Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

NAV-direktør trekker seg


 

Andre artikler om saken:
Venninnene i Departementene
http://bit.ly/29cAWnD
Nav – Ingen ønsker å stå fram, av frykt for represalier fra ledelsen
http://bit.ly/AFuBO

Dagbladet 20.05.2009 – Derfor sliter NAV Oslo

Glad da sjefen gikk
Flere av de ansatte ble lettet over at Torild (Marie) Lien Utvik trakk seg som fylkesdirektør for NAV Oslo mandag denne uken, ifølge hovedverneombud Roger Larsen.
Hun var ganske upopulær.
http://bit.ly/z497m
Nav-direktør for Oslo Torild Lien Utvik var en av aktørene som jeg politianmeldte sammen med direktør Saglie for ignorering av varsling om misligheter innenfor NAV og deres samarbeidspartner OPT:
Direktør Saglie, politianmeldelsen og fortsettelse av utdrag fra alle mail han mottok – og ignorerte, om maktmisbruket som pågikk
http://bit.ly/bVsCBM
Hun reagerte overhodet ikke på mailene jeg sendte henne der jeg fortalte om ekstreme avvik fra stillingsinstruks og ba henne gripe inn i det misbruk av myndighet jeg erfarte, hvis sammenfatning står å lese her:
Direktørene i NAV var de siste som ønsket å hjelpe, da det var de som sto bak maktmisbruket:
http://bit.ly/9KlfzV

 

ANDERSS

Videre klage på dette gikk til Kommunaldirektør Bjørg Månum Andersson.
24.01.2008 sendte jeg kopi av hele den lange klagen på forholdene i NAV og OPT som jeg allerede hadde sendt fylkesdirektør for Oslo, Torild Lien Utvik (belyst i posten over), til Andersson, som jeg trodde at ville være den personen som først og fremst ønsket å rydde opp i dette.
Utdrag; «Jeg tillater meg å sende denne saken til Dem for vurdering, og for å opplyse om graverende maktmisbruk som har blitt utøvd av enkelte aktører innenfor NAV / OPT overfor meg.
Jeg vil tro at De er en av de rette aktørene å sende denne informasjonen til, ut fra beskrivelsen over:
Det er De som har det overordnede ansvaret for å dele ut økonomisk tilskudd til bydelene ut fra lokale behov, og å påse at tiltakene gjennomføres i tråd med bystyrets- og byrådets overordnede styringssignaler.
– Jeg ønsker nettopp derfor å opplyse Dem om grove misligheter som tar plass i omtalte tiltak.
Saken er allerede sendt en rekke aktører, ministere og statsråder, fylkesdirektør Torild Lien Utvik for NAV Oslo opprinnelig, og en rekke medier.  Erling Lae, Sylvi Listhaug og Bjarne Håkon Hanssen er noen av de ca. 15 personene som har mottatt kopi av denne – uten å foreløpig personlig ha gitt meg et eneste tilsvar på at saken en gang er mottatt på snart en måned nå.
Jeg er svært sliten og har for lenge siden nådd langt over grensen for maksimal stressbelastning.
De behøver å kjenne til overgrepene, og jeg tillater meg derfor å lime inn under her de viktigste elementene i utdrag fra saken over 31, sider. Allikevel er denne sterkt forkortet. Samtlige dokumenter vil selvfølgelig utleveres Dem hvis ønskelig (…)».
Ingen reaksjon.

 

Allmuen blir slett ikke hørt, og i dette tilfellet –  spesielt ikke når Utvik som var innklaget, hadde et tett og nært samarbeide med Månum Andersson;
NAV-mottaket åpnet – Publisert fredag 20. juni 2008
http://bit.ly/bVhwSN
Bak fra venstre står de som har ansvaret for denne opplæringen; Fylkesdirektør i NAV Torild Lien Utvik, og kommunaldirektør Bjørg Maanum Andersson…

 

bilde
NAV St.Hanshaugen offisielt åpnet
http://bit.ly/cPgajp
Publisert 21.04.09
«Kommunaldirektør Bjørg Månum Andersson og Fylkesdirektør Torild Lien Utvik hadde den store gleden av å klippe den røde snora å erklære NAV St.Hanshaugen som offisielt åpnet».
Utvik og Maanun NAV ST.Hans Haugen

Frifagbevegelse.no 20.05.2009: NAV-direktør trekker seg
Fylkesdirektør Torild Lien Utvik i NAV Oslo trakk seg fra sin stilling mandag denne uka.
Torild Lien Utvik hadde, før hun trådte inn i stillingen i 2006, lang fartstid fra Oslo kommune.
Hun har vært byråd både for arbeid og sosiale tjenester og for barn og utdanning i hovedstaden.
http://bit.ly/297EC8j

 

ATORILDLIENUTVIK
STATSMINISTERENS KONTOR
Det norske statsråd 1814 –
II Departementer og embeter
Kommunal- og arbeidsdepartementet (1964-1990)
Personlig sekretær (1971-1990)
1979-1980: Torild Lien Utvik
http://bit.ly/OgT7Cp
REGJERINGEN.NO
Odvar Nordlis regjering
15. januar 1976 – 4. februar 1981
Utvik, Torild Lien, stud. jur.
Personlig sekretær 23. januar 1978, Justis- og politidepartementet.
Kommunal- og arbeidsdepartementet 17. oktober 1979.
Permittert 1. september 1980.
Avskjed 3. oktober 1980.
http://bit.ly/TbhcMM

 

04.05.1995: Oskar plager Rune G.
Heidi Egede-Nissen
Kommunerevisjonen går ikke god for sosialhjelpsregnskapet
Kommunerevisjonen advarer på ny mot risiko for feil, uregelmessigheter og misligheter i sosialhjelpsutbetalingene i Oslo.
Årsaken er nok en gang svakheter i sosialhjelpssystemet Oskar.
Samtidig sitter kommunen på 25 millioner kroner som bystyret i fjor bevilget til maskinopprustning i bydelene.
Innkjøp av UNIX-maskiner til bydelene skulle få Oskar til å fungere bedre.
Ett år etter at bystyret bevilget pengene har ikke byrådets IT-rådgivere gått til innkjøp av den nødvendige maskinvaren.
Fem-seks bydeler har imidlertid tatt skjeen i egen hånd. De har allerede kjøpt UNIX-servere, men ønsker utgiftene refundert fra sentralt hold.
Mange bydeler er frustrert over at den kommunale kværna i Rådhuset maler for langsomt. Og imens ruller problemene med Oskar videre.
Dette er tredje år på rad Kommunerevisjonen i Oslo påpeker svakheter i sosialhjelpssystemet Oskar og tilhørende manuelle rutiner ved sosialkontorene (…)
Saken er i første rekke en het potet for Torild Lien Utvik, byråd for arbeid og sosiale tjenester, men også finansbyråd Rune Bjerke har et direkte ansvar for den regnskapsmessige siden av Oskar.
Til syvende og sist er det byrådsleder Rune Gerhardsens ansvar at Oslo kommune etter fem år med Oskar ennå ikke har greid å temme systemet (…)
http://bit.ly/SCq5RT

 

NAVV

Vedrørende datasystemet «Oskar», så må jo det fungere enda dårligere nå i 2014 enn i 1995, siden innklagede og politianmeldte saksbehandler Line Tunsve ved Nav St.Hanshaugen sosial påstod i tapet telefonsamtale at hun overhodet ikke hadde anledning til å sjekke kontaktinformasjon i mine mail til henne der var spesifisert at de kun måtte ringe meg på hjemnummeret. Allikevel fortsatte hun å ringe meg på mobilen.
Hennes «begrunnelse»:
«Det er det nummeret som ligger øverst i Oskar»!:
22.02.2014 – Nav St.Hanshaugen sosial – Lydopptakene
http://t.co/3poMZUDgVE

 

ATORILDLIENUTVIK
30.04.2003: Kvinner skal styre bydelene
Torild Lien Utvik (55 år) er tilbudt stillingen som bydelsdirektør i ny Bydel 11 som består av bydelene Romsås og Grorud. Hun har 2. avdeling jus og har vært bydelsdirektør i Bydel Ekeberg-Bekkelaget de siste fem årene.
Lien Utvik har vært bydelsdirektør i til sammen ni år og har tidligere hatt samme funksjon i Bydel Romsås og i Bydel St. Hanshaugen-Ullevål.
Hun har til sammen 17 års erfaring fra Oslo kommune og har tidligere blant annet vært kontorleder i Bydel Stovner og kultursjef i Bydel Østensjø.
Lien Utvik har også erfaring som politisk rådgiver både i Justisdepartementet og i Kommunaldepartementet, som Byråd for barn og utdanning og som Byråd for arbeid og sosiale tjenester.
http://bit.ly/SCqQdK

 

 

Utdrag fra bloggposten 02.03.2014: Politiker: Dårligere service for brukerene er ene og alene NAVs ansvar!
I 2008 skrev jeg som vist til Listhaug – men Andersson er den som svarer for henne …
Jaja.
Er det jeg som har misforstått lovverket jeg viste til over, eller må Andersson gå?
I mellomtiden får en se på hvilke «venninner» hun har – blant annet innklagede daværende direktør i Nav – Toril Lien Utvik:
http://t.co/wxUWgsUwFf
OSLO KOMMUNE  – BYRÅDET GJENNOM TIDENE:
År 2008 – Sylvi Listhaug (Frp) – Velferd og sosiale tjenester
http://bit.ly/292MGsd

 

14.03.2014 – Kvinne tente på seg selv på Nav St.Hanshaugen
Vår korrupte journaliststand ser ikke lenger enn til sjefspisken og fredagspilsen, og ihjeltier en personlig tragedie som nesten ikke er å ta innover seg, mens Navbastionen atter en gang får den fulle og hele oppmerksomhet – og strategisk unnlatt er et kommentarfelt! (…)
http://bit.ly/1fYhtTG
26.01.2014 – Til Arbeidsminister Robert Eriksson
Jeg skal dø lenge før tiden fordi jeg på snart 6. året – (og uforskyldt) er mottaker av minste sosialhjelps norm med alvorlige sykdommer i bunn. Det bekymrer meg stort, for jeg har barn!
Og ingen hjelp er det å få – tvert i mot.
Jeg er en varsler: (…)
http://bit.ly/1e7wos2
25.02.2014 – Vanlig kost for Navansatte
Hvem blir det neste offeret Eriksson – og på hvilken side av det kabylske hus vil vedkommende befinne seg!?
De faktiske forhold dreier seg altså om liv eller død – legg deg det på minnet!
http://t.co/tO63vFYe0C
Nav – Uten sanksjonsmuligheter?
http://t.co/R7mqt5d8gB
Nav har ignorert Stortingets krav – Hvordan er dette muliggjort?
SPILLET FOR GALLERIET:
http://bit.ly/1gbHFbU
http://bit.ly/1kG8kBi
Sosialhjelpsnormen må heves:
http://t.co/FVqwWf2uoX
Innlegg fra Navgruppa på Facebook – Del 1
http://bit.ly/1qN5Mm5
Innlegg fra Navgruppa på Facebook – Del 2
http://bit.ly/NpiKGH
04.03.2014 – Handlekraftig eller handlingslamma – Kritikk av Nav, slettet igjen!
http://bit.ly/1eSrobL

 

 

ABEHAUGEN

Nav forvaltning St.Hanshaugen – Sølvi Kristoffersen ignorerer flere innstillinger fra Advokat
Sølvi Kristoffersen ved Nav Forvaltning avslår min søknad om uføretrygd 12.12.2013!
Hun tar kun overgriperens «Rapport» til inntekt og raser forøvrig helt tilbake til begynnelsen av hele saken – og holder seg der!
http://t.co/u5eiFV10xV
Sosialtjenestens systematiske avvik og Fylkesmannens fravær av konkret inngripen
http://bit.ly/sa6v67
LO, Arbeidstilsynet og NTL – Unnlatelser av hjelp mot overgrep fra Nav. Mail i saken.
http://bit.ly/9LkGgP
LISTEN OVER ALLE BLOGGPOSTER
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

august 2009
M T O T F L S
« jul   sep »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 057 andre følgere

%d bloggere like this: