Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Nordstrand Sosialsenter – Marit Gunnes, Trude Amundsen Sørheim, Anette Jørve og Vildgun Steinhaugen. Slik behandler de brukere som leverer klager på tjenestene:


På Nav med balltre – Del 2
http://bit.ly/x0cn7n
Nordstrand, var et av de siste sosialkontorene som kom under Nav – i oktober 2010.

APIIIIG

2010: Sosiale tjenester i Bydel Nordstrand – Helsetilsynet
Fylkesmannen  i Oslo og Akershus
Tidsrom for tilsynet: 22.10.09 – 28.04.2010
Denne rapporten beskriver de  avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte områdene:
http://bit.ly/fsAGRS
2008: Oppfølging av tilsyn med bydel Nordstrand:
Tilsyn etter Lov om sosiale tjenester kap 4A. Fylkesmannen finner i denne omgang ikke å kunne lukke de 2 avvikene som ble avdekket ved tilsynet.
http://bit.ly/cd4ja5
2007: Avvik fra følgende myndighetskrav:
– Sosialtjenesteloven § 8-1
http://bit.ly/h5e3uV
2005: «Det mangler et system som sikrer forsvarlige tjenester overfor tjenestemottakerne til enhver tid”
(…) Brukermedvirkning viser store variasjoner i så vel vedtaksprosessen som i utformingen av tjenestene.
Brukermedvirkningen er dessuten mangelfullt dokumentert.
Det varierer i hvilken grad individuell plan er kjent, vurdert og satt i verk for alle som trenger den (…)
http://bit.ly/dMPehM
Les mer her:
Sosialkontorets projisering – Tapet telefonsamtale med sosialleder Vildgun Steinhaugen 02.02.2011:
http://bit.ly/AuljKL 
KLAGE – VARSLING-RAPPORT OM UTSTRAKT MAKTMISBRUK OG KAMERADERI I FORVALTNINGEN BYDEL NORDSTRAND
http://bit.ly/cyr0Go

ABFEEEIGE

Jeg laget en serie om det utenkelige misbruk av myndighet som tar plass ved Nordstrand Sosialkontor 27.03.2010 etter at fungerende Helse- og sosialombud K. Halvorsen ikke tok tak i den omfattende varslingen jeg sendte henne med 19 vedlegg, hva angikk de graverende forholdene.
Vist til i posten linket til over.
I Del 6 er utelukkende vist til flere tapede samtaler med dette kontoret selv om flere opptak vises gjennom hele serien:
Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen Del 6
Der vises eldre lydopptak med kontoret – hvordan jeg blir møtt under kritisk sykdom med flere akuttinnleggelser på Ullevål og erklæringer fra min fastlege på at jeg er svært syk, hvorav et med overskriften:
«Her blir man vitne til en jævelskap av de sjeldne, som jeg mener at Trude Amundsen vil ryke ut av sin stilling for alene»
http://bit.ly/9V1i2P
Det kan være hensiktsmessig å fortsette med Del 5, for å skaffe seg ytterligere orientering og innblikk i sammenhenger:
http://bit.ly/cdYGKF

ABAUS

I Del 3 og 2 vises for sammenlikning den omfattende manipulering og sjikane som også annen person erfarte fra samme etatsledelse og dennes «kumpaner» da hun hadde innsigelser overfor den fullstendig uakseptable behandlingen hun ble utsatt for.
Hun ble gitt «valget» mellom å trekke sin klage på sosialleder Vildgun Steinhaugen, eller erfare sanksjoner av et format som ville komme til å knuse henne mentalt og økonomisk:
http://bit.ly/cvsadn
http://bit.ly/d23aa8
Ved dette kontoret er dialogen og brukermedvirkningen fullstendig fraværende etter de erfaringer jeg har gjort meg.
Overstyringen er total, avtaler blir brutt fra Nav N.S side, «avgjørelser» blir tatt uten forankring i forsvarlig skjønnsutøvelse og brudd på etiske regler og lovverk blir vedlikeholdt og vernet om, da sosialtjenesten innehar stor frihet til og utøve trakassering og sjikane etter eget forgodtbefinnende, optimalt beskyttet bak den absolutt meningsløse floskelen alle som utøver misbruk av myndighet har muligheten til å dekke sine avvik bak i våre dager:
Det er en samlet vurdering vi har tatt her”.
Det misbruk av makt jeg m.fl. har blitt møtt med fra etaten er såpass utenkelig, infamt, samkjørt, graverende og ikke minst omfattende, slik at for meg vil dette være fullstendig uoverkommelig å både være i stand til og forklare, eller gjøre noenlunde oversiktlig på noen som helst annen måte enn i blogginnlegg som er oppdelt med bilder, avsnitt og linker samt vise til rene lydopptak. Dette gjøres blant annet for at klageinstansene lettere skal kunne sette seg inn i hva det er som foregår.
ABCELAG
17.08.2010 fikk jeg – ved en ren tilfeldighet opplyst at aktørene innklaget ved dette sosialkontoret har sørget for å holde meg på galt “team” i ca. 2 år:
NAV Nordstrand Sosial: Informasjon om grovt maktmisbruk – fortsettelse av serien i 6 deler.
http://bit.ly/aD9pT9
Jeg ble aldri gjort oppmerksom på at jeg hadde krav på individuell plan i alle disse årene. Les for sammenlikning:
Individuell plan – Ansvar – Utarbeidelsen av planen skal skje gjennom et samarbeid mellom ulike tjenesteytere og etater:
http://bit.ly/9RSuFs

ABEFOON

Telefonsamtale med min saksbehandler Trude Amundsen ved Nordstrand sosialsenter 02.02.2009 Kl. 13:30.
(Alle samtaler er tapet).
Jeg – Jeg ba deg ringe meg siden klokka 10, jeg.
A – Ja jeg fikk en lapp i sta…
Jeg – Jeg sa klokken 10 at det var kjempeviktig, for jeg har jo sittet hele helgen uten mat. (Livsoppholdet kom ikke)!
A – Okay. Skal vi se hva det står.
Jeg – I dag er det 2. februar, og jeg hadde jo regnet med at sjekken kom på lørdag når den ikke kom på fredag.
Når den ikke kommer og det er helg, da må man kunne forvente at saksbehandler følger opp dette og tar en telefon og forklarer at nå er det helg men sjekken din kommer ikke på grunn av det eller det.
Fordi du vet hvilken vanskelig situasjon jeg har vært i veldig veldig lenge nå.
A – Mm. Men da skal jeg bare se. For du har jo noen vilkår, og da skal jeg bare se hva jeg har fått og hva jeg ikke har fått. Eeehhh… Bekrefter at du har søkt om bostøtte statlig og kommunal, etter ny husleie. Eehh.. og det sa du jo sist at du mente at var blitt gjort, og så ba Boligbygg deg gjøre det på nytt.
Så derfor har jeg bedt deg om det, å sjekke om du må søke på nytt, eller …
Jeg – Jeg var jo på Boligkontoret den 15 januar hos Valentina og leverte ny leiekontrakt fra her jeg har flyttet til, hva leien var på, alt mulig, alt var riktig, jeg skrev under på kontrakten, og Valentina sa at hun omgående skulle faxe den over til deg!
A – Ja.
Jeg – Har hun gjort det?
ABEFOON
A – Eeeehhh…..jeg har ikke fått det i hylla mi i alle fall…jeg skal sjekke det, jeg – nei, vi kan bare gå gjennom de andre her, fordi de eeeehh… husleiegiro for februar …
Jeg – Ja har du ikke fått den sist gang jeg var der?
A – Skal se – skal se om den er levert – Ja det er i hvert fall utskrift bostøtte der, ja det er det der – men husker du hva eeehh…hva husleia er på?
Jeg forteller det, og Amundsen sier at hun spør i forhold til bostøtte og sånt, da og sier hun skal kontakte Boligkontoret for å sjekke hva som er den rette husleia.
A – Det er derfor det ikke er sendt ut, for det er ting som skulle vært levert her…
Jeg – Hva er ikke sendt ut og hvilke ting er ikke levert inn sier du?
A – Mm. I vedtaket ditt så står det at du har vilkår. Det var det med bostøtte, men det er greit, det ser jeg. Men eh lever husleiegiro, og så står det møte opp til eventuelle avtaler men det har det ikke vært, så det er greit, og så leverer du bekreftelser på at du sender meldekort.
Jeg – Ja. Det sa du i et av de første møtene at det trengte jeg ikke å gjøre, så lenge jeg fortalte deg muntlig at det gjorde jeg permanent.
A – Ja men det er greit. Da er jeg bare nødt til å sjekke med Boligbygg om hva husleia ligger på, og så skal jeg oppheve vilkåret!
Jeg – Men altså – hva med meg og pengene? Jeg skulle jo hatt pengene senest på lørdag?!?
A – Ja, men når det er vilkår så er det litt ditt ansvar også – eller det er ditt ansvar også sjekke at det er levert og sånne ting, eehh.. for det sendes ikke automatisk ut penger til den 01 hvis det er vilkår, for da er det jo…
Jeg – Ja men hvilke av disse vilkårene er det jeg ikke har oppfylt?
A – Eeeeeehhhhh….. Ikke levert husleiegiro for februar som jeg kan se.
Jeg – Har du ikke fått den inn?
A – Nei, jeg kan ikke se at den er levert inn, altså.
Jeg – Hva står det i de papirene / søknaden jeg leverte inn til deg, hva er det jeg har skrevet der?
A – I søknaden?
ABEFOON
Nå har ikke jeg søknaden her for den ligger i mappa di men jeg kan godt sjekke opp det, men uansett så virker det på meg som de vilkårene er greie, (ABRAKADABRA plutselig) at de er oppfylt, så da blir jeg nødt å sjekke med Boligbygg, at de ikke sender for mye penger…
(Amundsen forsøker å ro seg i land her, fordi jeg så jeg hadde levert inn husleiegiro når jeg sjekket etterpå – og uansett skal dette effektueres uten «giroinnlevering» fordi jeg har automatisk trekk på dette derfra)!
Jeg – Ja men hvordan forholder jeg meg nå med penger til jeg får en sjekk i postkassen?
A – Da vil det jo ta vanlig postgang, da sendes det i morgen, eehh… og så vil det ta vanlig postgang til du har det i postkassa di. Så da tar det et par dager eller noe sånn nå – til du får det – i postkassa…
Jeg – Ja, skal jeg få nødhjelp så lenge?
A – Nei, du får ikke det, eeehhh…
Jeg – Så jeg må rett og slett leve med konsekvensene av at du ikke har opplyst meg om at jeg ikke har levert inn husleiegiro, at det er derfor du har stanset pengene, at jeg ikke fikk pengene før en helg?!? 
A – Jeg har ikke stansa pengene det har jeg ikke, men de går ikke så lenge ting ikke er oppfylt!
Men jeg skal sjekke om du har gjort det, og i så fall så er det jo vår feil, eehh…
Jeg – Ja men det hjelper jo ikke meg når jeg sitter her uten penger (fra før helgen) – og kanskje må sitte her uten penger til torsdag eller fredag!?
A – Men, men jeg kan jo sjekke om det er levert, men det er jo sånn at du må følge med på, med de vilkårene. Det er DITT ansvar! (Jeg var på dette tidspunkt for syk til i det hele tatt å ta vare på meg selv, hvilket Amundsen meget vel visste)
ABEFOON
Jeg – Men du kunne jo ha ringt og sagt at du mangla en husleiegiro når du vet jeg har flytta, jeg er syk, og har hatt en kjempeinfluensa som du hørte i den lange samtalen vi hadde den gangen, og har hatt masse styr og mange ting og tenke på, og når det da var helg og du ikke sender ut sjekken, da burde du ha gitt meg et forvarsel som min saksbehandler.
A – Ja. Jeg skjønner at det hadde jo vært det beste hvis vi kunne ha fulgt med sånn på hver enkelt sitt vedtak, men det har vi jo ikke kapasitet til egentlig. Vi prøver så godt vi kan, men sånne ting kan skje eeehhh.. at vi ikke oppdager det. Men men det er jo i hovedsak, det er dere som, eller du som må følge med på vedtakene for å se hva må leveres denne gangen for at du skal få penger. 
Jeg – Jeg trodde virkelig jeg hadde levert inn alt denne gangen, og når du ser hvor hjelpeløs jeg var … 
A – Men jeg skal sjekke den mappa, og så skal jeg høre med Boligkontoret angående husleie.. 
Amundsen forteller igjen at hun skal sende meg nødhjelpssjekk i morgen.
Jeg spør om jeg i tillegg – altså disse tre dagene dette vil ta, ikke skal ha noen penger å leve for i mellomtiden.
A – Nei i utgangspunktet, så skal du ikke det!
Jeg – Nei?
A – Har du mat? Altså en ting er at man ikke har penger …
Jeg – Jeg har litt knekkebrød, litt ost, og noen suppeposer. Nå har jeg diabetes og høyt blodtrykk, og jeg må kunne spise forsvarlig for å holde sykdommene i sjakk.
A – Mm – ja – mm! Jeg skal ringe deg tilbake i morgen, jeg. For å gi deg en tilbakemelding på hva det er som skjer!
Vi kan vurdere om vi kan hjelpe deg med noe hvis det er sånn at du ikke klarer deg med mat! (frem til sjekken kom).
Jeg skal se om jeg kan hjelpe deg med noe i forkant slik at du får noe, men jeg tøkke å love noe.
Men du skal få en tilbakemelding på det i morgen.
Samtalen avsluttes.
ABELE
30.03.2009. Ny samtale med Trude Amundsen ved Nordstrand Sosialsenter:
Jeg ringer for å høre om det denne gangen også vil være noe i veien for at jeg ikke skal motta penger dagen etter – 1. april fra sosialkontoret, og Amundsen sjekker om der er noen vilkår.
Jeg forteller henne at jeg ikke hadde fått sjekket noen papirer fordi jeg svømmer i dem overalt og har ikke orden på noe, og at jeg lå på sykehuset i forrige uke og var veldig syk.
A – Du gjorde det, ja. Skal vi se… Det har jo skjedd ting etter den søknaden, så det jeg har skrevet… altså den bostøtten har jo vært litt sånn fram og tilbake, eeeeeehhh… så der var det snakk om å søke bostøtte med transporterklæring – eeehhhh…
Jeg – Transporterklæring?!?
A – Og så var det det at hvis du ønsket penger på konto, så måtte du komme hit og signere en eehh… en ny kontoavtale.
Jeg – Men da er pengene uansett foreløpig sendt på vanlig måte, da slik at jeg har de i morgen.
A – Hm?
Jeg gjentar det jeg nettopp har sagt.
A – Nei, det er ikke sendt noen penger herfra foreløpig, siden det er sånn at du står som vilkår. Eehh.. men jeg skal sjekke opp med den bostøtta her!
Jeg – Nå har jeg sendt inn papirene (til Boligkontoret) samme dag som jeg ble lagt inn på sykehuset i midten av forrige uke.
Det har vært så mye tull med det Boligkontoret, og jeg har sendt flyttemelding til Ligningskontoret lenge før jeg flyttet fra forrige plass.
Allikevel måtte jeg sende bekreftelse på nytt.
Det gjorde jeg, og sendte Boligkontoret bekreftelse på at Likningskontoret hadde fått registrert flytting og adresse.
ABELE
Jeg leverte også inn et rosa skjema, men det HVITE fant jeg ikke, hvilket jeg opplyste dere om.
Ellers har jeg sittet her med et blodtrykk på nesten 240 og et undertrykk på nær 130.
Jeg er kraftig forgiftet av blodtrykksmedisiner, jeg har ikke fått gjort noe i huset, jeg har ikke fått ordnet meg selv, jeg har ikke fått ordnet papirer, og i morgen MÅ jeg ha penger, for jeg har ingenting her.
A – Mm. Men eh så du mener at du nå har levert søknader til Boligkontoret?
Jeg – Ja de er sendt, minus et hvitt ark for det fant jeg ikke. Jeg har sendt bekreftelse fra AltInn.no at jeg igjen har bekreftet flytting, og de har bekreftet at de har fått registrert dette.
A – Eeehhh… Da skal jeg bare høre med Boligbygg om det er levert, for det er det det står på, da. Jeg kan kontakte Boligkontoret for å høre om det er levert søknad om bostøtte, både statlig og kommunal.
Jeg gir igjen samme opplysninger til Amundsen, og Amundsen svarer at et rosa ark vil være det som er Statlig, og det hvite (som jeg igjen forteller at jeg har mistet) er kommunalt.
Jeg Men hva gjør jeg hvis Boligkontoret sier at det hvite arket ikke er undertegnet?
ABELE
AEr det fare for det? Undetegna du ikke?
A – Okay. Eeeehhh… mmmm – ja. Da må jo det gjøres da, så fort som mulig. Men er det sånn at du klarer å gå til Boligkontoret eller hit, for vi har også søknadsskjemaer her til bostøtte.
Vi avtaler at jeg skal komme på sosialkontoret samme ettermiddag for å signere en kontoavtale for raskere overføring av penger dagen etter for april og utover, slik at jeg slipper sjekk og derav ventetid. Amundsen sier at jeg samtidig kan fylle ut det hvite skjemaet der, slik at vilkåret vil være oppfylt ”sånn sett”.
Det var viktig at jeg søkte om både statlig og kommunal bostøtte.
– Jeg gikk derfor bort på sosialkontoret og ordnet med begge deler samme dag.
Videre sa jeg at jeg nettopp hadde fått vite at jeg fikk igjen over 5000 kroner på skatten, og spurte om de var for meg å bruke.
Amundsen svarer nei, de var å regne som inntekt.
Jeg – Uansett så er dette en skjønnsmessig vurdering, 5300 er jo absolutt laveste sosialhjelpsnorm, men det står jo at den enkelte saksbehandler jo kan vurdere sak etter skjønn når man bør kunne ha krav på flere penger, og jeg har jo diabetes 2 og lever alt for dårlig og har gjort det i lengre tid, så det mener jeg at må være et argument for å beholde disse pengene og kunne ha til forsvarlig kost til gjennom det kommende året.
A – Ja men sånn som det står veldig tydelig på hvert eneste vedtak du får, om hvilke inntekter som legges til grunn. Og tilbakebetalte skattepenger er en av de som vi legger som inntekt. Og så det i forhold til diabetes du må ha og mat og sånn, det blir jo en vurdering for seg sjøl, hvis du mener atte du har veldig høye utgifter.
Da må du jo ha en legeerklæring på det, og kvitteringer på hva det koster, altså da må det komme opplysninger som går på det, at du har spesielt høye utgifter til livsopphold!
Det er ikke no naturlig sånn eh.. det er ikke noen naturlig eh sammenheng med akkurat de skattepengene du får, at du skal få beholde de fordi du har diabetes 2! Altså hvis vi skal ta noen spesielle forhold til det atte du har diabetes og da må kjøpe mat som er tilpassa eh.. din helse, da eeehhh.. så må det bli en egen vurdering i så fall.
Jeg – Så da må jeg begynne å søke om det allerede nå, og så får jeg eventuelt støtte til det fremover, og så skal dere ha alle skattepengene?
A – Vi beregner skattepengene som inntekt ja, det gjør vi. Det gjør vi i hver eneste sak, så sånn er det.

Jeg – Selv om jeg var ”under dere” bare i halve fjor, fra juni eller juli?
A – Alstå man – ja, avhengig av tidligere.
Jeg – For jeg har jo liten skatteyteevne, og fra januar og fram til juli tror jeg, så har jo jeg krav på de pengene fram til da som jeg har hatt på grunn av liten skatteyteevne (da jeg var i NAV på yrkesrettet attføring) – så jeg skulle ha krav på i alle fall halvparten av pengene sånn sett, for jeg var jo ikke ”under dere” første halvdel av i fjor?
A – Nei, men altså det har ingenting å si, fordi at hovedpoenget her er at i juni, så vil du få en ekstra inntekt, eeehhh i tilbakebetalte skattepenger.
Og det er da sånn vi beregner, atte da har du en ekstra inntekt, så det må vi beregne!
Hvis du forstår…
Jeg – Ja jeg forstår egentlig ikke, for …
A – Du har gått på sosialhjelp bare halvparten av året pengene gjelder for, mm.. 
Så det har ingenting å si.
Skattepenger vil derfor bli regnet som en inntekt i den måneden du får nye utbetalt.
ABELE
Jeg – Det høres merkelig ut. – Så da må jeg først til lege og få bekreftet at jeg har diabetes, men det er vel også bekreftet hos dere i 26 erklæringer fra før?
A – Jada. Det at du har diabetes, det tror jeg nok gjerne at vi har noen dokumentasjon på, men det atte du mener atte du ikke har nok – altså sånn jeg forstår det så sier du at du får ikke livsoppholdet til å strekke til, fordi at du har så høye utgifter æææh til mat?
Jeg – Ja, jeg trenger å spise ekstremt sunn kost, med kjøtt grønnsaker og fisk og alt mulig, og jeg lever jo omtrent på skonrokker med kaviar!
A – Mm. Ja. Eehh og det er det jeg sier, at da må det på en måte eh .. dokumenteres, altså hva må du kjøpe, hvor mye koster det, altså du må sannsynliggjøre det, eller du må på en måte dokumentere hva det innebærer for deg, at du har en diabetessykdom
Jeg – Hvorfor skal dette gjøres så vanskelig, dette høres jo ut som om sosialkontoret er helt tette i pappen. Altså – ER det så vanskelig, skal det gjøres så vanskelig?
Dere skjønner jo hva diabetes 2 innebærer?
A Ja, det skjønner vi, vi vet jo godt hva det er, det vet vi men…
Jeg – Skal dere lage det så vanskelig, er det påkrevd?
A – Eeh.. Vi trenger no dokumentasjon, at du skriver noe om det, hvor mye du har i utgifter til mat, hvor mye det koster deg eeh ekstra, eeh på grunn av at du har diabetes.
Jeg – Jammen hvordan i all verden skal jeg kunne dokumentere det når jeg lever på noen skonrokker, noe hvitost og suppeposer for at ting i det hele tatt skal gå rundt her i en måned med 5000 kroner.
Du kan jo prøve å leve på det et par måneder, så kan du jo se hvor langt pengene strekker til!
I dette beløpet skal være utgifter til reisekort, medisiner, kontaktlinsevæske m.m
A – Ja. Eeh ja. Altså det blir mer at du på en måte tenker atte den satsen som er på livsopphold, den er for liten, sånn helt generelt…
ABELE
Jeg – Nei men jeg lever jo i dette, og det har gjort meg mye sykere enn det jeg har behøvd å være på grunn av at kostholdet er så elendig fordi at det er alt for lite penger, så jeg forstår ikke derfor hva det er du mener, at jeg skal sannsynliggjøre atte – hva er det du vil ha?!?
A – Det jeg prøver å si, er at vi har, altså man har en sånn livsoppholdssats. Man har jo en fastsatt livsoppholdsnorm. Den gjelder jo for alle. Og det er jo mange som synes det er veldig vanskelig å få det til å gå rundt, med den satsen.
Det er forståelig, for man lever ikke lukrativt så lenge man trenger sosialhjelp.
Jeg – Jeg forstår alt dette her. Kan du nå være snill å vike litt fra regelverket og prate som en vanlig person med egen tankegang og fornuft?
Altså jeg skjønner jo alt dette her, men jeg har diabetes 2 og som jeg sier til deg, så for å få disse pengene til å strekke til, så kan jeg vel bruke den andre metoden da, seponeringsmetoden eller hva det heter. Jeg lever kun på skonrokker og kaviar, og jeg trenger fisk og kjøtt og grønnsaker og masse ting som er mye dyrere enn dette.
A – Ja. Men da må du skrive noe om det i en søknad eventuelt. Skriv det som du nå sier i en søknad, så må vi ta en vurdering ut i fra det. Jeg kan ikke saksbehandle over telefon så jeg kan ikke gi deg noe svar på hva du evt. ville ha fått, men det er lov og så søke, og så får vi ta en vurdering på det. Jeg kan ikke gi noe svar nå.
ABELE
Jeg – Men da må det altså foreligge en legeerklæring på at jeg har diabetes, og at legen skriver at jeg trenger et sunt kosthold og mer penger til det?
A – Men det – ja det…
Jeg – Det er sånn plankekjøring som dere trenger? Ikke for det dere er dumme, men fordi dette behøves i dokumentasjonen rett og slett? Det er påkrevd?
A – Ja vi trenger jo i hvert fall å kunne se at hvis du begrunner det med at du har en diabetessykdom, så er det gunstig at du dokumenterer det, men som du sier, så kan det godt hende at vi har papirene her, det tror jeg gjerne at vi har. Men at du i hvert fall skriver hva du begrunner det i sjøl!
Jeg – Da trenger jeg ikke en legeerklæring med andre ord?
A – Hvis du kan få det, så er det positivt.
Jeg – Ja for det trengs for byråkratiet liksom.
A – Jeg ser ikke om det ligger her, for jeg har ikke mappa foran meg.
Jeg – Nei. Så selv om du finner det, så trenger du dette for byråkratiets skyld…
A – Det er godt mulig at det ligger i mappa di det som sier det at du har diabetes, og da er det selvfølgelig tilstrekkelig!
Jeg – Det har ligget der siden 2003!
A – Ja, men da tar vi utgangspunkt i det.
Jeg – Javel. Da slipper jeg å gå til lege først, og kommer til dere i dag og skriver erklæring på at jeg lever for dårlig og at jeg trenger mye mer penger per måned for at ikke helsen min skal bli ødelagt, i form av et forsvarlig kosthold.
A – Ja, du… skriv det du ønsker, og så må vi ta en vurdering ut i fra det.
Jeg – Ja.

ABELE

A – Mm. Og trenger vi noen ekstra opplysninger ut i fra det som kommer fram, så må vi bare spørre etter det i etterkant.
Jeg – Ja kan du ikke gjøre det før du setter et evt. avslag, for der vil det evt. stå at ”vi har ikke noen nyere legeerklæring som støtter dette” – altså da må du heller ta en telefon til meg og ikke gjøre det veldig vanskelig, det håper jeg du kan være med på?
A – Ja, da sender vi en forvaltningsmelding, det gjør vi ja!
Jeg – Ja. Før eventuelt avslag på grunn av det.
AJa, Hvis vi trenger noen flere opplysninger for å behandle søknaden, så gjør vi det.
Jeg sier at da kommer jeg bort dit i dag og fyller ut det hvite skjemaet, og skriver under på fullmakt for sosialkontoret å sette penger inn på min konto.
(Jeg har stempel 31.mars på både at fullmaktsavtalen ble undertegnet, samt det hvite arket med søknad om bostøtte. Det ser derfor ut til at jeg gikk dit dagen etter, hvis jeg da ikke har satt feil dato på denne samtalen).
Samtalen avsluttes.
ABFEIIG
Hva som derimot skjedde en tid etter, fra post 6 i serien – samtale med Amundsen mandag 08.06.2009:
(…) Jeg viser til samtalen vi hadde forut for denne der vi snakket om forhøyede utgifter til kosthold, og minnet henne på her at hun lovte å ikke avslå denne søknaden fra meg før hun hadde sett gjennom alle dokumenter som lå på meg ved kontoret.
Her skulle ligge bekreftelse på at jeg har diabetes, og jeg ba henne innstendig om å kontakte meg hvis hun trengte mer dokumentasjon fra min side for å behandle stønad til forhøyet livsopphold FØR hun evt. avslo søknaden, for det hadde jeg!
Jeg understreket at dette var svært viktig for meg, fordi jeg var såpass syk.
ALLIKEVEL sendte Amundsen meg bare et avslag UTEN å kontakte meg, og det selv om alt hun trengte av legeopplysninger allerede lå i min journal!:
http://bit.ly/9V1i2P
Jeg siterer Trude Amundsens øverste sjef – Vildgun Steinhaugen fra journal som jeg fant i ettertid, der hun personlig tilkjennegir at hun er klar over min helsetilstand:
Saksfremlegg Saksnr: 2003/01562 Dato 18.08.2003.
“Det fremkommer i tillegg fra klagers side at hun har diabetes og astma.
Disse sykdommene forsterkes av langvarig stress.
Dette er dokumentert av lege Svein Høegh Henriksen datert 12.06.02.
Klager har innlevert dokumentasjon på nylig legebesøk vedrørende høyt blodtrykk og stress.
Klager har selv ønsket at det ble vedlagt papirer fra legevaktbesøk. Vedlegg nr. 13 (…)»
Det må kunne regnes for sannsynlig at Amundsen visste at jeg ikke ville ha overskudd til og klage på dette så syk jeg var.
ABEENPHOE
Ny samtale med TrudeAmundsen som ringte meg opp mens jeg satt med Helse og Sosialombudet i telefonen 04.04.2009;
A – Jeg forsøkte å ringe deg i går…
Jeg – Det kan ha vært mens jeg var i dusjen. Du ble forelagt problemstillingen i går? (Jeg hadde – på grunn av sykdom ikke rukket å levere inn ny søknad om nytt livsopphold 14 dager forut for ny ”skjerv” slik jeg var pålagt).
A – Ja, jeg har fått søknaden i hvert fall, og så forsto jeg slik at det hasta i forhold til at du ikke hadde penger. Nei de leverer så seint, og så ser jeg jo det ligger ved erklæring fra lege og alt sånt no, så at du har vært så syk at du ikke har hatt muligheter for å komme og søke.
Jeg – Jeg sitter her nå med blodtrykk på 205 over 135, og jeg har diabetes, og jeg har ikke mat.
A – Mm. Ja, men jeg skal forsøke å få sett på det i dag og håper at det kan være klart til kjøring i morgen. Jeg skal legge opptil det i alle fall.
Jeg må først få det godkjent av leder, men jeg tror vi kan klare det ja.
Jeg – Er det tirsdag 4. mars i morgen?
A – Onsdag.
Jeg – Jeg er helt desorientert – blodtrykket – kroppen holder på å kollapse, og shutte helt sammen.
A overser en såpass alarmerende melding, og svarer: Skal vi se – Jeg skal bare få sjekka om du ligger inne… Nei det gjør du ikke, har du noen konto som du bruker? Jeg kan legge det inn for denne gang, men vi må få en sånn kontoavtale som gir meg fullmakt til å sette inn penger på den konto du opplyser om nå da.
Jeg – Den kan jeg komme med når blodtrykket er mer stabilisert?
A – Ja – Er det varig, altså.. .. Er det nå spesielt du har vært dårlig, eller er det …
Jeg – Ja jeg er forferdelig dårlig, og min lege mistenker magesår, og jeg skal ganske snart inn på gastroskopi.
Blodtrykket går ikke ned, og jeg har skiftet blodtrykksmedisiner som jeg bare blir skikkelig forgiftet av.
Jeg var på Legevakten natt til … det var ca. 3 dager siden.
Jeg har ikke lenger tids- eller stedsans eller noen ting lenger, jeg er forferdelig syk.
(Rett etter, viste undersøkelsen at jeg både hadde fått spiserørsbrokk (symptomene man får med dette bruddet, er til forveksling lik de man får ved mavesår) – og spiserørskatarr).
ABEENPHOE
A – Mm, mm. Men hvilken bank er det du har bankkort i?
Jeg – Nordea.
A – Mm. Men da skal jeg gjøre det jeg kan i alle fall, for at du skal få noe da på konto i morgen.
Jeg – Noe, skal jeg ikke få hele beløpet?
A – Altså penger på konto i morgen?
Jeg – Ja, hele beløpet jeg skal ha for denne måneden.
A – Ja. Eeeeeeeehhhhh. Ja, eeeeeh jeg skal høre om det er greit, for det er utenom det vanlige, for vi må egentlig ha en kontoavtale, sånn at jeg må høre på en måte hva det er de kan godta. Om alle pengene sendes en konto som vi ikke kan få dokumentert at er din på en måte, men det går jo i så fall ut over deg selv, så det er ikke slik at jeg tror at du har oppgitt feil kontonummer…
Jeg – Men den gangen jeg kom til dere i juni da NAV skrev meg ut på bakgrunn av falsk forklaring, så skulle jo dere ha kontoutskrift fra 3 måneder tilbake, og DER STÅR JO KONTONUMMERET MITT!
A – Ja, men DA er det greit! Mm!
Jeg – Da blir det ikke noe tull der med ledelsen i morgen?
A – Jeg – jeg regner ikke med det nei. Jeg må få godkjent vedtaket hvis jeg skal få sendt ut noen penger i morgen.
Jeg – Hvem er det som skal godkjenne vedtaket?
A – En av teamlederne – det vet jeg ikke…
Samtalen avsluttes.

ABELILA

Ny samtale med Nordstrand Sosialsenter fredag 18.09.2009.
Sentralborddame ringer meg opp igjen og sier at hun har snakket med Marit Gunnes, som hadde bedt henne om å gi beskjed til meg at jeg måtte komme bort dit med en kontoutskrift. Først da ville det begynne å skje noe.
Jeg svarer at den hadde jeg sendt på e-post samme dag kl 09:30, noe jeg også hadde fortalt min saksbehandler Trude Amundsen.
Jeg gjentok mailadressen for henne som jeg sa at Trude allerede i dag hadde bekreftet for meg at var riktig; postmottak.sosialsenter@….
Damen sa at det var riktig mail, og at hun skulle gi min beskjed videre.
Samtalen avsluttes.
Anette Jørve Ingjer ringer meg fra Nordstrand sosialkontor fredag 18.09.2009.
Hun ringer fordi jeg hadde ringt dit tidligere den dagen. Hun sa at hun forsto at det gjaldt spørsmål om ”noen penger”, og jeg spurte henne om ikke damen jeg nettopp hadde snakket med hadde forklart henne hele problemstillingen.
– Nei, det hadde hun ikke.
– Jeg svarer at sosialkontoret er klare over at jeg har svært høyt blodtrykk, så det at jeg allerede hadde måttet forklare problemstillingen til to ulike personer og nå til en tredje, ikke ville bidra til å senke det.
Jeg forklarer igjen at jeg er svært syk og har ligget på sykehus 3 ganger i løpet av våren og sommeren fordi jeg er hyperallergiker overfor blodtrykksmedisiner men allikevel er nødt å ta dem.
Jeg har vært svært syk i 4 sammenhengende måneder, og har sykdommer ellers også, men i 4 måneders perioden holdt jeg på å dø flere ganger på grunn av skyhøyt trykk samtidig som jeg er diabetiker.
Jeg hadde forklart min totale livssituasjon inngående både skriftlig og muntlig til min saksbehandler Trude Amundsen, og understreket at jeg måtte ha fasttelefon og holde denne åpen, da jeg flere ganger måtte ringe sykehus, lege, legevakt sosialkontor og andre hjelpeinstanser der et telekort på 150 kroner ville ha vært brukt opp bare i en ventekø på telefonen.
Det ville derfor ikke være et alternativ med kontantkort på mobiltelefon. (Derfor har jeg ekstrautgift i måneden til Telenor – avdragsavtale på ca. 13-1400 hver mnd).
Dette vil være mer eller mindre konstant, da jeg i årevis har ligget på etterskudd med betaling dit.
ABELILA
Jørve svarer meg bare at hun kun ringer meg på grunn av matpengene siden Trude er i et møte på Ullevål sykehus, og jeg svarer at det forstår jeg men at jeg ønsket å gi henne litt bakgrunn.
Jeg forklarer at jeg ligger langt på etterskudd med min økonomi fordi jeg i den aller kritiske sykdomsperioden ikke orket å kontakte sosialkontoret. Jeg måtte låne penger akutt til det jeg trengte der og da av min sønn, som allerede er hardt belastet økonomisk da han kjøpte seg leilighet i fjor.
Dette var grunnen til at jeg denne måneden (september 2009) og forrige måned hadde levert skriftlige søknader til sosialkontoret om en ekstra livsoppholdsbetaling oppå den jeg allerede hadde fått, for å komme meg à jour og ut av en umulig og belastende økonomisk situasjon.
Jeg forklarer at jeg mottok utbetalingen for august ca 26 juli, (2009) og på ca. 14 dager hadde jeg brukt opp alle pengene da jeg var langt på etterskudd.
Derfor søkte jeg den 8. august om nytt livsopphold.
Jeg sa at jeg i gjentatte telefonsamtaler hadde fortalt Trude at det ikke var forsvarlig å leve på 60 kroner dagen i nødhjelp når man hadde såpass alvorlige sykdommer som det jeg har, og så kritisk syk som jeg har vært. ”Trude kjenner svært godt til situasjonen og årsakene til at jeg har kommet så alvorlig på etterskudd”.
Allikevel fikk jeg kun nødhjelpssjekk for en uke på 420 kroner som jeg attpåtil var nødt til å komme og hente på sosialkontoret, enda Trude visste at hun skulle sette beløpet inn på min konto siden jeg var såpass syk.
ABELILA
Jørve svarer meg ordrett; ”MEN I DAG ER DET SATT OVER TIL DIN KONTO”.
Jeg understreker at denne samtalen finner sted på en fredag, jeg er desperat, jeg er syk og uten penger og har allerede snakket med to damer denne dagen forut for Jørve, som har forklart meg at ingen penger er girert min konto etter at de har sjekket grundig.
Jeg ringte sosialkontoret om dette problemet nettopp fordi jeg samme dag hadde ringt min kontofon, som også kunne bekrefte at ingen penger var satt inn.
Jeg – Å? – Hvor mye da?
Jørve – 420 kroner er satt inn på din konto i dag!
(Her gjentar altså Jørve denne kritisk villedende informasjonen for meg, som – hvis jeg bare hadde godtatt uten å gå henne på klingen, ville ha rammet meg stygt).
Jørve fortsetter; Først, så fikk du altså 420 kroner som skulle vare fra den 11.09 – altså forrige fredag, tom 17.09, i går.
Jeg – Jeg sa at jeg hadde søkt om nytt livsopphold allerede 08.09.09 og skrevet i søknaden at jeg på det tidspunkt sto helt uten penger, slik at jeg synes det var helt forkastelig å deprivere meg på penger i hele 3 dager før disse begynte å løpe. Man skal få penger fra den dagen man søker.
Jørve sier hun skal gå inn å sjekke, og ber meg vente litt.
Så leser hun fra vedtaket mitt; ”Nødhjelp ytes fra 11.09.09 da sosialsenteret ANTAR at søker har klart seg med mat i 3 dager, siden søker har anført i søknad at hun hadde LITT MAT I KJØLESKAPET”!
Dette var sosialkontorets ”begrunnelse” for at de hadde ventet i hele 3 dager med å gi meg matpenger fra 8 til 11. september!
Jeg svarer; De ANTAR i en alvorlig sykdomssituasjon der jeg skriver jeg har LITT mat igjen, er det for dem da å ANTA at jeg har hatt nok mat å overleve for i hele tre dager?!?

ABELILA

Jørve svarer meg med sukkerstemme; Du vet at du da har mulighet til å påklage vedtaket”?
Jeg bekrefter det, men at jeg har vært i behov for omfattende bistand i hele dette snart halvannet året jeg har vært på sosialkontoret siden jeg ble skrevet ut av NAV på bakgrunn av falsk forklaring fra en aktør der.
”Jeg har ikke fått noen oppfølging eller hjelp eller noen gode løsninger og gode samtaler, det har ikke skjedd”!
Jeg sier til Jørve at dette skal ikke gå ut over deg stakkar, ”for du har jo ingenting med dette å gjøre”.
Jørve fortsetter å forklare meg at slik hun ser dette nå, så må jeg påklage vedtaket og fortsetter:
”Men det er altså sendt ut nye 420 kroner som skal være fra i dag!»
Jeg forteller at det ikke er forsvarlig å kontinuerlig sulte meg på nødhjelp når sosialkontoret er kjent med at jeg har alvorlige sykdommer.
– Sosialkontoret kjenner også til at jeg arbeider med forferdelig NAV-sak og at jeg ikke har overskudd, jeg lever ikke i den situasjon at jeg kan vente på at tiden dreges ut med å sende inn klager som tar forferdelig lang til å behandle når jeg ikke en gang har blitt gitt grunnleggende muligheter til å holde meg på bena ved hjelp til et forsvarlig kosthold. Jeg begynner å gråte, og forklarer at jeg kjenner meg merkbart mye dårligere av langvarig depivering, og at man jo ikke kan leve med alvorlige sykdommer på 400 kroner i uka.
Jørve – Ja, men det er den matpengesatsen vi har her, da kan du si….
Jeg – Ja men forstår du min sykdomssituasjon og hvor lenge de har ignorert meg, de KAN jo ikke gjøre det?
Jørve – Men har du medisiner som du ikke har fått henta ut? For har du livsnødvendige medisiner som du ikke har fått henta ut, så kunne vi ha sendt en garanti…
ABELILA
Jeg – Forstår du egentlig gangen i det jeg har forklart deg nå?
Jørve – Ja jeg forstår det du sier.
Jeg – At fysisk her, så er jeg nødt til å leve på 60 kroner dagen, er det noe du mener at skal være forsvarlig til diabeteskosthold?
Jørve – Men ut i fra den satsen, så er det de pengene som er beregna per dag. Og det er matpengesats, og DU LIGGER JO OVER SOSIALHJELPSNORMEN TIL VANLIG!
Jeg – Nå forstår jeg ikke?!?
Jørve – Har du flat sosialhjelp til vanlig, du har ikke noen egen inntekt?
Jeg – Nei.
Jørve – Ok, nei, men du har fått basisbeløpet ditt, livsoppholdet.
Jeg – Ja, og det er det jeg prøver å nå inn til deg med, men det viser seg jo at det nytter overhodet ikke, fordi hva KAN man stille opp med mot slik dumskap?
Jørve – Men jeg foreslår, jeg at du fremmer den klagen og så får du bistand fra Helse- og Sosialombudet til det, og så ser Trude og Marit Gunnes som er hennes teamleder på den når den klagen kommer inn!
ABELILA
Jeg – Og i mellomtiden skal altså mine sykdommer bli sterkt forverret når jeg gjennom flere måneder nå har forsøkt å få hjelp, med kun 60 kroner dagen når de kjenner godt til min sykdomssituasjon.
De gjør dette på pur jævelskap!
Jørve – Det tviler jeg veldig sterkt på.
(Les posten som understøtter min påstand):
Nav (Nordstrand) Sosial – Herske- og utmattelsesteknikker kontra etiske regler for Oslo Kommune og vanlig anstendighet.
http://bit.ly/aYmRUA
Jørve foreslår enda en gang at jeg sender inn klagen, fordi hun er teamleder i et annet team. Det vil være Marit og Trude som kjenner til min sak.
Jeg spør hvem Trudes overordnede er. Jørve svarer at det er Marit Gunnes, og den personen som jeg hadde snakket med den 16.09.2009.

Jeg spør hvem som er sjefen til Gunnes, og Jørve svarer; ”Vildgun”!
Jeg svarer at det ante meg, ”Vi kjenner godt til hverandre fra før”. (Sosialsjef Vildgun Steinhaugen i midten av bildet)
Jeg – Når jeg ringer kontofonen, står inne kun kr. 600 som jeg mottar hver måned til grunnstønad for telefon. 420 ekstra fra dere, er IKKE kommet inn.
Jørve – Nei, for jeg ser i vedtaket så står det at de er sendt KONTO, nei i vedtaket så står det at det skal sendes på utbetalingsblankett i posten din men det ser ut til at det er sendt KONTOEN din, så vent litt det skal jeg dobbeltsjekke.
Jørve – Du, nå ser jeg det her! Fordi i vedtaket nå, og jeg ser ikke hvem som har skrevet det, så står det at pengene skulle sendes på postgiro sånn at du får en giro i postkassa di!
– Men det er sendt til KONTOEN din!
Jeg: Men hvorfor forteller både første dame jeg snakker med i dag, OG en annen dame som jeg snakker med etterpå at intet vedtak er skrevet og at disse pengene IKKE er sendt til min konto i dag?
Jørve forklarer at når de sender en giro til postkassa mi, så går det noen dager først, for det må til banken, og så sender banken ut sånn utbetalingsblankett ”i postkassa di”.
Men pengene ble jo ikke sendt på post, de ble sendt på bankkontoen din!
Jeg – Hvorfor ser de to damene da ikke at dette er gjort når du forteller meg at det er det?
Jørve – Fordi de har sikkert ikke gått inn og sett så nøye som det jeg gjør nå.
Jeg – Jo det har de, de brukte lang til å lete og gå igjennom det etterpå sammen med meg.
ABFEIIG
Jørve – Men nå sier jeg i hvert fall til deg at pengene er sendt din konto men; DE ER IKKE SENDT I DAG, DE ER SENDT DEN 11 SEPTEMBER!
– 11 september, så er det gått inn to beløp på 420 kroner!
Jeg blir fullstendig satt ut, og sier Herregud, nå må jeg bare roe meg – jeg VET at jeg mottok disse to beløpene den 11.09.
Fordi; Den 8. når jeg la inn søknaden, så skrev jeg også at det sto nesten 400 kroner i minus på min konto fordi de var blitt trukket i en eller annen forsikring.
Sosialsenteret sender da 420 kroner direkte til min konto, slik at jeg ikke kan legge fingrene på dem. Dette blir altså umiddelbart ”svelget” av underskuddet som sto på konto. Disse pengene hadde jeg altså ikke fysisk.
Jørve begynner å prate mens jeg forklarer dette, og jeg hever stemmen og roper hallo, vent litt, jeg er ikke ferdig å forklare.
Jørve – Vet du hva, hvis du ikke endrer den tonen der til meg, så er vi nødt til å avslutte samtalen for jeg orker ikke å sitte og høre på deg. Du kan forklare hvis du gjør det på en ordentlig måte.
Jeg – Du forstår at jeg er opprørt over dette, og grunnen til at jeg ropte hallo, var at du begynte å prate mens jeg var midt inne i en forklaring, og det er ikke noe særlig for meg nå, jeg vil gjerne forklare ferdig.
Jørve – Ja men da får du forklare på en ordentlig måte.
Jeg Men jeg forklarte på en ordentlig måte før du avbrøt meg. – Gjorde jeg ikke det?
Jørve er taus.
Jeg – Så får jeg altså (i tillegg) en sjekk på kr 420 som skal vare fra den 8. september da jeg skrev i søknad til sosialkontoret at jeg ikke hadde penger. De 420 kronene som sosialkontoret sendte min konto, dekket altså opp det som allerede sto i minus der så de pengene fikk jeg jo ikke tak i.
Jørve – Men de ble ikke sendt din konto, de ble sendt på postanvisning, men så står det et kontonummer inne, og da registrerer ikke systemet at det skal sendes på post, så det sendes automatisk til din konto. Men da har du en mulighet, fordi da har vi gjort en feil her. For da har pengene som etter avtalen skulle blitt sendt i posten fordi du hadde minus på konto, blitt sendt på kontoen din som står i minus, så da har vi muligheten til å rette opp den feilen.
MEN DA MÅ DU KOMME HIT NÅ Å HENTE DE PENGENE, FORDI VI FÅR IKKE NÅ I DAG SENDT DEG NOEN PENGER PÅ DIN KONTO!

ABELILA

Jeg – Ja, men kan jeg får lov til å forklare nærmere nå på avslutningen her.
Jørve – Nei, for nå har ikke jeg mulighet lenger til å sitte i telefonen!
Jeg – Det er veldig viktig at du hører det jeg har å si nå hvis du er så snill?
Jørve – Vær veldig kort!
Jeg – Ja, (og jeg ler oppgitt da jeg sier – ”For en service).
Da jeg snakket med Marit Gunnes, hadde vi en stor kommers på telefonen da hun sa at jeg ikke hadde mer vedtak på penger etter 17.09.2009.
Jeg hadde gjort Gunnes oppmerksom på oppdekking av konto og sjekk på 420 som jeg mottok fra den 11 september, men Gunnes forteller meg allikevel at jeg ikke har løpende vedtak på penger etter 17.09.2009 da måtte jeg angivelig søke PÅ NYTT ble meg fortalt!
Etter hvert i samtalen forteller Gunnes at hun har sett feil, og at jeg vil få nytt vedtak på penger fra den 18 september og ut måneden.
Jørve – Ja, og de pengene er sendt til kontoen din!
Jeg – Nei, du sier de ble sendt den 11.
Jørve – Ja, de ble sendt den 11!
Jeg – Men ny utbetaling skulle skrives ut I DAG den 18 september og gitt meg.
Jørve – Ja men DET STÅR IKKE I JOURNALEN!
Men hvis pengene skulle ha vært sendt på postanvisning og er sendt på konto som står i minus, så er det vi som har gjort den feilen.
Jeg – Men nå tror jeg du gjør deg vrang med vilje, for Gunnes vet, jeg vet og du vet at pengene ble sendt 11. september til min konto.
Så sier Gunnes at NY sjekk som skal vare fra den 18 til den 24, skal utbetales den 18, hvilken jeg IKKE har fått I DAG.
Det er der problemet ligger.
Jørve – Og det stemmer! De pengene skulle gått i postkassen din og ikke på kontoen din!
Jeg – Ja men har dere sendt dem til kontoen min da?
Jørve – Ja!
ABELILA
Jeg – Men DET gjaldt jo for den 11, for den forsikringen som ble dekket opp av disse pengene!
Jørve – Ja, den 11 så fikk du med deg en hastesjekk herfra ikke sant?
Jeg – Ja?
Jørve – Og så ble det sendt 420 kroner til kontoen din.
Jeg – Ja, og så lar vi det ligge.
Jørve ønsker å avslutte igjen, da ”hun gir opp å forklare meg”, som hun sier.
Jeg – Ja men du vil jo ikke høre!
Jeg forklarer hele problemstillingen igjen fra den 11. for Jørve, at Gunnes sa at NY sjekk ville bli skrevet ut til meg I DAG, den 18.09 og det er ikke gjort! Hvorfor ikke det?
Jørve – Fordi da har nok ikke den beskjeden kommet ut til de andre, da har Marit (Gunnes) ikke sagt det fordi hun har sett at de pengene er gått til din konto og ikke på posten!
Jeg – Tuller du med meg?
Jørve – Det jeg prøver å si til deg, er at da må du komme bort nå, før vi stenger.
Jeg – Innrømmer du virkelig ikke den feilen?
Jørve – Vi har sendt pengene til kontoen din, som skulle ha vært sendt på postanvisning.
Derfor kan du komme bort og hente en NY sjekk på 420 kroner.
Jeg får navnet hennes;
Anette Jørve (Ingjer) Teamleder for rus- og psykiatriteamet.
A2EFXY
Samtalen finner sted klokken 12:55.
Klokken 13:50, kommer jeg på sosialkontoret for å hente sjekken da jeg ikke fikk noen beskjed i telefonsamtalen om at det ville være ventetid på denne.
Der blir jeg allikevel bedt om å vente, for ”de har mye å gjøre”.
På venterommet sitter allerede ca 7 – 8 personer.
Jeg forsøker å forklare i resepsjonen at jeg trodde at jeg ville bli prioritert siden sosialkontoret hadde gjort en feil, det var allerede nesten gått en time siden telefonsamtalen, og jeg måtte rekke Trygdekontoret før det stengte kl. 15:00.
Da fikk jeg beskjed om at jeg ikke ville rekke Trygdekontoret i dag, at de som holdt på med sjekken hadde sett meg komme, men at jeg måtte vente i køen som alle andre.
Jeg venter i ytterligere 40 minutter.
Da er sosialkontoret tomt og en somalier som kom inn langt senere enn meg, har også blitt ropt inn underveis og ekspedert før meg.
Enda venteværelset har blitt fullstendig tømt for mennesker, blir jeg stående og vente enda noen minutter før jeg blir kalt inn for å hente nødhjelpssjekken.
Enda en snedig gjengjeldelse som rammer fordi jeg har ”tatt igjen” med sosialkontoret, og som det vil være helt umulig å ”ta dem på”…
Jørves ”forklaring” gir heller ingen fornuft når sosialkontoret hadde bestemt seg for å avslå at de skulle dekke underskuddet på min konto som hun sa.
Sosialkontoret måtte med dette avslaget ha ment å utbetale meg nødhjelp sammenhengende over 2 uker.
6fc10-abaksnakk

Hvorfor valgte sosialkontoret da og utføre dette i to operasjoner ved og sette halvparten av pengene inn på min konto som de visste at var overtrukket i form av forsikring som jeg forut for dette både skrev i søknad og sa at var trukket – og som de allerede visste at ville bli «svelget» av banken og ikke komme frem til meg –
 – og utbetale meg det resterende på sjekk??
Det faller på sin egen urimelighet!
FORTSETTELSEN PÅ REFERATENE FRA DISSE TELEFONSAMTALENE ER PUBLISERT FOR EN GOD STUND SIDEN, I DEL 6 AV SERIEN I SEKS DELER:
08.06.2009 Telefonsamtale med saksbehandler Trude Amundsen Sørheim
http://bit.ly/9V1i2P
Helse- og omsorgsdepartementet
http://www.fylkesmannen.no/enkel.aspx?m=44809
Nasjonal helseplan
(2007-2010)
Særtrykk av St.prp. nr. 1 (2006–2007) kapittel 6
Fra side 279: Kvalitet skapes i de mange daglige møtene mellom brukere av og utøvere i helsetjenesten.
En serie prosesser skal koordineres godt for at kvaliteten på tjenestene skal bli god.
Kvalitetsforbedring i helsetjenesten forutsetter derfor helhetlig innsats på mange områder og gjennom hele behandlingskjeden.
Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten som Sosial- og helsedirektoratet utga i 2005, er et overordnet rammeverk som har til formål å understøtte sosial- og helsetjenesten i arbeidet med å utøve en helsetjeneste av god kvalitet.
Strategien sier at tjenester av god kvalitet er kjennetegnet ved at tjenestene er:
– virkningsfulle (fører til en helsegevinst)
– trygge og sikre (unngår utilsiktede hendelser)
– involverer brukerne og gir dem innflytelse
– er samordnet og preget av kontinuitet
– utnytter ressursene på en god måte
– er tilgjengelige og rettferdig fordelt
http://bit.ly/hHL6MB

ABedre-skal-det-bli

Forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven.
§ 6. Ansvar for å utarbeide individuell plan
Kommunens helse- og sosialtjeneste og helseforetaket har plikt til å sørge for at individuell plan etter § 1 utarbeides for tjenestemottakere med behov for langvarige og koordinerte tjenester jf. kommunehelsetjenesteloven § 6-2a (…) og sosialtjenesteloven § 4-3a.
Har tjenestemottakeren behov for tjenester fra andre tjenesteytere eller etater, skal kommunens helse- og sosialtjeneste og helseforetaket samarbeide med disse.
Den del av kommunens helse- eller sosialtjeneste som tjenestemottakeren henvender seg til, har en selvstendig plikt til å sørge for at arbeidet igangsettes uavhengig av om tjenestemottaker mottar eller har mottatt bistand fra andre deler av tjenesteapparatet.
Planarbeidet må koordineres, og det skal kun utarbeides én individuell plan for hver enkelt tjenestemottaker.
§ 7. Innholdet i individuell plan
Den individuelle planens innhold og omfang skal tilpasses behovene til den enkelte tjenestemottaker. Det skal under utarbeidelsen av planen tas hensyn til tjenestemottakerens etniske, kulturelle og språklige forutsetninger. Planen skal inneholde følgende hovedpunkter:
a.
en oversikt over tjenestemottakers mål, ressurser og behov for tjenester,
b.
en oversikt over hvem som deltar i arbeidet med planen,
c.
en angivelse av hvem som gis et ansvar for å sikre samordningen av og framdriften i arbeidet med planen,
d.
en oversikt over hva tjenestemottakeren, tjeneste- og bidragsyterne og ev. pårørende vil bidra med i planarbeidet,
e.
en oversikt over hvilke tiltak som er aktuelle og omfanget av dem, og hvem som skal ha ansvaret for disse,
f.
en beskrivelse av hvordan tiltakene skal gjennomføres,
g.
en angivelse av planperioden og tidspunkt for eventuelle justeringer og revisjoner av planen,
h.
tjenestemottakerens samtykke til at planen utarbeides og eventuelt samtykke til at deltakere i planleggingen gis tilgang til taushetsbelagte opplysninger og
i.
en oversikt over nødvendig eller ønskelig samarbeid med andre tjenesteytere, institusjoner eller etater.
§ 8. Gjennomføringen av den individuelle planen
Den alminnelige ansvars- og funksjonsdelingen mellom de ulike tjenesteytere legges til grunn ved gjennomføringen av planen, dersom ikke annet avtales.
http://bit.ly/eDuYfR
Sosialtjenesteloven kapittel 5
http://bit.ly/hPjLC8
LOV 2009-12-18 nr 131: Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
http://bit.ly/gJXpoj
AJUSTIS
Kommunal- og Regionaldepartementet
Meld. St. 7 (2009 – 2010)
Gjennomgang av særlovshjemler for statlig tilsyn med kommunene
13 Nye vedtatte og planlagte tilsynsområder i særlover
13.3 Arbeids- og inkluderings- departementet – forslag til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.
(…) I 2007 ble det ført til sammen 181 tilsyn med kommunal sosialtjeneste i form av systemrevisjoner (…)
I 143 av disse tilsynene ble det avdekket lov- eller forskriftsbrudd (avvik).
Dette er avvik som medfører at personer ikke får de tjenestene de har krav på etter loven.
Forsøk som enkelte embeter har utført med tilsyn på tjenesteområdet økonomisk stønad, har alle avdekket brudd på sosialtjenestelov og/eller forvaltningslov. Disse forsøkene har vært gjort på oppdrag fra departementet og med samtykke fra kommunene (…)
Statens helsetilsyn rapporterer at manglende tilsyn på disse forvaltningsområdene fører til at dette er de områder av sosialtjenesten som Helsetilsynet har minst kunnskap om.
Dette begrenser også Helsetilsynets rapporteringer til departementet.
Helsetilsynet skriver i sin Tilsynsmelding for 2007 at tilsynet mener rettssikkerheten for sosialhjelpsmottakere er for dårlig ivaretatt i det regelverket som gjelder i dag, og argumenterer for at tilsyn og plikt til internkontroll også bør omfatte kommunenes forvaltning av økonomisk stønad, kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad.
Arbeidsdepartementet_topp_bilde
Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener på denne bakgrunn at det er stor sannsynlighet for at kommunene ikke oppfyller krav i lov eller forskrift til forvaltningen av økonomisk stønad og kvalifiseringsprogram (...)
Klageinstituttet vil kunne korrigere lovstridige enkeltvedtak, men dette forutsetter at det fremmes en forvaltningsklage
Under to prosent av vedtakene om økonomisk stønad (sosialhjelp) blir påklagd og det føres ikke kontroll med at en omgjøring etter klage følges opp av kommunen ved en gjennomgang og eventuell korrigering av tilsvarende saker (…)
Klageinstituttet skal sikre at den enkelte får oppfylt sine rettigheter.
Klagestatistikken viser imidlertid at knapt to prosent av vedtakene etter sosialtjenesteloven blir påklagd.
At det er få som klager kan imidlertid ikke tas til inntekt for at det er tilsvarende få som blir utsatt for regelbrudd og som ikke får de ytelsene eller tjenestene de har krav på.
Det kan være ulike forklaringer på at få brukere av den kommunale sosialtjenesten benytter klageadgangen.
Ombudsordninger og domstolskontroll er, som klageinstituttet, avhengig av et individuelt initiativ fra brukerne av sosialtjenesten for å få overprøvd et vedtak.
Kontrollordninger som forutsetter et personlig initiativ fra den saken angår, vil ikke kunne sikre kontroll på de områder eller med de sakene der det er størst fare for svikt.

Domstolskontroll er forøvrig lite egnet på området
, fordi dette forutsetter at saksøker har økonomi og tid til å gjennomføre en prosess for retten, noe sosialhjelpssøkere eller søkere til kvalifiseringsprogrammet sjelden vil ha.

ABERLOVSORDNING
Reglene for fritt rettsråd og fri sakførsel gjelder ikke for forvaltningsområdet
Statens helsetilsyn har det overordnede faglige tilsyn med forvaltningen av sosialtjenesteloven i kommunene, herunder forvaltningen av økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet med tilhørende stønad.
Dette ansvaret innebærer at Helsetilsynet skal følge med hvordan kommunene praktiserer ordningene, med særlig vekt på å avdekke områder der det er fare for svikt, og om svikt har uheldige konsekvenser for brukerne.
Siden fylkesmannen ikke har hatt hjemmel for å føre tilsyn på disse forvaltningsområdene, henter Statens helsetilsyn sin kunnskap om forvaltningen av stønadskapitlene og kvalifiseringsprogrammet fra fylkesmannens klagesaksbehandling og fra egen overprøving av fylkesmannens vedtak etter forvaltningslovens § 35.
Ingen av de ovenfor nevnte kontrollordningene ivaretar en helhetlig kontroll av virksomheten eller er innrettet mot å avdekke systematiske feil i kommunenes oppfylling av myndighetskrav (krav pålagt i lov eller forskrift) (…)
Lovens system er at stønad skal utmåles ut fra en konkret og individuell behovsvurdering.

Stønadssatser er i den forbindelse kun et hjelpemiddel og et utgangspunkt for den konkrete vurderingen
.
Fylkesmannen vil i tilsyn kunne kontrollere at kommunen sikrer at det faktisk foretas konkrete behovsvurderinger som et ledd i saksbehandlingen av sosialhjelpssøknader, og at det ikke kun utbetales stønad etter et satssystem (…)
ABFOLKET
Merknader til § 9 Fylkesmannens tilsynsvirksomhet:
Første ledd utvider fylkesmannens tilsynsansvar til også å omfatte kommunens virksomhet etter kapittel 4 (individuelle tjenester) i denne loven.
Med denne utvidelsen av det statlige tilsynet med den kommunale sosialforvaltningen, skal fylkesmannen føre tilsyn med kommunens forvaltning av alle tjenester som hittil har vært regulert av sosialtjenesteloven fra 1991, herunder de tjenestene som videreføres i denne loven.
Det følger av dette at det nå også skal føres tilsyn med kommunens forvaltning av økonomiske stønader og kvalifiseringsprogrammet i NAV-kontoret.
Det pågår en gjennomgang og harmonisering av lovhjemler for statlig tilsyn med kommunene, og bestemmelsen har av den grunn fått en annen ordlyd enn tilsynshjemmelen i sosialtjenesteloven.
Endringen er ikke ment å medføre endringer i tilsynsmyndighetens kompetanse.
Tilsynet skal føres som et lovlighetstilsyn, det vil si at fylkesmannen skal kontrollere at kommunen oppfyller krav fastsatt i lov og forskifter på det rettsområdet som er undergitt tilsyn.
Fylkesmannen skal føre tilsyn med kommunens oppfyllelse av plikter etter kapittel 4, det vil si de individuelle tjenestene etter loven.
Plikter etter loven må ikke forstås slik at kontrollen er begrenset til å gjelde kommunens oppfyllelse av bestemmelser formulert som pliktbestemmelser.
Flere sentrale bestemmelser i loven er for eksempel formulert som rettighetsbestemmelser, og vil omfattes av tilsynet.
Fylkesmannen skal føre tilsyn med at kommunen følger de bestemmelser i lov og forskifter som regulerer tildeling av tjenester etter kapittel 4.
Det vil for eksempel innebære at fylkesmannen skal kunne kontrollere at kommunen følger saksbehandlingsreglene, selv om disse ligger i lovens kapittel 5 og i forvaltningsloven.
Det samme gjelder kravet til forsvarlighet i lovens kapittel 2 (…)!
ABELAINT
13.3.2 Risiko- og sårbarhetsanalyse
Innledning
I 2007 mottok 109 600 personer stønad til livsopphold (sosialhjelp). 21 prosent mottok stønad i en måned, mens 12 prosent mottok stønad hele året. De fleste stønadsmottakere er enslige menn uten forsørgeransvar for barn (nær 60 prosent)
Enslige med barn under 18 år utgjør 20 prosent av mottakergruppen.
Kvalifiseringsprogrammet ble lovfestet fra 1. november 2007 som et tilbud i kommuner med NAV-kontor.
Programmet vil derfor først være landsdekkende fra 2010.
Målgruppen for kvalifiseringsprogrammet er personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne som trenger individuelt tilrettelagt arbeidstrening og oppfølging for å kunne komme i arbeid.
Dette vil gjerne være personer som ellers vil være langtidsmottakere av sosialhjelp.
Kvalifiseringsprogrammet vil inneholde både statlige og kommunale tiltak fra NAV-kontoret.
Ansvaret for de sosiale tjenestene er lagt til kommunene. Regelverket gir vide rammer for det sosiale arbeidet og saksbehandlingen forutsetter et utstrakt bruk av skjønn.
Kommunens faglige kompetanse vil derfor ha betydning for om de som har krav på hjelp får rett hjelp til rett tid. Kommunale budsjettrammer og prioriteringer vil også kunne ha innvirkning på sosialtjenestens arbeid og de tjenestene som ytes.
Regelverket om økonomisk stønad og sosialhjelp representerer velferdssamfunnets nederste sikkerhetsnett.
Mens deler av loven har preg av å være en rammelov, er disse reglene og reglene om kvalifiseringsprogrammet utformet som rettighetsbestemmelser.
Sentralt i utformingen av sosialtjenesteloven fra 1991 og forslaget til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen ligger avveiningen mellom lokalt selvstyre og behovet for nasjonal styring. Loven skal på den ene siden gi kommunene frihet til å utforme hjelpetilbudene, men på den annen side skal loven legge grunnlaget for oppnåelsen av nasjonale sosialpolitiske mål.
ABKONSUL
Det er et overordnet mål å sikre sosial trygghet og rimelige levekår for alle.
Fra sosialtjenestelovens ikrafttredelse i 1993 har kommunenes egne satser for stønad til livsopphold variert, både med hensyn til hvilke livsoppholdsutgifter de er ment å dekke og med hensyn til stønadsnivå.
Loven angir ikke hvilket nivå stønaden skal ha, og pålegger ikke kommunene å operere med månedlige stønadssatser.
De kommunale satsene er kun et hjelpemiddel ved utmåling av stønad.
Etter loven skal stønaden utmåles på grunnlag av en konkret vurdering av den enkeltes behov og sikre et forsvarlig livsopphold (…)
Selv om veiledende retningslinjer har ført til en utjevning mellom de kommunale livsoppholdssatsene, er det fortsatt til dels store nivåforskjeller.
Kommunenes gjennomsnittlige utbetalinger ligger imidlertid betydelig høyere enn de veiledende kommunale satsene, noe som indikerer at kommunene følger sosialtjenesteloven med hensyn til å utmåle stønad på grunnlag av konkrete behovsvurderinger.
Sannsynligheten for at lovens krav ikke oppfylles
Kommunale vedtak om økonomisk stønad, kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad kan påklages til fylkesmannen.
Kvalifiseringsprogrammet er i en implementeringsfase og det foreligger ennå ikke statistikk over klagebehandlingen.
Vedtak om økonomisk stønad ble i 2007 påklaget i 3726 saker.
Ca. 20 prosent av vedtakene ble endret eller opphevet av klageinstansen.
Hovedgrunnene for dette oppgis å være feil lovanvendelse, feil saksbehandling eller åpenbart urimelig skjønnsutøvelse.
I 2007 ble det ført til sammen 181 tilsyn med kommunal sosialtjeneste i form av systemrevisjoner. Dette gjaldt sosiale tjenester som avlastningstiltak, støttekontakt, praktisk bistand og opplæring i hjemmet.
I 143 av disse tilsynene ble det avdekket lov- eller forskriftsbrudd (avvik).
Dette er avvik som medfører at personer ikke får de tjenestene de har krav på etter loven.
Valget av de 181 kommunene og bydelene var basert på risikovurderinger og utvalget var derfor ikke representativt for landets kommuner. Utvelgelsen bygger på kunnskap fylkesmennene får om kommunenes saksbehandling fra behandlingen av klagesaker, men også fravær av klager vil kunne begrunne et tilsyn med en kommune.

abblåst
Departementet legger til grunn at det ikke er systematiske kvalitative forskjeller på kommunenes forvaltning av de ulike tjenestene og ytelsene etter sosialtjenesteloven og at det derfor er stor sannsynlighet for at det også gjøres systematiske feil ved tildeling av økonomisk stønad og kvalifiseringsprogram.
Forsøk som enkelte embeter har utført med tilsyn på tjenesteområdet økonomisk stønad, har alle avdekket brudd på sosialtjenestelov og/eller forvaltningslov.
Disse forsøkene har vært gjort på oppdrag fra departementet og med samtykke fra kommunene. Formålet har vært å prøve ut systemrevisjon som tilsynsmetode på dette området.
Statens helsetilsyn rapporterer at manglende tilsyn på disse forvaltningsområdene fører til at dette er de områder av sosialtjenesten som Helsetilsynet har minst kunnskap om.
Dette begrenser også Helsetilsynets rapporteringer til departementet.
Helsetilsynet skriver i sin Tilsynsmelding for 2007 at tilsynet mener rettssikkerheten for sosialhjelpsmottakere er for dårlig ivaretatt i det regelverket som gjelder i dag, og argumenterer for at tilsyn og plikt til internkontroll også bør omfatte kommunenes forvaltning av økonomisk stønad, kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad.
Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener på denne bakgrunn at det er stor sannsynlighet for at kommunene ikke oppfyller krav i lov eller forskrift til forvaltningen av økonomisk stønad og kvalifiseringsprogram.
http://bit.ly/foPuPZ
ABHOWDM
Les mer om den vanvittige sosialkriminaliteten her:
Falsk forklaring (ordrett gjengitt) og grovt misbruk av stillingsposisjon, bidrar til og stanse Yrkesrettet Attføring:
http://bit.ly/btWVJt
Forbrytelser i den Offentlige Tjeneste
http://bit.ly/dZxQ3D
Om meg – Del 2:
http://bit.ly/zKYewd
Rapport: Nav-saksbehandlere – Nav Nordstrand sosial:
http://bit.ly/bMLPNv
Den indre klikken ved sosialkontoret:
http://bit.ly/bUrNEf
Strategi for oppfølging av brukere i NAV, og Kompetanse i NAV-kontoret – Overordnede prinsipper og føringer
http://bit.ly/pjTyqQ
Lov- og regelverk
http://bit.ly/xkWBVd
Hvem skal kontrollere kontrolløren?
http://bit.ly/Nm3M2q
Fasiten – Hvordan sosialhjelpsmottakere langsomt blir tatt livet av, og annen nyttig informasjon
http://bit.ly/QDmTaJ
Er etikken fraværende i offentlig forvaltning? Hvem kan bistå når tjenesteutøveren misbruker sin myndighet?
http://bit.ly/clMyRg
Sosialtjenestens systematiske avvik og Fylkesmannens fravær av konkret inngripen
http://bit.ly/sa6v67
Manipulasjon, nasjonal kvalitetsstandard, svekket rettssikkerhet og krav til saksbehandling
http://bit.ly/rEmrzj
Fraværende rettssikkerhet for mange av landets borgere (Forvaltningenes hjemmelagde regler)
http://bit.ly/vZ5qgK
Forvaltningens sannhetsregime
http://bit.ly/wYCOzE
Dumskapens Nav vant over nobelpristakere og samfunnslønn
http://bit.ly/i2OkU8
Slik ble Nav-systemet trumfet gjennom. Navn på de ansvarlige:
http://bit.ly/duYhto
En av år 2012 viktigste kronikker
http://t.co/wk8mwVyt
abone_brekke
Nav – Ordførerkandidat: “Redd for at saksbehandlere skal hevne seg”:
Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?
http://t.co/GsSLO0Zr

Fra Aetat til Nav – Løftebrudd og fravær av normal anstendighet

http://bit.ly/HqIKcx
Klageretten som fulgte med yrkesrettet attføring, er fjernet.
http://bit.ly/Hbby95
Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond. Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold
http://bit.ly/ejaH4
Vår nye ytringsfrihet
http://bit.ly/z4BYPe
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

august 2010
M T O T F L S
« jul   sep »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 056 andre følgere

%d bloggere like this: