Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Protest mot læringskonferansen «Fortell det til NAV».


ABEGEFOR

Foreningen Fattignorge arrangerer konferanse i samarbeid med Fagforbundet: «Fortell det til NAV». Dette skal angivelig være en «læringskonferanse for NAV og deres brukere», som skal ta plass 10. OG 11. juni på Prinsen hotell i Trondheim:
«VI VIL FORTELLE HISTORIER – OG SNAKKE NAV BEDRE»
http://bit.ly/ckgIY6
Jeg trodde først at dette var aprilsnarr – en særdeles dårlig og provoserende sådan.
Det er det ikke.
Navs ledelse vet utmerket godt hva de til stadighet med vitende og vilje bedriver!
En myk tilnærming til denne terroren med filttøfler på vil være like effektivt som og kaste perler for svin.
Her må kanonene inn.
Vi har snakket nok, forsøkt på dialog og fortalt våre historier nå i årevis – uten synlig forbedring og effekt, og under fullstendig ignorering.
Nå må Folkekravet om en kraftig opprydning i de inkompetentes rekker settes inn!

Anonym uttrykte det hele så treffende på en blogg jeg nettopp leste:
«Blir skeptisk av sammenkoblingen Fattignorge og en svær fagforening, hvis sterke, politiske koblinger nå besitter regjeringsansvar!
Faren er at Fattignorge egentlig er kjøpt og betalt av fagforeningen.
Fattignorge var mye mer synlig og hørbar før samarbeidet med fagforeningsnorge!
ABEGEFOR
Meget merkelig at Fattignorge med sitt samarbeide med denne sterke fagforeningen til tross for en hel regjeringperiode likevel ikke har fått til flere forbedringer for de som sliter i Nav -systemet!
Foreningen Fattignorge blir misbrukt og tatt til fordel av fagforeningen, som nå liksom kan breie seg med at den jobber for å bedre forholdene for sjuke og fattige her i landet….
Dette tiltaket blir sannsynligvis enda ett av Jens Stoltenbergs mange dekkoperasjoner, der fattige og sjuke bruker enda flere krefter – forgjeves – på å fortelle om virkeligheten i Nav til døve politikere, som latterligjør alle fortvilte, men håpefulle brukere ved bl.a. å tviholde på en udugelig Navdirektør ved navn Saglie, som via sitt ekteskap, der stedøtrene heter Gerhardsen, således tilhører Ap-adelen.
Konferansen i Trondheim er juks og bedrag, for å holde tiltagende opprørte masser samlet og under kontroll, -på nivå med alle de såkalte «fattigdomshøringene» tidligere arrangert av daværende arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.
Årsaken til dette tilsynelatende ivrige samarbeidet nå? Jo, neste år er det igjen kommunevalg»….
http://bit.ly/b29dfH
IMG_7211
Jeg ser på denne konferansen som et hån overfor alle de Nav- rammede.
Dette stuntet viser rent ut søplete føringer som fornærmer kundenes intelligens, samt undergraver alle de prøvelser disse har måttet utstå gjennom veldig lang tid mens småkonger i Etaten har hatt frie tøyler og anledning til og boltre seg i komplett vilkårlighet under flotte titler og påkostede seminarer, der de med jevne mellomrom velger seg ut et knippe «lojale ansatte» som belønnes med utenlandsreiser for å «hente krefter»:
ABEFERI
21.04.2009: Ifølge VG har Nav brukt 200.000 kroner på å fly 49 ansatte fra Nav Kristiansand på gratis tur til Sardinia i Middelhavet. Nav betalte turen med penger som var øremerket omstilling.
http://bit.ly/aQevsg
22.04.2009: Hundrevis av ansatte ved Nav-kontor i Vest-Agder har de siste årene reist til Italia, Irland, Ungarn, England, Danmark og Frankrike – og Latvia.
http://bit.ly/b5DWZA
08.06.2011: Nav på kremtur til syden.
Brukere og ansatte i Nav er for tida på endringsmetodekurs i det tyrkiske ferieparadiset Kemer.
I tyrkiske Kemer er 11 brukere fra Oslo og Drammen og 12 fagfolk, blant annet ansatte fra Nav, samlet på kurs. Prislappen er på nesten 30 000 kroner per person.
Dagbladet klarte ikke å oppdrive en kommentar fra Nav sentralt i Oslo kommune i går. De Dagbladet snakket med hadde ikke hørt om saken, men fortalte at reaksjonen var at det måtte dreie seg om en spøk. Det ble til slutt henvist til hver enkelt bydelsdirektør.
http://bit.ly/mvAofB
Konferansen er en monumental bagatellisering av allmuens uttallige sterke vitnesbyrd som for lengst burde ha ledet til en akutt og gjennomgripende endring, innbefattet at direktører og mellomledere samt enkelte ansatte i “den indre klikken” burde ha blitt erstattet. Den fungerer mer som en bumerang som slår rett tilbake på «avsender» og setter denne i enda større miskreditt enn tidligere – (Om mulig)!
Kort sagt – En bauta over den komplette ignoranse Nav hittil har utvist overfor sine fortvilte kunder, med en heading som mer enn godt nok vitner om at de enda ikke har fått «fortellingene» inn med ildskrift, teskje og krigstyper under alle disse årene.
Men selvsagt har de det.
Derfor er denne konferansen ikke annet enn et «showoff» og et formidabelt hån mot de det gjelder. En tafatt og nedrig dekkoperasjon for Etatens fatale vanstyring!
AJUSTIS
Følgende informasjon om en konferanse med henblikk på det samme rælet Fattignorge og Fagforeningen forsøkte seg på å hoste opp nå i 2010, tok faktisk plass så langt tilbake som i 2008 og ble kunngjort med bare en dags varsel…
Du verden for en nyskaping… Og du verden så mye bedre tilstandene har blitt de siste to årene…. Resultatene er kort sagt – og dryppende av ironi – «banebrytende»…
Nyhet, publisert 24.04.2008 Arbeids- og Inkluderingsdepartementet
Inviterer til konferanse om brukerbehandling og brukerhensyn i NAV.
”På bakgrunn av den siste tidens medieoppslag om vanskelige møter mellom brukere og NAV, har statsråd Bjarne Håkon Hanssen tatt initiativ til en dialogkonferanse mellom brukere og ansatte i NAV».
http://bit.ly/iar0RL
ABAGAG
Nav – En gjeng inkompetente menneskeforaktende selvgode drittsekker?
Kritikken av NAV:
Møtet med det offentlige byråkratiet kan være vanskelig for mange
NRK Nett-TV: Norgesglasset 31.07.08
Trond Soot Ryen kommenterer (utdrag):
(…) De er som oftest syke, menneskene som i sommer har fortalt om sitt møte med den offentlige myndighet som har mest makt over våre liv når vi har det som vanskeligst. Den myndigheten gjemmer seg bak de tre bokstavene NAV (…)
Men hvorfor skal etaten med honnørordene Arbeid- og velferd være den dårligst likte (…)?
Da Aftenposten Aften ba leserne om sine Nav- erfaringer kom det en flom av innlegg om hvor dårlig folk følte seg behandlet (…)
Har vi og gjøre med en gjeng inkompetente menneskeforaktende selvgode drittsekker som forvalter andres liv og framtid på si, mens de skravler med kollegene om helgefyll og strikkeoppskrifter?
Vi lar det spørsmålet henge en stund… (…)
Det er ikke lett å føre sammen tre bedriftskulturer og lage nye organisasjoner, men man trenger ikke behandle folk dårlig for det.
Det er for mange mennesker som forteller at Nav gjør dem sykere og ikke friskere.
At Nav- folkene mistror dem og gjør det motsatte av å hjelpe dem tilbake til yrkeslivet.
Mange sliter for de er for syke til å jobbe og for friske til å bli uføretrygda.
Slik har det vært lenge.
De fleste får trygda si til slutt, etter kanskje år med slit og kamp mot byråkratiet.
Man skal være frisk for å ha krefter til å være syk her i landet.
Så er selvsagt problemet at det finnes døgenikter som utnytter systemet, og folk applauderer jevnlig når trygdemisbrukere blir tatt, mens vi holder stilt om at det er ti eller hundre ganger flere som ikke får det de har krav på.
ANAVBOSSSS
Når du går inn døra på et offentlig kontor, er du den svake part. Og enda svakere er du om det er din egen sykdom og utilstrekkelighet du må legge fram for et vilt fremmed menneske.
Jeg som til og med sterkt misliker å gå til legen, kan godt forstå at en saksbehandler som nærmest avgjør framtida di kan virke skremmende og utrygg om vedkommende ikke gir deg tillit.
Men for den ansatte er du en i rekken av en lang rekke møter, en lang rekke klienter med alskens plager.
Det som for deg er en stor ting, er for saksbehandleren en samlebåndssak.
Og kanskje er det et menneskelig trekk at man beskytter seg mot all sykdom og ynkelighet ved å opptre litt autoritært og kaldt.
At man ved så mange møter langsomt utvikler en viss forakt for disse menneskene som kommer og tigger om ytelser.
Og i tillegg kommer store saksmengder og sjefer og politiske myndigheter som presser på for å få flest mulig i arbeid, og færrest mulig på trygd.
Er hun eller han foran skrivebordet en unnasluntrer eller reelt syk?
Er det noen restarbeidsevne?
Trenger vedkommende rett og slett et spark bak»?
Vi vet det finnes mennesker som har glede av å tråkke på andre. Formyndermennesker, kalte forfatteren Jens Bjørneboe dem og mente at de ble trukket til steder der de kunne formynde (…)
Om formyndermennesket:
http://bit.ly/Tv9b6a
ABEGGINGG
Det er vanskelig å yte service.
Vi har ingen servicekultur i Norge 
Det er rett og slett utålelig at så mange mennesker opplever en offentlig etat som så dårlig. At svært mange sier at kampen mot Nav er nesten like ille som det som brakte dem til saksbehandlerens bord.
Brukerne har pårørende og familie og historiene vandrer.
Det er usunt for et velferdssamfunn at det som er det ytterste symbolet på dette samfunnet oppfattes som et monster.
Man kan snakke seg blå om arbeidsmengde, organisering etterutdanning og kompetanse.
Det blir ikke bedre før både ledelse, politikere og de ansatte begynner å snakke SANT om hva som er det virkelige problemet:
At en etat styrt av vanskelige regler og lover ikke klarer å møte de mest vanskeligstilte i vårt samfunn på en verdig nok måte.
Det er oppe i hodet det sitter på oss alle. For det kan fort være DEG som sitter på en av sidene av bordet!
http://bit.ly/fQZEVW
Dumskapens Nav vant over nobelpristakere og samfunnslønn
http://bit.ly/i2OkU8
ABeace-and-justice1
Dersom mennesker til stadighet blir møtt med maktmisbruk og ubegripelige avgjørelser fra definisjonsmakten uten selv å inneha muligheten til å kunne påvirke disse beslutningene/diktatene som bryter mot både etikk moral og samfunnets lover, vil vi uopphørlig stevne mot stadig dypere kriser på grunn av opprøret som uvergelig vil følge over slett håndtering utøvd av mennesker som ikke tenker langsiktig, og som ikke evner – eller rett og slett gir blaffen i og resonnere over de fatale konsekvensene som mange ganger følger i uforstandens kjølevann.
Thomas Aquinas sier: «Den menneskelige lovgivning får bare karakter av lov i den grad den er i samsvar med fornuften; hvorav følger at den har sin autoritet fra den evige lov. Men i den monn den avviker fra fornuften kalles den ond, mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold (…)
http://bit.ly/ejaH4
Nav velger til stadighet og effektuere sine ordre med maktbrynde og vilkårlighet. Brukermedvirkningen som ble lovfestet i 2006 har de angivelig ikke maktet å effektuere i løpet av 4 år selv om deres eget rammeverk som de utformet i samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet (SHdir), KS (Kommunenes Sentralforbund), og Arbeids- og velferdsdirektoratet (AID) rundt dette som gjaldt fra 2007 og helt frem til 2010, var krystallklart utformet:

Kompetanse i NAV-kontoret

Overordnede prinsipper og føringer:
http://bit.ly/pjTyqQ
http://bit.ly/XyHakF
Regelverket, de overordnede prinsipper og føringer og mange ganger lovverket, er ettertrykkelig brutt med på flere punkter!
Man kan derfor – som «Anonym» understreket – stille seg undrende til at Fattignorge ikke har fått til flere forbedringer for de som sliter i Navsystemet!
Dette er i alle fall IKKE veien å gå!
Nå må våre representanter få til konkrete endringer. Og det i nærmeste fremtid!
Meningsløse, påkostede og provoserende treneringer som dette vil vi ha oss frabedt!
FOR NOE DILL!!
ABENGERR
Fattignorge mottok kr. 700.000 fra ARBEIDSDEPARTEMENTET i 2009 for og være ombud for urimelighet og overgrep fra forvaltningen og for å bekjempe fattigdom:
ARBEIDSDEPARTEMENTET
Pressemelding, 27.05.2009
Nr.: 72
Får millioner for å bekjempe fattigdom
Regjeringen har bevilget 25 millioner kroner til frivillige organisasjoner som arbeider mot fattigdom.
http://bit.ly/E1zw8
Hvorfor bedriver Fattignorge en servil underdanig amøbetilnærming overfor inkompetente og beregnende uetiske dilletanter og klovner som har blitt gitt fritt spillerom for og herje med allmuen på alle mulige tenkelige og vilkårlige måter?!
Her gjøres ikke annet enn å kjøpe etaten ekstra tid til og utfolde seg i utenkelige krenkelser overfor sine kunder frem til neste regjeringsskifte i fred og ro!
ETATEN BEHØVER IKKE «TUSENVIS AV (NYE) HISTORIER» SOM DE ANGIVELIG «SKAL TA LÆRDOM AV»!
For noe tull!
Hva er det dere tenker på!?
«Justice1» var ansatt i Aetat før skiftet av logo.
Han kommer med oppsiktsvekkende avsløringer om den formidable udugelighet som ble overført til «den nye etaten» der nissene (den gamle gjengen som hadde ødelagt så mye der de hadde vært ansatt i alt for mange år) – bokstavelig talt fulgte med på lasset, hvilket en meddebattant i artikkelserien jeg startet i Aftenposten 17 mars 2008 så treffende beskriver (utdrag):
ABEGGINGGG
«Det finnes ikke en eneste arbeidsplass her i landet der du ikke finner folk som aldri burde vært i sin stilling, det gjelder ansatte som sjefer.
Og legg merke til at de vanskeligste og udugeligste, de er de værste å få fjernet. De kan regler, sine rettigheter,- ja alt kan de på fingerspissene. Og jaggu er de mestre på å overføre det som ikke funker i deres jobb som en årsak som tilligger andre.
Vil du påstå at slike individer i NAV ikke er i etaten ? NAV overtok et gjeng som allerede var i systemet.
Mange er gått over i stillinger som de har fått på grunn av sin ansinitet osv.
Fra å være den som skriver navnet på reiseregninger til sykehus, så er de blitt tilretteleggere og har direkte kontakt med folk.
Tror du virkelig at det er bare oppegående individer som bekler stillinger i NAV.
Hvis du mener det, så aner ikke jeg hvilken verden du er i for virkilgheten er noe helt annet»
http://bit.ly/jnc7v4
ABELPRA
A-etat og trygd og korrupsjon
http://bit.ly/hiOws6
Møte med A-etat
http://bit.ly/f4XL8e
Aviskronikken som støtter opp om det “Justice1″ avslører i overnevnte debatter:
En helvetes jobb
http://bit.ly/buXLeA
http://bit.ly/cIcyqD
Aftenpostens debattforum ble lagt ned, og her kan leses hva jeg mener om det:
Vår nye ytringsfrihet
http://bit.ly/LJEJCn
Men jeg hadde nå allikevel kopiert opp et godt utdrag fra «Justice1», hvilket kan leses her:
Noen av innleggene i serien som Dagsavisen slettet – Del 1:
http://bit.ly/rZ3Whq
Abgjengen
Dere skylder de dere er ment og assistere og konkret beskytte rettighetene til mye mer enn «en forsiktig ørefik» eller hva det er Georg Rønning omtaler stuntet som i radiointervjuet linket til under.
Her fjernes all tvil om at prosjektet ikke er annet enn tomme floskler og vindmøller som kun er pådriver for ytterligere trenering av aksjon overfor Nav sine kunder og aldri vil lede til noe fruktbart som helst!
HØR LYD (står t/h på siden):
http://bit.ly/aAJLty
Man går ikke frivillig bort til løver og kiler dem under haken med en fjær – Det er ikke lurt, det er ikke sunt, resultatet blir svært dårlig og jeg tør si – fatalt!
Dere har allerede alt dere behøver!
Ta grep!
Hvordan står det til på våre sosialkontor?
http://bit.ly/9L4i42
AGEORGG
FattigNorges leder Georg Rønning innvilget meg omgående et møte med ham, umiddelbart etter at jeg hadde sendt ham varsling om min sak med Nav 24.03.2008
Møtet tok plass torsdag 27.03.2008 på (gamle hotell Bondeheimen), og han innledet dette med å forsikre meg om at min sak var valgt ut av foreningens samarbeidspartnere for å bli belyst overfor politikerene på Stortinget som en enkeltsak for å kunne ha “et ansikt” å knytte problematikken opp mot, og for å dokumentere omfanget av de negative konsekvensene som rammer både den som blir utsatt for overgrep av ulike slag (de som tør varsle), og ringvirkningene dette avstedkommer.
Rønning sa at politikerne hittil ikke hadde gått inn i enkeltsaker, men her ville de altså forsøke å få til en endring, og uttrykte også at han hade muligheter for å kunne sette foreningens Advokater på min sak!
Jeg foreviste ham flere journalark, og Rønning uttrykte at bevismaterialet var ille!
Det var herunder han sa at han skulle se på om hans advokater kunne ta saken!
Men han løy for meg!
Rønnings nedrige agering er videre beskrevet i denne posten:
Mottar vi den hjelp som de frivillige organisasjonene lover oss?
http://bit.ly/cIcyqD
AGEORG
FattigNorge rettet et lovende søkelys mot farlige aktører i Forvaltningen to dager etter møtet de hadde med meg!
Men – uten at han verken der eller andre steder belyste min groteske sak som kostet meg mye å utlevere muntlig og som han også skriftlig hadde fått et bredt innblikk i.
Han fulgte aldri opp noen av de lovnader han hadde gitt meg – enda jeg sendte ham flere purringer:
Oppgjør i Ålesund 29.03.2008
(…) Fra FO og sosialtjenesten rettes det kritikk til foreningen fordi vi har gått ganske kraftig ut mot enkelte sosialarbeidere som vi mener har begått saksbehandlingsfeil eller tjenesteforsømmelser.
Vi har også gått til noen politianmeldelser, men disse er henlagt som ikke straffbare.
Kommunen sa i en pressemelding at sosialarbeiderene var “frikjent”, men det er en misforståelse.
Disse vedtakene ble gjort om, slik at det er en innrømmelse av saksbehandlingsfeil.
Det sies også at vi bør fokusere på systemet, og dempe kritikken av sosialarbeiderene.
Vi har forsøkt å få en dialog med sosialtjenesten og den enkelte sosialarbeider, uten at det har lykkes. Vi inviterte også til en uformell aften både med medlemmer av FO og Delta, uten at det kom noen på disse møtene (…)
Vi er av den oppfatning at det faktisk er slik at den som fatter et vedtak må være ansvarlig for det og kunne stå for det.
Det er ikke systemet som er den faktiske saksbehandler.
Derfor mener vi det er viktig å sette søkelyset på de vedtak som fattes.
Vi vurderer heller å trappe opp markeringen av at det er den enkelte saksbehandler som må være ansvarlig for egne handlinger.
Vi kommer aldri til å slå oss til ro med at det skal være slik at ansvaret for vedtak som får stor betydning for den enkelte vanskeligstilte skal pulveriseres (…)
http://bit.ly/bicI74
adog_wagging_tail
Så snudde Fattignorge på en femøring og fant ut at det ikke var så lurt å bite hånden som matet dem.
De ble i stedet Fagforeningens skjødehunder og hovedpådrivere for stuntet «FORTELL DET TIL NAV»!
Protest mot læringskonferansen “Fortell det til NAV”:
http://bit.ly/c598mk
Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?
http://bit.ly/101QCi2
Sosialtjenestens systematiske avvik og Fylkesmannens fravær av konkret inngripen
http://bit.ly/sa6v67
Fraværende rettssikkerhet for mange av landets borgere (Forvaltningenes hjemmelagde regler)
http://bit.ly/vZ5qgK
Forvaltningens sannhetsregime
http://bit.ly/wYCOzE
For syk til arbeid er fastslått. Nektes uføretrygd!
http://bit.ly/7zrZC
Presset til taushet – Del 1 av 2
http://bit.ly/12JFi84
Presset til taushet” Del 2 av 2.
http://bit.ly/12CDqw
abevhj
”Klageadgangene” man har når saksbehandlere ikke gjør jobben sin, trenerer saksbehandlingen, legger til grunnlag feil beregning for stønader osv. er bare en eneste stor farse.
Her vises et typisk eksempel på hvordan en kan bli møtt når man er i akutt behov av hjelp!:
Oslo byrådets hevn
Det skal være vanskelig å få sosialhjelp! uttalte helse- og sosialbyråd Listhaug på et fagmøte om sosialklienter i regi av Kirkens Bymisjon i 2006.
Så vanskelig at sosialklienter dør langt tidligere.
http://bit.ly/izZ2dS
Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Én kommentar på “Protest mot læringskonferansen «Fortell det til NAV».

  1. Tilbaketråkk: Om meg; Bakgrunn og historie. « Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

april 2010
M T O T F L S
« mar   mai »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 056 andre følgere

%d bloggere like this: