Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Makten til å definere virkeligheten


 ABABABACSAM
Litt om tilsvarene fra Elin Ørjasæter – vår alles favorittkommentator med imponerende nettverk og kontakter i medieverden.
Her vil stadig komme klipp fra mail som har gått fra meg til de av oss som har «makten til å definere virkeligheten» som hittil ikke er kringkastet, hvis henvendelser aldri har blitt besvart eller tatt på alvor.
Til alle “godkjente meningsbærere” der ute som sitter rolig på tredje året og bare venter på at jeg skal gå så lei av å bli tiet ihjel at jeg til slutt gir opp, så kan jeg informere om at jeg har ikke en gang begynt:
aelin
Til Cand Philol Elin Ørjasæter                                                                       Oslo 24.07.2008
Jeg tipser Dem her i anledning Deres artikkel av 07.07.2008; ”NAV: Vår alles store fæle mor”, vedrørende min artikkelserie som har gått på Aftenposten Debatt siden 17.03.2008.
http://bit.ly/dFlr0u
Jeg tror at De behøver å kjenne til denne saken som omhandler bevisste maktovergrep begått fra etaten mot enkeltmennesket.
Saken blir etter hvert skrevet omtrent i dagboks form over hvordan jeg personlig og kontinuerlig opplever maktmisbruk på det groveste fra flere samkjørte aktører innenfor NAV og deres eksterne samarbeidspartner OPT (Oslo Kommunale Produksjon og Tjenester AS) over svært mange måneder.
Jeg har ønsket å vise inngående hvor langt etaten har vilje til å strekke seg i sitt forsøk på å knuse et enkelt individ, selv med ”mediedekning” – det store antallet lesere jeg har hatt inne på debattsiden.
Det viser seg at de går hele veien.
Mitt livsoppholdsgrunnlag (Yrkesrettet attføring), er i siste instans tatt fra meg på dagen, og dette på grunnlag av falske forklaringer.
Når NAV velger å gjøre dette selv under viten om at deres grep offentliggjøres, vil jeg minne Dem om slik jeg har gjort til alle de andre, om hvor sjanseløst et individ vil være som kun stille og rolig sender inn en klage eller tre uten noe mer oppstyr.
Maktmisbruket bak lukkede dører overfor mennesker som ikke har andre økonomiske midler enn det etaten bevilger dem, med stadige trusler om at dette vil bli tatt i fra brukeren hvis denne ikke følger NAVs minste lille vink uansett hvor uakseptabelt dette er, skaper store negative ringvirkninger i samfunnet.
De ytrer blant annet at ”det ikke handler om slemme saksbehandlere”.
Vel… jeg håper at De ønsker å lese saken og håper på å høre fra Dem om De sitter inne med den samme anskuelsen etter å eventuelt ha lest historien.
Denne er langt tidligere forevist ca. 60-70 andre aktører; Media, organisasjoner, statsråder, ministere (i det hele tatt til flere innenfor politisk ledelse) og mange flere som jeg har spurt om kan være så snill å fronte det som tar plass for at flest mulig mennesker kan gjøres oppmerksomme på det, og at dette således kanskje vil kunne være med på å skape holdningsendringer.
IMG_7211
Jeg står allikevel fremdeles alene.
Følgende er et lite utdrag fra selve debatten på Aftenposten under kategorien; ”Jobb” (og arbeidsliv).
Deretter følger et anonymisert brev til den første personen som jeg innklaget for maktovergrep i OPT, som ikke vil bli vist i media.
Jeg viser Dem dette som eneste person hittil, for at De her kan se underbyggelsen av min påstand om at jeg har mistet livsoppholdet på grunnlag av falske forklaringer.
1. ”Toppledelsen i NAV tier i hjel overgrepssak” (16 sider) som Aftenposten nylig har stengt etter at jeg har hatt over 40.000 lesere:
http://bit.ly/bsX8tp
2. NTL beskytter ikke sine medlemmer mot maktmisbruk fra NAV:
http://bit.ly/ifj6A5
(Slettet – men kopiert, og satt inn  her):
LO, Arbeidstilsynet og NTL – Unnlatelser av hjelp mot overgrep fra Nav. Mail i saken.
http://bit.ly/9LkGgP
3. Toppledelsen i NAV tar fra meg livsoppholdsgrunnlaget:
http://bit.ly/fw024m
Jeg håper at De ønsker å lese hele artikkelserien på ca. 16 sider, med tilleggsinformasjon i de andre trådene.  Jeg opplyser om at det vil bli rettssak (…)
Med vennlig hilsen
Jeanine Horntvedt
ABAIRAMMMMM
Jeg legger til: Aftenposten slettet hele debattforumet etter 22. juli 2011, og innholdet linket til over, var kopiert og ble senere lagt inn på blogg.
Der er innholdet noe oppdatert, men hovedbudskapet er det samme som det Ørjasæter fikk tilsendt – og kan leses i følgende poster:
Forbrytelser i Den Offentlige Tjeneste – Forbrytelser uten straff
http://bit.ly/dmtf1N
Tapet møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd
http://bit.ly/d0Ms37
Tapet møtereferat av 12.06.2008 hos OPT – ekstern samarbeidspartner av Nav, der grove represalier tok plass
http://bit.ly/dls5B3
Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg
http://bit.ly/a0wCb1
ABWPOSt
31.07.2008; Mitt svar til Elin Ørjasæter som først responderte med at hun ville se på saken:
Hei. Takk for at De ville lese min sak, og takk for svar.
Det kom kanskje ikke godt nok frem i teksten til Dem, men det jeg blant annet håpet på, var om De med Deres erfaring som jeg ikke bare leste om på andre sider men selv så ut fra artikler og kronikker som De har skrevet, kunne sette fokus på hva som har tatt plass i denne saken.
Det er etter min mening særdeles skremmende å bli møtt på en slik måte med gjennomgående maktovergrep fra en rekke aktører når selveste direktøren for NAV har gått ut ved flere anledninger i sine kronikker og oppfordret brukere til å si fra når ikke alt er som det skal.
Vi ser jo hvordan det gikk.
Slikt som dette blir derfor så ekstra uhyrlig, og vil jo derimot være med på å fronte et tvert i mot;
“Du er velkommen til å si fra, men da stiller vi mannsterke her for å knuse deg”!
Er ikke dette viktig å belyse og kjempe mot?
Eller skal direktøren få lov til å sole seg i egne kronikker som setter slike feller for brukerne som knuses i det skjulte bak fasaden til etaten som sitter på en eksklusiv definisjonsmakt, og hvor direktøren innkasserer sin millionlønn samtidig som han er klar over at et menneske (eller flere) går til grunne – fullstendig ukritisk?
Skal slikt som dette bare få lov til å fortsette å ties i hjel?
Med vennlig hilsen
Jeanine Horntvedt
AELINØ
Ørjasæter gjør seg regelrett dum i sitt tilsvar, og later som om hun overhodet ikke begriper hvilket omfattende misbruk av myndighet det er jeg avslører overfor denne erfarne kommentatoren og som jeg ber om at blir offentliggjort.
Er det Ørjasæter selv som ønsker å kneble informasjonen eller er hun underlagt sensur av sine sjefer igjen?!:
Hei Jeanine!
Takk for tilliten ved at du viste meg dette.
Det er imidlertid ikke mye jeg kan gjøre for å hjelpe deg.
Så vidt jeg forstår er det tyngste i dette at du er fratatt støtte (!!!)
Det er “mat” for en jurist, ikke for en kommentator i en nettavis.
Hva som eventuelt ligger i kravet ditt er umulig for meg å vurdere.
Jeg er lei for at jeg ikke kan hjelpe deg mer, men slik er det.
Vennlig hilsen
Elin Ørjasæter
ABERVARSOM
Månedene og årene går, og jeg minner om saken flere ganger i Ørjasæters innbox på Twitter etter at hun flere ganger er der inne og deklamerer sin forferdelse over hvordan brukere av Nav blir behandlet.
Enten får jeg ikke svar, eller jeg blir møtt med en lettvint og bekymringsløs «det var synd, d..t og dra – tralala» – holdning.
Jeg minner om ”Vær varsom- plakaten” av 09.08.2006; Etiske normer for pressen (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner) Vedtatt av NORSK PRESSEFORBUND
(…) 1.5. Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre (…)
http://bit.ly/sx5a2
Mer om konsekvent brudd på overnevnte gjennom hele 3 år, i posten:
Hvem av oss skal få lov til å formidle virkeligheten bak “virkeligheten”?
http://bit.ly/2dW62P
ABISSEL
Til
Dr. polit, NTNU, forsker, forskningsleder og forfatter
Sissel C. Trygstad                                                                                      Oslo 31.03.2008
Informasjon om mobbing trakassering og unnlatelser, samt negative reaksjoner på varsling om overgrep.
Grunnen til at jeg velger å gi blant annet Dem dette varslet, er at jeg nettopp har lest
 ”Jobbing uten mobbing. Nasjonal konferanse mot mobbing 14 og 15 nov. 2007”.
Prosjektet ble avsluttet i desember 2006? 2007? – og det står at STAMI er de som videre vil følge opp arbeidet ”for å finne ut mer om hva som er suksesskriterier og fallgruber”.
I tillegg forstår jeg det slik at NOA, Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse, er en avdeling som ligger under STAMIs organisasjon.
Disse gir regelsmessige rapporter til regjering og Storting, for å bedre kunnskapsgrunnlaget for politisk handling.
Jeg har – på dette grunnlaget, nylig informert Direktør Eklund for STAMI om denne saken som omhandler grove overgrep og unnlatelser fra NAV, NTL, OPT og Arbeidstilsynet overfor funksjonshemmet person (meg).
Han har vært så vennlig å gi meg et omgående svar, med den største menneskelige innsikt og forståelse.
Allerede før jeg fant ut  at jeg burde sende denne saken til Direktøren, fant jeg frem til Dem, på mine søk om varsling om overgrep.
Eklund har vært så vennlig å svare meg at han vil oversende saken til riktig avdeling, så dette er på ingen måte et forsøk på å sette spørsmål ved denne avgjørelsen som jeg er meget takknemlig for.
Jeg velger rett og slett å fremlegge denne overgrepssaken også for Dem, siden jeg ”oppdaget” Dem under ”Sesjon 5, Varsling og ytringsfrihet” i ”Nasjonal konferanse om mobbing 14 – 15 nov 07”.
Jeg fant deretter frem til informasjon om at De har pågående prosjekter om ”varslere –  ”En pilotstudie av arbeidstakerens erfaringer med å varsle og å ta opp kritiske forhold på arbeidsplassen”, samt ”Organisatoriske forhold som kan hemme og fremme åpne kommunikasjonsprosesser (…)
Videre; ”Kommunale lederes håndtering av alvorlige kritikkverdige forhold”.
(2006) – ”Varslere. Om arbeidstakere som sier fra” (…)
På dette grunnlaget, mener jeg at det kan være viktig at også De får tilgang til varslingen om overgrepene og unnlatelsene som har tatt plass.
Jeg vil bli veldig glad hvis jeg mottar fra Dem orientering om at De har valgt å lese denne saken..
Nettadressen til siden innleggene mine som jeg her har klippet ut og som belyser sakene inngående, er (…)
Først ønsker jeg å fremheve, at jeg i utgangspunktet gikk ”alle de riktige veiene” for å prøve å nå frem med min bønn om hjelp.
Ca. 30 personer totalt mottok klagene i tillegg, herunder en rekke Ministere og Statsråder.
Denne saken ble omsider offentliggjort på grunn av den totale tausheten og ignoransen jeg ble møtt med;
Tusen takk for at De leser dette.
Med vennlig hilsen
Jeanine Horntvedt
Intet svar.

ABABABAVANG

Flere Navrammede velger å offentliggjøre lydopptak med etaten:
Her dokumenteres – via lydopptak, en av mange groteske historier om hvordan Nav og deres samarbeidspartnere går inn for å herske, tvinge, nedverdige og manipulere for å bryte ned borgere i behov av støtte og bistand.
En godt samkjørt og strukturert forvaltningskriminalitet som Nav og deres «Equass»- samarbeidspartnere i mange år har begått innbyrdes – ustraffet.
http://t.co/wcgxHJ1FIT
Om meg – Del 2:
http://bit.ly/zKYewd
Fasiten – Hvordan sosialhjelpsmottakere langsomt blir tatt livet av, og annen nyttig informasjon
http://bit.ly/QDmTaJ
Nav instruerer lege til å endre sin erklæring om 100 % uføretrygd for pasient?
http://bit.ly/HRY6sA
En av år 2012 viktigste kronikker
http://t.co/wk8mwVyt
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER:
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

8 kommentarer på “Makten til å definere virkeligheten

  1. Tilbaketråkk: Om meg; Bakgrunn og historie. | Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

  2. Tilbaketråkk: Listen over alle bloggposter: | Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

  3. Tilbaketråkk: Nordstrand Sosialsenter – Marit Gunnes, Trude Amundsen Sørheim, Anette Jørve og Vildgun Steinhaugen. Slik behandler de brukere som leverer klager på tjenestene: | Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

  4. Tilbaketråkk: Om meg – Bakgrunn og historie – Del 2 | Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

  5. Tilbaketråkk: Hvem av oss skal få lov til å formidle virkeligheten bak “virkeligheten”? « Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

  6. Tilbaketråkk: Nav-direktør Tor Saglie forskjellsbehandler, og sørger for at grovt maktmisbruk holdes i hevd: « Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

  7. Tilbaketråkk: Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem? « Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

  8. Tilbaketråkk: Er det på tide å skifte ut enkelte ansatte i Arbeidstilsynet? « Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

april 2011
M T O T F L S
« mar   mai »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 057 andre følgere

%d bloggere like this: