Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

NAV; «Ingen ønsker å stå fram med navn grunnet frykt for represalier fra ledelsen.»


_tittel_jpg_991801x

Dette kommer frem i artikkel; «Derfor sliter NAV Oslo»
(…) Det er nærmest ikke menneskelig mulig å lære seg alt som det forventes at vi skal kunne, sier Larsen.
Dette bekrefter ansatte i NAV Oslo som Dagbladet har snakket med. Ingen ønsker å stå fram med navn grunnet frykt for represalier fra ledelsen.– Jeg var lenge positiv, men nå ser jeg at det ikke går lenger.
Vi bygger et fly i luften, og da må nødvendigvis noen falle ned og dø, sier en mannlig NAV-ansatt i slutten av 40-årene.
Glad da sjefen gikk
Flere av de ansatte ble lettet over at Torild Lien Utvik trakk seg som fylkesdirektør for NAV Oslo mandag denne uken, ifølge hovedverneombud Roger Larsen.
Hun var ganske upopulær.
Mest fordi hun mente alt fungerte bra til tross for dramatisk svikt i systemene samtidig som ansatte følte de ikke ble hørt, sier Larsen (…)
http://bit.ly/MwHXy
ATORILDLIENUTVIK
20.05.2009: NAV-direktør trekker seg
Fylkesdirektør Torild Lien Utvik i NAV Oslo trakk seg fra sin stilling mandag denne uka.
Vi forholder oss til fylkesdirektørens egen redegjørelse og forklaring til hvorfor hun har gått. Vi ser positivt på at Terje Tønnesen fra Telemark vil midlertidig tre inn i stillingen og ønsker nå å starte med blanke ark, sier Dagfinn Vestby, fylkestillitsvalgt for NTL NAV Oslo.
http://bit.ly/SBS7P7
Selv opplevde jeg total ignoranse fra Utvik da jeg forsøkte å kommunisere med henne. Først, vedrørende grove feil i saksbehandling som avstedkom fatale konsekvenser for meg, deretter varslet jeg om grove og utstrakte represalier jeg erfarte fra flere aktører i Nav om maktmisbruket som fulgte på grunn av at jeg valgte å si fra.
Mer om dette her:
Direktørene i NAV var de siste som ønsket å hjelpe, da det var de som sto bak maktmisbruket
http://bit.ly/9KlfzV
De ansatte i Nav som ikke tør å stå frem, har således god grunn til å frykte det samme fra ledelsen i etaten.
Slik kan det ikke være, og en total holdningsendring, opprydning av bred ukultur i etaten samt en omfattende kvalitetssikring må nå iverksettes.
Og jeg spør:
Hvem av oss skal få lov til å formidle virkeligheten bak “virkeligheten”?
http://bit.ly/2dW62P
ABYEBYE
NAV-direktør trekker seg
http://bit.ly/z497m
Supersjefen og Sjefen fra helvete
http://bit.ly/eZ7WMA
Ble advart mot Nav-reformen:
http://bit.ly/e5Re3N
Nav-reformen er fordømt umulig:
http://bit.ly/eBEoSf
ABERÅ
Lydighetskultur i Nav 2009-8:
Magasinet Velferd
Ansatte som sier ifra om tingenes tilstand blir tiet i hjel.
Heller ikke fagforeninger blir hørt.
NAVs lydighetskultur er streng og sprer frustrasjon og avmakt blant ansatte.
Denne ukulturen har en stor del av skylda for at NAV-reformen er i krise, sier NAV-ansatte.
Kritikk ties i hjel:
I samtaler med flere NAV-ansatte, som alle vil være anonyme, får Velferd høre om en lydighetskultur og en topptung ledelse som skaper stor frustrasjon blant de ansatte:
Jeg ble tiet i hjel da jeg forsøkte å ta opp ting.
Jeg satt selv i en lederstilling.
Men mine ledere svarte rett og slett ikke på mine henvendelser, forteller en tidligere NAV-leder.
Vedkommende forteller om en favoriseringskultur, der medarbeidere rangeres som gode og dårlige.
Det gjør noe med mennesker, de reduseres, det går på selvtilliten løs, sier han.
Vedkommende orker ikke lenger en lederjobb, fordi han opplever at han ikke kan ta ansvar for sine ansatte lenger.
Han beskriver bruk av gammeldags ledelsesfilosofi, som bygger på skremselsteknikker i stedet for å tro på det gode i mennesket.
Folk er redde for å prate fordi du blir tatt så hardt.
Denne kulturen er ødeleggende for at NAV kan gjøre en god jobb, sier han.
http://bit.ly/flymh8
Intern Nav-kritikk ties ihjel :
http://bit.ly/eUSQu1
Nav-ansatte rasende på sjefen
http://bit.ly/fTPafV
AJENSJENSEN
Gått prestisje i å beholde NAV:
Arbeidet går på helsa løs etter NAV-reformen. Vi har mistet veldig mange ansatte og må hente nye rett inn fra gata, sier NAV-tillitsvalgt (…)
I tillegg til at det blir hentet inn ansatte uten noen spesiell kompetanse, blir det gitt svært lite opplæring.
Dette betyr lengre saksbehandlingstid og dårligere kvalitet:
http://bit.ly/gs3oWa
Dette leder meg til et av de største løftebruddene Regjeringen Stoltenberg I og II har begått:
“Regjeringen vil sørge for en kvalifisert bemanning av den nye arbeids- og velferdsetaten, samt tiltaksmidler for å sette ledige raskere i aktivitet og arbeid.
Regjeringen vil sikre at den nye arbeids- og velferdsetaten skal være tilgjengelig, oppdatert og operativ med ressurser og kompetanse til å oppmuntre, veilede og individrette tilbud og formidling”.
Fra: “Plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet 2005-09″
http://bit.ly/arf0fo
Mer slit for Nav:
De ansatte i Nav opplever en tøff og utrivelig hverdag som går på helsa løs.
Sykefraværet i etaten er blant det høyeste i offentlig sektor.
Nå lar de tillitsvalgte i Nav frustrasjonen gå ut over ledelsen.
Overfor NRK Dagsnytt rettet de flengende kritikk mot sjefene i etaten og anklagde dem for manglende prioriteringer og …feighet.
De hevder det er en ukultur i etaten som gjør at problemene feies under teppet».
http://bit.ly/gbHhpq
ABESaglie
Nav- ledelsen hører ikke på ansatte:
Mange ansatte har rast mot Nav i debatter på nrk.nos sider, og flere har hevdet at de ansatte har fått munnkurv. Dette avviser Nav- direktør Tor Saglie (…)
http://bit.ly/dRlkJB
2008: NAV har gitt oss munnkurv:
Kjell Henry Lyshaugen i Stiftelsen Rettferd for taperne har trukket seg fra brukerutvalget i NAV Oppland:
http://bit.ly/hQpBZi
Driver rovdrift på de ansatte:
http://bit.ly/dQsoc1
Støtter NAV-ansatt:
http://bit.ly/hJxYaZ
05.10.2009 Alarmen gikk for dårlig arbeidsmiljø:
En undersøkelse som vernetjenesten i NAV gjorde i fjor ga alarmerende signaler om arbeidsmiljøet. NAV-direktør Tor Saglie mener undersøkelsen ikke lenger er representativ:
http://bit.ly/dWNiZv
23.03.2010 Nav hemmeligholder:
Ullensaker: Nav gjennomførte nylig en arbeidsmiljøundersøkelse. Resultatet er hemmelig.Arbeidsmiljøet i Nav så dårlig at resultatene ikke vil bli offentliggjort.
Heller ikke Nav Eidsvoll vil offentliggjøre resultatene av arbeidsmiljøundersøkelsen blant de ansatte på kontoret.
Resultatene kontor for kontor er å betrakte som interne arbeidsdokumenter, og vil av den grunn ikke bli offentliggjort, sier leder Per Ove Rasmussen:
http://bit.ly/hgPDKu
15.04.2010: Arbeidsmiljøet i Nav er hemmelig:
«Ikke engang leder i Nav Nittedal vil snakke med Varingen om en superhemmelig rapport om arbeidsmiljøet på lokalkontoret.
http://bit.ly/gbnWVC
29.04.2010: Nav holder arbeidsmiljø-undersøkelse hemmelig:
«Arbeidsmiljøet ved alle landets Nav-kontorer er kartlagt i en spørreundersøkelse, men resultatene blir ikke offentliggjort».
http://bit.ly/ht7mgz
ABECIA
Gråt og kaos for ansatte på nye kontorer:
http://bit.ly/eXccth
Gir NAV skylda:
http://bit.ly/hYFPsX
Vi greier ikke mer:
http://bit.ly/hd7TWy
HER STÅR LINKER TIL MANGE KRISEOPPSLAG OM NAV:
Får trolig over en halv milliard – Nyheter – NRK Nyheter
http://bit.ly/e2GYTO
Det ser ikke ut til at ukulturen i Nav har endret seg nevneverdig etter skandalen i A-etat, som Nav-ansatt avslørte på debatt i Aftenposten i 2006 og som journalister kunne bekrefte.
Er det her hunden egentlig ligger begravet?:
Justice1 Tidligere ansatt i Aetat, avslører arbeidsforhold og maktstrukturer;
Møte med A-etat:
http://bit.ly/f4XL8e
A-etat og trygd og korrupsjon?:
http://bit.ly/hiOws6
Aftenposten sperret som kjent for innsyn i alle debatter etter 22.07.2011, og overnevnte innlegg er gitt utdrag fra i følgende bloggpost:
 Aetat og korrupsjon. En ansatt avslører:
http://bit.ly/rZ3Whq
Aviskronikken som støtter opp om det Justice1 avslører
En helvetes jobb:
http://bit.ly/gwCyGr
aletter
Slik lyder brevet fra de NAV-ansatte:
http://bit.ly/hcCwM9
Sykefraværet øker i NAV:
http://bit.ly/eJxc9Z
Sykefraværet til himmels i Nav:
http://bit.ly/fdNXeP
Nav-ansatte er ofte syke:
http://bit.ly/h16YOC
Jobber seg syke i Nav:
http://bit.ly/dVZLBk
Nav- ansatte har 50% større sykefravær enn offentlig ansatte:
http://bit.ly/hQej9o
Elisabeth Sommerfelt er utslitt av å jobbe i Nav:
De svakeste sosialklientene kan bli taperne i Nav-systemet, mener Elisabeth Sommerfelt. Derfor orket hun ikke være sosialsjef i Lier mer.
http://bit.ly/hPAHlc
Fikk nok av NAV:
JESSHEIM: Sol Ertsås var sosialarbeider i elleve år. Nå har hun fått nok.
http://bit.ly/hZUDMt
Arbeidstilsynets tilsynsrapport om NAV 15.06.2009.
Rapporten fra Arbeidstilsynets tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV er klar.
Arbeidstilsynet har gjennomført 25 tilsyn og hatt møter med arbeidsgiver og hovedverneombud i NAV i løpet av vinteren/våren 2008-2009.
Tilsynene viser at ansatte og ledere i NAV har godt samhold og gode kollegaer. De opplever at de har meningsfylte arbeidsoppgaver, og at det er motiverende å bistå og veilede brukere. De fleste har også et godt samarbeid med nærmeste leder. Lederne i NAV uttrykker et ønske om å ivareta sine ansatte, og bidra til å skape et godt arbeidsmiljø (…)
http://bit.ly/gcQ0iS
ABELO
Er det på tide å skifte ut enkelte ansatte i Arbeidstilsynet?
http://bit.ly/guiZ7Y
10.12.2009 Vik kommune – Arbeidsmiljøet i NAV:
Arbeidsmiljøundersøkelsen er klar. Resulta gir eit klart bilete av situasjonen (…) Omstillingspress, og kravet om å yte teneste i auka omfang på same tid, har nok hatt sterkare innverknad på arbeidsmiljøet enn me såg føre oss, seier Saglie.
Meir om arbeidsmiljøundersøkinga finn du her:
Men – «arbeidsmiljøundersøkinga» fantes slett ikke under linken som var lagt ut!
Man kommer i stedet rett inn på Nav sin hovedside med en del annen informasjon.
Da var det kanskje lønt og gå inn på bokstaven A i hele alfabetet som Nav har lagt ut på hovedsiden for at publikum lettere skal komme frem til det de ønsker å finne ved hjelp av stikkord.
Nei, ingen «Arbeidsmiljøundersøking» der heller…
http://bit.ly/fVPQPk
Nav bryter arbeidsmiljøloven:
http://bit.ly/eOl2ja
Arbeidstilsynet refser Nav:
Det er helseskadelig å jobbe i Nav, og Arbeidstilsynet har samtidig funnet brudd på arbeidsmiljøloven:
http://bit.ly/ekh0BL
Omstilling svekket arbeidsmiljøet i Nav:
http://bit.ly/hP2htX
12.12.2009 Nav-ansatte venter et tøft år i 2010:
Arbeidsmiljøet i Nav innebærer fortsatt en helserisiko for mange ansatte. Det viser en fersk undersøkelse. Og neste år venter nye reformer som krever ny omstilling og mer opplæring i etaten:
http://bit.ly/geo4Et
Arbeidsmiljøundersøkelse i Nav:
PDF-dokumentet de viser til, lar seg endelig åpne:
http://bit.ly/99WyYh
Derfor sliter NAV Oslo
Ingen ønsker å stå fram med navn grunnet frykt for represalier fra ledelsen:
http://bit.ly/eznxUP
2009 – NAV-direktør trekker seg
Fylkesdirektør Torild Lien Utvik i NAV Oslo trakk seg fra sin stilling mandag denne uka.
http://bit.ly/ej5UtA
2010 – En ventet katastrofe:
Tirsdag ble det klart at NAV-direktør Tor Saglie går av.
Eneste grunnen til at han ikke har måttet ta sin hatt å gå tidligere, er at det har vært et samlet storting bak NAV-reformen.
http://bit.ly/dSu5B8
ABECHRIST
Og – Ikke minst bør alle lese avhandlingen «En felles etat; – en analyse av prosessen som ledet frem til opprettelse av ny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV)” August 2008:
Slik ble Nav-systemet trumfet gjennom. Navn på de ansvarlige (utdrag):
(…) I Sem-erklæringen (2001) var det ikke presentert eksplisitte organisatoriske tiltak på dette området. Under avsnittet om å bekjempe fattigdomsproblemer var det nevnt en del om tiltak for å få flere i arbeid, og der sto det generelt at samarbeid mellom Aetat, trygdekontor og sosialkontor ville hjelpe flere til arbeid.
To partier engasjerte seg spesielt i denne saken, SV og FrP, som var enige om at noe måtte gjøres, men tilsynelatende uenige i løsningene. FrP ønsket statliggjøring av sosialtjenestene, mens SV var mer uklar på dette, men støttet sammenslåing blant annet gjennom et landsmøtevedtak.
Det ble primært Ballo fra SV som tok initiativet om å be Regjeringen utrede en etat, noe som fikk bred tilslutning.
Et viktig moment i saken synes å være at AP gjorde et dårlig valg i 2001 og i økende grad var opptatt av å styrke sin politiske profil på dette området, noe som beredte grunnen for at et flertall på Stortinget ville kunne vedta en organisatorisk reform (…)
http://bit.ly/duYhto
26.06.2010: En fallitt
(…) For alle som kan lese innenat, betyr ekspertutvalgets konklusjon at hele Nav-reformen må karakteriseres som en fallitt.
Begrunnelsen for den storstilte reformen hvilte på sviktende forutsetninger (forskere har tidligere påvist at problemet ikke var at masse folk var kasteballer mellom forskjellige etater, ettersom de fleste brukerne bare forholdt seg til én etat), og målet om én dør var enten feilaktig eller urealistisk.
Men fordi reformen nå en gang er gjennomført, er det ikke noe alternativ å skru klokka tilbake, eller som utvalgsleder Terje P. Hagen sier: «Veldig mange av innvendingene har vist seg å slå til, men det ville innebære en voldsomt stor kostnad å reversere reformen». Derfor finnes det ikke noe annet alternativ enn å gå videre!
Det som skulle lede til «effektivisering» og «modernisering» av offentlig sektor, fører i stedet til større utgifter, mer byråkrati og økt avstand til brukerne
http://bit.ly/hQjEg7

Jeg fremhever igjen en av de største løgnene i dette århundret som blant annet APs talerør Laila Gustavsen la frem for offentligheten, der hun påsto at partiet angivelig aldri skulle ha mottatt noen forskerrapporter som fastslo at reformen aldri ville kunne la seg gjennomføre:

Ble advart mot NAV-reformen
(utdrag):

Forskere advarte mot NAV-reformen, sier Reegård.

Politikerne tvang denne reformen gjennom på tvers av ekspertenes råd, mener hun.

Det var et enstemmig Storting som vedtok reformen i 2005.
http://bit.ly/1uRnGoc

En etat for de få
Forsker og statsviter Tom Christensen holder for tiden på med evalueringsprosjekt av Nav-reformen på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Han trekker frem at reformen ikke var tilpasset brukerne.
Forskning i forkant av reformen avdekket at kun 15 % av brukerne av de tre gamle etatene nyttiggjorde seg av mer enn en etat, mens de resterende 85 % brukte kun en etat, sier Christensen.
http://bit.ly/gbFTgP
ABLAILAGUST
Nav-reformen er fordømt umulig (utdrag)

Også statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Laila Gustavsen, mener det var og er riktig å gjennomføre Nav-reformen slik den er i dag.

Det er riktig at forskerne anbefalte en fortsatt deling mellom etatene, men samtidig sa de at det ikke var noen umulig oppgave å gå for én etat, sier Gustavsen.

Geir Møller sier imidlertid at anbefalingene i forkant av Stortingets vedtak, ikke kunne misforstås.

Det ble gitt helt tydelig beskjed om at en slik sammenslåing ikke ble anbefalt.
http://bit.ly/hL9KAE
AMAGNUSTAKVAM
Dagsnytt 18 – 15.01.10
Magnus Takvam understreket i denne nyhetssendingen at det flere forskere har satt tankekors ved, er at de mottakere som reformen er tiltenkt og som vil ha behov for individuell bistand fra Nav, utgjør kun 15 % av de som får ytelser fra etaten – og han spør:
“Var det da riktig og sette igang en svær prosess overfor hele pakken?”
http://bit.ly/dUIYKk
Fra Velferd 2- 2009
Kronikk av Kaja Regaard:

Fortellingen om NAV­reformen handler om hvordan forskning ble bestilt – men ikke brukt.

Samarbeid mellom etatene kan vanskelig sies å ha vært et folkekrav eller et krav fra ansatte i etatene selv. Det som derimot ble politisk utløsende, ifølge informanter, var kasteballproblematikken.

Dette fenomenet knytter seg til brukere som beveger seg unødig og ikke-planlagt mellom ulike deler av hjelpeapparatet uten å få tilstrekkelig hjelp.

Imidlertid har et stort flertall av brukerne som er registrert hos de tre etatene kun forhold til én etat.
Nær 85 prosent av alle forløp foregår i én etat alene. (…)

Kasteballer fikk dermed nærmest mytisk status og ble presentert som et større problem enn det var empirisk grunnlag for.

Brukernes kanossagang mellom etatene var et kraftfullt bilde, og sammenslåing av etatene, én dør til forvaltningens tjenester og ytelser og slutt på etatsvandring ble reformens mantra.
http://bit.ly/gIodNl
abevhj
POLITIKERNE HAR ALTSÅ HELE TIDEN VÆRT KRYSTALLKLARE OVER DETTE…
Hundretusener har blitt ofret i dette deres kyniske og strategiske spill!
10.03.2008 – Sterk NAV-kritikk
Saksbehandlerne i NAV Gjøvik opptrådte arrogant, sier ektepar i Gjøvik.
De mener det trengs en holdningsendring i hele organisasjonen.
Legger seg flat for kritikken
Fylkesdirektør i NAV Hedmark, Bjørn Lien, beklager at paret har opplevd arroganse og mistenkeliggjøring.
Dette skal ikke skje, og bryter med våre retningslinjer om å opptre vennlig og høflig.
http://bit.ly/TLi7HO
01.10.2008 Legger seg flat for NAV-kritikken
Det er beklagelig at innkjøringen i NAV-reformen går ut over brukeren.
Jeg forstår at årsakene er uinteressante for brukeren som opplever frustrasjon, men vi må samtidig holde fullt fokus på gjennomføringen.
http://bit.ly/UB3ggt
09.01.2009 NAV-tabbe rammet Ronny
Ronny Kvernvik (20) måtte slutte som platearbeider hos Tellefsdal på grunn av vond rygg. NAV Gjerstad sendte han på et kurs for å ta utvidet sertifikat for lastebil.
Han ble sendt hjem på dagen fordi han var ett år for ung til å ta kurset.
NAV legger seg helt flat og beklager hendelsen.
http://bit.ly/13hnJgS
29.07.2009 Legger seg flat
Avdelingsdirektøren har ingen god forklaring på hvordan den lys levende Lennart Nordlund har blitt registrert som død i NAVs datasystem.
http://bit.ly/10ftay7
03.02.2010 – Legger seg flat
Nav forvaltning beklager lang behandlingstid.
http://bit.ly/13iTjtJ
ABSteinRudaa 200.ashx
10.02.2010 – VITSET OM UFØRETRYGDEDE:
NAV-direktør Stein Rudaa i Troms legger seg flat for kritikken etter at han vitset om uføretrygdede i en e-post til sine ansatte.
Les NAV-sjefens vits om uføretrygdede nordlendinger
http://bit.ly/10ftn4m
26.07.2010 – Nav sendte Ninas sensitive brev til vilt fremmed
Direktør Nina Haugen i Nav Innkreving legger seg helt flat.
http://bit.ly/13hobLV
02.02.2011 – NAV legger seg flat
NAV tar selvkritikk og varsler en rekke tiltak i behandlingen av kvikksølvskadde tannlegeassistenter.
http://bit.ly/VPCB0d
24.05.2011 – NAV sendte ut brev med personnummer synlig
Det vakte oppsikt da NRK meldte at NAV sender ut nesten 2 millioner brev med en strekkode på konvolutten, en kode med personnumrene til mottakerne (…)
Etter henvendelse fra NRK legger NAV seg flat og lover å endre rutinene sine før neste utsendelse av brevene.
http://bit.ly/13hokPp
07.01.2011 Grove lovbrudd på Nav-kontor
Det benyttes uforsvarlig lave satser på stønader og taushetsplikten brytes.
Rådmann Ole-Martin Karlsen legger seg flat for kritikken.
http://bit.ly/lZtu7N
07.10.2011 Nav legger seg flate og beklager
Heidi Abrigtsen ved Nav Modum legger seg flat og beklager hendelsen som oppsto i helga, der Turid Nilsen ikke fikk med seg matvarer hjem til tross for at hun hadde med matrekvisisjon fra Nav.
http://bit.ly/ZrUTpe
Lunch av Børge Lund, torsdag 6. okt. 2011
http://bit.ly/10ftM6V
Lunch for torsdag 6. okt. 2011
ORGANISERING AV VERNETJENESTEN I NAV-KONTORENE
Hermann Albert
«Det vises til e-post av 05. februar 2008, vedlagt referat fra møte vedrørende organisering av vernetjenesten ved NAV-kontorene. Det fremgår av referatet at en gruppe bestående av medlemmer fra NAV, hovedverneombudet i Arbeids- og velferdsetaten, KS, Fagforbundet, NTL og UNIO har fått i mandat å foreslå organisering av vernetjenesten i NAV-kontorene.
Det er stilt spørsmål om NAV-kontorene kan ha ett felles vernombud.
Gruppen ønsker at Direktoratet for arbeidstilsynet gir svar på problemstillingen.
Direktoratets vurdering
(…) Arbeidsgiver har etter arbeidsmiljøloven det overordnede ansvaret for arbeidsmiljøet i virksomhetene og er ilagt utstrakte plikter for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.
Blant annet skal arbeidsgiver sørge for at lovens bestemmelser om organisert vernetjeneste, herunder ordningene med verneombud og arbeidsmiljøutvalg, blir gjennomført. Ordningene med verneombud og arbeidsmiljøutvalg skal sikre arbeidstakerne generell innflytelse over arbeidsmiljøarbeidet, herunder utforming av HMS-systemet (…)
Vi har fått opplyst at kontorene i praksis hovedsakelig organiseres etter to modeller.
En modell med full todelt ledelse og en modell med en felles administrativ og faglig leder.
Det er mest vanlig at den felles lederen får delegert til seg de fleste arbeidsgiverfunksjoner. Den felles lederen vil således utøve arbeidsgiverfunksjoner både for kommunalt ansatte og statlig ansatte, og vil måtte håndtere de to regelsettene de ansatte har rettigheter etter.
Måten kontorene er organisert på har følger for organisering av vernetjenesten.
Det er viktig at det ved det enkelte kontor foreligger klar ledelsesstruktur, slik at de ansatte vet hvilke fullmakter en eventuell felles leder har.
Og uansatt hvordan kontorene ledes må det sikres at verneombudet(ene) får utøvd sin funksjon, nemlig å ivareta de ansattes interesser i arbeidsmiljøarbeidet i tråd med arbeidsmiljøloven og dens forskrifter.
Slik vi ser det kan det være naturlig, i noen tilfeller, å ha ett felles verneombud for alle ansatte ved kontoret.
Det som vil være avgjørende for om det er naturlig eller ikke, er utøvelsen av arbeidsgiverfunksjonene.
Hvis kontoret har en felles leder som har fått delegert til seg de fleste arbeidsgiverfunksjoner, vil det kunne være naturlig å også ha ett felles verneombud (…)
Ett felles verneombud vil imidlertid måtte forholde seg til to ulike regelsett, på lik linje med den felles lederen, noe som i seg selv kan være krevende».
Med hilsen
Direktoratet for arbeidstilsynet
Gaute Ivar Bjøru
avdelingsdirektør, Lov og regelverk
Elin Kværnø
rådgiver, Lov og regelverk
http://bit.ly/dGtQEv
ABHÅND
Byråkrati og partnerskap hånd i hånd?
Om samordningsutfordringer i NAV
Diskusjonen mellom arbeidslinjen og trygdelinjen har vært en av de mest permanente i norsk velferdspolitikk.
Interne etatskulturer er også av betydning.
Å tro at slike skiller alene skal viskes ut som følge av organisatorisk integrasjon, er lite realistisk: … hvis man skulle sitte igjen med en følelse av at den ene eller andre kulturen vinner, så er det lite heldig.
Det er viktig å ha respekt for det som var Aetats kultur og tenkning og det som var Trygdeetatens kultur og tenkning.
At man ikke tar den ene eller andre, at man skal bygge noe nytt – det er viktig.
Lykkes man ikke i det, vil man slite lenge (intervju, tjenestemann NAV, okt 2007).
Å samordne etaten sentralt er altså ikke helt uten utfordringer selv når et så sterkt organisatorisk grep som sammenslåing er valgt.
Ved siden av dette, er det også bygget opp en enhet kalt NAV-Drift og Utvikling (NDU), nærmest som et «direktorat i direktoratet».
Argumentet for å opprette NDU var behovet for at direktorat skulle kunne ta seg av de overordnede og strategiske spørsmålene, noe som bl.a. er viktig om intensjonen om et mer tilretteleggende enn styrende departement skal kunne oppfylles.
Når direktoratet selv skal overta de strategiske oppgavene, må imidlertid «andre» ivareta iverksettings- og driftsoppgavene.
Løsningen ble en stor drifts- og utviklingsorganisasjon.
Relasjonen mellom NDU og Arbeids- og velfersdirektoratet baseres på en såkalt bestiller-utførermodell med direktoratet i bestiller-rollen og NDU i utfører-rollen.
Arbeidsdelingen har imidlertid så langt vist seg vanskelig å få til.
Dette skyldes bl.a. at overgangen fra en situasjon i de to opprinnelige direktoratene der driftsoppgavene inngikk som en del av helheten, til en situasjon der noen tidligere kollegaer nå bestiller tjenester som skal utføres av andre tidligere kollegaer, ikke har vært helt problemfri.
Ansatte i NDU klager også over stor arbeidsmengde, manglende innflytelse, uklare ansvarsforhold og grensesnitt (…)
Den organisatoriske løsning som nå er valgt på dette paradokset, er at sosialdelen i SHD (rundt 50 stillinger) fra 1.3. 2008 ble innlemmet i Arbeids- og velferdsdirektoratet, mens helseytelsene fra 2009 blir flyttet fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til det som er blitt et rent Helsedirektorat.
Det finner altså sted en organisatorisk omrokering i form av sammenslåing og utskilling.
http://bit.ly/gOa2wI
Abgjengen
Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?
http://bit.ly/101QCi2
Sosialtjenestens systematiske avvik og Fylkesmannens fravær av konkret inngripen
http://bit.ly/sa6v67
En av år 2012 viktigste kronikker
http://t.co/wk8mwVyt
For syk til arbeid er fastslått. Nektes uføretrygd!
http://bit.ly/7zrZC
Presset til taushet – Del 1 av 2
http://bit.ly/12JFi84
Presset til taushet” Del 2 av 2.
http://bit.ly/12CDqw
Fraværende rettssikkerhet for mange av landets borgere (Forvaltningenes hjemmelagde regler)
http://bit.ly/vZ5qgK
Strategi for oppfølging av brukere i NAV, og Kompetanse i NAV- kontoret – Overordnede prinsipper og føringer
http://bit.ly/fmeaJl
Lov- og regelverk
http://bit.ly/xkWBVd
Navansatte og utskjelling – Slik skaper etaten uføretrygdede
http://bit.ly/eOMfax
ABEGGINGG
”Klageadgangene” man har når saksbehandlere ikke gjør jobben sin, trenerer saksbehandlingen, legger til grunnlag feil beregning for stønader osv. er bare en eneste stor farse.
Her vises et typisk eksempel på hvordan en kan bli møtt når man er i akutt behov av hjelp!:
Oslo byrådets hevn
Det skal være vanskelig å få sosialhjelp! uttalte helse- og sosialbyråd Listhaug på et fagmøte om sosialklienter i regi av Kirkens Bymisjon i 2006.
Så vanskelig at sosialklienter dør langt tidligere.
http://bit.ly/izZ2dS
abone_brekke
Nav – Ordførerkandidat: “Redd for at saksbehandlere skal hevne seg”:
Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?
http://t.co/GsSLO0Zr
Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond. Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold
http://bit.ly/ejaH4
Vår nye ytringsfrihet
http://bit.ly/z4BYPe
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Én kommentar på “NAV; «Ingen ønsker å stå fram med navn grunnet frykt for represalier fra ledelsen.»

  1. Ann-Christin Andersen
    juli 18, 2014

    La en KLIENT uttale seg, så kanskje de TØR. Gjør det mer enn gjerne jeg. Mvh Ann-Christin Andersen

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

august 2009
M T O T F L S
« jul   sep »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 055 andre følgere

%d bloggere like this: