Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen. Del 6.


ABITTER

Bildet – sosialsjef Vildgun Steinhaugen t/v og enhetsleder Anne Mette Bakke t/h – (ledere i jobbrelatert partnerskap!) :
Nordstrands blad 21.10.2010 – Nordstrand får endelig NAV-kontor
Som siste bydel i Oslo og nest sist i hele landet får Bydel Nordstrand en felles dør til hjelp.
“Det nye kontoret blir ledet av Anne-Mette Bakke og Vildgun Steinhaugen, de er såkalt ledere i partnerskap. De har høye ambisjoner for det nye kontoret (…)
Vi er opptatt av å gi et best mulig tilbud til innbyggerne i bydel Nordstrand, sier Anne-Merete Bakke og Vildgun Steinhaugen.”
http://bit.ly/gGuYXN
Nederst i del 5 (linket til nederst) vises de to møtene jeg hadde med Trude Amundsen og Malin Larsen rett etter at Nav Arbeid tok fra meg min Yrkesrettede Attføring på bakgrunn av falsk rapport fra OPT – deres samarbeidspartner der jeg var utplassert «for å lære å skrive CV og søke arbeid»…
ABEFOON
Tapet telefonsamtale med saksbehandler Trude Amundsen Sørheim – «KK» mandag 08.06.2009
Jeg har søkt om en ekstra livsoppholdsutbetaling i tilknytning til mine sykehusopphold ved Ullevål der jeg nylig hadde vært akuttinnlagt 3 ganger med skyhøyt blodtrykk, og at jeg trenger mer økonomisk hjelp fra sosialkontoret på grunn av mine sykdommer – deriblant diabetes.
Jeg forteller saksbehandler at jeg er så syk at jeg omtrent ikke klarer verken å dusje eller kle på meg, og har derfor ikke hatt kontroll på pengebruken der en av medisinene jeg måtte ta, blant annet kostet over 400 kroner.
Jeg har ikke bil, og må ta taxi til alle mine gjøremål da jeg ikke klarer  komme meg stort rundt.
Jeg viser til samtalen vi hadde forut for denne med  der vi snakket om forhøyede utgifter til kosthold, og minnet henne på her at hun lovte å ikke avslå denne søknaden fra meg før hun hadde sett gjennom alle dokumenter som lå på meg ved kontoret.
Her skulle ligge bekreftelse på at jeg har diabetes, og jeg ba henne innstendig om å kontakte meg hvis hun trengte mer dokumentasjon fra min side for å behandle stønad til forhøyet livsopphold FØR hun evt. avslo søknaden, for det hadde jeg!
Jeg understreket at dette var svært viktig for meg, fordi jeg var såpass syk.
ALLIKEVEL sendte KK meg bare et avslag uten å kontakte meg!
Jeg spør i denne samtalen hva dette kommer av.
ABEFOON
KK svarer som vanlig ikke på det jeg spør om, men penser bare over på annet tema, denne gang om at jeg har en Grunnstønad – “og den går jo på det, ikke sant”?
Jeg svarer nei.Grunnstønaden er ikke til diabeteskosthold”. (Den er gitt som støtte til telefonhold, da jeg er for syk til å komme meg særlig ut).
Ordrett svar fra KK: Nei, men den KAN være det i alle fall“! (!?)  «Og vi avslår, og henviser deg til Nav for å undersøke om du kan ha noen rettigheter der, i forhold til det som går på diagnosen din med matutgifter…
Jeg er for syk til å reagere på denne uttalelsen som må ha hørt så utrolig ut for meg uansett i min reduserte tilstand at jeg ikke klarte å ta den inn over meg, så jeg spør bare KK om jeg ikke kan ha krav på Rehabiliteringspenger, noe jeg hadde fått vite av sosionomen på Ullevål (jeg lå med surstoff, hadde vært på sykehuset i 10 dager, var fremdeles meget dårlig, hadde nettopp blitt feilmedisinert enda en gang så jeg hadde store røde utslett og tungt for å puste og skulle hjem til tomt kjøleskap.
Sosionomen ringer dette sosialkontoret og forklarer situasjonen, sier jeg har ingen penger og klarer heller ikke gå så jeg må ta taxi  – får til svar at jeg kan komme bort og hente en sjekk på 50 (!!!) kroner, MEN først måtte jeg gå i banken og bringe med meg siste måneds kontoutskrift!
KK forblir helt uanfektet, og svarer at det er NAV som vurderer i forhold til Rehabiliteringspenger og at det godt kunne tenkes man «kunne prøve å jobbe i den retning“…
(Da har ikke KK hjulpet med noen verdens ting, og verken hun eller JJ har tatt kontakt med Nav for meg og undersøkt eller informert meg om det jeg har krav på i hele et år).
Amundsen sier videre at vi har prøvd jobbsøk, men at jeg har gitt beskjed til JJ at det ikke er der jeg er nå, og at det er min helse som har gjort det vanskelig for meg å gå ut i jobb”!
Her tilkjennegir altså KK at hun meget vel er klar over at jeg er såpass syk at jeg ikke kan arbeide – Hun viser faktisk at hun har vært klar over dette helt siden mail om dette gikk fra meg til JJ med denne opplysningen allerede 08.10.2008!

I denne samtalen forteller jeg om bytte av fastleger der annen fastlege ikke vil ha meg fordi han kjenner min forrige lege – og hele den problematikken.
ABANM
Jeg tilføyer 27.08.2010, dette utdraget fra Individuell plan – Ansvar – Utarbeidelsen av planen skal skje gjennom et samarbeid mellom ulike tjenesteytere og etater:
Flere instanser er pålagt å utarbeide en individuell plan etter sosial- og helselovgivningen, se punkt 1.1.
Det må også legges til grunn at private rehabiliteringsinstitusjoner som yter spesialisthelsetjenester etter avtale med regionale helseforetak har tilsvarende forpliktelser.
Utarbeiding av en individuell plan forutsetter at disse instansene samarbeider der det er nødvendig og i samsvar med tjenestemottakers behov.
Forskrift om individuell plan inneholder en presisering om at den delen av kommunens helse- og sosialtjenester eller helseforetaket som tjeneste – mottakeren henvender seg til, har en selvstendig plikt til å sørge for at arbeidet med individuell plan igangsettes.
http://bit.ly/9RSuFs
Og  i midten av august 2010, får jeg til og med vite at jeg har blitt holdt på galt team ved dette kontoret i nesten 2 år! Der jeg har vært, (og er per i dag) er ved et team som har fokus på kvalifisering og arbeidssøk og det andre teamet som jeg plutselig får vite at jeg skal over på nå (og som jeg burde ha vært på så langt tilbake som for nesten 2 år siden), har fokus på BEHANDLING OG REHABILITERING!
Les mer om dette her:
http://bit.ly/aD9pT
ABEFOON
(Samtalen av 08.06.2009 forts):
Jeg sier at jeg hadde håpet at sosialkontoret kunne vise mer empati intelligens og forstand at de kunne hjelpe meg med mer enn det KK driver på med.
Amundsen ber meg være konkret på dette jeg sier, og spør om jeg tenker i forhold til livsopphold, eller…
Jeg svarer at jeg har søkt om ekstra livsopphold for denne måneden fordi jeg ikke har penger nok til forsvarlig diabeteskosthold – det har jeg fått avslag på, jeg har ingen penger per fredag som var.
KK sier at i det hun har fått fra meg så står det jo at “jeg har penger”
Amundsen trekker dette fullstendig ut av sin kontekst, og jeg svarer at jeg hadde forklart henne at disse pengene ville bli trukket, (regning Amundsen kjente til) og spør om det ikke er plass til noe fornuftig skjønn.
KK sier at hun hører nå at det vil bli trukket, “så derfor ber jeg om at du kan dokumentere det”.
Jeg svarer at jeg kommer bort med dokumentasjonen hun trenger for å gi meg økonomisk hjelp.
Samtalen avsluttes.
Jeg fortsetter å motta kun nødhjelp –  ikke det jeg hadde søkt om.
Amundsen vurderer konsekvent nødhjelpen til kr. 60 per dag med viten om sykdomss- og helsesituasjon istedet for  kr. 70 som Fylkesmannen har pålagt kontorene og gjelde hvis hjelpen strekker seg over flere dager!
ABELE
Telefonsamtale med KK 09.06.2009
Jeg ringer KK.
Jeg – Du fikk mailen min?
KK – Jeg har ikke fått noen mail nei. Sendte du den nå nylig?
Jeg – Nei, jeg sendte den i dag tidlig mellom halv ni og halv ti.
KK – (sjekker) – Nei, jeg har ikke fått noe, hvilken adresse sendte du den på?
Jeg – Skal vi se – Dette gjaldt altså en bekreftelse som din sjef krevde i går –
KK – Oppdatert saldo?
Jeg – Ja, oppdatert saldo og bekreftelse på at jeg hadde 0 på konto. Jeg sa at jeg hadde fortalt sentralborddamen at hun opplyste om at det var veldig viktig at du mottok den, rett etter at du kom fra møtet som visstnok skulle vare til kl. 10:00 i dag. Adressen var postmottak.sosialsenter@bns.oslo.kommune.no
KK – Ja da skal jeg gå inn og høre med de som fikk den, for da får jeg ikke den direkte, den blir videresendt til meg, men det er helt riktig å bruke den adressen, men det tar lissom bare litt tid.
Jeg – Ja det var det jeg spesifiserte at går den da ikke til den avdelingen så det vil ta votter og vinter før du vil få den? Nei sa hun, den går dit med en gang hvis du setter på navn, hvilket jeg gjorde.
KK – Ja. Men da er det greit at du ringer. Jeg skal ta og etterlyse den, jeg da.
Jeg – Ja klokka er jo allerede blitt ti over hav ett. Ringer du så fort du ser den da, så får jeg hjelp i dag?
KK – Ja, men i forhold til at eh jeg forsto det snakka du med Teamleder, eller snakka kun Helse- og Sosialombudet med Teamleder?
Jeg – Sosialombudet snakket med Teamleder (Marit Gunnes).
KK –Ja. Eeeh og så lurte vi på om du kanskje hadde noe dokumentasjon i forhold til legeutgifter, men atte det går mere med det til livsopphold og sånn, men jeg vet ikke jeg, er det noe du HAR kvitteringer på eventuelt, eller…
Jeg – Jeg har vel noe skrevet inn i egenandelskortet, og så har jeg vel en kvittering på at jeg måtte betale min forrige fastlege 1000 kroner forrige måned eller denne – det husker jeg ikke.
Jeg har blitt feilmedisinert flere ganger, og taxiregninger, matkvitteringer og lege, jeg har vært hos flere leger, jeg har vært på Legevakt, og jeg har ikke orket – jeg har ikke hatt kapasitet, jeg har ikke tenkt over det – jeg har bare forsøkt å puste og overleve som best jeg kan uten å dø, men uten å få hjelp noen steder så jeg har fint lite kvitteringer på det.
Det var heller ikke det du ba meg å ta med i går!
Da forklarte jeg deg hvor vanskelig jeg hadde for å komme bort på sosialkontoret for jeg er såpass syk…
KK – ”mm”.
ABELE
Jeg – Og det eneste du sa at du trengte da, var kvittering på at denne telefonregningen var betalt. Den tok jeg med, den leverte jeg, og jeg var for syk til å vente til at hun skulle ta kopi så den trenger jeg jo tilbake.
KK– Mm. Kvittering eller saldo, det jeg sa, var at jeg trengte et bevis på at det var  – for du sa det ville bli trukket i fra konto, slik jeg forsto deg.
Jeg – Ja. Nå ble ikke den trukket i fra konto, og det har jeg skrevet her i mailen at jeg trodde at jeg hadde girert den, men at jeg hadde glemt å trykke på en kode o.l for jeg er ikke – jeg har ikke hodet med meg.
Men hvorfor jeg tok ut pengene – det resterende beløp fikk jeg låne av min venninne der, var på grunn av at jeg ikke kunne girere den, altså sette inn de pengene som min venninne betalte opp til kr 12-1300 som hun lånte meg fordi da ville det bare bli belastet konto, og – det glemte jeg å føre i mailen i dag – Telenor trengte en fax fra meg med bekreftelse for at den var betalt, kvittert og stemplet der og da.
Det var derfor jeg måtte ta ut de pengene.
Forstår du?
KK – Ja.
Jeg – Og det var det eneste jeg ble bedt om å ta med i går.
Og jeg ble helt satt ut, når jeg fikk hele leksa etterpå at – Å nei, du må i tillegg ta med det og det… Altså – det går ikke an!
KK – Ja men det jeg sa, i forhold til det som nødhjelp, så trengte vi en oppdatert saldo.
Og når det ikke da er trukket fra konto, da hjelper det ikke bare med den kvitteringen jeg fikk på at du har betalt.
Altså det jeg trenger, det er saldoen din.
Jeg – Ja. Og jeg vet ikke hvordan man skanner, for det hadde din sjef bedt Sosialombudet om, så derfor så tok jeg og kopierte den siden nå fra min nettbank, og sendte den på mail over til deg, og jeg håper virkelig at det holder.
KK – Ja, det gjør det sikkert. Hvis det er oppdatert saldo, så bør det holde.
ABELE
Jeg – Så kan du ta meg litt seriøst nå, klokka er til på et allerede, banken stenger klokka 3, og så får jeg penger i dag, for jeg har sittet uten penger siden torsdag i forrige uke, og da ba jeg om nødhjelp. Så dette her er krise og det er prekært.
Jeg har diabetes, jeg har høyt blodtrykk og er mellom alle leger.
Jeg har endelig nå fått tak i en svært oppegående dame i Helse- og Sosialombudet som skal ta tak i hele problematikken min nå. Så håper jeg at du kan ringe meg tilbake når du får lest den mailen.
KK – Ja, det skal jeg gjøre.
Samtalen avsluttes.
ABELILA
Nytt opptak med Trude Amundsen Sørheim samme dag 09.06.2009, halvannen time etterpå
Opptaket med samme tittel er lagt ved klagen.
Her blir man vitne til en jævelskap av de sjeldne, som jeg mener at Amundsen vil ryke ut av sin stilling for alene!
Jeg ringer Nordstrand sosialkontor, resepsjonen setter over telefonsamtalen til KK, og jeg må vente lenge. Sentralborddamen kommer inn igjen, og jeg sier at jeg er nødt til å snakke med henne, fordi det nå har gått halvannen time siden KK skulle forfatte et vedtak, og banken stenger snart.
KK kommer i telefonen etter nær 8 minutter, og forteller meg at hun har mottatt mail fra meg, der jeg bekrefter saldo som er på 84 kroner.
Jeg forklarer at såpass er til en hver tid nødt til å stå inne på kontoen min på grunn av gebyrer som blir trukket fra tid til annen, og at Visa- kortet mitt har blitt sperret tidligere fordi jeg ikke hadde fulgt med på dette, og konto hadde stått i minus.
Dette lille beløpet sto altså der for aller sikkerhets skyld, fordi jeg nå forsøkte å få Visa- kortet mitt tilbake.
KK forklarer meg at beløpet er nok til mat i dag i alle fall, slik at jeg får kjøpt det aller nødvendigste.
Jeg svarer at jeg ikke kan fly frem og tilbake fra matbutikk og fram og tilbake fra dere og i det hele tatt, jeg er for syk til det.
KK– Ja, og det er jo også noe vi må prøve å ta, men jeg har tenkt litt i forhold til alle utgiftene du har, og det…
Jeg – Du, nå er klokka 14:20 (09.06.2009) og jeg har ikke hatt mat eller penger siden torsdag i forrige uke. Er det et problem fremdeles?
KK- Jeg ser at du har jo fremdeles penger på saldo til å kjøpe deg noe mat til i morgen, så da vil vi lage et vedtak på nødhjelp videre…

Jeg – Inntil livsoppholdspengene kommer?
KK– Det antar jeg ja.
ABELILA
Jeg – Og da blir livsoppholdspengene tilbakedatert fra den dagen jeg søkte?
KK – Nei, du har jo penger på saldo, så det vil jo ikke det!
Jeg –Jeg har 84 kroner på min konto! Jeg har diabetes, jeg har ikke en ting i huset!
KK – Jeg vet ikke hva du spiser for mat, men du får jo noe for 80 kroner. Altså det vi har som dagsats på nødhjelp, er 60 kroner dagen.
Jeg spør igjen om når jeg får livsoppholdspengene (nytt livsopphold jeg søkte om, ikke nødhjelp) – vil beløpet som endelig blir utbetalt tilbakegireres til forrige torsdag som min søknad var datert når jeg på hele denne tiden ikke har hatt mat nok for å klare meg på forsvarlig vis?
KK – Nei du vil ikke få etterbetalt, fordi du har jo en saldo per i dag som viser at du har hatt penger!
Jeg –Jeg har hatt 84 kroner å leve på siden torsdag (04.06.09 da jeg søkte nødhjelp) – DET ER JO GÅTT 5 – FEM DAGER!!!
Jeg hyler inn i røret i min ytterste fortvilelse for den absurde tilbakemeldingen jeg mottar.
KK– (Like rolig og monoton) – Ja jeg forstår at du er veldig frustrert nå, men jeg bare sier at sånn er det, for det er jo sånn vi vurderer det når du fortsatt har, du HAR penger på konto!
Jeg – Ja men du vet jo at det sto 900 på min konto som Telenor skulle ha, jeg lånte resten av pengene opp mot 1200 kroner av min venninne for å få betalt dette, og 84 kroner sto igjen på min konto for å dekke renter og avdrag og forskjellig som banken sa at ville komme på. Jeg har jo ikke hatt penger til mat.
Hva ER det du forsøker å ”legitimere” dette med?
ABELILA
KK – Nei men det ER som jeg sier, du HAR faktisk penger til å kjøpe deg noe mat, sånn at da må vi ANTA at du bruker disse i et behov for mat, at du bruker de 80 kronene som står på konto for å få deg noe å spise.
Jeg – Og de 80 kronene mener du at ville vært forsvarlig for en diabetiker å leve på i hele 5 dager!??
KKNei, det sier jeg ikke. Det sier jeg IKKE! Det er FORSKJELL på det (!!?)  Men i og med at det NÅ står 80 kroner…
Jeg – Altså – Hvor rigid er du nødt til å være egentlig?
Skal jeg gå ut og kjøpe meg et brød og en ost i dag for å klare meg til i morgen, og så vil din vurdering være at jeg har klart meg bra i fem dager uten hjelp?!?
KK –Jeg sier ikke at du har klart deg bra, jeg TROR at du har hatt lite pengerog det SER vi jo, vi SER jo det ut i fra det du har dokumentert…
Jeg – Men HVOR firkantet er du nødt til å være nå egentlig?
KK – Altså – du HAR penger på konto, og da må vi ANTA at du kan kjøpe deg noe mat for de pengene du har, og så vil vi beregne nødhjelp videre.
Du trenger ikke komme opp hit, for pengene kan vi sende deg på konto.
Så du skal slippe å komme opp hit i morgen.
Og så tenker vi på videre livsopphold og det at du har mye utgifter til medisiner og lege og taxi i forbindelse med det at du er sjuk.
I forhold til reiseutgifter så lurer vi på om du har vært i kontakt med legen din i forhold til TT- kort for eksempel.
ABELILA
Jeg – Jeg har forklart deg tidligere at jeg har ingen lege per i dag.
KK – Nei det sa du at du må finne en ny, men har det vært noe snakk om, eller – har det vært økte utgifter nå, at ting har eskalert litt, eller …..
Jeg – Min forrige fastlege har sagt at det er JEG SELV som må søke om TT – kort noe som høres helt horribelt ut, men det er vel sant siden hun sier det. Det har jeg ikke fått gjort, da jeg er for syk til å ta vare på meg selv rett og slett.
KK responderer – Nei, for jeg tenker at det er en ting man kunne prøve da, i forhold til å ha hjulpet deg – at du må bruke mye penger på reiseutgifter.
Jeg – Ja men det hjelper ikke meg i dagens akutte situasjon.
KK – Nei det gjør ikke det…
Jeg – Har dere noe som helst økonomisk hjelp å gi i mellomtiden slik at jeg kan komme meg rundt til lege og til de stedene jeg trenger å dra?
KK – Det jeg har fått godkjent her, er at du får matpenger – altså NØDHJELP, 60 kroner dagen frem til du får livsopphold igjen…
Jeg – Altså hva mener du med ” livsopphold igjen” – mener du det livsoppholdet jeg skal ha fra 1. juli?
KK – Ja.
ABELILA
Jeg – Jeg får altså ikke satsen LIVSOPPHOLDSPENGER så syk jeg er?
Jeg skal leve på 60 kroner dagen ut hele denne måneden helt frem til 1. juli med diabetes og høyt blodtrykk?
KK – DET ER SÅNN VI SER DET NÅ JA!
For du har jo en Grunnstønad, men den er veldig lav.
Så vi ber deg ta kontakt med NAV Trygd, for å høre om det er noen rettigheter du kan ha der for eksempel for å få økt den grunnstønaden du har, eller jeg vet ikke.
Har du noe frikort?
Jeg – Nei.
KK – For sånn som utgifter til lege og medisiner og sånn, er det noe du kan få godskrevet, altså tilsvarer det at du kan få et frikort, eller…
Jeg – Ja det er mulig, jeg har ikke oversikt, og jeg trenger referanser nå akutt sånn for TT- kort og til forhøyede utgifter og alt, men jeg skylder fremdeles min gamle fastlege 1500 kroner, jeg har ikke ny fastlege. Tidligere lege kunne ha skrevet det ut, hvis jeg hadde betalt henne, men hun nekter meg all hjelp overhodet, også medisinsk hjelp, før pengene er henne i hende.
KK – Ja det er faktisk veldig mange leger som sier det, men de har faktisk ikke lov til å gjøre det, da!
Jeg – I følge hvilken lov er det?
KK – Det vet jeg ikke, men det har jeg fått høre her.
ABELILA
Men jeg vet ikke – jeg kan ikke referere til noen lov, det kan jeg ikke! Men vi tenker at det er flere ting her du bør prøve å gjøre, og vi ser jo at du er syk og trenger asså…. At det er flere eeeh…..
Jeg – Tror du at jeg trenger denne ekstrabelastningen med såpass høyt blodtrykk jeg har, og sitte her og skrike til deg, tror du jeg trenger det?
KK – Men vi trenger ikke å gjøre det…
Jeg – Som sagt – Mener du at det er medisinsk forsvarlig av sosialkontoret som vet hvor syk jeg er, jeg har diabetes og skyhøyt blodtrykk, å leve ut måneden på 60 kroner dagen – i dag er det niende og jeg søkte den fjerde juni om å få utvidet livsopphold for å kunne ha et forsvarlig kosthold for å overleve på best mulig måte (Fra 4. juni hadde jeg stått helt uten penger og forsvarlig mat).
Synes du da at det er forsvarlig å snakke med din overordnede og bli enige om at jeg skal ha 60 kroner dagen nå i over 20 dager å leve på med min sykdomstilstand?
KK – Ja vi vet at du har diabetes eeh og du sier du har høyt blodtrykk, men vi vet så lite … Hva innebærer det? Altså HVA … Er det medisiner som du må legge ut for nå, eller…
Jeg – Men du forstår jo at en diabetiker – en hver idiot forstår jo at en diabetiker er nødt til å ha et forsvarlig kosthold, og når man i tillegg har et skyhøyt blodtrykk og har vært innlagt på akutten på Ullevål 3 – TRE ganger i løpet av en 7 ukers tid, så er det klart at det er noe galt!
ABEFERD
Jeg har vært på Legevakten flere ganger, bena mine har hovnet kraftig opp, de vet ikke hva det er, og de tør ikke gi meg medisiner for at jeg er multiallergiker overfor blodtrykksmedisiner. Jeg har lagt ved til dere to ganger skriv den siste tiden fra min tidligere fastlege om at jeg er alvorlig syk, og at jeg må få hjelp.
KK responderer ordrett – Mm. Vi har fått noen skriv fra lege, men det jeg spør deg om er ikke det du svarte på nå, for det jeg spør deg om, er om du har noen utgifter til medisiner som vil være nødvendig for deg, som blodtrykksmedisiner som du har fått resept på, eller hva det er som …
Jeg – Jeg forklarer deg at jeg er multiallergiker, jeg tåler ingen blodtrykksmedisiner. Jeg har kjøpt fem blodtrykksmedisiner fortløpende og du vet jo fra før at jeg også har (…) og måtte kjøpe medisin til nesten 400 kroner.
KK – Ja.
Jeg – Men nå, så trenger jeg fremdeles forsvarlig kosthold ut måneden, da kan jeg ikke leve på 60 kroner ut måneden – det får være grenser!
KK – Mm.
Jeg – Forstår du meg?
KK – Mm, jeg hører hva du sier!
Jeg – Når det inn til deg?
KK – Jeg hører hva du sier, det gjør jeg, men – men – vi har tatt det opp her, og sånn vi ser det nå, så er det nødhjelp som er 60 kroner dagen
Jeg – Og jeg må ha taxi hvis jeg skal ut for eksempel i matbutikken nå, jeg kan ikke bære, jeg kan INGENTING, jeg er syk!
KK – Mm. Men da er det viktig at du tar det med Bestillerkontoret så fort som mulig hvis det er behov for det…

ABFEIGG

Jeg – Jeg er i en akutt, prekær situasjon, jeg lever i den NÅ, og jeg ber om å få utvidet hjelp fra Sosialkontoret!
KK overser meg fullstendig – Ja, men jeg sier at det er Bestillerkontoret i første omgang, det er DE som sitter med TT – kort, så det er i hvert fall viktig da, å rette en henvendelse DIT. Det med taxiutgifter nå og i nærmeste framtid, det har ikke jeg tatt opp nå, for det – så det vet jeg ikke hvordan vi stiller oss til, eeh”….
Jeg viser til det følgende:
Kommunal- og Regionaldepartementet
Meld. St. 7 (2009 – 2010)

Gjennomgang av særlovshjemler for statlig tilsyn med kommunene

13 Nye vedtatte og planlagte tilsynsområder i særlover
13.3 Arbeids- og inkluderings- departementet – forslag til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
«Fylkesmannen vil i tilsyn kunne kontrollere at kommunen sikrer at det faktisk foretas konkrete behovsvurderinger som et ledd i saksbehandlingen av sosialhjelpssøknader, og at det ikke kun utbetales stønad etter et satssystem.
Et annet eksempel på bruken av tilsyn med forvaltningen av økonomisk stønad, vil være kontroll med hvilke dokumentasjonskrav kommunen stiller ved vurdering av søknader.
Lovstridige dokumentasjonskrav vil i praksis kunne begrense retten til stønad».
http://bit.ly/bMRXkn
Jeg – Det står jo i søknaden min at jeg har og må bruke mye taxi fremover nå…
KK – Ja det står det – Og det er jo en av grunnene til at du er i behov av NØDHJELP, men det står ikke direkte at dette er noe du søker om videre, det gjør det ikke.
Jeg – Så må du få omgjort NØDHJELPS- vedtaket til å gjelde som LIVSOPPHOLD – så må jeg få det utbetalt i morgen, for jeg kan ikke leve på 60 kroner dagen slik min helsetilstand er nå du vet jo hva diabetes og høyt blodtrykk er for noe?
ABERÅ
KK – Jada, jeg betviler ikke atte du – atte du helsemessig er i en veldig dårlig – eh – situasjon nå, jeg betviler ikke det i det hele tatt.
Jeg – Nei, og siden du ikke betviler det og vet hvordan situasjonen er, hvordan kan du forsvare det at jeg skal leve på 60 kroner dagen?
KK – Jeg har også rammer og regler å forholde meg til her – men i forhold til livsopphold og taxiutgifter, så må jeg i tilfelle ta det opp her igjen, fordi atte da – det er jeg usikker på om hvordan vi skal vurdere det. Om det blir annerledes vurdering, men jeg vil hvertfall lage et vedtak på nødhjælp som du da får oversendt på konto i morgen.
Jeg – Og det er da ut juni måned fra i dag.
KK – Mm. FRA I MORGEN FOR DU HAR PENGER PÅ KONTO NÅ!
(De 84 kronene som skulle dekke gebyrer på min konto, mens jeg har levd uten mat i hele 5 dager og ikke får penger fra sosialkontoret tilbakebetalt fra fem dager siden jeg søkte livsopphold fordi de 84 kronene har stått inne på min konto)!
Jeg –Og de er jeg nødt til å gå FYSISK ut i dag før klokken tre og hente, er det det du mener?
KK Ja, faktisk, for du har jo 80 kroner på kontoen din, så da må vi kunne anta at det går an å bruke de for å kjøpe seg no mat i dag!
Jeg – Nå er klokken blitt fire minutter over halv tre, jeg bruker svært lang tid å gå bort til banken, jeg har ikke orket verken å dusje, vaske håret eller gjøre noen ting i dag. Forteller du meg da, at – i tillegg til denne opprørende samtalen her  – så skal jeg gå bort i banken og få ut de pengene for at dere skal kunne utbetale meg de pengene jeg skal leve for ut måneden, er det det du sitter og forteller meg nå?
KK: Vet du hva, jeg tror kanskje at vi må legge på hvis det skal være en sånn tone som det her.
Det jeg sier ja, du har penger på konto i følge saldo. Da må det gå an for deg at du bruker de…
Jeg – Vet du – Dette kommer til å få et helvetes etterspill, det skal jeg bare love deg. Og det skal omgjøres fra nødhjelp til livsopphold i morgen, i følge til det dere vet om min sykdomstilstand nå. Dette går ikke an!
KK – Nei jeg hører hva du sier, men jeg tror ikke det er noe poeng at vi drar den diskusjonen lenger nå, for jeg har ikke noe å si utover det som er sagt egentlig, men jeg har sagt at jeg skal ta det opp mer her…
ABELILA
Jeg – Og hvis ikke de 80 kronene blir tatt ut i dag, så forstår jeg det sånn at nødhjelpen ikke kommer til å bli satt inn på min konto i morgen. Er det sånn å forstå? Har jeg forstått det riktig da?
KK –Neei! Det har du ikke. Men for det er penger som vi beregner at du kan ha nå for mat.
Jeg – Hvor mye ut måneden vil den totale nødhjelpen bli?
KK–Neei, jeg sier ikke at du får alt på en gang i morgen!
Det vil bli fordelt litt, men du vil bli innvilga nødhjelp ut måneden ja!
Jeg – Og så behandler du søknaden at livsopphold skal gjelde fremfor nødhjelp fra i morgen, det forelegger du for din sjef (RR) (og Vildgun Steinhaugen som til sist kontrollerer vedtaket) i følge det jeg har forklart deg i dag og tidligere, og fra bekreftelsene du har fått fra min fastlege.
KK – Jeg har sagt at jeg vil drøfte det om livsopphold med min leder ja! (Marit Gunnes)
Jeg – Og utgifter til taxi.
KK – Jeg skal ta med det ja, jeg skal referere til denne samtalen. Så får vi bare se, men jeg kan ikke love noen ting.
Men som vi ser det, sånn ut fra situasjonen din, så er det klart at du trenger hjelp, for du er sjuk!
Men om dette er rette sted – sånn på lang sikt, det trokke vi. For vi tenker atte man må søke TT- kort, det må undersøkes, og rettigheter i forhold til Trygdekontoret.
Jeg Ja, men du forstår også at det vil ta forferdelig lang tid, jeg trenger LIVSOPPHOLDSPENGER NÅ, i de nesten 21 dagene som er igjen av måneden.
KK – Jada, så – men det er i alle fall viktig å få gjort noe med det, sånn at det i hvert fall kommer til vurdering, for som du sier sjøl, så – tar det tid!
Jeg – Vil du ta en telefon til meg i morgen for å fortelle meg om jeg får innvilget livsopphold i stedet for nødhjelp?
KK – Ja, jeg kan ta en telefon til deg, jeg vet ikke når på dagen, men du vil få beskjed.
Jeg – Og hvis jeg ikke får livsopphold ut måneden i stedet for nødhjelp, da kommer det til å bli iverksatt tiltak.
KK – Er det noe jeg skal oppfatte som en trussel, eller hva…
Jeg – Det skal du ikke oppfatte som en trussel, det skal du oppfatte som en ren opplysning.
KK – Okay.
Samtalen avsluttes.
ABELPRA
Sosialkontoret innvilget kun nødhjelp, intet annet ble gjort. Ingen gode løsninger ble arbeidet frem i etterkant heller, enda KK svært godt oppfatter hvor fortvilt jeg er – ikke bare her, men i flere samtaler.
Man oppfatter meget vel at hennes pågående agenda, rett og slett er og fortsette og jævles med meg på den mest utstuderte kverulerende måte helt til jeg når bristepunktet med flere repetisjoner av konsekvent svada som overhodet ikke berører hvordan hjelpe meg og ta stilling til mine spørsmål ut fra den akutte situasjonen jeg befinner meg i.
Jeg ber om at KKs bevisste neglekt av min uttalte fortvilelse, helsetilstand og det totale fravær av hjelp som hun hører at jeg trenger, må få alvorlig etterspill for henne! Denne telefonsamtalen sier alt, og viser mer enn godt nok frem den overlagte manipulering, raljering og hersing med meg som tar plass i etaten!
Man hører at overfor alt jeg ber om, følger grov provokasjon, trenering, manipulering – i det hele tatt – jeg bare jattes med og jeg får virkelig unngjelde for at jeg står på og har klaget på grove misligheter fra dette kontoret og på KKs leder.
For slik som DETTE behandler man IKKE de som er avhengig av hjelp fra sosialkontoret! Grotesk!
ABEEN
KK ringer meg tilbake 10.06.2009, etter avtalen dagen før;
Jeg spør henne hva de har kommet frem til.
KK – Du er innvilga nødhjelp ut måneden.
Og så er det sendt da forvaltningsmelding på det som gjelder, livsoppholdet, ekstra livsopphold i forhold til det som er nevnt tidligere for deg med dokumentasjon på de utgiftene du har hatt, som du viser til i forhold til lege og medisin og taxi eventuelt, sånn at da ligger det med livsopphold, i påvente av kvitteringer på ting…
Men det er sendt penger til deg i dag i alle fall, i forhold til nødhjelp.
KK – Du får nødhjelp, og det er for å sikre deg et nødvendig livsopphold.
Jeg – Du sikrer jo ikke mitt nødvendige livsopphold, og det vet du jo!
KK overhører meg igjen – ”Og ut over det, det som går på ekstra livsopphold ut over det, da at du har ekstra utgifter til lege og medisiner og taxi på grunn av sykdom som gjør at nødhjelpen ikke er tilstrekkelig, så trenger vi dokumentasjon på det du har hatt til utgifter. Altså det livsoppholdet er blitt brukt til”.
Jeg – Som sagt til deg før, så har jeg veldig lite kvitteringer på det, men du vil ha de kvitteringene som er for å trenere det. Du kunne sagt dette på mandag da jeg kom bort til deg.
KK– Du kan godt se det sånn, men det har jo vært en kontinuerlig vurdering her, ut i fra de samtalene vi har hatt inntil i går.
Jeg – Ja, men jeg mener at denne såkalte kommunikasjonen har vært helt under pari, for dette kunne du fortalt meg om og krevd, du hadde søknaden der av 3 eller 4. juni, jeg skriver der alt jeg sier nå – Jeg har ikke stort av kvitteringer, – ”Jeg har vært for syk! Vær så snill å hjelpe meg”!
KK – Mm. Men som jeg sier; Den regningen i forhold til din saldo, var å vurdere om du har krav på matpenger og nødhjelp. Det har du dokumentert, og derfor fått innvilga (nødhjelp). Det har jeg også bedt deg om før – fordyra livsopphold som du søkte om sist, at da trenger vi noe mer …
Jeg – Ja, men jeg snakket med deg om at dere måtte ha alt om diabetessykdommen på meg der borte, og du svarte at ja det tror jeg vi har.
Så sa jeg at ikke skriv et avslag på den før du evt. har snakket med meg, ring til meg, så skal jeg sende inn det som kreves for at jeg har diabetes, hvis ikke dere har nok dokumentasjon på det.
Dermed så dumper det bare ned et avslag i posten, uten at du har snakket med meg!
KK – Og det er vurderinger vi har tatt her, det …
Jeg – Ja men hva synes du om det?
Nå må ikke du bare overkjøre meg.
Dette har faktisk skjedd, vi har pratet om det, så gjør du stikk i mot det som vi har avtalt.
KK – Mm. Det var vurderinger som vi har tatt her i etterkant om at det må undersøkes mer sånn i forhold til NAV…
Jeg – Men hvorfor innhentet du ikke noen flere opplysninger, hvorfor ba du meg ikke komme med papirer som jeg sa før du satte avslaget ditt, ligger det noe fornuft i det?
KK– Det er på bakgrunn av de vurderinger VI har tatt her etter å ha drøfta saken her. Og det som var viktig for oss da, var at DU undersøker hvilke andre rettigheter og muligheter du har, i forhold til din sykdom og …
Jeg – Er ikke det noe dere skal gjøre for meg? Får ikke dere betalt for å gjøre en jobb der borte, skal ikke dere gjøre noe av den utredningen selv?
KKEeeeeh… Det er hvertfall ikke VI som sitter, asså med hovedansvaret for atte – vi må kunne forvente at også du kan være behjelpelig med å ….
Jeg – Ja men jeg sier jo at jeg sitter med dokumentasjon her!
Hvis dere ikke har nok der borte, så må dere spørre meg før du sender avslag.
Var det veldig viktig å få gitt avslag da før jeg skulle sende dokumentasjonen?

ABFEIIG

KK – Men i forhold til nå, den saken som gjelder nå, så ber vi deg, i og med at du skriver…
Jeg – Ja men du svarer meg jo ikke på det jeg spør deg om, nå går du over til noe helt annet!
KK – Ja, okay, forklar igjen…
Jeg – Jeg vet ikke – Nå er det tredje eller fjerde gang jeg spør deg;
Var det veldig viktig å få satt et avslag på fordyret kosthold til diabetes når du sier at det er viktig at jeg samler sammen dokumentasjon og sender, og jeg sa at før du setter avslag, hvis dere ikke har nok dokumentasjon, så snakk med meg!
Det lovte du å gjøre men det gjorde du ikke!
KK – Jeg har allerede gitt deg en redegjøring på det – føler jeg, jeg sa at i sta når jeg snakka med deg, så tok vi det opp til vurdering her, og da fant vi det rimelig atte du… eeehhhh… at DU burde kontakte NAV Trygd, for å høre hvilke rettigheter du har der i forhold til din diabetes, æææhhhh…
Jeg – Men var det viktig å sette avslag før den beskjeden, vi var enige om å holde en åpen kommunikasjon!
KK – Det ble vurdert sånn ja!
Jeg –Av hvem?
KK – Av…på kontoret her, om at det er viktig, om atte atte… DU får undersøkt de mulighetene du har, eeehh… i forhold til NAV Trygd, eeehhh…. Om at DU hører der, i forhold til…
ABOV
Jeg tar med et utdrag av et referat fra den tidligere telefonsamtalen med KK vedrørende dette  jeg her sikter til, som tok plass 30.03.2009 som viser at Amundsen lovet meg å ikke sette avslag før jeg ble kontaktet slik at de ville kunne motta alle papirer de trengte fra meg hvis der manglet noen hos dem.
Hun visste at jeg var for syk til å overklage hvis hun misligholdt denne avtalen! :
(…) Jeg – Men da må det altså foreligge en legeerklæring på at jeg har diabetes, og at legen skriver at jeg trenger et fordyret kosthold og mer penger til det?
KK – Men det – ja det
Jeg – Det er sånn plankekjøring som dere trenger? Ikke for det dere er dumme, men fordi dette behøves i dokumentasjonen rett og slett? Det er påkrevd?
KK – Ja vi trenger jo i hvert fall å kunne se at hvis du begrunner det med at du har en diabetessykdom, så er det gunstig at du dokumenterer det, men som du sier, så kan det godt hende at vi har papirene her, det tror jeg gjerne at vi har. Men at du i hvert fall skriver hva du begrunner det i sjøl!
Jeg – Da trenger jeg ikke en legeerklæring med andre ord?
KK – Hvis du kan få det, så er det positivt.
Jeg – Ja for det trengs for byråkratiet liksom.
KK – Jeg ser ikke om det ligger her, for jeg har ikke mappa foran meg.
Jeg – Nei. Så selv om du finner det, så trenger du dette for byråkratiets skyld..
KK – Det er godt mulig at det ligger i mappa di det som sier det at du har diabetes, og da er det selvfølgelig tilstrekkelig!
Jeg – Det har ligget der siden 2003!
KK – Ja, men da tar vi utgangspunkt i det.
Jeg – Javel. Da slipper jeg å gå til lege først, og kommer til dere i dag og skriver erklæring på at jeg lever for dårlig og at jeg trenger mye mer penger per måned for at ikke helsen min skal bli ødelagt, i form av et forsvarlig kosthold.
KK – Ja, du… skriv det du ønsker, og så må vi ta en vurdering ut i fra det.
Jeg – Ja.
KK – Mm. Og trenger vi noen ekstra opplysninger ut i fra det som kommer fram, så må vi bare spørre etter det i etterkant.
Jeg – Ja kan du ikke gjøre det før du setter et evt. avslag, for der vil det evt. stå at ”vi har ikke noen nyere legeerklæring som støtter dette” – altså da må du heller ta en telefon til meg og ikke gjøre det veldig vanskelig, det håper jeg du kan være med på?
KK– Ja, da sender vi en forvaltningsmelding, det gjør vi ja!
Jeg – Ja. Før eventuelt avslag på grunn av det.
KK– Ja, Hvis vi trenger noen flere opplysninger for å behandle søknaden, så gjør vi det!
Samtalen avsluttes.
OVERNEVNTE ER SAKSET FRA POSTEN SOM VISER YTTERLIGERE SAMTALER MELLOM MEG OG SOSIALKONTORET:
Nordstrand Sosialsenter – Marit Gunnes, Trude Amundsen, Anette Jørve og Vildgun Steinhaugen. Slik behandler de brukere som leverer klager på tjenestene:
http://bit.ly/bHqUv7
ALLE JÆVLENE PÅ ET BRETT
Jeg siterer Trude Amundsens øverste sjef – Vildgun Steinhaugen (i midten på bildet) fra journal som jeg fant i ettertid, der hun personlig tilkjennegir at hun er klar over min daværende helsetilstand:
Saksfremlegg Saksnr: 2003/01562 Dato 18.08.2003.
“Det fremkommer i tillegg fra klagers side at hun har diabetes og astma.
Disse sykdommene forsterkes av langvarig stress.
Dette er dokumentert av lege Svein Høegh Henriksen datert 12.06.02.
Klager har innlevert dokumentasjon på nylig legebesøk vedrørende høyt blodtrykk og stress.
Klager har selv ønsket at det ble vedlagt papirer fra legevaktbesøk. Vedlegg nr. 13 (…)
ABINGy
Stortingsmelding Ot.prp. nr. 47 (2005-2006) Om lov om arbeids- og velferdsforvaltningen. 8 – Brukermedvirkning og individuell plan 8.1
Sosialtjenesteloven § 8-4 pålegger sosialtjenesten en plikt til å rådføre seg med brukeren ved utformingen av tjenestetilbudet.
Det skal legges stor vekt på hva brukeren mener (…)”.
I Ot.prp. nr. 29 (1990-1991) Om lov om sosiale tjenester mv. (Sosialloven) er uttalt:
”Departementet er enig i utvalgets forslag om å innta en bestemmelse som uttrykkelig slår fast at klienten tas med på råd. For å oppnå et tjenestetilbud mest mulig i samsvar med den enkeltes ønsker har departementet funnet det nødvendig å presisere i lovteksten at det skal legges stor vekt på hva klienten mener (…)
http://bit.ly/9z44Np
ABEEN
(Telefonsamtalen fra 10.06.2009 forts):
KK – Jeg skal bare gi en beskjed, og den er sånn at du har fått innvilga livs – eh du har fått innvilga nødhjelp, eh og så er det nå sendt en forvaltningsmelding på det som gjelder for livsopphold for juni. Og det er fordi vi vurderer det sånn at hvis vi skal vurdere det, så må vi ha dokumentasjon på de utgifter du har
Jeg – Da skal jeg sende inn og dokumentere de utgifter som jeg i min fortvilelse skriver inn på søknad samt sier at jeg har vært for syk til å innhente og ta vare på, så jeg skal slenge inn den lille dokumentasjonen som du allerede er kjent med fra sist torsdag, og i samtaler tidligere. Denne lille dokumentasjonen skal dere ha av hele det store bildet der jeg har vært for syk til å huske å ta vare på dokumentasjon. Først da skal dere vurdere livsoppholdet i tillegg til nødhjelpen fra i dag.
KK – Ja, det er riktig!
Jeg –Og det finner du ut 8 dager etter at jeg sendte inn søknaden om livsopphold!
KK – Men det er nødhjelpen som er hastesaken her.
KK forteller at 720 kroner er sendt meg i dag for to perioder, fra 10.06.2009, til 21.06.2009.
Altså –  i hele 11 dager skal jeg med diabetes, høyt blodtrykk, alvorlig syk og med tre akutte sykehusinnleggelser på rappen leve for 720 kroner etter all min fortvilelse, legedokumentasjon og forsøk på å forklare en ulevelig og skremmende livs og sykdomssituasjon som jeg har forelagt KK.
Jeg må gå ut fra at utreder ved selvsyn leser og oppfatter den uhyrlighet det er at jeg med såpass høyt BT skal være nødt til å virkelig KJEMPE mot saksbehandler og attpåtil bli møtt på en slik måte.
Overnevnte, dreier seg om slu og beregnende kverulering fra en farlig inkompetent saksbehandler og hennes kumpaner – teamleder Marit Gunnes og sosialleder Vildgun Steinhaugen.
ABAKT
Man hører flere ganger på opptak – og som vist i bloggserien at KK sier hun må ”drøfte ” min sak med sine overordnede.
ALT blir ugjennomtrengelig og vanskeliggjort, og ”avgjørelsene” repetisjoner av ”vi har tatt en samlet vurdering her” mangler hele tiden rot i det minste snev av både faglig forsvarlig skjønn, vett og forstand! For ikke og snakke om alle lover og retningslinjer som blir brutt!
HVOR er det jeg blir hørt?!
Hvilke tiltak er det som – i henhold til lovverk og forskrifter som akutt blir iverksatt for å avhjelpe den sterkt belastende situasjonen jeg står i?
Er det noen som klarer å lese seg til det her?
Individuell plan – Ansvar – Utarbeidelsen av planen skal skje gjennom et samarbeid mellom ulike tjenesteytere og etater:
http://bit.ly/9RSuFs
Den indre klikken ved sosialkontoret:
http://bit.ly/bUrNEf
ABETISK
Denne bevisst nedbrytende taktikken sett i forhold til min særdeles vanskelige livs og sykdomssituasjon er rimelig oppsiktsvekkende.
Den er opp i dagen ondsinnet, og det er ingen tvil om at aktørene involvert, er meget vel klare over hva det er de holder på med.
Jeg forteller at jeg skal komme bort med de få kvitteringene jeg har, som KK først har bedt om 8 dager etter at jeg søkte om livsopphold.
KK svarer at vanlig behandlingstid på livsopphold er to uker, slik at dette ikke vil være uforsvarlig.
Jeg – Men da regner du fra dagen jeg søkte livsopphold, 3 eller 4. juni?
KK – Du har levert søknaden da ja, men jeg svarer ikke på hvordan vurderingen av søknaden vil bli…
Jeg – Men søknaden gjelder fra den 3 juni jeg leverte den, altså?
KK – Det vil som sagt bli en vurdering…
Jeg – Kan du gjøre meg en tjeneste å sende meg en e-post.
Jeg ringte legekontoret og snakket med sekretæren, på grunn av at jeg trengte akutt medisinsk hjelp nå, fordi jeg trenger en henvisning for jeg er alvorlig syk.
Hun sier at min fastlege nekter meg all hjelp, før all innbetaling fra meg er henne i hende. Hun fortalte at dere evt. måtte dekke opp de 1500 kronene utestående der.
Jeg orienterer også Amundsen om at min nye fastlege Rune Aakvik etter to konsultasjoner fant ut at han ikke ville ha meg som pasient fordi han var en personlig venn av denne min tidligere fastlege og at jeg var i en fortvilt sykdomssituasjon der jeg attpåtil sto helt mellom leger, altså fullstendig uten medisinsk forsvarlig bistand.
KK – Ja men da får du levere inn den sammen med den andre dokumentasjonen så blir det en del av vurderingen….
Jeg – Ja men så sa du til meg i forrige samtale at det ikke var lov av min fastlege å nekte meg medisinsk hjelp der fordi jeg ikke hadde betalt.
Så kan du være så snill å sende meg den loven over mail, så jeg kan…
KK – (avbryter) – Nei, det kan … det har jeg ikke… asså det sa jeg til deg i går, at jeg vet… jeg sa at jeg … det er det jeg har hørt, eh det kan hende at det gjelder sånn helt akutt krise, det kjenner jeg ikke godt nok til, og det sa jeg til deg i går at jeg ikke har noen paragraf å vise til.
Jeg – Nei, men kan du være så snill å lete den fram i dag, for den trenger jeg veldig nå.
KK – Det kan jeg ikke hjelpe deg med, så daaa…..
Jeg – Det kan du ikke hjelpe meg med?
KK – Nei, det kan jeg ikke hjelpe deg med.
Jeg – Hva begrunner du det med?
ABEEN
KK – Fordi jeg ikke eh – jeg kjenner ikke godt nok til det! Jeg sa bare at det var noe jeg hadde hørt, sånn at det …
Jeg – Ja men nå står jeg oppe i en såpass vanskelig situasjon, jeg trenger koordinert hjelp fra lege og fra sosialkontor og at du gjør jobben din og følger opp når det er såpass krise.
Jeg får ikke medisinsk hjelp og da var det veldig bra å høre at du mente at det kanskje ikke var lov.
Så spør jeg deg om du kan sjekke dette videre opp for meg og sende meg det på mail i dag.

KK – Men – jeg kan høre her, men det kan jeg ikke love deg, at vi kan hjelpe deg med å finne noen riktig paragraf på det.
Jeg gjentar det KK har sagt, og forteller henne at jeg har en nabo på besøk som smilende står og rister på hodet og sier at dette ikke går an!
KK – Det vi kan hjelpe deg med, er at du leverer den fakturaen som er utestående til legen, så får vi ta en vurdering på det.
Samtalen avsluttes.
Jeg mener at jeg gikk bort dit og søkte om legeregningen men at jeg glemte å legge den ved.
Sosialkontoret har nå bred dokumentasjon på min svært vanskelige totale livssituasjon både nedtegnet og i gjentatte telefonsamtaler. Allikevel blir jeg ikke orientert om fravær av regning, og mottar bare avslag uten ytterligere kommunikasjon.
Dette orker jeg ikke å påklage, men det må også KK og hennes kumpaner ha regnet med etter å ha hørt hvor nedkjørt jeg var.
ABEFOON
Jeg ringer KK igjen 29.06.2009;
Kort samtale. Vi snakker om skatteoppgjøret 2009. Deretter sier KK;
I et av de breva du skrev her, så sa du at du kunne trenge hjelp i forhold til trygderettigheter og atte du er sjuk og noe sånt no.
Jeg – Ja, jeg synes jo at det er veldig merkelig at jeg har gått i et helt år på sosialhjelp og ikke en gang fått vite at jeg kan ha den rettigheten at jeg kan søke Rehabiliteringspenger.
KK responderer helt uanfektet – Rehabiliteringspenger kan være aktuelt ja.
Sånn at eh jeg har henvist deg til en som kalles trygdekonsulent, eh som vil innkalle deg til en time da eh så dere kan snakke sammen og så – og så han hjelper deg i forhold til det!
(Jeg tilføyer: Dette var konsulent Jon-Arne Kolstø som ikke hjalp med noen ting av det han lovet meg i timen som kom i stand. Han – eller hans overordnede, Vildgun Steinhaugen, makulerte i etterkant møtereferatet han satt og skrev mens jeg var der, og Kolstø unnlot å føre opp i loggen at jeg var møtt til timen)!
Les Del 5. av denne serien:
http://bit.ly/cdYGKF
Jeg – Etter et helt år!
KK – Ehm –  ja jeg vet ikke når du kom i kontakt her (!?)
GRØDUM
MEN DET VET AMUNDSEN MEGET VEL!
Les de to møtereferatene med KK og JJ som innkalte meg dit sommeren 2008 ved dette kontoret – DE STÅR NEDERST I DENNE POSTEN.
Møtene tok plass rett etter at Nav tok fra meg min Yrkesrettede Attføring og sendte meg rett over på sosialen.
KK forts: – Men det har jo vært en prosess da i forhold til at når du kom hit så blei det vurdert sånn at du skulle henvises til tiltak, altså tiltakskonsulent fordi du skulle søke jobb, så det har jo vært en prosess, ved at man ser at det ikke er så aktuelt ved at du nå er sykere enn det det virket som da,da.
Det er sånn vi oppfatta deg når du kom hit at det var aktuelt å søke jobber
http://bit.ly/abCbG
Jeg Ja det var aktuelt kanskje de to tre første månedene, men så ble jeg bare enda verre og sykere, og det var jeg også i siste møtet med dere, jeg var kjempesyk!
KK – Ja.
Jeg – Sosionomen ved Ullevål sykehus som ringte dere derfra når jeg lå med oksygen, formidlet at jeg trengte penger øyeblikkelig (jeg skulle straks sendes hjem) – og da fikk hun tilsvar om at jeg først måtte gå i banken og få med meg utskrift fra siste måneds saldo.
Jeg er helt sjokkert!
KK overhører meg som vanlig Ja. Men jeg ville bare, for atte da – da skjønner du hva det er, når du får en innkalling fra en som heter Kolstø for han jobber her han også og sitter i 2. etg.
Jeg – Ja. Nå har jeg også fått nok et avslag fra dere på forsvarlig kost ut måneden så syk jeg er. Jeg synes at det har vært en forferdelig subjektiv og uprofesjonell holdning hos dere, med unnlatelser av hjelp i en særdeles vanskelig sykdomssituasjon. En uttalt uvilje og motvilje.
Det at jeg har gått på sosialhjelp et helt år uten å ha fått noen bistand og hjelp til å kunne tatt tak i mine rettigheter og kommet meg over på noe annet enn sosialhjelp, det synes jeg at har vært helt forkastelig.
KK– ”Mm”.
Jeg – Så dette kommer jeg til å gå videre med, og jeg kommer eventuelt til å gå sammen med Helse- og Sosialombudet og spørre om dette skal politianmeldes.
Jeg synes dette er så grovt, jeg er så syk, og jeg har mottatt den største uvilje og motvilje og trenering og rett og slett likegyldighet fra dere.
KKOkay. Det var jo dumt at du oppfatter det sånn, det er det.
For det er jo ikke det vi ønsker.
Men jeg hører hva du sier, og det – det – ja.
Jeg hører det.
Det er dumt at du oppfatter det sånn.
Fordi vi ønsker jo å kunne hjelpe deg videre, hvertfall…
Jeg – Ja men det var også det største svada jeg noensinne har hørt.
Samtalen avsluttes.
– INGENTING BLIR GJORT!
– INGEN HJELP BLIR GITT!
ALLE JÆVLENE PÅ ET BRETT
På denne bakgrunn vil jeg enda en gang gratulere bydelsdirektør Per Johannesen med ”Timillioners-kaka ingen drømte om” av 27.01.2010, der Johannesen smilende står og spiser kake mens han skryter:
Bydel Nordstrand går med overskudd for første gang siden 2004. For to måneder siden var prognonsen ti millioner i underskudd”!
Han presiserer at innsparingen har vært mulig ved et nitidig arbeid i hele organisasjonen og i bydelsutvalget.
Men hvor har dere klart å spare inn ti millioner i et trangt budsjett?
Noen av endringene er helt konkrete og knytter seg til forhold vi per november ikke ennå hadde full oversikt over. Andre årsaker er mer generelle og vanskelige å estimere, selv om de utvilsomt har hatt til dels stor effekt, forklarer Johannessen…
http://bit.ly/9FG8vF
Jeg tør ikke en gang tenke på hvor mange andre med meg som har opplevd tilsvarende kriminelle forhold ved dette kontoret (og sikkert flere steder)  – som er såpass ødelagte og desillusjonerte at de aldri en gang orker å begynne å ta tak i en klage.
Vi får vel bare lene oss på at det er noe som heter karma…
Sosialklienter står uten rettigheter
Kommunene er ikke underlagt kontroll av sine sosialtjenester.
En fylkesmann kan ikke gripe inn når sosialklienter blir dårlig behandlet , eller ikke får den hjelp de etter loven har krav på.
Norge har i dag 120 000 slike klienter som til sammen leverer rundt 5000 klager på sosialkontorenes oppførsel.
80 % av dem når aldri fram med klagen skriver aftenposten.no
http://bit.ly/9AzsvR
images
Jeg minner om at Vildgun Steinhaugen – sosialleder for Nordstrand sosialsenter, gjentatte ganger tidligere har måttet svare for Fylkesmannen og Helsetilsynet i Oslo og Akershus, vedrørende omfattende avvik hva angår tjenesteytelsene ved dette kontoret
KLAGE – VARSLING-RAPPORT OM UTSTRAKT MAKTMISBRUK OG KAMERADERI I FORVALTNINGEN BYDEL NORDSTRAND
http://bit.ly/cyr0Go
Og avvikene som der ble avdekket allerede i år 2005 er på ingen måte rettet opp, hvilket min varsling mer enn godt nok attesterer.
Dette bekrefter en inkompetent ledelse som med vitende, vilje og med utstudert forsett, velger å utsette borgere for veloverveid sosialkriminalitet – og det kommer de unna med – ustraffet!:
Rapport fra tilsyn kommunale helse- og sosialtjenester til voksne personer (over 18 år) med langvarige og sammensatte behov i Oslo kommune, bydel Nordstrand 25.10.2005
6. Funn
Avvik 1 :
Det mangler et system som sikrer forsvarlige tjenester overfor tjenestemottakerne til enhver tid
Avviket er brudd på følgende myndighetskrav:
Lov om sosiale tjenester § 8-1, § 8-4, § 4-3 jfr. § 4-2, forvaltningsloven kap V, Lov om helsetjenesten i kommunene §§ 1-1 og 2-1, sammenholdt med § 1-3 a og 6-3 tredje ledd, samt § 1-3 annet ledd, jfr. forvaltningsloven kap V, Lov om pasientrettigheter § 3-1, Forskrift om habilitering og rehabilitering § 8, annet ledd, Forskrift om individuell plan §§ 4 og 7, Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten § 4 Revisjonsbevis :
 • Bestillerenheten er ikke tilstrekkelig kjent og tilgjengelig for brukerne
 • Det varierer i hvor stor grad bestillerenheten samarbeider med de ulike utøvende tjenester i å utforme vedtak som dekker brukerens behov
 • Lang saksbehandling for enkelte vedtak kan innebære forsinkede tjenester til brukerne. Midlertidige ikke formelt godkjente tjenester blir iverksatt i slike tilfelle.
 • Dobbeltarbeid og at brukerne kan bli kasteballer mellom tjenester blir beskrevet som et mulig resultat av mangelfullt samarbeid, koordinering og forsinkede vedtak.
 • Bydelen mangler en kjent og allment akseptert koordinerende enhet for rehabilitering og habilitering
 • Brukermedvirkning viser store variasjoner i så vel vedtaksprosessen som i utformingen av tjenestene. Brukermedvirkningen er dessuten mangelfullt dokumentert.
 • Det varierer i hvilken grad individuell plan er kjent, vurdert og satt i verk for alle som trenger den
 • Koordinering og samarbeid mellomVurdering og begrunnelser for vedtak/beslutninger er mangelfullt dokumentert.
  • bestillerenheten og utøvende tjenester samt
  • mellom de ulike utøvende tjenestene viste store variasjoner.
http://bit.ly/dMPehM
Klagen på Nav Nordstrand Sosial til Fylkesmannen:
http://bit.ly/asA4eH
Tilsvar på Nav Nordstrands “saksfremlegg” til Fylkesmannen ved Avdelingsdirektør Gerd Reisvollsveen
http://bit.ly/dyKpip
img650x367
Herunder blir informasjonen i  følgende poster særdeles viktig å merke seg:
Fraværende rettssikkerhet for mange av landets borgere (Forvaltningenes hjemmelagde regler)
http://bit.ly/vZ5qgK
LES VIDERE UTDRAG FRA FYLKESMANNENS MANGE KÅSERIER HER – ÅRVISSE REPRISER AV ET AVTALT SKUESPILL SOM ALDRI VIL KOMME TIL Å BLI TATT AV PLAKATEN:
Sosialtjenestens systematiske avvik og Fylkesmannens fravær av konkret inngripen
http://bit.ly/sa6v67
Og jeg fremhever spesielt denne udiskutable og sterkt bekymringsverdige realiteten:
Regionaldepartementet
Meld. St. 7 (2009 – 2010)
Gjennomgang av særlovshjemler for statlig tilsyn med kommunene
13 Nye vedtatte og planlagte tilsynsområder i særlover
13.3 Arbeids- og inkluderings- departementet – forslag til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (…)
ABAUS
I 2007 ble det ført til sammen 181 tilsyn med kommunal sosialtjeneste i form av systemrevisjoner (…)
I 143 av disse tilsynene ble det avdekket lov- eller forskriftsbrudd (avvik).
Dette er avvik som medfører at personer ikke får de tjenestene de har krav på etter loven.
Forsøk som enkelte embeter har utført med tilsyn på tjenesteområdet økonomisk stønad, har alle avdekket brudd på sosialtjenestelov og/eller forvaltningslov.
Disse forsøkene har vært gjort på oppdrag fra departementet og med samtykke fra kommunene (…)
Statens helsetilsyn rapporterer at manglende tilsyn på disse forvaltningsområdene fører til at dette er de områder av sosialtjenesten som Helsetilsynet har minst kunnskap om.
Dette begrenser også Helsetilsynets rapporteringer til departementet.
Helsetilsynet skriver i sin Tilsynsmelding for 2007 at tilsynet mener rettssikkerheten for sosialhjelpsmottakere er for dårlig ivaretatt i det regelverket som gjelder i dag (…)
Klageinstituttet skal sikre at den enkelte får oppfylt sine rettigheter.
Klagestatistikken viser imidlertid at knapt to prosent av vedtakene etter sosialtjenesteloven blir påklagd.
At det er få som klager kan imidlertid ikke tas til inntekt for at det er tilsvarende få som blir utsatt for regelbrudd og som ikke får de ytelsene eller tjenestene de har krav på.
Det kan være ulike forklaringer på at få brukere av den kommunale sosialtjenesten benytter klageadgangen.
http://bit.ly/foPuPZ
ABAKT
Tapet møtereferat fra første møtet med representanter for Nordstrand Sosialsenter 14 Juli eller August 2008
Første møte Nordstrand Sosialkontor med Trude Amundsen Sørheim (KK) min nye saksbehandler) og Malin Karina Larsen (JJ) Tiltakskonsulent:
KK og JJ forteller meg at de har hørt at det har vært konflikter med Nav, og ber meg fortelle litt om hva jeg har tenkt fremover.
Jeg forteller om konfliktene i detalj, at jeg har vært gjennom en belastning uten like og opplyser dem om at jeg har skrevet flere innlegg om disse forholdene på Aftenposten Debatt, samt hvor de kan finne dem. Møtet med Konsulent Kolstø står først, i samme innlegg: Del 5
http://bit.ly/cdYGKF
NAV Nordstrand Sosial: Informasjon om grovt maktmisbruk – fortsettelse av serien i 6 deler.
http://bit.ly/aD9pT9
Den indre klikken ved sosialkontoret:
http://bit.ly/bUrNEf
Sosialkontorets projisering – Tapet telefonsamtale med sosialleder Vildgun Steinhaugen 02.02.2011:
Rapport: Nav-saksbehandlere – Nav Nordstrand sosial:
http://bit.ly/bMLPNv
Nordstrand Sosialsenter – Marit Gunnes, Trude Amundsen Sørheim, Anette Jørve og Vildgun Steinhaugen. Slik behandler de brukere som leverer klager på tjenestene:
http://bit.ly/bHqUv7
Nav instruerer lege til å endre sin erklæring om 100 % uføretrygd for pasient?
http://bit.ly/HRY6sA
Om meg – Del 2:
http://bit.ly/zKYewd
Forbrytelser i den Offentlige Tjeneste – Forbrytelser uten straff
http://bit.ly/dZxQ3D
abone_brekke
Nav – Ordførerkandidat: “Redd for at saksbehandlere skal hevne seg”:
Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?
http://t.co/GsSLO0Zr
Fasiten – Hvordan sosialhjelpsmottakere langsomt blir tatt livet av, og annen nyttig informasjon
http://bit.ly/QDmTaJ
Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond. Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold
http://bit.ly/ejaH4
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V

 

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

april 2010
M T O T F L S
« mar   mai »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: