Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Tapet møtereferat av 12.06.2008 hos OPT – ekstern samarbeidspartner av Nav, der grove represalier tok plass.


Attføringsbedriftene 12.02.2013 – Attføringsbransjen må jobbe tett med næringslivet
«Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud i Arbeids og velferdsdirektoratet viser til at NAV bruker langt mer penger på kjøp av tjenester, enn på drift av egne kontor – Det betyr at NAV ikke vil lykkes med sine mål hvis ikke attføringsbedriftene lykkes, og leverer gode resultater.»
http://bit.ly/PBRir2
NAVs ledelse ba om innspill, men knuser brukere som påpeker misligheter. Tapet møtereferat fra grove represalier
http://bit.ly/NntOy
Opptak av møtet som tok plass etter dette:
 02 07 2008 – OPT – samarbeidspartner av Nav:
http://t.co/1esmli0IIa
Vist på blogg: Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg:
http://bit.ly/a0wCb1

 

 

Aller først bør man høre på opptak av møtet av 29.04.2008 , der fem personer utsendt fra ledelsen i Nav tvang meg til å gå tilbake til OPT etter ubehandlet varsling fra meg om grov trakassering fra Kalland:
Disse forbrytelser i offentlig tjeneste ble først kringkastet på Youtube i desember 2013:
http://t.co/2Y2rtB22uk
De er nedtegnet her:
Tapet møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd
http://bit.ly/d0Ms37
Andre relevante poster å lese i tilknytning til denne: 
Nav – Falsk forklaring (ordrett gjengitt) og grovt misbruk av stillingsposisjon, bidrar til og stanse Yrkesrettet Attføring:
http://bit.ly/btWVJt
Nav stanser attføring på bakgrunn av falsk forklaring, og legeerklæring som attesterer at deres maktmisbruk har medført forverring av helsetilstand. Flere mail i saken:
http://bit.ly/aPvIGw

ABHYSJ

Artikkel; «Høyre-styrte Oslo stadig mer hemmelig»:
Oslo blir en mer og mer lukket kommune (…)
Bare 5 av 29 selskaper har svart positivt på våre henvendelser, mens resten nekter innsyn eller svarer at de ikke har postlister.
Dårligst ut kommer de vernede bedriftene som driver sysselsetting og arbeidstrening for personer med en eller annen form for funksjonshemming:
Bare 2 av 10 slike Oslo-bedrifter lar presse og publikum kikke dem i kortene.
En av dem som nekter innsyn er Oslo kommunale Produksjon & Tjenester AS, (OPT) selv om Oslo eier alle aksjer og mesteparten av inntektene er tilskudd fra staten.
Men regelen er – uansett hva Oslo måtte mene – at slike vernede bedrifter omfattes av offentlighetsloven (…)!
http://bit.ly/cWRW1l
http://bit.ly/NntOy

Abully_woman_400

 

 

 

De første møtene i OPT ble gjennomført i en svært anspent og kunstig atmosfære naturlig nok, og jeg forventet at den egentlige agendaen bak det at jeg av direktør Saglie i Nav var tvunget inn i en såpass ufattelig maktovergrepssituasjon der jeg var nødt til å gå tilbake til, og forholde meg til to av de personene jeg hadde varslet ham og flere om at bedrev trakassering – og som alle hadde valgt og ignorere, før eller senere ville komme til syne.
Referatet som er direkte nedtegnet fra lydopptak, ble første gang offentliggjort på Aftenposten Debatt 15.06.2008,  i artikkelserien jeg skrev: «Toppledelsen i NAV tier i hjel overgrepssak« i sin opprinnelige form.
Men debattcentralen ble lagt ned etter 22. juli 2011:
http://bit.ly/LJEJCn
Her kan leses min mening om det:
Vår nye ytringsfrihet
http://bit.ly/z4BYPe
Alt materiale er kopiert fra debatten på Aftenposten der aktørene var anonymisert, og det ble et for stort arbeide å rette opp her. Derfor er Direktør Trond Torolf Stenberg omtalt som «ØØ» og Astrid Helle Kalland som «NB»:
I første møtet, ble jeg møtt på en svært uventet og merkelig måte.
Ø.Ø understreket blant annet sterkt – etter at han av en eller annen grunn hadde holdt ca. 15 minutters langt foredrag om seg selv og alle de suksessene han selv hadde avstedkommet i sitt liv, at ALLE som ble utplassert i Arbeidsmarkedstiltak som dette SELVFØLGELIG hadde KRAV PÅ en INDIVIDUELL behandling!
«En som jeg, skulle selvfølgelig ikke settes til å for eksempel arbeide i en kantine»!
Jeg fikk vite at jeg kunne velge akkurat det yrket og stedet jeg hadde ønske om og forutsetninger for å kunne arbeide, og at de samlet ville bistå meg som best de kunne for å oppnå dette.
Ø.Ø sa at han rent ut var til stede for å tilby meg sin omfattende kompetanse, og for å bidra med sin erfaring og sine kunnskaper for å kunne assistere meg på best mulig måte mot min vei mot et arbeide. Det var ingen grenser for utvist velvillighet og samlet ”støtte”!
Det ser altså ut til at jeg, av alle brukere, rent ut skal motta ”spesialbehandling”, heretter. Ø.Ø roser meg i tillegg opp i skyene, og forteller meg blant annet at jeg skriver og formulerer meg som han selv ”bare kan drømme om”!
ABEGALLERI
Jeg forstår at dette kun er spill for galleriet.
Det som tar plass nå er naturstridig, og det vil kun være et tidsspørsmål før den tilsynelatende lovede ”skreddersydde kompetansen” – vanvittig nok bestående av innklagede aktører som må være alt annet enn uhildede parter i scenarioet, avslører sin egentlige agenda.
Jeg vet at hvert ord jeg sier, en hver ytring jeg kommer med, vil studeres nøye for å utløse et påskudd til å rapportere samstemte negative personkarakteristikker av meg.
Det er ingen tilfeldighet at NAV har vært urokkelige i sin beslutning om å ikke la meg få lov til å bytte tilrettelegger.
Derfor svarer jeg for det meste til alt som blir ”forklart” meg; ”Javel, neivel, åja, nei og ja”.
De to første møtereferatene vises nede i følgende post:
Nav- Hittil upubliserte møtereferater tilknyttet klagesaken:
http://bit.ly/cMeFZP
ABBFØRINGS
Etter kun to møter med denne tilnærmingen, så det ut til at Ø.Ø og NB hadde fått nok.
Nå skulle jeg ”røykes ut” og jeg starter med å vise til to mail som gikk mellom Kalland og meg av 06.06.2008 som blir relevant og merke seg knyttet opp mot hennes og sjefens falske forklaring om meg som bidro til og ta fra meg min yrkesrettede attføring samt husholdspenger på dagen, skrevet rett etter møtet NB hadde med meg 02.07.2008 (link 1) uten min viten, der hun avslutter med å si til meg at vi skal gå igjennom en del ting som hun har anbefalt meg å gjøre etter at hun kommer tilbake fra sommerferie (noe som selvsagt ikke bare var grovt villedende, men ren løgn).
I den falske rapporten skriver NB blant annet at jeg angivelig skal ha unnlatt og sende henne jobblogg (rapporten kan leses utdrag fra et stykke nede i postene jeg har linket til, nr. 2 og 3. Mitt tilsvar til rapporten står og lese litt nede i post 4:
1.
http://bit.ly/a0wCb1
2.
http://bit.ly/btWVJt
3.
http://bit.ly/cMeFZP
4.
http://bit.ly/dmtf1N
ABWPOSt
06.06.2008 Mail fra Kalland: (…) Ser frem til jobbloggen din i dag!
06.06.2008 (Denne korrespondansen foregår over min MSN-mail)
Mitt tilsvar: (…) Forstår ingenting fordi du har sendt meg annen mail som jeg mottar, men begge ganger du har sendt meg jobblogg så har jeg ikke mottatt disse.
Her tar jeg med utdrag fra link 3 over, bloggposten: NAV – Hittil upubliserte tapede møtereferater tilknyttet klagesaken – andre møte hos OPT etter at ledelsen i Nav hadde tvunget meg å gå tilbake dit eller miste attføringen. Dette tok plass 04-06-2008:
(…) Jeg forteller NB at jeg ikke har mottatt jobbloggskjemaet over min e-mail.
NB; Men sist gang når du satt her, så sendte jeg deg det!
Jeg; Nei, den eneste mailen jeg hadde mottatt når jeg kom hjem den dagen, var mailen fra deg som du også sendte, at møtet var i dag 04.06.2008.
NB påstår fremdeles at hun sendte meg TO mail den dagen.
Jeg; Ja, men da får jeg bare gå hjem og sjekke en gang til, for da ligger den sikkert der
NB; Ja, men jeg kan sende deg den EN GANG TIL NÅ, jeg, – (og later som om hun gjør det).
Når jeg kommer hjem den dagen, ser jeg INGEN av jobbloggene noen av de to dagene hun angivelig skal ha sendt disse til min mail. De er IKKE der (…)
http://bit.ly/cMeFZP
ABWPOSt
11.06.2008 Kl. 10:09:32 AM:
NB sender meg e-post på min vanlige email adresse i MSN slik hun alltid har gjort, og kommenterer noen søknader jeg hadde sendt inn tidligere.
Etter disse kommentarene, skriver hun det følgende:
«Ellers savner jeg svar på spørsmålene jeg stilte deg i ”to mailer 9/6” samt kopi av endringene du bør gjøre.
Ellers har det ingen hensikt at jeg kommer med endringsforslag”.
Jeg understreker at NB i dette sitt overnevnte tilsvar har skrevet min riktige mailadresse i MSN for hånd, og ikke trykket på noen «svarknapp» – (Les NBs «redegjøring» rundt hennes tema «svarknapp» senere i møtereferatet gjengitt i denne posten).
Jeg trodde derfor at det var en feilkobling i hjernen min da jeg nøye og flere ganger gikk igjennom disse TO mailene jeg fant, mottatt fra Kalland i MSN, ord for ord i de få setningene som sto der om og om igjen, uten å finne andre relevante spørsmål enn at NB spør om jeg har sendt inn søknaden (den siste) enda og ber meg vente med det, da hun skal lese den i løpet av dagen. Der svarer jeg ”OK”.
Jeg gir NB tilsvar kl. 10:43 samme dag: «(…) Du sier du ikke har mottatt svar fra meg i dag på dine stilte spørsmål i to mailer fra 9/6, men det har du. Du spør om utlysningstekst som jeg sendte, og denne sender du faktisk tilbake til meg i din andre mail med spørsmål etterpå, og bekrefter således at du har mottatt den.
Det eneste spørsmålet du gir meg for å besvare er (…) vent med å sende den. (Denne jobbsøknaden).
Jeg svarer deg: «OK». Hvis det allikevel er noe jeg fremdeles har oversett, ber jeg deg opplyse utførlig om dette i dag.
ABWPOSt
NB responderer deretter samme dag Kl. 12:49:16 PM helt uanfektet at hun har spurt meg om flere ting, blant annet hvordan det går med referanse, og skriver så:
«Les mailene en gang til så du ser hva jeg ønsker belyst”.
(Jeg minner igjen om at all denne kommunikasjonen foregår på e- posten som jeg til vanlig bruker i MSN)
Jeg mottar slett ikke svar fra Kalland denne gangen.
Sent på kvelden finner jeg ved en ren tilfeldighet en TREDJE mail av 9/6 sendt fra NB til meg i – nettopp Outlook (en e-mail som jeg tidligere i møte med henne har forklart at jeg sjelden bruker på grunn av at programmet av en eller annen grunn får datasystemet i ubalanse hvis jeg bruker det til annet enn å sende vedlegg i søknader) – med flere spørsmål og forslag til endringer fra NB.
NB oppgav heller aldri noen steder til meg at hun hadde sendt meg TRE email 9/6.
Hun fremhever derimot skriftlig at hun har sendt meg TO mailer! (Les utdrag fra e-post over).
ABWPOSt
NB avslutter mailen som hun plutselig har valgt å sende til min mail i Outlook med:
”Ser at du har 2 mailadresser. Hvilken adresse vil du at jeg skal sende mail til i fremtiden? Jeg ønsker å forholde meg til en adresse SÅ JEG VET AT DET JEG SENDER BLIR LEST”!…
Her vises all tekst i de TO mailene Kalland vitterlig sendte meg mandag 09.06.2008 (Det skjer noe galt med teksten når jeg kopierer fra MSN):
ABWPOSt
Monday, June 09, 2008 1:33:10 PM

Det er riktig at du ikke kan skrive logg i teksten, men bra at du fikk opp vedlegget.

Vi har avtale 12/6 kl. 12.

Det er bra at du sendte søknadsteksten. Jeg bruker ikke tid på å lete opp annonsene, den jobben skal du gjøre selv.

Med vennlig hilsen

Oslo Produksjon og Tjenester AS

Astrid I. Helle Kalland

Avdelingssjef Attføring

ABWPOSt

Monday, June 09, 2008 1:48:31:PM

Et lite spørsmål. Har du sendt søknaden? Jeg skal lese søknaden i løpet av dagen så vent med å sende den.

Med vennlig hilsen

Oslo Produksjon og Tjenester AS

Astrid I. Helle Kalland

Avdelingssjef Attføring

abevhj


MØTET av 12.06.2008 Lagt ut på Youtube lørdag 31.05.2014, men slettet igjen på befaling fra skadevolderene flere ganger (uvirksom link):

http://t.co/H7HX1xuxMl

Derfor har jeg lastet opp dette enda en gang, 31 mai 2016, så opptaket kan høres. Lytt spesielt fra ca. 43:40 minutter inne i samtalen, der den innklagedes sjef på død og liv skal ha meg til å passe inn i hans agenda som er å oppkonstruere en situasjon der han manipulerer det hele dithen at jeg – varsleren, er en «konfliktskaper»!: 

http://bit.ly/1U8Ez8J
NB forteller at hun har printet ut masse arbeidsgivere til meg. 
Ø.Ø fremhever mange potensielle arbeidsgivere som de har funnet, og sier at de således ”har gjort en liten hjemmelekse for meg, begge to”… hva han nå enn mente med det, men jeg takket så mye.
NB ramser opp tre stillinger jeg har søkt som jeg har sendt henne.
(Det følgende utsagnet fra NB under her blir spesielt viktig å merke seg, i forhold til hva hun videre påstår i dette møtet):
NB spør meg om jeg har «gjort noe med de endringene hun hadde foreslått for meg». (Her sikter hun til de foreslåtte endringene hun valgte og sende meg til gal mailadresse).
Jeg: Nei det var der jeg ble så forundret, fordi du skriver jo til meg at du sendte meg to mail den 09.06.
NB: Ja.
Jeg: Og de to mailene de har jeg jo fått – til den riktige mailadressen min som jeg alltid bruker, så det som forundret meg var at du tok alle de fleste og viktigste spørsmålene og satte i en helt annen mail som du vet at jeg ikke bruker.
NB: Nei du skjønner – det var også et av de spørsmålene: «Hvilken mailadresse»... Jeg har fått mail fra deg fra to forskjellige mailadresser og det oppdaget jeg ved en tilfeldighet.
Og derfor så ville jeg spørre deg – hvilken mailadresse er det jeg skal bruke.
Jeg: Det som forundrer meg, er at du hele ni ganger har svart meg på min riktige mail,…
NB: Jo med det er fordi at jeg svarer ofte på når du sender meg en uansett hvem det er så trykker jeg alltid på svarknappen stort sett.
Og så ved en tilfeldighet så oppdager jeg at OJ – du har jo to mailadresser.
Jeg: Du sendte meg jo også i tillegg til de ni mailene så sendte du meg de to mailene som du påsto at du hadde sendt til meg og som jeg fikk på riktig mailadresse.
Og som sagt – i de siste viktige spørsmålene, der spør du også hvilke av disse mailene skal jeg sende til i en mailadresse jeg aldri bruker, og det står for meg som veldig merkelig.
Hvorfor kunne du ikke spurt etter mailadressen som jeg til vanlig bruker og som du hadde svart på også den dagen to ganger?

abevhj

NB: Ja men jeg sier det: Jeg oppdaget ved en tilfeldighet atte du har sendt meg mailer på to forskjellige adresser. Fra to forskjellige adresser.
Jeg: Ja hvis du forstår hva jeg sier til deg nå, så gir det ingen mening for meg – at du plutselig skal stille spørsmål i en e-mail som jeg omtrent aldri har brukt og som du aldri omtrent har sendt meg – jeg vet ikke om du har sendt meg svar der før? I det hele tatt?
NB: Men jeg har jo fått den mailadressen fordi du har sendt meg noe på den, og så sier jeg – Jeg oppdaget ved en tilfeldighet atte du hadde to mailadresser.
Og jeg la ikke merke til da, om jeg sendte til den ene eller den andre. Jeg svarte deg på en mail du hadde sendt til meg. Og da vil jeg ha klarhet fordi du sender meg fra to, så ville jeg –  og jeg tenkte på det fordi du sa du hadde ikke fått den derre jobbloggen, vettu – så tenkte jeg kanskje jeg har sendt den til den ene mailadressen som du ikke bruker så ofte.
Jeg: Det har du heller ikke.
NB: Siden du ikke hadde mottatt det så tenkte jeg jeg kunne prøve å finne ut av hva er årsaken til at du ikke har fått de, ikke sant? Så det var kun et spørsmål for å oppklare sånn at det ikke blir sånn atte jeg sender til både den ene og den andre, og så leser du bare den ene og så blir det bare tull for det atte…
Jeg: Jeg hører hva du sier, men du forstår hvorfor jeg synes at det er veldig merkelig også – kanskje…
NB: Nei jeg synes ikke det er rart at jeg spør – jeg syns ikke det er rart. Jeg svarer ofte på mailer, da trykker jeg på svarknappen
Jeg: Men du hadde jo svart hele tiden på den andre riktige mailen, sier jo jeg.
NB: Jamen jeg vet ikke når..
Jeg: Åtte ganger også den samme dagen – til riktig mail, og så stiller du meg dette spørsmålet her i den mailen jeg omtrent aldri bruker sånn som vi aldri kommuniserer med hverandre, så derfor så syns jeg at det var merkelig.
NB: Næmmen du… Jeg syns ikke det er noe merkelig, jeg!

abevhj

(Jeg innskyter: NB sendte meg to mail på min MSN-mail, forut for den TREDJE mailen som hun ikke tilkjennega noen steder at hun også hadde sendt meg på den datoen – og det til en annen e-post adresse som jeg svært sjelden bruker. 
Selv etter at jeg skriftlig den dagen ba NB om å gi meg utførlige opplysninger rundt hva jeg hadde oversett siden jeg ikke klarte å finne de angivelige spørsmålene og endringene hun gjentatte ganger skrev og ba meg om å gjøre – svarte hun meg ikke.
Hun ga meg aldri opplysninger om at jeg måtte sjekke den andre mailen min fordi hun plutselig hadde valgt å sende instrukser over både mailen vi til da hele tolv ganger hadde benyttet, og over til mailen jeg nær sagt aldri benyttet eller sjekket.
Vi hadde jo til alt overmål kommunisert flere ganger over min vanlige mail samme dag.
Selv etter gjentatte mail fra meg der jeg skrev at jeg ikke fant det NB etterspurte fordi jeg selvsagt ønsket å gjøre det hun påla meg i sine mail, tilkjennega hun dette for meg.
Derfor lot jeg ikke dette ligge, selv etter NBs standhaftighet i sine monotone innøvde repetisjoner av «Jeg oppdaget ved en tilfeldighet» – i møtet denne dagen.
(I alle jobbsøknadene NB har mottatt fra meg, står altså KUN oppført min MSN- mailadresse, det samme i den kontaktinfo jeg skriftlig har oppgitt til både NAV og OPT.
Jeg har aldri oppgitt skriftlig Outlook- adressen noen verdens steder)

ABFEIGGGG

Da spør Ø.Ø meg: ”Hva er bakgrunnen for din reaksjon på dette, det skulle jeg gjerne likt å vite”!
Jeg: Skulle du det? Ja det skulle ikke forundre meg… Jeg synes at det var en merkelig og selvmotsigende handling som virket veldig merkelig rett og slett – ubehagelig.
Ø.Ø svarer; ”Ubehagelig?” – ”At du har to mailadresser”?… 
Jeg: Nei, men at Kalland valgte og gjøre det på den måten hun gjorde, for da ville jo disse ubehagelige spørsmålene komme litt opp – «hvorfor valgte du å gjøre akkurat det».

Ø.Ø: Det fatter jeg ikke. 
Jeg: Nei. Men da dropper vi det rett og slett.
NB: Så tenkte jeg de derre spørsmålene.
Nå tok jeg ikke opp det med – jeg svarte deg ikke på den derre mailen i går, fordi jeg tenkte det er så dumt og svare – det er mye lettere å ta det muntlig.
Men de spørsmålene da..
Jeg: For du sendte meg jo faktisk to mail som du skriver på den riktige mailadressen (MSN), så derfor skjønte jo ikke jeg noen ting.
Og når jeg mottok disse to mailene fra deg, se her – første mail og annen mail, det var de to mailer du sa du hadde skrevet – (Jeg gir NB mailene her, som jeg hadde printet ut) – OG til riktig e-postadresse. 
Så reflekterte jo ikke jeg at det kunne ligge en tredje mail – for det hadde du ikke tilkjennegitt.

abrticle_office_bully_01

NB: Men den jeg sendte deg med de spørsmålene, den har jeg sendt til…
Jeg: Til feil adresse!
NB: Der har du sendt til meg fra den derre online-adressen. Og så hadde du en kopi til den (MSN)-adressen og så bare trykte jeg på svarknappen. Men nå er vi ferdig med det der!
Jeg: Nei det er en ting til jeg har lyst til å si.
Da sendte jeg deg svar klokken 10:43 (i MSN), og der tilkjennegir jo jeg at jeg har ikke sett andre spørsmål enn det ene du stilte hvor jeg svarte deg OK, og spør «hvis det er noe jeg fremdeles har oversett, så ber jeg deg opplyse utførlig om dette i dag».
Og dermed så skriver jo ikke du at «kanskje jeg har – jeg har jo sendt en e-mail til en annen mailadresse, kunne jo du skrevet da.
«Er det den du ikke har fått»?
Jeg mottok jo ikke noen tilbakemelding på det, så derfor synes jeg at det er spesielt rart.
NB: Nei men Jeanine.
Det er.. altså.. jeg – når jeg trykker på svarknappen så legger ikke jeg merke til mailadressen …
Jeg: Nei du svarer ikke – nå skjønner ikke du spørsmålet mitt tror jeg. Jeg skriver at «hvis det er noe jeg fremdeles har oversett, ber jeg deg opplyse utførlig om dette i dag».
Og her tilkjennegjør jo jeg at det eneste spørsmålet jeg har mottatt fra deg er «Vent med å sende denne jobbsøknaden» og jeg svarer deg «OK».
Så derfor så synes jeg kanskje at du burde ha tatt tak i det at oj, jeg har også sendt det til en annen e-mailadresse – kan det være at den ligger der! Da hadde jo jeg forstått dette, men det gjorde du ikke. Du svarte meg ikke på det i det hele tatt.

abrticle_office_bully_01

NB: Nei vi snakker forbi hverandre!
Vi gjør det altså!
Jeg tror jeg skjønner hva du mener, men vi snakker forbi hverandre.
Jeg svarer på det jeg mener du spør meg om, så tror jeg du legger mere i det enn jeg gjør!
Jeg: Nei, det blir helt feil.
NB: Men kan vi ikke heller ta de derre spørsmålene Jeanine! For det er jo en filleting syns jeg, at jeg spør deg hvilken mailadresse! Hvis (MSN)-adressen er den du bruker mest, så sender jeg deg nå alt til den.
Skal vi si det sånn?
Jeg: Ja.

ABFØR

(Jeg vil påpeke i forbindelse med dette, at det var flere ”lignende” hendelser – på den måten at de kan være vanskelig å konkretisere i kort forklaring men som opplevdes som merkelige og ubehagelige, som tok plass flere ganger og over tid, forut for den gangen jeg valgte å varsle Direktøren om trakassering fra hans ansatte (NB) over hele 9-11. sider.
Majoriteten av denne opptredenen som jeg på det sterkeste opplevde som manipulering og trakassering, ønsket jeg ikke å publisere (bortsett fra en hendelse beskrevet tidligere i denne tråden med hele to vitner til stede) – på grunn av at jeg ikke hadde ønske om å utlevere alt av NBs opptreden offentlig og i detalj for en eventuell fremtidig identifisering, men kun håpet på å få i stand et bytte av tilrettelegger).
Nå stiller saken seg helt annerledes.
Vi går over til referansespørsmål og en av mine søknader på et arbeid som blant annet dreier seg om webpublisering, hvor NB riktig nok påpeker at jeg tar med at jeg har publisert kronikker på nettet.
I tilknytning til dette, foreslår hun at jeg jo kan legge ved en link til dette i jobbsøknaden, fordi da underbygger jeg det jeg sier.

ABEIDMEBIST

REFERATET FORTSETTER:
Ø.Ø innskyter akkurat da:
”Unnskyld meg, men er dette kronikker du har fått penger for å skrive fra et eller annet medium eller”?
Jeg svarer benektende og sier at jeg ikke vet om jeg skal kalle det innlegg eller kronikker, hva er forskjellen?
Ø.Ø svarer at ”når man skriver sånn, så er det jo stort sett noe som man blir spurt om å skrive”.
Han fortsetter med å si at de få gangene han selv har skrevet, så har han fått penger for det.
NB spør meg «tilforlatelig» om ikke kronikker ofte er noe som er i avisene på lørdager spesielt?
Hun forklarer meg videre at hvis jeg har noen gode kronikker eller innlegg eller hva man kaller det som er blitt publisert, da ville hun kanskje lagt ved en link til disse til arbeidsgivere på grunn av at jeg ikke hadde så stor arbeidserfaring.
”SÅ DETTE ER NOE DU KAN VISE TIL; ”SÅ GOD ER JEG”!

”En som har hatt lang arbeidserfaring, hadde IKKE behøvd å gjøre det”!

Dette er enda et stort overtramp og misbruk av myndighet fra «tilrettelegger», da det litt etter avsløres at hun her bare sitter og  jatter med meg i lys av sin viten om nettopp debatten/artikkelserien jeg startet i Aftenposten, uten å opplyse meg om at de begge satt der med kjennskap til den. Kalland viser seg såpass uprofesjonell at hun til alt overmål foreslår for meg som hun er ment å bistå, at det rent ut vil være lurt av meg å lenke denne til min CV når jeg skal søke jobb – for det er egentlig serien hun sikter til!
Hvis noen enda skulle være i tvil om at alt har blitt oppfattet på riktig måte – og aktørene virkelig er så uprofesjonelle og hevngjerrige som det de er, så håper jeg at alt falt på plass med dette!
NB fortsetter med å si at i denne jobbsøknaden (en av de tre jeg hadde sendt henne), ”ville hun ha tatt med et eksempel over hva det er jeg gjør på nettet”, men at alt dette er kun forslag og anbefalinger, og at jeg må gjøre som jeg vil.
Vi snakker videre om flere ting vedrørende vedlegg og mine vanskeligheter med å få sendt flere av disse samtidig. Jeg spør om hun kan vise meg hvordan dette gjøres, nå når jeg er her.
Her svarer NB at det kan hun ikke, fordi det ikke gikk an på grunn av (et eller annet jeg ikke forstod).
Ø.Ø foreslår at jeg heller kan gå bort på NAV- kontoret, «så kan sikkert en av de som jobber der, hjelpe meg»!!!
Jeg påpeker at de andre to søknadene jeg hadde sendt denne uken hadde sett greie ut etter det jeg forstod?
NB svarer bekreftende, men legger til at det skal holde hardt at jeg vil komme med i betraktning til den ene stillingen i Frelsesarmeen da hun mente at jeg ikke hadde nok kompetanse for denne.
Jeg svarer at jeg er uenig, siden arbeidsgiver hadde skrevet følgende; ”Oppfyller du ikke alt men synes du passer, så søk likevel”. 
Vi diskuterer forventet antall søknader jeg skal sende i uken, og de kommer opp med mellom 10 og 15 stk.
Ø.Ø innskyter at han var så heldig å ha et stort nettverk da han i sin tid holdt på med dette, hvor hans antall søknader var oppe i 6- 10 HVER DAG, noe som ble kronet med suksess.
Han fortsatte deretter å si, at man nok ikke kunne sammenligne mellom han og meg – «siden han hadde større nettverk enn meg
(Jeg håper leseren oppfatter den underliggende trusselen som også ligger i dette utsagnet)

ABEIMEDBI

Så fulgte et foredrag til meg om å ”stå på”, og at jeg måtte vite at han og NB hadde støttet meg ved å gi meg databaseopplysninger osv.osv. Ø.Ø forklarte at jeg måtte kunne klare å sette meg tøffe målsettinger ”etter å ha tenkt meg litt om”, og at jeg da ville gjøre meg selv en stor tjeneste.
Jeg bare svarte ja til alt han sa, og lot ham holde på.
NB spør deretter om jeg kanskje t.o.m kan klare å ØKE antall jobbsøknader i uka? Kunne jeg sette et tall selv? Jeg svarer at dette vil avhenge av hvor mange jobber som er relevante og som til en hver tid er der.
Hun fremhever da av en eller annen grunn alt Ø.Ø har sagt, og spør meg igjen om jeg kan klare å sende enda flere enn 10 – 15 søknader i uken. Jeg svarer bekreftende, ”hvis det finnes så mange relevante stillinger”.
Ø.Ø sier at han har lest mine søknader og at jeg nærmer meg noe som han synes at er bra, men at jeg må tilpasse mine søknader til hver enkelt som skal motta disse. Jeg svarer at jeg forstår det og at jeg trodde at jeg hadde gjort det, men han svarer bare at jeg driver og henviser til min studietid og at jeg kommer inn på dette med ”estetikk” og sånt”.
Ø.Ø mente at dette var unødvendig å opplyse om hver gang, og anbefalte meg sterkt om å omformulere denne frasen som han sa at han mente at ”jeg sikkert hadde funnet i et manuskript på nettet”! Her underminerer og latterliggjør han mine reelle og sterkeste sider som jeg berettiget har opplyst om i mine søknader.
Dette er også selvmotsigende, for i forrige møte forklarte Ø.Ø meg at jeg var for forsiktig med det å fremheve meg selv i søknadene, jeg skulle derimot trå til, og fortelle om hva jeg virkelig sto for. Nå sa han at jeg også skulle omformulere andre ting som jeg jo ”hadde formulert helt greitt hittil”, men ”det var for min egen utviklings skyld, det at jeg på den måten ville kunne tilegne meg ”skrivetrening” i det å omformulere presentasjonen av meg selv for ulike arbeidsgivere”.
Hvorfor sier han det når han tidligere har fortalt meg at jeg skriver ”slik han bare kan drømme om?

ABELPRA

NB supplerte ham med å vise til det jeg konkret har skrevet i søknadene om at jeg har en utpreget estetisk og visuell sans med et blikk for detaljer, forklarte meg en gang til at jeg ikke trengte å ta med dette i alle søknadene, og henviste spesielt til den ene.
Dette var jeg uenig i, og påpekte at en del av stillingsinnholdet i alle søknadene jeg hadde sendt inn, var å publisere på web. Derfor anså jeg det for relevant å ha med disse opplysningene også her, på grunn av at arbeidsgiver ville ha nytte av denne ferdigheten i tilknytning til at den som skulle ansettes også skulle være webansvarlig, og burde inneha kunnskap om hvordan man på best mulig måte formidler et visuelt tiltalende produkt som selger og som firmaet følgelig er tjent med.
NB fremhevet enda en gang viktigheten av å tilpasse søknadene til hver enkelt arbeidsgiver, og jeg svarte at jeg syntes at mitt utsagn var viktig å opplyse en hver bedrift om, som søker etter ansatte som skal drive med webpublisering.
Det sa NB seg enig i, men uttalte enda en gang at jeg skulle omformulere for hver søknad jeg sendte inn, for å gi meg selv en ”egentjening” i det å formulere meg.
Hun viste deretter enda en gang til akkurat det som Ø.Ø nettopp hadde forklart meg, at jeg skulle fortelle om meg selv på mange ulike måter etter hvem som var mottakeren slik at jeg ikke brukte den samme setningen om igjen, selv om setningen var god.
Jeg sa at det ville bli vanskelig å omformulere store deler av søknaden hver gang, når det var snakk om at jeg skulle forsøke å sende ut langt over 15 søknader i uken.
NB fortsetter med å si at jeg hele tiden måtte tenke på hvem mottakeren av søknaden er.
Jeg svarte at dette visste jeg godt, og mente at jeg hadde tilpasset dette i disse søknadene som jeg så på som gjennomtenkte og spurte om hun kunne gi et konkret eksempel på et sted der dette ikke var gjort.
Nei, det kunne hun ikke.

ABENESTM

NB fortsatte deretter gjentatte ganger, med å terpe på at omformulering var viktig.
Jeg fortalte at jeg hadde begrenset jobberfaring (på grunn av mange års sykdom og operasjoner tidligere), og derfor ikke hadde den helt store kreative scenen å boltre meg på, hva flere svært ulike historier til forskjellige arbeidsgivere angikk. (Elementære ting som at jeg ikke behøver å fremheve min dans- og dramaerfaring hvis jeg søker jobb i en fiskebutikk, forstår jo til og med jeg).NB kom da med et utsagn som jeg fant helt absurd; 
”Jeanine, du skal da ikke behøve å FORSVARE DEG nå”!
Jeg svarer at jeg overhodet ikke hadde ”forsvart” meg, jeg hadde kommet med en konkret opplysning. 
NB svarer at ja, men dette var bare et forslag fra henne og det var et forslag fra Ø.Ø, og at jeg jo måtte gjøre det jeg selv ville, men «hadde hun vært meg” så ”hadde jeg hørt på ham, ”for han har erfaring”!
Ø.Ø sier at han håper at jeg kan komme meg inn i en jobb som jeg kan beholde og forklarer en god del rundt motgang, maktstrukturer og hierarkier i jobbsammenheng hvor man alltid må rette seg etter det lederne sier, hvorpå NB støtter ham i dette og forklarer meg i omstendelige vendinger at selv er hun ikke alltid enig med Ø.Ø, men hun må mange ganger rette seg etter ham likevel fordi han er hennes sjef, osv. osv.
De bearbeider meg grundig, og gjør et stort nummer ut av denne sørgelige og uverdige forestillingen før den egentlige agendaen bak denne tilnærmingsmåten avslører seg;

ABEIDMEBI

Ø.Ø spør meg rett ut; ”Hvordan håndterer DU motgang egentlig”?
Jeg vet hva som vil komme, men svarer bare at jeg har klart meg utrolig bra til tross for mye motgang, dødsfall og tragedier opplevd gjennom et langt liv.
Ø.Ø utviser ingen empati eller forsøker å kommunisere litt rundt dette jeg forteller. Han overser dette fullstendig, og responderer;
Men nå som vi sitter her, så er du ganske så på tå hev overfor små og ubetydelige kommentarer”!
Jeg sier ja vel, og at jeg opplever at jeg bare har uttrykket mine meninger på en saklig måte.
Ø.Ø; Men det kan komme til en situasjon der du ikke blir hørt, og der du egentlig vil tape, fordi det finnes mange forskjellige maktkonsentrasjoner på forskjellige jobber.
Og for å si det rett ut, – så virker det på meg som om du reagerer veldig!
Jeg; På hva da?
Ø.Ø; På blant annet disse småtingene vi har snakket om.
Jeg: Kan du gi meg et konkret eksempel, for nå forstår jeg ikke hva du mener?
Ø.Ø; Ja, men dette er jo noe med punkt 1: Du bruker mye den samme teksten”. ”Punkt 2, er…
Jeg; Nå forstod jeg ikke hva du mente i punkt 1, knyttet til det du sa.
Ø.Ø; ”Jo fordi du skreddersyr den ikke til den du søker hos, mener JEG, og DU mener noe annet”.
Jeg; ”Hvorfor mener du således at jeg reagerer ”for sterkt” på ting”?
Ø.Ø; ”Jo, for i et samspill hos en arbeidsgiver, så er samspillet å lytte, og komme med nye forslag.
Det er en viktig egenskap.
Jeg; Jeg tok jo ikke og avbrøt deg.

ABEID MED BISTANDD

Ø.Ø; Det virker som du har et REAKSJONSMØNSTER som du må ha litt vakt på!
Jeg; ReaksjonsMØNSTER ???
Ø.Ø; Ja, du kan komme i bedrifter hvor dette er VANSKELIG, altså.
At du kommer inn i maktstrukturer hvor du tenker at søren heller, dette har jeg ikke lyst til å gjøre, men så må du gjøre det likevel”!
I den samtalen vi har hatt, så ba jeg deg tilpasse teksten til den du søker hos.
Jeg; Ja, og det lyttet jeg jo til.
Ø.Ø; Ja, men vi fant jo ut at du jo ikke gjorde det likevel, dette med ”estetikk” du pratet om og sånt!
Så mitt råd til deg; Det kommer ganske mange sånne situasjoner i en arbeidssituasjon, og da må man LYTTE, og ikke være AGGRESSIV, for det oppfattet jeg jo at du var overfor NB vedrørende disse to mailene som du ikke skjønte spørsmålsstillingen rundt og så videre.
Så jeg tror at du skal svelge en del inn i deg selv, jeg og tenke at: Å, var det sånn!
Fordi dette var jo småtteri, det var jo peanuts det at du hadde to mailadresser!
Jeg; Det var ikke det som var problemstillingen her.
Ø.Ø; NÅ BEGYNNER DU MED DENNE DISKUSJONEN IGJEN, men DU er nødt for å svelge littegrann av diskusjon, og ikke ta ALT, for da blir det vanskelig for deg i en konkret arbeidssituasjon.
Jeg; (ler) og sier – Ja da tror jeg at jeg skal holde munn, jeg, for dette kan bli skikkelig stygt.
Ø.Ø; Ja, men da ER du jo ”sånn”, da!
Jeg; Jeg er jo ”sånn” – HVA?

Aequasslogo


Dette spørsmålet velger Ø.Ø å respondere på slik;
Ø.Ø; Jeg vil jo spørre deg om disse ”kronikkene” som du snakker om – Er det disse bloggene hvor du henger ut meg, OPT og NB?
Jeg; Jeg har skrevet om dere der, hvorfor spør du om det? Har dere lest det?
Ø.Ø; Ja, vi har lest ALT om deg, og dette underbygger jo det jeg sier – at ”hvis du får motbør i disse bloggene, så ønsker ikke du å snakke mer med vedkommende, for vi har jo sett at du har fått motbør!
Jeg; Jeg har fått noen usaklige kommentarer som grenser til rasende personangrep
ØØ; Som DU kaller usaklige
Jeg; Ja
(og her dreier Stenberg samtalen inn på sin egen bedrift);
Ø.Ø: Hvor saklig har DU vært i omtalen av OPT for eksempel? – Av NB?
Jeg; Jeg har kun beskrevet fakta!
Ø.Ø; Nei, det har du ikke gjort!
Jeg; Hva er det jeg skriver som er usant?
Ø.Ø; Du kaller NB for en overgriper!
Jeg; Det har jeg svart på når folk for eksempel spør om det er seksuelt motivert, noe det absolutt ikke er.
”Overgrep” er en sekkebetegnelse på trakassering, mobbing, hersketeknikker, maktovergrep, alt man kan oppleve, men kanskje ”overgriper” allikevel er et helt feil ord å bruke, det skal jeg ta.
Men en som trakasserer og manipulerer, ja det vil jeg si, men jeg har ikke nevnt navn.
”Men nå er det vel full ytringsfrihet her i landet, og hvis Aftenposten hadde ment at jeg hadde skrevet ting her som ikke passet seg, så hadde vel de tatt og slettet dette”.
ABKONSUL
Begge svarer meg at de har opplevd det jeg skriver som en stor belastning og at de følte seg uthengt, men sa at de likevel ville la meg ”få lov til å ”holde på” selv om – som de understreket – de hadde mulighet til å gå til ledelsen i avisen og få stanset min informasjon på grunn av de påkjenninger de selv mente seg utsatt for!
(Og artikkelserien ble jo udiskutabelt stanset få uker etter – 14.07.2008 – permanent!):
http://bit.ly/i1JqJv
Her må jeg innskyte – at etter mine tydelige utsagn om hva Kalland utsetter meg for i møtene med henne, så bør det legges merke til at Kalland og hennes sjef overhodet ikke blir bekymret eller overrasket.
De forsøker ikke på noen som helst måte og gå inn i noen dialog rundt det jeg opplyser om, og kartlegge hva det er som gjør at jeg har denne negative opplevelsen.
Det er mer enn spesielt, og underbygger sterkt at de selv er svært bevisste på hva det er de bedriver.
Her debatteres overhodet ikke rundt hvordan jeg opplever tiltaket– at jeg har funnet det såpass belastende at jeg valgte å gå ut og opplyse om det når ledelsen i Nav ikke reagerte på min varsling.
I stedet dreies fokuset umiddelbart over på dem selv og den belastning de har opplevd ved at jeg har gått ut offentlig og beskrevet forholdene.

AFTENPOSt

På Aftenposten debatt kunne jeg til alt overmål på langt nær ikke ta med alt som var skjedd!
Jeg ble kraftig sensurert og fikk flere advarsler av debattledelsen som til slutt sperret tråden for godt rett etter at jeg hadde utlevert både et møtereferat til med Kalland og meg, samt en tapet telefonsamtale med min saksbehandler på Nav – Eirin Bjerke, som tilkjennega for meg at hun behandlet min klagesak på dem direkte ut fra min «blogg» hun kalte debatten jeg hadde startet i avisen «Toppledelsen i Nav tier i hjel overgrepssak»:
http://bit.ly/i1JqJv

abrticle_office_bully_01

Forbindelser mellom Kalland, Bjerke, Raab, Fjeld og ellers alle aktører i Nav og OPT.
Deres samkjørte intrigemakeri som gikk ut på å konstruere meg til å være en særdeles» vanskelig bruker» som de skulle ha til å passe inn i et spesielt konfliktmønster – hvilket mer enn godt nok underbygges i dette innlegget, kan leses rett etter de to møtereferatene i denne posten:
Nav- Hittil upubliserte møtereferater tilknyttet klagesaken:
http://bit.ly/cMeFZP
Forbindelsene strekker seg inn til saksbehandlere, ledelse og konsulent ved Nordstrand Sosialsenter dit jeg ble overført med øyeblikkelig virkning, etter OPTs falske rapport.
Det er ikke i seg selv underlig at Nav Arbeid og sosialdelen samarbeider, men når man på opptak hører at de som står ansvarlig for å hjelpe meg på sosialen i 2008 (siste kontor som ble lagt under Nav i desember 2010) responderer på min varsling om ulovlig saksbehandling hos navngitte aktører på Nav Arbeid og jeg ber om hjelp for dette, er deres første urovekkende reaksjon:
Så det er «Ingrid og Eirin» som har vært dine saksbehandlere…
Deretter blir all hjelp unnlatt, og flere uker av mitt livsopphold «forsvinner» etter at aktørene har fått vite at jeg har vært akuttinnlagt ved Ullevål tre ganger.
Jeg får delt opp livsoppholdet i ukerater som gjør at jeg ligger 470 kroner under minste sosialhjelps norm hver måned, veiledningsplikten blir brutt, avtaler blir brutt, møtereferat blir underslått og makulert og klager på ledelsen ved sosialkontoret arkivert hos Bydelsdirektør Per Johannessen (sosiallederens sjef) uten behandling!:
Når utbredt ukultur og kameraderi utgjør selve limet og de overordnede føringene i Forvaltningen.
Del 5
http://bit.ly/cdYGKF

Del 6

http://bit.ly/9V1i2P

aletter

Det var ØØ – direktør Trond Stenberg, jeg først sendte inn en omfattende klage til på hans ansatte – Kalland og ba om bytte av tilrettelegger, hvorpå han gir meg tilsvar per brev 23.11.2007:
(…) Når det gjelder noe av klagens innhold oppfatter jeg at du i flere sammenhenger berører forhold som tangerer Astrid Helle Kallands personlighet på en negativ måte.
De forholdene vil jeg avvise.
Ellers kan jeg ikke se at Astrid Helle Kalland har opptrådt på en annen måte enn den man til daglig opplever i arbeidslivet.
Jeg beklager at du har opplevd tiltaket slik du beskriver, men kan dessverre ikke imøtekomme ditt krav».
Allikevel utøver de sjikane overfor meg som går mot det helt utenkelige, og oppkonstruerer en rekke graverende dårlige trekk ved min personlighet i dette møtet.
Hva jeg synes om det, kommer frem i blant annet denne debatten som jeg startet i Aftenposten i 2008 på side 2:
Slik kveler NAV kritikken de gjøres kjent med:
http://bit.ly/g8arJ2

aletter

Kopi av overnevnte brev samt ytterligere varsling om forholdene til ledelsen i Nav, ble møtt med innkalling til møte med distriktsarbeissjef June M. Fjeld og min daværende saksbehandler i Nav – Ingrid Raab i slutten av desember 2007 som står og lese (Både deres og min versjon) i denne posten som også viser omfattende varsling til meg i mail til både direktørene Torild Lien Utvik og Tor Saglie i Nav, samt til en god rekke andre makttopper):
http://bit.ly/fdNhmq
Mailutveksling mellom bl.a saksbehandler og meg med kopi til Navledelsen:
Nav stanser attføring på bakgrunn av falsk forklaring, og legeerklæring som attesterer at deres maktmisbruk har medført forverring av helsetilstand. Flere mail i saken:
http://bit.ly/aPvIGw

Abully_woman_400

(Møtereferatet fortsetter):
Jeg; Møtene har jo gått greitt for seg frem til nå hvor dere velger å tilkjennegi hva det er dere faktisk vil frem til.
Dere forsøker å konstruere meg til å være en person som skal ”passe inn i et spesielt konfliktmønster”!
Jeg har jo forstått at det til slutt ville komme til dette her, og jeg er satt i en forferdelig ubehagelig situasjon.
Jeg har ikke lyst til å være her i det hele tatt, men jeg MÅ, for å ikke miste livsopphold og tak over hodet.
Ø.Ø; Det har jeg FULL respekt for Jeanine, og derfor hadde det vært fint om DU hadde hatt litt respekt for at vi prøver å hjelpe deg selv om vi vet så mye om deg!

Ringer i vannet CMYK

Og når du kommer i en arbeidssituasjon, så er det VERRE ting enn det vi har sittet og snakket om her i 5 minutter som vil skje på den jobben du kommer.
Det må du bare REGNE MED!
HVORDAN OPPLEVER DU DA DET, DET ER MITT SPØRSMÅL!
Arbeidsgiver eier jo uttrykket uansett, og DU blir bare en ansatt.
De vanskeligheter DU KOMMER OPP I i arbeidssituasjonen, der MÅ du prøve å tenke litt, altså!
Jeg; Men jeg vet da ikke hva du TAR meg for???
Selvfølgelig skal jeg da oppføre meg korrekt i en arbeidssituasjon og ta i mot instrukser og svare greit til mennesker som behandler meg på en vanlig høflig måte med respekt.
Ø.Ø; Men når du begynte denne samtalen med NB, – DU skjønte ingenting av hva HUN sa!
DU FØLTE da at HUN prøvde å ANGRIPE DEG, og det var ikke sånn!
HUN prøvde bare å avklare ting!
Jeg; Jeg har aldri sagt at jeg har følt at NB har forsøkt å angripe meg her i dag!
Ø.Ø; JO”! ”Du har i hvert fall hatt et KROPPSSPRÅK som forteller det”!
Jeg; Et ”kroppsspråk” har jeg hatt – (Jeg satt hele tiden rolig rett opp og ned med armene ned langs sidene).
Hva slags kroppsspråk er det dere mener at dere har, der dere begge sitter med armene foldet på brystet?
Ø.Ø; Jeg sitter alltid sånn, jeg!
Jeg; Javel, så hva er det som er ”verre” med mitt kroppsspråk enn at dere sitter sånn?
Ø.Ø; DER har vi diskusjonen!!!

ABELPRA

Jeg; Jammen dette er jo noe DERE fremprovoserer for å få meg til å fremstå i et mest mulig dårlig lys nå!
Ø.Ø; Ja, jeg TRIGGER deg nå, jeg – MED VILJE!
Jeg; Hvorfor? 
Ø.Ø; Jo, altså, fordi VI vil hjelpe deg, hvis DU vil ha hjelp av oss. Av hele vårt hjerte.
Men du har visse sider ved deg som du må tenke litt igjennom!
Jeg; Hva er det? 
Ø.Ø; Det er det som har skjedd her de siste 7 minuttene!
Jeg; De siste 7. minuttene, OK.
Kan du ramse opp dette punktvis så jeg skjønner hva det er jeg skal forholde meg til?
Ø.Ø; Du skal være litt mindre ”på tå hev”, du skal ikke tro at folk vil ANGRIPE deg for en hver pris! 
Jeg; Det tror jeg heller ikke, jeg vet ikke hvor du tar det fra.
Ø.Ø; Jeg FØLER at du har litt den holdningen!
Jeg: Ja vel, – på grunn av?…
Ø.Ø; På grunn av hvordan denne samtalen begynte i dag.
Jeg; Jaaa… hvordan begynte den?
Ø.Ø; Den begynte med at du ikke skjønte hva NB gjorde med over å spørre at du hadde to mailadresser!»

ABFØØØR

Jeg innskyterUansett måtte jeg selvsagt ta tak i det!

Denne dagen spør NB meg om jeg hadde gjort de oppgaver hun hadde  pålagt meg til møtet, og hadde jeg ikke det, så visste jeg at Nav kunne finne grunner for å avslutte tiltaket. Men problemet var jo nettopp at jeg jo aldri motok mailene med instrukser fra NB i min vanlige operative e-post og oppdaget dem derfor ikke før det var for sent!!!
Jeg svarer ØØ at det var ikke det som var problemstillingen, men når NB hele to ganger den dagen får opplysninger fra meg om at jeg ikke har mottatt spørsmålene fra henne og som hun krever svar fra meg på, så ville det synes naturlig for meg om hun på det tidspunkt hadde tenkt over at hun faktisk hadde sendt meg email på TO mailadresser, så det mener jeg at hun kunne ha sendt svar tilbake og opplyst meg om.
Dette synes jeg at hadde vært en rederlig redegjøring.
Ø.Ø spør NB om HUN synes det, men NB svarer bare at hun datt litt ut og om jeg kunne forklare dette for henne en gang til – hvilket jeg gjorde, og sa at hun burde ha husket at hun hadde sendt email til TO adresser siden jeg tilkjennega at jeg ikke hadde funnet de mailene hun etterlyste, og tenkt at ”dette vet jo tydeligvis ikke Jeanine»
Det var rett og slett bare det jeg ville si, ikke noe mer.
NB; Men det tok også meg LITT TID å se at du hadde 2 email adresser, og da tenkte jeg sånn i går da jeg så det, at DA GIDDER JEG IKKE –  fordi du skulle til samtale her i dag!
Da ville jeg heller forklare deg det – muntlig, hvordan dette her var.
Men jeg KUNNE ha skrevet tilbake til deg at ”dette her tar vi i morgen”, og DET tar jeg selvkritikk på.

ABFØR

Med dette, avsløres via Kallands utilstrekkelige intellekt, deres nøye planlagte intrige – (om leseren ikke har oppfattet det før) – det at hele «opplegget» med e-post problemet var konstruert med forsett.

Jeg minner i denne forbindelse om at Kalland denne dagen innledet møtet med å spørre meg om jeg hadde gjort de endringer hun hadde bedt meg om i e-postene hun sendte meg 09.06!
Videre, kan holdes for sannsynlig at de forventet at gjerningene med påfølgende spørsmål til meg naturlig nok ville avstedkomme stor forvirring og i sin tur gi innpass til deres trakassering og  gjengjeldelser – noe de også fremsatte i rikt monn overfor meg på møtet.
Det er også mulig å kunne slutte at forvirringen som NB skapte med mailen hun sendte til feil mailadresse – min reaksjon på dette – ville tjene dem som støtte for deres mange falske påstander og ting som de tok ut av sin sammenheng i sluttrapporten som Kalland og hennes sjef skrev om meg uten min viten drøye to uker etterpå, hvorav en av disse var at jeg ikke hadde sendt jobblogg og at jeg angivelig ikke skulle ha fulgt opp det de påla meg generelt.
Og i møtet som fulgte 02.07.2008, manipulerer NB meg sterkt til å tenke over om jeg ikke heller burde søke uføretrygd, selv om hun i den falske «Rapporten» anfører den eneste setning av sannhet som vist her:

«Det antas at Jeanine i utgangspunktet har et sterkt ønske om å jobbe»

Fra posten – Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg
http://bit.ly/a0wCb1

ABverdier

Møtereferatet fortsetter:
Deretter kaster NB seg ut i en ”barnehageforklaring” rundt hvordan forhold hun yrkesmessig hadde til sin sjef Ø.Ø.
Hun kommer med flere metaforer, og ”forklarer” igjen for meg at de to ikke alltid var enige med hverandre, men at hun faktisk måtte innrette seg etter det Ø.Ø sa, osv. osv….. og at det kun var en liten del av det hele, det å lære seg å skrive CV i OPT, og at «en mye større del av det, var å prate om ”sånne ting”!
Jeg; Da skulle vel jeg ha fått en annen tilrettelegger hvor vi ikke hadde disse store bakenforliggende konfliktene, fordi dette er en situasjon som er helt grotesk, og den burde ikke vært lov.
Her sitter jeg, og alle føler seg utilpass.
Jeg skal jo egentlig se lyst på livet, få skrevet en masse søknader og ha en åpen og flott kommunikasjon med de som skal hjelpe meg med dette her, og så får jeg sånn prat fra dere som…
NB avbryter; Jeanine, Jeanine, la meg få fullføre, fordi jeg var ikke ferdig. (De har kontinuerlig ropt navnet mitt i møtet og overdøvet meg, mens de hadde klare føringer på at de selv måtte få snakke ferdig).
NB; Da er det sånn, at vi skal snakke om hva slags hindringer som kan komme i veien.
Hva er det som kan oppstå?
Hvordan kan ”disse problemene” løses?
Det var litt av det Trond var inne på nå.
Jeg; I forhold til hva da?
NB; Du skal jo ikke bare FÅ en jobb nå, du skal jo beholde den jobben og ikke sant?
Det er en viktig del av det.
Og for å beholde en jobb man først har fått, så er det ting som man må VITE om,  før man kommer i ”sånne FELLER!!
Det var det som Ø.Ø tok opp nå!
Og det kommer også fram i det kartleggingsskjemaet som jeg har bedt deg om å ta med hjem.
Det skulle du ha med deg i dag.
Jeg: Det har jeg.
NB: Ja. Der skal du skrive hva slags hindringer som kan komme i veien.

ABEIDMEBIST

UTEN AT VI HAR LEST hva du har skrevet, så TOLKER Ø.Ø det sånn – som arbeidsgiver, at du har muligheter til å kanskje komme opp i ”sånne problemer”!
Hva skal da gjøres, for å løse det?
Jeg; Dette her synes jeg at er helt, helt absurd!
Den problemstillingen eller de føringene som blir lagt her nå, opplever jeg som skikkelig ubehagelige, og faktisk rent ut BEDRITNE!
Ø.Ø: Men det skjønner jeg.
Det er kanskje sånn.
Men verden er jo da sånn, at noen ganger så er noen ting som ikke er så veldig hyggelige som dukker opp, og da må du kunne klare å håndtere det!
Det du har gjort…
Jeg; Hvorfor sitter dere her og konstruerer en ubehagelig situasjon… (jeg blir avbrutt igjen)
Ø.Ø; Men hør nå her Jeanine! (Her bevises at de massive represalier de utsetter meg for, springer ut fra  følgende):
Det du har skrevet om OPT, om Trond Stenberg og Astrid Kalland, det er ikke direkte behagelig det heller, men DET er skrevet til ”et par hundre tusen mennesker”.
Her sånn snakker vi tre stykker innenfor et rom, og dette kommer jo ikke ut noe sted!
Og jeg ble litt provosert, for jeg FØLTE at du har litt sånn aggressiv holdning når du får motbør, for jeg ville gi deg litt motbør, og så tok jeg fram dette her.
Jeg hadde vel kanskje ikke tenkt å nevne det en gang, for for oss, så kan vi leve med det som står der.
Det er ikke DET som er problemet, vårt problem …
Jeg: Men sa ikke Kalland at dere ville stanse informasjonen
ØØ: Hvis – hvis vi vil det!

ABEID MED BISTANDD

Jeg prøver å fortelle deg dette at sånne situasjoner oppstår i et hvert arbeidsforhold!
Jeg; Ikke så ekstreme situasjoner som dette her.
Ø.Ø; Nei.
Jeg; Og jeg skulle aldri ha vært ”satt tilbake” hit og til dere. Jeg har jo klaget på NB.
Ø.Ø; Hør her Jeanine, nå har jo du et reaksjonsMØNSTER, som gjør at du liksom ikke vil komme deg videre! …
(Merkelig. Det er jo hva en av debattantene i artikkelserien jeg startet i Aftenposten også ”opplyste” meg om at jeg angivelig ikke vil under nicket «Madelinn«, og da jeg politianmeldte flere av aktørene spurte jeg dem om det var mulig å spore identitetene til både denne og en annen person i debatten for å finne ut om de anonyme personene kunne være noen av de jeg hadde innklaget):
http://bit.ly/gEfkjT

abalpractice-2

(Forts) Jeg: Jeg ønsker da å komme meg videre, hva ER det du sitter og legger opp til, jeg synes at dette her er helt SINNSVAKT!
(Ø.Ø avbryter igjen): Ja, nå hører jeg akkurat hva du sier, og SÅNN må du IKKE reagere i et arbeidsliv, asså!
Jeg: Jeg reagerer ikke sånn i et arbeidsliv i en NORMAL- situasjon, men nå er jeg i en EKSTREM- situasjon som jeg ikke kan fatte og begripe at er mulig, du har jo lest om den på nettet, du er veldig godt kjent med den…
ØØ: Jaa!
Jeg: Og jeg har vært i arbeid før (før jeg ble syk) – og innehar utmerkede attester fra hver eneste arbeidsgiver. Jeg har aldri vært i klammeri med noen på mine arbeidsplasser!
Ø.Ø; Men se på hva du gjør på NETTET!
Der vil du jo ikke diskutere med ”vedkommende”, og ”det sier noe om deg!
Jeg; Hvorfor skal jeg følge opp og begynne å forsvare meg mot innlegg som ikke er saken vedkommende?
De skriver seg jo langt ut på siden!
(Jeg vil minne om at jeg forsøkte å svare så godt jeg kunne på kritikk i begynnelsen, men opplevde at jeg ikke nådde frem med mine forklaringer da disse personene tilkjennega gang på gang at de ville tro på det DE hadde lyst til, og gjentok tema som var saken uvedkommende uansett hva jeg prøvde å forklare).
Derfor valgte jeg å ikke forfølge dette videre, fordi jeg mente at det tok fokus bort fra den gjeldende informasjonen i tråden.
Ø.Ø; Men kjære Jeanine – nå må jeg gå i et nytt møte. Men tror du at DE opplever at de skriver seg ut på siden?

ABBFØRINGS

(Jeg viser til det jeg skrev i innlegget mitt på Aftenposten debatt av 12.06, hvorpå jeg fortalte Ø.Ø om ”Diclotican” og hans sterke opplevelser med etaten, i tilknytning til at en av debattantene som har kommet med noe som jeg mener at var usakligheter i tråden, viste seg å faktisk være en tidligere ansatt i A-etat).
Denne personen har i en annen tråd hetset Diclotican som tilkjennega i sine innlegg at han nær tok sitt eget liv etter negative møter med etaten!
Dette har jo direktøren lest hva jeg mener om, men allikevel velger han å generalisere inn negative egenskaper hos meg i tilknytning til blant annet dette, og påstår at jeg er en person som ”bakker ut ved minste motgang og lar være å svare debattanter” – og tilkjennegir på denne måten indirekte, at slik hets fortjener oppfølgende respons.

agenda1

Ø.Ø kommenterer faktisk ikke det jeg forteller ham her med et ord, men fremsetter tvert i mot deretter følgende ufattelige utsagn.
Ufattelig i seg selv, men enda mer utrolig fordi dette faller rett etter at jeg har fortalt om en person som nesten holdt på å ta livet sitt etter møtet med A- etat;
JEG SYNS I GRUNN – JA JEG VIL NESTEN BEKLAGE AT DU PROVOSERTE MEG SÅ MYE AT JEG MÅTTE TA IGJEN MED DEG, men mitt budskap til deg var ikke det – mitt budskap til deg var at du må prøve å MESTRE littegranne bedre din REAKSJON dersom du får litt motbør, det er mitt budskap til deg!
Jeg; Jeg kan ikke tro at du sitter her og sier det du sier, for denne ”vurderingen” din, den er veldig uprofesjonell!
Ø.Ø; Nei, det er egentlig for å hjelpe deg…
Jeg; Nei takk, jeg klarer meg flott, jeg tar ikke og går inn i konflikter på arbeidplasser. 
ØØ: I en informasjonsjobb – kommunikasjonsjobb så sitter man veldig utsatt til.
Jeg: Jaa??
Jeg: Skal dere i fremtiden fortsette med å sitte her og trigge og fremprovosere…
Ø.Ø avbryter; Nei, nei, nei. Det er det jo NAV som bestemmer da, for så vidt … uansett hva DU finner på og sånn…
VI er like positive vi, som vi var i FORRIGE møte – «HVIS DET ER SÅNN AT DU KOMMER TILBAKE HIT”!

ABeport1

Hvorfor hadde Stenberg plutselig grunn til å tro at jeg evt. IKKE skulle komme tilbake dit?
Visste han selv at de hadde overtrådt alle rimelige grenser overfor meg i dette møtet?
Jeg er jo innrømmet yrkesrettet attføring frem til år 2010 hvis jeg ikke får arbeid i mellomtiden, og inntil da, er jeg pålagt å møte på Arbeid med bistand!
Ø.Ø; Du begynte med en så ”rar” måte med NB i dag, og DET fikk meg til å si det jeg har sagt til deg i dag. Det var ikke for å gjøre deg noe vondt, snarere for å gi deg et RÅD.
Jeg sier at jeg nesten må gå hjem og samle sammen det som her hadde tatt plass, skrive det ned, og presentere hva jeg syntes om dette jeg har opplevd i neste møte.
Ø.Ø svarer at det er flott! Det er nettopp slik ”kommunikasjon i en kommunikasjonsjobb ofte er – Og da kommer man jo videre Jeanine”!
Ø.Ø fortsetter deretter med å forklare meg litt om ”kamelene” sine, og ”kamelene” mine, og må deretter gå i møte.
NB: Skal vi avtale en ny time?
Jeg: Ja.
NB: Om en uke! Torsdag kl. 10:00?
Jeg bekrefter.
Hva som da skjedde:

ABELILA

24.06.2008 – Telefonsamtale før møtet i OPT 02.07.2008 skal ta plass, er referert fra lydopptak i posten:
Tapet møtereferat av 02.07.2008 der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg
http://bit.ly/a0wCb1
(Møtet av 12.06. forts): NB kopierer noen skjema – kartlegging blant annet som jeg skal ha med meg, og vi diskuterer papirer jeg skal skrive under på.
NB: Nå så jeg bare på den siden – Attføringsstønader – ble det ikke fylt ut skjema for reisepenger?
Jeg: Ikke annet enn første gangen jeg var hos deg tror jeg…
NB: Nei men får du det enda? Det skal ikke ha stoppet?
Jeg: Jeg får det ikke nå i sommer i juni – juli, skal jeg ha det? – Ja selvfølgelig skal jeg det for jeg er jo her, men jeg trodde de var stoppet.
NB: Kan du ikke se på det vedtaksbrevet som bare gjelder reisepenger. Så ser du på hvor lenge det vedtaket varer.
Og hvis det har gått ut på dato, det tror jeg ikke det har – men dette vet jo ikke jeg, for jeg sitter jo ikke inne på Nav sine – jeg har ikke Nav sine opplysninger, da må du si fra, for da kan saksbehandleren utvide det, for du har jo krav på det så lenge du er i Arbeid med Bistand!
Jeg: Så jeg har krav på det i juni juli også. Sommermånedene…
NB: Det kan jo være at det er en måned i sommer, altså for eksempel juli…
Jeg: Altså juni juli har jeg aldri tidligere fått det, men da har jeg jo ikke vært i Arbeid med Bistand – men nå er jeg jo det..
NB: Nei, men da har du gått på skole!
Men nå kan det være at du har krav på både juni og juli, eller om de trekker fra en måned fordi de antar at – det vet jeg ikke.
Så godt kjenner jeg ikke til regelverket i Nav.
Møtet avsluttes.

AEQUASS-logo

Direktøren kommer altså frem til den konklusjon at jeg føler meg angrepet av alt og alle.

Han sier at han også har opplevd meg som aggressiv.

Han har i tillegg klart å ”kartlegge” et adferds MØNSTER hos meg i løpet av 7!!! minutter.

Direktøren og hans ansatte ”forklarer” at de derfor ønsker å hjelpe meg som best de kan, ved å være overbærende, og tilby meg sin ”profesjonell assistanse” for å hjelpe meg med i det å mestre min ”paranoide aggresjon” og mitt forvirrede sinn.

Skal disse personene til alt overmål ha tillatelse til å ringe til potensielle arbeidsgivere med denne sinnssvake oppkonstruerte fremstillingen av meg?

Hva kommer det av at to andre sjefer på OPT høsten 2007 som hadde et fiktivt jobbintervju med meg, utelukkende gav meg svært gode tilbakemeldinger på hvordan de opplevde meg og min personlighet?
Den eldste av sjefene fortalte meg til og med etterpå at hvis dette hadde vært et ”virkelig” jobbintervju, så hadde han ansatt meg på dagen!
Man må huske på at dette intervjuet tok plass FØR varslingen. Den gangen, observert av to erfarne sjefer (med mange ansettelsesprosesser bak seg) – i halvannen time. Jeg ble i tillegg testet på et uttall forskjellige måter under intervjuet – og jeg besto, hvilket de opplyste meg om i etterkant.
Ø.Ø og NB fikk opplysning fra meg i forrige møte om at jeg var sterkt redusert på grunn av annen svært langvarig og stor belastning.
De er fra før av kjent med at jeg bruker medisiner for blant annet høyt blodtrykk.
De forstår at denne saken også har vært kolossalt vanskelig for meg å måtte forholde meg til.

AEQUASS-logo

Allikevel velger Direktøren bevisst åTRIGGE meg som han tilkjennegir, men etterpå legger han all skyld for dette over på meg ved å beskylde meg for å ha provosert ham så mye at han var NØDT TIL å ta igjen med meg.
NB anbefalte meg rent ut i dette møtet å vedlegge linker til det jeg har publisert på nettet til potensielle arbeidsgivere (med henblikk på artikkelserien jeg hadde startet på Aftenposten debatt):
http://bit.ly/gZNxzC
Jeg skal ikke spekulere i hva slags intensjoner som kan ligge bak denne anbefalingen, men jeg tror faktisk rent ut at ideen er god for å sette det hele på spissen!
For en arbeidsgiver som evt. bifaller og omfavner de monumentale maktovergrepene som har tatt plass overfor meg i denne saken, vil ikke være en arbeidsgiver jeg har ønske om å arbeide for.
Her belyses og settes i kontekst de massive avvikene fra lov- og regelverk som innklagede aktørene med vitende og vilje har effektuert:
Massakrering av regelverket, bevisste overgrep.
http://bit.ly/qBXUGT

ABANIMALL

Navansatte og utskjelling – Slik skaper etaten uføretrygdede (utdrag):
OPT – Oslo Produksjon og Tjenester
“6. januar mottok vi kvalitetssertifisering (Equass) med mange lovord fra revisor!
En fin bekreftelse på at vi har høy kvalitet i alt vi gjør!”
http://bit.ly/kujmPp
Mitt umiddelbare reaksjon på egen profil går som følger:
I ALT dere gjør?!?!
Den skal dere F**N meg ikke ha!!!!!:
http://bit.ly/eOMfax
Jeg klikker meg inn på siden deres kl. 17:10 og skriver:
Equass sertifiseringen utdelt til dere, er et regelrett hån.
Jeg vet at dere leser alt jeg skriver, det har dere selv sagt til meg (tapet), så også denne posten:
http://bit.ly/eOMfax
Eier dere ikke skamfølelse eller anstendighet?
Jeg har gjennom tre år dokumentert via lydopptak at her har blitt begått store lovbrudd.
I denne bedriften har både direktør og ansatt begått grovt myndighetsmisbruk, og ved hjelp av falsk forklaring sørget for at jeg mistet min Yrkesrettede attføring. Jeg har gjennom tre år dokumentert via lydopptak at her har blitt begått store lovbrudd.
(Utdrag fra tapet møte 12.06.2008 hos OPT)
Først later direktøren og hans ansatte lenge som de ikke aner noe som helst om trakasseringen  jeg i Aftenposten beskrev at jeg hadde opplevd der):
Trond Stenberg; Jeg vil jo spørre deg om disse ”kronikkene” som du snakker om – Er det disse bloggene hvor du henger ut meg, OPT og Astrid?
Jeg; Jeg har skrevet om dere der, hvorfor spør du om det? Har dere lest det?
Ø.Ø; Ja, vi har lest ALT om deg (…)
http://bit.ly/eOMfax

Aboss bully

Utdrag fra Tapet møtereferat av 29.04.2008 med Nav Nordstrand Trygd:

Jeg spør om P.P kan gjenta hva de to tilbudene bestod i?
P.P: Det er altså Arbeid med Bistand – fortsatt hos OPT (som pkt. 1.)
Jeg: – Og personen som jeg innklaget for overgrep – samt en annen person til stede, av en eller annen grunn…
P.P: Av hensyn til DEG!
Av hensyn til BREDDEN og KVALITETEN i tilbudet, i og med at du åpenbart ikke har den nødvendige tilliten til den personen du velger å kalle for en overgriper, SÅ SETTER VI INN EKSTRA RESSURSER! (…)
B.B: Det er fordi at vi mener at det tilbudet du har hos OPT er det beste tilbudet du kan få (…)
Dette ER faktisk et veldig godt tilbud, de har veldig gode resultater og du vil få god oppfølging!…
Jeg: Hos overgriper i OPT?! (…)
http://bit.ly/d0Ms37
Lydopptak av møte 02 07 2008 hos OPT – samarbeidspartner av Nav:
http://t.co/1esmli0IIa
Nav – tolket med bilder og musikk
http://bit.ly/1enWxW5

LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER

http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

5 kommentarer på “Tapet møtereferat av 12.06.2008 hos OPT – ekstern samarbeidspartner av Nav, der grove represalier tok plass.

  1. Tilbaketråkk: Om meg; Bakgrunn og historie. « Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

  2. Tilbaketråkk: Tapet møtereferat der innklaget aktør bruker mine funksjonshemminger mot meg: « Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

  3. Tilbaketråkk: Direktørene i NAV var de siste som ønsket å hjelpe, da det var de som sto bak maktmisbruket. « Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

  4. Tilbaketråkk: NAVs ledelse ba om inspill, men knuser brukere som påpeker misligheter. Tapet møtereferat fra grove represalier. « Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

  5. Tilbaketråkk: Direktør Saglie, politianmeldelsen og fortsettelse av utdrag fra alle mail han mottok – og ignorerte, om maktmisbruket som pågikk. « Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

februar 2010
M T O T F L S
« jan   mar »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 051 andre følgere

%d bloggere like this: