Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker sin viten om mine funksjonshemminger mot meg:


ABFØØØR

Funksjonsvurdering i attføringsbedrift

Fakta

Attføringsbedriftene har de siste to årene samarbeidet med Rikstrygdeverket om å utvikle et tilbud om funksjonsvurdering til ansatte i IA-virksomheter.
Standarden som ble testet ut i Akershus, Oppland og Buskerud, ble landsdekkende 1. mai 2005.
Forutsetninger i attføringsbedriften
 • Ansvarlig for at eksterne bedrifter som eventuelt benyttes i funksjonsvurderingen holder god faglig og miljømessig standard.
 • Arbeidstaker skal være kjent med og godkjenne sluttrapportens innhold (…)
 • Rapporten fra funksjonsvurderingen bygger på et kvalitetssikret dokumentasjonssystem.
http://bit.ly/iPSsLn
IMG_7211
Her står fire sammendrag av min historie, i tillegg til på forsiden av bloggen:
Advokat om min Navsak: “Myndighetsmisbruk Big Time!” – Har du bevis kan dette bli “sprengstoff” i pressen”!
http://t.co/lPadlwHj
Forbrytelser i Den Offentlige Tjeneste – Forbrytelser uten straff
http://bit.ly/dmtf1N
Navansatte og utskjelling – Slik skaper etaten uføretrygdede
http://bit.ly/eOMfax
Om meg – Del 2:
http://bit.ly/zKYewd

ABCELAG

Uhørte stemmer og glemte steder. Fortellinger fra utviklingshemmedes historie
(…) Oslo kommunale Produksjon og Tjenester AS (OPT) oppsto på 1990-tallet som et tilsvarende tiltak I Frelsesarméens tidligere lokaler ved Bryn stasjon.
I dag gir disse to virksomhetene til sammen omlag 150 utviklingshemmede arbeid.
Andre er sysselsatt direkte i forskjellige tiltak i bydelene.
http://bit.ly/kGVb7k

Aequasslogo

Oversikt over de tre første møtene som tok plass etter at Navledelsens eksekusjonspelotong sendte meg tilbake til de jeg hadde innklaget (første link):
Tapet møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd
http://bit.ly/d0Ms37
Nav- Hittil upubliserte møtereferater tilknyttet klagesaken (de to første møtene):
http://bit.ly/cMeFZP
Tapet møtereferat av 12.06.2008 hos OPT – ekstern samarbeidspartner av Nav, der grove represalier tok plass
http://bit.ly/dls5B3

ABELILA

24.06.2008 Telefonsamtale før møtet i OPT 02.07.2008 skal ta plass.

NB (Astrid Ingeborg Helle Kalland i OPT) ringer meg og sier hun har mottatt legeattest som sier at jeg ikke kunne møte 19.06.08.
Hun sier hun må innkalle meg til nytt møte, enten denne uken eller neste før hun går i ferie.
Jeg spør om det passer førstkommende onsdag “så håper jeg at lederne i Nav har hatt vett til å gjøre noe i mellomtiden
Jeg innskyter: (Jeg hadde inntil da hatt flere tapede telefonsamtaler med Håkon Hertzberg, rådgiver for direktør Saglie.
I den første samtalen da jeg ringte ham, påstod han at jeg var høyt prioritert i Nav og at han hadde masse mail fra meg han skulle gå igjennom for best mulig å kunne utrede dette.
(Med «dette» menes alle mine klager og varling om fortsatt grov trakassering og gjengjeldelser som jeg ble møtt med i OPT da Nav Arbeid sendte meg tilbake til de to jeg hadde innklaget her – Kalland og hennes sjef – direktøren for OPT, Trond Stenberg, etter at Nav ignorerte min varsling. Deretter faxet jeg inn til ledelsen i begge foretakene, legeattest på forhøyet blodtrykk av påkjenningene jeg stadig ble utsatt for).
Han sa han også var avhengig av «å få tak i en saksbehandler på Nav Nordstrand for å kunne gi sitt endelige svar og at han selv hadde en innstilling på hva de burde gjøre i mitt tilfelle men måtte først ta en kort telefon til Nav Nordstrand».

ABEGRI

Da Hertzberg samme dag ringte meg tilbake, opplyste han om at han ville be om at det måtte vurderes nøye hva som hadde kommet frem i mailene som jeg hadde sendt til Tor Saglie (Lydopptakene på Youtube):
Hertzberg 3:01 – Du skal bare vite at denne saken prioriteres veldig høyt herfra!
http://bit.ly/1HfcUhh
I andre opptaket samme dag:
http://bit.ly/1MUi0TS
–sier han: «Vi stoler på det du skriver»!
– Han forsikret meg at de kom til å følge meg opp og at de ville innhente informasjon om hvordan det gikk med meg i tiltaket fremover, og så ville de foreta en dialog med Nav Oslo og Nav Nordstrand arbeid vedrørende tema «om jeg fikk den oppfølgingen jeg trengte fra Nav».
Jeg svarte at jeg ikke forsto helt, og Hertzberg responderte med at det han sa var at de ville følge opp, og be Nav Arbeid om en vurdering på hvilke tiltak man iverksatte eller hva man skulle gjøre for å sikre at jeg ikke ble sykere av å være på tiltak hos dem.
Jeg spurte om jeg hadde forstått ham riktig, at jeg nå hadde fått klarlagt med jurist i Nav at jeg ikke skulle møte i OPT (samme dag – 19.06.2008)
Hertzberg bekreftet, og jeg skrev mail og opplyste saksbehandler samt ledelsen i Nav om dette.
Bakgrunn er referert her:
Nav 2008 – Tor Saglies rådgiver gir meg falske løfter om en god løsning i varslingssaken!
http://bit.ly/1CHBLLt

 

Under, vises to av de essensielt viktige postene med redegjøring for saken som motpartene fikk tilsendt for gjennomgang tilknyttet informasjon i dette innlegget, da jeg tok ut stevning mot Staten v/Arbeids-og velferdsdirektoratet og Oslo kommune november 2010:
Nav stanser attføring på bakgrunn av falsk forklaring, og legeerklæring som attesterer at deres maktmisbruk har medført forverring av helsetilstand. Flere mail i saken:
http://bit.ly/aPvIGw
Falsk forklaring (ordrett gjengitt) og grovt misbruk av stillingsposisjon, bidrar til og stanse Yrkesrettet Attføring:
http://bit.ly/btWVJt

ABELILA

Telefonsamtalen med NB forts:

NB sier at onsdag 02.07 kl. 10:00 er mulig, og hvis jeg finner det belastende å stille, så må jeg ha en sykemelding.
Jeg spør henne om de har skrevet en avviksrapport over den grove trakasseringen de utøvet mot meg på siste møte:
Tapet møtereferat av 12.06.2008 hos OPT – ekstern samarbeidspartner av Nav, der grove represalier tok plass
http://bit.ly/dls5B3
(Overnevnte referat var blitt oversendt Navs ledelse med kopi til min saksbehandler i Nav Arbeid med enda en bønn fra meg om at ledelsen nå måtte ta affære)
NB: Nei.
Jeg: Har dere ikke noe selvinnsikt i det hele tatt?
NB: Vi har ikke skrevet noen avviksrapport nei, men vi journalfører jo alt som blir tatt opp.
Jeg: Synes du at det var greit å komme med slik sjikane og represalier og gjengjeldelser overfor meg som dere gjorde på det siste møtet?
NB: Men Jeanine jeg tror det er nytteløst å snakke sånn over telefon, jeg .
Det beste når man skal snakke sammen, er jo å være under “samme tak” synes jeg.
Jeg: Jeg vil gjerne ha et kort svar på det nå over telefon, jeg. Hvis du er så snill?
NB: Nei, det ble ikke skrevet avviksrapport, det ble det ikke gjort.
Jeg: Det var ikke det jeg spurte om nå, jeg spurte..
NB avbryter (et eller annet jeg ikke får med meg klart)
Jeg: Så dere opplever ikke at dere gjorde noe ureglementert på det møtet?
NB: Nei ikke “ureglementert”…
Jeg: Ingen sjikane mener du og ingen trakassering?
NB: Nei, det er ikke vår opplevelse av det.

ABELILA

Jeg: Dere knyttet jo all hetsingen dere ga meg til mine skriverier i Aftenposten Debatt.
NB: Nei det var en lang samtale vi hadde Jeanine, om både det, og andre ting.
Jeg: Hvordan kan jeg forvente meg å bli møtt av dere i neste møte?
NB: Jeg har ikke, jeg har allerede sagt det Jeanine at jeg synes ikke vi skal sitte og diskutere det over telefon.
Jeg: Hvordan kan jeg forvente meg å bli møtt av dere på neste møte?
NB: Det er ikke sånn at vi sitter og trakasserer!
Jeg: Jeg opplever det i aller høyeste grad, og det synes jeg at du skal høre på.
NB: Det forstår jeg at du opplever det sånn.
Det er du i din fulle rett til å oppleve det sånn.
Det er din følelse, den kan ingen ta fra deg.
Men vi jobber jo mot at du skal skrive søknader, og det skal vi snakke om, for det er en del av det å være i Arbeid med Bistand.
Jeg: Men det var direkte det motsatte du sa til meg i siste møte, du sa at det å lære seg å skrive søknader, det er bare en liten del av det hele, men sånne ting som du kan komme ut for” hva du nå enn mente med det, det er det som vi primært skal diskutere her.
Og hva mente du med det?
NB: Det er sånn at Arbeid med Bistand er mange ting, en del er å skrive søknad, en del er å skrive CV, en del er å snakke – ja – intervju for eksempel som du har vært med på, en del er å snakke om fallgruver og gå i når man kommer ut i arbeidslivet.
Jeg: Hvorfor det? Tror ikke du at jeg på snart 50 år er voksen nok til å forstå at fallgruver kanskje finnes det, men jeg velger å arbeide aktivt for et positivt miljø, og …
NB: Men det er råd som vi har, sammen hele tiden. Det er ikke noe vi tar opp på et møte, men en dialog som vi har hele tiden underveis.

ABELILA

Jeg: Det ble jo hele tiden knyttet til mine skriverier på Aftenposten Debatt!?
NB: Men det var det jeg sa at jeg vil ikke diskutere sånt over telefon.
Jeg: Neivel da respekterer jeg det, og så møtes vi neste onsdag klokken 10:00.
NB: Ja. La meg fullføre det jeg begynte på. Hvis du opplever at det å komme hit er en stor belastning for deg…
Jeg: Men det har jeg jo allerede skrevet til Nav sin direktør nå og det har dere sikkert lest i Aftenposten Debatt, siden sjefen din satt og sa at dere leste absolutt alt jeg skrev der.
MN: La meg få fullføre – for jeg har ikke fullført enda.
Jeg: Nei men nå må du høre på det jeg sier også, for det driver du og sier til meg hele tiden at du må få lov til å fullføre, men jeg må få lov til å innskyte også der jeg mener at det er viktig å si fra.
NB: Men nå skal jeg gi deg en opplysning.
Må du høre.
Hvis du opplever at du ikke kan være til samtale, nå fikk du jo en legeattest for ikke å komme den 12.
Hvis du ikke ønsker å komme til den samtalen på onsdag, så må du ha en legeerklæring.
En legeerklæring er ikke det samme som en legeattest.
Der står bare at du ikke kunne møte til samtale, men det står ikke noe om fremtiden.
En sykemelding sier noe om både fra og til.
Jeg sier at dette forstår jeg og at NB ikke trenger gå dypere inn i dette.
Hvis jeg sier at jeg krever at dere skriver en avviksrapport om det som skjedde den 12.06, kommer du til å gjøre det da?
NB: Nei du kan ikke kreve at jeg skal skrive en avviksrapport, for jeg ser ikke at det er noe å skrive en avviksrapport om…
Jeg: Nei. Helt enestående. Takk skal du ha. Hei.
Samtalen avsluttes.

ABFEIGGG

Møtet i OPT 02.07.2008:

Tilstede; Jeg og innklaget aktør NB uten direktør ØØ (Trond Stenberg), som angivelig var i ”et annet møte”.
Legg merke til hvor mange ganger NB bruker fornavnet mitt i løpet av 20 minutters ”samtale” denne dagen;
(Referatet er opprinnelig gjengitt på Aftenposten Debatt 03.07.2008, rett før debattledelsen valgte og lukke tråden for godt):
http://bit.ly/d0lEKU
NB starter med å si at møtet ikke trenger å ta så lang tid, for «hun vet Nav har sendt meg brev».
«Og vi har jo ikke så veldig mye å snakke om heller fordi nå er det ingen søknader og du har jo heller ikke sendt den jobbloggen».
Hun spør om jeg har fulgt opp søknadene jeg har sendt.
Jeg svarer at jeg ikke har fått fulgt de opp, «fordi jeg opplevde grov sjikane fra dere på forrige møte» (12.06.2008)
NB responderte overhodet ikke på dette, men begynte å konsentrere seg om hunden min som jeg hadde med meg.
Referat fra 12.06.2008:
http://bit.ly/dls5B3

Aequasslogo

Jeg sier at det er en del spørsmål jeg skulle stilt Stenberg men han er jo ikke her i dag, så jeg får ta det med deg;
I møtet NAV innkalte meg til 29.04.08, ble jeg fortalt at en person til skulle være til stede med NB som jeg hadde innklaget heretter, av ”hensyn til meg” og til ”bredden og kvaliteten i tilbudet” jeg nå skulle motta.
Hvordan synes dere at dere har tilført meg bredde og kvalitet i dette ”tilbudet” hittil?
Tapet Referat fra 29.04.2008:
http://bit.ly/d0Ms37
NB; Ved at Trond og jeg har vært til stede hele tiden, så har du fått BREDDE! Du har fått TO i stedet for EN!
Jeg; Hva med kvaliteten?
NB; Kvaliteten er det ikke noe å si på.
Jeg; Neivel, det er helt utrolig at du våger å være så frekk. Det finner jeg helt usannsynlig.
Tar dere ingen selvkritikk på den oppførselen som dere møtte meg med 12.06?

Aequasslogo

NB; Nei Jeanine, det skjedde ikke no i det møtet som var galt, fordi dette er samtaler vi skal ha HELE TIDEN, en del av det som er Arbeid med bistand er å snakke om hvordanman er, hvilke fallgruverman kan komme i, hva som skjer når det evt. oppstår en konflikt på en arbeidsplass, hvordan skal ”vi” prøve å løse det
Jeg; Er det dette dere primært er her for å ”fortelle” deres brukere? 
NB; Det er en del av tiltaket å snakke om det.
Jeg; Hva slags kompetanse og kvalifikasjoner er det dere har for å bedrive ”trigging” – dere fant på å «trigge» meg her i siste møte!
NB; Nei Jeanine, vet du hva – det spørsmålet det kan jeg ikke – det svarer jeg ikke på!
Jeg: Det svarer du ikke på?
NB: Nei!
Jeg; Synes dere at det var LURT å finne på å sitte der og ”trigge” meg som dere gjorde i siste møte sett i forbindelse med min helsetilstand?
Dere er kjent med at jeg bruker medisiner og har høyt blodtrykk og i det hele tatt.
NB; Det som skjedde forrige gang Jeanine, det kan skje når du er i jobb.
Det kan være  ganske høylytt…
Jeg; Jeg opplevde grove represalier over…. 
NB; Jeanine, Jeanine, la meg få fullføre.
Jeg; Nei.
NB; Hvis jeg ikke kan fullføre, da kan jeg heller ikke svare deg på spørsmålet
Jeg; Jeg hører at du legger deg bort i en vei som ikke har noe med saken å gjøre!
NB; Nei, men når ikke du tillater meg å svare, du avbryter meg, så kan jeg jo ikke svare på spørsmålet ditt!
Jeg; Svar da.
NB: Men du tillot meg jo ikke….
Jeg: Ja jeg beklager, kan du svare på det jeg spør deg om?

ABFEIGGGG

NB; Det jeg sier er at i en arbeidssituasjon vil det ALLTID, UANSETT oppstå situasjoner. Man er uenig, man diskuterer, og det kan bli høylytt. Det må man TÅLE, mener jeg. Og hvis ”man” IKKE tåler det og «man» har HØYT BLODTRYKK – det er et eksempel, det kan være hva som helst, hvis ”man” IKKE TÅLER en diskusjon på en arbeidsplass, da må ”man” jo selv vurdere om «man» KLARER å stå i en jobb. Hvis ”man” ikke tolererer, ikke KLARER en ”diskusjon”, er man da – KLARER ”MAN” DA Å JOBBE?
Det er et spørsmål.
Jeg kan ikke svare på det spørsmålet, men dette ber jeg deg om å tenke over!
Jeg; Det jeg ble møtt med i siste møte, det var rett og slett REPRESALIER over min klage, det var gjengjeldelse, det gjaldt grov sjikane på grunnlag av mine skriverier i Aftenposten – det var akkurat det det gikk på!
NB: Men Jeanine…
Jeg: Så ikke unnskyld deg med det at ”vi skal ta opp om du tåler diskusjoner på arbeidsplasser” når dette her rett og slett var grov gjengjeldelse!
NB; Jeanine, dette er DIN versjon! Du må hele tiden ha det i mente – en situasjon oppleves forskjellig for alle parter som sitter der.

Aequasslogo

Jeg; Men Stenberg knyttet jo rett og slett denne sjikanen til det jeg skrev i mine ”blogger» –  Er det disse «bloggene» du mener hvor du henger ut meg og NB, sier han – og OPT”?
Så knyttet han jo sjikanen i det dere sa til meg, til akkurat det.
NB: Ja. Vet du hva Jeanine, akkurat ord for ord hva som ble sagt, det synes jeg er veldig vanskelig å kommentere, for det var mellom deg og Trond!
Jeg; Dere hadde ikke gått i gjennom hva dere skulle si til meg på møtet før jeg kom?
NB; Nei vet du hva Jeanine, vet du hva!!
Du –  jeg svarer IKKE på hva vi har gjennomgått i forkant av et møte!
Jeg; På hvilken måte er det dere kan ”forsvare” måten dere valgte å møte meg på i forrige møte (12.06)?
NB; Jeg forsvarer det ut fra hva som er angående Arbeid med Bistand, hva tiltaket innebærer.
Jeg; Hva er det tiltaket innebærer?
NB; Jamen Jeanine, dette har jeg forklart deg mange ganger, og du har selv sittet her og sagt at du vet alt om tiltaket!
Jeg; ?? Hva er det jeg vet om tiltaket – hva har jeg sagt?!
NB; Nei hva Du har sagt, du sier så mye at det klarer jeg ikke å referere til.
Men JEG har forklart deg hva Arbeid med Bistand er, det er å snakke om – først skal man snakke om søke jobber, hva slags jobb, på hvilket nivå skal man søke, er CV bra?

Aequasslogo

Så går det på HVA SLAGS PROBLEMER SOM KAN OPPSTÅ I EN ARBEIDSSITUASJON!
Det er KJEMPEVIKTIG å få lukt unna eventuelle problemer.
Det er alle mellommenneskelige forhold som kan oppstå i arbeid.
Poenget er det at det er ikke bare at man skal seg en jobb – man skal også klare å BEHOLDE den”!
Det er KJEMPEVIKTIG!
(Stadig repetisjon av dette for OPT Å, så viktige ”tema”).
Jeg; Men hvorfor i all verden sitter dere her og oppfører dere på en så bedriten måte overfor klienter som kommer hit?
NB; Nei men Jeanine, det er jeg helt uenig i at det er sånn, det er DIN opplevelse av det!  
Jeg; Skal ikke den bli tatt på alvor? 
NB; Selvfølgelig Jeanine, men tenk på også, at DET KAN JO VÆRE DET AT DU OPPLEVER TING STERKERE ENN DET EGENTLIG ER I VIRKELIGHETEN!
Jeg; Hva får deg til å si det? 
NB; Det får meg til å si det MÅTEN DU OPPFØRER DEG PÅ, JEANINE! ALT jeg prøver å si til deg, hvor du alltid møter meg med KRITIKK!
Jeg; Jeg møter deg alltid med kritikk?! Kan du gi meg et eksempel på det?
NB; Nei, vet du Jeanine, dette – jeg synes dette her er så håpløst, jeg. Fordi du er så vanskelig…
Jeg; Du må jo kunne svare for deg – det er ikke rart at jeg sitter her og er rimelig opprørt i dag på grunn av forrige møte og den oppførselen som dere utviste overfor meg der. Du må jo ha visst at jeg kom til å reagere sterkt på deres oppførsel (12.06)!

Aequasslogo

NB; Jeanine. Jeg anser det ikke HENSIKTSMESSIG at VI SKAL SITTE SÅNN OG PRATE!
Jeg; Du må jo kunne svare for deg?
NB; Jeg prøver jo å snakke, men du AVBRYTER meg HELE TIDEN!
(Jeg har kun avbrutt personen en gang, og det var i dag når jeg trodde at hun var ferdig med det hun holdt på å si).
Jeg har ikke tall på hvor mange ganger Ø.Ø og NB har avbrutt meg tidligere i møter uten at jeg har kommentert dette med et ord for ikke å bli oppfattet som ”enda mer vanskelig«)
Jeg; Du sier at jeg hele tiden kommer med kritikk?
NB; Ja, jeg opplever deg som om du kommer med veldig mye kritikk!
Jeg; Kan du gi meg et konkret eksempel?
NB; Ja! Ved at du ALLTID spør meg om ting før jeg får fullført – ja kom med et eksempel, kom med et eksempel, hvorfor det, hvorfor det! LA MEG FÅ FULLFØRE og snakke, ja, jeg skal fortelle deg – du an.. et hvert – en hver – altså kritikk definerer jeg som både noe positivt og negativt.
KONSTRUKTIV KRITIKK er noe du skal kunne – jeg skal kunne gi DEG, og som DU skal ta med deg, og som DU skal kunne bruke. Det kan gi deg noen IDEER om HVORDAN DU SKAL VÆRE PÅ EN ARBEIDSPLASS!
Jeg; – Og det tror du ikke at jeg vet selv?
(Jeg minner om at NB i forrige møte anbefalte meg å legge ved link til denne tråden til fremtidige arbeidsgivere, for som hun sa, å vise til at ”SÅ GOD ER JEG)!
NB; Jeg ser deg bare sånn som du er i de møtene her, for jeg har ikke sett deg hos en arbeidsgiver. Jeg har sett deg her, og DU ER i en ANGREPSSITUASJON HELE TIDEN! Det er akkurat som at du tror at jeg vil deg noe vondt.  
Jeg oppgitt: Ojjjj
NB: Ja! Jeg ønsker jo bare at du skal ut i jobb, jobben MIN, er å få deg ut i jobb. Det er ikke noe annet, og du må klare å ta i mot NOE ”KORRIGERING”!

Aequasslogo

(Herunder vil jeg sterkt understreke at da Nav-ledelsen beordret meg tilbake til NB og hennes sjef etter møtet av 29.04.2008 i lys av ubehandlet varsling fra meg om maktmisbruket jeg erfarte fra disse, la de – som klart kommer frem i innlegget linket til under her, særdeles stor vekt på et angivelig “konfliktbilde som de nennsomt oppkonstruerer meg til å passe inn i, helt i tråd med rapporten som Raab og Fjeld en tid forut for dette hadde lagt opp til at skulle være «toneangivende» vedrørende meg som person – hvilken kan leses her):
Direktør Saglie, LO, NTL Enkelte utdrag fra noen av mailene jeg har sendt disse m.fl. med oppfordringer til stans av maktmisbruket fra Nav. Del.1.
http://bit.ly/cxAIYM
Jeg leser så opp for henne noen punkter fra Arbeids- og Velferdsdirektoratet – ”Kompetanse i NAV- kontoret” – Mål for kompetanseutvikling og ledere: Nav kontoret skal ha medarbeidere og ledere som til en hver tid innehar den kompetanse, kunnskap, ferdigheter og  – HOLDNINGER ikke minst som er nødvendig for å utføre arbeidsoppgaver og møte utfordringer på en effektiv og hensiktsmessig måte.
Navkontoret skal ha gode samarbeidsprossesser som inkluderer aktiv brukermedvirkning. Effektive samarbeidsarenaer med interne og eksterne aktører skal videreutvikles.
http://bit.ly/cZwOu7

Aequasslogo

Jeg spør; På hvilken måte kan dere således forsvare den måten som dere kommer her og møter meg på?
De angrepene som jeg møtte fra dere i siste møte (12.06)?
NB; For det første, så behøver jeg ikke å kommentere dette i hovedsak, fordi dette er Nav.
Jeg er ikke Nav – ansatt. Jeg jobber på oppdrag av Nav.
Jeg; NAV har jo som målsetting at deres eksterne aktører skal levere kvalitetssikrede tjenester. Så på hvilken måte er det du mener at dere nå har levert kvalitetssikrede tjenester til meg?
NB; Når man er ansatt i OPT, så legger man vekt på at man er PERSONLIG EGNET!
Når det gjelder hvordan vi anvender tiltaket, så har vi klare retningslinjer for hvordan det gjøres. Hva du ønsker å vite ut over det, det vet jeg ikke!
Jeg; Jeg bare mener – hvordan skal jeg nå i fremtiden kunne ha tillit til at dere møter meg på en ryddig og saklig måte og ikke benytter dere av trakassering.
NB; Vi mener fremdeles at vi har ikke trakassert deg!
Jeg: Så dere stevner frem på samme måten som dere behandlet meg sist? Er det det du sier fordi dere ikke har noen selvinnsikt?
Jeg forteller at det ble begått grove overtramp mot meg i siste møte!

Aequasslogo

NB; Det er dinversjon» at det har foregått overgrep!
VI anser ikke det som overgrep!
Vi anser det å ha ”samtaler” med deltaker som en del av AB!
Jeg; Dette her blir bare så utrolig dumt! Er det noe mer vi skal snakke om i denne timen?
NB gjentar bare at jeg ikke har fulgt opp å sende jobblogg og søknader.
Jeg: Nei, det var fordi jeg ble så ødelagt og det har du fått en legeerklæring på fra siste møte, (NB: JA) og der står det at min hypertensjon er forverret, (NB: Ja) og det står at et lignende møte vil påføre lignende …
NB: Ja – Og det var derfor Jeanine, at jeg ringte til deg og ba deg gå til legen for å fremskaffe en sykemelding hvis du ikke kan være aktiv i AB.
Jeg: Ja men nå har jeg ikke sykemelding, nå valgte jeg å komme hit og spørre deg…
NB: Ja. Og når du ikke har sykemelding, da er det det samme som å være syk, og da må jeg  FORVENTE at det vi har gjort avtale om, følges opp.
Hvis ikke det følges opp, så kan ikke jeg gjøre noe med det, og da har egentlig vi ikke noe også snakke om her i dag i forhold til søknad og CV. Da kan vi snakke om andre ting – hvis du ønsker det.
Jeg: Da får jeg jo bare prøve å levere inn søknader og jobblogg til neste gang jeg skal komme hit.
NB: Nå går jeg i sommerferie og jeg er ikke tilbake før i august, så DU kan ikke noe for at JEG skal på ferie, jeg kan ikke følge deg opp mens jeg er på ferie.
Det jeg ville gjøre hvis jeg var deg, så kan jeg bare anmode deg om å sende søknader, og sende personlige brev sånn som vi avtalte at du skulle gjøre, for det er jo deg det handler om. Det er DU som skal ha en jobb. Så du må være aktiv selv om jeg har ferie.
Jeg: Ja.
NB: Og så – må du også huske å følge opp det du har sendt ut.

Aequasslogo

Så vil du også oppleve det at det er jo sommerferie i Norge. Og det kan være sånn at de som eventuelt jobber  med ansettelser i en bedrift ikke kan gi deg noe svar, det er jo sånn hvileperiode hele juli, så akkurat den måneden må man bare ha litt tålmodighet og tenke at man må bare vente. Kommer an på bedriften, hvor mange som er ansatt der…
Men det første jeg ville gjøre, det var jo å følge opp de søknadene som du allerede har sendt de.
Jeg gjentar at jeg ble for syk av siste møtet til at jeg klarte å gjøre det.
NB: Ja. Men NÅ – TIL det møtet så skulle du ha gjort det! TIL det møtet så skulle du ha sendt jobblogg. Og det var ikke gjort.
Jeg: Nei, det var rot med de jobbloggene jeg fikk. Jeg satt jo selv og så på at du sendte meg en jobblogg her, men den nådde ikke frem til meg.
NB: Nei. Og du har ikke en sykemelding, fordi du ikke har en sykemelding, så er du på en måte medisinsk friskmeldt. Altså – du er frisk. Det du hadde med deg, det var jo noe som sa noe om at du ikke kunne møte til det avtalte møtet, det er jo greit.  MEN – det er jo ikke noe som sier noe om din arbeidsevne dagene ETTERPÅ”!
Det må man ha en sykemelding for som sier noe om fra dato, til dato. Og så lenge jeg ikke har noen sykemelding, MÅ JEG ANTA AT DU ER FRISK! Og da må jeg også kunne forvente at du følger opp avtaler.
Så da foreslår jeg bare at nå avslutter vi denne samtalen, for vi har jo ikke noe CV – nei noen søknader og personlige brev –

– og så tar vi alt når jeg kommer tilbake fra ferie!

Jeg: Ja, greit.
Møtet avsluttes.

ABCELAG

I etterkant fikk jeg høre ad omveier at NB sluttet i OPT ca. 3 – 4 måneder etter at jeg sendte inn varsling om represaliene jeg erfarte fra NB og hennes sjef, til ledelsen i Nav…
Denne iskalde refereringen i tilbakemelding som standard svar på at de har klart å forårsake en forverring i min helsetilstand som både legen og jeg tilkjennegir, er for meg absurd, og fullstendig hinsides alt det man måtte kunne forvente seg av en profesjonell tilrettelegger i den gode samtalen, der de påkjenningene brukeren sier at han reelt har opplevd burde ha blitt tatt til følge, beklaget på det dypeste og kommunisert med denne på en saklig, inkluderende og åpen måte.
Selvfølgelig med fravær av ytterligere manipulering, og fravær av total fornektelse overfor uakseptable opplevde handlinger.
Dette dreier seg selvfølgelig om det faktum, at aktørene måtte ha sittet inne med en ektefølt plettfri samvittighet vedrørende sine opprinnelige intensjoner, et oppriktig ønske om å beklage at disse ble «misoppfattet» og rette opp eventuelle ”misforståelser” som resulterte i det at brukeren ble såpass syk.
Videre bryter Kalland og Stenberg med omtrent alt regelverk som står nedfelt i Attføringsbedriftenes bransjestandard (gjengitt utdrag fra lenger ned i denne posten):
http://bit.ly/fZV7Le

AENNESKE

Den grove manipuleringen med å få meg til å tenke over om jeg i det hele tatt ville klare å stå i et arbeid – og med sitt egentlige utspring i viten om mine funksjonshemminger og den bevisste trakasseringen, gjengjeldelsene og de negative reaksjonene på min varsling som både NB og hennes sjef effektuerte i vårt forrige møte med blant annet bevisst «trigging» av meg som direktøren så generøst innrømmet at var det han holdt på med, er etter min mening såpass grotesk i sin form, at denne alene burde være grunn nok til å kunne frata aktørene ansvaret for å ha noe med brukere å gjøre i det hele tatt i fremtiden – permanent!
Under linkes til bloggposten som blant annet viser to av de første møtene hos OPT etter at Navs eksekusjonspeletong tvang meg til og gå tilbake til begge disse aktørene jeg hadde innklaget.
Her sier NB til meg vedrørende et skjema jeg må fylle ut:
HELSE, VET JEG OM, SÅ DER BEHØVER DU IKKE Å SKRIVE NOE!»
Der vises de to andre tilretteleggingstimene med OPT som ut fra tapede referat beviser – i tillegg til allerede publiserte referat inkl. dette, at ingen av de «begrunnelser» nedtegnet i  rapporten som bidro til at Navs innklagede aktører tok fra meg min Yrkesrettede attføring på dagen, var reelle!
Nav- Hittil upubliserte møtereferater tilknyttet klagesaken:
http://bit.ly/cMeFZP

alaiiiiiiii

NOU 2012: 17
Om kjærlighet og kjøletårn
8.2.7 Forbudet mot diskriminering
Forbudet mot diskriminering i EMK art. 14 lyder:

(…) ØSK art. 2 fastsetter også at konvensjonsrettighetene skal sikres uten forskjellsbehandling, mens SP art. 26 slår fast:

Alle er like for loven og har uten noen form for forskjellsbehandling rett til lik beskyttelse av loven.
I dette øyemed skal lovgivningen forby enhver form for forskjellsbehandling og sikre alle likeverdig og effektiv beskyttelse mot forskjellsbehandling på noe slikt grunnlag som rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller stilling forøvrig.
Diskrimineringsforbudet innebærer at en direkte eller indirekte forskjellsbehandling av personer i sammenlignbare situasjoner ikke er lovlig såfremt forskjellsbehandlingen er usaklig eller ikke er proporsjonal i forhold til et saklig grunnlag (…)
http://bit.ly/YNpIDp
LOV 2008-06-20 nr 42: Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)
(…) § 12. Plikt til individuell tilrettelegging
(…) Kommunen skal foreta rimelig individuell tilrettelegging av tjenestetilbud etter helse- og omsorgstjenesteloven av varig karakter for den enkelte, for å sikre at personer med nedsatt funksjonsevne får et likeverdig tilbud.
Plikten etter første til fjerde ledd omfatter ikke tilrettelegging som innebærer en uforholdsmessig byrde.
Ved vurderingen av om tilretteleggingen medfører en uforholdsmessig byrde skal det særlig legges vekt på tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer, de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen og virksomhetens ressurser.
Brudd på plikten til individuell tilrettelegging etter første til femte ledd regnes som diskriminering.
§ 13. Bevisbyrde
Hvis det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at det har funnet sted brudd på bestemmelsene i §§ 4, 6, 7, 8, 9 eller 12, skal det legges til grunn at brudd har funnet sted hvis ikke den som er ansvarlig for handlingen, unnlatelsen eller ytringen, sannsynliggjør at det likevel ikke har funnet sted slikt brudd (…)

http://bit.ly/W5uDmL
Ot.prp. nr. 44 (2007-2008)
Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)
http://bit.ly/W5wlo6
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET
NOU 2005: 8
Likeverd og tilgjengelighet
4.5.2.2 Forbudet mot diskriminering
(…) Den sentrale bestemmelsen er § 54 B, som har overskriften ”forbud mot forskjellsbehandling/diskriminering”.
”Diskriminering” ble føyd til i overskriften under komitébehandlingen.
Bakgrunnen var kritikk om at forskjellsbehandling kan oppfattes som et nøytralt begrep, mens diskriminering mer presist betegner forskjellsbehandling uten legitim grunn.
26 Bestemmelsen forbyr direkte og indirekte forskjellsbehandling, blant annet på grunnlag av funksjonshemming (…)
Direkte og indirekte forskjellsbehandling er definert nærmere i § 54 C:
1. Med direkte forskjellsbehandling menes at en person av grunner nevnt i § 54 B nr. 1 behandles dårligere enn andre blir, er blitt eller ville blitt behandlet i en tilsvarende situasjon.
2. Med indirekte forskjellsbehandling menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som faktisk virker slik at en person stilles dårligere enn andre av grunner nevnt i § 54 B nr. 1, med mindre formålet er saklig, og midlene som er valgt for å oppnå formålet er hensiktsmessige og nødvendige.
Definisjonen av direkte forskjellsbehandling skal ifølge forarbeidene ikke tolkes snevert.
Begrepet skal forstås slik at hensikt eller motiv ikke er avgjørende for om det foreligger ulovlig forskjellsbehandling.
Av ordlyden fremgår det også at det er tilstrekkelig å påvise dårligere behandling i forhold til en hypotetisk tredjeperson (…)
4.5.3 Forvaltningsrettslige prinsipper som verner mot diskriminering.
Offentlig virksomhet er underlagt krav om lovmessighet og saklighet. Dette gir et visst vern mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne fra forvaltningens side.
Forvaltningsorganers kompetanse er utledet fra lovgivningen. Forvaltningens kompetanse er derfor begrenset til det som følger av en tolkning av loven (…)
Innholdet i forvaltningens avgjørelse følger direkte av lovens regel.
Så lenge regelen likestiller mennesker med nedsatt funksjonsevne med andre, hindrer den også direkte diskriminering (…)
http://bit.ly/15xLKAl

ABFEIG

Utdrag fra posten – Advokat om min Navsak: «Myndighetsmisbruk Big Time!»
Advokat: 1. Forholdet til vilkårlighet fra NAV.
Vilkårlighet i saksbehandlingen er et lovbrudd.
Den såkalte myndighetsmisbrukslæren setter forbud mot vilkårlighet.
Borgerne skal behandles likt i forhold til loven.
Unntak aksepteres ved forskjellsbehandling om det finnes saklige grunner for forskjellsbehandling.
Om det her kan føres bevis/grunnlag for vilkårlighet er dette i strid med loven.
http://t.co/lPadlwHj

ABELPRA

Samme dag som NB utsetter meg for denne utrolige manipuleringen og jeg velger å være kritisk og konfrontere henne med gjengjeldelsene og represaliene som de begge utsatte meg for i siste møtet av 12.06.2008, skriver hun og direktøren meg ut av tiltaket i OPT etter jeg har gått ut av døren, i en gjennomgående falsk rapport uten min viten.
Ledelsen i Nav ble øyeblikkelig varslet om lovbruddet da jeg først ca. 2-3 uker etterpå ble gjort kjent med at Attføringen var tatt fra meg av tre av de tidligere innklagede aktørene i Nav som bifalte løgnene i rapporten.
De reagerte overhodet ikke...
Mine økonomiske ytelser blir stanset tre dager før vedtaket i det hele tatt er meg bekjent og i hende.

Les:

Falsk forklaring (ordrett gjengitt) og grovt misbruk av stillingsposisjon, bidrar til og stanse Yrkesrettet Attføring:
http://bit.ly/btWVJt

ADIREKTØREN

Haakon Hertzberg, Tor Saglies rådgiver løy for meg da han lovet at jeg ville motta hjelp som gjorde at min helsetilstand ikke skulle forverre seg.
Dette er hva som i stedet tar plass:
Monday, June, 30 2008
Varsel om stans av attføringsytelser / Avslag på yrkesrettet attføring
I henhold til forvaltningslovens  § 16 varsles du om at NAV Oslo Sør Arbeid vurderer å stanse dine attføringsytelser fra og med 14.07.08.
Årsaken til at vi vurderer å stanse ytelsene:
Viser til basismøte ved Nordstrand trygd 29.04.08 hvor NAV arbeid forklarte at du ikke fylte aktivitetskravet, og dermed ikke vilkårene for fortsatt attføring, hvis du ikke var villig til å møte opp i tiltak som NAV arbeid vurderte som nødvendig og hensiktsmessig.
Det tilbudet som NAV arbeid gav deg var AB ved OPT.
Du gav beskjed om at du ikke kom til møtet ved OPT 19.06.08 og fakset NAV arbeid en legeattest.
I følge legeattesten kunne du ikke møte til samtale av medisinske årsaker. Videre står det at et ”nytt møte vil medføre en liknende fysisk og psykisk påkjenning. ”
Du ble på basismøte 29.04.08 informert om at AB ved OPT var det tiltaket som NAV arbeid kan tilby deg på attføring.
(Møtereferatet):
http://bit.ly/d0Ms37
Hvis du ikke ønsker eller føler deg i stand til å delta i det tiltaket som NAV arbeid kan tilby deg, må NAV arbeid vurdere om fortsatt yrkesrettet attføring er hensiktsmessig.
Vennligst ta kontakt innen 14.07.08 med tilbakemelding om du ønsker å fortsette med AB med ved OPT.
Vær oppmerksom på at attføringspengene dine blir stanset fra og med 14.07.08 uten nærmere varsel hvis du ikke ønsker å gjenoppta AB ved OPT. Videre vil det vurderes hvorvidt er hensiktsmessig å fortsette med yrkesrettet attføring  jmf. ftrl§ 11-6 som kan videre føre til avslag på fortsatt yrkesrettet attføring”.
Med hilsen
Eirin Bjerke
NAV Nordstrand arbeid
http://bit.ly/aPvIGw

ABWPOSt

YTTERLIGERE E-POSTGANG MELLOM BJERKE OG MEG KAN LESES I FØLGENDE INNLEGG:
Nav stanser attføring på bakgrunn av falsk forklaring, og legeerklæring som attesterer at deres maktmisbruk har medført forverring av helsetilstand. Flere mail i saken:
http://bit.ly/aPvIGw
Her følger viktige opplysninger om hvordan brukere av Nav egentlig er forventet å bli møtt hvis ikke lovløse og vilkårlige tilstander hadde rådet. Kontrasten mellom overgrepene i min sak og det som her fremkommer, er direkte grotesk.
”Strategi for oppfølging av brukere i NAV, utformet av Arbeids- og velferdsdirektoratet og Sosial- og helsedirektoratet”
http://bit.ly/WM9nid

NAV_272928a

Strategi for oppfølging av brukere i NAV 15.03.2007 – Utdrag:

Bruker skal kunne forvente:

 • At avtalte aktiviteter gjennomføres i tråd med brukerens utviklingsløp, gjennomføringsevne, planer og mål. Brukerne skal følges opp individuelt i henhold til plan og etter behov.
 • God kvalitet på de tjenester og tiltak som tilbys i regi av NAV.
10.1 Krav til gjennomføring
 • Aktiviteter og virkemidler skal iverksettes i henhold til gjeldende plan.
 • NAV kontoret skal ivareta den nødvendige samhandling med samarbeidspartnere gjennom gode rutiner og kommunikasjonskanaler.
 • Det skal sikres en tydelig ansvarsdeling mellom bruker, veileder og tiltaksarrangør/ekstern tilbyder når gjennomføring innebærer eksterne virkemidler.
11 Evaluering
Gjennomførte aktiviteter vurderes for å avdekke om målet er nådd og om aktivitetene har blitt gjennomført i følge plan

ABOV

11.1 Mål for evaluering
Bruker skal kunne forvente:
Å få delta i evalueringen av egen prosess, og evalueringen kan ha fokus på:
 • Hvor i prosessen er man i forhold til målet?
 • Hva i aktiviteten har ført til endring?
 • Har man fått til de riktige tiltakene?
 • Har tiltakene vært av god kvalitet for meg?
 • Andre mål/delmål som er nådd?
 • Hva gjenstår eventuelt for å nå målet?
 • Hvordan har samarbeidet mellom NAV og bruker fungert?
11.2 Krav til evaluering
 • Veileder skal ta initiativ til at evaluering gjennomføres i samarbeid med bruker, evt fullmektig (utdrag sitat slutt)

ABEGLIEE

Rapporten som medførte øyeblikkelig stans av mine økonomiske ytelser ble altså som sagt (og kan ikke gjentas for mange ganger) skrevet SAMME DAG som jeg har hatt møtet med NB der hun pålegger meg å følge opp en del ting i de kommende ukene, hvorpå hun avslutter med  –
«Og så tar vi alt når jeg kommer tilbake fra ferie!»
Jeg går intetanende fra møtet, fullstendig rystet og sjokkert over responsen jeg har blitt møtt med og den grove manipuleringen jeg har blitt utsatt for.

aletter

Kun 17 dager senere – 19.07.2008 mottar jeg brevet fra Nav der de kunngjør at Attføringen er tatt fra meg på bakgrunn av Rapporten fra OPT.

 • Direktørene i Nav reagerte fremdeles ikke på min tydelige bønn om hjelp og bistand overfor uttalt myndighetsmisbruk og regel/lovbrudd som vist i både dette, og flere tapede møtereferat fra OPT –  fortløpende sendt dem over mail!
 • Klagenemnda i Kristiansand kommenterte heller ikke dette store overtrampet med et pennestrøk!
 • Denne organiserte kriminelle handlingen kolleger imellom, medførte at jeg ble sendt rett over på sosialkontoret til innklagedes kolleger der, som fortsatte sjikanen og myndighetsmisbruket.
 • Uansett hvor mye jeg har klaget på dette ad riktige klageadganger, sørger Kameraderiet for at lovbruddene holdes skjult.
AFORVALTNINGSLOVEN

Her er loven alle parter har brutt med, da både de involverte og «Den uavhengige klageinstansen» for Nav Arbeid – Nav Klage- og Anke ga blanke skinnende …. blaffen i absolutt alle mine varslinger og referat fra tapede møter:
Forvaltningsloven – Saksbehandlingsrundskriv
Revidert av Arbeids- og velferdsdirektørens sekretariat.
Endret 01.01.2009, i forbindelse med ikrafttredelse av ny offentlighetslov.
Sist endret 28.10.2010 av Arbeids- og velferdsdirektørens stab, Juridisk seksjon jf overskriften:
§ 20 gjennomsyn og utlån av saksdokumenter
Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak
§ 16 (forhåndsvarsling)
Generelt
§ 16 første ledd fastslår at en part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis anledning til å uttale seg innen en fastsatt frist.
Andre ledd gir regler om varselets innhold og form.
I tredje ledd er det gjort enkelte unntak fra varslingsplikten.
Hensynet bak bestemmelsen er å gi parten (eller partene i bidragssaker) anledning til å ivareta sine interesser i saken.
Personer som får vite hva som er i ferd med å skje, har en mulighet til å komme med nye opplysninger eller innsigelser.
De kan likeledes innrette seg i henhold til varselets innhold dersom de ikke har innsigelser.
Arbeids- og velferdsetaten får dessuten mulighet til å vurdere eventuelle nye opplysninger/ innsigelser før vedtaket treffes.
Dette sikrer en riktigere avgjørelse og kan hindre eventuelle klage/anke- og/eller gjenopptakelsessaker.

AFORVALTNINGSLOVEN

§ 16 Første ledd – nærmere om når forhåndsvarsel skal gis
Varsel skal gis i så god tid før vedtak treffes at parten får «høve til å uttale seg».
Loven inneholder ikke noen nærmere angivelse av på hvilket trinn av saksbehandlingen forhåndsvarsel skal gis, og hvor lang fristen for uttalelse bør være etter første ledd.
I forarbeidene fremheves det at hensynet til parten tilsier at varsel skal gis på et meget tidlig stadium.
I varselet skal parten gis en frist til å uttale seg. Hvor lang frist som skal settes, beror på hvor viktig og vanskelig saken er.
Parten vil i enkelte tilfelle kanskje ha behov for å rådføre seg med andre enn Arbeids- og velferdsetaten, for eksempel med en advokat (…)
I hvilke typer saker skal det gis forhåndsvarsel

Som utgangspunkt gjelder plikten til å gi forhåndsvarsel i alle saker.
Forhåndsvarsel kan imidlertid unnlates, bl.a. når parten allerede på annen måte har fått kjennskap til at vedtak skal treffes og har hatt rimelig anledning og tid til å uttale seg,  eller når varsel av andre grunner må anses åpenbart unødvendig.
Hvis det skal treffes vedtak i forbindelse med et fremsatt krav, vil det ikke foreligge plikt til forhåndsvarsling overfor den som har satt frem kravet (…)
Ellers er det hovedsakelig aktuelt med varslingsplikt når en løpende ytelse skal stanses eller reguleres.
Det skal vanligvis sendes forhåndsvarsel ved regulering/opphør av løpende ytelser som pensjoner, forsørgingstillegg og overgangsstønad.
Også når det gjelder sykepenger og rehabiliteringspenger vil det i en del tilfelle være nødvendig å sende forhåndsvarsel.
I mange saker blir det samtidig med vedtaket gitt orientering om at endringer i de faktiske forhold kan medføre endringer eller opphør av ytelsen, eller stønadsmottakeren blir uttrykkelig pålagt selv å gi beskjed om endringer av betydning for ytelsen, jf. Folketrygdloven § 21-6 andre ledd (…)
Varslingsplikt vil som hovedregel foreligge i saker der vedtak om endring treffes på skjønnsmessig grunnlag (…)
http://bit.ly/fTQiSK

Ringer i vannet CMYK

For å ytterligere å belyse akkurat hvor grovt myndighetsmisbruket sett i kontekst opp mot lovverket er, viser jeg til det følgende der jeg har satt mine kommentarer i parentes:

Attføringsbedriftene – En bro til arbeidslivet
Arbeid med Bistand
Attføringsbedriftenes bransjestandard

1.Oppstart.
Før henvisning til tiltaket skal arbeidssøkeren og eventuelt foresatte innkalles til en forhåndssamtale hos tiltaksarrangør.
Dette bør gjennomføres som en trekantsamtale mellom søker, tilrettelegger og saksbehandler fra NAV, jfr.

(Det ble aldri gjennomført, dvs. «tilrettelegger» møtte ikke med meg og min advokat hos Ingrid Raab)
Utfyllende regler. Samtalen bør munne ut i en serviceavtale hvor tjenestene tiltaket tilbyr er nøye beskrevet og på en slik måte at arbeidssøkeren/foresatte forstår innholdet.
Avtalen må også klargjøre hva de forskjellige partene er ansvarlige for gjennom tiltaket.
• Tiltaket er individuelt tilpasset arbeidssøkeren i den form at vedkommende også skal ha mulighet til å kunne velge tilrettelegger, omfang og form på bistanden (…)

ABFØR

(Jeg ble aldri informert om at jeg hadde et slikt valg, i utgangspunktet, og heller ikke etter alle mine klager på «tilrettelegger NB i OPT og bønn om å få bytte over i annet og kvalitetssikret tiltak.
Tvert i mot!:
Utdrag fra Tapet møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd (UTDRAG):
Legen innskyter at han forstår at valgene høres BIZARRE ut for meg!
”Du sier jo at du vil gå inn i et tiltak, men der ligger også konfliktsituasjonen”.
Legen forklarer igjen at de ikke har myndighet til å få gjort noe med dette, og at det eneste de kan gjøre, er å lete etter alternative måter å gi meg ytelser på når jeg setter betingelser som de ikke har noen myndighet til å etterkomme:
”Det som er til hinder for tiltaket, er hvem som skal bistå deg.”
“Dette kan ikke vi gjøre noe med, det må øvre instanser svare på”.
http://bit.ly/d0Ms37

ABlsnordhus

Min advokat Nils Christian Nordhus som jeg hadde engasjert i saken på tidlig tidspunkt (sommeren 2007), opplyste meg heller ikke om dette, enda det hadde vært en smal sak for ham å sette seg inn i tiltakets hovedregler og føringer.
T.o.m. notatet fra forbundssekretæren i NTL – Anita Busch der det sto at det kunne synes som jeg ble utsatt for overgrepene på grunn av min varsling og at Nav hadde ansvaret for å skaffe meg annen tilrettelegger, ble oversett! (Sitert her):
LO, Arbeidstilsynet og NTL – Unnlatelser av hjelp mot overgrep fra Nav. Mail i saken.
http://bit.ly/9LkGgP
Jeg oversendte fylkesdirektør Toril Lien Utvik notatet 31.12.2007.
Men Busch hadde jo allikevel ikke gjort jobben skikkelig.
Hun (og advokaten) av alle, burde jo i kraft av sitt yrke og kjennskap til det meste av lovverk, instrukser og regler ha undersøkt – som minstekrav – overnevnte regelverk i Attføringsbedriftenes Bransjestandard (på det tidspunkt fullstendig ukjent for meg som var midt oppe i kaoset):
«Tiltaket er individuelt tilpasset arbeidssøkeren i den form at vedkommende også skal ha mulighet til å kunne velge tilrettelegger, omfang og form på bistanden»!
Og Busch gjorde seg regelrett dum, da jeg som betalende medlem i NTL spurte om hun kunne bistå meg på et av møtene med Nav. Hun svarte at det ante hun ikke om gikk an, hun måtte undersøke… og så hørte jeg aldri mer):
(Forts): Sluttrapport skal som hovedregel oversendes NAV lokal i forbindelse med avslutning av tiltaket.
Denne skal inneholde begrunnelse for avslutning og en vurdering av funksjonsnivå; arbeidsmessig og sosialt.
Sluttrapporter skal som hovedregel signeres av deltakeren som også må ha mulighet til å komme med eventuelle tilleggskommentarer.

ABFØØR

2.Kartlegging og Karriereveiledningsmetodikk
• Arbeid med Bistand tilbyr en prosessrettet kartlegging og karriereveiledning etter systematiske prinsipper for å minske muligheten for feilvalg og feilplasseringer.

Relevant informasjon om arbeidssøkeren innhentes og bearbeides slik at det kan arbeides systematisk med karriereveiledningens standardtemaer:

Interesser, Biografiske data, Personlige egenskaper og Verdier.
Arbeid med Bistand benytter verktøy og tenkning basert på anerkjente teorier innenfor disse temaene.
• Tilrettelegger har egnet kompetanse til å foreta slik kartlegging og karriereveiledning på en kvalitativt god måte
Arbeid med Bistand har relevant målgruppekunnskap.
Med målgruppekunnskap menes at tilretteleggeren har tilfredsstillende kunnskap om ulike målgrupper/diagnoser for å finne gode løsninger i arbeidslivet.
Arbeidssøkeren må gis tilpassede råd vedr. karrierevalg, en faglig riktig veilednings-, oppfølgings- og tilretteleggingsprosess på arbeidssøkerens premisser.

ABBFØRINGS

Aktuelle målgrupper er for eksempel:
• (…) Muskel og skjelettlidelser og løsninger i arbeid (…)
• Somatiske områder og løsninger i arbeid (ryggplager, hjerte/kar) (…)

4. Arbeidsanalyse/Introduksjon på Arbeidsplass
Arbeidsanalyse:
• Før oppstart i arbeid gjennomfører tilretteleggeren en arbeidsbeskrivelse som er en detaljert gjennomgang av arbeidsoppgaver, rutiner, krav etc. som må oppfylles for at arbeidsgiver skal være tilfreds.
• Før oppstart i arbeid gjennomfører tilretteleggeren også en undersøkelse ut fra følgende arbeidsmiljøfaktorer:
Arbeidsplassens organisering, psykososiale-, fysiske og kunnskapsmessige faktorer samt andre faktorer som anses viktige ut fra arbeidssøkerens forutsetninger.

Arbeidsanalysen skal også vurdere om det er nødvendig at arbeidsplassen må tilpasses og tilrettelegges, eventuelt ved hjelp av tekniske hjelpemidler.
• På dette grunnlag bestemmes hvilken bistand arbeidssøkeren trenger for å bli introdusert til arbeidsoppgavene og/eller sosiale forhold på arbeidsplassen (…)

ABEIDMEBI

Tilpass sosial ferdighetstrening etter behov

(Overnevnte var OPTs absolutte promærfokus i deres trakassering av meg, samt fokuset på personlige egenskaper, kreativt tatt ut av bransjestandardens kontekst og tilpasset egne luner og innfall som mer enn godt nok må ha blitt forstått av både saksbehandler og ledelser i Nav når de mottok møtereferatene, da de har plikt til å inneha kunnskap om kravene i bransjestandarden siden OPT er deres samarbeidspartner.
Allikevel avsto de fra å aksjonere!)

6. Avslutning av bistanden

• Når oppfølgingen skal avsluttes bør man alltid ha en grundig avslutningssamtale med arbeidsgiverog taker for å sikre at alle nødvendige forhold knyttet til arbeidsforholdet er ivaretatt.
Her er det viktig også å diskutere premisser mv. for videre karriereutvikling.

• Når oppfølgingen fra AB opphører er hovedregelen at den fases over i naturlig bistand eller med oppfølging fra andre naturlige instanser.
• Overgang til naturlig bistand skal skje planmessig og systematisk (Det ble som kjent ikke gjort, da jeg i stedet ble sendt rett over på sosialkontoret)

ABFØR

(Forts): Arbeidstakeren mottar kopi av sluttrapporten som Attføringsbedriften oversender NAV Arbeid.

(Den ene innklagede aktøren i OPT – Astrid Kalland, orienterte meg om i mail at «jeg ville motta rapporten først når hun var tilbake fra ferie«!)
LES HELE KOMMUNIKASJONEN SOM DERETTER TOK PLASS MELLOM KALLAND OG MEG LITT LANGT NEDE I FØLGENDE POST:
Forbrytelser i den Offentlige Tjeneste – Forbrytelser uten straff
http://bit.ly/dZxQ3D
(Forts): • Arbeidsanalysen skal også vurdere om det er nødvendig at arbeidsplassen må tilpasses og tilrettelegges, eventuelt ved hjelp av tekniske hjelpemidler.
• På dette grunnlag bestemmes hvilken bistand arbeidssøkeren trenger for å bli introdusert til arbeidsoppgavene og/eller sosiale forhold på arbeidsplassen.
• Ulike psykiske lidelser og løsninger i arbeid (Hovedfokuset de innklagede aktørene i  OPT fremholdt i sin trakassering av meg, selv om jeg ikke er psykisk syk og hadde jeg allikevel vært det, desto enda mer grotesk. Om mulig!)
http://www.attforingsbedriftene.no/Files/Filer/Bransjestandard/bransjestandard_AB.pdf

ABEIMEDBI

De innklagede aktørene i OPT valgte og konfrontere meg med min varsling!
Den var reell, og det blir lett å forstå ut fra den grove sjikane og trakassering beskrevet som de møtte meg med, selv med deres uomtvistelige viten i bunn om reglene de hadde å forholde seg til i overnevnte bransjestandard som jeg aldri ble gjort kjent med.
Selv ikke fra min Advokat Nils Christian Nordhus! – Såpass hadde han ikke GIDDET å sette seg inn i!
I stedet konsentrerte de seg fullt og helt om å oppkonstruere dårlige egenskaper hos meg på bakgrunn av min varsling, blant annet i triggingen av meg som direktøren i OPT innrømmet at han med vilje valgte å benytte seg av, og den gjennomgående paranoide og konfliktskapende personen de med alle midler satt der og forsøkte å konstruere meg til å være.
Les posten som inneholder mer av regelverket for Arbeid med Bistand, som de innklagede aktørene har brutt med hinsides all fatteevne:
Massakrering av regelverket, bevisste overgrep
http://bit.ly/qBXUGT
ATTFØRINGSBEDRIFTENE
Veileder for sluttrapporter 01.03.2010
http://bit.ly/RKomwP

agenda1

Nav Arbeid avviste alle mine klager, de inviterte aldri til samarbeid som de er pliktet til der man skal arbeide seg frem til gode løsninger, og ga meg aldri konkret tilbakemelding på varslingen – noe som i seg selv er brudd på Forvaltningsloven og har tatt plass ca. 18 ganger eller mer i denne saken.
Herunder og implisitt, hører fraværet av begrunnelser som naturlig nok følger tausheten og derav ignoransen av både mine gjentatte pålegg til både saksbehandler og ledelse i Nav om bytte av tilrettelegger og overflytting til annet og kvalitetssikret tiltak.
Dette innbefatter dokumentet fra NTL der jeg var medlem som jeg sendte direktørene i Nav, der forbundssekretær Anita Busch fastslo det følgende (utdrag):
(…) Jeanine er nå kommet i en situasjon hvor hun opplever at det er umulig å samarbeide med OPTs kontakt ”NB”.
Hun har bedt om å få bytte kontaktperson men dette er avvist (…)
Det er i NAVs ansvar at tjenester som kjøpes har nødvendig kvalitet for å oppfylle formålet med tjenesten.
Jeanine har varslet om at hun er utsatt for det hun opplever som utilbørlig oppførsel fra sin kontaktperson ved OPT, og sin saksbehandler ved NAV arbeid.
Disse varslene oppleves ikke å bli tatt alvorlig av OPT som avviser forholdene, og NAV Arbeid som som ikke ønsker/kan gå inn å endre tiltaket som det varsles om.

At Jeanine blir sendt tilbake til OPT og den som står bak det som oppleves som utilbørlig oppførsel, kan anses som en negativ reaksjon på varslingen.


Viser her til arbeidsmiljølovens § 2-5 (…)
Fra posten: LO, Arbeidstilsynet og NTL – Unnlatelser av hjelp mot overgrep fra Nav. Mail i saken.
http://bit.ly/9LkGgP

ABestad

Strategi for oppfølging av brukere i NAV forts:
Det skal evalueres om målet i oppsatt plan er nådd og om samhandlingsprosessen mellom bruker og NAV har vært tilfredsstillende.
 • Ved avslutning av et tiltak/virkemiddel skal bruker følges opp umiddelbart.
 • Rapport/tilbakemelding fra eventuell tiltaksarrangør skal innhentes.
 • Følgende skal vurderes:
 • Er målene i oppsatt plan nådd?
 • Har det vært samsvar mellom plan, tiltak/aktivitet og resultat?
 • Er brukers forventninger til samarbeid og gjennomføringsløp ivaretatt?
 • Har samarbeidet underveis vært av god kvalitet og vært rettet mot måloppnåelse?
 • Evalueringer skal systematiseres og brukes til å heve kvaliteten på tjenestene i NAV kontoret.
 • http://bit.ly/ce8he

I tilknytning til overnevnte, bør denne posten leses:

Nav stanser attføring på bakgrunn av falsk forklaring, og legeerklæring som attesterer at deres maktmisbruk har medført forverring av helsetilstand. Flere mail i saken:
http://bit.ly/aPvIGw

AJoakim_Lystad_0

Kompetanse i NAV-kontoret
Overordnede prinsipper og føringer
Datert 20.12.2007
revidert etter drøfting med Arbeids- og velferdsforvaltningens hovedorganisasjoner (…)
”Dokumentet avgrenser seg til å gjelde kompetanse på NAV-kontor FREM TIL 2010 og gir overordnede prinsipper og føringer for utvikling av kompetanse i forvaltningen (…)
UTDRAG:
Den kompetansen og de ressursene som står til disposisjon for den enkelte bruker, skal ikke være avhengig av organiseringen av det enkelte kontoret.
I tilfeller hvor et NAV-kontor selv ikke har tilstrekkelig med kompetanse til å kunne ivareta en brukers behov, må NAV-kontoret sørge for å hente inn kompetanse, og koordinere tjenesten til brukeren (…)
(Hvilket ikke ble etterkommet i min sak, da ledelsen i Nav på død og liv skulle sende meg tilbake til innklagede aktører i OPT på bakgrunn av min varsling)!
Og videre…
Ferdigheter.
– Veileder i NAV må sikre brukermedvirkning, og bruke metoder som gjør samarbeidet med bruker best mulig og som fremmer myndiggjøring av bruker (…)
Holdninger
Møtet mellom veileder i NAV og bruker skal bygge på respekt og empati.
NAV skal sikre brukerens rett til innflytelse og medvirkning, herunder forståelse av maktforholdet i relasjonen med bruker.
Møtet mellom veileder i NAV og bruker skal bygge på en etisk og forsvarlig standard (…)

6fc10-abaksnakk

(Jeg viser herunder til møtet jeg ble innkalt til med Raab & Fjeld i Nav 20.12.2007, der de med alle midler forsøker å konstruere meg til å være en «konfliktskaper» etter at jeg innklaget deres gode kollega i OPT Astrid Helle Kalland for trakassering, hvilket også var Kalland og hennes sjef (som ignorerte min varsling) store fokus vedrørende meg etter at Navledelsen hadde tilbakeført meg til disse):
Direktør Saglie, LO, NTL Enkelte utdrag fra noen av mailene jeg har sendt disse m.fl. med oppfordringer til stans av maktmisbruket fra Nav. Del.1.
http://bit.ly/cxAIYM

FOR YTTERLIGERE Å SAMMENLIKNE GALSKAPEN MELLOM DET JEG HAR OPPLEVD OG HVORDAN MAN EGENTLIG ER FORVENTET Å BLI MØTT – EN ALDELES RYSTENDE DOKUMENTASJON, INNBEFATTET FLERE TITALLS LYDOPPTAK SOM EN SAMLET PRESSE PER DESEMBER 2012 HAR TIET IHJEL I HELE 4 ÅR OG 9 MÅNEDER – LES DE ETISKE RETNINGSLINJENE FRA EN TILFELDIG UTVALGT ATTFØRINGSBEDRIFT:

Flekkefjord bedrifter AS
«Alle har en selvfølgelig rett til å klage på uønskede forhold, alle klager skal behandles seriøst og søkes løst ved henvendelse til nærmeste overordnede eller tillitsvalgte. Klager behandles konfidensielt.»
http://bit.ly/YGt8ON

HVORDAN DIREKTØREN FOR OPT VALGTE Å HÅNDTERTE MIN KLAGE PÅ HANS ANSATTE:

23.11.2007 (Utdrag): «Når det gjelder noe av klagens innhold oppfatter jeg at du i flere sammenhenger berører forhold som tangerer Astrid Helle Kallands integritet på en negativ måte. De forholdene vil jeg avvise.. Ellers kan jeg ikke se at (AHK) har opptrådt på annen måte enn den man til daglig opplever i arbeidslivet»!
1. Deretter ble jeg som fremgår, verbalt overfalt av min daværende saksbehandler Ingrid Raab, og distriktsarbeidssjef June M. Fjeld i møtet jeg av dem ble innkalt til 20.12.2007, og referert fra lydopptak i posten linket til over: Direktør Saglie, LO, NTL (…)
2. Få måneder senere satte Raab & Fjeld inn «tyngre artilleri» – eksekusjonspelotongen omtalt i denne posten:
Tapet møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd
http://bit.ly/d0Ms37

Abgjengen

(Forts): 5. Aktørers ansvar for kompetanseutvikling i NAV- kontorene
5.1 Sentralt nivå.
Arbeids- og velferdsdirektoratet (…) skal sikre kompetanseutvikling i NAV Trygd og Nav Arbeid som ikke skal etableres som NAV- kontor før på lengre sikt (…)
KS (Kommunenes Sentralforbund) er arbeidsgiver og interesseorganisasjon for kommunal sektor. KS er ikke et myndighetsorgan, men har inngått en rammeavtale med AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet).
Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) og SHdir (Sosial- og helsedepartementet) har i samarbeid med KS ansvaret for at det tilbys relevante opplæringstiltak for NAV- kontorene (…)
5.4 Lokalt nivå.
KOMMUNEN
(…) Har eget ansvar å sørge for at de kommunalt ansatte i NAV-kontoret har tilstrekkelig kompetanse til å kunne utføre sitt arbeid på en faglig forsvarlig måte.
Dette er regulert i Lov om sosiale tjenester § 2-3 (…)
http://bit.ly/P7541S

ABERSLAG

Kommuneadvokat Bodil Kristine Høstmælingen anførte i sitt tilsvar etter at  rettssaken hadde startet i Tingretten at Kommunen ikke hadde oppfattet hva evt. trakassering av meg hadde bestått i!
Det samme gjorde Regjeringsadvokaten (Se hovedside):
https://sommer17.wordpress.com/

ABFØR

Funksjonsvurdering i attføringsbedrift

Fakta

Attføringsbedriftene har de siste to årene samarbeidet med Rikstrygdeverket om å utvikle et tilbud om funksjonsvurdering til ansatte i IA-virksomheter. Standarden som ble testet ut i Akershus, Oppland og Buskerud, ble landsdekkende 1. mai 2005.

Forutsetninger i attføringsbedriften

 • Plikter å stille en fast kontaktperson for hver arbeidstaker/-giver.

 • Tilgang på kompetanse innen pedagogikk, yrkesveiledning, ergonomi, aktuelle tester, helse- og sosialproblematikk samt gode kommunikasjonsferdigheter.

 • Plikter å stille varierte og hensiktsmessige arbeidsoppgaver til rådighet for arbeidstakeren.

 • Ansvarlig for at eksterne bedrifter som eventuelt benyttes i funksjonsvurderingen holder god faglig og miljømessig standard.

 • Arbeidstaker skal være kjent med og godkjenne sluttrapportens innhold.

 • Arbeidstaker og arbeidsgiver skal få anledning til å evaluere den gjennomførte funksjonsvurderingen.

 • Rapporten fra funksjonsvurderingen bygger på et kvalitetssikret dokumentasjonssystem.

http://bit.ly/iPSsLn

abevhj

AVSKJED AV OFFENTLIG TJENESTEMANN

Ot.prp. nr. 8 (2007-2008)

Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 mv. (skjerpende og formildende omstendigheter, folkemord, rikets selvstendighet, terrorhandlinger, ro, orden og sikkerhet, og offentlig myndighet)
9.17.2 Gjeldende rett
http://bit.ly/dCTSqY
Videre utdypet i posten:
Er etikken fraværende i offentlig forvaltning? Hvem kan bistå når tjenesteutøveren misbruker sin myndighet?
http://bit.ly/clMyRg

ABESaglie

Les også:

Direktørene i NAV var de siste som ønsket å hjelpe, da det var de som sto bak maktmisbruket
http://bit.ly/9KlfzV
NAVs ledelse ba om innspill, men knuser brukere som påpeker misligheter. Tapet møtereferat fra grove represalier
http://bit.ly/NntOy
Direktør Saglie, politianmeldelsen og fortsettelse av utdrag fra alle mail han mottok/og ignorerte, om maktmisbruket som pågikk
http://bit.ly/bVsCBM
Falsk forklaring (ordrett gjengitt) og grovt misbruk av stillingsposisjon, bidrar til og stanse Yrkesrettet Attføring:
http://bit.ly/btWVJt
Hvem skal kontrollere kontrolløren?
http://bit.ly/Nm3M2q
Navansatte og utskjelling – Slik skaper etaten uføretrygdede
http://bit.ly/eOMfax
Nav instruerer lege til å endre sin erklæring om 100 % uføretrygd for pasient?
http://bit.ly/HRY6sA
Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?
http://t.co/GsSLO0Zr
Kongens nyttårstale 2013
http://t.co/mPjzdKHski
Lydopptak av grove gjengjeldelser etter varsling, stanset. Nav og OPT:
http://t.co/mPjzdKHski
Nav forvaltning – Sølvi Kristoffersen ignorerer flere innstillinger fra Advokat
Sølvi Kristoffersen ved Nav Forvaltning avslår min søknad om uføretrygd 12.12.2013!
Hun tar kun overgriperens «Rapport» til inntekt og raser forøvrig helt tilbake til begynnelsen av hele saken – og holder seg der!
http://t.co/u5eiFV10xV

LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER

http://bit.ly/hwKs7V


Reklamer

5 kommentarer på “Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker sin viten om mine funksjonshemminger mot meg:

 1. Tilbaketråkk: Om meg; Bakgrunn og historie. « Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

 2. Tilbaketråkk: Tapet Møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd: « Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

 3. Tilbaketråkk: Direktørene i NAV var de siste som ønsket å hjelpe, da det var de som sto bak maktmisbruket. « Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

 4. Tilbaketråkk: NAVs ledelse ba om inspill, men knuser brukere som påpeker misligheter. Tapet møtereferat fra grove represalier. « Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

 5. Tilbaketråkk: Direktør Saglie, politianmeldelsen og fortsettelse av utdrag fra alle mail han mottok – og ignorerte, om maktmisbruket som pågikk. « Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

februar 2010
M T O T F L S
« jan   mar »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 055 andre følgere

%d bloggere like this: