Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Den virkelige årsaken til at Etater og bydeler har fått dårligere tjenester


ABEHAI
Politiker: Dårligere service for brukerene er ene og alene NAVs ansvar!:
http://t.co/wxUWgsUwFf

abebsbek

Oslo kommune
Bystyret
Forhandlinger i Oslo bystyres møte
onsdag 22. april 2009 kl 15.00
Sak nr. 99. Mistillitsforslag mot byrådsleder Erling Lae (H), fremsatt i bystyrets møte
25. mars 2009
Oppsummert er grunnlaget for mistillitsforslaget dette:
(…) Når en fagbyråd ikke påtar seg det nødvendige ansvaret for feil og forsømmelser er det byrådslederen plikt å rydde opp.
Den muligheten har ikke byrådsleder Erling Lae brukt, snarere tvert om, byråd Myhres avgang ble begrunnet med valgkampforberedelser.
Dermed blir feil og forsømmelser også byrådsleder Laes ansvar (…)
Rune Gerhardsen har på vegne av A, SV og R utdypet mistillitsforslaget (…)
Eksemplene på svak styringsevne og gjennomføringsevne er for mange.
Mange av skandalene har utløst kraftige debatter og svært berettiget kritikk i bystyret.
Men hver gang det har stormet skikkelig har byrådet unndratt seg ansvaret.
Byråd etter byråd har forsvunnet ut bakdøra i 11. time.
Ikke en eneste gang har byrådsleder Erling Lae selv tatt ansvar, eller vist tydelige tegn til selvkritikk for de feil det byrådet han leder har begått.
Det er ikke særlig heroisk (…)

ABEFOLK

Erling Folkvord: (…) Fordi det konkrete mistillitsforslaget allerede er godt begrunnet, så vil jeg si litt om ett av særtrekkene ved Erling Laes stil og metode som byrådsleder.
Han er jo den som har hatt det vervet lengst i Oslo.
Kommuneloven sier at byrådet skal ”sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll”.
Hvis støttepartiene til et mindretallsbyråd ikke tar det punktet i kommuneloven på alvor, så blir V, slik Elvestuen sa, og eventuelt KrF garantister for at H og F kan vanstyre Oslo etter eget skjønn.
I stedet for å følge loven så har byrådsleder Lae utviklet en alternativ hersketeknikk, utskiftning av enkeltbyråder.
Lenge før byråd Myhre trakk seg av ukjent grunn husker vi byrådene Eckbo og Støylen blant de som brått ble borte.
abeteho
Avsettingen av Grete Horntvedt 27. september 2006 føyer seg inn i rekken og illustrerer Laes teknikk.
Lae tvang henne til å gå av.
Men fra denne talerstolen så sa han:
”Etter min oppfatning har Grete Horntvedt gjort en bra jobb for Oslo kommune. Dypest sett handler også dette om tillit til demokratiet og folkestyre. Derfor stilles det store krav til oss som er satt til å forvalte disse verdiene. Derfor kan det oppstå situasjoner der det å fratre blir nødvendig for å gjenopprette tillit og troverdighet. Jeg har derfor akseptert Grete Horntvedts ønske om å fratre.»
Lae sa det tre uker etter at politiet arresterte en tidligere eiendomssjef i Undervisningsbygg som hadde puttet omtrent 90 mill. kroner i egen lomme uten at noen la merke til det.
For å «gjenopprette tillit og troverdighet» opplyste byrådslederen også at inntil videre hadde han bedt ”byråd Peter N. Myhre fungere som byutviklingsbyråd i tillegg til å være byråd for miljø- og samferdsel” (…)
Trond Jensrud (A): Finansbyråd André Støylen skulle gjennomføre IKT-organiseringen.
Det skulle gi 50 mill. i årlig innsparinger for kommunen.
Til nå har man brukt langt over 300 mill. kroner.
Tidsplanen er ikke fulgt.
Etater og bydeler har fått dårligere tjenester.
Byråd Støylen gikk av noen uker før saken sprakk (…)
Ivar Johansen (SV): Det er ikke slik at Flexus-skandalen er et enkeltstående tilfelle, og at byrådets arbeid ellers er preget av god gjennomføringsevne og full kontroll over prosessene.
Helt parallelt med Flexus var Hs finansbyråd ansvarlig for IKT-reformen (…)
H hevdet hårdnakket at Oslo kommune skulle spare 50 mill. årlig. Så langt har det kostet oss minst 350 mill. og kalles med rette ”IKT-skandalen”.
Skal ikke noen ha politisk ansvar for dette?
Er det godt nok at finansbyråden tusler ut av byrådskontorene og så går livet videre som før?
Har ikke kapteinen på skuta, byrådslederen, ansvar for å sikre at hans byråd på en ansvarlig måte gjennomfører bystyrets vedtak og ikke skusler bort flere hundre millioner av skattebetalernes penger på grunn av slett håndtverk? (…)

ALetThemEatCake

Yasmin Mujahid (A): Flexus-saken er den største skandalen i moderne Oslopolitikk og flere hundre millioner kroner av skattebetalernes penger har gått tapt på grunn av udugelig innsats fra politikerne.
Man forventer at det blir tatt et klart ansvar og at det kommer en forbeholden unnskyldning når man tabber seg ut på denne måten.
Det å miste kontroll og styring over byens penger, vitner om intet annet enn inkompetanse.
Da holder det ikke at ansvarlig byråd Peter N. Myhre har gått av.
Byrådsleder Erling Lae er den som sitter med ansvaret og bør ta konsekvensen av de tabbene han er ansvarlig for.
La meg si at han ikke lenger er kvalifisert til å sitte med makten når uakseptable mengder med tid og penger er blitt sløst under hans ledelse.
Men i denne situasjonen opplever vi at byrådslederen ikke egner å se misnøye blant byens befolkning.
Byråd Myhre feilinformerte bystyret om Flexus utvikling med full støtte fra byrådsleder.
Dessverre klarte ikke Erling Lae å komme frem og informere bystyret om den reelle virkeligheten denne gangen.
Nå er det på tide at han viser mot og ansvar og sier opp sin stilling i fornuftighetens navn og ikke lenger skjuler seg bak nominell flyt her i bystyret (…)
Trond Jensrud (A): Med respekt å melde, det går ikke an å kritisere opposisjonen for at de har fremmet mistillitsforslaget for sent eller at de også er skeptisk til måten byrådet håndterer andre saker på.
Det er riktig at IKT-saken er så alvorlig at den hadde fortjent en egen mistillitsdebatt i bystyret (…)
Bystyret har ikke visst om hva som har skjedd.
Byrådet har ikke fulgt med.
Byrådet har ikke holdt budsjettene.
Byrådet har ikke holdt hva de lovet i forhold til hva inntjeningen skulle bli.
Etater og bydeler har fått en dårligere service enn det de har blitt garantert uten at byråd Lae fulgte med (…)
http://bit.ly/1qdg4vp

ABELEDELL

20.02.2009 – Bydelene er taperne
Oslobydelenes vanskelige økonomiske situasjon blir det store stridstemaet under bystyrets behandling av byrådets budsjettforslag.
Det synes som om bydelene, og dermed velferdstilbudet, er taperne i det som ifølge byrådsleder Erling Lae er et blå-grønt budsjettforslag.
http://bit.ly/1ovEJaP
aErling_Lae
18.08.2009: Lae sitter ikke trygt etter skandalen
(…) Dårlig styring
I alt har fem byråder gått under Erlings Laes ledelse siden 2003, flere av dem på grunn av politiske skandaler.
Leder av Oslo Arbeiderparti, Rune Gerhardsen, mener dette vitner om at byrådslederen gjør en dårlig jobb med å styre hovedstaden.
Flere og flere blir nå bekymret over byrådets evne til å styre byen, sier han (…)
http://bit.ly/1mZY9Jo
23.09.2009: Erling Lae går av
Byrådsleder i Oslo, Erling Lae (H) trekker seg fra sin stilling med umiddelbar virkning.
(…) Erling Lae har vært medlem av Oslo bystyre siden 1992.
I 2000 ble han byrådsleder i et byråd bestående av Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.
Fra 2003 har byrådet bestått av Høyre og Fremskrittspartiet.
Han har vært en populær politisk leder i Oslo og har ifølge meningsmålinger vært godt likt i alle partier.
Lae har vært nestleder i Høyre siden 2008 (…)
Han avviser at skandaler og de økonomiske overskridelsene i Oslo har noe med avgangen hans å gjøre (…)
http://bit.ly/1qdhlCI

ABDULLE

29.09.2009: Ungt, nytt Oslo-byråd
Røsland (33) utnevnte i dag sitt nye Oslo-byråd etter at Erling Lae trakk seg med umiddelbar virkning i forrige uke.
Det nye byrådet har seks medlemmer.
Høyre har fire og Fremskrittspartiet to.
Stian Berger Røsland får et ungt mannskap med seg på laget.
Blant Frp-byrådene blir det ingen endringer, der fortsetter 31 år gamle Sylvi Listhaug som byråd for eldre og sosiale tjenester (…)
ABDG
23.09.2009: Frp-byråd gråt etter Lae-avgang
Lae hadde på forhånd kun informert en liten håndfull personer i sitt eget parti: Ordfører Fabian Stang, og finansbyråd Stian Berger Røsland, som Lae har pekt ut som etterfølger 
Frp-byråd Sylvi Listhaug, har jobbet tett med byrådsleder Erling Lae.
Hun er tydelig svært berørt av Erling Laes avgang, og gråt åpenlyst før pressekonferansen.
Dette er trist. Vi har samarbeidet veldig godt. Jeg kommer til å savne han, sier Listhaug (…)
I tillegg har byrådet fått kraftig kritikk for kjøpet av en tomt i Spania, der man planla sykehjem – uten å ha garantier for at tomten faktisk er tillatt å bygge på.
http://bit.ly/1f3fZ9m
ABDG
Sykehjemskandalen:
14.04.2010: Byråd Listhaug ble advart av Erling Folkvord – politiker i partiet Rødt og sosialarbeider. Medlem av Oslo bystyre.
Etter bystyre-høringa er tida inne for å vurdere om eldrebyråd Sylvi Listhaug kunne ha hindra Oslos pengesløsing i Spania (…)
Nesten fem år og 30 millioner seinere, har byråd Listhaug ingen byggetillatelse.
Oslos eldreomsorg får ikke det tapte tilbake (…)
Oslo byråd er klar over de vanskelighetene håndteringen av dette assistansenivået vil påføre deres spanske kolleger.»
Byråd Listhaug, som overtok etter Eckbo i januar 2006, nevnte ikke dette løftet da byrådet la fram Altea-prosjektet for Oslo bystyre.
I Altea-høringa spurte jeg derfor om løftene bare var «lokkemat» for Altea-politikerne. Byrådet trengte jo deres drahjelp for å få lov til å bygge på den ubebyggelige tomta.
Byråd Listhaug avfeide også dette spørsmålet med at «dette vet jeg ingenting om (…)
Listhaugs brudd på plikten til å informere bystyret er også grove.
Med journalføring i 2010 av 150 gamle, hemmeligholdte dokumenter, stiller hun i en særklasse blant byråder som har brutt loven.
En som ble advart så grundig og svikta så ofte, kan ikke gjemme seg bak ord om uvitenhet.
På trykk i VG 14. april 2010.
http://erlingfolkvord.no/2010/04/byrad-listhaug-ble-advart/
18.01.2010: Byråd journalfører ikke epost
Byråd Sylvi Listhaug oppdaget etter seks år at epost er offentlig dokumentasjon (…)
Hun fastholder at hun ikke har gjort noe galt.
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3468307.ece

 


Ukultur, samrøre og kameraderi i kommune-Norge
Ukultur i kommunene
Aftenposten har avdekket en alarmerende ukultur i kommune-Norge.
Avisens journalister har gransket økonomiske disposisjoner i mer enn 50 kommuner over hele landet – og funnet omstridte rolleblandinger, eller mistanke om dette, i nesten 40 av dem.
I mange mindre kommuner preges styringen av tette bånd og kameraderi, både etatssjefer og politikere imellom og mellom kommunens folk og eksterne aktører.
Avisen har påvist en rekke tilfeller av habilitetsbrudd, samrøre og dobbeltroller.
Kommunenes omdømme blir ikke bedre av at Kommunenes Sentralforbund (KS) i en undersøkelse tidligere i år viste at man i minst 25 kommuner hadde opplevd korrupsjon eller forsøk på dette.
Det negative bildet som tegnes kan ikke landets kommuner leve med (…)
Et mulig tiltak er å innføre et obligatorisk registrering av folkevalgtes og ansattes økonomiske interesser og verv.
Enkelte kommuner har allerede innført slik registrering. Trondheim gjorde dette i 1998. Her skal blant annet styreverv og eierinteresser føres inn.
_wsb_520x280_COUNSELLING
Problemet er at registreringen er frivillig, og historien viser at de aller fleste politikerne gir blaffen.
Både KS og antikorrupsjonsorganisasjonen Transparency International krever nå at alle landets kommuner innfører obligatorisk registrering, noe som for øvrig støttes av både Høyre og Fremskrittspartiet. Og det er det eneste riktige (…)
Et register basert på frivillighet, og som påviselig blir neglisjert, er uten verdi.
Personer som engasjerer seg i lokalpolitikken, må tåle å bli sett i kortene for å unngå mistanke om uryddige forhold.
http://bit.ly/Ua9OlU
aRiksrevisjonen
Kosmo frykter mer korrupsjon:
Riksrevisor Jørgen Kosmo advarer nå mot et utvikling der offentlige virksomheter kutter ned på kontroll og revisjon. (Artikkel fra Dagens Næringsliv 15.2)
(…) Kosmo mener det er all grunn til å advare mot en utvikling i offrentlig forvaltning der det spares i revisjonen.
Vi har sett en utvikling der offentlig virksomhet kutter kostnadene på administrasjon, og som da ofte innebærer kutt på kontrollfunksjonen.
Konsekvensen blir at det er vanskeligere å avdekke korrupsjon, men ikke minst at flere med uærlige hensikter velger å ta sjansen fordi de regner med å ikke bli oppdaget (…)
http://www.komrevnord.no/nyheter/kosmo

ALOGONAV

Diplomaters immunitet
http://bit.ly/xn4H46
25.02.2014 – Vanlig kost for Navansatte
Hvem blir det neste offeret – og på hvilken side av det kabylske hus vil vedkommende befinne seg!?
De faktiske forhold dreier seg altså om liv eller død – legg deg det på minnet!
http://t.co/tO63vFYe0C
04.03.2014 – NRK Ytring slettet meg i dag!:
Handlekraftig eller handlingslamma – Kritikk av Nav, slettet igjen!
Direkte personangrep ble stående over en time, mens min kommentar ble slettet kun etter minutter!
Både Gustavsen og jeg ble altså fjernet, enda vi sto noenlunde lysår fra hverandre i våre argumenter – dog fjernet de meg raskere enn Gustavsen …

http://bit.ly/1eSrobL

Søkelys på valgflesk:
http://bit.ly/NfD2y2
ABANNE
Nav og Arbeidsministerens konsekvente ignorering av mangeårig åpenlys sosialkriminalitet
http://bit.ly/La5XGL
Fraværende rettssikkerhet for mange av landets borgere (Forvaltningenes hjemmelagde regler)
http://bit.ly/vZ5qgK
22.02.2014 – Journaliststandens tabuemne
«Nav-kontoret på St. Hanshaugen doblet vaktholdet i sommer etter trusler og bråk.»
DET ER EN GRUNN TIL AT DE HAR MÅTTET DOBLE VAKTHOLDET, OG DETTE KAN JEG BEVISE AT BL.A VIL VÆRE PÅ BAKGRUNN AV DE UEGNEDE AKTØRER SOM DER VIRKER, OG SOM RALJERER MED HJELPETRENGENDE SØKERE PÅ DET MEST UANSTENDIGE!:
http://bit.ly/1bwnk1a
22.02.2014 – Nav St.Hanshaugen sosial – Lydopptakene
Dette er hva journalistene ikke ønsker å opplyse almennheten om:
http://t.co/3poMZUDgVE
26.01.2014 – Til Arbeidsminister Robert Eriksson
Jeg skal dø lenge før tiden fordi jeg på snart 6. året – (og uforskyldt) er mottaker av minste sosialhjelps norm med alvorlige sykdommer i bunn. Det bekymrer meg stort, for jeg har barn!
Og ingen hjelp er det å få – tvert i mot.
Jeg er en varsler: (…)
http://bit.ly/1e7wos2
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

september 2011
M T O T F L S
« jul   okt »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 051 andre følgere

%d bloggere like this: