Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Psykopater i lederstillinger.


637_passive_aggressiveJUM – Mobbing i arbeidslivet

 

Ståle Einarsen
Helge Hoel
Morten Birkeland Nielsen
S. 18: To hovedtyper: stridsmobbing og rovmobbing
• Rovmobbing refererer til situasjoner der offeret strengt tatt tilfeldig opplever andres aggresjon og maktovergrep • Rovmobbing kan dreie seg om destruktive ledere og ledelsesformer, et generelt dårlig arbeidsmiljø, fordommer og utpeking av syndebukker
• Stridsmobbing har sitt opphav i en konfliktsituasjon på arbeidsplassen • Mange saker har elementer av begge typer i seg eller de skifter karakter underveis i prosessen.
bit.ly/24mG6R4

05.08,2008Se opp for farlige ledere

I jakten på den dyktige leder, er det mange organisasjoner som ender opp med direkte farlige ledere, advarer BI-forsker og førsteamanuensis Øyvind L. Martinsen ved Handelshøyskolen BI.
«Norske organisasjoner bruker mye ressurser, både tid og penger, på å finne frem til gode ledere. Og vi vet etter hvert ganske mye om hva som kjennetegner de beste lederne.
Dyktige ledere er utadvendte, åpne for andres erfaringer, mål- og resultatorienterte, følelsesmessig stabile og omgjengelige (…)
Selv om vi vet stadig mer om hva som kjennetegner de beste lederne, ender vi alt for ofte opp med å ansette folk som ikke lever opp til forventningene.
Mange organisasjoner ansetter ledere som er direkte farlige for sine omgivelser.
Mange av lederne som ikke fungerer godt, har klare narsissistiske trekk.
Narsissisme er antakelig er problem for en del ledere og deres medarbeidere, påpeker Martinsen (…)
Narsissister motiveres av å oppnå andres beundring og bekreftelse.
Dette kan de oppnå gjennom å være aggressive og nedsettende mot andre for å bygge egen selvtillit, sier han (…)
http://bit.ly/1ft36CI

ABEBEKOPA


PSYKOPATER i politikk og ledelse
De er politikere, myndighetspersoner, ledere. De er sterke, fremgangsrike, sjarmerende.. og livsfarlige
Psykopater i lederstillinger
De står for nesten all strid og ondskap mellom mennesker, og i deres fotspor finnes mange ødelagte liv. Du finner de bl.a. innenfor politikk og offentlig virksomhet.
Antallet psykopater i lederstillinger er dobbelt så høyt som for befolkningen generelt. De tiltrekkes av makt, og de såkalt sosialt tilpassede psykopatene besitter ofte høye stillinger i samfunnet.
Kjennetegn
De siste årene har media nærmest eksplodert av saker om ledere som har misbrukt systemet for egen private gevinst. De manipulerer seg frem til ledende stillinger med bedrag, løgner og trusler. De skaper intriger og herser med kollegene. De nekter å lytte til andre, og de tråkker på andre for å fremheve seg selv.
Psykopatens kjennetegn er maktsyk, egoisme, manglende skyldfølelse, hensynsløshet, hevnlyst og trang til å nedverdige. De dreper livsgnisten hos sine ofre, med sin sykelige egoisme. De har behov for å pine og ydmyke andre med hån, løgner og intriger.

Vi vil alltid finne psykopater i lederstillinger, fordi kravene til rask profitt øker. Dermed blir det lettere å ansette en sjef som er lidenskapelig opptatt av resultater, enn en som tar hensyn til de menneskelige verdiene på arbeidsplassen.
De behersker det beste medium for markedsføring, TV. Løgnene avsløres ikke på TV. Tvert imot så hylles ofte karismatiske og velformulerende personer. En ærlig politiker som ikke bruker populistiske utsagn, men i stedet vurderer og begrunner fremstår som usikker og svak.
Smisker
Psykopaten smisker med de riktige personene, og skaffer seg en liten flokk trofaste hjelpere som de er greie mot. Deretter startes kampen mot alle konkurrenter til de når sitt mål.
Psykopater har som regel bred støtte på arbeidsplassen, og hvis du har en kritisk holdning mot dem utløses ondskapsfulle hevnaksjoner for å skremme andre fra å konkurrere med dem. De kan drive den mest utspekulerte psykiske terror for å knekke motstanderen. Og offeret blir ofte knust og nærmest utslettet som selvstendig menneske.
ABEBELLY
Hvor er de?
Psykopatene danner seg sin egen virkelighet basert på det som er best for dem selv, og ved hjelp av løgner, bakvaskelser og intriger manipulerer de omgivelsene til å gjøre som de vil.
I privat sektor kan man å kvitte seg med dem. Men hvis de får makt i det offentlige blir man ikke kvitt dem. Mange offentlige instanser fungerer dårlig på grunn av dette.
Det finnes en del psykopater i stillinger som jurister, psykologer, barnevernsarbeidere, sosionomer, sakkyndige, dommere osv.
Og man kan derfor få de utroligste avgjørelser til fordel for psykopaten.
Psykopatene har en enorm sluhet, og en utrolig evne til å bli trodd. Samtidig har psykopaten en unik evne til å sjarmere.
Psykopater føler seg nemlig vel i ledende posisjoner. Løgner kan bli spredd bak din rygg.
Du merker at noe er galt, men klarer ikke finne ut hva det er. situasjoner hvor du før hygget deg og var avslappet blir preget av mistenksomhet og usikkerhet
Psykopatisk oppførsel
Fra 8O-tallet oppstod et paradis for sosialt tilpassede psykopater. Det ble legitimt og kun å ha rask økonomisk vekst som mål, jo mer, jo bedre. En slik politikk fremtvinger en psykopatisk oppførsel, i motsetning til en politikk som baserer seg på medmenneskelighet.
Dereguleringen i finansmarkedet ble en uimotståelig fristelse for mange psykopater. Det ble også den åpne tilgangen til datainformasjon. Millioner og milliarder byttet eiere uten att noen hadde oversikt over hva som skjedde. Store tap og konkurser ble resultatet.
Psykopaten kjenner ingen lojalitet mot bedrifter, kolleger eller samfunnet, kun mot seg selv. De hater kreative mennesker, og ser på de som farlige konkurrenter. Gode ideer, tiltak og tanker blir møtt med mistro og avvisning. De tar gjerne æren for andres innsats.
Regler brytes
På grunn av kameraderi og prestisje beskytter de profesjonelle og forståsegpåerne hverandre. Når de gjør feil lar de gjerne offeret gå til grunne for å skjule feilen. Da er sporet borte, og de selv er berget. De kan drive rene hekseprosesser mot en person for og ikke bli avslørt.
Regler, avtaler og vedtak brytes ettersom det passer. Går det bra, tar de æren alene, går det galt er det felles ansvar, hvis de da ikke finner en syndebukk. I sin egen virkelighetsoppfatning er psykopaten feilfri.
abrticle_office_bully_01
Hvem blir offer?
Når psykopaten har nådd sitt mål, skjer det uunngåelige, de ødelegger det de har erobret. Når da skipet synker tenker han kun på å redde sitt eget skinn og forsvinner først av alle.
De som oftest blir offer for den psykopatiske sjefen er som regel åpne, ambisiøse, ærlige, modne, sosiale, elsket og intelligente. De er dyktige, og de tar vare på og bryr seg om sine medarbeidere.
Søke hjelp
Søker man hjelp i det offentlige mot en psykopat, må man være forsiktig med hva men sier. Saken kan brått bli snudd på hodet. Ofte har psykopaten vært der først med sin versjon av saken, og da møter man veggen, for folk tror ofte mest på det de hører først.
Søker man hjelp og støtte hos kolleger, får man i liten grad støtte. Psykopatiske sjefer er ofte for flinke til å dekke til seg selv.
Hvis du får behandling må du ikke fortelle dette til psykopaten. Psykopaten kan da ta kontakt med behandleren og fremstille seg selv som et offer og deg som psykopaten. Psykopaten vil gjøre alt for å ødelegge for deg.

De som har blitt utsatt for psykiske overgrep har ofte vanskelig for å beskrive hva de har vært utsatt for.
Det eneste du kan gjøre er avsløre dem og kvitte seg med dem. det tar ofte lang tid før sannheten går opp for flertallet, og alt er ødelagt eller sterkt redusert i mellomtiden.
Klart råd
Rådet fra eksperter er klart: Kom deg unna så fort som mulig. Ikke gå inn i diskusjoner. Ikke forsøk å snakke fornuft. Ikke forsøk noe annet enn å komme deg så langt vekk som du kan, for psykopaten endrer seg ikke. Kutt all kontakt omgående !
Det farlige er og ikke innse dette. Kunnskapsmangelen om denne problematikken gjør oss veldig sårbare. Det er først og fremst via kunnskap vi kan slutte å bli offer for manipulasjoner vi ikke forstår.
http://bit.ly/aV1Gr6
Abully_woman_400
Psykopater trives som ledere
(…) Folk med psykopatiske trekk tiltrekkes av lederstillinger, og får stort spillerom i fleksible organisasjoner.
Moderne virksomheter er et lykkeland for ledere med psykopatiske trekk, fordi kommandoveiene er uklare, forandringer er hverdagskost og gårsdagens beslutninger ofte må kasseres.
Uredd og rask
Psykopaten kan utnytte dette fordi han eller hun har stor gjennomslagskraft, tør å ta beslutninger raskt og ikke er redd for å trå på andre.
Dette mener den danske forskeren Sanne Udsen, som nylig har gitt ut boken «Psykopater i jakkesæt. Når chefen er psykopat».
Ingen kontroll
– Det er større spillerom i en moderne virksomhet enn i mer hierarkiske organisasjoner. En psykopat trives best i en form for kaos. Hvis det ikke er noen kontroll, er det vanskeligere å holde øye med han eller henne, sier Udsen til danske Ingeniøren.
Mange psykopater
Ifølge forskere er rundt to prosent av befolkningen psykopater, men blant ledere er andelen større.
Psykopater tiltrekkes av makt, penger og prestisje. Derfor går de oftere etter lederstillinger enn andre.
– Det er relativt stor sjanse for å møte en psykopatisk sjef, skriver Udsen (…)
http://bit.ly/eeMbJN
????????????????????
Tyrannsjefer kan være psykopater
«Utad er han sjarmerende og vellykket, men bak fasaden truer en tyrann. -Sjefer med psykopatiske trekk er et økende problem, mener norske eksperter»;
«Odd Hellesøy har lang erfaring som psykiater og organisasjonsrådgiver. Stadig blir han leid inn for å hjelpe til med å løse fastlåste konflikter på arbeidsplasser.
Og ikke sjelden har den vrange sjefen skylden.
Jeg ser ofte sjefer som er følelsesmessige kalde, som utnytter kollegene og nekter å lytte til andre – trekk som også er kjent hos psykopater, sier Hellesøy.
Søker makt
De siste årene har etterspørselen etter bedriftsrådgivere økt betraktelig. Hellesøy tror et tøffere arbeidsmarked gir plass til flere problematiske sjefer.
– Særlig såkalte «ryddegutter», som blir ansatt for å stramme inn og bedre resultatene, kan oppleves som spesielt vanskelige og hensynsløse, mener Hellesøy.
Psykopati er en personlighetsdiagnose, og ofte vanskelig å kurere. Det kreves grundige analyser for å fastslå om en person er psykopat. Men at mange ledere har trekkene, er ikke forskerne i tvil om.
Psykopaten føler seg nemlig vel i ledende posisjoner.
– Psykopater er ute etter kontroll og makt, dermed søker de til høytstående stillinger. Vi finner psykopater i alle arbeidsgrupper, men de dukker oftere opp blant lederne, sier Arnulf Kolstad, professor i psykologi ved NTNU i Trondheim.
En sjef med psykopatiske trekk vil av mange bli oppfattet som en dyktig leder – inntil han avslører sine mørkeste sider.
Typiske trekk for psykopaten er at han lyver og bedrar, manipulerer, skaper intriger og herser med kollegene.
Han tråkker på andre for å fremheve seg selv, og kan gjerne stjele æren for godt arbeid andre har utført.
Samtidig har psykopaten en unik evne til å sjarmere, og han innynder seg med de «riktige personene».
Sjarmerende tyrann
Utad fremstår psykopaten ofte som vellykket og dyktig, mens han egentlig sliter med dårlig selvtillit og har et umettelig behov for skryt og anerkjennelse. Blant psykologer går psykopaten også under navnet «sjarmerende tyrann».
Leder for Forum for psykososialt arbeidsmiljø og konsernoverlege i Nordea, Bjørnar Brændeland, tror økende krav til avkastning gjør at sjefer med psykopatiske trekk lettere kommer til syne.
– Vi vil alltid finne mennesker med psykopatiske trekk i lederstillinger, fordi kravene til rask profitt øker. Dermed blir det lettere å ansette en sjef som er lidenskapelig opptatt av resultater, men som ikke tar hensyn til de menneskelige verdiene på arbeidsplassen, sier Brændeland.
Ifølge psykolog og bedriftsrådgiver Terje Hotvedt har psykopaten som regel bred støtte på arbeidsplassen.
– I de fleste tilfellene er den beste løsningen å si opp jobben, dessverre. Da får du i alle fall løst ditt eget problem, sier Hotvedt.
(VG 04.11.2002)
http://bit.ly/esIZZr
ABULLL
FRITT FRAM FOR HELSEFARLIGE LEDERE;
«Helsefarlige og konfliktskapende ledere koster samfunn, næringsliv og organisasjoner enorme summer i form av sykepenger og dårlig økonomisk resultat. Men like fullt får de fortsette, eller de får nye, viktige jobber.
– Psykopatene og de maktsyke har fått større spillerom i dagens ledermarked, mener hodejeger Per-André Ragdem Marum.
– Når de gode lederemnene trekker seg unna for å få bedre tid til familie og venner, kan det være lettere å vinne innpass for ledere med skjulte motiver. Min jobb er å finne de beste og avsløre de potensielt helsefarlige lederne, sier Per-André Ragdem Marum, rådgiver i lederrekrutteringsfirmaet Boyden.
Jakter på hode, hjerte og sjel
Av OECD-landene ligger Norge på jumboplass når det gjelder å bruke ekstern rådgivning ved ansettelser.
– Jantelov og ‘guttenklubben grei’ preger fremdeles lederansettelser, men trenden går mot en mer profesonell prosess som vektlegger kultur og verdier. Egentlig er jeg ikke bare hodejeger, men også sjels- og hjertejeger, sier Marum.
Konsernoverlege i Kredittkassen Bjørnar Brændeland, som også er leder av Forum for psykososialt arbeidsmiljø i Norge, sier at større bedrifter kan ha nok kompetanse i egen stab, men at både mindre bedrifter, offentlig sektor og organisasjoner kan trenge ekstern bistand ved lederansettelser.
– Bedrifter vet ikke alltid hva de skal lete etter. Det kan få katastrofale følger å ansette feil leder, sier Brændeland.
Psykopaten lurer testen
Halvparten av norske bedrifter og nesten 90 prosent av rekrutteringsfirmaer bruker personlighetstester som et element i vurderingen av lederkandidater, viser en ny undersøkelse fra Norsk institutt for personalutvikling og administrasjon (NIPA). Kun fem personlighetstester tilfredsstilte NIPAs minimumskrav.
– En psykopat kan lett manipulere testen. Han er en dreven skuespiller, sier Brændeland.
Også Marum er skeptisk til de populære testene. En amerikansk undersøkelse viser at tester gir pålitelige svar i omtrent halvparten av tilfellene. Dersom tester kombineres med samtaler og praktiske oppgaver, øker påliteligheten til litt over 60 prosent.
– Tester må ses på som samtaleverktøy. Gjør du ikke en grundig analytisk jobb kan du ende opp med å ansette den mest karismatiske og sjarmerende kandidaten, sier Marum.
ABABAYYYYYYYYY
To typer farlige ledere
Brændeland deler de farlige lederne inn i to hovedkategorier: Psykopatene og de utrygge lederne.
Psykopatene mangler sosiale antenner, og vil aldri kunne bli gode ledere. Utrygt lederskap derimot er situasjonsbestemt; det er faktorer i personens liv eller i bedriften som fører til helsefarlig lederatferd.
– Det er under stress og i kriser at lederens sanne jeg avsløres, sier Brændeland.
Marum mener det er lettere å avsløre farlig lederskap hos eldre enn hos yngre ledere.
– Vi kan sjekke flere kilder, og kan danne oss et bedre bilde av kandidaten, sier han.
Det kan være svært vanskelig å avdekke en leders virkelige motiver for å ønske en jobb.
– En psykopat vil selvsagt aldri innrømme at han søker en lederstilling for å misbruke makt, sier Marum.
Må fjernes
Høyesterettsadvokat Else Bugge Fougner er ekspert i arbeidsrett. Hun har sett mange helsefarlige ledere, og har vært med å avsette dem.
– Medarbeidere med slike ledere må ta opp problemet så raskt som mulig. Gå flere sammen, prøv ikke å gjøre dette alene, er Bugge Fougners råd.
– Legg vekt på en ryddig og ordentlig prosess. Alle parter må være involvert. Vær konkret og skriv referater fra møter. Dersom situasjonen ikke blir bedre, er eneste mulighet å sette i gang en arbeidsrettlig prosess for å fjerne lederen, sier Bugge Fougner.
– Dessverre er det min erfaring fra rettsapparatet at selv om man har rett, så er det ikke alltid man får rett. Det er vanskelig å avsløre det dannede maktspill. Det kan være like klokt å bytte arbeidsplass, sier Brændeland.
Lederskole
Per-André Ragdem Marum peker på at det omtrent ikke finnes grunnleggende lederopplæring i Norge, bortsett fra i forsvaret og i speidern. Ledere trenger opplæring og de trenger en mentor. Ledere kan utvikle seg i helsefarlig retning hvis de ikke får korrektiver. Marum mener styrene har et stort ansvar.
– Ledelse innebærer daglige konflikter. La deg derfor ikke friste inn i ledelse for å få bedre lønn eller mer status, oppfordrer han.
Både Marum og Brændeland tror helsefarlige ledere blir avsatt raskere i næringslivet enn i det offenlige og i organisasjoner.
– Kravene til resultater er tøffere, og en dårlig leder klarer på sikt ikke å oppnå gode resultater. I næringslivet er det i tillegg vanligere at de ansatte evaluerer lederne sine, sier Brændeland.
(Publisert mandag 26.04.1999).
http://bit.ly/e9xzF8

ABAGGAM

ALARM:
Trusselbrevet fra sosialsjefen ved Nav St.Hanshaugen av 25.04.2014
http://bit.ly/1mPFVX4
Sosialhjelpsnormen må heves:
http://t.co/FVqwWf2uoX

ABEBETTE

Mitt NAV – Masteroppgave fra en som gikk fra ansatt til bruker.
http://bit.ly/1lsXbma
Kan man publisere forvaltningskriminelle aktørers navn og ugjerninger på nettet?

ABALSEN

Det har blant annet Annette Olsen gjort:
17.04.2008: Vil knuse «systemets rotter»
«Hvis noen vil anmelde meg, så følger jeg saken helt til Høyesterett.»
Blir Borgerenes Ytringsfrihet stanset og blir vi straffeforfulgt hvis vi tar saken i egne hender og selv avslører dyptgripende forvaltningskriminalitet offentlig etter å ha kommet til kort og blitt avvist, ignorert, avfeid og bagatellisert av både overgriperene og klageinstansene selv om konkrete håndfaste bevis foreligger?
Nei!
Les videre her:
http://bit.ly/1pAtbFn

Young businesswoman sitting in an armchair with legs on table

Fred Heggens Blogg
25.11.2013 – En psykiaters refleksjoner – Den narsissistiske sjefen:
«Faglig sett var hun middelmådig. Men hun viste tidlig at hun likte å ha makt, og hun hadde arbeidet seg målbevisst oppover i systemet.
Så en dag tronet hun i sjefsstolen, og ingen skulle etter dette behøve å lure på hvor maktens sentrum befant seg (…)
Det finnes dessverre mennesker som aldri burde ha kommet i en maktposisjon. Mennesker som misbruker makten de har fått til rådighet (…)
«Ingen ønsket å ha henne som fiende, for da havnet man raskt i gruppe med de utstøtte individene.
Problemet var at ingen egentlig kunne vite hvilken gruppe man tilhørte, for hun sørget for å sende ut tvetydige signaler om dette.
Dessuten kunne sammensetningen av gruppene endre seg fra dag til dag, slik at ingen kunne føle seg trygge (…)
Narsissisten føler seg ofte hevet over allmenne regler og lover, og tillater seg ting som andre ikke kan.
Narsissisten forlanger særbehandling, og takler dårlig avslag på ønsker eller forespørsler (…)
«Med tiden begynte man å frykte henne også på andre arbeidsplasser. Hun hadde med årene fått et stort nettverk, og de negative karakteristikkene hun kom med i forhold til egne medarbeidere og underordnede, spredte seg fort i miljøet.
Det var den samme dynamikken som gjorde seg gjeldende:
Ingen ville ha henne som fiende (…)
Frykten narsissisten skaper på en arbeidsplass, gjør at det sjelden er støtte å finne hos kollegene.
Alle er i samme båt, men ingen våger å ta opp kampen.
Nettopp denne kollektive frykten gir narsissisten mulighet til å fortsette med sitt manipulative og destruktive spill.
«Det viser seg at når vikariatet ditt utgår, får du verken den faste stillingen du søkte på, eller noen forlengelse av vikariatet.
Din tid på denne arbeidsplassen er unektelig over, og du forstår ikke hva som kan ha skjedd.
Når du etter hvert får erfare at mange dører – andre steder – også er stengt, går det opp for deg at du har gjort en gedigen tabbe:
Du har fått henne som fiende.
Du har blitt gjenstand for narsissistens vrede (…)
http://bit.ly/1aEE0kv

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABTRAITOR

LYDOPPTAK:
Nav 2008 – Tor Saglies juridiske rådgiver Haakon Hertzberg gir meg falske løfter om en god løsning i varslingssaken!
Det viser seg å være løgn, og Nav sender meg rett over på sosialen få uker etter.
Hertzberg – Du skal bare vite at denne saken prioriteres veldig høyt herfra!
«Vi stoler på det du skriver»!
Du vil få den oppfølgingen du trenger – hva man skal gjøre FOR Å SIKRE AT DU IKKE BLIR SYKERE AV Å VÆRE PÅ TILTAK HOS OSS!
http://bit.ly/1CHBLLt
Sosialtjenesten St.Hanshaugens vante praksis: Nekt av medisiner og mat til diabetiker
Det er en himmelvid forskjell på å misbruke sin stilling som den sterkere part i offentlig virke helt til det punkt at man bevisst utøver indirekte mordforsøk – og å være den rettsløse borger som vitterlig rammes av ugjerningen! (…)
Det sier seg selv at når jeg som diabetiker ikke har muligheter for å overholde et strikt kostholds- og medisinregime hver eneste bidige dag på bakgrunn av sosialtjenestens illvilje og bevisste tjenesteforsømmelse, så kan dette bli fatalt, og min fastlege har spesifisert overfor dem:
«Livstruende»!
http://bit.ly/18UVVpn

ABABABABABABABABABABABABABABABABABAEMUMABABEPEABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABERYMM

Helse-, sosial og eldreombudet i Oslo utøver vilkårlighet og forskjellsbehandling
33 dager sto jeg helt uten mat og penger dette året (2014) under deres absolutte viten, og i ca. tre måneder samlet mottok jeg kun 70 kroner dagen!: (…)
Ombudet: «Du klarer fint å skrive klager selv»! – «Vi går ikke inn i denne saken»!
http://bit.ly/1NOb5KH

ABABABABABABABABABABABABERIKOO

Vanlig kost for Navansatte
Hvem blir det neste offeret Eriksson – og på hvilken side av det kabylske hus vil vedkommende befinne seg!?
De faktiske forhold dreier seg altså om liv eller død – legg deg det på minnet!
http://t.co/tO63vFYe0C
Journaliststandens tabuemne
http://bit.ly/1bwnk1a
22.02.2014 – Nav St.Hanshaugen sosial – Lydopptakene
http://t.co/3poMZUDgVE

ABABABABABABABAHAUGABEBERING

14.03.2014 – Kvinne tente på seg selv på Nav St.Hanshaugen
Vår korrupte journaliststand ser ikke lenger enn til sjefspisken og fredagspilsen, og ihjeltier en personlig tragedie som nesten ikke er å ta innover seg, mens Navbastionen atter en gang får den fulle og hele oppmerksomhet – og strategisk unnlatt er et kommentarfelt! (…)
http://bit.ly/1fYhtTG
ABABEGOOOOOOOOOOOOOOOABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABECECILIE
KLAGE – VARSLING-RAPPORT OM UTSTRAKT MAKTMISBRUK OG KAMERADERI I FORVALTNINGEN BYDEL NORDSTRAND
Min opprinnelige varsling om grove lov- og regelbrudd i forvaltningen Bydel Nordstrand som jeg i første rekke sendte fungerende Helse- og sosialombud K. Halvorsen i 2010.
Da hun fullstendig ignorerte denne, laget jeg en serie i 6 deler her på bloggen, som bygger på innledningen, samt deler av de 19 vedleggene som fulgte varslingen:
http://bit.ly/cyr0Go
Sosialkontorets projisering – Tapet telefonsamtale med sosialleder Vildgun Steinhaugen
http://bit.ly/zISE8p
Rapport: Nav-saksbehandlere – Nav Nordstrand sosial:
http://bit.ly/bMLPNv
NAV Nordstrand Sosial: Informasjon om grovt maktmisbruk – fortsettelse av serien i 6 deler.
http://bit.ly/aD9pT9
Del to og tre i serien i 6 deler jeg laget om sosialtjenesten, dreier seg om annen person som tilkjennega overfor sin Fagforening i Bydel Nordstrand at hun kom til å sende inn en klage på sosiallederen ved Nordstrand sosialsenter.
Hun ble deretter i et møte hun ble innkalt til med Attføringsutvalget i Bydelen, møtt med sanksjoner av et format som ville knuse henne psykisk fysisk og økonomisk, og bunnlinjen var at hvis hun ikke droppet klagen på sosiallederen så ville de aldri mer skaffe henne arbeidstreningsplass!
Snedig nok hadde de ikke innkalt sosialsjefen til møtet, men baserte seg i stedet bevisst på å sjikanere, manipulere og synse rundt hva som egentlig hadde tatt plass hva angikk klagen som sto på trappene – konsentrert mot Xs versjon av saken alene.
Overnevnte utelatelse av den andre part i møtet, samt at møteagendaen skulle dreie seg om verbale overfall og grovt misbruk av myndighet i stedet for “Veien videre mot arbeid” som det ble opplyst i møteinnkallelsen X hadde mottatt, er bevis nok for det oppsiktsvekkende kameraderiet som pågår i Bydelen – alle navngitte aktører i mellom.
Etter møtet som jeg var med på og tapet, geleidet jeg personen (X) til nærmeste restaurant der hun holdt på å kollapse.
Hun gikk også ut på toalettet og kastet opp.
X ble såpass dårlig av behandlingen at hun en tid etter måtte trappe opp til dobbel dose blodtrykksmedisiner:
Del 2
http://bit.ly/d23aa8
 • Del 3
http://bit.ly/cvsadn
Lydopptak av grove gjengjeldelser etter varsling, stanset. Nav og OPT:
http://t.co/mPjzdKHski

ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABERAUABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABEGNORE

Nav forvaltning – Sølvi Kristoffersen ignorerer flere innstillinger fra Advokat
Sølvi Kristoffersen ved Nav Forvaltning avslår min søknad om uføretrygd 12.12.2013!
Hun tar kun overgriperens «Rapport» til inntekt og raser forøvrig helt tilbake til begynnelsen av hele saken – og holder seg der!
http://t.co/u5eiFV10xV
15.12.2013: Nav – Lydopptak til Advokat, om fastleges svik:
http://bit.ly/1efqCqA
14.12.2013: Nav – Overprøving av uføregrad – Grov manipulering
Jeg har nettopp vært hos Navs «expertlege»!
Der ble jeg seksuelt fornedret!
http://bit.ly/1dyKGQb
ABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABABETUBE
Bevismaterialet på Youtube:
http://bit.ly/1M1hr8u
Her blir spesielt dette opptaket viktig å lytte til:
Nav Forvaltning om saksbehandlere, og overgrepslegen – Navs «samarbeidende spesialist»!
http://bit.ly/1HcGvKI
Jeg er Norges Folkefiende nr. 1!: Glem alt av påstått sensur overfor ekstremister og islamkritikere!
http://t.co/9aOJrtROE5
09.08.2013:
Nav-ansatt døde – Nye Meninger fratok meg ytringsfriheten – igjen!:
http://t.co/zp3fg9YhVe
Nye Meninger og Vårt Lands sensur av etterprøvbart materiale fra “den svakere part” – Stortingsrepresentanter som lyver, skal beskyttes
http://t.co/memEc3wrZ6
abone_brekke
Nav – Ordførerkandidat: “Redd for at saksbehandlere skal hevne seg”:
Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?
http://t.co/GsSLO0Zr
Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond. Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold
http://bit.ly/ejaH4
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

6 kommentarer på “Psykopater i lederstillinger.

 1. John Øyvind
  mai 4, 2010

  Dette var et interessant og godt innlegg. Denne bloggen vil jeg følge nøye med videre! Jobber selv som lederutvikler og har som Per Marum beskriver i innlegget ditt fått min grunnleggende lederopplæring i speideren og forsvaret… Jeg hevder at god ledelse handler om karakter og kompetanse. Dersom man ikke har god karakter kan man aldri bli en god leder! Heldigvis kan begge deler (i de fleste tilfeller – men ikke alle) jobbes med. Takk! Vennlig hilsen John Øyvind Livden. http://www.gullfjell.no

 2. Jeanine
  mai 4, 2010

  Fint med tilbakemeldinger. Ja det kan jeg bare si meg enig i, at god ledelse handler om karakter og kompetanse. Takk for hyggelig svar! 🙂

 3. buggelg10
  mai 5, 2010

  Meget interessant artikkel. Lederskap er om riktig påpekt en kombinasjon av karakter og kompetanse som kan summeres opp i en leders evne og vilje til å lede mennesker – lede mennesker på en måte og en retning som gagner helheten over tid. Sagt på en annen måte; bærekraftige resultater over tid ! og det vil man aldri oppnå ved å være psykopat eller ha psykopatiske trekk in sin adferd; hverken som leder eller menneske.

  Interessant også innleggets «diskusjon» rundt bruk av tester, tjaktenester har vært benyttet i stor grad på «høyere» stillinger, men har desverre blitt benyttet over en lav hel i senre år, da tester har vært et innsalgs-argument ved oppdragsjakten. Så hva synes jeg om tester? Må brukes med omhue og det er altfor mange som har for liten kompetanse og ikke minst forståelse for hvordan man bør benytte disse. Ett annet interessant innspill vedr. tester er NHH.professor William Brochs-Haukedal sitt innspill om at personlighetsteter er maktovergrep; se dagens Aftenposten s2 eller E24.

 4. Skyggen
  september 5, 2010

  Glitrende godt skrevet! 🙂
  Med vennlig hilsen Skyggen

  skyggen.wordpress.com

 5. HulderHege Thepilotofthebroom
  november 13, 2011

  tuuusen takk for at du gir mæ ord, for æ har jobba under en psykopat og dette va utroli kjent, for æ har mangla ord, d hele resultete i at æ e arbeidsufør i dag… 40 år gammel.. å d va ikke akkorat planen…
  her e min historie…. http://dlilleland.blogspot.com/2011/09/min-kamp.html

  tuusen takk

 6. Rune Fardal
  august 12, 2013

  Veldig bra om psykopater. De er nok flere enn mange liker tro.

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

september 2009
M T O T F L S
« aug   okt »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 052 andre følgere

%d bloggere like this: