Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

NAV Nordstrand Sosial: Informasjon om grovt maktmisbruk – fortsettelse av serien i 6 deler.


Nordstrands blad 21.10.2010 – Nordstrand får endelig NAV-kontor
Som siste bydel i Oslo og nest sist i hele landet får Bydel Nordstrand en felles dør til hjelp.
“Det nye kontoret blir ledet av Anne-Mette Bakke og Vildgun Steinhaugen, de er såkalt ledere i partnerskap. De har høye ambisjoner for det nye kontoret (…)
Vi er opptatt av å gi et best mulig tilbud til innbyggerne i bydel Nordstrand, sier Anne-Merete (METTE skal det være) Bakke og Vildgun Steinhaugen.”
http://bit.ly/gGuYXN

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEKONTROLL

24.05.2007: Vil kontrollere pressen (Bydelsdirektør Per Johannessen nr. 2 fra høyre på bildet)
Bydel Nordstrand vil ikke uten videre slippe til journalister på sine institusjoner når det kommer politikere på besøk.
Dette kommer frem i en prosedyre for politikerbesøk som er utarbeidet av bydelen og som ble lagt ut på bydelens nettsider sist fredag.
Norsk Presseforbund finner at prosedyren bryter både ytringsfriheten og offentlighetsloven (…)
Det er særlig punktet der det står at ansatte eller tjenesteledere ikke skal stilles eller svare på spørsmål av politisk, økonomisk eller ressursmessig art, som vekker oppsikt (…)
Dersom KrFs Dagfinn Høybråten kommer, kan det bli pressenekt.
Et generelt presseforbud er brudd på offentlighetsloven. Om det skal være med journalist skal i så fall vurderes i hvert enkelt tilfelle, sier Holm i Presseforbundet.
Det handler om fellesskapets penger. En skriftlig prosedyre for spørsmål som ikke skal stilles og bilder som ikke skal tas er mildt sagt spesielt (…)
Hva om en bydelspolitiker får greie på kritikkverdige forhold rett før et BU-møte, må han vente 14 dager for å få komme på besøk?
Nei, oppstår det noe akutt må vi prøve å ta det der og da.
http://bit.ly/ghfwuR

absens

24.05.2007 – Oppdatert 30.03.2010: Må få ytre seg fritt
I sine formuleringer gir prosedyren nærmest inntrykk av at det i utgangspunktet ikke er ønskelig å ha presse til stede hvis noen ønsker å sette de offentlige tjenestene under debatt.
“Det er ikke anledning til å bringe med journalister med henblikk på å skape mediedekning” er den krystallklare beskjeden.
Bydelsdirektøren (Per Johannessen) kan derimot godkjenne unntak fra dette.
Men hvis pressen er til stede, skal de som jobber der ikke ha mulighet til å ytre seg fritt.
“Det forventes at ansatte ikke blir stilt spørsmål av politisk, økonomisk eller ressursmessig art”.
Begge deler er etter vårt syn brudd på prinsippet om meroffentlighet i offentlighetsloven (…)
http://bit.ly/eLEMOI
Bildet under: Bydelsdirektør Per Johannessen, sosialleder Vildgun Steinhaugen og leder i jobbrelatert partnerskap med sosialsjefen- Anne Mette Bakke – hvis lov- og regelbrudd kan leses mer om her:
NAV Nordstrand Arbeid underslår min klage til Trygderetten i hele 8 måneder – og lyver til meg om det!
http://bit.ly/aSnrTJ
ALLE JÆVLENE PÅ ET BRETT
OPPDATERT 28.08.2010
I går fikk jeg vite av Birgitte Mølstad at Nav N.S avslo kravene mine om tilbakebetalt nødhjelp og oppheving av ukentlige utposjoneringer av livsopphold å gjelde til en gang i måneden, selv med erklæring fra min fastlege på at dette måtte omgjøres på grunn av min helsesituasjon.
Etter skarp korreks i mail fra meg til sosialleder Vildgun Steinhaugen da hun tilkjennega at min klage var misoppfattet, stanset kontoret utbetaling til meg før helgen som jeg skulle hatt fredag 27.08 da jeg har levd på kun kr. 965 ,- siden 20.08.
Jeg ble opplyst da jeg ringte dit for og forsikre meg at det ikke skulle være noe tull med ukeutbetaling siden det var helg, at neste utbetaling ville gjelde fra 01.09 og ble sendt ut «i går».
De 5 – FEM dagene i mellom da jeg således ville stå fullstendig uten penger og mat – få uker etter ukeoppdelingene trådte i kraft der første utbetaling for meg å leve på var 500 kroner i hele 9 dager, hadde de ingen fornuftig forklaring på hvordan var gått til.
På grunn av denne snedige gjengjeldelsen måtte jeg reise ekstra ned i dag og hente ut nødhjelp for 5 dager – kr 210,- på en sjekk som måtte heves i bank en fredag ettermiddag når klokken var 15:00…
Hele gangen i dette er vist i eget blogginnlegg – rett fra opptak:
Rapport: Nav-saksbehandlere – Nav Nordstrand sosial:
http://bit.ly/bMLPNv
abevhj
Klage til Fylkesmannen og Steinhaugens tilsvar offentliggjøres her:
14.09.2010: Tilsvar på Nav Nordstrands “saksfremlegg” til Fylkesmannen ved Avdelingsdirektør Gerd Reisvollsveen
http://bit.ly/dyKpip
OPPDATERT 25.08.2010
Omfattende klage på nekt av nødhjelp, oppdeling av livsopphold i ukentlige skjerver samt krav om at Fylkesmannen må reagere sterkt på at sosialkontoret lot meg overleve i hele 9 dager på kr. 500 under deres viten om min helsetilstand – utposjonert meg av mitt eget fremtidige livsopphold som da igjen ble tilsvarende mindre, ble sendt Nav Nordstrand Sosial i går for registrering med kopi til Fylkesmannen (som skal behandle saken)
Der ble blant annet informert (utdrag):
(…) Etter alle bevis i form av tapede møtereferater og telefonsamtaler jeg sitter med, vil det kunne holdes for sannsynlig at det gjennomførte fraværet av profesjonalitet og bistand jeg har erfart fra dere bunner i min pågående varsling om misligheter ved dette kontoret og i bydelen generelt. 
En slik agering vil kunne bli rammet av Straffeloven, og jeg vil om litt gå inn med advokat. Dette til ren informasjon (…)
Et videre “samarbeid” med dette kontoret eller innenfor denne bydelen vil være fullstendig utelukket fra min side informasjonen gitt i denne klagen og sakens natur, og med en kommende politianmeldelse på trappene vedrørende alle lovbrudd som har tatt plass ved dette kontoret samt forestående rettssak etter at denne klagen er ferdig utredet (…) 
For det er jo gjerne slik at når overgrepene antar slike overveldende dimensjoner, så vil det på det nærmeste ikke være noen vei ut.
Og klageinstansene ønsker kortfattede klager med klare og tydelige punkter.
Mye av informasjonen ligger derfor i blogginnlegg som jeg i løpet av flere år har forfattet fra dag til dag, for å klare og sammenfatte et maktmisbruk av såpass store dimensjoner at det vil være fullstendig umulig å føre alt dette inn i en klage alene.
Kontorets overtredelser av både etiske regler og lovverk er såpass mange og har haglet så tett at dette har utmattet meg og blitt for mye for mye å sette meg ned med og forfatte regelsmessige klager på og ta stilling til.
Derfor er det mye dere har “sluppet unna med”.
Alle nytteløse samtaler og krenkelser som jeg ikke har påvirkningskraft til å gjøre noe med, har blant annet ledet til at jeg er så totalrasert at jeg overser delbetalinger av viktige regninger og inkassokrav (…)
Timevis med møtereferater har blitt underslått og makulert fra deres side, klager har blitt arkivert uten videre oppfølging av oversendelse til riktig behandlingsinstans og falske notater i form av store essensielle utelatelser av deres uetiske agering har bevisst blitt ført inn i min journal for tåkelegging av egen agenda, slik at jeg som bruker vil fremstå som ekstra “vanskelig person” overfor de myndigheter jeg skulle komme til å varsle om flere avvik.
abalpractice-2
Jeg viser i denne forbindelse til blogginnlegget med min orientering til (teamleder Marit) Gunnes:
Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen. Del 5 (langt nede på siden)
http://bit.ly/cdYGKF
Min helsetistand har blitt ytterligere forverret, da jeg ikke har blitt sikret et forsvarlig livsopphold sett i forhold til mine sykdommer. 
En fortsatt opprettholdelse av sosialkontorets vilkårlige overstyring med brudd på en rekke lovbestemmelser og etiske retningslinjer som ligger bak deres tvang om ukentlige utbetalinger – begrunnet av meg som ugyldige i denne klagen, vil medføre ytterligere uopprettelige skader på min helse og totale livssituasjon.
(Jeg viser til den forestående rettssaken, og avslutter med):
Til orientering, vil en større og mer omfattende klage sendes ut fra meg i løpet av få dager til Byrådsavdelingen med krav om deres og flere ansattes avgang.
Det skal bli interessant og lese deres tilsvar!
Med hilsen
Jeanine
ABEFOON
OPPDATERT 17.08.2010:
Jeg ringer Nav Nordstrand Sosial i dag for å innhente siste informasjon jeg trenger før klagen går til Fylkesmannen.
Da blir jeg tilfeldigvis satt over til en dame jeg aldri har hørt om tidligere som er på «Team 2» – Birgitte MølstadTeamlederen for min daværende saksbehandler Hassan Rivandi, som jeg opplyste om at jeg allerede hadde sendt inn omfattende klage på og ikke lenger ville ha!
Mølstad informerer meg om at jeg nå skal over på «hennes team»!: «Fokus på deg er jo dine helsemessige utfordringer og finne en løsning. Kvalifisering og arbeid er ikke noe som er fokus for deg nå».
Jeg forstår ingenting og spør om de endelig har lest bloggen min og fått kalde føtter.
Mølstad: «Nei ikke kalde føtter, men du har vært på egentlig det andre teamet… jeg ser det at skifte team…
Jeg sier at jeg vil klage flere inn, og Mølstad svarer at hun kjenner til «saken min der» og «min journal hos dem».
Jeg: «Hvorfor skal jeg bytte over til deg på «Team 2»?
Mølstad: «Det er fordi du har opplyst om at du har helseproblemer»
Jeg: «Ja men det har jeg da opplyst om allerede i 2007»!!!
Mølstad: «JA; DA HAR DU VÆRT PÅ GÆÆRN TEAM I EN STUND DA!
Men det er jo ikke helt reine team i forhold til behandling og til kvalifisering, fordi noen ganger så går det inn i hverandre».
Hun sier så at det ikke bare er å skifte Team «på sekundet»!
ABEFOON
Jeg: «Hva er det det første Teamet står for?
Mølstad: «Team 1 har fokus på kvalifisering og opplæring arbeidssøk» (…) Nå er det da bestemt, at du skal over på vårt Team.
Mølstad påstår at de to Teamene «går i hverandre» og jeg spør om der eksisterer et Regelverk som attesterer at de to Teamene overlapper hverandre.
Mølstad svarer nei, dette er kun en «intern inndeling» hos dem»!
Jeg: «Og dette står i deres føringer klart og tydelig»?
Mølstad svarer «Ja».
Jeg: «Hvor står det så jeg kan gå inn og se på det».
Mølstad: «Nei det står i interne notater, så du finner ikke det «ute» noe sted»!
Jeg spør atter en gang om det hun opplyser meg om virkelig ikke er knyttet opp mot et Regelverk, og Mølstad svarer igjen at det dreier seg om en «intern organisering.
Jeg: «Og «Team2» har fokus på… ?
Mølstad: «Behandling og rehabilitering»!
ABEFOON
Jeg: – ?????
SÅ: Det ene teamet som jeg har vært ved i over to år med alvorlig sykdom og flere akuttinnleggelser ved Ullevål Sykehus  (ledet av Marit Gunnes)  har «fokus på kvalifisering og arbeidssøk» og det andre teamet som jeg plutselig får vite at jeg skal over på nå, har fokus på BEHANDLING OG REHABILITERING!
Jeg måtte legge på røret, for jeg ble så sjokkert og forbannet at jeg trodde jeg skulle få akutt hjerneblødning!
Linken under, er til Del 6 av serien jeg laget om dette kontoret.
Der kommer frem at min daværende saksbehandler Trude Amundsen Sørheim ble grundig orientert om min helsetilstand for svært lenge siden, hvilket hun rapporterte til både til sin teamleder Marit Gunnes og til sosialsjef Vildgun Steinhaugen:
http://bit.ly/9V1i2P
Konsulent ved sosialkontoret mottar samme orientering:
http://bit.ly/cdYGKF
ABAPLANINDIVIDULEl
Aktørene ved dette kontoret har i flere år vært fullstendig klar over at jeg er syk og ikke lenger kan arbeide.
Les den tapede telefonsamtalen jeg hadde med Amundsen mandag 08.06.2009 i Del 6 av serien som underbygger min påstand.
Utdrag:
Amundsen (KK) sier videre at vi har prøvd jobbsøk, men at jeg har gitt beskjed til JJ at “det ikke er der jeg er nå, og at det er min helse som har gjort det vanskelig for meg å gå ut i jobb”!
Her tilkjennegir altså KK at hun meget vel er klar over at jeg er såpass syk at jeg ikke kan arbeide – Hun viser faktisk at hun har vært klar over dette helt siden mail om dette gikk fra meg til JJ (Malin Karina Larsen) med denne opplysningen allerede 08.10.2008! (…) (Sitat slutt):
http://bit.ly/zDOcuc
VILDGUN STEINHAUGEN PÅ FACEBOOK
Sosial/enhetsleder Vildgun Steinhaugen (bildet) mottok selv førstehånds kjennskap om min helsetilstand allerede i første klage på henne (av de to klagene som ble underslått i 10 måneder av henne og hennes sjef Bydelsdirektøren)
Denne klagen/søknaden ble levert personlig på sosialkontoret og stemplet.
12.10.2009 – «Jeg opplever at deres handlinger er satt i system»
– og står å lese langt nede i denne posten.
Hun fikk Steinhaugen kjennskap til flere akuttinnleggelser ved Ullevål, og total kaotisk og skremmende situasjon med ekstra utgifter.
Derav mitt søk om nødhjelp og ekstra økonomisk bistand til å komme meg på fote.
Steinhaugens respons som øverste ansvarlige leder på dette, var og godkjenne deling av mitt livsopphold i to deler uten videre debatt – hvilket ledet til en enda mer uoversiktlig og belastende hverdag.
I telefonsamtale jeg hadde med Steinhaugen litt senere, når jeg klaget på at jeg i forbindelse med oppdelingen ville motta pengene den 16 i stedet for den 10 på grunn av gale datoer som ble satt – og dette ville utgjøre nær tre uker i stedet for to da pengene egentlig skulle være hos meg den 26, tar sosialsjefen liten notis av det jeg sier og lager lange pauser i samtalen, samt ber meg repetere gjentatte ganger hva det er jeg egentlig mener?!?… Hun skulle dog drøfte det med Amundsen.
Min klage og orientering rundt dette, resulterte i at pengene ikke var meg i hende før den 20….
Alle klager fra meg på denne overstyringen ble totalt ignorert.
SISTE INNLEGG 19.08.2010:
Nordstrand Sosialsenter – Marit Gunnes, Trude Amundsen, Anette Jørve og Vildgun Steinhaugen. Slik behandler de brukere som leverer klager på tjenestene:
http://bit.ly/bHqUv7
ABFEIGGG
Serien jeg laget om misbruket av myndighet som pågår ved Nav Nordstrand Sosial:
Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen.
(Denne rekkefølgen kan være mest hensiktsmessig for rask innføring i forholdene)
Del 3
http://bit.ly/cvsadn
Del 2
http://bit.ly/d23aa8
Del 5
http://bit.ly/cdYGKF
Del 6
http://bit.ly/9V1i2P
Klagene mine på sosiallederen ble altså arkivert og ignorert  i 10 måneder, der jeg blant annet ba om å bli flyttet over til et annet kontor.
(De står vist lenger ned i denne posten).
Dette kan nå endelig bekreftes ut fra noen av dokumentene i saken som ble oversendt meg fra Bydelsadministrasjonen i dag – fire dager etter forvaltningsfristen, og etter mitt skriftlige krav om innsynsbegjæring.
Det er enda uvisst om jeg har fått utlevert alle dokumentene da to av dem er likelydende!
Et av dem dreier seg om Bydelsdirektør Per Johannessens mail til de overnevnte innklagede aktører, samme dag som jeg ringte ham og etterlyste hvor klagene var – 06.07.2010 hvilket han sa han ikke visste, men at han ville ta kontakt » med meg hvis de kom til rette». Han gjorde – etter hva jeg kunne se, ikke det.
I stedet sendte han følgende orientering til Gunnes og Steinhaugen senere på dagen, samme dag 06.07.2010 (utdrag fra dokumenter jeg får oversendt i dag 13.08.2010):
(…) Hun (jeg) fremførte påstand om at Marit Gunnes hadde sagt til henne at klagesak var oversendt hit.
Dette medfører ikke riktighet etter registreringer i DL.
«Det som ev. ikke er besvart fra bydelens side er forhold hjemlet i sosialtjenesteloven» (!?)
Det sistnevnte leste arkivleder opp for meg da jeg ringte dit for noen dager siden, og hun var like blank som meg rundt hva i all verden det er som egentlig blir «sagt» og ikke minst ment her!
ABWPOSt
Samme dag – 06.07.2010 sender dog Johannessen meg vitterlig en mail som jeg naturlig nok aldri mottar, da jeg først nå i den oversendte saken oppdager at han hadde sendt denne til feil e-post adresse!
Her orienterer han meg (TAPET) om at klager som jeg mener at ikke er besvart av ham «må jeg henvende meg til «SOSIALSENTERET» for å spørre etter» – Hvilket jeg gjorde lenge FØR jeg krevde innsynsbegjæring og fikk lese overnevnte, som da igjen vil være lenge ETTER at Gunnes og Steinhaugen vitterlig hadde mottatt overnevnte orientering fra Johannessen!
Lenger ned på denne siden kan leses hvordan Gunnes valgte å besvare denne telefonhenvendelsen fra meg, samt klagene som er underslått på sosiallederen i sin helhet.
Krav om en rekke aktørers avgang vil straks sendes Byrådet, da verken Helse- og sosialombud eller Fylkesmann har myndighet til å gi offentlige tjenestemenn avskjed.
Litt bakgrunn står og lese i  forrige post:
Nav Sosial – Herske- og utmattelsesteknikker kontra etiske regler for Oslo Kommune og vanlig anstendighet.
http://bit.ly/aYmRUA
Der vises blant annet at Marit Gunnes, bevisst sender meg svært lang omvei på en bomtur som tar meg flere timer, for å ta penger ut på en sjekk som posten ikke har tatt imot siden år 1999!
Nordstrand Sosialsenter var det siste Sosialkontoret som kom inn under NAV – først i oktober 2010:
http://bit.ly/9L4i42
ABETISK
Oppdatert 07.08.2010
Klager på Nav Nordstrand Sosial blir underslått. Kameraderiet i Forvaltningen pågår i stor stil uten at noen griper inn.
Øverste myndighet i Bydelen – Bydelsdirektør Per Johannessen og hans underordnede som klagene gjelder – sosialleder for Nav Nordstrand – Vildgun Steinhaugen, underslår disse i hele 10 måneder.
Når jeg så ringer ham og spør hvor disse befinner seg for en drøy måned siden – 06.07.2010«vet han ikke det».
Da jeg ringer igjen 06.08.2010 er Johannessen ikke der, og jeg får snakke med Arkivleder Heidi Oppsal Olsen.
Hun kan fortelle meg at klagesakene befant seg i arkivet, at der sto nedtegnet at “Steinhaugen står ansvarlig for saken” og at Johannessen hadde sendt kopi av saksdokumentene til Marit Gunnes den 06.07.2010 som var samme dag og rett etter at jeg hadde ringt ham og etterlyst hvor klagene nå befant seg – hele 10 måneder etter at jeg leverte dem inn hvilket han fortalte meg at han angivelig ikke hadde rede på.
Men han lovet meg å ta kontakt “hvis de dukket opp”!
Det ble ikke gjort, disse ble altså sendt Steinhaugens underordnede Marit Gunnes som igjen er teamlederen til både min nåværende saksbehandler Hassan Rivandi og forrige saksbehandler Trude Amundsen den dagen – uten min viten!
Da jeg fortvilt ringer Gunnes tidligere 06.08.2010 og forklarer at klagene er «borte» og ingen vet hvor de er, opplyser hun meg ikke om at de er sendt som kopi til henne, men svarer med største dødsforakt og etter mye om og men:
HVIS DU OPPLEVER AT KLAGEN ER FORSVUNNET OG IKKE LIGGER DER, SÅ SKAL VI SELVSAGT SENDE EN NY KOPI TIL PER JOHANNESSEN! (Les mer av tapet samtale lenger ned i denne posten).
Helse- og Sosialombudet ved spesialkonsulent Magne Berg  og Anne- Lise Kristensen svarer meg i brev jeg mottar i dag 07.08.2010 etter å ha lest både disse postene og mottatt mine klager og bønn om hjelp til Berg både muntlig og skriftlig, at de ikke har myndighet til å overprøve sosialtjenestens avgjørelser (som vist i sin helhet senere i dette innlegget):
De godkjenner  med andre ord at en  diabetiker skal måtte overleve på 500 kroner i hele 9 dager og at sosiatjenesten nekter å utbetale nødhjelp – noe som er siste «stuntet» til klikken ved dette kontoret, underforstått – «deres hender er bundet»!
Det er altså ingen akutt hjelp å få i dette ugjennomtrengelige systemet, og lover og regler som synes å fungere som beskyttelse for vilkårlighet og overgrep er bare en stor vits.
Hva er da egentlig Helse- og Sosialombudet til for?!
De avfeier meg totalt og ber meg i brevet SELV om å henvende meg til sosialtjenesten PÅ NYTT «dersom det er nye momenter i saken» – mens jeg har forklart at jeg er i behov av ØYEBLIKKELIG assistanse nå!
Jeg har – som diabetiker, ikke mulighet å overleve på kun 500 kroner i 9 dager og deretter få redusert minste sosialhjelpsnorm betraktelig i attpåtil «ukentlige skjerver» siden innklagede aktører tar de 500 kronene fra mitt eget livsopphold som skal TREKKES FRA mine kommende utbetalinger!
UKEposjoneringene leder også til at reell sammenlagt månedsutbetaling vil ligge ca 4-500 kr UNDER minste sosialhjelps norm!
Når jeg spør min saksbehandler ved Nav Nordstrand Hassan Rivandi om han synes eget vedtak om det overnevnte er forsvarlig (les mer et stykke nede i denne posten), ønsker han ikke svare meg.
Jeg tilføyer: Uttalelser fra saksbehandler i Bydelen til annen person som ble rammet av gjengjeldelser og vilkårlighet ved samme kontor da hun fremmet klage på sosialleder Vildgun Steinhaugen, i serien i 6. deler jeg laget om kameraderiet i Bydel Nordstrand.
Vedkommende vil forbli anonym.
ABOTT
DD: “Bydel Nordstrand er et jævla “rottereir“!
VI HAR SÅ MYE PROBLEMER DER! Det er helt grusomt!
Nav Nordstrand – Det er en ukultur!
Enkelte steder, så samler det seg en ukultur.
Det er sånne personer som har vært der lenge, som kjenner hverandre, og som tenker at “nei, vi gjør sånn og sånn“. Og de ser på brukere som om de ikke er mennesker lenger!
De ser på dem som “de er litt i veien”!
Og da er det viktig at du ikke mister all din styrke i deg selv, selv om de er sånn og sånn. Det skal ikke være slik at du mister deg selv i en sånn prosess. Jeg skal ordne opp i det surret der, og snakke med GG og snakke med sosialsjefen (Vildgun Steinhaugen) – (Hvilket det senere viste seg at hun allikevel IKKE gjorde)!
Les hele innlegget med tapede møtereferat her:
http://bit.ly/cvsadn
Litt bakgrunn, før siste oppsiktsvekkende agering fra Nav Nordstrand Sosial nå i august 2010:
12.10.2009 leverte jeg  inn klage (kombinert søknad og klage) på sosialleder Vildgun Steinhaugen ved Nav Nordstrand hvilken hun sendte sin sjef – Bydelsdirektør Per Johannessen uten å informere meg.
Steinhaugen har vært sosialsjef (enhetsleder)  i kanskje ca 12 år eller mer, så hun måtte være kjent med at Johannesen ville svare som han gjorde til slutt – at dette ikke var hans bord.
Jeg mottok avslag på nær sagt alt jeg søkte om 04.11.2009, og overklaget dette 25.11.2009. (begge klagene ble levert og stemplet på kontoret)
De står gjengitt lenger ned ned i denne posten, og informasjonen ble sendt over mail til Magne Berg ved Helse- og sosialombudet.
Etterpå fikk jeg vite at klagene var gått til Johannessen IGJEN etter at jeg overklaget ignoreringen av klagen på hans ansatte, men for ca 3 – 4 uker siden nå i august 2010 da jeg ringte dit sa han at han ikke kunne skjønne hvorfor han skulle ha disse, men lovet å  ta kontakt hvis han “fant klagene” igjen.
Klagene synes underslått på ca. 10 måneden nå, for når «det viste seg» at Bydelsdirektøren ikke hadde myndighet til å kunne behandle disse, så måtte jo klagene sendes videre til riktig behandlingsinstans.
Men … «ingen vet hvor de er»…
 ABOTT
Både min første saksbehandler Trude Amundsen, hennes teamleder Marit Gunnes og Hassan Rivandi har etter tur fortalt meg at «de har taushetsplikt» og ikke kan si noe om hvor disse befinner seg, «det må Johannessen svare på”.
Johannessen på sin side, ber meg henvende meg til sosialkontoret.
Ca.22.02.2010 ringte Marit Gunnes meg opp som avtalt og bekreftet enda en gang at henvisning til Johannessen vil være riktig forvaltningsprosedyre, etter at hun til og med hadde hatt et par dager på seg å undersøke med sin overordnede (Steinhaugen) dette jeg spurte henne om etter at jeg tilfeldigvis møtte henne i resepsjonen på sosialsenteret fordi jeg syntes det var rart at jeg ikke hadde mottatt svar på min purring.
Gunnes forklarte igjen etter sin samtale med Steinhaugen at jeg måtte henvende meg til Bydelsdirektøren for orientering, selv om jeg i møtet på kontoret OG nå i telefonsamtalen hadde opplyst Gunnes om at det nettopp var Johannessen som hadde ignorert den første klagen på sosiallederen med svar om at det ikke var hans bord da klagen først gikk dit!
I denne ba jeg blant annet om å bli behandlet på anstendig vis ved kontoret, og belyste hvordan jeg opplevde sjikanen jeg ble møtt med i en livs og sykdomssituasjon som var sterkt belastende og skremmende, samt overflytting til annet kontor.
Ingen respons…
Jeg har også bedt sosialkontoret både skriftlig og muntlig flere ganger om å oppheve delingen av mitt livsopphold som de satte til 2 ganger i måneden og ikke EN utbetaling slik jeg hadde hatt til da, etter at jeg hadde sett meg nødt til å søke nødhjelp ut fra store utgifter i fortvilt livssituasjon.
De valgte å gjøre dette i en særdeles stygg sammenheng – etter at jeg var akuttinnlagt på Ullevål 3 ganger på kort tid i 2009 og min fastlege bekreftet alvorlig sykdom i tillegg til flere legevaktbesøk og store utgifter generelt – blant annet til taxi som saksbehandler var kjent med, da jeg nesten ikke klarte gå.
Oppdelingen medførte svært store ekstrabelastninger som både saksbehandlere, Gunnes og Steinhaugen ble gjort kjent med.

Jeg hadde i samme periode store utgifter til medisiner da jeg reagerte voldsomt på den ene av dem etter den andre og samtidig fikk annen organfeil.
Tapede telefonsamtaler med min saksbehandler Trude Amundsen og andre vedrørende bakgrunnen for det overnevnte, kan leses i disse postene i serien i 6 deler: 
Del 6
http://bit.ly/9V1i2P
ABOTT
Som respons på min inderlige bønn om at de ikke måtte dele opp pengene, valgte sosialkontoret ved ledelsen som tok den endelige avgjørelse (Steinhaugen) rett og slett og gjøre nettopp det, etter at jeg ikke hadde sett andre utveier enn å søke nødhjelp ved et par tre anledninger da jeg var nødt å betale tilbake min sønn som sitter med store lån på egen leilighet, alle pengene han lånte meg under alvorlig sykdomsperiode – (fordi sosialkontoret avslo alle mine søknader om ekstra livsopphold for å komme meg på fote igjen) – grunner jeg hadde formidlet til sosialkontoret.
Oppdelingen tok plass etter at jeg i telefonsamtale med KK (Trude Amundsen), sa at hun ikke måtte finne på å dele opp beløpet samt forklarte konsekvensene.
Hun svarte meg at hun ikke kunne love noe, men måtte konferere med sine overordnede!
Da beløpet allikevel ble delt uten at jeg ble videre kontaktet, leverte jeg selvfølgelig inn klage og beskrev igjen hvilke dyptgripende konsekvenser dette ville få for min sykdomssituasjon – også i telefonsamtaler med KK.
Jeg ble fullstendig overstyrt igjen, og KK responderte ut fra en hver vinkel jeg forsøkte å nå inn til henne på denne gangen, samt fortalte at jeg ikke ville overleve stort lenger hvis de attpåtil skulle dele månedsbeløpet mitt opp, sitt sedvanlige meningsløse avvisende;Det er en samlet vurdering vi har tatt her”!
Les serien
Del 6
http://bit.ly/9V1i2P
Nå i august 2010 skal de til alt overmål gi meg ukesutbetalinger – fremdeles med største og selvfølgeligste fravær av dialog.
Det er IKKE aktuelt.
03.08.2010 tok jeg igjen kontakt med Helse- og Sosialombudet – denne gangen med saksbehandler Magne Berg
  – som har mottatt alle opplysninger fra meg som kommer frem i denne posten samt den forrige, hvor jeg også henviser til hele serien i 6. deler jeg laget om overgrepene og kameraderiet som er nøye innarbeidet hos en rekke aktører i Forvaltningen Bydel Nordstrand, og som pågår kontinuerlig.
«Helse-, sosial- og eldreombudet arbeider for at brukere av helse- og sosialtjenester i Oslo skal få de tilbudene og ytelsene de har krav på, samt påse at tjenesteyterne ikke forsømmer sine plikter overfor brukerne.»
http://www.ombudet.no/
Og jeg skriver mail til Berg (utdrag):
Jeg må få det jeg hele tiden har bedt om  (beskrevet over), siden (Nav Nordstrand) aldri har behandlet mine søknader på forsvarlig vis i kontekst av voldsomme belastninger men i stedet har valgt å utøve grove brudd på omtrent alle retningslinjer og lover som er å oppdrive.
Det å hele tiden måtte kjempe og arbeide uavlatelig med å belyse maktovergrepene fra aktørene ved Nav Nordstrand har ikke vært til å leve med.
Jeg er svært dårlig.
Jeg har søkt om (med flere avslag) og ber om en ekstra månedsutbetaling av livsopphold stor kr. 5398,- og deretter få full utbetaling av livsopphold en gang i måneden da dette aldri skulle vært delt opp ut fra det jeg nettopp har forklart (over), hvilket har bidratt til å sette meg i en ytterligere belastende situasjon som bare har eskalert frem til her jeg står i dag:
Klagen av 03.08.2010.
Det er særdeles viktig at jeg får månedsutbetalingen tilbake, og jeg ber Dem om å konfrontere sosialkontoret med dette i lys av hva jeg gir dem av informasjon i denne klagen.
Jeg ber Dem om å lese serien. Spesielt Del 1, 4, 5 og 6 som handler om min sak hvor bakgrunnen for det hele blir belyst, og jeg tror det vil være mest hensiktsmessig og starte med Del 5 om De ikke skulle rekke å komme lenger med det samme.
Det er stygg lesning:
Del 5
http://bit.ly/cdYGKF
Del 6
http://bit.ly/9V1i2P
(Del 1 og 4 er mye redigert inn i de andre postene, som starter med Del 2):
http://bit.ly/d23aa8
ABWPOSt
OPPTAK – KLAGESAK 03.08.2010 (denne redegjørelsen ble altså sendt Berg over mail):
Hassan Rivandi (Jeg har skriftlig bedt om å få bytte saksbehandler for flere uker siden) ringer meg opp ca. kl. 13:35 etter at jeg har ringt to ganger tidligere og forsøkt å få tak i ham denne dagen. Han kan fortelle meg at han har fattet et vedtak som har blitt godkjent (av hans sjef Marit Gunnes) og at det blir avslag på nødhjelp.
Jeg ber ham bekrefte at han kjenner til alle mine sykdommer – deriblant diabetes.
Han svarer ja, men ber meg lese vedtaket.
Jeg sier at det ikke er lov å avslå nødhjelp og at de hadde fått kvitteringer på at livsoppholdet var brukt opp.
H.R: Vi vurderer å gi deg ukentlige utbetalinger FRA FØRSTE SEPTEMBER! (…)
Jeg forklarer igjen rundt sykdom og hvilken situasjon jeg står i og prøver idiotisk nok å gå inn i en dialog rundt dette enda jeg i hele to år aldri har klart å oppnå noen som helst respons på alle mine forsøk.
Atter en gang møter jeg total ignoranse, og sedvanlig plankekjøringsopplesning på rams om “at jeg må lese vedtaket” og så videre.
Jeg forklarer at min saksbehandler før ham – Trude Amundsen hadde bedt meg om å sende inn nettopp kvitteringer på innkjøp av mat slik at sosialkontoret kunne se at livsoppholdspengene ikke strakk til i kostholdet jeg var nødt til å ha for diabetes. (Se gangen i dette i Del 4 og 6 av serien):
http://bit.ly/9V1i2P
En slik sannsynliggjøring hadde jeg m.a.o. levert ved søknaden nå, for med diabetes er jeg nødt til å spise 5-6 ganger om dagen. Det har utgjort ca. 25 – 30 måltider på de 5 dagene det tok fra sjekken kom inn den 29.07 og frem til den 2. august jeg søkte nødhjelp, noe kvitteringen på mat meget vel attesterer (det var 31 dager i juli måned).
MEN – Når jeg endelig sender inn dokumentasjon som jeg har blitt bedt om for lenge siden slik at kontoret bedre kan forstå hva jeg er i behov av vedrørende matutgifter til diabetes, så velger Nav Nordstrand: Hassan Rivandi, Marit Gunnes og hennes sjef igjen – sosialleder Vildgun Steinhaugen kun og respondere med, at mitt livsopphold heretter vil bli utposjonert hver uke etter at de har forskuttert mitt lille livsopphold som skulle bli utbetalt 16 august til første september – ca. kr 2700 med kr 500
(700 ble det for jeg kom dit dagen etter for jeg kjente meg dårlig og trodde jeg skulle få hjerteatakk samme dag som avslaget på nødhjelp og den vanvittige måten jeg ble møtt på) nå i august 2010!
ABAPLANINDIVIDULEl
Disse pengene tas altså fra livsoppholdet jeg skulle hatt fra 16.08 siden de velger å avslå nødhjelpen!
Les gangen i dette, i posten:
Rapport: Nav-saksbehandlere – Nav Nordstrand sosial
http://bit.ly/bMLPNv
(Jeg innskyter): Berg påstod i telefonsamtale at når han ringte sosialen og snakket med Gunnes,  gjorde han henne oppmerksom på overnevnte, og sa fra om at dette ville sette meg i enda mer håpløs situasjon.
Gunnes påpekte da for ham noen matvarer fra kvitteringen jeg hadde innlevert sammen med nødhjelpssøknaden, og kverulerte over (mine ord) noen av disse som hun mente at diabetikere ikke kunne spise/drikke – MELK!
Berg forklarte henne da at dette var feil, og jeg vil i denne forbindelse sterkt fremheve fra serien jeg laget om dette sosialkontoret i 6 deler, der noen av de tapede samtalene med min tidligere saksbehandler Trude Amundsen dreier seg om nettopp diabetesproblematikken.
Der fremstår hun som svært uvitende til denne og sier at  de kjenner ikke så godt til diabetes der borte… «hva spiser man da» osv.
(Mailen til Berg forts): Tilbake til telefonsamtalen med Rivandi:
Han responderer med at jeg må dokumentere “at jeg spiser mer enn det jeg får fra dem” og få evt. legeerklæringer på det, hvilket jeg forteller at de har fått for lenge lenge siden.
Videre kan jeg ikke sa jeg, i akuttsituasjonen jeg står i, vente flere dager på legetime uansett. Jeg har et eller to klipp igjen på Flexikortet og ingen midler til noe som helst. Heller ikke medisiner.
Rivandi forsøker å bli kvitt meg nå.
Han sier bare at han har andre hastesaker å ta seg av, og en bruker som venter på ham så han “skulle bare orientere meg om avslaget”…
Så sier han plutselig at han har et spørsmål (ordrett sitat):
Du sier du har diabetes og spiser FOR MYE (??!!) Men det jeg lurte på – hvorfor noen måneder du klarer deg, og noen måneder du ikke klare deg?
Jeg: Jeg har jo IKKE klart det! Det ligger jo regninger overalt her, jeg får ikke betalt noen ting. Jeg spiser dårlig og  jeg er så syk at jeg orker ikke å krangle med dere hele tiden og spiser et par boks bønner en dag og et eller annet.
Jeg spiser DÅRLIG, men nå er jeg såpass syk og har blitt det etter to år (på sosialkontorets minste sosialhjelpsnorm) så nå PRIORITERER jeg – for ikke og DØ, å spise det som jeg egentlig er MENT å spise, for jeg er så dårlig at det kjennes som jeg skal få hjerneslag eller et eller annet og dø når som helst.
(Jeg gjentar): Så NÅ prioriterer jeg dette, for jeg er SKIKKELIG syk blitt!
Da gjentar Rivandi så Gud er mitt vitne (ordrett):
Jeanine, mitt spørsmål er: Hvorfor, for eksempel i det siste, du har søkt to ganger om matpenger, men to tre måneder du søker ikke om matpenger«?!?!
Jeg: Men… skjønner du norsk? Har du FORSTÅTT det jeg sa til deg nå? Jeg kom jo med en forklaring! – Skal jeg ta den på nytt?
Rivandi: “Samtalen er avsluttet nå. Jeg må gå til andre bruker som venter“…
Jeg sier at han kan vente seg, det blir Sosialombud og politi!
TAPET TELEFONSAMTALE SLUTT.
(Utdraget fra mailen til Berg fortsetter):
ABELE
Jeg ringer straks opp Rivandis teamleder Marit Gunnes:
Jeg: Er det du som har godkjent at en diabetiker med mange tilleggssykdommer ikke får noen penger å leve på til mat nå i nesten 14 dager?
Gunnes: Du har fått mulighet til å få henta ut resten av livsoppholdet ditt – Du får delt opp det i deler hvis du leser hele vedtaket ditt!
Jeg: Hvilket vedtak?!
Gunnes sier at det gjelder vedtaket som er fattet på nødhjelpen jeg søkte om…
Jeg spør om hun mener at jeg ALLEREDE har fått dette vedtaket og vitterlig LEST det… ?!
Hun svarer at saksbehandler ringte meg for å informere meg om innholdet i vedtaket i og med at det ikke vil være hos meg før om et par dager.
Jeg sier at det eneste jeg fikk opplyst, var at jeg fikk AVSLAG på alt! (nødhjelp), og at jeg forklarte om sykdommer og at jeg er diabetiker og hadde spurt om jeg skulle sitte uten mat i nær 14 dager.
Gunnes (ORDRETT): Joda, han fortalte deg om nødhjelp, og han har sagt til deg at det livsoppholdet du er innvilga den 16, det kan utbetales i DELER for å sikre deg livsopphold for AUGUST i og med at det også er livsopphold for AUGUST (?!)
Jeg blir lamslått, uttalelsene er såpass absurde at de til en viss grad går over min forstand.
Jeg forteller at jeg skylder min sønn penger, og spør om hvor mye jeg da kunne komme og hente der nå “så jeg blir ENDA MER på hælen hos dere?»
ABFEIIG
Gunnes (ORDRETT GODDAG MANN – ØKSESKAFT SVAR SOM ER SÅ VANVITTIG POPULÆRT HOS ENKELTE ANSATTE VED DETTE SOSIALKONTORET):
DET VIL BLI DELT OPP I DELER!

Jeg gjentar spørsmålet
og får til svar at “det må de gjøre en “vurdering på” i forhold til beløpet!
Jeg svarer at klokken jo allerede har blitt 13:40 og jeg bruker en del tid på å komme meg dit (jeg har ikke bil). Så de må da vite hvor mye beløpet vil utgjøre.
Gunnes svarer uinteressert igjen at det er en “vurdering” de må ta…
Men både Rivandi og Gunnes har da vitterlig fortalt at vedtaket allerede ER fattet:
AVSLAG NØDHJELP! 
Må det da ikke ALLEREDE stå i vedtaket HVOR mye de akter å utbetale meg nå av mitt eget LIVSOPPHOLD som egentlig skulle utbetales den 16 august for de neste to uker slik at DETTE VIL MINSKE TILSVARENDE??
Akkurat dette sier jeg til Gunnes, at beløpet jo må stå i ferdigbehandlet vedtak, mens Rivandi har fortalt meg at jeg ikke får noen penger I DET HELE TATT!
Gunnes kjører (ordrett) på med største sedvanlige dødsforakt i sin neglekt av mine innvendinger. Hun later som hun fremdeles ikke har hørt eller forstått noe som helst av det jeg spør om, og som jeg så behjelpelig forsøker å få henne til å oppfatte med flere innfallsvinkler:
DET ER SÅNN SOM SAKSBEHANDLER HAR SAGT DEG, AT LIVSOPPHOLDET DITT KAN UTBETALES I FLERE DELER…
(Jeg tilføyer: Det sier ikke Rivandi noe om OVERHODET – hvilket kan verifiseres på båndopptaket)!
Jeg: NEI, han sa at livsoppholdet mitt ville bli VURDERT delt opp i flere deler i SEPTEMBER sa han – IKKE NÅ men i SEPTEMBER!
Gunnes: I SEPTEMBER OG, VIL DET BLI UKENTLIGE UTBETALINGER!
Jeg: Nei, IKKE OGSÅ – han sa det ville bli VURDERT å gjøre det I SEPTEMBER!
Gunnes GJENTAR: I september vil det OGSÅ bli vurdert, men livsoppholdet ditt for August, kan du få ut i deler (!!!)
Jeg: Jeg vil ikke ha det i DELER, da vil jeg ha det ut i en skjerv!
Gunnes: Det vil du ikke få i og med at du…
Jeg spør hvorfor hun de holder på slik, og forklarer ordrett det jeg sa til Rivandi om hvor mange ganger om dagen jeg var nødt til å spise. Jeg sa jeg hadde levert listen over mat og sannsynliggjort at maten ville være konsumert gjennom 30 måltider i en periode på 5 dager.

ABFEIIG

Gunnes: DU MÅ FORHOLDE DEG TIL DET VEDTAKET SOM ER FATTA!
Jeg svarer at jeg ikke “skal forholde meg til noe vedtak som er fattet“, jeg forsøker å gå inn i en dialog med deg – en fornuftig mellommenneskelig dialog, du må jo skjønne at jeg er i krise og at jeg er veldig fortvilt?
Gunnes: OG DERMED SÅ KAN DU KOMME OG HENTE NOE AV DITT LIVSOPPHOLD…
Jeg: Jeg skal ikke komme og hente “noe av mitt livsopphold” der – jeg skal ha full nødhjelp, evt. skal jeg ha FULL livsoppholds utbetaling som dere skal utbetale fra den 16 til den 30 (august 2010) så jeg får områ meg litte grann.
I mellomtiden får jeg meldt dere til politiet og gått inn med advokat og Helse- og sosialombudet.
Men først skal jeg ha en DIALOG MED DEG, og jeg skal ha et SKIKKELIG livsopphold å leve for NÅ og fram til den 16!
Gunnes – fullstendig uinteressert og med det største nedlatende tonefall (ordrett):
DA FORSTÅR JEG DEG PÅ DEN MÅTEN, AT DU IKKE ØNSKER Å HENTE LIVSOPPHOLD HER I DAG!
abevhj
Jeg: Hvem er du? – Synes du dette er en god måte å møte mennesker i krise på?
Gunnes: VI FORHOLDER OSS TIL AT DU HAR SØKT OM NØDHJELP, OG DET SVARET… 
Jeg: Du går jo ikke inn i noen som helst dialog her, du snakker jo ikke med meg som jeg skulle være et menneske. Du gir meg jo bare robotsvar.
Gunnes: DU VIL FÅ NOE LIVSOPPHOLD I DAG, MEN DET FORUTSETTER AT DU KOMMER HIT. DA VIL DU KUNNE FÅ NOE PÅ KONTANTKORT DU KAN DRA I MINIBANKEN PÅ SÆTER!
Jeg sier at dette (totalt) kommer til å få alvorlige følger for dem uten at det hjelper meg i min nåværende kritiske situasjon.
Den tapede telefonsamtalen avsluttes.
(Mailen til Berg fortsetter):
04.08.2010: Jeg ringer Marit Gunnes klokken 12:57 men blir etter lang venting fortalt at «hun er gått i et ledermøte».
Jeg uttrykker sterk tvil om det og ber om å få snakke med Rivandi.
DA kommer Gunnes i telefonen.
Jeg spør om hva det dreier seg om at jeg skal komme bort og hente et utbetalingskort der på kun kr. 500 (som jeg hadde ringt og fått vite av resepsjonisten tidligere denne dagen). 
Gunnes svarer at jeg snakket med henne og min saksbehandler i går, og de sa at jeg kunne komme og hente noe av livsoppholdet.
Jeg: Hvor lenge skal de 500 kronene vare?
G: Det vil bli gjort en vurdering på i forhold til det resterende beløpet men du skal få 500 kroner nå.
Jeg snakker nå V.E.L.D.I.G  T.Y.D.E.L.I.G:
I HVOR LANG PERIODE må jeg overleve på 500 kroner?!
G: Du har fått halvparten av ditt livsopphold allerede, og du får det resterende av det livsoppholdet du har for august, oppdelt i flere utbetalinger, og da vil den første av de 500 komme nå. Så vil du  – basert på det, få en vurdering på når neste utbetaling vil komme!
Jeg: Så jeg vil heretter kun få utbetaling på 500 fra dere i det hele tatt – er det det du sier?
ABFEIIG
Gunnes utbasunerer pompøst; Nei det er IKKE det jeg sier. Det er DINE ord. Det er feil SLUTNING. Det jeg sier, er at du vil få…
Jeg: HVOR mange dager, EN, TO, TRE, FIRE, FEM, SEKS, SYV ELLER ÅTTE skal disse 500 kronene VARE, SKJØNNER DU MEG NÅ?
G: Det må vi gjøre en vurdering på – på beløpet i forhold til livsoppholdet som gjenstår.
Jeg: Men jeg sier – jeg skal få ut 500 kroner i dag, HVOR MANGE DAGER HAR DERE BEREGNET AT DE PENGENE SKAL VARE?
G: Du har halvparten av ditt livsopphold for august gjenstående nå, så det vil bli oppdatert og oppdelt 500 kroner som du kan have i minibanken på Sæter!
Jeg: NÅ tuller du med meg ikke sant?
Jeg skal ta det for SISTE GANG – HVOR mange dager er jeg ment å overleve på 500 kroner?! 
G; Det vil bli gjort en vurdering på antall dager.
500 kroner er det du vil få i dag!
Så vil du da også få tilbakemelding på hvor mange dager det vil gjelde for!
Jeg: NÅR vil jeg få den tilbakemeldingen?
G: Den vil du få av Hassan…
Jeg: N.Å.R?
G: I løpet av en dag eller to!
Jeg: Ja men dette her er jo helt skandaløst?
Gunnes gjentar det hun nettopp har svart, verken mer eller mindre.
Jeg opplyste Gunnes om at jeg ikke hadde flexikort igjen og at jeg bl.a har lymfeødem som jeg går en til to ganger i uken til behandling for (legeerklæring på dette hadde da blitt levert sosialkontoret for ca. 5-6 uker siden, og stemplet). 
Jeg forklarte at jeg derfor var nødt å ha kortet som kostet nesten 200 kroner og at jeg da ville sitte igjen med kun 300 kroner.
På denne problemstillingen hvor jeg tilkjennegjør en aldeles umulig livssituasjon for meg å hanskes med, blir jeg møtt med følgende respons fra Gunnes (ordrett og tapet):
ABFEIIG
”Du vil få disse pengene fordi det er den enkleste måten å få ut penga på, i forhold til at du da kan dra på Sæter eller en annen minibank”!
Da spør jeg henne hvordan de TØR å opptre slik, og om de gjør det fordi de er helt sikre på at deres opptreden ikke vil medføre konsekvenser.
Gunnes driver bare på som vanlig i sin komfortable triumferende urørlighetssone med fullstendig fravær av dialog og intensjoner om å bistå med faglig forsvarlig skjønn.
Hun overhører alle mine innspill, bryter påtakelig med etatens etiske retningslinjer og går nå som alltid inn i kontorets sedvanlige repetisjon av absurde meningsløsheter satt opp mot situasjonens alvorlige kontekst overfor meg:
”Du har fått den informasjonen her nå jeg kan gi deg, og du kan komme hit og hente 500 kroner”!
ABWPOSt
Videre utdrag fra min mail til Berg:
Jeg er helt og fullstendig slått til jorden av disse pågående hersketeknikkene og unnlatelse av dialog og hjelp.
Denne samtalen er IKKE et unntak, slik har det vært i 2 år og jeg håper at De får omgjort denne groteske vinklingen saken min tar til det verre både med disse opplysningene samt all informasjon De mottok i mail natt til i dag, der gjengjeldelser – ørkesløst pjatt og økseskaftteknikker er “standard håndtering og “respons” på at jeg har gått ut offentlig med informasjon om hva som egentlig tar plass i kullissene ved dette kontoret.
04.08.2010: En stund etterpå ringer Rivandi meg opp og forteller at utposjoneringen av mitt eget fremtidige livsopphold som jeg egentlig skulle hatt fra midten av august og ut måneden er tilstått meg med 700 kroner som jeg kan hente «i dag»!
Da refererer jeg fra samtalen med Gunnes samme dag, der hun hadde fortalt at dette kun ville dreie seg om 500 kroner, hvorpå jeg responderte med at ca. 200 av disse ville gå bort i reise (Flexikort) da jeg bl.a har lymfeødem som jeg går til behandling for 1-2 ganger i uken og spurte henne hvordan dette kunne holdes for forsvarlig da jeg kun ville sitte igjen med kr 300 til mat i et tidsrom Gunnes «ikke kunne fortelle meg hvor lenge ville vare»!
Jeg spør Rivandi hvor lenge 500 kroner (700 hvorav 200 bortfaller til reise slik at det blir 500 igjen), er ment å vare til mat.
Han forteller meg at dette vil dreie seg om hele 9 – NI dager!
Jeg gjentar for Rivandi en del av det jeg allerede hadde forklart Gunnes, og fortsetter i en «oppsummering» :
Som diabetiker med høyt blodtrykk og andre sykdommer, skal jeg overleve på 500 FEMHUNDREDE KRONER i hele NI dager.
Anser du det for å være forsvarlig saksbehandling Rivandi?
Han svarer meg kun at han tror jeg «har tatt den diskusjonen med teamleder» !
Jeg: Nei, nå spør jeg deg: Anser du at den saksbehandlingen din er FORSVARLIG?
R: Jeg… jeg… Den saken, du har fått vedtak, og vi holder på å snakke med Helse- og Sosialombudet.
Det er ikke det som jeg er opptatt av, som jeg har ringt for å diskutere!
Jeg ringer fra sentralbordet akkurat nå JEG HAR FÅTT BESKJED, jeg har et BREV som  VILDGUN STEINHAUGEN – enhetsleder (sosialsjefen) og MARIT GUNNES som TEAMLEDER har skrevet under på!
ABFEIGGGG
Han forteller meg så at den 13 august vil jeg få utdelt 1060 kroner, og 01.09.2010 vil jeg få ukentlige utbetalinger på ca. 1200,-!
Jeg spør hvordan det da skal gå med meg med alle nedbetalingsavtaler jeg har, deriblant Telenor (ca. kr. 1300 hver mnd i det uendelige da disse regningene alltid må deles opp) og til min sønn?!
Rivandi gjentar bare: «Jeg sitter på sentralbord, og jeg kan ikke holde linjen»...
Jeg: Men du kan ALDRI snakke med meg når du får tøffe spørsmål Rivandi, da har du bestandig «en klient som venter» eller er på vei «til et møte» – det er alltid et eller annet!
Stillhet.
Samtalen avsluttes.
Er etikken fraværende i offentlig forvaltning? Hvem kan bistå når tjenesteutøveren misbruker sin myndighet? (Lov- og regelverk – TJENESTEFEIL OG MISBRUK AV OFFENTLIG MYNDIGHET – AVSKJED AV EMBETSMANN.
LOV 1983-03-04 nr 03: Lov om statens tjenestemenn m.m.
§14. Ordensstraffer.
http://bit.ly/clMyRg
2545260882VILDGUN STEINHAUGEN OG ANNE METTE BAKKE
Klagen på sosiallederen som ble underslått:
Til sosialleder Vildgun Steinhaugen ved Nordstrand Sosialsenter
– med kopi til min saksbehandler Trude Amundsen (som jeg ber sosialtjenesten gi henne da jeg her også bla har søkt om nødhjelp frem til søknad om ekstra livsopphold blir behandlet).
Denne klagen/søknaden ble levert personlig på sosialkontoret og stemplet 12.10.2009.
Jeg opplever at deres handlinger er satt i system.
De har i alt for mange år misbrukt den makten De har til å krenke meg – som øverste ledelse og beslutningstaker, ved å gjentatte ganger nekte meg både livsviktig økonomisk hjelp generelt, samt bistand i en særdeles kritisk situasjon der De nektet meg sosiallån til egenandel for Advokat, når jeg fortalte at (…) (KRITISK situasjon). 
De har overhodet ikke tatt hensyn til mine behov i prekære livs – og helsesituasjoner. Det vil kunne holdes for sannsynlig at De også har instruert deres medarbeidere til ikke å ta meg på alvor, og trenere, bedrive retorikk og unnlate alle former for hjelp og bistand overfor meg i et omfattende og utstrakt monn.
Dette begrunner jeg gjennom all informasjon jeg har gitt sosialtjenesten i årenes løp uten gehør, og derfor har sendt både bydelsdirektør, Helse- og Sosialombud samt Fylkesmann omfattende klager på deres totale fremferd og agering.
For å bevisst bedrive utstrakt maktmisbruk mot et menneske, bruker det å ligge personlige motiver i bunn.
Jeg ser på alle klagene jeg tidligere har fremmet vedrørende Dem, som mulig motiv (…)
Jeg har alvorlige sykdommer som sterkt går utover min livskvalitet: (…)
homeimage
Tidligere gikk jeg hele 9 år med voldsomme smerter i mage som ikke ble tatt på alvor av legene, men endelig i år 2000 ble årsaken funnet, jeg ble operert og vant frem med pasientskadeerstatning.
Stor svulst i hals som jeg gikk med i 4 år der legene heller ikke tok meg på alvor når jeg sa at jeg ikke fikk puste og holdt på langsomt å bli kvalt. De opererte denne ut i mars 2007 da svulsten hadde rukket å vokse inn i luftrøret!
Jeg hadde tre sykehusinnleggelser på kort tid i vår og tidlig sommer – tre døgn to døgn og ti døgn, og oppsøkte fortvilt legevakt flere ganger for enorme bivirkninger av samtlige blodtrykksmedisiner, og et BT som i flere måneder lå rett oppunder 200 over 120, og på det verste 239/136 (som er livsfarlig å ligge på for en diabetiker).
Da jeg sist lå inne på Ullevål i 10 dager med oksygen, ringte sosionomen der til saksbehandler for sosialkontoret og sa at jeg var nødt til å få en sjekk på en del penger, fordi jeg skulle skrives ut, var enda alvorlig syk og hadde ingen mat hjemme.
Hun forklarte også at jeg ikke klarte å komme meg rundt i nær fremtid med annet enn taxi.
Svaret hun fikk av saksbehandler ved deres kontor; Jeg kunne komme ned på Sosial Vakttjeneste ved Legevakten, og hente; 50 – FEMTI KRONER! (Jeg tilføyer: Uttalelsen er tapet)!
Sosialkontoret er kjent med alt dette.

ABEGE

Jeg ga sosialkontoret flere erklæringer fra min fastlege på at jeg var alvorlig syk og trengte bistand samtidig som jeg søkte om økonomisk hjelp ved to eller tre anledninger, og jeg ga i tillegg utførlig informasjon om dette over telefon gjentatte ganger med innstendig bønn om hjelp ut fra min totale livs – og helsesituasjon til min saksbehandler Trude Amundsen.
ALT har blitt oversett av saksbehandlere og ledere ved dette kontoret, og uansett hvilken innfalsvinkel jeg fortvilt forsøkte å forklare i gjentatte telefonsamtaler til Amundsen at jeg behøver ekstra økonomisk bistand i en svært kaotisk og særdeles skremmende livssituasjon fordi jeg ikke evner og områ meg og har hatt store utgifter til ekstra og dyre medisiner samt taxi da jeg ikke har klart å gå, oppstår det ingen dialog.
Jeg mottar konsekvent en uanfektet, rolig og repeterende opplesning av sosialkontorets paragrafer og retningslinjer, og etVi ser det ikke slik at du har behov for noe mer hjelp enn den du mottar til vanlig”.
Jeg forklarte omstendelig at jeg i flere måneder har vært så syk at jeg har trodd at hver dag var min siste, jeg har mange ganger ikke klart å kle på meg eller dusje, og de gangene jeg måtte ut hadde jeg tatt taxi og kjøpt mat og medisiner uten å huske på å motta kvitteringer fordi smertene har vært uutholdelige.
Jeg har gått med ”flykabintrykk” i ørene, og voldsomme smerter i øregangene, og sterkt opphovnede ben og ankler på grunn av feilmedisineringen som jeg også hadde vært gjentatte ganger på legevakt for. Derfor lå jeg påtakelig på etterskudd med økonomien, og hadde lånt penger av min stakkars sønn som nylig har kjøpt seg leilighet og egentlig ikke har en krone til overs, som jeg betalte tilbake da jeg fikk livsoppholdet.
Således var jeg kommet kraftig og uopprettelig på etterskudd!
Jeg har ikke en gang penger til forsvarlig kosthold som er livsnødvendig å ha i den sykdomssituasjonen jeg står i. Jeg har forklart at det ligger regningsstabler til oppunder taket, og jeg hadde ikke klart å finne igjen noe som helst om jeg så hadde tatt vare på kvitteringer, for huset gror igjen rundt meg.
Jeg er så syk at jeg ikke har klart å ta vare på meg selv eller rengjøre og rydde i huset.
Ingen reaksjon fra Amundsen, utover sedvanlig paragrafopplesning.
homeimage
Jeg har verken opplevd profesjonalitet, ivaretakelse (av rettigheter), imøtekommenhet eller forsøk på konstruktiv dialog der fornuftige forslag til gode løsninger har blitt gitt meg underveis i en ekstrem livssituasjon der jeg var fullstendig hjelpeløs og attpåtil nesten hadde mistet livet gjentatte ganger på grunn av et blodtrykk som flere ganger steg til farlige høyder for en diabetiker.
Med denne viten, har allikevel Amundsen holdt på som hun gjør, og det konsekvent, men debatt og godkjennelse fra hennes leder, som svarer for sosialsjefen – Dem – Vildgun Steinhaugen Jacobsen.
Jeg ber om at sosialsjefen øyeblikkelig setter en stopper for denne samkjørte ageringen fra kontoret mot meg, der illvilje, terror og motstand mot et sykt menneske som trenger hjelp, ser ut til å være regelen i deres forvaltning.
Jeg ber om økonomisk hjelp til alt jeg her forelegger, øyeblikkelig nødhjelp frem til søknad om livsopphold blir innvilget da jeg overhodet ikke har hatt mat eller penger fra i går, samt en ekstra måned med livsoppholdspenger for å akutt komme meg ut av den største nøden.
Jeg ber om et snarlig tilsvar!
Jeg søker om økonomisk hjelp til det følgende:
– Kjøkkenbord
–  2. kjøkkenstoler
– Lysekroner 3. stk, til gang, stue og soverom. Her er alt for dårlig lys, og nå går vi inn i mørketid, og jeg har grå stær på begge øynene (…)
Jeg har ikke hatt kjøkkenbord siden jeg flyttet inn hit i desember 2008, da det jeg hadde var alt for stort (og gammelt) – og måtte kastes. Stolene var ødelagte og måtte også kastes. 
Hilsen
Jeanine
ABETISK

KLAGEN JEG LEVERTE INN PÅ AVSLAGET JEG MOTTOK PÅ OVERNEVNTE:
Oslo 25.11.2009 
“Klage på avslag, og ignorering av klage på ledelse og ansatte ved Nordstrand Sosialsenter“.
(Denne klagen ble også levert på sosialkontoret og stemplet).
Dette er en klage på sosialkontorets avslag på nær sagt alt jeg søkte på 12.10.2009 som jeg ber om at må omgjøres, på sen tilbakemelding på klagen totalt (04.11.2009), og der delen av klagen som omhandlet alvorlig klage på sosialleder Vildgun Steinhaugen Jacobsen overhodet ikke ble besvart av henne selv, og hvor ingen orientering ble gitt meg om hvordan saken ble håndtert før jeg personlig ringer Steinhaugen fredag 06.11.2009 og tilfeldigvis muntlig får vite at hun har sendt saken videre til bydelsdirektør Per Johannessen som heller ikke foretok seg noe med saken (viser til brev fra han som sosialsenteret mest sannsynlig har kopi av).
I samtalen med Steinhaugen klager jeg også over det at  min sosialhjelp ble delt opp i to deler, som jeg tidligere har inngitt skriftlig.
Jeg fortalte om de store negative konsekvensene som ville ramme på grunn av dette, jeg betaler blant annet Telenor ca 13-1400 hver måned i avdrag på gammel gjeld.
Foranledningen bak dette igjen, var at jeg flere ganger hadde bedt sosialkontoret om en ekstra skjerv livsoppholdspenger, kr 5298,- for å komme meg à jour etter kritisk sykdom der jeg var lagt inn på Ullevål tre ganger, og hadde store utgifter til div. som jeg spesifiserte for kontoret, og som jeg driver og tilbakebetaler lån på fra min sønn. Jeg forklarte at jeg var i dyp økonomisk krise!
Når jeg fremmer en skarp klage på sosiallederen, blir beløpet jeg mottar i måneden delt opp i 2 uten videre dialog!
INGEN annen supplerende økonomisk hjelp blir gitt!
Jeg klaget også over i samtalen, at engangsbeløpet jeg mottok fra dere tidligere ble utbetalt meg den 26. hver måned.
Jeg sier at når sosialkontoret delte opp beløpet med første skjerv jeg mottok på kr. 2698,- fikk jeg vite at neste utbetaling først ville bli gitt meg 16.11.2009!
Det vil være hele 20 DAGER ETTER! Ikke 14! 
Steinhaugen skulle drøfte saken med min saksbehandler Trude Amundsen.
Resultat; Jeg mottar ikke det andre delbeløpet før 17.11.2009 HELE TRE UKER ETTER, OG DET I EN EKSTREMT VANSKELIG ØKONOMISK- OG LIVSSITUASJON FRA  FØR AV, DER SOSIALKONTORET ER GODT KJENT MED AT JEG HAR ALVORLIGE SYKDOMMER OG ER NØDT TIL Å HA NOK PENGER TIL FORSVARLIG KOSTHOLD SOM ER DYRERE ENN VANLIG!
Jeg er klar over at jeg leverte søknad om økonomisk bistand fra sosialkontoret for tre nye måneder for sent –  noe jeg er pålagt å gjøre 14 dager før, men jeg var så opprørt over handlingene til etaten at jeg bare TRODDE at jeg hadde gjort det, noe jeg også forklarte min saksbehandler i god tid før utbetalingen over telefon.
Dette gjorde at søknaden min var inne fem dager før utbetalingen 26.10.2009, som selv da ble voldsomt forsinket utbetalt meg enda jeg forklarte at jeg ingenting hadde og leve av!
Jeg setter inn søknaden min her som viser alt jeg søkte om, på nytt. Jeg har uthevet i større skrift og markert med sort det jeg søker om, der avslagene fra saksbehandler utmerker seg på spesielt grotesk og måte – levert sosialkontoret 12.10.2009
Jeg søker om økonomisk hjelp til det følgende:
– Kjøkkenbord
–  2. kjøkkenstoler (…)
– Lysekroner 3. stk, til gang, stue og soverom. Her er alt for dårlig lys, og nå går vi inn i mørketid, og jeg har grå stær på begge øynene.
Jeg har ikke hatt kjøkkenbord siden jeg flyttet inn hit i desember 2008, da det jeg hadde var alt for stort (for kjøkkenet) (og gammelt) – og måtte kastes. Stolene var ødelagte og måtte også kastes.
Ingenting av dette har blitt drøftet på faglig forsvarlig måte eller imøtekommet fra sosialkontorets side!:
ABOVOMSOSIALEtjenester
Avslaget sosialkontoret ga på søknad om kjøkkenbord og stoler:
De overser og rent ut jatter med de faktiske forhold jeg beskriver, der de med andre ord i tillegg må anse at vanlig beregning av nøktern standard i hushold, ikke skal innbefatte overnevnte!
Og jeg siterer:
”Søker får avslag på overnevne formål. Dette da søker har vært etablert over lengre tid, og dermed ikke anses som i en nyetableringsfase. Sosialsenteret vurderer ikke søker som i behov av stønad til søkte formål”!
Det at jeg har grå stær og søker om ekstra belysning for ikke å forverre sykdommen, møtes slik;
”Det gis avslag til søkte formål da dette ikke er en pliktmessig ytelse jf. Lost § 5-1 og 5-2. Søkte formål faller utenfor det sosialsenteret regner som nødvendig møblement ved etablering i ny bolig/førstegangsetablering”! 
Omfattende og alvorlig klage på sosialleder Vildgun Steinhaugen, min saksbehandler (Trude Amundsen Sørheim), Attføringsutvalget i Bydel Nordstrand samt andre ansatte ved Nordstrand sosialkontor vil nå bli sendt Helse- og Sosialombudet med kopi til 5-6 andre institusjoner, og jeg ber den som mottar denne klagen og som er kjent med gangen i byråkratiet, om å håndtere dette på riktig måte;
Spørsmål:
Kan denne klagen sendes Fylkesmannen samtidig som min klage (annen og mye mer omfattende klage enn dette, med denne klagen lagt ved) går til Helse- og Sosialombudet for at disse skal kunne behandle denne OMGÅENDE?
Klagen er fremsatt rettidig, på siste dag av fristen som er 25.11.2009.
Hvis svaret er et udiskutabelt nei, kan klagen unnlates å sendes Fylkesmannen men fremdeles være gjeldende når jeg sender den til Helse- og Sosialombudet med kopi blant annet til Fylkesmann og en hel rekke andre instanser i stedet?
(Tilføyet – Dette fikk jeg aldri svar på heller)! 
Jeg klager altså over alle forhold som i dette brevet kommer frem.
Jeg ber om at avslagene på absolutt alt jeg søkte om men ikke fikk innvilget, må omgjøres!
Jeg kommer også til å be Helse- og Sosialombudet om å øyeblikkelig få bytte sosialkontor slik at jeg nå akutt vil komme meg bort fra den grove maktmisbruk – situasjonen hvor jeg opplever at jeg blir møtt med  represalier og total ignoranse, og som jeg stadig erfarer fra dette kontoret.
AFORVALTNINGSLOVEN
Jeg ber om overflytting slik at jeg endelig kan motta faglig forsvarlig hjelp som provideres på etisk forsvarlig grunnlag.
(Jeg innskyter: Dette ble heller aldri tatt tak i, klagen er som jeg tror – underslått, og i samtalen som Helse- og Sosialombudets Ragnhild Meek hadde med Marit Gunnes 22.03.2010 stilte sistnevnte seg helt uforstående og undrende til mitt krav om dette, og svarte Meek at «de hadde aldri fått forespørsler om slikt tidligere» (generelt).
Meek bifalt Gunnes utsagn, og forklarte meg deretter at jeg selv måtte ordne opp og selv søke sosialkontoret (de innklagede aktørene) om å «få lov til å bytte kontor»!
Les mer om gangen i dette på slutten av følgende post i del 6 av serien jeg laget om forholdene i Forvaltningen Bydel Nordstrand:
http://bit.ly/cdYGKF
(Men jeg hadde jo ALLEREDE søkt om å få kommet meg ut av bydelen for flere måneder siden – noe jeg ikke erindret før nå i august 2010, og som jeg belyser over.)
Klagen forts: Ageringen til dette kontoret har preget meg dypt, og er så graverende ondsinnet at det ikke vil være snakk om å få til et samarbeid her i fremtiden.
Unnlatelsene og vilkårligheten som her er utført, har redusert min helse og livskvalitet betraktelig.
Jeg ber også om sosialleder Vildgun Steinhaugens avgang.
Med hilsen 
Jeanine
(Overnevnte var altså utdrag fra klagen jeg sendte inn på sosiallederen som hun og hennes sjef – Bydelsdirektør Per Johannessen ignorerte og arkiverte)!
ABHEGGENLARSEN
Klagene synes altså fullstendig underslått.
Ingen tar tak i noe av dette jeg forteller, og ingen gode løsninger eller det minste snev ar forsvarlig oppfølging iverksettes.
Forholdene bedrer seg overhodet ikke men eskalerer kun til det verre, noe som kan leses om i serien om Forvaltningen i Bydel Nordstrand i 6 deler (linket til tidligere i dette innlegget) samt i posten før denne som blant annet beskriver den utrolige måten jeg ble møtt på av teamleder Marit Gunnes 20.07.2010:
Nav Sosial – Herske- og utmattelsesteknikker kontra etiske regler for Oslo Kommune og vanlig anstendighet.
http://bit.ly/aYmRUA
Under, vises hovedklagen på forholdene beskrevet, hvor gangen i både det som flere steder belyses i denne posten og i andre blogginnlegg ble lagt ved saken i 19 vedlegg og sendt til en god rekke aktører som kopi.
I hovedsak ble denne adressert til Helse- og sosialombudet 04.03.2010
KLAGE – VARSLING – RAPPORT OM UTSTRAKT MAKTMISBRUK OG KAMERADERI I FORVALTNINGEN BYDEL NORDSTRAND.
http://bit.ly/cyr0Go
Saksbehandler Ragnhild Meek ved Ombudet ville altså ikke hjelpe.
Mer om dette i posten (v/s av bildet av henne):
Advokat om min Navsak: “Myndighetsmisbruk Big Time!” Har du bevis kan dette bli “sprengstoff” i pressen”!
http://t.co/lPadlwHj
Berg ved Ombudet ringte som vist, til sosialkonoret og snakket med Marit Gunnes 03.08.2010 og ba blant annet om begrunnelsen for avslaget på nødhjelp, kl. 14:23.
Det kunne han ikke få mente Gunnes, fordi «datasystemet var nede»
Det ville bli sendt ham senere…
I dag er det 06.08.2010 og jeg har overhodet ikke mottatt tilbakemeldinger noen steder fra enda.
ABHEGGENLARSEN
06.08.2010: Jeg ringte Bydelsadministrasjonen ved Bydelsdirektør Per Johannessen som ikke var til stede i dag, så jeg fikk snakke med arkivleder.
Ja… Hva kan jeg si…
Klagene mine på sosialleder Vildgun Steinhaugen lå hæren flytte meg arkivert der!
Jeg ble fortalt at «Steinhaugen står ansvarlig for saken» og at Johannessen hadde sendt kopi av saksdokumentene til Marit Gunnes den 06.07.2010!
Dette var rett etter at jeg hadde ringt ham og etterlyst hvor klagene nå befant seg – hele 10 måneder etter at jeg leverte dem inn – hvilket han fortalte meg at han angivelig ikke hadde rede på.
Men han lovet meg å ta kontakt «hvis de dukket opp»!
FØR jeg ringte Bydelsadministrasjonen denne dagen, ringte jeg Marit Gunnes ved Nordstrand Sosialkontor en gang til og forklarte at klagene fra meg på Steinhaugen fra 2009 tilsynelatende var «forsvunnet», og at Johannessen nylig hadde fortalt meg at det mest sannsynlig allikevel ikke var han som satt med disse slik Gunnes, Steinhaugen, Amundsen og Rivandi hadde påstått overfor meg flere ganger tidligere i månedenes løp.
Gunnes responderte med sedvanlig avvisende retorikk fra alle vinkler jeg forsøkte å angripe dette fra, for å forhøre meg hva det i det hele tatt var jeg kunne gjøre for å lokalisere klagene.
Bunnlinjen var, at hun overhodet ikke hadde kjennskap til forsvinningen, og at hun ikke kunne hjelpe meg.
ALLIKEVEL har altså Gunnes mottatt kopier av samtlige dokumenter i klagesakene fra meg på Steinhaugen som jeg så lenge og så mange ganger har etterlyst.
Disse har altså Bydelsdirektøren av en eller annen grunn sendt akkurat henne og hennes sjef EN HEL MÅNED TIDLIGERE!!
MINE KLAGER PÅ GUNNES SJEF Vildgun Steinhaugen er altså for lengst sendt tilbake til sosialkontoret og befinner seg forunderlig nok hos nettoppMarit Gunnes!
Dette unnlater hun fullstendig å informere meg om i telefonsamtalen i dag, og henviser meg igjen til Johannessen – som i sin tur henviste meg til sosialkontoret for info!!
Ageringen avviker sterkt fra de retningslinjer og det lovverk hun som offentlig ansatt er ment å forholde seg til etter min oppfatning, og går bare IKKE an!
Dette er underslag av dokumenter.
ABKUMPANENE
Derfor viser jeg utdrag fra telefonsamtalen med Gunnes i dag 06.08.2010, da hun meget vel visste hvor klagene mine befant seg uten og orientere meg om denne «bagatellen», men i stedet valgte å herje med meg som vanlig:
I samtalen opplyser jeg om klagene på hennes overordnede, dato de ble levert inn, om hennes og andres informasjon til meg gjennom måneder at Johannessen var den som fremdeles sto ansvarlig for klagebehandlingen på Steinhaugen da han var hennes sjef, og at Gunnes hadde forklart meg at klagene atter en gang vitterlig var sendt tilbake til Johannessen «som riktig prosedyre var» etter at hun hadde «forhørt seg rundt dette» med Steinhaugen, selv etter at Johannessen skriftlig hadde opplyst meg om at han ikke var rett person å behandle klagene!:
Jeg forteller om telefonsamtalen med Johannessen ca. 3-4 uker tidligere, der han tilsynelatende ikke skjønte hva jeg mente, det at klagene angivelig igjen skulle være returnert ham etter avslaget han kom med.
Jeg spør om Gunnes kan forklare dette litt nærmere.
Gunnes svarer meg at de kun behandler sosialhjelp, og at de ikke behandler klager på personalet.
Jeg: Javel, men HVOR ER klagen på Vildgun Steinhaugen sendt?
Gunnes svarer at jeg enten må snakke med Steinhaugen selv, eller Johannessen.
Jeg forklarer igjen at jeg har snakket med begge to, og at Johannessen svarte at han jo allerede hadde gitt et avslag og forsto ikke at han fremdeles skulle ha klagene. Da jeg (langt tidligere) snakket med Steinhaugen, sa hun at jeg måtte snakke med Johannessen…
«Så hva gjør jeg nå»?
G: Du må forholde deg til det svaret du har fått av Vildgun Steinhaugen!
Jeg går av en eller annen grunn rett i fella, og forklarer omstendelig igjen gangen i det hele i den naive tro at hvis jeg forklarer det tydelig nok, vil vi kunne komme frem til en løsning! (hehehe)…
G: Sosialkontoret forholder seg til søknader om økonomisk sosialhjelp. Utover det, er det ikke mer å si i forhold til sosialhjelpen.
Jeg: Sosialhjelpen er EN ting, men jeg klaget jo også på Vildgun Steinhaugen og ba om hennes avgang (i kombinert klage og søknad tidligere vist tidligere i denne posten).
G: Hva er det du lurer på i forhold til det?

Jeg tror jeg heretter bør renne hodet i veggen for å riste meg ut av vanen jeg har med å gå i herskefeller, for jeg tar omstendelig hele forklaringen for Gunnes EN GANG TIL!!!
Jeg forklarer med teskje i flere MINUTTER, og tror atter en gang idiotisk nok at jeg vil bli «forstått»!
G responderer kort og greitt: Klagen på personal må du ta til Johannessen og ikke til meg.
Jeg: Så når Per Johannessen ikke kan svare meg på hvor den befinner seg, så kan ikke DU fortelle meg noe om det heller?
G: Klager på personalet må du forholde deg til, til Per Johannessen!
Jeg: Men jeg sier jo at da er klagen forsvunnet!
Kan du hjelpe meg?
HVA skal jeg gjøre?
G: HVIS DU OPPLEVER AT «KLAGEN ER FORSVUNNET» OG IKKE LIGGER DER, SÅ SKAL VI SELVSAGT SENDE EN NY KOPI TIL PER JOHANNESSEN!
Jeg: Men hvorfor skal han da ha ny kopi når han har skrevet at det ikke er for ham å behandle slike klager?
Det er ikke hans gebet!?
G: Klage på personalet, kan ikke sosialkontoret behandle.
Sosialkontoret behandler søknader om økonomisk sosialhjelp!
Jeg: Det har du sikkert sagt FEM ganger nå, jeg er ikke evneveik!
G: Klager på personalet, da må du henvende deg til Bydelsadministrasjonen! (Per Johannessen)!
Bydelsdirektøren lovet meg i telefonsamtale å gi meg beskjed hvis han fant klagene. Det gjorde han ikke!
abalpractice-2
Hvorfor valgte Bydelsdirektøren i stedet for, omgående å sende akkurat Marit Gunnes av alle kopi av mine klager når han plutselig «gjenfant» disse senere samme dag som samtalen med meg tok plass? (06.07.2010)
Hvorfor tok da ikke hun – ELLER Bydelsdirektøren kontakt med meg øyeblikkelig når disse ble»gjenfunnet» da jeg flere ganger har etterlyst klagene, hvem det er som behandler disse – og hvor de i det hele tatt befinner seg?
Hvorfor tier Gunnes til meg i dagens samtale jeg har med henne om at sakspapirene jeg etterlyser vitterlig befinner seg i hennes forvaring og allerede har gjort det i en hel måned)?
Jeg spør om å få snakke med Steinhaugen – da er klokken 14:10, men «hun har gått for dagen»…
Denne saken har jeg nå bedt om innsynsbegjæring i, hvilket jeg fikk vite fra Bydelsadministrasjonen at ville ta 3 dager! (Det tok en uke)!
Etiske regler for ansatte i Oslo kommune – utfyllende kommentarer
12 – Personlig ansvar
Hver enkelt ansatt har et personlig ansvar for å følge kommunens etiske regler.
Ingen kan pålegges å utføre ulovlige eller uetiske handlinger, og ingen har lydighetsplikt overfor slike pålegg.
(Ved å skjule informasjonen for meg, har begge de omtalte aktørene med forsett «slått ring rundt» og/eller samarbeidet med innklagede for at klagene fra meg ikke skal bringes videre – eller forhindres så lenge det er mulig, å bringes videre (Hittil 10 måneder))
(Forts): Brudd på etiske regler kan sanksjoneres i henhold til personalreglementet §§ 9, 10 og 11.
Det kan dreie seg om tjenestepåtale (alternativt tjenestelig tilrettevisning), oppsigelse, suspensjon og avskjed.
http://bit.ly/94gw4Q
Etiske retningslinjer for statstjenesten
September -05
Forord
Etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til statstjenesten.
Målet med disse generelle etiske retningslinjene er at alle statsansatte skal være seg dette bevisst (…)
Retningslinjene har sitt utspring i allmenngyldige etiske verdier og normer som for eksempel rettferdighet, lojalitet, ærlighet, pålitelighet, sannferdighet og at man skal behandle andre slik man selv ønsker å bli behandlet (…)
Selv om en tjenestelig handling eller unnlatelse ikke medfører et direkte brudd på lover eller formelle regler, kan de bli tillagt vekt i en personalsak dersom de innebærer et brudd på etiske retningslinjer.
Under forutsetning av at etiske retningslinjer er gjort kjent i virksomheten, og for den enkelte, vil brudd på disse retningslinjene være et moment som kan tillegges vekt, f.eks. i en samlet vurdering av vedkommende statsansattes skikkethet eller ved en intern søknad på ny stilling, hvor det er saklig å stille krav om etterlevelse av virksomhetens etiske retningslinjer (…)
Staten som arbeidsgiver v/Moderniseringsdepartementet har det overordnete ansvaret for de etiske retningslinjene og for at disse blir fulgt.
Topplederne i departementer og underliggende virksomheter har et særlig ansvar for oppfølging.
For det første fordi lederne gjennom ord, handlinger og lederstil har stor innflytelse på kulturen og normene for adferd i organisasjonen.
For det andre fordi topplederne selv kan bli satt i situasjoner hvor valg og beslutninger krever etisk refleksjon og klokskap.
For det tredje fordi det er toppledernes ansvar å sørge for at hele organisasjonen er seg bevisst de etiske kravene som stilles i virksomheten, og at det umiddelbart blir tatt opp i organisasjonen dersom det skjer brudd på lover og regler eller det utvikler seg en uheldig sedvane og kultur.
Den enkelte ansatte plikter å gjøre seg kjent med de bestemmelser og instrukser som til enhver tid gjelder for vedkommendes stilling, og har et personlig ansvar for å følge retningslinjene på beste måte (…)
Først og fremst må vi huske på at det er innbyggerne statstjenesten er til for.
http://bit.ly/aQlXlG
ABAFRAUD
Det følgende er utdrag fra en e-post jeg sendte min saksbehandler Hassan Rivandi 15.04.2010 (Ikke satt i rekkefølge):
9.17 TJENESTEFEIL OG MISBRUK AV OFFENTLIG MYNDIGHET – AVSKJED AV EMBETSMANN:
Ot.prp. nr. 8 (2007-2008)
Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 mv. (skjerpende og formildende omstendigheter (…), og offentlig myndighet):
9.17.2 Gjeldende rett
Straffeloven 1902 § 120 rammer offentlige tjenestemenn som gir et offentlig dokument et uriktig innhold, for eksempel ved å anføre en usannhet i en protokoll. (Det har blitt gjort i min sak)
Skyldkravet er forsett.
Straffen er tap av tjenesten eller fengsel inntil tre år.
Dersom tjenestemannen har handlet i den hensikt å skaffe seg eller andre uberettiget vinning, er straffen fengsel inntil seks år.
Det følger av straffeloven 1902 §123 at en offentlig tjenestemann kan straffes dersom han misbruker sin stilling til å krenke noens rett ved å foreta eller unnlate å utføre en tjenestehandling.
Skyldkravet er forsett.
Overtredelse straffes med bot eller tap av tjenesten eller med fengsel inntil ett år. 
Dersom tjenestemannen har handlet i den hensikt å skaffe seg eller andre uberettiget vinning, eller han forsettlig har voldt betydelig skade eller rettskrenkelse, er straffen fengsel inntil fem år.
Etter straffeloven 1902 § 124 straffes en offentlig tjenestemann som rettsstridig benytter sin offentlige stilling til å få eller som forsøker å få noen til å gjøre, tåle eller unnlate noe.
Skyldkravet er forsett.
Straffeloven 1902 § 125 rammer ulike former for medvirkning.
Bestemmelsen er rettet mot offentlige tjenestemenn som forleder eller tilskynder en underordnet eller en tjenestemann under hans oppsyn til å forbryte seg i tjenesten eller som bistår vedkommende eller vitende lar ham forbryte seg.
Videre rammer § 125 en offentlig tjenestemann som misbruker sin offentlige stilling til å tilskynde en annen offentlig tjenestemann til å forbryte seg i tjenesten eller som bistår vedkommende
http://bit.ly/dCTSqY
abevhj
Jeg tilføyer – Det har Vildgun Steinhaugen gjort ved og sørge for at møtereferat blir underslått (mitt møte med Kolstø). Det er også hun og Gunnes som har hatt overoppsynet med (min tidligere saksbehandler) Trude Amundsen og drøftet med henne alle mine henvendelser om hjelp i kritisk sykdomssituasjon, som systematisk har blitt underslått i min sak i nesten to år jeg har vært ved kontoret:
MØTET MED KONSULENT KOLSTØ VED NORDSTRAND SOSIALSENTER 03.07.2009
http://bit.ly/cdYGKF

Det har heller aldri blitt satt i verk et samarbeid eller opplyst meg om at jeg har krav på individuell plan, eller om mine trygderettigheter.
Verken Amundsen eller Larsen tok kontakt med Nav for meg eller andre utredningsinstanser mht. min håpløse og sterkt belastende situasjon med Nav, eller ga meg noe som helst hjelp overhodet enda sosialkontoret ble grundig kjent med dette og lovet meg koordinerte tjenester allerede sommeren 2008)!
Flere medarbeidere ved Nordstrand sosialkontor tilkjennegir overfor meg at de er på fornavn og har kontakt med flere av aktørene jeg har innklaget i Nav!
Les de tapede møtene med Trude Amundsen Sørheim og Malin Karina Larsen nederst i Del 6:
http://bit.ly/zDOcuc
Deretter blir all hjelp unnlatt, og dokumenter og møtereferat ved dette sosialkontoret underslått!
Bevis foreligger og er sendt flere av mine støttespillere samt flere personer i Regjering og andre overordnede!
Forts: Skyldkravet er forsett.
Medvirkeren straffes etter samme straffebud som hovedgjerningspersonen. Bestemmelsen kommer til anvendelse selv om hovedgjerningspersonen ikke kan straffes.
Straffeloven 1902 § 324 rammer en offentlig tjenestemann som forsettlig unnlater å utføre sin tjenesteplikt, eller som på annen måte forsettlig overtrer tjenesteplikten.
Unnlatelsen er bare straffbar dersom tjenestemannen hadde en rimelig mulighet til å oppfylle plikten (Jeg tilføyer – Det er det heller INGEN tvil om i mitt tilfelle at vedkommende hadde full anledning til – gjentatte ganger, men lot være)!
Videre straffes den som tross advarsel viser uaktsom forsømmelighet eller skjødesløshet ved utførelsen av sine tjenesteplikter.
Advarselen må være gitt av en kompetent person, eventuelt kompetent påtalemyndighet. Tjenesteplikten er de gjøremålene som den ansatte er pålagt i medhold av lov eller instruks. Straffen er bot eller tap av tjenesten.
Etter annet ledd gjelder straffebudet alle som omfattes av lov om statens tjenestemenn, dvs. enhver statsansatt.
http://bit.ly/dCTSqY
NANIDAG
Jeg ber igjen om at alt det overnevnte – inkludert blogghenvisningene vil bli grundig lest før De fatter endelig vedtak.
Jeg har gjennom hele det overnevnte belyst og begrunnet til fulle hvorfor min klage behøver å bli tatt til følge – herunder i bloggserien (i 6 deler)
Jeg ber om rask behandling da alle avslag jeg tidligere har mottatt, har trenert klagen kraftig.
Jeg tror det har gått hele 5 – FEM måneder!
Jeg ber i tillegg også om konkret svar på hvor klagen min direkte på Steinhaugen befinner seg i dag, da hun med selvfølgelig beregning sendte denne til bydelsdirektør Per Johannesen som svarte meg noe i retning i brev om at “dette ikke var hans bord“ – hvilket sosialsjefen meget godt må ha visst at ville bli resultatet da hun har lang “fartstid” i Forvaltningen og vet hvordan systemet fungerer!
Eller er denne “feid under bordet og “ingen vet hvor den er”?!
Med vennlig hilsen
Ingen svar ble gitt på dette…
Til
Hassan Rivandi                                                                                                                              Oslo 15.04.2010
Jeg viser til brev jeg har mottatt med postgang fra dere, datert 07.04.2010.
Jeg har igjen blitt feilmedisinert og vært alvorlig syk med blodansamlinger og fare for blodpropp.
Det er i tillegg særdeles belastende og motta ytterligere brev fra dere som trenerer min sak med viten om min totale helsesituasjon, hvor Sosialkontoret bedriver de selvsamme utmattelsesteknikker som de alltid har gjort.
Dette er bevisst agering fra kontorets side. Tror dere at dere er «urørlige»
Om ca. 2-3 dager har det gått hele 8 uker fra jeg sendte inn min klage den 20.02.2010 på den lille summen som jeg mottok fra Amundsen over alt jeg søkte om – (opprinnelig søknad var fra september/oktober 2009 tror jeg før alle avslagene begynte å komme og jeg måtte overklage)?
Jeg har ikke anført at jeg ønsker at De leser min blogg i sin helhet før klagen fra meg ferdigbehandles, som dere så uriktig velger å spesifisere!
Under her, tas med forrige e-post der jeg viser til ENKELTE innlegg i min blogg som jeg mener at er viktig og lese før vedtak fattes.
Det vil være noe helt annet, og det vet jeg at dere også forstår!
De spesifikke innleggene har jeg vist til, for at ny saksbehandler – Dem – ved selvsyn skulle bli gitt anledning til å sette Dem inn i alt maktmisbruk som har blitt begått mot meg fra dette kontoret og som er relevant for min klage.
Det utgjør hele klagegrunnlaget!
abrticle_office_bully_01
Nå ser jeg av innkommet brev at den ene ansvarlige aktøren for at hele dette grove maktmisbruket har kunnet pågå over tid – Marit Gunnes – og som har avgitt falsk forklaring om meg og min sak både til annen offentlig tjenestemann, Ragnhild Meek ved Helse- og Sosialombudet samt nedtegnet denne i journal, har gått sammen med deg om å undertegne brevet.
Jeg leser ut fra brevet at De ikke «føler for», evner, eller har blitt gitt anledning til av Deres overordnede og foreta en selvstendig vurdering av informasjonen om årsakskjeden i maktmisbruket som har ledet til den omfattende deprivering av rettigheter og økonomisk hjelp som jeg har erfart i snart to år nå fra Sosialkontoret.
Jeg minner derfor igjen om Straffeloven:
§ 125.
§ 120.
§ 123.
Jeg har uomtvistelig blitt utsatt for særdeles graverende og systematiske forvaltnings/lovbrudd ved dette Sosialkontoret.
Her er det snakk om ulovlig forvaltningsførsel og myndighetsmisbruk.
Saksbehandlingen bærer preg av forsett, underslag av referater/dokumenter, unnlatte lovpålagte tjenestehandlinger, sjikane, trakassering og falske nedtegnelser i journal med mere, der Amundsen, Gunnes og Steinhaugen (sosialsjef) har samarbeidet om at ulovlighetene skal holdes i hevd.
Steinhaugen m.fl. har også sørget for at all hjelp og samarbeid mellom etatene – Nav og dette sosialkontoret som ble lovet meg i møte med konsulent Kolstø ved dette kontoret sommeren 2009 ble stanset.
Informasjonen har De mottatt, fra de linker til innlegg jeg har bedt Dem om å lese (i tidligere e-post til Dem vedlagt under).
Her står referatet:
MØTET MED KONSULENT NN VED NORDSTRAND SOSIALSENTER 03.07.2009
http://bit.ly/cdYGKF
ABOV
Det er synd at De velger (for De har faktisk muligheten til og tenke selv og foreta selvstendige valg, herunder vedrørende det å varsle om grove misligheter som har blitt gjort kjent for Dem i dokumenter De har mottatt fra meg) – og gå i «kompaniskap» med deres overordnede, for med denne unnlatelsen av påkrevd tjenestehandling som De gir til kjenne, vil De også bli tatt med i politianmeldelsen jeg innleverer – vist til i dokumentet under, sammen med alle andre lovbrytere ved dette kontoret. Det samme vil gjelde når rettssaken starter.
Jeg leser videre ut fra brevet at utdragene jeg har gitt Dem for gjennomlesing av beskrivelsen rundt Sosialkontorets vilkårlige herjinger ikke vil bli lest, selv ut fra min redegjøring for hvorfor dette var essensielt og sette seg inn i.
Dere skriver:
«I e-posten fremkommer det et ønske om at din blogg leses i sin helhet før klagen ferdigbehandles. Dette vil bli problematisk å gjøre da din blogg er meget omfattende, og dette vil ta mye tid som igjen kan benyttes til å behandle din klagesak.
Hvis det er annet som gjelder selve klagen som er anført i din blogg enn det som er innlevert i begrunnelsen for klagen ber vi om at dette leveres til sosialsenteret og at det som er gjelder klagen markeres eller utheves».
Nå er både Gunnes, min tidligere saksbehandler Trude Sørheim Amundsen og sosialleder Vildgun Steinhaugen meget godt kjent med de lovovertredelser de har begått og som jeg har oppsummert over.
Det at de ønsker og underslå disse fakta forut for at min klage nå skal ferdigstilles, anser jeg som enda et lovbrudd, helt i tråd med deres øvrige agenda.
Uten at informasjonen blir gjennomgått på selvstendig grunnlag fra Dem som er min nye saksbehandler og håndtert på forsvarlig vis i lys av Deres stilling som Offentlig Tjenestemann, vil det være umulig å fatte en beslutning over min klage etter gjeldende forvaltningsregler og forsvarlig praksis.
Jeg trekker ut fra brevet: «Dette vil bli problematisk å gjøre da din blogg er meget omfattende, og dette vil ta mye tid som igjen kan benyttes til å behandle din klagesak».
Som sagt – De ansvarlige kolleger er svært godt kjent med de lovbrudd som de med forsett har samarbeidet om å utøve overfor meg, så min klage er overhodet ikke noe de vil være ukjente med.
Uten at De leser eller agerer på denne bakgrunnen, har ikke Sosialkontoret noe fysisk å arbeide med forut for at vedtak utformes.
Forstår De hva det er som blir sagt her? Jeg håper det!
De har uansett tilkjennegitt for meg i telefonsamtalen vi hadde for et par uker siden at innleggene mine i bloggen HAR blitt lest av Dem, og jeg har logg som viser nettadressen fra Deres kontor flere steder.
Jeg kan derfor bare be om at informasjonen jeg har spesifisert (se tidligere mail som er lagt ved under) vil bli gjennomgått, og at jeg på bakgrunn av alle lovbrudd som har tatt plass som har forringet min helsetilstand og livskvalitet betydelig gjennom snart to år, får gjennomslag på min klage og blir tilstått de økonomiske midler jeg er i behov av som beskrevet i klagen (…)
Jeg ber om at min totale søknad blir tatt til følge, og om et umiddelbart vedtak ut fra den informasjon som her er gitt! Dere har trenert min klage lenge nok!
Hilsen
Jeanine
Lagt inn 19.01.2012 Telefonsamtale med sosialleder Vildgun Steinhaugen 02.02.2011:
Der spør jeg Steinhaugen om hvorfor hun ikke har svart meg på de spørsmålene jeg stiller i klagen jeg sendte som tilsvar på brevet jeg mottok fra henne og Birgitte Mølstad (Gjengitt her):
Den indre klikken ved sosialkontoret:
http://bit.ly/bUrNEf
Steinhaugen responderer ordrett: “I den siste mailen du sendte til oss – – – ba du om svar på noen spørsmål?!”
Jeg finner frem til mailen som jeg forteller at også er sendt dommer i saken som pågår i Tingretten mellom dem og meg, og siterer:
Mailen til enhetsleder Vildgun Steinhaugen Jacobsen med kopi til avdelingsleder oppfølging Birgitte Mølstad og Bydelsdirektør Per Johannesen – Oslo 07.01.2011
Steinhaugen spør hva det er jeg lurte på i forhold til mailen!
Jeg sier at der står bl.a om de to klagene jeg sendte inn på henne i 2010, og som hun sendte inn til sin sjef – Bydelsdirektør Per Johannessen.
Jeg spør – SOM I MAILEN – om hvorfor de lå arkivert ved hans kontor i hele 10 måneder (før jeg tilfeldigvis oppdaget det) uten at de ble sendt videre, hvilket hun sto ansvarlig for å sende videre til Fylkesmannen?
Steinhaugen: “Det har du fått svar på tidligere Jeanine Horntvedt.”
Jeg: “Du hadde jo ansvaret for å sende de videre til Fylkesmannen når din sjef ikke tok affære?”
Steinhaugen: “Oppførselsklager sendes ikke til Fylkesmannen!”
Jeg spør om dette betyr at når hennes sjef Per Johannesen heller ikke svarer på klagen jeg har sendt inn på henne og setter foten ned, HVEM er det som da står ansvarlig for å sende klagen HVOR?
Steinhaugen: “Vet du hva Jeanine Horntvedt, at den der diskusjonen tar æ ikkje med dæ!”
Jeg: “Fordi”?
Steinhaugen: “Jeg ser ingen grunn til å ta den diskusjonen”
Jeg: “Men jeg må jo vite, for her går jo jeg rundt og tror at hvis han” …
Steinhaugen: “Du har fått skriftlig svar fra Per Johannessen på de klagene” …
Jeg: “Ja der står det at han har ikke ansvar for å utrede dem!”
Steinhaugen: “Utover det, gir æ ingen tilbakemeldinger til dæ. Du har fått skriftlig svar fra ham, og det må du forholde deg til”!
LES RESTEN AV OPPTAKET HER:
Sosialkontorets projisering
 http://bit.ly/AuljKL
ABWPOSt
 
I Steinhaugens brev til meg 26.11.2009 “Foreløpig svar i forvaltningssak” “Klagesak søknad 200904769 vedtak av 04112009” anfører sosiallederen:
“Klagen vil først bli vurdert internt ved sosialsenteret. Hvis klagen ikke tas til følge sendes den til Fylkesmannen for videre behandling”.
Deretter ble også DENNE klagen – av 25.11.2009 –  lik som den første klagen jeg hade sendt inn på henne av 13.10.2009 som hun hadde ansvaret for å ta stilling til i første omgang, atter sendt fra henne til  hennes sjef ved Bydelsadministrasjonen (Bydelsdirektør Per Johannessen) og arkivert i hans administrasjon selv om Bydelsdirektøren allerede etter første klagen fra meg av 13.10.2009 hadde sendt meg i brevs tilsvar at klager på hans underordnede ikke var hans bord – hvilket Steinhaugen meget vel var klar over at han ville gjøre!
Steinhaugen sendte altså sin sjef klagen fra meg av 25.11.2009, enda hun hadde god kjennskap til hans «ikke- håndtering» av min første klage på henne av 13.10.2009!
Ingen følger lov- og regelverket, men diller og herjer på som de bare lyster! En surrealistisk opplevelse av samkjørt raljering som strekker seg langt utover det fattbare!
Jeg siterer det følgende fra Helsedirektoratets – Nasjonal strategi for kvalitetsforvedring i Helse- og sosialtjenesten (2005 – 2015):
“Sosialtjenesten – Om å holde orden i eget hus”
Brukernes kontakt med tjenestene skal utgjøre en mest mulig sammenhengende og helhetlig kjede av tiltak.
En forutsetning for dette er tydelig fordeling av ansvar, myndighet, oppgaver og samhandling på langs i en tiltakskjede og på tvers av tjenestetyper og nivåer (…)
En kvalitetskultur i sosial- og helsetjenesten har følgende kjennetegn:
Brukerne og deres pårørende er i fokus for den enkelte medarbeiders aktiviteter.
Arbeidet tilrettelegges slik at det gode forløp er utgangspunktet og ivaretakelse av brukerens behov er i høysetet (…)
Kvaliteten på de tjenester som leveres, er et sentralt lederansvar.
Det er også et ansvar for ledere å sikre gode kvalitetsutviklingsprosesser i organisasjonen.
Videre må hver enkelt leder bidra til å sikre et tjenestetilbud som oppleves som sammenhengende og helhetlig for brukerne.
Sosial- og helsetjenesten skal være sin egen kontrollør.
Internkontroll er et lovkrav.
http://wp.me/pyLme-1a4
http://bit.ly/N2bPzb
abarl
Jarle Petterson, redaktør for “INorden.org”, diskuterte med flere av sine korrespondenter da jeg spurte om de ville fremheve min sak med Nav, og anførte det følgende 25.06.2008:
“Jeanines historie er intet mindre enn skremmende, om den stemmer — noe vi ikke ser noen grunn til å betvile. Problemet er naturligvis at vi heller ikke har grunnlag for det motsatte — og at det er vanskeligere å feste lit til sannhetsgehalten i beretningene fra en av partene i en konflikt. Derfor har heller ikke Jeanines beretninger fått den oppmerksomheten de fortjener — eller ei — på iNorden.
For hvis det hun skriver stemmer, ville det være lite annet enn et borgerjournalistisk scoop”.
Om Jarle Petterson:
Beskrivelse
Oversetter, journalist, grafisk formgiver og webutvikler/-designer, p.t. bosatt på Tysnes i Sunnhordland.
https://plus.google.com/+JarlePetterson/about
Pettersons kommentar falt (jeg har fått den tilsendt på mail) etter at jeg hadde lagt ut i skrift det tapede innholdet på iNorden – den samme informasjonen som jeg la ut på Aftenposten debatt, men som gikk med i dragsuget når avisen slettet mange års opplysninger etter 22.juli 2011! Varslingen ble senere lagt inn på blogg i følgende poster:
Tapet møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd
http://bit.ly/d0Ms37
Tapet møtereferat av 12.06.2008 hos OPT – ekstern samarbeidspartner av Nav, der grove represalier tok plass
http://bit.ly/dls5B3
Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg
http://bit.ly/a0wCb1
Forbrytelser i den Offentlige Tjeneste – Forbrytelser uten straff
http://bit.ly/dZxQ3D
abone_brekke
Nav – Ordførerkandidat: “Redd for at saksbehandlere skal hevne seg”:
Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?
http://t.co/GsSLO0Zr
På Nav med balltre – Del 2
http://bit.ly/x0cn7n
Er etikken fraværende i offentlig forvaltning? Hvem kan bistå når tjenesteutøveren misbruker sin myndighet?
http://bit.ly/clMyRg
Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond. Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold
http://bit.ly/ejaH4
Fraværende rettssikkerhet for mange av landets borgere (Forvaltningenes hjemmelagde regler)
http://bit.ly/vZ5qgK
Fra Aetat til Nav – Løftebrudd og fravær av normal anstendighet
http://bit.ly/HqIKcx
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

2 kommentarer på “NAV Nordstrand Sosial: Informasjon om grovt maktmisbruk – fortsettelse av serien i 6 deler.

  1. Tilbaketråkk: Tilsvar på Nav Nordstrands “saksfremlegg” til Fylkesmannen ved Avdelingsdirektør Gerd Reisvollsveen « Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

  2. Tilbaketråkk: Om meg; Bakgrunn og historie. « Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

august 2010
M T O T F L S
« jul   sep »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 056 andre følgere

%d bloggere like this: