Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Er det på tide å skifte ut enkelte ansatte i Arbeidstilsynet?


200961381513_arbeidstilsynet
Er det på tide å skifte ut enkelte ansatte i Arbeidstilsynet der et minstekrav til nye medarbeidere vil være at de evner å følge med i den offentlige debatten!?
Pressemelding:
Arbeidstilsynets tilsynsrapport om NAV
15.06.2009
Rapporten fra Arbeidstilsynets tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV er klar.
Arbeidstilsynet har gjennomført 25 tilsyn og hatt møter med arbeidsgiver og hovedverneombud i NAV i løpet av vinteren/våren 2008-2009.
Tilsynene viser at ansatte og ledere i NAV har godt samhold og gode kollegaer. De opplever at de har meningsfylte arbeidsoppgaver, og at det er motiverende å bistå og veilede brukere. De fleste har også et godt samarbeid med nærmeste leder.
Lederne i NAV uttrykker et ønske om å ivareta sine ansatte, og bidra til å skape et godt arbeidsmiljø (…)
http://bit.ly/9LLyU3
– For sammenlikning kan man jo lese hva som fremkommer inne blant et skred med informasjon rundt alle de himmelropende skandaler som ruller og går – både erfart hos en stor del ansatte i NAV-systemet, og blant de NAV- rammede.
Jeg viser her kun til et ringe knippe av opplysninger som – sett alene og helt isolert, burde ha fått Arbeidstilsynet til å se skriften på veggen;
Spekters intervju med blant annet direktør Saglie på nett-tv;
http://bit.ly/bi9AOW
NAV i krise Det samme intervjuet kan leses her;
http://bit.ly/bQQEg5
Videre – artikkelen der Lone Hansen lot bomben springe;
NAV-ledelsen hører ikke på ansatte. Publisert allerede 20.02.2009.
http://bit.ly/9ke0QI
Og de to artiklene jeg viser til i mine blogginnlegg;
NAV: Ingen ønsker å stå fram med navn grunnet frykt for represalier fra ledelsen
http://bit.ly/AFuBO
NAV-direktør trekker seg
http://bit.ly/z497m
Aelefanter
– Men man kan som kjent føre elefanter over scenen hvis man klarer å avlede publikums oppmerksomhet godt nok.
Det har ikke ATIL klart i dette tilfellet, og deres såkalte «tilsynsrapport» om NAV ville nok mange ha brukt langt sterkere ord om, men jeg nøyer meg til å si at den er skammelig og står til stryk!
At denne giganten en gang våger å sause sammen noe så evneveikt som dette, er meg komplett uforståelig. De må ikke bare ta sitt publikum for å være enkle individer, de må ta oss for å være fullstendig lobotomerte.
Det står for meg som særdeles skremmende, når noen av samfunnets grunnpilarer viser seg å ikke være annet enn helt alminnelige svadaførere!
Hva vil følgene være av en slik massiv ignoranse?
img650x367fret
Omtrent alle andre enn Arbeidstilsynet som har fått denne udugelige og farlig inkompetente Etaten rett i fanget, har klart å oppfatte akkurat HVOR ille det står til bak den frynsete fasaden, for tilsynet jabber selvsikkert på;
Arbeidstilsynet til kamp mot vold;
En sterk økning i voldssaker og trusler i arbeidslivet har ført til at Arbeidstilsynet nå tar grep.
http://bit.ly/37sbj
Hvilke «grep»?
– Vil det være snakk om lignende «grep» som de akkurat har «tatt» med «Rapporten fra Arbeidstilsynets tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV» der tilsynet viser en tafatthet og formidabel dumskap overfor NAvs uttalte terrorvelde som omtrent vil være uten sidestykke i Norsk historie?
– Hva har kommet ut av «Arbeidstilsynets rapport»?
Har Arbeidstilsynet ikke øyne og se med og ører å høre med som rekker utenfor egne vegger?
Har de kun lagt til grunn Etatens egne utsagn og påstander?!
I så tilfelle;  Gud hjelpe oss alle!
Det er opp i dagen uttalte grunner til at vi ser en markert økning i voldssaker og trusler, og dreier seg om at mennesker i akutt behov for bistand mange ganger opplever å møte et «hjelpeapparat» som står klare til å knuse individet fullstendig i stedet for å hjelpe, og det finnes ingen – INGEN reell rettssikkerhet overfor slike forbrytelser!
abanta_North_Pole
Klager man, kan man like gjerne først som sist adressere brevet til «Julenissen på Nordpolen«! Det vil gjøre akkurat samme nytten, da et stort antall klager ignoreres og / eller imøtekommes med total avvisning og gjerne med «begrunnelser» som overhodet ikke vedkommer saken og det man i utgangspunktet har klaget over.
Det hjelper ikke hva man enn gjør eller hvor grundig man forsøker!
Man møter et «Goddag mann» – «Økseskaft» hele veien:
http://bit.ly/gZNxzC
Et omfattende idiotvelde uten snev av sunn fornuft eller faglig  forsvarlighet omgir oss på alle kanter, der en usannsynlig vilkårlighet som til vanlig kun burde høre hjemme i ytterliggående sketsjer og parodier blir fremmet over en lav sko av dårers narsissistiske og inkompetente seriøsitet i det frie spillerom som Regjeringen har providert dem- der all tillit, assistanse kompetanse og profesjonell veiledning systematisk blir fjernet og trampet ettertrykkelig i hjel.
I ytterste konsekvens blir man også utsatt for grove represalier og gjengjeldelser fra Nav, som både politi og Statsadvokat vil henlegge hvis man skulle være så ressurssterk å ta klagen dit.
Men Arbeidstilsynet skriver den beste «hyggerapport» med ufarlige formuleringer, og ser altså ut til ikke å klare å finne…. tærne sine i et mørkt rom!
Utfallet av deres rapport «Til kamp mot vold», vil mest sannsynlig kun inneholde den største utbroderende retorikk som tar opp mye plass på papiret og som eventuelt vil se bra ut i teorien.
Men ordflommen vil ikke kunne bidra med noen reelle virkemidler i form av sårt tiltrengte og behørlige sanksjoner overfor den bestialske institusjon som er en stor del av årsaken til den økende vold som nå tar plass i fortvilelse og avmakt som reaksjon på uangripelige og høyst uetiske vilkårlige luner og innfall.
– Hvorfor ikke?
– Fordi det er «noen» som ikke ønsker det!
Makten får til det Makten vil, og det å forebygge særdeles usunne samfunnsstrukturer for nedbygging av konflikter og for å bidra med muligheter til å gi positive løft som fremmer et mer velfungerende system og derav maksimalt ytende mennesker ut fra et hvert ståsted i livet, ser ikke ut til å være en prioritet…
abagf
Jeg viser herunder til artikkelen
Utålmodighet om NAV-tiltak (Dagfinn Høybråten):
(…) Fra Stortingets side skal vi uansett være meget forsiktig med å gå inn med sterke føringer om hvordan NAV organiserer seg. Ledelse av NAV som organisasjon gjennomføres helt sikkert mer effektivt fra arbeids – og velferdsetatens sentrale ledelse enn fra Stortinget (…)!
http://bit.ly/dYfO9n
Her følger kun et av titusenvis eksempler på det absolutte lavmålet som hersker blant Navs spinville store- og små-Konger som endelig har funnet sin rette hylle i livet, en Etat der de innehar uttømmelige fullmakter til ustraffet å kunne herje med folk!
Når Media kommer på banen og blir nærgående, blir det ikke kjipere for udugeligheten enn som i dette tilfellet;
Oftedal kommer på banen og avleverer sine godt betalte plattheter som han så ofte tidligere har fremsatt i sedvanlig plankekjøring når Nav har forsøkt så godt de har kunnet og ødelegge livskvaliteten til folk og en sjelden gang blitt konfrontert med dette;
(…) Men at en trygdesøker må vente så lenge på utbetaling som det kan virke som i denne saken, er ikke rett og rimelig. Slik skal vi helt åpenbart ikke ha det, sier Oftedal.
Og Ben Mustapha har kanskje grunn til å håpe nå.
– Når vi blir kjent med denne type uheldige utslag, gjør vi vårt for å rydde opp, sier Nav-direktøren (…)
REAGERER SKARPT: Advokat Anders H. Rosenberg mener Nav-systemet går mot totalkollaps:
11175~Absinthe-Dornier-Tuller-Advertising-Carton-Posters
Ben (53) må på sosialen fordi Nav ikke betaler trygden han har krav på;
«Etter fem år med surr, venter den poliorammede rullestolbrukeren fremdeles på Nav-pengene«.
Nevrolog refset Nav
(…) I september 2008, som ut av det blå, bestemte Nav Søndre Nordstrand trygd, at saken skulle sendes til nok en nevrolog for vurdering. Dette til tross for at Navs egen rådgivende lege allerede hadde konkludert med at Ben Mustapha er varig ufør.
Nevrolog Stein Bror Strandquist fant grunn til å reagere på dette overfor oppdragsgiver Nav:
«Man kan jo sette spørsmålstegn ved hvorfor da pasienten er sendt hit, til nok en nevrolog, når rådgivende overlege mener at det er uførhet», refser Strandquist.
På spørsmål om Mustaphas funksjonsevne er varig redusert levner heller ikke Strandquist fnugg av tvil:
«Det er ingen håp om bedring, snarere tvert om.» (…)
Systemkrise;
Det er helt hårreisende at det tok over sju måneder å konstatere at han skulle henvises unødvendig til nok en lege, i en sak som allerede var helt åpenbar. Ytterligere seks måneders saksbehandling for å fatte et vedtak i mars 2009, et vedtak han aldri er oversendt, selv måtte finne ut av eksisterte, og som fremdeles ikke er iverksatt etter at saken nå er oversendt utbetalingsenheten NAV pensjon, er helt og fullstendig uakseptabelt, sier Rosenberg.
Advokaten mener Mustaphas sak illustrerer det han mener er generelle problemer og «totalkollaps» i Nav-systemet.
– Denne saken illustrerer en kombinasjon av systemkrise med mangelfull styring på ledelsesplan i Nav og likegyldighet og arroganse på lokalt saksbehandlernivå, sier advokaten og utdyper:

– Vi registrerer at Navs ledelse ikke evner å ta tak i åpenbare urimeligheter og ukulturer som utspiller seg på lokalnivå, men baserer seg på kronisk ansvarfraskrivelse med typisk henvisning til Nav-reformens innkjøringsproblemer ved nærmest enhver anledning, sier Anders H. Rosenberg (…)
http://bit.ly/4e3aSe
ABOLETERLAND
Overnevnte, leder meg til fastlege Ole Terlands tilnærmet likelydende konklusjon (utdrag):
10.10.2008 En tvilsom stat i staten
(…) Hvis ikke rådgivende overlege forstår alvorsgraden av osteoporose med beintetthet 5-6 standardavvik under alderslike, så har han nådeløst avslørt seg selv som ytterst inkompetent.
MEN SÅ INKOMPETENT er han nok ikke.
Jeg mener at han kynisk utnytter at NAVs ikke-medisinske saksbehandlere ikke klarer å tolke fastlegens legeattest.
Han fører NAVs saksbehandlere bevisst bak lyset.
Fordi han tar mer hensyn til sin arbeidsgiver, der poenget er å innvilge uføretrygd til så få som mulig.
Jeg kjenner ikke et annet ord enn korrupsjon for slik oppførsel (…)
Vi kan ikke leve med et lukket system, der klare medisinske fakta bevisst mistolkes.
Det var sannsynligvis en feil fra det lokale NAV kontor at rådgivende leges klanderverdige atferd ble avslørt for meg.
Jeg har ikke lengre tillit til NAVs rådgivende leger.
Du som leser får avgjøre om du fortsatt har tillit til NAV.
JEG GÅR OFFENTLIG ut med denne saken, fordi jeg har levert skriftlig klage på aktuelle rådgivende lege tre ganger til NAV, hvorav en gang med kopi til NAVs hovedkontor.
Da NAV forholder seg taus til mine klager, antar jeg at NAV har til hensikt å verne om sin ukultur.
Dette er i så fall mer alvorlig enn en tvilsom rådgivende lege (…)
http://bit.ly/iMnC5s
ABABABABABABABABABABABABABABABAABECILS
Les også:
Hvem av oss skal få lov til å formidle virkeligheten bak “virkeligheten”?
http://bit.ly/2dW62P
Makten til og definere virkeligheten
http://bit.ly/hZQ5M5
LO, Arbeidstilsynet og NTL – Unnlatelser av hjelp mot overgrep fra Nav. Mail i saken.
http://bit.ly/9LkGgP
Maktens hellige haller – Våre kriminelle fastleger
http://bit.ly/jsxcKv
Varslere i fare. Bruker pressen oss som offerlam på vilkårlige premisser?
http://bit.ly/NatM0
Direktørene i Nav var de siste som ønsket å hjelpe, da det var de som sto bak maktmisbruket
http://bit.ly/9KlfzV
En av år 2012 viktigste kronikker
http://t.co/wk8mwVyt
Når den menneskelige lovgivning avviker fra fornuften blir den ond. Den mister sin karakter av lov og blir snarere en form for vold
http://bit.ly/ejaH4
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

2 kommentarer på “Er det på tide å skifte ut enkelte ansatte i Arbeidstilsynet?

  1. Tilbaketråkk: Om meg; Bakgrunn og historie. « Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

  2. Tilbaketråkk: NAV; “Ingen ønsker å stå fram med navn grunnet frykt for represalier fra ledelsen.” « Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

august 2009
M T O T F L S
« jul   sep »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 056 andre følgere

%d bloggere like this: