Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt.

Nav og myndighetsmisbruk

Mottar vi den hjelp som de frivillige organisasjonene lover oss?


Abgjengen

Sosialkriminaliteten florerer, og det er lett og overkjøre de vanskeligste stilte av oss, da de i tillegg til dårlig økonomi er rettsløse.
Ingen kommuner utbetaler de fattige sitt rettsmessige livsopphold, de fleste kommunene beholder rundt halvparten av de fattiges penger for seg selv.
Det viser bare at det sitter mye tomfyll i viktige stillinger, som tar opp plasser der oppegående mennesker med ryggrad burde sitte.
Velferdsalliansen har tidligere understreket at det er politikerne i Arbeids- og sosialkomiteen i Stortinget som må stoppe denne sosialkriminaliteten, og vedta at alle i Norge som er avhengige av offentlig pengestøtte skal ha et livsopphold som tilsvarer SIFO-nivået (…):
http://bit.ly/clqjjn
Frivillige organisasjoner fikk midler både i 2008 og 2009 for å sette fokus på fattigdom.
Hva har kommet ut av det?
Personlig har jeg aldri sett mindre oppmerksomhet på norsk fattigdom enn nettopp i tiden som har gått etter at pengene ble utdelt!
Fire utvalgte organisasjoner fikk driftsstøtte.
Pengene er fordelt, og kommer utenom de midler organisasjonene har søkt om gjennom kapittel 620.70 i statsbudsjettet;
6 millioner: Batteriet, Kirkens Bymisjons servicekontor for frivillige organisasjoner. 2 millioner: Velferdsalliansen. 300 000: Stiftelsen Rettferd for taperne. 500 000: Organisasjonen KREM – Kreativt og mangfoldig arbeidsliv. 500 000: Foreningen Fattignorge: 500.000
Talsperson for Fattignorge påpeker at midlene mottatt ikke vil medføre mer forsiktighet der de mener det er riktig å fremme kritikk mot regjeringen, og at de vil takke nei den dagen det ligger politiske føringer bak et tilskudd.
(Jeg innskyter: I forbindelse med overnevnte ytring, les posten «Protest mot læringskonferansen “Fortell det til NAV”):
http://bit.ly/c598mk
(Forts): De roser regjeringen for at det endelig blir tatt grep som både er synlige og som en gang for alle signaliserer at man er helt avhengig av kompetansen og erfaringene fra brukerorganisasjonene.
Mandag 31. mars 2008 ble det avsatt en pott på 10 mill til brukermedvirkning.
Dette dreier seg om et kontaktutvalg med personer fra brukerorganisasjonene som skal samle innspill til et dialogforum som skal ha jevnlige møter med politiske ledelse/ minister der sakene fra kontaktutvalget fremmes;
lying-politician-copyright3
”Vi er opptatt av at det også blir en løpende tilbakemelding fra byråkratiet om hva de vil gjøre, hvor langt de har kommet og hva resultatene er”.
http://bit.ly/bzWs4W
Det har stått dårlig til med den lovnaden.
Og hvorfor presenterer Rønning tallene over, når tallene på Arbeidsdepartementets sider ser ganske annerledes ut?
Der informeres det om at Fattignorge mottok hele 800.000 i 2008, og ikke 500.000 som Rønning anfører.
Videre mottok KREM ikke 500.000 men 700.000, Rettferd for taperne mottok ikke 300.000 men 3000 000 altså 3 millioner, og Velferdsalliansen mottok ikke 2 millioner, men hele 4,2
Fra
Pressemelding, 27.05.2009
Nr.: 72
http://bit.ly/E1zw8
Hvem er det som sitter inne med den riktige versjonen?
AGEORGG
Tirsdag 12.05.2009 informerer Fattignorge; ”Det skjer så mye rundt foreningen for tiden at det har blitt alt for lite oppdatering på hjemmesiden.
Dette jobber vi for å finne løsninger på.
En ny hjemmeside med mer video- og lydklipp er godt på gang.
Vi tor også vi har funnet en person som kan ha ansvarert for oppdateringen”.
http://www.fattignorge.no/
Jeg kontaktet Fattignorge på e-post 24.03.2008 og spurte om det var noe de kunne gjøre for å få belyst innleggene mine ytterligere for flere vedrørende artikkelserien jeg nettopp hadde startet på AD rundt maktmisbruket jeg erfarte fra Nav.
Jeg oversendte omfattende informasjon rundt saken, og mottok straks svar fra Georg Rønning om at han var interessert i å ta et møte med meg umiddelbart:
Hei, har skumlest og det du skriver er dessverre bare en bekreftelse på at når ting går galt i systemet får det så enorme menneskelige konsekvenser. Dette er noe av det som opprører meg mest. Vi jobber også med psykologer for å sette fokus nettopp på de psykiske belastninger man utsettes for.

Jeg kan tenke meg å lufte dette litt blant mine samarbeidspartnere og finne en angrepsvinkel.

Vi har et bakteppe få er klar over.

Lover selvsagt ikke noen snarlig løsning, men jeg vil svært gjerne få en prat med deg så fort som mulig. Jeg vet ikke hvor du bor, men om det er i Oslo-området må vi vel finne en løsning.  Jeg tror jeg
har en del ledig i morgen etter 14.00 og torsdag også etter 14.00. Fredag har jeg åpen fortsatt. Reiser hjem til Ålesund ca. 22.00. Du kan gjerne ringe meg på 99396666. Er forresten på Gardermoen tirsdag go
onsdag om det er lettere for deg.

Georg hilser

Møtet varte i to timer, og tok plass på hotellrommet til Rønning på gamle hotell Bondeheimen 27.03.2008.
Der forteller han meg blant annet at selv visste han ikke det dugg om saken jeg hadde gående med Nav, han hadde ikke lest den.
Da jeg måtte ha sett ut som et stort spørsmålstegn, forklarte han at det var hans samarbeidspartnere som hadde lest saken og anbefalt ham å kontakte meg straks.
Jeg var veldig forventningsfull, men størstedelen av de to timene, sitter han bare der og legger ut om alt det Fattignorge står for, og at det er på trappene nå at de skal bli innvilget flere millioner.
ABFEIGGG
I løpet av samtalen spør jeg om min sak kan legges ut på deres sider og gå som en historie fra virkeligheten for mest mulig profilering av akkurat hvor ille kunder av Nav ble behandlet.
Rønning ønsket ikke det.
Da legger jeg frem for ham en del papirer i Nav – saken som jeg ikke har lagt ut på nettet enda, så han kan se akkurat hvor grovt maktmisbruket er i sitt omfang.
Han er enig i at det ser veldig ille ut, og sier at han eventuelt kan få ”sine” advokater å se på saken.
Jeg takker så mye for det, og like før jeg går spør jeg ham mer konkret rundt dette.
Da er han avvisende, og sier at dette er noe han får tenke nærmere på.
Jeg sier at han kan gå inn og lese alt om saken på Aftenposten Debatt på nettet:
http://bit.ly/bsX8tp
– men da orienterer Rønning meg om at han sjelden eller aldri benytter seg av slike kanaler!…
ABCELAG
Les videre under her hva jeg ble lovet i møtet, der jeg 30.03.2008 informerer om dette i denne artikkelserien jeg startet –  Toppledelsen i Nav tier i hjel overgrepssak:
http://bit.ly/dpqSDl
”Siste utvikling i saken, er at jeg ble innvilget et møte med leder for Fattignorge Georg Rønning ganske umiddelbart etter at jeg hadde sendt saken dit.
Møtet tok plass torsdag 27.03.2008, og jeg ble fortalt at min sak var valgt ut av foreningens samarbeidspartnere for å fronte overgrepene som mange møter.
Denne skal derfor belyses for politikerne som en enkeltsak for å kunne ha «et ansikt» å knytte denne problematikken opp mot, og for å dokumentere omfanget av de negative konsekvensene som rammer både den som blir utsatt for overgrep av ulike slag (de som tør varsle), og ringvirkningene dette avstedkommer.
(Politikerne har hittil ikke gått inn i enkeltsaker, men her skal det altså forsøkes å få til en endring)”.
24. Juli 2008 – nesten fire måneder senere hadde jeg enda ikke hørt noen verdens ting fra Rønning og sendte ham derfor en e-post der jeg takket så mye for møtet, og satte inn sammendrag av løftene jeg der ble gitt (se innlegget over som jeg la inn på AD).
I tillegg informerte jeg ham og hans samarbeidspartnere om den siste utviklingen i Nav – saken, som på det tidspunkt hadde ledet til at jeg sto på bar bakke uten penger til livsopphold:
http://bit.ly/fw024m
Videre opplyste jeg om at jeg håpet på at han ønsket å svare meg på hva som hadde kommet ut av Fattignorges fronting av min sak for politikerne på Stortinget, og når det var denne ble fremlagt.
Deretter spurte jeg om hans organisasjon kunne foreta seg noe vedrørende belysning av det betydelige maktmisbruket jeg fortsatt ble utsatt for i saken med NAV og OPT.
Jeg påpekte at han i møtet av 27.03.2008 hadde lovt å sende meg et møtereferat men at jeg ikke hadde mottatt det fra ham enda, og spurte om han derfor kunne være snill å sende meg referatet nå.
Ingen respons noensinne verken på denne e-posten eller to andre hvor jeg sendte purring på svar!
ABFEIGGGG
”Ahtn” en debattant i tråden «Leif – Per» startet:
Attfør Nav – ledelsen –
http://bit.ly/bDwUNK
– hadde også opplevd ikke å motta videre oppfølging fra Rønning etter å ha vært i kontakt med ham både i møte, pr. tlf og e-post.
Rønning hadde lovt å ta kontakt rett etter møtet som tok plass i april 2008, men per 03.08.2008 da ”Ahtn” skrev dette innlegget, hadde vedkommende enda ikke hørt noen verdens ting.
Jeg synes det er påfallende at den første personen jeg kommer i kontakt med hva Rønning og hans lovnader angår skal ha opplevd det samme som meg, og det hadde vært interessant og legge ut en undersøkelse der mennesker som har vært i møter med ham gir respons på akkurat hva det er de har blitt forespeilet av løsninger og bistand, altså hva slags resultater disse møtene i det hele tatt har avstedkommet ut over det Rønning kan bevilge seg selv av godtgjørelser for konkret møtetid samt reisetid.
Når det er sagt så har Rønning sikkert gjort mye bra for mange, og selv har han vært alvorlig syk.
Det bør allikevel reises spørsmål rundt hva som egentlig foregår når løfter som blir gitt av leder for Fattignorge ikke følges opp med annet enn taushet.
Rønning spesielt, bør sitte inne med god kjennskap til at hver enkelt person som kontakter ham befinner seg i en særdeles vanskelig livssituasjon.
Det ser slett ikke bra ut, at en leder for nettopp en slik organisasjon bare fører opp timer og tar seg betalt for møter med dypt fortvilte mennesker som tror at de endelig vil motta hjelp for problemer hvilke det koster svært mye av en selv og utlevere, men som deretter ikke leverer det han lover og bare glimrer med sitt fravær.
Dette mener jeg at utmerker seg som spesielt hjerterått.
Når Rønning gjentatte ganger unnlater å svare – selv på både ytterligere henvendelser og purringer på løfter han har gitt, så bør det uansett være på sin plass å granske omfanget av en slik praksis:
Hvorfor ties all min varsling ihjel?
Jeg hadde nylig besøk av en god bekjent som stilte samme spørsmålet.
Kan det være fordi jeg har r*vkjørt våre godkjente meningsbærere som har ignorert all informasjon fra meg – og uthengt dem med navn og bilde?
Kan det være fordi jeg har gjengitt direkte fra lydopptak samtaler med forvaltningsbermen og meg og publisert materialet på blogg med navn og bilde av flere av aktørene?
Kan det være fordi jeg har kritisert Fagforeningen og FattigNorge og avslørt deres formidable avvik fra alt som tilnærmet kan kalles anstendighet og opplyst om deres sammenkobling?:
ABFEIG
Protest mot læringskonferansen “Fortell det til NAV”:
http://bit.ly/c598mk
Nav og lovbrytere – Konsekvenser for hvem?
http://bit.ly/101QCi2
Sosialtjenestens systematiske avvik og Fylkesmannens fravær av konkret inngripen
http://bit.ly/sa6v67
Fraværende rettssikkerhet for mange av landets borgere (Forvaltningenes hjemmelagde regler)
http://bit.ly/vZ5qgK
LO, Arbeidstilsynet og NTL – Unnlatelser av hjelp mot overgrep fra Nav. Mail i saken.
http://bit.ly/9LkGgP
Direktør Saglie, LO, NTL Enkelte utdrag fra noen av mailene jeg har sendt disse m.fl. med oppfordringer til stans av maktmisbruket fra Nav. Del.1.
http://bit.ly/cxAIYM
A2EFXY
For syk til arbeid er fastslått. Nektes uføretrygd!
http://bit.ly/7zrZC
Presset til taushet – Del 1 av 2
http://bit.ly/12JFi84
Presset til taushet” Del 2 av 2.
http://bit.ly/12CDqw
Lov- og regelverk
http://bit.ly/xkWBVd
Hvem skal kontrollere kontrolløren?
http://bit.ly/Nm3M2q
Er etikken fraværende i offentlig forvaltning? Hvem kan bistå når tjenesteutøveren misbruker sin myndighet?
http://bit.ly/clMyRg
SØKELYS PÅ VALGFLESK
http://bit.ly/NfD2y2
abevhj
”Klageadgangene” man har når saksbehandlere ikke gjør jobben sin, trenerer saksbehandlingen, legger til grunnlag feil beregning for stønader osv. er bare en eneste stor farse.
Her vises et typisk eksempel på hvordan en kan bli møtt når man er i akutt behov av hjelp!:
Oslo byrådets hevn
Det skal være vanskelig å få sosialhjelp! uttalte helse- og sosialbyråd Listhaug på et fagmøte om sosialklienter i regi av Kirkens Bymisjon i 2006.
Så vanskelig at sosialklienter dør langt tidligere.
http://bit.ly/izZ2dS
Systematisk knebling av borgeres ytringer:
Vår nye ytringsfrihet
http://bit.ly/z4BYPe
Listen over alle bloggposter:
http://bit.ly/hwKs7V
Reklamer

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

Follow Jeanines Blogg. Når offentlig sektor misbruker makt. on WordPress.com

Poster

august 2009
M T O T F L S
« jul   sep »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Skriv din epostadresse for å følge denne bloggen og motta meldinger om nye artikler på epost.

Bli med 1 056 andre følgere

%d bloggere like this: