http://bit.ly/9LkGgP
Forbrytelser i den Offentlige Tjeneste – Forbrytelser uten straff
http://bit.ly/dZxQ3D
Her følger utdrag fra en av mine mail med ytterligere varsling om gjengjeldelsene som gikk til direktørene i Nav Saglie og Utvik, samt til flere som på det tidspunkt hadde å gjøre med overgrepssaken. (Utdrag fra Aftenposten):
«VEDLAGT er (Anita Busch i NTL) sine innvendinger mot behandlingen jeg har mottatt fra omtalte personer i denne klagen, og jeg ber om at samtlige av disse også må noteres og tas til følge sammen med min klage her.
(Busch)  opplyser meg videre i e-post, at ”NDU” har påstått at ”det ikke vil bli foretatt et enkeltvedtak i min sak, men at denne vil bli behandlet som en klage på forvaltningen”!
Dette opplyste hun meg om etter møtet jeg hadde med henne, hvor hun sa at NAV ”kunne gjøre akkurat det de ville mot meg uten at jeg kunne gjøre noe som helst med det”.

 

ABOTEARTH

Min respons: HVA betyr dette? Jeg er ikke ”Frøken Norge” eller ”Moder Jord”!

Jeg er et ENKELTMENNESKE som har opplevd overgrep på det groveste av flere aktører innenfor en Statsforvaltning, og jeg ber om å få beholde min husholdsstønad sammen med attføringen min fortsatt, da jeg ER i tiltak.

Det er IKKE min feil at NAV ikke sikrer sine klienter forsvarligere mot overgrep og kan behandle varsling om dette på en forsvarlig og kompetent måte! Jeg har – som vist, blitt utsatt for ytterligere grove overgrep (etter varsling), og det med to personer til stede! (Raab & Fjeld (Fjeld avbildet t/v)).
Jeg imøteser et snarlig svar fra Dem eller annen ansvarlig person i min sak.
Det er ikke greitt å gå så lenge uten å få et eneste skriftlig tilsvar på hva som legges til grunn i hele denne overgrepssaken, eller hvordan denne behandles! Det må bli forstått at overgrep er en enorm belastning!
Man skal kunne forvente seg langt mer av NAV.
Brukernes tillit og opplevelsen av å bli ivaretatt på best mulig måte, er ikke bare NAVs målsetting, det står også nedfelt i norsk lov.
Behøver jeg si mer?
Ber om et umiddelbart svar, og forventer en kommunikasjon som inneholder ryggrad, saklighet, og god gammel traust informasjon uten ”populære” ord, ansvarsfraskrivelse, ”økseskaft- teknikk” og vendinger.
Jeg krever å bli tatt på alvor, og bli møtt med vanlig respekt.
Dette innebærer blant annet at jeg får svar på samtlige stilte spørsmål i min sak».
Tusen takk.
Mvh
Jeanine
http://bit.ly/b5lZf2
Ingen svar ble gitt!

574573-team-of-executives-carrying-puzzle-pieces--conceptual-illustration.

Først i mars  2010 kom jeg tilfeldigvis over hva NDU har for oppgaver.
Dette er hva NDU egentlig driver med:
Fra *Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Arbeids- og velferdsetaten for budsjettåret 2008; Tillegg 2 til Dokument 1 (2009-2010).
Utdrag:
Pensjonsprogrammet arbeider nå med å utvikle et system som skal ivareta et nytt pensjonsregelverk.
Etaten har en organisasjonsmodell som skiller mellom strategisk og operativt ansvar for ikt.
Ikt-stab i Arbeids- og velferdsdirektoratet har et særskilt ansvar for å bidra til den strategiske styringen av ikt-virksomheten, og NAV Drift og utvikling (NDU) har det operative ansvaret.
Felles ikt-løsninger for NAV-kontorene er et viktig bidrag for å realisere nødvendig effektivisering og samarbeid, og nødvendig for at enhetene som slås sammen skal kunne fungere mest mulig hensiktsmessig”.
Les mer her: http://bit.ly/cxAIYM
Det skal dog tilføyes at jeg nylig fant ut at NDU har flere hatter:
«NDU – Seksjon for Arbeid og aktivitet»!
Men ikke desto mindre blir skandalen fordi Busch okke som rettet seg etter NDUs lettbeinte ansvarsfraskrivelser, selv om overordnede føringer hos det mangehodede utysket går som følger:
(…) For å nå målet om å komme i arbeid er det viktig med tett og god oppfølging. Det vil imidlertid være individuelt hvor hyppig oppfølging den enkelte bruker trenger.
Brukergruppen er uensartet og brukerne har svært ulikt behov for oppfølging.
Den enkelte brukers behov for oppfølging vil ofte endres over tid.
Oppfølgingspunkter må derfor fastsettes av NAV og bruker i fellesskap, basert på individuelle behov og forutsetninger (…)
http://bit.ly/eJAPTO

imagesmkiu . imagesert

Maktens hellige haller – Våre kriminelle fastleger
http://bit.ly/gKfpfQ

abone_brekke

Nav – Ordførerkandidat: “Redd for at saksbehandlere skal hevne seg”:
Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?
http://t.co/GsSLO0Zr
Kommentar til Dumskapens system av prisvinner Heidi Follett
http://t.co/Bn767rXS0p
Nav – Når borgerenes rettssikkerhet må vike, til fordel for pøblers forgodtbefinnende
http://t.co/wAtGCfyqHg
Oppsiktsvekkende forskjellshåndtering av pasientklager og klager på Nav!
http://bit.ly/19Av1lQ
Jeg er Norges Folkefiende nr. 1!: Glem alt av påstått sensur overfor ekstremister og islamkritikere!
http://t.co/9aOJrtROE5
Nav-ansatt døde – Nye Meninger fratok meg ytringsfriheten – igjen!:
http://t.co/zp3fg9YhVe
Sosialtjenestens systematiske avvik og Fylkesmannens fravær av konkret inngripen
http://bit.ly/sa6v67
Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond. Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold
http://bit.ly/ejaH4
Vår nye ytringsfrihet
http://bit.ly/z4BYPe
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V

 

ABYEBYE

02.10.2010: Opplysninger om maktmisbruket fra Nav og OPT, ble oversendt Riksrevisor Jørgen Kosmo
03.02.10: Raskt tilsvar fra Riksrevisjonen om at alle tips om misligheter i forvaltningen (o.l) vil bli vurdert, og at de  – avhengig av innholdet –  vil vurdere om det skal igangsettes nærmere undersøkelser. Det er en hovedregel at tips ikke vil bli besvart.
Informasjon om maktmisbruket ble også sendt den glimrende journalisten Håkon Haugsbø 03.02.10, og lagt ved utfyllende manus i forespørsel om Brennpunkt kan lage dokumentar om forholdene i Nav. Haugsbø erklærer jo nettopp at «Fleire stemmer bør høyrast»:
http://bit.ly/gTzPJh
Rask tilbakemelding fra Haugsbø om at han er på ferie frem til i sommer, og rapporten er nå sendt Beate Riiser Larsen i samme redaksjon.
Beate Riiser Larsen svarer meg allerede dagen etter at jeg sendte henne forslag til manus, at hun har orientert sine kolleger om  bloggen og at denne kan være en mulig kilde til nettopp konkrete saker som gjelder NAV. Hennes kolleger skal vurdere videre hva som nå skal skje, «men det vil kunne ta litt tid».
Litt om gangen i saken, og liste over en god del av de samfunnsaktører som jeg i løpet av godt og vel to år har sendt denne til, og spurt om de ønsker å fremheve det som foregår.
13.11.07; Jeg varsler Stenberg, direktøren for OPT om trakassering fra NB, med kopi til personalsjef Kjell Wasshaug og arbeidsleder Tor Schulstock (personene som gav meg så gode tilbakemeldinger på det halvannen times lange fiktive jobbintervjuet de hadde med meg i OPT).
23.11.07; Jeg etterlyser svar fra Stenberg.
Dagen etter, mottar jeg svar fra Stenberg datert 23.11.07 hvor han avviser alle negative forhold vedrørende sin ansatte, og ”forklarer” meg at vedkommende ikke har opptrådt på annen måte enn den man til daglig må forvente seg å oppleve i arbeidslivet!
28.11.07; Jeg svarer at dette ikke er holdbart, og stiller en del spørsmål til som jeg aldri mottar svar på fra Stenberg
05.12.07; Jeg sender varsling om forholdene til Saglie, og ber om et raskt svar på hvordan han vil forholde seg i saken. Jeg informerer samtidig om at opprinnelig klage er sendt Arbeidstilsynet.
I mellomtiden var det mye rot. Varslingen som jeg i god tro hadde sendt Anne Gjertrud Fugletveit i ”Jobbing uten mobbing”, var sendt en uvirksom e-post adresse. Dette fikk jeg ved en tilfeldighet opplyst fra en annen medarbeider i ATIL etter en stund. Da fikk jeg også vite at dette prosjektet var nedlagt.
11.12.07 går min varsling på nytt til ATIL og leder for IA- gruppen Hanna Vesterager som aldri svarte meg. Jeg ber ATIL igjen om hjelp, og vedlegger min klage til Saglie i sin helhet.
10.12.07; Jeg sender saken til Martin Gaarder, i NRK1 ”Spekter” hvilken jeg på forhånd var blitt informert om at var riktig person å ta en slik sak, av Åse By. Han svarte ikke på e-posten, men sa da jeg ringte; ”Hvem i all verden er det du tror det er at du prater med”? Videre anbefalte han meg å oppsøke en slags veileder å prate ut om mine ”frustrasjoner” med.
12.12.07; Saken sendes TVN
21.12.07; Saken sendes VG
31.12.07; Saken sendes Likestillings- og diskrimineringsombudet Beate Gangås.
31.12.07; Saken sendes Byråd Sylvi Listhaug
31.12.07; Saken sendes Byrådsleder Erling Lae
31.12.07; Saken sendes Debatt- og kronikkredaktør i BT, Hilde Sandvik som også har vært med på å skrive boka; ”Hersketeknikk”. Hun svarer meg at hun skal se på den, men jeg hører aldri mer fra henne.
31.12.07; Saken sendes Fylkesdirektør for Oslo; Torild Lien Utvik
31.12.07; Saken sendes Statsråd Bjarne Håkon Hanssen
31.12.07 ber jeg NB oversende meg alle papirer som er skrevet på meg i OPT. Hun avslår dette.
01.01.2008; Jeg ber arbeidsrettsadvokat Ingeborg Moen Borgerud om hjelp i overgrepssaken. Hun svarer nei.
01.01.08; Bønn til Utvik om å få bytte tilrettelegger, saksbehandler og kontor.
(Ukjent dato); Saken går til journalist Nina Hanssen i LO – magasinet ”Aktuell”.
02.01.08; Jeg etterlyser svar fra NB, og ber henne innhente det flotte møtereferatet Schulstock og Wasshaug i OPT skulle skrive på meg etter det halvannen times fiktive intervjuet de skulle teste meg i (etter veldig lang tid og flere purringer, mottar jeg svar fra Wasshaug selv om at han ikke har skrevet noe referat og at han ikke har noe å tilføye)!
03.01.08 ; Jeg skriver til Utvik og ber om hennes hjelp, og om hun kan være så snill å be NB i fremtiden rette alle sine henvendelser til henne i stedet for til meg.
08.01.08; Jeg skriver igjen til Utvik, og gjentar (tidligere skrevet til henne) at  NB i OPT har innkalt meg til møte dagen etter 09.01.08 og ber henne enda en gang om å stoppe dette til saken er ferdig utredet. Her opplyser jeg også om at jeg har spurt både Schulstock og Wasshaug om noen av de kan fungere som tilrettelegger så lenge inntil jeg får byttet sted. (De svarte meg aldri på dette). Jeg tilføyer at jeg første gang spurte Ingrid Raab, min saksbehandler i NAV om dette 30.11.07 uten å ha mottatt svar etter 3 purringer (Raab gir meg negativt svar på dette først når jeg stiller på møtet med henne og distriktsarbeidssjef June M Fjeld 20.12.07 hvor de møtte meg med grove represalier over varslingen).
Jeg hører ingenting fra Utvik, og må selv skrive til NB og be om utsettelse av møtet til saken er ferdigbehandlet. Jeg informerer Utvik også skriftlig om dette.
08.01.08; Saken sendes Elna Strengelsrud i Landsforeningen mot mobbing på arbeidsplassen. Vi har en telefonsamtale hvor hun forteller meg inngående om de grove maktovergrepene både hun selv og andre har møtt, og fortalte om at hun hadde fått Kongens fortjenestemedalje i gull, men hun kunne ikke hjelpe meg. Hun sa at det fantes ingen steder overhodet som hadde noen som helst hjelp å gi i slike saker.
09.01.08 ringer jeg Utvik som personlig forteller meg at saken nå er oversendt NDU – Nav Drift og Utvikling. Jeg skrev til henne etterpå og spurte om alle mine tilleggsopplysninger til hovedklage var tatt med, og oversendt fra henne til NDU. Hun svarer aldri.
09.01.08; Ringer til Ole Steen Larsen som jeg har fått vite at er min saksbehandler i NDU. I samtalen forteller han meg at han ikke har mottatt noen dokumenter fra Utvik, men at han kun har mottatt ”en kort og grei redegjørelse fra Ingrid Raab” (innklaget), som han (skremmende nok) hadde fått beskjed om å forholde seg til for å fatte et vedtak i min sak! Samme dag skriver jeg e-post til ham og gjengir opplysningene han gav meg i telefonsamtalen, og spør om han kan bekrefte at jeg har forstått ham riktig.
10.01.08 ; Jeg oversender saken til min kontakt i NTL der jeg er betalende medlem, til forbundssekretær Anita Busch.
13.01.08; Jeg spør Raab og Fjeld om hvorfor de ønsker å innkalle min fastlege til møte slik de sa 20.12.07. Jeg ber dem om å stoppe innkallelsen til saken er ferdig utredet.
14.01.08; Jeg purrer på Ole Steen Larsen i NDU over svar på e-posten jeg sendte ham 09.01.08, men han svarer meg aldri.
15.01.08; Saken sendes JussBuss og Snimer Bhogal. Kort etter får jeg svar om at de ikke kan ta saken.
16.01.08; Saken sendes Stortingsrepresentant Odd- Einar Dørum
16.01.08: Jeg purrer på Anita Busch i NTL over fullmakten hun fikk meg til å undertegne i møtet med henne 11.01.08 om at hun hadde tillatelse til å handle på mine vegne overfor NAV. Dette hadde hun ikke gjort. Det eneste hun etter purring fra meg svarte at hun hadde gjort, var å la seg fortelle av NDU at det blant annet ikke ville bli fattet enkeltvedtak i saken…..- noe hun godtok!
18.01.08 ; Jeg sender reporter Gerhard Helskog stor takk for at han ville lese min sak, og anbefale meg hvor jeg videre skulle sende den (Jeg møtte ham på trikkeholdeplass 11/1 rett etter møtet i NTL). Han anbefalte meg Tv2. (Tv2 svarte meg aldri heller).
19.01.08 ; Jeg purrer igjen på Steen- Larsen i NDU og sender ham ytterligere info og dokumentasjon samt sammendrag av min sak. Jeg ber om at alt må leses og legges til grunn før avgjørelse i saken fattes. Jeg ringer ham også flere ganger, men han er alltid på møte eller seminar.
19.01.08 gjør jeg også Utvik oppmerksom på at Larsen ikke svarer meg, og legger ved den siste dokumentasjonen i saken. Jeg ber henne om å være så snill å videresende alt til Saglie (da jeg enda ikke hadde funnet frem til hans e-post, og ingen jeg spurte ønsket å gi meg den).
21.01.2008:
Mail fra meg går til Ole Steen Larsen:
Dette brevet fra meg, og legeerklæringene, samt kopi av skjemaet Raab ba meg å fylle ut over mine sykdommer og funksjonsevne, og journalnotatet fra møtet med min advokat tilstede, vil alle vedlegges i eget brev som jeg oversender NDU og Dem som min saksbehandler mandag 21.01.2008. (sendt)!
22.01.08; Saken sendes sjefsredaktør for Kamille, Gjyri- Helen Werp i et forsøk på å bruke andre kanaler.
22.01.08; Saken sendes KK.
23.01.08; Jeg har plutselig fått ny saksbehandler i ”NDU”?; Jan Greger Olsen. Han mottar alle sakens opplysninger fra meg over e-post og jeg ber ham om å legge alle opplysninger til grunn før endelig vedtak foreligger, men jeg hører aldri noe fra ham heller.
24.01.08; Saken sendes Kommunaldirektør Bjørg Månum Andersson.
25.01.08; Saken sendes Trude Teige, Hege Skorpen Olsen og Peter Oscay i ”Tabloid”.
01.02.08; Klage på fravær av hjelp går til Anita Busch i NTLs sjef Turid Lilleheie.
15.03.08; Saken sendes ”uniforum@adm.uio.no”, til Martin Toft @admin.uio.no, samt til Professor i rettsvitenskap Aslak Syse. Neida, ingen svarer meg her heller.
17.03.08; Saken sendes sid@aftenposten.no
17.03.08; Saken sendes Dagbladet
19.03.08 skriver jeg til June M. Fjeld og forteller at NB har innkalt meg til nytt møte, og har opplyst meg om at det er FJELD som står bak denne nye innkallelsen til møtet som skal ta plass 27.03.08!  Jeg spør Fjeld HVEM det er som har ignorert min varsling så kraftig og gitt pågående ”autorisasjon” til at hun skal fortsette å overse varsling og til å trakassere meg på dette viset. Jeg ber om et NAVN. Jeg opplyser om at både hun selv og Raab for lenge siden er innklaget til NAVs ledelse. (Jeg mottar aldri svar).
22.03.08 : Saken sendes Sivilombudsmannen, med kun 15 dagers (mener jeg å huske) ”behandling”, der Arne Filflet (uten skrevet tittel) avslår at jeg har grunnlag for å klage!
23.03.08; Saken sendes Georg Rønning i ”Fattignorge” som innvilger meg møte kort tid etter, og forteller meg at akkurat denne saken er valgt ut av hans samarbeidspartnere for å fronte overgrepene mange blir møtt med. Han skal ta saken inn på Stortinget, og belyse denne for politikerne og forsøke å få dem til å begynne å se på enkeltsaker. Jeg har ikke hørt noen verdens ting fra Rønning etter 2- timers møtet på gamle hotell Bondeheimen.
26.03.08 ; Saken sendes FFO – Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, som jeg er særdeles overrasket at jeg ikke har hørt fra..
27.03.08; Jeg skriver til Utvik og Saglie med spørsmål om hvorfor Fjeld får lov til å fortsette å holde på slik hun bedriver.
30.03.08; Saken sendes direktøren for Arbeidstilsynet Ingrid Finboe Svendsen, og klager over unnlatt hjelp fra ATIL og NTL.
30.03.08; Saken sendes direktør Trygve Eklund i Statens Arbeidsmiljøinstitutt som uttrykker medfølelse over mine opplevelser, men påpeker at de ikke har lov til å gå inn i enkeltsaker.
01.04.08; Jeg klager til begge toppledene i LO – Roar Flåthen og Morten Øye over unnlatelse av svar på klager både fra Busch og hennes overordnede Turid Lilleheie.
31.03.08; Saken sendes Dr. polit. NTNU forskningsleder Sissel C. Trygstad.
17.04.08; Sender enda en klage til Utvik og Saglie på Raab og Fjelds pågående trakassering ved å ignorere alle mine klager og innkalle min fastlege og meg i møtet 29.04.08. Jeg ba dem stanse denne innkallingen umiddelbart, og sendte også min fastlege klar beskjed om at hun ikke hadde min tillatelse å møte 29.04.08. Raab og Fjeld skulle heller ikke delta, opplyste jeg om.
21.04.08; Jeg sender Saglie både på e-post og i rekommandert sending store deler av min sak med dokumentasjon, og ber Raab og Fjeld igjen om å fjernes fra saken på grunn av de grove represaliene de møtte meg med i møtet 20.12.08. Møtte disse samt min fastlege, ville jeg gå til rettssak. Ingen av dem møtte.
25.04.08; I forkant av møtet, sender jeg samtlige møtedeltakere sammendrag av saken, som alle bekrefter at de har mottatt og lest på møtet 29.04.08. Møtedeltakerne er;
Bente Skarpsno
Tom Pettersen
Anne Beate Nilsen
Eirin Bjerke (min nye saksbehandler i NAV arbeid)
Dr. Norhagen, Hans Petter.
03.05.2008 sendes saken til Avisen Klassekampen og Ansvarlig redaktør Bjørgulv Braanen
Jeg spør med dette, om det er mulig for Dem å ville fronte min sak ytterligere i Deres medier for å få satt fokus på et stort og lite frontet samfunnsproblem bestående av skjulte overgrep, arroganse, ignoranse, lovbrudd maktmisbruk og manipulering som utøves fra NAVs ledelse overfor arbeidssøkende mennesker som har behov for hjelp og bistand av ulike årsaker.
Dette er etter min mening nødvendig å få satt permanent på dagsordenen fordi slik adferd er med på å skape svært store kritiske negative ringvirkninger i samfunnet.
Dette har jeg på uttallige måter forsøkt å få frem i lyset, ved å legge ut hele overgrepssaken jeg selv har opplevd med NAV til offentlig skue.
Før jeg gikk til den ytterligheten, gikk jeg ”riktig vei” ved å varsle ledelsen i OPT om trakasseringen jeg personlig hadde møtt fra ”tilrettelegger” i OPT (som NAV hadde sendt meg til). Direktøren respons var ytterligere trakassering (i brevs form)!
Deretter varslet jeg ledelsen i NAV om hendelsesforløpet, og ble til min store vantro møtt med ytterligere grov trakassering samt represalier utøvet overfor meg av to ansatte i NAV – Ingrid Raab og June M. Fjeld (tatt opp på bånd med deres viten)!
Jeg belyste de totale overgrepene overfor flere i NAVs ledelse, statsråder, ministere og journalister. Ca 30 mennesker ble totalt opplyst om saken, uten å gi meg et eneste tilsvar.
Uttallige brudd bare på forvaltningsloven (og andre lover) har blitt begått av flere aktører innenfor NAV da jeg aldri har mottatt et eneste skriftlig svar på mine 12 – 16 klager – heller ikke før de innkalte meg til møte 29.04.2008!
Som aller siste utvei valgte jeg å selv ta saken ut til offentligheten, både til hjelp for meg selv og for alle andre som møter denne fullstendig uakseptable behandlingen fra enkelte personer i det offentlige hjelpeapparatet.
Jeg mottar aldri svar.
05.05.2008 – Tilbakemelding fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt:
Kjære Jeanine Horntvedt
Viser til dine mail til Trygve Eklund som har blitt videresendt til meg.
Jeg har forståelse for at du er i en vanskelig situasjon.
Det er dessverre lite vi kan gjøre med den konkrete situasjonen du er oppe i, men jeg ser momenter her som kan være av betydning for vår forskning i området organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø.
Derfor kan jeg ikke gjøre annet enn å ønske deg lykke til videre med dine anstrengelser med å komme tilbake til arbeidslivet.
Lykke til videre
Vennlig hilsen
Bjørn Lau, dr.philos
Avdelingsdirektør, STAMI
06.05.08; Jeg klager på ATILs pågående avslag om å hjelpe meg i overgrepssakene.
13.05.08; Jeg informerer Inger S. Tafjord på ”Linedansen.no” som omhandler trakassering i arbeidslivet, om min sak.
16.05.08; Jeg mottar første og eneste svar fra direktør Saglie i e-post om at han rent ut ANBEFALER meg å godta de to tilbudene fra hans utsendte i møtet 29.04.2008!
17.05.08; Jeg informerer Saglie krasst om de to overgrepene som NAVs panel forela for meg som ”tilbud” i møtet 29.04.08. Jeg spør hvordan slikt kan forekomme, og holder ham ansvarlig.
20.05.08; Jeg purrer på svar fra Morten Øye i LO- stat over at han ikke har svart meg på klagen jeg sendte inn for 7. uker siden.
28.05.2008 sender jeg daglig leder for Mental Helse, Grace Beathe Mathisen orientering om saken.
Dette er en svært stygg sak som jeg håper at De og organisasjonen ønsker å kjenne til og kan agere på. Denne er offentliggjort i Aftenposten Debatt under linken ”jobb” (og arbeidsliv): http://debatt.aftenposten.no/item.php?GroupID=60&ThreadID=229713
Jeg velger å sende Dem kun debattlinken her, fordi saken har blitt svært omfattende etter hvert. Der vil De også se responsen jeg har mottatt på min avsløring.
Jeg skriver spesielt til Dem, fordi jeg leste Deres uttalelse på siden deres 24.04.2008. Der advarer De blant annet NAV mot å misbruke den maktposisjonen de har.
Vel – her oversender jeg Dem derfor omfattende dokumentasjon på en hel kjede med maktovergrep fra denne etaten som har tar plass overfor meg i lengre tid, og som utføres mot meg den dag i dag. Alt dette på bakgrunn av at jeg valgte å varsle NAV om trakassering og mobbing.
Responsen jeg mottok på varslingen, var omfattende utøvde represalier fra en rekke aktører innenfor NAVs rekker – noe jeg igjen varslet om, først og fremst til to av topplederne i NAV.
Deretter har jeg blitt oversett, tiet i hjel, ”umyndiggjort”, jeg er ”rettsløs”, og NAV fremsatte til slutt dette ultimate maktovergrepet for meg i møtet 29.04.2008, som jeg ble innkalt til på grunn av all varslingen jeg hadde satt frem:
Det at jeg frivillig burde gå med på en omfattende psykologisk vurdering fordi jeg hadde varslet om trakassering.
Jeg kunne altså ”få lov til å ”velge” dette ”tilbudet” de kalte det som de kom med til meg.
NAV ønsker rett og slett å sykeliggjøre meg, noe som tydelig kommer frem på det skjulte opptaket som jeg tok av dette møtet.
Det var NAVs egen lege som innrømmet dette.
Det andre ”valget” jeg fikk vite at jeg hadde i møtet, var å gå tilbake til den personen jeg først hadde innklaget for mobbing/trakassering.
Hvis jeg ikke ”godtok” noen av disse to ”tilbudene”, ble jeg forklart at min yrkesrettede attføring ville stanses med øyeblikkelig virkning.
NAVs fotfolk i møtet, hadde heller ingenting å ”forespeile” meg av fremtidsutsikter deretter, annet enn en enn vag hentydning til sosialkontoret, som ingen av de 5 personene som deltok i møtet konkret hadde kjennskap til om kunne hjelpe meg i en eventuell situasjon hvor jeg selv ville avslå NAVs to ”tilbud” som providerte meg fortsatt inntekt – (hvilke jeg sa at jeg sidestilte med forslag til prostitusjon – det å være tvunget og nødt til å gå tilbake til overgriper for å klare å opprettholde den økonomiske støtten fra NAV til livsopphold, i påvente av arbeid)
Dette er helt uvirkelig!
Håper således på å få høre fra Dem hva De mener om dette som tar plass, og om Dere ved hjelp av denne informasjonen ønsker å sette enda et markant fokus på slike utrolige maktovergrep som enkelte av NAVs brukere ”er nødt til” å ”finne seg i” i det skjulte.
Tor Johan Saglie, direktør for Arbeids- og velferdsetaten, har personlig hatt kjennskap til hele sakens gang.
Han har til og med godkjent og fremmet de siste maktovergrepene, noe som kommer tydelig frem i saken.
Dette har jeg bred dokumentasjon på fra tidligere, og det kan i tillegg dokumenteres i et tilsvar jeg har mottatt fra Direktøren selv.
I mine innlegg vil komme frem hvorfor jeg har valgt å utlevere denne saken fortløpende og offentlig. Omtrent alt jeg har skrevet i saken er dokumentert, og det finnes omfattende lydopptak.
Jeg opplever livskvaliteten som fullstendig fraværende. Jeg håper på en snarlig tilbakemelding fra Dere i en eller annen form, i en for meg særdeles belastende og absurd situasjon.
Tusen takk for at Dere leser dette.
Jeg mottok aldri svar!
03.06.2008:Saken sendes journalist og researcher Synnøve Bakke og Brennpunktredaksjonen.
09.06.08; Jeg takker Synnøve Bakke i NRK Brennpunkt over at hun har takket ja til kanskje å se på saken min når hun kommer fra ferie ca. 4. august. (Hun gjorde ikke det).
18.06.08; Jeg sender varsling om overgrepene som tok plass på møtet i OPT av 12.06.08 til Saglie, og har en viss kommunikasjon med hans rådgiver som ikke foretar seg noe som helst til i siste liten jeg ringer og purrer på svar (se Aftenposten Debatt).
25.06.2008 sender jeg følgende brev til de to som utøvde maktmisbruket overfor meg i OPT, med kopi til direktør Saglie:
Til NB og (hennes sjef) Stenberg ved OPT
«Jeg ber om at ”møtereferatet” dere skrev på meg vedrørende den grove trakasseringen, represaliene og gjengjeldelsene dere samkjørt valgte å utøve overfor meg 12.06.2008, sendes i kopi til meg så snart som mulig til min e-post; (…).
(Møtereferatet står å lese her): http://bit.ly/dls5B3
Jeg krever også at dere gjør dette maktmisbruket umiddelbart og skriftlig kjent overfor ledelsen i NAV. Denne inkluderer direktør Tor J. Saglie, og kopi av denne mailen går til ham i dag.
Jeg ber om en rask skriftlig respons».
Dette ble selvfølgelig heller ikke etterkommet, og jeg hørte ingenting.
19.06.08 ; Saken sendes Werner Fredriksen i ”Rådet for psykisk helse” som ba meg sende ham den da han tilfeldigvis ringte meg vedrørende en sak uavhengig av denne som jeg hadde støttet med min underskrift for en tid tilbake, og jeg fortalte om min sak. Jeg mottok aldri tilbakemelding:
24.06.08; Ny klage til Saglie fra meg med flere spørsmål.
07.07.08 : Ny klage til Saglie fra meg med opplysninger om min forverrede helsetilstand etter møtene på OPT
08.07.08; Ny klage til Saglie fra meg, hvor jeg blant annet informerer om at ny saksbehandler Eirin Bjerke, har opplyst meg om i telefonsamtale at alle mine henvendelser, varsling og klager behandles av henne ”rett ut fra min blogg på Aftenposten Debatt”! Dette forstår jeg at er en såpass utrolig og ufattelig opplysning, at jeg ønsker å anføre at denne samtalen er tatt opp på bånd.
08.07.2008; Saken sendes Advokat Sven Åge Ribe
17.07.2008; Saken sendes Leder for Norsk legeforening Avein Aarseth.
24.07.2008; Saken sendes Oppland Arbeiderblad som har to flotte artikler om maktmisbruket ledelsen i NAV viser overfor sine brukere.
24.07.2008; Saken sendes Elin Ørjasæter, kommentator i e24, Norges største næringslivsavis på nettet.
24.07.2008; Georg Rønning, lederen for FattigNorge mottar purring fra meg siden han aldri svarte meg på hva som kom ut av vårt møte, og  jeg forklarer ham siste utvikling i saken og spør om han kan gjøre noe. Han svarer aldri.
24.07.2008;Saken sendes avisen Nationen.
26.07.2008; Saken sendes Advokat Sven Åge Ribe som ikke svarer meg, og når jeg endelig ringer ham forteller han at han ikke arbeider med slike saker.
31.07.2008; Mitt svar til Elin Ørjasæter som responderte med at hun ville se på saken:
«Hei. Takk for at De ville lese min sak, og takk for svar. Det kom kanskje ikke godt nok frem i teksten til Dem, men det jeg blant annet håpet på, var om De med Deres erfaring som jeg ikke bare leste om på andre sider men selv så ut fra artikler og kronikker som De har skrevet, kunne sette fokus på hva som har tatt plass i denne saken. Det er etter min mening særdeles skremmende å bli møtt på en slik måte med gjennomgående maktovergrep fra en rekke aktører når selveste direktøren for NAV har gått ut ved flere anledninger i sine kronikker og oppfordret brukere til å si fra når ikke alt er som det skal. Vi ser jo hvordan det gikk. Slikt som dette blir derfor så ekstra uhyrlig, og vil jo derimot være med på å fronte et tvert i mot; «Du er velkommen til å si fra, men da stiller vi mannsterke her for å knuse deg»! Er ikke dette viktig å belyse og kjempe mot? Eller skal direktøren få lov til å sole seg i egne kronikker som setter slike feller for brukerne som knuses i det skjulte bak fasaden til etaten som sitter på en eksklusiv definisjonsmakt, og hvor direktøren innkasserer sin millionlønn samtidig som han er klar over at et menneske (eller flere) går til grunne – fullstendig ukritisk? Skal slikt som dette bare få lov til å fortsette å ties i hjel? Med vennlig hilsen Jeanine
Ørjasæter svarer:
Hei Jeanine!
Takk for tilliten ved at du viste meg dette. Det er imidlertid ikke mye jeg kan gjøre for å hjelpe deg. Så vidt jeg forstår er det tyngste i dette at du er fratatt støtte. Det er «mat» for en jurist, ikke for en kommentator i en nettavis. Hva som eventuelt ligger i kravet ditt er umulig for meg å vurdere.
Jeg er lei for at jeg ikke kan hjelpe deg mer, men slik er det.
Vennlig hilsen
Elin Ørjasæter
Les posten
Makten til og definere virkeligheten
http://bit.ly/hZQ5M5
12.08.2008; Saken sendes Advokat Arve Føyen, som svarer –  «Jeg takker for din henvendelse, men desverre er det nok som du selv er inne på avslutningsvis i ditt brev at vi ikke arbeider med denne typen saker.Jeg ønsker deg lykke til videre i dine bestrebelser».
Med vennlig hilsen
Arve Føyen
16.08.2008; Saken sendes forsker, professor, mag.art og dr. Philos i sosiologi, Jon Ivar Elstad, og jeg avslutter med følgende:
«Tusen takk for at De leser dette, og jeg håper på et snarlig svar fra Dem om det er noe som kan gjøres/vinkles i en større sammenheng for å endre på og bedre de fullstendig uakseptable forholdene flere av NAVs brukere er ”nødt til å tåle” i det skjulte ut fra blant annet opplysningene som fremkommer i min sak. Jeg håper virkelig på det».
Jeg mottar aldri svar.
16.08.2008 (samme dag) sender jeg Cand.mag, Forsker Ivar Brevik   de samme opplysningene, men mottar aldri svar fra ham heller.
16.08.2008;Saken sendes Universitetslektor i sosiologi, Magne Flemmen
03.09.2008: Saken sendes Advokat Frode Elgesem i Advokatfirmaet Hjort DA som svarer meg at han dessverre ikke har kapasitet til å gå inn i dette nå.
05.09.2008; Jeg takker Anne Fimreite ved rokkan.uib.no så mye for at hun ønsket å gi meg et svar på informasjonen jeg sendte henne vedrørende NAV og OPT, og for at hun videresendte opplysningene til Professor Hans Tore Hansen. Samme dato takker jeg også Even Nilssen ved samme institutt for svar om at han i alle fall har mottatt saken, og takker også professor Knut Fossestøl for at han svarte meg at han ville sende informasjonen fra meg videre til prosjektleder Tone Alm Andreassen.
29.09.2008; Utdrag fra debatten jeg opprettet i Aftenposten i 2008: «Kritikk av NAV skjules». Jeg sender følgende informasjon til Irene Halvorsen, journalist i Politisk redaksjon Dagsavisen, gjengitt på debatten :
http://bit.ly/aDK81Y
Jeg mottok aldri svar!
09.10.2008: Saken sendes fungerende Politisk redaktør Erling Kjekstad i Nationen
Intet tilsvar.
09.10.2008; Jeg sender saken til Advokatene Gisle, Jacobsen, Melkild og Pedersen på hver av deres e-post
– Jeg mottar aldri tilbakemelding.
09.10.2008; Saken sendes Advokat Ola Viken.
09.10.2008;Saken sendes Advokat Alf Martin Solvin
12.02.2009 mottar jeg svar fra Advokatfirmaet Istad, som ikke har forstått hva det er jeg har skrevet og bedt om hjelp for. Jeg dropper det firmaet.
12.02.2009; Jeg skriver og spør om Advokat Erik Råd Herlofsen vil bistå meg, etter å ha lest om saken mot sosialkontoret i Skedsmo som han vant, og på bakgrunn av denne omtalen:
«Sosionomen møter ed en advokat som må kalles en tungvekter innen arbeidsrett, advokat Erik Råd Herlofsen. Herlofsen har blant annet en fortid som konserndirektør for personalspørsmål i Storebrand. Han har møterett for Høyesterett og har arbeidsrett som spesialområde».
Stevner sosialkontoret i Skedsmo for mobbing
http://www.rb.no/lokale_nyheter/article4044777.ece?service=print
Anker ikke mobbedom
http://www.rb.no/lokale_nyheter/article4121396.ece?service=print
Herlofsen svarer meg omgående:
Hei. Jeg har lest din e-post og også sett på dine henvisninger på facebook. Jeg har stor forståelse for din situasjon, men grunnet sakens kompleksitet og omfang har jeg dessverre ikke kapasitet til å bistå deg. Det synes for øvrig som om en eventuell tvist vil kunne bli svært kostbar og risikofylt og du anbefales derfor å ta kontakt med eksempelvis Jussbuss eller advokater som påtar seg ”fri rettshjelp-oppdrag”. Lykke til videre
– Et «godt» råd for en såpass «risikofylt og kompleks sak»?!
23.02.2009; Tips om Facebookgruppa som jeg er med på å administrere – «NAV- – når du trodde du hadde nådd bånn, hjelper NAV deg mye lenger ned», opprettet av Michelle Buffy Tornholm;
http://nb-no.facebook.com/group.php?gid=24884305086
Saken sendes Nordstrand Blad:
«Hei, jeg håper at dere ønsker å trykke artikkelen jeg har satt inn her, siden svært mange sliter med sine opplevelser med NAV. Jeg har stor forståelse for at media nå setter flombelysning på at Navs kunder ikke får pengene sine. Det er allikevel flere sider ved Nav som nå endelig bør komme frem i lyset, og som er etterlengtet. Det handler også om etatens systematiske nedbryting av helse og psyke hos sine kunder. Håper på snarlig tilbakemelding. Tusen takk».
Jeg fikk ikke det.
28.06.2009: Sak sendes journalist Geir Pettersen i NRK
08.08.2009; Sak sendes Bergen Bullying Research Group
09.08.2009; Sak sendes Magnus Thue i Tidsskriftet Minerva som svarer: «Takk for henvendelsen. Dersom vi skulle bestemme oss for å skrive om denne saken vil vi gi deg beskjed».
14.08.2009; Sak sendes VG, Dagbladet og Journalisten.no.
Til de to første, innleder jeg:
«Jeg må insistere på at Media nå endelig etter godt og vel halvannet år ønsker å fatte interesse for den særdeles stygge saken jeg har gående med NAV. Jeg minner om ”Vær varsom- plakaten” av 09.08.2006; ”Etiske normer for pressen (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner) Vedtatt av NORSK PRESSEFORBUND» Her fremhever jeg spesielt denne posten;
NAV Nordstrand Arbeid underslår min klage til Trygderetten i hele 8 måneder – og lyver til meg om det!
Til Journalisten.no og Helge Øgrim:
Hallo 🙂  Jeg oversender deg min sak, og spør om du kan være så snill å få utgitt denne. Hvis du ikke har muligheter for det, kunne du anbefale noen andre som ønsker å legge dette frem for offentligheten? Jeg kjemper for en kvalitetssikring og holdningsendring samt krav om forsvarlig kompetanse innenfor NAV, noe som kommer frem ytterligere i min sak i tidligere innlegg. Tusen hjertelig takk fra Jeanine
Neida, jeg fikk aldri svar.
29.08.2009; Tips om sak sendes til redaksjonen@materialisten.no
19.09.2009: Jeg skriver til Dagbladredaksjonen; Kan noen av disse bloggpostene mine redigeres og komme med i avisen?
Med vennlig hilsen Jeanine : (JEG FREMHEVER CA. 40 BLOGGPOSTER)
02.02.10; Rapporten med opplysninger om maktmisbruket i Nav ble oversendt Riksrevisor Jørgen Kosmo
03.02.10: Jeg mottar raskt tilsvar fra Riksrevisjonen om at alle tips om misligheter i forvaltningen (o.l) vil bli vurdert, og at de  – avhengig av innholdet –  vil vurdere om det skal igangsettes nærmere undersøkelser. Det er en hovedregel at tips ikke vil bli besvart.
03.02.10; Rapporten ble også sendt journalist Håkon Haugsbø  og lagt ved utfyllende manus i forespørsel om Brennpunkt kunne lage dokumentar om forholdene i Nav. Haugsbø har jo erklært at «Fleire stemmer bør høyrast»:
Rask tilbakemelding fra Haugsbø om at han er på ferie frem til i sommer, og rapporten ble derfor sendt Beate Riiser Larsen i samme redaksjon.
Beate Riiser Larsen svarer meg allerede dagen etter at jeg sendte henne forslag til manus, at hun har orientert sine kolleger om  bloggen og at denne kan være en mulig kilde til nettopp konkrete saker som gjelder NAV. Hennes kolleger skal vurdere videre hva som nå skal skje, «men det vil kunne ta litt tid».
23.04.2010; Jeg ble intervjuet av P4 : Fortvilte NAV-brukere ringer hjelpetelefon – hør klipp ved å klikke inn på disse to linkene øverst i artikkelen her:
Hør lyd: Atle Larsen
Hør lyd: Pasientombud Atle Larsen
Artikkel fulgte:
P4 (Oslo):
NAV-brukere fortviler etter at den nye reformen trådte i kraft denne måneden.
http://www.p4.no/story.aspx?id=346215
Varslingen ble og sendt til mange andre instanser som jeg ikke har ført opp her enda.

LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER

https://sommer17.wordpress.com/2011/03/22/listen-over-alle-bloggposter/
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

januar 2012
M T O T F L S
« des   feb »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 059 andre følgere

%d bloggere like this: