Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Direktør Saglie, LO, NTL *Enkelte utdrag fra noen av mailene jeg har sendt disse m.fl. med oppfordringer til stans av maktmisbruket fra Nav. Del 1.


Jeg beklager for skriften, det er ikke mulig og rette den opp!

Denne informasjonen er en fortsettelse av posten:
Direktør Saglie, politianmeldelsen og fortsettelse av utdrag fra alle mail han mottok/og ignorerte, om maktmisbruket som pågikk
http://bit.ly/bVsCBM
Fra
Dine muligheter i NAV
«Vi trenger medmennesker. Folk som har empati og forståelse for situasjonen til brukerne våre. Vi treffer daglig mennesker som opplever tøffe tider, omveltninger i arbeidsliv eller privat. Våre medarbeidere må ha dette med seg, og alle skal merke at vi er tilstede i dialogen. Vi viser respekt for brukernes situasjon, lytter, og spør til vi forstår.
Løsningsdyktige og er flinke til å se og finne løsninger innenfor et regelverk som er best mulig for den enkelte».
http://bit.ly/cgHMJg

 

ABEGRI

20.12.2009: Det går inn på meg når folk har grunn til å være sinte på oss
«Jeg tenker på brukerne våre hver eneste dag. Det går inn på meg når det feiles og folk har grunn til å være sinte på oss. Først og fremst undersøker jeg om feilene som er begått er systemmessige, slik at de kan ryddes av veien.
Jeg tar hver eneste henvendelse alvorlig og følger dem opp, sier Tore Saglie, uten å vike med blikket».
http://bit.ly/hfMywy
Bak denne fasaden, knuste Saglie og hans fotfolk meg systematisk og etterterykkelig, mens Aftenposten, øvrige media og en god rekke makttopper sto på sidelinjen og bevitnet det hele.
Et maktmisbruk av de sjeldne ble kontinuerlig holdt i hevd overfor funksjonshemmet person, og alle involverte var krystallklare over hva det var de holdt på med.
Se hovedinnlegg blogg, og Del 2:
http://bit.ly/UkcfR
http://bit.ly/zKYewd

 

 

Til Direktør Tor Johan Saglie
Oslo 05.12.2007
Arbeids- og velferdsdirektoratet

Klage, overgrepssak OPT

Jeg ber Dem være så snill å ta tak i denne overgrepssaken jeg legger ved her så raskt som overhodet mulig, at De sender meg en e- mail som bekrefter at denne klagen er mottatt, samt opplysning om estimert behandlingstid. Tusen takk.

Klagen omfatter store overgrep jeg har opplevd som har tatt plass, hvor utøverne av disse er avdelingssjef og tilrettelegger Astrid Helle Kalland (NB) og Adm.dir Trond Stenberg, NBs sjef (ØØ)

Alt som har skjedd kommer tydelig frem når De leser klagesaken. Jeg nevner allikevel hovedpunktene i svært kort stikkordsform her fordi noe må gjøres med disse snarest, hvis De enda ikke har tid til å lese selve klagen som er omstendelig, og på ca. 11 sider:

NB er avdelingssjef for OPT, avdeling AB i Østensjøveien 56 på Bryn.  Hun er (var) min tilrettelegger for å opprinnelig skulle hjelpe meg ut i arbeid.

CustomerSupport

Dette er hva NB visste om meg før overgrepene begynte:

Jeg er 45 år og har fra 1991 hatt flere svulster i kroppen, store smerter, uttalt respirasjonsbesvær og flere omfattende operasjoner med påfølgende lange rekonvalsenser. Jeg har tidligere vunnet en pasientskadeerstatning på grunn av sterkt forsinket diagnose. Siste operasjon var i slutten av mars 2007, hvor kirurgen løsnet en stor svulst som hadde vokst inn i luftrøret. Attføringen har vart fra 1999 da jeg begynte på Høyskole, men etter 3 år deltid der måtte jeg slutte og søke meg over til Universitetet på grunn av ytterligere helsemessige årsaker som gjorde at jeg ikke kunne virke i yrket jeg utdannet meg i ved Høyskolen. Nå har jeg akkurat oppnådd en Bachelorgrad i Kultur- og samfunnsfag etter 4 år, hvorav jeg fikk et år ekstra av NAV for å klare å fullføre denne med alvorlig sykdom. På grunn av denne kampen, har jeg overhodet ikke relevant arbeidserfaring fra senere år.

Derfor spurte jeg NAV om å være så snill å tilrettelegge den siste biten for meg for at jeg med min vanskelige bakgrunn i det hele tatt skal kunne klare å kunne få arbeid. Det dreide seg om datakurs, bl.a Photoshop og Indesign.  Jeg la ved bred generell dokumentasjon fra Universitetet som bekreftet at datakurs var essensielt å ha i tillegg til den utdannelsen jeg hadde valgt for å kunne virke fullt ut i et arbeide, samt legeerklæring. NAV sa nei, men dette betydde så mye for meg at jeg deretter gikk inn med Advokat Nordhus i samtale med Ingrid Raab ved Nav Bryn.

NAV generelt, samt Raab visste blant annet at jeg har store muskel- og skjelettproblemer. Ut fra dette, ville det ha vært til stor hjelp med datakursene på grunn av at jeg da kunne arbeide hjemmefra de dagene jeg var syk. Dette ville igjen hjelpe meg til å føle at jeg mestret hverdagen og yrket mitt til fulle, selv de dagene jeg måtte være hjemme. Livskvaliteten ville derav økes betraktelig. NAV avslo alt, de overså all dokumentasjon og mine argumenter, og møtte oss med et god dag mann – økseskaft svar om at jeg måtte finne meg en jobb som jeg var kvalifisert til ut fra den utdannelsen de hittil hadde gitt meg. Jeg hadde først klaget på avslaget til fylkesdirektør Torild Lien Utvik i så mye som tre lange utførlige e- mail med bred forklaring vedrørende alt omtalt, og dokumentert at avslaget var fattet på feil grunnlag. Min søknad skulle etter NAVs modell tas opp i tre tverrfaglige team, men så fikk jeg kun skriftlig beskjed fra saksbehandleren om at avslaget kun var fattet i en samtale ”i forbifarten” av ham og hans avdelingssjef (Azmat Butt) – uten at de overhodet hadde gått inn i mine problemstillinger.

Utvik svarte meg aldri, hun sendte tvert i mot min klage som da fulgte på saksbehandleren TIL saksbehandleren, og ellers ble jeg ble møtt med total ignoranse. Raab ble i stedet satt på saken da jeg møtte med Advokat Nordhus, uten at hun heller gikk inn i min reelle problematikk.

 

 

NB påsto at hun ikke hadde fått noen verdens ting av denne bakgrunnsinformasjonen om min livssituasjon og at hun startet på tilretteleggingen for meg med helt blanke ark, fordi det var slik de gjorde det i OPT! NAV og OPT samarbeidet altså ikke slik.

Hun plaget meg med den hersketeknikken det er å understreke flere ganger for meg hvor langt NAV hadde strukket seg i sine ytelser til meg over ekstraordinær lang tid. Etter min overnevnte forklaring, snudde hun om og sa at hun skulle se hva hun kunne gjøre for å skaffe meg datakursene.

Hun gjorde aldri som hun sa, men trakasserte meg derimot på det groveste vedrørende dette i et fiktivt intervju noen uker senere på OPT Bryn med to av lederne der til stede. Hun kom blant annet med dette utsagnet: ”Det er ikke NAVs (eller) min oppgave å sørge for disse (data) kursene slik at du skal kunne skli rett inn i en kremjobb”! Videre har hun ledd meg rett opp i ansiktet og bagatellisert alt jeg forsøkte å ta opp med henne på hennes oppfordring etter at lederne hadde påpekt at noe skurret mellom oss, vedrørende ytterligere overgrep enn her beskrevet. Sekunder senere i samme samtale, benektet hun alt det hun nettopp hadde gjort. Dette fant jeg svært skremmende.

Denne øvrige manipulasjonen og mobbingen jeg tok opp på NBs oppfordring med henne, må leses i mitt lange vedlagte klagebrev til Stenberg på NB, da denne er så slu at den vanskelig kan ”forklares” i korte vendinger. Videre er kopi av hans ufattelige respons lagt ved, samt mitt tilsvar på denne.

Det er ikke slik oppførsel og agering klienter som fra før av er i en svært vanskelig livssituasjon skal forvente å bli møtt med! OPT skal være en saklig, ryddig og informativ instans som må ivareta sine klienter og forvalte deres interesser på en best mulig måte som skaper tillit, og med fornuftig skjønn. En slik bedrift er den siste plassen mennesker skal komme til og forvente at de skal bli trakassert etter tilretteleggerens forgodtbefinnende, ved siden av den påkjenningen det er å stadig søke arbeid uten en gang å bli innkalt til intervju. Selv når klagen blir tatt til ledelsen der, overgår nesten responsen man får derfra det første overgrepet. Dette skal godt gjøres.

_wsb_520x280_COUNSELLING

Stenberg påla meg –  som De ser i hans tilsvar, om å blant annet gå tilbake til overgriperen etter at jeg hadde skrevet til ham og forklart overgrepene i detalj, med en bønn om hjelp. Han ignorerer absolutt alt jeg har skrevet i min klage til ham, og forvrenger og komprimerer mine 11 sider ned til en eneste liten linje som viser at det eneste han har evnet å oppfatte av min klage, er at JEG er den som trakasserer NB!

I tillegg våger han å hevde at NB kun har opptrådt i tråd med det som man til vanlig skal kunne forvente seg i arbeidslivet! En slik monumental stupiditet, grov manipulasjon og hersketeknikk som dette er, må ikke bli godtatt.

HVOR er det Stenberg følger Nav paroler her? Og – hvilken av dem? (Jeg tilføyer: underbygging i følgende heading med utdrag vises i denne posten): 

Forbrytelser i den Offentlige Tjeneste – Forbrytelser uten straff
http://bit.ly/dZxQ3D
MERK:
NAV selv vært med på å skape følgende retningslinjer for en etisk, rederlig og korrekt håndtering som er forventet å ta plass når en person varsler om utilbørlig opptreden av ulike slag, i samarbeid med JUM og Arbeidstilsynet: (…) (SITAT SLUTT)

 

 

(Mailen til Saglie forts): Personer som begår slike ting omtalt i klagen må omplasseres eller fratas sine stillinger. Det som har tatt plass er et kolossalt tillitsbrudd og overgrep overfor svakere stilte grupper i samfunnet, vi som ikke sitter i en maktposisjon og dermed ikke har noe vi skulle ha sagt. Vi blir i alle fall ikke trodd på! Sier vi noe, er det ikke rettferdigheten som gjelder. Her gjelder kun det faktum at den som sitter med maktposisjonen automatisk ”har rett” og kan tillate seg å ytre hva som helst i sitt tilsvar, fordi vedkommende vet at han/hun som regel alltid vil bli hørt og få rett i kraft av sin posisjon, uansett hvor mye svada og løgner som presenteres og som ikke gir noen mening.

Det blir ingen represalier, fordi overgrepene mest sannsynlig aldri vil komme frem i lyset.
Videre opp i næringskjeden dekkes forholdene godt, fordi det som regel alltid finnes en person (eller flere) høyere opp i denne, som ikke vil ha sitt rykte plettet.

Jeg er rystet og svært berørt over disse forholdene, og dette er en sterk og omfattende tilleggsbelastning for meg i min hverdag. Disse overgrepene skal jeg altså slite med å oppleve, forklare, klage på, møte flere overgrep og forklare og klage på disse i tillegg til mine jobbsøk, med den påkjenningen det er å til alt overmål bli møtt av hersketeknikken som tier meg og det jeg sier i hjel, samt det å ikke ha en person å gå til som jeg kan stole på at vil hjelpe meg ut i arbeidslivet lenger (…)

For noen absurde tilstander det hersker i Deres etat!

Jeg har på eget initiativ spurt Raab *min saksbehandler i Nav* over e- mail om hun kan være min tilrettelegger så lenge, til det blir avklart hvem jeg skal gå til i stedet for NB. Jeg har også bedt henne kreve listen fra Stenberg siden han velger å ignorere meg og mine spørsmål, hvilket heller ikke er lov. Raab har enda ikke svart meg på noe av dette på snart en uke).

Jeg håper på et snarlig svar om hva De har tenkt å foreta Dem i denne saken, og ber Dem også om å være så snill å pålegge Stenberg at han umiddelbart skal sende meg listen jeg etterlyser. Tusen takk.

Vennlig hilsen

Jeanine

 

 

 

Til Fylkesdirektør for NAV Oslo
Torild Lien Utvik
Oslo 01.01.2008
Jeg krever, på bakgrunnen av de uoverkommelige store overgrepene som vist i klagesak sendt Dem og flere andre personer i går over e-post, et umiddelbart bytte av saksbehandler.

Jeg føler på bakgrunn av det jeg har belyst i saken, at det for meg vil være en uoverkommelig belastning å videre skulle forholde meg til Ingrid Raab som pr. i dag er min saksbehandler.

*Linker til poster hvor denne saken er gjengitt*

Direktørene i Nav var de siste som ønsket å hjelpe, da det var de som sto bak maktmisbruket:
http://bit.ly/9KlfzV
NAVs ledelse ba om innspill, men knuser brukere som påpeker misligheter. Tapet møtereferat fra grove represalier
http://bit.ly/NntOy

Jeg spør også om det er mulig å bli forflyttet til et annet kontor da jeg føler at videre møter på dette stedet jeg opplevde overgrepene, selv med ny saksbehandler, i tillegg vil gjøre meg fysisk syk. Det er her jeg har opplevd represalier overfor min varsling (…). Jeg ber om at den nye saksbehandleren blir nøye valgt ut, og at redegjørelse for det jeg har gått gjennom skal forelegges denne, slik at jeg kan ha en absolutt tillit til det at jeg ikke skal bli utsatt for ytterligere overgrep.

Ber Dem om å være så snill å gi meg et raskt svar på dette, gjerne over min e-post.

Tusen takk.

Vennlig hilsen

Jeanine

ABFOLKET

Generelt sammendrag hittil
Utvik ignorerte altså alle mine mail, sendte saken til NDU og plasserte ny saksbehandler  – Ingrid Raab i møtet der jeg hadde med meg advokat Nordhus for å klage over alle avslagene som angikk den siste biten med tilrettelegging jeg hadde dokumentert at jeg trengte, slik min totale situasjon så ut.
Raab overbrakte ordre fra ledelsen om og i stedet tvinge meg til og møte opp i en bedrift for psykisk utviklingshemmede – OPT.
I OPT ble jeg møtt med omfattende trakassering av ”tilrettelegger” NB (Astrid Ingeborg Helle Kalland) og informerte om dette til hennes sjef, direktøren for foretaket – Trond Stenberg.
Han avviste min klage fullstendig der jeg hadde beskrevet trakasseringen i detalj over 10-12 sider, og i tilsvaret fra ham sto blant annet at han ikke kunne se at NB hadde opptrådt på annen måte «enn det man til vanlig måtte kunne forvente seg i arbeidslivet”!
Dette varslet jeg igjen om til ledelsen i NAV –  Torild Lien Utvik og direktør Tor Johan Saglie, og ba flere ganger pent om å få bytte til en annen tilrettelegger ved et kvalitetssikret tiltak siden OPT ikke var sådant.

abrticle_office_bully_01

MØTET MED Ingrid Raab og June M. Fjeld 20.12.2007:

Henvendelsene til direktørene i Nav, resulterte ikke i annet enn at jeg omsider ble møtt med grove represalier og gjengjeldelser fra to Nav-ansatte, i et møte jeg ble innkalt til med min daværende saksbehandler Ingrid Raab og fungerende distriktsarbeidssjef June M. Fjeld 20.12.2007 i et brev med truende ordlyd.
I begynnelsen av møtet tillot de meg å ha på båndopptaker, men ba meg flere ganger svært irritert underveis om å skru av denne:
Fjeld: Skru av den der, og ikke sitt og stikk den oppi ansiktet på meg”!
Jeg kom til Nav- møtet i god tro om at vi skulle diskutere trakasseringen jeg hadde opplevd i OPT, at direktørene hadde tatt saken på alvor, og at vi skulle kommunisere rundt veien videre. Opplysningene i innkallingsbrevet var blant annet; ”På samtalen vil vi ta opp status i din attføringssak.
Det hersket en total isfront mot meg fra første stund, da J.M.F tok imot meg da jeg kom ET minutt for sent. Hun var svært irritert, sa at de hadde trodd jeg ikke kom, og at I.R ”var borte i gangen for å ringe etter meg”! (Jeg hadde t.o.m bekreftet 3 dager tidligere over e-mail til I.R at jeg kom).
Det ble ”gjort klart” for meg at ingen overgrep hadde tatt plass fra OPTs side!
Jeg starter med å fortelle dem at jeg har sendt overgrepssaken og klage på direktøren i OPT sin avvisning av denne, til Direktør Saglie i Arbeids- og velferdsdirektoratet, og til Arbeidstilsynet.
Begge smiler bredt, og svarer meg: ”Det vet vi”!
J.M.F og I.R gikk deretter til frontalangrep, la alt over på meg, og sa at jeg burde inneha selverkjennelse, og ta på meg mye av skylden for hendelsesforløpet i saken.
Da jeg overrasket sa at jeg ikke forstod hvor de ville hen med denne linjen å legge seg på, skyndte I.R seg i denne sammenheng å trekke inn en ting jeg helt tilforlatelig hadde sagt tidligere (da jeg var i møte med Advokat Nordhus der i sommer, og klaget på avslag på sårt tiltrengte datakurs).
Da nevnte jeg, i forbindelse med kartleggingen av min nedsatte funksjonsevne på møtet, at jeg hadde alvorlig grad av søvnapnè, og i lengre tid i tillegg hadde hatt ekstrabelastning med store søvnproblemer på grunn av naboer som festet fram til kl. 03.00 – 08.00 syv dager i uken, hvor både politi, vektere og boligbygg hadde fått klager over dette fra flere naboer, (til og med i nabooppgangen), og blant annet fra meg).
De lo godt av det den gangen, men I.R valgte utspekulert å kaste sin viten om min sykdomstilstand i ansiktet på meg denne møtedagen, og forvrenge den til å bli en del av en særdeles stygg hersketeknikk.

ABFEIIG

Hun sa:
Vi ser jo at det er flere personer som du har vært i konflikt med over lengre tid Jeanine.
Du har klaget på dine tidligere saksbehandlere (Hans PerHem som jeg sendte klager til direktør Utvik på fordi han avslo kurs etter kun en kort samtale med Azmat Butt):
http://bit.ly/jy5dQV
Du dro også inn en Advokat her tidligere i år og klaget da som nå, og DU ER JO TIL OG MED I KONFLIKT MED NABOENE DINE”!
Hvordan vil du forklare oss det faktum at du til stadighet befinner deg i konfliktsituasjoner”?
“Hva tror du selv at du kan bidra med for at du skal kunne klare å unngå komme i konflikter med alt og alle rundt deg i fremtiden”?
Jeg sier at det hun kommer med her, er det ytterste lavmål. Det går ikke an å forsøke å manipulere fakta slik. Dette er et grovt overtramp!
J.M.Fkommer etter hvert inn ”fra venstre” og sier svært irritert at: ”Du er den av de som Nav har hjulpet ekstraordinært lenge med yrkesrettet attføring!
I hele 9 – NI ÅR har du mottatt denne støtten – og enda har du ikke klart å komme deg ut i arbeid!
Det synes jeg er svært merkelig! Hva begrunner du dette med?”
Jeg spurte J.M.F om hun hadde lest min omfattende sykdomshistorie med flere operasjoner (siste var fjerning av stor svulst i halsen gjennom 4 år som til slutt vokste inn i luftrøret og ga meg store pusteproblemer, og forut for det, vant jeg en pasientskadeerstatning (over annen sykdom som medførte store smerter grunnet den gang, hele 9- års forsinket diagnose).
Jo da, J.M.F svarer bekreftende og spør;
”Hva så”?

Abully_woman_400

I.R trer ”støttende til”, og legger fram at de ser alt dette som såpass mistenkelig at de ønsker at min fastlege og jeg skal komme i et snarlig møte med dem!
Jeg forteller dem hvor sjokkert jeg er over måten jeg blir møtt på, over at de velter alt det jeg har belyst i min klage over på meg, og at de forsøker å sverte meg etter alle kunstens regler.
”Dere går ikke en gang inn i de faktiske forhold, det at jeg har opplevd trakasseringen/mobbingen fra NB som så ubehagelig at jeg har sendt inn en klage på dette”.
Da kaller J.M.F  meg for ”en svært vanskelig person å ha med å gjøre”, og sier;
Jeg opplever at du utviser en forferdelig lav toleranseterskel når vi sitter her og spør deg om ting”!
Jeg har da åndsnærværelse nok til å svare J.M.F med tommelen opp; ”Dette er jo utøvelse av ”glitrende” hersketeknikk på sitt ”beste”!
Her fant jeg akkurat frem til ytterligere opptak i notat av hva som ble sagt på dette møtet:
Raab la også frem en for meg – sjokk- erklæring:
”Du har ikke krav på ytterligere økonomisk støtte fra NAV på grunn av at du ikke befinner deg i et tiltak nå”!
Da svarer  jeg forskrekket at dette visste jeg ikke, og hadde aldri hørt noen verdens ting om!
Dette blir altså ”opplyst” for meg av Raab etter at jeg i mellomtiden hadde gått ad ”riktig klagevei” ved først og levere klagen til direktør i OPT der jeg beskrev trakasseringen jeg hadde opplevd fra tilrettelegger NB (Astrid Helle Kalland), hvorpå han ignorerte å ta tak i denne på forsvarlig vis, men responderte (skriftlig), at ageringen ikke var annet enn noe som var helt vanlig å oppleve i arbeidslivet!

ABECIA

Jeg varslet Saglie og Utvik om dette oppsiktsvekkende fraværet av profesjonalitet, og spurte tre andre personer skriftlig i mail om de kunne være så snill å være mine tilretteleggere til annen person kunne assistere meg ut mot arbeid i et kvalitetssikret tiltak – uten at noen av disse svarte meg heller.
Raab selv, var blant de jeg skrev til og spurte (før sjikanen fra henne i møtet av 20.12.2008) uten å motta svar.
I tillegg sendte jeg inn alle mine jobbsøk til Raab kontinuerlig over mail for å vise at jeg var aktiv i tiltaket.
Raab ”overhørte” dette, og forklarte at kun ”storsinn” fra hennes side, gjorde at hun allikevel ikke hadde valgt å stoppe attføringen min enda, selv om “jeg hadde valgt å gå ut av tiltaket
Hun sa at hun først ønsket å avklare med meg her på møtet om jeg var villig til å gå tilbake til NB og hennes tjenester i OPT, før hun eventuelt ga beskjeden!!
Jeg vil understreke at dette kun er et lite utdrag av hva som tok plass i møtet og som kommer frem på lydbåndet!
Klage på denne grove manipuleringen og gjengjeldelser over min varsling gikk til direktør Utvik 31.12.2007 med kopi til Tor Saglie, og et tillegg til klagen ble sendt dem 11.01.2008.
Ingen reaksjon.
I denne mailen jeg sendte Utvik med kopi til Direktør Saglie, føres bevis for at påstandene Nav Arbeid har fremsatt om at jeg ikke har fulgt opp det de har pålagt meg, er falske.
For når sjefen til min saksbehandler – som er June M. Fjeld til og med er med på å sjikanere meg etter min varsling, hvem ellers skal jeg henvende meg til – om ikke fylkesdirektøren for Osloregionen?!:

ABCELAG

Til fylkesdirektør for NAV Oslo Torild Lien Utvik Oslo 08.01.2008
I min opprinnelige klage til direktør Stenberg for OPT på hans ansatte – min tilrettelgger NB 13.11.2007, spør jeg Stenberg allerede her om enten Schulstock eller Wasshaug kan være mine foreløpige tilretteleggere til annen person som kan hjelpe meg blir funnet (slik de ser). – Jeg mottar aldri et svar på dette overhodet.
23.11.2007 sender jeg mine stillingssøk over e-post fra 16-23.11.2007 til min saksbehandler Ingrid Raab, etter å ha tatt en telefon til henne, med informasjon om at jeg ønsker å ta del i og følge opp tiltaket jeg er i på egen hånd, frem til ny tilrettelegger kan skaffes.
Jeg sender Raab flere lister med stillingssøk etter dette.
30.11.2007 sender jeg e-post til Raab hvor jeg skriftlig spør om hun kan være snill å  være min tilrettelegger i påvente av en ny.
Jeg mottar aldri et eneste svar fra Raab.

ABWPOSt

03.12.2007 sender jeg e-post til Raab og etterlyser hennes tilsvar – Ingen respons!
I møtet 20.12.2007 med Raab og Fjeld, våger attpåtil Raab og opplyse meg blant annet om at;Jeg er ikke i tiltak”! Og at; ”Jeg har valgt å gå ut av tiltaket”! – LØGN!
Derfor vil hun omgående stanse min attføring – hvis ikke jeg går tilbake til NB!
Ytterligere kommentarer fra meg, skulle være overflødige!
Det er for meg en ytterligere uttalt belastning å ikke bli hørt av Dem.
Her har det altså blitt begått monumentale overgrep mot meg, sett i forhold til NAVs lover og regler, og jeg viser til det jeg videre belyser rundt dette, i klagen jeg sendte Dem samt en rekke andre aktører 31.12.2007.
På bakgrunn av dette, skal jeg ikke bli tvunget til å delta i møtet 9/1 (I OPT).
Forutsetningen for dette, er både avskyelig og ulovlig.
Selv har jeg som vist, fulgt alle regler jeg bare kan klare på egen hånd for og fortsatt delta i tiltaket, og jeg søker på jobber.
Det er overgreps- aktørene som ikke har fulgt opp sin del av dette på noen som helst lovlig, etisk, riktig eller korrekt måte.
Mange titalls sider har altså kommet til i min sak etter at jeg sendte inn klage på alle overgrepene til Dem 31.12.2007.
På bakgrunn av at disse ikke er utredet enda, og det faktum at jeg overhodet ikke har hørt fra verken Dem eller aktørene omtalt hittil – selv om møtet skal ta plass i morgen, vil jeg med dette be om utsettelse av møtet til overgrepssaken jeg har sendt inn blir tatt på alvor, behandlet, og jeg har fått et konkret svar på det jeg både spør om – og krever i alle e-poster sendt til Dem (…)
Med hilsen
Jeanine

NAV_272928a

UTDRAG FRA FLERE LISTER OVER JOBBSØK JEG KONTINUERLIG SENDTE RAAB MED KOPI TIL UTVIK FOR Å FØLGE OPP MIN DEL, I PÅVENTE AV AT NAV SKULLE OVERFØRE MEG TIL ET KVALITETSSIKRET TILTAK:
Til Ingrid Raab
Fra Jeanine
Stillingssøk
23.11 – 30.11.2007
Åtte stillingssøk listes opp
Tilleggsinfo: 
Mandag 26.11.2007 la jeg inn automatisk jobbagent som passer med mine søkekriterier, på Webcruiter.no – ”Departementene”- siden.
Tirsdag 27.11.2007 la jeg inn automatisk stillingsvarsel på Nav.no. Referansenr: 1042212
Til Raab Oslo 31.12.2007
Jeg forklarte Dem i møtet 20.12.2007 med Dem og Fjeld, at jeg hadde printet ut disse stillingssøkene og hadde med meg disse, da PC hadde hengt seg opp når jeg skulle sende disse i e-post.
Overgrepene som tok plass på møtet overfor meg, gjorde at jeg glemte å levere Dem denne før jeg skulle gå og De spurte heller videre ikke etter denne.
Nå virker PC igjen, så jeg sender stillingssøkene her;

ABEIDMEBIST

Til Ingrid Raab
Fra Jeanine Oslo 20.12.2007
Stillingssøk fra 30.11.2007 – 20.12.2007
(Jeg har lagt inn mine personalia i: Arbeidstilsynets kompetanse- og stillingsdatabase).
Ti stillingssøk listes opp!
OPPDATERT 15.06.2010 – Møtereferatet fra to av de innklagede aktørene i Nav – Ingrid Raab og June M. Fjeld.
Deres versjon av møtet 20.12.2007 er funnet i dag.
Mailen jeg krevde at de sendte meg er direkte gjengitt i sin helhet.
Raab og Fjeld forteller selvfølgelig ikke den hele og fulle sannhet om hvordan de faktisk opptrådte overfor meg i møtet, det ville ha kostet dem stillingene deres hvis ledelsen i Nav hadde vært rederlig, men de legger seg tett opp til den da de er klar over at opptak finnes.
De rent ut lyver enkelte steder, omskriver de feigeste angrepene, og utelater fullstendig det faktiske grunnlaget bak mine tidligere klager som i realiteten er knyttet til opplysninger om mine funksjonshemminger:
Raab forvrenger fullstendig det som jeg i tillit til henne som min saksbehandler hadde fortalt om nabokonflikten med min advokat til stede måneder tidligere, som sterkt hadde bidratt til å forverre sykdomstilstand som gjorde det vanskelig for meg å gå ut i arbeidslivet.
Hun tar snedig som det passer henne, og vinkler den uholdbare og sterkt belastende situasjonen jeg da opplyste om at jeg levde under i forbindelse med skjemautfyllingen på møtet om sykdomstilstander som jeg var pålagt og informere om, til å passe inn i sitt eget utspekulerte og oppkonstruerte konfliktbilde av meg etter varslingen.
Jeg minner om at advokat Nordhus var tilstede i møtet vi hadde med Raab sommeren 2007 da “riktig” versjon ble fortalt!
Navdirektørene Saglie og Utvik fikk selvfølgelig full rapport om dette, uten at det ble en reaksjon:

abrticle_office_bully_01

Raab & Fjelds versjon av møtet 20.12.2007

Samtale med søker 20.12.07.

Tilstede: «søker»,  fagansvarlig Nordstrand Ingrid Raab og fungerende distriktsarbeidssjef (da) June M. Fjeld.
Søker legger en diktafon på bordet, og fungerende da-sjef spør om hun har tenkt å bruke den. Søker sier at hun kun vil benytte seg av den dersom det er noe hun lurer på for senere, at hun da har ønske om å ta det opp.
Fagansvarlig sier at bakgrunnen for møtet er klagen hun har levert på OPT, og hva vi skal gjøre videre fremover ifht hennes attføringssak, og vei ut mot arbeid.
Søker sier at hun ønsker å komme ut i jobb, og ønsker en tilrettelegger i den forbindelse. Hun henviser til mail sendt til fagansvarlig der hun ber om at fagansvarlig blir hennes tilrettelegger.
Fagansvarlig sier hun tenkte å ta det opp på møtet, at det ikke er noen god løsning, både ut fra kapasitetshensyn, og at det er andre som har mer spisskompetanse på dette.
Fagansvarlig spør hvordan det har gått med jobbsøk.
Søker sier at det går bra, hun har dessverre ikke fått sendt de siste jobbsøk hun har utført grunnet dataproblemer. Søker sier hun har de med til møte, og at vi kan få de etterpå.
Fagansvarlig sier det er bra det hun har sendt over til nå, og at det går bra å få de siste jobbsøkene etter møtet. Søker har ikke fått tilbakemelding ennå på de jobbene som er søkt, men følger disse opp.
Fagansvarlig sier at OPT har sagt seg villig til å ta henne tilbake, og at de pga kapsitetshensyn ikke har noen andre tilretteleggere å tilby.
Fagansvarlig forklarer søker at attføringsstønader er knyttet opp mot tiltaksdeltakelse, og søker er ikke i tiltak.
Dersom vi flytter henne til en annen tiltaksbedrift er det dessverre ventelister, og attføringsstønaden vil da stoppe mens attføringspengene løper.
Søker spør om det da menes at hun skal gå tilbake til “overgriperen“.

Aboss bully

(Jeg tilføyer) Jeg håper alle merker seg myndighetsmisbrukets absolutte heslighet i sitt innerste vesen som her materialiseres):
Fagansvarlig sier at det er det tilbudet vi har p.t.
Grunnen til at hun står aktiv der fremdeles er at vi har bedt de om ikke skrive henne ut før vi har fått snakket med henne, og avklart situasjonen.
Søker skrur på diktafonen, og sier navnet på fagansvarlig og at fagansvarlig ber henne om å gå tilbake til overgriperen på OPT ellers stanses pengene hennes.
Fagansvarlig sier at det jeg sa var at attføringsstønader er knyttet opp mot tiltaksdeltagelse, dersom hun ikke er i tiltak har hun ikke krav på attføringsstønader, men attføringspengene vil løpe. Fagansvarlig henv. seg til fungerende da-sjef og ber om å få bekreftet at dette stemmer, noe f. da-sjef bekrefter.
Søker skrur av diktafonen.
(MERK  – SKADEVOLDERENES ANFØRING AV 10 x TERMEN  «KONFLIKT):
Hun sier at hun er helsemessig dårlig, derfor henvendt seg til lege for å få hjelp. Hun orker ikke gå inn på klagen og alt som har med det å gjøre, da har hun vansker med å puste grunnet lammelser i svelget, og tett nese. Fagansvarlig sier at fokuset vårt er å få henne i jobb.
I sommer i møte med advokat fortalte hun at hun var i konflikt med naboer, og på det tidspunkt også med en navngitt sb ved vårt kontor. (Saksbehandler Hans Per Hem).
Nå er hun i konflikt med OPT.
Fagansvarlig lurer på hva vi kan gjøre ifht jobbfronten fremover for å unngå at det skal oppstå konflikter.
Søker skrur på diktafonen, og snakker i den om at fagansvarlig(oppgir kun navnet mitt) tar opp konflikter med naboene, og henger seg opp i den.
Hun forteller om konflikten med naboene.
Fagansvarlig sier til søker at jeg ikke går inn i konflikten med naboene, jeg sier kun at i den tiden jeg har fungert som hennes saksbehandler så har hun vært i tre konflikter hvilket ikke kan oppleves som noe greit.
Vår interesse er å få henne ut i jobb,og det er da viktig å finne ut hvordan en kan forebygge at det skal oppstå konflikter.
Søker sier hun er opprørt, og at dette er hersketeknikk. Hun henvender seg til f. da-sjef.
F. da-sjef ber henne skrue av diktafonen, sier hun ikke ønsker forholde seg til den.
F. da-sjef sier at hun opplever at søker henger seg opp i momenter, som ikke egentlig var relevant ifht uttalelsen.
Hun påpeker at fagansv tok opp dette, som et ledd i å prøve finne ut hvordan unngå konflikter i fremtiden, mens søker nå henger seg opp i at nabokonflikten blir nevnt.
F. da-sjef sier at søker åpenbart har en annen opplevelse av det som ble sagt enn det fagansvarlig og F. da-sjef  ønsket og mente de formidlet, og at F. da-sjef setter sp.m tegn ved søkers selvinnsikt på dette.
Søker sier at oppførselen hun blir møtt med er uhørt, og at hun ønsker å være tydelig. Søker sier hun vil gå til avisene med dette. F- da-sjef sier det kanskje er best at vi avslutter møtet.

abrticle_office_bully_01

Fagansvarlig sier at vi ønsker et møte med søkers lege og søker over jul.
Søker synes det er greit.
Fagansvarlig sier at jeg da kommer til å kontakte OPT og be dem om å kontakte søker, og samtidig tar jeg kontakt med hennes lege.
Søker ønsker vite fungerende da-sjef sitt navn.
F. da-sjef sier hun ikke ønsker i å forholde seg til diktafonen og oppgi navnet sitt en gang til der som hun gjorde da de møttes før møte.
F. da-sjef peker på at søker har vært på attføring i 9 år, og det er veldig lenge og litt uvanlig.
F. da-sjef spør søker om hun selv har noen tanker om hva hun kan ha bidratt med i konflikten søker opplever å ha med OPT.
Søker sier hun ikke har bidratt med noe, og at hun reagerer på det hun kaller som “hersketeknikker” fra oss.
Fagansvarlig sier at hun i tidligere jobber, har opplevd at klienter har tatt opp samtale, og sier at hun håper søker er sitt ansvar bevisst og opplyser den som hun spiller dette av for om at det er bruddstykker av samtalen som tas opp, og således ikke gjenspeiler helheten i møtet.
Fagansvarlig sier også at søker må være bevisst på at både tilrettelegger på OPT, fagansvarlig selv, og f. da-sjef er i kontakt med søker i kraft av stillingen de innehar i arbeidslivet, og ikke som privatpersoner.
Hun bør tenke på det om hun går til aviser, eller spiller det av for noen.
Søker tar opp at hun har snakket med LO og at de sier at vi ikke gjør det vi skal overfor OPT mtp at dette er en mobbesak, og at de er leverandør av tjenester til oss.
Til dette svarer både f. da-sjef og fagansvarlig at vi ikke har noen kommentar.
Fagansvarlig sier at  hun vil  ringe OPT, og søkers lege.
Søker oppgir å føle seg dårlig behandlet, f- da-sjef sier at vårt fokus er å få folk i jobb/aktivitet og at vi beklager om hun har opplevd seg som dårlig behandlet. F. da-sjef sier at hun på sin side opplever at søker går lett i forsvar, og ikke vil svare/høre på relevante sp.m som berører hennes situasjon i OPT.
Søker sier at hun vil gå rett til avisene med dette, og forlater kontoret“.
SLUTT

ABFEIIG

Legg godt merke til titlene Raab og Fjeld (som i utgangspunktet til og med har korte etternavn) gjennomgående har valgt og «smykke seg med» her.
Hersketeknikken benyttes som det patetiske virkemiddelet dette vitterlig er, for å opphøye egne posisjoner  der den andre part blir redusert til «søker« stilt overfor «Fungerende Distriktsarbeidssjef» og den «Fagansvarlige«.
Dette bidrar til å gi den lumske rapporten et «løft» i retning av at den vil virke mer troverdig overfor et utrent øye – de som ikke evner og analysere innholdet.
Det som også slår meg akkurat nå når jeg har gjenfunnet dette referatet i juni 2010, er at her fremhever de innklagede aktørene flere ganger blant annet dette:
Vår interesse er å få henne ut i jobb, og det er da viktig å finne ut hvordan en kan forebygge at det skal oppstå konflikter“.
Termen “KONFLIKTER benyttes mange ganger i “rapporten”, og jeg har god grunn til og tro at dette har blitt brukt særdeles bevisst.
Herunder vil jeg sterkt understreke at de innklagede aktørene i OPT – da Nav-ledelsen beordret meg tilbake til dem etter møtet av 29.04.2008, la særdeles stor vekt på dette angiveligekonfliktbildet” som Raab og Fjeld så feigt oppkonstruerer i “rapporten”.
I Rapporten har overnevnte altså valgt å benytte seg av termen ”konflikt” hele 10 – TI ganger!
Dette er rent ut påfallende, og underbygges i følgende bloggpost hvor der også linkes til andre relevante innlegg:
Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør (NB) bruker mine funksjonshemminger mot meg:
http://bit.ly/a0wCb1
I denne forbindelse blir det også viktig og merke seg det Raab sa i møtet med min advokat og meg da hun formidlet ledelsens beslutninger om at de avslo datakursene jeg hadde søkt om, og hun hadde fått beskjed om å sette meg inn i OPT, foretaket for psykisk utviklingshemmede der NB skulle være min “tilrettelegger”:
”NB er en veldig hyggelig og effektiv dame som er vel ansett og godt likt av alle”! ”Hun ordner opp”!

abevhj

Til
Saksbehandler Ingrid Raab og distriktsarbeidssjef June Fjeld Oslo 13.01.2008
Jeg ønsker at dere opplyser meg snarest – over min e-post om hvorfor dere i møtet 20.12.2008 ville innkalle min fastlege og meg til møte på bakgrunn av at/på det tidspunkt jeg hadde levert inn en varsling om overgrep.
Videre er klagesak på dere under behandling, og jeg ber om at videre organisering av møte med legen og meg må stoppe til denne er utredet. Dere vil mest sannsynlig motta begjæring om dette av min kontakt i NTL Anita Busch i tillegg.
Mvh
Jeanine
Da direktørene i Nav ignorerte min varsling og overså mitt krav om at Raab og Fjeld måtte fjernes fra min sak, fortsatte disse lykkelig på med og trakassere meg i flere brev, noe som kulminerte i at Raab og Fjeld sto for innkallingen til møtet med fem aktører fra Nav 29.04.2008 som de averterte at ville bli avholdt med eller uten min tilstedeværelse, der jeg ble møtt med ytterligere trakassering og tvunget til og gå tilbake til NB eller “underkaste meg en omfattende psykologisk utredning” for ikke å miste min Yrkesrettede attføring.
I innkallingsbrevet datert 08.04.2008 til overnevnte møte, har Fjeld den frekkhet og anføre at Raab er den som fremdeles vil ha overoppsynet med min sak selv om jeg klaget på Raab (og Fjeld) til ledelsen i Nav og fikk bytte saksbehandler til Bjerke!
Ikke fordi jeg klaget, men rett og slett fordi Raab ble flyttet til et annet kontor utenfor bydelen!
Raab & Fjeld har altså frie tøyler til å fortsatt drive på med infam trakassering som de bare lyster, og med ledelsens implisitte velsignelse ved deres fravær av inngripen.
Duoen avslutter (ordrett): “Oppfølging av din sak har hos NAV Oslo Sør Arbeid vil bli foretatt av saksbehandler Eirin Bjerke hos Nav Nordstrand Arbeid.
Ingrid Raab er nå fagansvarlig i bydel Østensjø, og siden hun nå er tilknyttet en annen bydel er det Eirin Bjerke som vil fungere som din hovedsaksbehandler.
Ingrid Raab vil imidlertid være med på oppfølgingen av deg i tiden fremover for å sikre kontinuitet i saken din!

abrticle_office_bully_01

17.04.2008 informerer jeg om dette rent ut vanvittige og samkjørte intrigemakeriet til fylkesdirektør Torild Lien Utvik, og ber henne være snill å videresende denne klagen i mail til direktør Saglie;

(Les mer her):

Direktørene i NAV var de siste som ønsket å hjelpe, da det var de som sto bak maktmisbruket
http://bit.ly/9KlfzV
Falsk forklaring (ordrett gjengitt) og grovt misbruk av stillingsposisjon, bidrar til og stanse Yrkesrettet Attføring:
http://bit.ly/btWVJt
Først julen 2009, fikk jeg høre fra en bekjent av meg som også hadde hatt NB -Astrid Helle Kalland som sin «veileder» i OPT at NB sluttet i sin stilling ca. 3-4 måneder etter at jeg hadde levert inn siste varsling til ledelsen i Nav om den grove sjikanen som tok plass i «veiledningstimen» av 02.07.2008…
Tapede møtereferat fra der alvorlig sjikane og gjengjeldelser tok plass:
http://bit.ly/d0Ms37
http://bit.ly/dls5B3
http://bit.ly/a0wCb1

ABWPOSt

Til
Saksbehandler Ingrid Raab og distriktsarbeidssjef June Fjeld
Oslo 13.01.2008
Jeg ønsker at dere opplyser meg snarest – over min e-post: emmali1@msn.com om hvorfor dere i møtet 20.12.2008 ville innkalle min fastlege og meg til møte på bakgrunn av at/på det tidspunkt jeg leverer inn varsling om overgrep!
Videre er klagesak på dere under behandling, og jeg ber om videre organisering av møtet med legen og meg må stanses til denne er utredet.
Dere vil mest sannsynlig motta begjæring om dette av min kontakt i NTL Anita Busch i tillegg.
Mvh
Jeanine
I artikkelserien jeg startet på Aftenposten Debatt 17.03.2008, viser jeg Raab og Fjelds bakenforliggende agenda med å innkalle min fastlege, hvilket jeg også orienterte ledelsen i Nav om.
Den står å lese her:
Fra innlegget 19.03.08 kl. 16:06 i
Toppledelsen i NAV tier i hjel overgrepssak
http://bit.ly/eqZ6KZ
(Jeg legger til senere): Debattcentralen ble nedlagt, men jeg hadde kopiert akkurat det overnevnte som er satt inn tidlig i følgende post: 
Forbrytelser i Den Offentlige Tjeneste – Forbrytelser uten straff
http://bit.ly/dmtf1N

ABFEIIG

Min nye saksbehandler i Nav – Eirin Bjerke under overoppsyn av min tidligere saksbehandler Ingrid Raab, har til alt overmål i telefonsamtale tilkjennegitt at hun behandler klagene mine til Nav over det omfattende maktmisbruket jeg kontinuerlig ble utsatt for, ut fra det hun kunne lese i min ”blogg” hun kalte artikkelserien – uten at ledelsen i Nav reagerte på denne informasjonen i klage fra meg heller.
Fortløpende orienteringer om dette og hele hendelsesforløpet, gikk flere ganger i mail fra meg til NAV- ledelsen med bønn om hjelp – uten gehør.
UTDRAG FRA KLAGEN TIL NAV KLAGE- OG ANKE I KRISTIANSAND DER JEG GJENGIR TELEFONSAMTALEN MED BJERKE OG MEG:
(…) Jeg har overhodet heller ikke anført det som Bjerke og Pettersen deretter skriver, ”et argument om at avslaget (på attføring) var basert på søkers blogg”.
Det får være grenser for hva aktørene tillater seg å sause sammen for en tåkelegging av unnlatelser og maktmisbruk i en saksfremstilling som de så åpenbart desperat forsøker å få til å virke tilforlatelig overfor Klagenemnda!
Her anfører Bjerke og Pettersen det følgende på side 3;
”Når det gjelder argumentet om at avslaget var basert på søkers blogg medfører dette ikke riktighet. Det understrekes at avslaget er basert på informasjon på basismøtet, sluttrapport fra OPT og en vurdering om hensiktsmessigheten av fortsatt attføringsløp.
(Jeg tilføyer: Med «avslag» menes min Yrkesrettede attføring som Navs innklaged aktører tok fra meg på bakgrunn av falsk rapport fra OPT)
«Søker har selv sendt utdrag fra sin blogg til forskjellige personer og saksbehandlere til orientering, blant annet i forkant av basismøtet”.

AFTENPOSt

Men det var ikke dette som var argumentet!
DET handlet derimot om min klage til direktør Saglie om at Bjerke behandlet min klagesak direkte ut fra min ”blogg” hun kalte artikkelserien jeg hadde startet på Aftenposten Debatt!
Saksbehandlingen var således på ingen måte forsvarlig, og hun hadde ikke brydd seg med å gå i noen som helst form for kommunikasjon med meg for å forsikre seg om at hun hadde alle skriftlige (papir)- dokumenter som hun trengte for å behandle denne!
Jeg får da ikke utlevert alle momenter i klager til ledelsen direkte på Aftenpostens sensurerte debattforum! (…)
Det var helt tilfeldig at jeg ringte Bjerke den fredagen før hun skulle ha samtale om saken min med Rucanovic allerede påfølgende mandag som dere vil se under her;
En så åpenlys omskriving og forvrenging av sakens realiteter fra Bjerke for å redde sitt eget skinn, ber jeg om at må avstedkomme alvorlige konsekvenser.
Jeg vil også minne Klagenemnda på at Bjerke handler under overoppsyn av annen innklaget aktør i saken; Ingrid Raab.
Realitetene er som følger, (og dette er også belyst i klagene til Nemnda). Her viser jeg deler av telefonsamtalen mellom meg og Bjerke, hva som faktisk ble sagt;
Jeg spurte om Bjerke hadde alle papirene i min sak som hun trengte vedrørende overgrepene i OPT, og om hva som ville bli gjort i saken.
Jeg forteller at jeg har sendt alle klager i saken også til Saglie, og spør om Bjerke har hørt noe fra ham. Nei, det hadde hun ikke. Jeg spør om hun trenger noen opplysninger før hun kan begynne å agere og sende saken videre.
Bjerke svarer at hun ikke har behov for noen opplysninger fra meg nå, og at hun tror at jeg har gitt henne det jeg skal gi henne ”for å si det sånn”.

ABEBS

Hun kom til og ta saken opp med fagansvarlig ”Rucanovic” førstkommende mandag.
Jeg spurte hva hun kom til å fremlegge da.
(Hvis jeg bare hadde tatt Bjerkes utsagn for god fisk, avsluttet samtalen og ikke spurt om dette – og vi må også huske at jeg bare ringte henne helt tilfeldig – ville jeg aldri ha blitt gjort kjent med det følgende):
Da svarer hun at de har jo fått tak i legeattesten (som bekreftet forhøyet blodtrykk etter maktmisbruket i OPT) men at hun ikke hadde lyktes i å få tak i min fastlege enda for å ”snakke litt rundt dette tiltaket mitt og hvordan jeg opplever det” – (Som om jeg ikke hadde klart å belyse det selv).
Jeg spør henne om hun kjenner til hele saken om hva som foregikk av overgrep i OPT 12.06.08
Hun svarer meg at ja, det kjenner hun til.
Jeg svarer OK, så den har du fått kopi av fra hvor? (For jeg hadde personlig ikke oversendt henne denne redegjøringen).
Hun svarer da at hun hadde vært inne på ”bloggen” min etter at hun fikk legeattesten, og vet ikke om det er noe jeg ønsker å sende inn – ”I TILLEGG TIL DET”!
Således har Bjerke tilkjennegitt at hun behandler hele min klagesak direkte ut fra min «blogg!»

ABEBS

Samtalen avsluttes med at jeg spør om jeg på mandag får vite om jeg kommer til å bli forflyttet til et kvalitetssikret tiltak.
Det er en stor forskjell på dette som faktisk tok plass, og å forvrenge fakta til å fremstå slik hun har valgt å gjøre det på side tre i klagen beskrevet her! Jeg har til dags dato ikke mottatt tilsvar fra Bjerke vedrørende mine spørsmål til henne i e-post av 07.09.2008, om hun har lagt ved til Klagenemnda både hovedklagen på 56 sider samt de fire tilleggene til hovedklagen.
Her vises det til samtlige dokumenter som jeg har bedt om at skal legges til i klagebehandlingen (…)
Jeg understreker STERKT at den feige “redegjorelsen fra Eirin Bjerke og Tom Pettersen faller på sin egen urimelighet, da det er fullstendig riktig at jeg sendte dem henvisninger til Aftenposten Debatt i forkant av møtet 29.04.2008 for at de lettere skulle kunne sette seg inn i saken, hvilket samtlige møtedeltakere også bekreftet for meg i møtet at var lest!
Dette har dog INGEN relevans (og kan jo umulig ha det) til referatet fra overgrepene som tok plass 12.06 flere måneder senere og som Bjerke så uanfektet tilkjennega i telefonsamtalen at hun hadde lest seg til i min «blogg!»
Man skal da ikke forvente at saksbehandler FORTSETTER og lese bloggen i måneder etterpå for derav og til og med FATTE STANDPUNKTER og grunnlag for hvordan hun skal behandle min klagesak UTEN Å KONFERERE MED MEG UNDERVEIS?!
Klagenemda kommenterte ikke disse opplysningene med et pennestrøk!
Klagen på saksbehandler Eirin Bjerke av 07.07.2008 med kopi til direktør Saglie, som jeg gjenga utdrag fra i artikkelserien jeg startet på Aftenposten Debatt i mars 2008 sammen med et par tre av mailene over, og som var årsaken til at debattledelsen sperret tråden for godt:

“Toppledelsen i NAV tier i hjel overgrepssak”

http://bit.ly/bLacpb
Men Aftenpostens debattforum ble lagt ned etter 22.juli, og her kan leses hva jeg mener om det:
Vår nye ytringsfrihet
http://bit.ly/z4BYPe
Mailene som gikk mellom Bjerke og meg, er således gjengitt her:
Nav stanser attføring på bakgrunn av falsk forklaring, og legeerklæring som attesterer at deres maktmisbruk har medført forverring av helsetilstand. Flere mail i saken:
http://bit.ly/aPvIGw

ABFOLKET

(Utdrag): Til Eirin Bjerke Oslo 07.07.2008
Jeg krever svar på samtlige stilte spørsmål i denne klagen snarest:
I telefonsamtale til Dem 26.06.2008, fortalte De meg at De behandlet sakene om maktovergrep som jeg har innklaget både NAV og OPT for, direkte fra min ”blogg” på Aftenposten debatt.
De sa at De derfor ikke trengte at jeg sendte Dem noen ytterligere informasjon vedrørende min bønn om å få bli flyttet til nytt sted som var kvalitetssikret, og med en annen tilrettelegger. Jeg skulle kun kontakte Dem hvis jeg hadde annen tilleggsinformasjon å komme med enn det som sto i ”bloggen”.
Jeg ber Dem forklare meg skriftlig, hvordan De mener at en slik fremgangsmåte kan være i samsvar både med norsk lov, og med NAVs forskrifter.
I Deres tilsvar som overhodet ikke rommer et snev av forståelse for min fortvilte og umulige situasjon, truer De meg igjen om å ta fra meg pengene mine hvis jeg ikke fortsetter i tiltaket hos maktovergriperne i OPT.
Dette må jeg gi avklaring på til Dem innen 14.07.2008.
De gir heller ikke en forståelig begrunnelse rundt Deres avslag på min bønn om bytte av tilrettelegger og sted.

ABAGAG

Hvorfor fortsetter De kun med å true meg i stedet for å forsøke å komme frem til en løsning i denne fullstendig horrible overgrepssaken?
Hvorfor kan jeg ikke få byttet sted og saksbehandler?
HVA er problemet deres?
Hva er det jeg har skrevet som utløste denne nye trusselen fra Dem om å stanse mine utbetalinger – og hvor fant De denne eventuelle informasjonen?
Jeg har ikke sendt Dem noen papirer hvor jeg personlig sier at jeg ikke kommer til å møte opp lenger i overgrepstiltaket.
Svar kreves.
Jeg hadde legeerklæring for en dag jeg ikke kunne møte der, som bekreftet at behandlingen jeg mottok i OPT har ført til forverring av min hypertensjon og at ytterligere møter mest sannsynlig vil medføre tilsvarende belastning.
Jeg har sendt klage og informasjon om forholdene direkte til direktør Saglie, uten at han har funnet det for godt å sette foten ned å endre på forholdene. Noe annet har ikke skjedd.
Jeg var derfor tvunget til å møte opp i neste time på overgrepstiltaket slik jeg ”skulle” 02.07.2008 kl. 10.00, hvor nye maktovergrep av svært alvorlig grad tok plass – uken etter.
Denne timen hadde NB ringt og avtalt med meg samme dag som hun (og NAV) fikk legeerklæringen.
Finnes det ingen kommunikasjon dere imellom?

ABCELAG

Her bedrev hun grov manipulering og trakassering mot meg – som vanlig, for dere lar henne jo bare få lov til å holde på, selv under deres viten om forholdene.
Direktøren holdt seg unna denne dagen, jeg fikk beskjed om at han var i et annet ”møte”.
NB ba meg blant annet tenke grundig over om jeg i det hele tatt var i stand til å arbeide på grunn av mitt høye blodtrykk (diskriminering og trakassering på grunnlag av hennes viten om min funksjonshemming), siden jeg ”ikke tålte diskusjoner” etter hennes ”vurdering”!
Jeg vil ta med enkelte utdrag fra ”bloggen” min, der jeg best har klart å formulere hvordan dette overgrepet opplevdes; (…) – (Tidligere referert her på siden 03.07.2008 på AD).
JEG BEFINNER MEG ALTSÅ I TILTAK, og det er fullstendig ubegripelig for meg at jeg enda en gang skal måtte oppleve å motta et ultimatum fra Dem om å ”gå tilbake til” overgrepstiltaket siden jeg ikke noen steder – skriftlig eller muntlig, har gitt Dem noen kontrabeskjed om at jeg ikke kommer til å møte der lenger.
Jeg krever en redegjørelse for Deres svært slette agering.
Jeg befinner meg i tiltaket, jeg ser meg fortsatt tvunget til å møte opp på bekostning av min helse for å ikke miste pengene mine, men krever fremdeles at De tar tak i min sak på en kvalitetssikret og forsvarlig måte ut fra opplysninger om de totale maktovergrepene begått mot meg i denne saken. Jeg ber en gang til om å få bytte til annen tilrettelegger ved annen bedrift, som leverer kvalitetssikrede tjenester.
OPT gjør IKKE det!
Deres såkalte ”vedtak” (referert til på denne siden 30.06.2008) strekker seg svært mye lenger enn til kun å være en farse. Dette inneholder grov trakassering mot meg i ly av informasjonen De sitter inne med, og som ingen kan være bekjent av!
Jeg har opplevd NAV arbeids ”håndtering” av overgrepssakene som særdeles belastende, og ikke til å leve med!
Min helsetilstand er således markert forringet (…)
Kopi av denne er sendt direktør Saglie sammen med klage på Deres ”behandling” av maktmisbruket, og hvor jeg enda en gang ber ham om å ta affære vedrørende de totale forholdene.
Jeanine

ABWPOSt

Les flere mail i denne posten:
Direktør Saglie, politianmeldelsen og fortsettelse av utdrag fra alle mail han mottok – og ignorerte, om maktmisbruket som pågikk.
http://bit.ly/bVsCBM

03.01.2008 Til Fylkesdirektør Torild Lien Utvik for NAV Oslo

Tusen takk for at De videresendte overgrepssaken til Direktør Saglie for meg.

I denne klagen gjøres det kjent for Dem den siste utviklingen i saken, som jeg finner fullstendig uakseptabel. Det gjelder nedenstående korrespondanse mellom NB og meg. Jeg ber Dem om å legge denne klagen videre til grunn, sammen med klagen jeg allerede har sendt Dem vedrørende overgrepene 31.12.2007 og bønnen jeg kom med til Dem både der, og i e-post i går om å få slippe videre møter og overgrep. Videre ber jeg Dem være så snill å be NB om heretter, på mine vegne, å rette alle sine eventuelle videre skriftlige henvendelser til meg gjennom Dem, for gjennomsyn og korrigering slik at jeg slipper ytterligere belastninger.

Jeg klarer overhodet ikke å forholde meg til NB.

Det første tilsvaret NB ga meg ble for meg opplevd som et svært stygt trekk, da dette inneholdt en tydelig ”ufarliggjøring” av hele situasjonen vi står oppe i nå.

Da jeg ikke godtok å spille med i dette forsøket, ble det andre tilsvaret fra henne ganske annerledes slik De ser.

ABUNDE

Mine spørsmål vedrørende NBs tilsvar:

Kan ikke reglene NB støtter seg på i sine tilsvar fravikes når jeg ber om å få de etterlyste dokumentene forevist meg på bakgrunn av at flere aktører inkludert henne selv har valgt å utøve overgrep mot meg, samt at jeg har blitt møtt med represalier når jeg har tilkjennegjort disse – i et møte jeg blir tvunget til å delta i, hvorav dette på toppen av det hele kulminerer i at jeg blir innkalt i ytterligere en ”samtale” – av og med den første overgriperen selv?

(Innkallelsen jeg mottok fra NB selveste JULAFTEN 2007)

Er det på bakgrunn av sakens natur i denne situasjonen rett av OPT å nekte meg innsyn i absolutt alle dokumenter som der er skrevet på meg hittil og la meg møte helt blank med overgriperen selv, mens hun og Wasshaug sitter der med mengder av skjult og samkjørt dokumentasjon og strategier av ukjent slag, hvor jeg står ”naken” og all dokumentasjon som jeg har gitt er blitt forelagt?

Skal jeg videre måtte oppleve det å være ”fritt vilt” i tillegg til alt det andre jeg har gjennomgått, gjennomgår, og som vil prege meg lenge?

Hvor langt skal aktørene/overgriperne få lov til å dra denne situasjonen innbyrdes?

Det kan ikke være selve NAVS intensjon å ødelegge et menneske fullstendig, ved å påføre et menneske disse monumentale belastningene på grunn av – Økonomi? Egeninteresser?

Viser for øvrig til lovverket i min opprinnelige overgrepsklage til Dem av 31.12.2007

Videre – NB kan ikke ha rett i absolutt alt hun opplyser om i sine tilsvar. Det første har jeg spurt om De kan være så snill å utrede, men nå sikter jeg til mitt krav om å motta journalnotatet som ble skrevet på meg på bakgrunn av det fiktive intervjuet som tok plass med Schulstock og Wasshaug, hvor de ga meg så flotte tilbakemeldinger.

Hvilken grunn har NB for ikke å ville utlevere meg dette notatet umiddelbart?

ABUNDE

De særdeles flotte tilbakemeldingene sjefene ga meg etter det lange intervjuet i NBs påhør, blir jo også det som kan bevitne motsetningen til den motbydelige karakteristikken av meg som Raab og Fjeld satte fram mot meg i møtet de innkalte meg til 20.12.2007.

Derfor ser jeg på det som svært merkelig at NB fullstendig har unnlatt å kommentere mitt ønske vedrørende dette i sitt siste tilsvar.

NB kan umulig våge å påstå at selv dette notatet skal være til internt bruk alene i OPT. Det faller på sin egen urimelighet, og derfor kan ikke dette medføre riktighet. For meg ville det også være naturlig å få et klart svar på om det noen steder har blitt forelagt en avviksrapport eller ikke.

VIKTIG

Jeg ber Dem, med Deres oversikt over norsk lov og gjeldende regler, om å være så snill å utrede alt dette jeg spør om, og om å pålegge NB om å umiddelbart oversende meg møtenotatet fra Schulstock og Wasshaug på mine vegne.

Jeg ble faktisk innkalt til mitt første ”ordentlige” intervju i morgen, fredag 04.04.2008 pr. telefon rett etter at jeg sendte min siste e-post til NB!

Det ville derfor være til uvurderlig hjelp for meg hvis De kunne pålegge NB og i alle fall sende meg dette notatet over e-post i dag, slik at jeg kan legge ved dette til min CV for denne jobben.

Jeg takker Dem så mye for denne hjelpen.

Vennlig hilsen Jeanine.

(Tilføyer: Utvik gjorde ikke det skapte grann!)

Jeg må selv etterlyse notatene:

ABFØR

VEDRØRENDE MAILER SENDT 31/12/07 OG 2/1/08  – *Fra NB – Astrid H. Kalland:

Det vises til mailer du har sendt de siste dagene.

Jeg besvarte din mail i går 2/1 hvor jeg forklarte deg at du har rett til innsyn i rapporter som sendes NAV v. saksbehandler. Du har også rett til innsyn i saken din vedrørende dokumenter NAV sender oss.

Disse får du ved å henvende deg til NAV.

Når det gjelder retten til innsyn i interne dokumenter henvises det til Personopplysningsloven § 18 og 23. Disse dokumenter anses som til bruk for intern saksforberedelse og er kun til internt bruk i OPT.

Med hilsen

Oslo Produksjon & Tjenester AS

Astrid Helle Kalland

Hei og godt nyttår!
Jeg har mottatt din mail angående innsyn i din attføringssak hvor du ber om eventuelle rapporter som er skrevet om deg.
Det er pr i dag ikke skrevet noen rapport om ditt opphold i OPT foreløpig. Det utarbeides rapporter om alle som er i Arbeid med bistand (AB) etter 3 mnd., 6 mnd, 12 mnd., osv. som sendes NAV arbeid, med kopi til deltaker.
Du ble skrevet inn i tiltaket 1/9/07. Fordi du har hatt ”et opphold” siden 13/11/07 vil det utarbeides 3 mnd. rapport ca 3 uker etter at du starter opp igjen med samtaler 9/1/08. Denne får du som nevnt kopi av når den blir sendt NAV.
OPT mottok dokumenter fra NAV da du startet opp i tiltaket. Om det skulle være noen av dem du ikke har, kan du henvende deg til NAV så får du kopi av dem.
Ellers håper jeg du har hatt en hyggelig jul og at du er klar til nye utfordringer i det nye året.
Vi sees 9/1.
Med vennlig hilsen
Oslo Produksjon og Tjenester AS
NB

ABFØR

—Opprinnelig melding—–
Fra: jeanine
Sendt: 31. desember 2007 05:30
Til: NB
Emne: HASTER
Til
Avdelingssjef NB Oslo 31.12.2007
Da jeg har rett til innsyn i alle dokumenter i min attføringssak, ber jeg Dem og OPT om å være så snill å øyeblikkelig oversende meg samtlige av disse som er laget om meg, uredigerte, slik de er skrevet ned fra den datoen jeg startet hos Dem i OPT og frem til i dag, både fra Dem, og ellers alle parter involvert.
Eventuell unnlatelse av å sende meg det jeg her spør om umiddelbart, vil ikke bli godtatt. Ber om snarlig svar til meg over min e-post; på at mine forespørsler her er mottatt.
Vennlig hilsen
Jeanine

Trond Stenberg (trond.stenberg@opt-as.no)

Sent:

Tuesday, January 01, 2008 12:15:47 PM

To:

GODT NYTT ÅR! Jeg er på ferie frem til 17.januar. NB er min leder for den avdelingen i OPT du tilhører, og eventuelt vil gi et svar i sakens anledning. Jeg tar gjerne et møte med deg når jeg kommer hjem fra ferie.
Trond Stenberg

ABEIMEDBI

Fra: jeanine
Sendt: 31.12.2007 05:39
Til: Trond Stenberg
Emne: HASTER
Da jeg har rett til innsyn i alle dokumenter i min attføringssak, ber jeg Dem og OPT om å være så snill å øyeblikkelig oversende meg samtlige av disse som er laget om meg, uredigerte, slik de er skrevet ned fra den datoen jeg startet hos NB i OPT og frem til i dag, både fra Dem, og ellers alle parter involvert.
Jeg ber Dem også her for tredje gang om å sende meg opplysningene jeg har etterlyst i foregående brev til Dem.
I følge norsk lov, har De ikke rett til å unnlate å svare meg på det jeg spør Dem om.
Eventuell videre unnlatelse av å sende meg det jeg her spør om umiddelbart, vil ikke bli godtatt.
Ber om snarlig svar til meg over min e-post  fra Dem om at mine forespørsler er mottatt.
Hilsen
Jeanine

AEXCLUDED

Varsling i arbeidslivet (”whistle-blowing”)
10.03.2007
Astrid Flesland
Nye regler om varsling i arbeidslivet trådte i kraft 1. januar 2007.
Arbeidstakere har fått en rett til å varsle om kritikkverdige forhold uten å bli utsatt for gjengjeldelse.
Arbeidsgiverne har fått en plikt til å legge til rette for varsling (…)
Det er virksomheten selv som i første omgang må vurdere om forholdene tilsier at man skal utarbeide rutiner eller sette i verk andre tiltak som legger til rette for varsling.
Man må anta at ”kritikkverdige forhold” som nevnt i arbeidsmiljøloven § 2-4 favner relativt vidt.
Opplysninger om kriminelle forhold og mislighold av lovbestemte påbud eller forbud, vil være omfattet.
Videre kan brudd på virksomhetens etikkbestemmelser eller instrukser også være omfattet (…)

AEXCLUDED

Internkontroll og informasjonssikkerhet
Den behandlingsansvarlige må etablere dokumentert informasjonssikkerhet og internkontroll for varslingsordningen (personopplysningsloven §§ 13 og 14, jf. personopplysningsforskriftens kap. 2 og 3).
Rutinene skal være tilgjengelige for de den måtte angå jf. personopplysningsforskriftens § 3-1.
Dette innebærer at de ansatte i virksomheten som vil bli omfattet av ordningen skal kjenne disse rutinene (…)
Eventuelle unntak etter personopplysningslovens § 23 må vurderes konkret i forhold til hver sak (hvert varsel), og ikke for varslingstjenesten som sådan.
Virksomheten kan for eksempel ikke unnlate å gi informasjon til en person med henvisning til § 23, b, dersom det forhold det er varslet om ikke er straffbart, men kun er å anse som uetisk, eller i strid med interne instrukser.
Rett til innsyn
Enhver registrert vil ha rett til innsyn i de personopplysninger som behandles i tilknytning til varslingen jf. personopplysningslovens § 18.
Unntakene i § 23 må vurderes konkret i forhold til den enkelte innsynsbegjæring (…)
Mer om bestemmelsene:
Ot. Prp. Nr. 84 (2005-2006) – Om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (varsling)
http://www.datatilsynet.no/templates/article____1667.aspx

ABETISK

Rapport
Gunnar Jahren og Helge Strand Østtveiten
«En åpen kommune?»
(…) Offentlighetsloven §2 fastslår lovens hovedprinsipp om at forvaltningens saksdokumenter er offentlige.
Etter bestemmelsen kan enhver kreve å få gjøre seg kjent med saksdokumentene i bestemte saker. Fra hovedregelen om innsyn er det gjort unntak i offl. §§ 5, 5 a og 6. Etter offl. § 5 er det gjort unntak for interne dokumenter, etter offl.§ 5, a er det unntak for opplysninger undergitt lovbestemt taushetsplikt og etter offl. § 6 er det gjort unntak på grunn av dokumentets innhold.
Det fremgår av offl. § 2, siste ledd at forvaltningen skal praktisere meroffentlighet.
Med dette menes at kommunene skal gi rett til innsyn i dokumenter utover det lovpålagte i den grad det ikke foreligger saklige grunner til å holde dokumentene hemmelige.
Bestemmelsen anses viktig, ikke minst fordi offentlighetsloven § 5 og § 6 åpner for å holde tilbake relativt mange dokumenter.
Det er fra departementets side understreket at forvaltningen særlig bør vurdere å praktisere meroffentlighet for interne dokumenter som kan unntas fra offentlighet etter offl. § 5.
http://bit.ly/rpwd3z

ABEIDMEBI

Til

Avdelingssjef

NB v/ OPT Oslo 02.01.2008

1. nyttårsdag mottok jeg e-post fra Deres sjef, Direktør Trond Stenberg, som forklarte at han var på ferie, og at jeg skulle rette alt det jeg etterlyste hos ham til Dem. Det gjør jeg her. Dette betyr at De skal sende meg dokumentene jeg etterlyser i min e-post til Stenberg også, som jeg limer inn i denne forespørselen til Dem og uthever det viktigste.

Jeg noterer meg at De velger å late som ingenting overfor den uttalte trakasseringen jeg har opplevd fra Dem i tilsvaret Deres, enda De er godt kjent med at jeg har opplevd overgrepene fra Dem som svært store og at jeg derfor har levert inn omfattende klager på Dem som er under behandling. De bør derfor, ut fra denne problemstillingen, kjenne til at et så ”kjekt” tilsvar som det De velger å gi her kun vil virke svært provoserende, og bli oppfattet som videre useriøsitet fra Deres side.

I tilsvaret fra Dem på dokumentene jeg har etterlyst, svarer De at ingen rapporter skrives om kursdeltakeren før etter minst tre måneder.

Jeg har ikke bedt om en rapport.

Det høres urimelig ut for meg at ingen dokumentasjon, ingen notater eller noe som helst er skrevet ned om meg, spesielt fordi jeg følte meg såpass trakassert av Dem at jeg opplyste om at klage ville bli sendt. Er ikke De og OPT pålagt i loven å opplyse og rapportere om avvik når store avvik skjer, slik som opplevde og fremsatte utsagn fra meg om overgrep? Slik jeg husker det fra vernepleien står det i loven at dette er pålagt. Er det riktig å forstå Dem slik De forteller meg at absolutt ingen grep er foretatt fra Deres side, nedtegnet fra Dem eller fra Deres sjefer over dette og sendt noen som helst steder, ikke en gang opplyst skriftlig fra til NAV om?

Er ingen avviksrapport sendt?

Konkret svar ønskes på dette. Hvis opplysninger er gitt blant annet til NAV vil disse være skriftlige, og de bør finnes, siden jeg vet at jeg ikke ble tatt inn i samtale med to aktører i NAV for ingenting.

ABFØØØR

Etter tre måneder skal Det skrives rapport om deltakeren slik De opplyser om, og jeg ønsker derfor å i tillegg få konkret svar på følgende;

Har De til vanlig ikke laget Dem noen notater, nedtegnelser, altså noe som helst å lene Dem på når De skal skrive 3- måneders rapporten om hver enkelt klient?
Husker De alle opplysninger kun i hodet om alle de deltakerne som kommer til Dem hver eneste arbeidsdag i 3 hele måneder og baserer Dem deretter på noe som da ville være en glitrende hukommelse?
Jeg må få lov til å uttrykke at jeg ikke klarer å få dette til å stemme.

Jeg ber Dem derfor en gang til om at alle sakens dokumenter som jeg etterlyste i e- post til Dem 31.12.2007 skal være meg i hende i god tid før møtet som eventuelt skal ta plass, som De innkalte meg til 09.01.2008. Slik De ser i e-posten jeg skrev til Dem, ba jeg overhodet ikke om en rapport.

Jeg ba om alle sakens dokumenter, og belyser videre at dette innebærer; Alle sakens fullstendige og foreløpige notater / beskjeder/ kladd / o.l som er laget på meg, også de som er videresendt fra OPT til andre aktører. Disse burde blant annet inneholde en avviksrapport. Jeg ønsker et umiddelbart svar på dette.

Tusen takk.

Jeg har bedt andre instanser om å slippe og delta i dette møtet, og avventer videre svar fra disse. Jeg ønsker det jeg har spurt etter tilsendes meg umiddelbart, uavhengig av om møtet tar plass eller ikke. Håper på umiddelbar respons fra Dem over mail.

Mvh

Jeanine

Aequasslogo

Til Avdelingssjef

NB Oslo 02.01.2008

Jeg vil føye til i brevet jeg sendte Dem tidligere i dag, vedrørende krav om tilsendt dokumentasjon om meg, dette;

I tilknytning til det fiktive intervjuet jeg hadde med Wasshaug og Schulstock 01.11.2007, vil jeg for det første tro at disse følger de vanlige prosedyrene denne bedriften må inneha som er vanlig for alle andre bedrifter å rette seg etter, ved å lage et journalnotat (eller kalt noe annet) på meg i etterkant av det lange intervjuet.

Ellers ville jo det hele være meningsløst.

Dermed finnes det dokumenter allerede her, og jeg husker også at De fortalte meg at et sådan ville bli skrevet i etterkant.

Dokumentet/notatet skal blant annet inneholde redegjørelse for hvordan jeg ble oppfattet i det halvannen times lange intervjuet jeg var der, og si noe om for eksempel min styrke og eventuelle svakheter slik at jeg skal kunne benytte meg av denne kompetansen og kommentarene som der kommer frem underveis i mine jobbsøk.

De muntlige tilbakemeldingene til meg var mange, omfattende og utelukkende positive som De selv hørte (utenom CV- kommentaren). Ved andre jobbintervju jeg skal på ønsker jeg å fremlegge dette notatet sammen med min CV, slik at dette kan være til ytterligere hjelp for meg. Derfor er det svært viktig for meg å inneha. Vær så snill å sende meg notatet jeg spør etter øyeblikkelig, sammen med alt det andre jeg etterlyste i e-post til Dem tidligere i dag. Der ba jeg Dem sende meg absolutt alt det skriftlige hele OPT hadde skrevet ned om meg, uredigert.

Ønsker snarlig svar fra Dem om at De har mottatt og lest begge disse e-postene jeg har sendt Dem i dag, og takker for det.

Mvh

Jeanine

Informasjonen ble sendt til Utvik, senere med kopi til Saglie, men de foretok seg absolutt ingenting.

ABWPOSt

Til fylkesdirektør for NAV Oslo

Torild Lien Utvik Oslo 08.01.2008

Jeg forstår ikke hvorfor jeg ikke har mottatt et eneste tilsvar fra dem, selv det om at saken er mottatt, på den store overgrepssaken som jeg sendte Dem for 8 – åtte dager siden over e-post, med ytterligere dokumentasjon dagen/e etter. Jeg har sjekket både postkasse og e-post jevnlig, men pr. i dag, har jeg ikke sett et eneste svar verken fra Dem eller aktørene i overgrepssaken beskrevet. NB har enda ikke sendt meg journalnotatet fra intervjuet Wasshaug og Schulstock hadde med meg 01.11.2007 slik jeg spurte Dem om De kunne være så snill å pålegge henne 03.01.2008, siden hun ikke hadde tatt denne forespørselen fra meg på alvor. Dette haster svært, slik jeg forklarte. Jeg spør derfor en gang til om dette.

Et viktig element i overgrepssaken, er min opplysning til Dem om møtet NB på selveste julaften påla meg å delta i 09.01.2008 kl. 13.00! Dette forklarte jeg Dem både i opprinnelig overgrepsklage og i videre e-post at ville komme til å bli en uoverkommelig belastning for meg.

Represaliene jeg ble møtt med i møtet med Raab og Fjeld 20.12.2007 på grunnlag at jeg sa fra om overgrepene, gjorde at det hele ble for mye for meg.

Jeg finner derfor fraværet Deres av tilsvar på en slik bønn med et slikt innhold helt uforståelig, også på bakgrunnen av opplysningene som kommer frem i overgrepsklagen rundt den store belastningen jeg føler det som, ved å bli tiet i hjel alle steder fra.

Slik De må ha forstått, skal møtet ta plass i morgen. Jeg har reell grunn for å la være å møte der, og allikevel få beholde min yrkesrettede attføring inkludert husholdspenger på bakgrunn av dette:

ABELAINT

– I min opprinnelige klage til Stenberg på NB 13.11.2007, spør jeg Stenberg allerede her om enten Schulstock eller Wasshaug kan være mine foreløpige tilretteleggere til annen person som kan hjelpe meg blir funnet (slik de ser). – Jeg mottar aldri et svar på dette overhodet.

23.11.2007 sender jeg mine stillingssøk over e-post fra 16.11.2007 og utover til Ingrid Raab, min saksbehandler, etter å ha tatt en telefon til henne, med informasjon om at jeg ønsker å ta del i og følge opp tiltaket jeg er i på egen hånd, frem til ny tilrettelegger kan skaffes. Jeg sender henne flere lister med stillingssøk etter dette.

30.11.2007 sender jeg e-post til Raab hvor jeg skriftlig spør om hun kan være så snill å  være min tilrettelegger i påvente av en ny – Jeg mottar aldri et svar fra Raab på dette.

03.12.2007 sender jeg e-post til Raab og etterlyser hennes tilsvar – Jeg mottar aldri et svar fra Raab på dette heller.

I møtet 20.12.2007 med Raab og Fjeld, våger attpåtil Raab og opplyse meg blant annet om at; ”Jeg er ikke i tiltak”! Og at; ”Jeg har valgt å gå ut av tiltaket”! Derfor vil hun omgående stanse min attføring – hvis ikke jeg går tilbake til NB! Ytterligere kommentarer fra meg over dette, skulle være overflødige!

Det er for meg en ytterligere uttalt belastning å ikke bli hørt av Dem.

Her har det altså blitt begått monumentale overgrep mot meg, sett i forhold til NAVs lover og regler, og jeg viser til det jeg videre belyser rundt dette, i klagen jeg sendte Dem samt en rekke andre aktører 31.12.2007.

På bakgrunn av dette, skal jeg ikke bli tvunget til å delta i møtet 9/1. Forutsetningen for dette, er både avskyelig og ulovlig.

ABESTY

Selv har jeg som vist, fulgt alle regler jeg bare kan klare på egen hånd for og fortsatt delta i tiltaket, og jeg søker på jobber. Det er overgreps- aktørene som ikke har fulgt opp sin del av dette på noen som helst lovlig, etisk, riktig eller korrekt måte.

Mange titalls sider har altså kommet til i min sak etter at jeg sendte inn klage på alle overgrepene til Dem 31.12.2007.

På bakgrunn av at disse ikke er utredet enda, og det faktum at jeg overhodet ikke har hørt fra verken Dem eller aktørene omtalt hittil – selv om møtet skal ta plass i morgen, vil jeg med dette be om utsettelse av møtet til overgrepssaken jeg har sendt inn blir tatt på alvor, behandlet, og jeg har fått et konkret svar på det jeg både spør om – og krever i alle e-poster sendt til Dem.

Jeg ber Dem om å være så snill å opplyse NB og Wasshaug om at jeg ikke kan komme i møtet i morgen 9/1-2008, og venter et umiddelbart svar fra Dem i dag når denne beskjeden er gitt. Jeg har i tidligere e-post til Dem forklart at jeg ikke ønsker videre kommunikasjon med NB personlig.

Jeg håper på et meget snarlig tilsvar fra Dem vedrørende overgrepssaken og alle e-post jeg har sendt Dem i tillegg. Jeg ber Dem også være så snill å purre på Raab og Fjeld at de må sende meg møtereferatet jeg har bedt om fra 20.12.2007, hvilket de i hele 8 dager har ignorert! Kopi av e-post med forespørsel om dette.

(Jeg legger til – Utvik foretok seg som vanlig ingen verdens ting)!

ABARBEIDS

Til Fjeld 07.01.2008

Jeg har ikke mottatt svar på en uke nå om at Raab har mottatt denne e-posten fra meg. Derfor vet jeg heller ikke om hun har videresendt denne til Dem.
Jeg fant nå frem til Deres e-post adresse, og spør Dem om det samme som jeg spurte Raab om.
Jeg ber om at De er så snill å sende meg et øyeblikkelig tilsvar over min e-post på at dette brevet med alle forespørsler er mottatt, og krever å motta det uredigerte møtereferatet fra 20.12.2007 umiddelbart, det betyr i løpet av denne uke.
Min kontaktperson ved NTL sa at jeg kunne kreve å få med meg dette møtereferatet rett etter at møtet var slutt, noe jeg glemte. Derfor dette kravet.
Mvh
Jeanine

Til saksbehandler
Ingrid Raab og fungerende distriktsarbeidssjef June M. Fjeld
Oslo 31.12.2007
Jeg ber Dem om å være så snill å sende kopi av denne e- posten til Fjeld omgående, da jeg ikke kjenner til denne.
Da jeg har rett til innsyn i alle dokumenter i min attføringssak, ber jeg dere om å være så snill å øyeblikkelig oversende meg samtlige av disse, uredigerte, slik de er skrevet ned fra den datoen jeg startet hos OPT og til i dag.
Likeledes ønsker jeg å motta det uredigerte møtereferatet eller de uredigerte møtereferatene fra møtet med dere 20.12.2007 som dere innkalte meg til.
Eventuell unnlatelse av å sende meg det jeg her spør om umiddelbart, vil ikke bli godtatt.
Ber om snarlig svar til meg over min e-post; på at mine forespørsler her er mottatt av dere begge to.
Vennlig hilsen
Jeanine

ABWPOSt

Til Ingrid Raab                                                                                                                           Oslo 07.01.2008

Jeg viser til e-post jeg sendte Dem for en uke siden, 31.01.2007.

Her ber jeg om et umiddelbart svar fra Dem på at denne er mottatt, og ber Dem sende denne til Fjeld da jeg ikke har hennes e-post adresse. Jeg må igjen be om et øyeblikkelig svar fra Dem på mine stilte spørsmål i omtalte e-post, og at De har mottatt denne purringen. Jeg har fått bekreftet at De har vært på jobb.

Med hilsen

Jeanine

Jeg limer inn her e-posten jeg sendte Raab om mine siste stillingssøk som jeg hadde tatt med for å gi henne i møtet 20.12.2007 men som ble glemt på grunn av overgrepene som tok plass.

(Ingen dokumenter ble oversendt bortsett fra møtereferatet av 20.12.2007!)

ABWPOSt

Til

Fylkesdirektør NAV Oslo

Torild Lien Utvik

Oslo 09.01.2008

Jeg viser til telefonsamtalen vi hadde rett etter kl. 11.00 i dag, hvor jeg ringte Dem direkte.
Her forteller De meg at overgrepssaken er sendt fra Dem til NDU- NAV Drift og utvikling, og at jeg mest sannsynlig vil motta et brev fra disse i morgen.

Spørsmål:

Hvorfor har De ikke skrevet til meg i e-post og opplyst meg om denne utviklingen i saken? Jeg vil tro at De har oppfattet at jeg er i en krisesituasjon, og at jeg virkelig satt og ventet på en eller annen tilbakemelding fra Dem. Jeg klargjorde dette tydelig i e-postene og i opprinnelig klage De mottok fra meg. De er pålagt i Deres stilling å svare på henvendelser, og unnlatelse av å informere meg om noe så viktig som dette – siden saken er av en slik karakter som det den er, synes jeg at er spesielt grov!

Det er ikke dette NAVs brukere skal kunne forvente seg.

Jeg ber Dem svare på dette også:

Deres unnlatelse av å informere meg om denne utviklingen i saken, har medført at jeg i god tro har sendt Dem personlig, en rekke e-post med videre opplysninger da jeg trodde at det var De selv som behandlet denne saken siden jeg overhodet ikke hadde mottatt noen kontrabeskjed vedrørende dette.

E-postene til Dem, har fordelt seg over tidsrommet 31.12.2007 – 08.01.2008.

ATORILDLIENUTVIK


Har samtlige av disse tilleggsopplysninger jeg har oversendt Dem, blitt sendt videre til NDU fra Dem slik at de skal kunne behandle saken på en rettferdig måte der?

Jeg ønsker et omgående svar fra Dem på dette. Hvis NDU ikke har mottatt fra Dem samtlige dokumenter i min sak t.o.m 08.01.2008 før de avgjorde min sak – og jeg eventuelt får til svar at de vil stanse min attføring, ber jeg om at denne må erklæres for ugyldig på bakgrunn av at De i så fall har unnlatt å gi disse opplysningene. Jeg ønsker også bekreftet fra NDU om at samtlige av mine omtalte e-poster har blitt lest.

Det gjelder e-postene jeg har sendt Dem på følgende datoer og klokkeslett:

Tirsdag 08.01.2008 Kl: 08.04 PM

Tirsdag 08.01.2008 Kl: 03.55 AM

Her er limt inn mine e-post til June M. Fjeld av 07.01.2008, til Ingrid Raab av 31.12.2007, og til Raab igjen av 07.01.2008

03.01.2008 Kl: 01.13 PM

med NBs svar limt inn, av 03.01.2008

mine krav om tilsendte dokumenter til NB av 31.12.2007

svar fra Trond Stenberg av 01.01.2008

mitt svar til NB av 02.01.2008

mitt tilleggskrav til NB av 02.01.2008

01.01.2008 Kl: 12.11 AM med krav om bytte av saksbehandler og kontor

01.01.2008 Kl: 11.21 PM

31.12.2007 Kl: 04.57 AM, (Selve overgrepssaken belyst for første gang, og med kopi til en rekke mennesker). Denne tar jeg som en selvfølge at NDU har mottatt.

Det er til sammen (med e-poster vedlagt / limt inn i disse), 14 stk e-post som jeg ber om at må innehaes og leses av NDU før svar fattes i denne overgrepssaken.

Jeg ser frem i mot et raskt svar fra Dem over min e-post på mine spørsmål i dette brevet, fortrinnsvis i dag, onsdag 09.01.2008

Kopi vil bli sendt NDU i dag.

Mvh

Jeanine

ABETTIGH

Her gikk jeg i god tro, for jeg ante ingenting om NDU og hva slags avdeling dette var. Det fant jeg tilfeldigvis ut av i mars 2010.
Dette er hva NDU driver med Fra *Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Arbeids- og velferdsetaten for budsjettåret 2008; Tillegg 2 til Dokument 1
(2009-2010). Utdrag –
Pensjonsprogrammet arbeider nå med å utvikle et system som skal ivareta et nytt pensjonsregelverk.
Etaten har en organisasjonsmodell som skiller mellom strategisk og operativt ansvar for ikt.
Ikt-stab i Arbeids- og velferdsdirektoratet har et særskilt ansvar for å bidra til den strategiske styringen av ikt-virksomheten, og NAV Drift og utvikling (NDU) har det operative ansvaret.
Felles ikt-løsninger for NAV-kontorene er et viktig bidrag for å realisere nødvendig effektivisering og samarbeid, og nødvendig for at enhetene som slås sammen skal kunne fungere mest mulig hensiktsmessig».

ANAVHATTER

Det skal dog tilføyes at NDU har flere «hatter» – noe jeg fant ut langt senere:

NDU – Seksjon for Arbeid og aktivitet

(…) For å nå målet om å komme i arbeid er det viktig med tett og god oppfølging. Det vil imidlertid være individuelt hvor hyppig oppfølging den enkelte bruker trenger.
Brukergruppen er uensartet og brukerne har svært ulikt behov for oppfølging.
Den enkelte brukers behov for oppfølging vil ofte endres over tid.
Oppfølgingspunkter må derfor fastsettes av NAV og bruker i fellesskap, basert på individuelle behov og forutsetninger (…) 
http://bit.ly/eJAPTO

09.01.08; Jeg ringer til Ole Steen Larsen som jeg har fått vite at er min saksbehandler i NDU.

I samtalen forteller han meg at han ikke har mottatt noen dokumenter fra Utvik, men at han kun har mottatt en kort og grei redegjørelse fra Ingrid Raab (innklaget), som han (skremmende nok) hadde fått beskjed om å forholde seg til for å fatte et vedtak i min sak!
Samme dag skriver jeg e-post til ham og gjengir opplysningene han gav meg i telefonsamtalen, og spør om han kan bekrefte at jeg har forstått ham riktig.
Intet tilsvar.
14.01.08; Jeg purrer på Ole Steen Larsen i NDU over svar på e-posten jeg sendte ham 09.01.08,men han svarer meg aldri.
19.01.08; Jeg purrer igjen på Steen- Larsen i NDU og sender ham ytterligere info og dokumentasjon samt sammendrag av min sak. Jeg ber om at alt må leses og legges til grunn før avgjørelse i saken fattes. Jeg ringer ham også flere ganger, men han er alltid på møte eller seminar.
19.01.08 gjør jeg også Utvik oppmerksom på at Larsen ikke svarer meg, og legger ved den siste dokumentasjonen i saken. Jeg ber henne om å være så snill å videresende alt til Saglie (da jeg enda ikke hadde funnet frem til hans e-post, og ingen jeg spurte ønsket å gi meg den).
23.01.08; Jeg har plutselig fått ny saksbehandler i NDU Jan Greger Olsen. Han mottar alle sakens opplysninger fra meg over e-post og jeg ber ham om å legge alle opplysninger til grunn før endelig vedtak foreligger, men jeg hører aldri noe fra ham heller.

aaaayyy

Til

Ole Steen- Larsen Oslo 19.01.2008


Overgrepssak NAV / OPT (Oslo kommunale Produksjon og Tjenester AS).

Jeg har sendt Dem både viktige spørsmål og purringer over Deres e-post siden mine spørsmål ikke ble besvart, med ytterligere spørsmål over hvorfor De, som min saksbehandler unnlater å kommunisere med meg. Dette har De ikke lov til å la være å gjøre. Jeg ber Dem om øyeblikkelig respons for tredje gang her, over alle mine stilte spørsmål. Min kontakt ved NTL Anita Busch, har denne uke opplyst meg om at ”NDU har svart henne at min sak er sendt Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Jeg ringer dit i dag, og de svarer meg at saken fortsatt er i NDU og ikke hos dem.

Jeg ringer NDU og oppgir mitt saksnr, men de sier at de ikke finner meg der…

Jeg har skriftlig blitt bedt av både Utvik og Elisabet Nilsen om å rette mine ytterligere henvendelser til NDU, men hvis denne er sendt til Direktoratet slik NDU påstår, og saken er ”mellom etater”, har den bare ligget i NDU ca. 10 dager. Hvem retter jeg videre mine henvendelser til? Hva er gjort med min sak av Dem i NDU?

Følgende sammendrag under her i denne e-post til Dem i dag, (med 15 vedlegg som sendes pr. brevpost til NDU og Dem (hvis ikke annet umiddelbart blir opplyst meg), skal leses og behandles av Dem, eller videresendes, leses og behandles i annen etat, hvis min sak skal dit). Dette er essensielt før avgjørelse i min sak blir tatt.

Hva skjer nå? Øyeblikkelig svar kreves, samt svar på evt. HVILKEN person i Direktoratet jeg evt. videre skal forholde meg til;

SAMMENDRAG I OVERGREPSSAK SOM SKAL LESES AV ANSVARLIG FØR AVGJØRELSE I DENNE BLIR TATT. 15 VEDLEGG TIL DETTE SAMMENDRAGET (BEVISDOKUMENTASJON) BLIR SENDT PR BREVPOST (REKOMMANDERT)
21.01.2008.
BER OM AT ANSVARLIG PERSON TILKJENNEGIR SITT NAVN OG TAR KONTAKT MED MEG HVIS NOE FREMDELES SKULLE VÆRE UKLART I SAKEN FØR AVGJØRELSE FATTES. (S. 1 AV 13).

Det har kommet til mange dokumenter i min sak, nr: 07 / 21415. Det er mye å lese, så her har jeg forfattet bakgrunnen for saken i et sammendrag som kort belyser kjeden i alle overgrepene hittil fra alle aktører involvert, med ytterligere begrunnelser og bevisdokumentasjon. Mye av dette har ikke kommet tydelig frem i opprinnelig overgrepsklage til Utvik av 31.12.2007. Det gjelder trakassering og represalier som beviselig har blitt utført overfor meg fra Raab og Fjeld etter min varsling til NAV om første overgrep fra NB. (Dokumentene jeg omtaler i denne klagen, blir som sagt sendt pr. brevpost vedrørende dette, og jeg må også minne om at lydbåndopptak finnes).

Videre her, belyser jeg hva det er jeg spør om / krever vedrørende overgrepene, begrunnelse for mitt krav om fortsatt fremtidige husholdpenger, og hva som er min forventning til klagesakens utfall:

Store deler av saken belyses, ikke tatt med her for den kan leses p[ hovedside i bloggen. Klagen fortsetter –

Jeg skriver da til Raab 30.11.2007 og spør om hun kan være min tilrettelegger i påvente av annen person for dette, og sender mine jobbsøk jevnlig til henne for å vise at jeg gjør hva jeg kan for å være i tiltaket som utbetaler meg penger hver måned så lenge jeg deltar. Raab svarer meg aldri.

Deretter blir jeg kalt inn i møte ved Nav Helsfyr med Raab og Distriktsarbeidsjef June M. Fjeld 20.12.2007. I innkallingsbrevet er ikke opplyst om at jeg har rett til å ta med meg noen på møtet. Det er heller ikke satt en 14, dagers frist. Fristen var kun på 8! dager.

På møtet opplever jeg represalier overfor min overgrepsklage, sjikanering og mobbing uten sidestykke, hvilket er tatt opp på bånd (som de faktisk var klar over). Min varsling om overgrep – klagen, var altså ikke blitt behandlet i forkant av dette møtet. Deretter skriver Raab og Fjeld et møtereferat som langt fra forteller sannheten i følge båndet, men legger seg tett opp til den, da de er klar over at båndopptaket finnes. I referatet blir jeg også sjikanert på det groveste. I møtet sier de attpåtil at de vil innkalle min fastlege og meg! (Det kommer frem på båndet at de synes at min lange sykdomsperiode står for dem som særdeles mistenkelig).

Jeg ber dem i etterkant av møtet å forklare meg skriftlig hvorfor legen min og jeg plutselig skal ha møte med dem på det tidspunkt jeg leverer inn en klage på overgrep.

ABFEIIG

Raab gir meg et tilsvar – (og dette har min kontaktperson Anita Busch i NTL hvor jeg er studentmedlem forklart i møte jeg i ettertid var i med henne; at er for at de håper på å kunne få konstatert at jeg er noe i retning psykisk ustabil) – om at de vil kartlegge min fysiske og psykiske tilstand! Raab skriver også at det finnes ikke oppdaterte legeopplysninger i min saksmappe”.

Men det gjør det!

På møtet med Raab i sommer med min advokat Nordhus tilstede, ga Raab selv beskjed om at hun ønsket legeerklæring over mine sykdommer som jeg forklarte at medførte det at jeg vanskelig kan starte på jobb om morgenen før kl. 09.00 pga muskel- og skjelettproblemer samt alvorlig søvnapne, og hun ville ha legeerklæring på at jeg hadde vært igjennom så mye den siste tiden at jeg trengte ferie (som jeg sa fra i møtet om at jeg skulle på i 10. dager).

Raab mottok disse to omfattende legeerklæringene som også ga bred dokumentasjon på mine sykdommer. Jeg hørte altså aldri noe mer fra Raab om at disse ikke holdt mål, eller om at hun trengte mer dokumentasjon – før jeg varsler om overgrep! I møtet med Raab og advokat Nordhus, sa Raab at jeg i tillegg var nødt til å fylle ut et skjema som spesifikt skulle kartlegge min nedsatte funksjonsevne. Der skrev jeg ned alle opplysninger om dette, som legen min senere verifiserte i de to legeerklæringene gitt Raab som hun hadde bedt om å få

OBS: Jeg har stempel med dato fra NAV Helsfyr på at jeg personlig kom dit og leverte Raab de TO erklæringene fra min fastlege, noe vedleggsbrevet mitt til de TO legeerklæringene også verifiserer.

Dette brevet fra meg, og de TO legeerklæringene, samt kopi av skjemaet Raab ba meg å fylle ut over mine sykdommer og funksjonsevne, og journalnotatet fra ”sommer-møtet” med min advokat tilstede, vil alle vedlegges i eget brev som jeg oversender NDU og Dem som min saksbehandler mandag 21.01.2008.

Disse ber jeg Dem om å sende med videre til riktig instans, når saken går fra Dem.

Her vil jeg understreke at jeg trodde at omtalte dokumenter var forlagt, og gjorde Raab oppmerksom på dette i e-post for en uke siden. Jeg ba henne være snill å sende meg kopi av alle disse, scanne dem og sende meg i e-post.

Jeg fikk aldri svar fra Raab på denne min forespørsel!

Marie Antoinette

Videre skriver Raab i sin ”legitimering” av å innkalle min lege at jeg har fortalt at;

– Jeg har hatt problemer med min helse begge de to gangene hun har møtt meg…..

og i tilknytning til dette, ønsker hun og Fjeld et møte med legen min for å ”få informasjon om fysisk / psykisk fungering, knyttet opp mot arbeidslivet”….

Selvfølgelig har jeg fortalt Raaab om problemene mine rundt min helse i første møte med advokat Nordhus til stede!

Opplysningene ble jo gitt på bakgrunn av Raabs spesifikke forespørsel om dette foran advokaten i sommer!

Begrunnelsen hennes var å avklare min funksjonsevne knyttet opp mot arbeidslivet på det tidspunkt, og utgjorde selve grunnlaget for at Raab i det hele tatt skulle kunne sende meg videre til OPT på bakgrunn av denne kartleggingen.

Skjemaet jeg i tillegg skulle fylle ut og med opplysninger om mine funksjonshemminger, var forutsetningen for at Raab i det hele tatt skulle kunne videresende meg til OPT! OPT er en arbeidsmarkedsbedrift som skal hjelpe mennesker ut i arbeid.

På bakgrunnen av helseopplysningene jeg ga i skjemaet, vurderte Raab at jeg fullt ut var i stand til å arbeide, og sendte meg derfor til OPT!

Raab har således i aller høyeste grad oppdaterte legeerklæringer vedrørende meg.

abrticle_office_bully_01

”Problemene med min helse” i andre møtet med Raab (og Fjeld):

Jeg forklarte da jeg kom på møtet, at jeg hadde sterk influensa med lammelser i halsen. Det skal ikke mye hjerneaktivitet til for å begripe at influensa er noe som kan ramme alle, og er helt vanlig å ha fra tid til annen!

At Raab så snedig velger å flette også dette inn som ”autoriserende” for å kunne innkalle min fastlege og meg ”for informasjon om min ”fysiske og psykiske fungering knyttet opp mot arbeidslivet ” (som for lenge siden var opp og avgjort), er derfor (til sammen) så grove overgrep at jeg savner ord!

Dette ligger hinsides min fatteevne. Raab og Fjeld har her tatt begrepet ”represalier” og trakassering til et høyere nivå. Her har jeg blitt trakassert på bakgrunn av mine funksjonshemminger på det groveste!

Under dette, ønsker jeg å tilføye at jeg på det tidspunkt hadde en såpass alvorlig luftveisinfeksjon som utviklet seg så raskt at jeg holdt på å dø. Jeg fikk ikke puste, ringte 113 to ganger, var på to legevakter og ba om surstoff, og hos en ØNH- lege. Ingen tok meg alvorlig, men jeg mottok livreddende bredspektret antibiotika i siste liten.

Nordstrand blad har tatt saken, og den kom ut som leserinnlegg i bladet deres torsdag 17.01.2008.

Således har ikke Raab verken ryddig eller gyldig understøttelse på noe som helst vis i sin ”forklaring” overfor meg på at det er nødvendig at legen min og jeg er nødt til å delta i et møte med henne og Fjeld!  ”Begrunnelsen” er ugyldig og grotesk, fordi den bygger på illvilje og represalier som vist, og oppleves ved siden av den uhyrlige og alvorlige trakasseringen dette er, som ”tåkelegging” og ”endret fokus” av det faktum at jeg har varslet om overgrep!

Det å til alt overmål forsøke å sette fokus på / spørsmål ved min psykiske fungering på noen som helst måte for å dekke over egen agenda i ly av sine etatsstillinger, overlater jeg til den som avgjør min sak å tenke over alvorlighetsgraden i.

Raab fortalte meg i møtet 20.12.2007 at mine husholdspenger ville falle bort hvis jeg ikke gikk tilbake til overgriper! Dette betyr at jeg vil miste ca. kr 5000,- fra 01.02.2008, og kun beholde attføringen som er på ca. 5800,- pr. mnd. Jeg ligger allerede etter med en husleie, og den er alene på ca. kr. 6800,-. Min livssituasjon oppleves nå som fullstendig uholdbar. Se også opprinnelig klage til Fylkesdirektør Utvik av 31.12.2007.

Det er ikke mulig for meg å forstå annet enn at denne særdeles stygge saken vil havne i retten.

Det har tatt plass personforfølgelse, represalier, overgrep og trakassering mot meg av nedrigste sort etter min varsling om overgrep. Represaliene hagler. Det eneste jeg ønsket her i verden, var å komme meg ut i arbeide etter mye sykdom med fullført bachelorgrad ved siden av bacheloremnene i jus jeg tok på egen hånd, og håpet altså på den siste biten med tilrettelegging i form av datakurs jeg aldri fikk for å klare å fungere helt og fullt tross sykdom. Alle nødvendige legeerklæringer og opplysninger om nedsatt funksjonsevne var Raab i hende.

På bakgrunn av alt mitt strev over å komme meg frem og ut i arbeid, forsøker en hel kjede med aktører å ødelegge for meg slik beskrevet. En av ”deres egne” har blitt innklaget, og enkelte aktører innenfor den mektige stats- etaten skal overkjøre meg med alle de ”tilforlatelige” skitne knep de bare kan oppdrive, fremfor å tillate – finne seg i eller løse dette. Jeg forstår ikke at noe slikt skal kunne få lov til å passere ubemerket, hvis så skulle være tilfelle. Slik jeg har forklart, har Raab absolutt INGEN gyldig grunn til å innkalle min lege på bakgrunn av dette hun har kommet med!

ABEGE

Jeg kunne godt i prinsippet ha deltatt i et møte med min fastlege da vi ingenting har å skjule, men da skulle det ha vært på et saklig grunnlag med respekt og ryddige forhold, hvor det var åpenbart for alle parter gjennom en god dialog at dette var nødvendig. for best mulig å kunne avklare nye vanskelige forhold som jeg selv lurte på – og som jeg selv forstod og var enig i at kunne være til hjelp for meg for videre å kunne motta støtte av forskjellig slag forut for inntreden i arbeidslivet på bakgrunn av mine funksjonshemminger.
Det som i stedet har tatt plass, er grov og utilslørt persontrakassering på sitt nedrigste, represalier utført på bakgrunn av saksbehandlers og annen persons forgodtbefinnende, utført i ly av deres ”trygge posisjon / stillinger” i en statsforvaltning, mot en ”rettsløs” privatperson de egentlig har ansvaret for at skal motta (lovfestet) – best mulig og forsvarlig tjenesteyting. Det de har gjort / gjør, strider også mot grunnleggende menneskerettigheter, og vil kreve straffetiltak slik jeg har forstått det.
Innkallingen fra Raab:
Jeaninne,
vi ønsker et møte med legen din for å kunne tilrettelegge attføringsløpet ditt best mulig. Bortsett fra den dokumentasjonen fra lege som du leverte ifbm ønske om ferie, finnes det ikke oppdaterte legeopplysninger i din saksmappe. Du har på begge samtaler der jeg har vært din saksbehandler fortalt at du har problemer med din helse, og vi ønsker derfor i møte med legen din få informasjon om fysisk/psykisk fungering knyttet opp mot arbeidslivet.
Vi stiller oss undrende til at dette ikke skal kunne gjennomføres, da det vil være til hjelp for både deg og oss mtp hvordan best sikre din vei ut mot arbeid…

Med vennlig hilsen

Ingrid Raab
Fagansvarlig // NAV Oslo Sør Arbeid

ABFEEEIGE

Jeg ber om at saksbehandler Raab fjernes fra sin stilling.
Videre, vurderer jeg å gå rettens vei med dette. Raab bruker mine funksjonshemminger som hun selv har beordret meg å opplyse om – med min advokat tilstede, mot meg etter mitt varsel om overgrepog i et omfang hvis størrelse og grad av hennes eget skjønn som omfatter grovt misbruk av sin egen stilling, topper alt jeg personlig har erfart av overgrep gjennom de 45 år jeg har levd.
Den ”tilforlatelige” tonen Raab benytter seg av – bare i dette brevet, blir derfor ekstra stygg og skremmende i dette maktmisbruket hun med utspekulerte metoder (uttalelser) forsøker å ”maskere” selv om hun vet at hun utfører sådant (Fjeld går heller ikke fri her).
Etter det jeg vet og har beskrevet, kan ikke en gang en statsetat ”beskytte” Raab og Fjeld her. Spesielt ikke en statsetat, håper jeg at vil være riktigere å si! Jeg ønsker en redegjørelse over hvilke tiltak som skal settes inn mot de særdeles grove og totale overgrepene som er begått mot meg.
Vennlig hilsen
Jeanine
Jeg mottok selvsagt aldri respons på denne henvendelsen heller, og saken ble derfor behørlig kommentert og belyst i artikkelserien jeg hadde startet på Aftenposten Debatt «Toppledelsen i NAV tier ihjel overgrepssak» side 3:
http://bit.ly/b5lZf2

Til

June M Fjeld Oslo 19.03.2008

Første person jeg i klagesak har varslet både OPT og NAV om at har begått overgrep mot meg, NB ved OPT har våget seg å sende meg en innkallelse til møte 27.03.2008.

Her sier hun at det er De som står bak denne innkallelsen.

Hva er det som foregår?

Jeg krever at De omgående gir meg svar på følgende enkle spørsmål siden både De og Raab også er innklaget i varsel om ytterligere grov trakassering av meg, samt utførte represalier på varsling om overgrep, til NAVs toppledelse;

Hvem er det som har gitt Dem tillatelse til å (fortsette å) utføre denne ufattelige trakasseringen?

Da håper jeg at det står klart for Dem at jeg forlanger et navn på denne personen, og det umiddelbart over min e-post;

På bakgrunn av opplysninger gitt (som for lengst burde ha vært kjent for Dem), gjentar jeg enda en gang at jeg skal ikke tilbake til overgriperen.

Tiltak mot denne pågående grove trakasseringen mot meg fra NAV og OPT, er allerede begynt å bli satt omfattende i verk. Dette til informasjon

Jeanine


Klage på Turid Lilleheie og Anita Busch/overgrepssak NAV/OPT‏
Oslo 01.04.2008
Til Lederen av LO- stat
Morten Øye og LO- leder Roar Flåthen kan leses her:
LO, Arbeidstilsynet og NTL – Unnlatelser av hjelp mot overgrep fra Nav. Mail i saken.
http://bit.ly/9LkGgP

ABESaglie

Til direktør Saglie Oslo 01.05.2008

Fra: jeanine

Sendt: 1. mai 2008 16:49

Til: Saglie, Tor

Emne: Jeanine ber om hjelp vedr. møtet med Nav Nordstrand Trygd 29.04.2008

Til direktør Saglie Oslo 01.05.2008

Jeg legger ved referat fra møtet jeg deltok i 29.04.2008 og synspunktene jeg har på de ”tilbudene” som ble fremsatt av Deres panel. Disse tilbudene forstår jeg slik at De selv har laget og / eller godkjent.
Ber om øyeblikkelig tilbakemelding hvis så ikke er tilfelle.
Det var ingen på møtet som ønsket å fortelle meg hvem forfatteren av disse ”tilbudene” var.
De har allikevel bred kjennskap til hva det er som foregår, og jeg ber Dem om å øyeblikkelig stanse den pågående trakasseringen som utøves mot meg i denne svært belastende og stygge saken. Nok får være nok!
Jeg håper at De har anstendighet nok til å tilby meg en annen tilrettelegger ved en annen Arbeidsmarkedsbedrift enn der jeg har opplevd trakassering. Det er det eneste jeg ber Dem om.
Jeg har ellers aldri mottatt et eneste svar noen steder fra på hvordan mine saker har blitt gjennomgått før konklusjon ble forelagt.
Jeg har kun fått betenkningstid med svarfrist av panelet frem til 15. mai på hvilket av ”tilbudene” jeg vil vurdere.
Derfor haster det at De reagerer i saken øyeblikkelig.
Håper på et positivt svar.

Jeg legger ved referat fra møtet jeg deltok i 29.04.2008 og synspunktene jeg har på de ”tilbudene” som ble fremsatt av Deres panel.

Disse tilbudene forstår jeg slik at De selv har laget og/eller godkjent.

http://bit.ly/d0Ms37

Ber om øyeblikkelig tilbakemelding hvis så ikke er tilfelle.

Det var ingen på møtet som ønsket å fortelle meg hvem forfatteren av disse ”tilbudene” var.

De har allikevel bred kjennskap til hva det er som foregår, og jeg ber Dem om å øyeblikkelig stanse den pågående trakasseringen som utøves mot meg i denne svært belastende og stygge saken. Nok får være nok!

Jeg håper at De har anstendighet nok til å tilby meg en annen tilrettelegger ved en annen Arbeidsmarkedsbedrift enn der jeg har opplevd trakassering. Det er det eneste jeg ber Dem om. Jeg har ellers aldri mottatt et eneste svar noen steder fra på hvordan mine saker har blitt gjennomgått før konklusjon ble forelagt.

Jeg har kun fått betenkningstid med svarfrist av panelet frem til 15. mai på hvilket av ”tilbudene” jeg vil vurdere.

Derfor haster det at De reagerer i saken øyeblikkelig.

Håper på et positivt svar.

STEINHAUGEN

Møte NAV Nordstrand Trygd 29.04.2008 REFERAT fra Jeanine (bruker av NAVs tjenester).

Til stede i møtet var min nye saksbehandler ved Nav Oslo Sør arbeid – Eirin Bjerke, og Tom Pettersen (fast representant i basismøter).

Fra Nav Nordstrand Trygd, møtte U.U, S.S og rådgivende lege H.P.

Jeg hadde skrevet til min fastlege og forklart at jeg ikke ga tillatelse til at hun skulle uttale seg i møtet og derav bryte taushetsplikten mellom lege og pasient. Legen møtte ikke. Det hadde jeg heller ikke forventet av henne. Jeg la blant annet ved til legen hele kronikken ”Ministerens stille overgrep”.
Ingrid Raab deltok ikke i møtet, etter mine krav om å fjerne både Raab og June M. Fjeld fra min sak, men endog var det disse to som sendte meg innkallelsen dit!
Raab er allikevel ikke fjernet fra min sak, fordi Fjeld skrev til meg 08.04.2008 at ”Raab vil være med på oppfølgingen av deg i tiden fremover for å sikre kontinuitet i saken din”
(Selv om Eirin Bjerke er innstilt som ny saksbehandler).
Jeg ser liten vits i å sende Fjeld spørsmål om redegjørelse for dette som ikke inngir noen mening for meg, da Fjeld har unnlatt å svare meg på viktige konkrete spørsmål stilt til henne som vist tidligere her på forumet.
Man blir sliten av å hele tiden oppleve at folk ikke gjør jobben sin!
* (Referatet ble opprinnelig gjengitt på Aftenposten Debatt 01.05.2008):
http://bit.ly/9exn3J
For å ytterligere sette uhyrligheten i dette jeg har opplevd i perspektiv, sakser jeg uttalelser fra Direktør for Arbeids- og velferdsetaten Tor Saglie:
NAV trenger hjelp!
For NAVs del kan jeg si at vi skal bli bedre. Hvordan? Jo, vi ber om hjelp fra dem som vet best.
TOR SAGLIE, arbeids- og velferdsdirektør Først publisert: 30.04.08
Egnet til å motivere.
Vi ber om hjelp.
Jo, vi ber om hjelp fra dem som vet best. Fredag arrangerte vi et verksted der 90 brukere og ansatte møttes. Side om side jobbet de med å identifisere hva som kjennetegner en god samhandling og en prosess der muligheter utløses. I Gallup-undersøkelsen svarer 45 prosent at saksbehandleren får dem til å se nye muligheter.
Hvor ofte går du fra en samtale med en følelse av å ha sett nye muligheter for deg selv og fremtiden?
Jeg synes dette er et oppløftende resultat, som peker på et veldig potensial (…)
Jeg viser svar på spørsmål til meg (På Aftenposten debatt ”Jobb”) av 22.03.08. 08:15:

Jeg ser selvfølgelig ikke noen løsning i NAV- systemet nå. Jeg bekrefter derfor at jeg tar og fortsetter denne saken som praksis i offentlig saksbehandling, slik at jeg har grunnlag for å kunne være med på å fronte og informere om min inngående kjennskap til den offentlige uvitenhet. Anvendelse av utdannelsen jeg har tatt, er først og fremst rettet mot kommunikasjon og informasjon. Målet mitt ved å fortløpende utlevere denne saken i påvente av arbeid, er å forsøke å hindre at enda flere enn jeg i fremtiden skal være nødt til å bli slått i bakken av rene mafiametoder utført av fotfolk fra NAVs ledelse som i mitt tilfelle virket svært klare over at sådanne ble presentert på møtet. De hadde dog en ”jobb” å gjøre, og det var å formidle fra ledelsen til meg at jeg enten var nødt til å gå tilbake til overgriper, eller å ”velge” å underkaste meg en omfattende psykologisk utredning, hvilket legen så snedig forsøkte å vri min orientering mot ut fra stadig nye angrepsvinkler etter som møtet skred frem. Det vil selvfølgelig være rimelig å anta at denne type manipulering ikke hadde sitt utspring i noen personlig agenda fra legens side.

Allmennheten skal ikke lenger måtte finne seg i at ledelsen i det offentlige skal være skjermet fra en hver kritikk og at brukerne skal være prisgitt deres humør som her gir seg utslag i grov uforstand og misbruk av stillingsposisjoner.

ABEACH

Jeg skriver i et innlegg 23.03.08 at det bør holdes for sannsynlig at toppledere i NAV for lengst kan ha gitt beskjed nedover i systemet om at min sak skal løses på en best mulig og rederlig måte, men at andre har misforstått dette. Det viser seg tvert i mot. Nye fakta i saken som ble presentert for meg på møtet, viser at det nettopp er toppledelsen i Arbeids- og velferdsdirektoratet som har valgt å bruke en god slump av samfunnets skattepenger på å sende et helt panel med underordnede bare for å ”presentere disse to tilbudene” de velger å kalle det for meg. Lignende manipulasjon som samkjørte aktører forsøkte å bearbeide meg med på møtet, ville aldri ha kunnet blitt satt på et papir! Således har jeg et solid grunnlag for å tro at ”mulighetene” gitt på møtet er enten forfattet – og / eller godkjent av direktør Saglie personlig som har bred kjennskap til min historie som omfatter varslinger om overgrep begått av ikke bare NB på OPT, men også av Ingrid Raab og June M. Fjeld på Nav.

Jeg kan, i tillegg til denne observante erfaringen av det hele, overhodet ikke ha noen som helst tillit til ”NAVs gode vilje” som består i å koble enda en person sammen med NB i OPT, altså at NAV setter inn ”ekstra ressurser” med den angivelige intensjonen ”å sikre kvaliteten i tilbudet gitt til meg”. I lys av sakens stilling oppleves dette som en feig og rimelig gjennomsiktig fordreid fremming av deres egentlige intensjoner. Jeg behøver ikke en gang å være nødt til å spekulere i om NAV har bakenforliggende slette motiver med å foreta et slikt trekk. Dette fordi det først og fremst faller på sin egen urimelighet. Det burde være innlysende for ledelsen at ingen mennesker i min situasjon ville bli glade og oppleve at noe slikt som dette virkelig var en god idè!

Denne ”ukjente” personen ”som attpåtil ingen i møtet ”visste navnet på”, arbeider jo for NAV (Navs samarbeidspartner OPT)!

NAV på sin side, har kun godtatt OPTs side av saken, og ”leverer” meg eventuelt tilbake til overgriper etter at de har kommet med en sterk anbefaling til meg om å få meg erklært psykisk syk! Som legen sa: ”En sykeliggjøring av deg” (finnes som ”andrevalg”). Her er altså kommet til TO personer som i fortsettelsen skal ”samhandle med meg”, og ingen av dem vil selvfølgelig være uhildede hva saken angår. Vil det virkelig være rimelig å anta at en person som har blitt innklaget for grov trakassering skal kunne forholde seg likegyldig og upåvirket til alt som har skjedd og attpåtil forventes å være så profesjonell at alle hennes videre ageringer i min sak skal utføres sammen med meg med tanke og sikte på mitt aller beste? Dette faller altså på sin egen urimelighet og jeg vil be om at direktør Saglie må avslutte overgrepene i denne sørgelige farsen omgående. Når panelet nekter å navngi en ansvarlig person for denne tragedien, så vil jeg holde direktøren personlig ansvarlig for unnlatelse av riktig, forsvarlig og etisk oppfølging alle overgrep, trakassering og lovbrudd som har funnet sted i min sak. En såpass lavpannet bølleopptreden som har forekommet i denne saken kan ikke tåles.

JEG gikk ut fra ”samtalen” med panelet i møtet og sa før jeg gikk at nå skulle jeg virkelig oppleve å gå en trygg fremtid i møte…

Jeg oppfordrer direktøren sterkt til å revurdere sin opptreden i min sak og i alle saker hvor andre mennesker enn meg opplever seg trakassert av ansatte i NAV. Jeg ønsker å stille direktøren et spørsmål om han mener at hans offentlige uttalelser her er forenlig med hvordan hans uoffisielle opptreden og ageringer kommer til syne overfor mennesker som virkelig trenger og ber om hans hjelp!

Jeg har skjulte fysiske funksjonshemminger, og har slitt i mange år med respirasjonsproblemer på grunn av svulst som vokste inn i luftrøret. Synes Direktøren der han sitter trygt med et godt og solid omdømme, omgitt av gode kollegaer i sin godt betalte jobb at jeg i tillegg til dette fortjener å bli ofret på prestisjens alter i denne svært belastende saken? Det eneste jeg ønsket var bare å få byttet til en tilrettelegger som ikke benyttet seg av trakassering men som evnet å oppføre seg på en rederlig, kompetent og tillitvekkende måte! Var dette alt for mye forlangt? Den store og ”uangripelige” ledelsen har nå selv klart å vise at de har sunket ned på det laveste nivå ved at de har sett seg nødt til å herje vilt med, og overkjøre en enslig funksjonshemmet person som våger å fremsette varsling om overgrep og derav ber om en annen tilrettelegger, og det i et så stort omfang at de velger å sette inn ressurser på FEM personer (som opprinnelig ville vært SYV hvis jeg ikke hadde sagt fra) – med et ”tilbud” til meg om å sykeliggjøre meg selv!

Arbeidsmiljølovens § 13. 1. ledd, setter forbud mot direkte og indirekte diskriminering på grunn av (…) funksjonshemming. Trakassering og instruks om å diskriminere personer av ulike grunner, regnes som DISKRIMINERING jfr. § 13-1. andre ledd.
Forbudet mot trakassering i diskrimineringsloven er ABSOLUTT! §§ 4.5.
Loven skal gjelde på ALLE samfunnsområder, herunder i arbeidslivet.
Trakassering på grunn av nedsatt funksjonsevne (…) er forbudt. Med trakassering, menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke KRENKENDE, SKREMMENDE, FIENDTLIGE, NEDVERDIGENDE eller YDMYKENDE.
Hilsen Jeanine
(Alt det overnevnte ble skrevet i mailen jeg sendte Saglie – noe klønete oppsett, men dog)…

ABESaglie


Her følger første, siste – kort sagt ENESTE tilsvar jeg noensinne mottok fra Saglie i det hele tatt i «saksgangen».
Subject: VS: Jeanine ber om hjelp vedr. møtet med Nav Nordstrand Trygd 29.04.2008
Date: Thu, 15 May 2008 15:07:07 +0200
From: Tor.Saglie@nav.no
To: emmali1@msn.com
Jeanine

Jeg viser til din e-post av 1. mai 2008 med vedlegg.
I vårt brev til Departementet av 21.02.2008 konkluderer direktoratet med at «NAV Oslo har gitt Jeanine den bistand som er mulig innefor etatens mandat og muligheter».
Jeg anbefaler derfor at du stiller deg velvillig til de tilbudene som du i etterkant har mottatt fra NAV Oslo.

Mvh
Tor Saglie
IMG_7211

Til direktør Saglie                                                         Oslo 17.05.2008
Deres anbefaling til meg i går om å godta de to overgrepene som De sendte fem av Deres fotfolk for å presentere for meg på møtet 29.04.2008, står for meg som totalt meningsløs:
Tapet møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd
http://bit.ly/d0Ms37
At De i det hele tatt våger å herje slik De har bedrevet med en bruker av NAVs tjenester som gjentatte ganger har varslet Dem om og gitt uttrykk for sakens belastende innhold og som derav har bedt om Deres hjelp, er bare fullstendig ubegripelig. Er Deres agering i min sak gjengs for den opptreden De utøver overfor alle andre som ber Dem om hjelp vedrørende overgrep av ulike slag innenfor NAV- systemet generelt?
De svarer meg blant annet:
”NAV Oslo har gitt (mitt etternavn) den bistand som er mulig innefor etatens mandat og muligheter».
At De en gang TØR å servere noen som helst slik svada når De sitter i den posisjonen De gjør, er for meg særdeles skremmende.
”NAV Oslo” er ikke et uangripelig mangehodet uhyre som ingen har kontroll over og som alle ikke tør annet enn å rette seg etter.
Der sitter mennesker som hver og en tar beslutninger som de må stå ansvarlige for, med Dem som øverste myndighet.
De har en absolutt myndighet til å skaffe meg en annen tilrettelegger når saken er slik som den er.
De har valgt å ikke benytte Dem av den.
I saken har kun overgripernes forklaringer blitt lagt til grunn.
Dere har slått ring rundt hverandre, og eliminert meg med taushet og overstyring uten en gang å gi meg en eneste linje med forklaring rundt saksgangen og hvordan dere har kommet frem til ”løsningen” og ”anbefalingene” gitt, som utgjør de ytterligere to overgrepene.
De er svært klar over at sådanne ble presentert for meg i møtet 29.04.2008, sett i lys av sakens realiteter.
Så lenge De velger å overkjøre menneskers opplevelser av maktmisbruk og trakassering innenfor NAV- systemet ved å bevisst ignorere varslingen som gjøres kjent for Dem – og til alt overmål tillate og godkjenne at ytterligere overgrep skal få lov til å ta plass, så har De ingenting med å gå ut med de uttalelsene De gjør i Deres kronikker!

Eminente ytringer kan et hvert individ fremsette, spesielt hvis de har førsteklasses rådgivere som pusser glorien først.

De fleste mennesker i et hvert samfunn vil se på de faktiske handlingene som blir utøvet og ikke la seg blende av lettvinte ord som blir ytret og som ikke inngir mening. Evnen til å utøve gode handlinger med sunt omdømme og menneskelig skjønn gir etter hvert suksess. Denne vil følge naturlig fordi disse gjerningene leder til respekt og tillit.

Det er dette som skiller suksessfulle ledere fra de som avstedkommer nederlag.

Med hilsen

Jeanine

ABDVOKAT

18.06.2008:

Juridisk rådgiver for Tor Johan Saglie – Haakon Hertzberg, svarer meg 18.06.08 på vegne av direktøren i email jeg sendte ham natt til 18.06.08. Der varsler jeg om forholdene som hersker i korte trekk. Saglie mottar kopi:
«Det forundrer meg sterkt at De enda ikke har tatt kontakt med meg i løpet av dagen, da denne saken har gjort meg såpass syk. Jeg må enda en gang be Dem om tilsvar i god tid på min e-post for om jeg er nødt til å delta i morgen tidlig kl. 10.00 i det tiltaket der jeg har opplevd så mange overgrep. 
Jeg befinner meg altså i tiltak, men der har jeg nå som tidligere blitt møtt med overgrep.
Svar ønskes på følgende spørsmål direkte; Er jeg nødt til å møte NB og Stenberg i morgen kl. 10.00 etter det de har gjort? Er dette tilrådelig når helsen min ble såpass redusert ved siste møte der 12.06.08?
Vil jeg miste min attføring hvis jeg ringer og sier at jeg ikke orker å møte dem i morgen? Eller har De og direktør Saglie forståelse for dette og lar meg slippe å møte i morgen frem til NAV har funnet et forsvarlig tiltak til meg med samme tilbud men med annen tilrettelegger.
Hvis jeg ikke mottar svar på dette i god tid før møtet i morgen, tør jeg ikke annet enn å møte der, med ytterligere fare for min helse. Jeg kan IKKE miste min attføring og husholdspenger!
Håper på deres forståelse av hvor alvorlig situasjonen er.
Mvh Jeanine
Hertzberg responderer ikke på annen måte over dette jeg skriver, enn at han misforstår det at jeg opplyser om at møtet skal ta plass «i morgen kl. 10.00».
Han svarer at jeg bes ringe ham snarest for en avklaring av situasjonen innen kl. 10.00 «I DAG«, som han angivelig har oppfattet at møtet skal foregå.
Jeg sender derfor både ham og Saglie samme kveld opplysning om at møtet er «I MORGEN» 19.06.08, ber om konkret skriftlig tilsvar på om jeg er nødt til å møte der eller ikke, og om jeg vil kunne beholde attføringen min selv om jeg ikke møter.
Jeg forklarer igjen at min helsetilstand ble merkbart forverret både i og etter siste møte, og at det rett og slett således ikke vil være «lurt» av meg å møte der så snart etter – «i morgen», når jeg enda føler meg såpass merkbart redusert.
Til min store forskrekkelse hadde jeg ikke mottatt noen som helst tilbakemelding på denne henvendelsen innen kl. 09.20 selve møtedagen, enda møtet skulle starte kl. 10.00.
Da ringte jeg Hertzberg.
Han «ble glad over å høre fra meg«, og svarte at såpass sensitiv informasjon som den jeg hadde etterlyst, ikke var å sende over nettet.
Den «forklaringen» plukket jeg lett fra hverandre, ved å si at mitt enkle spørsmål på om jeg måtte stille i møtet i dag kl. 10.00 eller ikke, kun ville ha krevd et «ja», eller «nei»!
Dette hastet nå for meg å få svar på, fordi møtet begynte om en halv time, og jeg befant meg på (…) uten bil.
Dette var han for så vidt enig i, han forklarte for meg at jeg var «høyt prioritert», sa at han skulle ta noen raske samtaler og ringe meg igjen om 5. minutter.
Han gjorde det, og ga meg da endelig svar om at jeg ikke behøvde å møte.
Hertzberg forklarte meg at JEG SELV måtte ringe til OPT, til direktør Stenberg og NB og forklare dem at jeg var syk, og at jeg måtte gå til lege og få erklæring på dette. På denne måten ville jeg fortsatt kunne beholde attføringen …
(Tapede samtaler med Hertzberg som også ble oversendt dommeren i rettssaken mot Nav):
http://bit.ly/a0wCb1

ABESaglie

Til Nav direktør Saglie Oslo 18.06.2008
Dette er en hastesak, og jeg ber om at De må være så snill å svare meg i løpet av dagen da jeg er pålagt å igjen møte NB og direktør Stenberg  i OPT i morgen kl. 10.00.
I løpet av møtet ble jeg svært syk på grunn av det jeg beskriver under som tok plass. OPT og NAV kjenner godt til at jeg har svært høyt blodtrykk og andre sykdommer jeg må ta medisiner for. Min helsetilstand er enda svært redusert, og jeg har ikke fått konsentrert meg om noen søknader eller oppfølging av disse i det hele tatt.
I forrige møtet tilkjennega jeg at jeg nettopp hadde vært gjennom en større belastning i tillegg til situasjonen med NAV og OPT. Allikevel valgte de å møte meg på den måten de gjorde;
OPT leverer ikke kvalitetssikrede tjenester, og jeg krever således umiddelbart å bli overflyttet til en annen bedrift hvor bistanden er den samme, men med en annen tilrettelegger.
Hvis dette ikke er mulig omgående, krever jeg å beholde min yrkesrettede attføring samt husholdspengene uten stans i disse, frem til annet sted kan fremskaffes.
Jeg befinner meg tross denne klagen i tiltak. Det er ikke min feil at det følgende har oppstått;
I møtet med ”tilretteleggerne” 12.06.2008 ble det utvist et grovt og samkjørt maktmisbruk, represalier, personangrep, gjengjeldelse og negative reaksjoner på min varsling om trakassering og manipulering fra NB i OPT, knyttet til mine uttalelser i media (Aftenposten debatt).
Jeg forventer at NB og Stenberg på dette tidspunkt selv har forstått at deres oppførsel ikke kan passere, og at De derfor har mottatt en avviksrapport, samt erklæring om inhabilitet etter det grove maktmisbruket som de utviste overfor meg på møtet.
Hendelsene er politianmeldt!
De har sørget for å plassere meg i det samme arbeidsmarkedstiltaket i OPT (…) hvor jeg tidligere har varslet om grov trakassering og manipulering, begått mot meg av ”tilretteleggeren” der; NB. Varslingen gikk til hennes sjef, direktøren for OPT; Trond Stenberg. Han tok ikke dette på alvor, forsvarte sin ansatte, og henla varslingen.
Dette varslet jeg igjen om til ledelsen i NAV som heller ikke tok meg på alvor, men hvor jeg tvert i mot ble møtt med grovt maktmisbruk og represalier fra to aktører; Ingrid Raab og June M. Fjeld på møtet de hadde innkalt meg til 20.12.2007 på grunnlag av varslingen.
Jeg varslet om samtlige overgrep fra alle aktører til Dem og fylkesdirektør Torild Lien Utvik, uten å bli hørt eller ivaretatt denne gangen heller.
Deretter gav De et klarsignal til NAV arbeid, om å ”gjeninnsette meg i overgrepstiltaket”. Ikke bare hos den personen som jeg varslet om at hadde trakassert meg, men De valgte også å sette inn på ”tilretteleggingstimene” sammen med henne – direktøren for OPT; Trond Stenberg, hennes sjef som ikke tok min varsling på alvor!
Der har jeg møtt de tre gangene jeg har fått beskjed om hittil en gang i uken.
Siden det haster for meg å motta en tilbakemelding på hvordan jeg skal forholde meg til maktmisbruket beskrevet, håper jeg at De kan agere ut fra gitte opplysninger i denne korte klagen på OPT, NB og Stenberg.
Jeg ber om endelig å bli trodd.
Jeg vil ettersende referat fra møtet 12.06.08 hvis De skulle opplyse meg om at De trenger å gå igjennom det, før De gir meg et tilsvar om hvordan De akter å forholde Dem til denne saken.
Med vennlig hilsen
Jeanine

duistatelaws

Til direktør Saglie                                                                                                                                                                                                               24.06.2008
(Dette er klagen til direktør Saglie som jeg sendte, etter at NB valgte å ta kontakt med meg over telefon enda en gang);
Jeg faxet legeattesten inn til både OPT og direkte til Dem og NAV i går.
Legen skriver følgende; 
”Det bekreftes at overnevnte pasient ikke kunne delta i planlagt møter med OPT i dag kl.10.00 pga medisinske årsaker. Hun deltok i møte 12.06.08, og opplevde dette som en stor påkjenning og belastning med forverring av hennes hypertensjon, og det er sannsynlig at et nytt møte vil medføre en liknende fysisk og psykisk påkjenning”.
Informasjonen om blant annet grov trakassering, represalier og gjengjeldelser som jeg opplevde i ”tilretteleggingstimen” hos OPT 12.06.08 samt spørsmålene jeg fremsatte i siste e-post til Dem er ikke enda ikke tatt tak i fra noen i NAVs ledelse. Dette påstår jeg, fordi jeg ikke har blitt ivaretatt på noen som helst måte i denne for meg særdeles belastende saken.
Jeg ble bedt av deres rådgiver om selv å ringe NB og Ø.Ø og forklare at jeg var for syk til å møte i siste time 19.06.08, hvilket jeg gjorde.
Videre har NB selv (innklaget) i OPT tatt kontakt med meg over telefon hele to ganger etterpå. Første gang kl. 08.35 mandag 23.06.08 for å spørre meg etter sykemelding, andre gang i dag for å innkalle meg til ny ”tilretteleggingstime” 02.07.08 kl 10.00 etter at hun hadde mottatt legeattest.
I denne samtalen spurte jeg NB om avviksrapport var sendt fra OPT til NAV vedrørende den grove trakasseringen utført mot meg 12.06.08, og om etatene i det hele tatt hadde kommunisert med hverandre. Jeg fikk negativt svar. NB svarte at hun og Ø.Ø ikke hadde opplevd at de hadde gjort noe galt overhodet, og ønsket derfor ikke å sende inn avviksrapport på noe som helst.

ABANIMALL

Jeg er sjokkert, og vil derfor minne direktøren på NAVs egne retningslinjer vedrørende mobbing, trakassering og varsling, som dere har utarbeidet i samarbeid med blant annet Arbeidstilsynet;
Her tydeliggjøres det at mobbing og trakassering ikke aksepteres, og at hovedmålet må være å raskest mulig stanse eller endre de handlingene som gjør at en ansatt opplever seg mobbet, trakassert eller utsatt for utilbørlig opptreden. Arbeidstakere som melder om trakassering, mobbing eller annen utilbørlig opptreden skal bli tatt på alvor og få påstandene sine undersøkt gjennom en seriøs saksbehandling.
Hvis en av lederne beskyldes for å bedrive (…) annen utilbørlig opptreden, må det være alternativ rapporteringsinstans. Den som skal ha ansvar for saken kan imidlertid ikke selv være part eller ha nære forbindelser til en av partene i saken. Den som har ansvaret, må ha mulighet til å opptre objektivt, nødvendig kompetanse og myndighet til å drive fram prosessen og iverksette eventuelle tiltak/sanksjoner (…).
Disse retningslinjene avviker oppsiktsvekkende fra den fremferd som har blitt utvist i min sak.
Jeg minner om at Ø.Ø nettopp er NBs sjef, og personen som ikke tok min varsling om trakassering fra NB på alvor. Deretter bedriver han (sammen med NB som han beskyttet vedrørende min varsling) grov sjikane overfor meg i møtet 12.06.08!
Jeg sender Dem derfor møtereferatet fra 12.06.2008 i denne e-posten, og ber Dem igjen om en umiddelbar aksjonering over forholdene beskrevet. Jeg gjentar altså mitt krav om å umiddelbart bli forflyttet til en annen bedrift og tilrettelegger.
Helsen min har blitt betydelig svekket på grunn av denne saken, så dette haster.
Jeg ber også Direktøren om et konkret svar på hvorfor jeg eventuelt ikke skulle være beskyttet av overnevnte retningslinjer, og en inngående orientering fra Dem over hvilken instans som vil bli den riktige å henvende meg til hvis arbeidslivets ivaretakelse ikke skulle omfatte meg.
Følgende skriv jeg fant, belyser faktisk nettopp rettigheter og plikter som gjelder for deltakere i Arbeidsmarkedstiltak;
«Informasjon, vilkår og krav til tiltaksdeltaker – Arbeid med bistand (AB)«
Her opplyses det blant annet at ”AB kan brukes i forbindelse med overgang fra skolegang til arbeid”.
Jeg er i overgangen mellom Universitet og jobb, mottar yrkesrettet attføring og «lærer meg å skrive CV og skrive jobbsøknader» i OPT som er en AB–bedrift.
Følgende står deretter opplyst om under skrivets pkt. 5; «GENERELLE VILKÅR I HENHOLD TIL LOV OG AVTALEVERK«;
«ORDINÆRE LOVER OG AVTALER FOR ARBEIDSLIVET GJELDER.
DETTE GJELDER ARBEIDSMILJØLOVEN, FERIELOVEN, LOV OM YRKESSKADEFORSIKRING OG LOV OM SKADEERSTATNING»!
På dette grunnlaget blant annet, ber jeg Dem altså om en utførlig forklaring på hvorfor jeg evt. verken er beskyttet av NAVs egne retningslinjer, eller arbeidsmiljøloven i disse omfattende overgrepene jeg har ”vært nødt til å tåle” snarest mulig.
Tusen takk.
Møtereferatet fra 12.06.2008 følger; (…)
http://bit.ly/dls5B3

Med vennlig hilsen

Jeanine


LES DEL 2 av denne posten her:

Direktør Saglie, politianmeldelsen og fortsettelse av utdrag fra alle mail han mottok – og ignorerte, om maktmisbruket som pågikk.

http://bit.ly/bVsCBM

ABLAAN

HER VISES FLERE MAIL SOM BLE SENDT LEDELSEN I NAV TIDLIG I SAKEN:
Direktørene i NAV var de siste som ønsket å hjelpe, da det var de som sto bak maktmisbruket
http://bit.ly/9KlfzV
NAVs ledelse ba om inspill, men knuser brukere som påpeker misligheter. Tapet møtereferat fra grove represalier.
http://bit.ly/NntOy
Må leses:
Nav – Falsk forklaring (ordrett gjengitt) og grovt misbruk av stillingsposisjon, bidrar til og stanse Yrkesrettet Attføring:
http://bit.ly/btWVJt
Massakrering av regelverket, bevisste overgrep.
http://bit.ly/qBXUGT
Andre mail fra meg til ledelsen i Nav m.fl.:
Nav – Hittil upubliserte tapede møtereferater tilknyttet klagesaken.
http://bit.ly/cMeFZP
Nav-direktør Tor Saglie forskjellsbehandler, og sørger for at grovt maktmisbruk holdes i hevd
http://bit.ly/c4jHqu

Serien jeg laget som viser maktmisbruket som ble opprettholdt da «tilrettelegger» i OPT endelig – som kronen på verket, skrev meg ut av tiltaket i falsk forklaring som Navs innklagede aktører undertegnet og sendte meg rett over på Nordstrand Sosialsenter, der saksbehandlere, teamledere og sjefer var vel bekjente med overnevnte aktører i Nav, og fortsatte maktmisbruket og overgrepene der de slapp:
KLAGE – VARSLING-RAPPORT OM UTSTRAKT MAKTMISBRUK OG KAMERADERI I FORVALTNINGEN BYDEL NORDSTRAND
http://bit.ly/cyr0Go
Overnevnte viser innledningen til min opprinnelige varsling om grove lov- og regelbrudd i forvaltningen Bydel Nordstrand som jeg i første rekke sendte fungerende Helse- og sosialombud K. Halvorsen 04.03. 2010.
Da hun fullstendig ignorerte denne og unnlot oppfølging med delegering til relevante myndigheter som jeg der ba om, laget jeg en serie i 6 deler her på bloggen, som bygger på deler av de 19 vedleggene som fulgte varslingen:
Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen:
Del 2,3,5,6:
http://bit.ly/d23aa8
http://bit.ly/cvsadn
http://bit.ly/cdYGKF
http://bit.ly/9V1i2P

abone_brekke

Nav – Ordførerkandidat: “Redd for at saksbehandlere skal hevne seg”:
Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?
http://t.co/GsSLO0Zr
Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond. Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold
http://bit.ly/ejaH4

 

LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER

http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Én kommentar på “Direktør Saglie, LO, NTL *Enkelte utdrag fra noen av mailene jeg har sendt disse m.fl. med oppfordringer til stans av maktmisbruket fra Nav. Del 1.

  1. Tilbaketråkk: Direktør Saglie, politianmeldelsen og fortsettelse av utdrag fra alle mail han mottok – og ignorerte, om maktmisbruket som pågikk. « Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

april 2010
M T O T F L S
« mar   mai »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 056 andre følgere

%d bloggere like this: