Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Nav Sosial – Herske- og utmattelsesteknikker kontra etiske regler for Oslo Kommune og vanlig anstendighet.


ABEGGINGG

03.08.2010: Nav Nordstrand v/Marit Gunnes nekter diabetiker nødhjelp.
Hassan Rivandi – min saksbehandler ved Nav Nordstrand forteller meg i dag over telefon at søknaden jeg leverte inn i går om nødhjelp kr. 70,- etter Fylkesmannens satser med full dokumentasjon (kvitteringer) på at livsoppholdet for 14 dager fremover som jeg mottok 29.07.2010 som gjaldt frem til 16 august er brukt opp, vil bli ignorert, og ingen nødhjelp vil bli utbetalt meg selv om jeg igjen forklarte at jeg sitter uten mat og andre nødvendigheter som medisiner, reisekort og toalettartikler.
Hans overordnede Marit Gunnes som dette innlegget forøvrig handler om –  uakseptabel behandling jeg erfarer gang på gang fra denne kanten da hun både har vært min forrige saksbehandler Trude Amundsens teamleder i nær to år, nå for Rivandi – og følgelig sitter med øverste beslutningsmyndighet for denne type vedtak (over henne er sosialsjef Vildgun Steinhaugen), fortalte meg imidlertid da jeg ringte opp igjen at livsoppholdet jeg skulle få utbetalt for 14 dager fra 16 august ville bli utposjonert i deler til meg litt av gangen (OG VIL BLI TRUKKET FRA MITT EGET KOMMENDE LIVSOPPHOLD 16.08) og gitt ut allerede nå 03.08.10 (500 kr som jeg skal leve på i hele 9 dager) slik at jeg naturlig nok ser for meg en fremtid der umulig livssituasjon  raskt vil bli fullstendig uholdbar og mer prekær enn noen gang – hvis overhodet mulig.
Gunnes utelukket fremdeles nødhjelp!
Jeg kunne komme og hente «litt» i dag, men hun ante angivelig ikke hvor «mye» dette ble enda... (ca. kl 14.00 – de stenger 15.00).
Jeg kom meg ikke dit i dag, for jeg ble for dårlig av behandlingen.
Helse- og Sosialombudet er igjen kontaktet.
Det samme er politiet.

abevhj

Mer om saken:
NAV Nordstrand Sosial: Informasjon om grovt maktmisbruk – fortsettelse av serien i 6 deler:
http://bit.ly/aD9pT9
Rapport: Nav-saksbehandlere – Nav Nordstrand sosial:
http://bit.ly/bMLPNv
Førstnevnte ringte rett opp til Gunnes i dag kl. 14:27 og ba om begrunnelse for avslag på nødhjelp, som jo er ganske spesielt at de velger å nekte og utbetale.
Gunnes sa hun kunne ikke gi ham det, fordi «datasystemet var nede«…
Vel …
Resten står å lese i posten – Rapport: Nav-saksbehandlere (…)
ABESJONSJEf
Arne Vidar Jenssen redaksjonssjef i Nordstrands Blad tok meg i mot i går, fredag 23.07.2010, og vil vurdere om de skal skrive om saken som her blir gjengitt.
Jeg har opplyst ham om at alle samtaler er tapet, da han mest sannsynlig vil få en helt annen “forklaring” fra Marit Gunnes som var leder for Nordstrand sosialsenter dagen det hele tok plass, og som han sa han ville ta kontakt med.
Innlegget vil derfor oppdateres:
23.07.2010: MØTE MED JENSSEN hvor jeg forklarer en god del rundt omtrent alt jeg har skrevet på min blogg, og refererer for ham siste oppsiktsvekkende uprofesjonelle håndtering fra Nav Nordstrand (som jeg førte inn i blogginnlegget som er linket til under her) neste dag, og forklarte da jeg var der, en god del rundt sykdom og operasjoner som jeg ikke har tatt med på bloggen i tillegg.
Jeg har med båndspilleren med opptakene, men han er IKKE interessert i å høre på disse!
Før jeg går lover han at han skal ringe og snakke med teamleder Marit Gunnes ved Nav Nordstrand, som hovedsaken jeg presenterer den dagen, omhandler.
Samme dag etter møtet mottar han – som avtalt, blant annet serien jeg laget i 6 deler om overgrepene på Nav Nordstrand Sosial, samt hovedsiden på min blogg over mail.
(Serien):
Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen. Del 5 (Som det kan være lurt å begynne med for overblikk)
http://bit.ly/cdYGKF
Del 6
http://bit.ly/9V1i2P
Del 3
http://bit.ly/cvsadn
Del 2
http://bit.ly/d23aa8
Som videre belyses i denne posten, er at Jenssen slett ikke er interessert i å viderformidle noe som helst av saken jeg fremlegger for ham.
Kan Redaktørens uvilje rett og slett bunne i at Nordstrand blad tidligere har rost den headhuntede Bydelsdirektør Per Johannessen opp i skyene for å ha klart å spare inn flere millioner for Bydelen?
Skal dette glansbildet holdes ved like for en hver pris?
Skal vi la Bydel Nordstrand litt i fred nå på bekostning av menneskeverd og nødvendigheter som systematisk blir sabotert for pene tall i stastistikken?!
For ideen er god! Vinklingen er det ikke noe å si på for de Tause, feige unnvikende og kalkulerende som med denne meningsløse propaganda forsøker å forføre massene som ingen kjennskap har, til hva som egentlig foregår bak blendeverket:

”Timillioners-kaka ingen drømte om” 27.01.2010
Jublende glad: Bløtkake fra fryser’n gjorde susen da bydelsdirektør Per Johannessen feiret regnskapsresultatet tirsdag formiddag.
http://www.noblad.no/nyheter/timillioners-kaka-ingen-dromte-om-1.4753977
Det er gode grunner til at direktøren kan stå der og glise mens han både har kaka foran seg, og spiser den også:
Alle grove misligheter som pågår innenfor forvaltningen knebles resolutt, borgere blir ofret og liv blir ødelagt til fordel for pene tall i statistikken!
Således kan direktøren spise kake mens folket sulter.
Full rapport om de groteske forholdene som tar plass i kullissene i Bydel Nordstrand, gikk til Helse- og Sosialombud Kjersti Halvorsen 04.03.2010 hvor jeg krevde avgangen til fem aktører i bydelen, med kopi til en hel rekke aktører – Ca. 25 stk. for at informasjonen om skandalen skulle kunne favne vidt og bli tatt tak i og gjort noe med raskest mulig.
Det ble den ikke.
Ikke i det hele tatt:
KLAGE – VARSLING-RAPPORT OM UTSTRAKT MAKTMISBRUK OG KAMERADERI I FORVALTNINGEN BYDEL NORDSTRAND
http://bit.ly/cyr0Go
GRØDUM
Utdrag fra min mail til Jenssen:
Jeg takker så mye for at du tok meg i mot i dag.
De viktigste bloggpostene om maktmisbruket begått mot meg fra Nav og sosialkontor, kan leses i de to første postene med linker, av en serie i 6 deler.
De andre delene handler også mye om en person til som sosialleder Vildgun Steinhaugen begikk grove overtredelser av myndighetsbruk mot, og – lik som i min sak også fikk andre til å begå.
Jeg glemte å si at den siste alvorlige og omfattende klagen på Steinhaugen fra meg, valgte hun å sende Bydelsdirektør Per Johannesen uten min viten. (Hennes sjef)
Det fikk jeg vite ved en tilfeldighet når jeg ringte for å høre hva som skjedde etter nær tre uker.
Steinhaugen har – hvis jeg ikke tar feil vært sosialleder i ca. 12 år eller mer, så da Johannesen til slutt skrev tilbake at dette ikke var for ham å ta stilling til eller behandle, leder tankene mine hen mot at dette var en bevisst avgjørelse for å trenere klagen.
Da jeg overklaget dette, fikk jeg av Gunnes, Rivandi og Amundsen høre at klagen på ny var sendt Johannesen. De hadde ikke lov sa de, å gi meg mer informasjon enn dette.
All kommunikasjon videre skulle foregå direkte med Johannesen.
Jeg ringte ham for over 2 uker siden, og han skulle sende mail hvis han fant den, og kopi som jeg ba om av avslaget han ga. Jeg har ikke hørt noe (totalt) på 4 eller 5 måneden nå.
Klagen ser ut til å være fullstendig underslått av disse to «makttoppene» og vel bekjente i bydelen.
Hvis du leser de andre sakene vil du se hvor samkjørt, ondsinnet og nøye koordinert maktmisbruket er, og at Steinhaugen etter et par uker trakk tilbake skriftlig bekreftelse til den andre personen om tilstått praksisplass ved Nordstrand sosialsenter i et velkommen-brev, med begrunnelsen: «TIDLIGERE SOSIALKLIENTER HAR IKKE LOV Å JOBBE VED SOSIALKONTOR«
(Lagt til 20.07.2011  «Bjurstrøm sier nei til å sparke overgrepsdømte»)
Utdrag: Bjurstrøm innførte nylig vandelssjekk av ansatte i skjermede bedrifter. Men kravet gir ikke tilbakevirkende kraft. «Vi kan ikke ta levebrødet fra helt hederlige personer som har begått noe utilforlatelig i sin tid», forklarte Bjurstrøm.)
http://bit.ly/rciaRz
Personen hadde til alt overmål aldri vært sosialklient, kun søkt om økonomisk hjelp EN gang – og fått avslag.
Deretter ble hun kjørt helt ned psykisk av Steinhaugens trofaste medarbeidere og Fagforeningen Bydel Nordstrand i møter jeg var tilstede i, og tapet!
(Les hele møtereferatet her, som også linker til det andre referatet):
http://bit.ly/cvsadn
Jeg håper at du – eller andre journalister du kjenner hvis du ikke tar slike saker, ønsker å skrive om dette også. (Videreformidle).
Såpass grovt misbruk av myndighet som jeg nå har avslørt gjennom snart tre år, kan ikke lenger ties i hjel.
ABWPOSt
(Hoveddelen av klagen som serien bygger på, ble sendt følgende aktører, (og ellers en god del venner og bekjente av meg 4 mars i år)):
Til Helse- og Sosialombudet i Oslo, ved Fungerende Helse- og sosialombud Kjersti Halvorsen
Med kopi til:
Det kongelige slott,
Statsminister Jens Stoltenberg – (rapporten er sendt på e-post til Regjeringsråd Nina Frisak og jeg ber om videreformidling av denne til Statsministeren), Byrådsleder Stian Berger Røsland, Riksrevisor Jørgen Kosmo (som også har mottatt full rapport 02.02.2010 vedrørende hele saken om maktmisbruket begått mot meg fra Nav), Advokat Anders Andersen, Førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole professor emeritus Edvard Vogt, Professor dr. juris Jan Fridthjof Bernt, Medlem av Helse- og omsorgskomiteen Sonja Irene Sjøli, Medlem av Stortingets Arbeids- og sosialkomite Vigdis Karen Giltun, Helsedirektoratet – Avdelingsdirektør for omsorgstjenester Kristin Mehre, Helsedirektoratet (Rådssekretariatet for likestilling av funksjonshemmede) – Seksjonsleder Anny Skarstein, Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, Statens Helsetilsyn ved direktør Lars E. Hanssen, Medlem av Kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Kristian Foss (…)

KLAGE – VARSLING-RAPPORT OM UTSTRAKT MAKTMISBRUK OG KAMERADERI I FORVALTNINGEN BYDEL NORDSTRAND
http://bit.ly/cyr0Go
ABEFOON
(Forts): Fire dager senere – tirsdag 27.07.2010 ringer jeg Jenssen da jeg ikke har hørt noen verdens ting fra ham.
Han blir litt irritert når jeg spør om han har ringt Gunnes – hvilket han sier at han ikke har, og informerer underforstått om at han ikke ønsker å gi ut saken.
Han har ufattelig søkte argumenter klare, og er rent ut oppsiktsvekkende frekk og ignorant.
Jeg får blant annet disse svarene fra Redakssjonssjefen:
Dette er EN PERSONLIG SAK MELLOM DEG OG NAV (!?) bortsett fra akkurat at DU har jo tydeligvis fått Nav helt øverst opp i halsen og alt det de gjør, det er gæærnt!
Jeg skjønner deg, sånn som du PRØVER å fremstille det… men jeg føler ikke helt at dette her er noen store saker for oss, altså (…)
Han sier at for DEM er dette ikke en så stor sak som det vil være minus for meg, og at “han tror at jeg vil få et ENDA vanskeligere forhold til Nav hvis de skriver om dette“…
Uttalelsen er såpass absurd at den bare går inn det ene øret og ut det andre uten å ha vært innom hjernen min først, så jeg går faktisk i dialog over dette usannsynlige tilsvaret og forklarer at dette kan umulig gjøres verre, hvilket kan leses på bloggen min som han fikk tilsendt.
Vedkommende svarer bare at han vil ta kontakt «HVIS de skal gjøre noe ut av det”.
Samtalen avsluttes.
Flere andre journalister fikk tilsendt full informasjon om disse absurde uttalelsene like etter, med headingen:
REDAKSJONSSJEF MOTTAR SVÆRT STYGG SAK MED NAV, NEKTER UTGIVELSE, OG OMTALER DEN SOM “EN PERSONLIG SAK MELLOM PARTENE“: ENSLIG FUNKSJONSHEMMET PERSON MOT NAV!‏
– men ingen har enda kontaktet meg!
Hurra for “Vær Varsom- plakaten… Enda en “Festtale”?!
(…) 1.4. Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle.
1.5. Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre (…)
http://bit.ly/dZYf9G
IKKE MINST vil jeg fremheve utsagnet om at han tror jeg vil få et enda vanskeligere forhold til Nav «hvis de skriver om dette»!
Herunder er selvsagt ikke genuin omtanke for min person innbefattet.
Ingen redakssjonssjef med flere tiår i sitt virke vil klare å mistolke hvordan konflikten med Nav ligger anhvis da ikke senil demens har satt inn, hvilket jeg absolutt ikke tror at er tilfellet her!
Kan det i stedet være på sin plass å kalle Jenssen for «feig»?
Det har jo kommet frem i en rekke artikler at flere kunder av Nav (OG ansatte) er redde for å kritisere etaten, for da vil sanksjoner ramme dem lydløst og effektivt  i det skjulte og sette kundene og de uheldige ansatte i en håpløs og umulig situasjon, da gjengjeldelsene mange ganger vil kreve omstendelig bevisføring som kanskje ikke umiddelbart vil være lett å sannsynliggjøre og/eller forfatte, og mange orker ikke en gang ta opp denne kampen mot mobbegjengen i Nav.
Videre levner rettssystemet disse ingen troverdighet, langt mindre rettssikkerhet:
«Misfornøyde Nav-brukere er redd for å stå fram i full offentlighet. De er redd for å bli straffet av Nav i ettertid»
http://bit.ly/fEmyF6
«Nav-brukeren ønsker å være anonym i frykt for hvilke reaksjoner han kan få fra Nav ved å stå fram i full offentlighet»
http://bit.ly/hnk1oQ
NAV: Ingen ønsker å stå fram grunnet frykt for represalier fra ledelsen.
http://bit.ly/AFuBO
Og jeg har i tillegg mottatt flere personlige mail fra fortvilte kunder av etaten som forteller meg sin historie, men ønsker å være anonyme da de vet hva som venter dem hvis de velger å stå frem.
Denne tillit vil selvsagt alltid bli ivaretatt!
JEG derimot, har absolutt INGENTING mer å miste, hvilket muligvis en hver annen person enn Jenssen vil kunne oppfatte bare ved å lese et par minutter fra innledningen til denne bloggen:
http://bit.ly/UkcfR

ABETTIGH

Som sagt –  Redakssjonssjefen var overhodet ikke interessert i å høre på lydopptak, men jeg fikk allikevel gjengitt referatet muntlig i møtet, og det går som følger:
19.07.2010 søker jeg om nødhjelp ut fra sykdomssituasjon og ufattelig unntakstilstand jeg har levd under ved hjelp av Nav Nordstrands kumpaner i offentlig forvaltning i nær tre år.
Søknaden ble innvilget.
Jeg blir fortalt at min faste saksbehandler («ny») de siste 2-3 månedene – Hassan Rivandi er på ferie til august, og derfor blir vurderingen 70 kroner dagen etter Fylkesmannens satser denne gangen, og ikke 60 som både Rivandi og min forrige saksbehandler Trude Amundsen har deprivert meg på tidligere i måneder tilsammen, selv etter opplysninger om 3 akuttinnleggelser ved Ullevål på kort tid samt flere erklæringer fra lege om alvorlig sykdom – og i tillegg har jeg diabetes:
(Del 6)
http://bit.ly/9V1i2P
Jeg ringer kontoret, og utenlandsk dame tar telefonen.
Jeg kjenner til henne fra tidligere, hun har det med å svare ja og nei uten å ha forstått problemstillinger i hytt og kamel, og mange ganger fullstendig uten å oppfatte innholdet i det hun blir forelagt.
Derav oppstår misforståelser og feilbehandling.
Så også i dag.
Men bevares – hun gjør så godt hun kan, og er korrekt, høflig og hyggelig… men er tydelig feilplassert i det offentlige, der mennesker i nød og mange ganger i krise er ment å bli møtt med ekspertise som kan håndtere problemstillinger på faglig forsvarlig vis, der rask oppfatningsevne og kompetanse på adekvat håndtering og videreformidling bør tillegges stor vekt.
Jeg ringer altså kontoret dagen etter og blir fortalt at søknaden er innvilget.
Da spør jeg om sjekken kan heves på posten der jeg bor, for sist gang måtte jeg helt ned på Oslo S, sånn at dette er veldig viktig for meg å få vite. Sosialkontoret på Nordstrand har jo flyttet til Skullerud, og når jeg den gang dro helt tilbake til Lambertseter postkontor og igjen måtte reise helt ned til byen sist fordi de opplyste om at de ikke tar slike sjekker der, så var dette ikke hyggelig.
Hun sier et øyeblikk, og jeg går ut fra at hun forhører seg vedrørende mitt spørsmål.
Men hun kommer tilbake med følgende informasjon:
«Sjekken din er ferdig, så du kan bare komme og hente den«….
For en service…
Jeg: Vel – Ja, men – KAN JEG TA SJEKKEN UT PÅ POSTKONTORET?!
– Det vet jeg ikke! – Den sjekken? – Et øyeblikk…
S_1800_C
Jeg forklarer igjen historien med Lambertseter postkontor og Oslo S, og spør: Så dette er en annen type sjekk som går an  heve på postkontor?!
Ja, men du må betale gebyr.
Jeg: HVEM behandlet den?
JA!!!
Jeg: ??? … HVEM BEHANDLET DEN… ?!…
– «Stephanie«
Hun spør om jeg vil bli satt over til henne, – ja – men etter 2 sekunder sier hun at Stephanie ikke tar telefonen akkurat nå.
Jeg sier at jeg også må vite hvorfor jeg får inkassovarsel og trussel om utkastelse når det er sosialkontoret som hele tiden har tatt seg av husleieinnbetalingene.
Hun sier det er min saksbehandler Rivandi som tar seg av dette, men skal sette meg over til annen person – som viser seg å heller ikke ta telefonen…
Jeg møter deretter opp på sosialkontoret og møter annen eldre norsk dame i resepsjonen som jeg for sikkerhets skyld dobbelsjekker med, og som da svarer meg at jeg IKKE kan ta den ut på postkontoret!…
Jeg forklarer hele samtalen med den andre damen som hadde tatt plass halvannen time tidligere, men denne damen står på sitt: «Det har vi sluttet med for MANGE ÅR SIDEN! Vi har IKKE kontakt med postbanken!
Vi argumenterer i det vide og det brede, og endelig får jeg henne til å gå inn og dobbeltsjekke.
A-NAVGrodum1503 *** Local Caption *** A-NAVGrodum1503
Jeg sier at dere kan jo ikke ha ansatt folk her som svarer i hytt og pine og misinformerer om saker det er viktig å få svar på! Damen jeg snakket med i sted forhørte seg, og sa til meg at dette vitterlig gikk an!
Denne damen blir borte i ca. 12 minutter, og kommer munter tilbake med følgende orientering: «Du FÅR ut sjekken på postkontoret, du«!!
– HVEM var det som sa dette til deg?
Du – Det var hun som er leder her i dag
– Og hvem er det?
«Marit Gunnes»!
– Og DU sier at det IKKE gikk an å heve denne ved postkontor!?
Nei jeg VET IKKE, jeg (!?)
– Du sa det ALDRI gikk an…
Damen bortforklarer med: «Det kan bare hende du må betale penger for å få de ut»…
– Hva er navnet ditt?
– Det kan bli det samme!
– Jeg skal ha navnet ditt!
– Nei det får du ikke!
-Jeg skal sende inn en klage på deg, og da har jeg krav på å få vite navnet ditt!
– NEI!
ABUNDE
Jeg drar da helt tilbake igjen, og til postkontoret i god tro.
Der får jeg IKKE hevet sjekken og de henter sjefen.
Hun sier det samme som damen i resepsjonen nettopp hadde påstått FØR hun snakket med Marit Gunnes, da hun forteller meg at sosialkontoret ikke har brukt posten på MANGE ÅR, etter å ha hørt min forklaring.
«Nå har de KUN Nordea»!
Jeg sier at jeg to ganger i dag hadde fått beskjed fra to personer på sosialkontoret etter dobbeltsjekking, at det vitterlig GIKK AN å heve sjekken her.
Sjefen sier at hun skal ta og «ringe de der borte, for nå må de gjøre noe! De kan ikke la klienter gå i klemma hele tida«!
Hun logger seg først på data for å sjekke hvilke lover og regler som gjaldt for dette, og sier at man kan løse inn sjekker med nummer som begynner på 5 eller 7, men det er DNB NOR sine sjekker. Denne begynner på 6004, så denne er det ikke! (Hun sjekker flere serienummer).
Og siterer: Vi gjør oppmerksomme på at ordningen med kontantinnløsning av sjekker trukket på andre bankers konti, opphørte f.o.m 01.08.1999
Postsjefen ler oppgitt, og sier at hun skal ringe sosialkontoret for meg der og da, for – «de kan bare ikke gjøre sånt»!
ABELILA
Telefonen der borte blir tatt med en gang, og sjefen presenterer seg, sier at hun ringer fra posten og spør om å få snakke med Marit Gunnes.
Hun blir satt over, og det ringer i andre enden i flere minutter, men Gunnes tar IKKE telefonen!
Da ringer postsjefen opp igjen med samme spørsmål.
Det viser seg «umulig» å få fatt på Gunnes, og sjefen forklarer da hele problemstillingen til den utenlandske damen jeg først hadde snakket med ved sosialkontoret denne dagen.:
– Reglene i post og i postbankloven, er at kontantinnløsning av sjekker, KUN er de som er trukket i DNB NOR, Postbanken og noen konsern som begynner på 76 og 78!
På Nordea har vi ikke muligheter til å sjekke navnene som er underskrevet med, så dere må være så snill og IKKE…
Hun blir avbrutt, da vedkommende går for å hente en annen person «Torill» .
Sjefen forklarer Torill at jeg er der med en sjekk som er utstedt på Nordea.
ABELILA
Vi får ikke hevet den her, det er det KUN DNB NOR- sjekker som går an med. Det har vært sånn siden 1/8-1999 altså i ELLEVE ÅR har det vært sånn!
Det opphørte i 1999!
DNB NOR- sjekker begyner på 5 eller 7000 konti, Nordea begynner på 6!
Sjefen forteller at jeg er irritert på sosialkontoret, og spør om Torill vil snakke med meg.
Det vil Torill IKKE!
Jeg har på dette tidspunkt blitt så syk at jeg får skjelvinger i kroppen, og vet jeg ikke vil rekke ned til byen uten å spise noe først til medisinene (diabetes) og står der kun med et klipp igjen på trikkekort.
Hjemme har jeg en boks Kidneybeans, og må gå hjem og spise disse før jeg drar helt ned til byen for å heve sjekken.

Abully_woman_400

Når jeg kommer hjem, ringer jeg sosialkontoret og spør om å få snakke med Marit Gunnes. Jeg blir bedt om å presentere meg først, men nekter.
Da får jeg Gunnes i tale øyeblikkelig!
Legg godt merke til de uthevede avsnittene – der det bevises at Gunnes (utilsiktet) avslører at hun sitter og bedriver den største raljering med meg i de hersketeknikker hun har valgt å ta i bruk:
Jeg forklarer omstendelig gangen i det hele, at jeg hele to ganger – først FØR jeg kommer dit og så når jeg ER der, blir forklart at sjekken kan heves på post – hvilket viser seg at ikke går an likevel, etter at jeg følgelig har stolt på beskjedene som blir gitt meg ved senteret og dratt helt tilbake til postkontoret.
Gunnes svarer bare at hun må gå og lukke døren, hun «hører ikke hva jeg sier», fordi «noen støvsuger på gangen»
Jeg hørte overhodet ikke noe bråk i bakgrunnen, og jeg har videre en rimelig klar og tydelig stemme som høres ganske godt!
Da hun kommer tilbake spør jeg om hun ikke har hørt et eneste ord, og om jeg må forklare alt på nytt.
– Ja!
Jeg går ikke i denne hersketeknikkfella, forklarer det hele tålmodig atter en gang, og at Gunnes selv ga beskjeden om at jeg kunne heve sjekken ved postkontoret.
Jeg avslutter med: «Og så vil jeg gjerne høre din forklaring»!
Gunnes føler stadig overhodet ikke for å gi meg det, og responderer kun med følgende: De sjekkene vi har, går an å ta ut i Nordea…
Jeg: Hvorfor gir du da beskjed til forværelsedamen om at denne går an å ta ut på posten når hun dobbeltsjekket dette?
G: Det er ikke sikkert det er det som har skjedd…
Jeg: Kan du gå å snakke med henne nå?
G: Selvsagt kan jeg gå å snakke med henne… Vi har vært i den tro at det har gått an å heve den i posten, men da må jeg bare beklage…
Jeg: Posten sa at det ikke har gått an å heve slike sjekker siden 1999! NITTENNITTINI!
ABFEIIG
G: Javel… Det må POSTEN stå inne for… Vi har sjekker som det er mulig å heve i NORDEA!
Jeg: Jeg blir forbannet når damen i resepsjonen kommer ut og sier det LIKEVEL er mulig å heve denne på posten fordi Marit Gunnes – DU har gitt kontrabeskjed, og jeg hadde opplyst om at dette var viktig for meg å få avklart, da jeg er for syk å dra rundt hele byen hvis jeg ikke må.
Dette har du gjort med VILJE, Marit Gunnes!
G: Nei, dette har jeg ABSOLUTT ikke gjort med vilje!
Jeg: Når de sluttet å ta i mot slike sjekker i 1999 (!!!) vi er i 2010 (!!!) da må jeg ANTA at du har gjort dette med vilje!
G: Nei.
Jeg: Hvorfor sier du det da?
G: Det er ikke SÅNN det er sagt – på NOEN måte!
Jeg: Hva var det du sa til damen som kom inn til deg i dag?
G: Jeg velger – Det har jeg faktisk ikke tenkt å svare deg på, fordi du VRIR og TVISTER på ALT JEG SIER! (??!!)
Jeg: Nei, nå spør jeg deg akkurat HVA sa du til den damen?
G: Det kommer jeg IKKE til å svare på, FORDI DET BLE IKKE SAGT NOEN TING SOM HELST HER, SOM ANGÅR SJEKKEN DIN!
DU fikk en sjekk, VI har NORDEA bank, da må du reise dit…
Jeg: Nå skal jeg ta det for siste gang – Damen i resepsjonen, jeg vet ikke hennes navn… Hva var det?
G: HUN SITTER I RESEPSJONEN!
ABFEIGGGG
På dette tidspunkt er jeg jo fullstendig klar over hvilken vei denne høna sparker, og sier: Dere er så ille ute, vet du – Jeg begynner nesten å bli i godt humør! 🙂
Men jeg fortsetter trøstig: – Hun gikk inn og ble borte veldig lenge, og jeg hadde forklart at det var veldig viktig for meg å få riktig svar på KAN jeg ta den ut på post eller ikke, og fikk bekreftet i telefonsamtale FØR jeg kom dit at JA det kan jeg!
Da damen i resepsjonen kom tilbake da jeg var der, sier hun også at det gikk an – hvilket hun IKKE hadde trodd, og den som ga henne beskjeden var MARIT GUNNES!
– Står hun og lyver meg rett opp i ansiktet?
G: Nå stiller du spørsmål som om du driver et AVHØR, det er faktisk ikke mulig å svare på en god måte...
Jeg: Men i Kommunens Etiske Regler så står det at selv om den andre part opptrer uhøflig – jeg har IKKE vært uhøflig, jeg ønsker bare å motta svar på mine spørsmål, så har den andre part som er ansatt i det offentlige plikt til å forholde seg profesjonell og gi de svar som skal gis.
Gunnes overhører dette fullstendig og broderer videre på Økseskaft-teknikkene hun har godt innarbeidet:
G: Det er som jeg sier, du må på NORDEA og heve sjekken!
Jeg: Men dette er for meg essensielt å få svar på før jeg går til avisen – HVA sa du til damen som kom inn og spurte om sjekken gikk an å heves på postkontoret?
G: Det er ikke noe jeg kommer til å svare på her og nå, for du har dessverre blitt sendt på postkontoret – det skal du ikke, du skal til Nordea. Det beklager jeg.
Jeg: Så den damen har altså løyet til meg – hun har aldri gått inn og snakket med deg klokken 12 i dag?
ABFEIIG
G: Hva vi har snakket om og ikke snakket om, det kommer jeg ikke til å svare på i forhold til det, og det får du mene hva du vil om –
FORDI AT DU sitter og sier her at dette gjør vi med vilje, og DERMED SÅ ØNSKER JEG IKKE Å SVARE PÅ DINE SPØRSMÅL !
Dette kan vel ikke rent ut kalles for hersketeknikk – fullt så «avansert» er dette soleklare og ekstreme avviket fra profesjonell håndtering ikke, men kan uansett identifiseres med letthet og uten forstørrelsesglass – Hun legger heller opp til en diskusjon på sandkassenivå – Jeg får ikke bøtta di, så da får ikke du lov å låne spaden min…
Etiske regler – Utfyllende kommentarer
Byrådssak 1189/07 av 20.12.2007
Personlig ansvar
Møte med kommunens brukere:
Kommunens ansatte skal ivareta prinsippene for god forvaltningsskikk og sørge at kommunens makt og myndighet overfor innbyggerne ikke misbrukes.
Kommunens ansatte skal i sin tjenesteutøvelse alltid opptre med saklighet, respekt og høflighet overfor innbyggerne og brukerne.
Dette gjelder også når den andre parten opptrer uhøflig og respektløst.
Den ansatte har i slike tilfelle likevel rett til å markere sine grenser på en rolig og behersket måte.
Det stilles særlige krav til hensynsfullhet overfor brukere som står i avhengighetsforhold til kommunen.
Kommunen skal ta hensyn til særskilte behov hos brukeren i kommunikasjon, ved utforming av vedtak og levering av tjenester (…)
http://bit.ly/d4SSlB
Abully_woman_400
Tilbake til samtalen med Gunnes:
Jeg: Så du akter ikke å forholde deg profesjonell når den andre part MED RETTE er ganske så forbannet?
Jeg sto med føling på postkontoret – jeg har diabetes – jeg har ikke mat, fikk IKKE løst ut sjekken, men du hadde sagt til damen i resepsjonen at jeg kunne ta denne ut på postkontoret!
G: Nå har du fått penger fra sosialkontoret fordi du ikke har penger til mat. Vi har Nordea som bank, og det er der du skal hente pengene!
Jeg: Er det sånn jeg kan oppfatte deg nå og sitere til avisen at du forteller at damen i resepsjonen LØY til meg?
G: Hva Du sier til avisen, må stå for DIN regning! Jeg svarer IKKE for sosialkontoret, det er INTERNE FORHOLD!
Jeg: INTERNE FORHOLD?! Altså – Jeg kommer dit, jeg er diabetiker, jeg har ikke mat, jeg reiser den lange veien tilbake igjen. Først DOBBELTSJEKKER jeg med dere, damen går inn, blir borte lenge for å spørre om det er mulig at jeg kan heve sjekken på postkontoret for – HUN tror faktisk IKKE det – Kommer tilbake, sier at det skal være fullt mulig å heve den der, det var Marit Gunnes som ga beskjeden…
DA FÅR JEG SUMMETONEN RETT I ØRET…
Denne feige opptreden og fraværet av profesjonalitet og saklighet i styrkeforholdet mellom offentlig ansatt og bruker som førstnevnte gjennom lov- og regelverk er pliktet å forholde seg ytterst bevisst på og til, omhandler – og har bakgrunn i langt verre forhold enn det å evt. skulle bli oppfattet som noe som muligvis «bare» vil kunne avfeies som «en glipp» – hvilket flere aktører i det offentlige ynder å kalle sine alvorlige og bevisste maktovergrep.
Opptredenen er kun en fortsettelse på det sedvanlige maktmisbruket og de utmattelsesteknikker som har pågått mot både meg og andre fra dette kontoret i flere år.
Både trekløveret Gunnes som er sjefen til min tidligere saksbehandler Trude Amundsen Sørheim – og sjefen til Gunnes igjen, sosialsjef Vildgun Steinhaugen vet at jeg har sendt inn flere klager på dem til Helse- og Sosialombudet (tidligerere til både Fylkesmann og Sivilombudsmann hva Steinhaugen angår). De vet at det også vil bli sendt inn politianmeldelse på dem.
Den siste alvorlige og omfattende klagen på Steinhaugen fra meg, valgte hun å sende Bydelsdirektør Per Johannessen uten min viten. (Hennes sjef)  
Det fikk jeg vite ved en tilfeldighet når jeg ringte henne for å høre hva som skjedde etter nær tre uker (den gangen)
Steinhaugen har – hvis jeg ikke tar feil vært sosialleder i ca. 12 år eller mer – hun er ingen «fersking» i saksgangen i det offentlige, så da Johannessen til slutt skrev tilbake at dette ikke var for ham å ta stilling til eller behandle, leder tankene mine hen mot at dette var en bevisst avgjørelse av sosiallederen, iverksatt for å trenere klagen.
Da jeg overklaget dette, fikk jeg av Amundsen, Gunnes og Rivandi som jeg spurte etter tur og over tid, høre at klagen PÅ NY var sendt Johannessen da jeg spurte hvor denne NÅ befant seg. De hadde ikke lov å gi meg mer informasjon enn dette i følge stillingsinstruksen, påsto de!
Jeg ble fortalt at all kommunikasjon heretter måtte foregå direkte med Johannessen. 
ABANIMALL
Jeg ringte ham for over 2 uker siden nå i juli 2010, og han virket meget uforstående til at klagen på nytt skulle ligge hos ham, men svarte meg at han skulle gi beskjed hvis han fant den og sende meg kopi som jeg spurte etter, av av avslaget han hadde gitt meg tidligere over mail.
Ellers påla han meg å rette ytterligere henvendelser – til SOSIALKONTORET!
Jeg har ikke hørt noe (totalt) vedrørende verken dette, eller hvor klagen befinner seg på 4 eller 5 måneden nå.
Denne ser ut til å være fullstendig underslått av disse to «makttoppene» som er vel bekjente.
Bakgrunnen for alt sammen, står og lese i serien jeg laget om Nordstrand sosialsenter i 6 deler, hvorav del 5 og 6 vil være spesielt viktig å lese hva Gunnes agering angår (tidligere linket til i denne posten)
Her vises at hun har anført falsk forklaring i min journal med store unnlatelser som virkemiddel, og løyet til Helse- og Sosialombudets medarbeider Ragnhild Meek.
Del 5
http://bit.ly/cdYGKF
Del 6
http://bit.ly/9V1i2P
ABAnimal Farm Card 001
Les også postene:
Sosialtjenesten – Om å holde orden i eget hus. Hvordan blir brukeren møtt?
http://bit.ly/9mRaTO
På Nav med balltre – Del 2
http://bit.ly/x0cn7n
Sosialkontorets projisering (tapet telefonsamtale med sosialleder Vildgun Steinhaugen)
http://bit.ly/zISE8p
Den indre klikken ved sosialkontoret:
http://bit.ly/bUrNEf
Forbrytelser i den Offentlige Tjeneste
http://bit.ly/dZxQ3D
Navansatte og utskjelling – Slik skaper etaten uføretrygdede
http://bit.ly/eOMfax
APIIIIG
 
Nordstrand Sosialsenter – Marit Gunnes, Trude Amundsen Sørheim, Anette Jørve og Vildgun Steinhaugen. Slik behandler de brukere som leverer klager på tjenestene:
http://bit.ly/bHqUv7
Lov- og regelverk
http://bit.ly/xkWBVd
Hvem skal kontrollere kontrolløren?
http://bit.ly/Nm3M2q
Er etikken fraværende i offentlig forvaltning? Hvem kan bistå når tjenesteutøveren misbruker sin myndighet?
http://bit.ly/clMyRg
Strategi for oppfølging av brukere i NAV, og Kompetanse i NAV- kontoret – Overordnede prinsipper og føringer
http://bit.ly/pjTyqQ
Fraværende rettssikkerhet for mange av landets borgere (Forvaltningenes hjemmelagde regler)
http://bit.ly/vZ5qgK
Forvaltningens sannhetsregime
http://bit.ly/wYCOzE
Fasiten – Hvordan sosialhjelpsmottakere langsomt blir tatt livet av, og annen nyttig informasjon
http://bit.ly/QDmTaJ
abone_brekke
Nav – Ordførerkandidat: “Redd for at saksbehandlere skal hevne seg”:
(…) De siste 4 årene har vi som lokalpolitikere og ombudsmenn blitt kontaktet av mange brukere som har kommentarer på hvordan tjenestene blir levert (…)
Våre erfaringer som ombudsmenn for innbyggerne har vist oss klart og tydelig at brukerne av tjenester er redde for å klage – man er redd for at situasjonen for deres sak skal bli enda verre.
At saksbehandlerne skal ”hevne” seg.
Dette har vi sett både i byggesaker, sosialsaker, skolesaker og saker som har dreid seg om omsorg av pårørende (…)
 http://bit.ly/X4BEko
Ondskapen i byråkratiske organisasjoner
http://bit.ly/edArzz
Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?
http://t.co/GsSLO0Zr
Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond. Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold
http://bit.ly/ejaH4
Vår nye ytringsfrihet
http://bit.ly/z4BYPe
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

juli 2010
M T O T F L S
« jun   aug »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 056 andre følgere

%d bloggere like this: