Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Nav – Falsk forklaring (ordrett gjengitt) og grovt misbruk av stillingsposisjon, bidrar til og stanse Yrkesrettet Attføring:


ABELPRA

TILHØRENDE DENNE POSTEN: Nav stanser attføring på bakgrunn av falsk forklaring, og legeerklæring som attesterer at deres maktmisbruk har medført forverring av helsetilstand. Flere mail i saken:
http://bit.ly/aPvIGw
VIKTIG: Sammendrag av Lovverket som OPT har brutt og Nav ignorert, knyttet direkte opp mot forvaltningskriminaliteten i min sak:
Massakrering av regelverket, bevisste overgrep.
http://bit.ly/qBXUGT
Ytterligere bakgrunn i sak kan leses i tre innlegg, satt inn på første side i artikkelserien jeg laget om lovbruddene på Aftenposten Debatt «Toppledelsen i Nav tier i hjel overgrepssak« (de står ikke i rekkefølge):
http://bit.ly/bsX8tp
De finnes ikke lenger nei.

AFTENPOSt

Når jeg i dag 27.11.2011 går inn på Aftenposten debatt som i flere måneder har villedet sine lesere med at «Forumet er midlertidig stengt» etter 22. juli, misleder de om at de angivelig på et tidlig tidspunkt har kommet opp med dette:
23.07.2011 Debattsentralen avvikles
(…) Situasjonen for diskusjoner på nett er blitt betydelig endret.
De fleste av oss er aktive i sosiale medier; på Facebook og Twitter, på lokale nettsider eller fora for spesielle tema.
Dermed vil de aller fleste ha mange muligheter til å diskutere det som opptar dem, og vårt forum er ikke lenger så viktig.
Som mange av dere vet, valgte vi i Aftenposten å stenge Debattsentralen etter 22. juli. Mange av dere har helt forståelig etterlyst informasjon om når det vil åpne igjen.
Når vi nå stenger er det ikke på grunn av terrorangrepene 22. juli, men en beslutning som var underveis før den tid (…)
http://bit.ly/xG2LCc
Med denne beskjeden, følger ikke et åpent kommentarfelt.
Dette har avisen klokelig utelatt.
«Vårt forum er ikke lenger så viktig»!

ABFEIGGGG

Men hva som verken drøftes eller tas hensyn til her, er de titusener av viktige analyser, innspill og ellers fokusering og debatt rundt blant annet uverdige samfunnsforhold som med dette snedige grepet har gått tapt for alltid i  «vår nye ytringsfrihets tid».
Hvis ageringen er så tilforlatelig som den tilstreber å være, ville Aftenposten om ikke annet ha latt alle innlegg forut for 22 juli være fortsatt synlige med all sin samfunnsnyttige informasjon, selv om debattforumet ble sperret.
Hva i all verden er det som foregår?
Les videre hva jeg mener om kneblingen i innlegget jeg skrev på Nye Meninger:
Vår nye ytringsfrihet
http://bit.ly/z4BYPe
http://bit.ly/LJEJCn
Noe av sammendraget i min sak vises i postene under, og i innledningen i første post, står lagret noe av starten i serien fra Aftenposten:
Forbrytelser i den Offentlige Tjeneste
http://bit.ly/dmtf1N
Massakrering av regelverket, bevisste overgrep.
http://bit.ly/qBXUGT
Sosialkontorets projisering:
Tapet telefonsamtale med sosialleder Vildgun Steinhaugen
http://bit.ly/1ioWtWO
Satirisk sammenlikningsgrunnlag:
Nav Arbeid og sosial bryter systematisk og bevisst ned helse og livskvalitet hos sine kunder – Slik skaper etaten uføretrygdede:
http://bit.ly/eOMfax

ABELEDERNAV

BAKGRUNNSSJEKK – Hva man finner når man leter:
Lagret utdrag fra
Toppledelsen i NAV tier i hjel overgrepssak 05.05.08:
«Nå har jeg nøstet litt opp i hierarkiet over de jeg har sendt klager på vedrørende min sak. Dette er hva jeg har funnet:
Den opprinnelige sjefen som svarte saksbehandleren jeg hadde da jeg første gang søkte om datakurs at han ga avslag på disse (uten gyldig begrunnelse) – la meg kalle ham W.W, – er sjefen til X.X som var den ene av de to (X.X og Y.Y) som trakasserte meg i møtet 20.12.2007 ved å utvise negative reaksjoner på min varsling om overgrep fra tilrettelegger i OPT. Jeg må her minne om at min opprinnelige og velbegrunnede søknad om datakurs, i utgangspunktet var sendt fra meg direkte til fylkesdirektør A.A – Torild Lien Utvik.
Nå har jeg fått bytte saksbehandler til B.B, under «overoppsyn» av X.X.
W.W er også B.Bs overordnede!
Y.Y (den andre personen som trakasserte meg i møtet 20.12.2007), er W.Ws SJEF! Både W.W (med et mellomledd) og Y.Ys overordnede er nettopp – direktør A.A – fylkesdirektør Torild Lien Utvik.
Det siste personen på sentralbordet opplyste meg om i dag, var at «personen over der igjen, må vel være denne Saglie».
http://bit.ly/fCf74v

JUNE FJELDD

Hvem som skjulte seg bak initialene under Aftenpostens strenge sensur?:
WW = Azmat Ullah Butt
XX = Ingrid Raab
https://www.linkedin.com/in/ingrid-k-v-raab-80b70811a
BB = Eirin Bjerke

YY = June Miriam Fjeld (bildet over)
Fjelds profil på LinkedIn som viser at hun var fungerende distriktsarbeidssjef for Helsfyr, Nordstrand og Søndre Nordstrand fra september 2007 til mai 2008, og det var 20.12.2007 som hun og Ingrid Raab trakasserte meg på det mest uanstendige i møtet jeg hadde med dem:
https://www.linkedin.com/in/june-fjeld-85252039

 

 

Møtet som er tapet, kan leses i følgende post, under headingen:

Raab & Fjelds versjon av møtet 20.12.2007

Samtale med søker 20.12.07.

Direktør Saglie, LO, NTL *Enkelte utdrag fra noen av mailene jeg har sendt disse m.fl. med oppfordringer til stans av maktmisbruket fra Nav. Del 1
http://bit.ly/29vCsSq
Herunder blir det særdeles viktig å fremheve at Nav Nordstrand som jeg da hørte under, var en av de tre enhetene som hørte under Fjelds ansvar.
Der satt det flere hevngjerrige aktører og tronet i ledende stillinger forøvrig, som Fjeld må ha hatt et nært samarbeid med.
Og kolleger snakker som kjent sammen.
Trusselbrevet jeg mottok fra Sosialsjef Sigurd Røeggen 25.04.2014, er et bevis så godt som noen på dette:
Utdrag sitat: Bakgrunnen for at det står oppgitt «Oppfølging 1» som bakgrunn for saksbehandler på deg er pga din historikk som bruker av Nav Nordstrand.
Her har flere ansatte følt seg uthengt og sjikanert på din «blogg» og uthengt og  sjikanert i det offentlige rom og du har allerede utlevert navn på ansatte ved Nav St.Hanshaugen.
http://bit.ly/1mPFVX4
Venninnene i Departementene
http://bit.ly/29cAWnD

 

 

Tilbake til informasjonen i denne posten:
Personen som ga meg avslag på datakursene het Hans-Per Hem, og her følger hans ordrette skriftlige «begrunnelse» om hvorfor jeg ikke kunne få innvilget datakurs slik at jeg kunne komplettere min utdannelse og ha muligheter for å arbeide hjemmefra:
«Jeg ble satt på denne saken av fungerende DA-sjef Azmat Butt, da det hastet å gi deg et svar. Avslaget på ønsket ditt ble tatt etter diskusjon mellom Butt og meg”!
http://bit.ly/9KlfzV
Les mer bakgrunn og starten på Kafkaprosessen i posten:
Direktørene i NAV var de siste som ønsket å hjelpe, da det var de som sto bak maktmisbruket
http://bit.ly/9KlfzV
Denne graverende inkompetansen ble påklaget til direktør Utvik – uten annen respons enn at Raab ble satt på saken og presset meg inn i tiltaket for psykisk utviklingshemmede (OPT) under pålegg fra sine overordnede – Azmat Butt og June M. Fjeld,  i møte jeg hadde bedt om grunnet avslagene der jeg stilte med advokat.
Uhørte stemmer og glemte steder. Fortellinger fra utviklingshemmedes historie
(…) Oslo kommunale Produksjon og Tjenester AS (OPT) oppsto på 1990-tallet som et tilsvarende tiltak I Frelsesarméens tidligere lokaler ved Bryn stasjon.
I dag gir disse to virksomhetene til sammen omlag 150 utviklingshemmede arbeid.
Andre er sysselsatt direkte i forskjellige tiltak i bydelene.
http://bit.ly/kGVb7k

ABlsnordhus

Min advokat som var til stede ved dette møtet sommeren 2007 forlot møterommet for å snakke med Raab på tomannshånd i ca. 7 minutter hvilket utdypes på forsiden av denne bloggen!
31.03.2006 svarer Justice1 (ansatt i tidligere A-etat) annen debattant i diskusjonen: “Møte med A-etat” og belyser uverdige, ulovlige og uakseptable tilstander som enda holdes ved like ved hjelp av stor besluttsomhet og iver hos en god rekke samarbeidende og uegnede aktører som fremmer disse under etatens nye logo – Nav – den dag i dag:
Aetat og korrupsjon. En ansatt avslører:
http://bit.ly/rZ3Whq
(Her diskuteres Arbeidsmarkedsbedrifter, hvorav OPT som jeg av Nav ble tvunget inn i i 2007, var en av dem):
http://www.opt-as.no/html/ab.html

ABFØR

I «Attføringsbedriftenes bransjestandard» vist til litt lenger nede i denne posten, opplyses svart på hvitt det følgende som alle unnlot å informere meg om, selv om aktørene som sto ansvarlige for lovbruddene m.m satt inne med bred kjennskap til hele dette regelverket, hvilket de også er forpliktet til og sette seg inn i!:
«Tiltaket er individuelt tilpasset arbeidssøkeren i den form at vedkommende også skal ha mulighet til å kunne velge tilrettelegger, omfang og form på bistanden»
Dette burde jo utvilsomt forbundssekretær Anita Busch i NTL ha satt seg inn i og informert om, men hun unnlot og vise til denne bestemmelsen i notatet hun skrev i det tre timer lange møtet hun hadde med meg selv om teksten var omtrent likelydende, og sa at Nav i bunn og grunn kunne gjøre som de ville.
Min klage på grove misligheter ville kun bli sett på som noe i retning – parodisk!:
LO, Arbeidstilsynet og NTL – Unnlatelser av hjelp mot overgrep fra Nav. Mail i saken.
http://bit.ly/9LkGgP

AFTENPOSt

Tilbake til debatten på Aftenposten:
Distriktsarbeidssjef June M. Fjeld med direktør Utvik over seg, er altså sjefen til Butt, som i sin tur er sjefen til Raab og Bjerke.
Fjeld velger å være uprofesjonell og hevngjerrig, og skriver til meg 08.04.2008 at Raab fremdeles vil ha overoppsyn med min sak selv om jeg klaget på Raab (og Fjeld) til ledelsen i Nav og fikk bytte saksbehandler til Bjerke! Ikke fordi jeg klaget, men fordi Raab ble flyttet til et annet kontor utenfor bydelen!
Raab & Fjeld holder altså fortsatt på som de bare lyster, og med ledelsens implisitte velsignelse ved deres fravær av inngripen.
Møtet duoen i dette brevet samtidig informerer meg om, skriver de at vil bli avholdt 29.04.2009 uavhengig av min tilstedeværelse!
De avslutter med:
“Oppfølging av din sak har hos NAV Oslo Sør Arbeid vil bli foretatt av saksbehandler Eirin Bjerke hos Nav Nordstrand Arbeid.
Ingrid Raab er nå fagansvarlig i bydel Østensjø, og siden hun nå er tilknyttet en annen bydel er det Eirin Bjerke som vil fungere som din hovedsaksbehandler.
Ingrid Raab vil imidlertid være med på oppfølgingen av deg i tiden fremover for å sikre kontinuitet i saken din!”

abrticle_office_bully_01

17.04.2008 informerer jeg om dette vanvittige samkjørte intrigemakeriet til fylkesdirektør Torild Lien Utvik, og ber henne være snill å videresende denne klagen i mail til direktør Saglie.
(Les mer her):
Nav- Hittil upubliserte møtereferater tilknyttet klagesaken (etter de to møtereferatene):
http://bit.ly/cMeFZP
Butt, Hem og Bjerke er deretter de innklagede aktører som setter sine underskrifter på vedtakene som tar fra meg min Yrkesrettede attføring, på bakgrunn av falsk Rapport fra Raab & Fjelds gode kollega NB i OPT!
Les møtereferatene – både min og Raab & Fjelds versjon av 20.12.2007 der de lar meg unngjelde stort for min varsling vedr. trakassering jeg erfarte fra «tilrettelegger» NB (Astrid Ingeborg Helle Kalland) i tiltaket Raab hadde utplassert meg i:
Direktør Saglie, LO, NTL Enkelte utdrag fra noen av mailene jeg har sendt disse m.fl. med oppfordringer til stans av maktmisbruket fra Nav. Del.1.
http://bit.ly/cxAIYM
01.10.2010: Det som belyses i de følgende postene har både direktørene i Nav, Nav Klage- og Anke SØR (I Kristiansand), og Trygderetten ignorert fullstendig. De har ikke kommentert det overhodet!
Verken det som her fremkommer eller noen andre av hovedsakene i bloggen som beviser alle lovbrudd begått og som er tatt med og forklart har blitt belyst, debattert eller behandlet overhodet i saksprosessen!
For to dager siden, 29.09.2010 gikk derfor min anke til Lagmannsretten.
(Det viste seg å være feil instans, jeg var så syk og sliten at jeg bare fulgte henvisningen til klageinstans fra avslaget til Trygderetten, da jeg plutselig oppdaget at fristen for å klage nær var gått ut.

abagrett

En av de fineste menneskene jeg i hele mitt liv har hatt gleden av å prate med, var dommer Carl August Heilmann i Lagmannsretten, som bl.a opplyste meg om at erstatningskravet måtte fremmes for Tingretten)
NB og hennes sjef Trond Stenberg – direktør for OPT – Navs samarbeidspartner og vernet bedrift for psykisk utviklingshemmede, skriver meg ut av «tiltaket» på bakgrunn av falsk forklaring 02.07.2008 uten at jeg mottar et snev av forvarsel om at rapport nå skal skrives –
HVILKET ER SAMME DAG SOM JEG STILLER I MØTET der NB så infamt bruker sin viten om mine funksjonshemminger mot meg, og forsøker å manipulere meg til og tenke over om jeg ikke burde søke uføretrygd, som gjengjeldelse for at jeg her våget og konfrontere henne med maktmisbruket hun og direktøren utførte overfor meg i møtet av 12.06.2008:
Tapet møtereferat av 12.06.2008 hos OPT – ekstern samarbeidspartner av Nav, der grove represalier tok plass.
http://bit.ly/dls5B3
Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg
http://bit.ly/a0wCb1

ABFØR

Helt på slutten av timen 12.06.2008 da Kalland og hennes sjef Trond Stenberg utøver myndighetsmisbruk av svært alvorlig grad, anbefaler Kalland meg til alt overmål og søke om utvidete reisepenger ”siden jeg jo skulle være i tiltak på OPT gjennom hele sommeren”! (Tapet, og sendt varsel om til Bjerke og ledelse i Nav, samt til dommer i Tingretten (se forsiden))
I den påfølgende (og siste) timen med Kalland 02.07.2008 opplyser hun meg etter å ha diskutert en del saker jeg skulle gjøre vedrørende arbeid mens hun var bortreist, at vi skulle gå gjennom dette sammen etter at hun hadde kommet tilbake fra ferie!
Ledelsen i Nav samt min saksbehandler Eirin Bjerke fikk også oversendt disse møtereferatene.
Jeg fikk m.a.o aldri forvarsel på noe tidspunkt om hva som var i ferd med å skje fra noen av de innklagede personene verken i Nav eller OPT.
Tvert i mot!
Aktørene i Nav bifalt ukritisk den falske rapporten og fattet vedtaket som tok fra meg attføringen.
De ignorerte konsekvent all min varsling!
Herunder blir dette innlegget viktig å lese, som bl.a viser flere av e-postene som har gått mellom Bjerke og meg:
Nav stanser attføring på bakgrunn av falsk forklaring, og legeerklæring som attesterer at deres maktmisbruk har medført forverring av helsetilstand. Flere mail i saken.
http://bit.ly/aPvIGw

ABLAAN

Funksjonsvurdering i attføringsbedrift
Fakta
Attføringsbedriftene har de siste to årene samarbeidet med Rikstrygdeverket om å utvikle et tilbud om funksjonsvurdering til ansatte i IA-virksomheter. Standarden som ble testet ut i Akershus, Oppland og Buskerud, ble landsdekkende 1. mai 2005.
Forutsetninger i attføringsbedriften
  • Plikter å stille en fast kontaktperson for hver arbeidstaker/-giver.
  • Tilgang på kompetanse innen pedagogikk, yrkesveiledning, ergonomi, aktuelle tester, helse- og sosialproblematikk samt gode kommunikasjonsferdigheter.
  • Plikter å stille varierte og hensiktsmessige arbeidsoppgaver til rådighet for arbeidstakeren.
  • Ansvarlig for at eksterne bedrifter som eventuelt benyttes i funksjonsvurderingen holder god faglig og miljømessig standard.
  • Arbeidstaker skal være kjent med og godkjenne sluttrapportens innhold.
  • Arbeidstaker og arbeidsgiver skal få anledning til å evaluere den gjennomførte funksjonsvurderingen.
  • Rapporten fra funksjonsvurderingen bygger på et kvalitetssikret dokumentasjonssystem.
http://bit.ly/iPSsLn
I posten – Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg, står vist et utdrag fra “Attføringsbedriftenes Bransjestandard” som blir særdeles viktig og lese sett opp mot alle avvik som har tatt plass i min sak.
http://bit.ly/a0wCb1
Og ikke minst her:
Massakrering av regelverket, bevisste overgrep.
http://bit.ly/qBXUGT
Direktør Saglie for Nav og avgått direktør for Oslo-regionen Torild Lien Utvik tiet alt ihjel, selv om de (og Bjerke) kontinuerlig mottok e-post med fortløpende varsling om myndighetsmisbruket som pågikk – samt tapede møtereferat, og flere krav fra meg om å bli overflyttet til et annet og kvalitetssikret tiltak.
Alt ble ignorert.
Flere av mailene med mine krav om bistand samt eneste tilsvar fra direktør Saglie, vises nederst i denne posten:
Tapet møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd
http://bit.ly/d0Ms37

ABFØØR

For sammenlikning hvordan en rederlig håndtering av mine henvendelser skulle ha foregått, les posten:
Strategi for oppfølging av brukere i NAV, og Kompetanse i NAV- kontoret – Overordnede prinsipper og føringer
http://bit.ly/fmeaJl
MERK: Vedtaket som tok fra meg min Yrkesrettede attføring uten forvarsel, var datert tre dager før dette i det hele tatt var meg bekjent og i hende!
HER FØLGER UTDRAG FRA NOEN AV ALLE LOVER OPT OG NAV HAR BRUTT HVA ANGÅR MIN SAK
Det dreier seg om «sluttrapporten» fra OPT, skrevet under fravær av tilkjennegivelse av at de innklagede ville skrive meg ut av tiltaket, hvilken ble omfavnet av NAVs innklagede aktører som på bakgrunn av denne tok fra meg min Yrkesrettede attføring tre dager før den orienteringen var meg i viten og hende – enda det i rapporten faktisk var anført at jeg ikke hadde lest den.
Forvaltningsloven Saksbehandlingsrundskriv
Revidert av Arbeids- og velferdsdirektørens sekretariat (…)

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak

§ 16 (forhåndsvarsling)
Generelt
§ 16 første ledd fastslår at en part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis anledning til å uttale seg innen en fastsatt frist.
Hensynet bak bestemmelsen er å gi parten (…) anledning til å ivareta sine interesser i saken.
Personer som får vite hva som er i ferd med å skje, har en mulighet til å komme med nye opplysninger eller innsigelser. De kan likeledes innrette seg i henhold til varselets innhold dersom de ikke har innsigelser (…)
I forarbeidene fremheves det at hensynet til parten tilsier at varsel skal gis på et meget tidlig stadium.
I varselet skal parten gis en frist til å uttale seg.
Hvor lang frist som skal settes, beror på hvor viktig og vanskelig saken er (…)
I hvilke typer saker skal det gis forhåndsvarsel
Som utgangspunkt gjelder plikten til å gi forhåndsvarsel i alle saker (…)
Ellers er det hovedsakelig aktuelt med varslingsplikt når en løpende ytelse skal stanses eller reguleres (…)
Varslingsplikt vil som hovedregel foreligge i saker der vedtak om endring treffes på skjønnsmessig grunnlag (…)
http://bit.ly/fTQiSK

AFORVALTNINGSLOVEN

LOV 1967-02-10 nr 00: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).
§ 25. (begrunnelsens innhold).
I begrunnelsen skal vises til de regler vedtaket bygger på, med mindre parten kjenner reglene. I den utstrekning det er nødvendig for å sette parten i stand til å forstå vedtaket, skal begrunnelsen også gjengi innholdet av reglene eller den problemstilling vedtaket bygger på (…)
De hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn, bør nevnes.
Er det gitt retningslinjer for skjønnsutøvingen, vil i alminnelighet en henvisning til retningslinjene være tilstrekkelig (…)
http://bit.ly/fNvfBc
VEDLEGG 6: OM RETTSSIKKERHET
Samarbeid og informasjonsutveksling mellom Aetat, trygdeetat og sosialtjenesten – rettslige muligheter og begrensninger
3. Konsekvenser av brudd på saksbehandlingsreglene
Et enkeltvedtak kan kjennes ugyldig dersom saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven er brutt, med mindre det er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold (fvl. § 41).At et enkeltvedtak er ugyldig, betyr at det ikke får rettsvirkninger etter sitt innhold. Et ugyldig vedtak kan alltid omgjøres av forvaltningsorganet selv i henhold til fvl. § 35 første ledd bokstav c, det kan kjennes ugyldig av domstolene og det kan gi grunnlag for erstatningskrav mot forvaltningen.
En ugyldighetsgrunn kan være saksbehandlingsfeil, dvs feil ift de regler som er gjennomgått ovenfor. Etter fvl. § 41 er det en betingelse for ugyldighet at feilen kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold.
Staten og kommunene er videre ansvarlige for sine organers og tjenestemenns feil etter reglene om arbeidsgiveransvar i skadeserstatningsloven av 13.06.1969 nr 26 kap. 2.
I medhold av disse reglene kan det ilegges erstatningsansvar for ugyldige enkeltvedtak.

ABBFØRINGS

Og jeg var utplassert hos Navs samarbeidspartner OPT i Arbeid med Bistand.
I bransjestandarden for dette tiltaket vises med all tydelighet at innklagede aktører i OPT både bryter med og fritt anvender sine egne groteske tolkninger av retningslinjene overfor meg.
Attføringsbedriftene – En bro til arbeidslivet
Arbeid med Bistand
Attføringsbedriftenes bransjestandard
1. Oppstart.
Før henvisning til tiltaket skal arbeidssøkeren og eventuelt foresatte innkalles til en forhåndssamtale hos tiltaksarrangør.
(Jeg tilføyer- Møtet tok plass på Navs kontor på Ensjø på sensommeren 2007 hos min daværende saksbehandler i Nav Arbeid Ingrid Raab, der jeg stilte med min Advokat Nils Christian Nordhus som i løpet av møtet forlot kontoret sammen med Raab i flere minutter og lot meg sitte igjen som et stort spørsmålstegn!
I møtet forklarte advokaten Raab bl.a at jeg hadde dårlige erfaringer fra over 20 år tilbake da Arbeidsformidlingen hadde plassert meg i et tiltak sammen med psykisk utviklingshemmede for å pakke skruer og lage lampeskjermer når hun kom inn på tiltaket hun ville plassere meg i, og ba om forsikringer om at dette ikke ville gjenta seg.
Raab forsikret oss om at dette slett ikke ville bli tilfellet nå når jeg skulle sendes til OPT i stedet for å begynne på datakurs som jeg tidligere hadde søkt om med omfattende begrunnelser til Torild Lien Utvik (tidligere direktør for Osloregionen) om at jeg således ville kunne arbeide hjemmefra de dagene jeg var syk.
images
Raab overbrakte avslaget fra ledelsen på møtet, og Advokaten sa bare at hvis jeg ikke godtok å bli sendt til OPT i stedet så ville jeg miste alle de økonomiske ytelsene mine – som om jeg ikke allerede hadde forstått det! 
Det var jo nettopp derfor jeg hadde med meg Nordhus for å hjelpe meg med avslaget Nav kom opp med på min søknad om datakurs som så absolutt ikke var bygget på noe fornuftig resonnement – eller gyuldig forklaring i det hele tatt fra Navs side!
Da jeg møtte opp til min første time I OPT, startet min «tilrettelegger» der «NB» (Astrid Helle Kalland) med å vise meg rundt i der huset på avdelingene i bygningen vi skulle være – som primært var en sysselsetningsbedrift for psykisk utviklingshemmede…
(Forts): Dette bør gjennomføres som en trekantsamtale mellom søker, tilrettelegger og saksbehandler fra NAV, jfr.
Utfyllende regler.
Samtalen bør munne ut i en serviceavtale hvor tjenestene tiltaket tilbyr er nøye beskrevet og på en slik måte at arbeidssøkeren/foresatte forstår innholdet. Avtalen må også klargjøre hva de forskjellige partene er ansvarlige for gjennom tiltaket.
Tiltaket er individuelt tilpasset arbeidssøkeren i den form at vedkommende også skal ha mulighet til å kunne velge tilrettelegger, omfang og form på bistanden (…)
(Jeg tilføyer) Dette valget fikk jeg aldri benyttet meg av!
Jeg ante ikke at jeg etter loven hadde et slikt valg, og heller ikke Advokaten opplyste meg om dette enda det hadde vært en smal sak for ham å sette seg inn i tiltakets hovedregler og føringer hvilke Raab også måtte ha vært fullstendig inneforstått med at eksisterte!
Jeg sendte ledelsen i Nav flere skriftlige søknader om å få bytte over til annet og kvalitetssikret tiltak, samtidig som jeg fortløpende sendte inn varsling til dem om alt myndighetsmisbruk som hele tiden fortsatte å ta plass i OPT – fullstendig uten gehør!
(Forts): Sluttrapport skal som hovedregel oversendes NAV lokal i forbindelse med avslutning av tiltaket. Denne skal inneholde begrunnelse for avslutning og en vurdering av funksjonsnivå; arbeidsmessig og sosialt.
Sluttrapporter skal som hovedregel signeres av deltakeren som også må ha mulighet til å komme med eventuelle tilleggskommentarer.
(Jeg tilføyer): Jeg ante altså ingenting om at jeg ble skrevet ut av tiltaket rett etter at jeg var gått ut av døren i siste «tilretteleggingstime». «Tilretteleggeren» Astrid helle Kalland siste ord før jeg gikk, var tvert imot – etter å ha fortalt meg hva jeg skulle gjøre mens hun var bortreist sommeren 2008:
«Og så tar vi alt når jeg kommer tilbake fra ferie»!
http://bit.ly/fZV7Le
Fra: Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg
http://bit.ly/a0wCb1

ABEID MED BISTANDD

Avslutning – Brukers kommentar til rapporten:

«Bruker (Jeanine) har ikke lest rapporten, men kan uttale seg om rapporten direkte til Nav»

Underskrifter:

Trond Stenberg, Adm.dir

NB, Tilrettelegger/Avdelingssjef Attføring

For å sette seg ytterligere inn i akkurat HVOR mye det overnevnte regelverk avviker fra de faktiske forhold – som om ikke det som allerede er beskrevet skulle være nok, må også denne posten leses:
Nav stanser attføring på bakgrunn av falsk forklaring, og legeerklæring som attesterer at deres maktmisbruk har medført forverring av helsetilstand. Flere mail i saken:
http://bit.ly/aPvIGw
Viktig post der jeg har satt inn det regelverk som er gjeldende for Arbeid med Bistand, og supplerer med kommentarer rundt de lov- og pliktbrudd som har tatt plass i min sak for sammenlikning:
Hva er Arbeid med Bistand (AB) og hva kan du forvente
Massakrering av regelverket, bevisste overgrep.
http://bit.ly/qBXUGT

ABESaglie

Jeg begynte og skrive artikkelserie om maktmisbruket på Aftenposten Debatt, med start 17. mars 2008
http://bit.ly/bsX8tp
-noe som blant annet var et forsøk på å se hvor langt myndighetene aktet og gå for å knuse et enkelt menneske som varslet om overgrep fra Nav i all offentlighet.
Det fant jeg etterhvert ut.
Det har for lengst gått prestisje i saken, og her er det ikke rettferdighet og faglig forsvarlighet som gjelder.
Jeg – en enslig funksjonshemmet kvinne, ble velovereid redusert til en ikke-person av Saglie og det store apparatet rundt ham, en brysom varsler som konsekvent måtte ties ihjel for enhver pris.
Fra Moderniseringsdepartementet – Etiske retningslinjer for statstjenesten:
Statsansatte skal vurdere alle relevante hensyn, behandle like tilfeller likt, ikke ta utenforliggende eller vilkårlige hensyn og ikke fatte urimelige beslutninger (…)
Ellers har kap. 11 i straffeloven regler om ”Forbrydelser i den offentlige Tjeneste”
Det vises i denne sammenheng også til menneskerettsloven som gir en rekke internasjonale konvensjoner status som norsk lov, til beskttelse av menneskerettighetene ogde grunnleggende friheter (…).
http://bit.ly/fh6uzT

ADIREKTØREN

Jfr. overnevnte kunngjøring fra Regjeringen – uttalelsen behandle like tilfeller likt, ble partene gjort grundig kjent med lovene som for sammenlikning ble brutt med i min sak, da annen person som sto i omtrent akkurat samme situasjon som meg – Kristin Floer – og klaget på dette til ledelsen i Nav, ble ønsket velkommen av Navdirektør Saglie for personlig å arbeide for ham samtidig som han forsikret om at hun slett ikke skulle behøve å delta i CV- og jobbsøkerkurs med sin utdannelse (hvilket jeg jo for sammenlikning måtte)
Jeg siterer Navdirektøren direkte fra art:
«Når saksbehandleren i Nav tilbyr Kristin Floer et kurs i CV- skriving, så gjør han ikke jobben sin godt nok, innrømmer Saglie»
Jeg behøver sikkert ikke å utbrodere denne groteske forskjellsbehandlingen ytterligere og de lovbrudd som herunder uomtvistelig bevises at har tatt plass, men ønsker allikevel og understreke at med informasjonen som fremkommer i artikkelen som linkes til, fremgår helt klart at all unnlatt oppfølging overfor min pågående og kontinuerlige varsling om grovt myndighetsmisbruk utført av både aktører i Nav og OPT har dreiet seg om bevisste sanksjoner overfor min pågående varsling fra Navledelsens side.
For ytterligere informasjon:
Navdirektør Tor Saglie forskjellsbehandler, og sørger for at grovt maktmisbruk holdes i hevd
http://bit.ly/c4jHqu
Floers innlegg i Dagsavisen 09.01.2012 «Arbeid for alle»?
Les svar fra annen debattant og meg:
http://bit.ly/xQH8u2

ABentroll--og-konstitusjonskomiteen

Etiske retningslinjer for statstjenesten forts:

1. Generelle bestemmelser
Statsansatte skal ikke la egne interesser påvirke saksbehandlingen eller arbeidet for øvrig, og heller ikke la hensynet til egen eller virksomhetens bekvemmelighet eller prestisje påvirke handlinger eller avgjørelser.
Opptreden eller handlinger som bryter med de generelle etiske retningslinjene medfører ikke egne sanksjoner, men brudd på f.eks. habilitetsbestemmelsene vil kunne føre til at et vedtak blir ugyldig.
En handling eller unnlatelse i tjenesten vil kunne bli bedømt som en tjenesteforsømmelse, og kan føre til tjenestelige reaksjoner.
Handlinger eller unnlatelser i tjenesten kan også være så grove at de fører til påtale og straffereaksjoner.
Klare brudd på lovbestemmelser vil normalt også være brudd på allmennetiske og forvaltningsetiske retningslinjer.
1.2 Hensynet til statens omdømme
Den enkelte ansatte plikter å utføre sine oppgaver og opptre utad på en etisk forsvarlig måte, og slik at det ikke skader statens omdømme.
2.1 Lydighetsplikt
Statsansatte plikter å følge de rettslige regler og etiske retningslinjer som gjelder for virksomheten, samt å etterkomme pålegg fra overordnete.

Lydighetsplikten medfører ikke noen plikt til å følge pålegg om å gjøre noe ulovlig eller uetisk.

ABTIDEP

Med overnevnte regelverk, henviser jeg til ordrene fra ledelsen i Nav som aktørene i møtet av 29.04.2008 gjorde helt klart for meg at de bare var satt til å utføre, og som derfor vil falle inn under Straffelovens Kap. 11.
Retningslinjene har sitt utspring i allmenngyldige etiske verdier og normer som for eksempel rettferdighet, lojalitet, ærlighet, pålitelighet, sannferdighet og at man skal behandle andre slik man selv ønsker å bli behandlet.
Vi har mange rettsregler (lovfestede og ulovfestede) som har innvirkning på de etiske verdier og normer i statsforvaltningen. De til enhver tid gjeldende etiske normene påvirker utformingen av lover og annet regelverk.
Slik sett utfyller retningslinjene de eksisterende rettsreglene (…)
Ulovfestede forvaltningsrettslige prinsipper, som for eksempel læren om myndighetsmisbruk, setter normer for hvordan skjønn skal utøves (…)
http://bit.ly/fh6uzT

NAV_272928a

De «ansvarlige» –  m.a.o innklagede aktører, har uomtvistelig latt egne interesser påvirke saksbehandlingen eller arbeidet for øvrig, og latt hensynet til egen eller virksomhetens bekvemmelighet eller prestisje påvirke deres handlinger og avgjørelser.
Både deres handlinger og unnlatelser i tjenesten har også være så grove at de i min sak må møtes med påtale og straffereaksjoner.
Nav har videre uttrykkelig plikt til å utføre en tjenestehandling i tråd med gjeldende lovverk og etiske retningslinjer.
Unnlater de det – noe som er tilfellet i denne saken, er det rettslig grunnlag for å hevde at dette er kriminelt.
Hvis Nav ikke ønsker å forholde seg til det lovverk og de prinsipper som de er ment å arbeide ut fra fordi de har motvilje overfor en innbygger og velger å straffe i stedet for å bistå, er dette noe de er klare over – og som igjen vil høre inn under lovens skyldkrav.
Etatens agering bærer tydelig preg av motvilje overfor prestisjetap, samt veloverveide og organiserte straffereaksjoner i form av sanksjoner og gjengjeldelser mot en varsler.

ABETTSIKKER

Nav har videre begått brudd på og ikke etterfulgt de følgende av forvaltningslovens prosessuelle og (delvis) materielle regler hva gjelder min sak:
REGJERINGEN VEDLEGG 6: OM RETTSSIKKERHET
Samarbeid og informasjonsutveksling mellom Aetat, trygdeetat og sosialtjenesten – rettslige muligheter og begrensninger.
(Nav har brutt med henholdsvis)
Legalitetsprinsippet
Det kontradiktoriske prinsipp
Saklighetsprinsippet
Likebehandlingsprinsippet
Utredningsprinsippet:
Forutberegnelighetsprinsippet
Forsvarlighetsprinsippet
Forholdmessighetsprinsippet
I vedlegget fremheves:
Krav som er satt til å ivareta brukernes rettssikkerhet må ivaretas på en betryggende måte i forbindelse med organisering og gjennomføring av en samordning av Aetat, trygdeetat og sosialtjenesten.
http://bit.ly/9QCdV
Overnevnte krav til rettssikkerhet har vært fullstendig fraværende i min sak og derav blitt brutt med.
Her fortsetter oversikt av etatens brudd på lovfestede plikter og regler:

«De viktigste pliktene forvaltningen har som er fastsatt i forvaltningsloven og offentleglova kan oppsummeres i følgende punkter»:
Utredningsplikt
Plikt til forhåndsvarsel
Plikt til å holde parter løpende underrettet
Begrunnelsesplikt
Klagerett og rettigheter ved omgjøring
Habilitetsregler
http://bit.ly/hIWjS8

AHELOG

Og jeg ble – på bakgrunn av den falske rapporten fra OPT, fratatt min Yrkesrettede Attføring som på papiret var tilstått meg ut år 2010, allerede sommeren 2008.
Melding om vedtak:
ATTFØRINGSPENGER UNDER YRKESRETTET ATTFØRING – ENDRING
Ditt vedtak om attføringspenger under yrkesrettet attføring er endret fra 01.02.2008.
«Kravet er innvilget til og med 31.12.2010″.
Samtlige klageinstanser underslår og tier bevisene jeg fremlegger ihjel, og politi og Statsadvokat henlegger saken.

ABTIDEP

14.1.1 Falsk forklaring mv.
Falsk forklaring er straffbart etter bestemmelsene i straffeloven kapittel 15. Kjerneområdet for bestemmelsene er imidlertid falsk forklaring avgitt for retten.
Falsk forklaring avgitt til andre offentlige myndigheter er bare straffbart etter bestemmelsen i straffeloven § 166.
Bestemmelsen lyder slik:
«Med Bøder eller med Fængsel indtil 2 Aar straffes den, som afgiver falsk Forklaring for Retten eller for Notarius eller i Fremstillinger, han som Part eller Retsfuldmægtig i en Sag fremlegger for Retten, eller som mundtlig eller skriftlig afgiver falsk Forklaring til nogen offentlig Myndighed i Tilfælde, hvor han er pligtig til at forklare sig til denne, eller hvor Forklaringen er bestemt til at afgive Bevis.
Paa samme Maade straffes den, der bevirker eller medvirker til, at en ham vitterlig usand Forklaring i noget af de ovennævnte Tilfelde afgives af en anden.»
http://bit.ly/cYTQ1a
Les også dommen fra
Norges Høyesterett
Begrepet «offentlig myndighet» i sak om falsk erklæring
http://bit.ly/cRIQEt

abrticle_office_bully_01

SLUTTRAPPORT – Arbeid med bistand 02.07.2008
Begrunnelse for avslutning av tiltaket (ordrett gjengitt):
«Det anses ikke som hensiktsmessig at Jeanine fortsetter i Arbeid med Bistand. Hun har fått veiledning underveis i tiltaket mht. bl.a søknadsskriving og konfliktløsning.
Under her linker jeg til posten der møtereferatet fra to av de innklagede aktørene i Nav – Ingrid Raab og June M. Fjeld.
DERES versjon av møtet 20.12.2007 samt min versjon, er lagt inn.
Jeg vil fremheve at de innklagede aktørene i OPT – da Nav-ledelsen beordret meg tilbake til dem etter møtet av 29.04.2008, la særdeles stor vekt på “konfliktbildet” som Raab og Fjeld i første rekke var så ivrige etter å konstuere om meg i sin “rapport”.
Legg merke til når leses, akkurat hvor mange ganger termen «konflikt» er benyttet i rapporten fra Raab og Fjeld som kan leses i sin helhet her:
Direktør Saglie, LO, NTL *Enkelte utdrag fra noen av mailene jeg har sendt disse m.fl. med oppfordringer til stans av maktmisbruket fra Nav. Del 1.
http://bit.ly/cxAIYM

ABFEIGGGG

Tilbake til NBs falske rapport: «Jeanine mener seg urettferdig behandlet og bruker all sin tid på og klage og kritisere på tiltaket, tilrettelegger, adm. dir. og OPT generelt.
Det kan se ut som hun bruker så mye tid på dette at hun ikke har tid å være aktiv arbeidssøker slik som tiltaket forventer at en arbeidssøker skal være. Det anbefales derfor at hun skrives ut av tiltaket med bakgrunn i at hun ikke kan nyttiggjøre seg veiledningen hun får.
Hun uttaler selv at hun føler seg presset til å være i tiltaket av NAV«!
Men det som nedtegnes i siste setning, var ikke nyheter!
Denne informasjonen satt Nav allerede for lengst inne med udiskutabel kunnskap om, da jeg i møtet med dem av 29.04.2008 hadde utvist sterke reaksjoner på deres bevisste overgrep og grundige manipulasjon som ble iverksatt fra etastens side overfor meg etter at jeg varslet dem om misligheter i OPT:
Tapet Møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd:
http://bit.ly/d0Ms37
Der gjorde jeg fullstendig klart for dem i møtet muntlig, og etterpå skriftlig i mail til min saksbehandler Eirin Bjerke i Nav med kopi til direktør Saglie, at jeg sammenlignet deres tvang med prostitusjon, da varslingen jeg sendte ledelsen i Nav ble ignorert og kun resulterte i at jeg ble tvunget til å gå tilbake til NB – personen som jeg hadde innklaget for trakassering i OPT, for i det hele tatt å få lov til og beholde min Yrkessrettede Attføring slik at jeg hadde penger til mat og tak over hodet.
Denne uttalelsen som illustrerte at jeg opplevde Nav sine overgrep som en voldsom belastning, ble uhyrlig nok straks fulgt opp av Bjerke med følgende ordrette mail (som er gjengitt i denne posten):
Nav stanser attføring på bakgrunn av falsk forklaring, og legeerklæring som attesterer at deres maktmisbruk har medført forverring av helsetilstand. Flere mail i saken:
(Utdrag); Under, vises hvordan jeg blir  “ivaretatt” av Nav da jeg til og med leverer inn legeerklæring på at sjikanen og represaliene jeg har møtt derfra på grunn av min varsling om forholdene, har gitt meg forhøyet blodtrykk.
Dette velger ledelsen i Nav og Bjerke å ikke håndtere på en etisk og kvalitetssikret måte i tråd med etatens skuebrød (overordnede retningslinjer) der det stadfestes at etaten skal legge til rette for dialog og samhandling på best mulig måte.
Svaret jeg mottar fra Bjerke rett etterpå, har jeg tidligere referert til et sted som “Når det unormale gjøres “normalt”.

ABFEIIG

Dette er hva hun svarer meg på min skriftlige redegjørelse for den absolutte terror jeg opplever fra Nav og OPT:
Hei, takk for bekreftelse ang OPT. Du vil bli innkalt skriftlig til samtale ved OPT. I dette innkallingsbrevet vil det presiseres hvem som vil følge deg opp i samtaler sammen med NB”.
Vennlig hilsen Eirin Bjerke
NAV Nordstrand arbeid
http://bit.ly/aPvIGw
Bjerke benytter seg deretter rett og slett av legeerklæringen for å legge til rette at Nav med dette kan kvitte seg med den brysomme borgeren som har varslet om sterkt kritikkverdige forhold i virksomheten, når denne sendes inn som bekreftelse på at min helse ble forverret etter trakasseringen jeg ble møtt med da jeg gikk tilbake til OPT!
Saglie mottar kopi av denne nedrige håndteringen i klage jeg sender ham på Bjerkes agering!
Men hvordan kunne de innklagede aktørene få lov til å holde på med sin sjikane, når jeg i to (tapede) samtaler med Navdirektør Saglies personlige rådgiver Håkon Hertzberg 19.06.2008 blir lovet oppfølging og bistand slik at mine sykdommer ikke skal forverres og at jeg er «høyt prioritert»?:
http://bit.ly/a0wCb1
På siste side av artikkelserien jeg startet i Aftenposten, vises også referat fra en del mail jeg sendte både Tor Saglie og Eirin Bjerke, med det resultat at debatten ble sperret kort tid etter:
http://bit.ly/i1JqJv

ABEGRI

Under, vises tilsvaret fra Nav-direktøren, det første, siste og eneste tilsvaret han ga meg overhodet i hele min sak, der han gjennom godt og vel et år, mottok minst 12-15 klager fra meg med fortløpende orienteringer rundt forholdene, samt referat fra tapede møter og telefonsamtaler:
Subject: VS: Jeanine ber om hjelp vedr. møtet med Nav Nordstrand Trygd 29.04.2008
Date: Thu, 15 May 2008 15:07:07 +0200
From Tor.Saglie@nav.no
To: Jeanine
Jeanine

Jeg viser til din e-post av 1. mai 2008 med vedlegg. I vårt brev til Departementet av 21.02.2008 konkluderer direktoratet med at ”NAV Oslo har gitt Jeanine den bistand som er mulig innefor etatens mandat og muligheter”. Jeg anbefaler derfor at du stiller deg velvillig til de tilbudene som du i etterkant har mottatt fra NAV Oslo”
Mvh

Tor Saglie

nav_randaberg_350

OG BJERKE SELV, VAR NETTOPP EN AV DE TRE INNKLAGEDE AKTØRENE I NAV SOM SENERE SATTE SIN UNDERSKRIFT PÅ DEN FALSKE RAPPORTEN FRA OPT SOM BIDRO TIL Å TA FRA MEG ATTFØRINGEN!!
DA NAV ARBEID MOTTOK DENNE, BIFALTE LØGNENE OG SKREV UNDER PÅ AT MIN YRKESRETTEDE ATTFØRING SKULLE TAS FRA MEG MED ØYEBLIKKELIG VIRKNING, VAR NETTOPP UTTALELSEN OM AT JEG FØLTE MEG PRESSET TIL Å VÆRE I TILTAKET AV NAV INNBEFATTET SOM EN AV OPTs «GRUNNER» OG NAV – DERIBLANT BJERKE, LA DA OGSÅ DENNE TIL GRUNN FOR OPPHØRET!
MEN HVORDAN KUNNE HUN/DE DET, NÅR DE SELV – LEST UT FRA OVERNEVNTE KOMMUNIKASJON VAR DE SOM TVANG MEG TIL OG GÅ TILBAKE TIL NB I LYS NAVLEDELSENS IGNORERING AV MIN VARSLING OM MAKTMISBRUKET JEG ERFARTE DERFRA – SELV ETTER AT JEG BÅDE MUNTLIG I MØTET AV 29.04.2008 OG SENERE SKRIFTLIG GA DEM TILBAKEMELDING PÅ HVILKEN UOVERKOMMELIG BELASTNING JEG OPPLEVDE DETTE SOM ALLEREDE DA?
DE VISSTE JO DERFOR UTEN TVIL AT «JEG FØLTE MEG TVUNGET TIL Å VÆRE I TILTAKET«, JEG HADDE JO FORKLART DEM DETTE – T.O.M MED ENDA STERKERE VIRKEMIDLERFULLSTENDIG UTEN GEHØR!
JEG BLE ALLIKEVEL – SELV ETTER MINE UTTALELSER, TILBAKEFØRT TIL OPT DA DET ANDRE SÅKALTE VALGET DETTE PANELET PRESENTERTE DET SOM 29.04.08 VAR AT JEG MÅTTE UNDERKASTE MEG EN OMFATTENDE PSYKOLOGISK UTREDNING FOR AT JEG IKKE SKULLE MISTE ATTFØRINGEN!
BJERKE VALGTE KUN Å KJØRE PÅ MED TOTAL IGNORANSE AV MIN FORTVILELSE, I FORM AV SITT PERVERSE «VELKOMSTBREV«!
NÅR NB SENERE VELGER Å BENYTTE SEG AV AKKURAT SAMME «GRUNNER» JEG HADDE OPPGITT – SOM BLE IGNORERT DEN GANGEN – FOR SÅ Å BLI «ØNSKET VELKOMMEN» OG SENDT TILBAKE TIL OPT, SÅ SKAL ALTSÅ DISSE PLUTSELIG VRENGES RUNDT FOR Å GJELDE SOM EN AV KRITERIENE FOR OG TA FRA MEG ATTFØRINGEN ENDA JEG T.O.M HADDE GÅTT MED PÅ Å GJØRE DET NAV HADDE TVUNGET MEG TIL!
ETTER DET, SENDTE JEG TIL OG MED KOPI AV MØTEREFERATENE TIL BJERKE OG LEDELSEN I NAV SOM VISTE FREM GROVE GJENGJELDELSER SOM JEG BLE MØTT MED FRA DET INNKLAGEDE TOSPANNET I OPT ETTER AT JEG GIKK TILBAKE DIT FORDI AKTØRENE PÅ MØTET AV 29.04.2008 GA MEG GARANTIER OM AT TILTAKET HERETTER VILLE VÆRE KVALITETSSIKRET!
Tapet møtereferat av 12.06.2008 hos OPT – ekstern samarbeidspartner av Nav, der grove represalier tok plass
http://bit.ly/dls5B3
Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg
http://bit.ly/a0wCb1

ABWPOSt

Fra mailen jeg sendte Bjerke før overnevnte:
Til Eirin Bjerke Oslo 07.07.2008
Jeg krever svar på samtlige stilte spørsmål i denne klagen snarest:
I telefonsamtale til Dem 26.06.2008, fortalte De meg at De behandlet sakene om maktovergrep som jeg har innklaget både NAV og OPT for, direkte fra min ”blogg” på Aftenposten debatt.
De sa at De derfor ikke trengte at jeg sendte Dem noen ytterligere informasjon vedrørende min bønn om å få bli flyttet til nytt sted som var kvalitetssikret, og med en annen tilrettelegger.
Jeg skulle kun kontakte Dem hvis jeg hadde annen tilleggsinformasjon å komme med enn det som sto i ”bloggen”.
Jeg ber Dem forklare meg skriftlig, hvordan De mener at en slik fremgangsmåte kan være i samsvar både med norsk lov, og med NAVs forskrifter.
I Deres tilsvar som overhodet ikke rommer et snev av forståelse for min fortvilte og umulige situasjon, truer De meg igjen om å ta fra meg pengene mine hvis jeg ikke fortsetter i tiltaket hos maktovergriperne i OPT. Dette må jeg gi avklaring på til Dem innen 14.07.2008.
De gir heller ikke en forståelig begrunnelse rundt Deres avslag på min bønn om bytte av tilrettelegger og sted.
Hvorfor fortsetter De kun med å true meg i stedet for å forsøke å komme frem til en løsning i denne fullstendig horrible overgrepssaken?
Hvorfor kan jeg ikke få byttet sted og saksbehandler?
HVA er problemet deres?
Hva er det jeg har skrevet som utløste denne nye trusselen fra Dem om å stanse mine utbetalinger – og hvor fant De denne eventuelle informasjonen?
Jeg har ikke sendt Dem noen papirer hvor jeg personlig sier at jeg ikke kommer til å møte opp lenger i overgrepstiltaket. Svar kreves.

ABWPOSt

Jeg hadde legeerklæring for en dag jeg ikke kunne møte der, som bekreftet at behandlingen jeg mottok i OPT har ført til forverring av min hypertensjon og at ytterligere møter mest sannsynlig vil medføre tilsvarende belastning.
Jeg har sendt klage og informasjon om forholdene direkte til direktør Saglie, uten at han har funnet det for godt å sette foten ned å endre på forholdene. Noe annet har ikke skjedd.
Jeg var derfor tvunget til å møte opp i neste time på overgrepstiltaket slik jeg ”skulle” 02.07.2008
kl. 10.00, hvor nye maktovergrep av svært alvorlig grad tok plass – uken etter.
Denne timen hadde NB ringt og avtalt med meg samme dag som hun (og NAV) fikk legeerklæringen. Finnes det ingen kommunikasjon dere imellom?
Her bedrev hun grov manipulering og trakassering mot meg – som vanlig, for dere lar henne jo bare få lov til å holde på, selv under deres viten om forholdene.
Direktøren holdt seg unna denne dagen, jeg fikk beskjed om at han var i et annet ”møte”.
NB ba meg blant annet tenke grundig over om jeg i det hele tatt var i stand til å arbeide på grunn av mitt høye blodtrykk (diskriminering og trakassering på grunnlag av hennes viten om min funksjonshemming), siden jeg ”ikke tålte diskusjoner” etter hennes ”vurdering”!
Jeg vil ta med enkelte utdrag fra ”bloggen” min, der jeg best har klart å formulere hvordan dette overgrepet opplevdes; (…) – (Tidligere referert her på siden 03.07.2008 på AD).
JEG BEFINNER MEG ALTSÅ I TILTAK, og det er fullstendig ubegripelig for meg at jeg enda en gang skal måtte oppleve å motta et ultimatum fra Dem om å ”gå tilbake til” overgrepstiltaket siden jeg ikke noen steder – skriftlig eller muntlig, har gitt Dem noen kontrabeskjed om at jeg ikke kommer til å møte der lenger. Jeg krever en redegjørelse for Deres svært slette agering.
Jeg befinner meg i tiltaket, jeg ser meg fortsatt tvunget til å møte opp på bekostning av min helse for å ikke miste pengene mine, men krever fremdeles at De tar tak i min sak på en kvalitetssikret og forsvarlig måte ut fra opplysninger om de totale maktovergrepene begått mot meg i denne saken.
Jeg ber en gang til om å få bytte til annen tilrettelegger ved annen bedrift, som leverer kvalitetssikrede tjenester. OPT gjør IKKE det!
Deres såkalte ”vedtak” (referert til på denne siden 30.06.2008) strekker seg svært mye lenger enn til kun å være en farse. Dette inneholder grov trakassering mot meg i ly av informasjonen De sitter inne med, og som ingen kan være bekjent av!
Jeg har opplevd NAV arbeids ”håndtering” av overgrepssakene som særdeles belastende, og ikke til å leve med!
Min helsetilstand er således markert forringet (…)
Kopi av denne er sendt direktør Saglie sammen med klage på Deres ”behandling” av maktovergrepene, og hvor jeg enda en gang ber ham om å ta affære vedrørende de totale forholdene.
Jeanine

ABELPRA

Bjerke tilkjennega altså overfor meg i tapet telefonsamtale, at hun behandlet alle mine ytterligere klager på det omfattende maktmisbruket jeg erfarte fra Nav og OPT, direkte ut fra «bloggen» min som hun kalte artikkelserien jeg hadde startet  på Aftenposten Debatt:
http://bit.ly/bsX8tp
Saglie mottok selvfølgelig informasjon fra meg om overnevnte usannsynlighet også, men reagerte som vanlig ikke på noen som helst måte.
UTDRAG FRA KLAGEN TIL NAV KLAGE- OG ANKE I KRISTIANSAND DER JEG GJENGIR DEN TAPEDE TELEFONSAMTALEN MED BJERKE OG MEG:
(…) Jeg har overhodet heller ikke anført det som Bjerke og Pettersen deretter skriver, ”et argument om at avslaget (på attføring) var basert på søkers blogg”.
Det får være grenser for hva aktørene tillater seg å sause sammen for en tåkelegging av unnlatelser og maktmisbruk i en saksfremstilling som de så åpenbart desperat forsøker å få til å virke tilforlatelig overfor Klagenemnda!
Her anfører Bjerke og Pettersen det følgende på side 3;
”Når det gjelder argumentet om at avslaget var basert på søkers blogg medfører dette ikke riktighet.
Det understrekes at avslaget er basert på informasjon på basismøtet, sluttrapport fra OPT og en vurdering om hensiktsmessigheten av fortsatt attføringsløp.
Søker har selv sendt utdrag fra sin blogg til forskjellige personer og saksbehandlere til orientering, blant annet i forkant av basismøtet”.

ABFEIIG

Overnevnte stemmer fullstendig, men det var ikke dette som klagepunktet gjaldt, noe aktørene meget vel var klare over!
DET handlet derimot om min klage til direktør Saglie på at Bjerke behandlet min klagesak direkte ut fra min ”blogg” hun kalte den, og det flere måneder etter at jeg ganske riktig – -isolert sett – hadde skrevet både til disse to og de andre deltakerne i møtet og bedt dem om å sette seg inn i min sak via konkrete blogginnlegg i forkant av møtet for å få med seg sammenhenger i saken, hvilket var et anliggende for seg!
Jeg hadde derimot ALDRI samtykket til overfor Bjerke i noen som helst form at hun skulle fortsette (eller i det hele tatt) BEHANDLE mine klager ut fra min «blogg» (artikkelserien jeg startet i Aftenposten) – måneder etter møtet, noe som også klart kommer frem i den tapede telefonsamtalen!
Saksbehandlingen var derfor på ingen måte forsvarlig, og Bjerke – med sinbloggbehandling hadde da heller ikke brydd seg med å gå i noen som helst form for kommunikasjon med meg for å forsikre seg om at hun hadde alle skriftlige (papir)- dokumenter som hun trengte for å behandle min klage!
Jeg utleverer da ikke alle momenter i klagene til ledelsen i Nav direkte ut på det sterkt sensurerte debattforumet i Aftenposten!:
http://bit.ly/bLacpb

ABEFOON

Det var helt tilfeldig at jeg ringte Bjerke fredagen før hun skulle ha samtale om saken min med Ruzicanovic allerede påfølgende mandag.

En så åpenlys omskriving og forvrenging av sakens realiteter fra Bjerke for å redde sitt eget skinn, ber jeg om at må avstedkomme alvorlige konsekvenser.

Jeg vil også minne Klagenemnda på at Bjerke handler under overoppsyn av annen innklaget aktør i saken; Ingrid Raab.

Realitetene er som følger, (og dette er også belyst i klagene til Nemnda).
Her viser jeg deler av telefonsamtalen mellom meg og Bjerke, hva som faktisk ble sagt;
Jeg spurte om Bjerke hadde alle papirene i min sak som hun trengte vedrørende overgrepene i OPT, og om hva som ville bli gjort i saken.
Jeg forteller at jeg har sendt alle klager i saken også til Saglie, og spør om Bjerke har hørt noe fra ham. Nei, det hadde hun ikke.
Jeg spør om hun trenger noen opplysninger før hun kan begynne å agere og sende saken videre.
Bjerke svarer at hun ikke har behov for noen opplysninger fra meg nå, og at “hun tror at jeg har gitt henne det jeg skal gi henne” – ”for å si det sånn”.
Hun kom til og ta saken opp med fagansvarlig ”Rucanovic” (?) førstkommende mandag.
Jeg spurte hva hun kom til å fremlegge da. (Hvis jeg bare hadde tatt Bjerkes utsagn for god fisk, avsluttet samtalen og ikke spurt om dette – og vi må også huske at jeg bare ringte henne helt tilfeldig – ville jeg aldri ha blitt gjort kjent med det følgende):
Da svarer hun at de har jo fått tak i legeattesten (som bekreftet forhøyet blodtrykk etter maktmisbruket i OPT) men at hun ikke hadde lyktes i å få tak i min fastlege enda for å ”snakke litt rundt dette tiltaket mitt og hvordan jeg opplever det”! :
http://bit.ly/cxAIYM

????????????????????????????????????????

Jeg spør Bjerke om hun kjenner til hele saken om hva som foregikk av overgrep i OPT 12.06.08
Hun svarer meg at ja, det kjenner hun til.
Jeg svarer OK, så den har du fått kopi av fra hvor? – For jeg hadde personlig ikke oversendt henne denne redegjøringen!
Hun svarer da at hun hadde vært inne på ”bloggen” min etter at hun fikk legeattesten, og “vet ikke om det er noe jeg ønsker å sende inn –
– ”I TILLEGG TIL DET”!
Således har Bjerke tilkjennegitt at hun behandler hele min klagesak direkte ut fra min “blogg”.
Jeg legger til, 01.10.2010: Dette har både direktørene i Nav, Nav Klage- og Anke SØR (I Kristiansand), og Trygderetten ignorert fullstendig. De har ikke kommentert det med et pennestrøk!
Verken det som her fremkommer eller noen andre av hovedsakene i bloggen som beviser alle lovbrudd begått og som er tatt med og forklart har blitt belyst, debattert eller behandlet overhodet i saksprosessen!

ABAKT

I tillegg kan man tydelig høre på opptaket fra møtet 12.06.2008 at både direktøren og NB understreker at selv om de «visste alt om meg» og hadde lest artikkelserien om maktmisbruket de og Nav utførte som jeg startet på Aftenposten Debatt i mars 2008, så ville de «bare la meg holde på»!
Med dette «storsinn» angir de intet forvarsel til meg om de falske nedtegnelsene som de snart ville anføre i «Rapporten» for å kvitte seg med meg og skjule egne overgrep.
Jeg blir i stedet oppmuntret til å fortsette og skrive på Aftenposten Debatt!
Fra «Rapporten»: «Jeanine mener seg urettferdig behandlet og bruker all sin tid på og klage og kritisere på tiltaket., tilrettelegger, adm. dir. og OPT generelt. Det kan se ut som hun bruker så mye tid på dette at hun ikke har tid å være aktiv arbeidssøker slik som tiltaket forventer at en arbeidssøker skal være. Det anbefales derfor at hun skrives ut av tiltaket med bakgrunn i at hun ikke kan nyttiggjøre seg veiledningen hun får»…
Utdrag fra møtet: “Tapet møtereferat av 12.06.2008 hos OPT – ekstern samarbeidspartner av Nav, der grove represalier tok plass”:
«Begge svarer meg at de har opplevd det jeg skriver som en stor belastning. De følte seg uthengt, men sa at de likevel ville la meg ”få lov til” å ”holde på”!
NB i kraft av sin «tilretteleggerstilling» anbefaler meg til alt overmål snedig men tilforlatelig, og legge ved linker til «det jeg har publisert på nettet» (indirekte vil dette dreie seg om artikkelserien) til mine fremtidige arbeidsgivere, fordi de senere i «tilretteleggingstimen»  velger og tilkjennegi at «de vet alt om meg og mine skriverier på Aftenposten Debatt»:
NB forklarer meg at hvis jeg har noen gode kronikker eller innlegg eller hva man kaller det som er blitt publisert, da ville hun kanskje lagt ved en link til disse til arbeidsgivere på grunn av at jeg ikke hadde så stor arbeidserfaring.
”SÅ DETTE ER NOE DU KAN VISE TIL – SÅ GOD ER JEG”!
«En som har hatt lang arbeidserfaring, hadde IKKE behøvd å gjøre det!
http://bit.ly/dls5B3

ABETING

Rapporten inneholder i det store og hele flere påtakelige unnlatelser av og redegjøre for overgrepene og represaliene som de samlet og i realiteten møtte meg med.
OPT har ikke en gang levert inn en avviksrapport overfor mine uttalte sterke reaksjoner på deres usannsynlige maktmisbruk, og som Navs samarbeidspartner.
Dette har de bevisst unnlatt, fordi de meget vel var klare over hva det var som de på forhånd hadde blitt enige om å gjøre mot meg. De har – med forbrytelsene de har utført i den offentlige tjeneste, sett seg overbeviste om at overgrepene aldri skulle komme offentligheten for øre – Langt mindre bevises!
Og jeg sender mail til NB for å gi henne en fair sjanse til og trekke sin falske forklaring.
Denne tar hun ikke, og skriver kort tilbake at hun ikke ønsket flere henvendelser fra meg, og at all kommunikasjon skulle ta plass gjennom Nav.

ABWPOSt

Utdrag:
Til NB med kopi til direktør Trond Stenberg, direktør Saglie, Eirin Bjerke og LL. Oslo 21.07.2008
“De har oppgitt falsk forklaring til NAV, samt utelatt store og avgjørende deler av sammenhengen i det De rapporterer, i henhold til det som fremkommer i ”Melding om vedtak – Yrkesrettet attføring – avslag” datert 17.07.2008 som jeg mottar fra NAV 19.07.2008.
Her stanses alle pengene mine siden fra tre dager tilbake; 16.07.2008 (…)
Jeg ønsker å underbygge mine påstander med dette;
Etter at ”tilretteleggingstimen” var over i vårt 3. møte torsdag 12.06.2008 hvor De og direktør Stenberg hadde utøvet grov sjikane overfor meg samt gjengjeldelser over ”mine skriverier i bloggen på Aftenposten debatt”, spør De meg om jeg fortsatt mottar reisepenger like før jeg går.
Jeg trodde ikke at jeg skulle ha det for juni og juli, men vi kommer frem til at jeg allikevel skal ha det siden jeg er i OPT i sommermånedene.
De ber meg se på hvor lenge det vedtaket varer. De sier at hvis det har gått ut på dato så må jeg si fra, da kan saksbehandler utvide vedtaket, fordi jeg jo har krav på det så lenge jeg er i Arbeid med Bistand.
(JEG INNSKYTER FRA LOVVERKET) – § 120. Har en offentlig Tjenestemand i nogen Tjenesten vedkommende Protokol anført Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, eller har han ved Udfærdigelsen af Protokoludskrift, Telegram eller Telefonmeddelelse eller ved Stempling, Merkning eller anden tjenstlig Erklæring, der er afgiven for at tjene som Bevis, anført eller bevidnet Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, straffes han med Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 3 Aar, men indtil 6 Aar, saafremt han har handlet i Hensigt at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen.
http://bit.ly/Tid6EH

ABFEIIG

Mitt spørsmål til Dem vil da være;
Hvorfor anbefaler De meg å få utvidet søknaden om reisepenger hvis De allerede på dette tidspunkt har vurdert å skrive meg ut av tiltaket? (…)
(Les mer i denne posten vedrørende lovparagrafene om forbrytelser i den offentlige tjeneste, ved samme navn.
Der står gjengitt min klage i sin helhet til aktørene i OPT som fremsatte den falske forklaringen som stanset min Yrkesrettede attføring med øyeblikkelig virkning);
http://bit.ly/dmtf1N
Og her:
Nav stanser attføring på bakgrunn av falsk forklaring, og legeerklæring som attesterer at deres maktmisbruk har medført forverring av helsetilstand. Flere mail i saken.
http://bit.ly/aPvIGw
Videre i «Rapporten» fra OPT, følger møteoversikt og datoer, og 02.07.2008 er gitt tilleggs – «informasjon» fra NB:
«Møtte. Samtale med NB og Jeanine. Hadde ikke sendt jobblogg, skrevet personlige brev, sendt søknader som avtalt i siste møte. Hadde ikke sykemelding for dette.
Oppsummering av aktiviteter i AB-prosessen:
«Samtaler med veiledning om hvordan CV og søknad skrives og hvordan søknad skal utformes i forhold til hva som etterspørres i annonsen. Dessuten hva slags stillinger man bør søke på i forhold til hva slags utdannelse og  jobberfaring man har. I tillegg har det vært samtaler omkring hvordan man samhandler med kolleger og overordnede i en jobbsituasjon»!
«Vurdering av brukers arbeidsevne, sosiale fungering og sosiale mestring
(Jeg tilføyer): Jeg minner om at både Nav og OPT ble gitt kopier av attester fra alle mine arbeidsgivere som en del av dokumenter jeg var pålagt og gi dem før utredning av meg kunne starte.
Samtlige attester er glimrende!
Dette gjelder arbeid jeg sto i før jeg ble syk, og vil følgelig være fra en tid tilbake da arbeidsgivere hadde anledning til og komme med positive kommentarer i tillegg til bekreftelsen på at man hadde vært ansatt der.

ABETING

Enkelte utdrag:
1982: «Vårt firmas engasjement innen drift av rederiselskap og etablering av nye prosjekt medfører mye arkiveringsarbeide og forefallende kontorarbeide som Jeanine har utført til vår fulle tilfredshet. Hun er punktlig, arbeidsvillig og ærlig, og vi gir henne de beste anbefalinger».
1997: «Jeanine har utført sitt arbeide til vår fulle tilfredshet. Hun er ærlig, pålitelig, og er svært hyggelig mot kundene. Vi gir henne de beste anbefalinger. Jeanine slutter etter eget ønske» (på grunn av at jeg ble såpass syk at jeg ikke kunne stå i arbeidslivet lenger).
Flere andre attester er for øyeblikket forlagt, og jeg vil sette inn flere utdrag når jeg finner disse i en av de ca. 40 permene jeg har.
I tillegg opplyste jeg NB om at jeg hadde arbeidet mye med å legge inn og stadig oppdatere min komplette CV inn i hele 21 jobbdatabaser gjennom Webcruiter, og ga henne kopi av utskrift over hvilke disse gjaldt:
JobbDep.no
Manpower
Karrierelink.no
Kvinnebasen
Zett.no Jobb
Finn.no Jobb
Nasjonalbiblioteket
Kirkens Nødhjelp
Norad
Oslo Kommune
Plan- og Bygningsetaten
Regjeringen.no – Kultur- og Kirkedepartementet
IMDI – Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet
Statsjobb.no
NAV
Folkehelseinstituttet
Bufetat
Arbeidstilsynet
Jobbfeber.no
(Jeg har forlagt originallisten i en annen perm og vil komme tilbake til denne med resten av databasene der jeg la inn min CV)

Abully_woman_400

«Rapporten” fra OPT fortsetter:
Arbeidstempo/kapasitet – Vurdert i forhold til antatt tempo i ordinært arbeidsliv:
“Har ikke vært i arbeid/hospitering i perioden i AB så dette kan ikke vurderes”.
Interesser/ressurser/motivasjon.
Det antas at Jeanine i utgangspunktet har et STERKT ønske om å jobbe”!
Og jeg tilføyer: Se overnevnte uttalelse om at jeg i utgangspunktet har et STERKT ønske om å jobbe i sammenheng med møtet av 02.07.2008! (Opprinnelig gjengitt i artikkelserien på Aftenposten Debatt i 2008, og senere satt inn på denne bloggen) – der NB manipulerer meg til å tenke over om det ikke hadde vært best for meg og uføretrygde meg, siden jeg reagerte på deres (NB og direktørens) grove overgrep, represalier og gjengjeldelser som de utøvde overfor meg i “tilretteleggingstimen” av 12.06.2008:
Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg
http://bit.ly/a0wCb1
Rapporten fortsetter:
Deltagers utvikling i tiltaksperioden og muligheter fremover:
“Det er ikke mulig og uttale seg om Jeanine sin arbeidsevne og sosiale mestring i en jobbsituasjon, da tiden i AB kun har dreid seg om skriving av CV, søknad og snakk om arbeidslivets spilleregler” !
Ja, slik kan også ekstremt misbruk av makt  kamufleres!
Les herunder, det tapede møtereferatet av 12.06.2008:
http://bit.ly/dls5B3

ABFEIIG

Fra «Rapporten»: Hun har ikke villet hospitere for å skaffe seg hensiktsmessig arbeidstrening mens hun har vært i tiltaket” !
Jeg viser i denne forbindelse til et utdrag fra annen bloggpost, der jeg tidligere har gjengitt det tapede møtereferatet med OPT av 12.06.2008:
Her presiserte NB at de jobbet ikke i NAV, og at ”det som du har med NAV å gjøre, kan ikke vi bruke å ha fokus på, for da gjør ikke jeg den jobben jeg skal gjøre”.
NB: ”Metoden vi bruker for å få arbeidssøkere ut i arbeid, den er lagt opp individuelt for den enkelte person. Men det er ting som vi MÅ igjennom, og det er å se på hva en god CV er, hva en god søknad er, fine stillinger, finne arbeidsplasser, finne områder man har lyst til å konsentrere seg om, og søke på stillinger i.
Og så blir det da å se om MAN kan finne en ARBEIDSTRENINGSPLASS HVIS det er aktuelt, eller MAN fortsetter å søke på jobber. Det vil ikke være aktuelt å reise rundt og søke på arbeid”.
Jeg; ”Det var det som ble sagt på møtet (29.04.2008), at “vi skulle være ute i felten” – (og viser til tapet Møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd):
http://bit.ly/d0Ms37
NB sier at hun ikke kjenner til det møtet, men at vi primært skal møte der (på OPT). Så sier hun at hvis jeg for eksempel hadde ønsket å jobbe i kantina til Statens vegvesen, da kunne vi ha dratt bort dit for å se på lokalitetene. ”DA driver vi oppsøkende virksomhet”!
Men for deg som ønsker en kontorjobb, ER DET IKKE AKTUELT Å DRA RUNDT, fordi et kontor er et kontor, og det er ikke så veldig mye mer å si om det”!
NB sier at det eneste å se på i det tilfellet, ville være OMRÅDET; Om det var enkelt å komme seg dit, med buss eller T-bane og lignende”.
Overnevnte, er utdrag fra
“Tapet møtereferat av 12.06.2008 hos OPT – ekstern samarbeidspartner av Nav, der grove represalier tok plass”
http://bit.ly/dls5B3
og  bekreftes ytterligere her:
Nav- Hittil upubliserte møtereferater tilknyttet klagesaken:
http://bit.ly/cMeFZP

Aequasslogo

Der bevises at det aldri på noe tidspunkt i noen av «tilretteleggingstimene» blir foreslått arbeidstreningsplasser for meg som jeg angivelig skal ha nektet å stille på, slik det i et av hovedargumentene i den falske forklaringen fremlegges!
Jeg derimot, purrer på dem at vi er ment å skulle ut og aktivt søke arbeid i stedet for å sitte inne hos OPT og «samtale» slik det ble forespeilet meg i møtet med Nav 29.04.2008 – noe NB responderer med at hun ikke har hørt om, og ikke behøver og forholde seg til i arbeidet hun er satt til å gjøre!
Rapporten fortsetter:
«Tilrettelegger kjenner til 16 stillinger Jeanine har søkt på i tiden hun hr vært i tiltaket (10 mnd).
7 av disse har blitt sendt tilrettelegger for vurdering.
Hun har gjentatte ganger blitt bedt om å føre jobblogg og sende tilrettelegger hver fredag. Dette har ikke blitt gjort»
(Jeg minner om alle gangene «tilrettelegger» lot som hun sendte meg jobbloggen – men som ikke kom frem til min mail, og alle gangene jeg ga tilbakemelding om dette og ga henne jobbsøknadene «manuelt»):
http://bit.ly/cMeFZP
Jeg sendte også flere jobbsøknader til min saksbehandler i Nav Ingrid Raab i denne perioden, da jeg spurte om både hun eller en av to andre personer som jeg også sendte mail til – kunne være min tilretteleggere mens jeg ventet på å komme meg ut av overgrepstiltaket og over i et tiltak der de leverte kvalitetssikrede tjenester (Dette var før hun og Fjeld utøvde represalier over min varsling om maktmisbruket i OPT i møtet de innkalte meg til 20.12.2007).
Det kan selvsagt bevises via e-postgang!

ABWPOSt

«Rapporten» fra NB fortsetter: (…)
I nest siste møte (12.06.2008) ble det enighet om at Jeanine skulle sende omkring 10 personlige brev pr uke til mulige arbeidsgivere. Dette har ikke blitt gjort. Pr. dags dato kjenner ikke tilrettelegger  til om dette har blitt gjort da hun i møtet 02.07 (2008) IKKE KUNNE GJØRE REDE FOR DETTE (Mine uthevinger).
NB VELGER DERETTER ATTER EN GANG OG REPETERE DENNE DELEN AV SIN FALSKE FORKLARING, FOR RIKTIG OG UNDERSTREKE SIN «TROVERDIGHET» MED «EGNET ARGUMENT» SOM VIL RAMME MEG PÅ VERST TENKELIG MÅTE.
GJENGJELDELSENE FRA NB OG DIREKTØREN VEDRØRENDE MINE AVSLØRINGER AV MAKTMISBRUKET SOM JEG OFFENTLIGGJORDE PÅ AFTENPOSTEN DEBATT, STÅR MED DETTE, SOM KOMPLETT!:
Jeanine har ikke ønsket at tilrettelegger skal bistå med å finne en egnet arbeidstreningsplass som kunne gitt henne hensiktsmessig arbeidserfaring, verken faglig og/eller sosialt sett!
OPT anbefaler samtale mellom NAV og Jeanines fastlege for å komme frem til avklaring av Jeanines sin arbeidsevne
Brukers kommentar til rapporten:
«Bruker (Jeanine) har ikke lest rapporten, men kan uttale seg om rapporten direkte til Nav»
Underskrifter:
Trond Stenberg, Adm.dir
Astrid Kalland, Tilrettelegger/Avdelingssjef Attføring
Les i denne forbindelse bloggposten som omhandler de massive unnlatelser av å følge faktisk regelverk som OPT har begått:
Massakrering av regelverket, bevisste overgrep
http://bit.ly/qBXUGT

ABWPOSt

Til Eirin Bjerke med kopi til direktør Saglie og Azmat Butt
Oslo 21.07.2008

Jeg ber om at De må oppheve vedtaket deres av 17.07.2008 om stans av alle mine økonomiske ytelser.
Begrunnelsen er at dette er satt frem på urettmessig grunnlag, da ”begrunnelsene” OPT har gitt for å skrive meg ut av tiltaket ikke medfører riktighet.
De har nettopp mottatt fra meg kopi av min klage til NB hvor jeg viser dette, og hvor jeg sterkt oppfordrer henne til å fortelle sannheten.
Jeg ber Dem om å behandle denne klagen.
Jeg mottok automatsvar fra hennes e-post, at hun kan nås i sin ferie på ulike måter, og jeg ber Dem derfor om å foreta Dem noe snarest på bakgrunn av opplysninger som fremkommer i Deres kopi av klage.
Hvorfor både sender De meg brev og skriver i e-post at jeg må gi et tilsvar på om jeg fortsatt ønsker å delta i AB innen 14.07.2008 (noe som aldri var et tema siden jeg aldri hadde gitt opplysninger om at jeg hadde sluttet der) – når vedtaket allikevel blir stoppet rett etterpå?
Stenberg har også som De ser av tidligere e-post fra meg i dag informert om at det er NAV som bestemmer om jeg skal være i AB eller ikke. Medfører dette riktighet?
Jeg ber om et umiddelbart svar på både denne klagen, og andre klager De har mottatt fra meg tidligere uten å gi meg tilsvar, over min e-post.
Jeg ber om at full og uredigert sluttrapport fra OPT samt alle rapporter eller andre ting som er nedskrevet på meg fra OPT i hele perioden jeg har deltatt der skal overleveres meg øyeblikkelig.

Med hilsen
Jeanine

ABFØR

Utdrag fra hovedsiden til OPT:
Grunnsyn
Vårt grunnsyn baserer seg på at alle mennesker er like mye verdt. Alle mennesker har et utviklingspotensiale ved deltakelse i arbeid ut fra egne forutsetninger. Vi skal skape arbeidsglede og trygge vår egen økonomiske hverdag.
Våre verdier
Vi skal ha kunden i fokus og være ærlige og redelige, tydelige og lyttende og modige«
(Jeg ser i dag 12.07.2011 at de har byttet ut teksten)
http://www.opt-as.no/
Ja, integriteten deres er direkte imponerende…

AENNESKE

Eirin Bjerke under overoppsyn av Ingrid Raab – i beste kampånd, og lovnadene fra Saglies personlige rådgiver Håkon Hertzberg til meg, er fullstendig uoppfylte:
Monday, June, 30 2008
Varsel om stans av attføringsytelser / Avslag på yrkesrettet attføring
I henhold til forvaltningslovens  § 16 varsles du om at NAV Oslo Sør Arbeid vurderer å stanse dine attføringsytelser fra og med 14.07.08.
Årsaken til at vi vurderer å stanse ytelsene:
Viser til basismøte ved Nordstrand trygd 29.04.08 hvor NAV arbeid forklarte at du ikke fylte aktivitetskravet, og dermed ikke vilkårene for fortsatt attføring, hvis du ikke var villig til å møte opp i tiltak som NAV arbeid vurderte som nødvendig og hensiktsmessig.
Det tilbudet som NAV arbeid gav deg var AB ved OPT.
Du gav beskjed om at du ikke kom til møtet ved OPT 19.06.08 og fakset NAV arbeid en legeattest.
I følge legeattesten kunne du ikke møte til samtale av medisinske årsaker. Videre står det at et ”nytt møte vil medføre en liknende fysisk og psykisk påkjenning. ”
Du ble på basismøte 29.04.08 informert om at AB ved OPT var det tiltaket som NAV arbeid kan tilby deg på attføring.
(Møtereferatet):
http://bit.ly/d0Ms37

AENNESKE

Hvis du ikke ønsker eller føler deg i stand til å delta i det tiltaket som NAV arbeid kan tilby deg, må NAV arbeid vurdere om fortsatt yrkesrettet attføring er hensiktsmessig.
Vennligst ta kontakt innen 14.07.08 med tilbakemelding om du ønsker å fortsette med AB med ved OPT.
Vær oppmerksom på at attføringspengene dine blir stanset fra og med 14.07.08 uten nærmere varsel hvis du ikke ønsker å gjenoppta AB ved OPT. Videre vil det vurderes hvorvidt er hensiktsmessig å fortsette med yrkesrettet attføring  jmf. ftrl§ 11-6 som kan videre føre til avslag på fortsatt yrkesrettet attføring”.
Med hilsen
Eirin Bjerke
NAV Nordstrand arbeid
http://bit.ly/aPvIGw

ABCELAG

Les flere av mailene her:
Nav stanser attføring på bakgrunn av falsk forklaring, og legeerklæring som attesterer at deres maktmisbruk har medført forverring av helsetilstand. Flere mail i saken:
http://bit.ly/aPvIGw
Middelmådigheter som ulykkeligvis har blitt ønsket velkommen i det offentlige, har et absolutt stillingsvern og innehar blankofullmakter til samkjørt å leve ut sine avvik og herje med mennesker som er prisgitt systemet i behov av tilrettelegging, kompetanse og profesjonalitet.
Deres immunitet er absolutt, og overgrepene umulige å komme til livs.
De aller fleste overtredelser av lover regler og etikk vil bli tiet konsekvent ihjel.
Som jeg skrev i en av mine henvendelser til direktør Saglie mens jeg enda trodde at han var en rettsskaffen person (utdrag):
«Personer som begår slike ting omtalt i klagen må omplasseres eller fratas sine stillinger.
Det som har tatt plass er et kolossalt tillitsbrudd og overgrep overfor svakere stilte grupper i samfunnet, vi som ikke sitter i en maktposisjon og dermed ikke har noe vi skulle ha sagt.
Vi blir i alle fall ikke trodd på!
Sier vi noe, er det ikke rettferdigheten som gjelder.
Her gjelder kun det faktum at den som sitter med maktposisjonen automatisk ”har rett” og kan tillate seg å ytre hva som helst i sitt tilsvar, fordi vedkommende vet at han/hun som regel alltid vil bli hørt og få rett i kraft av sin posisjon, uansett hvor mye svada og løgner som presenteres og som ikke gir noen mening.
Det blir ingen represalier, fordi overgrepene mest sannsynlig aldri vil komme frem i lyset.
Videre opp i næringskjeden dekkes forholdene godt, fordi det som regel alltid finnes en person (eller flere) høyere opp i denne, som ikke vil ha sitt rykte plettet.
Jeg er rystet og svært berørt over disse forholdene, og dette er en sterk og omfattende tilleggsbelastning for meg i min hverdag.
Disse overgrepene skal jeg altså slite med å oppleve, forklare, klage på, møte flere overgrep og forklare og klage på disse i tillegg til mine jobbsøk, med den påkjenningen det er å til alt overmål bli møtt av hersketeknikken som tier meg og det jeg sier i hjel, samt det å ikke ha en person å gå til som jeg kan stole på at vil hjelpe meg ut i arbeidslivet lenger.
Hvor mange tragedier og overgrep er et menneske ”nødt til” å ”tåle” før det knekkes i ”systemet”?
Jeg har opplevd mange, og jeg står enda så vidt oppreist.
Det er mange som ikke gjør det.
For noen absurde tilstander det hersker i Deres etat»!
http://bit.ly/cxAIYM

ALLE JÆVLENE PÅ ET BRETT

Sosialkontorets projisering – Tapet telefonsamtale med sosialleder Vildgun Steinhaugen 02.02.2011:
http://bit.ly/AuljKL
Sosialtjenestens systematiske avvik og Fylkesmannens fravær av konkret inngripen
http://bit.ly/sa6v67
Fraværende rettssikkerhet for mange av landets borgere (Forvaltningenes hjemmelagde regler)
http://bit.ly/vZ5qgK
NAV Nordstrand Sosial: Informasjon om grovt maktmisbruk – fortsettelse av serien i 6 deler.
http://bit.ly/aD9pT9
Rapport: Nav-saksbehandlere – Nav Nordstrand sosial:
http://bit.ly/bMLPNv
Protest mot læringskonferansen “Fortell det til NAV”:
http://bit.ly/c598mk
Mottar vi den hjelp som de frivillige organisasjonene lover oss?
http://bit.ly/cIcyqD

abone_brekke

Nav – Ordførerkandidat: “Redd for at saksbehandlere skal hevne seg”:
Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?
http://t.co/GsSLO0Zr
På Nav med balltre – Del 2
http://bit.ly/x0cn7n
Fasiten – Hvordan sosialhjelpsmottakere langsomt blir tatt livet av, og annen nyttig informasjon
http://bit.ly/QDmTaJ

LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER

http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

mai 2010
M T O T F L S
« apr   jun »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 059 andre følgere

%d bloggere like this: