Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Listen over alle bloggposter:


   
Facebookgruppen om Nav som jeg administrerer:
NAV – når du trodde du hadde nådd bånn, hjelper NAV deg mye lenger ned
http://on.fb.me/1zmzKUG

 

JEANINE

 

Litt om min bakgrunn, CV, og historie med Nav:
Horntvedt og Krane – Vår slekt
http://bit.ly/l14hPs
Borgerjournalist, informasjonsrådgiver, Meddommer i Oslo Tingrett 2010 – 2013 og Borgarting Lagmannsrett 2013 – 2016
MEDDOMMERE/LAGRETTEMEDLEMMER TIL BORGARTING LAGMANNSRETT FOR PERIODEN 1.1.2017 – 31.12.2020
«Du er av Oslo bystyre i møte 22.06.2016 valgt som meddommer/lagrettemedlem til Borgarting lagmannsrett for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020.»
Jeg er 55 år, har examen artium fra Fagerborg gymnas, et-årig bokføring og regnskap, et- årig Helse- og sosialfag, fire-årig vernepleierutdannelse ved Høgskolen i Oslo og Akershus, et- årig jusstudie ved Domus Nova og Domus Academica og en bachelorgrad i Kultur- og Samfunnsfag ved Universitetet i Oslo som jeg egentlig skulle fullføre over de vanlige tre år, men brukte fire, da jeg samtidig gikk med stor svulst i halsen som legene nektet å fjerne, men som endelig ble operert vekk etter fire år da den hadde vokst inn i luftrøret.
Tidligere arbeidet jeg bl.a i shippingfirma og som vikar i barne- og ungdomsskolen, men da jeg var ca. 30 år begynte et smertehelvete i hele ni år som legene ikke fant ut av.
Når de det endelig gjorde i 2001 vant jeg pasientskadesøksmålet, men min helse var kraftig redusert.
Fire leger har erklært meg 100 % ufør!
Den siste av dem – nå i 2015, er overlege på Rikshospitalet!
Flere store operasjoner fulgte (andre lidelser), samtidig som Nav og deres samarbeidspartner i OPT samarbeidet om å ta fra meg min Yrkesrettede Attføring og sende meg over på sosialen – hvis kamp og sykdom til slutt gjorde at jeg ikke kunne klare å stå i arbeidslivet lenger.
Det kan leses litt om her:
Tapet møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd
http://bit.ly/d0Ms37
Tapet møtereferat av 12.06.2008 hos OPT – ekstern samarbeidspartner av Nav, der grove represalier tok plass
http://bit.ly/dls5B3
Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg
http://bit.ly/a0wCb1

 

JEANINE

 

About Jeanine Google+
http://bit.ly/28Og2ZJ
Sonitus:
http://sonitus.no/author/jeanine/
Om meg – Del 2:
Begynnelsen på forholdene beskrevet i bloggen som alle er tapet og kan bevises bortenfor en hver tvil, står å lese i overnevnte post under bildet av Brennpunkt, med overskriften – Min sak i ”korte” trekk.
Der står også listen over en rekke aktører jeg har sendt varslingen til, men som aldri reagerte. Denne er lang nok (og heller ikke uttømmende), og har ikke blitt oppdatert de seneste år:
http://bit.ly/zKYewd
Nav forvaltning – Sølvi Kristoffersen ignorerer flere innstillinger fra Advokat
Sølvi Kristoffersen ved Nav Forvaltning avslår min søknad om uføretrygd 12.12.2013!
Hun tar kun overgriperens «Rapport» til inntekt og raser forøvrig helt tilbake til begynnelsen av hele saken – og holder seg der!
http://t.co/u5eiFV10xV
Nav instruerer lege til å endre sin erklæring om 100 % uføretrygd for pasient?
http://bit.ly/HRY6sA
Forbrytelser i den Offentlige Tjeneste – Forbrytelser uten straff
http://bit.ly/dZxQ3D
BEVISENE: Lydopptakene av forvaltningskriminaliteten (Youtube):
http://bit.ly/ZEuJGK

 

Adirikschristianadolph Diriks
I anledning jubileumsåret 2014:
En av brødrene til min tippoldefar Carl Christian Krane – Jacob (Andreas) Krane, giftet seg med Mariane Dortea Nilsdatter, datter av Elsebe Kathrine Hansdatter Ringkjøp
Faren til Elsebe var Hans Nikolai Ringkjøb
Hans Nikolai Ringkjøb (1771 – 1815) var sønn av Nicolai Ringkjøb og Elsebe Cathrine Pedersdatter Crantz (Mariannes oldeforeldre)
Elsebe Cathrine Petersdatter Crantz F:1732 var datter av Peder Crantz
Peder Crantz (1702-1744) var sønn av Peter Crantz og Mette Cathrine Richter
Mette Cathrine Richter (1675 – 1731) var datter av Christian Richter og Christine Hohendorf
Christine var Mariannes 3. tippoldemor, og hustru til både Jacob Mathias Tax og Christian Boghart Richter
Hun var mor til Brostrup Jacobsen Tax, Mette Cathrine Richter og Christian Christiansen Richter
Den ene broren til Mette Cathrine Richter var Brostrup Jacobsen Tax (halvbror)
En av sønnene til Brostrup het Lorentz Albert Tax
Lorentz sønn igjen – Brostrup Mathias Tax fikk en datter, Maren Cathrine Tax, som giftet seg med Christian Adolph Diriks.
Han var i et par dager i 1814, Norges første (midlertidige) stortingspresident (…)
Fra – Horntvedt og Krane – Vår slekt
http://bit.ly/l14hP

ROSSLYN CHAPELLL

 

LINKER TIL ELLERS ALLE BLOGGINNLEGG:
(Tre unntak fra det jeg ellers skriver om, er bakgrunnen til min far, som jeg laget eget innlegg om her, samt en slektsblogg, og jule- og reiseblogg da jeg ikke er såpass datakyndig at jeg har klart å lage flere blogger. Har forsøkt, men de blir av en eller annen grunn knyttet til denne):
Vi er i slekt med den Sinclair som bygget Rosslyn Chapel!
John Williamson Sinclair var min 14. oldefar. Broren hans – Henry Sinclair, 1st Earl of Orkney, er således min femtende grandonkel. Grandonkels sønn var Henry Sinclair, 2nd Earl of Orkney – min første fetter, 15. times removed. Hans sønn: Sir William Sinclair, 1st Earl of Caithness – er min andre fetter, 14. times removed.
Sistnevnte, bygget Rosslyn Chapel, som også er kjent fra Dan Browns – Da Vinci-Koden: (…)

HAAKONNNN

Min far var yrkesbefal, og på kompanibildene står han rett under H.M. Kong Haakon
http://bit.ly/aHd8Mo
Horntvedt og Krane – Vår slekt
http://bit.ly/l14hPs
Jeanines Juleblogg
http://bit.ly/gTd2gZ
Jeanines Juleblogg – Del 2
https://sommer17.wordpress.com/2017/12/19/jeanines-juleblogg-del-2/
Jeanines Reiseblogg
http://bit.ly/hBrmsF
Side med oversikt over alle bloggpostene, med knapp øverst for å følge, samt under hver intro til innleggene for å lagre eller dele disse:
http://bit.ly/1hqq8

 

Vaksinen mot svineinfluensa, kan smitte deg med Guillian-Barre syndromet.
http://bit.ly/1ML88yZ

 

 

Skyldige menn og kvinner med hemmeligheter – Grande & Solberg
https://sommer17.wordpress.com/2018/01/18/skyldige-menn-og-kvinner-med-hemmeligheter-grande-solberg/
Grandes machiavelliske spill
https://sommer17.wordpress.com/2018/01/20/grandes-machiavelliske-spill/
Sensurert og utestengt av Medier24 når jeg kommenterte på Kjetil Rolness kronikk om Trine Skei Grande.
https://sommer17.wordpress.com/2018/01/24/sensurert-og-utestengt-av-medier24-nar-jeg-kommenterte-pa-kjetil-rolness-kronikk-om-trine-skei-grande/

 

 

#MeForvaltningsofferToo
https://sommer17.wordpress.com/2018/01/11/meforvaltningsoffertoo/
Emneknaggen #MeForvaltningsofferToo har blitt blokkert av FBs sikkerhetssystem!
https://sommer17.wordpress.com/2018/01/14/emneknaggen-meforvaltningsoffertoo-har-blitt-blokkert-av-fbs-sikkerhetssystem/
#MeForvaltningsofferToo sensurert i Danmark og?
https://sommer17.wordpress.com/2018/01/13/meforvaltningsoffertoo-sensurert-i-danmark-og/
Det opereres med fiktive saksbehandlere i forvaltningen.
https://sommer17.wordpress.com/2017/12/16/det-opereres-med-fiktive-saksbehandlere-i-forvaltningen/
Stortingsmeldingen som aldri blir utgitt
https://sommer17.wordpress.com/2017/10/16/stortingsmeldingen-som-aldri-blir-utgitt/

 

ABABABBBB

 

Etiske retningslinjer – Dom i Retten (utdrag):
De faktisk DEBATTERER overordnedes sinnsvake synsinger og følinger rundt det eksplisitte lovverk i stedet for kontant å avkreve at mobberes tølperatferd skal straffesanksjoneres slik lovverket er ment å virke – og ferdig med det! Jeg kan bare spy!:

 

 

 

Forskjellsbehandling – grovt uaktsom og livstruende diskriminering! (Om livsoppholdssatser til organisasjonsleder versus «hvermannsen»)
http://bit.ly/2fM9Wvs

 

AWINGG

 

Kommunikasjonsrådgiver i Nav: VI skal være uangripelige og bli beskyttet av etiske retningslinjer – hvis fremste formål må være å eliminere varslere!
http://bit.ly/2yqVG6M

 

 

Den åpenlyse dekkoperasjonen fra Direktøren i Statens Helsetilsyn
Uhørt av Andresen! For en gigantisk avledningsmanøvre!
Andresens uttalelser overfor vel ansett Fagtidsskrift står som et regelrett HÅN sett i forbindelse med det sviket han samtidig velger å effektuere overfor landets Navrammede innbyggere, alt mens han faktisk tilkjennegir at han meget vel har forstått hva hans oppdrag går ut på!:
http://bit.ly/2xN8W43

 

Fylkesmannen anser ikke forpliktende lydopptak som relevant!
http://bit.ly/2yHYpW8

 

 

Byråden skyver sitt udiskutable ansvar over på Fylkesmannen. Rettssikkerheten for innbyggerne har derfor i mange år vært ikke-eksisterende!
(Politiker): Jeg må si jeg stadig lar meg imponere (!) av byrådets evne til ikke å ta ansvar, men å peke på noen andre.
Det er alltid noen andre som egentlig har ansvaret (…)
Byråden mener altså at det er Staten, Fylkesmannen, som har ansvar for å føre tilsyn med at Oslo kommunes praksis er i tråd med lovens bestemmelser.
Jeg finner det da nødvendig å bidra med helt elementær opplæring av byråden, og gjør det ved å sitere fra et brev nettopp fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 23. mars 2012;
http://bit.ly/2x8X7Dl

 

Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond. Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold. Del 2.
Jeg håper at jeg vil klare å avstedkomme endringer med min 9 årige avhandling som innbefatter tapede vitnesbyrd om en personforfølgelse og rovdrift av det helt groteske – der to forurettede sosialtjenester med dypt gjengjeldelsesbehov gjennom hele denne perioden og med full determinasjon, har gått inn for å ta livet til eldre, diabetessyk funksjonshemmet borger ved å holde lovpålagt skjønn og tilstrekkelige øk. ytelser på «ikke eksisterende» – etter min varsling.
Før jeg flyttet hjem igjen her jeg bor nå i bydel St.Hanshaugen, hørte jeg under Nav Nordstrand, og derfra fant jeg igjen en journalnedtegnelse som i grunn sier det meste, og som må ses i rett kontekst – sammen med trusselbrevet jeg mottok fra sosialsjef Sigurd Røeggen i 2014 (sitat):
Saksbehandler Anette Jørve – Utdrag fra vedtak s. 2 – 10.05.2013:
«Sosialtjenesten vil også påpeke at Horntvedt selv legger ut opplysninger om sin sosialsak/trygdesak på sin blogg som er åpen for alle å se på nett. Dette har imidlertid ikke noe med sosialtjenestens taushetsplikt å gjøre, men belyser noe av det vanskelige samarbeidet i forhold til hennes sosialsak».
Les: Sosialsjefens trusselbrev – spesifisering:
http://bit.ly/2gZ07hv

 

 

 

Helsepartiets forkastelige seleksjon (utdrag)
Helsepartiet til annen varsler:
«Takk for din åpenhet! Takk for klokskap og mot. Å jakte på deg, er å jakte på oss alle. Vi står sammen med deg i beskyttelsen av den svake part: pasienten. Takk for at du blogger, Linda Susanne.»
Nestleder i Helsepartiet til meg:
«Det nytter dessverre ikke å varsle til oss. Det er mange som lider og som har blitt dårlig og urettferdig behandlet. Vi har ingen mulighet til å gjøre noe i din sak. Det er heller ikke det som er hensikten med å starte et parti.» (sitat slutt)
Jeg har aldri bedt Helsepartiet «behandle min sak» som fremgår av utdraget fra min mail til dem over – jeg er ikke etterbliven!
Allikevel blir jeg behandlet som om jeg var det, og min varsling om like utilbørlige forhold for oss eldre (jeg er 55), syke og funksjonshemmede gjennom hele ni år, som Helsepartiet ellers så ofte fremhever når gjelder andre bloggere, blir jattet med og begravd under denne forkastlige retorikken!
http://bit.ly/2whWa9N

 

 

Du bør stemme Venstre, vi er store i ord men følger ikke opp vårt ansvar som politikere!
Utdrag fra Torkild Strandvik sin blogg 08.04.2011 – Venstre vil føre tilsyn med NAV Sosial på St. Hanshaugen.
Borgerne skal få den hjelpen de har rett på, det skulle bare mangle i et av verdens rikeste land.
Venstre på St. Hanshaugen lover å følge nøye med.
http://bit.ly/2eVn195

 

 

SISTE: Leder av Helse- og sosialkomiteen er mer opptatt av å drive valgkamp enn å ta nødvendige grep, når samrøre i forvaltningen avdekkes.
Så hyggelig for deg James! 85 «likes» fra «dine nærmeste» på denne din promoteringsrunde. Mange stemmer sikret!
Men her er en liten påminnelse:
Du sitter som Leder av Helse- og sosialkomiteen som har ansvar for bl.a økonomisk sosialhjelp; «Komiteen behandler helse- og sosialrelaterte saker».
01.04.2017 sendte jeg først og fremst deg – men også flere andre representanter i komiteen følgende varsling, som jeg har lagt ut deler av her:
Fylkesmannen forsøker gjøre privat avtale med meg om at jeg må slette det jeg har skrevet om dem på nettet.
Det er nesten fem måneder siden (…)
http://bit.ly/2jaHyrf
Tilhørende post: Byrådet har systematisk og konsekvent sviktet sin lovpålagte tilsynsplikt. Krav om akutt iverksettelse!
SVIKERE! – Det er dere som er de profesjonelle, med maktgiven som dere plikter å utøve til beste for borgerene!
Det er dere som sitter inne med sentral viten om en forvaltning gjennomsyret av graverende og forsettlige tjenestefeil og de påfølgende virkningsløse «klageadganger» for hardt forvaltningsrammede mennesker, der Fylkesmannens mange kåserier om ulovlig forvaltningsførsel i 9 av 10 «tilsyn» er årvisse repriser av et avtalt skuespill som aldri vil bli tatt av plakaten!
Tross dette, velger dere å ignorere deres lovpålagte og udiskutable tilsynsplikt og heller fjase rundt med stadige utredninger og tåkeleggingsoperasjoner som forlenger hjelpeløse borgeres pine.
http://bit.ly/2xRsql5
Kun psykopater kan ikke forstå fattiges problemer
http://bit.ly/2vWyR53

 

 

 

SISTE: 23.08.2017 – Personlig har jeg dårlig erfaring med Ina Dølerud!
Dølerud ba til alt overmål meg (den skadelidte) om en tjeneste; å promotere seg selv og sitt firma i FB-gruppen jeg administrerer – hvilket jeg godkjente, og ingen skal få meg til å tro at hennes påfølgende ignoranse av meg og min sak har berodd på hukommelsestap – hvilket både hennes feige sletting av egen utilsiktede inkriminerende kommentar samt angrep på meg etter å ha mottatt berettiget kritikk verifiserer bortenfor en hver tvil.
Det er tvingende nødvendig å avsløre «hjelpere» som ikke opptrer med den forsvarlighet og tillitsforhold som kreves av profesjonen, for det vil før eller senere avstedkomme ødeleggende konsekvenser for de av oss som ingen definisjonsmakt har!

 

 

Sosialtjenestens Field Day
http://bit.ly/2vIItSx

 

 

Mer om maktmisbruket fra sosialtjenesten Bydel St.Hanshaugen – Fiktivt vilkår settes for nødhjelp!
http://bit.ly/2uK0ePZ
Sosialtjenestens manual: Hvordan ta livet av eldre, syke og funksjonshemmede
http://bit.ly/2w4nVa3
Sosialtjenesten – søker er prisgitt saksbehandler.
Nav saboterer utdanning, og ignorerer varsling om ulovligheter:
Sosialtjenestens mordforsøk satt i perspektiv:
Sosialsjefens trusselbrev – spesifisering:

 

 

 

VARSLING – Sosialtjenesten: Slett all negativ omtale av Nav og andre samarbeidspartnere på nettet umiddelbart!

Som fremgår av teksten i saksfremlegget, p*sser sosionomene hardt og lenge på mine Advokaters tydelige tale – både foregående og «ny», de gjengir ikke – som lovpålagt – et eneste element av den tydelige oppfordring han sender dem (…)
Sosionomene underslår i stedet alle livsavgjørende relevante saksfakta for selv infamt å anføre: (…)
http://bit.ly/2ti1HyV

 

 

 

Erna Solberg – hvorfor stengte du din spørretime før tiden etter ubehagelig spørsmål? (utdrag):
Er det slik det skal være Solberg, er dette greitt? Eller er det noe jeg har misforstått?:
At jeg som 55 år gammel seniorinnbygger med diabetes, hypertensjon essensiell og en rekke andre fysiske lidelser med flere sykehusinnleggelser for bl.a hjertearytmi kun skal holdes nede på – og i flere måneder under minste flate sosialhjelps norm og aldri få denne forhøyet iht. lovverket?
(samt levd på aller minste flate grunnsats sosialhjelps norm de siste 9 år)
http://bit.ly/2sQ4TCC

 

OPPDATERT: Få minutter etter at jeg publiserte denne posten på Uføreopprørets side, ble jeg slettet og blokkert!;
Uføreopprøret: FB-gruppa som sensurerer de fattige, syke og uføre
Igjen:
«Uføreopprøret» – en sørgelig vits, med kunnskapsløse og uegnede administratorer for en såpass viktig oppgave. Riktig noen mobbere!
http://bit.ly/2rKNtSR

 

ABABABABABABABABABABABABABABOLT

 

Eldre, syke og funksjonshemmede holdes nede på avlivingssatser. Om politikeres ignorering av indirekte mordforsøk:
http://bit.ly/2rnDD9r

 

CITIII

 

Nav – Ministeren garanterer borgerene rettssikkerhet og kvalifisert personell!:
«Jeg er veldig opptatt av at vi har et kompetanseproblem i Nav når det gjelder å få de gode folkene. Men jeg lover at jeg veldig snart kommer tilbake med en konklusjon på dette som skal ivareta rettssikkerheten til brukerne på den aller beste måten.»
http://bit.ly/2rtW0gh

 

 

 

Uføresak pågår på 3. året. Fortløpende oppdateringer:
Vedlagt oversender vi kopi av henvendelse til statsminister Erna Solberg fra Jeanine Horntvedt datert 9. februar 2014 til Helse- og omsorgsdepartementet som rette fagdepartemen
https://sommer17.wordpress.com/2014/03/24/uforesak-pagar-pa-3-aret-fortlopende-oppdateringer/

 

Har Eriksson på seg hjelm for at ikke hjernen hans skal falle ut!?
Arbeids- og sosialdepartementet Nyhet, 20.02.2014 – Eriksson på uanmeldt tilsyn
Samarbeidsprosjektet er et nybrottsarbeid for å stanse organisert arbeidsmiljøkriminalitet.
Eriksson: «Jeg tror vi på sikt også skal ta med Nav i dette samarbeidet.»
Vel – det er få … om INGEN etater, institusjoner eller andre foretak her til lands som utøver større kriminalitet – både arbeidsmiljø- og forvaltningsmessig som Nav!
Så – Hvorfor ikke like godt ta yrkesforbryterene med inn i «nybrottsarbeidet»!?
Godnatt lille jord…
Innlegg fra Navgruppa på Facebook – Del 1
«Når du spør meg om arbeidsmarkedet hos oss, må jeg være ærlig å si at det har jeg begrenset kunnskap om», vedgår en Nav-medarbeider.
http://forvaltningskriminaliteten-i-nav.origo.no/-/bulletin/show/826551_innlegg-fra-navgruppa-paa-facebook-del-1

 

 

Hvordan står det til med helsen til varslere her i landet?:
«Når vi opplever hvor klart og tydelig informantenes egne synspunkter kommer frem i intervjuene, ser vi samtidig at skjønnsutøvelsen helt klart kan bli farget av den enkelte saksbehandlers personlige synspunkter»
http://bit.ly/2rlXj27
Sosialtjenesten: Nødhjelp avslås konsekvent – for det ligger i vårt mandat!
http://bit.ly/2qChkfR
Del 2 – Utdrag: Dette er også en VARSLING som skal legges ved min allerede inngitte Politianmeldelse på sosialtjenesten Nav St.Hanshaugen for mordforsøk ved å forsettlig la en eldre diabetiker med hund utpines på ca. 70 kroner dagen over en periode på nær 90 dager.
Pasientombudet lyver Pressen huden full:
Artikkelen fremhever blant annet: «Pasientombud i Oslo og Akershus, Anne-Lise Kristensen, er skremt over utviklingen over antallet klager på NAVs sosialtjeneste.«
For en skinnhellig kommentar fra øverste verner av graverende lovbrudd – som flere av dem til og med faller under Straffeloven!:
Under, vises imidlertid hva Kristensen selv som øverste leder sitter taus og bifaller, hva angår ulovligheter ved sosialtjenesten Bydel St.Hanshaugen.
http://bit.ly/2rSdiEU

 

 

Enkeltpersoner kan gå til sak mot staten de bor i, når deres menneskerettigheter blir krenket!
http://bit.ly/2roNMHb

 

 

Hjertelig takk, Johanna, for en personlig synliggjøring av forvaltningens uhørte krenkelser. De må stanses!
http://bit.ly/2rjAZ8D

 

 

Vi vil ha deg i livet, Johanna Engen!
Alle må få kjennskap til hvilke menneskelige tragedier en hensynsløs og ubamhjertig forvaltning konkret forårsaker:
Johanna Engen, Styreleder i Velferdsalliansen – EAPN Norway, styremedlem i European Anti Poverty Network og vinner av Brosteinsprisen, ble i dag – 16.05.2017 innlagt på slagposten på Ullevål sykehus etter et lite hjerneslag i lillehjernen. Dette var hennes hjerteskjærende statusoppdatering.
Slik kan det altså gå – og det går dessverre gjerne slik, noe forvaltningen må påregne – hvilket de helt sikkert også gjør, når de utsetter syke og eldre mennesker for monumentalt fornuftsstridige belastninger som aldeles ikke er til å bære og leve med!: (…)
http://bit.ly/2qtnmkk

 

 

Fattighuset: Styret må gå, tilliten må gjenopprettes – det står om liv!
http://bit.ly/2q71ugq
Kommunenes uansvarlighet
http://bit.ly/2qpi1h5
Det er en egen plass i helvete for kvinner…
http://bit.ly/2qcYrUs

 

 

Nekt av nødhjelp og tilkalling av Politi – skadevolderenes historikk med å effektuere forsettlige lovbrudd.
http://bit.ly/2p4pilp
Sosialsjefen villeder Politiet – ingen nødhjelp utbetales! Straffeloven:
http://bit.ly/2ofqo94
Politi på Nav St.Hanshaugen 11 april 2017
http://bit.ly/2oFnTkq
Offentlige tjenestemenn forfølger en personlig agenda, og misbruker sin makt.
http://bit.ly/2obgfxB

 

 

Fylkesmannen forsøker gjøre privat avtale med meg om at jeg må slette det jeg har skrevet om dem på nettet

 

Fylkesmannen: Slett hva du har skrevet om oss på nettet, ellers vil du aldri få oppgitt navnet på saksbehandleren din!
http://bit.ly/2nnEIfw

 

 

Sosionomene: «Vi anbefaler at du skaffer deg en hjelpeverge»!
I sitt fagforeningsbeskyttede kollegiat underordnet sjefen som ikke holder orden i eget hus, kan Tunsve & Trøeng agere forurettet så mye de bare lyster, og med infantil represalietrang leker de herskere og ødelegger liv ustraffet.
De livsfarlige narsissistene projiserer hele fataliteten over på meg selv om jeg overhodet ikke har en psykisk DIAGNOSE og det spektakulære avviket må knyttes opp mot sakens hele og fulle kontekst! (…)
Avviket hører ikke «bare» under vilkårlighet og galskap, det er også diskriminering, for hvis jeg hadde vært psykisk utviklingshemmet og sadistene hadde forsøkt å pine meg ihjel slik de har gjort og deretter kroet seg med samme heslige punchline, så hadde straffen blitt monumental.
Da hadde Pressen hatt en Field Day, og Advokater hadde dukket opp fra hver eneste busk.
http://bit.ly/2nM5qSZ

 

 

Les posten knyttet til overnevnte:
Samrøret mellom sosialtjenesten og Fylkesmannen bevist en gang for alle:
«Det er jo godt kjent at «Sigurd» avskyr deg og gjør alt han kan for å ødelegge, det har vært et stort samtaleemne mellom flere ansatte her i bydelen leeeenge , og du kan tro at diskusjonene har gått hett for seg!»
Avsløringen som slett ikke kom som en bombe siden «Sigurd» og hans ditto forvalningskriminelle medarbeidere har forsøkt å ta mitt liv gjennom drøye tre år (Line Tunsve & Randi Trøeng) ved å nekte meg tilstrekkelig lovpålagt livsopphold og utpine meg på nødhjelpssatser i månedsvis, ble gitt meg fra dypt indignert ansatt i Oslo Kommune med vitne til stede.
I går – 28.03.2017 mottok jeg «endelig konklusjon» fra Fylkesmannen uten at saksbehandlers navn var festet til papiret, hvor «anonym» gav Tunsve & Trøeng fullt ut medhold i deres groteske avlivningsforsøk med stumt trampeklapp!
Den største perversitet som alle tier om
http://bit.ly/2nAU2K5

 

 

Nav og deres ignorering av den materielle kompetanse, samt raljering vedr. inhabilitet
Det vises til din mail datert 3. juni, mottatt hvor du i punkt 6 skriver: «Jeg krever et settekontor» (…)
Etter vurdering av din henvendelse ser ikke NAV , St. Hanshaugen, sosialtjenesten, at det foreligger inhabilitet eller andre forhold (politianmeldelsen er også underslått) – som gjør at din sosialsak skal overføres til et settekontor.
Din sosialsak beholdes dermed ved vårt kontor.
Underskrift: Randi Trøeng (hennes stillingsbenevnelse «seksjonssjef» er her behendig utelatt)
http://bit.ly/2hVU2SH

 

 

Nav snoker på deg
Jeg føler en utrygghet i livet. Det som for eksempel skal være mellom legen min og meg, kan plutselig være delt med en jeg har en nabokonflikt med, en som ikke vil meg og min familie vel (…)
http://bit.ly/2hSJR1g

 

 

Grunnloven og menneskerettighetene
http://bit.ly/2iF80aV

 

 

Sosialtjenesten St.Hanshaugen: «Dra til helvete, din brysomme varsler – denne gangen skal vi tilintetgjøre deg!»
http://bit.ly/2i7BFGP
Varslere med og uten ryggrad
http://bit.ly/2huLLE6

 

 

Del 2 – Sosial- og eldreombudet i Oslo: Vi vurderer at vi ikke skal hjælpe deg!
Tolås hører at jeg nesten ikke klarer å prate fordi jeg gråter så fælt, og sier:
T: Er det utfordringer knytta til Nav Sosialtjenesten?
Jeg: Absolutt.
http://bit.ly/2hrjxtT

 

 

Sosial- og eldreombudet i Oslo: Vi vurderer at vi ikke skal hjælpe deg!
http://bit.ly/2gU0GEr
Systematiske gjengjeldelser ved varsling fra ledelsen ved Nav St.Hanshaugen sosialtjeneste.
http://bit.ly/2guzlfW
Seksjonssjef Randi Trøeng (Nav sosial) utøver fremdeles forsettlig psykisk vold og setter liv og helse i fare
http://bit.ly/2hgspje
Tomfyllet Kjersti Monland – Ytelsesdirektør i Nav
http://bit.ly/2fJKYKF

 

 

Navansatt innrømmer lov- etikk og regelbrudd offentlig, uten å ta ansvar!
http://bit.ly/2fzKoEa
«Politiske føringer» meg midt i ryggen! Kujoners sutteklut!
http://bit.ly/2hCwBw2
En avdød om Politikernes umoral
http://bit.ly/2dky0FS

 

 

Nav begår fremdeles strukturell vold mot bistandstrengende borgere
NAV irettesetter ofte ikke saksbehandlere som behandler brukerne dårlig og heller ikke ledere som behandler de ansatte dårlig. NAV trenger ikke det, fordi de har makt til det.
Når NAV så får kritikk for sin måte å behandle ansatte og brukere på, så fordømmer de ofte dem som kritiserer, og deretter tier de saken i hjel.
Slik har NAV fått drive på i årevis, til manges store fortvilelse.
http://bit.ly/2cCJuED

 

Bydelsdirektør Ellen Oldereids avgang i Bydel St.Hanshaugen er forbigått i stillhet. Grunnen?:
Slik går det når man bl.a politianmelder Bydelsdirektør Ellen Oldereid ved St.Hanshaugen for unnfallenhet og fravær av inngripen overfor forvaltningskriminaliteten som utøves av sosialtjenesten her.
Da stanses all rett til å få sin sak belyst i råd, utvalg og komiteer!:
http://bit.ly/2ciz0ZA

 

Ledelsen ved Nav St.Hanshaugen er vår tids nazister (utdrag):
Avslaget er ugudelig infamt, og jeg skal ikke male ut hvilke bilder som i dag gikk gjennom mitt hode etter gjennomlesning, fordi det kan få enkelte lesere til å spy!
http://bit.ly/2c9RWfo
Line Tunsve ved sosialtjenesten iverksatte den endelige dødsdommen for meg i juni 2016:
http://bit.ly/2bBsNFo
Rettssikkerhet for sosialklienter – politisk farlig og alt for dyrt!
http://bit.ly/2bY984H
Lov- etikk og regelverk som Nav Sosial bryter med flere ganger daglig:
http://bit.ly/2brKL1i

 

Sosialtjenestens lovløshet – flere borgere er hardt rammet!
Liv Serine Helgesen er også et menneske som gjennom flere år har blitt rammet hardt av Sosialtjenestens lovløshet og blitt både rist og rost i diverse debattfora (som alle er lagt ned) på grunn av hennes fortvilte nødrop – lik som jeg, og her gjengir jeg noen få utdrag fra hennes vitnesbyrd: (…)
http://bit.ly/2bkPldv
Stortinget: Hvor går du hvis du mener at dine menneskerettigheter er krenket?
Interpellasjon fra representanten Ingjerd Schou til justis- og beredskapsministeren:
Også der det blir påstått at brudd skjer og det blir dokumentert, får det få eller ingen konsekvenser for den offentlige tjenestemann eller -kvinne, meldes og rapporteres det av flere.
Det oppleves som farlig og ødeleggende for en selv å gå til kamp mot det vi kaller systemet.
Bedre blir det heller ikke ved at den eller de som opplever brudd på sine menneskerettigheter, er i en svært sårbar situasjon.
http://bit.ly/2bRjbup
Årsaker til vold mot Nav-ansatte
For å bedre sikkerheten til Navansatte, sløste de vekk en hel million på tiltak som overhodet ikke hadde vært nødvendige hvis svinebingen i utgangspunktet hadde utført sitt gebet med faglig forsvarlighet!
Lovbryterene selv, var også de som etter hvert ble beskyttet mot trusler og vold i forskrift!
De massive skader og ringvirkningene som deres ugjerninger forvolder derimot – både hva gjelder den Navrammede og dennes familie, blir strategisk fortiet av en samlet Presse og avstedkommer fremdeles ingen reelle konsekvenser for døgeniktene!
Hetsen av de offentlig ansatte
http://bit.ly/2btqDg
Millionprosjekt til forsvar for de Navansatte – Søplete saksbehandlermentalitet manifisterer seg utilsiktet i et unikt foreviget øyeblikk!
http://bit.ly/2aSxHgx
Om Seniorrådgiver Beate Fisknes som gikk fra Nav til Helsetilsynet, og underslo tapet varsling om graverende forhold i Sosialtjenesten:
http://bit.ly/2b22BHP

 

Sosialsjefens trusler opprettholdes
(Han) stiller han seg opp på skrå rett ved siden av meg og forsøker å stirre meg i senk med en utpreget bisk mine.
Det er første gang på alle disse årene at vi møtes ansikt til ansikt.
Ingen av oss utveksler et ord.
Jeg møter blikket hans uten å vike, og Røeggen stirrer uavbrutt tilbake på meg i det hele minuttet Tunsve er vekk.
Forakt er det eneste jeg føler overfor hans patetiske hersketeknikk, men jeg får også en synkende følelse i magen siden han på dette non-verbale viset meddeler meg at det er «ingen vei ut»! (…)
http://bit.ly/2956sQ6

 

Venninnene i Departementene
Statens Helsetilsyn legger lokk på varsling om alarmerende forhold (Nav Sosial)
Under, viser jeg en e-post fra Helsetilsynet som seniorrådgiver Beate Fisknes sendte meg som svar på en av mine uttallige henvendelser dit – men deretter følger selvsagt utdrag fra min konkrete varsling i denne sammenheng.
Dere vil bevitne at Fisknes velger å totalignorere – for det første den opp i dagen groteske forbrytelse i offentlig tjeneste som til og med er understøttet via lydopptak og som jeg serverer henne på et sølvfat, deretter later hun som om hun ikke har registrert min utheving om at Fylkesmannen har henlagt min varsling – derav min henvendelse til Helsetilsynet, så holder hun tett med den plikt foretaket hun representerer har til å ta grep i alvorlige varslinger som dette, og til slutt vinker hun meg av gårde med et absurd «Lykke til»!:

 

To Navansatte sjikanerer meg offentlig i løpet av en uke
Min kamp for livet som jeg har dokumentert like lenge (ni år), med flere 113- hjembesøk og akutte sykehusinnleggelser grunnet overlagt tilbakeholdelse av tilstrekkelig sosialhjelp fra Nav i hele 7 år – flat grunnleggende sosialhjelps norm og under med alvorlig sykdom som Nav kjenner til, der min fastlege endog har presisert at dette kan være LIVSTRUENDE, samt nekt av nødhjelp og ellers 70 kroner dagen i ukevis og flere måneder til sammen helt uten bistand som vil resultere i at jeg mister livet mange år før tiden, velger Navansatte Kvasnes å redusere til et “Drama”!
Ikke et Drama på liv og død som realiteten er, men som et spark til meg – noe “tøv” – i den avskyelige personhets han velger å stå steilt på!
Kvasnes åpenbare raljering kan derfor vanskelig forstås som annet enn forsettlig sjikane – for tilbakestående er han mest sannsynlig ikke, og jeg vil som sagt avkreve (svar fra) hans overordnede.
LOV 1983-03-04 nr 03: Lov om statens tjenestemenn m.m.
§15. Avskjed.
En embets- eller tjenestemann kan avskjediges når vedkommende:
ved utilbørlig atferd i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til sin stilling eller bryter ned den aktelse eller tillit som er nødvendig for stillingen (…)
http://bit.ly/29kVlHd
Angrepene vist på Origo bergen360.no:
http://bit.ly/29cLgZv

 

Navkonsulenten som sjikanerte meg på Facebook ber om unnskylding
https://t.co/AlHJsVGFxb

EMPLOYEES GOODBYE

Navkonsulent sjikanerer meg åpenlyst på Facebook
https://t.co/qg95s0deT2
Det største svik
http://bit.ly/28OCJdm

 

Anne-Mette Bakke er med i banden «den harde kjerne» i Nav som målrettet går inn for å knuse varslere
http://bit.ly/1UEOF5J

 

Fylkesmannens lovbrudd
http://bit.ly/1XZJJLF
Helsetilsynets lovbrudd

MEDIA

Nav snur etter massivt press fra borgerene selv. Media sviktet totalt!
http://bit.ly/1NG3mm4

KIRKEVALGET

Kirkevalget

(Bispedømmerådsvalget og Menighetsrådsvalget) 2015 – Mine utvalgte kandidater:

http://bit.ly/1LERLU6

DAGSAVISENABABABABABABABABABABABABABABABABABRK

Dagsavisen har sperret meg fra å debattere på permanent basis for flere år siden, og nye henvendelser fra meg om å få slippe til igjen, ignoreres konsekvent av redaktør Stian Bromark:
Kommunevalget 2015 – En påminnelse om medias dyptgripende sensur av borgermeninger som tok plass i 2011 (Oversikten over alle innleggene Dagsavisen slettet)

ABABABASTATE

Nav – Ukvalifiserte søkere favoriseres, og ansettes strategisk foran fagpersonell.
«Kvalifikasjonsprinsippet» er et ikke-tema hva angår ansettelsesprosessene i etaten.
http://bit.ly/1HsWLD5
Ukvalifiserte tølpere i Nav, tvinger borgere ut av kvalifiseringsprogram uten at innholdet i tjenesten er oppfylt!
http://bit.ly/1HSpJkE

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEGNOREABABABABABABABABABABABABABABOLT

Mine svar til kronikken på NRK Ytring: Du gjør meg sjuk, NAV!
http://t.co/qUqhO4bUzq

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABESTOLS

Gapestokken Del 1: Bente Stein Mathisen, medlem av Stortingets arbeids- og sosialkomité
(…) For Mathisen biter ikke hånden som mater henne, og det er slett ikke oss Navrammede borgere som besørger hennes velbefinnende!
Derfor kan hun sitte der og harselere ved å lire av seg fiktive «løsninger» som selvsagt ikke tjener noen adekvate formål! (…)
http://bit.ly/1b2aQyF
Gapestokken Del 2: Olav Gunnar Ballo (SV – AP)
Om psykisk syke og Navs kriminelle krav
(…) Det er ikke det minste overraskende å bevitne at Ballo enda er pådriver for å komme opp med uanstendig argumentasjon som er ment å ramme landets maktesløse og bistandstrengende borgere i full solidaritet med brodne kar i Nav, som vist i det overnevnte har tatt seg uforskammet til rette og gått langt ut over sine fullmakter ved å massakrere alt som kan minne om sunn fornuft og faglig forsvarlighet.
Men jeg blir like fullt forbannet over at mennesker i maktposisjoner svikter sitt gebet så stort!
http://bit.ly/1Ezzi6q

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABESTISKPABABABABABABABABABABABABABABOLT

Nav – Kommuner bryter loven bevisst, og lovbruddene er satt i system uten at konsekvenser rammer
Lovbrudd i 45 av 50 kommuner.
I 24 av 50 kommuner er det rapportert lovbrudd knyttet til manglende styring ved hjelp av prosedyrer, rutiner og tiltak som skal sikre at praksis er i tråd med lov- og forskriftskrav.
Kommunene har ikke sikret at ansatte som skal arbeide med sosial stønad har den nødvendige kompetansen til å utføre oppgavene.
I omtrent halvparten av de undersøkte kommunene mangler opplæring og opplæringsplaner på områdene lovforståelse, ferdigheter, fagkunnskap eller generell kunnskap om saksbehandling.
Meldinger om feil eller uheldige forhold etterspørres i liten grad av overordnede, og meget sjelden av kommunens øverste ledelse.
De fleste kommuner mangler rutiner for dette.
I de tilfellene hvor meldinger om feil eller uheldige forhold faktisk formidles til kommuneledelsen, blir meldingene ofte ikke fulgt opp, og følgelig heller ikke brukt i kommunens forbedringsarbeid!
https://sommer17.wordpress.com/2015/04/22/nav-kommuner-bryter-loven-bevisst-og-lovbruddene-er-satt-i-system-uten-at-konsekvenser-rammer-oversikt/

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEHARASSMENLOP

Sivilombudsmannen og borgerenes klagerett, samt Navs omdefinering av enkeltvedtak
http://bit.ly/1yNZSsj
Nav og avviksrapportering 2015: Hæ? Hva, hvem og hvordan?
De åndsforlatte ynkryggene og posørene skulle hatt seg en på trynet kort og godt, og blitt sparket for bevisst ignoranse og harselas rundt forsvarlig yrkesutøvelse!
http://bit.ly/1JmOFyM
Professor Jan Fridthjof Bernts ignoranse
Om «skikkelige mennesker i forvaltningen» (jeg svarer professor Bernt)
Dette er krystallklare retningslinjer og direktiv Bernt, og du – mer enn mange av oss, burde utvilsomt sitte inne med svært god kunnskap om de hyklerske mekanismer som tåkelegger, forsvarer og beskytter uskikkede ansattes søplete agering og avvikspraktisering
Trass din viten, presterer du llikevel å begå meningsløs retorikk:
Fokuset på maktmisbruket som flere Navansatte holder i hevd forsøkes dempet ved at du manipulerer realitetene, der aktørenes sabotering av eget eksplisitte ansvar for å ivareta borgerenes beste unnskyldes med noe så diffust som at de er underlagt «et uetisk system» og at «budsjett må holdes» – men NEI, det er slett ikke denne påståtte evneveike tanketomme kollektive psykosen som råder!
For de etiske retningslinjene for virksomheten er hugget i stein.
De ansatte PLIKTER å gjøre seg kjent med dem, det er et lederansvar å påse at de er lest, forstått og overholdt, og der fremgår at brudd på disse vil medføre alvorlige konsekvenser – så som tap av tjenesten.
Herunder vil jeg sterkt påminne om aktørenes lydighetsplikt som du så varmt favner i en oppsiktsvekkende villedende retning:(…)
http://bit.ly/1EPAFzf
Regionalt og lokalt selvstyre – en trussel mot rettssikkerheten og likebehandling?
http://t.co/6ZBSdjfLKn
Fylkesmannen – saksbehandlingstid og klagebehandling
http://t.co/Z23RXsHBbi

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABERTZ

BEGYNNELSEN MED LYDOPPTAK:
Nav 2008 – Tor Saglies juridiske rådgiver Haakon Hertzberg gir meg falske løfter om en god løsning i varslingssaken!
Det viser seg å være løgn, og Nav sender meg rett over på sosialen få uker etter.
Hertzberg – Du skal bare vite at denne saken prioriteres veldig høyt herfra!
«Vi stoler på det du skriver»!
Du vil få den oppfølgingen du trenger – hva man skal gjøre FOR Å SIKRE AT DU IKKE BLIR SYKERE AV Å VÆRE PÅ TILTAK HOS OSS!
http://bit.ly/1CHBLLt
Lydopptakene:
1.
http://bit.ly/1HfcUhh
2.
http://bit.ly/1MUi0TS
Innlegget på Origo i Nordlys Puls sonen:
http://bit.ly/1GGeed6

ABABABABABABABABABABABABABABABABABAEMUMABABEPEABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABERYMM

Helse-, sosial og eldreombudet i Oslo utøver vilkårlighet og forskjellsbehandling (Utdrag):
Flotte ord og føringer som ble kastet av svin til godtroende borgere.
Her bevises imidlertid hva som i realiteten tok plass når jeg henvendte meg til Ombudet for hjelp og bistand med å overleve massive represalier og gjengjeldelser fra både ledelse og ansatte ved sosialtjenesten i Bydel St.Hanshaugen, som gikk ut på at de gikk sammen om å indirekte ta mitt liv ved gjentatte ganger å nekte meg livsnødvendig bistand i form av tilstrekkelig livsopphold under full viten om at jeg har diabetes. 33 dager sto jeg helt uten mat og penger dette året (2014) under deres absolutte viten, og i ca. tre måneder samlet mottok jeg kun 70 kroner dagen!:
bit.ly/1NOb5KH

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABESOCIALO

Sosialtjenesten St.Hanshaugen nekter diabetiker hjelp til medisiner over helgen fredag 13.03.2015 (UTGÅR, SIDEN DOKUMENTET FIKK HEFTELSER VED SEG SOM JEG IKKE KLARTE Å SLETTE! DET ER KOPIERT TIL NY POST):
Sosialtjenesten St.Hanshaugens vante praksis: Nekt av medisiner og mat til diabetiker
Det er en himmelvid forskjell på å misbruke sin stilling som den sterkere part i offentlig virke helt til det punkt at man bevisst utøver indirekte mordforsøk – og å være den rettsløse borger som vitterlig rammes av ugjerningen!
De forbrytelser i offentlig tjeneste som her er bevist at er begått med vitende, vilje og absolutt forsett, er pålagt å møtes med sanksjoner!
Det sier seg selv at når jeg som diabetiker ikke har muligheter for å overholde et strikt kostholds- og medisinregime hver eneste bidige dag på bakgrunn av sosialtjenestens illvilje og bevisste tjenesteforsømmelse, så kan dette bli fatalt, og min fastlege har spesifisert overfor dem:
«Livstruende»!
http://bit.ly/18UVVpn
http://bit.ly/1Fpl8pU   (Utgår)

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABETUBE

MERK: Samtalen med «fagkonsulent for oppfølging» – Line Tunsve starter 1:08:27 minutter inne i opptaket, siden jeg ønsket å belyse det sedvanlige totale fraværet til kontorets vakttelefon av å besvare samtaler over like lang tid:
http://bit.ly/1NTk4Nq
Lydopptak  forts:
Første samtale med Sosial Vakttjeneste ved Legevakten 13.03.2015 etter at Tunsve har begått avviket:
Ambulant Akuttjeneste ved legevakten Oslo (tlf: 23 48 70 90) nekter meg bistand i kommende medisinkrise.
Samtalen starter 17:17 min. inne i opptaket, fordi jeg ville bekrefte hvor lang tid det tar før noen der nede tar telefonen.
Jeg ble møtt under en hver kritikk, av en helt unik undermåler av rang!
Man hører at jeg etterhvert gir opp, og forlanger å få snakke med annen person:
http://bit.ly/1Emkmac
Lydopptak forts:
Andre samtale med Sosial Vakttjeneste Legevakten 13.03.2015: En annen person – Kine kommer meg i møte på anstendig vis etter at jeg har snakket med et fjols av dimensjoner som plent nektet å gi meg bistand i en kommende medisinsk krise før en helg, og jeg er svært opprørt.
Hun bedyrer at jeg vil motta økonomisk hjelp etter bistandsbehov, hensynstagen av sykdomsbildet og gjensidig dialog når jeg kommer dit, hvilket på ingen måte skjer når jeg ankommer neste formiddag og får samtale med et annet menneske som har dagvakten – sosialkonsulent Helene Grieg (legges ut i annet opptak):
http://bit.ly/1Bluk71

ABABABABABABABABTILSYN

Fylkesmannen og kameraderiet – Del 1
http://bit.ly/1vHVQZM
Fylkesmannen og kameraderiet – Del 2
http://bit.ly/1GebaUZ
Årsaksforholdene bak Fylkesmannens klagesabotering (utdrag):
Merethe Solstad tror klagene er et symptom på en negativ utvikling i samfunnet. «Jeg tror det skyldes en økende arbeidsledighet og økte vanskeligheter for den mest sårbare brukergruppa hos oss» (sitat slutt)
Men nei, det utgjør slett ikke det store og overordnede bildet, og du skal VITE og ikke TRO før du slipper til i media – hvilket jeg tør påstå at du så allikevel gjør!
Derfor skal jeg fremheve noen sentrale og reelle årsaksforhold som ligger til grunn for klagesaboteringen!:
Fylkesmannen gir mange ganger Nav medhold i opplagte saker, der det foreligger ugjendrivelige dokumentasjonsbevis på at forvaltningen har begått grove saksbehandlingsfeil (…)
http://bit.ly/1JzOx00
Sivilombudsmannens bifall av åpenlys ansvarsfraskrivelse i alle ledd:
Vel, vel vel!
Når Sivilombudsmannen, borgerenes siste håp, selv presiserer at han er godt kjent med at Nav nedtoner hindringene som følge av brukerens sykdom eller funksjonshemning for å kunne tvinge syke mennesker ut i arbeid – hvilket er formidable lov- etikk og regelbrudd som udiskutabelt skal sanksjoneres etter straffeloven – og kun sitter der og kåserer over dette faktum samt bevitner at ingen affære blir tatt, er dette samtidig et bifall av åpenlys ansvarsfraskrivelse i alle ledd, og en resignert aksept av en totalitær og lovløs institusjon.
Blandede artikler om Nav – Del 1
http://bit.ly/1B9cpQS

FIRE

Kvinne tente på seg selv på Nav St.Hanshaugen
http://bit.ly/1zCGVXn

bomb with fuseLydopptak Youtube:
Anette Jørve Ingjer – ruskonsulent ved ved Nav Nordstrand sosial, råder meg til å være ydmyk overfor Nav:
http://bit.ly/18t0tD6
Lydopptak Youtube:
TELEFONSAMTALE MED HARTVEDT – Rådgiver hos Fylkesmannen 02.04.2013
Hjerterå manipulering fra Rådgiver Rigmor Hartvedt etter dødsfall:
http://bit.ly/1zEAvmi
Jeg ringer Fylkesmannen og min saksbehandler der – Hartvedt mens jeg enda bor på Nordstrand.
(Så fort jeg har ringt opp ringer det på døren, og jeg får blomster av naboen i anledning min mors bortgang).
Hartvedt er klar over at jeg nylig har funnet mamma død i hjemmet, og vi snakker en stund om dette.
Først utspør hun meg om dødsfallet 15 mars 2013, og hun hører at jeg er svært langt nede.
Dette gjør ageringen spesielt stygg!
Les resten av nedtegnet lydopptak her:
Klagen til Fylkesmannen 2012 der rådgiver bedyrer at sosialtjenestens brudd på taushetsplikt ikke faller under deres mandat å behandle!
http://bit.ly/1F5bzc2
Nav – Rett til å bytte saksbehandler og Navkontor
http://bit.ly/185OCul

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEBIKN

Nav – Servilt om ikke «å henge ut» notoriske forvaltningskriminelle.
Min fastlege understreket TO ganger i en og samme erklæring overfor Nav at deres utbetaling av utilstrekkelig livsopphold for meg som er diabetiket ville være livstruende – og han brukte altså termen «livstruende» uten at Nav reagerte eller endret sine «beslutninger»!
De presterte å forfalske uttalelsen overfor Fylkesmannen og satte den inn i en totalt annen kontekst!
Jeg holder på med en særs utfyllende klage til Sivilombudsmann og politi og har tydeligvis enda ikke avgått ved døden, men ageringen fra Nav har langt på vei forverret allerede alvorlige sykdommer som har progrediert merkbart, og medisnineringen er derav sterkt trappet opp.
http://bit.ly/1Ah5CnN

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABETRUSLEILABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABETRUSOLOABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEGNORE

Politimannens møte med Nav
02.02.2015 – Helges kamp mot NAV opprører mange: – Flere har fortalt om folk som har bukket under og tatt sitt eget liv
«Om dette var NAV som ville skadebegrense og stoppe kjeften på meg, vet jeg ikke.»
http://bit.ly/1D3AxK1
ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABERAU
Vær med å signere: Krav om 4-ukers frist for Nav å oversende klager til Fylkesmannen (direktelink):
http://bit.ly/1uuKLBL
I dag kan sosialtjenesten bruke hvor lang tid som helst hva gjelder ignorering av klager som er svært presserende, og derav utsettes et anselig antall borgere for største vilkårlighet fra offentlig myndighet som kan sette både liv og helse i alvorlig fare uten at noen konsekvenser rammer.
Dette må endres.
(Lydopptak med illvillig ansatt i sosialtjenesten der hun bekrefter opp til 14 ukers «behandlingstid» på klage)
Sivilombudsmannen bifaller denne «selvråderett», selv om Stortingets publikasjon fra april 2013 bekrefter at denne myndighet skal kunne gripe inn i saker med treg saksbehandling!
http://bit.ly/1CVjDeq

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEALIAOLS

21.01.2015 – Natalia Olsen og varslingen om fryktkulturen i Nav
Charlie Hebdo og medias strategiske påvirkning, setter verden i brann!
http://bit.ly/1u90BBZ

ABABABABABABABABABABABABABABABABRSTISABABABABABABABABABABABABABABABABABESTISKABABABABABABABABABABABABABABABABABEADH

Nav – Fylkesadministrasjonens utilgjengelighet og Byrådets uvilje:
(…) Sosiallederen kunne heller kalt meg inn på teppet og gitt meg en midt på trynet.
Alvorlighetsgraden av den ageringen hadde faktisk ikke vært i nærheten av det overgrepet han her utsetter meg for, ved å ikke ta min omfattende varsling om grove misligheter i foretaket på alvor, og la meg – som diabetiker gå i flere uker tilsammen helt uten penger, samt overleve flere måneder på minste sosialhjelps norm – 70 kroner dagen.
Dette vil lede til sterk forverring av sykdommer (jeg har også flere) og jeg vil gå mot en alt for tidlig død.
http://bit.ly/1zpafCk
Lydopptaket av overnevnte på Youtube:
Slik møtes man når man forsøker å ta rede på hvor man skal henvende seg for å få bytte til en ekstern saksbehandler siden sosialkontoret man tilhører ved Nav St.Hanshaugen er inhabilt!
Samtaler med Fylkesadministrasjonen, 02180, samt Byråd for eldre og sosiale tjenester.
http://bit.ly/1wzslKp
ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABELEFANTA
Lydopptaket er også nedtegnet i følgende post, med svar fra politiker Ivar Johansen:
Nav – uprofesjonalitet og manipulering. Lydopptaket med bl.a Byrådet i elefantens decennium!
Utdrag: Inger Elisabeth Salvesen – spesialrådgiver for EST (Byrådet for eldre og sosiale tjenester) har altså blitt orientert om et inhabilt Sosialkontor, en Sosialleder og et Ombud som har sendt meg trusselbrev og en Bydelsdirektør (samt sosialtjeneste) som er politianmeldt for grove lov- etikk og regelbrudd – hun utviser forferdelse, men er allikevel så frekk at hun våger å villede meg med at hun rett og slett IKKE VET om Byrådet vil eller kan gå inn og se på en sak som dette! (…)
Husleiereguleringen og gjeldsordningen
I 2007 skulle enslige voksne ha hele 8487 kroner å leve for i måneden når husleien var trukket fra!
(I 2006 som vi ser i tabellen ved siden av, kr. 7989) :
NI ÅR SENERE, skal altså mennesker skvises på et månedlig beløp som t.o.m. ligger under 2006-satsene!
Er Lysbakken og Horne SPLITTER PINE GALE!? (…)
http://bit.ly/1BjA5GA
???????????????????????????????????????????????????Å ta fra de som har minst – oljebløffen og nedskjæringene
Svikere! Omsorgsplan 2015 i helse- og sosialtjenesten
SHdir hadde som overordnet mål å sikre «Sosial trygghet og god helse» i Norge (…)
Men etter følgende dokumentutgivelse ble «Sosial trygghet» utradert fullstendig, og kun arbeidet for god helse stod igjen etter at nye koster ga blaffen i og overholde de oppgaver som var dem pålagt! (…)
http://bit.ly/1ywFqGn

ABEBYRANT

Man skylder på «Systemet» – Forvaltningskriminaliteten i Nav (utdrag):
At Navansatte er uskyldige sjeler som kun følger et byråkratskapt regelverk og er underlagt «Systemet», er en myte som er opprettet av lyssky aktører og videreført av nettroll.

ABABABABABABABABABABABABERIKOO

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson – Den uthvilte morgenstrategen!
http://bit.ly/1KljweA
Ekspertutvalgenes “uhildede” aktører og deres haleheng – Millioner sløses vekk!
Eriksson på uføretrygd
http://bit.ly/1IWva1M
14.12.2014: Til Hilde Haugsgjerd – Aftenposten sletter all kritikk av din kronikk i kommentarfeltet!

ABEBERING

Lydopptak av samtaler med sosialtjenesten Bydel St.Hanshaugen, avslører samkjørt, konsekvent maktmisbruk
http://bit.ly/1vHE0G5

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEHIPPOABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABELIES

Lege, om de korrupte rådgivende overleger i Nav:
http://bit.ly/1Eoh4FA
Advokat: Nav-legenes virksomhet – et uverdig narrespill
ABABABABABABABABJORN
Tjenestedirektør i Nav – Bjørn Gudbjørgsrud, kjenner seg aldri igjen!
http://bit.ly/1q1ZQbC
Paris-prinsippene – Om å ikke holde orden i eget hus.
http://bit.ly/1BAtVRq
Antihumanistisk Målstyringsideologi!
http://bit.ly/1wn87c1
IKT-moderniseringen i Nav
http://bit.ly/1FM5WS4
ABABABABASK
Fra NRK Nordnytts art. av 20.10.2014:
Vi har et økende antall fattige i Norge og flere barn som ikke får gjøre det andre barn gjør
Slik beskriver FN hva fattigdom er:
«Fattigdom handler om å ikke ha mulighet til å leve et fullverdig liv. Fattigdom innebærer mer enn å ha lite penger til å kjøpe mat, klær og andre materielle goder. Fattigdom begrenser menneskers mulighet til å innflytelse over eget liv og å ha en anstendig levestandard.»
http://bit.ly/ZCuYBH
Makt uten vett – Politikere og Nav i frastøtende maskepi!
http://bit.ly/10qDmWq
Å rotte seg sammen for å knuse andre
http://bit.ly/1rsye9k

ABABABABABABASKYTTET

Offentlige ansattes sikkerhet, versus «bermen»!
Flere Navrammede velger å offentliggjøre lydopptak med etaten (Del 1):
http://t.co/wcgxHJ1FIT
Flere Navrammede velger å offentliggjøre lydopptak med etaten – Del 2
http://bit.ly/1wP2Tq5
ABABABAVIANER
Deling av informasjonen om mannen som Nav beordret at måtte kvitte seg med sin hund
http://bit.ly/1vP6HUW
Arbeids- og velferdsdirektoratet – Arbeidsevnevurderinger i NAV – Sluttrapport
Nav tråkker på folk, og utraderer sentral departementsuttalelse på eget initiativ
http://bit.ly/ZhKK57
ABACABL
Fibromyalgipasienters kamp mot Nav – 19 år etter at vi ble innrømmet rettigheter.

Puppeteer. Authority General Manager. Concept

Ny post i dag, med viktige innspill fra politiker:
Fortielser og dekkoperasjoner vedr. reell klageadgang for landets forvaltningsrammede.
«Jeg ser allikevel stadig oftere at byråder viker unna, og nekter å forholde seg til enkeltsaker der det trolig dokumenteres systematisk systemsvikt.
Dette kan måtte innebære at Byrådet må gå inn i enkeltsaker, da det er enkeltsakers behandling som kan avdekke systematisk systemsvikt.»
http://bit.ly/1uGbR45

ABAFRIII

Sentraladministrasjonens bevisste overgrep mot ubemidlede rettsløse borgere.
http://bit.ly/1rSWt5a
Svært viktig informasjon om borgerenes rettigheter overfor Nav, og da spesielt sosialtjenesten:
Sosialtjenesten – Rekvisisjon og vilkår knyttet til utbetalinger, samt dekning av gjeld
http://bit.ly/1nKFjBF
ABACOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Lydopptak av utstrakt og pågående grov forvaltningskriminalitet overfor funksjonshemmet seniorinnbygger som fortløpende effektueres av ansatte og ledelse ved Nav St.Hanshaugen sosial, Nav Arbeid og Helse-, sosial og eldreombudet er samlet her på Youtube:
http://bit.ly/1ux6Zlm
ABABAILO
BRUKERUNDERSØKELSENE I NAV
 
http://bit.ly/1rzynyv

ABAHAUFGA

Nav-reformen og Anniken Hauglies ansvar
Her fremgår at nettopp Anniken Hauglie var en av de få og mest aktive pådrivere for Nav-reformen!
Og hvilke ufattelige lidelser forårsaket vel ikke Hauglie, mens hun var sosialminister!
http://bit.ly/1sh5uqS
For litt mer enn tredve sølvpenger…
http://bit.ly/1hQA2Li
alice-in-wonderlandI dag 09.06.2014, har jeg lagt ut enda et lydopptak som avslører de hersketeknikker og den arroganse man blir møtt med ved sosialforvaltningen:
Lydopptak: Seksjonsleder Randi Trøeng ved Nav St.Hanshaugen tilkjennegir overfor meg at de ikke har for vane å rette seg etter forvaltningsloven, og «begrunner» deres stans av løpende ytelse reisepenger til funksjonshemmet seniorinnbygger med:
«Det er kort vei mellom din bolig og vårt kontor»!
http://youtu.be/_Pf_ntQq3YQ
Telefonsamtalen mellom Trøeng og meg og telefonsamtale jeg hadde med annen ansatt, er nedtegnet i første post linket til under.
Det vises også deler av min store klage av 09.02.2014 som sosialsjefen ignorerte, og istedet valgte «å komme meg i møte» med et trusselbrev over to måneder senere:
Nav St.Hanshaugen sosial — Lydopptakene
Dette er hva journalistene ikke ønsker å opplyse almennheten om:
http://t.co/3poMZUDgVE
ALARM: Trusselbrevet fra sosialsjefen ved Nav St.Hanshaugen av 25.04.2014
http://bit.ly/1mPFVX4
I posten under, er listet opp de sykdommer og skader jeg har i kroppen som Nav meget vel kjenner til, og som utløste tidligere vedtak om tilståelse av reisepenger i påvente av TT-kort (som ble avslått flere ganger) men som nå ble tatt fra meg rett oppunder julen 2013 fra dette kontoret – helt uten at jeg mottok forhåndsvarsel!
Per skrivende stund – 9 juni 2014 har jeg ikke fått ytelsen tilbake, for sosiallederen har ikke rasket seg til å bevare min klage av 9 februar før denne måned!
14.12.2013: Nav — Overprøving av uføregrad — Grov manipulering
http://bit.ly/1dyKGQb
Nav kan ikke nekte lydopptak!:
http://bit.ly/1pihBNAABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABELIES
Politikerenes renkespill – Statsrådene har ikke fulgt opp Stortingets intensjone
http://bit.ly/1p6ij4U
12.06.2014: Nav-reform ga ikke færre på trygd
«Den svært dyre og omfattende Nav-reformen som ble iverksatt i 2006, ble ikke den ventede suksessen.
Vi kan i dag si at vi har rykket tilbake til start, sier forsker Jacob Aars.»
http://bit.ly/1oXQs3n
Med opprettelsen av totalitære Nav, fulgte sterkt redusert presse- og ytringsfrihet

Lystads evige mantra er at terskelen for hatske utfall mot de Navansatte er senket med alle borgermeninger som får utfolde seg fritt i kommentarfelt på nettet, og han anvender et lite knippe usakligheter som brekkstang for å trumfe gjennom sin tarvelige agenda.»
http://bit.ly/1p6TTIt
Politiker: Dårligere service for brukerene er ene og alene NAVs ansvar!
http://t.co/wxUWgsUwFf
ABEHER
Kystpartiet – Partiet som sensurerer nettopp DEG!
http://bit.ly/1kFhsFq

ABAHARDLOOK

Den enkelte Navansatte skal personlig stilles til ansvar for egen praksis!
http://bit.ly/1pD9z3j
Navs «Superstøtte» – Et gigantisk forræderi lik som etatens juks med «måltall»!
Å ta en kyklopisk skandale og omtale den i dagligdagse vendinger, er en svært velkjent unnamanøver og hersketeknikk!:
http://bit.ly/SUUDCW
ABALAIEH
Når man kommer på svartelista hos Nav – Del 1
http://bit.ly/REoJcO

ABAGAHA

Sjikane fra unge Venstres nestleder overfor funksjonshemmet seniorinnbygger:
http://bit.ly/1weyK0F
Neten 500 besøkende og 826 treff på bloggen etter denne diskusjonen i går:
Partiet Venstre utestenger meg fra deres FB-side etter debatt
Etter at denne lange kommentarrekken har fått rulle og gå en tid, både sletter partiet Venstre hele debatten samt utestenger og sperrer meg fra gruppa!:
http://bit.ly/1kHPzMz

ABADAGFAEN

De udugelige – Del 2
Dag Terje Andersen ble vanvittig nok utnevnt til Stortingspresident etter at han slett ikke kunne vise til banebrytende resultater gjennom sin periode som statsråd i Arbeids- og inkluderingsdepartementet 20. juni 2008 – 2. oktober 2009.
Her er fasiten over hva våre øverste makthavere krever at en CV må inneholde for at man skal kunne motta en slik høyt betrodd stilling:
http://bit.ly/1ras5oh

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABELIE

Politikerenes bedrageri overfor de funksjonshemmede
Bedrageriet bak politikerenes «strategi» for å få mennesker med nedsatt funksjonsevne ut eller tilbake i arbeid, er om menneskelig mulig like avskyelig som den historiske løgnen som Rigmor Aasrud vrengte ut av seg 20.10.2010: (…)
http://bit.ly/1jMlYCz
ABAGALEM
De udugelige – Del 1:
Litt rystende bakgrunn om hvorfor Saglie er den tilsynelatende udugelighet som strategisk blir plassert i den ene toppjobb etter den andre … i Nav og …  Justisdepartementet!:
http://bit.ly/1jFDtEI

ABACADE

Nav-ombudet og judas: – Velvillighetens heslige vrengebilde er at her skapes en illusjon av handlekraft!:
http://t.co/RnnkkwKFro
Da er overgrepssaken «avgjort»:
Navs såkalte lege «spesialist» Robin Holtedahl (t/v på bildet) fikk inge ripe i lakken av Fylkeslegen etter å ha nedverdiget meg seksuelt ved konsultasjon hos ham 11.11.2013 etter at Nav hadde pålagt meg å møte hos nettopp ham før deres neste avslag om krav om uførepensjon ble satt, vedr. seniorinnbygger med bekreftede 15 fysiske medisinske diagnoser – hvorav flere alvorlige!
Bevis i form av lydopptak ble lagt ved saken og bekreftet mottatt av saksbehandler, men denne valgte altså å både se bort fra, og omhyggelig unngå å kommentere beviset!

ABEASPE

Norske avisers sensur av systemkritikk
Jeg er verken Advokat eller Dagbladjournalist, ikke er jeg kreftsyk heller som jeg vet om per nåværende.
Jeg er kun en ringe 52 år gammel borger med bachelor i Kultur- og samfunnsfag fra UIO som Nav har herjet vilt med i hele syv år fordi jeg på blogg og i diverse debattfora har dokumentert de lovbrudd, trakassering, represalier og gjengjeldelser jeg har erfart fra samkjørte, inkompetente og hevngjerringe aktører i etaten og navngitt disse.
Men når jeg ser anledning til å ytre meg rundt dette og hint i respons til avisartikler, blir jeg resolutt kneblet (Dagbladet denne gang)
http://bit.ly/1ov8mxv

ABASE

Til Mimmi Kvisvik – Hvorfor kommer du på banen først nå!
«FO-leder Mimmi Kvisvik påpeker at også brukere i rustjenester og rusbehandling, barnevernet og Nav trenger den type rettssikkerhet hvor den enkelte ansatte står faglig ansvarlig for sin praksis.««
http://bit.ly/1nzynKk

ABABERSEL

Den alvorlig syke trygderettsavdokatens møte med NAV – Kommentar
«Strukturell vold, er det som skjer når publikum blir overkjørt av Systemet»!
I det offentlige så ser det ut som at den enkelte saksbehandler nærmest kan gjøre akkurat det de vil overfor publikum uten at det får noen konsekvenser i det hele tatt!
http://bit.ly/1lrSNTR
Kan man publisere forvaltningskriminelle aktørers navn og ugjerninger på nettet?

ABALSEN

Det har blant annet Annette Olsen gjort:
17.04.2008: Vil knuse «systemets rotter»
«Hvis noen vil anmelde meg, så følger jeg saken helt til Høyesterett.»
Blir Borgerenes Ytringsfrihet stanset og blir vi straffeforfulgt hvis vi tar saken i egne hender og selv avslører dyptgripende forvaltningskriminalitet offentlig etter å ha kommet til kort og blitt avvist, ignorert, avfeid og bagatellisert av både overgriperene og klageinstansene selv om konkrete håndfaste bevis foreligger?
Nei!
Les videre her:
http://bit.ly/1pAtbFn

ABABAK

Underslag av rettighetsbestemmelser, og politikerenes lokkebete.
«Fylkesmannen har begrenset mulighet til å føre tilsyn med det som skjer i møte mellom brukere og fagperson.
Det er en stor utfordring og risiko for ubalanse når bare en etat/tjenesteyters forståelse skal være gjeldende for de anbefalinger og vurderinger som gjøres både i første vedtak og i en klagesak.
Denne risikoen forsterkes når klagen i praksis behandles av samme saksbehandler og drøftes med Fylkesmannen før den endelig sendes til Fylkesmannen.
Fylkesmannen har også en uheldig dobbeltrolle; som rådgiver overfor sosialtjenesten og som klageinstans».
http://bit.ly/1mN34Of
Ytringsfrihet – Sivilombudsmannens uttalelse om varslere, blir underslått.
http://bit.ly/1nWE4DU

ABAGGAM

ALARM:
Trusselbrevet fra sosialsjefen ved Nav St.Hanshaugen av 25.04.2014
Med dette brevet har sosiallederen blamert seg kraftig og avslørt både dyptgripende inkompetanse og en farlig lederstil, men det er faktisk hans minste problem.
Hans største problem er at han totalt har overkjørt en funksjonshemmet seniorinnbygger og ignorert en omfattende, men saklig og godt underbygget varsling om grove misligheter i foretaket som har satt mitt liv og helse i alvorlig fare
http://bit.ly/1mPFVX4
I forbindelse med overnevnte innlegg, skriver jeg samme dag på Venstres FB-side det følgende:
Utdrag fra Torkild Strandvik sin blogg 08.04.2011:
Venstre vil føre tilsyn med NAV Sosial på St. Hanshaugen
(…) Man feiltolker retningslinjer og gir ikke brukerne den servicen de har rett på.
I mange tilfeller avviser man søknader på feil grunnlag og det er avdekket svært mange avvik knyttet til mottak, behandling og vurdering av søknader om sosial stønad (…)
Dersom det viser seg at NAV St. Hanshaugen ikke leverer etter lover og forskrifter så må vi som ansvarlige politikere gripe inn og rette opp.
Borgerne skal få den hjelpen de har rett på, det skulle bare mangle i et av verdens rikeste land. Venstre på St. Hanshaugen lover å følge nøye med.
http://bit.ly/hHrJuF
I blogginnlegget jeg har postet i dag, fremgår tydelig av dokumentarserien jeg linker til, at NAV Sosial St. Hanshaugen ikke leverer etter lover og forskrifter.
Hva har Venstre tenkt å gjøre med dette?
Jeg imøteser et snarlig svar – enten her eller på min e-post: emmali1@msn.com, og takker så mye for det.
Mvh. Jeanine Horntvedt
http://on.fb.me/1kL9doj
Per 25 mars 2015 har jeg ikke mottatt et eneste tilsvar!

ABEBETTE

Mitt NAV – Masteroppgave fra en som gikk fra ansatt til bruker.
http://bit.ly/1lsXbma
ABANNEBINNEGALABEHAISABEBAKEOABEBEHUSABEBAMMEN
Dokumentar i 10 Deler – Hjelpeinstansenes raljering og nekt av bistand til borgere i nød.
Hovedinnlegg: ALARM – Nav St.Hanshaugen sosial og Helse-, sosial- og eldreombudet – Brudd på Straffelovens § 242:
Hensette en annen i hjelpeløs tilstand.
Skadevolderene: (…)
http://bit.ly/1iH36Dj
Avskrift fra lydopptakene av det samkjørte og nedrige maktmisbruk jeg har erfart og stadig erfarer, er her satt i noenlunde kronologisk rekkefølge fra hovedposten som er nr.1:
2. Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Sosialsjef Sigurd Røeggen
http://bit.ly/1mHN9x7
3. Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Fagkonsulent for oppfølging, Line Tunsve
http://bit.ly/1k1QJ2H
4. Ombudet – Ane Stavrum – min orientering til henne over mail, om myndighetsmisbruket fra Nav St.Hanshaugen sosial
http://bit.ly/1nu4Tyt
5. Ombudet – Ane Stavrum ber meg purre på sosialtjenesten selv
http://bit.ly/RSVtjC
6. Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudets trusler
http://bit.ly/1iiNiqA
7. Ombudet – Lars Bjørn Mehus m.fl.
http://bit.ly/1rrzdaG
8. Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Ragnhild Meek
http://bit.ly/1huJFgt
9. Nav St.Hanshaugen sosial og Ombudet – Seksjonsleder Randi Trøeng
http://bit.ly/1nNxlc2
10. Ombudet – Anna Ryymin
http://bit.ly/RSWSXk
07.03.2014 Helse,- sosial- og eldreombudet
http://bit.ly/1npbNm6
Embetsoppdrag til fylkesmennene 2014
http://bit.ly/1ohUJiA
Forvaltningskriminaliteten i Nav, og Brukerutvalgene (Del 3)
Maktbastionens mest veloverveide maskespill
http://bit.ly/QUoqLx

(Lagret) 07.02.2013 – Amnesty International: Ingen klagemekanisme i FN for nordmenn
(…) Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSKR) skal beskytte retten til adekvat bolig, mat, vann, sanitærforhold, helse, arbeid, sosial sikkerhet og utdanning.
Klagemekanismen skal bidra til at de mennesker som får sine rettigheter krenket kan søke oppreisning og rettferdighet gjennom FN-systemet (…)
Norge bør tilslutte seg for å være troverdige i menneskerettighetsspørsmål.
Det er nå på høy tid at Norge tilslutter seg avtalen slik at norske myndigheter er troverdige når de kritiserer andre land for ikke å ta sitt menneskerettighetsansvar på alvor, og for å sikre at norske borgere får mulighet til å fremme sin sak for FNs klagemekanisme dersom deres rettigheter krenkes og de heller ikke får oppreisning og kompensasjon i det norske domstolsystemet, avslutter Ekeløve-Slydal (…)
Regjeringen har ennå ikke tatt stilling til om Norge skal bli part i protokollen (…)
Ett av kravene i kampanjen er å få regjeringer til å sørge for at ofre for menneskerettighetsbrudd har reelle og effektive klagemuligheter (…)
http://bit.ly/YG05oE

ABEFENN

Fra «Kunnskap og makt»:
“En ting er å lage et opplegg for bekjempelse av fattigdom som myndighetene ikke vil/ikke klarer å gjennomføre på grunn av lojalitet til, eller motstand fra, aktører som har interesser i at det ikke blir gjennomført. Da kan vi med Rule og Weiss si at det ikke er kunnskap ”vi” mangler for å løse problemet, men vilje og/eller makt” !
Makt- og demokratiutredningens rapportserie, ISSN 1501-3065 Rapport 12, februar 2000, ISBN 82-92028-12-9
http://bit.ly/1iD58EZ

ABEBAISU

Facebookgruppe jeg startet 12 april 2014 – Politianmeldelser av Nav Sosial:
Nav bryter lover og menneskerettigheter daglig. Både i lov- etikk og regelverk står nedfelt at offentlige tjenestemenn kan straffes ved brudd på dette, men ingen konsekvenser rammer.
http://on.fb.me/1hIRhr4
Jeanines blogg – Når offentlig sektor misbruker makt, på Facebook:
http://on.fb.me/1knxm3k
ABECONLAD
06.04.2014 – Dokumentarserie om forvaltningskriminaliteten i Nav, og Brukerutvalgene (Del 3)
Maktbastionens mest veloverveide maskespill – Som klovner og feiginger, viste de seg å være når det virkelig gjaldt!:
http://bit.ly/QUoqLx
Del 2:
Dette er en serie hvor jeg blant annet dokumenterer ugjennomtrengeligheten jeg som Navrammet seniorinnbygger med en rekke funksjonshemminger har møtt på, etter at jeg sendte inn varsling om oppsiktsvekkende lov- regel plikt og etikkbrudd i sosialdelen av Nav Bydel St.Hanshaugen.
Her vises blant annet full mailutveksling mellom meg og Maria Badea – Leder i HSK (Helse- og sosialkomiteen) St.Hanshaugen (H) – Medlem i BU (Brukerutvalget) (H) og Medlem i Styret St Hanshaugen Høyre, som jeg – via de absurde svar hun etterhvert ga meg, kom til å slutte at ble gitt meg fordi Bydelsdirektøren evt. satte foten ned hva belysningen av min varsling angikk, som Badea skriftlig hadde lovet meg å ta opp både i utvalg og komite!
http://bit.ly/1iaDtGA
Del 1:
Hva i helvete er det Brukerorganisasjonene driver med? Får de i det hele tatt betalt? I såfall for hva da?
http://bit.ly/1gF3cWm
Uføresak pågår på 3. året. Fortløpende oppdateringer:
http://bit.ly/1doeQdU
Fast og langvarig praksis i Nav
http://bit.ly/NOzeYX
Nav kan ikke nekte lydopptak!
http://bit.ly/1pihBNA
Innlegget forkortet på Origo:
http://bit.ly/1grrJUI
Opptak i møtet med Nav
http://bit.ly/1xwkjCd

ABEBAKOLA

17.03.2014 opprettet jeg en ny sone på Origo:
Forvaltningskriminaliteten i Nav
Del 1: «Her står i realiteten sjefsposøren i bingen og faktisk vedgår at de Navansatte ikke ANER hva de har drevet med vedrørende etatens absolutte hovedfokus – Arbeidslinja i alle disse år!»
http://bit.ly/1qN5Mm5
(På Blogg):
http://bit.ly/1fBmlZ1
Del 2 (Bl.a om «Embetsoppdrag til fylkesmennene 2014»)
http://bit.ly/NpiKGH
(På Blogg):
http://bit.ly/1ohUJiA
Innlegget som fulgte overnevnte poster:
Sosialhjelpsnormen må heves:
http://t.co/FVqwWf2uoX

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABESOCIALO

14.03.2014 Kvinne tente på seg selv på Nav St.Hanshaugen
http://bit.ly/1fYhtTG
Nav – Uten sanksjonsmuligheter?
http://t.co/R7mqt5d8gB
Nav har ignorert Stortingets krav – Hvordan er dette muliggjort?
SPILLET FOR GALLERIET:
http://bit.ly/1gbHFbU
http://bit.ly/1kG8kBi
Borgerenes vitnesbyrd om sosialtjenesten – Del 1
«Det oppleves livstruende å bli “trenert”, man føler seg personlig trakkasert ved denne åpenbare “utfintingen” i alle ledd, man mister kontakten med følelsen av eget verd og egen evne til å tenke rasjonelt.
Når syke, fattige, uheldig stilte, arbeidsledige og andre støtteberettigede privatpersoner må be om hjelp av sosionomer, advokater og andre hjelpere for å komme gjennom dette, er det vanskelig å tenke at dette er tilfeldig surr.
Tvert om oppleves dette som nøye uttenkt, planlagt og ønsket strategi.»
http://bit.ly/1fetcaA
02.03.2014 – Politiker: Dårligere service for brukerene er ene og alene NAVs ansvar!
http://t.co/wxUWgsUwFf
25.02.2014 – Vanlig kost for Navansatte
Hvem blir det neste offeret Eriksson – og på hvilken side av det kabylske hus vil vedkommende befinne seg!?
De faktiske forhold dreier seg altså om liv eller død – legg deg det på minnet!
http://t.co/tO63vFYe0C
04.03.2014 – Handlekraftig eller handlingslamma – Kritikk av Nav, slettet igjen!
http://bit.ly/1eSrobL

ABEHAUGEN

22.02.2014 – Journaliststandens tabuemne
«Nav-kontoret på St. Hanshaugen doblet vaktholdet i sommer etter trusler og bråk.»
http://bit.ly/1bwnk1a
22.02.2014 – Nav St.Hanshaugen sosial – Lydopptakene
Dette er hva journalistene ikke ønsker å opplyse almennheten om:
http://t.co/3poMZUDgVE
26.01.2014 – Til Arbeidsminister Robert Eriksson
Jeg skal dø lenge før tiden fordi jeg på snart 6. året – (og uforskyldt) er mottaker av minste sosialhjelps norm med alvorlige sykdommer i bunn. Det bekymrer meg stort, for jeg har barn!
Og ingen hjelp er det å få – tvert i mot.
Jeg er en varsler: (…)
http://bit.ly/1e7wos2

abergin

NAV i Sarpsborg og Fredrikstad (4) 
«Jeg har konsentrert meg om Fredrikstad og Sarpsborg, fordi jeg vet at det er noen som driver og filmer i de andre byene (…)
Norske Media er kjøpt og betalt»!
http://bit.ly/1guq4x4
http://bit.ly/17jggCU
ABEKONGEN
Kongens nyttårstale 2013
http://bit.ly/1gnOTs5
Lydopptak av grove gjengjeldelser etter varsling, stanset. Nav og OPT:
http://t.co/mPjzdKHski
Nav forvaltning – Sølvi Kristoffersen ignorerer flere innstillinger fra Advokat
Sølvi Kristoffersen ved Nav Forvaltning avslår min søknad om uføretrygd 12.12.2013!
Hun tar kun overgriperens «Rapport» til inntekt og raser forøvrig helt tilbake til begynnelsen av hele saken – og holder seg der!
http://t.co/u5eiFV10xV
16.12.2013 – Nav – Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud underslår klager
(Til Navdirektør Joakim Lystad Oslo 19.01.2012)
De skriver: (Utdrag) «Vi ber om at søknaden registreres som mottatt den 22.09.2011, og at bruker informeres om hvem som blir saksbehandler for saken hennes, samt dennes kontaktinformasjon».
Jeg vil herunder informere om at deres instrukser på ingen måte har blitt tatt seriøst av de ansvarlige 
http://bit.ly/18KZsQM
Kommentarer til innstilling fra Nav Forvaltning‏ fra juristen som tok min sak
http://bit.ly/1DmrnIo
15.12.2013: Nav – Lydopptak til Advokat, om fastleges svik:
Utdrag fra mail jeg sendte Jurist og politiker der jeg siterer fra bevisopptakene de hadde mottatt:
(Min daværende fastlege) bekrefter bl.a at han ser at det ligger «mye grums i min sak», at det var tydelig at alle kjente mitt navn der borte (Nav Nordstrand), at de «naturligvis var temmelig agiterte som personer og ikke hadde klart å holde følelsene borte i min sak og behandle den på riktig måte»
(Ca. 3 minutter inne i opptaket hører man denne innrømmelsen!)
http://bit.ly/1efqCqA
14.12.2013: Nav – Overprøving av uføregrad – Grov manipulering
http://bit.ly/1dyKGQb
Riksrevisoren ønsker større åpenhet – Hva skjer med de trygdede?
http://bit.ly/18ZfXya
Nav – Ettersendelse til Krav om uførepensjon
http://t.co/Fqd1zKJaUo

ABestad

29.11.2013 – Navdirektør Joakim Lystad og Dagbladets journalist
Navdirektørens absolutte fokus – forsvarstalen for sine ansatte, avsluttes med de sedvanlige forsøk på sensur og knebling ved at han atter en gang retter en advarende pekefinger til media om at terskelen for hatske utfall mot hans ansatte er senket med alle borgermeninger som får utfolde seg fritt i kommentarfelt på nettet!: Vi mener mediene må være varsomme og noen ganger stenge kommentarfelt»
http://bit.ly/1b5f6Xd

ABABABABABABABABABABABABELTEN

SSB-FORSKER STOLTENBERG!
http://bit.ly/15OJgfC
Nav-ansatt døde – Nye Meninger fratok meg ytringsfriheten – igjen!:
http://t.co/zp3fg9YhVe
Kommentarer til innstilling fra Nav Forvaltning fra juristen som endelig tok min sak etter at jeg ufrivillig hadde levd på og under minste sosialhjelps norm i hele 5 år – og enda!:

Det fremstår som dypt urettferdig at klager, som åpenbart er ute av stand til å ta arbeid på grunn av sin helse, skal leve på sosialhjelp (…)
http://t.co/ivDnxXirsC
08.06.2013: Nav Sosial – Lydopptak til politiker avslører grov manipulering av faktiske forhold mot bedre vitende, og vil senere bli lagt ut på Youtube
http://t.co/KHJqn192FB

ABABABABABABABABABABABABHOE

Mine svar til Jonas Gahr Støres:
Den viktigste stemmen
«Jeg oppfatter «eksklusiviteten» som ren diskriminering, en rangering av menneskeverd og et markant skille mellom «verdige» og «uverdige» trengende!»
http://t.co/GpCw0IDGgk
Viktig å lese, og jeg har svart:
Hvorfor jeg ikke lenger leser Dagens Næringsliv
http://bit.ly/162f4i2

 ABABABASTATE

Nye Meninger (blant flere andre medier) har slettet mine innlegg og stanset debatter jeg har startet over en lav sko gjennom en årrekke.
Jeg er Norges Folkefiende nr. 1!: Glem alt av påstått sensur overfor ekstremister og islamkritikere!
http://t.co/9aOJrtROE5
Nav-ansatt døde – Nye Meninger fratok meg ytringsfriheten – igjen!:
http://t.co/zp3fg9YhVe
Oppsiktsvekkende forskjellshåndtering av pasientklager og klager på Nav!
http://bit.ly/19Av1lQ
Grete Knudsen og riksglefseren Martin Kolberg:
http://t.co/pX4KP55xdB
Hva som skjer når man klager til Fylkesmannen på sosialtjenestens multiple lovbrudd:
04-07.2013 – Fylkesmannen: Vi har ikke mandat til å behandle brudd på taushetsplikt!
http://t.co/CjLZAnGTwz

ABABABABABABABABABABABABLAND

04.07.2013 – Til Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland vedrørende sosialtjenesten Bydel Nordstrand
http://t.co/sAgin8CMYz
Klagen til Fylkesmannen der rådgiver forsikrer meg om at sosialtjenestens brudd på taushetsplikt ikke kan behandles:
http://t.co/yfvAx54KxQ
13.06.2013: Til leder for Nav Nordstrand sosial – Massive unnlatelser av lovpålagt oppfølging av søker fortsetter!‏
http://t.co/eZNPnKUd0X
29.05.2013: I GÅR BLE MITT INNLEGG OM LØFTEBRUDD FRA POLITIKER LAILA MARIE REIERTSEN SLETTET FRA NYE MENINGER ETTER ET DØGN MED NESTEN 1000 TREFF – I DAG ER DET OGSÅ SLETTET FRA VÅRT LAND!:
NYE MENINGER:
http://t.co/THNs9h3vFw
HAR «NOEN» STORTINGSREPRESENTANTER GREPET INN?

ABABABABABABABABABABABABERKEN

LES BLOGGINNLEGGET  MED GJENGIVELSE AV HELE POSTEN SOM BLE SLETTET, OG KORRESPONDANSEN SOM FULGTE MELLOM DEBATTREDAKSJONENE OG MEG:
http://t.co/J9OIUDeAwh
Nye Meninger og Vårt Lands sensur av etterprøvbart materiale fra “den svakere part” – Stortingsrepresentanter som lyver, skal beskyttes
http://t.co/memEc3wrZ6

ablaiiiiii

NAV NORDSTRAND SOSIAL – VARSLINGEN AV 19 OG 24.07.2012 SOM POLITIKER LAILA MARIE REIERTSEN LØY OM AT MEDIA SKULLE TA!
http://t.co/3Dx7zKDWNy
Laila Marie Reiertsen – En løftebryter! Del 1.:
http://t.co/gVxiWvwDEu
Del 2:
http://t.co/m2aE7Wcyxl
Del 3:
http://t.co/9ehCWi866k
Del 4:
http://t.co/l3HmgAn7kf
Del 5 – Politikeren:  “Her er det altså personforfølgelse, rett og slett (…)
Jeg sier: For så DUM går det ikke an å være, så mange FEIL…
Reiertsen bryter inn mens jeg snakker: “Nei, nei nei” Det er bevisst, det er bevisst! (…)
http://t.co/YAGNqwUHh4

ABKARINANDERSEN

13.02.2013 – Sviktet av folkets politiske ombudsmenn Del 1: Karin Andersen.
http://bit.ly/XBXaAo

AHEIDI

Kommentar til Dumskapens system av prisvinner Heidi Follett
http://t.co/Bn767rXS0p
Nav – Når borgerenes rettssikkerhet må vike, til fordel for pøblers forgodtbefinnende
http://t.co/wAtGCfyqHg
14.03.2013: Nav Nordstrand sosial – Dokumentfalsk, manipulering og avlivningssatser 
http://bit.ly/WoBmZ7
13.03.2013: Nav Nordstrand sosial setter liv og helse i fare – som regelen er.  
http://t.co/9p5HXIZ6Sd
18.02.2013 – Advokat om min Navsak: “Myndighetsmisbruk Big Time!” – Har du bevis kan dette bli “sprengstoff” i pressen»!
http://t.co/lPadlwHj
Opptak i møtet med Nav
http://bit.ly/oZdafr

ABABABABAABABABABABABABISK 

Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?
http://bit.ly/101QCi2
Hegnar Media 02.08.2012 
Advokat/professor dr. juris Olav Torvund, Bing Hodneland advokatselskap DA:
«Blogger er ikke en offentlig ytring»
http://bit.ly/R0t1qK
Viktig informasjon i blogger, blir fortsatt kneblet (Aftenposten):
«Grelle eksempler på hvordan systemene forsvarer seg selv, finnes bl.a. på Jeanines Horntvedts meget velformulerte blogg»
http://bit.ly/mKgzM

abarl

Jarle Petterson, redaktør for “INorden.org”, diskuterte med flere av sine korrespondenter da jeg spurte om de ville fremheve min sak med Nav, og anførte det følgende 25.06.2008:
“Jeanines historie er intet mindre enn skremmende, om den stemmer — noe vi ikke ser noen grunn til å betvile. Problemet er naturligvis at vi heller ikke har grunnlag for det motsatte — og at det er vanskeligere å feste lit til sannhetsgehalten i beretningene fra en av partene i en konflikt. Derfor har heller ikke Jeanines beretninger fått den oppmerksomheten de fortjener — eller ei — på iNorden. For hvis det hun skriver stemmer, ville det være lite annet enn et borgerjournalistisk scoop»!
Om Jarle Petterson:
http://bit.ly/10DQl3C
Pettersons kommentar falt (jeg har fått den tilsendt på mail) etter at jeg hadde lagt ut i skrift det tapede innholdet på iNorden – den samme informasjonen som jeg la ut på Aftenposten debatt, men som gikk med i dragsuget når avisen slettet mange års opplysninger etter 22.juli 2011!:
Vår nye ytringsfrihet
http://bit.ly/z4BYPe
Varslingen ble senere lagt inn på blogg i følgende poster:
Tapet møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd
http://bit.ly/d0Ms37
Tapet møtereferat av 12.06.2008 hos OPT – ekstern samarbeidspartner av Nav, der grove represalier tok plass
http://bit.ly/dls5B3
Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg
http://bit.ly/a0wCb1
Forbrytelser i den Offentlige Tjeneste – forbrytelser uten straff!
http://bit.ly/dZxQ3D
Massakrering av regelverket, bevisste overgrep. (Viktig tilleggsinformasjon som jeg la inn i bloggpost senere, med bred orientering om det lov- og regelverk som er brutt med i min sak)
http://bit.ly/qBXUGT

ABABABABABABAULLLU

På Nav med balltre – Del 2
http://bit.ly/x0cn7n
På Nav med balltre (Del 1)
http://bit.ly/PFW66m
Nav stanser attføring på bakgrunn av falsk forklaring, og legeerklæring som attesterer at deres maktmisbruk har medført forverring av helsetilstand. Flere mail i saken:
http://bit.ly/aPvIGw
Sosialtjenestens systematiske avvik og Fylkesmannens fravær av konkret inngripen
http://bit.ly/sa6v67
En av år 2012 viktigste kronikker
http://t.co/wk8mwVyt
For syk til arbeid er fastslått. Nektes uføretrygd!
http://bit.ly/7zrZC
Presset til taushet – Del 1 av 2
http://bit.ly/12JFi84
Presset til taushet” Del 2 av 2.
http://bit.ly/12CDqw

ABABABABABABAEKT

Nav Brukermedvirkning
http://bit.ly/HxZFOY
Hvem skal kontrollere kontrolløren?
http://bit.ly/Nm3M2q
Den virkelige årsaken til at Etater og bydeler har fått dårligere tjenester
http://bit.ly/mPCJBe
Klagen til Nav som satte i gang hele det omfattende maktmisbruket. Ikke tidligere publisert:
http://bit.ly/zI7BVg

ABABABABANAV

Les for sammenlikning hvordan “første sortering mennesker” er ment å bli møtt og behandlet når de varsler om trakassering litt nede i denne posten –
Forbrytelser i den Offentlige Tjeneste – Forbrytelser uten straff
http://bit.ly/dZxQ3D
(Utdrag fra innledningen av overnevnte informasjon):
MERK:
NAV selv vært med på å skape følgende retningslinjer for en etisk, rederlig og korrekt håndtering som er forventet å ta plass når en person varsler om utilbørlig opptreden av ulike slag, i samarbeid med JUM og Arbeidstilsynet: (…) (SITAT SLUTT)
Sosialtjenesten – Om å holde orden i eget hus. Hvordan blir brukeren møtt?
http://bit.ly/9mRaTO
Individuell plan – Ansvar – Utarbeidelsen av planen skal skje gjennom et samarbeid mellom ulike tjenesteytere og etater:
http://bit.ly/9RSuFs
Nav – Henvisning til riktig myndighet og andre bestemmelser:
http://bit.ly/hzKFYB
Strategi for oppfølging av brukere i NAV, og Kompetanse i NAV- kontoret – Overordnede prinsipper og føringer
http://bit.ly/pjTyqQ
Lov- og regelverk
http://bit.ly/xkWBVd
Er etikken fraværende i offentlig forvaltning? Hvem kan bistå når tjenesteutøveren misbruker sin myndighet?
http://bit.ly/clMyRg
Nav Arbeid og sosial bryter systematisk og bevisst ned helse og livskvalitet hos sine kunder – Slik skaper etaten uføretrygdede:
http://bit.ly/eOMfax

abone_brekke

Tone J. Brekke
Ordførerkandidat for Nannestad FrP
 (…) Våre erfaringer som ombudsmenn for innbyggerne har vist oss klart og tydelig at brukerne av tjenester er redde for å klage – man er redd for at situasjonen for deres sak skal bli enda verre.
At saksbehandlerne skal ”hevne” seg.
Dette har vi sett (…)  i sosialsaker (…)
 http://bit.ly/X4BEko

ABABABABARACRAT

UTDRAG FRA Inger Helene Rambøl Kaspersen
L41 Masteroppgave
Ledelse som muliggjør myndiggjøring?
Om ledelse av ansatte og myndiggjøring av brukere i sosialtjenesten:
(…) Sandvik og Risdal (2007) identifiserer en lang rekke hersketeknikker som kan gjøres bruk av for å kontrollere en situasjon:
Usynliggjøring, latterliggjøring, tilbakeholdelse av informasjon, fordømmelse, vold, trusler om vold, objektgjøring, påføring av skyld og skam, autoritetsbruk, avbrytelser, bagatellisering, båssetting, ekskludering, ironisering, bruk av fremmedord, faguttrykk og feil navn, umyndiggjøring, usakliggjøring.
Blikkontakt og kroppsspråk kan også brukes for å sette den andre ut av spill.
Personell kan fanges av en organisasjonskultur som mangler vilje til å stille kritiske spørsmål om egne arbeidsrutiner (Da Silva 2006:232).
Vist lengre utdrag fra i posten: Ondskapen i byråkratiske organisasjoner:
http://bit.ly/edArzz
VIKTIG Å LESE HERUNDER:
Forvaltningens sannhetsregime
http://bit.ly/wYCOzE
Sosialarbeideres holdninger: ”Vi vet hvordan du har det og det er greit for oss”
http://bit.ly/gEMhQM

ABABABABABAVGANNDRI

ÅTTE SÆRLIG OPPLYSENDE POSTER SOM BLIR SENTRALE Å LESE, HVA ANGÅR SOSIALTJENESTEN (Bildet: Sosialleder ved Nav Nordstrand – Vildgun Steinhaugen):
Sosialkontorets projisering – Tapet telefonsamtale med sosialleder Vildgun Steinhaugen 02.02.2011:
På Nav med balltre – Del 2
http://bit.ly/x0cn7n
Rapport: Nav-saksbehandlere – Nav Nordstrand sosial:
http://bit.ly/bMLPNv
NAV Nordstrand Sosial: Informasjon om grovt maktmisbruk – fortsettelse av serien i 6 deler.
http://bit.ly/aD9pT9
Den indre klikken ved sosialkontoret:
http://bit.ly/bUrNEf

ABEBASS

 • Nav (Nordstrand) Sosial – Herske- og utmattelsesteknikker kontra etiske regler for Oslo Kommune og vanlig anstendighet.
  http://bit.ly/aYmRUA
 • Klagen på Nav Nordstrand Sosial til Fylkesmannen:
  http://bit.ly/asA4eH
  Tilsvar på Nav Nordstrands “saksfremlegg” til Fylkesmannen ved Avdelingsdirektør Gerd Reinsvollsveen
  http://bit.ly/dyKpip

ABITTER

KLAGE – VARSLING-RAPPORT OM UTSTRAKT MAKTMISBRUK OG KAMERADERI I FORVALTNINGEN BYDEL NORDSTRAND
http://bit.ly/cyr0Go
Overnevnte viser innledningen til min opprinnelige varsling om grove lov- og regelbrudd i forvaltningen Bydel Nordstrand som jeg i første rekke sendte fungerende Helse- og sosialombud K. Halvorsen 04.03. 2010.
Da hun fullstendig ignorerte denne og unnlot oppfølging med delegering til relevante myndigheter som jeg der ba om, laget jeg en serie i 6 deler her på bloggen, som bygger på deler av de 19 vedleggene som fulgte varslingen:
Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen:
Del 1
http://bit.ly/UWJSJI
Del 2
http://bit.ly/d23aa8
Del 3
http://bit.ly/cvsadn
Del 5
http://bit.ly/cdYGKF
Del 6
http://bit.ly/9V1i2P
Bevisene jeg fører er ugjendrivelige, da alle møter og telefonsamtaler jeg refererer fra er tatt opp på bånd med utmerket lydkvalitet:

ALLE JÆVLENE PÅ ET BRETT

Del to og tre i denne serien, dreier seg om annen person som tilkjennega overfor sin Fagforening i Bydel Nordstrand at hun kom til å sende inn en klage på sosiallederen ved Nordstrand sosialkontor.
Hun ble deretter i et møte hun ble innkalt til med Attføringsutvalget i Bydelen, møtt med sanksjoner av et format som ville knuse henne psykisk fysisk og økonomisk, og bunnlinjen var at hvis hun ikke droppet klagen på sosiallederen så ville de aldri mer skaffe henne arbeidstreningsplass!
Snedig nok hadde de ikke innkalt sosialsjefen til møtet, men baserte seg i stedet bevisst på å sjikanere, manipulere og synse rundt hva som egentlig hadde tatt plass hva angikk klagen som sto på trappene – konsentrert mot Xs versjon av saken alene.
Overnevnte utelatelse av den andre part i møtet, samt at møteagendaen skulle dreie seg om verbale overfall og grovt misbruk av myndighet i stedet for “Veien videre mot arbeid” som det ble opplyst i møteinnkallelsen X hadde mottatt, er bevis nok for det oppsiktsvekkende kameraderiet som pågår i Bydelen – alle navngitte aktører i mellom.
Etter møtet som jeg var med på og tapet, geleidet jeg personen (X) til nærmeste restaurant der hun holdt på å kollapse.
Hun gikk også ut på toalettet og kastet opp.
X ble såpass dårlig av behandlingen at hun en tid etter måtte trappe opp til dobbel dose blodtrykksmedisiner:
Del 2
http://bit.ly/d23aa8
Del 3
http://bit.ly/cvsadn
Slik kan de opptre – helt konsekvensfritt, våre integritetsløse totalitære «herskere» som opptrer i innavlet klikk og innehar Diplomaters immunitet overfor stemmeløse innbyggere, siden de aldri blir sett i kortene – trass eksplisitt varsling.

ABIV

Les for sammenlikning den store oppstandelse Liv Signe Navarsetes agering skapte, iht. utskjelling av Sandra Borch:
Jeg gikk over streken og det skal ikke gjenta seg
http://bit.ly/SL9ds4
Diplomaters immunitet:
http://bit.ly/xn4H46
Det er forskjell på borgere her i dette landet.
Det foregår en åpenlys grotesk rangering av menneskeverd, og av hvor mye den ene må tåle – og den andre ikke – og det skal altså stå på hvor mye mediemakt den enkelte har!
Jeg er direkte frastøtt og forferdet over landets kyniske journalister som – uvisst av hvilken grunn, har underslått og tiet ihjel den omfattende varslingen om aldeles utenkelige forhold som jeg jevnlig har sendt dem gjennom hele 4 år og 5 måneder – vi skriver desember 2012!
Det samme, her jeg legger til i 2017:
ABERNALISTSanne ord fra Akerhaug i Medier 24 den andre august 2017
Journalistene er en politisk korrekt saueflokk som følger etter hverandre og som ikke tenker selv, mener Lars Akerhaug

http://bit.ly/2vtDoQP

Nær samme problemstilling har vært luftet langt tidigere og! – Om «Flokkdyrene»:

Aftenposten 18.02.2009: I kjølvannet av Valla og Haga

Journalistene opptrer mer og mer som tjenere på pressens egne premisser (…)

De som daglig har sitt virke i dette feltet, er mer avhengige av hverandre og sine uformelle overenskomster og lover enn av normene i verden utenfor.

Hovden viser gjennom en rekke eksempler hvordan dette journalistiske nettverk og normsystem har fått økende betydning for journalistene selv, for deres rolleadferd, deres identitet, egenopplevelse og selvvurdering.

Ifølge Hovden bidrar dette til at journalistene som yrkesgruppe mer og mer opptrer som tjenere på pressens premisser, det styrker den konfliktdyrkende delen av journalistikken, standardiserer innfallsvinklene og utformingen, demper det pluralistiske islettet i dekningen av viktige saker og utvikler en journalistkultur som fortoner seg som en avart sammenlignet med andre profesjonskulturer som i høyere grad påtar seg samfunnsansvar.

http://bit.ly/2uYPT3F

 

ABABEGOOOOOOOOOOOOOOO

VIDERE OM SYSTEMATISK KNEBLING AV  YTRINGER
Tenk alltid på hva folk vil si. Og ta den sterkestes parti. Taust om de fattige i Kommunevalget 2011
http://bit.ly/nBg09T
Overnevnte debatt er slettet, som fremgår. Detaljene vises her:
Kommunevalget 2015 – En påminnelse om medias dyptgripende sensur av borgermeninger som tok plass i 2011.
Serien jeg startet i Dagsavisens Nye Meninger 07.09.2011 – “TENK ALLTID PÅ HVA FOLK VIL SI OG TA DEN STERKESTES PARTI – Taust om de fattige i Kommunevalget 2011” med 653 kommentarer, rakk å oppnå 333212 treff i løpet av drøye to måneder.
18.11.2011 ble denne slettet fra avisen uten at jeg ble varsel på forhånd om dette, ei heller gitt sjanse til å lagre innholdet.
I serien systematiserte jeg artikler, tidsskrifter, rapporter m.m. hvorav en god del av materialet var samlet over år, og diskuterte dem opp mot dagens praksis for å avdekke sammenhenger vedrørende Nav og fattigdom samt debatterte uverdige samfunnsforhold generelt.
Størsteparten av tiden sto tråden på listen over «Mest Lest».
Det falt tydeligvis «enkelte» tungt for brystet.
Derfor konstruerte debattlederen en diskusjon dagen før serien ble fjernet, som skalkeskjul for slettingen.
Essensen i denne, dreier seg hovedsakelig om sjikane av både meg og annen debattant: (…)
http://bit.ly/1NBhVr5

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABELIE

Aftenposten og sensur. Om Nav og trakassering.
Debatten fra Marita Synnestvedts kronikk: «Føler meg trakassert”
http://bit.ly/MXCtLo
Trekk en regel opp av hatten, og tolk den løsrevet fra sin kontekst med bind for øynene
http://bit.ly/uBBidG

 ABABABABABABABABABABEMBUD

Klagen på Nav og deres samarbeidspartner OPT til Sivilombudsmannen 22.03.2008
http://bit.ly/r8yIEg
Klagen på Nav Nordstrand Sosial til Fylkesmannen:
http://bit.ly/asA4eH
Tilsvar på Nav Nordstrands “saksfremlegg” til Fylkesmannen ved Avdelingsdirektør Gerd Reisvollsveen
http://bit.ly/dyKpip
ABABABABABABABABABOLO
Nav og Arbeidsministerens konsekvente ignorering av mangeårig åpenlys sosialkriminalitet (abcnyheter)
Dette er loven som både Statsministeren, Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm og andre makttopper som står ansvarlige for at Nav skal fungere som et best mulig tjenestetilbud til landets borgere, bevisst, og over år har brutt med på alle måter:
http://bit.ly/MRQGbX
OVERNEVNTE INNLEGG PÅ BLOGG, OG NOE REDIGERT:
http://bit.ly/La5XGL
Er etikken fraværende i offentlig forvaltning? Hvem kan bistå når tjenesteutøveren misbruker sin myndighet? (ABC-nyheter)
http://bit.ly/Ylzdub
På blogg:
http://bit.ly/1tgpQ0G
KRONIKK: De tause, feige, unnvikende og kalkulerende
http://bit.ly/5PFSA
De tause, feige, unnvikende og kalkulerende – Del 2
«Vi har å gjøre med en etat som er så hardkokt i å motstå pålegg i lovgiving og rundskriv at det må meget tydelig tale til for at det skal ha sjanse til å slå gjennom»
http://bit.ly/R5Dbp9

Stortinget

Fattigdom – Professor refser regjeringen for ikke å ta tak.
http://bit.ly/RiuI21
Maktapparatet, historieforfalskningen, KGB og de pårørende
http://bit.ly/S1WDRi
Fra Aetat til Nav – Løftebrudd og fravær av normal anstendighet
http://bit.ly/HqIKcx
Fra Aetat til neandertalregimet Nav – De ansvarlige
http://bit.ly/HzCfFm
Klageretten som fulgte med yrkesrettet attføring, er fjernet.
http://bit.ly/Hbby95

ABABABAVIANER

NAV BRUKERMEDVIRKNING
http://bit.ly/HxZFOY
Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond. Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold
http://bit.ly/ejaH4
Strategi for oppfølging av brukere i NAV, og Kompetanse i NAV- kontoret – Overordnede prinsipper og føringer
http://bit.ly/pjTyqQ
Nav – Henvisning til riktig myndighet og andre bestemmelser:
http://bit.ly/hzKFYB
Dumskapens Nav vant over nobelpristakere og samfunnslønn
http://bit.ly/i2OkU8
Makten til og definere virkeligheten
http://bit.ly/hZQ5M5
Hvem av oss skal få lov til å formidle virkeligheten bak “virkeligheten”?
http://bit.ly/2dW62P

ABABABABABABABABABABOLIO

Svar til Roar Flåthen
http://bit.ly/yCZmxU
Slik styres Oslo – Del 2:
http://bit.ly/w5K9sm
Dommere og etikk
http://bit.ly/r1scJE
De vant over Nav
http://bit.ly/nYfYWb
Har byråkrater makt?
http://bit.ly/ovi3Uy
Oslos administrasjon
http://bit.ly/oULSNL
Navansatte og utskjelling – Slik skaper etaten uføretrygdede
http://bit.ly/eOMfax

ABABABABABABABABABABABIONEN

Riksrevisjonens undersøkelse av Navs innsats for et inkluderende arbeidsliv
http://bit.ly/r152uM
25.06.2014 – Knusende kritikk mot Nav: Bruker lengre tid og får færre i jobb
Nav bruker lengre tid på å få folk med nedsatt arbeidsevne tilbake i arbeid, og stadig færre av dem kommer tilbake til arbeidslivet.
Riksrevisjonen retter knusende kritikk mot Nav etter å ha gått gjennom en rekke enkeltsaker fra perioden 2008–2013.
http://bit.ly/1laLZqo
Maktens hellige haller – Våre kriminelle fastleger
http://bit.ly/jsxcKv
Er det på tide å skifte ut enkelte ansatte i Arbeidstilsynet?
http://bit.ly/iWMwN
Psykopater i lederstillinger
http://bit.ly/2EDKau
Ti bud til en ung mann som vil frem i verden
http://bit.ly/V3FYs

Kicking out

Attføringsutvalg og attføringsarbeid
http://bit.ly/PXKyvP
Knusende Nav-Rapport atter en gang:
http://bit.ly/dJHLm4
Nav innrømmer lovbrudd
http://bit.ly/iBN6J5
Hanne Bjurstrøm – Landets mektigste kvinne
http://bit.ly/hV6UFx
Slik ble Nav-systemet trumfet gjennom. Navn på de ansvarlige:
http://bit.ly/duYhto
Forvaltning i de lukkede rom
http://bit.ly/x81tpi

ABABABABABABABABABABABHARASS

Varslere i fare. Bruker pressen oss som offerlam på vilkårlige premisser?
http://bit.ly/NatM0
Er arbeidssøkere og trygdede arbeidssky, eller er de nektet grunnlovsfestede rettigheter?
http://bit.ly/J8hRG
Uskyldige mennesker må bøte med livet i NAVs menneskefiendtlige system!
http://bit.ly/VrYMS
UHURU oppfordrer deg til å skrive til Nav, og om etatens angivelige spesialistkompetanse på blogging:
http://bit.ly/gbEltH
Sykefraværet og apekattenes anklager
http://bit.ly/bvPOeJ
Forbrytelser i Den Offentlige Tjeneste – Forbrytelser uten straff
http://bit.ly/dmtf1N

ABAKOPLO

Tapet møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd
http://bit.ly/d0Ms37
Tapet møtereferat av 12.06.2008 hos OPT – ekstern samarbeidspartner av Nav, der grove represalier tok plass
http://bit.ly/dls5B3
Flere klageinstanser har gitt Nav fullt medhold ved å underslå alle bevis jeg har ført i saken.
Da gjør man det en blir tvunget til – Å gå til full offentlig publisering:
LYDOPPTAKET AV 12.06.2008:
http://youtu.be/ZYSdtrV5kyE
Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg
http://bit.ly/a0wCb1
Nav- Hittil upubliserte møtereferater tilknyttet klagesaken:
http://bit.ly/cMeFZP
Klagen til Nav som satte i gang hele det omfattende maktmisbruket. Ikke tidligere publisert:
http://bit.ly/bZSsti
Direktør Saglie, LO, NTL Enkelte utdrag fra noen av mailene jeg har sendt disse m.fl. med oppfordringer til stans av maktmisbruket fra Nav. Del.1.
http://bit.ly/cxAIYM
Falsk forklaring (ordrett gjengitt) og grovt misbruk av stillingsposisjon, bidrar til og stanse Yrkesrettet Attføring:
http://bit.ly/btWVJt
Nav-direktør Tor Saglie forskjellsbehandler, og sørger for at grovt maktmisbruk holdes i hevd
http://bit.ly/c4jHqu

ABABABABABABABABABABABABLIEABABABABABABABABABABABABCVIK

Direktørene i NAV var de siste som ønsket å hjelpe, da det var de som sto bak maktmisbruket
http://bit.ly/9KlfzV
NAVs ledelse ba om innspill, men knuser brukere som påpeker misligheter. Tapet møtereferat fra grove represalier
http://bit.ly/NntOy
NAV Nordstrand Arbeid underslår min klage til Trygderetten i hele 8 måneder – og lyver til meg om det!
http://bit.ly/aSnrTJ
Nav stanser attføring på bakgrunn av falsk forklaring, og legeerklæring som attesterer at deres maktmisbruk har medført forverring av helsetilstand. Flere mail i saken:
http://bit.ly/aPvIGw
Direktør Saglie, politianmeldelsen og fortsettelse av utdrag fra alle mail han mottok/og ignorerte, om maktmisbruket som pågikk
http://bit.ly/bVsCBM
LO, Arbeidstilsynet og NTL – Unnlatelser av hjelp mot overgrep fra Nav. Mail i saken.
http://bit.ly/9LkGgP
NAV: “Ingen ønsker å stå fram grunnet frykt for represalier fra ledelsen”.
http://bit.ly/AFuBO
NAV-direktør trekker seg
http://bit.ly/z497m
Navdirektør Tor Saglie går av.
http://bit.ly/a2VVwK

ARegjeringen_1158233c3

KLAGE – VARSLING-RAPPORT OM UTSTRAKT MAKTMISBRUK OG KAMERADERI I FORVALTNINGEN BYDEL NORDSTRAND
http://bit.ly/cyr0Go
Hvordan står det til på våre sosialkontor?
http://bit.ly/9L4i42
Rapport: Nav-saksbehandlere – Nav Nordstrand sosial:
http://bit.ly/bMLPNv
Den indre klikken ved sosialkontoret:
http://bit.ly/bUrNEf
Nordstrand Sosialsenter – Marit Gunnes, Trude Amundsen Sørheim, Anette Jørve og Vildgun Steinhaugen. Slik behandler de brukere som leverer klager på tjenestene:
http://bit.ly/bHqUv7
Medarbeider på Nav Nordstrand Sosial legger på røret midt i forklaring:
http://bit.ly/i4Ie74

ABABABABABABABABABABABABABULTUR

Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen.
Del 1
http://bit.ly/UWJSJI
Del 2
http://bit.ly/d23aa8
Del 3
http://bit.ly/cvsadn
Del 5
http://bit.ly/cdYGKF
Del 6
http://bit.ly/9V1i2P
NAV Nordstrand Sosial: Informasjon om grovt maktmisbruk – fortsettelse av serien i 6 deler.
http://bit.ly/aD9pT9

ABEBEDIOTA

Sosialarbeideres holdninger: ”Vi vet hvordan du har det og det er greit for oss”
http://bit.ly/gEMhQM
Nav (Nordstrand) Sosial – Herske- og utmattelsesteknikker kontra etiske regler for Oslo Kommune og vanlig anstendighet.
http://bit.ly/aYmRUA
Sjefsgrisen Napoleon fordeler knapphetsgoder etter prinsipper som han ikke ønsker å etterleve selv
http://bit.ly/dmG4Xz
Protest mot læringskonferansen “Fortell det til NAV”:
http://bit.ly/c598mk
Mottar vi den hjelp som de frivillige organisasjonene lover oss?
http://bit.ly/cIcyqD

ABEBETEC

Skam deg Axel West Pedersen!
http://bit.ly/NG0IB
Forespørsel fra formidlingsavdelingen Universitetet i Bergen om mine synspunkter på forskning og folket, tilknyttet evalueringen av Nav-reformen
http://bit.ly/qmW3BS
Atter sensurert – denne gang av Adresseavisen, i mitt svar til artikkel “Kommunaldirektør Tor Åm kalte klager gal
http://bit.ly/9Meif1
Blogguniversets Persona Non Grata
http://bit.ly/EBvwK
Informasjonen som knebles i det offentlige rom (Bloggvalget)
http://bit.ly/P4mQ5
Viktig informasjon i blogger, blir fortsatt kneblet;
http://bit.ly/mKgzM
Det største eventyr jeg har lest
http://bit.ly/bZteIU
Vi er innbyggere, ikke brukere og klienter
http://bit.ly/bpaNlF
Manglende system for å sikre attjenestemottakere ved Nordstrand Sosialsenter mottar forsvarlige tjenester
http://bit.ly/24PmgK

ABAAAAV

PERSONVERN
http://bit.ly/lSu72H
Bak kulissene i Nav. Brudd på Vær Varsom-plakaten
(Innlegg på Origo, med utdrag fra en av alle mine mail som gikk til Navledelsen – direktørene Tor Saglie og Toril Lien Utvik)
http://bit.ly/aORy12
ORIGO: Nav og Sosial – Kameraderiet i forvaltningen
http://bit.ly/fI5EZu
Nav og sosialkontor
http://jeanine.bloggnorge.com/2011/03/29/hei-verden/
Kritiske spørsmål til Regjeringen er unntatt offentlighet til etter valget. Riksrevisoren «på ferie til 24.09.2009:
http://bit.ly/r9C8Go
Konseptet i NAV-skandalen kopieres og videreføres til sykehussektoren
http://bit.ly/agPdc

ABEBLAGGE

Tøyendramaet
http://bit.ly/9tZtt1
Norsk narkotikapolitikk og fattigdom
http://bit.ly/fs4mv
Muligheten til å løfte flere mennesker ut av fattigdom, som den sittende regjering har gitt blanke blaffen i!
http://bit.ly/diRP2W
Kommer til makten på gale premisser?
http://bit.ly/15oswx
Nå må slike komatøse ultrastupide ignoranter FJERNES PERMANENT fra sine stillinger en gang for alle!
http://bit.ly/ccN9YD
Jeg vil på det sterkeste anbefale alle mennesker, både de som sliter og de som sitter med makten til å ta en titt på denne videoen fra Fattigdomshøringen 2009
“The little girl who stopped Norway for 10 minutes with this speech against poverty in Norway. In the panel stands three ministers and five party leaders. On the stand: Johanna Engen, Fattighuset. Event: Fattigdomshøringen 2009.Yongstorget, Oslo 28. august”.
http://bit.ly/9y84y8

 ABFEIG

Øvrige debatter jeg startet i Aftenposten som belyser forholdene i Nav;
Toppledelsen i Nav tier i hjel overgrepssak.
Denne ble sperret av debattledelsen i Aftenposten 14.07.2008 etter ca. 3 måneder, og hadde til da opparbeidet seg ca. 40.000 treff.
Men artikkelserien/debatten fortsatte å bli lest, og gikk like før 22. juli 2011 og avviklingen av debattforumet, mot hele 300.000 treff.
http://bit.ly/bsX8tp
Kritikk av NAV “skjules”;
http://bit.ly/iktzQr
NTL beskytter ikke sine medlemmer mot maktmisbruk fra NAV;
http://bit.ly/ifj6A5
Ledelsen i NAV forsvarer vilkårlighet med største selvfølgelighet;
http://bit.ly/e4JNAP
Toppledelsen i NAV tar fra meg livsoppholdsgrunnlaget;
http://bit.ly/fw024m
Slik kveler NAV kritikken de gjøres kjent med;
http://bit.ly/glCLi9
Kunder av Nav tvinges i kne
http://bit.ly/dT9OPs

IMG_7211

FB-gruppe jeg administrerer/er med på å administrere:
Jeanines Blogg – Når offentlig sektor misbruker makt
https://www.facebook.com/jeaninesblogg
NAV-når du trodde du hadde nådd bånn, hjelper NAV deg enda lenger ned
Her står også belyst en god del av forholdene i en rekke innlegg og diskusjoner:
http://bit.ly/7uzrr0

ABECHRISTMSS

«Til de det måtte angå» – Uredigert sammenfatning vist i serien «Kommandosoldatene» på Nye Meninger (nå oppdatert men ikke offentliggjort siden debatten ble stengt) som ble sendt 22. juli- kommisjonen:
http://bit.ly/JVnpx8
http://bit.ly/LrN3Z8
“Hvor er kommandosoldatene? Det skulle jo vært helikopter her for lenge siden” (Nye Meninger)
http://bit.ly/MdMO1p
Minnemarkeringen 22. juli 2012
Ord om ufattelige tap som de pårørende og etterlatte har erfart – fremført direkte til de som fysisk ikke var der:
http://t.co/yVFnQvVM
Maktapparatet, historieforfalskningen, KGB og de pårørende
http://bit.ly/UgkBPg
25.06.2013 – Sorgen etter 22. juli var ikke for alle
Det var ikke «hele Norge» som deltok i den offentlige sorgen etter terrorangrepene 22. juli. Fire av ti ble hjemme, og deltagelsen i sørgemarkeringer fulgte klare politiske, sosiale og kulturelle skillelinjer.
http://bit.ly/1hVhVRy
21.12.2012 – Frykten etter 22. juli
Vi som jobbet med 22. juli-saken så lite til statsministerens ønske om mer åpenhet. Kritisk journalistikk ble avfeid som jakt på syndebukker, helt til 22. juli-kommisjonen kom.
I 22. juli-atmosfæren var selv etterlatte engstelige for å rette kritikk. Da kunne de bli stemplet som bitre og traumatiserte.
http://bit.ly/1feqO3y
Aung San Suu Kyi og båtfolkets hedersdag
Når passet det vel bedre å hedre «båtfolket» – landets ypperste helter med medaljen for edel dåd, enn akkurat dagen da Aung San Suu Kyi ankom Norge!
http://bit.ly/NJXSUv
Debatten jeg startet 15.08.2012 – Stoltenbergs gode venn og forlover Øystein Mæland
Utdrag: «Men Utøya viser at det var en feilvurdering av statsminister Stoltenberg å få sin personlige venn og forlover som er militærnekter, utnevnt til politidirektør (…)
Mæland tilhører vennegjengen til Jens Stoltenberg fra ungdomstiden. Han satt i sentralstyret i AUF da Jens Stoltenberg var leder.
Da han var 28 år gammel, var Mæland politisk rådgiver for Thorvald Stoltenberg i Utenriksdepartementet.
Senere har han vært statssekretær i Justisdepartementet i flere perioder.»
http://bit.ly/SHgh6D
Har det følgende blitt drøftet i 22. juli- kommisjonens Rapport?
(Om Sissel Hammer)
http://bit.ly/PW8XBx
Dagbladet 16.08.2012Mæland har trukket seg
«I kveld meldte statsminister Jens Stoltenberg seg inhabil i saker som gjelder Øystein Mæland, fordi de to er nære venner og Mæland var Stoltenbergs forlover da han giftet seg.
Like før Debatten startet på NRK 21.30 meldte justisminister Grete Faremo seg også inhabil i forhold til Mæland.»
http://bit.ly/PunXw3
13.10.2012 – De nye elitene:
Statskuppet
«Politidirektør Øystein Mæland forlot frivillig sin stilling, etter at justisminister Grete Faremo såret hans ego. Da var bare å ringe advokatene og kreve en lottogevinst i kompensasjon.
Som «rådgiver» får han beholde direktørlønnen i ett år. I tillegg får han 350.000 for å studere i tre måneder, pluss en fallskjerm på 713.000 når han endelig forlater Justisdepartementet mot slutten av neste år.
Mæland var knapt innom jobben som politidirektør, men rakk å presentere en intern hvitvaskingsrapport angående 22. juli.
Nå kan han forlate jobben med et par millioner kroner i lomma. Som etablert statlig leder, og forlover for statsminister Stoltenberg, vil han antagelig gå rett over i en ny, statlig toppjobb.
For der solidaritet for 40 år siden var et fenomen som tilhørte arbeiderklassen, er den i dag mest synlig blant de nye elitene, i pervertert form. De beskytter sine privilegier og nettverk med stor iherdighet. Det er på tide at vi andre innser at dette ikke er noen «ukultur», men selve kulturen.»
http://bit.ly/1gDqA7g
Voldsromantiker på Utøya
Er det passende å invitere som hovedgjest en slik museumsvokter og diktaturvenn på årsarrangementet for 22. juli?
http://bit.ly/NVa2yL
AUF først!
http://bit.ly/LQJTus
AUFs eierskap til 22. juli:
http://bit.ly/NjDgmE
Ledelsen i AUF bør skiftes ut etter respektløse avgjørelser av historiske dimensjoner (Side 50 i «Kommandosoldatene):
http://bit.ly/LOae0t
Ikke for sent å snuBjørn M. J. Ihlers kronikk i Aftenposten som omgående slettet 4-5 av mine svar, men lot de neste fire stå igjen:
http://bit.ly/O3EYaY
Såret som aldri vil gro (Art. av pårørende til en av ungdommene som ble drept på Utøya)
http://bit.ly/LYPYcJ
Rørt av vår egen kjærlighet
Ordstrømmen om 22. juli har tippet over i selvmedlidenhetsporno. Kronikk.
KRONIKK
Heidi Helene Sveen

Samfunnsviter og skribent
http://bit.ly/NcooHH
Er det nok nå?
De siste dagene har sosiale medier flommet over av folk som er lei mediedekningen, markeringene og oppmerksomheten rundt 22. juli.
CORNELIA KRISTIANSEN
ckr@dagbladet.no
KOMMENTAR
http://bit.ly/Ma34pD
Bør Delta delta?
http://bit.ly/TBlgYA
12.04.2012 – Elin Ørjasæter: AUF-sensur av ansatte
«AUF, ved generalsekretær Tonje Brenna, hevder at Adrians versjon ikke stemmer. Hun beskylder ham altså, indirekte, for løgn. Erik Møller Solheim derimot bekrefter Adrians versjon.»
http://bit.ly/NciB3g
02.08.2012 Tonje Brenna fra AUF til Statsministerens kontor
Tonje Brenna går fra stillingen som generalsekretær i AUF til å bli politisk rådgiver for statsminister Jens Stoltenberg (Ap).
http://bit.ly/NcpEui
01.08.2012 – Politiet slettet lydlogg fra 22. juli
Politiet i Asker og Bærum har slettet lydloggen fra 22. juli. Dermed er det umulig for 22. juli-kommisjonen å ettergå innholdet i samtalene til og fra operasjonssentralen
«Ja, det er riktig at samtalene er slettet. Det er noe som skjer automatisk etter en viss tid, bekrefter politimester Torodd Veiding i Asker og Bærum politidistrikt overfor VG (…)
Politimester Veiding opplyser til VG at de i motsetning til Oslo og Nordre Buskerud politidistrikter, aldri fikk noen anmodning fra 22. juli-kommisjonen om å ta vare på de historiske samtalene.»
http://bit.ly/QtM7WE
01.08.2012 Utøya-foreldre fortviler over norsk rettssystem
Åpent brev – adressert til det norske juridiske systemet og norske foreldre til Utøya-ofre:
(…) I brevet understreker de hvor grusomme Breiviks handlinger var, og at han ikke bør få sone i en spesialbygget klinikk. De kritiserer også at den norske stat bruker store ressurser på å ta godt vare på ham.
For å rette opp feilene politiet gjorde, og andre feil som ble begått, bør dommerne og representanter fra rettssystemet behandle saken mye strengere, skriver de (…)
http://bit.ly/M3Nhrk
Massemigrasjonen – Index
http://bit.ly/2kxn6w2
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

2 kommentarer på “Listen over alle bloggposter:

 1. Tilbaketråkk: Kritiske spørsmål til Regjeringen er unntatt offentlighet til etter valget. Riksrevisoren “på ferie til 24.09.2009″! | Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

 2. Tilbaketråkk: Dommere og etikk | Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

mars 2011
M T O T F L S
« feb   apr »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: