swine-flu

Dette blogginnlegget vil bli oppdatert.
For ordens skyld, vil jeg opplyse om at  jeg ikke har tilknytning til nettstedene nyhetsspeilet.no – vaksineaksjon.no eller andre nettsteder overhodet (dette gjelder for hele bloggen). Det jeg informerer om, er kun som privatperson og borgerjournalist (Bachelor i Kultur- og samfunnsfag – Universitetet i Oslo).
I overskriften skrev jeg feil, det skal ikke være «smitte» men at vaksinen kan utløse Guillian Barre.

 

 

Tv2 15.02.2012 – Massevaksinasjon mot svineinfluensa var totalt unødvendig
Dødstallet i Polen var 0,47 per 100.000 innbygger. Til sammenligning var dødstallet i Norge høyere (0,58 per 100.000 innbygger) – til tross for at 45 prosent av befolkningen vaksinerte seg (…)
Min konklusjon er at massevaksinasjonen var totalt unødvendig, sier Elling Ulvestad, professor i mikrobiologi og immunologi og avdelingssjef ved Mikrobiologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus (…)
Preben Aavitsland, assisterende divisjonsdirektør i Folkehelseinstituttet (…) mener det var riktig av norske myndigheter å anbefale massevaksinasjon høsten 2009 (…)
– Hva med bivirkningene?
På bakgrunn av utbredt testing skulle den være trygg. Men sjeldne bivirkninger kunne oppstå.
– Hva tenker du nå om tilfellene av narkolepsi som vi har sett?
– Det er forferdelig leit at noen barn sannsynligvis har fått narkolepsi på grunn av vaksineringen. Vi er glad for at disse barna ser ut til å få erstatning slik regelverket er, sier divisjonsdirektøren.
http://www.tv2.no/a/3708979
Ja! Det preserte han vitterlig å ytre – stikk i strid mot responsen han sendte meg på Twitter samme år (se lenger ned i denne posten ved bildet av Aavitsland)!

 

 

20.05.2011 – Broad-Spectrum Antiviral Therapeutics
«Currently there are relatively few antiviral therapeutics, and most which do exist are highly pathogen-specific or have other disadvantages.
We have developed a new broad-spectrum antiviral approach, dubbed Double-stranded RNA (dsRNA) Activated Caspase Oligomerizer (DRACO) that selectively induces apoptosis in cells containing viral dsRNA, rapidly killing infected cells without harming uninfected cells.
We have created DRACOs and shown that they are nontoxic in 11 mammalian cell types and effective against 15 different viruses, including dengue flavivirus, Amapari and Tacaribe arenaviruses, Guama bunyavirus, and H1N1 influenza.
We have also demonstrated that DRACOs can rescue mice challenged with H1N1 influenza.
DRACOs have the potential to be effective therapeutics or prophylactics for numerous clinical and priority viruses, due to the broad-spectrum sensitivity of the dsRNA detection domain, the potent activity of the apoptosis induction domain, and the novel direct linkage between the two which viruses have never encountered.»
http://bit.ly/oU5EB1

ABABABABAMENT

31.08.2011 – Nytt medikament: Får virusinfiserte celler til å begå selvmord
Forskere har utviklet et medikament som gir nytt håp for antivirus-medisin.
Medikamentet som er testet på 15 forskjellige typer virus, blant annet forkjølelsesvirus, fugleinfluensa og polio, har vært utelukkende god, melder Forskning.no.
Både forsøk på menneskeceller og celler fra andre dyr, blant annet mus, har gitt gode resultater. Effekten skal ha gitt like gode resultater på alle typer virus ifølge nettstedet Science Daily.
Effekten kommer av at medisinen finner celler der virus har satt igang produksjon av en spesiell type RNA. Dette molekylet overfører en genetisk kode når viruset bruker cellen for å formere seg, og medisinen får deretter cellen med det spesielle virus-RNA til å drepe seg selv.
Dette skal føre til at det blir vanskelig, om ikke umulig for viruset å utvikle motstandskraft for medisinen.
Medikamentet er utviklet ved Massachusetts Institute of Technologys Lincoln Laboratory.
Resultatene fra testen ble først presentert i en artikkel i PloS One 27 juli i år.
http://bit.ly/p76g2T

ABABABACACCI

14.07.2011 – Folkehelseinstituttet: – Denne vaksinen er helt trygg! (Debatten jeg startet i Dagsavisen)
http://bit.ly/1p5Gpyi
01.02.2011: Sammenheng mellom H1N1-vaksine og narkolepsi påvist
Foreløpige beregninger viser en ni ganger så høy risiko for å få narkolepsi blant barn som har fått vaksine mot svineinfluensa, enn hos dem som ikke er vaksinert, ifølge en fersk studie.
Norske helsemyndigheter slo mandag kveld alarm, etter å ha mottatt resultatene av en finsk studie av Pandemrix-vaksinen som ble gitt til 2,2 millioner nordmenn i 2009 og 2010.
Den finske studien konkluderer med at det må være en sammenheng mellom den registrerte økningen av narkolepsi hos barn, og massevaksineringen mot influensaviruset A(H1N1), også kjent som svineinfluensa (…)
http://www.aftenposten.no/helse/article4014130.ece
15.12.2010: 300 alvorlig syke etter svineinfluensavaksine
Spontanaborter, alvorlige søvnforstyrrelser og allergisjokk er mulige bivirkninger fra svineinfluensavaksinen som nå sjekkes av helsemyndighetene (…)
Ni personer i Norge, seks av dem barn under 18 år, er blitt diagnostisert med den alvorlige søvnsykdommen narkolepsi etter å ha blitt vaksinert mot svineinfluensa.
Narkolepsi er en svært sjelden sykdom, og det er registrert en påfallende økning i forekomsten i Norden det siste året, men det er foreløpig bare sammenfall i tid som gjør at man mistenker at det kan ha noe med vaksineringen å gjøre.
Finske myndigheter stanset tidlig i høst vaksinering mot svineinfluensa inntil videre fordi flere barn enn vanlig skal være rammet av narkolepsi.
I Sverige er det totalt registrert 34 tilfeller av narkolepsi, i Finland 30.
http://bit.ly/fmaRel
07.09.2010: Flere narkolepsisaker i Sverige
Det er registrert i alt 22 tilfeller av narkolepsi blant personer som er vaksinert mot svineinfluensa i Sverige. Alle utenom to pasienter er under 18 år (…)
Et unormalt høyt antall tilfeller blant barn det siste året har skapt mistanke om en mulig kobling til Pandemrix.
http://bit.ly/foUabT
27.08.2010: Svineinfluensaen må granskes på nytt
Den store evalueringsrapporten etter svineinfluensaen vil ikke gi svar på om det var riktig av helsemyndighetene å anbefale massevaksinasjon med Pandemrix (…)
DSB unnlater å ta tak i to av de viktigste spørsmålene, sier KrFs Hans Olav Syversen til NTB.
KrF-representanten mener evalueringen av norske myndigheter burde ha vært satt ut til eksterne granskere. Han håper nå Riksrevisjonen vil ta tak i saken, noe han også har slått til lyd for tidligere.
Spørsmålet om det var nødvendig å ty til massevaksinasjon og om Pandemrix i så fall var riktig vaksine, er ikke blitt mindre viktige etter at det ble avklart at flere av ekspertene internasjonalt var tilknyttet legemiddelindustrien, sier Syversen, som til daglig møter i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité (…)
http://bit.ly/eIBr9n

06.01.2010: Frankrike selger unna vaksiner
Mens europeiske land forsøker å kvitte seg med millioner av ubrukte vaksiner starter Europarådet gransking legemiddelindustriens rolle under svineinfluensaen.
«I sin kritikk av den franske regjeringen rettet Sosialistpartiets talsmann Benoit Hamon fingeren mot legemiddelindustrien, som «de store vinnerne i denne saken». Nettopp legemiddelindustriens rolle under svineinfluensaen står i sentrum for Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) denne måneden.
PACE, som samler parlamentarikere fra Europarådets 47 medlemsland (deriblant Norge), starter denne måneden en gransking av legemiddelindustriens rolle og innflytelse overfor WHO. I tillegg til en debatt blant parlamentarikerne skal det blant annet gjennomføres høringer av de ansvarlige for pandemiberedskapen.
Vi har hatt en mild influensa, og en falsk pandemi, uttaler den tyske parlamentarikeren Wolfgang Wodarg, som leder helsekomiteen i Europarådet, overfor den danske avisen Information»
http://bit.ly/hjBQLa
11.08.2010: Her er WHOs hemmelige svineinfluensaeksperter
Tre har hatt tilknytning til vaksineprodusent
Verdens helseorganisasjon (WHO) har for første gang gått ut med alle navnene i en tidligere hemmelig ekspertgruppe:
(…) Listen viser at seks av 16 har oppgitt mulige interessekonflikter. Denne går hovedsakelig ut på at de direkte eller indirekte har hatt finansiell tilknytning til forskjellige legemiddelselskaper. Tre av dem har hatt tilknytning til GSK, som har laget den første svineinfluensavaksinen, Pandemrix (…)
http://bit.ly/fEDYCY
16.12.2009 sendte jeg mail til universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe og ba henne lese det som kommer frem på denne siden, etter at jeg leste artikkelen
Vaksinerer 19- og 20-åringene først
http://www.uio.no
Når Studenthelsetjenesten har vaksinert risikogruppene, står studentene som er 19 og 20 år for tur. Det er 3700 studenter i denne aldersgruppen på UiO.
http://www.uio.no/studier/aktuelt/vaksinering.html
Siden har blitt fjernet.
Bjørneboe svarte meg samme dag, at min forspørsel var blitt sendt til Overlege Marit Eskeland ved Studenthelsetjenesten, og opplyser om at Universitetet i Oslo forøvrig følger helsemyndighetenes anbefalinger.

Utdrag fra min mail:
Jeg mener at alle har krav på å ha full kjennskap til alle sider rundt denne vaksineringen med innholdsstoffer som er stanset i flere andre land.
Noen listede bivirkninger etter dødelige og livstruende hendelser;
Nevritt/nevropati-Encefalitt
-Vaskulitt
-Guillain-Barré syndrom
-Bells parese/facialisparese
-Demyeliniserende sykdom
-Andre alvorlige autoimmune sykdommer
-Medfødt anomali/fødselsdefekt
-SpontanabortUventede mistenkte bivirkninger, spesielt hos barn og gravide.
Contents and Usage of GSK’s Pandemrix H1N1 Vaccine
“Pandremix should under no circumstances be administered intravascularly. There are no data with Pandemix using the subcuntancous route.
Therefore, healthcareproviders need to assess the benefits and potential risks of administering the vaccine in individuals with TROMBOCYTOPENIA or any bleeding disorder that would contraindicate intramuscular injection unless the potential benefit outhweighs the risk of bleedings (…)!»
http://scr.bi/gGVgDm
Selv er jeg lett angrepet av blødersykdommen Van Willebrands sykdom (noe som for bare ca. 4 -5 år siden ble oppdaget ved en ren tilfeldighet) som jeg ikke behøver å ta spesielle hensyn for bortsett fra hvis jeg skal opereres.
Da må jeg ta Octostim faktor 8 (innhaleres) som skal bidra til å forhindre eventuelle blødninger, samt behandling med antikoagulasjon i form av Fragmin.
Disse to medikamenter går på to ulike blodplatesystemer, mener jeg at legen forklarte (Overlege Svante Jansson v/Aker sykehus fra epikrise 19.03.2007)
Jeg er svært bekymret. Det er ikke alle som vet dette, og jeg kan ikke tro at hver enkelt som sto og ventet på et Stadion for massevaksinering i år ble spurt om de hadde overnevnte sykdom (eller ble stilt andre relevante spørsmål) før vaksinen ble satt:
KOLS-syk redd massevaksinasjon (…) Kronisk syke gruer seg nå til å måtte stå i lange køer for å få svineinfluensavaksine. Fra onsdag skal Ålesund kommune massevaksinere folk i risikogruppene på Color Line stadion (…)
http://bit.ly/epibXA

16.05.2010 etter tips fra Trond Blindheim: Myndighetene ville kommunisere usikkerhet
Helsedirektoratet ville «kommunisere usikkerhet» og «påvirke folks atferd». Men det var vanskelig. For myndighetene opplevdes det «krevende å holde fokus når sykdommen utvikler seg langsomt og er relativt mild».
Sitatene ovenfor er Helsedirektoratets egne. De ble lagt fram i et møte med Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten i september i fjor.
Det er ingenting som sprer mer usikkerhet enn informasjon som stadig skifter karakter, sier Kayser.
http://www.nrk.no/programmer/tv/brennpunkt/1.7030193
03.05.2010: VAKSINEN MOT SVINEINFLUENSA – ÅRHUNDRETS HELSESKANDALE
En svinaktig historie
Denne uken er det et år siden norske helsemyndigheter innkalte til pressekonferanse for å kunngjøre at 13 000 nordmenn kunne dø av pandemi innen oktober:
FRA FØRSTE STUND var det mye som skurret da det gjaldt hele svineinfluensaen. Vaksinen skal ha blitt patentert et halvt år før viruset første gang ble påvist i Mexico. Sykdommen viste seg allerede i mai å være vesentlig mer harmløs enn det fremkom i mediene. Hvoretter definisjonen av en pandemi hastig ble omgjort av Verdens helseorganisasjon, med betoning av smitteevne fremfor farlighet.
Således kunne man 11. juni erklære global pandemialarm. Generaldirektøren i WHO, Margaret Chan, slo fast at hele menneskeheten var truet. Selv lot hun seg først vaksinere i januar 2010. Samtidig har man hele tiden visst at mange av pandemirådgiverne i WHO mottar lønn og bonus fra vaksineprodusentene.
Med 55 milliarder kroner i anslått fortjeneste, må man tro at det har dryppet rikelig på de mange klokkerne.
Tok feil.
Ved utgangen av oktober visste man at norske helsemyndigheter tok 99,9 prosent feil i spådommen fra april.
I forkant av massevaksineringen vet vi nå at de samme myndighetspersoner satt med en annen viten.
De var klar over at bølgen med det ualminnelig svake influensaviruset var på vei ned av seg selv.
Like fullt intensiverte de vaksinasjonspresset overfor befolkningen, samtidig som de forsikret at vaksinen var helt trygg.
Nå ligger tallene for korttidsvirkninger på bordet. De er neppe overdrevne ettersom de kommer fra Statens Legemiddelverk.

Foreløpig er det i Norge registrert 4290 bivirkninger. Ti mennesker har mistet livet kort tid etter injiseringen. 27spontanaborter settes i forbindelse med Pandemrix.
Flere er blitt lammet av nervesykdommen Guillain-Barré syndrom.
I Sverige settes 20 dødsfall og 22 aborter i forbindelse med vaksinen.
Medfører dette riktighet, har vaksinen forårsaket flere dødsofre enn H1N1-viruset hittil er blitt satt i mulig forbindelse med.
I tillegg kommer de antatt store mørketallene.
Dessverre later det til at norske myndigheter valgte det farligste av de 20 foreliggende vaksinasjonspreparatene.
Man kunne for eksempel benyttet seg av det kvikksølv- og adjuvansfrie vaksinetilbudet fra Baxter, som i ettertid viser seg å ha forårsaket halvparten så mange dødsfall. Isteden valgte man Pandemrix fra GSK, hvor den norske stat innehar aksjer til en verdi av mer enn ni milliarder kroner.

Lederen av Europarådets helsekomité, epidemiologen Wolfgang Wodarg vant i februar gjennomslag for full granskning av alle forhold rundt den falske pandemien.
Han karakteriserer det hele som århundrets helseskandale.
I lys av de mange kritikkverdige forhold som er avdekket, bør det gi mange mennesker ubehag å minnes hvordan vaksineskeptikerne i fjor høst ble hånet av velansette leger og eksperter.
Redaktøren av Tidsskrift for Den norske legeforening, virologen Charlotte Haug, var blant de ytterst få som våget å stille seg på samme side som skeptikerne.
Da den kritiske sans lot til å opphøre simultant blant politikerne, pressen og de helseansvarlige, forsøkte hun ganske alene å mane en skrekkslagen befolkning til besinnelse. Uten å lykkes i nevnelig grad.
Men hun forsøkte, og fortjener av den grunn en stor takk.
http://bit.ly/e2XZEK
Utdrag fra følgende 6 artikler vil alltid stå først på denne siden.
Håper alle som leser dette vil sende videre;
1. «Svineinfluensasyk reddet av ny medisin
Overlevde ved hjelp av betablokkeren Metoprolol»;
20.11.2009; – Jeg går inn på artikkelen nå og ser at journalisten har fjernet det gale utsagnet om Metoprolol. Riktig medisin vil være Peramivir!
(…) Torsdag bestilte amerikanske helsemyndigheter 10.000 doser avPeramivir til sitt medisinske beredskapslager mot svineinfluensaen.
Medisinen, som opprinnelig ble utviklet mot fugleinfluensaen, er ennå ikke godkjent av det amerikanske legemiddelverket FDA, men 23. oktober tillot FDA bruk av den antivirale medisinen til nødstilfeller der H1N1-syke pasienter ikke kan bruke eller vil tjene på bruk av Tamiflu eller Relenza (…)
Faren takket de ansatte ved BioCryst Pharmaceuticals i sin blogg 1. november, for at de gjennom hardt arbeid gjorde medisinen tilgjengelig når det så ut som det ikke var mulig å stoppe H1N1-viruset fra å spre seg til datterens lunger.
Har denne medisinen blitt brukt her til lands?
Jeg har ikke har sett artikler med slik orientering.
Kunne liv ha vært reddet?
Har Norge tilgang på denne medisinen for å kunne ta den i bruk i nødstilfeller?

Avdelingsdirektør for Folkehelseinstituttet Preben Aavitsland har nettopp opplyst meg om at Peramivir ikke er godkjent for bruk i EU og Norge enda.
Jeg har derfor spurt Aavitsland nå om å bidra til at man må kunne søke om godkjennelse for bruk av Peramivir her i Norge også, og spurte samtidig om dette allerede var søkt om?!
Det er veldig rart hvis vi ikke har det, fordi denne medisinen redder liv.
Jeg har ikke sett denne orienteringen i media enda i alle fall…
http://bit.ly/gYALSE
21.11.2009
Informasjon om denne saken står og lese her også;
2. «New drug for swine flu offers hope»
Andrew Pollack, New York Times News Service, Friday November 6, 2009, Washington;
Athena Gurno thought her allergies were acting up when she started coughing in early October.
But within days, Gurno, the 30-year-old mother of a young girl, was in a Seattle hospital, close to death from the H1N1 flu.
Desperate, her doctors tried a still-experimental drug called peramivir.
After getting her second dose, Gurno started to recover, though she is still in intensive care, according to her father, John Spikowski.

«This saved Athena’s life,
«Spikowski reported on a blog that tracks his daughter’s progress (…)
http://bit.ly/hHYu9Z
3. 
21.11.2009 – Preben Aavitsland har nå svart på Twitter om vi får Peramivir til Norge, og om Tamiflu er virkningsløs.
Norge kan altså IKKE søke om å ta i bruk Peramivir;
«Produsenten selv må søke godkjenning for Peramivir hos EMEA for hele EØS. Tviler på de vil gjøre det enda; må gjøre flere forsøk.
Dersom svinevirus med H274Y-mutasjonen skulle spre seg og dominere (slik som med sesongvirus 2007-8), vil Tamiflu miste mye av nytten.
Så langt har man funnet noen titalls Tamiflu-resistente svineinfluensavirus (med H274Y-mutasjonen) rundt i verden, null i Norge.
Vinter 2007-8 oppdaget vi at H274Y-mutasjonen i sesonginfluensaviruset og varslet WHO. Snart var 3/4 av verdens influensavirus resistente.
En kjent mutasjon kalt H275Y (alias H274Y) hos influensavirus gjør dem resistente mot Tamiflu, men ikke mot det andre midlet Relenza.
Norsk oversikt fra Tidsskriftet om resistens hos influensavirus, av vår fremste ekspert på influensaviruset Olav Hungnes» http://hurl.no/Hmk
Folkehelseinstituttets fagartikler om Tamiflu-resistens 2007-8:
http://bit.ly/dYP58y
http://bit.ly/hjRWvQ
http://bit.ly/gx26Rz
http://bit.ly/hWng55
http://bit.ly/gJ1Wli
20.11.2009;
4. CBS Evening News;
Enda en som var dødssyk men ble reddet av Peramivir
Life-Saving H1N1 Drug Unavailable to Most:
(…) Last month, 51-year-old John Boudrot was so sick from the H1N1 virus he was in intensive care, on a ventilator and suffering organ failure. Not in 30 years of practice had his doctor seen a patient decline so quickly – from perfect health to the doorstep of death.
«He was going on a curve like this,» said Dr. Robin Dretler, indicating a steep decline. «Life in immediate danger.»As a last resort, Dretler got the Food and Drug Administration’s permission to try a promising, but still experimental, drug called Peramivir.

Peramivir
is an antiviral drug like Tamiflu and Relenza. But unlike those drugs, it’s being specifically studied as an intravenous treatment for critically ill patients. Human clinical trials in the U.S. and Japan have called Peramivir safe and effective (…)
http://bit.ly/hFQ8n3
21.11.2009:
Ytterligere opplysninger som skaper stor mistillit til den informasjonen vi får fra våre mest betrodde myndigheter.
Hvor farlig kan «svineinfluensaen» være når Tamiflu viser seg å være like virkningsfull som sukkertøy på «pandemien» – men i tillegg kan påføre alvorlige bivirkninger? (Se lenger ned på siden, 3 artikler om dette ved bildet av pakningen med Tamiflu).
(Artikkel fra 03.03.2009)
5. Tamiflu virker ikke lenger
(…) Alt under forrige influensaperiode for ett år siden viste forskning i flere land at det ordinære influensaviruset H1N1 var blitt motstandsdyktig mot Tamiflu.
Tallene varierte sterkt, men Norge toppet lista ettersom Tamiflu måtte gi tapt i 67 prosent av tilfellene.
I USA var andelen 10 prosent, i Sverige 11 prosent, og i Europa sett under ett var Tamiflu uten virkning i 25 prosent av tilfellene, skriver Svenska Dagbladet.
Siden har utviklingen skutt fart, og Tamiflu er nå virkningsløst i 90 prosent av tilfellene i USA og Europa, og i 100 prosent i Sør-Afrika (…)
http://bit.ly/g9FGlo
23.11.2009
6. Tamiflu kan gi psykiske plager:
Medisinen Tamiflu, som brukes mot svineinfluensaen, kan gi psykiske reaksjoner som bivirkninger, skriver fagbladet Psykisk helse.
Det har vært tilfeller av psykiske bivirkninger som hallusinasjon, mareritt, forvirring, sinne og unormal atferd hos unge, sier seniorrådgiver Ingebjørg Buajordet i Statens legemiddelverk (…)
Også etter bruk av Relenza, et annet middel til bruk ved influensa, er det enkeltstående rapporter om psykiske bivirkninger (…)
http://bit.ly/i8Olu7
09.03.2010 – BRENNPUNKT:
Myndighetene ville kommunisere usikkerhet:
Helsedirektoratet ville «kommunisere usikkerhet» og «påvirke folks atferd». Men det var vanskelig. For myndighetene opplevdes det «krevende å holde fokus når sykdommen utvikler seg langsomt og er relativt mild»
http://bit.ly/dEvO2k
17.02.2010: Kutter gransking av svineinfluensa-vaksine:
Helsedepartementet sier nei til å bruke 40-50 millioner på å undersøke hvordan vaksinen virket på gravide og deres barn.
Norske helsemyndigheter bestilte svineinfluensavaksine for 640 millioner kroner da svineinfluensaen ble oppgradert til pandemi.
I etterkant ønsker Folkehelseinstituttet å undersøke hvordan influensaen og H1N1-vaksinen virket på nybakte mødre og deres barn. Det vil koste 40-50 millioner, noe Helsedepartementet mener er altfor dyrt, skriver Aftenposten.
Folkehelseinstituttet ville undersøke 45.000 kvinner, men tallet blir redusert til 4000. Disse gravide skal føde mellom 1. mars og slutten av august (2010), og holder til i Bergen eller Oslo.
http://bit.ly/eq7wvi

30.12.2009 – WHO-presidenten har ikke tatt svinevaksine
http://bit.ly/gKX5UB
25.11.2009 – China expert warns of pandemic flu mutation:
HONG KONG (Reuters) – China must be alert to any mutation or changes in the behavior of the H1N1 swine flu virus because the far deadlier H5N1 bird flu virus is endemic in the country, a leading Chinese disease expert said.
Zhong Nanshan, director of the Guangzhou Institute of Respiratory Diseases in China’s southern Guangdong province, said the presence of both viruses in China meant they could mix and become a monstrous hybrid — a bug packed with strong killing power that can transmit efficiently among people.
China, as you know, is different from other countries. Inside China, H5N1 has been existing for some time, so if there is really a reassortment between H1N1 and H5N1, it will be a disaster,» Zhong said in an interview with Reuters Television (…)
http://reut.rs/f14F9Q
22.11-2009 – Den polske helseministeren og lege i mer enn 20 år Eva Kopacz, kom med denne godt poengterte uttalelsen for hvorfor hun ikke vil gi sin godkjenning til massevaksinering i Polen:
Has anybody, anywhere, announced a pandemic because of seasonal flu? And the seasonal flu is much more dangerous than swine flu. There are deaths and severe complications.
Was there ever a pandemic announced before? Those who push me to buy vaccines, I ask you: Why didn’t you scream and shout last year, 2 years ago, and in 2003?
In 2003 there were 1,200,000 Poles with seasonal flu!
Has anybody shouted, here in this room: “Let’s buy vaccines for everybody!»?
I can’t recall such a thing.
Se video;
http://bit.ly/dFb7bx

22.11.2009: Østerrike gir Norge tusen svineinfluensavaksiner beregnet på eggallergikere. Vaksinen kommer hit om kort tid.
Det har vært viktig raskt å skaffe en influensavaksine til dem som av medisinske årsaker ikke kan få Pandemrix-vaksinen som er kjøpt inn til hele den norske befolkningen, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap).
http://bit.ly/eUqgcU

21.11.2009 – Tør ikke ta «norsk» svineinfluensa-vaksine
Gravide Joanna vurderer å dra til Frankrike for å få alternativ vaksine;
Overlege Bjørn Iversen ved Folkehelseinstituttet forsikrer om at Pandemrix er sikker også for gravide.
I dokumenter fra Verdens helseorganisasjons (WHO) anbefales gravide vaksiner som IKKE innholder konserveringsmidlet tiomersal og tilleggstoffet skvalen, dersom det er tilgjengelig.
SAMTIDIG understrekes det at det viktigste er at gravide blir vaksinert med en godkjent vaksine, SELV OM den inneholder disse stoffene, som Pandemrix (Mine uthevinger)
Ubegripelig!
Professor i medisinsk etikk, Jan Helge Solbakk sier til VG Nett at på grunn av usikkerhet rundt uheldige bivirkninger, er ikke skvalen tillatt i vaksiner for gravide i USA.
Han mener det er urovekkende at norske myndigheter har unnlatt å informere gravide kvinner i Norge om at den vaksinen de nå tilbys ikke har vært systematisk utprøvd på gravide. Solbakk understreker at han ikke er mot vaksine, men sier at kritikken mot norske helsemyndigheter går på at han mener de ikke informerer befolkningen godt nok. Han mener også at man ikke må miste perspektivet i denne saken.
Sannsynligheten for at en frisk person skal dø av svineinfluensa er ekstremt liten, sier han (…)
http://bit.ly/glOWg8
21.11.2009 – Nå blir det sagt at vi plutselig bare trenger en dose med vaksine!;
Reuters; UPDATE 1-EU body backs single dose for 2 H1N1 flu vaccines
Europe’s drugs watchdog said on Friday that giving a single dose of GlaxoSmithKline’s (GSK.L) Pandemrix or Novartis’s (NOVN.VX) Focetria swine flu vaccines would suffice for most people.
The European Medicines Agency (EMEA) had previously said two doses were preferable, although many governments have already been pushing ahead with single-shot immunisation programmes for adults.
«For both vaccines, a single dose may be used in adults aged between 18 and 60 years and in children and adolescents, from the age of nine years for Focetria and from 10 years for Pandemrix,» the EMEA said in its latest statement following a monthly meeting of experts. Focetria and Pandemrix can be also been given at the same time as seasonal flu vaccines, it added. The updated position follows a review of the latest clinical data.
http://reut.rs/hVf15f
20.11.2009 – Va. teen suffers rare illness after swine flu shot;
MSNBC-news; Jordan McFarland, 14, was hospitalized for five days after coming down with Guillain-Barre syndrome hours after receiving a vaccination for H1N1 (…)
Hospital officials didn’t dispute that the boy had GBS, but refused to comment on the boy’s condition or treatment, even after his family granted permission.
They don’t want to create a fear or panic in the community,” said Jordan’s stepmother, Connin (…)
http://on.msnbc.com/hNBkYC
18.11.2009 – Gransker aborter:
To kvinner i 20-årene spontanaborterte tre dager etterat de hadde tatt vaksinen. Disse var over fem måneder på vei i svangerskapet. Risiko for spontanaborter er mest vanlig de tre første månedene.
(…) Folkehelseinstituttet mener gravide har økt risiko for alvorlige komplikasjoner og anbefaler gravide å la seg vaksinere, men disse registrerer at andre land ikke gir slike anbefalinger og tviler fortsatt (…)
Av Statens legemiddelverks sider framgår det at det hittil er meldt inn totalt 94 bivirkninger i tilknytning til cirka én million vaksiner.
http://bit.ly/dWEDjs
Så «informeres» det om at abortene trolig ikke hadde noe å gjøre med vaksinen.
Igjen går autoriteter ut og synser om forhold og sammenhenger som de overhodet ikke har belegg for å kunne uttale seg om.
Det er tydelig at det er et stort behov for å bagatellisere og dysse ned tragiske hendelser som dette, som like fullt kan være utløst av vaksineringen.
Det er også underlig at Statens legemiddelverk går ut med at det hittil er meldt om 94 bivirkninger totalt fra vaksinen, samtidig som de unnlater og informere om at  Norge ikke får opprettet et registreringssystem for innrapportering av bivirkninger før i 2010!
http://bit.ly/gbvLuZ

Stortinget

17.11.2009 – Helsedirektoratet ga feil svineinfluensa-info til Stortinget
Norge fortsatt ikke med i internasjonalt pasientregister
Helsedirektoratet ved direktør Bjørn-Inge Larsen, feilinformerte helseminister Anne Grethe Strøm-Erichsen om hvordan norske svineinfluensa-pasienter skal registreres.
På en høring i Stortinget for to uker siden sa helseministeren at registreringen av norske pasienter skulle skje innen få dager.
Helsedirektør Larsen deltok på møtet.
Helseministeren sa det samme til VG lørdag 31. oktober, etter å ha blitt informert av Larsen. Men i et brev til Datatilsynet to dager før, skrev ansatte i Helsedirektoratet det stikk motsatte:«Det planlegges ikke å utlevere opplysninger til det europeiske registeret på nåværende tidspunkt, slik som tidligere opplyst.»
Bjørn-Inge Larsen sier til VG at han ikke var kjent med det nøyaktige innholdet i dette brevet (…)
Jeg har misforstått mine medarbeidere, sier Larsen.
Han vil ikke utdype hvordan «misforståelsen» oppsto, men sier:
Dette direktoratet er meg.
I dette huset gir jeg signaler om hva det skal jobbes for.
Vi har internt en god debatt og blir enige om det meste, sier Larsen. 4. september i år fikk Helsedirektoratet oppdraget fra departementet med å utrede Norges mulighet til å delta i H1N1-registeret (…)
http://bit.ly/eG0liJ
Jeg spør – Hvordan kunne dette skje, når Aftenposten allerede 05.11.2009 kunngjorde at Norge ikke vil få et system for pasientrapportering før i 2010?
Ingebjørg Buajordet som er seniorrådgiver i seksjon for legemiddelovervåking hos Legemiddelverket bekreftet i intervjuet med avisen at et slikt system var under utvikling, men at det dessverre ikke ville være i funksjon før første halvdel av 2010;
http://bit.ly/gbvLuZ
17.11.2009 – Lykke (2 mnd.) er verdens yngste vaksinerte
http://bit.ly/gfDvKe
19.11.2009 – Fra Statens legemiddelverk
Tiomersal i vaksiner
(…) Er det tiomersal i vaksiner som brukes i Norge?
Ingen av de vaksinene som brukes i det norske barnevaksinasjonsprogrammet inneholder tiomersal som konserveringsmiddel (…)
http://bit.ly/hKOAH4
Hvis dette skulle stemme, hvorfor gis da vaksine med Tiomersal og Pandemrix til gravide?!

ABABABYY

OG – Selv om ikke Tiomersal eventuelt skulle være et av virkestoffene i vaksinen som gis til spedbarn, så inneholder denne i alle fall Pandemrix som kan gi en hel rekke bivirkninger:
Försenad utredning av narkolepsi och Pandemrix
02.12.2010  – «Läkemedelsverket har fram till den 30 november fått in 50 rapporter om narkolepsi från sjukvården. Utöver det har det inkommit 7 rapporter direkt från enskilda patienter vilka inte rapporterats från sjukvården. Majoriteten av biverkningsfallen gäller ungdomar och barn 18 år och yngre.«
18.05.2010 – 200 alvorlige bivirkninger etter Pandemrix
Influensapandemien førte til en rekordhøy innrapportering av bivirkninger i 2009. 200 personer ble alvorlig syke av vaksinen de fikk. Til sammen kom det inn 2.914 meldinger om bivirkninger i fjor, ifølge Legemiddelverket.
http://bit.ly/1xF2mmM

ABABABERDI

135 millioner er utbetalt i erstatning etter svineinfluensavaksine
04.09.2014 – (NPE:) Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har hittil utbetalt 135 millioner kroner i erstatning til personer som har fått skader etter å ha fått vaksinen Pandemrix mot svineinfluensa. – Siden mange av sakene fortsatt ikke er ferdigbehandlet vil dette beløpet øke i tiden framover, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad.
http://bit.ly/1yJdss8
62 av medholdene gjelder barn og unge, og 29 av medholdene gjelder voksne over 20 år.
Når det gjelder sakene der barn og unge har fått medhold, er det 61 som har fått narkolepsi etter vaksinen.
Et barn har fått betennelse i ryggmargen etter vaksinen.
Av sakene som gjelder voksne, er det 11 voksne som har fått narkolepsi etter vaksinen. Fire personer har fått nerveskader eller infeksjon etter sprøytestikket. To personer har fått ME etter vaksinen. De øvrige har fått medhold i at de har fått ulike nevrologiske lidelser og betennelsestilstander etter vaksinen.
http://bit.ly/1q2qxrg

ABABABABAY

Adressa.no 13.11.2009 – Tester influensavaksinen på norske babyer
60 norske babyer blir de første spebarna under seks måneder i verden som tester Pandemrix-vaksinen mot svineinfluensa.
http://bit.ly/1lGzv1l
17.11.2009 – CBC News; Get swine flu vaccine ready: U.S. advisers
It’s not that the new H1N1 pandemic strain is more deadly than previous flu threats, but that it is likely to infect more people than usual because so few people have immunity, the White House advisers said. That could mean that doctors’ offices and hospitals could get filled to capacity.
http://bit.ly/f5v1Pf
Jeg har også lest flere steder at det skrives om at «pandemien» er oppgradert til nivå 6 «som er det høyeste».
Vil bare understreke at dette kun dreier seg om i hvor stort geografisk omfang «svineinfluensaen» angivelig har spredt seg, og ikke om farenivå;
http://bit.ly/eLA9k2
Derfor er det rystende å være vitne til den omfattende skremselspropaganda som er iverksatt, hvor det overnevnte er dårlig belyst eller ikke-eksisterende hos mange store nyhetsformidlere.
Hvilke motiver har de ansvarlige for massevaksineringen?

Stærk lobbyisme bag WHO-beslutning om massevaccination
Flere af WHO’s influenzarådgivere er betalt af medicinalindustrien. Dermed var industrien med til at påvirke beslutningen om, at influenza A er en pandemi – og at vaccine er nødvendig. Siden har de samme virksomheder fået vaccineordrer for op mod 55 milliarder kroner
http://www.information.dk/215355
Og;
16.11.2009 – Håver inn milliarder på H1N1-vaksinering;
(…) Flere av WHOs influensaeksperter har dessuten befunnet seg i dobbeltroller da de anbefalte bruk av vaksinen, og skal ha tjent på sine råd, ifølge avisens granskning.
Det er den amerikanske investeringsbanken JP Morgan som står bak regnestykket som viser hvor mye legemiddelindustrien vil tjene på at H1N1 er erklært å være en pandemi.
Svineinfluensaen har hittil kostet over 6000 mennesker livet, mens vanlig influensa koster ifølge WHO rundt en halv million mennesker livet i løpet av et år.
Den danske avisen viser til at Verdens helseorganisasjon (WHO) på sin hjemmeside har endret definisjonen av hva en pandemi er, noe som har fått flere forskere til å reagere (…)
En talsmann for WHO sier til Information at endringen som ble gjort på WHOs nettside er uproblematisk.
Man kan tro at hjemmesiden er offisiell, men det er den ikke.
Frasen «et enormt antall døde og syke» har aldri vært i The Pandemic Preparedness Guidance, hevder WHO-talsmannen Gregory Härtl overfor Information (…)
http://bit.ly/eDYAfn
14.11.2009; Folkehelseinstituttet og vaksineeksperimentet;
1988-91; 200.000 ungdommer og millitære rekrutter ble brukt som forsøkskaniner i norgeshistoriens største medisinske eksperiment.
Spørsmål som stilles;
«Kan folkehelsens prestisjevaksine være årsaken til så mange unges ødelagte fremtid«?
Folkehelseinstituttet har ingen ærerik historie å vise til i vaksineforsøket.
De gikk ut med; «Det er usannsynlig at det skal oppstå alvorlige komplikasjoner«!
Ingen visste at Folkehelseinstituttet holdt tilbake informasjon om at flere av forsøkspersonene kunne få alvorlige reaksjoner av forsøket – hvilket de fikk.
Kun beklagelser ble gitt i etterkant med unntak av en eneste person som i tillegg mottok erstatning – sønnen til professor i barnemedisin Ola Didrik Saugstad som selv satt i arbeidsgruppen for forskningsstudiet.
Jan W. Rølland i foreldregruppen for de vaksinerte, sier at disse føler seg sveket, misbrukt, manipulert og glemt.
Man spør – Hva vil være annerledes i dag enn for 20 år siden?
http://bit.ly/eJjbPh
Advarer mot svineinfluensa-vaksinen
«Stopp! Ikke ta svineinfluensa-vaksinen!», «10 grunner til å si NEI til svineinfluensavaksinen» og «Gravid? I så fall bør du si NEI til svineinfluensa-vaksinen!», står det på plakatene.
http://bit.ly/gnumZC
14.11.2009 – SÆRDELES VIKTIG INFORMASJON, DETTE MÅ SES PÅ SOM SVÆRT ALVORLIGE BRUDD PÅ BLANT ANNET ETISKE RETNINGSLINJER, OG KAN EVENTUELT MEDFØRE ALVORLIGE KONSEKVENSER FOR DE SPEDBARN SOM BLIR UTSATT FOR FORSØKET!
HVORFOR STILLER IKKE JOURNALISTENE HER DE NØDVENDIGE SPØRSMÅL?
SE OGSÅ ARTIKKEL FRA 15.11.2009 LITT LENGER NED PÅ SIDEN SOM KAN OPPLYSE OM AT HELE 60 SPEDBARN NÅ SKAL VAKSINERES MED PANDEMRIX!;
Tre nyhetstips fra Trond Blindheims side;
15 norske spedbarn skal svinevaksineres;
Babyene er bare 8-12 uker gamle.
(…) Det er de europeiske helsemyndighetene i form av European Medicines Agency, EUs organ for godkjenning av nye vaksiner og medisiner, som har valgt Norge som det eneste landet i verden til å være med på vaksinestudien av små babyer (…)
Folkehelseinstituttet sier at vi har et moralsk ansvar til å gjennomføre denne studien.
Verdens-konsekvenser
Blir studien godkjent vil det få relevans for hele verden. Tanken bak studien er at spedbarn er en utsatt gruppe i influensaepidemien. Kanskje ikke så mye i Norge, men i andre land på grunn av underernæring og dårlig immunforsvar. Derfor er det viktig å være ekstra grundig med testing av disse, sier Gronert til avisen.
http://bit.ly/eSZu05
Jeg ble så svimmel og kvalm at jeg ikke klarte å gå
Pia Cathrin (34) alvorlig syk etter svineinfluensavaksine
http://bit.ly/dVY4Ss
BAXTER ADMITS CONTAMINATING 72 KILOS ON MAIN STREAM TELEVISION ( PLEASE SHARE )
http://bit.ly/e0DxEB

ABABABAVRK

Bivirkningsmeldinger på Pandemrix
På denne siden gir Legemiddelverket en oversikt over bivirkninger rapportert etter at vaksineringen startet opp til og med uke 44. Listen blir oppdatert ukentlig;
http://bit.ly/hWLXVU
Hvordan kan de fremsette slik informasjon når det overhodet ikke finnes noe system enda på å innhente oversikt av bivirkningene?;
06.11.2009
Mangler system for pasientrapportering
Svenskene rapporterer bivirkninger av svineinfluensavaksinen direkte inn til sitt legemiddelverk.
Norge får et slik system først neste år (…)!
http://bit.ly/gbvLuZ
25.11.2009: Stopper bruken av Pandemrix
Seks pasienter fikk allergisjokk. Kanadiske leger har stoppet bruken av 170 000 Pandemrix-vaksiner.
http://bit.ly/jsCTsD

ABABABAVEIL

14.11.2009 – Og i tillegg- Hvordan kan Legemiddelverket velge, faktisk VÅGE og fremsette sine opplysninger på den måten de gjør når de bør være godt kjent med at påkrevde og godkjente testresulater ikke en gang foreligger i forkant av at man gir vaksinen og at man derfor ikke har den fjerneste anelse om både hvilken – og hvor stor risiko man (og spesielt gravide og barn) løper ved å ta vaksinen?
Hvorfor skal Norge av alle land la sine utsatte grupper ta del i noe som på det nærmeste vil kunne betegnes som «Russisk Rulett», siden flere andre land har stanset denne vaksinen som inneholder de farlige tilsetningsstoffene?!;
«Det er lite trolig at spontanabort eller fosterdød har sammenheng med vaksinen. Endelige konklusjoner kan imidlertid først trekkes når alle undersøkelser er ferdige»!

ABABABABANDE

Jeg minner om;
«This information was recommended by the CHMP on 24 September 2009. It has been sent to the European Commission for the adoption of a formal decision applicable in all European Union Menber States»;
There are currently no data available on the use of Pandemrix in pregnancy” “There is very limited experience in children between 3 and 9 years of age and no experience in children less than 3 years of age or in children and adolescents between 10 and 17 years!
http://scr.bi/gGVgDm
14.11.2009 – Jeg understreker at den kritisk viktige informasjonen over, er fremsatt av CHMP som har følgende virkeområder;
The Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) is responsible for preparing the Agency’s opinions on all questions concerning medicinal products for human use, in accordance with Regulation.
 • In the ‘mutual-recognition’ and ‘decentralised’ procedures, the CHMP arbitrates in cases where there is a disagreement between Member States concerning the marketing authorisation of a particular medicinal product (‘arbitration procedure’). The CHMP also acts in referral cases, initiated when there are concerns relating to the protection of public health or where other Community interests are at stake (‘Community referral procedure’).
Assessments conducted by the CHMP are based on purely scientific criteria and determine whether or not the products concerned meet the necessary quality, safety and efficacy requirements (in accordance with EU legislation, particularly Directive 2001/83/EC). These processes ensure that medicinal products have a positive risk-benefit balance in favour of patients/users of these products once they reach the marketplace (…)
http://bit.ly/gvJjxp
14-11-2009 – Når all denne informasjonen foreligger, hvordan i all verden kan Gronert da gå ut og understreke at vaksineringen vil være helt ufarlig for 15 norske spedbarn der han utrolig nok påstår;
«Influensavaksinen vil ikke være farlig for babyene. Alt i alt er det veldig lite data som tyder på at vaksinen skal være skadelig«
Skal det i det hele tatt være LOV for en autoritet på sitt område og kringkaste denne form for grovt villedende uttalelser når det attpåtil dreier seg om spedbarn (og i det hele tatt)?
Skal journalister la dette få bred oppmerksomhet uten å sette forbehold ved å i tillegg informere om at dette slett ikke vil dreie seg om at det er «lite data som tyder på at vaksinen kan være skadelig», men det faktum at det absolutt ikke eksisterer godkjente testresultater i forkant av dette de nå skal bedrive?!
http://bit.ly/hVCvZ6
Sveits sier nei til vaksine;
Sveits sier nei til vaksinen som norske myndigheter har kjøpt inn.
Bakgrunnen for den sveitsiske avgjørelsen, som ble kjent fredag, er at legemiddelmyndigheten Swissmedic sier det ikke er kommet dokumentasjon om vaksinebruk på gravide og svært lite dokumentasjon når det gjelder barn (…)
http://bit.ly/htkbCD
04.11.2009 – Vaksineaksjon.no;
Visste du at legemiddelprodusentene har fraskrevet seg ethvert erstatningsansvar, og at svært få har noensinne fått erstatning fra staten Norge etter vaksineskader (…) – at Pandemrix vaksinen er stoppet med umiddelbar virkning fra 30.10.09 for gravide, barn og eldre i Sveits. Tyskland, Storbritannia, Irland, New Zealand, Frankrike og USA bruker heller ikke denne vaksinen med tilsetningsstoffene squalene og kvikksølv. Folkehelseinstituttet (FHI) presser på for hurtigere lansering av denne til alle de såkalte ”risikogrupper” i Norge (…)
http://www.vaksineaksjon.no/
17.11.2009 – Leder for vaksinemotstand tjener penger på mystisk alternativ
Slett ikke bra! Men legemiddeleksperten behøver ikke snakke alt for høyt om «dobbeltroller» her, da flere lekkasjer om vel så graverende forhold har sett dagens lys i det siste fra «den andre siden»!
(…) Kampanjen kjøpte i gårsdagens Dagbladet en helsides annonse med alvorlige påstander om vaksinen, «fakta» som i stor grad har blitt tilbakevist av FHI (…)

– Selv om dobbeltroller her er avdekket, er det ikke alle «fakta» som lar seg gjøre og tilbakevise, blant annet det at flere land har stanset vaksinen med de skadelige tilsetningsstoffene;
http://www.dagbladet.no/a/9104794/
15.11.2009 – Tester influensavaksinen på norske babyer;
60 norske babyer blir de første spebarna under seks måneder i verden som tester Pandemrix-vaksinen mot svineinfluensa!

HVA I ALL VERDEN ER DET SOM FOREGÅR?;
Det er legemiddelfirmaet GlaxoSmithKline, produsent av Pandemrix som er kjøpt inn til bruk i Norge, som står bak prosjektet. Det er en såkalt klinisk studie der spebarn som er fra åtte til ti uker gamle skal vaksineres mot svineinfluensa A (H1N1). I dag er nedre aldersgrense for å vaksinere barn mot svineinfluensa seks måneder både i Norge og i resten av Europa.
Dette er første gang så små babyer får vaksinen (…)
Sjef for vaksineseksjonen, Svein Rune Andersen, mener norske spebarnsforeldre trygt kan la babyer under seks måneder delta i prøveprosjektet og få vaksinen mot svineinfluensa.
Ut fra de dataene GlaxoSmithKline har sendt inn om denne studien og som vi har vurdert, og ut fra det vi har sett av data fra vaksinerte barn som er eldre enn seks måneder, kan vi si at dette er trygt.
Det er klart, man vet aldri 100 prosent.
Men skal man prøve ut legemidler må man prøve dem ut på noen (…)!!!
http://bit.ly/epPFqA
ALLE MÅ DERFOR LESE DETTE;
Vaksineprodusent forlangte ansvarsfritak!
(…) Fordi det haster med vaksinen, er testingen og utprøving av vaksinen på mennesker ikke like omfattende som vanlig (…)».
«Folkehelseinstituttet mener Norge ikke hadde ikke noe valg når de inngikk avtalen som fritok vaksineprodusenten GlaxoSmithKline for ansvar for eventuelle bivirkninger av influensavaksinen.
– Skulle vi få vaksine mot svineinfluensa, måtte vi gjøre en avtale med GlaxoSmithKline om fritak fra erstatningsansvar, sier avdelingsdirektør Preben Aavitsland til Stavanger Aftenblad
UTDRAG;
Preben Aavitsland er avdelingsdirektør på Folkehelseinstituttet og sto sentralt i arbeidet da Norge fikk en forhåndsavtale med legemiddelfirmaet GlaxoSmithKline (GSK). En bit av denne avtalen er en klausul om at GSK skal være fritatt for erstatningsansvar hvis vaksinen har bivirkninger, slik Aftenbladet skrev om i går
http://bit.ly/i6Rmwa

ABABABAVITSLA

19.11.2009: I forbindelse med overnevnte artikkel ønsker jeg og tilføye at Preben Aavitsland synes å ta  lett på disse tilstandene, der han på Twitter  ganske så sleivete etter det jeg oppfatter sett i lys av den alvorlige konteksten, uttaler; «GSK ble kritisert for at vaksinen ikke var testet nok. Nå blir firmaet kritisert for å teste vaksinen».
http://hurl.no/lMa
Artikkelen han linker til, er til alt overmål;
Tester influensavaksinen på norske babyer!
Derfor skriver jeg og spør om han er SERIØS!? – Han spør hva jeg mener, og  jeg svarer, «Vaksinen skal testes ut på SPEDBARN Det er ingen forskning kjent med hvordan dette kan slå ut! Den er stoppet i flere land»!
Respons; «Alle legemidler må testes først etter krav fra legemiddelmyndighetene, og det er flott at noen melder seg frivillig«.
Jeg tror nesten ikke det jeg leser og spør; «Skal disse risikere og ofre liv og helse i forsøket med en vaksine som flere land stanset, mener du at det er akseptabelt»?
Aavitsland svarer meg; «Det er firmaet GSK som prøver ut vaksinen på barn under 6 mnd. Nettopp for å skaffe forskningen som du etterlyser. Forsøket er godkjent av en uavhengig etisk komite og av Legemiddelverket. De anser det som trygt.
«Jeg synes det er fint«. !!!
Denne meningsutvekslingen var offentlig, for alle å se på Twitter.
17.11.2009 – Föll i koma av vaccinet;
Kevin, 4 år, fick en spruta mot svininfluensan – slutade andas;
(…) Framme på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna undersöktes han av två läkare.
De sa:Det här är på grund av vaccinet. Det är den enda förklaring vi kan hitta, säger Dennis Karlsson.
Läkarna uppgav också, enligt honom, att Kevin inte är unik:
Han är det andra fallet i dag. Det innan var också ett barn som kom in på grund av vaccinet (…)
http://bit.ly/feUgyq

ABABABAFOLK

Propaganda fra Folkehelseinstituttet;
Folkehelseinstituttet blir anmeldt til politiet for å drive med ekstrem fryktpropaganda og løgn når det gjelder svineinfluensa;
(…) Siri Helene Hauge i Folkeinstituttet sier til NRK at det er viktig å gi informasjon om vaksinen.
– Det er et enormt behov for informasjon.
– Hvorfor har ikke Norge prøvd å få tak i en vaksine som ikke inneholder farlige stoffer som kvikksølv?
Vi mener det er den beste vaksinen, og det er den samme som Sverige og Danmark har tatt i bruk, sier Hauge (…)
http://bit.ly/e2HnvH
30.10.2009: Tør ikke ta «norsk» svineinfluensa-vaksine
Gravide Joanna vurderer å dra til Frankrike for å få alternativ vaksine
«Overlege Bjørn Iversen ved Folkehelseinstituttet forsikrer om at Pandemrix er sikker også for gravide. I dokumenter fra Verdens helseorganisasjons (WHO) anbefales gravide vaksiner som IKKE innholder konserveringsmidlet tiomersal og tilleggstoffet skvalen, dersom det er tilgjengelig. SAMTIDIG understrekes det at det viktigste er at gravide blir vaksinert med en godkjent vaksine, SELV OM den inneholder disse stoffene, som Pandemrix»! (Mine uthevinger)
Ubegripelig!
http://bit.ly/glOWg8

15.11.2009 – Nekter å oppgi om influensaoffer var vaksinert!;
Kvinnen som døde av svineinfluensa torsdag kan ha blitt vaksinert allerede for tre uker siden (…)
Stavanger universitetssjukehus vil ikke si om kvinnen var vaksinert.
Pasientens helse er en sak mellom pasienten og sykehuset. Dette er taushetsbelagte opplysninger som vi ikke går ut med, sier informasjonssjef ved Stavanger universitetssjukehus Tore Kopren til TV 2 Nyhetene.
Heller ikke Folkehelseinstituttet vil kommentere hvorvidt kvinnen var vaksinert.
– Dette er opplysninger om enkeltpersoners sykdomsbilde og behandling som vi ikke går ut med, sier informasjonsansvarlig ved Folkehelseinstituttet Therese Øgaard til TV 2 Nyhetene.
Da skulle dere vel heller ikke kunne opplyse at kvinnen døde av svineinfluensa?
– Vi går kun ut med opplysninger som er avklart med pårørende, sier Øgaard.
Så det kan være flere personer som er døde av svineinfluensa her i landet enn det dere har gått ut med?
– Det kan jeg ikke svare på, sier Øgaard.
http://bit.ly/gqXGdo

ABABABABEOOP

27.11.2009: Helsepersonell vil ikke ha vaksine
Mindre av halvparten av dem som har fått tilbud har latt seg vaksinere mot svineinfluensa.
http://bit.ly/mqwLxY
14.11.2009; Allergikere reagerer på vaksinen;
I Sverige er det hittil rapportert om 137 uvanlige bivirkninger hos 76 pasienter som har fått vaksinen Pandemrix (…)
Mange av av dem som ble syke etter vaksineringen, har en allerede kjent allergi mot stoffer som pollen, gress, visse legemidler, egg, nøtter, frukt, peanøtter eller fisk.
To pasienter har fått anafylaktisk sjokk. Det er en alvorlig tilstand som gjerne begynner med at pasienten føler seg uvel, og som etterhvert kan føre til at han eller hun mister bevisstheten (…)
Åtte svenske pasienter har dødd 12 timer til 4-5 dager etter at de fikk vaksinen (…)
http://bit.ly/ewWgBX
Alvorlige bivirkninger hos 20 pasienter;
(…) Det har kommet 600-700 rapporter om bivirkninger. De fleste handler om ventede plager som ømhet eller smerte på vaksinasjonsstedet og feber, frysninger, hodepine og verkende muskler.
20 rapporter gjelder alvorlige bivirkninger som antas å ha sammenheng med vaksinen, viser Läkemedelsverkets oversikt.
Allergiske reaksjoner som hevelser i ansikt og svelg (angioødem) og elveblest (urticaria) har forekommet, uten at det er angitt i produktinformasjonen for Pandemrix, noterer Läkemedelsverket.
Undersøker fem dødsfall
Fem mennesker har dødd innen fire døgn etter vaksineringen, uten at man dermed vet om dødsfallene skyldes vaksinen. Alle de døde hadde kroniske sykdommer (…)
http://bit.ly/exhE0T
http://http://bit.ly/hjRnju
350 har redan fått biverkningar Svininfluensan.
Minst 350 personer rapporteras ha drabbats av biverkningar av det nya influensavaccinet. Flera har tagits in på sjukhus för allergiska reaktioner.
http://bit.ly/fur3yX
Sammanställning av inrapporterade biverkningar av Pandemrix – vaccinet mot influensa A(H1N1)
Rapporterade dödsfall
Fem fallrapporter har inkommit där man beskriver ett tidssamband med vaccination. Tiden har varierat mellan 12 timmar och 4 dagar. Det gäller fem patienter med kroniska sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, njursvikt, dystrofisk muskelsjukdom och senildemens.
Samtliga patienter stod på kronisk medicinering. Tre av patienterna var >74 år, de två övriga mellan 54-65 (…)
http://bit.ly/emc0IV

Kvinne døde etter svineinfluensa-vaksine
En kvinne i 20-årene fra Oslo døde lørdag, tre dager etter å ha blitt vaksinert mot svineinfluensa, opplyser Statens legemiddelverk.
http://bit.ly/hv2l42
http://bit.ly/hezDab
To svensker døde kort tid etter influensavaksine
http://bit.ly/hzQP5G
14-åring i respirator, ikke i risikogruppen;
http://bit.ly/dJJaQ3
Hva skal du gjøre hvis du føler deg syk? Se hele videoen;
Symptoms Of Swine Flu
http://bit.ly/eIRWFD
Vaksinen mot svineinfluensa kan være svært farlig. Den kan blant annet utløse Guillian-Barre syndromet, en paralyserende nevrologisk sykdom, etter vaksine!
http://bit.ly/erLJ2I
Derfor blir jeg alvorlig skremt når en av våre store nyhetsformidlere går ut med overskrifter som dette 22.08.2009:
Svineinfluensa-vaksinen virker trygg så langt
http://bit.ly/gCuB89
Da jeg for noen uker siden kom til ny fastlege som ikke var vaksinert, fortalte han meg at han nettopp hadde vært smittet av viruset, og at han ikke hadde opplevd sykdommen som verre enn andre influensaer!
For riktig å understreke Myndighetenes høyst betenkelige propaganda om vaksine som bør deles ut til alle, fronter media store oppslag der fokus er rettet mot de få som dør av sykdommen. De nevner sjelden eller aldri at de som dør eller blir svært syke kan ha andre alvorlige sykdommer som ligger til grunn.
04.11.2009 – H1N1.no – Influensa A – WHO sier at over 1000 personer er smittet av Svineinfluensa
Svært viktige opplysninger kommer frem i denne videoen;
http://bit.ly/eLA9k2
Man skal ha antibiotika hvis man ikke får puste!;
WORLD HEALTH ORGANIZATION:
Influenza
In severe influenza, admission to hospital, intensive care, antibiotic therapy to prevent secondary infection and breathing support may be required.
http://bit.ly/hgbVvE

ABABABADOG

Jeg døde nesten, julen for 2 år siden på grunn av alvorlige pustevansker ved influensa. Antibiotikaen «Doxylin» reddet meg.
Selv etter besøk på 2 legevakter, konsultasjon hos ØNH-lege og flere telefoner til 113 på grunn av at jeg nesten ikke fikk puste og tungen hovnet opp så den blokkerte hele svelget med lammelser og tap av taleevne, ble jeg oversett hos samtlige. Jeg ble ikke hørt, og fikk ikke hjelp!
De fortalte at oksygenmetningen var fin!
Jeg ble bare bedt om å skylle nesen med saltvann!
Hjelpen kom i form av en Natteravnleder som ba meg ta antibiotikaen Doxylin, som fastlegen faxet resept på til apoteket i 11. time før hun tok juleferie.
Uten den ville jeg utvilsomt ha dødd. Man kunne ikke en gang skimte svelget mitt med spatel.
Legevakten anførte dette, men konkluderte i journal med «Panikkangst»!! Historien min kom på trykk i Nordstrand Blad
(Doxylin er spesielt effektiv mot bronkitt og lungebetennelse, men har ingen effekt på virus f.eks. vanlig forkjølelse og influensa i følge pakningsvedlegget – Gravide kan IKKE ta Doxylin).
http://bit.ly/dUcUXc
06.12.2009 – Etter min mening gjorde Bekkemellem en såpass oppsiktsvekkende dårlig figur på Tabloid som her vises, at for meg vil det inntrykket være uopprettelig, selv om damen skulle fronte andre viktige saker heretter.
Vaksinedebatt Tabloid 04.11.09 Del 1
http://bit.ly/gsbYCK
Vaksinedebatt Tabloid 04.11.09 Del 2
http://bit.ly/g3agNm

KRITISK VIKTIG LESNING;
03.11.2009; – Svineinfluensa: – Kan ha oversett viktig forskningsrapport
Den norske legen Gunnar Hasle har kommet over en metaanalyse om spanskesyken fra 1918, som kan ha betydning for utviklingen av svineinfluensapandemien».
(…) Den slår fast at de fleste som døde ikke døde av viruset i seg selv, men av bakteriell lungebetennelse (…)!!
Det var bakterielle lungebetennelser som drepte og det er for meg helt nytt. Det er gode nyheter for så vidt, da kan man ikke vente 25 millioner dødsfall ved en lignende epidemi nå, for nå kan slike infeksjoner behandles med antibiotika, sier Hasle (…)
Han stiller derimot spørsmål om ikke myndighetene burde vurdere å gi flere vaksine mot pneumokokker – det han mener er en av de største årsakene til bakteriell lungebetennelse. Det er en billig vaksine og rask og produsere. Det gir litt vondt i skulderen på mange, men er allerede tilgjengelig og ville kunne redusere dødeligheten mer enn influensavaksine, sier legen (…)
Overlege Vidar Ormaasen ved smittevernklinikken på Ullevål mener man allerede langt på vei har kunnet avskrive at den nåværende pandemien skulle bli like ille som spanskesyken.- Det synes jeg er litt spesielt å sammenligne med. Det ligner mer på den vanlige sesonginfluensaen hvert år (…)
Han sier at pneumokokkvaksine allerede er anbefalt til alle i risikogruppene og at den nå gis til alle småbarn (…)
http://bit.ly/dQ8XeR
Her er symptomene du må se opp for;
(…) Influensaen arter seg forskjellig fra person til person. Noen merker den knapt, andre blir alvorlig syke, sier avdelingsoverlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk til Dagbladet.
Den største faren ved sykdommen er å utvikle viruslungebetennelse, opplyser han.De fleste som dør har fått en viruslungebetennelse. Per i dag finnes det ingen behandling mot denne typen lungebetennelse. Det eneste legene kan gjøre er å gi pasientene støttebehandling fram til kroppen forhåpentligvis kommer seg av seg selv, sier Madsen (…)
http://bit.ly/fprPEE
Hvorfor sier Madsen at det ikke finnes behandling mot denne typen lungebetennelse og at mange som får denne dør? Betyr det at det plutselig ikke skal hjelpe å ta bredspektret antibiotika slik lege Gunnar Hasle derimot anfører i artikkelen over at VIL hjelpe? eller er det noe jeg fullstendig har misforstått her?
Oppfølging av mistenkte bivirkninger etter pandemivaksinasjon;
Alvorlige og uventede hendelser skal meldes
I en pandemisituasjon bør helsepersonell prioritere rapportering av følgende hendelser etter vaksinasjon med Pandemrix:
 • Dødelige og livstruende hendelser
 • Alvorlige, uventede hendelser, spesielt
  -Nevritt/nevropati
  -Kramper
  -Anafylaktisk reaksjon eller annen alvorlig allergisk reaksjon
  -Encefalitt
  -Vaskulitt
  -Guillain-Barré syndrom
  -Bells parese/facialisparese
  -Demyeliniserende sykdom
  -Andre alvorlige autoimmune sykdommer
  -Medfødt anomali/fødselsdefekt
  -Spontanabort
 • Uventede mistenkte bivirkninger, spesielt hos barn og gravide
Dette er ikke en liste over forventede bivirkninger, men hendelser som det er viktig å få rapportert dersom de skulle oppstå.
Erstatningsansvar
Staten plikter etter pasientskadeloven § 2 å erstatte en skade som kan være en følge av anbefalte vaksinasjoner. Dette gjelder også for vaksinasjon mot pandemisk influensa. Eventuelle krav om erstatning på grunn av uønsket hendelse etter vaksinasjon fremmes via Norsk pasientskadeerstatning.
Pasientskadeloven § 3 annet ledd fastsetter en omvendt bevisbyrde for skader etter anbefalte vaksinasjoner etter smittevernloven.
Tilkjenning av erstatning er ikke avhengig av påvist årsakssammenheng med vaksinen, men er avhengig av at det ikke foreligger annen og mer sannsynlig årsak til hendelsen.
http://bit.ly/efS1Bp
03.11.2009; – H1N1-vaksine gir disse nye bivirkningene;
 • FrysningerNærsynkope (nær besvimelse)Slim i luftveieneTungpustenNysingTåreflodRødhet i øyetRødmingTap av smaks-og luktesans og metallsmak
http://bit.ly/ev7RjT
04.11.2009 – Ikke ta vaksinen hvis du har allergi mot egg eller kylling!;
http://bit.ly/dVXR8P
Kritisk til Pandemibetegnelse
http://bit.ly/ie30B8
Swine flu vaccince may have medical threat?
http://bit.ly/fmI2OA
Swine Flu Song
http://bit.ly/hSFjeC
Kvikksølv kan forårsake autisme
http://bit.ly/dHj4AL
Svært viktig video. Se hele;
The Dangers of Vaccines – Part 1 (Swine Flu H1N1 HPV MMR Gardasil Autism Thimerosal)
http://bit.ly/dVLLbQ
Folkehelseinstituttet: – Denne vaksinen er helt trygg;
Overlege Bjørn Iversen i Folkehelseinstituttet forklarer hvordan tilsetningsstoffene i Pandemrix-vaksinen er blitt testet og brukt i milliarder av vaksiner tidligere.
http://bit.ly/hlVPbP
«Man dør jo ikke av svineinfluensa»;
http://bit.ly/hvSd1t
1000-1500 mennesker dør av(vanlig) influensa hvert år;
Mange færre vil trolig dø av svineinfluensa.
Hva er da egentlig problemet?
(…) For de fleste så vil sykdommen ramme som en vanlig influensa, men for noen blir det veldig alvorlig.
Helsedirektøren regner med at rundt 100 mennesker kan dø av svineinfluensaen (…)
http://bit.ly/gDZjGQ
For sammenlikning:  På verdensbasis, vil mellom tre og fem millioner mennesker bli alvorlig syke av vanlig sesonginfluensa. Av disse, vil mellom 250.000 og 500.000 mennesker dø!
World Health Organization;
(…) In annual influenza epidemics 5-15% of the population are affected with upper respiratory tract infections. Hospitalization and deaths mainly occur in high-risk groups (elderly, chronically ill). Although difficult to assess, these annual epidemics are thought to result in between three and five million cases of severe illness and between 250 000 and 500 000 deaths every year around the world (…)
http://bit.ly/hgbVvE
Ung jente død av svineinfluensa
En ung jente kan være svineinfluensaens 15. dødsoffer i Norge.
•Per 2. november er det meldt om 15 dødsfall som kan knyttes til den nye influensaen.• Av de omkomne er fire under 20 år. Fem i aldersgruppen 20 – 40, fire i aldersgruppen 40 – 60, og to i gruppen 60 og over.
• Tretten av de omkomne hørte til risikogrupper.
http://bit.ly/gG0Veo

ABABABABYG

SVÆRT VIKTIG SIDE:
Contents and Usage of GSK’s Pandemrix H1N1 Vaccine
Sitat; «There are currently no data available on the use of Pandemrix in pregnancy«.
Elin Brodin har startet diskusjon om svineinfluensa på sin FB-side, og her kommer det frem mange særdeles viktige opplysninger.  Disse to linkene er gitt av  Ole Freeman Sivertsen.
«There is very limited experience in children between 3 and 9 years of age and no experience in children less than 3 years of age or in children and adolescents between 10 and 17 years».
Pandremix should under no circumstances be administered intravascularly.
There are no data with Pandemix using the subcuntancous route.
Therefore, healthcareproviders need to assess the benefits and potential risks of administering the vaccine in individuals with TROMBOCYTOPENIA or any bleeding disorder that would contraindicate intramuscular injection unless the potential benefit outhweighs the risk of bleedings (…)!
http://scr.bi/gGVgDm
Selv er jeg lettere angrepet av blødersykdommen Van Willebrands syndrom (noe som for bare ca. 3 – 4 år siden ble oppdaget ved en ren tilfeldighet) som jeg ikke behøver å ta spesielle hensyn for bortsett fra hvis jeg skal opereres.
Da må jeg få et stoff sprøytet inn først, som jeg ikke husker hva heter i farten, for å være med på å stoppe eventuelle blødninger.
Jeg er svært bekymret.
Det er ikke alle som vet om dette som her kommer frem, og jeg tviler sterkt på at alle vil motta denne kritiske informasjonen før de får vaksinen.
Jeg kan ikke tro at hver enkelt som står og venter på et Stadion for massevaksinering blir stilt spørsmål om dette før vaksinen settes – eller kanskje i det hele tatt?

 
Slik stoppet Brasilsvineinfluensaen
Lenge så det ut som at svineinfluensaen skulle slå ut store deler av befolkningen i Brasil, og 1368 mennesker har dødd av det aggressive H1N1-viruset i landet. Men de to siste månedene har tallet på alvorlig syke falt med hele 97 prosent (…)». Det skjer selv om ingen i Brasil er blitt vaksinert (…)!
http://bit.ly/fAf6r7
Brasil har en befolkning som teller 174 468 575, altså 174 millioner mennesker, hvorav kun 1368 mennesker totalt har omkommet av «svineinfluensaen».
Influensavirus i Norge resistent mot oseltamivir (Tamiflu)
http://bit.ly/gw44jn
OBS; Tamiflu side effect concerns grow after Japan deaths | Health | Reuters
http://reut.rs/eMtjjQ
Det er ikke alle som får feber ved svineinfluensa, og norske nyhetsformidlere har sagt at hvis du ikke tar Tamiflu umiddelbart når du kjenner symptomer, vil denne være uten virkning. Denne artikkelen kommer med annen informasjon. Tamiflu kan derimot, som vist i artikkelen over, være skadelig.
Ten per cent of our patients had no fever when admitted, says intensive care specialist Anand Kumar of the University of Manitoba in Winnipeg, Canada. Worryingly, this message has not got through to all doctors, health agencies or those creating online diagnostic aids.
In many cases, the official line remains: if you don’t have fever, you don’t have flu.
This is dangerous because if you don’t know you have swine flu you won’t watch for signs of the severe form: shortness of breath, chest pain or blue lips.
People with these symptoms should start on an antiviral such as Tamiflu at once, says Kumar, even if they have had symptoms for more than two days, and stay on it for more than five days. This runs counter to the usual rules for Tamiflu, but those only apply to people who are not seriously ill, he says. The critically ill are much different.
http://bit.ly/hoVTdW
Advarer mot uvettig Tamiflu-bruk;
I 2006 ble det rapportert at barn som hadde tatt influensamedisinen Tamiflu, fikk alvorlige birvirkninger.
Ellers normale barn fikk panikk, vrangforestillinger, kramper og ble deprimerte.
Selvmord skal ha forekommet.
Produsenten Hoffman-La Roche la til en advarsel på pakkene (…)
http://bit.ly/hjRnju
Men her tar man lett på realitetene, og kringkaster store utelatelser:
03.11.2009: Fritt fram for Tamiflu
Reseptfrie piller fra torsdag
Tirsdag melder helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) at pillene skal bli lettere å få tak i.
Fra og med torsdag gjøres nemlig disse legemidlene reseptfrie. Dermed kan du som trenger dem gå rett på apoteket uten å bry legen. For de fleste er det Tamiflu som er aktuelt.
Dette vil være et viktig tiltak for å gjøre disse legemidlene lettere og raskere tilgjengelig for pasientene, og for å lette håndteringen av pandemien, sier statsråden i en pressemelding på Regjeringen.no.
Behandling med antivirus som Tamiflu og Relenza kan forkorte sykdomsperioden og redusere risikoen for komplikasjoner. Det forutsetter at behandlingen starter raskt etter at symptomene er oppdaget og senest innen 48 timer.
Informasjonssjef Jostein Soldal i Apotekforeningen sier til Nettavisen at 650 apotek og 2300 farmasøyter er forberedt.
Og vi er ikke bekymret for å gå tomme. Det skal være 1,5 millioner pakninger med Tamiflu, og det er en pakning per person, sier Soldal. Tamiflu kommer i pilleform.
– Få bivirkninger
Han ser ingen betenkeligheter med å foreskrive antiviralia.
De har få bivirkninger, men en positiv effekt for mange, sier han.
Hva er de vanligste bivirkningene med Tamiflu?
Det kan gi mageproblemer som diaré, kvalme og oppkast, og det kan gi hodepine.
Soldal peker på at Tamiflu både kan brukes forebyggende og behandlende. Særlig er Tamiflu aktuelt som forebyggende medisin for de som er i nær kontakt med svineinfluensasyke, for eksempel foreldre som har syke barn (…)
http://bit.ly/f1sHhT
03.03.2009: Tamiflu virker ikke lenger:
(…) Alt under forrige influensaperiode for ett år siden viste forskning i flere land at det ordinære influensaviruset H1N1 var blitt motstandsdyktig mot Tamiflu.
Tallene varierte sterkt, men Norge toppet lista ettersom Tamiflu måtte gi tapt i 67 prosent av tilfellene.
I USA var andelen 10 prosent, i Sverige 11 prosent, og i Europa sett under ett var Tamiflu uten virkning i 25 prosent av tilfellene, skriver Svenska Dagbladet.
Siden har utviklingen skutt fart, og Tamiflu er nå virkningsløst i 90 prosent av tilfellene i USA og Europa, og i 100 prosent i Sør-Afrika (…)
http://bit.ly/g9FGlo
Fox News;
Doctor Admits Vaccine Is More Deadly Than Swine Flu Itself & Will Not Give It To His Kids
http://bit.ly/hEvcC7
Beklager mangelfull informasjon og dårlig oppfølging
Dette er svært viktig å merke seg mht dagens situasjon;
(…) Jeg vil overfor alle som stilte opp i vaksineforsøket beklage at det ikke ble gitt god nok informasjon, sier direktør Geir Stene-Larsen i Folkehelseinstituttet.
Selv om situasjonen var vanskelig og behovet for en ny vaksine var stort, finnes det ingen unnskyldning for å bryte etiske og juridiske normer, sier han (…). I iveren etter å løse et alvorlig helseproblem, tok ikke prosjektledelsen nok hensyn til kritiske røster og meldinger om mulige bivirkninger og skader (…)
http://bit.ly/eWWIa6
Uetisk vaksineforsøk
http://bit.ly/eQsXsC
En million nordmenn i risikogruppen


Legg merke til hva som virkelig står skrevet i denne artikkelen;
(…) Overlege Bjørn Iversen ved Folkehelseinstituttet presiserer at vaksinen ikke har noen ukjente bivirkninger.
– Vanlige bivirkninger kan være feber og nedsatt allmenntilstand.
Vi forventer ikke å se alvorlige bivirkninger før flere millioner er vaksinert, fordi det svært sjeldent vil oppstå (…)!
I kommentarene til artikkelen, vises også den utbredte oppfatningen om at mange tror man får mer kvikksølv i seg gjennom den maten vi spiser på en dag enn det vaksinen inneholder. I tilsvar kommer frem, at det er en stor forskjell på å spise kvikksølv konta å få det rett i blodet. Tarmene tar ikke opp kvikksølv, og det som er farlig vil være er kvikksølvdampen, for den tas opp i blodet. Den utestede vaksinen med kvikksølv går rett i blodet!
http://www.nrk.no/nyheter/1.6832548
Unge vil ikke vaksinere seg
http://bit.ly/f3u9kc
I en liten bisetning nederst i artikkelen;»Unge vil ikke vaksinere seg«; (…) Legemiddelet som brukes i vaksinen kalles Pandemrix. Det kan gi bivirkninger i en del tilfeller.
Det finnes en kombinasjon av aluminium og nervegiften kvikksølv i det konserveringsmidlet som brukes i den vaksinen som skal gis til folket;
http://bit.ly/gXO1lY
Dette belyses i denne viktige debatten på Aftenposten. Og det stilles spørsmål; Får allmuen dårligere vaksine som er blandet med mer kvikksølv og skadeligere stoffer enn det makttoppene får?;
Får politikerne annen vaksine enn folket?
http://bit.ly/hFcf4p
I Tyskland får de det;
(…) Kanzlerin und Minister sollen nach SPIEGEL-Informationen mit speziellem Impfstoff vor Schweinegrippe geschützt werden. Beamte von Ministerien und nachgeordneten Behörden ebenso. Das Vakzin enthält keine umstrittenen Zusatzstoffe – im Gegensatz zum Impfstoff für den Rest der Bevölkerung (…)
http://bit.ly/gNCJFD
04.11.2009 – TIME: In Germany, a Better Vaccine for Politicians?
(…) After a report was leaked to the German media last week, the Interior Ministry confirmed that it had ordered a different vaccine, Celvapan, for government officials and the military. Celvapan, which is made by U.S. pharmaceutical giant Baxter, does not contain an adjuvant and is believed to have fewer side effects than Pandemrix (…)
http://ti.me/eFmPoC

ABABABAIOMRr

Denne artikkelen belyser, men bagatelliserer også de farlige stoffene i vaksinen;
http://bit.ly/esF57U
(…) Fordi vaksinen leveres i glass med flere doser, inneholder den konserveringsmiddelet Tiomersal, en kviksølvforbindelse som har bakteriedrepende effekt.
Tiomersal har likevel vært brukt som konserveringsmiddel i vaksiner siden 1930-tallet, og det er gjort grundige studier i store befolkningsgrupper med Tiomersal som vaksinetilsetning.
• Foreløpig har man lite data om bruken av vaksinen til barn, men flere studier pågår (…)!!! Kilder:
www.pandemi.nomyndighetenesnettside ompandemisk influensa og www.fhi.no — folkehelseinstituttetshjemmeside.
En særdeles lettbeint omgang med udiskutable fakta! Jeg minner om denne informasjonen satt inn tidligere på denne siden;
There are currently no data available on the use of Pandemrix in pregnancy” “There is very limited experience in children between 3 and 9 years of age and no experience in children less than 3 years of age or in children and adolescents between 10 and 17 years!
http://scr.bi/gGVgDm
Så er mitt store spørsmål:
I artikkelen «Unge vil ikke vaksinere seg» blir det opplyst om at legemiddelet som brukes i vaksinen kalles Pandemrix og kan gi bivirkninger i en del tilfeller.
Folkehelseinstituttet på sin side, oppgir at konserveringsmiddel i vaksinen vil være Tiomersal!
Inneholder vaksinen begge disse skadelige stoffene, eller gis det nå to vaksiner med ulike skadelige stoffer?
Fire personer har omkommet etter å ha tatt vaksinen mot svineinfluensaen!
Det er fremhevet at en av dem var en 90 år gammel mann med store hjerteproblemer…
Hva med de andre?!?;
http://bit.ly/icxBn5
Legg merke til at overnevnte artikkel hevder at det kun var 25 personer som døde etter å ha tatt vaksinen mot svineinfluensaen i 1976. De utelater det som videoen under dokumenterer, at tallene faktisk var opp i så mye som 4000 av de som ble alvorlig syke etter å ha tatt vaksinen!;
Dokumentarprogrammet «60 Minutes», er den nyhetskilde jeg holder for aller mest etterrettelig og sannferdig. Reporterne har en helt annen side av denne saken å fortelle som vil være svært viktig og se nøye på. Det er høyst betenkelig at dette innslaget etter kun første gangs visning ble fjernet permanent, og ikke vist igjen i media før 20 år etter. Videoen kan ses her;
«CBS » 60 MINUTES» documentary on the swine flu epidemics of 1976 in the US It went on air only once and was never shown again»!;
http://dai.ly/dEltko
DEL 2 viser like alarmerende informasjon;
http://bit.ly/gt9tgw
Hvorfor informerer våre Myndigheter oss ikke om det som her fremkommer?
Er de såpass uvitende, eller enda verre – er det nettopp dette de vet?
Takk til Trond Blindheim for og gi ytterligere opplysninger om nettsider som underbygger det som 60 Minutes viser;
Doctors told to watch for GuillainBarre syndrome during Swine flu vaccination programme
Doctors are being urged to watch for cases of Guillain-Barre syndrome, a rare nerve disorder, as the new swine flu vaccine is introduced in October.
http://bit.ly/gvO54W

Mail Online;
«Swine flu jab link to killer nerve disease: Leaked letter reveals concern of neurologists over 25 deaths in America».
A warning that the new swine flu jab is linked to a deadly nerve disease has been sent by the Government to senior neurologists in a confidential letter.
The letter from the Health Protection Agency, the official body that oversees public health, has been leaked to The Mail on Sunday, leading to demands to know why the information has not been given to the public before the vaccination of millions of people, including children, begins.
It tells the neurologists that they must be alert for an increase in a brain disorder called Guillain-Barre Syndrome (GBS), which could be triggered by the vaccine (…)
Two letters were posted together to neurologists advising them of the concerns. The first, dated July 29, was written by Professor Elizabeth Miller, head of the HPA’s Immunisation Department.
It says: ‘The vaccines used to combat an expected swine influenza pandemic in 1976 were shown to be associated with GBS and were withdrawn from use. GBS has been identified as a condition needing enhanced surveillance when the swine flu vaccines are rolled out (…)
The second letter, dated July 27, is from the Association of British Neurologists and is written by Dr Rustam Al-Shahi Salman, chair of its surveillance unit, and Professor Patrick Chinnery, chair of its clinical research committee. It says: ‘Traditionally, the BNSU has monitored rare diseases for long periods of time.
However, the swine influenza (H1N1) pandemic has overtaken us and we need every member’s involvement with a new BNSU survey of Guillain-Barre Syndrome that will start on August 1 and run for approximately nine months.
‘Following the 1976 programme of vaccination against swine influenza in the US, a retrospective study found a possible eight-fold increase in the incidence of GBS.
‘Active prospective ascertainment of every case of GBS in the UK is required. Please tell BNSU about every case.
‘You will have seen Press coverage describing the Government’s concern about releasing a vaccine of unknown safety.’
If there are signs of a rise in GBS after the vaccination programme begins, the Government could decide to halt it (…)
http://bit.ly/euUSmI

thomas-edison

Her kan leses mer om den omfattende påtvingelsen av kvikksølv som vi ser ut til å bli utsatt for nå, ikke bare med vaksine, men også i lyspærer;
http://bit.ly/h76vR3
Pandemic (H1N1) 2009
http://bit.ly/dTDy9b
Dette bør du vite om svineinfluensaen
http://bit.ly/hasuG0
Seks av ti sier nei til vaksine;
59 prosent av befolkningen har bestemt seg for å ikke ta imot tilbudet om gratis vaksine mot svineinfluensa
http://bit.ly/eP30LN
Disse får svineinfluensa- vaksine først;
Gravide, lungesyke, hjertesyke og helsepersonell er blant dem som prioriteres når vaksinen mot svineinfluensa er klar
http://bit.ly/fMIxiW
Elisabeth (35) ble lam etter å ha fått vaksine mot svineinfluensa
http://bit.ly/eomMur
Utelukker ikke at du kan bli mer syk av vaksinen enn av influensaen
http://bit.ly/fdf0vr
Vaksinefrykt kan skape influensaproblemer;
http://bit.ly/fa7r7d
KOLS-syk redd massevaksinasjon (…) Kronisk syke gruer seg nå til å måtte stå i lange køer for å få svineinfluensavaksine. Fra onsdag skal Ålesund kommune massevaksinere folk i risikogruppene på Color Line stadion (…)
http://bit.ly/epibXA
Advarer mot ny og hissigere svineinfluensa
http://bit.ly/g0PO0T
Myndighetene klare til å dele ut influensamedisin
Vaksine fungerer ikke mot svineinfluensa
http://bit.ly/epYCle
Mener Folkehelseinstituttet pleier egne interesser
http://bit.ly/dYMXNa
Frykter dødelig nervesykdom av svineinfluensa-vaksine;
http://bit.ly/g2PaiW
Kommunelege kritiserer pris på vaksinering
Hevder fastleger har timelønn på over 5000 kroner
KRITISK: Kommunelege Frode Veian i Lillehammer kritiserer fastleger han mener bruker svineinfluensavaksinering til egen vinning.
http://bit.ly/hRQOkK
Hans K. Gaarder: Sannheten om vaksiner: Vaksinering er ikke immunisering
http://bit.ly/hr1tRC
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER:
http://bit.ly/hwKs7V