Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Navansatte og utskjelling – Slik skaper etaten uføretrygdede


ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEMITT
(Tilføyes 08.05.2012) – Så langt har vi altså kommet i dag…
Vottekasting på NAV var vold
«Tingretten slår fast at enhver kraftanvendelse stor eller liten mot ansatte på NAV er å anse som vold»
http://www.pd.no/lokale_nyheter/article6047720.ece
Hva skjedde?! … Hvem var det som plutselig glemte å ta medisinen sin?
Vedrørende Equass-sertifiseringen som har blitt utdelt til foretaket som begikk overgrepene i samarbeid med Nav, kan journalister kontakte meg på mail: emmali1@msn.com.
Mer om forholdene står langt nede i denne posten som hittil er delt 111 ganger.ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABELTY
27.04.2011 – I dag foretar jeg et lite eksperiment.
Jeg setter inn på Facebook & Twitter følgende statusoppdatering:
«Navledelsen ga ansatt sparken etter hennes varsling om trakassering fra bruker»
Joda – 170 treff og «33 people shared this» så langt i dag før midnatt …
Overskriften er selvsagt ikke reell, den kommer heller aldri til og bli en realitet, og begrunnelsen for overnevnte vinkling fra bakvendtland vises litt lenger nede i denne posten.
13.04.2011: Jeg ser at dette innlegget har blitt misforstått av fler i et forum jeg meldte meg inn i og la ut saken.
Det er absolutt ikke min mening og bagatellisere trusler og utskjelling.
Ingen – verken på ansatt eller kundesiden skal tåle dette.
Selvsagt heller ikke kvinnen i artikkelen som vises til her.
Poenget mitt er rett og slett å sette det hele på kanten for å vise at ledelsen i Nav øyeblikkelig og resolutt stiller mannsterke opp når det gjelder kunder som trakasserer deres ansatte med en direktør som til og med personlig går ut i media med forsvarstale for den «brukerrammede».
ABELPRA
Men når skoen sitter på den andre foten og det kommer til hva deres kunder blir utsatt for av overgrep, sjikane, represalier, lovbrudd m.m som til og med pågår over ÅR, der ledelsen i mitt tilfelle sitter inne med absolutt kjennskap til forholdene og bevis til og med er fremlagt i form av lydopptak – griper de ikke inn overhodet lik som media, statsråder politikere ministre og hjelpeinstanser som bl.a Helse- og sosialombud Sivilombud og Fylkesmann enda de alle har vært godt kjent med forholdene i ca. 3 – tre år via personlige henvendelser fra meg og godt synlig blogg, Twitter og Facebookside der jeg for en tid siden slettet nær 2000 venner som mange var tause tilskuere med overordnet beslutningsmyndighet og/eller stor rekkevidde i det offentlige rom og som rett og slett unnlot og svare på mine henvendelser om å gjøre myndighetsmisbruket synlig i det bredere lag av media.
Klagen på Nav og deres samarbeidspartner OPT til Sivilombudsmannen 22.03.2008
http://bit.ly/r8yIEg
Les både min og annen persons opplevelser med Nav Arbeid og sosialdelen i postene linket til lenger nede på siden vedrørende dette, samt posten:
KLAGE – VARSLING-RAPPORT OM UTSTRAKT MAKTMISBRUK OG KAMERADERI I FORVALTNINGEN BYDEL NORDSTRAND
http://bit.ly/cyr0Go
Slik kan vi ikke ha det lenger, og bloggen min er laget som nettopp et forsøk på å skape endringer av fullstendig uakseptable forhold som ødelegger liv i et ugjennomtrengelig system der rettssikkerheten for allmennheten er totalt fraværende.
AENNESKE
Informasjonen startet med at jeg utga artikkelserien/debatten «Toppledelsen i Nav tier i hjel overgrepssak» 17.03.2008 i Aftenposten.
Denne ble sperret av debattledelsen i avisen 14.07.2008 etter ca. 3 måneder – mest sannsynlig etter krav fra innklagede aktører i Nav og deres samarbeidspartner OPT (utdyping av påstand i post link 2), og hadde til da opparbeidet seg ca. 40.000 treff.
Mange leste den likevel, og  i juli 2011 like før Aftenposten la ned debattcentralen, hadde den hatt ca. 300.000 treff:
http://bit.ly/bsX8tp
http://bit.ly/dls5B3
Heller ikke når egne rederlige ansatte varsler om grove misligheter i foretaket, blir de hørt og tatt på alvor, noe som er hentet et eksempel fra langt nede i posten.
Derfor sitatet fra «Kamerat Napoleon».
Joakim Lystad, NAV-direktør.Foto: Gunnar Lier
Navdirektør Joakim Lystad:
Ingen skal tåle å bli skjelt ut
Aftenposten gjengir 20. mars en dom på en måte som får leserne til å tro at det er greit å skjelle ut medarbeidere i Nav:
NAV-ansatte må tåle å bli skjelt ut
NAV-ansatte må tåle utbrudd fra klientene.
Det fremgår av en dom som nylig er avsagt i Kristiansand tingrett.
http://bit.ly/gcQC2b
Måten saken er gjengitt på, gjør at Aftenposten legitimerer uakseptabel oppførsel.
Det er uheldig for alle medarbeidere i Nav og i det offentlige tjenesteapparatet for øvrig.
Vi vet av erfaring at aggresjonsnivået stiger og terskelen for utskjelling senkes etter slike oppslag i mediene.
Vi må regne med at medarbeidere i det offentlige, som ofte må treffe upopulære beslutninger, møter motstand fra sinte brukere.
Men å bli møtt med grove verbale utfall, slik retten beskriver det, er det ingen som skal behøve å tåle.
Jeg vil rose Navs medarbeider for å ha tatt den belastningen det er å forfølge denne saken.
Vi har nulltoleranse for vold og trusler i Nav, og vurderer alltid anmeldelse når vi opplever alvorlige episoder.
Joakim Lystad, NAV-direktør.Foto: Gunnar Lier
Tiltalte ble dømt, og det er ikke tvil om at retten mener vedkommende har opptrådt klanderverdig.
Når han ikke ble dømt på alle tiltalepunkter, har det sammenheng med strenge krav til bevis i straffesaker.
Det er ikke slik som Aftenposten skriver; at retten mener man må tåle å bli skjelt ut.
Våre brukere er ofte i en vanskelig livssituasjon som møter Nav-medarbeidere under press.
I slike møter kan det lett oppstå frustrasjon.
Men både vi og brukerne våre må møte hverandre med respekt.
Den omtalte dommen rokker ikke ved det.
JOAKIM LYSTAD
arbeids- og velferdsdirektør
http://bit.ly/eXb5wO
ABFEIG
Stakkars Navmedarbeider.
Ble hun virkelig bedt om å «dra et visst sted»?!
Fikk hun slengt etter seg noen stygge ord?
For et uoverkommelig traume dette må ha vært…
Jeg ga et bitende tilsvar på Navdirektørens forsvarstale for sine ansatte hvis innhold tilkjennega et oppsiktsvekkende fravær av å gå inn i dypere årsakssammenhenger, på følgende FB-gruppe for en god tid siden:
NAV – når du trodde du hadde nådd bånn, hjelper NAV deg mye lenger ned
http://on.fb.me/h4rpNk
Når jeg går inn 09.04.2011 og sjekker, er svaret naturligvis slettet… sammen med over 2500 linker med viktig informasjon, hvis arbeid strekker seg over ca 2 år.
Noen tar vare på seg og sine?…
Et knippe av mine foregående tilsvar på liknende stunt kan leses her så lenge, og hva kunder av etaten for sammenlikning «må tåle» – og ikke minst leve med!:
Slik kveler NAV kritikken de gjøres kjent med:
http://bit.ly/i0c6Bt
Kritikk av Nav «skjules:
Vold mot Nav-ansatte
(…) «På grunn av den negative oppmerksomheten Nav har fått den siste tiden opplever noen brukere at det kan være legitimt å la sitt sinne gå ut over de Nav-ansatte»Tom Daniel Sunde, avdelingsdirektør i Nav Oslo (…)
http://bit.ly/frbTmA
agenda1
Denne vinklingen skal vi ha oss frabedt!
I flere år har enkelte aktører i A-etat og senere etaten i nytt navn – «Nav» herjet vilt med sine kunder og utsatt dem for den ytterste vilkårlighet.
De som på ulike vis blir rammet og «eliminert» av etaten ved hjelp av et uttall utspekulerte metoder, er som oftest skjult i det store offentlige rom fullstendig uten påvirkningskraft, og har ingen, og jeg mener absolutt INGEN reelle muligheter til å motta hjelp og bistand for den skaden de påføres.
Enkelte kan være heldige og få tak i en advokat.
De som har familie og venner med penger den i størrelsesordenen en advokat skal ha, kan låne dem penger til dette, og de ytterst få som får lov til å slippe til i media får som regel ordnet opp i sin sak «på dagen».
Ikke alle er så heldige.
Vi andre knuses fullstendig i systemet.
Ta bare en monumental verdiløs floskel som honnørordet «Brukermedvirkning», debattert her i tråden rett før dette innlegget.
Er det rart at kunder av Nav ser seg lei på meningsløs retorikk som bare fungerer som et spill for galleriet og en stagging av «massene»?
Leif-Per, Kvinne_07, Ingolf, Changer, Diclotican, jeg m.fl. er bare et lite knippe av alle debattanter her på forumet som har belyst omfanget av Navs urederlige metoder over år nå, men få av oss har blitt «begunstiget» med å få lov til å slippe til med våre avsløringer av det som foregår bak lukkede dører i etaten i en bredere mediedekning enn her inne på forumet.
ABATING
Men det er for all del ikke bare vi som har sett skriften på veggen og forklart rundt hvilke enorme negative ringvirkninger en slik opptreden med sikkerhet ville avstedkomme i samfunnet på lang sikt.
Bloggene rundt på nettet er stappfulle av slik informasjon.
Det er ikke kun medias negative vinklinger på forsinkede utbetalinger som ligger til grunn for enkeltvise voldsomme ageringer som nå er utvist. Det ligger også mye mer bak som aldri har blitt offentliggjort i media (som blant annet fremkommer i denne tråden med flere linker).
(Les mer her):
Varslere i fare. Bruker pressen oss som offerlam på vilkårlige premisser?
http://bit.ly/NatM0
(…) Ikke kom her og unndra dere skylden som Nav så ufattelig lenge har hatt for svært mange av sine kunders ødelagte liv og hverdag ved så feigt å gripe til et hvert halmstrå – som i dette tilfellet å skylde på at voldsomme episoder har sitt utspring i medias negative oppmerksomhet!
Hvilket belegg har dere for å påstå det?
Hvilken grundig samfunnsmessig analyse har dere foretatt i forkant av en såpass idiotisk uttalelse?
Hvordan i all fredens har dere klart å sause det dit hen at brukere av Nav nå opplever det som legitimt å la sitt sinne gå ut over Nav- ansatte «på grunn av » den negative oppmerksomheten etaten har fått i media i det siste?
Enda et forkastelig utspill som tydelig indikerer at pressen heretter bør la dere i fred slik at «ro og orden» kan bli gjenopprettet, og de grove mislighetene – (som etaten selv etter alle solemerker må være kjent med at vil være komplett umulig å komme til livs og ryddes opp i innenfor ukulturen som så lenge har hersket – og hersker i etaten) – kan fortsette sin bedagelige gang i det skjulte.
Panikken er uttalt, de forkastelige bakenforliggende eventuelle intensjonene er slett ikke godt nok pakket inn, og jeg håper på at urederlig propaganda, både som kommer den frem her og i fremtiden, vil bli gjennomskuet som den tåkeleggingen denne vitterlig er.
http://bit.ly/eLCzbu
Jeg siterer Navdirektør Lystad igjen:
Jeg vil rose Navs medarbeider for å ha tatt den belastningen det er å forfølge denne saken.
Belastninger Lystad?
Var den «brukerrammede» Navansatte som blir slått så veldig ring rundt fordi hun mottok noen ukvemsord i tillegg syk i utgangspunktet?
Måtte vedkommende som i både mitt og annen persons tilfelle trappe opp til dobbel dose medisiner for alvorlige sykdommer på grunn av stooor belastning?
Ble hun trakassert jevnlig over svært lang tid?
Opplevde hun represalier og gjengjeldelser over å stå frem med det som hadde tatt plass?
http://bit.ly/dmtf1N
Var det snakk om at flere personer gikk sammen om å trakassere damen da overgriperen hadde sine kontakter på innsiden av Nav der han sendte inn falsk rapport på henne om at hun ikke gjorde arbeidet hun var pålagt og som i samarbeid med sine kumpaner i forvaltningen oppkonstruerte henne til å være en person som de alle skulle ha til å passe inn i et spesielt «konfliktmønster» etter at hun varslet for å beskytte seg og sine  –  hvis intrigemakeri bidro til at hun mistet stillingen sin?
(Les forklaring på denne sammenlikningen etter de to møtereferatene):
http://bit.ly/cMeFZP
ABEIDMEBIST
Mobbet aktørene henne for hennes funksjonshemminger og forsøkte å manipulere henne til å vurdere og trekke seg ut av arbeidslivet for å gå over på uføretrygd når ingen andre kunne bevitne oppførselen samtidig som de i rapporten generøst anførte at hun nok hadde et sterkt ønske om å arbeide for at deres renkespill skulle virke mer «troverdig»?
Ga ledelsen i Nav blanke skinnende f..n i flere titalls henvendelser fra henne om uholdbar eskalering av sjikaneforløpet som pågikk over ÅR, som t.o.m var dokumentert for dem via lydopptak og tiet det hele konsekvent i hjel?
Rasket Nav sammen et helt panel som etter varslingen – nede i det iskalde bomberommet til Nordstrand Trygdekontor – overbrakte damen høytidelig ordre fra toppledelsen om deretter å fortsette og konkret forholde seg til personen som trakasserte henne – på jevnlig basis i fremtiden eller få sparken?:
Ba de henne om å underkaste seg en omfattende psykologisk utredning på bakgrunn av varslingen eller få sparken?
http://bit.ly/d0Ms37
ABETISK
Lovet direktørens rådgiver til slutt å hjelpe slik at hun ikke ble sykere av å være underlagt dette intrigemakeriet «bare på gøy» etter at de hadde mottatt legeerklæring på forverring av høyt blodtrykk på grunn av behandlingen –  da «forsikringen» rett etterpå viste seg å være falsk og sosialkontoret raskt ble neste stopp med månedlige utbetalinger på 470 kr. under minstenorm for kvinnen hver måned etter at sosialsjef og saksbehandlere fikk attestert fra lege at vedkommende var alvorlig syk og hadde vært akuttinnlagt ved Ullevål tre ganger på kort tid?:
Nav 2008 – Tor Saglies juridiske rådgiver Haakon Hertzberg gir meg falske løfter om en god løsning i varslingssaken!
Det viser seg å være løgn, og Nav sender meg rett over på sosialen få uker etter.
Hertzberg – Du skal bare vite at denne saken prioriteres veldig høyt herfra!
«Vi stoler på det du skriver»!
Du vil få den oppfølgingen du trenger – hva man skal gjøre FOR Å SIKRE AT DU IKKE BLIR SYKERE AV Å VÆRE PÅ TILTAK HOS OSS!
http://bit.ly/1CHBLLt
Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker sin viten om mine funksjonshemminger mot meg:
http://bit.ly/a0wCb1
Fikk hun derimot sparken i Nav til slutt uansett hvilke absurditeter fra ledelsens fotfolk hun til da hadde etterkommet og oppfylt  av frykt for å miste jobben – på grunn av at brukeren jo tross alt var den som hadde trakassert henne og var den som i første rekke skrev den falske rapporten som ansatte samt ledelsen i Nav godkjente og undertegnet uten forbehold da de mest sannsynlig bare satt og ventet på denne «formaliteten» som ville fullbyrde deres «velorganiserte» forbrytelser i den offentlige tjeneste? (Underbygging av påstand vises i denne posten):
http://bit.ly/dmtf1N
Fikk hun beskjed av de av Navledelsens innklagede fotfolk og mellommenn som fullstendig ukritisk hadde vært med på å omfavne rapporten og konsekvent ignorert alle motargumenter og bevis fra henne, om å oppsøke sosialkontoret  for å sørge for sitt videre livsopphold på bakgrunn av at hun så seg nødt til å varsle om overgrepene?
Ble hun ignorert av media?
Neida.
For her er tross alt snakk om at bruker trakasserer Navansatt, må vite!
ABAUS
Dette har ledelsen nulltoleranse for!
Mottrekk ble iverksatt umiddelbart.
Damen fikk uforbeholden ros for sitt mot av toppledelsen i etaten, og oppslag i avisen.

Og i Animal Farm opererte jo Sjefsgrisen Napoleon som kjent etter prinsipper som rettferd og demokrati… «alle dyr er like, men noen dyr er likere enn andre»…
Men da bomben sprang med Lone Hansen og deretter flere Navansatte som varslet om store misligheter innenfor egen arbeidsplass, var tonen en helt annen:
http://www.nrk.no/nyheter/1.6491072
Da ble ingen slått ring rundt og ivaretatt av sin arbeidsgiver, selv om media satte flombelysningen på:
NAV – Ingen ønsker å stå fram grunnet frykt for represalier fra ledelsen
http://bit.ly/AFuBO
ABFEEEIGE
Her følger for sammenlikning et ringe knippe «bagateller» – Tapede opptak fra møter og telefonsamtaler med Nav Nordstrand Arbeid, deres samarbeidspartner OPT, og Nordstrand sosialkontor gjennom 3 år – avsløringer rundt hva det er som egentlig iverksettes på bakrommet i etaten kolleger imellom når deres kunder sier fra om belastninger og myndighetsmisbruk de har erfart.
For bagateller må det jo være siden ingen Navdirektører har tatt tak i varslingen, fordi rettssak ble stanset av dommer etter krav fra motpartene – Regjerings-  og Kommuneadvokat, og på grunn av at alle medier konsekvent har tiet ihjel forholdene like lenge (sammendrag på forsiden i bloggen):
http://bit.ly/UkcfR
Eller skal vi heller oppfatte informasjonen som om Etaten og Regjeringens garantier og påstander om profesjonalitet, rederlighet, etikk, moral, rettssikkerhet og likebehandling for alle borgere i dette landet er (og nå sier jeg det meget forsiktig) rendyrket løgn?:
ABEGRI
Subject: VS: Jeanine ber om hjelp vedr. møtet med Nav Nordstrand Trygd 29.04.2008 Date: Thu, 15 May 2008 15:07:07 +0200 From: Tor.Saglie@nav.no To: emmali1@msn.com
Jeanine
Jeg viser til din e-post av 1. mai 2008 med vedlegg. I vårt brev til Departementet av 21.02.2008 konkluderer direktoratet med at “NAV Oslo har gitt Jeanine den bistand som er mulig innefor etatens mandat og muligheter”.
Jeg anbefaler derfor at du stiller deg velvillig til de tilbudene som du i etterkant har mottatt fra NAV Oslo.
Mvh
Tor Saglie.
Tapet møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd
http://bit.ly/d0Ms37
ABCELAG
(Mitt direkte tilsvar på denne ufattelige ignoransen, står å lese helt mot slutten av overnevnte møtereferat datert 17.05.2008, samt min mail til direktøren av 01.05.2008 der jeg beskriver hva som tok plass av overtramp på møtet og ber ham om hjelp)
Utdrag fra flere mail mellom saksbehandler Eirin Bjerke i Nav og meg, som viser hva som i realiteten blir iverksatt etter rådgiverens falske forsikringer.
På dette tidspunkt var jeg så syk og hadde nådd såpass langt over maksimal stressbelastning at jeg ikke en gang erindret samtalene og garantiene fra Hertzberg, og argumenterte så godt jeg bare klarte på egenhånd – uten at det hjalp!
Les spesielt mailen fra Bjerke, datert  Monday, June, 30 2008
http://bit.ly/aPvIGw
Møtereferatene med min tidligere saksbehandler i Nav Ingrid Raab & distriktsarbeidssjef June M. Fjeld der de setter standarden for et konfliktbilde som de vil ha meg til å passe inn i etter at jeg har varslet om trakassering hos Navs samarbeidspartner OPT og som de innklagede aktørene der straks fulgte opp og broderte videre på da Nav tilbakeførte meg til dem etter møtet av 29.04.2008. Gjengitt et stykke nede i posten.
Både deres og min versjon:
http://bit.ly/cxAIYM
ABEGT
Tapet møtereferat av 12.06.2008 hos OPT – ekstern samarbeidspartner av Nav, der grove represalier tok plass
http://bit.ly/dls5B3
Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg
http://bit.ly/a0wCb1
Nav- Hittil upubliserte møtereferater tilknyttet klagesaken:
http://bit.ly/cMeFZP
Falsk forklaring (ordrett gjengitt) og grovt misbruk av stillingsposisjon, bidrar til og stanse Yrkesrettet Attføring:
http://bit.ly/btWVJt
Ingen adekvat hjelp fra verken forbundssekretær Anita Busch i NTL der jeg var betalende medlem, fra hennes sjef Turid Lilleheie eller fra LO-pampene jeg klaget til på bakgrunn av ignoransen:
LO, Arbeidstilsynet og NTL – Unnlatelser av hjelp mot overgrep fra Nav. Mail i saken.
http://bit.ly/9LkGgP
http://bit.ly/cK5UPn
ADIREKTØREN
Navdirektør Tor Saglie forskjellsbehandler, og sørger for at grovt maktmisbruk holdes i hevd
http://bit.ly/c4jHqu
For riktig å understreke den totale mangelen på refleksjon og den herskementalitet som råder i Nav, stupiditeten, manipuleringen, arrogansen, fraværet av respekt og deres forkvaklede syn på kundene og deres opplevelser og meninger, siterer jeg
BERIT NORUM – tillitsvalgt i Unio, Nav:
Respekt for Navs oppgave
«Marita Synnestvedt blander kortene når hun hevder at «det er mangelen på respekt som preger de flestes møter med Nav»
Mitt innlegg handlet om de upopulære avgjørelsene Nav-ansatte må ta, fordi de følger et regelverk som Stortinget har bestemt.
Det er et faktum at misnøyen med regelverket på den ene siden og Nav på den andre ofte blandes sammen, senest i en hel kronikk her i avisen i januar.
Får man ryddet i slike misforståelser, er det lettere å diskutere temaer som respekt, likeverd og likhet for loven.
Synnestvedt tar dessuten feil i sin alvorlige påstand om Navs medarbeidere.
Respekt er et av de områdene der brukerne gir Nav best score i undersøkelser, men vi erkjenner at vi fortsatt har en vei å gå.
Feiler vi her, er det noe vi ikke skal slippe unna med.
Derfor jobbes det med å utvikle kunnskap og ferdigheter i det å møte mennesker.
Det samme gjelder kravet om å behandle like saker likt.
Dette er et grunnleggende tema som står høyt på dagsorden i Nav, derfor er både organisasjonen og kompetansen under kontinuerlig utvikling»
http://bit.ly/ge4iMF
????????????????????????????????????????
Marita Synnestvedt:
Nav tar ikke kundene alvorlig
Berit Norum går langt i sitt forsvar av Nav i å antyde at brukerne ikke evner å skjelne mellom hva som tilligger Stortinget å fatte og Nav å forvalte.
Med dette blottlegger hun Navs hovedproblem: de tar ikke kundene sine alvorlig.
Det er mangelen på respekt som preger de flestes møter med Nav.
Det er heller ikke regelverket som får et menneske til å løpe gråtende ut fra møtet med en av Navs saksbehandlere, det er deres manglende kunnskap i kundebehandling.
Jeg vet det, fordi jeg har truffet på representanter for både god og slett menneskebehandling.
Og det er faktisk det samme regelverket de forvalter (…)
http://bit.ly/fqLiOm
Andre innlegg av Synnestvedt:
NAV Nordstrand – på bedringens vei?
Som mangeårig høyst ufrivillig ”kunde” (klient) hos NAV Nordstrand (tidligere Nordstrand trygdekontor) har jeg erfart hvor liten, maktesløs og fortvilet man kan føle seg når man blir utsatt for et upersonlig og umenneskelig byråkrati, forvaltet av bigotte hurper av verste slag.
Heldigvis har jeg aldri latt meg overkjøre, men klaget oppover i systemet på hva i hvert fall jeg vil definere som overtramp og ufin praksis (…)
http://bit.ly/g5XgHt
Aftenposten og sensur. Om Nav og trakassering.
Debatten fra Marita Synnestvedts kronikk: “Føler meg trakassert”
http://bit.ly/MXCtLo
ABFEIIG
«Bigotte hurper» er nok betegnende på en god del aktører både innenfor Nav Arbeid og Nav sosial.
For alle ansatte i vår forvaltning har ikke søkt seg dit på grunn av genuin omtanke for menneskers ve og vel.
Snarere tvert i mot.
De er i besittelse av gode og dårlige egenskaper som «resten av befolkningen»:
Hvordan står det til på våre sosialkontor?
Her blir forholdene ved Nordstrand sosialsenter beskrevet i sitt vesen.
Utdrag:
”Man har i realiteten intet rettsvern, og befinner seg helt alene i et nådeløst system når saksbehandleren finner det for godt og herje på som vedkommende lyster, helt etter dagsformen og ut fra personlige antipatier!
Denne type lyssky aktører innehar et absolutt stillingsvern på lik linje med diplomaters immunitet.  
De vil absolutt nedtegne falske opplysninger i journal og fremstille dem som fakta, nekte livsnødvendig økonomisk hjelp under raljering med henvisninger til irrelevante sider av lovverket knyttet opp mot den faktiske situasjon, samt bedrive annen form for manipulering og kreativ meningsløs retorikk som skaper en ugjennomtrengelig barriere overfor den andre part hvis de mener seg provosert av den de er satt til å hjelpe”:
http://bit.ly/9L4i42
Ondskapen i byråkratiske organisasjoner
http://bit.ly/edArzz
Psykopater i lederstillinger
http://bit.ly/2EDKau
Forvaltningens sannhetsregime
http://bit.ly/wYCOzE
Andre treffende betegnelser på kalkulerende og samvittighetsløse udugeligheters virke, kan en finne i utdrag fra kommentator Trond Soot Ryen i Norgesglasset som er satt inn i posten under:
Protest mot læringskonferansen “Fortell det til NAV”:
«Nav – En gjeng inkompetente menneskeforaktende selvgode drittsekker?»
http://bit.ly/c598mk
ALOGONAV
Lydighetskultur i Nav.
Magasinet Velferd 2009-8
Ansatte som sier ifra om tingenes tilstand blir tiet i hjel.
Heller ikke fagforeninger blir hørt.
NAVs lydighetskultur er streng og sprer frustrasjon og avmakt blant ansatte.
Denne ukulturen har en stor del av skylda for at NAV-reformen er i krise, sier NAV-ansatte.
Kritikk ties i hjel:
I samtaler med flere NAV-ansatte, som alle vil være anonyme, får Velferd høre om en lydighetskultur og en topptung ledelse som skaper stor frustrasjon blant de ansatte:
Jeg ble tiet i hjel da jeg forsøkte å ta opp ting.
Jeg satt selv i en lederstilling.
Men mine ledere svarte rett og slett ikke på mine henvendelser, forteller en tidligere NAV-leder.
Vedkommende forteller om en favoriseringskultur, der medarbeidere rangeres som gode og dårlige.
Det gjør noe med mennesker, de reduseres, det går på selvtilliten løs, sier han.
Vedkommende orker ikke lenger en lederjobb, fordi han opplever at han ikke kan ta ansvar for sine ansatte lenger.
Han beskriver bruk av gammeldags ledelsesfilosofi, som bygger på skremselsteknikker i stedet for å tro på det gode i mennesket.
Folk er redde for å prate fordi du blir tatt så hardt.
Denne kulturen er ødeleggende for at NAV kan gjøre en god jobb, sier han.
http://bit.ly/flymh8
NANIDAG
Ukulturen i NAV skjules og ties i hjel. Den har status; «Ikke-tema»!
(Utdrag):
Jeg mener at ”debatten” om ukulturen i NAV både startet og sluttet i Media her;
http://www.tv2.no/arkiv/startsiden/article1609070.ece
Artikkelen ser ut til permanent å ha blitt fjernet fra nettet, for flere søk kombinert med sitater fra art. gir ingen treff.
Man kan heller ikke klikke seg inn fra Webavisen.no som også la ut informasjonen (Se langt nede på siden – «Frykter ukultur i NAV»)
http://www.webavisen.no/arkiv/2008/02/17/21.htm
Men jeg hadde nå kopiert et utdrag fra før:
Frykter ukultur i NAV 17.02.2008;
NAV må bygges opp nedenfra med utgangspunkt i respekten for den enkelte som kommer dit”, sier forsker Alf Reidar Berge.
ABLAILAGUST

”Vi har ikke noen informasjon som sier at det generelt sett er noen ukultur i NAV”, sier statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Laila Gustavsen (…)
Utdanning og yrkeserfaring
Utdanning
 • Hallingby skole 1980-1989
 • Ringerike gymnas 1989-1990
 • Hønefoss vgs., grunnkurs helse og sosial 1991-1992
 • Omsorgskurs, Arbeidsinstituttet Ringerike 1991-1991
 • Åssiden vgs., VK 2 fotterapeut 1992-1993
 • Enkeltstående høyskolefag, BI 1999-2001
Yrke
 • Fotterapeut, selvstendig næringsdrivende 1994-1999
 • Knerten SFO, Kongsberg kommune 1999-2001 (leder fra 2000)
 • Avd.leder, NAV Kongsberg 2004-2005
http://bit.ly/ia67Lm
For en monstrøs og regelrett løgn.
Jeg viser til TV- reportasjen om Offiser Geir Sindre Ringdal som fortalte om sin tøffe kamp for å komme tilbake i arbeidslivet etter et hjerneslag.
Nav valgte og sette Offiseren til og pakke skruer!
Selv etter at Ringdal sto frem og fortalte sin sterke historie, valgte altså Gustavsen å komme med en slik uttalelse.
Slik jeg forstår det og har observert i Media i tiden etter dette innslaget, så har ingen journalister deretter tatt tak i og satt ukulturen som enda hersker i NAV i beste velgående, under lupen.
Rederlige saksbehandlere finnes dog i Etaten, mange av dem vil bare kundenes beste, har et ekte ønske om å hjelpe, og de gjør en god jobb.
Jeg har selv tidligere hatt to saksbehandlere der, som har utvist sunn dømmekraft og fornuftig skjønn.
Dette demmer allikevel ikke opp for, og rettferdiggjør slett ikke den ukulturen som toppledelsen fremmer, og som en rekke medarbeidere i Nav med vitende og vilje og med militær presisjon, villig utøver (…)
http://on.fb.me/ifpZ2b
Selve artikkelen om offiser Geir Sindre Ringdal står alikevel fremdeles og lese, men selv stilt overfor denne sterke historien blant mange andre, klarte svadafører Oftedal ikke å avstå fra og synke ned i etatens sedvanlige gjørmepøl ved straks og vri fokus mot ansvarsfraskrivelse og bagatellisering:
Knust av NAV-systemet
NAV-direktør, Eirik Oftedal, sier de er kjent med den kraftige kritikken fra brukerne som kommer frem i rapporten.
Det er klart at det ikke er bra at brukere opplever det på den måten.
Direktør NAV Arbeid og aktivitet, Erik Oftedal.
Vår nyeste brukerundersøkelse viser at av brukere som har vært på attføring over lengre tid, er to av tre (!?) fornøyde med NAV og opplever at de blir møtt med respekt (…)!
http://bit.ly/dYHSJM
Trakasseringen fra de mange uegnede elementer i det offentlige er i mange tilfeller konstant, og det er ingen vei ut.
Slikt kan ikke lenger ties ihjel, og jeg minner atter en gang om pressens «Vær Varsom – Plakat»:
http://bit.ly/dZYf9G
ABCELAG
Et hvert menneske som arbeider i vårt hjelpeapparat  er både ansvarlig for, og pålagt og utføre sitt yrke med faglig forsvarlighet, etikk og moral.
Hvis disse blir “tvunget” av sine overordnede og effektuere deres vilkårlige hurramegrundtgale beslutninger ved hjelp av trusler og andre uakseptable former for gjengjeldelser ved varsling, trakassere og sjikanere personer som befinner seg i en svært utsatt situasjon der de ber om bistand – det være seg både på kunde eller ansattsiden, skal disse uansett stilles til ansvar for egen agering.
De som da velger å ikke rette seg etter Norges Lover og etatens retningslinjer og overordnede føringer som de er ment og arbeide ut fra i et hvert henseende, vil med vitende og vilje være med på – i ytterste konsekvens, og utføre forbrytelser i den offentlige tjeneste.
Jeg viser til Straffeloven
Ot.prp. nr. 8 (2007-2008)
Det følger av straffeloven 1902 § 123 at en offentlig tjenestemann kan straffes dersom han misbruker sin stilling til å krenke noens rett ved å foreta eller unnlate å utføre en tjenestehandling.
Etter straffeloven 1902 § 124 straffes en offentlig tjenestemann som rettsstridig benytter sin offentlige stilling til å få eller som forsøker å få noen til å gjøre, tåle eller unnlate noe.
Straffeloven 1902 § 125 rammer ulike former for medvirkning.
Bestemmelsen er rettet mot offentlige tjenestemenn som forleder eller tilskynder en underordnet eller en tjenestemann under hans oppsyn til å forbryte seg i tjenesten eller som bistår vedkommende eller vitende lar ham forbryte seg.
Videre rammer § 125 en offentlig tjenestemann som misbruker sin offentlige stilling til å tilskynde en annen offentlig tjenestemann til å forbryte seg i tjenesten eller som bistår vedkommende.
Straffeloven 1902 § 324 rammer en offentlig tjenestemann som forsettlig unnlater å utføre sin tjenesteplikt, eller som på annen måte forsettlig overtrer tjenesteplikten.
Unnlatelsen er bare straffbar dersom tjenestemannen hadde en rimelig mulighet til å oppfylle plikten.
Videre straffes den som tross advarsel viser uaktsom forsømmelighet eller skjødesløshet ved utførelsen av sine tjenesteplikter.
Etter annet ledd gjelder straffebudet alle som omfattes av lov om statens tjenestemenn, dvs. enhver statsansatt.
http://bit.ly/dERX7U
ABEGE
Og man forstår helt tydelig fra lydopptaket som ble gjort av møtet med etatens panel 29.04.2008, at Navs egen lege uttrykker det både han og alle representantene er fullstendig klare over at de bedriver av terror der de fremlegger for meg to «tilbud»  de forsøker å maskere overgrepene som, at jeg enten «må gå tilbake til den jeg refererer til som overgriper» eller at jeg må underkaste meg en omfattende psykologisk utredning på bakgrunn av min varsling for ikke å miste Attføringen, når han (tapet og ordrett) medgir at «valgene må høres helt BIZARRE UT for meg» og at deres «tilbud» om psykologisk utredning vil være  «en vei om å sykeliggjøre meg«! Aktørene innrømmer også at de overhodet ikke innehar noen som helst form for beslutningsmyndighet, og at de kun er der for å overbringe budskapet!
Jeg håper at jeg i blogginnleggene har klart å gi en tilnærmet fornuftig belysning av hvorfor alle ansatte, helt fra de “på gulvet”, til mellomledere og helt opp til øverste ledelse har et like stort ansvar for de lovbrudd de velger å holde i hevd som de både samlet og hver for seg, er villige til å gjennomføre.
Det er både feigt og uholdbart å skylde på «systemet».
Vi er alle i stand til å foreta valg, og spesielt de som har ansvaret for å ta vel imot de av oss som har behov for bistand av ulike slag, bør være seg særdeles bevisste på at de til en hver tid må forvalte sitt embete med sunt skjønn.
Kunder av etaten som systematisk har blitt trakassert, tiet ihjel og effektivt eliminert etter varsling, forvises med sine historier til blogger og debattfora.
Ignoransen og kneblingen bidrar til at systemet tar ytterligere vare på seg selv, da de som allerede ligger nede der de befinner seg i det ytterste behov for bistand som aldri kommer, således og uvergelig blir betraktet som en slags pariakaste.
Avsløringer om grovt misbruk av makt som den “meningsbærende” presse konsekvent bestemmer seg for og ikke kringkaste, vil uvergelig og etter som tiden går, lede til en ufarliggjøring av overgrepene.
En bagatellisering av utenkelige tilstander og en effektfull farlig villedende psykologi, som suggererer det hele dit hen, at tilstandene er som de skal være.
Hvis avsenderen bare ties i hjel lenge nok i sine bestrebelser på å bli hørt, blir det ironisk nok denne – i stedet for skadevolderene som det utvikles mistro og skepsis til.
Slik er det bare…
Aetikkprisen
Fra ModerniseringsdepartementetEtiske retningslinjer for statstjenesten:
1. Generelle bestemmelser
Statsansatte skal ikke la egne interesser påvirke saksbehandlingen eller arbeidet for øvrig, og heller ikke la hensynet til egen eller virksomhetens bekvemmelighet eller prestisje påvirke handlinger eller avgjørelser.
Opptreden eller handlinger som bryter med de generelle etiske retningslinjene medfører ikke egne sanksjoner, men brudd på f.eks. habilitetsbestemmelsene vil kunne føre til at et vedtak blir ugyldig.
En handling eller unnlatelse i tjenesten vil kunne bli bedømt som en tjenesteforsømmelse, og kan føre til tjenestelige reaksjoner.
Handlinger eller unnlatelser i tjenesten kan også være så grove at de fører til påtale og straffereaksjoner.
Klare brudd på lovbestemmelser vil normalt også være brudd på allmennetiske og forvaltningsetiske retningslinjer.
1.2 Hensynet til statens omdømme
Den enkelte ansatte plikter å utføre sine oppgaver og opptre utad på en etisk forsvarlig måte, og slik at det ikke skader statens omdømme.
2.1 Lydighetsplikt
Statsansatte plikter å følge de rettslige regler og etiske retningslinjer som gjelder for virksomheten, samt å etterkomme pålegg fra overordnete.

Lydighetsplikten medfører ikke noen plikt til å følge pålegg om å gjøre noe ulovlig eller uetisk.
Retningslinjene har sitt utspring i allmenngyldige etiske verdier og normer som for eksempel rettferdighet, lojalitet, ærlighet, pålitelighet, sannferdighet og at man skal behandle andre slik man selv ønsker å bli behandlet (…)
http://bit.ly/fh6uzT
abokat
Kronen på verket settes når både Kommune- og Regjeringsadvokat i sine tilsvar måneder etter at jeg har gått til sak mot Nav i Tingretten beleilig anfører at de overhodet ikke begriper hva det er jeg klager over og hva trakasseringen har bestått i, enda overnevnte opplyninger både her og i alle linker ble sendt dem, forklart og knyttet opp mot lovverket innenfor fristen jeg ble gitt samtidig som jeg var svært dårlig hvilket jeg også informerte om, med et blodtrykk på 180/110.
De krevde således at jeg stilte med prosessfullmektig som de var godt inneforstått med at jeg ikke kunne fremskaffe, innen få dager.
Deretter skyndte dommeren seg med å stanse saken etter begjæringen fra de innklagede parter, og kunngjøringen ble sendt ut samme dag som dommeren mottok de første lydopptakene fra meg – fire måneder inn i rettssaken der han skjødesløst gjengir gal tittel på et av bevisopptakene i brevet jeg mottar fra ham. (Se sammendrag på hovedsiden i bloggen).
Jeg ble dømt til å betale alle sakens omkostninger på ca. kr 16.000 ut fra den under minste sosialhjelps norm som aktørene var inneforstått med at jeg lå på.
Regjeringsadvokaten har allerede sendt meg purring…
Jeg klarer ikke en gang å forholde meg til det.
ABEGRI
Vedrørende politianmeldelsen av Navdirektøren og aktørene i OPT.
 I posten vises også en rekke av mine henvendelser til Saglie som hans rådgiver Haakon Hertzberg lovet meg at ville bli gjennomgått nøye, iht. hjelpen som angivelig om sider skulle bli gitt meg:
(Her har Saglie allerede mottatt referat fra de tapede møtene)
08.07.2008: (…) Derfor krever jeg at De tar tak i alle maktovergrepene utført overfor meg fra OPT – Astrid Kalland og direktør Trond Stenberg umiddelbart, og ber dem om en inngående skriftlig utredning på hvordan de har opptrådt overfor meg og hva grunnen er til at de setter et omfattende, overveldende primært fokus på det stadige repeterende temaet at jeg vil komme opp i vanskelige situasjoner i arbeidslivet fordi jeg innehar en gjennomgående dårlig personlighet som de må lære meg å hanskes med i følge dem (…)
Jeg er i en grusomt belastende situasjon, og jeg ber De stanse gjengjeldelsene som blant annet inneholder grov sjikane fra tilrettelegger over min funksjonshemming ved at hun rent ut anbefaler meg å tenke sterkt over det at jeg bør uføretrygde meg øyeblikkelig på grunn av at jeg ikke tålte de negative reaksjonene og gjengjeldelsene hun og hennes sjef utførte overfor meg på grunnlag av skriveriene mine på Aftenposten debatt! (…)
http://bit.ly/mcQ0Ur
Her sikter jeg til det følgende (utdrag):
Kalland: Det jeg sier er at i en arbeidssituasjon vil det ALLTID, UANSETT oppstå situasjoner. Man er uenig, man diskuterer, og det kan bli høylytt. Det må man TÅLE, mener jeg. Og hvis ”man” IKKE tåler det og “man” har HØYT BLODTRYKK – det er et eksempel, det kan være hva som helst, hvis ”man” IKKE TÅLER en diskusjon på en arbeidsplass, da må ”man” jo selv vurdere om “man” KLARER å stå i en jobb. Hvis ”man” ikke tolererer, ikke KLARER en ”diskusjon”, er man da – KLARER ”MAN” DA Å JOBBE?
Det er et spørsmål.
Jeg kan ikke svare på det spørsmålet, men dette ber jeg deg om å tenke over!
http://bit.ly/a0wCb1
abevhj
Til direktørene Tor Saglie og Toril Lien Utvik 05.12.2007
(…) Personer som begår slike ting omtalt i klagen må omplasseres eller fratas sine stillinger.
Det som har tatt plass er et kolossalt tillitsbrudd og overgrep overfor svakere stilte grupper i samfunnet, vi som ikke sitter i en maktposisjon og dermed ikke har noe vi skulle ha sagt (…)
Jeg er rystet og svært berørt over disse forholdene, og dette er en sterk og omfattende tilleggsbelastning for meg i min hverdag.
Disse overgrepene skal jeg altså slite med å oppleve, forklare, klage på, møte flere overgrep og forklare og klage på disse i tillegg til mine jobbsøk, med den påkjenningen det er å til alt overmål bli møtt av hersketeknikken som tier meg og det jeg sier i hjel, samt det å ikke ha en person å gå til som jeg kan stole på at vil hjelpe meg ut i arbeidslivet lenger (…)
Hilsen Jeanine
http://bit.ly/cxAIYM
Arbeidsmiljølovens § 13. 1. ledd, setter forbud mot direkte og indirekte diskriminering på grunn av (…) funksjonshemming.
Trakassering og instruks om å diskriminere personer av ulike grunner, regnes som DISKRIMINERING jfr. § 13-1. andre ledd.
Forbudet mot trakassering i diskrimineringsloven er ABSOLUTT! §§ 4.5.
Loven skal gjelde på ALLE samfunnsområder, også i arbeidslivet.
http://bit.ly/mJCYet
Forskrift om arbeidsmiljølovens anvendelse for personer som ikke er arbeidstakere
FOR 2005-12-16 nr 1568:
§ 5. Personer som uten å være arbeidstakere utplasseres i virksomheter i opplærings- eller attføringsøyemed eller som deltar i arbeidsmarkedstiltak
Personer som uten å være arbeidstakere utplasseres i virksomheter i opplærings– eller attføringsøyemed eller som deltar i arbeidsmarkedstiltak, skal anses som arbeidstakere i forhold til arbeidsmiljøloven kapittel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 og 19, med unntak av § 19-2.
http://www.lovdata.no/for/sf/ad/td-20051216-1568-0.html
Og jeg deltok uten tvil i et arbeidsmarkedstiltak! (OPT) 
Herunder vises essensiell informasjon rundt de plikter som ansvarlige for å bistå meg ikke oppfylte og lovene de unnlot å informere om, samt informasjon fra OPTs egne sider før de skiftet layout (Les fra ca. midt i posten):
LO, Arbeidstilsynet og NTL – Unnlatelser av hjelp mot overgrep fra Nav. Mail i saken.
http://bit.ly/9LkGgP
I dag, tirsdag 3. mai 2011 kl 15:55 oppdager jeg følgende statusoppdatering på OPTs Facebookside:
OPT – Oslo Produksjon og Tjenester
Aequasslogo
«6. januar mottok vi kvalitetssertifisering (Equass) med mange lovord fra revisor!
En fin bekreftelse på at vi har høy kvalitet i alt vi gjør!»
http://bit.ly/kujmPp
Abs
Mitt umiddelbare reaksjon på egen profil går som følger:
I ALT dere gjør?!?!
Den skal dere F..N meg ikke ha!!!!!:
http://bit.ly/eOMfax
Jeg klikker meg inn på siden deres kl. 17:10 og skriver:
Equass sertifiseringen utdelt til dere, er et regelrett hån. Jeg vet at dere leser alt jeg skriver, det har dere selv sagt til meg (tapet), så også denne posten:
http://bit.ly/eOMfax
Så får vi se hvor lenge dette innlegget blir stående!
I denne bedriften har både direktør og ansatt begått grovt myndighetsmisbruk, og ved hjelp av falsk forklaring sørget for at jeg mistet min Yrkesrettede attføring. Jeg har gjennom tre år dokumentert via lydopptak at her har blitt begått store lovbrudd. Eier dere ikke skamfølelse eller anstendighet?
(Utdrag fra tapet møte 12.06.2008 hos OPT)
Først later direktøren og hans ansatte lenge som de ikke aner noe som helst om trakasseringen  jeg beskrev at jeg hadde opplevd der, i Aftenposten):
Trond Stenberg; Jeg vil jo spørre deg om disse ”kronikkene” som du snakker om – Er det disse bloggene hvor du henger ut meg, OPT og Astrid?
Jeg; Jeg har skrevet om dere der, hvorfor spør du om det? Har dere lest det?
Ø.Ø; Ja, vi har lest ALT om deg (…)
http://bit.ly/dls5B3
http://bit.ly/mAq2Ru
13.01.2010: Avhengige av hverandre i partnerskapet
Kvalitet og resultat
Saglie var spesielt invitert til å si noe om viktigheten av kvalitet i attføringsarbeidet.
Her fremholdt han at EQUASS-arbeidet til attføringsbransjen ikke bare var viktig, men at det faktisk er unikt at man på denne måten tar i bruk metodikk tradisjonelt forbundet med produksjon og retter det inn mot velferdssektoren.
Dette er utrolig viktig og er med å gi hele attføringsbransjen en legitimitet i forhold til at man leverer god kvalitet på tjenestene.
Det handler om å bygge et faglig fundament og peke framover, og levere stadig bedre tjenester (…)
Arbeids- og velferdsdirektøren viste til at Nav og Attføringsbedriftene har satt i gang prosjekt for å utvikle og utnytte dette kvalitetsarbeidet videre.
Vi har nå satt i gang en arbeidsgruppe hvor vi i fellesskap skal se på ulike kvalitetsinidikatorer som kan danne grunnlag for benchmarking og benchlearning mellom ulike bedrifter.
Dette gir nye muligheter i samspillet mellom Nav og attføringsbedriftene.
Det gjør oss tryggere på at midlene vi bruker på bransjen, blir brukt til beste for brukeren, sa Saglie (…)
http://bit.ly/l4rI0X
15.05.2011: (VG – Nav slakter seg selv) Nav innrømmer lovbrudd:
Jørgen Kosmo: Når Nav for eksempel har bløffet om egne kontroller, tenker jeg: Hva driver de med?
http://bit.ly/iBN6J5
http://bit.ly/mf8OZU
ABEGRI
Tor Saglies absolutte garanti for at han selv og etaten opptrer rederlig i et hvert henseende:
20.12.2009:
(…) Jeg tenker på brukerne våre hver eneste dag.
Det går inn på meg når det feiles og folk har grunn til å være sinte på oss.
Først og fremst undersøker jeg om feilene som er begått er systemmessige, slik at de kan ryddes av veien.
Jeg tar hver eneste henvendelse alvorlig og følger dem opp, sier Tore Saglie, uten å vike med blikket (…)
http://bit.ly/hfMywy
Og så mottar altså bedriften omsider Equass-sertifiseringen, der direktøren og hans ansatte har begått lovbrudd og bedrevet et aldeles utenkelig myndighetsmisbruk, gjengjeldelser og sjikane i samarbeid med flere Navansatte og etter Navdirektørene Utvik og Saglies årelange og udiskutable kjennskap til forholdene!:
Aequasslogo
EQUASS tilfredstiller NAVs krav
Arbeids- og velferdsdirektoratet/NAV har definert kriteriene som de legger til grunn for godkjenning av et kvalitetssikringssystem.
 • NAV vil ta utgangspunkt i at systemet er internasjonalt/nasjonalt godkjent
 • At det kvalitetssikrer virksomhetenes primærtjenester attføring/varig tilrettelagt arbeid
 • At det er forskningsbasert
 • At det revideres av ekstern revisor
 • At revisor er sertifisert
 • At det brukes av mange
 • At det finnes et støttenettverk rundt systemet
Direktoratet har informert at EQUASS Assurance tilfredsstiller NAVs krav.
http://www.equass.no/nav-krav.aspx
1227167989000_navreformen_2268091298x1000rNANVNANNVVVNNAV
Informasjonen om lovbruddene som jeg la inn på veggen til OPT på Facebook i går er fjernet i dag 4. mai, samtidig som jeg i dag tidlig kl. 09:00 mottar denne mailen:
Hei!
Jeg er ny daglig leder i OPT, og kjenner ikke til deg, men ønsker du kontakt med oss er det bare å sende meg en e-post.
mvh
Anne Kirsti Melhus.
CustomerSupport
Jeg kontaktet henne straks med to enkle spørsmål like etter:
Hei.
Hvilket årstall og dato var det at Trond Stenberg og Astrid Helle Kalland henholdsvis sluttet i OPT?
Mvh Jeanine Horntvedt
05.05.2011: Hei!
Jeg er usikker på hvorfor du ønsker å vite dette? Astrid HK sluttet lenge før jeg begynte her – det må være 2-3 år siden, Trond Stenberg sluttet i 2010.
mvh
Anne Kirsti Melhus
IMG_7211
Hei.
Mitt ønske om å vite dette dreier seg selvsagt om Equass-sertifiseringen dere har mottatt sett i forhold til det uttalte myndighetsmisbruk som tidligere har blitt utøvd her overfor mennesker som Nav plasserer i OPT, hvilket tydelig fremgår i min henvendelse til dere.
Derfor er jeg svært forundret over stilte spørsmål fra dem, da både redegjøringen jeg satte inn på FB-siden deres samt mitt tilsvar på mailen De sendte meg burde være tilnærmet umulig å misforstå.
I bloggposten jeg linker til vises tydelig de lovbrudd og den sjikane som har tatt plass i foretaket overfor mennesker som er pålagt og forholde seg til dere, og etter denne orienteringen står deres angivelige uvitenhet for meg som intet mindre enn absurd.
Det er mulig at ny ledelse som ikke personlig har hatt noe å gjøre med myndighetsmisbruket vil kunne motta sertifiseringen, men jeg ser også på dette som svært problematisk og uansett som et stort etisk dilemma, siden det jeg informerer om faktisk og uansett har tatt plass.
Den ene av de innklagede og politianmeldte – direktør Stenberg, sluttet der først i 2010  – kanskje i desember 2010 for alt jeg vet, uten at det burde ha noen nevneverdig betydning for situasjonen.
Når grove misligheter jeg har varslet om faktisk har tatt plass i bedriften (og mulig har blitt begått mot mange fler enn meg både før og etter), burde denne aldri under noen omstendigheter kunne motta en såpass prestisjetung kvalitets- og tillitsstemplet utmerkelse.
Stenberg sluttet i 2010.
Dere mottok sertifiseringen i januar 2011!
ABEID MED BISTANDD
EQUASS TILFREDSSTILLER NAVS KRAV
«Arbeids- og velferdsdirektoratet/NAV har definert kriteriene som de legger til grunn for godkjenning av et kvalitetsikringssystem» …
Navdirektør Tor Saglie og regionsdirektør Toril Lien Utvik sitter inne med udiskutabel kjennskap til hele hendelsesforløpet, da jeg fortløpende sendte dem redegjøring om forholdene uten gehør eller inngripen.
Når kvalitetsstempelet allikevel blir tildelt OPT, står dette for meg som en særdeles tvilsom uetisk og krenkende handling.
Jeg har allerede bedt en del journalister å skrive om saken.
Mvh
Jeanine Horntvedt
Ringer i vannet CMYK
Funksjonsvurdering i attføringsbedrift
Fakta
Attføringsbedriftene har de siste to årene samarbeidet med Rikstrygdeverket om å utvikle et tilbud om funksjonsvurdering til ansatte i IA-virksomheter. Standarden som ble testet ut i Akershus, Oppland og Buskerud, ble landsdekkende 1. mai 2005.
Forutsetninger i attføringsbedriften
 • Plikter å stille en fast kontaktperson for hver arbeidstaker/-giver.
 • Tilgang på kompetanse innen pedagogikk, yrkesveiledning, ergonomi, aktuelle tester, helse- og sosialproblematikk samt gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Plikter å stille varierte og hensiktsmessige arbeidsoppgaver til rådighet for arbeidstakeren.
 • Ansvarlig for at eksterne bedrifter som eventuelt benyttes i funksjonsvurderingen holder god faglig og miljømessig standard.
 • Arbeidstaker skal være kjent med og godkjenne sluttrapportens innhold.
 • Arbeidstaker og arbeidsgiver skal få anledning til å evaluere den gjennomførte funksjonsvurderingen.
 • Rapporten fra funksjonsvurderingen bygger på et kvalitetssikret dokumentasjonssystem.
http://bit.ly/iPSsLn
Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg
Herunder står referert langt nede i posten «Attføringsbedriftenes Bransjestandard» som blir særdeles viktig og lese sett opp mot alle avvik som har tatt plass i min sak
Utdrag:
Arbeid med Bistand har relevant målgruppekunnskap.
Med målgruppekunnskap menes at tilretteleggeren har tilfredsstillende kunnskap om ulike målgrupper/diagnoser for å finne gode løsninger i arbeidslivet.
Arbeidssøkeren må gis tilpassede råd vedr. karrierevalg, en faglig riktig veilednings-, oppfølgings- og tilretteleggingsprosess på arbeidssøkerens premisser.
http://bit.ly/a0wCb1
SVÆRT VIKTIG POST VEDR. REGELVERKET HERUNDER:
Massakrering av regelverket, bevisste overgrep.
http://bit.ly/qBXUGT
Uhørte stemmer og glemte steder. Fortellinger fra utviklingshemmedes historie
(…) Oslo kommunale Produksjon og Tjenester AS (OPT) oppsto på 1990-tallet som et tilsvarende tiltak I Frelsesarméens tidligere lokaler ved Bryn stasjon.
I dag gir disse to virksomhetene til sammen omlag 150 utviklingshemmede arbeid.
Andre er sysselsatt direkte i forskjellige tiltak i bydelene.
http://bit.ly/kGVb7k
CE-LOGO-COlor.pngSERVICE
Og jeg siterer fra politianmeldelsen i 2008:
Stenberg gir meg i brev følgende ufattelige skriftlige tilsvar på min varsling ved juletider 2007:
“Jeg kan ikke se at Astrid Helle Kalland har opptrådt på en annen måte enn den man til daglig opplever i arbeidslivet” (Dokument vedlagt til Politiet).
Jeg vil i denne sammenheng, sterkt fremheve det faktum at en person som takler varsling om overgrep på en slik måte, er Direktøren som har hovedansvaret for en bedrift som primært gir bistand til psykisk utviklingshemmede.
Når Direktøren og hans ansatte velger å møte meg på en slik måte som de gjør etter varslingen, føler jeg derfor at det er mitt ansvar å gjøre oppmerksom på dette siden psykisk utviklingshemmede vil ha langt større vanskeligheter med å si fra.
Derfor ønsker jeg å legge også dette faktum til grunn for at personene innklaget bør granskes, og ber om at denne atferden blir reagert på (…)
Jeg har  sendt direktøren for Nav – Tor Saglie ytterligere varslinger om videre opplevd grov trakassering fra aktørene i OPT, uten at han har valgt å reagere på dette heller.
Direktøren fremmer altså således omfattende maktovergrep ved sine unnlatelser av inngripen, ved sin absolutte viten om at sådant tar plass, og under ren anbefaling fra ham selv.
Undertegnede er kjent med at det er straffbart å angi falsk/uriktig anmeldelse til politiet, jfr. straffeloven §§ 166 – 171.
Dato for opprinnelig anmeldelse: 18.06.2008.
Undertegnet: Jeanine Horntvedt
(Anmeldelsen ble henlagt)
c-care
Les også postene:
Sosialkontorets projisering  – Tapet telefonsamtale med sosialleder Vildgun Steinhaugen
http://bit.ly/AuljKL
På Nav med balltre – Del 2
http://bit.ly/x0cn7n
Forbrytelser i Den Offentlige Tjeneste – Forbrytelser uten straff
http://bit.ly/dmtf1N
Svar til Roar Flåthen
http://bit.ly/yCZmxU
Fraværende rettssikkerhet for mange av landets borgere (Forvaltningenes hjemmelagde regler)
http://bit.ly/vZ5qgK
abone_brekke
Nav – Ordførerkandidat: “Redd for at saksbehandlere skal hevne seg”:
Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?
http://t.co/oU9B9rpB
http://t.co/HZZZHLMC
http://t.co/GsSLO0Zr
Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond. Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold
http://bit.ly/ejaH4
Vår nye ytringsfrihet
http://bit.ly/z4BYPe
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

april 2011
M T O T F L S
« mar   mai »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: