Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

«Presset til taushet» Del 2 av 2;


090_utsnitt

Utdrag fra Del.1;

https://sommer17.wordpress.com/2009/08/03/130/
(…) Det hele blir ganske stygt på telefonen. NAV-lederen i Arendal får anledning til å kommentere de ”feil” han mener det er i stykket, han ringer pressesjefen igjen som vil ha følgene sitat på trykk:
”NAV kan ikke stå inne for det som står i artikkelen”.
“Vi skal trykke saken likevel”.
Det vi ikke vet er at vårt vitne i saken nå innkalles i all hast til kommunen, uanende om hva som venter ham, går han alene.
Så kommer dødsstøtet.
Klienten sender følgende tekstmelding til journalistens mobil: Dere må stoppe artikkelen».
Vi ringer klienten tilbake, en psykiatrisk sykepleier tar hans telefon og spør om artikkelen er stoppet, hun vil ikke oppgi navn når journalisten spør, men gir telefonen til klienten.
Journalisten sier til klienten at han skal svare kun ja eller nei på følgende spørsmål i telefonen.
– Har du blitt presset til å sende tekstmeldingen?
– Ja, svarer han (…)

IMG_7211

Ved en ren tilfeldighet fant jeg lagret på min PC store deler av resten av den særdeles stygge overgrepssaken som jeg satte inn i Del.1, som ellers har blitt slettet fra samtlige søkemonitorer på nettet etter det jeg har forstått.
Her er den;
«Rådmannen ber om tilsyn»
Vi må kreve full åpenhet
”Freddy de Ruiter, Ap, sier han gjennom en årrekke har fått henvendelser fra mennesker som hevder at de har blitt trua av folk i offentlige lederstillinger i Aust-Agder som indirekte eller direkte misbruker makten sin på en måte som oppleves som truende.
– Det skal være fullstendig åpenhet. Maktmisbruk og trusler bør få konsekvenser. Hvis det er noen som helst mistanke om tvang eller skjulte beviser, bør dette granskes og også politianmeldes, sier de Ruiter.

ABverdier

Ytringsfrihet
Han mener det skal utrolig mye til for å stoppe en artikkel fra pressen.
– Vi må være systematiske og bidra til å bedre systemet.
Et system som skal være til hjelp for personer, det skal ikke være slik at man føler seg motarbeidet, sier han.
De Ruiter mener personer som motarbeider ytringsfriheten bør finne seg noe annet å gjøre.
– Gjennom mange år har jeg fått henvendelser av mennesker som hevder at folk i offentlige lederstillinger i Aust-Agder indirekte eller direkte misbruker makten sin på en måte som oppleves som truende, sier stortingsrepresentanten hardt.
Ukultur
Han mener Aust-Agder preges av en ukultur, men det er ikke det eneste fylket, påpeker de Ruiter. Generelt tror han det offentlige har en lang vei å gå.
Få kjenner til aktuelt lovverk.
Alle skal ha en mulighet til å påpeke feil og mangler ved et system, rett til å si ifra.
Hvis man får saken inn i rettsapparatet står menneskets rettssikkerhet meget sterkt hvis de har opplevd en hendelse der de føler de har blitt truet til taushet. Derfor er det viktig at så mange som mulig sier ifra, mener han.
Jeg har tro på ytringsfriheten. Vi trenger et bedret system. Ledere må tørre å være åpne, evne og håndtere kritikk og åpne for innsyn, særlig i tilfeller der vedkommende ønsker det selv.
Mange mener politikere ikke skal ha en mening om temaet, men vi må bry oss, tørre å ta standpunkt i saker, også innen forvaltning på statlig, regionalt og lokalt plan. Vi må bry oss, og hvis ledere gjør feil må de være ydmyke, avslutter de Ruiter”.

images

«Presset til taushet»

Bruker sykdommen til egen fordel.
”Leder for Mental Helse Arendal, Morten Gård, synes håndteringen av saken til vårt vitne er en skam. Han er meget kritisk til både NAV og kommune i saken til klienten.
Det må være lov å sette spørsmålstegn ved en organisasjon som ikke fungerer for brukeren, hva er det de er så redde for, spør han.
Gård har førstehåndsinformasjon om at vårt vitne ikke er den eneste som har møtt et skremmende NAV.
Det går ikke an å ture frem på denne måten.
Hvis vi stiller kritiske spørsmål til NAV, gir det dem rett til å bryte ned et menneske, spør han igjen og legger til at deres arbeid er å bygge opp personer. Han spør også hvor det er blitt av taushetsplikten mellom kommune og NAV.
Kan noen bare ringe seg imellom å snakke om en person, fordi han har tatt kontakt med en journalist?
De rotter seg sammen, mener Gård som sier de alt for ofte bruker sykdommen til psykisk syke som et skjold til egen fordel.
Møtet med NAV avvæpner alt mot for å finne veien til mestring, det skal jo være omvendt, sier hun og legger til, når du trekker kølapp, står der blottlagt og møter et kaldt menneske, da føler du deg liten, avslutter hun”.
ABIE
(Jeg anfører): Videre i artikkelen, kommer det frem at en rekke politikere ble stilt spørsmål rundt denne konkrete saken.
Tilbakemeldingene som følger er svært varierende, fra de mest oppegående handlingsrettede og imøtekommende, til de som velger å utvise den største unnfallenhet og motvilje;
Alt fra de som har vært bortreist på ferie og tilsynelatende ser ut til å ha glemt sine leseferdigheter, til de som skriver rett ut at de overhodet ikke ønsker å kommentere saken.
Her får man i alle fall et godt innblikk i ”hvem som er hvem”;
Senterpartiet (til slutt) med deres «Det som helt tydelig kommer fram av saken er at det her er underbemanning» forstår jeg slett ingenting av.
«Flertall krever granskning».
http://www.arendals-tidende.no/nyhet.cfm?nyhetid=3494

img650x367

Tilbakemeldingene fra politikerne;

1: Jeg har 20 år bak meg i psykiatrien. Generelt er det meget lett å ta fra mennesker med psykiske lidelser deres meninger og sannhet, som kan og ofte er annerledes enn andres. Men etter min mening er hver enkelts mening og sannhet riktig for den det gjelder. Den skal respekteres.
Høflighet og respekt er en selvfølge. Det er også viktig å hjelpe folk i forhold til deres egne behov. Det er ofte en god begynnelse.
Det er fint at Arendals Tidende ikke stoppet saken. Åpenhet er en selvfølge. Departementet har også pålagt NAV og hjelpe til slik den enkelte vil og ønsker.
Så hvis en person kommer til NAV må de gi ”kunden” et skikklig tilbud.
Det å bli truet av noen i offentlig og privat sektor hører ikke hjemme noen plass.
Husk han som var høyrøstet inne på NAV. Han fikk 5000 i bot.
Hvor stor må boten bli for de som truer mennesker som kommer for å få hjelp. (!!!)
2: Saken er alvorlig, jeg mener likevel at de impliserte parter kan ordne opp selv nå som slike saker er mer offentlige. Jeg mener politikerne i Arendal, fylket og stat må prioritere psykiatri. Nå har vel prioriteringen vært bygg og anlegg. Nå må det bevilges penger til aktiv behandling slik som mennesker med psykiske lidelser ønsker.
Eldrup Hansen, Ap, Arendal Bystyre

images

1: Hvis det stemmer det som står i artikkelen er dette en meget alvorlig
sak. Avisen må ha rett til å skrive hva den mener er viktig at leserne bør vite. Farer den med direkte løgn må den stå for dette i ettertid. Den må følge god presseskikk.
2: De påstandene som kommer opp i nevnte artikkel må granskes av et nøytralt organ.
Folk skal ikke presses til taushet av det offentlige.
4: Hvis det stemmer som avisen påstår er dette ingen sak som bare skal løses mellom avisen og de offentlige organer som er nevnt, da er det en sak hvor alle forhold må lagges på bordet uten at det går ut over taushetsbelagte forhold og personvernet. Kommunens ledelse må kunne komme med sin versjon av saken.
6: Freddy de Ruiter er en politiker som tar folk på alvor, og jeg tror nok han har sendt uro-meldinger lengre opp det politiske systemet.
7: Som folkevalgte er vi også arbeidsgivere for de offentlig ansatte, og det er vår plikt å høre på dem før vi tar stilling til det avisen påstår.
Ole Mikalsen, Ap, Aust-Agder Fylkesting

images

1: Er sterkt i mot møter i lukkede rom, det er uheldig for kommunens rykte.
2: Svaret er NEI. NAV må gå i seg selv og granske sine rutiner.
3: Løses av de som er involvert i saken og ikke trekke inn eksterne elementer.
4: Siden kommunen allerede har involvert seg i saken må de være med på opprydningen.
6: Freddy de Ruiters utsagn er meget skremmende.
Som politiker har jeg også hørt liknede uttalelser så det er på høy tid å få denne saken opp i lyset.
7: NAV- må gjennom en nøye granskning for å få prosessene på plass.
Kåre G. Knudsen, Pp, Arendal bystyre
1: Hvorfor i all verden skal de stoppe denne viktige saken. Det er på tide at den blir «rusket» opp i. Det klages over NAV over det ganske land.
2: NAV må granske sine rutiner bl.a. for å se om de har rett person på rett sted.
3: Blir det offentlig granskning av denne saken må den granskes av en ekstern gruppe. «Ikke bukken til havresekken«.
Skjønner ikke hvorfor denne saken er oppstått. Pressen fikk adgang til møtet (hvorfor ikke- NAV burde jo ikke ha noe å skjule eller hva?)
4: Ellers siden det nå er blitt en sak bør den løses av de som er involverte i saken.
5: Siden kommunen allerede har involvert seg i saken må de være med på «ryddeprosessen».
6: Freddy de Ruiters utsagn er meget skremmende. Jeg kan bare bekrefte at jeg også, som politiker, har fått mange henvendelser i forhold til NAV.
7: Det er tydelig en stor jobb som må gjøres her. Man må komme til bunns i saken og sørge for at denne klienten får en rettferdig oppfølgning og at slike episoder ikke skjer igjen. Håper han får en beklagelse fra NAV.
Ingrid Skårmo, Frp, Arendal bystyre og Aust-Agder Fylkesting

images

1: Vanskelig spørsmål. Ja, hvis formålet var å løse saken internt.
4: Det beste er at dette løses internt. Hvis det ikke lar seg gjøre, så får man vurdere hva som skal gjøres.
Forstår at dette er ikke et enkelt tilfelle, så det er fint det settes fokus på utfordringene.
Men det kunne vært ønskelig at det ble gjort på en annen måte. Det kan jeg ikke uttale meg om. Det viktigste er at det blir en god løsning.
6: – Da regner jeg med at han har fulgt opp dette, og gjort noe med problemene for lenge siden.
7: – Få en god løsning for alle de det gjelder. Men det betyr ikke at alt skal ut i det offentlige rom.
Tone Helene Strat, Krf, Arendal bystyre og Aust-Agder Fylkesting

574573-team-of-executives-carrying-puzzle-pieces--conceptual-illustration

1: Nei. Det er helt uholdbart å forsøke å stoppe den frie presse på en slik måte. Jeg er skuffet og overrasket over måten de har opptrådt på.
2: Denne saken er så alvorlig at den bør granskes. Maktmisbruk som dette må få konsekvenser.
3: Jeg tror det vil skape mer tillitt til systemet om man slipper inn eksterne granskere.
4: Dette er ikke en intern sak. Dette handler om en ukultur i offentlig forvaltning som må brytes ned. Offentlig forvaltning er til for å hjelpe mennesker. Det vi er vitne her er det stikk motsatte, derfor er saken alvorlig.
5: Jeg forventer at administrativ ledelse i kommunen tar tak i dette.
6: Det er ikke overraskende. Jeg har selv også fått mange hendvendelser knyttet til liknende saker. Denne konkrete saken er nok dessverre bare et tilfelle i en lang rekke av overgrep gjort av autoriteter i offentlig forvaltning.
7: Nå må vi først få en gransking, og få på bordet hvordan saksbehandlerne i NAV håndterer sine klienter. Deretter må vi få oss forelagt en rapport, og da vil vi kunne se hva aktuelle tiltak vil kunne være.
Gjermund B. Røysland, Ap, Arendal bystyre

images

1: Ytringsfriheten er noe av det viktigste menneske kan ha, og det er helt sykt at offentlig ansatte kjemper mot den.
2-3: Dersom det er riktig, at kommunen har prøvd stoppe saken, kan ikke kommunen ha noe med en slik granskning gjøre. Selvfølgelig må saken granskes.
5: Ja, og den bør inneholde en beklagelse.
6: Da syns jeg han har vært feig som ikke har tatt det opp. Han er stortingsrepresentant, og har således stor tyngde. Hvis jeg hadde fått slike henvendelser, hadde jeg tatt det opp med en gang.
Åshild K. Haugland, Frp, Arendal bystyre
1: Det var feil av Rådmannen og hans medarbeidere å prøve å stoppe innlegget i avisa!
2: Denne saken kan IKKE Arendal kommune granske selv. Dette er bare EN av mange saker! (Flott)!
3:Så lenge personen det er snakk om ønsket å ha pressen tilstede og saken er løftet ut må den behandles deretter. Full åpenhet dersom det gagner brukere av NAV. Ledelsen må ta det som har skjedd i denne saken tungt innover seg fra a – å. Saker må ikke behandles på en slik måte. Det er under enhver kritikk!
5:Ledelsen må legge seg fl at og si at vi skal gjøre alt vi kan for å hjelpe til i denne saken samt å legge til rette for at andre ikke skal oppleve noe liknende!
7:Det er viktig at kommunen, fylket og Stortinget ser på NAV på nytt. Denne saken er bare en av mange. Møte med NAV er en påkjenning for mange. Det skal det jo IKKE være. Politikerne må ta affære sammen med ledelsen i kommunen – Stortinget.
Slike forhold kan vi ikke være bekjent av å leve med i Norge!
Knut Mørland, KrF, Arendal bystyre

images

1:Min kjennskap til saken er kun gjennom Arendals Tidendes beskrivelse.
Jeg har derfor ikke tilstrekkelig faktakunnskap til å «dømme» i denne saken. På generelt grunnlag mener jeg det er viktig å verne om ytringsfriheten. Dersom enkeltmenneskers rett til ytringsfrihet blir krenket av for eksempel offentlige instanser, er dette ikke akseptabelt. Det er i så fall bra at media avdekker slike forhold.
2: Som fylkestingspolitiker kan jeg ikke se at Aust-Agder fylkeskommune skulle være part i denne saken, ei heller som kontroll- eller tilsynsmyndighet. Det må etter mitt syn derfor være opp til de involverte parter å vurdere videre oppfølging av saken.
Tellef Inge Mørland, Ap, Aust-Agder Fylkesting
1-7: Jeg har vært bortreist de siste dagene og har derfor ikke fått lest noe om denne saken. Har fått vite at gruppelederen i Venstre i Arendal har bedt om en redegjørelse i førstkommende møte i omsorgskomiteen. Hva vi i Venstre vil gjøre med saken er avhengig av de opplysningene som fremkommer der.
Marianne S. Lyngvi, V, Aust-Agder Fylkesting
1-7: Saken er interessant, men det må bero på en misforståelse at dette sendes til fylkestingets medlemmer. Vi er ikke ansvarlige for NAV Fylke. Jeg synes derfor ikke det er naturlig for meg som fylkespolitiker å uttale meg.
Jon Olav Strand, KrF, Aust-Agder Fylkesting

images

1-7: – Jeg må tilstå at jeg har ikke fått lest lørdagens avis særlig godt. Jeg har også vært opptatt . Jeg synes derfor ikke jeg har anledning til å svare nå – fristen er for kort og jeg for dårlig forberedt! Selve saken dere reiser er viktig for samfunnet vårt.
Yngvar Langås, Ap, Arendal bystyre
Sanjin Salahovic, uavhengig representant i bystyret, har svart med en kronikk som kan leses på våre meningssider i neste utgave.’
1-7: Som kommune og fylkespolitiker har jeg stor tro på NAV reformen og håper at vi sammen kan lykkes for å få dette til å fungere.
NAV-kontorene er sentere for tjenester levert av stat og kommune og er ikke på noen måte en aktuell sak for oss som fylkespolitikere å gå inn i.
Derimot vil jeg som kommunepolitiker kunne ha synspunkter i egen kommune.
Sakene som behandles der er sammensatte og ofte vanskelige saker, og det ligger mange opplysninger til grunn for behandlingen og det endelige resultat. Sakene skal behandles med stor respekt for personvernet både for brukerne og de ansatte. Det er derfor heller ikke mulig eller riktig å kommentere denne saken.
Høyre er klar på at det må settes inn store ressurser på å hjelpe brukerne av trygd og sosiale tjenester vekk fra den situasjonen de er i. Vi vil at alle skal få en reell mulighet.
NAV er således en god mulighet ved at brukerne møter et samlet virkemiddelapparat på ett sted. Det er viktig at alle opplever samtaler her preget av gjensidig respekt og vilje til å finne individuelle og gode løsninger.
Arne Thomassen, H, Aust Agder Fylkesting

images

1:Jeg har vært bortreist på ferie hele uka og etter en kort gjennomlesning i dag finner jeg det vanskelig å gi et klart svar på om dette er rett eller galt.
Generelt må det være særdeles viktige og spesielle grunner for å stoppe avisen i denne saken.
2: Saken bør absolutt gås grundig gjennom for her må det ligge noe bak som ikke er kommet fram.
3: Dette er en prinsipiell sak, og derfor ikke bare et internt anliggende.
4: Kommunen får selv bestemme hva de vil gå ut med på egenhånd. Ingen i det offentlige må selvfølgelig misbruke sin makt!
5: Alle involverte inkl. avisen må sette seg ned sammen for å bli enige om hva som er sagt og ikke sagt i denne saken, og så få alle opplysninger på bordet.
7: Etter det bør alt som kan off. gjøres uten å skade noen, off. gjøres.
Fylkesvaraordfører i Aust Agder Fylkesting, Oddvar Skaiaa, KrF

images

1: Det er viktig at pressen setter søkelyset på eventuelle mangler innenfor offentlige systemer.
Ytrings- og pressefriheten skal stå sterkt, men den bør ikke bli brukt til å krenke andre.
Jeg mener imidlertid ikke det er riktig av meg å uttale meg så veldig spesifikt om denne konkrete saken, uten å ha tilstrekkelig informasjon fra begge parter.
2: Noen generelle refleksjoner: Det er en forutsetning at alle, uavhengig av bakrunn og livssituasjon, skal bli møtt med respekt og likeverd i det offentlige systemet, og spesielt innenfor et apparat som er til for å hjelpe dem.
Det er ikke riktig at man skal bli presset til taushet.
Hvorvidt dette har skjedd slik det kommer frem i artikkelen lørdag, kan jeg ikke uttale meg om, da jeg hverken har tilstrekkelig bakgrunnsinformasjon eller har hørt saken fremstilt fra alle involverte parter.
3: Ellers bør det være positivt for både klient, NAV og kommunen at saken belyses videre, og at eventuelle saksbehandlingsfeil blir rettet opp i. Det bør tilstrebes så mye åpenhet som mulig, utenfor det som innbefattes av taushetsplikten.
Line Haugland, Ap, Arendal bystyre
Jeg ønsker ikke å kommentere saken.
Kristoffer Lyngvi, H, Fylkestinget

images

Etter deadline, tirsdag morgen ankom dette svaret på spørsmålene stilt i saken fra Sp.-:
Senterpartiet har valgt å komme med et felles svar på deres henvendelse.
Generelt mener vi media skal være litt forsiktig med saker som er underlagt taushetsplikt, som denne, da ingen i «systemet» kan ta til motmæle og evt. korrigere noe av det som kommer frem (pga. taushetsplikten de har).
Vi kjenner ikke denne saken fullt ut fra begge sider, men dersom saken er slik den er framstilt, kan det virke som om det er grunnlag for at saken granskes i et dertil egnet organ.
Det som helt tydelig kommer fram av saken er at det her er underbemanning.
Vi mener det er noe av det viktigste å følge opp videre, – rett tidig saksbehandling og oppfølging må være på plass.
Manglende ressurser og frister som ikke holdes er ikke holdbar
Tarald Myrum, Aud Angelstad og Kåre Gunnar Fløystad i Senterpartiet.
Del 1.
http://bit.ly/12JFi84

ABELPRA

Les også postene:

For syk til arbeid er fastslått. Nektes uføretrygd!
http://bit.ly/WvZRyL

Kongens nyttårstale 2013

http://t.co/mPjzdKHski
Lydopptak av grove gjengjeldelser etter varsling, stanset. Nav og OPT:
http://t.co/mPjzdKHski
Nav forvaltning – Sølvi Kristoffersen ignorerer flere innstillinger fra Advokat
Sølvi Kristoffersen ved Nav Forvaltning avslår min søknad om uføretrygd 12.12.2013!
Hun tar kun overgriperens «Rapport» til inntekt og raser forøvrig helt tilbake til begynnelsen av hele saken – og holder seg der!
http://t.co/u5eiFV10xV
Advokat om min Navsak: “Myndighetsmisbruk Big Time!” – Har du bevis kan dette bli “sprengstoff” i pressen”!
http://t.co/lPadlwHj
Sosialtjenestens systematiske avvik og Fylkesmannens fravær av konkret inngripen
http://bit.ly/sa6v67
Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?
http://bit.ly/101QCi2

 

Listen over alle bloggposter:

http://bit.ly/hwKs7V

Reklamer

Én kommentar på “«Presset til taushet» Del 2 av 2;

  1. Tilbaketråkk: Informasjonen som knebles i det offentlige rom. (Bloggvalget og oversikt over alle mine blogger); « Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

august 2009
M T O T F L S
« jul   sep »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 056 andre følgere

%d bloggere like this: