Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Tøyendramaet.


23.03.2011 – AMK-operatør i Tøyen-saken fikk advarsel etter dødsfall

 

(…) Helsetilsynet viser til at det forventes at AMK-operatører skal håndtere dialog profesjonelt.

Det er viktig å ikke la seg provosere eller opptre provoserende.

«Du reagerer med å forsøke å korrigere pårørende, samtidig som du stiller vilkår for å yte akuttmedisinsk bistand. Du uttaler også at du vil sende politiet og anmelde vedkommende. Du kommer med en karakteristikk av pårørende», heter det i advarselen.

Helsetilsynet mener operatøren ble mer opptatt av å krangle med familien enn å konsentrere seg om det som var sentralt for at pasienten skulle få akutt helsehjelp (…)

http://bit.ly/zpnecC

14.09.2010: AMK-saken fra Tøyen henlagt

Til tross for henleggelsen får likevel særlig to av operatørene kritikk i vedtaket:

«Medisinsk operatør N. Ns opptreden i den første samtalen var etter Spesialenhetens vurdering ikke i tråd med retningslinjene gitt i Medisinsk Indeks», heter det i vedtaket.

Det fremkommer også at Statens helsetilsyn i sin påtalevurdering til Spesialenheten har gitt uttrykk for at N. Ns yrkesutøvelse utgjør et avvik fra kravet i helsepersonelloven når det kommer til forsvarlig og omsorgsfull hjelp.

Mine klienter er svært overrasket over avgjørelsen om henleggelse av straffesaken. Det fremkommer klart av avgjørelsen at begge AMK-operatørenes handlemåte avviker fra kravene til forsvarlig og omsorgsfull hjelp, sier advokat Shahzad Nazir til TV 2.

Han vil ha et møte med de etterlatte onsdag og da vil det tas stilling til om hvordan de velger å forholde seg til avgjørelsen.

Høyst sannsynlig vil avgjørelsen begjæres overprøvd, sier Nazir.

Statens helsetilsyn har foreløpig ikke konkludert i saken.

http://bit.ly/lZdCTW

11.05.2010

Tre AMK-operatører har fått status som mistenkt i etterforskningen av dødsfallet til Døndu Tulum (63) på Tøyen.

«Hverken politibetjentene eller ambulansepersonellet som også etterforskes i saken har fått tilsvarende status.

– De tre operatørene har fått status som mistenkt fordi det er en større sannsynlighet for at det vil kunne komme påtalevedtak mot dem enn for de øvrige involverte, sier advokat Nils Ole Bay, som leder etterforskningen på verv for Spesialenheten.

Spesialenheten for politisaker har etterforsket de høydramatiske minuttene etter at den norsktyrkiske familien ringte operatørene ved AMK-sentralen (Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral) i Oslo og Akershus 3. januar i år.

VGTV:Hør politiets samband, og se amatøropptakene fra hendelsen

Da ambulansepersonellet kom frem til leiligheten på Tøyen 24 minutter etter første nødanrop, slo de fast at kvinnen allerede var død. Familien ringte inn ni nødanrop til AMK-sentralen.

De tre mistenkte AMK-operatørene nekter straffskyld.

– Det bobler i magen min når jeg hører ordet «mistenkt». Det oppleves veldig urettferdig. Og det er urettferdig at det ikke tar slutt, sier en av operatørene til VG.

De andre involverte tjenestemennene har status som vitner.

DØDE: Døndu Tulum (63) var død da ambulansen endelig kom frem til leiligheten på Tøyen i Oslo sentrum. Foto: Privat

Både AMK-operatørene og ambulansepersonellet etterforskes både for grov uforstand i tjenesten og for brudd på bestemmelser i helsepersonelloven, ifølge Bay.

– Vi etterforsker saken på bakgrunn av anmeldelse både mot politi og ambulansepersonell og institusjonene der de jobber. Det har blitt en omfattende etterforskning og det gjenstår fremdeles avhør av enkelte vitner, sier advokat Bay.

Operatørene oppfattet telefonkontakten med familien som så truende at ambulansepersonellet på stedet ble bedt om ikke å gå inn i leiligheten før politiet kom.


I løpet av de mange nødanropene ble stemningen svært intens. 22 ganger i løpet av samtalene ba familien om at ambulansen må komme:

– Hun er bevisstløs. Hun er på gulvet. Vi har fått beskjed – hun er død, hun er død. Hvis hun er død, du er død også, sier et familiemedlem til AMK-operatøren, ifølge lydloggen fra hendelsen.

I en annen samtale sier AMK-operatøren:

– Tror du andre nordmenn holder på sånn som dere holder på der?

– Hør her, din jævla mongoloide faen. Jeg er norsk. Jeg er født i Tønsberg. Jeg er (skrik) nordmann, svarer familiemedlemmet ifølge lydloggen».


06.05.2010

AMK-bråket på Tøyen henlagt

«(…) Etter en fire måneder lang etterforskning er saken nå henlagt, melder TV 2.

– Saken har vært omfattende etterforsket av politiet. De har hatt alle sammen til avhør, altså alle de mistenkte. Politiet har kommet fram til at saken skal henlegges, sier bistandsadvokat Shahzad Nazir til kanalen.

Ambulansepersonellet og AMK-personellet granskes av Statens helsetilsyn. Oslo universitetssykehus tar henleggelsen til etterretning (…)».


09.04.2010

Tøyen-dødsfallet: Statens helsetilsyn gransker AMK

Helsetilsynet i Oslo og Akershus mistenker brudd på helsepersonelloven i AMK-saken fra Tøyen. Derfor sender de den videre til Statens helsetilsyn for endelig konklusjon.

«(…) Hvis det ikke hadde vært mistanke om brudd på noe lovverk, ville saken da ha blitt sendt videre?

– Nei, vanligvis ikke  (…)

Det er kanskje ti prosent av sakene vi får til behandling som går videre til Statens helsetilsyn, og det ligger jo i sakens natur at det er de alvorligste sakene, sier Schou.

Bistandsadvokaten til den tyrkiske familien sier de pårørende er lettet over at saken går til Statens helsetilsyn.

Vi er overbeviste om at saken vil vise at det skjedde lovbrudd fra AMK sin side, sier familiens bistandsadvokat, Shahzad Nazir (…)».

http://bit.ly/kTJmmY

17.01.10 kl. 00:20

Virkemiddel som setter uhyrligheten i perspektiv, og benyttes  i debatten på Aftenposten som ble opprettet til støtte for de pårørende:

«Min støtte til innvandrer familien»

http://bit.ly/mmfO2S

I = Innringer

M = AMK


I: «Vi trenger brannbil til Jens Bjelkesgate 43 med én gang.  

M: Ja, hva skjer der?

I: Det brenner, det brenner, sier jeg.

M: Jo, jeg hører virkelig hva du sier, men kan du ikke roe deg litt ned?

I: Hør da, slutt å mas, å, bare send en jævla forpult brannbil!

M: Det er ikke noe forpult brannbil. Det er ikke det det heter».

Osv….

….Ytterligere forklaring skulle vel ikke være nødvendig…..

17.01.10 kl. 00:36

Familien tilbake i Norge

Etter ambulansebråket: – Dette er overlagt drap

http://bit.ly/kJFfG2

(…) Den 63 år gamle kvinnen døde av hjertesvikt søndag 3. januar.

22 ganger i løpet av nødsamtalene ba familien om ambulanse til døende Døndu Tulum (63). Først etter 24 minutter kom hjelpen.

Ambulansepersonell som kom til stedet, tok seg ikke inn i leiligheten der kvinnen lå, fordi de følte situasjonen utenfor leiligheten truende. Familien som møtte dem, mener det eneste de gjorde, var å rope om hjelp (…)

14.01.10 kl. 01:37

Overlege om Tøyen-dramaet: – AMK har ansvaret

SVÆRT VIKTIG OPPTAK – Hør på en fortvilelse som absolutt ikke er å ta feil av! Allikevel hører man at operatørene bare driver på som de gjør.

Man hører operatør på AMK svare fortvilt pårørende som bønnfaller om hjelp og ambulanse:

«Hører du ikke selv hvor dum du høres ut»?

Reporter –  «13 ganger ble det purret på ambulanse før denne setningen kom: «Ambulansen er på vei, og politiet er på vei«!

I annet opptak «konkluderer» en av operatørene til slutt overfor kollega med at alt hun har hørt sannsynligvis bare er bagateller – etter hele 9 nødsamtaler!

(…) Når AMK-operatøren skjønner at det kan være en alvorlig livstruende situasjon skal han gå over til å forklare førstehjelp.

– Og så skal en være veldig tidlig ute med å si at ambulansen er på vei. At hjelpen er på vei. Publikum som ringer inn med en livstruende syk pårørende er stresset. Det å vite at hjelpen er på vei ganske avgjørende, sier Lexow (…)».

http://bit.ly/jfQuDu

13.01.10

(Lydlogg video):

http://bit.ly/jW2wLt

«Hør lydloggene: Moren døde mens AMK og familien kranglet»

Utdrag fra lydloggen; «Etter ni nødtelefoner og masse bråk, tror AMK-operatøren at det hele er en bagatell» : – Hun sier nonchalant til annen person; «Sannsynligvis er det jo bare en bagatell, hele greia, ikke sant –  det er jo ganske fortvilet«!

Samme (tror jeg) kvinnelige operatør flirer litt i telefonen da annen medarbeider (eller politi) sier til henne at de har kommet frem og at «det er litt varmt der nede». Han fortsetter å si at det ikke bare var at en var syk, men at det mest sannsynlig dreide seg om et dødsfall. Operatør svarer da: «Okei»!

Først klokken 11:56:48 kjørte ambulansene frem til adressen. Bare TO MINUTTER før ambulansepersonellet ankom, døde 63 år gamle Døndu Tulum i følge nyhetsreporteren på slutten av opptaket.

Det første nødropet kom fra de pårørende klokken 11.31.57

Her er hele lydloggen fra AMK i tekstversjon

http://bit.ly/k2lWag

Jeg legger merke til at journalisten her har satt samme tid for både første og andre lydopptak med AMK: 11.31.57 – 11.33.29

Det blir selvfølgelig feil.

Operatør på AMK til fortvilt pårørende som bønnfaller om hjelp og ambulanse:

«Hører du ikke selv hvor dum du høres ut»?

Den pårørende forsøker fra første samtale å forklare etter beste evne i panikk. Han gir alle opplysninger, og kommer med et banneord ute i første samtale som går tregt: «Forpult». Dette henger AMK-operatør seg opp i, og tar innringer i skole for banningen. Dette gjør hun, etter at hun har fått vite adresse, og at «svigermor er bevisstløs» der hun selv repeterer denne opplysningen og således har mottatt bekreftelse!

Innringer gjentar flere ganger at hun (svigermor) er veldig dårlig etter at han har gitt denne informasjonen, men blir bare bedt om å roe seg ned. AMK opplyser ikke om at de skal sende ambulanse øyeblikkelig. Det gjør de heller ikke i andre samtale.

Der mottar AMK saklig fra innringer, ytterligere forklaring om status; «Hun har hjerte- og karsyksom. Hun har kollapset. Ingen puls, ingenting». AMK fortsetter bare med sin «konversasjon» uten å forklare at en ambulanse er på vei:

«Så du er ikke der, men hvem er der»?

– og innringer kommer da med det samme banneordet som i første samtale.

Det som da skjer, er at AMK bare fastholder sitt fokus på banneordet. Innringer får slett ikke vite at hjelp vil bli gitt der hvert sekund for ham teller  – han blir bare bedt om å roe seg ned, og ikke rope til operatøren!

En slik respons fra hjelpeinstans når det dreier seg om liv og død, ville ha fått de fleste av oss til å miste fatningen!

Akkurat HVA gjør man når man – på dette tidspunkt – når man mest sannsynlig forstår at ingen hjelp vil bli gitt?

Akkurat HVA gjør man når en mest sannsynlig forstår av tilbakemeldingene man mottar at det ikke vil være noen vei tilbake på grunn av språkbruken? Operatøren henger seg opp i noe hun i sin grove uprofesjonalitet tar svært personlig og bedømmer som uakseptabel oppførsel, og fokuset på den kritisk syke kvinnen med den profesjonalitet og livreddende hjelp man skal kunne forvente seg, har plutselig blitt endret til et fullstendig annet tema som kan trenere øyeblikkelig hjelp i det uendelige: Kverulering, arroganse og belæring over hvordan innringer skal uttrykke seg.

Hvordan kan de pårørende «angripe» dette (med kanskje språkproblemer i tillegg) når de har kommet med alle nødvendige opplysninger som skal til for at ambulansen må bli sendt øyeblikkelig, når det ikke virker som at dette vil avstedkomme verken handling eller reaksjon?

Tredje samtale med AMK hele fem minutter etter at pårørende har ringt første gang: 11.36.55 11.39.35

I = Innringer

M = AMK :

«I: Bare gråter (kvinne)

M: Hallo?

I: Gråter

M: Hallo, det er medisinsk nødtelefon.

I: En som hyler og skriker, kan ikke tydes hva han sier.

M: Ta det med ro hvis jeg skal kunne hjelpe deg.

I: Klarer ikke å tyde (snakker et annet språk).

M: Hører du ikke hvordan du oppfører deg?

I: Har du sendt ambulanse? Fy faen altså – har du sendt ambulanse?

M: Kan jeg få… hvem er det som er syk?

I: Svigermooooor!

M: Kan hun ikke slutte å gråte, hun som gråter. Er det hun som er syk»? (sitat slutt).

Trenering, kverulering og inkompetanse kompletteres!

Først da «ryker sikringen».

Innringer skjeller ut operatør, som spør om han tror han får hjelp når han holder på sånn. Fortvilt utsagn fra innringer:

«Mora til hun som gråter i baksetet her – der er det på Tøyen – er dau. Hvis du ikke har sendt en ambulanse så er… Skjønner du det»?

Han klarer til en viss grad å legge bånd på seg oppe i den absurde situasjonen som har oppstått, så han sier evt. ikke mer enn «så er» – og setningen med en full og hel betydning fullføres muligvis ikke. Det må uansett påregnes at utsagnene fremsettes i dyp fortvilelse. Et elsket familiemedlem ligger og dør, og de pårørende ser ikke ut til å motta hjelp! Operatøren responderer bare med at det han sier, blir tatt opp på bånd.


I: Det driter jeg så jævlig i!


M: Ja, men vi kommer til å sende politiet til deg for du…


I: Sug meg, sug meg, ok!

M: Du kan ikke true med å drepe folk.

Denne uttalelsen, fremsagt på en slik måte og i denne sammenhengen, reagerer jeg sterkt på!

Den virker overlagt i den forstand at den er sterkt «ledende»  fordi den utvilsomt vil bidra til å kaste «bensin på bålet».  Innringer har aldri uttalt «Jeg skal drepe deg»! Han kommer i sin fortvilelse med en halvkvedet setning – «så er» etter å i flere minutter og flere samtaler ha opplevd å ikke bli hørt og tatt på alvor. Setningen kan forstås på mange måter. For å forsikre seg om at operatøren hadde forstått dette riktig, kunne hun/han ha ordlagt seg ganske annerledes, for eksempel slik;

«Din svigermor skal få hjelp, og ambulansen er på vei til stedet (for så og så mange minutter siden) (hvilket innringer også burde ha fått bekreftet for flere minutter siden). Dere kan ta det helt med ro, for hjelpen er straks fremme. I mellomtiden trenger jeg bare og vite om ambulansepersonalet har noe å frykte fra deres side, fordi jeg oppfattet en trussel i det siste du sa. Er dette riktig, eller har vi misforstått hverandre?»

Men – det toget var uansett gått for flere minutter siden. Premissene var allerede lagt fra AMK sin side. Livreddende hjelp var nedprioritet foran munnhuggeri med pårørende, og de hadde heller ikke på dette tidspunkt vett på å reversere sin graverende uprofesjonalitet.

I stedet for valgte vedkommende å dreie det hele til å fremsette en voldsom provokasjon i en svært opphetet situasjon der de selv var ment å skulle forholde seg profesjonelle i et styrkeforhold der de selv satt «på toppen», og – som hun/han – ganske så riktig og høyst forutsigbart fikk svar på:

«Du kan ikke true med å drepe folk»!

Innringer banner da kraftig – noe jeg finner helt naturlig der alt en sier blir uthalt, vridd og vrengt på i en krisesituasjon, men AMK svarer bare med at de både skal sende politiet på dem og anmelde dem! Ingen hjelp, men politi!

Innringer svarer da at han selv skal ringe politiet, og bønnfaller enda en gang om å sende ambulanse.

På denne bønnen svarer operatør på AMK: «Hører du ikke selv hvor dum du høres ut»?

Innringer lar seg ikke provosere av det, men gjentar bare at de må sende ambulanse!

Videre samtale;

«I: Send en ambulanse, sier jeg.
M: Hvem er det som er syk?
I: Svigermooooooor!
M: Men hva heter hun da?

I: Hun er bevisstløs – hun er på gulvet, vi har fått beskjed – hun er død, hun er død. Hvis hun er død, du er død også.
M: Er du klar over at det du sier blir tatt opp på bånd»? (…)

Samtalene fortsetter i flere oppringinger, og pårørende som har blitt presset til det ytterste av «hjelpeinnstansen» har nådd over tålegrensen og sier ting han ikke burde sagt, noe AMK på det sterkeste har bidratt til å «oppnå»! Ambulansen blir holdt tilbake i nær 25 minutter fra første nødrop kommer inn, blant annet på grunn av de fatale konsekvenser som fulgte operatørenes kverulering over språkbruk som det hele startet med!

07.01.2010

Jeg forbanner dypt og inderlig den selvgode belærende og tilbakelente arrogansen disse menneskene i dyp krise ble møtt med! Evnen til å reagere og oppfatte hva som egentlig blir sagt og alvoret bak – der språkbruken bør være underordnet, er fraværende!

Det er AKKURAT dette som kommer frem her, som jeg hele tiden mistenkte for egentlig å ligge bak tragedien – at det kunne gå som det gjorde! SINNSVAKT! Det er så man får lyst å be om unnskyldning på farlige ignoranters vegne, som attpåtil tok uttalelser som ble fremsagt i desperat fortvilelse der første operatør på AMK hadde sin del av skylden for frustrasjonen  – ut fra sin kontekst –  og hauset det hele opp til at man rett og slett burde oppfatte nødropet til å handle om en potensielt farlig situasjon!

Dette ledet i sin tur til et tragisk dødsfall som kanskje kunne ha vært unngått, hvis personalet på AMK var blitt drillet i krisehåndtering.

Utdrag fra artikkelen før den ble redigert 07.01.2010;

AMK til politiet: «Sannsynligvis er dette bare en bagatell»

TV 2 kan onsdag presentere en utskrift av samtalen mellom familien og AMK-sentralen. Dette er deler av loggen mellom pårørende av Døndu Tulum og AMK som Ullevål universitetssykehus holder hemmelig:

Kl:11.31

Hallo?

Ja, Medisinsk nødtelefon

Vi vil ha en ambulanse til Jens Bjelkes gate 43 umiddelbart

Hva skjer der?

Det handler om bestemor. Det har skjedd noe med henne.

Ja, hallo?

Kan dere komme til Jens Bjelkes gate med en gang

Ja, men hvilket nummer?

Jens Bjelkes gate 43

Ok, og hvilken etasje?

Første etasje

Og hva skjer der?

(…) Svigermoren min er veldig dårlig

Ja, er hun bevisstløs?

Ja, de ringte meg med en gang. Kom med en gang!

Ja, men du, vi er på vei til å komme, men nå må jeg vite hva som skjer der?

Jeg bor i Bjerke, jeg fikk beskjed…

Ja, men…

Hun er dårlig. Hun er dårlig, sier jeg. Hun er dårlig, veldig dårlig. Besvimt, besvimt. Du hører jo ikke hva jeg sier kamerat. Du hører…

Jo, jeg hører hva du sier, men kan du ikke roe deg litt ned da.

Hør da, slutt å mas. Bare send en jævla forpult ambulanse!

Det er ikke noe forpult ambulanse. Det heter ikke det.

Vi er ikke på stedet. Vi er på Bjerke, de er på Tøyen. Skjønner du det? Vi ringer for dem. Slutt å mas. Send ambulanse. Ha det!

Samtale 2

Dette var den første samtalen som gikk til AMK. De pårørende på Bjerke hadde fått beskjed av familien på Tøyen om at svigermoren hadde kollapset og at de trengte ambulanse. Denne samtalen varte fra 11.31.57 til 11.33.29.

Den andre samtalen fra familien kom inn klokken 11.35.21.

Hallo?

Medisinsk Nødtelefon

Ja, hei. Har dere sendt ambulanse til Jens Bjelkes gate 43?

Om jeg har sendt ambulanse?

Vi har akkurat ringt om bedt dere om å sende. Har dere gjort det?

Ett øyeblikk så skal vi se...

Kjapt. Det ligger en eldre kvinne og dør.

Ja, var det 1.etasje?

Ja, ja. 1. etasje

Og hva skjer?

Hun har hjerte og karsykdommer. Hun har kollapset. Ingen puls, ingenting.

Så hun puster ikke?

Ingenting. Jeg er ikke der. Jeg er på Bjerke. Jeg er på vei dit.

Så du er ikke der. Men hvem er der?

Hele familien er der. Og de har ikke mobil. Slutt å spør. Bare send en forpult ambulanse

Du, hallo! Nå må du prøve å roe deg ned.

Ikke prøv å roe meg ned!

Ikke rop til meg.

Hold kjeft!

«Fortsatt ingen ambulanse».

Her setter jeg inn det som ble tatt ut av artikkelen 07.01.2010;

«Denne samtalen varte fra 11.35.21 til 11.36.36. Til tross for at AMK fikk både adressen og klar beskjed om hva som feilte kvinnen som var hjertesyk kom ikke ambulansen».

http://bit.ly/kMkc03

Deretter opplyser artikkelen hva som ble sagt ved annen og tredje gangs kontakt. AMK har alle opplysninger, de har hørt situasjonen bli beskrevet som alvorlig men har ikke valgt å sende ambulanse (helt frem, eller i det hele tatt på det tidspunkt). De fortsetter å ta innringers språkbruk svært personlig som han mest sannsynlig anvender uten å tenke i sin økende fortvilelse og panikk, noe som AMK selv uten tvil hadde vært med på å fremme i den første samtalen, med sin forurettethet, belæring og arroganse! Han får aldri klar orientering om at en ambulanse skal være på vei!

Mange klarer ikke å holde fokus når de mottar ukvemsord, men det avhenger selvfølgelig fullstendig av situasjonen man står midt oppe i. Er det personlig, med en venn eller fremmed som ut av det blå plutselig står og skjeller en ut på privaten, er det mange ganger tilfredsstillende å parkere vedkommende der og da. Når man derimot reagerer på at man blir utskjelt i situasjoner som denne, viser dette forsvinnende liten innsikt, graverende uprofesjonalitet, og en fraværende evne til å begripe selv de enkleste underliggende mekanismer i krisedialog!

Jeg viser til «Etiske regler – Utfyllende kommentarer»
Byrådssak 1189/07 av 20.12.2007

12 – Personlig ansvar
3 – Møte med kommunens brukere
«Kommunens ansatte skal ivareta prinsippene for god forvaltningsskikk og sørge at kommunens makt og myndighet overfor innbyggerne ikke misbrukes. (…)»

Kommunens ansatte skal i sin tjenesteutøvelse alltid opptre med saklighet, respekt og høflighet overfor innbyggerne og brukerne. Dette gjelder også når den andre parten opptrer uhøflig og respektløst. Den ansatte har i slike tilfelle likevel rett til å markere sine grenser på en rolig og behersket måte. Det stilles særlige krav til hensynsfullhet overfor brukere som står i avhengighetsforhold til kommunen.

Det er vel noe å tenke på sett i forbindelse med denne situasjonen, der operatøren som med sin kverulering, kun bidro til å fyre oppunder fortvilelse og avmakt hos en som ut fra livstruende krise hos sine nærmeste,  tenkte på alt annet enn å ordlegge seg «tilfredsstillende og respektabelt» slik at den andre part så seg fornøyd og ønsket å nedlate seg til å ta ham alvorlig!

Responsen fra AMK, må ha blitt oppfattet av pårørende som total neglekt og ignoranse over hans bønn om hjelp.  Jeg skal hilse og si at operatøren «markerte sine grenser og forlangte respekt»!! Hennes avstandtakelse fra, og opphenging i det ene ordet «forpult» som slett ikke passet henne, ledet til at hele det påfølgende hendelsesforløpet eskalerte til det verre i løpet av sekunder, noe som utartet seg voldsomt og indirekte bidro til å evt. koste 63 år gamle Døndu Tulum livet!

Min dypeste medfølelse til de etterlatte.

08.01.2010

På NRK-Nyhetene i kveld  kl. 19:00 ser jeg med egne øyne at et fortvilt familiemedlem – en kvinne kommer gråtende ut fra oppgangen. Hun gjør absolutt ingenting som kan virke truende, for hun skal bare bort til mannen sin som hun sjokkert bevitner at er lagt i bakken av politiet! Ingen ambulanse er der! Hun forsøker å vri seg vekk når to politimenn plutselig forsøker å ta tak i henne. Vantro er jeg vitne til at politiet resolutt legger henne ned i den kalde snøen!

(…) Trond Tangen (41) bor i samme oppgang som familien, og han så hele opptrinnet fra vinduet sitt.- Politiet var veldig raske til å legge folk i bakken, og de kunne ha vært veldig mye mer diplomatiske i denne situasjonen, sier han. 

Han har kjent den innblandede familien i 14 år og beskriver dem som alt annet enn slåsskjemper.

– Det jeg opplevde som mest dramatisk var da politiet la den ene kvinnen i bakken. Hun gikk bort til politiet for å snakke, da hun ble lagt bryskt ned og påført håndjern, sier Tangen (…)».

«Varsler full AMK-gjennomgang etter ambulansebråk»

http://bit.ly/imw3tC

Andre relaterte artikler;

Turkey’s FM calls on Norway to probe police beating, death / VIDEO

http://bit.ly/jGBN2e

Tyrkisk UD krever Tøyen-granskning

http://bit.ly/jUJvCo

Tyrkia reagerer på AMK-saken på Tøyen

http://bit.ly/ipdmT6

7 Ocak 2010

Norveç'e Döndü Teyze notası
d

Norveç’e «Döndü Teyze» notası

Türkiye, Norveç’in başkenti Oslo’da polisin kötü muamelesi nedeniyle kalp krizi geçiren ve ardından ambulansın geç müdahalesi sonucu hayatını kaybeden 63 yaşındaki Döndü Tulum ile ilgili bu ülkeye nota verdi

http://bit.ly/mOFVwe

Ambulansen snudde og gjemte seg bak gatehjørnet

(…) AMK-sentralen har registrert den første telefonen fra familien klokka 11.31. 11.38 fikk en ambulanse i oppdrag å dra til adressen, og de var i området klokka 11.42. Da tilkalte de politiet, som kom til stedet klokka 11.50, ifølge politiets logg.

Nabo Steinar Thulin filmet store deler av dramatikken da de pårørende etter den døde kvinnen ble lagt i bakken. Bildene viser deler av det som skjedde. 

Jeg så en mann komme ut fra leiligheten med telefonen i hånden. Han skriker at ambulansen må komme og at de har ventet i 40 minutter.

En politibil kom kjørende og mannen løper mot den og roper at han trenger hjelp, sier Thulin til Dagbladet.

Han forteller at ingenting skjedde og at mannen deretter banket på ruta til politibilen for å bli hørt. Da kjørte politibilen til inngangen og to politimenn la mannen i bakken og satte håndjern på ham, forteller Thulin.

– Mannen som ligger på bakken roper til meg at jeg må filme det som skjer. Da tar jeg opp videokameraet og får med meg at kona hans kommer skrikende ut, og at også hun blir lagt i jern, sier Thulin.

Han mener politiet burde skjønt at de pårørende ikke truet dem, men var desperate etter å få hjelp.

– Jeg så ikke noe håndgemeng mellom pårørende og politi. For meg var det vondt å se hvordan disse menneskene ble behandlet, sier Thulin.

Klokka 11.55 tok politiet seg inn i leiligheten der kvinnen lå døende. Ambulansepersonellet kom like etter, ifølge Halden og Sveinungsen (…)

http://bit.ly/iQmqjs

Canan (45) så sin mor dø på gulvet – ble lagt i jern av politiet

«(…) Politiet parkerte rett utenfor døren vår, og det var ingen ambulanse der. Jeg visst at det hastet for svigermor, og ropte til dem at de måtte komme og hjelpe oss. De hørte ikke på meg, sier Fedai Ucarli.

Han ble så sint at han slo på ruten til politibilen i et forsøk på å nå fram med sitt rop om hjelp.

– Da kom to politimenn og la meg i bakken. De tok på meg håndjern og satt seg oppå ryggen min. Jeg ble liggende i snøen og mistet følelsen i fingrene mine, sier Fedai.


Hans kone kom da løpende ut og skrek mot politiet. Også hun ble lagt i håndjern.


– Jeg så at de la mannen min i bakken og var redd for hva de skulle gjøre med ham. Og jeg forstod ikke hvorfor min mor ikke fikk hjelp fra ambulansen, sier Canan.


– Jeg hadde ikke sko på meg en gang, men politiet tvang meg til å sitte med håndjern i snøen. Etterpå tok de meg inn i politibilen, men jeg var redd for min mor som lå oppe i leiligheten og trengte hjelp (…)».


AMK: Politiet kom først


Politiet uttalte tidligere i dag at personene utenfor kom med drapstrusler overfor politi- og ambulansepersonellet. Enkelte skal ha ropt «vi skal drepe dere» til personellet.

– Det starter med at AMK sendte en ambulanse til stedet for å behandle en dame. Da de kom fram var det mange pårørende som hadde samlet seg utenfor. De oppførte seg så hissig og aggressivt, at ambulansefolkene ikke turte gå inn og ba om politiassistanse, sa operasjonsleder Vidar Hjulstad til Dagbladet.

– Vi sendte først en og to biler, men måtte be om flere. Det oppsto basketak mellom politi og pårørende.

Vaktleder Oddleif Sveinungsen ved sentralvakta i Oslo politidistrikt opplyste i ettermiddag til Dagbladet at ambulansepersonellet kom først til stedet og at det går klart fram av politiets logg. Sveinungsen opplyser at de skal undersøke dette nærmere i kveld. 

Men Anders Halden, jourhavende ved ambulanse og AMK-avdelingen ved Oslo Universitetssykehus, opplyser i kveld til Dagbladet at det faktisk var politiet som kom først fram (…)

http://bit.ly/kZZ8Aa

Selvfølgelig reagerer familien når hvert sekund teller for dem, på at politiet tropper opp i stedet for ambulanse etter at de har forklart hvor alvorlig det hele er! En slik håndtering ville ha drevet alle mennesker til normalt å gå fra konseptene. Det gjorde denne familien allikevel ikke. Svigersønnen til kvinnen som trenger øyeblikkelig hjelp banker kun på ruten til en politibil – noe som kan oppfattes som frustrasjon over at disse kommer i stedet for livreddende hjelp, og at det heller ikke ser ut til at det vil bli fortgang i denne. Da blir han lagt i bakken av to politimenn. Det blir også hans kone som kommer ut en stund etterpå og forsøker å nå bort til ham. Dypt fortvilet og redd, med veldig lite klær og uten sko, blir hun holdt nede i den kalde snøen. Ingen hjelper hennes mor!

Dette må ikke skje i et sivilisert land

Tyrkias utenriksminster engasjerer seg i Tøyen-dramaet.

http://www.dagbladet.no/2010/01/07/nyheter/innenriks/utenriks/dodsfall/politi/9816345/

Fylkeslegen oppretter tilsynssak etter Tøyen-dødsfall

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3456182.ece

Avdødes familie ringte AMK ni ganger

(…) Etter en rekke oppringninger, der loggen viser tildels grov utskjelling av operatøren, kontakter AMK politiet, og ber en patrulje oppsøke stedet. Litt senere sjekker AMK med politiet igjen, og operatøren sier da følgende:

– Har dere trukket dere ut derfra? Sannsynligvis er dette bare en bagatell.

Bare ett minutt etter denne samtalen blir kvinnen erklært død, ifølge TV 2 .

AMK-sentralen ble oppringt av tre forskjellige personer: Avdødes barnebarn som snakker flytende norsk, svigersønnen, og kvinnens sønn som er utdannet sykepleier og snakker godt norsk (…)».

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3452473.ece

Politiet: «Det er kaos opp mot AMK og meldinger»

VGTV Se ambulanse-dramaet med politiets samband

«(…) Det var klokken 11:43 i går at en patrulje fra sentrum politistasjon fikk beskjed om å rykke ut til Jens Bjelkes gate 43.

De fikk følgende beskjed fra operasjonssentralen:

«Der møter dere en ambulanse. De er der for å hjelpe en syk eldre kvinne, men svigersønnen har satt seg litt til motverge. Han har vært truende og har oppført seg veldig vanskelig mot ambulansepersonalet, og de vil ikke gå inn».

Ambulansen hadde imidlertid aldri kjørt frem til boligblokken hvor Tulum var i ferd med å dø.

Ifølge AMK fryktet ambulansearbeiderne for egen sikkerhet, og stod i en annen gate og ventet på politiet (…)».

Klokken 11:49 kontakter patruljen operasjonssentralen, fordi de ikke ser noen ambulansefolk på stedet slik de forventet: 

«Er det sånn at ambulansepersonellet er inne?»

«Det vet vi ikke for det har vært kaos opp mot AMK og meldinger», svarer operasjonssentralen.

«Vi jobber med to stykker på utsiden her nå, og de sier det ligger en syk kvinne inne. Vi ser ingen ambulanse rett på utsiden her», rapporterer patruljen.

«Du ser ingen ambulanser der?», gjentar operasjonssentralen for å forsikre seg om at de har oppfattet siste melding korrekt.

«Ikke her vi er nå, men det er mye folk, skrik og skrål, så vi kan godt få en bil til», svarer patruljen.

I løpet av de neste minuttene senere politiet ytterligere tre patruljer, samt innsatslederenheten til stedet, slik at totalt seks politibiler tar oppstilling utenfor boligblokken hvor Døndu Tulum kjemper for livet (…)».

Klokken 11:56 melder en av politiets patruljer at de holder på med gjenoppliving…

«Etter dette kommer også ambulansearbeiderne til stedet. Kvinnen blir kort tid etterpå erklært død (…)».

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=581253

Advokaten: – Alarmsentralen hadde en aggressiv tone

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3451624.ece

Helsetilsynet ber om tilbakemelding fra AMK i Oslo

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3448627.ece

Mener AMK-trusler ble fremprovosert

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=590767

AMK ønsker saken skal dysses ned

«Advokatfullmektig Shahzdad Nazir forteller til Nettavisenat man på samtalene hører banning og frustrerte ord, samt hyl og skrik fra flere medlemmer. 

Men det er klart at dette er rop om hjelp – og ikke drapstrusler, sier han til nettsteder.

AMK-sentralen mente søndag at familien opptrådte så truende at de trengte bistand fra politiet. Av samme grunn turte ikke ambulansearbeiderne å kjøre helt frem til åstedet hvor Døndu Tulum var i ferd med å dø. De parkerte isteden i området (…)

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=592938

Følte seg truet av nødtelefon

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3447301.ece

10.01.2010

Fra artikkelen

«Varsomhet på sin plass» publisert i Aftenposten 08.01.2010;

Det er uheldig at rene spekulasjoner som kommer de frem i siste avsnitt i denne artikkelen, blir kringkastet.

(…) LOGGEN VISER derimot en språkbruk fra de pårørendes side, som de fleste ville oppfattet som både truende og krenkende. Da har AMK klare rutiner som sier at politiet skal tilkalles før ambulansetjenesten går inn. Derfor sto ambulansen rundt hjørnet for kvinnens bolig inntil politiet ga klarsignal.

Spørsmålet blir uansett om profesjonelle helsearbeidere som AMK-ansatte og ambulansesjåfører må se gjennom fingrene med språkbruken de her ble utsatt for. At de med sin faglige bakgrunn må vite at mennesker i krise ikke alltid opptrer rasjonelt.

VI FORVENTER profesjonalitet i alle ledd i helsetjenesten. Det innebærer også stor takhøyde og toleranse. Om AMK og ambulansesjåførene har opptrådt kritikkverdig i så måte, gjenstår å se.

Det fremstår imidlertid som svært underlig at familiens advokat, som så skråsikkert uttalte at han skulle offentliggjøre hele loggen så snart han fikk den, nå ikke lenger er så opptatt av nettopp det.

Det får oss til å lure på hva som er sagt og som vi ikke får høre. Når familiens advokat i går ettermiddag sier til nettavisen at familien angrer og beklager at situasjonen kom ut av kontroll, tyder mye på at det vi ikke får høre neppe taler til familiens fordel».

http://www.aftenposten.no/meninger/leder/article3455940.ece

AMK ga aldri uttrykk overfor innringer med all tydelighet at ambulansen virkelig var underveis mens de snakket sammen. Det hele er en komplisert sammensetting av hvem som sa hva, når, og i hvilken kontekst. Skulle eventuelle grovere uttalelser bare ha blitt offentliggjort i media uten at bakgrunnen først var blitt ryddet grundig opp i, er dette ikke til gavn – for noen.

Når jeg skriver dette innlegget, så vil det i hovedsak – uansett hva som senere skjedde – dreie seg om den katastrofale utvikling som tok plass etter den antipati operatørene utviste overfor språkbruket som har blitt offentliggjort at ble anvendt i nødropsamtalene, og som ledet til forsinket hjelp på grunn av AMK sin vektlegging av et mulig trusselbilde.

De «profesjonelle» hadde i forkant bidratt til dette med uttalt og gjentatt provokasjon overfor innringer i form av en «oppdragende» og forurettet kverulering etter å ha hørt et banneord, hvorpå innringer reagerer med flere ukvemsord i sjokk og desperasjon i en nødssituasjon der det er vanlig for den berørte part å oppleve at fem sekunder virker som flere minutter.

Familien angrer

(…) Tar familien selvkritikk på noe ved sin egen oppførsel eller adferd?

– Ja, selvfølgelig gjør de det. De angrer på banningen og at situasjonen kom ut av kontroll, sier Nazir til Nettavisen.

Advokaten er snar med å presisere at familien ikke angrer på at de ba om hjelp og snakket høylydt:

– Familien var frustrert og ropte for å bli hørt. Det at de beklager noe ved sin egen oppførsel, rokker ikke ved det faktum at de mener AMK opptrådte «feil og klanderverdig».

– De mener også at politiet har misforstått dem og at de ikke oppførte seg voldelig, legger Nazir til.

– Må granskes av spesialenheten
– Du har hørt gjennom lydopptaket som Ullevål ikke vil frigi. Blir ordet «drap» nevnt?

– Nei, så vidt jeg kan huske, gjør det ikke det (…)

http://www.nettavisen.no/nyheter/article2794918.ece


Blir anmeldt etter ambulansebråk

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3447291.ece

Tilsynssak etter Tøyen-dødsfall

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=586446

Ambulansepersonellet var hos kvinnen etter 24 minutter

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3450110.ece

12.01.2010

Hør lydloggene: Moren døde mens AMK og familien kranglet

Hele ni ganger ringte familien og tryglet AMK om å sende ambulanse mens kvinnen lå døende i leiligheten på Tøyen.

http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/hoer-lydloggene-moren-doede-mens-amk-og-familien-kranglet-3100108.html

AMK-sjefen tar selvkritikk

– Dette var en samtale som mislyktes, sier AMK-sjefen om lydloggene fra ambulansesaken på Tøyen.

«Døndu Tulum (63) døde på Tøyen i Oslo 3. januar mens AMK-sentralen og hennes pårørende kranglet på telefonen.

Tirsdag offentliggjorde TV 2 Nyhetene innholdet av hele lydloggen. Den forteller om desperate pårørende som fortviler over at ikke AMK-sentralen forstår dem og straks sender hjelp. Det hagler med trusler og utskjelling, og AMK-operatørene svarer med å true med politiet og minne om at samtalen blir tatt opp på bånd (…)».

Nå innrømmer lederen for Akuttsentralen at disse nødanropene ikke ble håndtert på en god måte.

– AMK-sentralens folk er til de grader trent opp til å takle opphissede mennesker som dette, men jeg skal være den første til å innrømme at dette er en samtale som mislykkes. Vi klarte ikke å etterkomme det som er behovet, uttalte Olav Røise, leder for Akuttklinikken, til TV 2 Nyhetene tirsdag. Han sier AMK-sentralen nå er opptatt av å lære av sine feil.

På lydloggen kan man også høre at operatøren overfor politiet – etter en rekke desperate oppringninger fra de pårørende – konkluderer med at anropet om kvinnen på Tøyen sannsynligvis er «en bagatell» (…)

Truslene – og kranglene
«Lydloggen er nå offentliggjort, og TV 2 Nyhetene har lagt ut en utskrift av alle samtalene. Den viser at det er i den tredje samtalen det virkelig begynner å bli hett mellom AMK og innringeren – og den første trusselen kommer. Den fant sted mellom kl. 11.36.55 og 11.39.35 (…)».

Her trekker jeg kun ut den uttalelsen fra innringer i tredje samtale som avisen omtaler som «drapstrusler» og AMK-operatør besvarer slik;

«Du kan ikke true med å drepe folk» :

Innringer: «Mora til hun som gåter i baksetet her – der er det på Tøyen – er dau. Hvis du ikke har sendt en ambulanse så er … Skjønner du det»?

Nettavisen anfører det følgende vedrørende usagnet over fra innringer; «I den fjerde samtalen fortsetter drapstruslene».

«AMK: Vet du hva, jeg orker, jeg gidder ikke å snakke med deg når du holder på sånn.

Innringer: Du, jeg…..Hvis du ikke sender ambulans nå med en gang, jeg kommer faaen i meg send ambulanse…faaen i helvete, hvis hun dør, hvis hun dør du er ferdig, du er ferdig, hun er død, hun er død, hun er død. Hanno, send ambulanse.

AMK: Du, jeg forteller deg en ting jeg – at politiet er nå på vei, så du er klar over det.

Innringer: Du er ferdig, du er totalt ferdig, du er totalt ferdig.

Videre i samtalen kommer noe kan bli avgjørende i forhold til debatten om rasisme blant helsepersonell:

Innringer: Hør her, hør her, moren til moren min – som sitter og griner bak i setet her, morra hennes på Tøyen Hun ligger og er dau. Du står her og truer meg med at du tar opp samtalen. Hør når et liv er borte trur du jeg bryr meg om hva Pol’ti, trur du jeg bryr meg om noe.

AMK: Tror du andre nordmenn holder på sånn som dere holder på der.

Innringer: Hør her din jævla mongolide faen, jeg er norsk, jeg er født i Tønsberg, jeg er *skriking*…nordmenn.

AMK: Jeg sier andre nordmenn jeg, derfor så vet om du er norsk.

Du kan høre hele lydloggene, fra alle samtalene, hos TV 2 Nyhetene.

Viktig for å se helheten
Nettavisen har tidligere publisert samtalene som gikk på politiets samband.

Les også: Hør lydopptakene

I kombinasjon med loggene som nå er offentliggjort av AMK-samtalene blir det enklere å sette disse i sammenheng.

«Kjører du raskt bort til Jens Bjelkes gate 43 Alfa, Jens Bjelkes gate 43 Alfa, der møter du ambulanse. De er der for å hjelpe en syk, eldre kvinne. Men svigersønnen har satt seg litt til motverge, han er blitt truende og oppfører seg veldig vanskelig mot ambulansepersonellet og de vil ikke gå inn», var det første som ble sagt klokken 11.43 på politisambandet.

Dette var fire minutter etter at den 3. samtalen til AMK ble avsluttet – og rett etter at den 4. samtalen ble avsluttet – der de groveste drapstruslene ble fremstilt».

http://www.nettavisen.no/nyheter/article2800553.ece

13.01.2010

– AMK må tåle å bli utskjelt

«(…) Akhenaton de Leon i Organisasjonen mot offentlig diskriminering mener at AMK-ansatte må tåle å bli utskjelt.
– Det er trist, men profesjonaliteten skal håndtere dette. Det er jobben deres. Hvis ikke må de få inn nye folk»(…)».

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=590790

AMK-sjef: – Vi gjorde en mislykket jobb

http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/amksjef-vi-gjorde-en-mislykket-jobb-3100567.html

– Én samtale hadde holdt

Antirasistisk Senter reagerer kraftig på nødsamtalene med AMK.

http://www.nettavisen.no/nyheter/article2801358.ece

Helsetilsynet gransker AMK-samtalen

AMK-sentralen og sykehuset vil ikke kommentere granskingen overfor TV 2 i dag, men de har fått to uker på seg til å svare Helsetilsynet i Oslo og Akershus.

Schou nekter å tro at banning kan ha vært nok til at AMK tilkalte politiet.

– Det blir du ganske immun mot. Jeg tror det skal betydelig mer trusler til før man setter i verk politibeskyttelse, så det får vi se når vi får en forklaring tilbake, sier han.

http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/helsetilsynet-gransker-amksamtalen-3099949.html

(Nyhetsopptak fra 04.01.10)

«Avviser feil i Tøyendramaet» (TV2)

http://www.tv2.no/video/?progId=373173

13.01.10 kl. 23:00

Mener AMK-bråket enkelt kunne vært unngått

«(…) Psykiater og psykoanalytiker Sverre Varvin, som er seniorforsker ved Nasjonalt kompetansesenter for vold og traumatisk stress (NKVTS), mener de som mottar nødanrop bør tåle mer av fornærmelser og skjellsord enn folk flest.

– Det ville trolig ha vært enkelt å snu samtalen og unngått situasjonen, sier Varvin til Dagens Medisin om den aktuelle hendelsen (…)».

– Det som gikk så veldig galt var at AMK-operatøren tok på seg å oppdra innringer. Det oppfattes lett som en fornærmelse, mener Varvin.

Helsetilsynet i Oslo er i gang med å granske saken».

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3463985.ece

14.01.10 kl. 01:07

Det kan – etter min mening bli uopprettelig galt og la begrepet «fornærmelse» stå, som mottakerens reaksjon på operatørens valgte oppdragelse av ham. Det er spesielt uheldig at en slik «sammenheng» blir forfektet av en kjent seniorforsker, psykiater og psykoanalytiker som ikke er noen lettvekter i mediebildet.

Varvins uttalelse leder nemlig debatten over i en helt annen gate, der jeg vil tro at  lesernes umiddelbare oppfatning av dette vil være at innringer er såpass selvsentrert at han tar motpartens irettesettende respons «personlig» midt oppe i den forferdelige situasjonen det er, at hans svigermor holder på å dø :

«Det oppfattes lett som en fornærmelse«

Psykoanalytikeren tar med dette ikke bare fokus vekk fra  kjernen i det som gikk så forferdelig galt, han bidrar også til å sette den pårørende og hans integritet og «motiver» i graverende miskreditt!

«Sparket» han nettopp ga til AMK-operatøren, tjenes således inn igjen på et blunk.

«Begge parter er fornærmet» og derfor går det galt, er min oppfatning av artikkeles misjon.

Reaksjonene til Døndu Tulums svigersønn hadde ingenting med «såret stolthet» å gjøre! Det tror jeg også at de aller fleste mennesker som virkelig har fulgt med i denne saken også begriper. Alt som sto i hodet på ham var å raskest mulig skaffe hjelp til sin svigermor, noe som tydelig fremgår av samtalene.

Han hadde ikke en gang rukket å bli «fornærmet» om så skulle være, da han fremsa de første banneordene. Det gjorde han rett og slett i frustrasjon over noe som meget vel kunne oppfattes som uthaling av tid i form av flere unødvendige spørsmål fra AMK-operatør etter at han hadde avgitt kritisk informasjon som krevde umiddelbar oppfølging, der han til alt overmål aldri ble opplyst om at ambulansen var på vei mens de snakket sammen i de tre (eller fler) første samtalene – hvilket den jo heller ikke var!

Det er ene og alene operatøren på AMK som blir «fornærmet». Hun bagatelliserer hele ni nødtelefoner, mener seg forulempet og kverulerer om språkbruk. Hun/de (to – tre forskjellige operatører)?  trenerer all hjelp, og klarer å materialisere et mulig trusselbilde i løpet av samtalene der innringer så godt han kan og gang på gang forsøker å formidle at han trenger øyeblikkelig bistand!

Resultatet av at AMK-operatøren(e) har blitt fornærmet og velger å agere på dette viset, er at ambulansepersonellet ikke våger seg inn i leiligheten før det har gått ca. 25 minutter siden første nødrop. De ankommer leiligheten kun TO MINUTTER etter at 63 år gamle Døndu Tulum er død!

14.01.10 kl. 01:27

Nå oppdager jeg en annen artikkel der Varvin i tillegg påpeker en god del vesentligheter også;

Kunne enkelt ha unngått AMK-bråket

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=590809

14.01.10 kl. 01:37

«Overlege om Tøyen-dramaet: – AMK har ansvaret»

SVÆRT VIKTIG LYDOPPTAKHør på en fortvilelse som absolutt ikke er å ta feil av! Allikevel hører man at operatøren bare driver på som hun gjør. I annet opptak «konkluderer» hun til slutt overfor kollega med at alt hun har hørt sannsynligvis bare er bagateller – etter hele 9 nødsamtaler!

(…) Når AMK-operatøren skjønner at det kan være en alvorlig livstruende situasjon skal han gå over til å forklare førstehjelp.

– Og så skal en være veldig tidlig ute med å si at ambulansen er på vei. At hjelpen er på vei. Publikum som ringer inn med en livstruende syk pårørende er stresset. Det å vite at hjelpen er på vei ganske avgjørende, sier Lexow (…)

http://bit.ly/jfQuDu

13.01.10 kl. 23:34

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) må tåle et kritisk søkelys

VG Nett melder nå at da politiet kom til boligblokken hvor Døndu Tulum (63) døde på Tøyen i går, så de ikke ambulansen som angivelig skulle være på stedet. (…)

«Nå sier visepolitimester Roger Andresen at det var uklart for oss om ambulansepersonalet var inne eller ute. Dette vil i klartekst si at politiet på stedet ikke viste hvor ambulansepersonalet befant seg. Her har åpenbart kommunikasjonen mellom politiet og ambulansen var dårlig eller fraværende. Dette kan ha vært en medvirkende årsak til at den hjertesyke kvinnen alt for sent fikk medisinsk bistand (…)».

13 01 10 kl. 20.20

Ny klage på AMK-sentralen

«(…) Ytterligere ti minutter senere, rundt 25 minutter etter hans første oppringning, ringer han igjen.

– Jeg stod med et menneske som var meget dårlig og ble dårligere. Jeg var redd for å miste henne, altså at hun kunne dø mellom hendene på meg.

Denne gangen, sier Eikefjord, var mottagelsen direkte fiendtlig.

– Det jeg da fikk i retur det var noe som jeg vil karakterisere som forholdsvis grov utskjelling. Jeg fikk beskjed om å passe mine egne saker og ikke plage de med mas og så videre (…)».

http://nrk.no/nyheter/distrikt/ostlandssendingen/1.6941780

Her står mer:

http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/-skjelt-ut-av-amksentralen-3098794.html

15.01.10 kl. 02:38

TV 2 nekter å utlevere AMK-loggen

(…) Generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund sier at han mener politiet uansett må bevege seg på gummisåler, når de tar kontakt med media for å få utlevert materiale.

– Enhver person med pressekort vet at hegner om pressens uavhengighet, og det burde politiet vite, sier Kokkvold.

Både Høyesterett og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har ved flere anledninger understreket viktigheten av kildevern».

http://www.abcnyheter.no/nyheter/100113/tv-2-nekter-utlevere-amk-loggen

15.01.10

«De drepte moren min»

http://www.adressa.no/tv/?id=12785

Krever rettslig oppgjør i AMK-saken

http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/krever-rettslig-oppgjoer-i-amksaken-3105393.html

– Debatten som er skrevet ut fra støtte til de pårørende

«Min støtte til innvandrer familien».

http://debatt.aftenposten.no/item.php?GroupID=8&ThreadID=290607&s=&page=8

14.01.10 kl. 21:27 – Debatten under fortsetter i Aftenposten:

http://debatt.aftenposten.no/item.php?GroupID=44&ThreadID=290150&s=&page=38

Denne har jeg nå stanset og kommentere i. Her er få som ønsker annet enn å hetse blindt, og videre debatt er nytteløst.

14.01.10 kl. 15:50

Lydloggen;»Jævla fitter.Jævla horunger»   07.01.10 01:26

http://debatt.aftenposten.no/item.php?GroupID=44&ThreadID=290150

En av mange sjikanetråder som dessverre har blitt opprettet, her fra Aftenposten Debatt under «Innvandring og intergrering».

Der har jeg svart:

«Jeg har fulgt hele saken som jeg synes er fullstendig horribel, og kommentert på min blogg. Derfra kan man klikke seg inn på nær alle artikler som angår denne, og siste oppdatering er fra i dag (den står nesten øverst). Da jeg gikk inn og hørte på lydopptaket som jeg nettopp fant og linket til der, ble jeg dypt sjokkert! Det spilles av i det øverste store bildet.
Ingen kan være uberørt etter å ha sett dette opptaket (…)

Hør på en fortvilelse som absolutt ikke er å ta feil av! Allikevel hører man at operatørene bare driver på som de gjør. Til alt overmål og i annet opptak “konkluderer” damen som tok i mot (både første og kanskje fler) av nødropene til slutt overfor kollega med at alt hun har hørt sannsynligvis bare er bagateller – etter hele 9 nødsamtaler!

Fra «Overlege om Tøyen-dramaet: – AMK har ansvaret»:
“(…) Når AMK-operatøren skjønner at det kan være en alvorlig livstruende situasjon skal han gå over til å forklare førstehjelp. Og så skal en være veldig tidlig ute med å si at ambulansen er på vei. At hjelpen er på vei. Publikum som ringer inn med en livstruende syk pårørende er stresset. Det å vite at hjelpen er på vei ganske avgjørende, sier Lexow (…)”.

Klikk på det store bildet over overskriften til denne artikkelen. Det er et helt essensielt opptak! Her kan dere selv høre hvordan den ytterst fortvilte pårørende ble møtt! Grusomt!

http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/overlege-om-toeyendramaet-amk-har-ansvaret-3102252.html

“Hør lydloggene: Moren døde mens AMK og familien kranglet”

http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/hoer-lydloggene-moren-doede-mens-amk-og-familien-kranglet-3100108.html

Utdrag fra lydloggen; “Etter ni nødtelefoner og masse bråk, tror AMK-operatøren at det hele er en bagatell” .

Hun sier nonchalant til annen person; “Sannsynligvis er det jo bare en bagatell, hele greia, ikke sant – det er jo ganske fortvilet“!

Samme (tror jeg) kvinnelige operatør flirer litt i telefonen da annen medarbeider (eller politi) sier til henne at de har kommet frem og at “det er litt varmt der nede”. Han fortsetter å si at det ikke bare var at en var syk, men at det mest sannsynlig dreide seg om et dødsfall. Operatør svarer da: “Okei”!

Først klokken 11:56:48 kjørte ambulansene frem til adressen. Bare TO MINUTTER før ambulansepersonellet ankom, døde 63 år gamle Døndu Tulum. (reporter opplyser om dette på slutten av videoen).

Det første nødropet kom fra de pårørende klokken 11.31.57.

Den pårørende forsøker fra første samtale å forklare etter beste evne i panikk. Han gir alle opplysninger, og kommer med et banneord ute i første samtale som går tregt – “forpult”. Dette henger AMK-operatør seg opp i, og tar innringer i skole for banningen. Dette gjør hun, etter at hun har fått vite adresse, og at “svigermor er bevisstløs” der hun selv repeterer denne opplysningen og således har mottatt bekreftelse!

Innringer gjentar flere ganger at hun (svigermor) er veldig dårlig etter at han har gitt denne informasjonen, men blir bare bedt om å roe seg ned. AMK opplyser ikke om at de skal sende ambulanse øyeblikkelig. Det gjør de heller ikke i andre samtale.

Der mottar AMK saklig fra innringer, ytterligere forklaring om status; “Hun har hjerte- og karsyksom. Hun har kollapset. Ingen puls, ingenting”. AMK fortsetter bare med sin “konversasjon” uten å forklare at en ambulanse er på vei:

“Så du er ikke der, men hvem er der”?

– og innringer kommer da med det samme banneordet som i første samtale.

Det som da skjer, er at AMK bare fastholder sitt fokus på banneordet. Innringer får slett ikke vite at hjelp vil bli gitt der hvert sekund for ham teller – han blir bare bedt om å roe seg ned, og ikke rope til operatøren!

En slik vedvarende respons fra hjelpeinstans når det dreier seg om liv og død, ville ha fått de fleste av oss til å miste fatningen! De “profesjonelle” hadde i forkant bidratt til dette med uttalt og gjentatt provokasjon overfor innringer i form av en “oppdragende” og forurettet kverulering etter å ha hørt et banneord, hvorpå innringer reagerer med flere ukvemsord i sjokk og desperasjon i en nødssituasjon der det er vanlig for den berørte part å oppleve at fem sekunder virker som flere minutter.

Akkurat HVA gjør man når man – på dette tidspunkt – når man mest sannsynlig forstår at ingen hjelp vil bli gitt?

Akkurat HVA gjør man når en mest sannsynlig forstår av tilbakemeldingene man mottar at det ikke vil være noen vei tilbake på grunn av språkbruk?

Operatøren henger seg opp i noe hun i sin grove uprofesjonalitet tar svært personlig og bedømmer som uakseptabel oppførsel, og fokuset på den kritisk syke kvinnen med den profesjonalitet og livreddende hjelp man skal kunne forvente seg, har plutselig blitt endret til et fullstendig annet tema som kan trenere øyeblikkelig hjelp i det uendelige: Kverulering, arroganse og belæring over hvordan innringer skal uttrykke seg.

Hun bagatelliserer hele ni nødtelefoner, kverulerer om språkbruk, trenerer hjelp og klarer å materialisere et mulig trusselbilde når hun /de ringer politi slik at ambulansepersonell avventer, samt flirer til annen aktør som ringer henne etter at ambulansen endelig har tort å kjørt frem til adressen – nær 25 minuter etter at første rop om hjelp ble gitt! Hennes avstandtakelse fra, og opphenging i det ene ordet “forpult” i første samtale som slett ikke passet henne, ledet til at hele det påfølgende hendelsesforløpet eskalerte til det verre i løpet av sekunder, noe som igjen utartet seg voldsomt, og indirekte bidro til å evt. koste 63 år gamle Døndu Tulum livet!

Her er hele lydloggen fra AMK i tekstversjon

http://www.tv2nyhetene.no/her-er-hele-lydloggen-fra-amk-i-tekstversjon-3100121.html

Operatør på AMK til fortvilt pårørende som bønnfaller om hjelp og ambulanse:

“Hører du ikke selv hvor dum du høres ut”?

– Hvordan kunne de pårørende “angripe” dette (med kanskje språkproblemer i tillegg) når de har gitt alle nødvendige opplysninger som skal til for at ambulansen må bli sendt øyeblikkelig – som ikke avstedkom verken synbar handling eller reaksjon»? (Innlegget mitt slutt).

Jeg legger til – Svigersønnen gjorde det han skulle. Han ga øyeblikkelig alle de opplysninger som var nødvendige for at ambulansen skulle innfinne seg raskest mulig, men fikk aldri beskjed om at denne var underveis og at hjelpen faktisk kom! Premissene var allerede lagt fra AMK sin side – livreddende hjelp var nedprioritet foran munnhuggeri med pårørende!

Operatøren(e) varslet nemlig politiet etter at de lenge hadde utvist sin antipati mot innringers språkbruk overfor deres uttalte trenering, og bidratt til å kaste så mye bensin på bålet at pårørende kom til å si ting han ikke burde ha sagt i sin store fortvilelse! Dette bidro til at ambulansen ble holdt tilbake i nær et kvarter!

14.01.10 kl. 17:50

Demonstrasjon i Tyrkia etter ambulansedrama på Tøyen

Ambassadøren lover grundig gjennomgang

«Politiets behandling av familiemedlemmene har ført til at også den norske ambassadøren i Tyrkia måtte komme på banen.

– Saken vil bli fulgt av politi og påtalemyndigheten, og bli grundig gjennomgått, sier ambassadør Cecilie Landsverk».

http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/demonstrasjon-i-tyrkia-etter-ambulansedrama-paa-toeyen-3102186.html

13.01.10

Utdrag fra debattråd i Aftenposten der mennesker viser sin støtte i denne tragiske saken;

Fra tråden under «Politikk»

«Min støtte til innvandrer familien» av «joh316»

«Etter at jeg hørte lydbåndopptakene er jeg mildt sagt sjokkert. Jeg trodde aldri at slike arrogante mennesker kunne sitte på et slik telefonbord og ta imot krisetelefoner. Innringingen begynte jo helt greit !! Men vedkommende på AMK sentralen spør og graver så enormt at det provoserer mannen i andre enden av tlf noe enormt. Det forstår jeg veldig godt . Han står der med et menneske som er hans mor, og hun dør mellom fingrene hans og AMK bare kaster bort tiden. For det er dette vedkommende gjør i innringeren sine ører. Det forstår jeg (…)».

Nå må det ryddes opp. De som sitter på et slik tlf bord må kunne takle mennesker i krise.Et menneske i krise reagerer ofte med desperasjon og aggresjon. Dette er jo helt vanlig barnelærdom. Vedkommende på AMK bordet var arrogant helt til det vanvittige. Hun provoserte frem reaksjonene. Selvfølgelig skal ikke noen draps true noen. Men lenge før det gikk så langt i samtalen skulle vedkommende på AMK sendt den ambulansen (…)».

«Jeg forstår alt som sies i første samtalen, og det burde være mere en nok til å rykke ut på. Man får adresse, sykdomsforløp alt man trenger. I stedet for å sende en bil så fortetter vedkommende å gjenta det som mannen som ringer inn sier. Som sagt jeg støtter familien fult ut. Dette er og blir en ren skandale.Vedkommende på AMK sier jo i opptaket at hun antar at dette bare er en bagatell også, nesten med hovmod i stemmen. Det er direkte latterlig, Oslo borgere kan ikke føle seg trygge med slike mennesker på AMK nød sentralbordet. Det kommer ikke til å skje noe som helst. Dette koker ned i byråkratiet og de offentlige selvbeskyttelse mekanismene».


«GKB«; «Målsettingen til AMK må være å kunne rykke ut på kortest mulig varsel, for på best mulig måte å kunne ivareta menneskers liv og helse. Og oppnår ikke AMK målsettingen de har satt seg, har de mislykkes med å gjøre jobben sin. Målsettingen kan bare oppnås dersom AMK viser profesjonalitet i alle sine ledd, fra helsepersonellet med medisinsk kompetanse, via dyktige ambulansesjoførener, til de ansatte på nødsentralen med krisepsykiatrisk kompetanse. Hvert ledd må til stadighet drilles slik at unødvendig tid ikke går til spille.
Heldigvis kan det se ut som om også sjefen for akuttklinikken har innsett det. Han tar nå selvkritikk».

«joh316″; «Hvorfor de er så vanskelig ? De skal ikke være vanskelig !!! Ikke i det hele tatt. Hver ny innringing må de jo ta med et åpent sinn. At andre har oppført seg dumt,kan ikke gå ut over neste som ringer. Jeg hører loggen og er sjokkert. Fordi AMK får alt de trenger å vite i første min av samtalen. De får adresse,at det er en dame,at hun er livløs og trenger hjelp.

Så begynner operatøren å vil kartlegge familieforhold !! Hva har det med den nødhjelpen som skal ytes ? Alle vet at ved hjertestans teller hver ENESTE SEKUND !!! Dette burde iallefall AMK vite. Det er når man ikke tror innringer at dette begynner å eskalere. Innringer blir redd og aggressiv. Det forstår jeg veldig godt, selv om jeg ikke forsvarer at han skjeller ut dama på det verste, men dette er etter 3 oppringing og Ambulanse er enda ikke kommet. 

Hva skulle operatøren gjort ? Jeg ville sendt ambulansen direkte etter de første melding, for da viste jeg mere en nok til å forstå at dette var alvorlig. AMK hadde jo ambulanser, dette var ikke problemet så dette er å oppkonstruere en situasjon som ikke var tilfelle i denne saken.

Men hadde de ikke ledig kapasitet der og da måtte de fortalt de som var der med denne syke kvinnen dette, og de selv måtte gjort alt de kunne under veiledning for å kunne hjelpe. Da ville de kanskje heller ikke ha reagert så voldsomt. 

Jeg tror ikke dette var rasisme. Dette er ren skjær arroganse fra AMK operatøren. Man hører at hun lar seg provosere da mannen blir aggressiv fordi damen maser og spør og graver. Så blir hun sint og aggressiv fordi mannen hisser seg opp. Så eskalerer det hele helt vilt. Uprofesjonelt så til de grader.

Nedlatende ovenfor de som ringte inn var tonen i operatøren sin stemme. «kom ikke her og fortell meg hvordan vi skal løse dette» oser det av.

Så blir vedkommende vrang og vanskelig i en ekstremt farlig situasjon for offeret. Dette offeret er denne syke damen.

Det er jo ikke mannen i tlf som kjefter og skjeller hun rammer med å bli vrang. Det er den dødssyke damen.  Jeg forlanger at slike mennesker ikke får sette på AMK sitt tlf bord. 

Hadde jeg som helt nøytral tilhører til det som skjedde skulle vurdere situasjonen i ettertid ville jeg konkludert med følgende : Slutt å ansette personer fra et vikarbyrå og bruke de i slike yrker. For det hørtes faktisk slik ut, ekstremt uprofesjonelt og amatørmessig. At vedkommende var en rutinert operatør gjør jo bare saken enda mere alvorlig.

Sitat slutt.

http://bit.ly/mL4IMf

AMK – Lydlogg – Dagsrevyen 06.01.2010:

Klinikkleder ved Akuttklinikken Olav Røise; «De ansatte hos oss har håndtert dette profesjonelt, men det er klart at vi har alltid noe å lære av slike hendelser».

http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/196401/

Denne påstanden har Røise etter det jeg forstår intet belegg for. Tvert i mot. Maken til uprofesjonell «bistand» – det fravær av sådan som innringer ble møtt med, håper jeg at man generelt skal lete lenge etter!

Den vanlige tomme  floskelen som flere profilerte aktører ser ut til å ha godt innarbeidet og anvender som ren plankekjøring for å skjule sine blundere bak i vår tid – «Det er klart at vi har alltid noe å lære av slike hendelser» bidrar ikke til annet enn og provosere, og er intet annet enn en feig variant av «Med dette klarer vi og vri oss unna denne gangen også med et skinn av verdighet som ikke lenger eksisterer, men vi later som vi enda er på høyden, og vi kommer like fordømt til å benytte denne frasen neste gang vi blir kalt inn på teppet –  fordi den funker som bare fy»!!!

Det er helt klart at reaksjonsmønstre, oppfatninger og uttrykksmåter generelt vil variere sterkt alt etter som hvor man kommer fra og har sine røtter. Dette er – slik jeg ser det, allmenn forståelse, og ikke minst bør denne være spesielt uttalt og gjennomarbeidet hos de yrkesgrupper som har ansvaret for å ivareta en stor sammensetning i vår befolkningsgruppe på best mulig og profesjonell måte.

Her er lydopptakene fra Tøyendramaet

http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/her-er-lydopptakene-fra-toeyendramaet-3087172.html

Helsetilsynet ber om tilbakemelding fra AMK i Oslo

http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/helsetilsynet-ber-om-tilbakemelding-fra-amk-i-oslo-3087372.html

Havnet i basketak med politiet: – Min mor fikk ikke hjelp

http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/havnet-i-basketak-med-politiet-min-mor-fikk-ikke-hjelp-3085966.html

– Familie truet ambulansepersonell

http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/-familie-truet-ambulansepersonell-3085779.html

Ullevål: – 24 minutter før hjelpen var framme

http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/ullevaal-24-minutter-foer-hjelpen-var-framme-3089311.html

Fra siste artikkel tar jeg med utdrag fra et svar som virker svært klargjørende for saken, fra «XP.no EN BORGER og hans meningsfeller» :

«Loggen med kommunikasjon mellom sambandet politiet og patruljene er offentliggjort bla her på TV2. Det er også offentliggjort filmopptak med lyd fra det som skjedde. Etnisk nordmann tok den. Vitner er rystet over hele saken.

Får man med seg begge deler så foregikk det i korte trekk slik:

Politi fikk melding fra AMK om at ambulansepersonell var direkte truet av mange i familien.


Første politipatrulje møtes av EN mann på gebrokken men fullt ut forståelig » hjelp mamma dør mamma dør hjelp».

De kjører mot oppgangen og mannen banker på bilviduet, politiet ut og mannen pågripes og legges i jern. Fortsetter å rope at mamma må ha hjelp. Han angrep aldri politiet. 

Det står en mann og forklarer to politimenn at familien ikke ønsker å bråke, men mamma dør inne i leiligheten og hun trenger hjelp. Gang på gang forklarer han dette på feilfritt norsk.

Litt etter kommer datter ut å roper hjelp mamma dør, hjelp mamma dør, to politimenn pågriper henne og hun legges i bakken. Ingen av de to angrep politiet før de ble pågrepet

Endelig tusler en politimann inn i leiligheten og like etter melder politiet at det har skjedd et dødsfall og familien har det svært vanskelig. Så blir ambulansen etterlyst, senere purret opp, igjen purret med at de må skynde seg med utstyr og at politiet driver med livredding.

Hele den overdrevene politiaksjon ble basert på melding fra AMK at ambulansepersonell var direkte truet. Og politiet trodde at ambulansen var på stedet tok seg av den syke. Det går videre fram av politiets logg at det er kaos på AMK sentralen og det er ikke lett å få ut opplysninger der.

Den eneste påberopte trussel ambulansepersonell hevdet – var at de da de sto parkert langt unna, ble passert av en bil med masse slektninger. Folk i bilen hadde gjort truende bevegelse til dem i forbifarta. Hvordan personell visste at denne bil skulle innholde slektninger er vanskelig å skjønne, for ambulansen kunne ikke se til inngangen der dama bodde.

Senere kommer det en uttalelse fra politiet som er med på stigmatisere familien fullstendig. Han hevdet at ambulansepersonell var på stedet og familen truet disse. Hadde han lyttet til sambandets lydlogger burde han ha forstått litt mer av saken. I tillegg snakket med tjenestemennene på stedet, da hadde han oppdaget at AMK hadde rota det til med upresise meldinger osv.

Disse uttalelser fra politiet gjorde ikke saken noe bedre. Familien blir stigmatisert og uthengt i media ikke bare en dag men nå 3 dager. Nå i ettertid bør ansvarlige i politiet gå ut beklage sin overdrevene og brutale aksjon mot familie som kun roper om hjelp til en døende person.

Fylkeslegen og Helsetilsynet har forlangt full utskrift av lydlogg samt logg på inn/utgående telfoner fra AMK. De skal ha honnør for rask inngripen. Så får man avvente resultat i fra deres arbeid.

Det er nå klarlagt at vaktleder AMK løy da han påstod at ambulansen var på plass etter 8 minutter. Nå i dag er det økt til 24 minutter.

Familiens advokat og sønn som var en av innringerene, ble i dag nektet å høre på tlefonsamtalene mellom familiemedlemmer og AMK sentralen – av ledelse v Ullevål sykehus. De fastholder at AMK og ambulansepersonell ikke kan lastes for noe (…)».

Så kjære dere legg ikke flere byrder på en familie som har gjenomgått noe som aldri skulle ha skjedd. Gi dem heller et ord med deltakelse i den sorg de føler etter tap av en mor, svigermor,bestemor i stedet for å hetse dem». (Sitat slutt).

Bilder fra begravelsen av Døndu Tulum i Tyrkia. Publisert av Özgür Quaresma Salman på FB-gruppa- 

«Stopp maktmisbruk og fordommer i Politiet og AMK»!

http://ja-jp.facebook.com/group.php?gid=233467112382&ref=mf

Reklamer

2 kommentarer på “Tøyendramaet.

  1. Tilbaketråkk: Om meg; Bakgrunn og historie. « Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

  2. Tilbaketråkk: Informasjonen som knebles i det offentlige rom. (Bloggvalget og oversikt over alle mine blogger); « Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Informasjon

Dette innlegget ble postet den januar 7, 2010 av i maktmisbruk, Nyheter&Debatt, Politikk, Politikk, Samfunn, vilkårlighet med stikkord , , , , , .
Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

januar 2010
M T O T F L S
« okt   feb »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 055 andre følgere

%d bloggere like this: